varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000"

Transkript

1 1 Ž varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000 Ž

2 2

3 3 Industriopvarmning Jordbundsoptøning Kirkevarme Permafrostsikring Kondenssikring Frostsikring Betonhærdning Opvarmning i landbruget Vækstopvarmning Produktvalg Lagerprogrammer Generel teknik Med dette kompendium om Ž specielle anvendelsesområder håber vi at have skabt et effektivt stykke værktøj, der kan understøtte vore samarbejdspartneres bestræbelser på at markedsføre og installere deviflex varmekabler, devireg termostater og devifast montagebånd. Kompendiet er bygget op som en kort introduktion til varmesystemet med beskivelse af de væsentligste salgsargumenter samt en mere detaljeret teknisk beskrivelse af systemet, dets anvendelse og installation. Kompendiet indskrænker sig til at beskrive en række standardinstallationer, som afspejler vor mangeårige erfaring. Følges disse beskrivelser, kan vi garantere en vellykket installation med meget lang levetid. Vi er naturligvis altid åbne for forslag og forbedringer, således at vore mange samarbejdspartnere kan have størst mulig glæde af dette materiale.

4 4 Opvarmning af arbejdspladser Systembeskrivelse: Ž varmesystemer kan anvendes til opvarmning af de fleste arbejdspladser, hvad enten det drejer sig om midlertidig eller permanent opvarmning. Til opvarmning af midlertidige arbejdspladser kan devitemp varmeblæsere anbefales, og til mere permanent opvarmning kan der opsættes HeatLine elvarmekassetter i loftet til opvarmning af et afgrænset område. Anvendelsesområder: På byggepladser, hvor bygninger, der endnu ikke er færdige, arbejdsskure/telte eller lignende, kræver opvarmning af hensyn til arbejdets udførelse eller arbejdernes velbefindende, kan devitemp med stor fordel anvendes til midlertidig opvarmning. Dette gælder ligeledes, hvor permanente varmesystemer endnu ikke er etableret, men hvor frostskader på vandledninger og inventar skal undgås. Skal der oprettes arbejdspladser/ værksteder på lagre eller i haller, hvor temperaturen skal holdes på et lavt niveau, eller hvor en totalopvarmning ikke er rentabel, kan der oprettes særlige områder med afgrænset opvarmning ved hjælp af HeatLine elvarmekassetter ophængt under loftet. Produktfordele: Fleksibel varmeløsning Undgå frostskader Varme hvor og når der er brug for det Komfortabelt arbejdsklima Uafhængigt af omgivelserne Dimensionering af effektbehov: I forbindelse med opvarmning af haller og industrilokaler m.m. afhænger den installerede effekt af en række faktorer såsom: lokalets størrelse og varmetab, ventilation, klimaforhold, ønsket temperatur og krav til opvarmningshastighed. Varmetabet kan beregnes som beskrevet i Ž Varmekabelkompendium del 1, Komfortvarme. Som nøgleformel angives: Til opvarmning af 1 m³ luft, fra 0ºC til 100ºC på én time, forbruges 36 W. Eksempel: En nyopført lagerhal har i januar måned endnu ikke fået installeret varmeanlæg. For at give håndværkerne rimelige arbejdsbetingelser, ønskes devitemp varmeblæsere anvendt for at sikre en fornuftig arbejdstemperatur i dagtimerne. Hallen andrager henholdsvis 700 m²/3500 m³ og har et varmetab på ~40 W/m². Nattemperaturen nærmer sig -10ºC. Ved at opstille 3 stk. devitemp 121T (21 kw), kan temperaturen hæves fra -10º til +15ºC på under to timer. Håndværkerne kan stille timeren før de går hjem, så varmeblæserne selv starter 1-2 timer, før de møder næste dag.

5 Opvarmning af arbejdspladser 5 Installation: devitemp er specielt konstrueret til den grove drift på byggepladser og er lige velegnet til såvel stationær som transportabel brug. devitemp er effektiv til hurtig opvarmning og kræver ingen kompliceret installation. HeatLine elvarmekassetter er specielt egnet til opvarmning af rum med en loftshøjde på 3-20 m. Kassetterne kan installeres direkte under loftet eller hænges op med wirer og har en mindste monteringsafstand til væggen på 15 cm. Ved installation over faste arbejdspladser er en højde på 1½ - 2 m over hovedet den ideelle afstand for at opnå en behagelig temperatur. Regulering: devitemp er udstyret med en termostat med en temperaturindstilling på 0-40ºC og kan fås både med og uden indbygget timer, der gør det muligt at indstille ønskede starttidspunkter. Benyttes HeatLine elvarmekassetter som direkte opvarmning ved arbejdspladser, kan disse styres ved hjælp af en afbryder eller alternativt ved hjælp af en devireg termostat med føler placeret indenfor det opvarmede område. Produktvalg: HeatLine elvarmekassetter til montering under loftet fås med effekter fra 500 W til 2000 W, alle til V. Se produktoversigt på side 39. devitemp varmeblæsere fås med effekter fra 3 kw op til 21 kw, alle 400 V. Se produktoversigt på side 38. devireg 120, 520, eller 330 kan alle benyttes til styring af HeatLine. Se produktoversigt på side Forskrifter: Se side 42.

6 6 Opvarmning af haller og større lokaler Systembeskrivelse: Ž varmesystemer kan anvendes til opvarmning af alle former for haller og større lokaler. Opvarmningen kan udføres v.h.a. deviflex elvarmekabler installeret i gulvet, devitemp varmeblæsere eller HeatLine elvarmekassetter monteret under loftet. Anvendelsesområder: Ž varmesystemer kan anvendes til opvarmning af alle typer lokaler såsom industrilokaler, sportshaller, kongreshaller m.m. Afhængig af typen af lokale og krav til varmesystemet kan ovennævnte varmeløsninger anvendes enkeltvis eller i kombination. deviflex elvarmekabler: deviflex varmekabler er særligt velegnede i lokaler, hvor en komfortabel temperatur tæt ved gulvet er interessant, f.eks. i sportshaller, kongreshaller og lignende. Elvarmekablerne kan dog have deres begrænsning, hvor store lokaler skal varmes fuldt op, eller f.eks. ved opvarmning af pakkeområde på et lager. I bygninger uden varmeanlæg kan det om vinteren være nødvendigt at opvarme rummene midlertidigt f.eks. for at undgå frostskader. Det kan her anbefales at benytte en midlertidig opstilling af devitemp varmeblæsere. Produktfordele: Høj komfort Enkel og præcis temperaturregulering Energibesparende styring Fugtproblemer og frostskader undgås Lavere ventilationsbehov Brede anvendelsesmuligheder Hurtig opvarmning ved større kuldeindfald Dimensionering af effektbehov: I forbindelse med opvarmning af haller og industrilokaler m.m. afhænger den installerede effekt af en række faktorer såsom: lokalets størrelse og varmetab, ventilation, klimaforhold, ønsket temperatur og krav til opvarmningshastighed. Varmetabet kan beregnes som beskrevet i Ž Varmekabelkompendium del 1, Komfortvarme. De nævnte opvarmningselementer kan benyttes enkeltvis eller i kombination, afhængig af kravene til installationen, når blot den samlede effekt afstemmes efter det faktiske varmebehov, samt de enkelte varmeelementers egenskaber. Brugsområde Normal effekt Max. effekt Lager Butik Værksted Idrætshal Kongreshal W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² 200 W/m² 200 W/m² 200 W/m² HeatLine elvarmekassetter: HeatLine er særdeles velegnet til højloftede lokaler samt mindre opholdsarealer, der skal lokalopvarmes. HeatLine kan også anvendes, hvor overdækkede udendørsarealer ønskes opvarmet på kølige dage. Elvarmekassetter egner sig ikke til almindelige lavloftede lokaler. devitemp varmeblæsere: devitemp er specielt konstrueret til den grove drift i industrilokaler og er lige velegnet til såvel stationær som transportabel brug. devitemp er effektiv til hurtig opvarmning, kræver ingen kompliceret installation og kan med fordel benyttes som en ekstra varmekilde i kombination med deviflex varmekabler og/eller HeatLine elvarmekassetter.

7 Opvarmning af haller og større lokaler 7 Eksempel 1: I en idrætshal på 1400 m² (8 m til loft) skal der installeres 70 W/m², i alt 98 kw. Disse fordeles med 70 kw deviflex elvarmekabler i gulvet (50 W/m² gulvflade) samt 28 kw HeatLine elvarmekassetter under loftet. Eksempel 2: I en kongressal på 875 m² ønsker man at kunne holde en temperatur på 22ºC udelukkende ved hjælp af deviflex elvarmekabler i gulvet. Varmetabet er beregnet til 40 kw. Der installeres således en effekt på 55 W/m², hvilket inkluderer en sikkerhedsmargin på 20%, så 22ºC kan opretholdes til enhver tid. Installation: deviflex varmekabler: deviflex varmekabler bør monteres mm under gulvoverfladen og med en C-C afstand på cm. Jo større C-C afstanden er, jo større skal afstanden fra kablet og op til gulvoverfladen være. Når varmekablet udlægges skal det påses, at kablerne ikke trykkes ned i isoleringsmaterialet eller på anden måde omsluttes af dette. Betonen omkring kablet bør være uden sten og skal have en konsistens, så kablet bliver helt indstøbt uden luftlommer omkring. Betonen skal udhærde (ca. 30 dage), inden gulvvarmen tilkobles. Kablets ohmog isolationsværdi skal testes både før og efter udlægningen. HeatLine elvarmekassetter: HeatLine elvarmekassetter er specielt egnet til opvarmning af rum med en loftshøjde på 3-20 m. Kassetterne kan installeres direkte under loftet eller hænges op med wirer og har en mindste monteringsafstand til væggen på 15 cm. Ved installation over faste arbejdspladser er en højde på ca. 1½ - 2 m over hovedet den ideelle afstand for at opnå en behagelig temperatur. HeatLine elvarmekassetter må kun installeres vandret. HeatLine elvarmekassetter kan under hensyntagen til det samlede varmebehov benyttes som det eneste varmesystem. Da varmetabet er størst ved ydermure, vinduer og døre, skal den største effekt også installeres her. Resten af effekten fordeles så regelmæssigt i rummet. devitemp elektriske varmeblæsere: devitemp varmeblæsere kan placeres frit på gulvet for midlertidig opvarmningsopgaver, eller kan fastmonteres på væggen med specialbeslag, der samtidig giver mulighed for vinkling mod gulvet. For at tilsikre at varmekablerne monteres korrekt, anbefales det at benytte devifast montagebånd. Disse er konstrueret, så C-C afstanden kan vælges med intervaller på 2,5 cm, f.eks. 10 cm, 12,5 cm, 15 cm, 17,5 cm osv. Kablerne kan evt. også monteres på armeringsnet. Bukkediameteren for varmekablet må ikke være mindre end 6 x kablets diameter. Eks. på betongulv på jord Betonlag 8 cm Føler Beton 5-10 cm Gulvbelægning Det er vigtigt, at gulvet er velisoleret, så varmetabet nedefter ikke bliver for stort. Isoleringsmaterialet kan være styropor, stenuld, glasuld, isolerende stentyper eller anden form for isolation. Det kan her nævnes, at U-værdien i følge dansk byggenorm er 0,20 W/m²Kº, dvs. der skal være et isoleringslag på 100 mm. Leca Isolering devifast montageskinne deviflex varmekabel

8 8 Opvarmning af haller og større lokaler Regulering: Til styring af temperaturen i store lokaler/haller vil det ofte være en fordel at dele varmesystemet ind i et antal zoner med separat temperaturregulering. Inddelingen må, hvis det er muligt, forsøges afgrænset efter naturlige afsnit i lokalet. Oftest vil en regulering med temperaturføler i rummet være at foretrække. Der kan evt. benyttes devireg 121, 521, eller 330, sidstnævnte for DIN-skinne montage. Er varmekilden udelukkende gulvvarme, kan temperaturreguleringen foretages ved hjælp af gulvføler, der registrerer temperaturen i gulvet. Dette giver en smule træg, men mere stabil temperaturregulering, hvor temperaturen ikke er så påvirkelig overfor pludselige ændringer fra eksempelvis en åben dør sammenlignet med regulering med rumføler. Termostater med gulvføler er bl.a. devireg 120,, 330 og deviheat 550. Produktvalg: Varmekabler til installation i gulve er deviflex type DTIP ( V) med en effekt på 10 W/m eller 15 W/m pr. løbende meter kabel, eller alternativt type DSIG-20 (20 W/m, 400 V varmekabel). Se produktoversigt på side HeatLine elvarmekassetter til montering under loftet fås med effekter fra 400 W til 1200 W, alle til V. Se produktoversigt på side 39. devitemp varmeblæsere fås med effekter fra 3 kw op til 21 kw, alle 400 V. Se produktoversigt på side 38. Forskrifter: Se side 42. devireg termostater er udstyret med 10 A eller 16 A relæ. Det er dermed problemfrit at kombinere styringen med kontaktorer for anlæg med større effekter. devitemp er udstyret med en termostat med en temperaturindstilling på 0-40ºC og kan fås både med og uden indbygget timer, der gør det muligt at indstille ønskede starttidspunkter. Ved totalopvarmning med HeatLine anbefales det at benytte en elektronisk rumtermostat (deviheat 550) for at opnå en økonomisk temperaturregulering. Direkte opvarmning ved arbejdspladser kan styres ved hjælp af en afbryder.

9 Jordbundsoptøning 9 Systembeskrivelse: Gravearbejde og bearbejdning af jorden i vinterperioden kan være et problem, når først frosten har sat ind. Ved hjælp af Ž elvarmekabler kan disse problemer afhjælpes hurtigt og effektivt. Kortvarig placering af varmekabler dækket af vintermåtte/isoleringsmåtte kan, f.eks. natten over, optø jordbunden så den mest af alt minder om en fugtig forårsdag. Anvendelsesområder: Byggepladser Anlægsområder Gravearbejde Kirkegårde Folie til beskyttelse af varmekabler Produktfordele: Hurtig optøning af frossen jordoverflade Enkel og hurtig installation Problemløs jordbearbejdning Ingen forsinkelser p.g.a. frosten Økonomisk løsning Dimensionering af effektbehov: En effekt mellem W/m² vil være passende ved temperaturer ned til ca. -10ºC. Ved lavere temperaturer må højere effekt anbefales. Af praktiske årsager er ca. 400 W/m² (DSIG-20 udlagt med 5 cm C-C afstand) den maksimale effekt, der bør installeres. Alternativt må optøningsperioden forlænges, og evt. kraftigere isolering anvendes. Eksempel: Frosten har sat ind. De sidste par uger har temperaturen om natten ligget omkring -10ºC. På kirkegården skal en begravelse forberedes. Dagen før graven skal etableres, udlægges ca. 40 m deviflex DTIP- 15 varmekabel med en samlet effekt på ca. 600 Watt. Kablet lægges på devifast montagebånd med en C-C afstand på 5 cm, hvilket giver en effekt på ca. 300 W/m². Kablet tilkobles natten over. Næste dag kan der graves i jorden, som på en typisk forårsdag. Elforbruget for denne løsning andrager kwh. Installation: deviflex elvarmekabler eller alternativt varmemåtte udlægges frit på jorden og dækkes af foliebeklædt vintermåtte (rockwool) eller tilsvarende. Ved udlægning af deviflex varmekabel kan anvendes devifast montagebånd til fastholdelse af kablet med den korrekte C-C afstand. Regulering: Ingen regulering er nødvendig ved denne applikation. Dog skal tilslutning udføres med jordforbindelse af sikkerhedsmæssige hensyn. Produktvalg: deviflex DTIP-15 eller DSIG-20. Se produktoversigt på side Forskrifter: Se side 42.

