Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Projektering Sikkerhed og sundhed Kvalitetsstyring Generelt Arbejdets planlægning Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Generelt Arbejdets planlægning Referencer Referencer der er generelt gældende for arbejdet Undersøgelser Generelt Materialer og produkter Generelt Udførelse Generelt Mærkning Røranlæg Generelt Rørisolering Varmerør, sekundærside Brugsvandsrør for varmt vand Brugsvandsrør for koldt vand Afløbsrør Komponenter Kanaler Generelt Kanaler for indblæsning Kanaler for udsugning Isoleringsafslutning Røranlæg, samlinger, komponenter, armaturer i røranlæg og kanaler Komponenter: Lukninger omkring installationsgennemføringer Kontrol... 8

2 Indholdsfortegnelse Side : 2/14 4. Bygningsdelsbeskrivelser... 9 TEKNISK ISOLERINGSARBEJDER - VVS TEKNISK ISOLERINGSARBEJDER - VENTILATION Bilag 1 Udbudskontrolplan... 13

3 1. Orientering Side : 3/14 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.480, Basisbeskrivelse teknisk isolering er sammen med den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer og denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder sammen med tilsvarende punkter i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Nærværende projektspecifikke beskrivelse supplerer og ændrer således kun bestemmelserne i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer for de forhold, der direkte nævnes. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder frem for den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS bips B2.430, Basisbeskrivelse ventilation

4 3. Generelle specifikationer Side : 4/14 2. Omfang 2.1 Generelt Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende bygningsdele: Varmeisolering af varmerør Varmeisolering af varme brugsvandsrør Kondensisolering af kolde brugsvandsrør Kondensisolering af kloakudluftninger Reparationer ved tilkobling til eksisterende Varmeisolering på indblæsnings- og udsugningskanaler i det fri. 2.3 Projektering På grundlag af dette samlede projektmateriale påhviler det entreprenøren at udføre den nødvendige supplerende projektering ved at udarbejde detaljer og arbejdstegninger i fornødent omfang 2.5 Sikkerhed og sundhed 2.7 Kvalitetsstyring Generelt Udføres iht. bips B2.400 Basisbeskrivelse Bygningsinstallationer 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøder. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i 2 eksemplarer: Materialevalg 2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Gennemføringer mm. er nærmere beskrevet for de enkelte fagområder i basisbeskrivelser samt arbejdsbeskrivelser Rengøring Rør, kanaler og komponenter skal være rengjorte inden isolering påbegyndes. 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt Der henvises til bips B2.400 Basisbeskrivelse Bygningsinstallationer Arbejdets planlægning Det påhviler entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, således at forudsætningerne for eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er til stede. Entreprenøren skal straks rette henvendelse til bygherrens tilsyn, hvis forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til stede. Samarbejde med andre entreprenører er en selvfølge.

5 3. Generelle specifikationer Side : 5/ Referencer Referencer der er generelt gældende for arbejdet Normer, publikationer mv. Med de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projektmaterialet, er følgende almengyldige dokumenter med tilknyttede standarder mv. gældende i deres helhed: DS 428, Dansk Ingeniørforenings norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg DS 452, Dansk Ingeniørforenings norm for termisk isolering af tekniske installationer. Bygningsreglement 2010 Brandteknisk vejledning nr. 31 SBI-anvisning 159, Brandsikring af ventilationsanlæg Rørforeningens VVS-kataloger Anvisningsblade fra Rockwool vedr. Teknisk Isolering Normer, standardblade og publikationer er gældende i seneste udgave. Leverandørforskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. 3.4 Undersøgelser Generelt Der er entreprenørens ansvar at gøre sig bekendt med bygningens installationer 3.5 Materialer og produkter Generelt Hvor der i projektmateriale er angivet et specifikt produkt skal dette betragtes som retningsgivende for ønsket kvalitet og standard. Entreprenør skal aflevere materialeliste og produktcertifikater til byggeledelsen for gennemsyn Der henvises til bips B2.480, Basisbeskrivelse teknisk isolering for tekniske specifikationer for de enkelte isoleringstyper, afslutningsmaterialer, fastgørelser mm. 3.6 Udførelse Der henvises til basisbeskrivelse for Isolering og Bygningsinstallationer Generelt Arbejder foregår i eksist. bygning og ny tilbygning hvorfor der skal påregnes ekstra omkostninger for tilpasning til eksist. bygning og tilkobling til eksist. installationer. Ved tilbygning skal placering af nye installationer planlægges og udføres med stor omhyggelighed da pladsen er trang.

6 3. Generelle specifikationer Side : 6/14 For de enkelte installationer/ arbejder henvises til bygningsdelsbeskrivelser samt tegninger iht. tegningsliste Mærkning Udføres iht. arbejdsbeskrivelse for vvs og ventilation samt dertilhørende basisbeskrivelser Røranlæg Generelt Rørisolering Rør isoleres med Universal rørskåle med tapede samlinger. Synlige rør afsluttes med isogena. Isoleringstykkelser skal være som følgende ved anvendelse af Universal rørskåle, hvis ikke andet fremgår af projektmaterialet (anvendes andet isoleringsmateriale skal isoleringsnormens krav opfyldes): Og iht. DS452: Varmerør, sekundærside Anvendelse: direkte fjernvarmerør i bygning efter hovedmåler. Formål: varmeisolering Omgivelsestemperatur: 20 C. Medietemperatur: 70/40 C Isoleringsklasse: Koblingsledninger i samme rum som varmegiver: kl. 0 Koblingsledninger i andre rum end varmekilde, samt ledninger nedlagt eller indstøbt i gulve, vægge eller lofter: kl. 2 Fordelingsledninger i omgivende temperatur > 5 C: kl. 3 Fjernvarme indenfor bygning (uden temperaturkompensering) > 5 C: kl. 4 Fordelings- samt koblingsledninger i omgivende temperatur 5 C: kl. 6 Materiale: fabr. Rockwool. Universal rørskåle isolerede bæringer (U.R) for kl. 6 anvendes Rørskål 800 isolerede bæringer (R.800) Varme Rørdiameter Kl. 2 (U.R) Kl. 3 (U.R) Kl. 4 (U.R) Kl. 6 (R.800) Brugsvandsrør for varmt vand Anvendelse: varmeisolering på cirkulations- og varmt brugsvandsrør Formål: varmeisolering Omgivelsestemperatur: 10 C i kælder, 20 C i boliger, -12 C i tagrum. Medietemperatur: 55 C

7 3. Generelle specifikationer Side : 7/14 Isoleringsklasse: Koblingsledninger i samme rum som tapsted: kl. 0 Koblingsledninger i andre rum end tapsted: kl. 4 Fordelingsledninger i omgivende temperatur > 5 C: kl. 4 Fordelings- samt koblingsledninger i omgivende temperatur 5 C: kl. 6 Materiale: fabr. Rockwool. Universal rørskåle isolerede bæringer for kl. 6 anvendes Rørskål 800 isolerede bæringer Varmt brugsvand Rørdiameter Kl. 4 (U.R) Kl. 6 (R.800) Brugsvandsrør for koldt vand Anvendelse: koldt brugsvand Formål: kondensisolering Omgivelsestemperatur: 10 C i kælder, 20 C i boliger Medietemperatur: 10 C Isoleringsklasse: Fordelings- samt koblingsledninger i omgivende temperatur > 5 C: kl. 2 Materiale: Universal rørskåle koldt brugsvand Rørdiameter Kl. 2 (U.R) Afløbsrør Faldstammeudluftning: Faldstammeudluftning i ydervæg og tagrum skal isoleres mod kondens og brand med 30mm isolering. Regnvandsledninger: Isoleringsklasse: i omgivende temperatur > 5 C: kl. 2 Indvendige regnvandsledninger Ø75 og ledninger i ydervæg skal isoleres mod kondens med 30mm isolering Komponenter Nye komponenter som ventiler og pumper samt eksist. pumper i teknikrum isoleres med dertilhørende kappe.

8 3. Generelle specifikationer Side : 8/ Kanaler Generelt Ved varme- og kondensisolering af kanaler anvendes Materiale: fabr. Rockwool, Lamelmåtte med armeret alu-folie eller Industribatts Samlinger tapes Kanaler for indblæsning Indblæsningskanal på anlæg uden mekanisk køling med dimensionerende lufttemperatur mellem 15 C og 23 C Isoleringsklasse: Tilluftskanal i omgivende temperatur > 5 C: kl. 0 Tilluftskanal i omgivende temperatur 5 C: kl. 3 (svarende til 80 mm mineraluld på kanaler i det fri) Kanaler for udsugning Udsugningskanal på anlæg med varmegenvinding. Isoleringsklasse: Fraluftskanal i omgivende temperatur > 5 C: kl. 0 Fraluftskanal i omgivende temperatur 5 C: kl. 3 (svarende til 80 mm mineraluld på kanaler i det fri) Isoleringsafslutning Røranlæg, samlinger, komponenter, armaturer i røranlæg og kanaler Alle rør afsluttes med isogenapak. Kanaler i det fri afsluttes med 1 mm alu-kappe. Rørmanchetter Rørisolering afsluttes med rørmanchetter mod ventiler, pumpe vægge mv. Ved eksist. rør afsluttes både eksist. isolering og ny isolering med rørmanchetter, for at få en pæn overgang mellem de forskellige isoleringstykkelser Komponenter: Komponenter isoleres med dertilhørende kappe Lukninger omkring installationsgennemføringer Lukninger mm. er nærmere beskrevet for de enkelte fagområder i basisbeskrivelser samt arbejdsbeskrivelser. 3.9 Kontrol Der henvises til basisbeskrivelse for bygningsinstallationer samt bilag 1 Udbudskontrolplan

9 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 9/14 4. Bygningsdelsbeskrivelser

10 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 10/14 TEKNISK ISOLERINGSARBEJDER - VVS 4.1 Orientering TEKNISK ISOLERINGSARBEJDER - VVS 4.2 Omfang Varmeisolering af varmerør Varmeisolering af varme brugsvandsrør Kondensisolering af kolde brugsvandsrør Kondensisolering af kloakudluftning Kondensisolering af regnvandsledning 4.3 Lokalisering I eksist. hovedteknikrum tilkobles nye varmerør (direkte fjernvarme uden vejrkompensering) samt rør for koldt brugsvand. Nye rør føres i eksist. gang frem til tilbygning samt tilkobles eksist. rør i gang. I tilbygning udføres ny brugsvandsproduktion og blandesløjfer for varmeanlæg. I tilbygning udføres nye toiletfaciliteter samt thekøkken, hvortil der udføres nye vandinstallationer. I Sal udføres strålevarmeanlæg. Et enkelt rum opvarmes via radiator, øvrige rum på stueplan og 1. sal opvarmes via gulvvarme. I eksist. bygning indrettes musiksal til kontor/ møderum og eksist. Bar/ cafeområde ombygges. 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Plantegninger for fremtidig indretning iht. tegningslister. 4.9 Materialer og produkter Materialer og produkter er angivet i arbejdsbeskrivelsen afsnit Udførelse Ved isolering følges leverandørens anvisning Varmerør: Alle rør (VF og VR) isoleres mod varmetab. Rør over nedhængte lofter og rør i installationsskakte isoleres med Universal rørskåle med tapede samlinger. Koblingsledning over nedhængte lofter, rør i gulvopbygning samt i vægge skal isoleres. Isoleringstykkelse jf. skema for varme. Synlige rør afsluttes med isogena. Varme brugsvandsrør: Alle rør (BV og BC) isoleres mod varmetab. Rør isoleres med Universal rørskåle med tapede samlinger. Isoleringstykkelse jf. skema for brugsvand. Synlige rør afsluttes med isogena. Kolde brugsvandsrør: Alle rør (BK) isoleres mod kondens.

11 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/14 TEKNISK ISOLERINGSARBEJDER - VVS Rør soleres med Universal rørskåle med tapede samlinger. Isoleringstykkelse jf. skema for brugsvand. Synlige rør afsluttes med isogena. Faldstammeudluftning: Faldstammeudluftning i ydervæg og tag skal isoleres mod kondens med 30mm isolering. Regnvandsledninger: Indvendige regnvandsledninger Ø75 og ledninger i ydervæg skal isoleres mod kondens med 30mm isolering. Rørmanchetter: Rørisolering afsluttes med rørmanchetter mod ventiler, pumpe vægge mv. Ved eksist. rør afsluttes både eksist. isolering og ny isolering med rørmanchetter, for at få en pæn overgang mellem de forskellige isoleringstykkelser. Komponenter: Komponenter isoleres med dertilhørende isoleringskappe 4.14 Kontrol Reference: ARB Metode: Kontrolmåling / Visuelt Omfang: 10% af udført arbejde. Tidspunkt: jf. ARB Acceptkriterium: DS 452 kapitel 5.1 inkl. vejledningstekst. Kontrolskema vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen af den af entreprenøren udarbejdet kontrolskema.

12 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/14 TEKNISK ISOLERINGSARBEJDER - VENTILATION 4.1 Orientering TEKNISK ISOLERINGSARBEJDER - VENTILATION 4.2 Omfang Varmeisolering af indblæsnings- og udsugningskanaler i det fri. 4.3 Lokalisering 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Der henvises til tegning U.00, U.01, U Materialer og produkter Materialer og produkter er angivet i arbejdsbeskrivelsen afsnit Udførelse Arbejder omfatter isolering af kanaler i forbindelse en ny tilbygning benævnt n. Kanaler føres fra bestående aggregat VE.01, der er opstillet på tag over mellemgang, til talentskolen. Kanaler for tilluft og fraluft til talentskolen og kanaler omkring bestående aggregat VE.01, som ombygges i forbindelse med tilbygning. Kanaler føres i det fri. Kanaler skal derfor isoleres iht. afsnit 3 og kanalisolering skal overalt afsluttes med alu-kappe. I arbejdet indgår nødvendig nedbrydning af bestående isolering og alu-kappe om VE Kontrol Reference: ARB Metode: Kontrolmåling / Visuelt Omfang: 10% af udført arbejde. Tidspunkt: jf. ARB Acceptkriterium: DS 452 kapitel 5.1 inkl. vejledningstekst. Kontrolskema vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen af den af entreprenøren udarbejdet kontrolskema.

13 Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan

14 Bilag 1 Udbudskontrolplan Udbudskontrolplan for teknisk isolering Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol 1.1 Projektdokumenter ARB ARB ARB Afslutning for projektering Beregninger er kontrolleret og fremsendt til byggeledelsen Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol 5.1 Brandlukninger ARB Visuel kontrol Hver type Efter første anlæg og inden næste Leverandørens anvisninger 5.2 Isoleringstykkelse, røranlæg mv. ARB Målekontrol <x> normalsnit ARB DS 452, kapitel 5.1 inkl. vejledningstekst 5.3 Isoleringstykkelse, tanke og beholdere ARB Målekontrol <x> normalsnit ARB DS 452, kapitel 5.1 inkl. vejledningstekst 5.4 Isoleringstykkelse, kanaler ARB Målekontrol <x> normalsnit ARB DS 452, kapitel 5.1 inkl. vejledningstekst Slutkontrol 6.1

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER

Læs mere

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 VVS-installationer 2.0 Blikkenslagerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer August 09 Indledning Lorem ipsum Indhold I forbindelse med traditionelle tømrer- og murerkonstruktioner har den danske byggebranche

Læs mere

Gentofte Hospital Designmanual

Gentofte Hospital Designmanual Gentofte Hospital Designmanual Januar 2008 Udgivelsesdato : 1. januar 2008 Projekt : 10.4098.01 Udarbejdet : JCB, GGG, PRB Kontrolleret : Godkendt : BSE DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 2 af 87 SÆRLIGE

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/30 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Udgivet den 1. oktober 2012 indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...6 1.1 Gyldighedsområde....6 1.2 Definitioner...6 1.3 Retslige forhold...6

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. Disse tekniske bestemmelser er gældende fra 1. januar 2013. De er anmeldt til Energistyrelsen. Tekniske bestemmelser for levering af fjernvarme Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner mv 2. Etablering

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport SHB - Afd. 7 Gl. Kongevej 75-77 Gammel Kongevej 75 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. februar 2013 Til

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Udførsel

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestergade Kollegiet Vestergade 31A 8000 Aarhus C Bygningernes energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport SHB Afd. 3 Ringholmsvej 2-4 og 6-8 Ringholmsvej 2 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. november 2012 Til

Læs mere