Drift og vedligeholdelsesvejledning TURBOVEX TX 900

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drift og vedligeholdelsesvejledning TURBOVEX TX 900"

Transkript

1 Drift og vedligeholdelsesvejledning TURBOVEX TX 900 Side 1 af 15

2 1.0.0 Indhold Indhold Illustrationer Anlægget Funktionsprincip Tekniske specifikationer Montage Montage af vægmodel Montage af loftmodel med 2 gennemføringer Montage af loftmodel med 1 gennemføring Vand tilslutning El-tilslutning Betjening Regulering af luftmængde (digital controller) Regulering af varme (digital controller) Service Service sikkerhed Filter Varmeveksler Motor og ventilator Frostbeskyttelse af vandvarmefladen...14 EU - Overensstemmelseserklæring Illustrationer Fig. 1 Hovedkomponenter...3 Fig. 2 Funktionsprincip...4 Fig. 3 Flow diagram...5 Fig. 4 Indsugning/afkast gennem væg...6 Fig. 5 Montageramme...7 Fig. 6 Indsugning/afkast gennem loft, 2 gennemføringer...8 Fig. 7 Indsugning/afkast gennem loft, 1 gennemføring...9 Fig. 8 Combi taghætte...10 Fig. 9 El-tilslutning...11 Fig. 10 El-diagram Standard Version...12 Side 2 af 15

3 3.0.0 Anlægget Turbovex TX 900 er et decentralt ventilationsanlæg med indbygget varmegenvinding for ventilation i komfortlokaler, samt i mindre industrilokaler Turbovex TX 900 består af følgende hovedkomponenter (Fig. 1 Hovedkomponenter) 1. Ventilator udsugning 2. Ventilator indblæsning 3. Filter 4. Varmeflade 5. Varmeveksler 6. Frontplade 7. Indblæsningsrist 8. Udsugning 9. Indsugning 10. Afkast Fig. 1 Hovedkomponenter Side 3 af 15

4 3.1.0 Funktionsprincip Indsugningsventilatoren (2) suger frisk udeluft over filteret (1), og blæser luften ind over varmeveksleren (4), hvorfra luften kastes videre gennem tilskudsvarmefladen (5) (option), og ind i lokalet. Samtidig suger udsugningsventilatoren (3) rumluft gennem varmeveksleren (4) og luften afkastes gennem den udvendige rist/taghætte. Varmeveksleren (4) genvinder kalorierne i rumluften med op til 80%, (indkastluftens temperatur i fht. rumtemperaturen), hvorfor varmefladen kun skal supplere med temperaturdifferencen op til den ønskede rumtemperatur. På styringspanelet (7) indstilles den ønskede temperatur for indblæsningsluften. Føleren (6) registrerer den aktuelle temperatur i indblæsningsluften, og er denne lavere end indstillingsværdien, vil styringen tænde for strømmen til varmefladen, og slukke igen når den ønskede indblæsningstemperatur er opnået. Ved ekstremt kolde udetemperaturer, under -12 C, bør der justeres ned for lufttilførslen, hvorved energitilskuddet fra varmefladen formindskes, og dermed giver en væsentlig bedre driftsøkonomi. Fig. 2 Funktionsprincip 1 Indsugningsfilter 2 Indsugningsventilator 3 Udsugningsventilator 4 Varmeveksler 5 Eftervarmeflade 6 Føler for lufttemperatur 7 Styringspanel Side 4 af 15

5 4.0.0 Tekniske specifikationer Anlægstype: Turbovex TX 900 Kapacitet: Strøm: Effekt (Motor): Energiforbrug (Motor): Varmeeffekt el / vand: Filter: m³/h 1 x 230V/50Hz 305 Watt 1,1 1,6 kj/m³ 2,7 kw / 4,4 kw F5 Cylinder filter Genvindingsgrad: 75% Genvindingsgrad er i henhold til dansk referenceår Fig. 3 Flow diagram Luftflow m³/h Motorspænding V AC Temp. virkningsgrad % Lydniveau db A Side 5 af 15

6 Overstående målinger er foretaget i prøverum med efterklangstid Ts=09 i oktavbåndet 125Hz, målt midt for aggregatet, i en afstand af 1,0 m hhv. under og fra indkaståbningen. Flowområde kan, efter behov, fabriksindstilles i 3 forskellige flowområder, i henhold til de markerede områder i flowdiagramet fig. 3. Med TX controller kan der skiftes mellem 4 trin Montage Inden der laves huller i væg eller tag skal der kontrolleres, at nedenstående mål bliver overholdt Montage af vægmodel. 1. Lav huller efter hultegning Fig. 4 Tegningen viser udskæringerne, set fra rummet mod ophængsvægen Fig. 4 Indsugning/afkast gennem væg LOFT 266 Ø 330 Hul til kanal Ø 330 Hul til kanal 2. Frontpladen demonteres (Se Fig. 1). 3. Montagerammen (Fig. 5) monteres på væggen under loftet FS Vær opmærksom på anlæggets vægt på ca. 90 kg. Det er vigtigt at montagerammen er monteret på en plan flade for at undgå vrid i anlægget. Side 6 af 15

7 Fig. 5 Montageramme 4. Demonter filteret. (Se Fig. 1.). 5. Anlægget løftes op på rammen, og fastgøres med de medfølgende bolte. 6. Monter filteret. 7. Herefter monteres kanaler, med et fald på 1-2 % mod udvendig side for at forhindre evt. slagregn i at trænge ind i anlægget. Det er vigtigt, at kanalerne tætnes 100 % mod anlæggets studs, idet der ellers kan forekomme falsk luft i anlægget. Gennemføringerne må under ingen omstændigheder vrides eller presses på montageflangerne i anlægget, da det vil medfører øget støjniveau, helt op til +6dB. Sørg for at gennemførringshullerne er så store at der er plads til isolering med rockwool eller foamlister. 8. Herefter monteres udvendige facaderiste. På afkastet anvendes risten med sidevendte lameller. Lamellerne vendes bort fra luftindtaget. På indtag anvendes risten med nedadrettede lameller. Vær opmærksom på, at spjæld på afkast har frigang og ikke er fastklemt. 9. Tilslut el i henhold til medleveret el-diagram (se Fig. 9 og 10). El-tilslutningen skal foretages af en aut. El-installatør. 10. Monter frontpladen. Side 7 af 15

8 5.2.0 Montage af loftmodel med 2 gennemføringer 1. Lav huller efter hultegning Fig. 6 Tegningen viser udskæringerne, set ovenfra mod gulv Fig. 6 Indsugning/afkast gennem loft 2 gennemføringer VÆG 325 Ø 330 Ø Frontpladen demonteres (Se Fig 1.). 3. Montagerammen (Fig. 5) monteres på væggen under loftet. Vær opmærksom på anlæggets vægt på ca. 90 kg. Det er vigtigt at montagerammen er monteret på en plan flade for at undgå vrid i anlægget. 4. Demonter filteret. (Se Fig. 1.). 5. Anlægget løftes op på rammen, og fastgøres med de medfølgende bolte. 6. Monter filteret. 7. Herefter monteres kanaler over taget. Det er vigtigt, at kanalerne tætnes 100% mod anlæggets studs, idet der ellers kan forekomme falsk luft i anlægget. Gennemføringerne må under ingen omstændigheder vrides eller presses på montageflangerne i anlægget, da det vil medfører øget støjniveau, helt op til +6dB. Sørg for at gennemførringshullerne er så store at der er plads til isolering med rockwool eller foamlister. Side 8 af 15

9 8. Herefter monteres og isoleres kanalføring over tag inkl. taginddækning, taghætter m.v. 9. Tilslut el i henhold til medleveret el-diagram (se Fig. 9 og 10). El-tilslutningen skal foretages af en aut. El-installatør. 10. Monter frontpladen Montage af loftmodel med 1 gennemføring. 1. Lav huller efter hultegning Fig. 7 Fig. 7 Indsugning/afkast gennem loft 1 gennemføringer. Røde tal er center mål fra rør til henholdsvis væg og enden af anlægget Ø Frontpladen demonteres (Se Fig. 1.). 3. Montagerammen (Fig. 5) monteres på væggen under loftet. Vær opmærksom på anlæggets vægt på ca. 90 kg. Det er vigtigt at montagerammen er monteret på en plan flade for at undgå vrid i anlægget. 4. Demonter filter(se Fig. 1.) 5. Anlægget løftes op på rammen, og fastgøres med de medfølgende bolte. 6. Monter filteret og udsugningsventilen. 7. Herefter monteres kanaler over taget. Side 9 af 15

10 Det er vigtigt, at kanalerne tætnes 100% mod anlæggets studs, idet der ellers kan forekomme falsk luft i anlægget. Gennemføringerne må under ingen omstændigheder vrides eller presses på montageflangerne i anlægget, da det vil medfører øget støjniveau, helt op til +6dB. Sørg for at gennemførringshullerne er så store at der er plads til isolering med rockwool eller foamlister. 8. Afkort gennemføringsrørene 1 og 2, på samme længde, således at overkanten af rørene er min. 300 mm over det højeste punkt ved udskæringen i taget. 8 Fig. 8 Combi taghætte 9. Begge gemmemføringsrør monteres på anlægget. Når rørene er monteret, vil overkanten af inderrøret være ca.100 mm under overkanten af yderrøret Saml reduktionen 4, med skillerøret 5, hvorefter dette trykkes i bund, ned over inderrøret og tætningslisten Monter kantbåndet 7 i tophullet af indsugningshætten 6, hvorefter denne monteres på yderrøret 1, og fastgøres med skruer eller popnitter i underkanten Skillerøret 5, skal nu stikke ca. 25 mm gennem hullet med kantbåndet Afkasthætten 8, påføres lidt silikone rundt om kanten af studsen, hvorefter denne trykkes ned i skillerøret 5, til anlæg mod toppen af indsugningshætten Monter inddækning og isoler rørene mellem tag og loft Tilslut el i henhold til medleveret eldiagram (se Fig. 9 og 10). El-tilslutningen skal foretages af en aut. El-installatør. 15. Monter frontpladen. Side 10 af 15

11 5.4.0 Vand tilslutning Der henvises til afsnit før tilslutning af vand. Det anbefales at montere et Danfoss FV filter på tilgangen til anlægget for at undgå tilstopninger af vandvarmeflade. NB! Tilslutningerne skal foretages til de i anlægget fastmonterede slanger, da der ellers kan forekomme vandslag i systemet, som vil medføre bankelyde når reguleringsautomatikken lukker for gennemstrømning El-tilslutning El-tilslutning udføres i indsugningskammeret se Fig. 9, og tilsluttes i henhold til eldiagram se Fig. 10 Fig. 9 El-tilslutning Ved loftmodeller kan kablerne indføres i ryggen af anlæggene i samme ende som illustreret, for skjult kabelføring. Foran anlægget skal der monteres en arbejdsafbryder Side 11 af 15

12 Fig. 10 El-diagram Standard Version Betjening Regulering af luftmængde (Digital Controller) Se også vedlagt brugsanvisning for digital CPU-styring Fra fabrikken er trintransformatoren, som er indbygget i udsugningskammeret for rumluften på anlægget, forbundet til kontrolpanelet på 4 faste blæsertrin. Når anlægget stoppes gemmes den sidste indstilling af luftmængde automatisk, og anlægget vil starte med denne indstilling. NB! Ved regulering af luftmængde med CO 2 sensor, skal den manuelle indstilling stå på trin 1 for at få den korrekte styring af luftmængden. NB! Anlæg med el-varmeflade har en efterløbstid på ca. 2 minutter Regulering af varme. (Digital Controller) Se også vedlagt brugsanvisning for digital CPU-styring Side 12 af 15

13 Den ønskede temperatur indstilles på kontrolpanelet. Det tilrådes at temperaturen ikke stilles højere end rumtemperaturen. Temperaturen på friskluften bør ligge 2-3 grader under rumtemperaturen. Når anlægget stoppes gemmes den sidste indstilling af temperaturen automatisk, og anlægget vil starte med denne indstilling. Om sommeren - især hvor det kan være rart at få kølig luft ind i rummet - kan brugeren selv stille temperaturen ned på automatikpanelet. Anlægget har et automatisk by-pass spjæld, som ved afkast temperatur over 20 C,leder luften uden om varmeveksleren, så luften kommer ind i lokalet med så lav temperatur - og dermed med så kølende virkning - som muligt Service Service sikkerhed. NB! Før nogen form for service påbegyndes skal der afbrydes for forsyningsspændingen. Eftersyn og rengøring af anlæggets komponenter foretages efter behov, men bør dog udføres mindst en gang pr. år Filter: Anlægget er udstyret med et indsugningsfilter, som skiftes efter behov 2-4 gange pr. år. Filteret er placeret i indsugningskammeret bag frontpladen Varmeveksler: Varmeveksleren bør rengøres mindst 1 gang pr år, for at undgå en forringet effektivitet. Først demonteres frontpladen. Derefter løsnes plade og monteringsbeslag under veksler, hvorefter denne kan trækkes ud af anlægget. Varmeveksleren rengøres herefter med trykluft Motor og ventilator: Når varmeveksleren er ude af anlægget se afsnit kan udsugningsventilatoren rengøres For at undgå ubalance på ventilatorhjulet bør rengøringen foretages ved støvsugning og med børste. Vær forsigtig så lamellerne ikke beskadiges. Motoren har engangssmurte, lukkede specialkuglelejer, som er vedligeholdelsesfrie. Udskiftning af motor og motorhuse bør kun ske efter vejledning fra forhandleren. Side 13 af 15

14 8.0.0 Frostbeskyttelse af vandvarmefladen For at opnå sikker frostbeskyttelse af vandvarmefladen med den indbyggede og fabriksafprøvede automatik skal varmefladen altid sluttes til centralvarmesystemer hvor der er: Fremløbstemperatur som aldrig er under + 40 C når der er frostvejr. Vandgennemstrømning i varmefladen som aldrig er under 20 liter pr. time ved fremløbstemperatur på +40 C når der er frostvejr. Radiatortermostaten inde i anlægget er, som frostsikring, låst til en lufttemperatur på ca. 14 C. Dette bevirker at radiatortermostaten åbner hvis lufttemperaturen kommer under 14 C, og derved sikrer vandflow gennem varmefladen når anlægget står stille. Hvis man ændrer denne indstilling er der risiko for at varmefladen kan frostsprænge. Som en ekstra frostsikring, når anlægget er i drift, er der monteret en frosttermostat, som afbryder for motorspændingen, hvis temperaturen i anlægget kommer under 10 C Advarsel vedrørende frostbeskyttelsen af vandvarmeflader Vandvarmefladen må aldrig sluttes til centralvarmesystemer, hvor der lukkes for varmetilførslen - f.eks. i weekend og ferieperioder, så fremløbstemperaturen falder til under + 40 C ved frostvejr. Hvis fremløbstemperaturen er under + 40 C er der risiko for frostsprængninger af varmefladen, fordi varmefladen er placeret i indsugningsluften fra det fri, hvor varmefladen (sammen med luft til luft varmeveksleren) under normal drift skal opvarme den indsugede rene udeluft til komforttemperatur. Vandvarmefladen må aldrig sluttes til centralvarmesystemer, hvor vandgennemstrømningen i varmefladen afbrydes - d.v.s. centralvarmesystemer hvor cirkulationspumpe stoppes eller kobles på for lavt pumpetryk ved natsænkning. I øvrigt henvises til label som er påsat anlægget: Side 14 af 15

15 EU - Overensstemmelseserklæring. Fabrikant: Forhandl: erklærer hermed, at Produkt: Turbovent Industri A/S Industrivej Aars Danmark Telefon: Turbovent Industri A/S Industrivej Aars Danmark Telefon: TURBOVEX TX 900 Ventilationsaggregat er fremstillet i overensstemmelse med: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/37/EF af 22 juni 1998 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner, under særlig henvisning til direktivets bilag 1 om væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner og sikkerhedskomponenter RÅDETS DIREKTIV 89/336/EEG af 3 maj 1989 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompabilitet, og samordtnet efter ovenstående direktiv af 22 juni og er produceret i overensstemmelse med Europaharmoniserede standarder i flg: EN Maskinsikkerhed - Grundlæggende begreber, almene konstruktionsprincipper - Del 1: Grundlæggende terminologi, metodik. EN Maskinsikkerhed - Grundlæggende begreber, almene konstruktionsprincipper - Del 2: Tekniske principper og specifikationer. EN 294 Maskinsikkerhed - Beskyttelsesafstand til risikoområder for hænder og fødder. EN Elektromagnetisk kompabilitet-emission-del 1: Generelle krav til udrustning af beboelse. EN Elektromagnetisk kompabilitet-emission-del 1: Generelle krav til udrustning i industri. EN Elektromagnetisk kompabilitet-immunitet-del 1: Generelle krav til udrustning af beboelse, kontor, butikker og lignende miljøer. EN Lavspændingssikkerhed-Del 1: Generelle fordringer. EMC Generisk standard for emission-del 2: Industrimiljø. TURBOVENT A/S DANMARK Aars, den 23. April 2007 Afd.chef, Ingeniør Frede Sørensen Side 15 af 15

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

Installation. Entra. 110-00024 Version 0.1

Installation. Entra. 110-00024 Version 0.1 Installation Entra 110-00024 Version 0.1 Noter: 2 af 8 Indholdsfortegnelse Generelt om Entra... 4 Luftsystem... 4 Vandsystem... 4 Opsætning... 5 Placering af enhed... 5 Placering på indervæg... 5 Hulboring...

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Emne:...

Luftbehandlingsaggregat. Emne:... Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger, Emne:... Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 16 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Vejledning CTS 602 by Nilan Advance for Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h Produktdata Comfort CT10 by nilan Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 17 m 3 /h Comfort CT10 Produktbeskrivelse Comfort CT10 er et energieffektivt ventilationsaggregat

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11 SLÆDEKANAL INSTRUKTIONSMANUAL type 25 GRTU 3800 Tagaggregat Version 1.0 01.08.11 www.geovent.dk Indhold 1.0 Anvendelsesområde....................... 2 1.1 Funktion................................. 2 2.0

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere