Lyd i tekniske installationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyd i tekniske installationer"

Transkript

1 Lyd i tekniske installationer Kompetencebrochure

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 5 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer 19 3 Geberit systemer 31 1

4 2

5 Indledning Indledning Geberit er som fremsynet og innovativ virksomhed med speciale i sanitær teknologi ikke bare interesseret i at klare de udfordringer som kommer, men opsøger dem også. Akustik og statik er blot to af de ni områder af teknologi, hvor Geberit investerer i øjeblikket. Sammen er de med til at sætte nye tendenser i seneste udvikling og optimering af produkter. Geberit s akustiske laboratorium, som er det eneste af sin art i Europa, bruges til at teste de akustiske og statiske egenskaber på individuelle komponenter samt hele installations- og rørsystemer. De højt kvalificerede ingeniører og specialister bruger deres viden, erfaring og forskning til at optimere Geberit s produkter. Blandt andet kan laboratoriet bruges til at simulere lydtransmissioni etagebyggeri. Det er også muligt at teste og forbedre støjegenskaberne ikke kun af de enkelte komponenter, men også af hele systemer. En række redskaber og udstyr er blevet udviklet af Geberit til at foretage de statiske test, der bruges til at teste bla. bæreevne og deformation i Geberit s installationssystemer og andre af Geberit s produkter. I denne brochure gengiver vi resultater fra lydtest af installations- og afløbssystemer. Målerum og målemetoder er tilpasset danske forhold i samarbejde med DELTA, dette betyder at måleresultaterne kan sammenlignes direkte med de krav der er i det danske bygningsreglement. 3

6 4

7 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 1.1 Boliger skal indrettes, så beboerne sikres tilfredsstillende lydforhold Generel information omkring lyd Hvad er lyd? Krav til lydniveau fra tekniske installationer Generelt Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning Krav til lydniveau DS/EN Tænk på lyden allerede når du projekterer Lydoptimeret indretning af boligen Støjniveauets afhængighed af rummets størrelse og efterklangstid Yderligere informationer Reducering af lyd fra afløbsinstallationer Planlægning af afløbsinstallationen Reduktion af luftlyd i praksis Reduktion af bygningslyd i praksis 16 5

8 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 1.1 Boliger skal indrettes, så beboerne sikres tilfredsstillende lydforhold Den høje levestandard og den tekniske udvikling medfører stadig større komfortkrav i vores boliger. Herunder hører støjen fra de tekniske installationer. Boligministeriet har derfor i bygningsreglementets bestemmelser fastlagt kravene herfor, og som hovedregel gælder det, at der for boligenhedernes beboelsesrum og køkken gælder følgende maksimale værdi for støjniveauet frembragt af fælles tekniske installationer (herunder afløbssystemer): L Aeq = 30 db. Ved projekteringen af en boligindretning kan der tages højde for kravene til lydniveauet i beboelsesrum og køkkener ved at: Trække de tekniske installationer længst væk fra disse rum Sikre, at konstruktionen mellem de to rum dæmper lyden tilstrækkeligt Anvende et lyddæmpende afløbssystem med lyddæmpende tilbehør I de følgende afsnit beskrives de væsentligste forhold omhandlende lyd fra tekniske installationer og de løsninger, som Geberit kan tilbyde med afløbssystemerne Geberit Silent-PP og Geberit Silent-db20 inkl. lyddæmpende tilbehør. 1 1 Billede 1: Maksimal lydtrykniveau i afløbssystemer i lejligheder 1 Maximum 30 db 6

9 1.2 Generel information omkring lyd 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer Hvad er lyd? Lydtrykniveau Lyd er tryksvingninger i luften. En lydgiver eller støjkilde sætter luften i bevægelse. Øret opfatter svingningerne og omdanner disse til den lyd, vi opfatter. I forbindelse med lyd i bygninger findes to vigtige begreber: Styrke: Lydstyrke eller lydtrykniveau måles i decibel (db) Frekvens: Måles i Hertz (Hz) og angiver lydens svingninger pr. sekund db(a) Lp [db] f r Billede 2: f Frekvens r Afstand Lydtrykniveauet falder over afstand 0 Billede 3: Lydtrykniveau Luftlyd og bygningslyd Luftlyd er den lyd, der forplanter sig direkte igennem luften. Støjbarometer Den svageste lyd mennesket kan høre ligger på omkring 1 db(a). Den kraftigste lyd et menneske med normal hørelse kan klare ligger lige i nærheden af 140 db(a). Dette kaldes smertegrænsen. Hvis lydtrykket overstiger smertegrænsen eller ligger deromkring kan man risikere at trommehinden sprænges! Lydniveauet falder over afstand. Bygningslyd (også kendt som strukturlyd) er den lyd, som udbredes gennem konstruktionerne. Lyden opstår i en konstruktion, når den påvirkes af slag eller vibrationer. Bygningslyd kan udbredes gennem rørsystemer eller andre bygningsdele over store afstande, inden de bliver omdannet til hørbar luftlyd. Billede 4: Påvirkning af en væg med luft- og bygningslyd 7

10 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 1.3 Krav til lydniveau fra tekniske installationer Krav til lydniveau fra tekniske installationer beskrives bl.a. i Bygningsreglementet BR10 og Dansk Standard 490. Nedenstående er uddrag fra disse publikationer Generelt Bygninger skal planlægges, projekteres, udføres og indrettes, så brugerne sikres tilfredsstillende lydforhold. Definitioner og begreber med hensyn til luftlydisolation, trinlydniveau og lydtrykniveau er givet i DS 490 Lydklassifikation af boliger. Kontrolmålinger af lydforhold udføres i henhold til SBi-anvisning 217 Udførelse af bygningsakustiske målinger Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning Boliger omfatter i denne forbindelse også hoteller, kollegier, pensionater, kroer, klublejligheder, kostskoler, ældreboliger, døgninstitutioner og lignende bygninger, der benyttes til overnatning. Funktionskravet for boliger anses for opfyldt, når de udføres som klasse C i DS 490 Lydklassifikation af boliger Krav til lydniveau Tabelle 1: Støj fra tekniske installationer: Grænseværdier angivet som højeste værdier for A-vægtet, ækvivalent lydtrykniveau, L Aeq,T Rumtype I beboelsesrum og køkkener samt i fælles opholdsrum Målestørrelse L Aeq,T Klasse A [db] 20 Klasse B [db] 25 Klasse C [db] 30 Klasse D [db] 35 Lydklasse A: Lydklasse svarende til specielt gode lydforhold, hvor beboerne kun lejlighedsvis forstyrres af lyd eller støj. Lydklasse B: Lydklasse med betydeligt bedre lydforhold end byggelovgivningens minimumskrav til boliger. Beboere bliver kun i begrænset omfang forstyrret af lyd eller støj. Lydklasse C: Lydklasse svarende til intentionerne i byggelovgivningens minimumskrav. Op til % af beboerne kan forventes at blive forstyrret af lyd eller støj. Lydklasse D: Lydklasse beregnet for ældre bygninger med mindre tilfredsfredsstillende lydforhold. Bør normalt ikke anvendes for nye bygninger DS/EN Grænseværdierne for lydtrykniveauer fra tekniske installationer for hver lydklasse er vist i tabel 1. Grænseværdier for støj fra tekniske installationer gælder for den enkelte installation og er relateret til umøblerede rum med lukkede vinduer og døre. Hvis målingerne foretages under andre rumforhold, foretages korrektioner. I tilfælde af lavfrekvent støj bør det A-vægtede lydtrykniveau i det lavfrekvente område L pa,lf ikke overstige 25 db om dagen (kl ) eller 20 db aften og nat (kl ). I lydklasse A og B bør overholdes grænseværdier, der er 5 db lavere. En meget udbredt metode til at måle afløbsrørs lydegenskaber er en test efter normen DS/EN Resultatet af denne test giver dog ikke et retvisende billede af, om en komplet rørinstallation inklusiv armatur, wc m.v. kan overholde specifikke krav til støjniveau i en bygning. En test efter DS/EN måler udelukkende støjen fra faldstammen og tager ikke hensyn til den støj, der måtte komme fra eksempelvis skyllet i wc et og vandets løb fra tilslutningsledningen over i fald-stammen. Desuden sker målingen med et konstant vandflow. I praksis vil vandets flow gennem røret ved eksempelvis et toiletskyl derimod være mere turbulent. Der måles ikke armaturstøj efter DS/EN

11 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer Norm ikke anvendelig til sammenligninger Testnormen DS/EN er ikke en holdbar metode til beregning af rørinstallationers akustiske forhold i konkrete tilfælde. I stedet skal testnormen først og fremmest anvendes til at sammenligne forskellige rørprodukter. Testen har dog svagheder, når det kommer til en sammenligning af produkter. Den helt afgørende årsag er, at DS/EN ikke stiller andre krav til montagen af afløbsrøret end, at det er fastgjort med to rørbærere i både stueetage og på første sal. Hvordan montagen ellers er udført og ikke mindst hvilke rørbærere, der er anvendt, og hvordan de er fastgjort, er ikke en del af testnormen, men skal gøres efter fabrikantens anvisning. Det giver frit lejde til at anvende den mest optimale montering, herunder type af rørbærer og hvor stramt rørbærerne er monteret på røret. For eksempel kan spildevandsstøj reduceres væsentligt ved brug af specielt udviklede rørbærere, ligesom det er alment kendt, at det spiller en vigtig rolle, hvor stramt rørbærerne er monteret. Dermed kan der opstå så store variationer ved forskelligt monterede installationer, at DS/EN faktisk ikke er en retvisende målestok til sammenligning af afløbsrør. 9

12 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 1.4 Tænk på lyden allerede når du projekterer Lydoptimeret indretning af boligen Målet med korrekt projektering er at beskytte andre lejligheder imod lydgener. Allerede ved projektering af boliger kan der tages højde for lydoptimeret indretning af lejligheder. Kan man ikke undgå at placere de støjende rum i midten af lejligheden, kan man tænke over hvilke rum, der støder op til de støjende rum. Køkkenet er eksempelvis mindre følsomt for støj end eksempelvis soveværelset. fordelagtigt Bad Støjniveauets afhængighed af rummets størrelse og efterklangstid Med den samme lydkilde placeret i forskellige rum vil støjniveauet i et punkt ikke for tæt på lydkilden være afhængig af henholdsvis rummets volumen og rummets efterklangstid. Eksempelvis vil støjniveauet reduceres med 3 db, såfremt efterklangstiden halveres i et rum med et givet volumen, f.eks. fra 1 s til 0,5 s. Tilsvarende indflydelse har rummets volumen. Med en given efterklangstid vil f.eks. en fordobling af rummets volumen betyde, at støjniveauet reduceres med 3dB. Soveværelse Bad Køkken Entre Børneværelse ufordelagtigt Køkken Målerummene i Geberit s laboratorium har et volumen på ca. 50 m3 og efterklangstiden i rummene er indreguleret således, at den svarer til efterklangstiden i umøblerede rum i typiske boliger med et tilsvarende volumen. WC Stue Billede 5: Entre Køkken Bad Stue Soveværelse Bad Lydoptimeret indretning af boligen Med henblik på at estimere hvad de laboratoriemålte støjniveauer ville være i rum med et andet volumen og en anden efterklangstid, er der foretaget beregning af korrektionsværdier. Disse er bestemt ud fra teori om sammenhængen mellem lydtryk og lydeffekt i det diffuse lydfelt i et rum. Beregningen er baseret på målte data for efterklangstiden i umøblerede rum i boliger angivet i henholdsvis Standarden DS/EN ISO 10052:2005 Akustik Måling af luftlyd- og trinlydisolation samt støj fra tekniske installationer i bygninger Overslagsmetode og Nordtest rapport NT TECHN REPORT 203:1992 Measurement of the acoustical properties of buildings additional guidelines. 10

13 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer I nedenstående figur er vist en korrektionskurve, som tilnærmet angiver sammenhængen mellem et rums volumen med tilhørende efterklangstid og den korrektion, som skal adderes til de laboratoriemålte støjniveauer (på figuren er volumen omregnet til gulvareal forudsat en loftshøjde på 2,5 m) Korrektion, db Billede 6: Korrektionskurve Gulvareal, m 2 11

14 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 1.5 Yderligere informationer Yderligere informationer omkring krav til lydniveau i bygninger og fra tekniske installationer kan findes i følgende publikationer: Bygningsreglement 2010 SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2008 SBi-anvisning 217 Udførelse af bygningsakustiske målinger DS/EN ISO 10052:2005 Akustik - Måling af luftlyd - og trinlydisolation samt støj fra tekniske installationer i bygninger - Overslagsmetode SBi-anvisning 218 Lydforhold i undervisnings - og daginstitutionsbygninger - lydbestemmelser og anbefalinger DS 490 Lydklassifikation af boliger 12

