SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKT. LAURENTII SOGNEBLAD"

Transkript

1 SKT LAURENTII SOGNEBLAD Skt Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr 4 (rev) / december februar 2012 JULENS GUDSTJENESTER Børnenes julemesse den 24 dec Kl 15:00 Menighedens julesang den 24 kl 23:30 Midnatsmesse kl 00:00 Juledagsmesse den 25 kl læs mere på s 9 I dette nummer: Meddelelser s 3 Adventslotteri s 3 og 5 Om OMI erne s 12 Sognekalender s 15 Indsamling til loftisolering s 14 Kære alle, Et ord fra sognepræsten Det er næsten vinter, og det er stressende at opleve de kolde mørke dage; men vi glæder os, fordi vi snart skal fejre julefest Julefesten betyder meget for os Vi glæder os, fordi det var et stort glædens budskab, vi fik, da Jesus blev født Vi er måske begyndt at købe julegaver Det er jo en god ting, fordi vi deler vor glæde med andre mennesker De kan være vore forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn, søskende og venner Jesus har jo indbudt os til at dele det vi har med de fattige Jesus bliver derfor glad, når vi også giver gaver til de fattige Vi fik også en gave fra Gud; det er Jesus og Jesus gav os en gave; det er fred Ære være Gud i det høje og fred på jorden for mennesker med god 1 vilje Som Englene sang, kom freden ind i verden Forts

2 Nu er der næsten gået fire måneder siden, jeg kom til menigheden Jeg er meget glad for at være sognepræst her i Roskilde, og jeg tror, at I også er det Selvfølgelig kan jeg mærke det Nu er vi begyndt at udvikle menigheden og dens arbejde sammen Da jeg kom her til menigheden, fik jeg en kopi af resultatet af sidste års menighedsevaluering, men jeg læste den først i slutningen af oktober, fordi jeg ville have, at I skulle opleve mig, som jeg er og ikke blot som en præst, der prøver at opfylde jeres forventninger Da jeg læste resultatet, blev jeg glad, fordi jeg kunne se, at vi passer godt sammen med hensyn til vore ideer og forventninger Nu er vi begyndt at arbejde med at danne en vurderingsgruppe i menigheden Det bliver en gruppe uden for menighedsrådet; men den får mandat af menighedsrådet til at vurdere menighedens behov og arbejde med udvikling samt samarbejde med menighedsrådet ved at inspirere det Jeg er klar over, at vor menighed har en historie, der er mere end et hundrede år gammel Som I har udtrykt i sogneevaluering, er vi sognevoksne og ikke mere sognebørn Efter min mening må en menighed gå videre og videre og vokse og ikke blive stillestående Vurderingsgruppens arbejdsmål er at lave research på områder, hvor menigheden mangler styrke og at inspirere menighedsrådet til at reagere på det Jeg vil gerne invitere alle menighedens medlemmer til at holde hinanden i hænderne, så vi kan vandre sammen som en familie, hvor alle medlemmer føler sig ansvarlige over for menighedens liv Jeg ønsker jer en rigtig god og velsignet jul samt et godt nytår p Alren MEDDELELSER TILLYKKE OG GUDS VELSIGNELSE TIL VORES NYDØBTE: - Nathali Vicktoria Avissé, hvis far og mor er Ayawavi Kpotoli og Alodèwou Avissé 2 VI BEDER FOR SOGNETS AFDØDE: Tecla Marie Damen

3 TILLYKKE TIL VORE NYE FIRMANDER: Alonso Rodrigo Velarde Pinto, Daniel Lind, Janice Jakobsen, Julie Wulf-Andersen Marie Skytte Hauberg Johannesen, Mia Portocarrero Andersen, Nanna Schou og Sasha Nicole Soto Tilsted REPARATIONER OG VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelsesudvalget har været flittigt, og blandt andet renset tagrender, fældet træer, ryddet op i kælder, gennemgået, repareret og, hvor nødvendigt, udskiftet defekte toiletter, vandhaner, håndvaske og lign i bygningerne Blandt aktuelle opgaver kan nævnes: Isolering af lofterne over præstegården og menighedslokalerne og renoveres utætte tagplader Maling af dele af præstegården Hertil vil være brug for frivillige Reparation af skorsten Behandling af kirkens yderdøre ADVENTSLOTTERI De tre sidste søndage i advent er der gløgg, æbleskiver og lotteri efter messen i menighedssalen Kom og vær med Det er en god tradition, hvor vi kan hygge os sammen Sognet har brug for denne fundraisings aktivitet Som sidste år vil der være lotteri med gevinster hver gang Alle, der vil bidrage med nogle gaver til 3 lotteriet, kan aflevere dem på kirkekontoret

4 RENGØRING I KIRKEN HJÆLP! - HVEM VIL VÆRE MED? Vi har brug for flere, der vil give et par timer om måneden til rengøring af kirken! Rengøringen finder sted en gang om måneden, og man kan vælge mellem tirsdag formiddag og lørdag formiddag Henvendelse til Ellen Margrethe Nelth på sognekontoret ( ) VI MÅ HJÆLPE DEM, DER ER I NØD Caritas Danmark takker for årets kollekt den 28 august 2011, som var på 2900 kr og blev sendt til de hungernødsramte i Afrikas Horn Årets høstauktion den 25 september 2011 gik også til Caritas, som sendte 2848 kr til Afrikas Horn Om Caritas samarbejde med Frelsens hær om uddeling af julehjælp, se s xx Antoniuspenge: den store kirkebøsse under statuen af den hellige Antonius af Padova hedder Antonius Brød eller Antoniuspenge 1994 besluttede menighedsrådet, at alle gaver i Antoniusbøssen i Skt Laurentii Kirke bruges til at hjælpe fattige mennesker i nærområdet De bruges især til julehjælp for familier Hvis du kender nogen, der har brug for hjælp til jul, lad sognepræsten det vide Mange tak! Indsamling til Kirkens Korshær: Igen i år vil der blive sat en kurv op i kirken, hvor man kan lægge nyttige ting, som Kirkens Korshær kan formidle videre Der må kun lægges dåsefrugt og ting til personlig pleje i kurven Dåsefrugten kan feks være syltede ferskner, ananas og marmelader Til personlig pleje kan alt bruges: shampoo, kamme, barberskum, tandbørster osv Vi håber, at mange vil støtte denne indsamling i julemåneden Sct Vincentgruppen: Kollekten under sognets Hellige Tre Kongers Vandring den 8 januar 2012 går i år til sognets Skt Vincentgruppe Pengene støtter Combonimissionærene og OLSH-søstrenes arbejde i Nyanlell i Sydsudan Se information om Hellig Tre Kongers-vandringen andet sted i bladet Se mere om det vigtige arbejde i Nyamlell på / wwwvincentgruppernedk/sydsudanhtm 4

5 3 eller 4 præmier hver søndag Adventslotteri! Hver søndag i Advent under kirkekaffen! Lodder kun 5 kr Trækkes kl 11:45 EFTER LOPPEMARKEDET er der stor grund til at sige TAK AF HJERTET til alle der var medhjælpere før, under og efter Vi fik et pænt resultat med et overskud på kr TAK!! Vi har gemt nogle ting til senere hvis vi måske finder på at lave noget tilsvarende Og så er her et godt TILBUD til dig der kender nogle der mangler et godt køle/fryseskab eller måske kender nogle der ikke har råd til at købe, men mangler cykler til deres børn Vi har to rigtig gode cykler En drengecykel til alder ca 12 år og en pigecykel til alder ca 8 år Der er 7 gear på begge Ring til Birte Kjølby på Overskuddet fra loppemarkedet bruges til nyt gulv i undervisningslokale og som tilskud til ny opvaskemaskine 5

6 SKT LAURENTII-AFTENENER HVEM HAR LYST TIL AT VÆRE MED? Der har været afholdt tre Sankt Laurentii aftener i løbet af efteråret Hvis disse aftener skal fortsætte, er det nødvendigt, at flere melder sig til at være med til at arrangere dem Henvendelse til Ellen Margrethe Nelth på sognekontoret ( ) UDDELING AF JULEHJÆLP CARITAS I SAMARBEJDE MED FRELSENS HÆR Caritas Danmark har i år indgået samarbejde med Frelsens Hær vedr uddeling af julehjælp I Roskilde har vi sagt ja til at stille vores menighedssal til rådighed en dag for uddeling af julehjælp JOMFRU MARIAS UPLETTE- DE UNDFAGELSE DEN 8 DECEMBER n på festdagen for Mariæ Uplettede Undfangelse er kl Der bedes rosenkrans før messen, fra kl 16:30 kom og lær denne form for bøn og meditation at kende Det er Oblatfædrenes fest Det fejres med kaffe i menighedssalen efter festen Har du lyst til at give en hånd med, så bliver der brug for - nogle der kan være med il at indtaste ansøgninger om julehjælp - praktisk hjælp på den dag julehjælpen uddeles fra vores menighedssal Ring til Birte Kjølby på Hold øje med opslagstavlen i menighedssalen, i våbenhuset og på sognets hjemmeside Her kommer nærmere vedr uddelingsdato og nærmere om indtastning af ansøgninger MEDDELELSE FRA MENIG- HEDSRÅDET Den 1 januar træder Birte Just Kjølby ind i menighedsrådet som fast medlem Det er i stedet for Anton Englert, som er blevet valgt til formand for Sct Josef Børnehaves bestyrelse Et stort til lykke til Anton og en varm tak for din indsats i menighedsrådet Og velkomment tilbage til Beata Golubowski efter endt orlov STUDIEKREDS Har du lyst til at gå på opdagelse i troen sammen med andre, så får du mulighed for det Kontakt p Alren for nærmere oplysninger Kom til sognets adventsrefleksion lørdag den 10 december kl 1000 Gør dit hjerte klar til jul Adventsrefleksionen er en god indledning 6 til studiekredsen Alle der har lyst til at være med i studiekredsen er velkomne Køb mindre / bed mere / lovpris Gud - Advents udfordring - et adventseventyr!

7 MENIGHEDSRÅDETS MIDDAG MED SKT JOSEFS SKOLE OG SCT JOSEF BØRNEHAVES LE- DELSER OG BESTYRELSER Den 25 oktober genoptog de tre katolske institutioner på Frederiksborgvej traditionen med en gang imellem at mødes over en middag sammen Denne gang for første gang med vores nye sognepræst Temaet var at styrke samarbejdet og fællesskabet mellem de tre institutioner ADVENTSKONCERT I SKT LAURENTII KIRKE onsdag, den 14 december kl 20:00 Sangkompagniet BEREDSKAB OVER FOR SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Bispedømmet har udarbejdet et revideret beredskab over for seksuelle overgreb mod børn og unge begået af præster eller andre kirkelige medarbejdere Den fulde tekst af beredskabsplanen, der både omfatter et beredskab for tilfælde af mistanke eller sager om overgreb, og retningslinjer til forebyggelse af overgreb, kan findes på bispedømmets hjemmeside: beredskabsplan0/ Ligeledes ligger et eksemplar på sognekontoret Beredskabet uddeles til alle kirkelige medarbejdere (ansatte som frivillige), der ligeledes vil blive inviteret til et separat orienteringsmøde herom I forlængelse af udgivelsen af beredskabet har bispedømmet udarbejdet en folder vedrørende håndteringen af tilfælde af mistanke eller sager om seksuelle overgreb Folderen ligger i kirken eller fås ved henvendelse til sognekontoret Menighedsrådet ønsker ligeledes at indbyde til et menighedsmøde for alle Her vil vi orientere om, hvad vi på det tidspunkt ved om status i sagen om håndteringen af overgreb inden for den katolske Kirke i Danmark Blandt andet vil vi gennemgå hovedlinjerne i beredskabet Ligeledes vil vi fremlægge et udkast til en folder med forebyggende adfærdsregler, som vi med udgangspunkt i bispedømmets beredskabsplan, ønsker at udarbejde for vores menighed i mere håndterbar og tilgængelig form Menighedsmødet vil ligeledes give os mulighed for at samtale om de spørgsmål, som situationen fortsat måtte give anledning til For mere information, kontakt gerne menighedsrådsformand, Nina Lassen Menighedsmøde søndag 7 d 11 marts efter højmessen

8 ASKEONSDAG ER DEN 22 FEBRUAR 2012 Fastetiden begynder med askeonsdag n med uddeling af asken fejres askeonsdag kl Den højtidelige vesper med uddeling af asken fejres askeonsdag kl 19:30 Påske er den 8 april 2012, pinse den 27 maj ØKUMENISK PÅSKERETRÆTE TIL POLEN I samarbejde med Sct Jørgensbjerg Kirke arrangeres der i perioden fra den 15 marts til 18 marts 2012, økumenisk Påskeretræte til et Benediktiner Kloster i nærheden af Krakow i Polen Flere oplysninger hos Beata og Jerzy Golubowski eller på tavlen i våbenhuset FIRMELSESHOLD 2013 De unge i vores menighed, der skal firmes til efteråret 2013 starter først undervisningen i september 2012 Du kan dog allerede nu rette henvendelse til sognekontoret for mere information RESUME AF MENIGHEDSRÅDSMØDE DEN 13 SEPTEMBER 2011 Da der den sidste tid har været problemer med, at kun få skrev sig på til at lave kirkekaffe, vil Gérard Couppé fremover koordinere denne vigtige tjeneste, så vi sikrer at vi også fremover kan mødes til kirkekaffe efter søndagsmessen Det blev besluttet at nedsætte en vurderingsgruppe sammensat af personer, der ikke er medlemmer af menighedsrådet Formålet med gruppens arbejde vil være at identificere de områder i menighedens liv, som bør nyde særlig fokus fra menighedsrådets og menighedens side de næste år Rammen for gruppens arbejde vil være den visions-, missions- og identitetserklæring, som var menighedens store projekt sidste efterår og forår Der vil blive taget udgangspunkt i den evaluering af sognets ve og vel, der direkte og indirekte fremgik af såvel drøftelserne 8 på menighedsmødet som besvarelserne af de spørgeskemaer, der blev udsendt i forbindelse med visions-

9 Gudstjenester til jul 2011 og nytår 2012 Børnenes Julemesse den 24 december kl 15:00 Midnatsmesse til jul Vi begynder med julesang kl 23:30 n starter kl 24:00 Juledags messe den 25 december kl OBS: ingen messe kl 2 Juledags messe den 26 december kl Nytårsaftens messe den 31 januar kl 16:00 Nytårsdag - Festen for Maria, Guds Mor den 1 januar 2012 kl 11:00 OBS: Bemærk tidspunktet 9

10 arbejdet P Alren, Silvia og Nina udarbejder kommissorium for Vurderingsgruppens arbejde Onsdag den 7 september var der Skt Laurentii aften Det var psykolog Thyra Søndergaard, der fortalte om Vejen til et liv uden alkohol Loppemarkedet lørdag den 13 september med forsat loppemarked efter messen søndag den 14 var en succes Gruppen fungerede godt med en god stemning og et godt samarbejde Det legetøj, der ikke blev solgt, blev givet til Red Barnet, og Kirkens Korshær har også hentet ting til deres butik Efter reparation af tagrenden er dræning ved menighedshuset sat i bero P Alren har været med Skt Josef Skole i Rom og berettede om det gode samarbejde, herunder med Andreas Thom, der er den folkekirkelige skolepræst på skolen RESUME AF MENIGHEDSRÅDSMØDE DEN 13 OKTOBER 2011 Der skal udarbejdes kommissorium for alle grupper og udvalg De grupper, der ikke har udarbejdet et kommissorium vil blive bedt om at udarbejde et Det er efter grundige overvejelser besluttet at isolere lofterne over præstegården og menighedslokalerne med rockwool Vedligeholdelsesudvalget er derfor ved at indhente supplerende tilbud Arbejdet forventes at gå i gang i november og indsamlingen til projektet genoptages Maria Alster, Maria Indruszewski og Josef Nelth er nye medlemmer af Liturgiudvalget Af overskuddet fra loppemarked på godt kr blev det besluttet at bruge 3000 kr til et trægulv i VIK- lokalet Det blev besluttet, at støtte Kirkens Korshær med indsamling af midler til personlig pleje i hele december Det blev besluttet, at begrænse firmelsesundervisningen til tre semestre, hvor katekesen indtil nu har strukket sig over næsten to år Det indebærer, at firmelsesundervisningen for de unge, der skal firmes i november 2013 starter omkring 1 september 2012 MAXI- KUK har fået sit gamle navn SLUK tilbage Gruppen består af omkring 15 unge To af de unge vil stå for træning af ministranterne, ligesom de i øget omfang vil deltage i planlægningen af søndagsmessens liturgi Anton Englert er blevet valgt til formand for Sct Josef Børnehaves bestyrelse På grund af arbejdspresset på denne post, trækker han sig menighedsrådet I hans sted indtræder Birte Just Kjølby Ellen Margrethe Birgitta Nelth 10

11 De Hellige Tre Kongers Vandring søndag, den 8 januar 2012 kl 16:00 på Ledreborg Slot Vi går i de hellige tre kongers fodspor på en vandring gennem skoven, en pilgrimsfart ind i det nye år, en oplevelse af epifani - Herrens store åbenbarelse Mødested: ved parkeringspladsen for enden af Ledreborg Allé Pris: 40 kr pr deltager Vi går en lille time i skoven for efterfølgende at fejre andagt i slotskapellet Bagefter er der en let anretning i festsalen Husk godt fodtøj, varmt overtøj og lommelygte! Koordinatorer: Silvia Munro & Nina Lassen ( ) Tilmelding: foregår ved plakaten i våbenhuset eller skriv til: Under andagten tages en kollekt op til vor søstermeninghed i Nyamlell i Sydsudan som vi støtter gennem 11 St Vincentgrupperne

12 OMI Overskriftens bogstaver er en forkortelse på engelsk for Oblates of Mary Immaculate Navnet lyder flot på engelsk, men kan desværre ikke oversættes til ordentligt dansk Vi måtte nøjes med Oblatfærdrenes- og brødrenes ordenssamfund, et navn, som skurede i Peter Schindlers følsomme danske ører, men selv han kunne ikke finde en bedre oversættelese Det engelske Oblate kommer det latinske oblatus, som betyder offergave, Immaculate eller immaculatus på latin betyder den uplettede undfangne Oblatpræster- og brødre er derfor Den uplettede undfangne Marias offergave til Gud Deri fornemmer man allerede ordenssamfundets spiritualitet og karisme En ordens spiritualitet og karisme grundes i den Helligåndens inspiration, dens stifter blev besjælet med Eugenius de Mazenod blev født 1782 i Aix-en-Provence i den sydøstlige del af Frankrig, søn af en adelsmand og en bourgeois mor Efter sin landflygtighed som barn på grund af den franske revolution vendte han sig tilbage til Aix som ung mand i 1802 med kun én tanke i sit hoved, at leve livet til det fyldeste som adelsmand Men drømmen bristede og i stedet for voksede der i hans bevidsthed en klarhed over den sociale og moralske ødelæggelse forårsaget af revolutionen Han oplevede en dyb omvendelse Langfredag 1807 i SktMadeleines kirke i Aix, og besluttede kort tid efter at være præst Det blev han den 21december 1811 i Paris Hans drøm var at være de fattiges tjener og præst Derfor, da han kom tilbage til Aix, sagde han nej til et embede I stedet for engagerede han sig straks med de forarmede ungdom, de indsatte i Aix' umenneskelige fængsel, landearbejdere, tjenestepiger og de syge, mennesker, som den etablerede Kirke ikke tog sig af Han gjorde det efter sin egen præstelige stil, som brød med alle de pæne konventioner, feks prædikede han på Provençal (og ikke rigsfransk), som de fattige kunne forstå Overvældet af den nød, der mødte ham, og de krav og muligheder tjenesten iblandt de fattige præsenterede, blev han hurtigt klar over, at han havde behov for ligesindede og nidkære præster Det skete, ved en impuls udefra at Eugenius sammen med 6 andre præster i et gammelt og faldefærdigt karmelitterkloster i Aix bandt sig til hinanden den 25januar 1816 i et fromt fællesskab, der kom til at hedde Missionærer af Provence De skulle bor sammen som brødre og efterligner Jesus Kristus, frem for alt ved at forkynde Guds Ord til de fattige Deres hjerter skulle omfavne hele verden 10 år senere godkendte pave Leo XII formelt denne lille kongregation under navnet: 12 Oblates of Mary Immaculate Den ånd og de værdier, Eugenius de Mazenod selv byggede sit liv på og gav videre til sine sønner, og som beskriver OMI'ernes ånd og spiritualitet og karisme,

13 udtrykkes bedst i forordet til reglen, han skrev for kongregationen i 1818 Han skrev: De er overbevidste om, at hvis præster kunne dannes, brændende med nidkærhed for menneskenes frelse, præster, som ikke er optaget af deres egne interesser, fast forankret i dyd - enkelt sagt, apostoliske mænd, som er total bevidste om behovet for deres egne omvendelse, som ville arbejde med alle resurserne til deres rådighed til at omvende andre Og igen: De skal bestræber sig på at være helgener De skal fuldstændigt give afkald på sig selv, stræbe kun efter Guds ære, Kirkens vel og sjælenes vækst og frelse De skal bestandig fornye sig selv i deres kalds ånd, leve i en tilstand af bestandig selvfornægtelse og bestræbe sig hele tiden på at nå til fuldkommenhedens øverste niveau De skal arbejde utrætteligt på at blive ydmyge, sagtmodige, lydige, fattigdoms og bods elskere, selvbeherskede, fri for en overdreven tilknytning til verden eller familie, mænd fyldt med nidkærhed, klar til at ofre gods, evner, behageligheder, sig selv, ja selv deres liv for Jesus Kristus, Kirken og deres brødres helliggørelse og Vi skal først lede alle mennesker til at opføre sig som ægte mennesker og siden som ægte kristne, for til sidst at hjælpe dem til at blive helgener Eugenius de Mazenod blev biskop af Marseille i 1837 men forblev leder af sin lille dog voksende kongregation indtil sin død den 21maj 1861 Hans sidste ord til sine medbrødre var: Iblandt jer kærlighed, kærlighed, kærlighed og udenfor nidkærhed for sjælenes frelse Allerede ved hans død, havde hans lille kongregation af 416 medlemmer spredt dig ud til ti lande inklusive Canada USA Sri Lanka og Sydafrika I dag er der ca4100 OMI'er i over 60 lande på alle verdens kontinenter, engageret i alle mulige pastorale opgaver Pave Pius XI var så imponeret over OMI'ernes mod, at han omtalte dem som Specialister i Kirkens vanskeligste missioner I virkeligheden er OMI'erne specialister kun i at imødekomme Kirkens trængende behov OMI'erne søger med dristighed efter at bringe Jesu Kristi evangelium overalt, hvor der er behov for dem De bringer Guds kærlighed Det er denne kærlighed, som ligger til grund for OMI'ernes tjeneste af Guds folk, og samtidig understreger OMI'ernes faste overbevisning om at: vor (OMI) mission beder os om at være mænd, der selv har erfaret Guds kærlighed i vort eget liv At være mænd, der drives af denne kærlighed til at risikere vort liv for evangeliets skyld 13 Paul Marx,omi

14 Indsamling til efterisolering af lofter Vores budget til isolering af lofter over præstegård og menighedslokaler samt reparation og udskiftning af skiferplader er på kr Bispekontoret har skaffet kr i fondsstøtte til os Resten, det vil sige kr, skal vi selv finansiere Arbejdet går i gang i november, så vi allerede i år vil kunne spare en del på varmeregningen - og slippe for store istapper og isglatte fortove ud mod Frederiksborgvej Men vi skulle gerne kunne betale regningen Vi fortsætter derfor vores indsamling til dette formål! Alle beløb, store som små, er velkomne og kan sættes ind på sognets indsamlingskonto: Regnr 2905 Konto nr (mrk isolering ) TAK FOR ETHVERT BIDRAG! BØRNEMESSEN UNGSDOMSHJØRNE Plan over de kommende børnemesser: den 15 januar 2012 den 12 februar Altid søndag formiddag kl 11:30 RELIGIONSUNDERVISNING KATEKESE OPSTART i 2012 Børnemessen fra den 16 januar (se ovenfor) Første Kommunion: den januar: Første Kommunionweekend i Holte med DUK Almindelig katekese efter søndagsmessen fra den 29 januar Midi-KUK: fra den 29 januar, starter med ministrantkursus Firmelseshold 2012: fra den 29 januar 14 SLUK Maxi-KUK: Se hvad der sker på facebook Skt Laurentii Kirke i Roskilde, Maxi KUK

15 SOGNEKALENDER DECEMBER fredag 16:00 18:00 4 søndag Skriftemål Eukaristisk Tilbedelse 2 SØNDAG I ADVENT efter messen 6 tirsdag Ordets Gudstjeneste 8 torsdag 16:30 9 fredag 16:00 18:00 Der indbydes til Adventsgløgg, æbleskiver, kaffe og ADVENTSLOTTERI i menighedssalen Det er sidste dag for religionsundervisning Jomfru Marias Uplettede Undfangelse Rosenkrans MESSE Skriftemål Eukaristisk Tilbedelse 10 lørdag Studiekredsen starter med adventsreflektion 11 søndag efter messen SØNDAG I ADVENT Der indbydes til Adventsgløgg, æbleskiver, kaffe og ADVENTSLOTTERI i menighedssalen Børnene øver til julebørnemessen 13 tirsdag 9:00 14 onsdag 16:30 20:00 15 Torsdag i Ledreborg Slotskapel Kirkerengøring Ordets Gudstjeneste Rosenkrans i kirken Julekoncert: 15 Sangkompagniet

16 16 Fredag 9:00 16:00 18:00 Rengøring i menighedssalen Skriftemål Eukaristisk Tilbedelse 17 Lørdag Rengøring i kirken 18 Søndag efter messen 4 SØNDAG I ADVENT Der indbydes til Adventsgløgg, æbleskiver, kaffe og ADVENTSLOTTERI i menighedssalen Børnene øver til julebørnemessen 20 Tirsdag Ordets Gudstjeneste 21 Onsdag 16:30 23 Fredag 24 Lørdag 15:00 Rosenkrans i kirken JULEAFTEN Børnenes Julemesse 25 Søndag 23:30 24:00 Menighedens julesang Midnatsmesse JULEDAG OBS: Ingen messe kl 26 mandag Juledags messe 2 JULEDAG 27 Tirsdag Ordets Gudstjeneste 28 onsdag 29 torsdag 30 fredag 31 lørdag 16:00 DEN HELLIGE FAMILIES FEST MESSE NYTÅRSAFTEN 16

17 Januar søndag 11:00 NYTÅRS DAG FESTEN FOR MARIA, GUDS MOR MESSE (OBS bemærk det ændrede tidspunkt) 3 tirsdag Ordets Gudstjeneste med kommunion hver tirsdag 4 onsdag 16:30 19:15 Rosenkrans i kirken hver onsdag hver onsdag, torsdag og fredag VIK hver onsdag 5 torsdag hver onsdag, torsdag og fredag 6 fredag hver onsdag, torsdag og fredag 6 fredfag 9:00 Rengøring af menighedssalen 6 fredag HERRENS ÅBENBARING EPIFANI TRE KONGER Højtidelig Vesper 8 søndag :00 16:00 fredag 16:00 18:00 søndag 11:30 HERRENS DÅB i Ledreborg Slotskapel Hellige Tre Kongers Vandring på Ledreborg Skriftemål hver fredag i kirken Eukaristisk tilbedelse hver fredag i kirken efter messen 2 ALMINDELIGE SØNDAG med barnedåb OBS: Børnemesse efter messen Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben fredag 13:00 Menighedsrådets retræte lørdag Menighedsrådets retræte 22 søndag 3 ALMINDELIGE SØNDAG efter messen Kirkekaffe 17 i menighedssalen, og Bogcaféen er åben Første Kommunions holdet er på weekend med DUK

18 27 29 fredag 9:00 Rengøring af menighedssalen søndag SKT ANSGARS FEST efter messen Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben Religionsundervisning for Første Kommunions holdet Midi-KUK mødes Firmelses hold 2012 starter undervisningen 1 onsdag 16:30 19:15 19:30 FEBRUAR 2012 Rosenkrans i kirken hver onsdag hver onsdag, torsdag og fredag VIK hver onsdag Skt Laurentii-aften Iben Thranholm om Himmelflugten 2 torsdag hver onsdag, torsdag og fredag 3 fredag 16:00 18:00 5 søndag Skriftemål hver fredag i kirken Eukaristisk Tilbedelse hver fredag i kirken HERRENS FREMSTILLING (KYNDELMISSE) efter messen Der er religionsundervisning for Første Kommunionsholdet, Midi-KUK og Firmelseshold søndag 11:30 i Ledreborg Slotskapel 6 ALMINDELIGE SØNDAG OBS: Børnemesse 17 efter messen Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben Der er religionsundervisning for Første Kommunionsholdet og Midi-KUK 18 fredag 9:00 Rengøring af menighedssalen

19 19 søndag 7 ALMINDELIGE SØNDAG Onsdag søndag efter messen 19:30 Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben Der er ingen religionsundervisning pga vinterferie ASKEONSDAG - DEN FØRSTE DAG I FASTEN med uddeling af aske Højtidelig vesper med uddeling af aske 8 ALMINDELIGE SØNDAG efter messen Kirkekaffe i menighedssalen, og Bogcaféen er åben Der er ingen religionsundervisning for Første Kom munions holdet og Midi-KUK, men UNDERVISNING STARTER IGEN FOR FIRMELSESHOLD 2012 Fra søndag, den 4 marts er der religionsundervisning for alle hold frem til palmesøndag (den 1 april) Et vågedøgn foran Jesus Kristus i det allerhelligste sakramente! Datoen er endnu ikke fastlagt Men en fredag/lørdag i januar eller februar vil vi i et døgn holde tilbedelse foran det hellige sakramente For nærmere oplysninger, hold øje med opslag og hjemmeside Kontaktperson Kathrin Indruszewski 19

20 KIRKENS ADRESSER Skt Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej Roskilde Tlf Fax Sognepræst: Alren Soosaipillai, OMI Tlf eller træffetid: tirsdag & torsdag kl -12:00 Webside: wwwlaurentiikirkedk Blog: sktlaurentiisogneblogstblogscom Facebook: Skt Laurentii Kirke i Roskilde Sms tjenesten: Kontortid: tirsdag-fredag kl Menighedsrådsformand: Nina Lassen Organist: Annelies van der Meer Gråbrødrenes Bogcafé Åbningstid: tirsdag-fredag 13:00-16:45 og søndag efter messen FASTE GUDSTJENESTER & AKTIVITETER Søndagsmesse: kl & Der er kirkekaffe i menighedssalen efter messen kl, og Bogcaféen er åben Hverdagsmesse: Ordets Gudstjeneste: på Ledreborg: Religionsundervisning: Rosenkrans: VIK: Skriftemål: Eukaristisk tilbedelse: AA blandet gruppe: onsdag, torsdag, fredag kl tirsdag kl 1 søndag i måneden kl i slotskapellet søndag kl (begynder med messen) onsdag kl 16:30 onsdag kl 19:15 fredag kl 16:00 fredag kl 18:00-19:00 20 onsdag kl 9:30-11:30

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad 2012 nr. 4 / Dec 2012 Feb 2013 SOGNETS FREMTID! Se side 3 I dette nummer: Fra præsten... s. 1 Om sognets fremtid... s. 3 Meddelelser... s. 4 Vedligeholdsudvalget... s. 6 Skt. Laurentii

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 3 / september - november 2011 Økumenisk gudstjeneste Roskilde domkirke Søndag d. 4. september kl.

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 4 / december - februar Kære Menighed, være glade for at være kristne og udleve det i vort hverdags

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 3 / september - november 2010 Vigtigt møde om sognets fremtid! søndag, den 19. sept. kl. 11:30 i

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2015 - nr. 3 September-November 2015 Velkommen til vores nye sognepræst Pastor Marcos Romero Bernús kommer til Roskilde

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 2 / juni-august 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Meddelelser - s. 3 Menighedens

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke december 2012 februar 2013 1 Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke vinter 2013 Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 19 April Maj 2014 Kære alle Fasten er begyndt, samtidig som foråret er ved at vise sig med nye skud og knopper på planter og blomster. Nattefrost og sne bekymrer

Læs mere

Jul i Metodistkirken. Metodistkirken i Odense. Julen er ikke din fødselsdag! Klart Budskab om Guds Kærlighed. Kirkeblad nr. 6 1. dec 2011 111.

Jul i Metodistkirken. Metodistkirken i Odense. Julen er ikke din fødselsdag! Klart Budskab om Guds Kærlighed. Kirkeblad nr. 6 1. dec 2011 111. Metodistkirken i Odense Klart Budskab om Guds Kærlighed Jul i Metodistkirken Der er noget for enhver smag - og de helt nye initiativer som og for alle aldersgrupper i julens program i Metodistkirken i

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

45. årgang nr. 1 Jul/Nytår 2014/2015

45. årgang nr. 1 Jul/Nytår 2014/2015 45. årgang nr. 1 Jul/Nytår 2014/2015 Julestemning i Rungsted Kirke, Poul Bay Kære læser! Vore forfædre mærkede mørketiden på deres egen krop. For dem var det tiltagende december mørke koldt og knugende

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sogneblad for Rønne Sct.Nicolai-Nyt Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sikken voldsom trængsel og alarm Af sognepræst Peter Hauge Madsen Julen står for døren med al dens lys, glæde, glimmer

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011 Sognebladet for Skt. Peters Kirke, Herning September November 2011 Kære menighed! Nu er adventstiden kommet, den tid som ikke bare giver os en mulighed for at forberede os til vor Herres Fødselsdag, men

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Nr. 2 - Maj 2009. DKKF-Nyt. En ny pinse

Nr. 2 - Maj 2009. DKKF-Nyt. En ny pinse Nr. 2 - Maj 2009 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING DKKF-Nyt En ny pinse Katolik, kend din kirke WUCWO bliver 100 år DKKF-weekend på Øm Afrikas kvinder og paven Fællesskabets dag 2009 Indhold Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG Kommer I store, og kommer I små, lad os gå for at stå ved krybben i Betlehem. Der livets ord blev åbenbaret i kød; der for de fattige en Frelser blev født Santon 2 Magasinet

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Risekirke.dk. Kirkeblad for december januar og februar 2014/15. Julens særgudstjenester og juleafslutninger, læs herom på side 4 og 6.

Risekirke.dk. Kirkeblad for december januar og februar 2014/15. Julens særgudstjenester og juleafslutninger, læs herom på side 4 og 6. Risekirke.dk Kirkeblad for december januar og februar 2014/15 Julens særgudstjenester og juleafslutninger, læs herom på side 4 og 6.»Salmer på Caribisk«læs herom på side 7. Lys på kælkebakken Nu er der

Læs mere

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40)

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. ...Du skal elske din næste... (matth. 22. v.37-40) DKKF-Nyt Nr. 1 - marts 2006 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40) Nogle tanker omkring DKKF's nye formålsparagraf Foredrag af forfatteren Else Marie Kjerkegaard

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015 Det første lys Præsentation af den nye præst Nu på Facebook Sognepræst Sognepræst Gitte B. Lorentzen Borgergade

Læs mere

Menighedsrådet. Forside: Snekunst med nissehue Bagsiden: Spejderkredsen i Viggahus

Menighedsrådet. Forside: Snekunst med nissehue Bagsiden: Spejderkredsen i Viggahus November - december 2010 Menighedsrådet Igen er et år ved at være gået, det er sidste nummer af Under1 i 2010. Og vi skal snart i gang med juleforberedelserne, både i hjemmene og i Kirken. Og igen i år

Læs mere

"Ordet om korset" - hold fast ved det og giv det videre!"

Ordet om korset - hold fast ved det og giv det videre! alt står for fald og alt forandres her, / du, som omskiftes ej, vær du mig nær. Når øjet brister, vis mit korsets tegn, / lys gennem mørket mig til himlens egn Fly jordisk mulm for Himlens morgenskær /

Læs mere