10 10 Opvarmning af kirker Systembeskrivelse: Opvarmning af kirker er ofte forbundet med store økonomiske omkostninger, og indbygningen af et almindeligt varmesystem kan desuden være forbundet med større ombygninger. Det er altså værd at stræbe efter løsninger, som tager dette i betragtning. I den forbindelse kan Ž elektriske rørovne og TELCO paneler nævnes, som begge udgør en billig og effektiv løsning. Anvendelsesområder: Ž rørovne anvendes til bænkvarme i kirker, men rørovne og elvarmepaneler anvendes endvidere også i stalde, omklædningsrum, våde rum, offentlige toiletter, forsamlingshuse, daginstitutioner og andre steder, hvor mennesker færdes. Produktfordele: Økonomisk Diskret Høj komfort Ingen fugtproblemer Dimensionering af effektbehov: I forbindelse med opvarmning af kirker og tilsvarende afhænger den nødvendige effekt af en række faktorer såsom: lokalets størrelse og varmetab, ventilation, klimaforhold, ønsket temperatur og krav til opvarmningshastighed. Varmetabet kan beregnes som beskrevet i Ž varmekabelkompendium del 1, Komfortvarme. I moderne kirker og trækirker vil effektbehovet typisk ligge mellem 70 og 150 W/m². I gamle kirker med u-isolerede kraftige stenvægge, kan der være behov for at installere op mod W/m². Dette dels på grund af den kraftige afkøling fra stenmassen, og dels af hensyn til en relativ hurtig opvarmning. Ofte vil opvarmning kun finde sted i forbindelse med kirkelige handlinger af hensyn til økonomi, samt beskyttelse af gamle bygnings- og udsmykningselementer. I sådanne kirker kan der ofte med fordel etableres zoneopvarmning, f. eks. ved organist og på prædikestol m.m. Dette kan evt. etableres v.h.a. HeatLine varmekassetter. Som zoneopvarmning i tilhørerområdet anvendes Ž rørovne. Ž rørovne yder en effekt på 300 W/m.

11 Opvarmning af kirker 11 Installation: Rørovne kan monteres diskret under bænkene og påvirker derfor ikke kirkens indre fremtoning. Den milde strålingsvarme, som udstråles fra overfladen, opvarmer området omkring fødderne, så der skabes et varmepolster, hvilket giver indtryk af, at hele kirken er opvarmet. Regulering: Ž rørovne kan effektreguleres i 3 trin (1/4-1/2-1/1) og har termobegrænser og overhedningssikring. Reguleringen af rørovnen er ikke tilgængelig udefra. Hele varmeanlægget kan opdeles i små grupper, som alt efter besøgstal kan tilsluttes enkeltvis. Det anbefales, at tilslutning sker via et elektronisk kontaktur, som muliggør en nøjagtig til- og frakobling af anlægget. Produktvalg: Se produktoversigt på side 39. Forskrifter: Se side 42.

12 12 Permafrostsikring af gulve Systembeskrivelse: I fryserum og frysehuse, hvor temperaturen konstant ligger mellem -20 og -30ºC, vil der trods god isolering stadig afgives kulde til omgivelserne. Det betyder, at de materialer, der har kontakt med jorden, så som fundament og gulvflader, tager kulden til sig, og jordbunden vil fryse. Jordens vandindhold udvider sig, og dette kan medføre betydelige skader på grund af frostsprængning. Det samme problem gør sig gældende ved kunstfrysning af isstadions. Dette kan dog undgås ved hjælp af frostsikring med deviflex varmekabler. Anvendelsesområder: Fryserum Frysehuse Is-stadioner Produktfordele: Frostsprængninger undgås Enkel og billig installation Fejlsikret system Dimensionering af effektbehov: Typiske værdier for installation er W/m². Ž anbefaler aldrig at installere under 15 W/m². C-C-afstanden må ikke overstige 50 cm. Kuldetabet nedefter er afhængig af gulvets U-værdi, jordens temperatur og temperaturen i frysehuset. Det kan beregnes ud fra følgende formel: P(W/m²) = t x k t = temperaturdifference mellem jorden og temperaturen i fryserummet k = gulvets varmekoefficient i W/m²Kº. Eksempel 1: Indendørs temperatur i kølehus: Jordens temperatur: Gulvets U-værdi: Beregning: Eksempel 2: Indendørs temperatur i fryserum: Jordens temperatur: Gulvets U-værdi: Beregning: -28ºC +5ºC 0,1 W/m²Kº P(W) = 33ºK x 0,1 W/m²kº = 3,3 W/m² -30ºC +8ºC 0,2 W/m²Kº P(W) = 38ºK x 0,2 W/m²K = 7,6 W/m² Som det ses af ovenstående 2 eksempler vil 15 W/m² i de fleste tilfælde være fuldt tilstrækkeligt til at løse opgaven. Eks. på opbygning af et fryserumsgulv Armeret betondæk Isolering Fugtspærre Betonplade m. deviflex varmekabler Kapillarbrydende lag Bæredygtig bund

13 Permafrostsikring af gulve 13 Installation: deviflex varmekabler til frostsikring mod underafkøling installeres som ved almindelig betongulvskonstruktion. Der bør installeres to parallelle kredse af sikkerhedsmæssige hensyn, med to termostater. Da det her er fladen under det isolerede gulv, der skal beskyttes, skal varmekablet lægges under gulvisoleringen. Kabeludlægningen skal ske direkte ovenpå den færdige betonbund med dampspærren. Kablerne skal ligge mindst 5 cm under isoleringen. Hvis der er bærende elementer i kølehuset, skal der udlægges en højere effekt i fundamentet omkring disse elementer, fordi der er et øget kuldetab til jorden gennem beton- og stålkonstruktioner. Regulering: devireg 330 (-10º til +10ºC). Der skal anvendes to kredse tilsluttet hver sin termostat. Kreds 1 sættes til +5ºC, og sørger normalt for den fornødne frostsikring af betonbunden. Kreds 2 sættes til +3ºC og er sammenkoblet med en alarm. Ved evt. fejl eller lign. på kreds 1, vil kreds 2 tilkoble, samtidig med at alarmen vil advare om at reservekredsen er tilkoblet. Ledningsfølere for termostater skal altid placeres i et følerrør, således at udskiftning nemt kan foretages ved evt. fejl på føleren. Produktvalg: deviflex DTIP-8/10 eller DSIG V tilsluttet V (hvilket giver en effekt på ca. 7 W/m). Ved en installation med 40 cm C-C afstand vil den installerede effekt blive på W/m². Se produktoversigt på side Forskrifter: Se side 42.

14 14 Frostsikring af døre og porte Systembeskrivelse: Da der i frysehuse er en konstant frostpåvirkning kan døren nemt fryse fast ved tætningen, når døren åbnes. Udover de åbenlyse skader på dør/tætning dette kan medføre, betyder stigende tilfrysning af tætningslister endvidere utætte døre/porte, som igen medfører et forøget energiforbrug i kølerummet p.g.a. de store temperaturforskelle. Det kan derfor anbefales at benytte deviflex silikonekabler til opvarmning af tætningslisterne ved sådanne åbninger. Ved rulleporte, svingdøre m.m. kan der yderligere være frostproblemer med glideskinner eller tilsvarende. Dette gælder ikke kun for frysehuse, men også for porte og døre til eksempelvis vaskehaller m.m., som har risiko for tilfrysning om vinteren. Her kan der ligeledes anvendes deviflex varmekabler til løsning af problemerne. Anvendelsesområder: Rulleporte Svingdøre Porte til vaskehaller Døre i frysehuse Kant for løberuller ved vandrensningsbassiner Produktfordele: Problemfri funktion af døre, porte, løberuller m.m. Enkel og billig installation Mindre kuldetab fra fryserum Ingen frostskader Dimensionering af effektbehov: Ved porte/døre til fryserum installeres typisk en effekt på W/m liste. Ved svingdøre og glideskinner til udvendige porte m.m. skal den installerede effekt være tilsvarende den for is- og snesmeltningsanlæg, dvs. typisk W/m². Eksempel 1: En automatisk skydeport til et fryserum skal frostsikres. Døren er 4 x 5 meter (h x b). Der påklæbes et deviflex silikonekabel på bagsiden af tætningslisten, inden denne monteres. Et kabel på 13 m med en effekt på ca. 180 W (14 W/m) anvendes.

15 Frostsikring af døre og porte 15 Eksempel 2: Til en udvendig skydeport skal glideskinnen i gulvet frostsikres med et deviflex varmekabel. Skinnen er 8 m lang og 10 cm bred. Det giver et areal på 0,8 m², hvor der bør installeres en effekt på ca. 240 W (300 W/m²), dvs. ca. 30 W/m glideskinne. Der kan således benyttes et deviflex DTIP-15 på 16 m, som lægges frem og tilbage langs glideskinnen. DTIP-15 yder 15 W/m, hvilket således giver en installeret effekt på 30 W/m. Installation: Ved installation på tætningslister rundt ved porte og døre m.m., fastgøres et deviflex silikonekabel med alumimiumstape på bagsiden af listen, inden denne færdig monteres. Ved frostsikring af glideskinner i gulvet, lægges kablet ned i betonen sammen med glideskinnen umiddelbart under denne. Dog ikke således at der er risiko for, at evt. senere fastskruning af skinnen vil kunne beskadige kablet. Regulering: I forbindelse med fryserumsporte vil varmekablet ofte være konstant tilsluttet. Til øvrige formål anbefales det at benytte en elektronisk termostat med føler, f.eks. devireg 330 eller 610. Her vil en lufttemperaturføler ofte være tilstrækkelig til styring af anlægget. Ved glideskinner nedstøbes et rør så tæt op under skinnen som muligt, hvori ledningsføleren kan placeres. Produktvalg: Der benyttes deviflex silikonevarmekabler. deviflex silikonekabler har en høj fleksibilitet og lille diameter og kan derfor nemt installeres i listen. deviflex silikonekabler kan endvidere leveres i enhver længde tilpasset den enkelte opgave. Kontakt os for yderligere oplysninger. deviflex DTIP er velegnet til nedstøbning i beton, f.eks. ved glideskinner og svingdøre. Se produktoversigt på side 36. Forskrifter: Se side 42.

16 16 Kondenssikring af gulve Systembeskrivelse: I døråbninger mellem kølerum og opvarmede rum kan der opstå kondensvand på gulvet på grund af den konstante udskiftning af kold og varm luft, når døren åbnes og lukkes. Dette giver risiko for isdannelser på gulvet, med deraf følgende risiko for uheld. Gulvet ved sådanne åbninger skal derfor opvarmes. Som en ekstra komfort vil dette også begrænse kuldestrømen i retningen mod det opvarmede område. Anvendelsesområder: Sikring af gulvarealer ved døre/porte til fryserum Produktfordele: Eliminering af ulykkesrisiko Mindre kuldetab under passage Dimensionering af effektbehov: Typisk 250 W/m² Installation: deviflex eller devimat installeres som ved almindelige betongulve, dog så tæt op under gulvoverfladen som det er praktisk muligt. Varmekablet/måtten skal installeres på begge sider af døråbningen, men må dog ikke føres på tværs af ekspansionsfuger. Det vil sige, at der i praksis skal installeres et separat varmesystem både indvendigt og udvendigt for døråbningen. For at løse problemet er det nok at installere en effekt på ca. 250 W/m² på begge sider af døråbningen. Ledningsføleren for termostaten placeres midt mellem to kabelstrenge, og så tæt på gulvoverfladen som muligt. Ledningsfølere skal altid placeres i et følerrør, der er lukket i enden for at muliggøre evt. senere udskiftning. Regulering: devireg 330 (-10ºC - +10ºC) Temperaturen på termostaten stilles således, at gulvoverfladen netop holdes frostfri (ca. 2ºC). Det kan være svært at forudsige den præcise indstilling af termostaten, da dette afhænger en del af følerens placering i gulvet. Produktvalg: Der kan anvendes deviflex DTIP- 15 eller DSIG-20 efter behov. Se produktoversigt på side Forskrifter: Se side 42.

17 Frostsikring af afledningsriste og drænrør 17 Systembeskrivelse: Mange steder i forbindelse med opog nedkørselsramper, lavninger i terrænet m.m. er der etableret dræn/ afledning af regn og smeltevand. Geografiske forhold med skiftende temperaturer omkring frysepunktet, kan forårsage tilfrysning af disse dræn. Og det kan ofte være ret omfattende isdannelser, der opstår. I perioder med tø er det således ikke altid, drænet når at tø op for at lede smeltevandet væk, inden at frosten igen sætter ind. Med deraf følgende smeltvandsproblemer. Disse problemer kan undgås ved at installere deviflex varmekabler i drænrør og afledningsriste m.m. Anvendelsesområder: Afledningsriste Drænrør Produktfordele: Fri bortledning af smeltevand Enkel og fleksibel installation Begrænsning af følgeskader p.g.a. smeltevand Lave driftsomkostninger Dimensionering af effektbehov: Typisk effekt for frostsikring og smeltning af is er W/m² afhængig af de lokale klimatiske forhold. I de mest almindelige typer af afledningsriste og drænrør vil dette svare til en effekt på ca W/m rør. Eksempel: En stejl nedkørsel til en garage ender lige før porten. For at regn og smeltevand ikke skal ødelægge porten eller trænge ind i garagen, er der etableret en afledningsrist umiddelbart foran porten. Denne rist skal frostsikres. Porten er 3 m bred, og afledningsrenden har en dimension på 10 x 10 cm. I bunden af renden skal der placeres et varmekabel, som endvidere skal fortsætte ned i frostfri dybde (ca. 1 m), for at kunne lede smeltevand væk. Der ønskes således installeret et varmekabel med en effekt på ca. 120 W, dækkende ca. 4 m afledningsrende. Et deviflex DTIP-15 på 8 m, placeret dobbelt i renden, vil således opfylde betingelserne. Installation: deviflex varmekabler kan af hensyn til fastholdelse placeres i afledningsriste og drænrør ved hjælp af devifast montagebånd eller devifast tagrendeholdere med ca. 30 cm afstand. Dette vil ligeledes sikre en passende afstand mellem kabelstrengene. Regulering: Frostsikring af afledningsriste og drænrør kan styres af en almindelig devireg elektronisk termostat, som tilsikrer, at varmen kun tilkobles efter behov. Produktvalg: deviflex elvarmekabler type DTIP- 15 eller DSIG-20 Se produktoversigt på side devireg termostater type 316, 330 eller 610. Se produktoversigt på side Forskrifter: Se side 42.

18 18 Frostsikring af antenner og wirer Systembeskrivelse: Ž varmesystemer kan med fordel anvendes i forbindelse med frostsikring af master, paraboler m.m., hvor der er stor risiko for at is (istapper) og sne falder ned på forbipasserende. Samtidigt spares en manuel fjernelse af evt. is eller sne. Anvendelsesområder: Antenner Sendemaster Paraboler Broer Skorstene Produktfordele: Enkel og effektivt løsning Lave driftsomkostninger Ingen risiko for nedfald af is eller sne Begrænsning af frostskader og/eller følgeskader Dimensionering af effektbehov: Typisk vil varmekabler med en effekt på W/m anvendes. Da anlægget hovedsageligt skal kunne smelte evt. begyndende isdannelser ved omgivende temperaturer omkring frysepunktet, skal den installerede effekt typisk ligge på omkring W/m². Afhængig af konstruktionen af den bygningsdel der skal frostsikres, kan det være vanskeligt at tale om en given effekt pr. m². Typisk vil en indbyrdes afstand mellem kabelstrengene på 5 til 10 cm dog ofte være passende. Eksempel: En 17 m høj antenne skal frostsikres for at undgå nedfald af is og sne. Kablet vikles rundt om antennen, ialt 25 W/m, hvilket svarer til en effekt på 425 W.

19 Frostsikring af antenner og wirer 19 Installation: Fastgørelse af elektriske varmekabler på master, wirer, antenner m.m. afhænger i høj grad af den enkelte opgave. Men ofte vil eksempelvis devifast aluminiumstape være brugbar, ligesom kablet i mange tilfælde vil kunne vikles rundt om det aktuelle emne. Regulering: Det anbefales, at benytte en devireg 810 termostat med luftføler og fugtføler. Af økonomiske årsager bør der benyttes en termostat med 2 følere, da det ikke er tilstrækkeligt kun at måle lufttemperaturen. Hvis luften er tør er der ingen isdannelse. - Men hvis både fugt og temperatur registreres, kan man sikrer en optimal styring af systemet. Der kan dog i særlige tilfælde anvendes andre kombinationer af termostater. Se koblingseksempler på side 34 Produktvalg: deviflex varmekabler type DTIP og DSIG. Se produktoversigt på side devireg 810. Se produktoversigt på side 34. Forskrifter: Se side 42.

20 20 Betonhærdning Systembeskrivelse: Ž varmesystemer kan anvendes til hærdning af beton i vinterperioden, hvor temperaturen ofte når under frysepunktet, men hvor det er vigtigt at byggeriet ikke forsinkes på grund af vejrforholdene. Anvendelsesområder: Ž varmesystemer kan anvendes til alle projekter, hvor det er nødvendigt at bevare den normale betonhærdningsprocess. Produktfordele: Byggeriet kan fortsætte uanset årstiden Nemt og effektivt Bedre arbejdsmiljø under byggeriet Risikoen for fugtskader formindskes Frostskader undgås Dimensionering af effektbehov: Effektbehovet er ca. 400 W/m³. Der bør ikke benyttes en effekt, der er højere end 400 W, da en højere effekt i nogle tilfælde vil forøge hastigheden af den normale betonhærdningsprocess. Dette kan skade cementmassen og dermed forringe betonkonstruktionens kvalitet. Eksempel En virksomhed fremstiller præfabrikerede betonelementer til boligbyggeri. Da udhærdningen af elementerne foregår udendørs, er det nødvendigt at frostsikre støbningen i vinterperioden. Der fremstilles bl.a. vægelementer, f.eks. 265 x 200 cm (h x b) med en tykkelse på 100 mm. Dette giver i alt 0,53 m³ beton. For at frostsikre denne plade skal der benyttes et varmekabel med en effekt på: 0,53 m³ x 400 W/m³ = 212 W. Et deviflex DTIP-15/ V varmekabel med en længde på 16 m kan anvendes. Kablet fastgøres til armeringen med en C-C afstand på ca. 33 cm. For at styre temperaturen tilsluttes varmekablet via en devireg 330 termostat (-10 til +10ºC), med en føler placeret i betonen midt mellem to kabelstrenge. Termostaten indstilles til at opretholde en temperatur i betonen på +2-3ºC. Ved en gennemsnitlig omgivelsestemperatur på ca. -8ºC, samt en udhærdningsperiode på ca. 7 dage, vil elforbruget begrænse sig til kwh. Installation: deviflex varmekabler sættes fast på armeringsnettet direkte i betonkonstruktionen (betonplade, fundament, væg) med kabelstrips eller lign. Ved brug af kabelstrips må disse ikke strammes til omkring varmekablet. Kablet skal kunne bevæge sig frit igennem alle strips. Undgå at kablet krydser eller ligger op til hinanden. Kablets bukkediameter må ikke være mindre end 6 x kablets diameter. Kablet må ikke komme i kontakt med isolationsmaterialer.

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning Notater deviflex DSIG-20 varmekabel deviflex DSIG-20 varmekabel er særlig velegnet til is og snesmeltning

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør

Installationsvejledning. deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør DK Installationsvejledning deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør Ž Notater deviflex DTIP-8 og DTIP-10 varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 varmekabler

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m Notater deviflex DTIP-15 varmekabel deviflex DTIP-15 varmekabel tilbyder en lang række praktiske

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning 1 1 Tillykke med Introduktion til Devireg 233... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme Junckers massive trægulve på gulvvarme - et naturligt gulv med naturlig varme Førende varmeeksperter vælger Junckers massive trægulve på gulvvarme Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de

Læs mere

SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME

SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME Heatcom Corporation AS Korsholm Allé 14, DK 5500 Middelfart Tlf.:+45 6341 7777 E-mail: info@heatcom.dk www.heatcom.dk CERTIFICERET GULVVARME MED 15 ÅRS GARANTI HVORFOR

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve DK Installationsvejledning NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering 10 Garanti

Læs mere

Strålevarme: På forkant med indeklimaet

Strålevarme: På forkant med indeklimaet Strålevarme: På forkant med indeklimaet Indhold: Strålevarmeprincip... Strålevarme i idrætshaller... Teknisk beskrivelse... Ydelser, isoleret paneler... Ydelser, Uisoleret paneler... Eksempel på lukket

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Komfortvarme 2007. DEVI Varmekabel kompendium, del 1: Intelligent heating. www.devi.dk. devimat

Komfortvarme 2007. DEVI Varmekabel kompendium, del 1: Intelligent heating. www.devi.dk. devimat Intelligent heating devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat DEVI Varmekabel kompendium, del 1: Komfortvarme 2007 www.devi.dk * 3 Generel information gulvvarme Installation

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Hvorfor vælge strålevarme som opvarmningsform? Reduceret termisk reaktionstid Varieret drift

Hvorfor vælge strålevarme som opvarmningsform? Reduceret termisk reaktionstid Varieret drift Hvorfor vælge strålevarme som opvarmningsform? Der findes mange forskellige opvarmningsformer. Og det kan derfor være ganske uoverskueligt at finde det bedst egnede produkt til at løse opgaven. Her nedenfor

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Velvære for hele familien

Velvære for hele familien Gulvvarme Dansk Velvære for hele familien Med elektrisk gulvvarme fra SAN kan du forkæle dig selv ved at træde ud på et dejligt varmt gulv, hver gang du har været i bad. Du kan også trygt lade datteren

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde Golvvarme med lav bygghøjde Neotherm MiniHeat er til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde.. Beskrivning Neotherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8 mm gulvvarmerør, bundet

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink HR Devilink HR (indbygningsrelæ) er en enhed der tænder og slukker for varmeelementer

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering L E D H E J S E P O R T T I L G A R A G E R _ Made by Hörmann 5^P 5^P 5^P { P Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen Flot design til nybyggeri og renovering Sikkerhed

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Host, lort og hale på rette sted

Host, lort og hale på rette sted Host, lort og hale på rette sted Joachim Glerup Andersen LMO Søften Præsentation Rådgiver omkring klima og ventilation i slagtesvin, smågrise og sostalde. Er på/fra staldgangen. Turbo på slagtesvin, vækstmanagement

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme.

5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme. Hvorfor er det en god ide at vælge gulvvarme? Komfort, en lavere varmeregning og meget mere... 5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme. varme.danfoss.dk over

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

IDA Bygningsfysik Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger. Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger

IDA Bygningsfysik Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger. Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger IDA Bygningsfysik Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger Lars Olsen Energi og Klima lo@teknologisk.dk Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger Introduktion Bestemmelse af varmekapacitet I

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Her får du en oversigt over, hvordan din virksomhed kan sikre sig i god tid inden en skadebegivenhed, og hvad du kan iværksætte hurtigt, hvis skadebegivenheden

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse FJERNVARMEN ER NÆR Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse Ta stikket hjem Kom ind i varmen Her kan du få svar på spørgsmål, der kan opstå, når du skal have installeret

Læs mere

DEVI Produktkatalog 2011

DEVI Produktkatalog 2011 DEVI Produktkatalog 2011 DEVIflex varmekabler DEVImat kabelmåtter DEVIdry varmemåtter DEVIreg elektroniske termostater DEVI styringssystemer DEVIrail håndklædetørrer DEVImirror spejlvarme DEVItronic affugtningsvarmelegemer

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM ALTECH GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Altechs beregningssoftware til dimensionering af gulvvarmesystemer. Opstart af softwaren Programmet er skrevet i Microsoft

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde. Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF

Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde. Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF Disposition Baggrund Dimensionering ventilation Dimensionering varme Hvad skal jeg

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere