varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000"

Transkript

1 1 Ž varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000 Ž

2 2

3 3 Industriopvarmning Jordbundsoptøning Kirkevarme Permafrostsikring Kondenssikring Frostsikring Betonhærdning Opvarmning i landbruget Vækstopvarmning Produktvalg Lagerprogrammer Generel teknik Med dette kompendium om Ž specielle anvendelsesområder håber vi at have skabt et effektivt stykke værktøj, der kan understøtte vore samarbejdspartneres bestræbelser på at markedsføre og installere deviflex varmekabler, devireg termostater og devifast montagebånd. Kompendiet er bygget op som en kort introduktion til varmesystemet med beskivelse af de væsentligste salgsargumenter samt en mere detaljeret teknisk beskrivelse af systemet, dets anvendelse og installation. Kompendiet indskrænker sig til at beskrive en række standardinstallationer, som afspejler vor mangeårige erfaring. Følges disse beskrivelser, kan vi garantere en vellykket installation med meget lang levetid. Vi er naturligvis altid åbne for forslag og forbedringer, således at vore mange samarbejdspartnere kan have størst mulig glæde af dette materiale.

4 4 Opvarmning af arbejdspladser Systembeskrivelse: Ž varmesystemer kan anvendes til opvarmning af de fleste arbejdspladser, hvad enten det drejer sig om midlertidig eller permanent opvarmning. Til opvarmning af midlertidige arbejdspladser kan devitemp varmeblæsere anbefales, og til mere permanent opvarmning kan der opsættes HeatLine elvarmekassetter i loftet til opvarmning af et afgrænset område. Anvendelsesområder: På byggepladser, hvor bygninger, der endnu ikke er færdige, arbejdsskure/telte eller lignende, kræver opvarmning af hensyn til arbejdets udførelse eller arbejdernes velbefindende, kan devitemp med stor fordel anvendes til midlertidig opvarmning. Dette gælder ligeledes, hvor permanente varmesystemer endnu ikke er etableret, men hvor frostskader på vandledninger og inventar skal undgås. Skal der oprettes arbejdspladser/ værksteder på lagre eller i haller, hvor temperaturen skal holdes på et lavt niveau, eller hvor en totalopvarmning ikke er rentabel, kan der oprettes særlige områder med afgrænset opvarmning ved hjælp af HeatLine elvarmekassetter ophængt under loftet. Produktfordele: Fleksibel varmeløsning Undgå frostskader Varme hvor og når der er brug for det Komfortabelt arbejdsklima Uafhængigt af omgivelserne Dimensionering af effektbehov: I forbindelse med opvarmning af haller og industrilokaler m.m. afhænger den installerede effekt af en række faktorer såsom: lokalets størrelse og varmetab, ventilation, klimaforhold, ønsket temperatur og krav til opvarmningshastighed. Varmetabet kan beregnes som beskrevet i Ž Varmekabelkompendium del 1, Komfortvarme. Som nøgleformel angives: Til opvarmning af 1 m³ luft, fra 0ºC til 100ºC på én time, forbruges 36 W. Eksempel: En nyopført lagerhal har i januar måned endnu ikke fået installeret varmeanlæg. For at give håndværkerne rimelige arbejdsbetingelser, ønskes devitemp varmeblæsere anvendt for at sikre en fornuftig arbejdstemperatur i dagtimerne. Hallen andrager henholdsvis 700 m²/3500 m³ og har et varmetab på ~40 W/m². Nattemperaturen nærmer sig -10ºC. Ved at opstille 3 stk. devitemp 121T (21 kw), kan temperaturen hæves fra -10º til +15ºC på under to timer. Håndværkerne kan stille timeren før de går hjem, så varmeblæserne selv starter 1-2 timer, før de møder næste dag.

5 Opvarmning af arbejdspladser 5 Installation: devitemp er specielt konstrueret til den grove drift på byggepladser og er lige velegnet til såvel stationær som transportabel brug. devitemp er effektiv til hurtig opvarmning og kræver ingen kompliceret installation. HeatLine elvarmekassetter er specielt egnet til opvarmning af rum med en loftshøjde på 3-20 m. Kassetterne kan installeres direkte under loftet eller hænges op med wirer og har en mindste monteringsafstand til væggen på 15 cm. Ved installation over faste arbejdspladser er en højde på 1½ - 2 m over hovedet den ideelle afstand for at opnå en behagelig temperatur. Regulering: devitemp er udstyret med en termostat med en temperaturindstilling på 0-40ºC og kan fås både med og uden indbygget timer, der gør det muligt at indstille ønskede starttidspunkter. Benyttes HeatLine elvarmekassetter som direkte opvarmning ved arbejdspladser, kan disse styres ved hjælp af en afbryder eller alternativt ved hjælp af en devireg termostat med føler placeret indenfor det opvarmede område. Produktvalg: HeatLine elvarmekassetter til montering under loftet fås med effekter fra 500 W til 2000 W, alle til V. Se produktoversigt på side 39. devitemp varmeblæsere fås med effekter fra 3 kw op til 21 kw, alle 400 V. Se produktoversigt på side 38. devireg 120, 520, eller 330 kan alle benyttes til styring af HeatLine. Se produktoversigt på side Forskrifter: Se side 42.

6 6 Opvarmning af haller og større lokaler Systembeskrivelse: Ž varmesystemer kan anvendes til opvarmning af alle former for haller og større lokaler. Opvarmningen kan udføres v.h.a. deviflex elvarmekabler installeret i gulvet, devitemp varmeblæsere eller HeatLine elvarmekassetter monteret under loftet. Anvendelsesområder: Ž varmesystemer kan anvendes til opvarmning af alle typer lokaler såsom industrilokaler, sportshaller, kongreshaller m.m. Afhængig af typen af lokale og krav til varmesystemet kan ovennævnte varmeløsninger anvendes enkeltvis eller i kombination. deviflex elvarmekabler: deviflex varmekabler er særligt velegnede i lokaler, hvor en komfortabel temperatur tæt ved gulvet er interessant, f.eks. i sportshaller, kongreshaller og lignende. Elvarmekablerne kan dog have deres begrænsning, hvor store lokaler skal varmes fuldt op, eller f.eks. ved opvarmning af pakkeområde på et lager. I bygninger uden varmeanlæg kan det om vinteren være nødvendigt at opvarme rummene midlertidigt f.eks. for at undgå frostskader. Det kan her anbefales at benytte en midlertidig opstilling af devitemp varmeblæsere. Produktfordele: Høj komfort Enkel og præcis temperaturregulering Energibesparende styring Fugtproblemer og frostskader undgås Lavere ventilationsbehov Brede anvendelsesmuligheder Hurtig opvarmning ved større kuldeindfald Dimensionering af effektbehov: I forbindelse med opvarmning af haller og industrilokaler m.m. afhænger den installerede effekt af en række faktorer såsom: lokalets størrelse og varmetab, ventilation, klimaforhold, ønsket temperatur og krav til opvarmningshastighed. Varmetabet kan beregnes som beskrevet i Ž Varmekabelkompendium del 1, Komfortvarme. De nævnte opvarmningselementer kan benyttes enkeltvis eller i kombination, afhængig af kravene til installationen, når blot den samlede effekt afstemmes efter det faktiske varmebehov, samt de enkelte varmeelementers egenskaber. Brugsområde Normal effekt Max. effekt Lager Butik Værksted Idrætshal Kongreshal W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² 200 W/m² 200 W/m² 200 W/m² HeatLine elvarmekassetter: HeatLine er særdeles velegnet til højloftede lokaler samt mindre opholdsarealer, der skal lokalopvarmes. HeatLine kan også anvendes, hvor overdækkede udendørsarealer ønskes opvarmet på kølige dage. Elvarmekassetter egner sig ikke til almindelige lavloftede lokaler. devitemp varmeblæsere: devitemp er specielt konstrueret til den grove drift i industrilokaler og er lige velegnet til såvel stationær som transportabel brug. devitemp er effektiv til hurtig opvarmning, kræver ingen kompliceret installation og kan med fordel benyttes som en ekstra varmekilde i kombination med deviflex varmekabler og/eller HeatLine elvarmekassetter.

7 Opvarmning af haller og større lokaler 7 Eksempel 1: I en idrætshal på 1400 m² (8 m til loft) skal der installeres 70 W/m², i alt 98 kw. Disse fordeles med 70 kw deviflex elvarmekabler i gulvet (50 W/m² gulvflade) samt 28 kw HeatLine elvarmekassetter under loftet. Eksempel 2: I en kongressal på 875 m² ønsker man at kunne holde en temperatur på 22ºC udelukkende ved hjælp af deviflex elvarmekabler i gulvet. Varmetabet er beregnet til 40 kw. Der installeres således en effekt på 55 W/m², hvilket inkluderer en sikkerhedsmargin på 20%, så 22ºC kan opretholdes til enhver tid. Installation: deviflex varmekabler: deviflex varmekabler bør monteres mm under gulvoverfladen og med en C-C afstand på cm. Jo større C-C afstanden er, jo større skal afstanden fra kablet og op til gulvoverfladen være. Når varmekablet udlægges skal det påses, at kablerne ikke trykkes ned i isoleringsmaterialet eller på anden måde omsluttes af dette. Betonen omkring kablet bør være uden sten og skal have en konsistens, så kablet bliver helt indstøbt uden luftlommer omkring. Betonen skal udhærde (ca. 30 dage), inden gulvvarmen tilkobles. Kablets ohmog isolationsværdi skal testes både før og efter udlægningen. HeatLine elvarmekassetter: HeatLine elvarmekassetter er specielt egnet til opvarmning af rum med en loftshøjde på 3-20 m. Kassetterne kan installeres direkte under loftet eller hænges op med wirer og har en mindste monteringsafstand til væggen på 15 cm. Ved installation over faste arbejdspladser er en højde på ca. 1½ - 2 m over hovedet den ideelle afstand for at opnå en behagelig temperatur. HeatLine elvarmekassetter må kun installeres vandret. HeatLine elvarmekassetter kan under hensyntagen til det samlede varmebehov benyttes som det eneste varmesystem. Da varmetabet er størst ved ydermure, vinduer og døre, skal den største effekt også installeres her. Resten af effekten fordeles så regelmæssigt i rummet. devitemp elektriske varmeblæsere: devitemp varmeblæsere kan placeres frit på gulvet for midlertidig opvarmningsopgaver, eller kan fastmonteres på væggen med specialbeslag, der samtidig giver mulighed for vinkling mod gulvet. For at tilsikre at varmekablerne monteres korrekt, anbefales det at benytte devifast montagebånd. Disse er konstrueret, så C-C afstanden kan vælges med intervaller på 2,5 cm, f.eks. 10 cm, 12,5 cm, 15 cm, 17,5 cm osv. Kablerne kan evt. også monteres på armeringsnet. Bukkediameteren for varmekablet må ikke være mindre end 6 x kablets diameter. Eks. på betongulv på jord Betonlag 8 cm Føler Beton 5-10 cm Gulvbelægning Det er vigtigt, at gulvet er velisoleret, så varmetabet nedefter ikke bliver for stort. Isoleringsmaterialet kan være styropor, stenuld, glasuld, isolerende stentyper eller anden form for isolation. Det kan her nævnes, at U-værdien i følge dansk byggenorm er 0,20 W/m²Kº, dvs. der skal være et isoleringslag på 100 mm. Leca Isolering devifast montageskinne deviflex varmekabel

8 8 Opvarmning af haller og større lokaler Regulering: Til styring af temperaturen i store lokaler/haller vil det ofte være en fordel at dele varmesystemet ind i et antal zoner med separat temperaturregulering. Inddelingen må, hvis det er muligt, forsøges afgrænset efter naturlige afsnit i lokalet. Oftest vil en regulering med temperaturføler i rummet være at foretrække. Der kan evt. benyttes devireg 121, 521, eller 330, sidstnævnte for DIN-skinne montage. Er varmekilden udelukkende gulvvarme, kan temperaturreguleringen foretages ved hjælp af gulvføler, der registrerer temperaturen i gulvet. Dette giver en smule træg, men mere stabil temperaturregulering, hvor temperaturen ikke er så påvirkelig overfor pludselige ændringer fra eksempelvis en åben dør sammenlignet med regulering med rumføler. Termostater med gulvføler er bl.a. devireg 120,, 330 og deviheat 550. Produktvalg: Varmekabler til installation i gulve er deviflex type DTIP ( V) med en effekt på 10 W/m eller 15 W/m pr. løbende meter kabel, eller alternativt type DSIG-20 (20 W/m, 400 V varmekabel). Se produktoversigt på side HeatLine elvarmekassetter til montering under loftet fås med effekter fra 400 W til 1200 W, alle til V. Se produktoversigt på side 39. devitemp varmeblæsere fås med effekter fra 3 kw op til 21 kw, alle 400 V. Se produktoversigt på side 38. Forskrifter: Se side 42. devireg termostater er udstyret med 10 A eller 16 A relæ. Det er dermed problemfrit at kombinere styringen med kontaktorer for anlæg med større effekter. devitemp er udstyret med en termostat med en temperaturindstilling på 0-40ºC og kan fås både med og uden indbygget timer, der gør det muligt at indstille ønskede starttidspunkter. Ved totalopvarmning med HeatLine anbefales det at benytte en elektronisk rumtermostat (deviheat 550) for at opnå en økonomisk temperaturregulering. Direkte opvarmning ved arbejdspladser kan styres ved hjælp af en afbryder.

9 Jordbundsoptøning 9 Systembeskrivelse: Gravearbejde og bearbejdning af jorden i vinterperioden kan være et problem, når først frosten har sat ind. Ved hjælp af Ž elvarmekabler kan disse problemer afhjælpes hurtigt og effektivt. Kortvarig placering af varmekabler dækket af vintermåtte/isoleringsmåtte kan, f.eks. natten over, optø jordbunden så den mest af alt minder om en fugtig forårsdag. Anvendelsesområder: Byggepladser Anlægsområder Gravearbejde Kirkegårde Folie til beskyttelse af varmekabler Produktfordele: Hurtig optøning af frossen jordoverflade Enkel og hurtig installation Problemløs jordbearbejdning Ingen forsinkelser p.g.a. frosten Økonomisk løsning Dimensionering af effektbehov: En effekt mellem W/m² vil være passende ved temperaturer ned til ca. -10ºC. Ved lavere temperaturer må højere effekt anbefales. Af praktiske årsager er ca. 400 W/m² (DSIG-20 udlagt med 5 cm C-C afstand) den maksimale effekt, der bør installeres. Alternativt må optøningsperioden forlænges, og evt. kraftigere isolering anvendes. Eksempel: Frosten har sat ind. De sidste par uger har temperaturen om natten ligget omkring -10ºC. På kirkegården skal en begravelse forberedes. Dagen før graven skal etableres, udlægges ca. 40 m deviflex DTIP- 15 varmekabel med en samlet effekt på ca. 600 Watt. Kablet lægges på devifast montagebånd med en C-C afstand på 5 cm, hvilket giver en effekt på ca. 300 W/m². Kablet tilkobles natten over. Næste dag kan der graves i jorden, som på en typisk forårsdag. Elforbruget for denne løsning andrager kwh. Installation: deviflex elvarmekabler eller alternativt varmemåtte udlægges frit på jorden og dækkes af foliebeklædt vintermåtte (rockwool) eller tilsvarende. Ved udlægning af deviflex varmekabel kan anvendes devifast montagebånd til fastholdelse af kablet med den korrekte C-C afstand. Regulering: Ingen regulering er nødvendig ved denne applikation. Dog skal tilslutning udføres med jordforbindelse af sikkerhedsmæssige hensyn. Produktvalg: deviflex DTIP-15 eller DSIG-20. Se produktoversigt på side Forskrifter: Se side 42.

10 10 Opvarmning af kirker Systembeskrivelse: Opvarmning af kirker er ofte forbundet med store økonomiske omkostninger, og indbygningen af et almindeligt varmesystem kan desuden være forbundet med større ombygninger. Det er altså værd at stræbe efter løsninger, som tager dette i betragtning. I den forbindelse kan Ž elektriske rørovne og TELCO paneler nævnes, som begge udgør en billig og effektiv løsning. Anvendelsesområder: Ž rørovne anvendes til bænkvarme i kirker, men rørovne og elvarmepaneler anvendes endvidere også i stalde, omklædningsrum, våde rum, offentlige toiletter, forsamlingshuse, daginstitutioner og andre steder, hvor mennesker færdes. Produktfordele: Økonomisk Diskret Høj komfort Ingen fugtproblemer Dimensionering af effektbehov: I forbindelse med opvarmning af kirker og tilsvarende afhænger den nødvendige effekt af en række faktorer såsom: lokalets størrelse og varmetab, ventilation, klimaforhold, ønsket temperatur og krav til opvarmningshastighed. Varmetabet kan beregnes som beskrevet i Ž varmekabelkompendium del 1, Komfortvarme. I moderne kirker og trækirker vil effektbehovet typisk ligge mellem 70 og 150 W/m². I gamle kirker med u-isolerede kraftige stenvægge, kan der være behov for at installere op mod W/m². Dette dels på grund af den kraftige afkøling fra stenmassen, og dels af hensyn til en relativ hurtig opvarmning. Ofte vil opvarmning kun finde sted i forbindelse med kirkelige handlinger af hensyn til økonomi, samt beskyttelse af gamle bygnings- og udsmykningselementer. I sådanne kirker kan der ofte med fordel etableres zoneopvarmning, f. eks. ved organist og på prædikestol m.m. Dette kan evt. etableres v.h.a. HeatLine varmekassetter. Som zoneopvarmning i tilhørerområdet anvendes Ž rørovne. Ž rørovne yder en effekt på 300 W/m.

11 Opvarmning af kirker 11 Installation: Rørovne kan monteres diskret under bænkene og påvirker derfor ikke kirkens indre fremtoning. Den milde strålingsvarme, som udstråles fra overfladen, opvarmer området omkring fødderne, så der skabes et varmepolster, hvilket giver indtryk af, at hele kirken er opvarmet. Regulering: Ž rørovne kan effektreguleres i 3 trin (1/4-1/2-1/1) og har termobegrænser og overhedningssikring. Reguleringen af rørovnen er ikke tilgængelig udefra. Hele varmeanlægget kan opdeles i små grupper, som alt efter besøgstal kan tilsluttes enkeltvis. Det anbefales, at tilslutning sker via et elektronisk kontaktur, som muliggør en nøjagtig til- og frakobling af anlægget. Produktvalg: Se produktoversigt på side 39. Forskrifter: Se side 42.

12 12 Permafrostsikring af gulve Systembeskrivelse: I fryserum og frysehuse, hvor temperaturen konstant ligger mellem -20 og -30ºC, vil der trods god isolering stadig afgives kulde til omgivelserne. Det betyder, at de materialer, der har kontakt med jorden, så som fundament og gulvflader, tager kulden til sig, og jordbunden vil fryse. Jordens vandindhold udvider sig, og dette kan medføre betydelige skader på grund af frostsprængning. Det samme problem gør sig gældende ved kunstfrysning af isstadions. Dette kan dog undgås ved hjælp af frostsikring med deviflex varmekabler. Anvendelsesområder: Fryserum Frysehuse Is-stadioner Produktfordele: Frostsprængninger undgås Enkel og billig installation Fejlsikret system Dimensionering af effektbehov: Typiske værdier for installation er W/m². Ž anbefaler aldrig at installere under 15 W/m². C-C-afstanden må ikke overstige 50 cm. Kuldetabet nedefter er afhængig af gulvets U-værdi, jordens temperatur og temperaturen i frysehuset. Det kan beregnes ud fra følgende formel: P(W/m²) = t x k t = temperaturdifference mellem jorden og temperaturen i fryserummet k = gulvets varmekoefficient i W/m²Kº. Eksempel 1: Indendørs temperatur i kølehus: Jordens temperatur: Gulvets U-værdi: Beregning: Eksempel 2: Indendørs temperatur i fryserum: Jordens temperatur: Gulvets U-værdi: Beregning: -28ºC +5ºC 0,1 W/m²Kº P(W) = 33ºK x 0,1 W/m²kº = 3,3 W/m² -30ºC +8ºC 0,2 W/m²Kº P(W) = 38ºK x 0,2 W/m²K = 7,6 W/m² Som det ses af ovenstående 2 eksempler vil 15 W/m² i de fleste tilfælde være fuldt tilstrækkeligt til at løse opgaven. Eks. på opbygning af et fryserumsgulv Armeret betondæk Isolering Fugtspærre Betonplade m. deviflex varmekabler Kapillarbrydende lag Bæredygtig bund

13 Permafrostsikring af gulve 13 Installation: deviflex varmekabler til frostsikring mod underafkøling installeres som ved almindelig betongulvskonstruktion. Der bør installeres to parallelle kredse af sikkerhedsmæssige hensyn, med to termostater. Da det her er fladen under det isolerede gulv, der skal beskyttes, skal varmekablet lægges under gulvisoleringen. Kabeludlægningen skal ske direkte ovenpå den færdige betonbund med dampspærren. Kablerne skal ligge mindst 5 cm under isoleringen. Hvis der er bærende elementer i kølehuset, skal der udlægges en højere effekt i fundamentet omkring disse elementer, fordi der er et øget kuldetab til jorden gennem beton- og stålkonstruktioner. Regulering: devireg 330 (-10º til +10ºC). Der skal anvendes to kredse tilsluttet hver sin termostat. Kreds 1 sættes til +5ºC, og sørger normalt for den fornødne frostsikring af betonbunden. Kreds 2 sættes til +3ºC og er sammenkoblet med en alarm. Ved evt. fejl eller lign. på kreds 1, vil kreds 2 tilkoble, samtidig med at alarmen vil advare om at reservekredsen er tilkoblet. Ledningsfølere for termostater skal altid placeres i et følerrør, således at udskiftning nemt kan foretages ved evt. fejl på føleren. Produktvalg: deviflex DTIP-8/10 eller DSIG V tilsluttet V (hvilket giver en effekt på ca. 7 W/m). Ved en installation med 40 cm C-C afstand vil den installerede effekt blive på W/m². Se produktoversigt på side Forskrifter: Se side 42.

14 14 Frostsikring af døre og porte Systembeskrivelse: Da der i frysehuse er en konstant frostpåvirkning kan døren nemt fryse fast ved tætningen, når døren åbnes. Udover de åbenlyse skader på dør/tætning dette kan medføre, betyder stigende tilfrysning af tætningslister endvidere utætte døre/porte, som igen medfører et forøget energiforbrug i kølerummet p.g.a. de store temperaturforskelle. Det kan derfor anbefales at benytte deviflex silikonekabler til opvarmning af tætningslisterne ved sådanne åbninger. Ved rulleporte, svingdøre m.m. kan der yderligere være frostproblemer med glideskinner eller tilsvarende. Dette gælder ikke kun for frysehuse, men også for porte og døre til eksempelvis vaskehaller m.m., som har risiko for tilfrysning om vinteren. Her kan der ligeledes anvendes deviflex varmekabler til løsning af problemerne. Anvendelsesområder: Rulleporte Svingdøre Porte til vaskehaller Døre i frysehuse Kant for løberuller ved vandrensningsbassiner Produktfordele: Problemfri funktion af døre, porte, løberuller m.m. Enkel og billig installation Mindre kuldetab fra fryserum Ingen frostskader Dimensionering af effektbehov: Ved porte/døre til fryserum installeres typisk en effekt på W/m liste. Ved svingdøre og glideskinner til udvendige porte m.m. skal den installerede effekt være tilsvarende den for is- og snesmeltningsanlæg, dvs. typisk W/m². Eksempel 1: En automatisk skydeport til et fryserum skal frostsikres. Døren er 4 x 5 meter (h x b). Der påklæbes et deviflex silikonekabel på bagsiden af tætningslisten, inden denne monteres. Et kabel på 13 m med en effekt på ca. 180 W (14 W/m) anvendes.

15 Frostsikring af døre og porte 15 Eksempel 2: Til en udvendig skydeport skal glideskinnen i gulvet frostsikres med et deviflex varmekabel. Skinnen er 8 m lang og 10 cm bred. Det giver et areal på 0,8 m², hvor der bør installeres en effekt på ca. 240 W (300 W/m²), dvs. ca. 30 W/m glideskinne. Der kan således benyttes et deviflex DTIP-15 på 16 m, som lægges frem og tilbage langs glideskinnen. DTIP-15 yder 15 W/m, hvilket således giver en installeret effekt på 30 W/m. Installation: Ved installation på tætningslister rundt ved porte og døre m.m., fastgøres et deviflex silikonekabel med alumimiumstape på bagsiden af listen, inden denne færdig monteres. Ved frostsikring af glideskinner i gulvet, lægges kablet ned i betonen sammen med glideskinnen umiddelbart under denne. Dog ikke således at der er risiko for, at evt. senere fastskruning af skinnen vil kunne beskadige kablet. Regulering: I forbindelse med fryserumsporte vil varmekablet ofte være konstant tilsluttet. Til øvrige formål anbefales det at benytte en elektronisk termostat med føler, f.eks. devireg 330 eller 610. Her vil en lufttemperaturføler ofte være tilstrækkelig til styring af anlægget. Ved glideskinner nedstøbes et rør så tæt op under skinnen som muligt, hvori ledningsføleren kan placeres. Produktvalg: Der benyttes deviflex silikonevarmekabler. deviflex silikonekabler har en høj fleksibilitet og lille diameter og kan derfor nemt installeres i listen. deviflex silikonekabler kan endvidere leveres i enhver længde tilpasset den enkelte opgave. Kontakt os for yderligere oplysninger. deviflex DTIP er velegnet til nedstøbning i beton, f.eks. ved glideskinner og svingdøre. Se produktoversigt på side 36. Forskrifter: Se side 42.

16 16 Kondenssikring af gulve Systembeskrivelse: I døråbninger mellem kølerum og opvarmede rum kan der opstå kondensvand på gulvet på grund af den konstante udskiftning af kold og varm luft, når døren åbnes og lukkes. Dette giver risiko for isdannelser på gulvet, med deraf følgende risiko for uheld. Gulvet ved sådanne åbninger skal derfor opvarmes. Som en ekstra komfort vil dette også begrænse kuldestrømen i retningen mod det opvarmede område. Anvendelsesområder: Sikring af gulvarealer ved døre/porte til fryserum Produktfordele: Eliminering af ulykkesrisiko Mindre kuldetab under passage Dimensionering af effektbehov: Typisk 250 W/m² Installation: deviflex eller devimat installeres som ved almindelige betongulve, dog så tæt op under gulvoverfladen som det er praktisk muligt. Varmekablet/måtten skal installeres på begge sider af døråbningen, men må dog ikke føres på tværs af ekspansionsfuger. Det vil sige, at der i praksis skal installeres et separat varmesystem både indvendigt og udvendigt for døråbningen. For at løse problemet er det nok at installere en effekt på ca. 250 W/m² på begge sider af døråbningen. Ledningsføleren for termostaten placeres midt mellem to kabelstrenge, og så tæt på gulvoverfladen som muligt. Ledningsfølere skal altid placeres i et følerrør, der er lukket i enden for at muliggøre evt. senere udskiftning. Regulering: devireg 330 (-10ºC - +10ºC) Temperaturen på termostaten stilles således, at gulvoverfladen netop holdes frostfri (ca. 2ºC). Det kan være svært at forudsige den præcise indstilling af termostaten, da dette afhænger en del af følerens placering i gulvet. Produktvalg: Der kan anvendes deviflex DTIP- 15 eller DSIG-20 efter behov. Se produktoversigt på side Forskrifter: Se side 42.

17 Frostsikring af afledningsriste og drænrør 17 Systembeskrivelse: Mange steder i forbindelse med opog nedkørselsramper, lavninger i terrænet m.m. er der etableret dræn/ afledning af regn og smeltevand. Geografiske forhold med skiftende temperaturer omkring frysepunktet, kan forårsage tilfrysning af disse dræn. Og det kan ofte være ret omfattende isdannelser, der opstår. I perioder med tø er det således ikke altid, drænet når at tø op for at lede smeltevandet væk, inden at frosten igen sætter ind. Med deraf følgende smeltvandsproblemer. Disse problemer kan undgås ved at installere deviflex varmekabler i drænrør og afledningsriste m.m. Anvendelsesområder: Afledningsriste Drænrør Produktfordele: Fri bortledning af smeltevand Enkel og fleksibel installation Begrænsning af følgeskader p.g.a. smeltevand Lave driftsomkostninger Dimensionering af effektbehov: Typisk effekt for frostsikring og smeltning af is er W/m² afhængig af de lokale klimatiske forhold. I de mest almindelige typer af afledningsriste og drænrør vil dette svare til en effekt på ca W/m rør. Eksempel: En stejl nedkørsel til en garage ender lige før porten. For at regn og smeltevand ikke skal ødelægge porten eller trænge ind i garagen, er der etableret en afledningsrist umiddelbart foran porten. Denne rist skal frostsikres. Porten er 3 m bred, og afledningsrenden har en dimension på 10 x 10 cm. I bunden af renden skal der placeres et varmekabel, som endvidere skal fortsætte ned i frostfri dybde (ca. 1 m), for at kunne lede smeltevand væk. Der ønskes således installeret et varmekabel med en effekt på ca. 120 W, dækkende ca. 4 m afledningsrende. Et deviflex DTIP-15 på 8 m, placeret dobbelt i renden, vil således opfylde betingelserne. Installation: deviflex varmekabler kan af hensyn til fastholdelse placeres i afledningsriste og drænrør ved hjælp af devifast montagebånd eller devifast tagrendeholdere med ca. 30 cm afstand. Dette vil ligeledes sikre en passende afstand mellem kabelstrengene. Regulering: Frostsikring af afledningsriste og drænrør kan styres af en almindelig devireg elektronisk termostat, som tilsikrer, at varmen kun tilkobles efter behov. Produktvalg: deviflex elvarmekabler type DTIP- 15 eller DSIG-20 Se produktoversigt på side devireg termostater type 316, 330 eller 610. Se produktoversigt på side Forskrifter: Se side 42.

18 18 Frostsikring af antenner og wirer Systembeskrivelse: Ž varmesystemer kan med fordel anvendes i forbindelse med frostsikring af master, paraboler m.m., hvor der er stor risiko for at is (istapper) og sne falder ned på forbipasserende. Samtidigt spares en manuel fjernelse af evt. is eller sne. Anvendelsesområder: Antenner Sendemaster Paraboler Broer Skorstene Produktfordele: Enkel og effektivt løsning Lave driftsomkostninger Ingen risiko for nedfald af is eller sne Begrænsning af frostskader og/eller følgeskader Dimensionering af effektbehov: Typisk vil varmekabler med en effekt på W/m anvendes. Da anlægget hovedsageligt skal kunne smelte evt. begyndende isdannelser ved omgivende temperaturer omkring frysepunktet, skal den installerede effekt typisk ligge på omkring W/m². Afhængig af konstruktionen af den bygningsdel der skal frostsikres, kan det være vanskeligt at tale om en given effekt pr. m². Typisk vil en indbyrdes afstand mellem kabelstrengene på 5 til 10 cm dog ofte være passende. Eksempel: En 17 m høj antenne skal frostsikres for at undgå nedfald af is og sne. Kablet vikles rundt om antennen, ialt 25 W/m, hvilket svarer til en effekt på 425 W.

19 Frostsikring af antenner og wirer 19 Installation: Fastgørelse af elektriske varmekabler på master, wirer, antenner m.m. afhænger i høj grad af den enkelte opgave. Men ofte vil eksempelvis devifast aluminiumstape være brugbar, ligesom kablet i mange tilfælde vil kunne vikles rundt om det aktuelle emne. Regulering: Det anbefales, at benytte en devireg 810 termostat med luftføler og fugtføler. Af økonomiske årsager bør der benyttes en termostat med 2 følere, da det ikke er tilstrækkeligt kun at måle lufttemperaturen. Hvis luften er tør er der ingen isdannelse. - Men hvis både fugt og temperatur registreres, kan man sikrer en optimal styring af systemet. Der kan dog i særlige tilfælde anvendes andre kombinationer af termostater. Se koblingseksempler på side 34 Produktvalg: deviflex varmekabler type DTIP og DSIG. Se produktoversigt på side devireg 810. Se produktoversigt på side 34. Forskrifter: Se side 42.

20 20 Betonhærdning Systembeskrivelse: Ž varmesystemer kan anvendes til hærdning af beton i vinterperioden, hvor temperaturen ofte når under frysepunktet, men hvor det er vigtigt at byggeriet ikke forsinkes på grund af vejrforholdene. Anvendelsesområder: Ž varmesystemer kan anvendes til alle projekter, hvor det er nødvendigt at bevare den normale betonhærdningsprocess. Produktfordele: Byggeriet kan fortsætte uanset årstiden Nemt og effektivt Bedre arbejdsmiljø under byggeriet Risikoen for fugtskader formindskes Frostskader undgås Dimensionering af effektbehov: Effektbehovet er ca. 400 W/m³. Der bør ikke benyttes en effekt, der er højere end 400 W, da en højere effekt i nogle tilfælde vil forøge hastigheden af den normale betonhærdningsprocess. Dette kan skade cementmassen og dermed forringe betonkonstruktionens kvalitet. Eksempel En virksomhed fremstiller præfabrikerede betonelementer til boligbyggeri. Da udhærdningen af elementerne foregår udendørs, er det nødvendigt at frostsikre støbningen i vinterperioden. Der fremstilles bl.a. vægelementer, f.eks. 265 x 200 cm (h x b) med en tykkelse på 100 mm. Dette giver i alt 0,53 m³ beton. For at frostsikre denne plade skal der benyttes et varmekabel med en effekt på: 0,53 m³ x 400 W/m³ = 212 W. Et deviflex DTIP-15/ V varmekabel med en længde på 16 m kan anvendes. Kablet fastgøres til armeringen med en C-C afstand på ca. 33 cm. For at styre temperaturen tilsluttes varmekablet via en devireg 330 termostat (-10 til +10ºC), med en føler placeret i betonen midt mellem to kabelstrenge. Termostaten indstilles til at opretholde en temperatur i betonen på +2-3ºC. Ved en gennemsnitlig omgivelsestemperatur på ca. -8ºC, samt en udhærdningsperiode på ca. 7 dage, vil elforbruget begrænse sig til kwh. Installation: deviflex varmekabler sættes fast på armeringsnettet direkte i betonkonstruktionen (betonplade, fundament, væg) med kabelstrips eller lign. Ved brug af kabelstrips må disse ikke strammes til omkring varmekablet. Kablet skal kunne bevæge sig frit igennem alle strips. Undgå at kablet krydser eller ligger op til hinanden. Kablets bukkediameter må ikke være mindre end 6 x kablets diameter. Kablet må ikke komme i kontakt med isolationsmaterialer.

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Energirigtigt byggeri

Energirigtigt byggeri Energirigtigt byggeri Energiteknolog Sofiendalsvej 60 Telefon 72 50 59 00 Fax 72 50 59 99 http://www.ucn.dk Titel: Afgangsprojekt. Tema: Passivhuse. Projektperiode: 4.semester afgangsprojekt. Deltager:

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Lagring af kartofler Kasselager til læggekartofler op til 100 tons i eksisterende bygning Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 103.10-03 Udgivet 28.06.2006 Revideret - Side 1 af 10 Dette

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer August 09 Indledning Lorem ipsum Indhold I forbindelse med traditionelle tømrer- og murerkonstruktioner har den danske byggebranche

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf.

Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf. Hegn til Heste Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Indledning Pt. side 1.0 3 Hestenes reaktionsmønster 1.1 3 Foldenes formål, udstyr og størrelse 1.2 5 Hvad er årsagen til heste

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i

Læs mere

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Energibesparelse Professionshøjskolerne i Danmark 19. maj 2014 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1 for arbejdet... 5 1.1 Registreringer... 5

Læs mere