varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000"

Transkript

1 1 Ž varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000 Ž

2 2

3 3 Industriopvarmning Jordbundsoptøning Kirkevarme Permafrostsikring Kondenssikring Frostsikring Betonhærdning Opvarmning i landbruget Vækstopvarmning Produktvalg Lagerprogrammer Generel teknik Med dette kompendium om Ž specielle anvendelsesområder håber vi at have skabt et effektivt stykke værktøj, der kan understøtte vore samarbejdspartneres bestræbelser på at markedsføre og installere deviflex varmekabler, devireg termostater og devifast montagebånd. Kompendiet er bygget op som en kort introduktion til varmesystemet med beskivelse af de væsentligste salgsargumenter samt en mere detaljeret teknisk beskrivelse af systemet, dets anvendelse og installation. Kompendiet indskrænker sig til at beskrive en række standardinstallationer, som afspejler vor mangeårige erfaring. Følges disse beskrivelser, kan vi garantere en vellykket installation med meget lang levetid. Vi er naturligvis altid åbne for forslag og forbedringer, således at vore mange samarbejdspartnere kan have størst mulig glæde af dette materiale.

4 4 Opvarmning af arbejdspladser Systembeskrivelse: Ž varmesystemer kan anvendes til opvarmning af de fleste arbejdspladser, hvad enten det drejer sig om midlertidig eller permanent opvarmning. Til opvarmning af midlertidige arbejdspladser kan devitemp varmeblæsere anbefales, og til mere permanent opvarmning kan der opsættes HeatLine elvarmekassetter i loftet til opvarmning af et afgrænset område. Anvendelsesområder: På byggepladser, hvor bygninger, der endnu ikke er færdige, arbejdsskure/telte eller lignende, kræver opvarmning af hensyn til arbejdets udførelse eller arbejdernes velbefindende, kan devitemp med stor fordel anvendes til midlertidig opvarmning. Dette gælder ligeledes, hvor permanente varmesystemer endnu ikke er etableret, men hvor frostskader på vandledninger og inventar skal undgås. Skal der oprettes arbejdspladser/ værksteder på lagre eller i haller, hvor temperaturen skal holdes på et lavt niveau, eller hvor en totalopvarmning ikke er rentabel, kan der oprettes særlige områder med afgrænset opvarmning ved hjælp af HeatLine elvarmekassetter ophængt under loftet. Produktfordele: Fleksibel varmeløsning Undgå frostskader Varme hvor og når der er brug for det Komfortabelt arbejdsklima Uafhængigt af omgivelserne Dimensionering af effektbehov: I forbindelse med opvarmning af haller og industrilokaler m.m. afhænger den installerede effekt af en række faktorer såsom: lokalets størrelse og varmetab, ventilation, klimaforhold, ønsket temperatur og krav til opvarmningshastighed. Varmetabet kan beregnes som beskrevet i Ž Varmekabelkompendium del 1, Komfortvarme. Som nøgleformel angives: Til opvarmning af 1 m³ luft, fra 0ºC til 100ºC på én time, forbruges 36 W. Eksempel: En nyopført lagerhal har i januar måned endnu ikke fået installeret varmeanlæg. For at give håndværkerne rimelige arbejdsbetingelser, ønskes devitemp varmeblæsere anvendt for at sikre en fornuftig arbejdstemperatur i dagtimerne. Hallen andrager henholdsvis 700 m²/3500 m³ og har et varmetab på ~40 W/m². Nattemperaturen nærmer sig -10ºC. Ved at opstille 3 stk. devitemp 121T (21 kw), kan temperaturen hæves fra -10º til +15ºC på under to timer. Håndværkerne kan stille timeren før de går hjem, så varmeblæserne selv starter 1-2 timer, før de møder næste dag.

5 Opvarmning af arbejdspladser 5 Installation: devitemp er specielt konstrueret til den grove drift på byggepladser og er lige velegnet til såvel stationær som transportabel brug. devitemp er effektiv til hurtig opvarmning og kræver ingen kompliceret installation. HeatLine elvarmekassetter er specielt egnet til opvarmning af rum med en loftshøjde på 3-20 m. Kassetterne kan installeres direkte under loftet eller hænges op med wirer og har en mindste monteringsafstand til væggen på 15 cm. Ved installation over faste arbejdspladser er en højde på 1½ - 2 m over hovedet den ideelle afstand for at opnå en behagelig temperatur. Regulering: devitemp er udstyret med en termostat med en temperaturindstilling på 0-40ºC og kan fås både med og uden indbygget timer, der gør det muligt at indstille ønskede starttidspunkter. Benyttes HeatLine elvarmekassetter som direkte opvarmning ved arbejdspladser, kan disse styres ved hjælp af en afbryder eller alternativt ved hjælp af en devireg termostat med føler placeret indenfor det opvarmede område. Produktvalg: HeatLine elvarmekassetter til montering under loftet fås med effekter fra 500 W til 2000 W, alle til V. Se produktoversigt på side 39. devitemp varmeblæsere fås med effekter fra 3 kw op til 21 kw, alle 400 V. Se produktoversigt på side 38. devireg 120, 520, eller 330 kan alle benyttes til styring af HeatLine. Se produktoversigt på side Forskrifter: Se side 42.

6 6 Opvarmning af haller og større lokaler Systembeskrivelse: Ž varmesystemer kan anvendes til opvarmning af alle former for haller og større lokaler. Opvarmningen kan udføres v.h.a. deviflex elvarmekabler installeret i gulvet, devitemp varmeblæsere eller HeatLine elvarmekassetter monteret under loftet. Anvendelsesområder: Ž varmesystemer kan anvendes til opvarmning af alle typer lokaler såsom industrilokaler, sportshaller, kongreshaller m.m. Afhængig af typen af lokale og krav til varmesystemet kan ovennævnte varmeløsninger anvendes enkeltvis eller i kombination. deviflex elvarmekabler: deviflex varmekabler er særligt velegnede i lokaler, hvor en komfortabel temperatur tæt ved gulvet er interessant, f.eks. i sportshaller, kongreshaller og lignende. Elvarmekablerne kan dog have deres begrænsning, hvor store lokaler skal varmes fuldt op, eller f.eks. ved opvarmning af pakkeområde på et lager. I bygninger uden varmeanlæg kan det om vinteren være nødvendigt at opvarme rummene midlertidigt f.eks. for at undgå frostskader. Det kan her anbefales at benytte en midlertidig opstilling af devitemp varmeblæsere. Produktfordele: Høj komfort Enkel og præcis temperaturregulering Energibesparende styring Fugtproblemer og frostskader undgås Lavere ventilationsbehov Brede anvendelsesmuligheder Hurtig opvarmning ved større kuldeindfald Dimensionering af effektbehov: I forbindelse med opvarmning af haller og industrilokaler m.m. afhænger den installerede effekt af en række faktorer såsom: lokalets størrelse og varmetab, ventilation, klimaforhold, ønsket temperatur og krav til opvarmningshastighed. Varmetabet kan beregnes som beskrevet i Ž Varmekabelkompendium del 1, Komfortvarme. De nævnte opvarmningselementer kan benyttes enkeltvis eller i kombination, afhængig af kravene til installationen, når blot den samlede effekt afstemmes efter det faktiske varmebehov, samt de enkelte varmeelementers egenskaber. Brugsområde Normal effekt Max. effekt Lager Butik Værksted Idrætshal Kongreshal W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² 200 W/m² 200 W/m² 200 W/m² HeatLine elvarmekassetter: HeatLine er særdeles velegnet til højloftede lokaler samt mindre opholdsarealer, der skal lokalopvarmes. HeatLine kan også anvendes, hvor overdækkede udendørsarealer ønskes opvarmet på kølige dage. Elvarmekassetter egner sig ikke til almindelige lavloftede lokaler. devitemp varmeblæsere: devitemp er specielt konstrueret til den grove drift i industrilokaler og er lige velegnet til såvel stationær som transportabel brug. devitemp er effektiv til hurtig opvarmning, kræver ingen kompliceret installation og kan med fordel benyttes som en ekstra varmekilde i kombination med deviflex varmekabler og/eller HeatLine elvarmekassetter.

7 Opvarmning af haller og større lokaler 7 Eksempel 1: I en idrætshal på 1400 m² (8 m til loft) skal der installeres 70 W/m², i alt 98 kw. Disse fordeles med 70 kw deviflex elvarmekabler i gulvet (50 W/m² gulvflade) samt 28 kw HeatLine elvarmekassetter under loftet. Eksempel 2: I en kongressal på 875 m² ønsker man at kunne holde en temperatur på 22ºC udelukkende ved hjælp af deviflex elvarmekabler i gulvet. Varmetabet er beregnet til 40 kw. Der installeres således en effekt på 55 W/m², hvilket inkluderer en sikkerhedsmargin på 20%, så 22ºC kan opretholdes til enhver tid. Installation: deviflex varmekabler: deviflex varmekabler bør monteres mm under gulvoverfladen og med en C-C afstand på cm. Jo større C-C afstanden er, jo større skal afstanden fra kablet og op til gulvoverfladen være. Når varmekablet udlægges skal det påses, at kablerne ikke trykkes ned i isoleringsmaterialet eller på anden måde omsluttes af dette. Betonen omkring kablet bør være uden sten og skal have en konsistens, så kablet bliver helt indstøbt uden luftlommer omkring. Betonen skal udhærde (ca. 30 dage), inden gulvvarmen tilkobles. Kablets ohmog isolationsværdi skal testes både før og efter udlægningen. HeatLine elvarmekassetter: HeatLine elvarmekassetter er specielt egnet til opvarmning af rum med en loftshøjde på 3-20 m. Kassetterne kan installeres direkte under loftet eller hænges op med wirer og har en mindste monteringsafstand til væggen på 15 cm. Ved installation over faste arbejdspladser er en højde på ca. 1½ - 2 m over hovedet den ideelle afstand for at opnå en behagelig temperatur. HeatLine elvarmekassetter må kun installeres vandret. HeatLine elvarmekassetter kan under hensyntagen til det samlede varmebehov benyttes som det eneste varmesystem. Da varmetabet er størst ved ydermure, vinduer og døre, skal den største effekt også installeres her. Resten af effekten fordeles så regelmæssigt i rummet. devitemp elektriske varmeblæsere: devitemp varmeblæsere kan placeres frit på gulvet for midlertidig opvarmningsopgaver, eller kan fastmonteres på væggen med specialbeslag, der samtidig giver mulighed for vinkling mod gulvet. For at tilsikre at varmekablerne monteres korrekt, anbefales det at benytte devifast montagebånd. Disse er konstrueret, så C-C afstanden kan vælges med intervaller på 2,5 cm, f.eks. 10 cm, 12,5 cm, 15 cm, 17,5 cm osv. Kablerne kan evt. også monteres på armeringsnet. Bukkediameteren for varmekablet må ikke være mindre end 6 x kablets diameter. Eks. på betongulv på jord Betonlag 8 cm Føler Beton 5-10 cm Gulvbelægning Det er vigtigt, at gulvet er velisoleret, så varmetabet nedefter ikke bliver for stort. Isoleringsmaterialet kan være styropor, stenuld, glasuld, isolerende stentyper eller anden form for isolation. Det kan her nævnes, at U-værdien i følge dansk byggenorm er 0,20 W/m²Kº, dvs. der skal være et isoleringslag på 100 mm. Leca Isolering devifast montageskinne deviflex varmekabel

8 8 Opvarmning af haller og større lokaler Regulering: Til styring af temperaturen i store lokaler/haller vil det ofte være en fordel at dele varmesystemet ind i et antal zoner med separat temperaturregulering. Inddelingen må, hvis det er muligt, forsøges afgrænset efter naturlige afsnit i lokalet. Oftest vil en regulering med temperaturføler i rummet være at foretrække. Der kan evt. benyttes devireg 121, 521, eller 330, sidstnævnte for DIN-skinne montage. Er varmekilden udelukkende gulvvarme, kan temperaturreguleringen foretages ved hjælp af gulvføler, der registrerer temperaturen i gulvet. Dette giver en smule træg, men mere stabil temperaturregulering, hvor temperaturen ikke er så påvirkelig overfor pludselige ændringer fra eksempelvis en åben dør sammenlignet med regulering med rumføler. Termostater med gulvføler er bl.a. devireg 120,, 330 og deviheat 550. Produktvalg: Varmekabler til installation i gulve er deviflex type DTIP ( V) med en effekt på 10 W/m eller 15 W/m pr. løbende meter kabel, eller alternativt type DSIG-20 (20 W/m, 400 V varmekabel). Se produktoversigt på side HeatLine elvarmekassetter til montering under loftet fås med effekter fra 400 W til 1200 W, alle til V. Se produktoversigt på side 39. devitemp varmeblæsere fås med effekter fra 3 kw op til 21 kw, alle 400 V. Se produktoversigt på side 38. Forskrifter: Se side 42. devireg termostater er udstyret med 10 A eller 16 A relæ. Det er dermed problemfrit at kombinere styringen med kontaktorer for anlæg med større effekter. devitemp er udstyret med en termostat med en temperaturindstilling på 0-40ºC og kan fås både med og uden indbygget timer, der gør det muligt at indstille ønskede starttidspunkter. Ved totalopvarmning med HeatLine anbefales det at benytte en elektronisk rumtermostat (deviheat 550) for at opnå en økonomisk temperaturregulering. Direkte opvarmning ved arbejdspladser kan styres ved hjælp af en afbryder.

9 Jordbundsoptøning 9 Systembeskrivelse: Gravearbejde og bearbejdning af jorden i vinterperioden kan være et problem, når først frosten har sat ind. Ved hjælp af Ž elvarmekabler kan disse problemer afhjælpes hurtigt og effektivt. Kortvarig placering af varmekabler dækket af vintermåtte/isoleringsmåtte kan, f.eks. natten over, optø jordbunden så den mest af alt minder om en fugtig forårsdag. Anvendelsesområder: Byggepladser Anlægsområder Gravearbejde Kirkegårde Folie til beskyttelse af varmekabler Produktfordele: Hurtig optøning af frossen jordoverflade Enkel og hurtig installation Problemløs jordbearbejdning Ingen forsinkelser p.g.a. frosten Økonomisk løsning Dimensionering af effektbehov: En effekt mellem W/m² vil være passende ved temperaturer ned til ca. -10ºC. Ved lavere temperaturer må højere effekt anbefales. Af praktiske årsager er ca. 400 W/m² (DSIG-20 udlagt med 5 cm C-C afstand) den maksimale effekt, der bør installeres. Alternativt må optøningsperioden forlænges, og evt. kraftigere isolering anvendes. Eksempel: Frosten har sat ind. De sidste par uger har temperaturen om natten ligget omkring -10ºC. På kirkegården skal en begravelse forberedes. Dagen før graven skal etableres, udlægges ca. 40 m deviflex DTIP- 15 varmekabel med en samlet effekt på ca. 600 Watt. Kablet lægges på devifast montagebånd med en C-C afstand på 5 cm, hvilket giver en effekt på ca. 300 W/m². Kablet tilkobles natten over. Næste dag kan der graves i jorden, som på en typisk forårsdag. Elforbruget for denne løsning andrager kwh. Installation: deviflex elvarmekabler eller alternativt varmemåtte udlægges frit på jorden og dækkes af foliebeklædt vintermåtte (rockwool) eller tilsvarende. Ved udlægning af deviflex varmekabel kan anvendes devifast montagebånd til fastholdelse af kablet med den korrekte C-C afstand. Regulering: Ingen regulering er nødvendig ved denne applikation. Dog skal tilslutning udføres med jordforbindelse af sikkerhedsmæssige hensyn. Produktvalg: deviflex DTIP-15 eller DSIG-20. Se produktoversigt på side Forskrifter: Se side 42.

10 10 Opvarmning af kirker Systembeskrivelse: Opvarmning af kirker er ofte forbundet med store økonomiske omkostninger, og indbygningen af et almindeligt varmesystem kan desuden være forbundet med større ombygninger. Det er altså værd at stræbe efter løsninger, som tager dette i betragtning. I den forbindelse kan Ž elektriske rørovne og TELCO paneler nævnes, som begge udgør en billig og effektiv løsning. Anvendelsesområder: Ž rørovne anvendes til bænkvarme i kirker, men rørovne og elvarmepaneler anvendes endvidere også i stalde, omklædningsrum, våde rum, offentlige toiletter, forsamlingshuse, daginstitutioner og andre steder, hvor mennesker færdes. Produktfordele: Økonomisk Diskret Høj komfort Ingen fugtproblemer Dimensionering af effektbehov: I forbindelse med opvarmning af kirker og tilsvarende afhænger den nødvendige effekt af en række faktorer såsom: lokalets størrelse og varmetab, ventilation, klimaforhold, ønsket temperatur og krav til opvarmningshastighed. Varmetabet kan beregnes som beskrevet i Ž varmekabelkompendium del 1, Komfortvarme. I moderne kirker og trækirker vil effektbehovet typisk ligge mellem 70 og 150 W/m². I gamle kirker med u-isolerede kraftige stenvægge, kan der være behov for at installere op mod W/m². Dette dels på grund af den kraftige afkøling fra stenmassen, og dels af hensyn til en relativ hurtig opvarmning. Ofte vil opvarmning kun finde sted i forbindelse med kirkelige handlinger af hensyn til økonomi, samt beskyttelse af gamle bygnings- og udsmykningselementer. I sådanne kirker kan der ofte med fordel etableres zoneopvarmning, f. eks. ved organist og på prædikestol m.m. Dette kan evt. etableres v.h.a. HeatLine varmekassetter. Som zoneopvarmning i tilhørerområdet anvendes Ž rørovne. Ž rørovne yder en effekt på 300 W/m.

11 Opvarmning af kirker 11 Installation: Rørovne kan monteres diskret under bænkene og påvirker derfor ikke kirkens indre fremtoning. Den milde strålingsvarme, som udstråles fra overfladen, opvarmer området omkring fødderne, så der skabes et varmepolster, hvilket giver indtryk af, at hele kirken er opvarmet. Regulering: Ž rørovne kan effektreguleres i 3 trin (1/4-1/2-1/1) og har termobegrænser og overhedningssikring. Reguleringen af rørovnen er ikke tilgængelig udefra. Hele varmeanlægget kan opdeles i små grupper, som alt efter besøgstal kan tilsluttes enkeltvis. Det anbefales, at tilslutning sker via et elektronisk kontaktur, som muliggør en nøjagtig til- og frakobling af anlægget. Produktvalg: Se produktoversigt på side 39. Forskrifter: Se side 42.

12 12 Permafrostsikring af gulve Systembeskrivelse: I fryserum og frysehuse, hvor temperaturen konstant ligger mellem -20 og -30ºC, vil der trods god isolering stadig afgives kulde til omgivelserne. Det betyder, at de materialer, der har kontakt med jorden, så som fundament og gulvflader, tager kulden til sig, og jordbunden vil fryse. Jordens vandindhold udvider sig, og dette kan medføre betydelige skader på grund af frostsprængning. Det samme problem gør sig gældende ved kunstfrysning af isstadions. Dette kan dog undgås ved hjælp af frostsikring med deviflex varmekabler. Anvendelsesområder: Fryserum Frysehuse Is-stadioner Produktfordele: Frostsprængninger undgås Enkel og billig installation Fejlsikret system Dimensionering af effektbehov: Typiske værdier for installation er W/m². Ž anbefaler aldrig at installere under 15 W/m². C-C-afstanden må ikke overstige 50 cm. Kuldetabet nedefter er afhængig af gulvets U-værdi, jordens temperatur og temperaturen i frysehuset. Det kan beregnes ud fra følgende formel: P(W/m²) = t x k t = temperaturdifference mellem jorden og temperaturen i fryserummet k = gulvets varmekoefficient i W/m²Kº. Eksempel 1: Indendørs temperatur i kølehus: Jordens temperatur: Gulvets U-værdi: Beregning: Eksempel 2: Indendørs temperatur i fryserum: Jordens temperatur: Gulvets U-værdi: Beregning: -28ºC +5ºC 0,1 W/m²Kº P(W) = 33ºK x 0,1 W/m²kº = 3,3 W/m² -30ºC +8ºC 0,2 W/m²Kº P(W) = 38ºK x 0,2 W/m²K = 7,6 W/m² Som det ses af ovenstående 2 eksempler vil 15 W/m² i de fleste tilfælde være fuldt tilstrækkeligt til at løse opgaven. Eks. på opbygning af et fryserumsgulv Armeret betondæk Isolering Fugtspærre Betonplade m. deviflex varmekabler Kapillarbrydende lag Bæredygtig bund

13 Permafrostsikring af gulve 13 Installation: deviflex varmekabler til frostsikring mod underafkøling installeres som ved almindelig betongulvskonstruktion. Der bør installeres to parallelle kredse af sikkerhedsmæssige hensyn, med to termostater. Da det her er fladen under det isolerede gulv, der skal beskyttes, skal varmekablet lægges under gulvisoleringen. Kabeludlægningen skal ske direkte ovenpå den færdige betonbund med dampspærren. Kablerne skal ligge mindst 5 cm under isoleringen. Hvis der er bærende elementer i kølehuset, skal der udlægges en højere effekt i fundamentet omkring disse elementer, fordi der er et øget kuldetab til jorden gennem beton- og stålkonstruktioner. Regulering: devireg 330 (-10º til +10ºC). Der skal anvendes to kredse tilsluttet hver sin termostat. Kreds 1 sættes til +5ºC, og sørger normalt for den fornødne frostsikring af betonbunden. Kreds 2 sættes til +3ºC og er sammenkoblet med en alarm. Ved evt. fejl eller lign. på kreds 1, vil kreds 2 tilkoble, samtidig med at alarmen vil advare om at reservekredsen er tilkoblet. Ledningsfølere for termostater skal altid placeres i et følerrør, således at udskiftning nemt kan foretages ved evt. fejl på føleren. Produktvalg: deviflex DTIP-8/10 eller DSIG V tilsluttet V (hvilket giver en effekt på ca. 7 W/m). Ved en installation med 40 cm C-C afstand vil den installerede effekt blive på W/m². Se produktoversigt på side Forskrifter: Se side 42.

14 14 Frostsikring af døre og porte Systembeskrivelse: Da der i frysehuse er en konstant frostpåvirkning kan døren nemt fryse fast ved tætningen, når døren åbnes. Udover de åbenlyse skader på dør/tætning dette kan medføre, betyder stigende tilfrysning af tætningslister endvidere utætte døre/porte, som igen medfører et forøget energiforbrug i kølerummet p.g.a. de store temperaturforskelle. Det kan derfor anbefales at benytte deviflex silikonekabler til opvarmning af tætningslisterne ved sådanne åbninger. Ved rulleporte, svingdøre m.m. kan der yderligere være frostproblemer med glideskinner eller tilsvarende. Dette gælder ikke kun for frysehuse, men også for porte og døre til eksempelvis vaskehaller m.m., som har risiko for tilfrysning om vinteren. Her kan der ligeledes anvendes deviflex varmekabler til løsning af problemerne. Anvendelsesområder: Rulleporte Svingdøre Porte til vaskehaller Døre i frysehuse Kant for løberuller ved vandrensningsbassiner Produktfordele: Problemfri funktion af døre, porte, løberuller m.m. Enkel og billig installation Mindre kuldetab fra fryserum Ingen frostskader Dimensionering af effektbehov: Ved porte/døre til fryserum installeres typisk en effekt på W/m liste. Ved svingdøre og glideskinner til udvendige porte m.m. skal den installerede effekt være tilsvarende den for is- og snesmeltningsanlæg, dvs. typisk W/m². Eksempel 1: En automatisk skydeport til et fryserum skal frostsikres. Døren er 4 x 5 meter (h x b). Der påklæbes et deviflex silikonekabel på bagsiden af tætningslisten, inden denne monteres. Et kabel på 13 m med en effekt på ca. 180 W (14 W/m) anvendes.

15 Frostsikring af døre og porte 15 Eksempel 2: Til en udvendig skydeport skal glideskinnen i gulvet frostsikres med et deviflex varmekabel. Skinnen er 8 m lang og 10 cm bred. Det giver et areal på 0,8 m², hvor der bør installeres en effekt på ca. 240 W (300 W/m²), dvs. ca. 30 W/m glideskinne. Der kan således benyttes et deviflex DTIP-15 på 16 m, som lægges frem og tilbage langs glideskinnen. DTIP-15 yder 15 W/m, hvilket således giver en installeret effekt på 30 W/m. Installation: Ved installation på tætningslister rundt ved porte og døre m.m., fastgøres et deviflex silikonekabel med alumimiumstape på bagsiden af listen, inden denne færdig monteres. Ved frostsikring af glideskinner i gulvet, lægges kablet ned i betonen sammen med glideskinnen umiddelbart under denne. Dog ikke således at der er risiko for, at evt. senere fastskruning af skinnen vil kunne beskadige kablet. Regulering: I forbindelse med fryserumsporte vil varmekablet ofte være konstant tilsluttet. Til øvrige formål anbefales det at benytte en elektronisk termostat med føler, f.eks. devireg 330 eller 610. Her vil en lufttemperaturføler ofte være tilstrækkelig til styring af anlægget. Ved glideskinner nedstøbes et rør så tæt op under skinnen som muligt, hvori ledningsføleren kan placeres. Produktvalg: Der benyttes deviflex silikonevarmekabler. deviflex silikonekabler har en høj fleksibilitet og lille diameter og kan derfor nemt installeres i listen. deviflex silikonekabler kan endvidere leveres i enhver længde tilpasset den enkelte opgave. Kontakt os for yderligere oplysninger. deviflex DTIP er velegnet til nedstøbning i beton, f.eks. ved glideskinner og svingdøre. Se produktoversigt på side 36. Forskrifter: Se side 42.

16 16 Kondenssikring af gulve Systembeskrivelse: I døråbninger mellem kølerum og opvarmede rum kan der opstå kondensvand på gulvet på grund af den konstante udskiftning af kold og varm luft, når døren åbnes og lukkes. Dette giver risiko for isdannelser på gulvet, med deraf følgende risiko for uheld. Gulvet ved sådanne åbninger skal derfor opvarmes. Som en ekstra komfort vil dette også begrænse kuldestrømen i retningen mod det opvarmede område. Anvendelsesområder: Sikring af gulvarealer ved døre/porte til fryserum Produktfordele: Eliminering af ulykkesrisiko Mindre kuldetab under passage Dimensionering af effektbehov: Typisk 250 W/m² Installation: deviflex eller devimat installeres som ved almindelige betongulve, dog så tæt op under gulvoverfladen som det er praktisk muligt. Varmekablet/måtten skal installeres på begge sider af døråbningen, men må dog ikke føres på tværs af ekspansionsfuger. Det vil sige, at der i praksis skal installeres et separat varmesystem både indvendigt og udvendigt for døråbningen. For at løse problemet er det nok at installere en effekt på ca. 250 W/m² på begge sider af døråbningen. Ledningsføleren for termostaten placeres midt mellem to kabelstrenge, og så tæt på gulvoverfladen som muligt. Ledningsfølere skal altid placeres i et følerrør, der er lukket i enden for at muliggøre evt. senere udskiftning. Regulering: devireg 330 (-10ºC - +10ºC) Temperaturen på termostaten stilles således, at gulvoverfladen netop holdes frostfri (ca. 2ºC). Det kan være svært at forudsige den præcise indstilling af termostaten, da dette afhænger en del af følerens placering i gulvet. Produktvalg: Der kan anvendes deviflex DTIP- 15 eller DSIG-20 efter behov. Se produktoversigt på side Forskrifter: Se side 42.

17 Frostsikring af afledningsriste og drænrør 17 Systembeskrivelse: Mange steder i forbindelse med opog nedkørselsramper, lavninger i terrænet m.m. er der etableret dræn/ afledning af regn og smeltevand. Geografiske forhold med skiftende temperaturer omkring frysepunktet, kan forårsage tilfrysning af disse dræn. Og det kan ofte være ret omfattende isdannelser, der opstår. I perioder med tø er det således ikke altid, drænet når at tø op for at lede smeltevandet væk, inden at frosten igen sætter ind. Med deraf følgende smeltvandsproblemer. Disse problemer kan undgås ved at installere deviflex varmekabler i drænrør og afledningsriste m.m. Anvendelsesområder: Afledningsriste Drænrør Produktfordele: Fri bortledning af smeltevand Enkel og fleksibel installation Begrænsning af følgeskader p.g.a. smeltevand Lave driftsomkostninger Dimensionering af effektbehov: Typisk effekt for frostsikring og smeltning af is er W/m² afhængig af de lokale klimatiske forhold. I de mest almindelige typer af afledningsriste og drænrør vil dette svare til en effekt på ca W/m rør. Eksempel: En stejl nedkørsel til en garage ender lige før porten. For at regn og smeltevand ikke skal ødelægge porten eller trænge ind i garagen, er der etableret en afledningsrist umiddelbart foran porten. Denne rist skal frostsikres. Porten er 3 m bred, og afledningsrenden har en dimension på 10 x 10 cm. I bunden af renden skal der placeres et varmekabel, som endvidere skal fortsætte ned i frostfri dybde (ca. 1 m), for at kunne lede smeltevand væk. Der ønskes således installeret et varmekabel med en effekt på ca. 120 W, dækkende ca. 4 m afledningsrende. Et deviflex DTIP-15 på 8 m, placeret dobbelt i renden, vil således opfylde betingelserne. Installation: deviflex varmekabler kan af hensyn til fastholdelse placeres i afledningsriste og drænrør ved hjælp af devifast montagebånd eller devifast tagrendeholdere med ca. 30 cm afstand. Dette vil ligeledes sikre en passende afstand mellem kabelstrengene. Regulering: Frostsikring af afledningsriste og drænrør kan styres af en almindelig devireg elektronisk termostat, som tilsikrer, at varmen kun tilkobles efter behov. Produktvalg: deviflex elvarmekabler type DTIP- 15 eller DSIG-20 Se produktoversigt på side devireg termostater type 316, 330 eller 610. Se produktoversigt på side Forskrifter: Se side 42.

18 18 Frostsikring af antenner og wirer Systembeskrivelse: Ž varmesystemer kan med fordel anvendes i forbindelse med frostsikring af master, paraboler m.m., hvor der er stor risiko for at is (istapper) og sne falder ned på forbipasserende. Samtidigt spares en manuel fjernelse af evt. is eller sne. Anvendelsesområder: Antenner Sendemaster Paraboler Broer Skorstene Produktfordele: Enkel og effektivt løsning Lave driftsomkostninger Ingen risiko for nedfald af is eller sne Begrænsning af frostskader og/eller følgeskader Dimensionering af effektbehov: Typisk vil varmekabler med en effekt på W/m anvendes. Da anlægget hovedsageligt skal kunne smelte evt. begyndende isdannelser ved omgivende temperaturer omkring frysepunktet, skal den installerede effekt typisk ligge på omkring W/m². Afhængig af konstruktionen af den bygningsdel der skal frostsikres, kan det være vanskeligt at tale om en given effekt pr. m². Typisk vil en indbyrdes afstand mellem kabelstrengene på 5 til 10 cm dog ofte være passende. Eksempel: En 17 m høj antenne skal frostsikres for at undgå nedfald af is og sne. Kablet vikles rundt om antennen, ialt 25 W/m, hvilket svarer til en effekt på 425 W.

19 Frostsikring af antenner og wirer 19 Installation: Fastgørelse af elektriske varmekabler på master, wirer, antenner m.m. afhænger i høj grad af den enkelte opgave. Men ofte vil eksempelvis devifast aluminiumstape være brugbar, ligesom kablet i mange tilfælde vil kunne vikles rundt om det aktuelle emne. Regulering: Det anbefales, at benytte en devireg 810 termostat med luftføler og fugtføler. Af økonomiske årsager bør der benyttes en termostat med 2 følere, da det ikke er tilstrækkeligt kun at måle lufttemperaturen. Hvis luften er tør er der ingen isdannelse. - Men hvis både fugt og temperatur registreres, kan man sikrer en optimal styring af systemet. Der kan dog i særlige tilfælde anvendes andre kombinationer af termostater. Se koblingseksempler på side 34 Produktvalg: deviflex varmekabler type DTIP og DSIG. Se produktoversigt på side devireg 810. Se produktoversigt på side 34. Forskrifter: Se side 42.

20 20 Betonhærdning Systembeskrivelse: Ž varmesystemer kan anvendes til hærdning af beton i vinterperioden, hvor temperaturen ofte når under frysepunktet, men hvor det er vigtigt at byggeriet ikke forsinkes på grund af vejrforholdene. Anvendelsesområder: Ž varmesystemer kan anvendes til alle projekter, hvor det er nødvendigt at bevare den normale betonhærdningsprocess. Produktfordele: Byggeriet kan fortsætte uanset årstiden Nemt og effektivt Bedre arbejdsmiljø under byggeriet Risikoen for fugtskader formindskes Frostskader undgås Dimensionering af effektbehov: Effektbehovet er ca. 400 W/m³. Der bør ikke benyttes en effekt, der er højere end 400 W, da en højere effekt i nogle tilfælde vil forøge hastigheden af den normale betonhærdningsprocess. Dette kan skade cementmassen og dermed forringe betonkonstruktionens kvalitet. Eksempel En virksomhed fremstiller præfabrikerede betonelementer til boligbyggeri. Da udhærdningen af elementerne foregår udendørs, er det nødvendigt at frostsikre støbningen i vinterperioden. Der fremstilles bl.a. vægelementer, f.eks. 265 x 200 cm (h x b) med en tykkelse på 100 mm. Dette giver i alt 0,53 m³ beton. For at frostsikre denne plade skal der benyttes et varmekabel med en effekt på: 0,53 m³ x 400 W/m³ = 212 W. Et deviflex DTIP-15/ V varmekabel med en længde på 16 m kan anvendes. Kablet fastgøres til armeringen med en C-C afstand på ca. 33 cm. For at styre temperaturen tilsluttes varmekablet via en devireg 330 termostat (-10 til +10ºC), med en føler placeret i betonen midt mellem to kabelstrenge. Termostaten indstilles til at opretholde en temperatur i betonen på +2-3ºC. Ved en gennemsnitlig omgivelsestemperatur på ca. -8ºC, samt en udhærdningsperiode på ca. 7 dage, vil elforbruget begrænse sig til kwh. Installation: deviflex varmekabler sættes fast på armeringsnettet direkte i betonkonstruktionen (betonplade, fundament, væg) med kabelstrips eller lign. Ved brug af kabelstrips må disse ikke strammes til omkring varmekablet. Kablet skal kunne bevæge sig frit igennem alle strips. Undgå at kablet krydser eller ligger op til hinanden. Kablets bukkediameter må ikke være mindre end 6 x kablets diameter. Kablet må ikke komme i kontakt med isolationsmaterialer.

Gulvvarme. 57.05158.040179. 03.00.040.171 / EAN-nr 0905.2007 / G-nr

Gulvvarme. 57.05158.040179. 03.00.040.171 / EAN-nr 0905.2007 / G-nr Gulvvarme Indholdsfortegnelse Devicell DRY side 4 Deviflex varmekabler side 5-6 Devimat side 7-8 Devireg termostater side 9-10 WEB HOME side 11 Tilbehør til Deviflex side 12 Skema for produktvalg side

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning Notater deviflex DSIG-20 varmekabel deviflex DSIG-20 varmekabel er særlig velegnet til is og snesmeltning

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m Ž Notater deviflex DTIP-15 varmekabel deviflex DTIP-15 varmekabel tilbyder en lang række praktiske

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør

Installationsvejledning. deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør DK Installationsvejledning deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør Ž Notater deviflex DTIP-8 og DTIP-10 varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 varmekabler

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m Notater deviflex DTIP-15 varmekabel deviflex DTIP-15 varmekabel tilbyder en lang række praktiske

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse DK Installationsvejledning deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse Notater deviflex DTIV-9 drikkevandskabel deviflex type

Læs mere

Installationsvejledning. Deviflex varmekabler Deviflex DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør

Installationsvejledning. Deviflex varmekabler Deviflex DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør DK Installationsvejledning Deviflex varmekabler Deviflex DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør Notater Deviflex DTIP-10 varmekabler Deviflex DTIP-10 varme-kabler tilbyder en lang række

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

DEVI gulvvarme for optimal komfort. www.devi.dk

DEVI gulvvarme for optimal komfort. www.devi.dk DEVI gulvvarme for optimal komfort www.devi.dk Gulvvarme et konkurrencedygtigt alternativ Varmen stiger, temperaturen sænkes 26 22 18 Traditionelle radiatorsystemer sen 26 20 der varmen op under loftet,

Læs mere

DEVI gulvvarme til trægulve

DEVI gulvvarme til trægulve DEVI gulvvarme til trægulve imat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devi Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de kolde badeværelsgulve.

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 810

DK Installationsvejledning. devireg 810 DK Installationsvejledning devireg 810 Ž 1 Anvendelsesområder: devireg 810A anvendes til styring af udendørs varmekabelanlæg på veje, parkeringsarealer, ramper, opkørsler, fortove o.l. devireg 810B anvendes

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. devimat devimat devimat devimat devimat DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund driftsøkonomi Den intelligente DEVI termostat

Læs mere

Installationsvejledning. Varmekabler i beton. Betongulve >3 cm. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com

Installationsvejledning. Varmekabler i beton. Betongulve >3 cm. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com Installationsvejledning Varmekabler i beton Betongulve >3 cm Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion.................... 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner............2

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Varmeelement til udlægning DTIR-10

Varmeelement til udlægning DTIR-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning DTIR-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Intelligent heating. DEVI Varmekabel kompendium, del 3: Frostsikring af rør og temperaturvedligeholdelse 2006. www.devi.dk

Intelligent heating. DEVI Varmekabel kompendium, del 3: Frostsikring af rør og temperaturvedligeholdelse 2006. www.devi.dk Intelligent heating DEVI Varmekabel kompendium, del 3: Frostsikring af rør og temperaturvedligeholdelse 06 www.devi.dk 2 3 Frostsikring af rør Temperaturvedligeholdelse Installation Selvbegrænsende kabler

Læs mere

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg 14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1 Gulvvarmekabel 10W/m 150W (15m) Kablet kan bruges i hvilket som helst rum uanset hvor irrregulær rummet er. To leder teflon isoleret varmekabel. 10W/m 863351 Æske 150W

Læs mere

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg 14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1 Gulvvarmekabel 10W/m 150W (15m) Kablet kan bruges i hvilket som helst rum uanset hvor irrregulær rummet er. To leder teflon isoleret varmekabel. 10W/m 863351 Æske 150W

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning DK Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde og funktion...3 Begrænsning af gulvtemperatur...4 LED indikation (lysdiode)...5 Installationsvejledning...6 Placering

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning 1 1 Tillykke med Introduktion til Devireg 233... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01

Article: 08095090 Version: 01.01 Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning Tillykke med... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk DEVI gulvvarmesystem. DEVI

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

På fo f r o kan ka t t m ed ed indekl de i kl ma m et et Strålevarme:

På fo f r o kan ka t t m ed ed indekl de i kl ma m et et Strålevarme: Strålevarme: På forkant med indeklimaet Indhold: Strålevarmeprincip... Teknisk beskrivelse... Montageanvisning i TT bjælker eller nedhængt... Ydelser, SP-160TD paneler... Ydelser, SP-130TD paneler... Tryghed

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Installationsvejledning. Frostsikring. Tag og tagrendesystemer. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com

Installationsvejledning. Frostsikring. Tag og tagrendesystemer. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com Installationsvejledning Frostsikring Tag og tagrendesystemer Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Installationsvejledning 1 Introduktion.................... 3 1.1 Sikkerhedsinstruktioner............3

Læs mere

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE 04 04 Uponor Minitec Gulvvarme til renovering med lav byggehøjde Opbygning og gulvkonstruktion Minitec på betonkonstruktion Minitec gulvvarmesystem

Læs mere

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE 12 2014 5014 Uponor Minitec Gulvvarme til renovering med lav byggehøjde Minitec gulvvarmesystem Uponor Minitec består af en gulvvarmeplade forberedt

Læs mere

DEVI ELEKTRISK VARME Marts

DEVI ELEKTRISK VARME Marts DEVI ELEKTRISK VARME Frostsikring af vandrør med selvbegrænsende kabel 11.01 Frostsikring af tagrender, nedløbsrør og skotrender med selvbegrænsende kabel 11.02 DEVIreg Smart 11.03 DEVIreg Touch 11.04

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Hvorfor er der forskellige typer varmesystemer - til trægulve og betongulve? Vores systemer er testede til den europæiske standard IEC335/EN60335, hvor det anbefales,

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

Klik & tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Kit

Klik & tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Kit Klik & tænd gulvvarme DK Installationsvejledning Devidry Kit Devidry Tillykke med dit nye DEVI gulvvarmesystem. DEVI er Europas førende gulvvarmeproducent med mere end 45 års erfaring. Vi er sikre på at

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

DEVI Varmekabel kompendium. 1. del: Komfortvarme 2003. www.devi.dk. devi. at devimat devimat devimat devimat devimat

DEVI Varmekabel kompendium. 1. del: Komfortvarme 2003. www.devi.dk. devi. at devimat devimat devimat devimat devimat devi DEVI Varmekabel kompendium at devimat devimat devimat devimat devimat 1. del: Komfortvarme 2003 www.devi.dk 2 3 Generel information gulvvarme Installation i betongulve Installation i tynde gulve Installation

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME

SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME Heatcom Corporation AS Korsholm Allé 14, DK 5500 Middelfart Tlf.:+45 6341 7777 E-mail: info@heatcom.dk www.heatcom.dk CERTIFICERET GULVVARME MED 15 ÅRS GARANTI HVORFOR

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Strålevarme: På forkant med indeklimaet

Strålevarme: På forkant med indeklimaet Strålevarme: På forkant med indeklimaet Indhold: Strålevarmeprincip... Strålevarme i idrætshaller... Teknisk beskrivelse... Ydelser, isoleret paneler... Ydelser, Uisoleret paneler... Eksempel på lukket

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme Junckers massive trægulve på gulvvarme - et naturligt gulv med naturlig varme Førende varmeeksperter vælger Junckers massive trægulve på gulvvarme Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de

Læs mere

installationsvejledning

installationsvejledning DK installationsvejledning Selvbegrænsende varmekabler for temperaturvedligeholdelse af rørinstallationer - devi-hotwatt 1 2 Indholdsfortegnelse 4. 5..... Generelt om selvbegrænsende varmekabler Specifikationer

Læs mere

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009 Varenummer: 08090681 Version: 01.04 www.devi.dk VUFDA201 11/2009 DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side

Læs mere

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve DK Installationsvejledning NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering 10 Garanti

Læs mere

Infrarød-terrassevarmer princippet

Infrarød-terrassevarmer princippet Infrarød-terrassevarmer princippet Infrarød varmestråling fungerer efter et helt naturligt princip nemlig varmen fra solen. De infrarøde stråler har den egenskab, at de ikke opvarmer luften, men alle objekter

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Komfortvarme 2007. DEVI Varmekabel kompendium, del 1: Intelligent heating. www.devi.dk. devimat

Komfortvarme 2007. DEVI Varmekabel kompendium, del 1: Intelligent heating. www.devi.dk. devimat Intelligent heating devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat DEVI Varmekabel kompendium, del 1: Komfortvarme 2007 www.devi.dk * 3 Generel information gulvvarme Installation

Læs mere

Montage- og brugsanvisning PST. plantørringsstyring

Montage- og brugsanvisning PST. plantørringsstyring Montage- og brugsanvisning PST plantørringsstyring Montage- og brugsanvisning for Kongskilde PST plantørringsstyring Generelt Kongskilde PST plantørringsstyring anvendes til automatisk start/stop af lavtryksblæser

Læs mere

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp Gulvvarme set fra gulvets synspunkt Erik Brandt Hvorfor gulvvarme? Gulvvarme anvendes for at: Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp et varmt

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. Intelligent heating

Gulvvarme kompendium del 1. Intelligent heating Gulvvarme kompendium del 1 Intelligent heating 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Hvorfor vælge strålevarme som opvarmningsform? Reduceret termisk reaktionstid Varieret drift

Hvorfor vælge strålevarme som opvarmningsform? Reduceret termisk reaktionstid Varieret drift Hvorfor vælge strålevarme som opvarmningsform? Der findes mange forskellige opvarmningsformer. Og det kan derfor være ganske uoverskueligt at finde det bedst egnede produkt til at løse opgaven. Her nedenfor

Læs mere

Santex Vinterhaver - Star

Santex Vinterhaver - Star Santex Vinterhaver - Star Santex Vinterhaver Star Vil du gerne have et rum, du kan nyde året rundt, så skal du vælge en vinterhave. Hvis du derudover gerne vil have samme nydelse år efter år, så vælger

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Energibesparende cirkulationsvandingsanlæg for mink HW: P052A.0517 SW: P052A.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Opsætning af pumpestationen Pumpestationen monteres med 8mm bolte/skruer

Læs mere

Devilink RS Installationsvejledning

Devilink RS Installationsvejledning Devilink RS Installationsvejledning DK Devilink RS Devilink RS (rumtermostat) har en indbygget temperaturføler der måler rumtemperaturen. Den styrer varmen efter den aktuelle rumtemperatur i det rum hvori

Læs mere

Sådan efterisoleres med kvalitet

Sådan efterisoleres med kvalitet Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan efterisoleres med kvalitet Efterisolering er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet. Kvaliteten af efterisoleringsarbejdet

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink HR Devilink HR (indbygningsrelæ) er en enhed der tænder og slukker for varmeelementer

Læs mere

Frostbeskyttelse af tage og tagrendesystemer

Frostbeskyttelse af tage og tagrendesystemer Frostbeskyttelse af tage og tagrendesystemer www.devi.dk Indholdsfortegnelse Systembeskrivelse... 3 Produktvalg... 4 Dimensionering... 5 Installationsgennemgang... 6 Ibrugtagning... 7 Vigtigt... 7 Energiforbrug...

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Temperatur og hærdning

Temperatur og hærdning Vedr.: Til: Vinterstøbning og styrkeudvikling i terrændæk EXPAN Betons styrkeudvikling ved lave temperaturer I vintermånederne med lave temperaturer udvikles betonens styrke meget langsommere end resten

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Uponor Minitec 9,9. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøjde

Uponor Minitec 9,9. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøjde Uponor Minitec 9,9 Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøjde Uponor Minitec 9,9 Gulvvarme til renovering med lav byggehøjde Minitec gulvvarmesystem Uponor Minitec består af en gulvvarmeplade forberedt

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/6 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Dorthe Jensen, DGC og Paw Andersen, DGC Baggrund

Læs mere

KANALVARMEFLADER KANALVARMEFLADER - EFR SORTIMENT BESKRIVELSE TEMPERATURSTYRING

KANALVARMEFLADER KANALVARMEFLADER - EFR SORTIMENT BESKRIVELSE TEMPERATURSTYRING KANALVARMEFLADER SIDE 1/6 KANALVARMEFLADER - EFR Kanalvarmeflader til ventilationssystemer, for eksempel tilskudsvarme ved varmegenvindingsanlæg i boliger eller i øvrigt i forbindelse med luftkanalsystemer.

Læs mere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme:

Råd og vejledning om brug af fjernvarme: Råd og vejledning om brug af fjernvarme: FJERNVARME - ET GENBRUGSSYSTEM Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Hos forbrugerne

Læs mere

MovAir lufttæpper type L900 - L1500

MovAir lufttæpper type L900 - L1500 Inde Ude Kold MovAir lufttæpper type L900 - L1500 Montage- og betjeningsvejledning OBS! Denne vejledning skal altid opbevares sammen med produktet Generel beskrivelse lufttæpper til kolde rum Beskrivelse

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 06 2010 5013 Uponor Gulvvarmesystem 17 Det ideelle gulvvarmesystem til nye trægulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ DIT VENTILATIONSANLÆG OG ENERGIFORBRUG

SÆT FOKUS PÅ DIT VENTILATIONSANLÆG OG ENERGIFORBRUG SÆT FOKUS PÅ DIT VENTILATIONSANLÆG OG ENERGIFORBRUG Erik Damsted & Michael J. Hansen Miljøteknologi, SEGES Videncenter for Svineproduktion Svinekongres 20. oktober 2015 SÆT FOKUS PÅ: Dimensionering af

Læs mere