SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKT. LAURENTII SOGNEBLAD"

Transkript

1 SKT LAURENTII SOGNEBLAD Skt Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr 4 (rev) / december februar 2012 JULENS GUDSTJENESTER Børnenes julemesse den 24 dec Kl 15:00 Menighedens julesang den 24 kl 23:30 Midnatsmesse kl 00:00 Juledagsmesse den 25 kl læs mere på s 9 I dette nummer: Meddelelser s 3 Adventslotteri s 3 og 5 Om OMI erne s 12 Sognekalender s 15 Indsamling til loftisolering s 14 Kære alle, Et ord fra sognepræsten Det er næsten vinter, og det er stressende at opleve de kolde mørke dage; men vi glæder os, fordi vi snart skal fejre julefest Julefesten betyder meget for os Vi glæder os, fordi det var et stort glædens budskab, vi fik, da Jesus blev født Vi er måske begyndt at købe julegaver Det er jo en god ting, fordi vi deler vor glæde med andre mennesker De kan være vore forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn, søskende og venner Jesus har jo indbudt os til at dele det vi har med de fattige Jesus bliver derfor glad, når vi også giver gaver til de fattige Vi fik også en gave fra Gud; det er Jesus og Jesus gav os en gave; det er fred Ære være Gud i det høje og fred på jorden for mennesker med god 1 vilje Som Englene sang, kom freden ind i verden Forts

2 Nu er der næsten gået fire måneder siden, jeg kom til menigheden Jeg er meget glad for at være sognepræst her i Roskilde, og jeg tror, at I også er det Selvfølgelig kan jeg mærke det Nu er vi begyndt at udvikle menigheden og dens arbejde sammen Da jeg kom her til menigheden, fik jeg en kopi af resultatet af sidste års menighedsevaluering, men jeg læste den først i slutningen af oktober, fordi jeg ville have, at I skulle opleve mig, som jeg er og ikke blot som en præst, der prøver at opfylde jeres forventninger Da jeg læste resultatet, blev jeg glad, fordi jeg kunne se, at vi passer godt sammen med hensyn til vore ideer og forventninger Nu er vi begyndt at arbejde med at danne en vurderingsgruppe i menigheden Det bliver en gruppe uden for menighedsrådet; men den får mandat af menighedsrådet til at vurdere menighedens behov og arbejde med udvikling samt samarbejde med menighedsrådet ved at inspirere det Jeg er klar over, at vor menighed har en historie, der er mere end et hundrede år gammel Som I har udtrykt i sogneevaluering, er vi sognevoksne og ikke mere sognebørn Efter min mening må en menighed gå videre og videre og vokse og ikke blive stillestående Vurderingsgruppens arbejdsmål er at lave research på områder, hvor menigheden mangler styrke og at inspirere menighedsrådet til at reagere på det Jeg vil gerne invitere alle menighedens medlemmer til at holde hinanden i hænderne, så vi kan vandre sammen som en familie, hvor alle medlemmer føler sig ansvarlige over for menighedens liv Jeg ønsker jer en rigtig god og velsignet jul samt et godt nytår p Alren MEDDELELSER TILLYKKE OG GUDS VELSIGNELSE TIL VORES NYDØBTE: - Nathali Vicktoria Avissé, hvis far og mor er Ayawavi Kpotoli og Alodèwou Avissé 2 VI BEDER FOR SOGNETS AFDØDE: Tecla Marie Damen

3 TILLYKKE TIL VORE NYE FIRMANDER: Alonso Rodrigo Velarde Pinto, Daniel Lind, Janice Jakobsen, Julie Wulf-Andersen Marie Skytte Hauberg Johannesen, Mia Portocarrero Andersen, Nanna Schou og Sasha Nicole Soto Tilsted REPARATIONER OG VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelsesudvalget har været flittigt, og blandt andet renset tagrender, fældet træer, ryddet op i kælder, gennemgået, repareret og, hvor nødvendigt, udskiftet defekte toiletter, vandhaner, håndvaske og lign i bygningerne Blandt aktuelle opgaver kan nævnes: Isolering af lofterne over præstegården og menighedslokalerne og renoveres utætte tagplader Maling af dele af præstegården Hertil vil være brug for frivillige Reparation af skorsten Behandling af kirkens yderdøre ADVENTSLOTTERI De tre sidste søndage i advent er der gløgg, æbleskiver og lotteri efter messen i menighedssalen Kom og vær med Det er en god tradition, hvor vi kan hygge os sammen Sognet har brug for denne fundraisings aktivitet Som sidste år vil der være lotteri med gevinster hver gang Alle, der vil bidrage med nogle gaver til 3 lotteriet, kan aflevere dem på kirkekontoret

4 RENGØRING I KIRKEN HJÆLP! - HVEM VIL VÆRE MED? Vi har brug for flere, der vil give et par timer om måneden til rengøring af kirken! Rengøringen finder sted en gang om måneden, og man kan vælge mellem tirsdag formiddag og lørdag formiddag Henvendelse til Ellen Margrethe Nelth på sognekontoret ( ) VI MÅ HJÆLPE DEM, DER ER I NØD Caritas Danmark takker for årets kollekt den 28 august 2011, som var på 2900 kr og blev sendt til de hungernødsramte i Afrikas Horn Årets høstauktion den 25 september 2011 gik også til Caritas, som sendte 2848 kr til Afrikas Horn Om Caritas samarbejde med Frelsens hær om uddeling af julehjælp, se s xx Antoniuspenge: den store kirkebøsse under statuen af den hellige Antonius af Padova hedder Antonius Brød eller Antoniuspenge 1994 besluttede menighedsrådet, at alle gaver i Antoniusbøssen i Skt Laurentii Kirke bruges til at hjælpe fattige mennesker i nærområdet De bruges især til julehjælp for familier Hvis du kender nogen, der har brug for hjælp til jul, lad sognepræsten det vide Mange tak! Indsamling til Kirkens Korshær: Igen i år vil der blive sat en kurv op i kirken, hvor man kan lægge nyttige ting, som Kirkens Korshær kan formidle videre Der må kun lægges dåsefrugt og ting til personlig pleje i kurven Dåsefrugten kan feks være syltede ferskner, ananas og marmelader Til personlig pleje kan alt bruges: shampoo, kamme, barberskum, tandbørster osv Vi håber, at mange vil støtte denne indsamling i julemåneden Sct Vincentgruppen: Kollekten under sognets Hellige Tre Kongers Vandring den 8 januar 2012 går i år til sognets Skt Vincentgruppe Pengene støtter Combonimissionærene og OLSH-søstrenes arbejde i Nyanlell i Sydsudan Se information om Hellig Tre Kongers-vandringen andet sted i bladet Se mere om det vigtige arbejde i Nyamlell på / wwwvincentgruppernedk/sydsudanhtm 4

5 3 eller 4 præmier hver søndag Adventslotteri! Hver søndag i Advent under kirkekaffen! Lodder kun 5 kr Trækkes kl 11:45 EFTER LOPPEMARKEDET er der stor grund til at sige TAK AF HJERTET til alle der var medhjælpere før, under og efter Vi fik et pænt resultat med et overskud på kr TAK!! Vi har gemt nogle ting til senere hvis vi måske finder på at lave noget tilsvarende Og så er her et godt TILBUD til dig der kender nogle der mangler et godt køle/fryseskab eller måske kender nogle der ikke har råd til at købe, men mangler cykler til deres børn Vi har to rigtig gode cykler En drengecykel til alder ca 12 år og en pigecykel til alder ca 8 år Der er 7 gear på begge Ring til Birte Kjølby på Overskuddet fra loppemarkedet bruges til nyt gulv i undervisningslokale og som tilskud til ny opvaskemaskine 5

6 SKT LAURENTII-AFTENENER HVEM HAR LYST TIL AT VÆRE MED? Der har været afholdt tre Sankt Laurentii aftener i løbet af efteråret Hvis disse aftener skal fortsætte, er det nødvendigt, at flere melder sig til at være med til at arrangere dem Henvendelse til Ellen Margrethe Nelth på sognekontoret ( ) UDDELING AF JULEHJÆLP CARITAS I SAMARBEJDE MED FRELSENS HÆR Caritas Danmark har i år indgået samarbejde med Frelsens Hær vedr uddeling af julehjælp I Roskilde har vi sagt ja til at stille vores menighedssal til rådighed en dag for uddeling af julehjælp JOMFRU MARIAS UPLETTE- DE UNDFAGELSE DEN 8 DECEMBER n på festdagen for Mariæ Uplettede Undfangelse er kl Der bedes rosenkrans før messen, fra kl 16:30 kom og lær denne form for bøn og meditation at kende Det er Oblatfædrenes fest Det fejres med kaffe i menighedssalen efter festen Har du lyst til at give en hånd med, så bliver der brug for - nogle der kan være med il at indtaste ansøgninger om julehjælp - praktisk hjælp på den dag julehjælpen uddeles fra vores menighedssal Ring til Birte Kjølby på Hold øje med opslagstavlen i menighedssalen, i våbenhuset og på sognets hjemmeside Her kommer nærmere vedr uddelingsdato og nærmere om indtastning af ansøgninger MEDDELELSE FRA MENIG- HEDSRÅDET Den 1 januar træder Birte Just Kjølby ind i menighedsrådet som fast medlem Det er i stedet for Anton Englert, som er blevet valgt til formand for Sct Josef Børnehaves bestyrelse Et stort til lykke til Anton og en varm tak for din indsats i menighedsrådet Og velkomment tilbage til Beata Golubowski efter endt orlov STUDIEKREDS Har du lyst til at gå på opdagelse i troen sammen med andre, så får du mulighed for det Kontakt p Alren for nærmere oplysninger Kom til sognets adventsrefleksion lørdag den 10 december kl 1000 Gør dit hjerte klar til jul Adventsrefleksionen er en god indledning 6 til studiekredsen Alle der har lyst til at være med i studiekredsen er velkomne Køb mindre / bed mere / lovpris Gud - Advents udfordring - et adventseventyr!

7 MENIGHEDSRÅDETS MIDDAG MED SKT JOSEFS SKOLE OG SCT JOSEF BØRNEHAVES LE- DELSER OG BESTYRELSER Den 25 oktober genoptog de tre katolske institutioner på Frederiksborgvej traditionen med en gang imellem at mødes over en middag sammen Denne gang for første gang med vores nye sognepræst Temaet var at styrke samarbejdet og fællesskabet mellem de tre institutioner ADVENTSKONCERT I SKT LAURENTII KIRKE onsdag, den 14 december kl 20:00 Sangkompagniet BEREDSKAB OVER FOR SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Bispedømmet har udarbejdet et revideret beredskab over for seksuelle overgreb mod børn og unge begået af præster eller andre kirkelige medarbejdere Den fulde tekst af beredskabsplanen, der både omfatter et beredskab for tilfælde af mistanke eller sager om overgreb, og retningslinjer til forebyggelse af overgreb, kan findes på bispedømmets hjemmeside: beredskabsplan0/ Ligeledes ligger et eksemplar på sognekontoret Beredskabet uddeles til alle kirkelige medarbejdere (ansatte som frivillige), der ligeledes vil blive inviteret til et separat orienteringsmøde herom I forlængelse af udgivelsen af beredskabet har bispedømmet udarbejdet en folder vedrørende håndteringen af tilfælde af mistanke eller sager om seksuelle overgreb Folderen ligger i kirken eller fås ved henvendelse til sognekontoret Menighedsrådet ønsker ligeledes at indbyde til et menighedsmøde for alle Her vil vi orientere om, hvad vi på det tidspunkt ved om status i sagen om håndteringen af overgreb inden for den katolske Kirke i Danmark Blandt andet vil vi gennemgå hovedlinjerne i beredskabet Ligeledes vil vi fremlægge et udkast til en folder med forebyggende adfærdsregler, som vi med udgangspunkt i bispedømmets beredskabsplan, ønsker at udarbejde for vores menighed i mere håndterbar og tilgængelig form Menighedsmødet vil ligeledes give os mulighed for at samtale om de spørgsmål, som situationen fortsat måtte give anledning til For mere information, kontakt gerne menighedsrådsformand, Nina Lassen Menighedsmøde søndag 7 d 11 marts efter højmessen

8 ASKEONSDAG ER DEN 22 FEBRUAR 2012 Fastetiden begynder med askeonsdag n med uddeling af asken fejres askeonsdag kl Den højtidelige vesper med uddeling af asken fejres askeonsdag kl 19:30 Påske er den 8 april 2012, pinse den 27 maj ØKUMENISK PÅSKERETRÆTE TIL POLEN I samarbejde med Sct Jørgensbjerg Kirke arrangeres der i perioden fra den 15 marts til 18 marts 2012, økumenisk Påskeretræte til et Benediktiner Kloster i nærheden af Krakow i Polen Flere oplysninger hos Beata og Jerzy Golubowski eller på tavlen i våbenhuset FIRMELSESHOLD 2013 De unge i vores menighed, der skal firmes til efteråret 2013 starter først undervisningen i september 2012 Du kan dog allerede nu rette henvendelse til sognekontoret for mere information RESUME AF MENIGHEDSRÅDSMØDE DEN 13 SEPTEMBER 2011 Da der den sidste tid har været problemer med, at kun få skrev sig på til at lave kirkekaffe, vil Gérard Couppé fremover koordinere denne vigtige tjeneste, så vi sikrer at vi også fremover kan mødes til kirkekaffe efter søndagsmessen Det blev besluttet at nedsætte en vurderingsgruppe sammensat af personer, der ikke er medlemmer af menighedsrådet Formålet med gruppens arbejde vil være at identificere de områder i menighedens liv, som bør nyde særlig fokus fra menighedsrådets og menighedens side de næste år Rammen for gruppens arbejde vil være den visions-, missions- og identitetserklæring, som var menighedens store projekt sidste efterår og forår Der vil blive taget udgangspunkt i den evaluering af sognets ve og vel, der direkte og indirekte fremgik af såvel drøftelserne 8 på menighedsmødet som besvarelserne af de spørgeskemaer, der blev udsendt i forbindelse med visions-

9 Gudstjenester til jul 2011 og nytår 2012 Børnenes Julemesse den 24 december kl 15:00 Midnatsmesse til jul Vi begynder med julesang kl 23:30 n starter kl 24:00 Juledags messe den 25 december kl OBS: ingen messe kl 2 Juledags messe den 26 december kl Nytårsaftens messe den 31 januar kl 16:00 Nytårsdag - Festen for Maria, Guds Mor den 1 januar 2012 kl 11:00 OBS: Bemærk tidspunktet 9

10 arbejdet P Alren, Silvia og Nina udarbejder kommissorium for Vurderingsgruppens arbejde Onsdag den 7 september var der Skt Laurentii aften Det var psykolog Thyra Søndergaard, der fortalte om Vejen til et liv uden alkohol Loppemarkedet lørdag den 13 september med forsat loppemarked efter messen søndag den 14 var en succes Gruppen fungerede godt med en god stemning og et godt samarbejde Det legetøj, der ikke blev solgt, blev givet til Red Barnet, og Kirkens Korshær har også hentet ting til deres butik Efter reparation af tagrenden er dræning ved menighedshuset sat i bero P Alren har været med Skt Josef Skole i Rom og berettede om det gode samarbejde, herunder med Andreas Thom, der er den folkekirkelige skolepræst på skolen RESUME AF MENIGHEDSRÅDSMØDE DEN 13 OKTOBER 2011 Der skal udarbejdes kommissorium for alle grupper og udvalg De grupper, der ikke har udarbejdet et kommissorium vil blive bedt om at udarbejde et Det er efter grundige overvejelser besluttet at isolere lofterne over præstegården og menighedslokalerne med rockwool Vedligeholdelsesudvalget er derfor ved at indhente supplerende tilbud Arbejdet forventes at gå i gang i november og indsamlingen til projektet genoptages Maria Alster, Maria Indruszewski og Josef Nelth er nye medlemmer af Liturgiudvalget Af overskuddet fra loppemarked på godt kr blev det besluttet at bruge 3000 kr til et trægulv i VIK- lokalet Det blev besluttet, at støtte Kirkens Korshær med indsamling af midler til personlig pleje i hele december Det blev besluttet, at begrænse firmelsesundervisningen til tre semestre, hvor katekesen indtil nu har strukket sig over næsten to år Det indebærer, at firmelsesundervisningen for de unge, der skal firmes i november 2013 starter omkring 1 september 2012 MAXI- KUK har fået sit gamle navn SLUK tilbage Gruppen består af omkring 15 unge To af de unge vil stå for træning af ministranterne, ligesom de i øget omfang vil deltage i planlægningen af søndagsmessens liturgi Anton Englert er blevet valgt til formand for Sct Josef Børnehaves bestyrelse På grund af arbejdspresset på denne post, trækker han sig menighedsrådet I hans sted indtræder Birte Just Kjølby Ellen Margrethe Birgitta Nelth 10

11 De Hellige Tre Kongers Vandring søndag, den 8 januar 2012 kl 16:00 på Ledreborg Slot Vi går i de hellige tre kongers fodspor på en vandring gennem skoven, en pilgrimsfart ind i det nye år, en oplevelse af epifani - Herrens store åbenbarelse Mødested: ved parkeringspladsen for enden af Ledreborg Allé Pris: 40 kr pr deltager Vi går en lille time i skoven for efterfølgende at fejre andagt i slotskapellet Bagefter er der en let anretning i festsalen Husk godt fodtøj, varmt overtøj og lommelygte! Koordinatorer: Silvia Munro & Nina Lassen ( ) Tilmelding: foregår ved plakaten i våbenhuset eller skriv til: Under andagten tages en kollekt op til vor søstermeninghed i Nyamlell i Sydsudan som vi støtter gennem 11 St Vincentgrupperne

12 OMI Overskriftens bogstaver er en forkortelse på engelsk for Oblates of Mary Immaculate Navnet lyder flot på engelsk, men kan desværre ikke oversættes til ordentligt dansk Vi måtte nøjes med Oblatfærdrenes- og brødrenes ordenssamfund, et navn, som skurede i Peter Schindlers følsomme danske ører, men selv han kunne ikke finde en bedre oversættelese Det engelske Oblate kommer det latinske oblatus, som betyder offergave, Immaculate eller immaculatus på latin betyder den uplettede undfangne Oblatpræster- og brødre er derfor Den uplettede undfangne Marias offergave til Gud Deri fornemmer man allerede ordenssamfundets spiritualitet og karisme En ordens spiritualitet og karisme grundes i den Helligåndens inspiration, dens stifter blev besjælet med Eugenius de Mazenod blev født 1782 i Aix-en-Provence i den sydøstlige del af Frankrig, søn af en adelsmand og en bourgeois mor Efter sin landflygtighed som barn på grund af den franske revolution vendte han sig tilbage til Aix som ung mand i 1802 med kun én tanke i sit hoved, at leve livet til det fyldeste som adelsmand Men drømmen bristede og i stedet for voksede der i hans bevidsthed en klarhed over den sociale og moralske ødelæggelse forårsaget af revolutionen Han oplevede en dyb omvendelse Langfredag 1807 i SktMadeleines kirke i Aix, og besluttede kort tid efter at være præst Det blev han den 21december 1811 i Paris Hans drøm var at være de fattiges tjener og præst Derfor, da han kom tilbage til Aix, sagde han nej til et embede I stedet for engagerede han sig straks med de forarmede ungdom, de indsatte i Aix' umenneskelige fængsel, landearbejdere, tjenestepiger og de syge, mennesker, som den etablerede Kirke ikke tog sig af Han gjorde det efter sin egen præstelige stil, som brød med alle de pæne konventioner, feks prædikede han på Provençal (og ikke rigsfransk), som de fattige kunne forstå Overvældet af den nød, der mødte ham, og de krav og muligheder tjenesten iblandt de fattige præsenterede, blev han hurtigt klar over, at han havde behov for ligesindede og nidkære præster Det skete, ved en impuls udefra at Eugenius sammen med 6 andre præster i et gammelt og faldefærdigt karmelitterkloster i Aix bandt sig til hinanden den 25januar 1816 i et fromt fællesskab, der kom til at hedde Missionærer af Provence De skulle bor sammen som brødre og efterligner Jesus Kristus, frem for alt ved at forkynde Guds Ord til de fattige Deres hjerter skulle omfavne hele verden 10 år senere godkendte pave Leo XII formelt denne lille kongregation under navnet: 12 Oblates of Mary Immaculate Den ånd og de værdier, Eugenius de Mazenod selv byggede sit liv på og gav videre til sine sønner, og som beskriver OMI'ernes ånd og spiritualitet og karisme,

13 udtrykkes bedst i forordet til reglen, han skrev for kongregationen i 1818 Han skrev: De er overbevidste om, at hvis præster kunne dannes, brændende med nidkærhed for menneskenes frelse, præster, som ikke er optaget af deres egne interesser, fast forankret i dyd - enkelt sagt, apostoliske mænd, som er total bevidste om behovet for deres egne omvendelse, som ville arbejde med alle resurserne til deres rådighed til at omvende andre Og igen: De skal bestræber sig på at være helgener De skal fuldstændigt give afkald på sig selv, stræbe kun efter Guds ære, Kirkens vel og sjælenes vækst og frelse De skal bestandig fornye sig selv i deres kalds ånd, leve i en tilstand af bestandig selvfornægtelse og bestræbe sig hele tiden på at nå til fuldkommenhedens øverste niveau De skal arbejde utrætteligt på at blive ydmyge, sagtmodige, lydige, fattigdoms og bods elskere, selvbeherskede, fri for en overdreven tilknytning til verden eller familie, mænd fyldt med nidkærhed, klar til at ofre gods, evner, behageligheder, sig selv, ja selv deres liv for Jesus Kristus, Kirken og deres brødres helliggørelse og Vi skal først lede alle mennesker til at opføre sig som ægte mennesker og siden som ægte kristne, for til sidst at hjælpe dem til at blive helgener Eugenius de Mazenod blev biskop af Marseille i 1837 men forblev leder af sin lille dog voksende kongregation indtil sin død den 21maj 1861 Hans sidste ord til sine medbrødre var: Iblandt jer kærlighed, kærlighed, kærlighed og udenfor nidkærhed for sjælenes frelse Allerede ved hans død, havde hans lille kongregation af 416 medlemmer spredt dig ud til ti lande inklusive Canada USA Sri Lanka og Sydafrika I dag er der ca4100 OMI'er i over 60 lande på alle verdens kontinenter, engageret i alle mulige pastorale opgaver Pave Pius XI var så imponeret over OMI'ernes mod, at han omtalte dem som Specialister i Kirkens vanskeligste missioner I virkeligheden er OMI'erne specialister kun i at imødekomme Kirkens trængende behov OMI'erne søger med dristighed efter at bringe Jesu Kristi evangelium overalt, hvor der er behov for dem De bringer Guds kærlighed Det er denne kærlighed, som ligger til grund for OMI'ernes tjeneste af Guds folk, og samtidig understreger OMI'ernes faste overbevisning om at: vor (OMI) mission beder os om at være mænd, der selv har erfaret Guds kærlighed i vort eget liv At være mænd, der drives af denne kærlighed til at risikere vort liv for evangeliets skyld 13 Paul Marx,omi

14 Indsamling til efterisolering af lofter Vores budget til isolering af lofter over præstegård og menighedslokaler samt reparation og udskiftning af skiferplader er på kr Bispekontoret har skaffet kr i fondsstøtte til os Resten, det vil sige kr, skal vi selv finansiere Arbejdet går i gang i november, så vi allerede i år vil kunne spare en del på varmeregningen - og slippe for store istapper og isglatte fortove ud mod Frederiksborgvej Men vi skulle gerne kunne betale regningen Vi fortsætter derfor vores indsamling til dette formål! Alle beløb, store som små, er velkomne og kan sættes ind på sognets indsamlingskonto: Regnr 2905 Konto nr (mrk isolering ) TAK FOR ETHVERT BIDRAG! BØRNEMESSEN UNGSDOMSHJØRNE Plan over de kommende børnemesser: den 15 januar 2012 den 12 februar Altid søndag formiddag kl 11:30 RELIGIONSUNDERVISNING KATEKESE OPSTART i 2012 Børnemessen fra den 16 januar (se ovenfor) Første Kommunion: den januar: Første Kommunionweekend i Holte med DUK Almindelig katekese efter søndagsmessen fra den 29 januar Midi-KUK: fra den 29 januar, starter med ministrantkursus Firmelseshold 2012: fra den 29 januar 14 SLUK Maxi-KUK: Se hvad der sker på facebook Skt Laurentii Kirke i Roskilde, Maxi KUK

15 SOGNEKALENDER DECEMBER fredag 16:00 18:00 4 søndag Skriftemål Eukaristisk Tilbedelse 2 SØNDAG I ADVENT efter messen 6 tirsdag Ordets Gudstjeneste 8 torsdag 16:30 9 fredag 16:00 18:00 Der indbydes til Adventsgløgg, æbleskiver, kaffe og ADVENTSLOTTERI i menighedssalen Det er sidste dag for religionsundervisning Jomfru Marias Uplettede Undfangelse Rosenkrans MESSE Skriftemål Eukaristisk Tilbedelse 10 lørdag Studiekredsen starter med adventsreflektion 11 søndag efter messen SØNDAG I ADVENT Der indbydes til Adventsgløgg, æbleskiver, kaffe og ADVENTSLOTTERI i menighedssalen Børnene øver til julebørnemessen 13 tirsdag 9:00 14 onsdag 16:30 20:00 15 Torsdag i Ledreborg Slotskapel Kirkerengøring Ordets Gudstjeneste Rosenkrans i kirken Julekoncert: 15 Sangkompagniet

16 16 Fredag 9:00 16:00 18:00 Rengøring i menighedssalen Skriftemål Eukaristisk Tilbedelse 17 Lørdag Rengøring i kirken 18 Søndag efter messen 4 SØNDAG I ADVENT Der indbydes til Adventsgløgg, æbleskiver, kaffe og ADVENTSLOTTERI i menighedssalen Børnene øver til julebørnemessen 20 Tirsdag Ordets Gudstjeneste 21 Onsdag 16:30 23 Fredag 24 Lørdag 15:00 Rosenkrans i kirken JULEAFTEN Børnenes Julemesse 25 Søndag 23:30 24:00 Menighedens julesang Midnatsmesse JULEDAG OBS: Ingen messe kl 26 mandag Juledags messe 2 JULEDAG 27 Tirsdag Ordets Gudstjeneste 28 onsdag 29 torsdag 30 fredag 31 lørdag 16:00 DEN HELLIGE FAMILIES FEST MESSE NYTÅRSAFTEN 16

17 Januar søndag 11:00 NYTÅRS DAG FESTEN FOR MARIA, GUDS MOR MESSE (OBS bemærk det ændrede tidspunkt) 3 tirsdag Ordets Gudstjeneste med kommunion hver tirsdag 4 onsdag 16:30 19:15 Rosenkrans i kirken hver onsdag hver onsdag, torsdag og fredag VIK hver onsdag 5 torsdag hver onsdag, torsdag og fredag 6 fredag hver onsdag, torsdag og fredag 6 fredfag 9:00 Rengøring af menighedssalen 6 fredag HERRENS ÅBENBARING EPIFANI TRE KONGER Højtidelig Vesper 8 søndag :00 16:00 fredag 16:00 18:00 søndag 11:30 HERRENS DÅB i Ledreborg Slotskapel Hellige Tre Kongers Vandring på Ledreborg Skriftemål hver fredag i kirken Eukaristisk tilbedelse hver fredag i kirken efter messen 2 ALMINDELIGE SØNDAG med barnedåb OBS: Børnemesse efter messen Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben fredag 13:00 Menighedsrådets retræte lørdag Menighedsrådets retræte 22 søndag 3 ALMINDELIGE SØNDAG efter messen Kirkekaffe 17 i menighedssalen, og Bogcaféen er åben Første Kommunions holdet er på weekend med DUK

18 27 29 fredag 9:00 Rengøring af menighedssalen søndag SKT ANSGARS FEST efter messen Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben Religionsundervisning for Første Kommunions holdet Midi-KUK mødes Firmelses hold 2012 starter undervisningen 1 onsdag 16:30 19:15 19:30 FEBRUAR 2012 Rosenkrans i kirken hver onsdag hver onsdag, torsdag og fredag VIK hver onsdag Skt Laurentii-aften Iben Thranholm om Himmelflugten 2 torsdag hver onsdag, torsdag og fredag 3 fredag 16:00 18:00 5 søndag Skriftemål hver fredag i kirken Eukaristisk Tilbedelse hver fredag i kirken HERRENS FREMSTILLING (KYNDELMISSE) efter messen Der er religionsundervisning for Første Kommunionsholdet, Midi-KUK og Firmelseshold søndag 11:30 i Ledreborg Slotskapel 6 ALMINDELIGE SØNDAG OBS: Børnemesse 17 efter messen Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben Der er religionsundervisning for Første Kommunionsholdet og Midi-KUK 18 fredag 9:00 Rengøring af menighedssalen

19 19 søndag 7 ALMINDELIGE SØNDAG Onsdag søndag efter messen 19:30 Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben Der er ingen religionsundervisning pga vinterferie ASKEONSDAG - DEN FØRSTE DAG I FASTEN med uddeling af aske Højtidelig vesper med uddeling af aske 8 ALMINDELIGE SØNDAG efter messen Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben Der er ingen religionsundervisning for Første Kom munions holdet og Midi-KUK, men UNDERVISNING STARTER IGEN FOR FIRMELSESHOLD 2012 Fra søndag, den 4 marts er der religionsundervisning for alle hold frem til palmesøndag (den 1 april) Et vågedøgn foran Jesus Kristus i det allerhelligste sakramente! Datoen er endnu ikke fastlagt Men en fredag/lørdag i januar eller februar vil vi i et døgn holde tilbedelse foran det hellige sakramente For nærmere oplysninger, hold øje med opslag og hjemmeside Kontaktperson Kathrin Indruszewski 19

20 KIRKENS ADRESSER Skt Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej Roskilde Tlf Fax Sognepræst: Alren Soosaipillai, OMI Tlf eller træffetid: tirsdag & torsdag kl -12:00 Webside: wwwlaurentiikirkedk Blog: sktlaurentiisogneblogstblogscom Facebook: Skt Laurentii Kirke i Roskilde Sms tjenesten: Kontortid: tirsdag-fredag kl Menighedsrådsformand: Nina Lassen Organist: Annelies van der Meer Gråbrødrenes Bogcafé Åbningstid: tirsdag-fredag 13:00-16:45 og søndag efter messen FASTE GUDSTJENESTER & AKTIVITETER Søndagsmesse: kl & Der er kirkekaffe i menighedssalen efter messen kl, og Bogcaféen er åben Hverdagsmesse: Ordets Gudstjeneste: på Ledreborg: Religionsundervisning: Rosenkrans: VIK: Skriftemål: Eukaristisk tilbedelse: AA blandet gruppe: onsdag, torsdag, fredag kl tirsdag kl 1 søndag i måneden kl i slotskapellet søndag kl (begynder med messen) onsdag kl 16:30 onsdag kl 19:15 fredag kl 16:00 fredag kl 18:00-19:00 20 onsdag kl 9:30-11:30

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 3 / september november 2012 Gud elsker os gennem andre mennesker. Vi elsker Gud gennem andre mennesker

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Kirkens adresse Skt. Laurentii katolske kirke Frederiksborgvej 11, 4000 Roskilde Tlf. 46 35 09 65, Fax 46 36 50 91 E-mail: sognet@laurentiikirke.dk Webside: www.laurentiikirke.dk Sms-tjenesten:. 29 86

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 2 / juni august 2012 Et ord fra sognepræsten... MENIGHEDSMØDE SØNDAG 3. Juni og SØNDAG 26. august

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, 201 5 nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 1 / marts - maj 2012 MENIGHEDSMØDE SØNDAG DEN 11. MARTS 2012 KL. 11:30 I MENIGHEDSSALEN Om Bispedømmets

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 4 / december 2008 - februar 2009 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten... Et ord fra sognepræsten

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 3 / september - november 2011 Økumenisk gudstjeneste Roskilde domkirke Søndag d. 4. september kl.

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå DECEMBER 2012 JANUAR 2013 35. årg. Nr. 1 ADVENT, EN NY REJSE I TROEN Ved Guds nåde åbner 1. søndag i advent, som begynder et nyt liturgisk år, en sæson for forberedelse

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 4 / december 2010 - februar 2011 JULENS GUDSTJENESTER Børnenes julemesse den 24. dec. Kl. 16:00

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 2 / juni - august 2010 Skal jeg til at skamme mig? Et ord fra sognepræsten... BØRNEMESSE søndag,

Læs mere

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Sogneblad nr. 22 December 2014 - Februar 2015 Kære venner! Så er vi godt i gang med efterårets mørke side med regn og blæst og faldende aftentemperatur. Vi længes efter solen

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad 2012 nr. 4 / Dec 2012 Feb 2013 SOGNETS FREMTID! Se side 3 I dette nummer: Fra præsten... s. 1 Om sognets fremtid... s. 3 Meddelelser... s. 4 Vedligeholdsudvalget... s. 6 Skt. Laurentii

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 2 / juni - august 2011 (rev.) Afskedsfest med franciskanerne Lørdag den 28. maj Afskedsmesse kl.

Læs mere

"et lys til åbenbaring for hedninger"

et lys til åbenbaring for hedninger FEBRUAR MARTS 2012 34. årg. Nr. 2 Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel (Luk 2,32.34) På dagens fest (søndag d. 5. februar) betragter vi Jesus, som Maria og Josef bringer

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2009 nr. 3 / sept.-nov. 2009 Et ord fra sognepræsten... Menighedsråd indkalder til et møde med UNGE FAMILIER

Læs mere

LEDERNES HÅNDBOG. Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. Lidt baggrund. Kære medlem af lederholdet,

LEDERNES HÅNDBOG. Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. Lidt baggrund. Kære medlem af lederholdet, Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. LEDERNES HÅNDBOG Kære medlem af lederholdet, Tak, fordi du vil hjælpe med at forberede andre familier til deres barns dåb. Hvert

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 3 September-november 2013 Kære venner! Først og fremmest vil jeg gerne takke alle der arbejdede rigtig hårdt

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå DECEMBER 2014 JANUAR 2015 37. årg. Nr. 1 ADVENTSKRANSENS OPRIN- DELSE I alle kristne kirker finder man en adventskrans. Med første søndag i advent begynder et

Læs mere

For Matthæus er Guds kald og udvælgelse i sig selv betingelsesløs

For Matthæus er Guds kald og udvælgelse i sig selv betingelsesløs DECEMBER 2010 JANUAR 2011 33. årg. Nr. 1 Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. (Matt 1,1) Slægtsforskning er meget trendy for tiden, dels fordi globalisering og ny teknologi gør det muligt

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Lige efter sommerferien fik vi fra generalvikar Niels Engelbrecht den glade meddelelse, at Kasper Baadsgaard-Jensen efter sin diakonvielse den 28. august

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad november 2014 Kære menighed, Hvis I har læst artiklen Menighedssammenlægninger i øjenhøjde i sidste nummer af Katolsk Orientering (nr. 13) eller har hørt beretningen

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 3 / september - november 2010 Vigtigt møde om sognets fremtid! søndag, den 19. sept. kl. 11:30 i

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2009 nr. 1 / marts - maj 2009 Om fasten jfr. S. 5 Om påske jfr. S. 7 Fra menighedsrådet jfr. s. 3 Årsregnskab

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 4 / december - februar Kære Menighed, være glade for at være kristne og udleve det i vort hverdags

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 1 / marts-maj 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Aktiviteter i menigheden - s.

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen.

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. 1 Prædiken lidt stikordsagtig til Helligtrekongers søndag. Sct. Pauls kirke 3. januar 2016 kl. 16.00. Salmer: 108//362/439/136/ Hvad er det der gør jul til noget særligt /138 Åbningshilsen. Nåde være med

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 Åbningshilsen Vi fejrer jul. Vi er i Julen. Vi fester. Igen. Jul betyder

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2015 - nr. 3 September-November 2015 Velkommen til vores nye sognepræst Pastor Marcos Romero Bernús kommer til Roskilde

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2014 nr. 1 / Marts Maj 2014 Kære Menighed Jeg håber, at I er kommet godt ind i 2014. Selvom der ikke har

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Er en ny dag på vej over Roskilde?

Er en ny dag på vej over Roskilde? Er en ny dag på vej over Roskilde? Lørdag den 25. oktober er der igen arbejdsdag i og ved kirken. Vi starter kl. 9 med kaffe og brød. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage. Henrik holder ferie

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 Læsninger: Salme 40,2-6 Jud 20-25 Mark 2, 14-22 Salmer: 752: Morgenstund har guld i mund 729: Nu falmer skoven 320: Midt iblandt os er Guds rige 730:

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 16 April - Juli 2013 Kære alle Påsken er nu fejret, og foråret ser ud til at være på vej. Det kan ikke være bedre. Som mange ved, fejrede jeg den 1. april, 2. påskedag,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 30. november 2014 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække Salmer. DDS 74 Vær velkommen Dåb DDS 84 Gør døren høj - - - DDS

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 Juledag, Kristi fødsels dag I. Sct. Pauls kirke 25. december 2016 kl. 10.00. Salmer: 100/gloria og 110/402, v.1-3/77//115/439/109/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /111. Åbningshilsen + I Faderens

Læs mere

Jesu Hjerte Kirke. Kirkeblad. 2013, marts-maj

Jesu Hjerte Kirke. Kirkeblad. 2013, marts-maj Jesu Hjerte Kirke Kirkeblad 2013, marts-maj Hvorfor helligdage og skriftemål? Påbudte søn- og helligdage. Fra apostlenes dage har man fejret søndagen, Herrens Dag, som mindefest for Herrens lidelse, død

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2009 nr. 2 / juni - august 2009 I dette nummer: Meddelelser... s. 3 Referat fra årsmødet... s. 4 Skt. Hans

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Helle Bjerre Jette Svane Hansen Julietta Nielsen Malee Larsen

Helle Bjerre Jette Svane Hansen Julietta Nielsen Malee Larsen Vor Frue og Sankt Antoni Menighed Menighedsrådet Referat nummer: 11 Dato: 19-08-15 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Ann Til stede: p. Frederick Anton Thervaraj (Theva) p. Allen Courteau Franz Igwebuike

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia

Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia Advent. Jul. Nytår - 2012 Adventskransens oprindelse I alle kristne kirker finder man en adventskrans. Med første søndag i advent begynder

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart

Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart Uddrag af Jesu Hjerte menigheds høringssvar til bispedømmet vedrørende det nye katolske landkort.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 1 Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 Åbningshilsen I dag deltager mindst 14 diakoner i højmessen. I marts 1974 blev de 14 indviet her

Læs mere

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh.

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh. Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh. 1,1-18 I nat hørte vi i første læsning om det store lys, som skal ses af de

Læs mere

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678 Det er godt, at man ikke selv skal vælge de tekster, der skal prædikes over. For så ville sådan en tekst som den vi hører i dag nok aldrig blive brugt. Jesus græd og Jesus blev vred lyder det. Hvis vi

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 15 December 2012 marts 2013 Kære Alle Vi nærmer os slutning af året 2012 og ser med forventning frem til det, der kommer i det nye år. Der venter vore unge nogle

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå AUGUST - SEPTEMBER 2014 36. årg. Nr. 5 MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN D. 15. august fejrer Kirken Festen for Marias optagelse i Himlen; i Danmark og en del andre

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74.

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. 1 1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl. 10.00. Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn Amen! Jesus kommer

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2015 - nr. 4 December 2015-Februar 2016 Velkommen til Barmhjertighedens år Jesus Kristus er Faderens barmhjertigheds ansigt

Læs mere

Menighedsrådets beretning 26. april 2015 10. april 2016.

Menighedsrådets beretning 26. april 2015 10. april 2016. Skt. Laurentii kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde Tlf.: 4635 0965 E-mail: slkontor@gmail.com Menighedsrådets beretning 26. april 2015 10. april 2016. Denne beretning er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere