SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKT. LAURENTII SOGNEBLAD"

Transkript

1 SKT LAURENTII SOGNEBLAD Skt Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr 4 (rev) / december februar 2012 JULENS GUDSTJENESTER Børnenes julemesse den 24 dec Kl 15:00 Menighedens julesang den 24 kl 23:30 Midnatsmesse kl 00:00 Juledagsmesse den 25 kl læs mere på s 9 I dette nummer: Meddelelser s 3 Adventslotteri s 3 og 5 Om OMI erne s 12 Sognekalender s 15 Indsamling til loftisolering s 14 Kære alle, Et ord fra sognepræsten Det er næsten vinter, og det er stressende at opleve de kolde mørke dage; men vi glæder os, fordi vi snart skal fejre julefest Julefesten betyder meget for os Vi glæder os, fordi det var et stort glædens budskab, vi fik, da Jesus blev født Vi er måske begyndt at købe julegaver Det er jo en god ting, fordi vi deler vor glæde med andre mennesker De kan være vore forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn, søskende og venner Jesus har jo indbudt os til at dele det vi har med de fattige Jesus bliver derfor glad, når vi også giver gaver til de fattige Vi fik også en gave fra Gud; det er Jesus og Jesus gav os en gave; det er fred Ære være Gud i det høje og fred på jorden for mennesker med god 1 vilje Som Englene sang, kom freden ind i verden Forts

2 Nu er der næsten gået fire måneder siden, jeg kom til menigheden Jeg er meget glad for at være sognepræst her i Roskilde, og jeg tror, at I også er det Selvfølgelig kan jeg mærke det Nu er vi begyndt at udvikle menigheden og dens arbejde sammen Da jeg kom her til menigheden, fik jeg en kopi af resultatet af sidste års menighedsevaluering, men jeg læste den først i slutningen af oktober, fordi jeg ville have, at I skulle opleve mig, som jeg er og ikke blot som en præst, der prøver at opfylde jeres forventninger Da jeg læste resultatet, blev jeg glad, fordi jeg kunne se, at vi passer godt sammen med hensyn til vore ideer og forventninger Nu er vi begyndt at arbejde med at danne en vurderingsgruppe i menigheden Det bliver en gruppe uden for menighedsrådet; men den får mandat af menighedsrådet til at vurdere menighedens behov og arbejde med udvikling samt samarbejde med menighedsrådet ved at inspirere det Jeg er klar over, at vor menighed har en historie, der er mere end et hundrede år gammel Som I har udtrykt i sogneevaluering, er vi sognevoksne og ikke mere sognebørn Efter min mening må en menighed gå videre og videre og vokse og ikke blive stillestående Vurderingsgruppens arbejdsmål er at lave research på områder, hvor menigheden mangler styrke og at inspirere menighedsrådet til at reagere på det Jeg vil gerne invitere alle menighedens medlemmer til at holde hinanden i hænderne, så vi kan vandre sammen som en familie, hvor alle medlemmer føler sig ansvarlige over for menighedens liv Jeg ønsker jer en rigtig god og velsignet jul samt et godt nytår p Alren MEDDELELSER TILLYKKE OG GUDS VELSIGNELSE TIL VORES NYDØBTE: - Nathali Vicktoria Avissé, hvis far og mor er Ayawavi Kpotoli og Alodèwou Avissé 2 VI BEDER FOR SOGNETS AFDØDE: Tecla Marie Damen

3 TILLYKKE TIL VORE NYE FIRMANDER: Alonso Rodrigo Velarde Pinto, Daniel Lind, Janice Jakobsen, Julie Wulf-Andersen Marie Skytte Hauberg Johannesen, Mia Portocarrero Andersen, Nanna Schou og Sasha Nicole Soto Tilsted REPARATIONER OG VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelsesudvalget har været flittigt, og blandt andet renset tagrender, fældet træer, ryddet op i kælder, gennemgået, repareret og, hvor nødvendigt, udskiftet defekte toiletter, vandhaner, håndvaske og lign i bygningerne Blandt aktuelle opgaver kan nævnes: Isolering af lofterne over præstegården og menighedslokalerne og renoveres utætte tagplader Maling af dele af præstegården Hertil vil være brug for frivillige Reparation af skorsten Behandling af kirkens yderdøre ADVENTSLOTTERI De tre sidste søndage i advent er der gløgg, æbleskiver og lotteri efter messen i menighedssalen Kom og vær med Det er en god tradition, hvor vi kan hygge os sammen Sognet har brug for denne fundraisings aktivitet Som sidste år vil der være lotteri med gevinster hver gang Alle, der vil bidrage med nogle gaver til 3 lotteriet, kan aflevere dem på kirkekontoret

4 RENGØRING I KIRKEN HJÆLP! - HVEM VIL VÆRE MED? Vi har brug for flere, der vil give et par timer om måneden til rengøring af kirken! Rengøringen finder sted en gang om måneden, og man kan vælge mellem tirsdag formiddag og lørdag formiddag Henvendelse til Ellen Margrethe Nelth på sognekontoret ( ) VI MÅ HJÆLPE DEM, DER ER I NØD Caritas Danmark takker for årets kollekt den 28 august 2011, som var på 2900 kr og blev sendt til de hungernødsramte i Afrikas Horn Årets høstauktion den 25 september 2011 gik også til Caritas, som sendte 2848 kr til Afrikas Horn Om Caritas samarbejde med Frelsens hær om uddeling af julehjælp, se s xx Antoniuspenge: den store kirkebøsse under statuen af den hellige Antonius af Padova hedder Antonius Brød eller Antoniuspenge 1994 besluttede menighedsrådet, at alle gaver i Antoniusbøssen i Skt Laurentii Kirke bruges til at hjælpe fattige mennesker i nærområdet De bruges især til julehjælp for familier Hvis du kender nogen, der har brug for hjælp til jul, lad sognepræsten det vide Mange tak! Indsamling til Kirkens Korshær: Igen i år vil der blive sat en kurv op i kirken, hvor man kan lægge nyttige ting, som Kirkens Korshær kan formidle videre Der må kun lægges dåsefrugt og ting til personlig pleje i kurven Dåsefrugten kan feks være syltede ferskner, ananas og marmelader Til personlig pleje kan alt bruges: shampoo, kamme, barberskum, tandbørster osv Vi håber, at mange vil støtte denne indsamling i julemåneden Sct Vincentgruppen: Kollekten under sognets Hellige Tre Kongers Vandring den 8 januar 2012 går i år til sognets Skt Vincentgruppe Pengene støtter Combonimissionærene og OLSH-søstrenes arbejde i Nyanlell i Sydsudan Se information om Hellig Tre Kongers-vandringen andet sted i bladet Se mere om det vigtige arbejde i Nyamlell på / wwwvincentgruppernedk/sydsudanhtm 4

5 3 eller 4 præmier hver søndag Adventslotteri! Hver søndag i Advent under kirkekaffen! Lodder kun 5 kr Trækkes kl 11:45 EFTER LOPPEMARKEDET er der stor grund til at sige TAK AF HJERTET til alle der var medhjælpere før, under og efter Vi fik et pænt resultat med et overskud på kr TAK!! Vi har gemt nogle ting til senere hvis vi måske finder på at lave noget tilsvarende Og så er her et godt TILBUD til dig der kender nogle der mangler et godt køle/fryseskab eller måske kender nogle der ikke har råd til at købe, men mangler cykler til deres børn Vi har to rigtig gode cykler En drengecykel til alder ca 12 år og en pigecykel til alder ca 8 år Der er 7 gear på begge Ring til Birte Kjølby på Overskuddet fra loppemarkedet bruges til nyt gulv i undervisningslokale og som tilskud til ny opvaskemaskine 5

6 SKT LAURENTII-AFTENENER HVEM HAR LYST TIL AT VÆRE MED? Der har været afholdt tre Sankt Laurentii aftener i løbet af efteråret Hvis disse aftener skal fortsætte, er det nødvendigt, at flere melder sig til at være med til at arrangere dem Henvendelse til Ellen Margrethe Nelth på sognekontoret ( ) UDDELING AF JULEHJÆLP CARITAS I SAMARBEJDE MED FRELSENS HÆR Caritas Danmark har i år indgået samarbejde med Frelsens Hær vedr uddeling af julehjælp I Roskilde har vi sagt ja til at stille vores menighedssal til rådighed en dag for uddeling af julehjælp JOMFRU MARIAS UPLETTE- DE UNDFAGELSE DEN 8 DECEMBER n på festdagen for Mariæ Uplettede Undfangelse er kl Der bedes rosenkrans før messen, fra kl 16:30 kom og lær denne form for bøn og meditation at kende Det er Oblatfædrenes fest Det fejres med kaffe i menighedssalen efter festen Har du lyst til at give en hånd med, så bliver der brug for - nogle der kan være med il at indtaste ansøgninger om julehjælp - praktisk hjælp på den dag julehjælpen uddeles fra vores menighedssal Ring til Birte Kjølby på Hold øje med opslagstavlen i menighedssalen, i våbenhuset og på sognets hjemmeside Her kommer nærmere vedr uddelingsdato og nærmere om indtastning af ansøgninger MEDDELELSE FRA MENIG- HEDSRÅDET Den 1 januar træder Birte Just Kjølby ind i menighedsrådet som fast medlem Det er i stedet for Anton Englert, som er blevet valgt til formand for Sct Josef Børnehaves bestyrelse Et stort til lykke til Anton og en varm tak for din indsats i menighedsrådet Og velkomment tilbage til Beata Golubowski efter endt orlov STUDIEKREDS Har du lyst til at gå på opdagelse i troen sammen med andre, så får du mulighed for det Kontakt p Alren for nærmere oplysninger Kom til sognets adventsrefleksion lørdag den 10 december kl 1000 Gør dit hjerte klar til jul Adventsrefleksionen er en god indledning 6 til studiekredsen Alle der har lyst til at være med i studiekredsen er velkomne Køb mindre / bed mere / lovpris Gud - Advents udfordring - et adventseventyr!

7 MENIGHEDSRÅDETS MIDDAG MED SKT JOSEFS SKOLE OG SCT JOSEF BØRNEHAVES LE- DELSER OG BESTYRELSER Den 25 oktober genoptog de tre katolske institutioner på Frederiksborgvej traditionen med en gang imellem at mødes over en middag sammen Denne gang for første gang med vores nye sognepræst Temaet var at styrke samarbejdet og fællesskabet mellem de tre institutioner ADVENTSKONCERT I SKT LAURENTII KIRKE onsdag, den 14 december kl 20:00 Sangkompagniet BEREDSKAB OVER FOR SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Bispedømmet har udarbejdet et revideret beredskab over for seksuelle overgreb mod børn og unge begået af præster eller andre kirkelige medarbejdere Den fulde tekst af beredskabsplanen, der både omfatter et beredskab for tilfælde af mistanke eller sager om overgreb, og retningslinjer til forebyggelse af overgreb, kan findes på bispedømmets hjemmeside: beredskabsplan0/ Ligeledes ligger et eksemplar på sognekontoret Beredskabet uddeles til alle kirkelige medarbejdere (ansatte som frivillige), der ligeledes vil blive inviteret til et separat orienteringsmøde herom I forlængelse af udgivelsen af beredskabet har bispedømmet udarbejdet en folder vedrørende håndteringen af tilfælde af mistanke eller sager om seksuelle overgreb Folderen ligger i kirken eller fås ved henvendelse til sognekontoret Menighedsrådet ønsker ligeledes at indbyde til et menighedsmøde for alle Her vil vi orientere om, hvad vi på det tidspunkt ved om status i sagen om håndteringen af overgreb inden for den katolske Kirke i Danmark Blandt andet vil vi gennemgå hovedlinjerne i beredskabet Ligeledes vil vi fremlægge et udkast til en folder med forebyggende adfærdsregler, som vi med udgangspunkt i bispedømmets beredskabsplan, ønsker at udarbejde for vores menighed i mere håndterbar og tilgængelig form Menighedsmødet vil ligeledes give os mulighed for at samtale om de spørgsmål, som situationen fortsat måtte give anledning til For mere information, kontakt gerne menighedsrådsformand, Nina Lassen Menighedsmøde søndag 7 d 11 marts efter højmessen

8 ASKEONSDAG ER DEN 22 FEBRUAR 2012 Fastetiden begynder med askeonsdag n med uddeling af asken fejres askeonsdag kl Den højtidelige vesper med uddeling af asken fejres askeonsdag kl 19:30 Påske er den 8 april 2012, pinse den 27 maj ØKUMENISK PÅSKERETRÆTE TIL POLEN I samarbejde med Sct Jørgensbjerg Kirke arrangeres der i perioden fra den 15 marts til 18 marts 2012, økumenisk Påskeretræte til et Benediktiner Kloster i nærheden af Krakow i Polen Flere oplysninger hos Beata og Jerzy Golubowski eller på tavlen i våbenhuset FIRMELSESHOLD 2013 De unge i vores menighed, der skal firmes til efteråret 2013 starter først undervisningen i september 2012 Du kan dog allerede nu rette henvendelse til sognekontoret for mere information RESUME AF MENIGHEDSRÅDSMØDE DEN 13 SEPTEMBER 2011 Da der den sidste tid har været problemer med, at kun få skrev sig på til at lave kirkekaffe, vil Gérard Couppé fremover koordinere denne vigtige tjeneste, så vi sikrer at vi også fremover kan mødes til kirkekaffe efter søndagsmessen Det blev besluttet at nedsætte en vurderingsgruppe sammensat af personer, der ikke er medlemmer af menighedsrådet Formålet med gruppens arbejde vil være at identificere de områder i menighedens liv, som bør nyde særlig fokus fra menighedsrådets og menighedens side de næste år Rammen for gruppens arbejde vil være den visions-, missions- og identitetserklæring, som var menighedens store projekt sidste efterår og forår Der vil blive taget udgangspunkt i den evaluering af sognets ve og vel, der direkte og indirekte fremgik af såvel drøftelserne 8 på menighedsmødet som besvarelserne af de spørgeskemaer, der blev udsendt i forbindelse med visions-

9 Gudstjenester til jul 2011 og nytår 2012 Børnenes Julemesse den 24 december kl 15:00 Midnatsmesse til jul Vi begynder med julesang kl 23:30 n starter kl 24:00 Juledags messe den 25 december kl OBS: ingen messe kl 2 Juledags messe den 26 december kl Nytårsaftens messe den 31 januar kl 16:00 Nytårsdag - Festen for Maria, Guds Mor den 1 januar 2012 kl 11:00 OBS: Bemærk tidspunktet 9

10 arbejdet P Alren, Silvia og Nina udarbejder kommissorium for Vurderingsgruppens arbejde Onsdag den 7 september var der Skt Laurentii aften Det var psykolog Thyra Søndergaard, der fortalte om Vejen til et liv uden alkohol Loppemarkedet lørdag den 13 september med forsat loppemarked efter messen søndag den 14 var en succes Gruppen fungerede godt med en god stemning og et godt samarbejde Det legetøj, der ikke blev solgt, blev givet til Red Barnet, og Kirkens Korshær har også hentet ting til deres butik Efter reparation af tagrenden er dræning ved menighedshuset sat i bero P Alren har været med Skt Josef Skole i Rom og berettede om det gode samarbejde, herunder med Andreas Thom, der er den folkekirkelige skolepræst på skolen RESUME AF MENIGHEDSRÅDSMØDE DEN 13 OKTOBER 2011 Der skal udarbejdes kommissorium for alle grupper og udvalg De grupper, der ikke har udarbejdet et kommissorium vil blive bedt om at udarbejde et Det er efter grundige overvejelser besluttet at isolere lofterne over præstegården og menighedslokalerne med rockwool Vedligeholdelsesudvalget er derfor ved at indhente supplerende tilbud Arbejdet forventes at gå i gang i november og indsamlingen til projektet genoptages Maria Alster, Maria Indruszewski og Josef Nelth er nye medlemmer af Liturgiudvalget Af overskuddet fra loppemarked på godt kr blev det besluttet at bruge 3000 kr til et trægulv i VIK- lokalet Det blev besluttet, at støtte Kirkens Korshær med indsamling af midler til personlig pleje i hele december Det blev besluttet, at begrænse firmelsesundervisningen til tre semestre, hvor katekesen indtil nu har strukket sig over næsten to år Det indebærer, at firmelsesundervisningen for de unge, der skal firmes i november 2013 starter omkring 1 september 2012 MAXI- KUK har fået sit gamle navn SLUK tilbage Gruppen består af omkring 15 unge To af de unge vil stå for træning af ministranterne, ligesom de i øget omfang vil deltage i planlægningen af søndagsmessens liturgi Anton Englert er blevet valgt til formand for Sct Josef Børnehaves bestyrelse På grund af arbejdspresset på denne post, trækker han sig menighedsrådet I hans sted indtræder Birte Just Kjølby Ellen Margrethe Birgitta Nelth 10

11 De Hellige Tre Kongers Vandring søndag, den 8 januar 2012 kl 16:00 på Ledreborg Slot Vi går i de hellige tre kongers fodspor på en vandring gennem skoven, en pilgrimsfart ind i det nye år, en oplevelse af epifani - Herrens store åbenbarelse Mødested: ved parkeringspladsen for enden af Ledreborg Allé Pris: 40 kr pr deltager Vi går en lille time i skoven for efterfølgende at fejre andagt i slotskapellet Bagefter er der en let anretning i festsalen Husk godt fodtøj, varmt overtøj og lommelygte! Koordinatorer: Silvia Munro & Nina Lassen ( ) Tilmelding: foregår ved plakaten i våbenhuset eller skriv til: Under andagten tages en kollekt op til vor søstermeninghed i Nyamlell i Sydsudan som vi støtter gennem 11 St Vincentgrupperne

12 OMI Overskriftens bogstaver er en forkortelse på engelsk for Oblates of Mary Immaculate Navnet lyder flot på engelsk, men kan desværre ikke oversættes til ordentligt dansk Vi måtte nøjes med Oblatfærdrenes- og brødrenes ordenssamfund, et navn, som skurede i Peter Schindlers følsomme danske ører, men selv han kunne ikke finde en bedre oversættelese Det engelske Oblate kommer det latinske oblatus, som betyder offergave, Immaculate eller immaculatus på latin betyder den uplettede undfangne Oblatpræster- og brødre er derfor Den uplettede undfangne Marias offergave til Gud Deri fornemmer man allerede ordenssamfundets spiritualitet og karisme En ordens spiritualitet og karisme grundes i den Helligåndens inspiration, dens stifter blev besjælet med Eugenius de Mazenod blev født 1782 i Aix-en-Provence i den sydøstlige del af Frankrig, søn af en adelsmand og en bourgeois mor Efter sin landflygtighed som barn på grund af den franske revolution vendte han sig tilbage til Aix som ung mand i 1802 med kun én tanke i sit hoved, at leve livet til det fyldeste som adelsmand Men drømmen bristede og i stedet for voksede der i hans bevidsthed en klarhed over den sociale og moralske ødelæggelse forårsaget af revolutionen Han oplevede en dyb omvendelse Langfredag 1807 i SktMadeleines kirke i Aix, og besluttede kort tid efter at være præst Det blev han den 21december 1811 i Paris Hans drøm var at være de fattiges tjener og præst Derfor, da han kom tilbage til Aix, sagde han nej til et embede I stedet for engagerede han sig straks med de forarmede ungdom, de indsatte i Aix' umenneskelige fængsel, landearbejdere, tjenestepiger og de syge, mennesker, som den etablerede Kirke ikke tog sig af Han gjorde det efter sin egen præstelige stil, som brød med alle de pæne konventioner, feks prædikede han på Provençal (og ikke rigsfransk), som de fattige kunne forstå Overvældet af den nød, der mødte ham, og de krav og muligheder tjenesten iblandt de fattige præsenterede, blev han hurtigt klar over, at han havde behov for ligesindede og nidkære præster Det skete, ved en impuls udefra at Eugenius sammen med 6 andre præster i et gammelt og faldefærdigt karmelitterkloster i Aix bandt sig til hinanden den 25januar 1816 i et fromt fællesskab, der kom til at hedde Missionærer af Provence De skulle bor sammen som brødre og efterligner Jesus Kristus, frem for alt ved at forkynde Guds Ord til de fattige Deres hjerter skulle omfavne hele verden 10 år senere godkendte pave Leo XII formelt denne lille kongregation under navnet: 12 Oblates of Mary Immaculate Den ånd og de værdier, Eugenius de Mazenod selv byggede sit liv på og gav videre til sine sønner, og som beskriver OMI'ernes ånd og spiritualitet og karisme,

13 udtrykkes bedst i forordet til reglen, han skrev for kongregationen i 1818 Han skrev: De er overbevidste om, at hvis præster kunne dannes, brændende med nidkærhed for menneskenes frelse, præster, som ikke er optaget af deres egne interesser, fast forankret i dyd - enkelt sagt, apostoliske mænd, som er total bevidste om behovet for deres egne omvendelse, som ville arbejde med alle resurserne til deres rådighed til at omvende andre Og igen: De skal bestræber sig på at være helgener De skal fuldstændigt give afkald på sig selv, stræbe kun efter Guds ære, Kirkens vel og sjælenes vækst og frelse De skal bestandig fornye sig selv i deres kalds ånd, leve i en tilstand af bestandig selvfornægtelse og bestræbe sig hele tiden på at nå til fuldkommenhedens øverste niveau De skal arbejde utrætteligt på at blive ydmyge, sagtmodige, lydige, fattigdoms og bods elskere, selvbeherskede, fri for en overdreven tilknytning til verden eller familie, mænd fyldt med nidkærhed, klar til at ofre gods, evner, behageligheder, sig selv, ja selv deres liv for Jesus Kristus, Kirken og deres brødres helliggørelse og Vi skal først lede alle mennesker til at opføre sig som ægte mennesker og siden som ægte kristne, for til sidst at hjælpe dem til at blive helgener Eugenius de Mazenod blev biskop af Marseille i 1837 men forblev leder af sin lille dog voksende kongregation indtil sin død den 21maj 1861 Hans sidste ord til sine medbrødre var: Iblandt jer kærlighed, kærlighed, kærlighed og udenfor nidkærhed for sjælenes frelse Allerede ved hans død, havde hans lille kongregation af 416 medlemmer spredt dig ud til ti lande inklusive Canada USA Sri Lanka og Sydafrika I dag er der ca4100 OMI'er i over 60 lande på alle verdens kontinenter, engageret i alle mulige pastorale opgaver Pave Pius XI var så imponeret over OMI'ernes mod, at han omtalte dem som Specialister i Kirkens vanskeligste missioner I virkeligheden er OMI'erne specialister kun i at imødekomme Kirkens trængende behov OMI'erne søger med dristighed efter at bringe Jesu Kristi evangelium overalt, hvor der er behov for dem De bringer Guds kærlighed Det er denne kærlighed, som ligger til grund for OMI'ernes tjeneste af Guds folk, og samtidig understreger OMI'ernes faste overbevisning om at: vor (OMI) mission beder os om at være mænd, der selv har erfaret Guds kærlighed i vort eget liv At være mænd, der drives af denne kærlighed til at risikere vort liv for evangeliets skyld 13 Paul Marx,omi

14 Indsamling til efterisolering af lofter Vores budget til isolering af lofter over præstegård og menighedslokaler samt reparation og udskiftning af skiferplader er på kr Bispekontoret har skaffet kr i fondsstøtte til os Resten, det vil sige kr, skal vi selv finansiere Arbejdet går i gang i november, så vi allerede i år vil kunne spare en del på varmeregningen - og slippe for store istapper og isglatte fortove ud mod Frederiksborgvej Men vi skulle gerne kunne betale regningen Vi fortsætter derfor vores indsamling til dette formål! Alle beløb, store som små, er velkomne og kan sættes ind på sognets indsamlingskonto: Regnr 2905 Konto nr (mrk isolering ) TAK FOR ETHVERT BIDRAG! BØRNEMESSEN UNGSDOMSHJØRNE Plan over de kommende børnemesser: den 15 januar 2012 den 12 februar Altid søndag formiddag kl 11:30 RELIGIONSUNDERVISNING KATEKESE OPSTART i 2012 Børnemessen fra den 16 januar (se ovenfor) Første Kommunion: den januar: Første Kommunionweekend i Holte med DUK Almindelig katekese efter søndagsmessen fra den 29 januar Midi-KUK: fra den 29 januar, starter med ministrantkursus Firmelseshold 2012: fra den 29 januar 14 SLUK Maxi-KUK: Se hvad der sker på facebook Skt Laurentii Kirke i Roskilde, Maxi KUK

15 SOGNEKALENDER DECEMBER fredag 16:00 18:00 4 søndag Skriftemål Eukaristisk Tilbedelse 2 SØNDAG I ADVENT efter messen 6 tirsdag Ordets Gudstjeneste 8 torsdag 16:30 9 fredag 16:00 18:00 Der indbydes til Adventsgløgg, æbleskiver, kaffe og ADVENTSLOTTERI i menighedssalen Det er sidste dag for religionsundervisning Jomfru Marias Uplettede Undfangelse Rosenkrans MESSE Skriftemål Eukaristisk Tilbedelse 10 lørdag Studiekredsen starter med adventsreflektion 11 søndag efter messen SØNDAG I ADVENT Der indbydes til Adventsgløgg, æbleskiver, kaffe og ADVENTSLOTTERI i menighedssalen Børnene øver til julebørnemessen 13 tirsdag 9:00 14 onsdag 16:30 20:00 15 Torsdag i Ledreborg Slotskapel Kirkerengøring Ordets Gudstjeneste Rosenkrans i kirken Julekoncert: 15 Sangkompagniet

16 16 Fredag 9:00 16:00 18:00 Rengøring i menighedssalen Skriftemål Eukaristisk Tilbedelse 17 Lørdag Rengøring i kirken 18 Søndag efter messen 4 SØNDAG I ADVENT Der indbydes til Adventsgløgg, æbleskiver, kaffe og ADVENTSLOTTERI i menighedssalen Børnene øver til julebørnemessen 20 Tirsdag Ordets Gudstjeneste 21 Onsdag 16:30 23 Fredag 24 Lørdag 15:00 Rosenkrans i kirken JULEAFTEN Børnenes Julemesse 25 Søndag 23:30 24:00 Menighedens julesang Midnatsmesse JULEDAG OBS: Ingen messe kl 26 mandag Juledags messe 2 JULEDAG 27 Tirsdag Ordets Gudstjeneste 28 onsdag 29 torsdag 30 fredag 31 lørdag 16:00 DEN HELLIGE FAMILIES FEST MESSE NYTÅRSAFTEN 16

17 Januar søndag 11:00 NYTÅRS DAG FESTEN FOR MARIA, GUDS MOR MESSE (OBS bemærk det ændrede tidspunkt) 3 tirsdag Ordets Gudstjeneste med kommunion hver tirsdag 4 onsdag 16:30 19:15 Rosenkrans i kirken hver onsdag hver onsdag, torsdag og fredag VIK hver onsdag 5 torsdag hver onsdag, torsdag og fredag 6 fredag hver onsdag, torsdag og fredag 6 fredfag 9:00 Rengøring af menighedssalen 6 fredag HERRENS ÅBENBARING EPIFANI TRE KONGER Højtidelig Vesper 8 søndag :00 16:00 fredag 16:00 18:00 søndag 11:30 HERRENS DÅB i Ledreborg Slotskapel Hellige Tre Kongers Vandring på Ledreborg Skriftemål hver fredag i kirken Eukaristisk tilbedelse hver fredag i kirken efter messen 2 ALMINDELIGE SØNDAG med barnedåb OBS: Børnemesse efter messen Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben fredag 13:00 Menighedsrådets retræte lørdag Menighedsrådets retræte 22 søndag 3 ALMINDELIGE SØNDAG efter messen Kirkekaffe 17 i menighedssalen, og Bogcaféen er åben Første Kommunions holdet er på weekend med DUK

18 27 29 fredag 9:00 Rengøring af menighedssalen søndag SKT ANSGARS FEST efter messen Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben Religionsundervisning for Første Kommunions holdet Midi-KUK mødes Firmelses hold 2012 starter undervisningen 1 onsdag 16:30 19:15 19:30 FEBRUAR 2012 Rosenkrans i kirken hver onsdag hver onsdag, torsdag og fredag VIK hver onsdag Skt Laurentii-aften Iben Thranholm om Himmelflugten 2 torsdag hver onsdag, torsdag og fredag 3 fredag 16:00 18:00 5 søndag Skriftemål hver fredag i kirken Eukaristisk Tilbedelse hver fredag i kirken HERRENS FREMSTILLING (KYNDELMISSE) efter messen Der er religionsundervisning for Første Kommunionsholdet, Midi-KUK og Firmelseshold søndag 11:30 i Ledreborg Slotskapel 6 ALMINDELIGE SØNDAG OBS: Børnemesse 17 efter messen Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben Der er religionsundervisning for Første Kommunionsholdet og Midi-KUK 18 fredag 9:00 Rengøring af menighedssalen

19 19 søndag 7 ALMINDELIGE SØNDAG Onsdag søndag efter messen 19:30 Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben Der er ingen religionsundervisning pga vinterferie ASKEONSDAG - DEN FØRSTE DAG I FASTEN med uddeling af aske Højtidelig vesper med uddeling af aske 8 ALMINDELIGE SØNDAG efter messen Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben Der er ingen religionsundervisning for Første Kom munions holdet og Midi-KUK, men UNDERVISNING STARTER IGEN FOR FIRMELSESHOLD 2012 Fra søndag, den 4 marts er der religionsundervisning for alle hold frem til palmesøndag (den 1 april) Et vågedøgn foran Jesus Kristus i det allerhelligste sakramente! Datoen er endnu ikke fastlagt Men en fredag/lørdag i januar eller februar vil vi i et døgn holde tilbedelse foran det hellige sakramente For nærmere oplysninger, hold øje med opslag og hjemmeside Kontaktperson Kathrin Indruszewski 19

20 KIRKENS ADRESSER Skt Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej Roskilde Tlf Fax Sognepræst: Alren Soosaipillai, OMI Tlf eller træffetid: tirsdag & torsdag kl -12:00 Webside: wwwlaurentiikirkedk Blog: sktlaurentiisogneblogstblogscom Facebook: Skt Laurentii Kirke i Roskilde Sms tjenesten: Kontortid: tirsdag-fredag kl Menighedsrådsformand: Nina Lassen Organist: Annelies van der Meer Gråbrødrenes Bogcafé Åbningstid: tirsdag-fredag 13:00-16:45 og søndag efter messen FASTE GUDSTJENESTER & AKTIVITETER Søndagsmesse: kl & Der er kirkekaffe i menighedssalen efter messen kl, og Bogcaféen er åben Hverdagsmesse: Ordets Gudstjeneste: på Ledreborg: Religionsundervisning: Rosenkrans: VIK: Skriftemål: Eukaristisk tilbedelse: AA blandet gruppe: onsdag, torsdag, fredag kl tirsdag kl 1 søndag i måneden kl i slotskapellet søndag kl (begynder med messen) onsdag kl 16:30 onsdag kl 19:15 fredag kl 16:00 fredag kl 18:00-19:00 20 onsdag kl 9:30-11:30

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, 201 5 nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 3 / september - november 2011 Økumenisk gudstjeneste Roskilde domkirke Søndag d. 4. september kl.

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad 2012 nr. 4 / Dec 2012 Feb 2013 SOGNETS FREMTID! Se side 3 I dette nummer: Fra præsten... s. 1 Om sognets fremtid... s. 3 Meddelelser... s. 4 Vedligeholdsudvalget... s. 6 Skt. Laurentii

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 2 / juni - august 2011 (rev.) Afskedsfest med franciskanerne Lørdag den 28. maj Afskedsmesse kl.

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 3 September-november 2013 Kære venner! Først og fremmest vil jeg gerne takke alle der arbejdede rigtig hårdt

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 1 / marts-maj 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Aktiviteter i menigheden - s.

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 4 / december - februar Kære Menighed, være glade for at være kristne og udleve det i vort hverdags

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 3 / september - november 2010 Vigtigt møde om sognets fremtid! søndag, den 19. sept. kl. 11:30 i

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2015 - nr. 3 September-November 2015 Velkommen til vores nye sognepræst Pastor Marcos Romero Bernús kommer til Roskilde

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 16 April - Juli 2013 Kære alle Påsken er nu fejret, og foråret ser ud til at være på vej. Det kan ikke være bedre. Som mange ved, fejrede jeg den 1. april, 2. påskedag,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009 Menighed nr. 52 By Roskilde Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde den 3. marts 2009 Til Bispekontoret Gl. Kongevej 15 1610 København V Vedlagt fremsendes: resultatopgørelse og budget for

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 3 / september november Kære Menighed, Der føles at det er for sent at holde firmelsesfest, når

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør.

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør. Sankt Ansgars Kirkes Menighedsråd Bredgade 64 1260 København K Referat af menighedsrådsmøde søndag den 10. august 2014. Til stede: Pastor Daniel Nørgaard (DN), pastor Daniel Jiménez Raga (DJR), Ulla Elmquist,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Kære menighed, Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad marts 2015 Artiklen Det nye katolske Danmarkskort i Katolsk Orientering nr. 1, 2015, har chokeret mange. Ja, ikke alene os, katolikker, men ligeledes

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Denne beretning er udarbejdet som forberedelse til menighedsmødet den 26. april 2015 Af indholdet: Kirkestatistik Regnskab for 2014 og budget for

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå JUNI - JULI 2013 35. årg. Nr. 4 EN GAMMEL MYTE Ikke så sjældent oplever jeg at både almindelige mennesker og medierne bilder sig selv og andre ind at den katolske

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Referat af menighedsrådsmøde søndag den 26. april 2015. Til stede: Afbud fra Pastor Daniel Nørgaard

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Sogneblad. Skt. Elisabeths Kirke i Holbæk nr. 1, 3. årg, 2013. At tro er at elske

Sogneblad. Skt. Elisabeths Kirke i Holbæk nr. 1, 3. årg, 2013. At tro er at elske Sogneblad Skt. Elisabeths Kirke i Holbæk nr. 1, 3. årg, 2013 At tro er at elske Hvor herligt at opleve, at kalenderåret afsluttes omkring tre markante højtider: 1) Alle Helgen, 2) Jesus Kristus Universets

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 19 April Maj 2014 Kære alle Fasten er begyndt, samtidig som foråret er ved at vise sig med nye skud og knopper på planter og blomster. Nattefrost og sne bekymrer

Læs mere

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Giv kirkeskat i stedet for kollekt Sognenes indtægter 2013 kr. %

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD nr. 13, april - juli 2012 Kære alle. Som næsten alle har hørt, døde biskop Hans Martensen tirsdag d. 13. marts. Ved hans død er der en stor del af den moderne Katolske

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2006 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Søndag den 15. januar har vi menighedsmøde efter gudstjenesten. Vi vil bl.a. tale om menighedslejr, budget og praktiske

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 2 / juni-august 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Meddelelser - s. 3 Menighedens

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011 Sognebladet for Skt. Peters Kirke, Herning September November 2011 Kære menighed! Nu er adventstiden kommet, den tid som ikke bare giver os en mulighed for at forberede os til vor Herres Fødselsdag, men

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside sommer 2015

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside sommer 2015 SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside sommer 2015 27 Lørdag d. 4. juli Kl. 17.30 Kaldæisk barnedåb Søndag d. 5. juli Kl. 10.00

Læs mere

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Ovenstående oversigt, som viser de almindelige driftsomkostninger, viser i de midterste kolonner regnskabet 2014. Differencen viser forskellen mellem budget 2014

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere