Bygningsreglementets funktionskrav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsreglementets funktionskrav"

Transkript

1 Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger, som eksempelvis: Bygningsdel klasse (R)EI 60 D-s2,d2 [BD-bygningsdel 60] [Klasse B materiale] udført med beklædning klasse K2 60 B-s1,d0 Hvad betyder det? Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Trædage/ Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 2 / Trædage 2011 Fra ildebrand til standardbrand Baggrunden for funktionsskravene Reaktion på brand: De enkelte materialer og byggevarers egenskaber under påvirkning af brand F.eks. træ, isolering, gipsplader, glas, mursten osv. Brandmodstandsevne: De samlede systemer / konstruktioners evne til at modstå brandpåvirkning F.eks. dør, væg, etageadskillelse osv. Brandbeskyttelsesevne: et produkt/systems evne til at beskytte bagved liggende dele af konstruktionen Klassifikation af egenskaberne Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 3 / Trædage 2011 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 4 / Trædage 2011

2 Reaktion på brand Antændelighed Når faste materialer brænder, er følgende forhold interessante: Effektudvikling = hvor godt materialet som brændstof Røgproduktion = ryger brændstoffet meget Brændende dråber Antændeligheden ar afhængig af overfladen og fugtforhold. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 5 / Trædage 2011 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 6 / Trædage 2011 Brand contra materialeprøvning I faktiske brande indgår normalt mange forskellige materialer, så en brands brandeffekt er vanskelig at bestemme med sikkerhed. Da prøvning og klassifikation handler om at sammenligne forskellige byggevares brandtekniske egenskaber, når de udsættes for samme testmetode, er der byggevarens brændværdi og forbrændingshastigheden der er afgørende. De øvrige parametre er givet af prøvningsmetoden. Røgproduktion Hvor meget røg der produceres er meget afhængig af hvilket materiale der brænder og hvor god forbrændingen er. Ved klassifikation inddeles materialerne efter deres figra-værdi, hvilket er et udtryk for hvor meget byggevaren bidrager til en brand over tid. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 7 / Trædage 2011 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 8 / Trædage 2011

3 Brændende dråber 7 Grundniveauer (klasser) Når en byggevare brænder kan det afgive brændende dråber. Brændende dråber kan forårsage brandspredning. 7 Grundniveauer (klasser): A1 A2 B C D E F Klasse A2 til D kombineres med tillægsklasser for røg (S) og dråber (D) Gulve betegnes med fl Tagdækninger betegnes med roof Kilde: Rockwool Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 9 / Trædage 2011 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 10 / Trædage 2011 Definition af materialer og byggevarer Klassifikation og eksempler Eksempel på homogene og ikke-homogen byggevare Klassifikation i henhold til det fælles europæiske klassifikationssystem. Klassifikation i henhold til det hidtidige danske klassifikationssystem Eksempel på materialer, som beskrevet i Brandteknisk Vejledning 30 (uddrag) PU Sandwich panel Panelet består af stålplader og en kerne af PU isolering Materiale klasse A2-s1,d0 Ubrændbart materiale Aluminium Stål Kobber Zink Gips Glas Materiale klasse B-s1,d0 Klasse A materiale Træuldsbetonplader Gennembrandimprægneret træ Fibergipsplader Materiale klasse D-s2,d2 Klasse B materiale Træ (brædder mv.) med densitet mindst 400 kg/m 3 Krydsfinerplader med densitet mindst 500 kg/m 3 Euroklasse A2 B C D E Grænseværdi for hvor meget energi byggevaren udvikler under testen W/s 120 W/s 120 W/s 250 W/s 750 W/s >750 W/s Udover grænseværdien i skemaet stilles der krav til energiindholdet af materiale i klasse A1 og A2 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 11 / Trædage 2011 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 12 / Trædage 2011

4 Eksempel Konstruktioners brandmodstandsevne Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 13 / Trædage 2011 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 14 / Trædage 2011 Konstruktioners brandmodstandsevne R Loadbearing capacity (bæreevne) Standard brandkurve Prøvningsmetoder EN General requirements Prøvelegemet skal kunne opretholde sin bærende funktion. 800 Temperatur (grader C) Kriterier: Deformation Deformationshastighed Evnen til at bære lasten Tid (minutter) Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 15 / Trædage 2011 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 16 / Trædage 2011

5 Brandmodstandsevne kravet R Brandmodstandsevne kravet R Bygningsdele der er bærende for andre bygningsdele Normalt stilles der ingen R-krav til gitterspær i uudnyttede tagrum de er beskyttet af loftskonstruktionen Der stilles R-krav til spærene i udnyttede tagkonstruktioner og ved synlige spær Sømplader og lignende har ingen brandmodstandsevne Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 17 / Trædage 2011 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 18 / Trædage 2011 E Integrity (integritet) E Integrity (integritet) Konstruktionens evne til at klare brandpåvirkning fra en side, så branden ikke trænger igennem til den ueksponerede side. Kriterier: Vedvarende flamning (flammer af mere end 10 sek. varighed) Antændelse af materiale på ueksponeret side (bomuldsvat) Åbninger større end visse dimensioner (gap gauge) Vedvarende flamning (flammer af mere end 10 sek. varighed) Antændelse af materiale på ueksponeret side (bomuldsvat) Åbninger større end visse dimensioner (gap gauge) Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 19 / Trædage 2011 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 20 / Trædage 2011

6 I Insulation (isolation) I Insulation (isolation) for døre Konstruktionens evne til at klare brandpåvirkning fra en side uden en væsentlig temperaturstigning på den ueksponerede side. Generelle kriterier: - Gennemsnitlig temperaturstigning må max. være 140 grader - Maksimal temperaturstigning må højst være 180 grader. Middeltemperaturstigning på dørplade: max. 140 Max. Temperaturstigning på dørplade: Max 180 I 1 : Temperaturstigning på dørplade indtil 25 mm fra kant Temperaturstigning på karm: max. 180 I 2 : Temperaturstigning på dørplade indtil 100 mm fra kant Temperaturstigning på karm: max 360 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 21 / Trædage 2011 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 22 / Trædage 2011 S Smoke Control (Røgtæthed) Relevant for døre To niveauer Sa: tæthed overfor kold røg Sm: tæthed overfor varm røg K Fire protection ability (brandbeskyttelsesevne) Beklædninger hvad er det? og hvorfor? En beklædning skal give beskyttelse til det bagvedliggende materiale samt beskytte mod brand i eventuelle hulrum. Indvendige og udvendige overflader Træbygninger / trapper / altaner 10, 30 eller 60 minutter Krav til materialeegenskaber Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 23 / Trædage 2011 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 24 / Trædage 2011

7 Brandbeskyttelsesevne To systemer gældende i dag Kriterier: - Gennemsnitlig temperaturstigning: max Maksimal temperaturstigning: max Efter prøvning må der ikke være beskadigelse af bagvedliggende materiale Prøvningen bliver derfor afhængig af det bagved liggende materiale! Nationale systemer og fælles europæisk system Kun fælles europæisk system på prøvnings- og klassifikationsniveau ikke fælles bygningsreglement! Klassifikation efter det danske system vil fortsat være gyldig i en periode indtil overgangsperioden i den relevante produktstandard eller europæiske tekniske godkendelse er udløbet Klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] Fælles europæisk Det hidtidige danske system Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 25 / Trædage 2011 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 26 / Trædage 2011 Europæisk klassifikation EN Kombineret klassifikation R load bearing capacity E Integrity I Insulation W Radiation M Mechanical action C Self-closing S Smoke leakage P/PHContinuity of power and/or signal supply G Soot fire resistance K Fire protection ability I Danmark findes konstruktioner med krav om kombineret klassifikation, dvs. der stilles både krav til de enkelte delelementers egenskaber og til det samlede produkt. F.eks.: Brandsektionsvægge: Beklædninger: Branddøre: REI 60 A2-s1,d0 K 1 10 B-s1,d0 eller K 1 10 D-s2,d2 K 2 60 A2-s1,d0 EI 2 60 A2-s1, d0 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 27 / Trædage 2011 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 28 / Trædage 2011

8 Fra træ til beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 Materialeprøvning Kan træet leve op til materialekravet D-s2,d2 Klassifikation af de brandmæssige egenskaber K 1 10 D-s2,d2 Mærkning og certificering Konstruktionsprøvning Kan træet i den ønske tykkelse, profil og montering leve op til beklædningskravet K 1 10 Beklædninger, overflader m.m. Beklædninger: Klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] og Klasse K 1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] Brandbeskyttelsessystemer: Klasse K 2 30 B-s1,d0 [30 minutters brandbeskyttelsessystem] Klasse K 2 60 B-s1,d0 [60 minutters brandbeskyttelsessystem] Tag og gulv: Tagdækninger: Klasse B ROOF (t2) Gulvbelægninger: Klasse D fl -s1 Salg Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 29 / Trædage 2011 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 30 / Trædage 2011 Der stilles forskellige brandkrav til bygningsdele men til hvad Eksempelvis: Krav til bygningsdelens bærende egenskaber Krav til bygningsdelens adskillende egenskaber Krav til hvilke materialer der må indgå i bygningsdelen Krav de bygningsdeles overflader, hvilket betyder at der stilles krav til bygningsdeles yderste lag Krav til den isolering der indgår i bygningsdelen Alle ovenstående kan skal imødekommes af samme bygningsdel Etageadskillelse Bærende krav R 60 og Adskillende krav EI 60 eller BD-bygningsdel 60 Krav til gulvoverfladen Dfl-s1 [Klasse G] Krav til loftsoverfladen K1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] Brandkravene imødekommes som vist: Eksempel fra TRÆ 38 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 31 / Trædage 2011 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 32 / Trædage 2011

9 Etageadskillelse i en skole Loftskonstruktion mod uudnyttet loft Krav til gulvoverfladen Dfl-s1 [Klasse G] Brandkravene imødekommes som vist: Krav til gulvoverfladen: Ingen krav Brandkravene imødekommes som vist: Bærende krav R 60 og Adskillende krav EI 60 eller BD-bygningsdel 60 Bærende krav: 0 og Adskillende krav: EI 30 eller BD-bygningsdel 30 Krav til loftsoverfladen: K1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] eller K1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] Eksempel fra TRÆ 38 Krav til loftsoverfladen: K1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] eller K1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] Eksempel fra TRÆ 38 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 33 / Trædage 2011 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 34 / Trædage 2011 Bærende konstruktioner af træ i op til 4 etager Brandbeskyttelses system Brandbeskyttelsessystemer perfekt for præfabrikerede bygninger Opgradering af bærende trækonstruktioner Fra brandbar til ubrændbar Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 35 / Trædage 2011 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 36 / Trædage 2011

10 Bygningsdel klasse (R)EI 60 D-s2,d2 [BD-bygningsdel 60] [Klasse B materiale] udført med beklædning klasse K2 60 B-s1,d0 Væg med 60 minutters brandbeskyttelsessystem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 37 / Trædage 2011 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 38 / Trædage 2011 Brandtekniske krav til bygningsdele og til indvendige væg- og loftsoverflader i træbygning med 4 etager og kælder 1: Sprinklet bygning 2: Bærende trækonstruktioner med brandbeskyttelsessystem Etageadskillelse med 60 minutters brandbeskyttelsessystem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 39 / Trædage 2011 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 40 / Trædage 2011

11 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 41 / Trædage 2011 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 42 / Trædage 2011 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 43 / Trædage 2011 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 44 / Trædage 2011

12 Branddøre eksempel Fælles europæisk klassifikation EI C BD-dør 30 Hidtidig danske system Eksempel EI 2 60 C A2-s1,d0 BS-dør 60 E 60 - C F-dør 60 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 45 / Trædage 2011

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

De nye europæiske brandklasser

De nye europæiske brandklasser De nye europæiske brandklasser Januar 2008 ED/af 1. Baggrund I februar 2002, med ikrafttrædelse den 1. marts 2002, udsendte Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Tillæg

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Speciale 7. Sem Brandteknisk dokumentation 7. Semester speciale forår 2013 Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Christian Vrist VIA University College, Campus Holstebro 16.04.2013 Klasse: BKHO71P-S13

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere

Brandsikker isolering 2.8

Brandsikker isolering 2.8 Brandsikker isolering.8 Forord Rockwool stenuld er let at anvende, og skal også være let at projektere med. Med denne brochure ønsker vi at give en samlet beskrivelse af de konstruktioner og systemer,

Læs mere

Isoleringsprodukter med ny teknologi

Isoleringsprodukter med ny teknologi Isoleringsprodukter med ny teknologi Om denne rapport Denne rapport har form af et notat. Det et løbende litteraturstudium, der undersøger lette effektive isoleringsmaterialer baseret på nye teknologier.

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302 INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign Brandteknisk dimensionering af stålkonstruktioner Januar 2009 BK302 Peter Ehlers Indhold Indhold Side Forord 2 1. Indledning 3 2. Brandsikring af

Læs mere

Maj 2011 DTU BYG. Unavngivet Sven Bruun

Maj 2011 DTU BYG. Unavngivet Sven Bruun BRANDSIKRING AF HISTORISKE BYGNINGER ark.maa. Lammert Flokstra S080172 Brandteknisk projektopgave Master i Brandsikkerhed Vejleder: Professor Kristian Hertz Maj 2011 DTU BYG Unavngivet Sven Bruun Historiske

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Funktionsbaserede brandkrav side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Funktionsbaserede brandkrav side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1 Indledning - Problemformulering... 4 1.1 Problemstilling... 4 1.2 Metoden... 5 1.3 Afgrænsning... 6 2 1.4 Opgavens form og struktur...

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

Information. om brandteknisk dimensionering

Information. om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Information om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering 1 Information om brandteknisk dimensionering Publikationen kan

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Helvægge og dæk af letklinkerbeton

Helvægge og dæk af letklinkerbeton Brand Helvægge og dæk af letklinkerbeton Brandmodstandsevne for vægge og dæk af letklinkerbeton Væg- og dækelementer Hæfte 9 BIH - Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion - April 2005 Forord / Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Forsøgsplatform og imprægnering J. nr. 75664/99-0008 & Substitution af Bor- afprøvninger J.nr. 75664/00-0064

Forsøgsplatform og imprægnering J. nr. 75664/99-0008 & Substitution af Bor- afprøvninger J.nr. 75664/00-0064 Forsøgsplatform og imprægnering J. nr. 75664/99-0008 & Substitution af Bor- afprøvninger J.nr. 75664/00-0064 Et forskningsprojekt under Energistyrelsen. Slutrapport Udført af Miljø Isolering ApS Postbox

Læs mere

Design og projektplanlægning ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystemet er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Design og projektplanlægning ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystemet er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system ROCKSHELL Design og projektplanlægning RockShell vægsystemet er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. Energiudfordringen Kampen for energieffektive

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system RockShell vægsystem Byggemanual ROCKSHELL Rockwool A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Tlf. 46 56 16 16 www.rockshell.dk Manual nr.: xx. Version 1. November+ 2011 proservice.dk

Læs mere