Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr LNG kan sikre renere skibsfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2011. LNG kan sikre renere skibsfart"

Transkript

1 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr LNG kan sikre renere skibsfart

2 energi I FORANDRING Vi finder ny energi DONG Energy s vision er at levere ren og stabil energi. Grundlaget for at virkeliggøre visionen er en stærk kompetence i udvikling og etablering af nye produktionsanlæg inden for offshore vind, naturgas og olie. DONG Energy har været med i efterforskning efter, og produktion af, olie og naturgas i mere end 25 år, og vi har en voksende portefølje på omkring 70 olie- og gaslicenser. De er strategisk placeret i Nordsøen, i Norskehavet, i området vest for Shetlandsøerne, i Barentshavet samt ved Færøerne og Grønland. Naturgasproduktionen indgår i vores samlede naturgasportefølje. DONG Energy har som mål at omkring 30 % af koncernens salg af naturgas skal komme fra egen produktion. DONG Energy er verdens førende aktør inden for offshore vindenergi med store projekter især i Danmark og Storbritannien. Havmølleparken Horns Rev 2 i Nordsøen er med sine 209 MW i dag verdens næststørste. Vores igangværende projekt Anholt Havmøllepark vil, når den står færdig i 2013, have en samlet kapacitet på 400 MW. At finde energien kræver de rigtige kompetencer og den nødvendige handlekraft og hos DONG Energy har vi begge dele. DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring medarbejdere og omsatte for 55 mia kr. (EUR 7,3 mia.) i For yderligere information, se dongenergy.com.

3 I n d h o l d L e d e r Gasteknik nr. 2 april årgang Af Ole Albæk Pedersen, formand for Dansk Gas Forening Leder 18 % mere naturgas til elproduktion EUDP-støtte til nyt biogasnet Måske stop for naturgas i nybyggeri Skifergasrevolutionen i USA Naturgasselskabernes energispareindsats Kurs mod en renere skibsfart Billig metode til opgradering af biogas For 25 år siden 100 år med kommunal bygas i Aalborg Øget forbrug af VE og naturgas i 2010 Følgerne af EU s 3. liberaliseringspakke 1700 gaskedler blev ikke registreret Energibranchen mødes i Odense Primagaz satser på gasvarmepumper Dansk offshore fremstød i Norge DONG firdoblede resultatet i 2010 Enok Energinguaq - en eskimoisk ingeniør - fortæller i tv, at du sparer op 3400 kr. på at isolere loft eller udskifte vinduer. Nettets beregnere viser, jeg kan spare 400 kr. ved at forøge isoleringen, mens en vinduesudskiftning vil koste mig pænt på den anden side af kr. Jeg har netop fået hulmursisoleret. Selv efter den strenge vinter ser jeg ikke nogen besparelse, men komforten er forbedret. Efter de officielle normer sparer jeg 5000 kr. om året, mens Rockwools beregner siger kr.! En ældre villa i Køge blev renoveret med et imponerende resultat - halveret forbrug = besparelse kr. pr. år. Historien var i alle aviser. Jeg sammenlignede villaen med huse med samme alder og størrelse. 99 % af vore kunder havde et lavere forbrug pr. m 2 før renoveringen, og bagefter svarede resultatet til gennemsnitsforbruget. Det er et faktum, at de fleste har energirenoveret de sidste 40 år. Udfordringen er realistiske og troværdige besparelser og investeringer. Familiernes horisont er længere end virksomhedernes, men meget kortere end samfundets. Der er behov for tilskud til at gøre samfundsrentable effektiviseringer attraktive for forbrugerne. Samtidig må vi præsentere realistiske besparelser, som ikke bygger på drømme, og investeringsoverslag, der ikke bygger på polske håndværkere fra Litauen, som arbejder sort. Troværdigheden er efterhånden temmelig tyndslidt. Vi har en pligt til at skaffe besparelser hos kunderne. En indsats, som betales af kunderne via en skat, som ikke er en skat, fordi den administreres af energiselskaberne. Forbrugerne ser ikke nogen forskel, men store dele af denne skat ses som overskud i energiselskaber, mens resten fordeles til kunder og ikke at forglemme rådgivere. I regeringens Energistrategi 2050 er der fokus på energieffektivisering. Vi skal skaffe endnu flere besparelser hos kunderne, betalt af en skat, som ikke er en skat. Kunderne pålægges en særlig forsyningssikkerhedsafgift og distributionsafgifterne stiger, når der åbnes for biobrændsel for kraftvarmeværker under 20 MW. Det frie brændselsvalg er en ret til at fravælge energiafgifter som en tilskyndelse til nye biobrændselskedler til den importerede biobrændsel. De tabte energiafgifter bæres af alle via den nye forsyningssikkerhedsafgift. (ja, SKAT er kreativ). Elpriserne afgør, om det er rentabelt at udnytte naturgaskraftvarmeanlæg trods biobrændslets afgiftsfritagelse. Energistrategien åbner for, at der kommer gang i biogassen, men det frie brændselsvalg virker som en boomerang og ødelægger de lokale afsætningsmuligheder og tvinger en større del af biogassen ud på naturgasnettet. På naturgas er der også en ny skat, som ikke er nogen skat, til at betale de tabte energiafgifter. Energistrategien taler om optimering af, hvad man får for pengene. Jeg er enig miljøvismændenes spørgsmålstegn ved, om det nu er optimalt at investere så meget i vind og importere så megen biomasse. Jeg fastholder, at virkeligheden vil være med naturgassen. Sponsorer for Gasteknik: Forsidefoto: AGA s ny LNG-terminal i Nynäshamn syd for Stockholm modtog 13. marts sin første skibslast af flydende naturgas fra Norge. Gassen sælges til industri og transport, herunder skibsfart. 3

4 K o r t n y t Vinteren lunere end frygtet Februar var ikke så kold, som man havde grund til at frygte, og tilmed var februar noget lunere end sidste år. Der var nemlig 472,2 graddage, hvilket var 38,4 graddage mindre end februar Og en lille smule mindre end et normal med 486 graddage. Beregninger fra Dansk Fjernvarme viser, at ser man på hele vinteren, så bliver merudgiften til fjernvarme ca kr. for et standardhus på 130 kvadratmeter med et forbrug på 18,1 MWh. Denne merudgift relaterer sig hovedsageligt til november og december, som var virkelig kolde måneder. DONG opgiver oliejagt i Thy DONG Energy har opgivet at finde olie og gas i Thy. Baseret på en ganske grundig undersøgelse og vurdering af de geologiske forhold i undergrunden, har vi bestemt os for ikke at gå videre, da vi har vurderet at sandsynligheden for at finde olie i så store mængder, at man kunne kommercialisere det, er meget små, siger efterforskningschef Lone Himmelstrup, DONG Energy til TV/Midt-Vest. I september 2009 gennemførte DONG Energy seismiske undersøgelser i store dele af Thy efter at lokale fiskere havde fået råolie i deres garn. Naturgasområde får fjernvarme Industrikvarteret Ragnesminde i Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommune forventes fra konverteret fra gasforsyning til fjernvarmeforsyning. Projektforslaget er fremsendt til godkendelse i kommunerne og den endelige godkendelse forventes at foreligge i maj Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S er bygherre, og den samlede anlægsinvestering er på ca. 100 mio. kr., oplyser rådgiverfirmaet Alectia. Firmaet skal projektere 17 km fjernvarmeledninger og vekslerinstallationer hos de industrikunder, der ønsker at konvertere til fjernvarme. Alectia skal derudover projektere en vekslerstation i Brøndby Vester fjernvarmecentral. Desuden står Alectia for byggeledelse og tilsyn i perioden samt for at varetage sikkerhedskoordineringen. Konvertering til fjernvarme vil årligt spare ca tons CO 2, hvis alle 250 mulige fjernvarmekunder tilslutter sig. Forbruget af naturgas til el- og kraftvarmeproduktion steg næsten 18 % fra TJ i 2009 til TJ i 2010, i mængder til knapt 2 mia. Nm % mere naturgas til elproduktion Omstillingen til det fossilfri samfund tog et pænt skridt frem i 2010, oplyser Energinet.dk. I 2010 kom, hvad der svarer til 34 % af danskernes elforbrug fra vedvarende energi. I 2009 var det 28 %. Tilsvarende udgjorde naturgassens andel 24,2 % i 2010 mod 21,7 % i Forbruget af biomasse i form af halm og træpiller til el- og kraftvarmeproduktion steg med 50 %, forbruget af naturgas steg med 18 %, mens der var et lille fald i kul- og olieforbruget. Det viser Energinet.dk s miljøopgørelse. Den samlede elproduktion steg fra GWh til GWh. Stigningen i forbruget af biomasse skyldes dels en øget andel Ifølge oliebranchen er det realistisk at hive værdier for ekstra 1350 mia. kr. op fra de danske felter i Nordsøen, hvis ellers de rigtige betingelser er til stede, skriver dagbladet Børsen. Det enorme beløb kan hentes i land, hvis det lykkes at hæve indvindingsgraden fra de nuværende ca. 23 % til omkring 50 %. Det er opnået i bl.a. visse norske felter, og med de rette investeringer i forskning, udvikling af biomasse på flere centrale kraftværker, særligt Avedøreværket, dels ombygning af to store kraftværksblokke på henholdsvis Fynsværket og Amagerværket. På Fynsværket er der etableret en separat halmfyret blok, mens Amagerværkets blok 1 er ombygget til i højere grad at kunne fyre med biomasse. Trods et magert vindår blev der også produceret væsentligt mere vindkraft i I forhold til 2009, som vindmæssigt også var et dårligt år, kom der i % mere el fra vindmøllerne. Stigningen hænger primært sammen med, at to nye havmølleparker på hver 200 MW er sat i drift mia. kr. ekstra i Nordsøen og produktionsteknik kan det også lade sig gøre i Nordsøen. Jeg mener, at olie- og gassektoren kan øge indvindingen og også gøre nye fund af mere marginal karakter. Hvis vi ikke får udnyttet det her frem mod overgangen til grøn energi, så går vi glip af et enormt potentiale påpegede adm. direktør John Sørensen, Ramboll Oil and Gas 8. februar på en stor DI-konference i Musikhuset i Esbjerg. 4 Gasteknik nr

5 Kh oe rat d enry t Dansk naturgasforbrug steg 12,2 % Dansk produktion af naturgas faldt 3 % i Det danske forbrug af naturgas steg i 2010 med 12,2 % sammenlignet med 2009 til i alt 4,7 mia. Nm 3 naturgas. Stigningen skyldes koldere vejr i 2010 samt et større forbrug af naturgas på de centrale kraftvarmeværker, oplyser Energistyrelsen. Den danske naturgasproduktion faldt i 2010 med 3,0 % til 7,7 mia. Nm 3. Eksporten af naturgas faldt 11,8 % som følge af et stort fald i eksporten til Holland. For første gang siden 1984 blev der i 2010 importeret naturgas. Energistyrelsen publicerer månedlige oplysninger om naturgasforsyning og -forbrug på sin hjemmeside, Kilderne til statistikken er DONG og Energinet.dk. Naturgasforsyning og -forbrug i Danmark i 2009 og 2010 Enhed: Mio. Nm Pct. vis. ændring Produktion Import Eksport ,8 Lagertræk og statistisk difference Indenlandsk forbrug ,2 Eksport af Naturgas Mio. Nm 3 I alt Holland Sverige Tyskland EUDP-støtte til vestjysk biogasnet Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram, EUDP, har besluttet at støtte en ny biogas-infrastruktur og en ny type biogasanlæg i Ringkøbing- Skjern med hele 16 mio kr. Der er tale om et helt nyt koncept for biogas, den såkaldte Ringkøbing Skjern-model, hvor store gårde producerer biogas lokalt og sender gassen gennem et transmissionsnet til det lokale kraftvarmeværk og andre store gaskunder. EUDP støtter første etape, hvor 35 km biogasrør skal forbinde 5 store gård-biogasanlæg med Skjern Fjernvarmeværk. EUDP støtter desuden udviklingen af en ny type gårdbiogasanlæg, der er særlig velegnet til at levere biogas til det nye transmissionsnet, idet anlæggene udnytter en helt nyt opvarmningsmetode, der sammen med en energioptimeret proces erstatter biogas til procesvarme. Det skal give lavere energiforbrug og bedre mulighed for energilagring. De to projekter skal bidrage til at opfylde Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at blive selvforsynende med vedvarende energi i For at nå målet skal bioenergi bidrage med % af energiforbruget, og 80 % af gyllen fra området skal anvendes til biogas. Projektleder Lars Byberg, Bioenergi Vest, forventer at den viden og teknologi, der opbygges i projektet, bagefter vil kunne sælges både i Danmark og udlandet. Men også selve projektet i Ringkøbing har store fordele: Et transmissionsnet, der binder mange leverandører og aftagere sammen, giver forsyningssikkerhed og gør det nemmere at finde aftagere til gassen og at tilrettelægge produktionen, så den modsvarer variationerne i forbruget siger Lars Bybjerg. Arkæologer forbereder gasledning Arkæologer fra Museum Sønderjylland er gået i gang med at undersøge, hvad mulden gemmer på en 93 km lang strækning fra Egtved til Ellund ved grænsen. Det sker forud for Energinet. dk s etablering af et nyt gasrør på strækningen, parallet med den gasledning, der blev etableret som starten på det danske naturgasprojekt. Vi ved fra de undersøgelser, der blev foretaget ved etableringen af det første gasrør, at der er seks-syv større bopladser på strækningen, fortæller museumsinspektør Hans Chr. Andersen. Fx er der fundet spor efter en meget fin landsby med tilhørende gravplads fra ældre romersk jernalder ved Galsted og landsbyer fra vikingetiden både ved Uldal vest for Skrydstrup og ved Syvsig mellem Vojens og Sommersted. I første omgang graves en 2,5 meter bred søgegrøft langs den fastlagte linjeføring. De steder, hvor der findes arkæologiske spor, vil derefter blive undersøgt i hele arbejdbæltets bredde altså meter. Undersøgelserne skal være afsluttet inden udgangen af Lovende fund af skifergas i Polen En gruppe af selskaber har gjort et lovende fund af skifergas i Slawno-koncessionen i Polen. Det mest interesssante fund blev gjort i et lag af Ordovician skifter med en tykkelse på 83 meter. Gassen består hovedsagentlig af metan, men også mindre dele propan og etan, oplyser selskabet BNK Petroleum til Oil & Gas Journal. Mærsk finder gasfelt i Nordsøen Maersk Oil har fundet gas i Culzeanfeltet i Nordsøen ud for Skotland. Fremadrettet vil Culzean blive et nøgleprojekt i Maersk Oils langsigtede planer for aktiviteterne i UK, siger Maersk Oils direktør i UK Martin Rune Pedersen. Brønden er blevet testet i to intervaller og leverede næsten 40 mio. kubikfod gas foruden 900 tønder oliekondensat per dag i begge intervaller. Mærsk Oil er blevet enige med sine partnere om endnu et vurderingsprogram, der omfatter en parallelbrønd øst for den nuværende brønd for at undersøge det fulde omfang af feltet. Maersk Oil er operatør på feltet Culzean og har en ejerandel på 49,99 %. Gasteknik nr. nr

6 E n e r g i s t r a t e g i Måske stop for naturgas i nybyggeri Regeringens energistrategi lægger op til, at 33 % af energiforbruget i 2020 dækkes med vedvarende energi fra vindkraft, biomasse og biogas. Naturgassens dage i Danmark er talte, hvis man skal tro det oplæg til Energistrategi 2050, som regeringen præsenterede 24. februar. Oplægget er regeringens opfølgning på Klimakommissionens rapport fra sidste år og beskriver, hvordan Danmark bliver uafhængig af kul, olie og gas i 2050 og markant reducerer udledningen af drivhusgasser. Energistrategien indeholder en bred buket af initiativer, der vil reducere anvendelsen af fossile brændsler med 33 % i 2020 i forhold til Det bringer Danmark på ret kurs mod 100 % uafhængighed i Danmark er det første land i verden, der præsenterer en så konkret og ambitiøs strategi for, hvordan vi bliver uafhængige af fossile brændsler, siger klima- og energiminister Lykke Friis (V). Strategien indeholder en kraftig udbygning med vedvarende energi fra vindkraft, biomasse og biogas, der over de næste ti år vil løfte andelen af vedvarende energi til 33 % af energiforbruget, hvis initiativerne i strategien gennemføres. Mere vind, biomasse og biogas Det vil bl.a. ske med øget anvendelse af biomasse i varmeproduktionen. Samtidig vil en række nye initiativer fremme produktionen af biogas. Frem mod 2020 vil en udbygning med havmøller på Kriegers Flak, kystnære møller og landmøller omtrent fordoble vindkraftproduktionen, så vindkraft i 2020 dækker 42 % mod ca. 20 % i dag. Mere end 60 % af elforbruget vil i 2020 blive dækket af vedvarende energi. Samtidig vil en styrket energieffektiviseringsindsats betyde, at bruttoenergiforbruget reduceres med 6 % i 2020 i forhold til Dermed vil også energisparemålet i energiaftalen fra 2008 blive overopfyldt, og Danmark vil fortsat være et af verdens mest energieffektive lande. Ikke gratis - men næsten Udspillet anviser konkrete initiativer, der er fuldt finansieret og som ikke belaster den danske konkurrenceevne. Husholdningerne vil opleve beskedne stigninger i omkostningerne til varme og el, men har samtidig gode muligheder for at reducere energiregningen via energibesparelser. Virksomhedernes merudgifter skønnes at udgøre ca. 0,1 % af bruttoværditilvæksten i En del af stigningen skyldes en ny forsyningssikkerhedsafgift, der indføres gradvist frem til 2020 for alle brændsler til rumvarme, herunder også biomasse. Afgiften skal dække faldet i statens indtægter fra afgifter på fossil energi og skal i 2020 netto indbringe 1,6 mia. kr. Flere intiativer skal betales via stigning i PSO-bidrag og nettariffer. PSO-bidraget øges frem mod 2020 med 1,4 mia. til i alt 4,5 mia. kr. i 2011-priser. Som noget nyt skal omkostningerne til at udskifte naturgas med biogas finansieres af gasforbrugerne med et samlet bidrag på 0,2 mia. i Klima- og energiminister Lykke Friis understreger, at omkostningerne til omstillingen fra fossile brændsler til grøn energi, skal ses i forhold til, at alt tyder på, at fossil energi bliver dyrere i de kommende år. Af særlig interesse for gasbranchen omfatter initiativerne bl.a.: Biomasse og biogas: Forbedre de økonomiske rammer for etablering af biogasanlæg med direkte støtte til produktionen af biogas, støtte til opgradering af biogas til naturgasnettet, støtte til anvendelse af biogas i procesvirksomheder mv. Erstatte kul med biomasse ved at åbne mulighed for at producenter og aftagere af kraftvarme kan aftale en pris, hvor parterne deler fordelen ved at overgå til biomasse. Give mindre værker mulighed for at skifte fra naturgas til biomasse, ved at indføre frit brændselsvalg for værker på op til 20 MW. Iblanding af 10 % biobrændstoffer i Energieffektivisering: Energiselskabernes besparelsesforpligtelser øges med 50 % fra 2013 og med 75 % i Samtidig skal indsatsen målrettes mod bygningsrenovering og konvertering af olie- og naturgasopvarmningen 6 Gasteknik nr

7 E n e r g i s t r a t e g i samt mod virksomhederne. Indsatsen finansieres via nettarifferne. Gradvis udfasning af olie- og gasfyr i bygninger til fordel for andre opvarmningsformer. Fra 2012 skal det ikke være muligt at installere olie- og naturgasfyr i nye bygninger, og fra 2017 skal det ikke være muligt at installere oliefyr i eksisterende bygninger. Forskning og udvikling: Støtte udviklingen af en række mindre VE-teknologier, herunder sol og bølgekraft. Der afsættes endvidere en pulje til demonstrationsprojekter for store varmepumper i fjernvarmesektoren og til forundersøgelser af geotermiprojekter. Udarbejde en samlet strategi, som skal sikre, at den statslige FU&D-indsats understøtter omstillingen til uafhængighed af fossile brændsler. Kilde: Klima- og Energiministeriet Bedre udnyttelse af olie og gasfund Rereringens mål om at udfase brugen af fossile brændstoffer betyder ikke, at man vil opgive udvindingen af olie og gas fra den danske undergrund, tværtimod. Således hedder det i planen: Fossile brændsler vil fortsat spille en central rolle i vores energiforsyning i mange år frem. En effektiv udnyttelse af olie- og gasressourcerne i den danske undergrund vil samtidig sikre indtægter til samfundet. Regeringen vil derfor bl.a. have: Fokus på efterforskning efter olie og gas samt på forskning, teknologiudvikling og uddannelse Vurdering af efterforskningspotentiale og nyt udbud af arealer. Vurdere om der er mere olie og gas i de dybere lag. Uddannelsesinitiativer på olieog gasområdet. Fastholdelse og eventuel forbedring af resultater fra Handlingsplan for en mere energieffektiv indvinding af olie og gas i Nordsøen One Stop Shop for myndighedsbehandling af olie- og gasaktiviteter på land For gas forventes ikke noget markant bidrag fra teknologiske ressourcer, da der allerede med dagens teknologi opnås en væsentlig højere indvindingsgrad end for olie. Hvis de teknologiske ressourcer og efterforskningsressourcer medregnes, skønnes Danmark at være nettoeksportør af gas frem til ca Hvordan klarer I korrosions og graveskader på rørledninger? CLOCK SPRING Rør Reparations System - Stærkere end røret - Nem montage - Større sikkerhed - Betydelig billigere Hejreskovvej 24B 3490 Kvistgård Mail: Homepage: Gasteknik nr

8 S k i f e r g a s Af Ole Albæk Pedersen HNG Midt-Nord Salg A/S Skifergasrevolutionen i USA En revolution på gasmarkedet i USA var gennemført på få år, inden nogen opdagede det. - Også i Danmark er mulighederne lovende. For få år siden vidste enhver gasmand, at USA var på vej ind i en mangelsituation, hvor USA ville blive afhængig af import af naturgas. Der blev bygget utallige store terminaler til at håndtere den nødvendige import af LNG og eksportlande, som fx Qatar byggede i stor fart nye anlæg til at producere LNG og skibe til at transportere den til USA. Jeg var bestemt ikke den eneste, som i oktober 2009 kom til Verdensgaskonferencen i Buenos Aires og ikke var bevidst om nogen sinde at have hørt noget om skifergas (shalegas) eller nogle af de andre former for ukonventionel naturgas, men her var det emnet overalt. USA s forsyningssituation var på få år vendt om. Alene i 2009 blev produktionen af de ukonventionelle former for naturgas fordoblet i USA, og IEA forventer nu, at disse fremover vil komme til at udgøre over halvdelen af USA s gasforsyning. I dag er situationen den, at kun 10 % af kapaciteten i de mange LNG modtageanlæg udnyttes, og der er en række projekter om at ombygge anlæg til LNG produktionsanlæg med henblik på eksport af skifergassen, Verdens gasforsyning hænger sammen. Vi har i Europa set megen af den LNG, som var tiltænkt USA, og det har sammen med den finansielle krise været med til at forstærke overskuddet af gas og presse gasprisen i forhold til oliepriserne. Samtidig begynder man at tale om skifergas i Europa. Står vi nu overfor en tilsvarende revolution, som i USA? Verdenen svømmer i naturgas IEA har i World Energi Outlook 2009 lavet en opgørelse af, hvor meget gas, der er i verden, og hvad det koster at producere den, og transportere i rør eller i form af LNG. De forskellige gasformer er i figuren (11.15) markeret fra de laveste til de højeste produktionsomkostninger, og tilsvarende fra de laveste til de højeste transportomkostninger. Hvis man tager udgangspunkt i den nuværende gaspris, betyder det, at det meste af gassen kan produceres og transporteres frem til markedet med fortjeneste, også selvom gasprisen er langt under olieprisen. Men ligesom vi i Europa skriger efter forsyningssikkerhed, så skriger producenterne efter aftagersikkerhed. Omkostningerne ved naturgas ligger jo i høj grad i etablering af feltet og infrastrukturen, mens de løbende produktionsomkostninger er begrænsede, så det afgørende for producenterne er sikkerhed for at kunne komme af med gassen, når investeringen er afholdt. IEA opgør, at der er traditionelle gasforekomster til 130 års forbrug og ukonventielle gasforekomster, som kan udnyttes ved det nuværende prisniveau til yderligere 120 år. Det er ikke på grund af, at vi er på vej ind i en mangelsituation, at vi skal spare på naturgassen. Skifergasrevolution i Europa? Det er jo ikke svært at forestille sig, at hvis der pludselig udvindes Fig 1. De utraditionelle naturgasforekomster kommer til at dominere USA s naturgasforsyning. 8 Gasteknik nr

9 S k i f e r g a s Fig. 2. Meget store dele af de nye gasforekomster kan produceres og transporteres med nuværende gaspriser, viser IEA s estimater af produktionsomkostningsintervaller for forskellige typer naturgas. Nuværende gaspris svarer til 10 US$ pr. MBtu, mens olieprisen svarer til godt 15 US$. (Tabel fra IEA 2009 World Energi Outlook.) skifergas i Europa, så kan det få en tilsvarende voldsom effekt på det europæiske gasmarked. Jeg havde fornøjelsen at deltage i European Unconventional Gas Summit i Paris i begyndelsen af februar for at få et billede af, hvad der er fup og fakta omkring skifergassen i Europa, herunder gode og dårlige erfaringer fra USA, og deres mulige konsekvenser for naturgassens image, som en næsten grøn gas. Min første overraskelse var, at der ved ankomsten til hotellet var identitetskontrol, som jeg slog hen med, at det nok var et voldsomt fint hotel, men dagen efter var hotellet målet for en demonstration, arrangeret af det franske Socialistparti mod os derinde på konferencen, som ville hente denne beskidte gas op. Efterfølgende har den franske regering sat efterforskningstilladelserne i bero i 3 måneder for at vurdere risici ved efterforskningen efter skifergassen. Hvad er skifergas? Skifergas er naturgas, som den vi kender. Forskellen er, at man forsøger at hente den ud af den klippe, skiferen, hvor den er dannet, frem for i en porøs bjergart (reservoirbjergart), hvor den er søgt hen. Én af de væsentligste forskelle i forhold til konventionelle olieog gasfelter er, at i skiferen er gennemstrømningen meget mindre end i et konventionelt gasfelt, samt at skiferen har en stor arealmæssig udbredelse. Efterforskning efter konventionel gas går ud på at finde en reservoirbjergart, hvor gassen/olien kan være søgt hen, og hvor det er fanget i bjergarten. Man laver en masse seismiske undersøgelser og efterforskningsboringer for at finde de mulige steder. Ved efterforskning efter skifergas behøver man ikke nødvendigvis så detaljerede seismiske data for at få et godt billede af skiferens udbredelse og tykkelse, men for at finde ud af om skiferen stadig indeholder gas er efterforskningsboring vigtig, så man kan få en prøve af bjergarten. Hvis skiferen indeholder gas, er det næste afgørende punkt at finde ud af, om man kan producere gassen. Dette gøres ved at få lavet tilstrækkelig mange fine sprækker i klippen, så gassen kan komme ud. Efterforskning efter konventionelle gasfelter går ud på at finde gassen, mens det ved skifergas også er et spørgsmål om, i hvilket omfang man kan få den ud. Når (hvis) man endelig når til et positivt resultat i skifergasefterforskningen og kan producere gassen, så økonomien også hænger sammen, er der ikke kun tale om et mindre afgrænset område med gas i undergrunden, men en forekomst med stor arealmæssig udbredelse. Hvor findes skiferen? Det var kendetegnende for konferencen, at de forskellige indlægsholdere udpegede vidt forskellige områder som de mest interessante, givetvis lidt afhængig af, hvor de havde deres aktuelle efterforskningsinteresser. Fig. 3. Kort fra Cedigaz over interessante skiferforekomster i Europa. > > > Gasteknik nr

10 S k i f e r g a s Fig. 4. Energistyrelsens oversigt over udbredelsen af skifer i den danske grund. Skifergasrevolutionen... Kortet på foregående side viser nogle af de vigtigste områder, som er udpeget i Europa i jagten på skifergassen. Det ses, at meget af feltet ligger i en tunge ned over Polen og Ungarn. Danmark er også med, ligesom der er områder i Frankrig, Holland og Tyskland. En af de store aktører, Total, meddelte, at deres fokus var på Frankrig og Danmark. Det var karakteristisk, at der er mange forventninger, og endnu meget få boringer. Det er gammel viden, at skiferen er der, og man er ikke i tvivl om, at gassen også er der. Men erfaringerne med, om den kan udnyttes, er begrænsede. Polen har i særdeleshed meget store forventninger, og man taler allerede om forekomster, som svarer til flere hundrede års forbrug. Hvis det holder stik, kan det jo betyde markante ændringer i forsyningssituationen i Europa, herunder Ruslands indflydelse på gasforsyningen. Geologerne forklarede, at den gamle seismik var så grovkornet, at den reelt ikke viste ret meget om, hvor man bør bore, så det er bestemt ikke udelukket, at man kan finde olie og gas, selvom man tidligere har boret forgæves. Figuren nedenfor viser et eksempel på gammel og ny seismik fra samme sted i Polen. Den nye viser tydeligt lagdelingerne, som kan være interessante. GASLAND Det vilde Vesten Det er jo amerikanerne, som har været først med de ukonventionelle gasforekomster. Det er virkelig foregået efter principperne fra det Vilde Vesten, skyd først, og spørg bagefter. Her er ikke spildt tid på omfattende geologiske undersøgelser. Man er blot gået i gang med at bore. Det virkede nærmest, som om det havde været barske mænd med et boretårn på en trailer, som havde drevet efterforskningen. Det var blot et spørgsmål om at indgå en aftale med en jordejer, som i USA ejer alle rettigheder ned til jordens centrum, og langt de fleste steder har miljøkrav mv. ikke været noget, som har indgået i ordbogen. Det blev fortalt, at kun 26 % af de mange boringer havde nogen Skifer i den danske undergrund Vicedirektør Anne Højer Simonsen fra Energistyrelsen præsenterede ovenstående kort over skiferforekomsterne i den danske undergrund sammen med uddelte efterforskningslicenser og frie områder. Det bliver spændende, om der i de kommende år findes naturgasforekomster i form af skifergas eller traditionelle gasfelter på dansk jord. Fig. 5. Sammenligning af ny og gammel seismik i samme klippe. (Aurelian Oil & Gas PLC) 10 Gasteknik nr

11 S k i f e r g a s Fig. 6 og 7. Vandrette boringer betyder, at et stort areal kan dækkes fra en enkelt boreinstallation. form for afsikring af grundvandet. Boringerne har været lodrette, dvs. mange borepladser, idet vandrette boringer jo ville gå ind i naboens rettigheder. Den amerikanske drivkraft har i høj grad været den enkelte grundejers grådighed, mens samfundet kun i begrænset omfang har stillet krav. Resultatet har været meget billige boringer, og dermed relativt lave udvindingsomkostninger, men også en lang række boringer, som ikke betaler sig. Øgede miljøkrav i USA Eftersom boringerne er begyndt at bevæge sig nærmere de store østkystbyer, så starter selv i USA krav om at tage hensyn til miljøet. Det er ikke længere nok, at grundejeren får penge. Omgivelserne stiller også krav om sikkerhed mod forurening, krav mod støj og transportbelastning. I forbindelse med at lave revner i skiferen benyttes m 3 vand og mudder, tilsat 400 m 3 kemikalier pr. boring. Det nytter ikke at gøre, som Eurogas specielle ambassadør for at fremme naturgassens image forklarede, at disse 2 % kemikalier bare var sådan noget, som svarer til hårshampoo! Vi vil i Europa være nødt til at tage bekymringerne for miljøet alvorligt og lære af de uheldige oplevelser, som er forekommet i USA s vilde vest jagt på skifergassen. I den netop overståede Oscaruddeling var dokumentarfilmen GASLAND nomineret. (se filmuddrag på nettet) Den fortæller - nogle vil hævde karikeret - om konsekvenserne af skifergasefterforskningen i USA. Den fortæller om, at naboers drikkevandsforsyning ødelægges, og en efterhånden berømt scene viser en mand, som åbner for vandhanen, og det klare vand strømmer ud, hvorefter han tænder en lighter, og der står en voldsom stikflamme ud af vandhanen. GASLAND Europa Efterforskningen i Danmark og resten af Europa vil naturligvis lære af amerikanernes erfaringer, men efterforskningen vil generelt komme til at foregå i sårbare naturområder eller i mere tætbefolkede områder. Det vil indebære, at der vil blive brugt mange flere kræfter på at lave seismik for at finde det, som amerikanerne kalder sukkerskålene inden man borer, så der vil blive færre boringer, ligesom den enkelte boring via vandrette boringer vil dække et meget større geografisk område, så den andel af landskabet, som påvirkes bliver meget begrænset. Figuren øverst på siden viser den vandrette boremetode. Arealpåvirkningen reduceres med mere end faktor 10. I Europa ejes undergrunden af staterne. Det betyder, at borestedet kan placeres, hvor det generer mindst, og det maksimale område kan dækkes fra ét punkt uden hensyn til ejendomsskel. Myndighederne vil nøje kontrollere boringerne, og som enhver 12-årig helt reflektorisk ville kunne svare korrekt, så er det helt utænkeligt, at der tillades boringer uden afsikring af borehullet langt under grundvandet. Samtidig er der en meget hastig udvikling, som reducerer behovet for vand og kemikalier til at skabe de små revner i skiferen, som sikrer, at gassen kan trækkes ud af skiferen. Traditionelt har kemikalierne været fabrikshemmeligheder, men der kan ikke være tvivl om, at den går ikke i Europa. De relevante myndigheder vil naturligvis kræve fuld indsigt med, hvad der fyldes i vores undergrund. Betydningen for naturgassen Ingen kan være i tvivl om, at der naturligvis skal stilles mange miljømæssige krav, som skal opfyldes, inden vi i naturgasnettet kan markedsføre Naturgas fra Givskud Løvepark eller fra Nationalparken Kongernes Nordsjælland på linje med biogas og naturgas fra Nordsøen. Men forekomsten af skifergassen i Europa vil forstærke vores generelle forsyningssikkerhed og øge den efterhånden temmelig etablerede forskel på udviklingen på gaspriserne og oliepriserne: Dermed fjernes også det økonomiske grundlag for det fuldstændigt fossilfrie energisystem. Gasteknik nr

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 www.dongenergy.dk VI FINDER ENERGIEN OVER OG UNDER VANDET DONG Energy har været med i efterforskning efter og produktion af olie og naturgas i mere

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011. Optimisme blandt internationale gasforskere i København

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011. Optimisme blandt internationale gasforskere i København Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011 Optimisme blandt internationale gasforskere i København Jubilæumsårsmøde i Dansk Gas Forening 17. - 18. nov. 2011 på Hotel Nyborg Strand Tema: Gas

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Europas største biogasanlæg klar til indkøring I n d h o l d L e d e r Gasteknik nr. 1 februar 2012 101. årgang Af Ole Albæk Pedersen, formand for

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2011

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2011 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2011 Naturgassen står fortsat stærkt Jubilæumsårsmøde i Dansk Gas Forening 17. - 18. november 2011 på Hotel Nyborg Strand Gas i fortid og fremtid Et spændende

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008 I Skive laver de selv gassen til kraftvarmeanlægget Gastech-Energi. Alt til proff er Digital manometer ecom-uno 0-200hpa (mbar) min, max og hold funktion

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014 Den nye DGF-formand: Mere fokus på gassens rolle i samfundet Gas Innovations Inspiring Clean Energy International Gas Union Research Conference 17.-19.

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Tema: Energibesparelser Gaskunder er bedst til at spare på energien Gasselskaber tæt på energisparemål Rekorddeltagelse til Gastekniske Dage +15 %

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2013. Mere gas fra Nordsøen?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2013. Mere gas fra Nordsøen? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2013 Mere gas fra Nordsøen? International Gas Union Research Conference 17.-19. september 2014 i Tivoli Congress Center, København Sidste frist for indsendelse

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2009

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2009 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2009 Gastekniske dage i Vejle blev en succes ENERGI I forandring Vi tager toppen af kulforbruget Vi har fået halm og kraftværker til at arbejde sammen

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2013 Fiskemelsindustri og landbrug skifter til naturgas Den 1. marts øges straffen for karteller Karteller koster samfund, virksomheder og forbrugere dyrt.

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Naturgas ofte billigere end fjernvarme Årets gaskonference 2013 Danmarks fremtid som gasland 14.-15. november 2013 Hotel Scandic Sydhavnen København

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008 Naturgassen under pres? VIGTIGT Opdag CO-udslip og undgå ulykker! Dårlig vedligeholdelse af gasfyr og forbrændingsanlæg har på det seneste ført til

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2014. Mere gas fra Københavns spildevand

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2014. Mere gas fra Københavns spildevand Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2014 Mere gas fra Københavns spildevand Gas Innovations Inspiring Clean Energy International Gas Union Research Conference 17.-19. september 2014 i Tivoli

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2014

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2014 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2014 Kæmpe succes for IGRC-konferencen i København Tillæg: Program for Årets Gaskonference Flere gasbiler ud på vejene Antallet af gasbiler på de danske

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Erhvervslivets energipriser

Erhvervslivets energipriser Erhvervslivets energipriser Oktober 2000 2 3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Konklusioner og resumé...5 Kapitel 2 Målsætninger og regler...9 2.1 Målsætninger...9 2.2 Afgiftsregler...14 Kapitel 3 Energipolitiske

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Skifergas en gevinst for klimaet?

Skifergas en gevinst for klimaet? 1. februar 2013 RAPPORT I denne rapport analyserer Danmarks grønne tænketank CONCITO, hvorvidt udvinding af skifergas i Danmark og resten af Europa vil være en gevinst for klimaet. Konklusionen er, at

Læs mere

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28.

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport GRØN ENERGI vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler 28. september 2010 ISBN: www 978-87-7844-882-8 2 Dokumentationsdelen til Klimakommissionens

Læs mere

Havmølleparker skal ned i pris

Havmølleparker skal ned i pris IEA: Øget energieffektivitet forbedrer konkurrenceevnen USA har billigere energi end resten af verden. Mindre forbrug i virksomheder og hjem er svaret på den udfordring, mener Det Internationale Energiagentur

Læs mere

T e m a n u m m e r 2 0 1 0. Fremtidens flamme. Gas bygger bro til grøn energi

T e m a n u m m e r 2 0 1 0. Fremtidens flamme. Gas bygger bro til grøn energi T e m a n u m m e r 2 0 1 0 Fremtidens flamme Gas bygger bro til grøn energi gaskomfur Det kræver lige lovlig meget fantasi at forestille sig en verden uden strøm og varme. Derfor har vi brug for ingeniører,

Læs mere

På sporet af fremtiden

På sporet af fremtiden Nr. 3 juni 2006 95. årgang På sporet af fremtiden Brintværksted på Gasmuseet Side 14 Er A-certifikatet i vanskeligheder? Side 6 Fælles vagtcentral for HNG og Midt-Nord Side 8-9 - det danske tidsskrift

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014 HMN Naturgas 05 november 2014 Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen, Senior Economist Camilla Ringsted, Economist Indholdsfortegnelse Sammenfatning 4 1 Gevinster ved senere udfasning

Læs mere