15 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 1.6 Reducering af lyd fra afløbsinstallationer Planlægning af afløbsinstallationen Eksempel på beregning af lyd 1. Det A-vægtede lydniveau fra afløbsrøret er på 50 db. Allerede under projekteringen kan man sikre sig, at afløbssystemet bliver planlagt og udført således, at det efterfølgende kræver mindst mulige lydtekniske foranstaltninger. I følgende afsnit beskrives praktiske eksempler på reduktion af luft- og bygningslyd fra afløbsinstallationer Reduktion af luftlyd i praksis 2. Hvis afløbsrøret indkaples i en skakt bestående af 2 x 13mm gipsplade reduceres lyden med ca. 27 db, men pga. støjrefleksion i skakt øges niveauet samtidig med ca. 10 db. Indkapsling i skakt For at reducere luftlyden fra et afløbsrør kan man anbringe afløbsrøret i en skakt. Afhængig af skaktens opbygning vil der kunne udregnes reduktionstal for, hvor meget en skakt kan forventes at dæmpe lydniveauet. De vejledende reduktionstal er fra SBi-anvisning 185, figur og forudsætter, at opbygningen af skakten er udført omhyggeligt med tætte fuger ved væggens tilslutning og ved rørgennemføringer. 3. Støjabsorberede beklædning på 2 sider i skakt kan reducere lyden med 10 db. Beklædning kan være 30 mm mineraluld. Tabel 2: Reduktionstal fra SBi-anvisning 185, figur Vægkonstruktion Vejledende reduktionstal R W [db] 1 x 13 mm gipsplade 22 2 x 13 mm gipsplade mm beton mm beton mm letbeton 25 Tabel 3: Eksempel på beregning af lydniveau Støjniveau +50 db Støjforøgelse pga. støjrefleksion +10 db Støjabsorbende beklædning -10 db Reduktionstal for 2 x 13 mm gipsplade -27 db Resultat +23 db 13

16 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer Optimal rørføring Lydisolering af rør En optimal rørføring har stor betydning for lydniveauet fra et afløbsrør, eksemplet herunder viser stigningen i støjniveau ved ændring af rørføringen. Stigningen er sammenlignet med en lige rørstrækning. En anden mulighed for at reducere luftlyd er at isolere rørene. Geberit anbefaler at bruge Geberit Isol til dette formål. Geberit ISOL bruges når der stilles ekstra høje krav til lydniveauet. Geberit ISOL består af en folie der forhindrer indtrængen af fugt, folien er beklædt med en lydabsorberende skum på den ene side. Uden Geberit ISOL: Billede 7: 2 x 45 offset øger støjniveauet med +9 db(a) Med Geberit ISOL: Billede 8: 2 x 30 offset øger støjniveauet med +7 db(a) Billede 9: 2 x 15 offset øger støjniveauet med +5 db(a) Ovenstående illustration er lavet af et såkaldt akustisk kamera, som præcist lokaliserer kilderne til lyd og lydbølger og analyser dem. Flere mikrofoner optager lyden fra flere perspektiver, en computer samler og behandler signalerne og sammensætter dem til en visuel præsentation der betegnes som et akustisk fotografi. 14

17 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer Anvendelse af installationssystemer De lodrette rør i en installationsvæg vil oftest være placeret som i en normal skakt, se tidligere afsnit. Når man anvender en installationsvæg, har man også muligheden for at skjule de vandrette afløbsrør i samme etage, hvor eksempelvis toiletter er placeret, dette medfører en reduktion af luftlyden i underliggende etage med op til 10 db Billede 10: Luftlydsreduktion ved anvendelse af Geberit Isol 1 Lige faldstamme 2 Opbremsningszone 3 Vandret faldstamme Pos. Geberit Silent-db20 WC 2 l/s Konstant flow 50 l/min Geberit Silent-db20 med Geberit Isol WC 2 l/s Konstant flow 50 l/min 1 50dB 45dB 39dB 33dB 2 54dB 51dB 41dB 34dB 3 44dB 40dB 32dB 26dB Som forenklet regnemetode kan man ved et lige rør forvente en luftlydsreduktion på ca. 10 db. Billede 11: Traditionel installation Billede 12: Installationsvæg 15

18 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer Reduktion af bygningslyd i praksis Afkobling af rør med gummirørbærer eller lydstrømpe ved gennemføring G For at undgå, at vibrationer fra rørsystemer overføres til bygningen, kan man bruge rørbærer med gummiindlæg. Dette vil medføre et lavere lydniveau i andre rum end der, hvor røret er monteret. Der er dog stor forskel på hvilken type rørbærer, der anvendes og hvorledes, de er monteret. Undersøgelser hos Fraunhofer Instituttet i Stuttgart viser, at der kan være op til 10 db forskel på en standard rørbærer afhængig af, om rørbæreren er spændt hårdt sammen eller kun spændt meget let. Årsagen til dette er, at gummiet bliver for hårdt spændt sammen og dermed mister sine fleksible egenskaber. Rørbærer til Geberit Silent-db20 F Billede 14: Rørledningsfastgørelse med Geberit Silent-db20 rørbærer G Glidende punkt F Fixpunkt VVS nr. : xxx eller xxx For at undgå fejlmontage har Geberit udviklet en rørbærer til Geberit Silent-db20, som ikke kan spændes for hårdt. Problemet kan dog være, at rørsystemer ofte har brug for fixeringspunkter, som kan holde systemet på plads. Derfor er der til Geberit Silent-db20 udviklet samle- og ekspansionmuffer F, som holder systemet på plads, uden at det har en negativ indvirkning på lydniveauet. Billede 13: Rørbærer til Geberit Silent-db20, VVS nr xxx 16

19 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer Rørbærer til Geberit Silent-PP Ved montage af Geberit Silent-PP anvendes der standard rørbærer med gummiindlæg. For at minimere støjen i tilstødende rum kan man med fordel anvende 1 alm. rørbærer som Geberit nr. 390.x som fixpunkt F og 1 rørbærer med spacer, monteret som gliderørbærer som Geberit nr. 390.x G. Ved at anvende denne metode kan man reducere bygningslyden horisontalt op til 3 db(a). Afkobling af sanitetsgenstande med elastisk materiale Ved alle gennemføringer igennem beton opstår en lydbro imellem rørsystem og konstruktion. For at minimere denne lydbro kan der med fordel anvendes isoleringsslange eller selvklæbende isoleringsbånd. Isoleringsslangen er lavet af PE-skum i 4 mm og trækkes over røret som en strømpe. Isoleringsbåndet er lavet af PE-skum i 3 mm og vikles om rør, formstykker, afløbskål mv. Billede 15: Rørbærer til Geberit Silent-PP Billede 17: Geberit Isoleringsslange, VVS nr xxx F G Billede 18: Eksempel på anvendelse af Geberit isoleringsslange Billede 19: Geberit isoleringsbånd, VVS nr F Billede 16: Rørledningsfastgørelse med Geberit Silent-PP rørbærer G Glidende punkt F Fixpunkt Billede 20: Eksempel på anvendelse af Geberit isoleringsbånd 17

20 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer For at minimere funktionsstøj fra toiletter og håndvaske kan der anvendes lyddæmpningssæt i PE skum. Forventet lydreduktion i rummet diagonalt under toilettet kan forventes at være følgende: Ved toiletskyl: 8 db Ved urinstråle: 11dB Ved smækken af toiletsæde: 13 db Montage i installationssystemer Når man bruger installationssystemer får man optimalt minimeret bygningslyden i tilstødende rum. Alle installationer er afkoblet fra konstruktionen via installationssystemet. Installationssystemet er afkoblet fra konstruktionen via korkplader ved GIS og PE isoleringsbånd ved Duofix system. Billede 21: Geberit lyddæmpningssæt, VVS nr Billede 23: Geberit Duofix isoleringsbånd, VVS nr Billede 24: Geberit GIS korkplade, Geberit nr Billede 22: Eksempel på anvendelse af Geberit lyddæmpningssæt 4 Silicone 5 WC-Karamik 6 Gummikappe 7 Lyddæmpnigsmåtte 8 Væg 1 Billede 25: Eksempel på anvendelse af GIS korkplader 9 Geberit GIS korkplade 18

21 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer 2.1 Lydmålinger Generelt Måleresultater Måling nr a Måling nr a Måling nr Måling nr a Måling nr a Måling nr Måling nr Måling nr Rådgivning i forbindelse med lydmålinger 29 19

22 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer 2.1 Lydmålinger Generelt Måleresultater Alle målingerne er foretaget af Geberit i eget lydlaboratorium i Jona, Schweiz. Målerummene har alle en størrelse på omkring 50 m 3. DELTA har bistået Geberit A/S i forbindelse med planlægning af og procedure for lydmålinger på Geberit s afløbssystemer for sikre at målingerne er tilpasset danske forhold. Måleresultaterne er angivet jf. lydklassifikation angivet i DS490. Funktionskravet for boliger anses for opfyldt, når de udføres som klasse C i DS 490, lydklassifikation af boliger. Rumtype Målestørrelse I beboelsesrum og køkkener samt i fælles opholdsrum L Aeq,T Målemetoder Geberit har ud fra specifikationer foreskrevet af DELTA indreguleret målerummene således, at deres efterklangstid svarer til efterklangstiden i umøblerede rum i typiske danske boliger. Dette betyder, at måleresultaterne direkte kan sammenlignes med kravene til støj fra installationer i det danske Bygningsreglement Måleproceduren følger de retningslinjer, der er angivet i SBi-anvisning 217 Udførelse af bygningsakustiske målinger, hvortil Bygningsreglement 2010 refererer. Målingerne er baseret på DS/EN ISO Korrektion for baggrundsstøjens indflydelse på måleresultaterne er dog udført i henhold til DS/EN ISO Opbygning af installation Bagvæg: 180 kg mursten eller 100 mm Ytong porebeton Installationsvæg: Geberit GIS eller Geberit Duofix system Faldstamme: Geberit Silent-db20 eller Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-db20 eller Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-db20 eller Geberit Silent-PP Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm Gips Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool Fordelingsledning: PEX Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang Armaturer: Et grebs Klasse A [db] 20 Klasse B [db] 25 Klasse C [db] 30 Klasse D [db] 35 Ikke klassificeret [db] 40 Ikke klassificeret [db] db 25 db 30 db 35 db 40 db 45 db 20

23 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer Måling nr a Opbygning af installation Bagvæg: Mursten 180 kg/m 2 Installationsvæg: Geberit GIS Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool Fordelingsledning: PEX Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang Armaturer: Et grebs Rum 1 Afløbsrør Faldstamme: Geberit Silent-db20 Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-db20 Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-db20 Rum 2 Rum 3 Målerum Bruser WC Horisontal Rum 1 30 db C 25 db B Diagonal Rum 2 Vertikal Rum 3 20 db A 20 db A 35 db D 30 db C 1) 30 db C Vertikal uden beklædning Rum 3 35 db D 40 db 1) 30 db: Med Geberit ISOL omkring vandret rørstrækning fra bruser eller med Rockwool over nedhængt loft 21

24 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer Måling nr a Opbygning af installation Bagvæg: Mursten 180 kg/m 2 Installationsvæg: Geberit GIS Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool Fordelingsledning: PEX Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang Armaturer: Et grebs Rum 1 Afløbsrør Faldstamme: Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-PP Rum 2 Rum 3 Målerum Bruser WC Horisontal Rum 1 30 db C 25 db B Diagonal Rum 2 Vertikal Rum 3 Vertikal uden beklædning Rum 3 1) 1) 25 db B 25 db B 35 db D 30 db C 45 db 45 db 1) Monteret med standard rørbærer med gummi indlæg Ved anvendelse af rørbærer type 390.x og type 390.x bespændt med 1 NM kan der opnås ca. 5 db bedre lydniveau. 22

25 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer Måling nr Opbygning af installation Bagvæg: Mursten 180 kg/m 2 Installationsvæg: Geberit GIS Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool Fordelingsledning: PEX Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang Armaturer: Et grebs Rum 1 Afløbsrør Faldstamme: Geberit Silent-db20 Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-PP Rum 2 Rum 3 Målerum Bruser WC Horisontal Rum 1 30 db C 25 db B Diagonal Rum 2 Vertikal Rum 3 20 db A 20 db A 35 db D 30 db C 23

26 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer Måling nr a Opbygning af installation Bagvæg: 100 mm Ytong porebetonsten Installationsvæg: Geberit GIS Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool Fordelingsledning: PEX Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang Armaturer: Et grebs Rum 1 Afløbsrør Faldstamme: Geberit Silent-db20 Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-db20 Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-db20 Rum 2 Rum 3 Målerum Bruser WC Horisontal Rum 1 35 db D 35 db D Diagonal Rum 2 Vertikal Rum 3 Vertikal uden beklædning Rum 3 25 db B 25 db B 30 db C 25 db B 35 db D 40 db 24

27 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer Måling nr a Opbygning af installation Bagvæg: 100 mm Ytong porebetonsten Installationsvæg: Geberit GIS Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool Fordelingsledning: PEX Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang Armaturer: Et grebs Rum 1 Afløbsrør Faldstamme: Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-PP Rum 2 Rum 3 Målerum Bruser WC Horisontal Rum 1 35 db D 35 db D Diagonal Rum 2 Vertikal Rum 3 Vertikal uden beklædning Rum 3 1) 1) 30 db C 30 db C 30 db C 30 db C 45 db 45 db 1) Monteret med standard rørbærer med gummi indlæg Ved anvendelse af rørbærer type 390.x og type 390.x bespændt med 1 NM kan der opnås ca. 5 db bedre lydniveau. 25

28 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer Måling nr Opbygning af installation Bagvæg: 100 mm Ytong porebetonsten Installationsvæg: Geberit GIS Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool Fordelingsledning: PEX Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang Armaturer: Et grebs Rum 1 Afløbsrør Faldstamme: Geberit Silent-db20 Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-PP Rum 2 Rum 3 Målerum Bruser WC Horisontal Rum 1 35 db D 35 db D Diagonal Rum 2 Vertikal Rum 3 25 db B 25 db B 30 db C 30 db C 26

29 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer Måling nr Opbygning af installation Bagvæg: Mursten 180 kg/m 2 Installationsvæg: Geberit Duofix system Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool Fordelingsledning: PEX Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang Armaturer: Et grebs Rum 1 Afløbsrør Faldstamme: Geberit Silent-db20 Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-db20 Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-db20 Rum 2 Rum 3 Målerum Bruser WC Horisontal Rum 1 25 db B 25 db B Diagonal Rum 2 Vertikal Rum 3 20 db A 20 db A 35 db D 30 db C 27

30 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer Måling nr Opbygning af installation Bagvæg: Mursten 180 kg/m 2 Installationsvæg: Geberit Duofix system Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool Fordelingsledning: PEX Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang Armaturer: Et grebs Rum 1 Afløbsrør Faldstamme: Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-PP Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-PP Rum 2 Rum 3 Målerum Bruser WC Horisontal Rum 1 30 db C 25 db B Diagonal Rum 2 Vertikal Rum 3 25 db B 30 db C 35 db D 30 db C 28

31 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer 2.2 Rådgivning i forbindelse med lydmålinger Lydmålingerne i dette kapitel er tilpasset danske forhold, og er lavet efter danske regler. Geberit har i den sammenhæng arbejdet tæt sammen med DELTA omkring planlægningen af lydmålingerne. "DELTA er ét af Europas førende udviklingshuse samt ét af de ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) i Danmark. DELTA s 280 medarbejdere i Danmark, Sverige og Storbritannien samarbejder med kunder i over 50 lande. DELTA varetager design, udvikling, test, certificering og rådgivning inden for en række felter, herunder det bygningsakustiske område. DELTA har arbejdet med bygningsakustisk test og rådgivning i mere end 70 år og har bl.a. gennemført en lang række udviklings- og udredningsopgaver f.eks. for offentlige myndigheder. DELTA er akkrediteret af DANAK til udførelse af teknisk prøvning på akustikområdet og deltager aktivt i internationalt standardiseringsarbejde." Brevet er gengivet ifølge aftale med DELTA 29

32 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer 30

33 3 Geberit systemer 3 Geberit systemer 3.1 Geberit Silent-db Lyddæmpende afløbssystem Geberit Silent-PP Lydoptimeret afløbssystem Geberit GIS Installationssystem Få skridt til en færdig installationsvæg Geberit Duofix System Installationsvæg med kun to ekstra dele

34 3 Geberit systemer 3.1 Geberit Silent-db Lyddæmpende afløbssystem Fordele Geberit Silent-db20 Lyddæmpning er allerede indbygget i afløbssystemet Geberit Silent-db20. Det opfylder derfor gældende lyddæmpningskrav. Systemet kan bearbejdes på en omkostningsbesparende måde og giver dig alt det, du har brug for til et praktisk afløbssystem. Tredobbelt lyddæmpning Mineralforstærket plast (PE-S2) anvendes til fremstilling af Geberit Silent-db20. Plasten øger vægten af rør og fittings, hvilket bidrager til at reducere resonansvibrationer og dæmpe lyden effektivt. Lyddæmpende ribber i opbremsningszoner hjælper med at reducere støj. Systemets rørbærere frakobler systemet lydmæssigt fra væggen eller loftet og dæmper lydoverførslen. Altid den rigtige størrelse Fittings er hydraulisk optimeret. Det muliggør både større belastning af faldstammen og i nogen grad brug af mindre faldstammedimensioner. Rør og fittings kan fås fra ø 56 - ø 160, hvilket betyder, at de kan bruges til alle typer bygninger fra parcelhuse til højhuse. Sikre samlingsmetoder Der kan bruges hele 3 forskellige samlingsmetoder til Silent-db20. Kromstålskoblinger kan altid løsnes og tilrettes. Med el-svejste muffer opnår du en enestående trækstyrke, der giver ekstra sikkerhed ved rørføring i beton. Spejlsvejsning for optimal sikkerhed og mulighed for præfabrikering. Overskydende rørstumper kan genbruges som fittings eller bortskaffes uden problemer. Fleksibel og alsidig: Fittings til næsten alle tænkelige installationer Overlegen lyddæmpning Alsidigt system i mange forskellige størrelser og fittings Hydraulisk optimering fittings Ren og sikker bearbejdning Et minimum af affald og ingen problemer med bortskaffelse BON-AIR vakuumventil Når pladsen umuliggør traditionel ventilation, kan Geberit tilbyde en vakuumventil til installationer i dimensioner op til DN

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

skolefritidsordning mv.).

skolefritidsordning mv.). Dato: Marts 2009 - Side: 1/5 Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2008 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier,

Læs mere

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02 STØJ FRA TEKN. INSTALLATIONER PÅ ALTAN 40 db K0_H_E_N0 LEJLIGHED LEJLIGHED TRAPPERUM LEJLIGHED 30 db FRA TEKN. INSTALLATIONER Analyse - Snit K0_H_E_N0 DØR MOD FÆLLESRUM 3 db UP TRAPPERUM EFTERKLANG, T

Læs mere

Lyd. Grænseværdier for trinlydniveau skal have særligt fokus, fx gulve i wc- og baderum kræver særlig opmærksomhed.

Lyd. Grænseværdier for trinlydniveau skal have særligt fokus, fx gulve i wc- og baderum kræver særlig opmærksomhed. Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2010 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier, afhængigt af hvilken

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

DABYFO, Kastrup, 3. maj Ernst Jan de Place Hansen, SBi

DABYFO, Kastrup, 3. maj Ernst Jan de Place Hansen, SBi Akustisk indeklima Ernst Jan de Place Hansen, SBi Indhold BR10 Lydkrav generelt Hvorfor skærpede krav? Kontrolmålinger Boliger Undervisningsbygninger Daginstitutioner Kontorbyggeri mv. Klassifikation af

Læs mere

Gipspladers lydisolerende egenskaber

Gipspladers lydisolerende egenskaber Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen

Læs mere

Transmissionen sker: n Direkte gennem adskillende konstruktioner (væg eller etageadskillelse) n Gennem flankerende konstruktioner n Gennem utætheder

Transmissionen sker: n Direkte gennem adskillende konstruktioner (væg eller etageadskillelse) n Gennem flankerende konstruktioner n Gennem utætheder Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2010 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier, afhængigt af hvilken

Læs mere

Lydisolering i bygninger teori og vurdering. Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel

Lydisolering i bygninger teori og vurdering. Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel SBi-anvisning 245 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2014

Læs mere

Præfabrikerede installationsskakte

Præfabrikerede installationsskakte Præfabrikerede installationsskakte til udskiftning af faldstammer og stigrør i etageejendomme Hurtig montering Høj kvalitet Servicevenlig udformning Projekttilpasset Produkter Modul K100 En vandskade sikker

Læs mere

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db.

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db. LYD INFO OM LYD God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Behovet for lydisolation er individuelt og afhænger af, hvad de to naborum skal anvendes til. Eksempelvis

Læs mere

OM LYD. God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger.

OM LYD. God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6543 www.grontmij-carlbro.dk OM LYD CVR-nr. 48233511 God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger.

Læs mere

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav DABYFO Kreds København Akustisk Indeklima og Bygningsreglementet ved Claus Riis, Riis Akustik ApS Hvad siger BR2010? Hvordan bruges BR2010? Sikrer det os gode lydforhold? BR-2010 Lydforhold er generelt

Læs mere

Skønhed i væggen. Geberit Shower element. Nyhed

Skønhed i væggen. Geberit Shower element. Nyhed Skønhed i væggen Geberit Shower element Nyhed 1 Frihed på badeværelset. Lad afløbet forsvinde i væggen, så det ikke forstyrrer helhedsindtrykket. Moderne installationer i væggen og de nyeste sanitærløsninger

Læs mere

Rene afløb. Løsninger til dit badeværelse

Rene afløb. Løsninger til dit badeværelse Rene afløb. Løsninger til dit badeværelse Designafløb i brusenichen bliver mere og mere populære. Flere og flere kunder ønsker et rent design i deres bruseniche. Vores designafløb tilbyder individuelle

Læs mere

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING SBI-ANVISNING 245 1. UDGAVE 2014 Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen

Læs mere

Lydisolering mellem boliger nybyggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer

Lydisolering mellem boliger nybyggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer Lydisolering mellem boliger nybyggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer SBi-anvisning 237 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Lydisolering mellem boliger

Læs mere

Teknisk notat. Måling af lydisolation i forsøgsopstilling. Udført for Kuben Byggeadm. A/S. Sagsnr.: K Side 1 af 6 inkl. 2 bilag

Teknisk notat. Måling af lydisolation i forsøgsopstilling. Udført for Kuben Byggeadm. A/S. Sagsnr.: K Side 1 af 6 inkl. 2 bilag Teknisk notat DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Måling af lydisolation i forsøgsopstilling Udført for Kuben Byggeadm. A/S Sagsnr.: K 870152 Side 1 af 6 inkl. 2 bilag Kongsvang Allé 33 DK-8000 Århus

Læs mere

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing We help ideas meet the real world DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing Rekvirent: Skandek A/S Side 1 af 10 31. januar 2008

Læs mere

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2015 (akustisk indeklima) August 2016

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2015 (akustisk indeklima) August 2016 Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2015 (akustisk indeklima) August 2016 Side 2 af 36 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion... 4 2. Boliger... 7 2.1 Lydisolation... 8 2.2 Støj

Læs mere

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2.

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2. REBILD KOMMUNE TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk DELPROJEKT - ARBEJDSMILJØVURDERING INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV.

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV. NOTAT Projekt Ungdomshuset - Lydmålinger af støj og undersøgelse af forbedringer Kunde Københavns Kommune Notat nr. 1100023528-Notat-0-Musikstøj fra Ungdomshuset Dato 2016-07-01 Til Bjarke Nielsen, Københavns

Læs mere

Biograf / musik. Indervægge / Funktionsvægge. indervægge

Biograf / musik. Indervægge / Funktionsvægge. indervægge Indervægge / Funktionsvægge Biograf / musik Silentboard giver i forhold til traditionelle gipspladevægge en lydreduktion, som er op til 10 db bedre. Silentboard er bl.a. velegnet til biografer, musiklokaler

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima)

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Udført for Energistyrelsen TC-100272 Sagsnr.: T204138 Side 1 af 36 9. september 2013. DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark

Læs mere

DEKO PF. den profilfrie systemvæg

DEKO PF. den profilfrie systemvæg DEKO PF den profilfrie systemvæg 2 DEKO PF alternativet til den traditionelle gipsvæg Selv om glasvægge for længst er blevet en fast bestanddel af nutidige indretninger, er efterspørgslen efter den klassiske

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på

Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på Rockfon Contour En anden måde at forbedre akustikken på En enkel og æstetisk baffel Stærke lydabsorberende egenskaber Nye designmuligheder Rockfon

Læs mere

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist Monter loftet i en fart med Gyproc GK systemet Gyproc GK er et bæresystem af stål til nedhængte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lydforhold - Klinten Faaborg, Boliger 205, 304 & 305. Ejerforening Klinten Faaborg. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Lydforhold - Klinten Faaborg, Boliger 205, 304 & 305. Ejerforening Klinten Faaborg. Teknisk notat Ejerforening Klinten Faaborg Lydforhold - Klinten Faaborg, Boliger 205, 304 & 305 Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gipsvægge med høj bæreevne Takket være en ny patenteret teknologi, har vi hos Gyproc udviklet Gyproc Habito gipsplader med revolutionerende styrke

Læs mere

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning DUOOR svalehaleplader den ideelle løsning godkendt Lyddæmpende gulv Undergulv Vandtæt Monteringsvejledning Duofor Svalehaleplader Indledning or at kunne give den optimale information, har vi opdelt denne

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 MÅLEOBJEKT 3 3 MÅLEMETODE MM. 3. 3.1 Anvendte målemetoder 3. 3.2 Anvendt måleudstyr 3. 3.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 MÅLEOBJEKT 3 3 MÅLEMETODE MM. 3. 3.1 Anvendte målemetoder 3. 3.2 Anvendt måleudstyr 3. 3. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tekst skrevet med kursiv ligger uden for den akkrediterede tekniske prøvning. Reg.

Læs mere

Aerodim TM Den nye, aerodynamiske lyddæmper halverer lyden

Aerodim TM Den nye, aerodynamiske lyddæmper halverer lyden lindab ventilation Aerodim TM Den nye, aerodynamiske lyddæmper halverer lyden En forskel, der kan høres Lyden er indeklimaets 3. dimension Et godt indeklima skal være en naturlig del af hverdagen. Det

Læs mere

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Projekt nr. 1344595-10 Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Februar 2008 Udført for: SabetoFLEX Att.: Ove Poulsen Hesthøjvej 5 DK-7870 Roslev Peter Svendsen Christian G. Nicolaisen Energieffektivisering

Læs mere

Geberit Duofix installationselementer / Duofix System

Geberit Duofix installationselementer / Duofix System Geberit Duofix installationselementer / Duofix System S A N I T E T S T E K N I K I S Y S T E M Teknisk information Den nye Duofix frontbetjente cisterne Ny cisterne med væsentlige forbedringer Endnu engang

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Rapport udarbejdet af Lars S. Søndergaard Henrik S. Olesen DELTA DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax +45 72 19

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Bygningsakustisk målerapport

Bygningsakustisk målerapport Bygningsakustisk målerapport Rapport titel Måling af lydisolation af etageadskillelse på Brendstrupvej 3 Dato 5. juni 2012 Målested Rekvirent Brendstrupvej 3 st. og 1.sal, 8200 Århus N Claus Jensen, Arkitektfirma

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau.

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trommelyd er betegnelsen for den specielle form for trinlyd, som udstråles i samme

Læs mere

Triomont fra Gustavsberg

Triomont fra Gustavsberg Triomont fra Gustavsberg Der skal kun 14 cm til Der kan opsættes et væghængt toilet på de fleste baderum. Triomont XS fra Gustavsberg er et smalt og fleksibelt installationssystem, der kun er 14 cm dybt.

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Gulve og akustik Juli 2013

Gulve og akustik Juli 2013 Gulve og akustik Juli 2013 Entreprenører og leverandører i gulvbranchen møder ofte forventninger om at gulvet kan "løse de akustiske" krav der stilles til det moderne byggeri. Begreberne bruges i flæng

Læs mere

Støj fra elevator og køkkentrappe

Støj fra elevator og køkkentrappe Alevator.dk Æblegården Næstvedvej 60 4180 Sorø Att.: Nils Frederiksen Dansk Akustik Rådgivning Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf:: 58 503 620 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.:

Læs mere

Lydisolering mellem boliger nybyggeri

Lydisolering mellem boliger nybyggeri SBi-anvisning 237 Lydisolering mellem boliger nybyggeri 1. udgave 2011 Lydisolering mellem boliger nybyggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer SBi-anvisning 237 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Professionel støjservice

Professionel støjservice Professionel støjservice Profil: Støjakustik leverer støjdæmpning og akustikløsninger til industri, den offentlige sektor og til private. Vi har 20 års erfaring og anvendes som specialister og rådgivere

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Revolutionerende lette gipsplader

Revolutionerende lette gipsplader Revolutionerende lette gipsplader Til indervægge og lofter Til indervægge og lofter Gyproc ErgoLite er betydelig lettere end traditionelle gipsplader og samtidig stærk takket være en ny, revolutionerende

Læs mere

Hvirveldiffusorer. AIRNAMIC-serien T 2.2/1/DK/1. Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi

Hvirveldiffusorer. AIRNAMIC-serien T 2.2/1/DK/1. Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi T 2.2/1/DK/1 Hvirvel AIRNAMIC-serien Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi TROX Danmark A/S Kærvej 23 2970 Hørsholm Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677 Klamsagervej

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Måling af lydisolation i bebyggelsen Rosenvænget i Frederikssund før renovering

Måling af lydisolation i bebyggelsen Rosenvænget i Frederikssund før renovering Rapport Måling af lydisolation i bebyggelsen Rosenvænget i Frederikssund før renovering Udført for SBi, Statens Byggeforskningsinstitut Sagsnr.: A581529 Side 1 af 37 3. juli 2015 DELTA Venlighedsvej 4

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Vare nr. Navn / Type Opt. rør dimension EAN nr. 10201 FireFree B780 55 mm < Ø55 mm 5705673001402 10205 FireFree B780 75 mm Ø55-75 mm 5705673001426 10227 FireFree B780 82 mm Ø76-82 mm 5705673001433 10209

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik 4.3 Gyproc Håndbog 9 433 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik Indhold 4.3.0 Indledning... 435 4.3.1 Begreber... 436 4.3.2 Lydisolering... 438 4.3.3

Læs mere

- materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget -

- materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget - - materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget - Lydabsorption Lydisolering Vibrations dæmpning Akustisk regulering i staldbygninger Høreskader Høreskader kommer snigende. Ofte varer det lang tid

Læs mere

Varmeinstallationer. Varmebehov

Varmeinstallationer. Varmebehov Varmeinstallationer Nedenstående retningslinjer er vejledende og ikke fuldstændige. Når arbejdet projekteres og udføres, skal det altid sikres, at arbejdet udføres i henhold til gældende love, standarder

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

Det gode storrumskontor

Det gode storrumskontor Det gode storrumskontor Arbejdsmiljøkonferencen 2013 1 Præsentation af COWI 12 kontorer i DK ca. 6000 medarbejdere i alt Hovedopgaver inden for arbejdsmiljø: - kemi - Indeklima - Ergonomi - Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

RUMINDDELING SKILLEVÆGGE KONTORER STØJDÆMPNING MASKININDKAPSLING PAUSERUM STØJAFSKÆRMNING RENRUM PERSONALERUM KONTROLRUM TAVLERUM MÅLERUM SERVERRUM

RUMINDDELING SKILLEVÆGGE KONTORER STØJDÆMPNING MASKININDKAPSLING PAUSERUM STØJAFSKÆRMNING RENRUM PERSONALERUM KONTROLRUM TAVLERUM MÅLERUM SERVERRUM MATADORVÆGGE RUMINDDELING SKILLEVÆGGE KONTORER STØJDÆMPNING MASKININDKAPSLING PAUSERUM STØJAFSKÆRMNING RENRUM PERSONALERUM KONTROLRUM TAVLERUM MÅLERUM SERVERRUM Kontor opført af Matadorvægge på mezzanin.

Læs mere

Sådan dæmper du støj 20 % 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. af beboere er generet af støj

Sådan dæmper du støj 20 % 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. af beboere er generet af støj Sådan dæmper du støj 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. 20 % af beboere er generet af støj Nabostøj i etageejendomme Mange oplever nabostøj i etageejendomme som et stort

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Bygningsakustisk målerapport

Bygningsakustisk målerapport Bygningsakustisk målerapport Rapport titel Trinlydniveau med Knudsen lydbrik og Zylomer. Dato 27. august 2012 Målested Rekvirent Skejbygårdsvej 19-21, Bygning C, 8240 Risskov Tore Brøcker, Sahl Arkitekter,

Læs mere

Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid. Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer

Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid. Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer Gyptone Sixto produktserien NYHED Gyptone BIG Sixto 63 Leveres

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Standardelement med lydbatts

Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Standardelement med lydbatts We help ideas meet the real world Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Standardelement med lydbatts Rekvirent: SkanDek A/S Side 1 af 8 23. april 2004 DELTA Dansk

Læs mere

Måling af lydisolation i bebyggelsen Kagshusene i Brønshøj før renovering

Måling af lydisolation i bebyggelsen Kagshusene i Brønshøj før renovering Rapport Måling af lydisolation i bebyggelsen Kagshusene i Brønshøj før renovering Udført for SBi, Statens Byggeforskningsinstitut Sagsnr.: A581529 Side 1 af 3. juli 15 DELTA Venlighedsvej 4 29 Hørsholm

Læs mere

akustisk design ud fra rumtype

akustisk design ud fra rumtype akustisk design ud fra rumtype Rummets formål er afgørende for det akustiske miljø, der skal skabes. I rum, hvor der skal tales (f.eks. klasseværelser og auditorier), er det vigtigt at sikre, at lyden

Læs mere

Design-Lufttæppesystemer TWISTO 5/8

Design-Lufttæppesystemer TWISTO 5/8 Design-Lufttæppesystemer TWISTO 5/8 Design-Lufttæppesystemer TWISTO Tidsløs elegance - sikker afskærmning med den patenterede synchrostream - indblæsningsspalte (patent Nr. 19 710 779) Det er de forudsætninger

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau.

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trommelyd er betegnelsen for den specielle form for trinlyd, som udstråles i samme

Læs mere

CGV/RGV. Lyddæmpende overføringsarmatur

CGV/RGV. Lyddæmpende overføringsarmatur Lyddæmpende overføringsarmatur Korte data Til overføringsluft gennem væg Opfylder akustiske dæmpningskrav i normale konstruktioner Luftflowsområde < 80 l/s Rund alt. rektangulær hultagning Enkelt montering

Læs mere

PRÉGYFEU-A1 BRANDBESKYTTELSE AF STÅL KONSTRUKTIONER

PRÉGYFEU-A1 BRANDBESKYTTELSE AF STÅL KONSTRUKTIONER PRÉGYFEU-A1 BRANDBESKYTTELSE AF STÅL KONSTRUKTIONER Den brandfaste gipsplade 2 PRÉGYFEU-A1 PRÉGYFEU-A1: BRANDFAST GIPSPLADE BEKLÆDNING Prégyfeu-A1-pladen er en fuldstændig brandfast gipsplade i brandklasse

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Valg af måle- og beregningspositioner Orientering nr. 43 PFi/CB/ilk 31. december 2010 Måle- og beregningspositioner skal nogle gange være i skel, nogle gange på opholdsarealer,

Læs mere

Lidt om lyd - uden formler

Lidt om lyd - uden formler Search at vbn.aau.dk: > Search the AAU phone book: > Sections > Acoustics > Home Education Research Facilities/Equipment Staff & Job About Lidt om lyd - uden formler 1. Hvad er lyd? Lyd er ganske små svingninger

Læs mere

2 Purus Line et design der ses

2 Purus Line et design der ses 3. UDGAVE Purus Line & Purus Corner Et design der ses Funktioner du kan stole på Frihed i indretningen Største vandtæthed ved montering Nu også ekstra lav byggehøjde 2 Purus Line et design der ses PURUS

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

Det fleksible. rør-i-rør system WALLOFIX

Det fleksible. rør-i-rør system WALLOFIX Det fleksible rør-i-rør system WALLOFIX BROEN WALLOFIX Intelligente flowløsninger kontrollerer naturens ressourcer BROENs intelligente flowløsninger gør det muligt at kontrollere naturens ressourcer til

Læs mere

Bygningsfysik Lyd og bygninger

Bygningsfysik Lyd og bygninger Bygningsfysik Lyd og bygninger Ministeriet for Børn og Undervisning, marts 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Niels Erik Hvam, Hansenberg.

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE Produktkatalog ROTTESPÆRre TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk Fremtidens standard ligger i huldækket Indstøbningsboks til huldæk 100% ny installationsstandard Udviklingen af moderne konstruktionsteknikker betyder, at vi skal være på forkant, når det gælder installationsstandarder.

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX. Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation

UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX. Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation 06 2006 3010 Uponor Varmesystem PEX et komplet rørsystem til vandbåren varme fra varmekilde til radiator. Lige effektiv til

Læs mere

Omega System Let og robust undergulv til bl.a. renovering

Omega System Let og robust undergulv til bl.a. renovering Omega System Let og robust undergulv til bl.a. renovering Omega System (svalehalesytem) 01/2016 ETAGEDÆK / OMEGA SYSTEM STØBT UNDERGULV Et velkendt og gennemprøvet system Knauf Omegapladen er den helt

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Vare nr. Navn Dimension EAN 10301 FireFree B790 Brandbøsning 55 Ø55 mm 5705673000771 10303 FireFree B790 Brandbøsning 82 Ø82 mm 5705673000788 10305 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

Gyproc Akustikvæg. November 2004

Gyproc Akustikvæg. November 2004 November 24 er dokumenterede løsninger, hvor man udnytter væggens areal som en del af det lydabsorberende areal i et givent rum. Løsningerne kan anvendes i forbindelse med såvel nyopførelse som ved nyindretning

Læs mere

Akustik i arbejdsrum - At-vejledning A December Erstatter Atanvisning nr af november 1995

Akustik i arbejdsrum - At-vejledning A December Erstatter Atanvisning nr af november 1995 VEJ nr 10670 af 01/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j. nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

ComAir Luftfordelingssystem

ComAir Luftfordelingssystem ComAir Luftfordelingssystem Air Connection præsenterer Comair Uniflex Luftfordelingssystem. Uniflex er et patenteret luftfordelingssystem for indbygning i gulv og loft, og hvor pladsen er trang. Systemet

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

Du må vurdere konkret, om absorptionen er tilstrækkelig, når fx:

Du må vurdere konkret, om absorptionen er tilstrækkelig, når fx: Bilag 1 Påbud og rådgivningspåbud om akustiske forhold Dette bilag uddyber, hvornår du som tilsynsførende skal give påbud og rådgivningspåbud om de akustiske forhold i en række arbejdsrum, dvs. påbud,

Læs mere