Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse"

Transkript

1 EBB projektet er en øvelse i paradigme skiftet Projektets idé er at vende billedet, så energispare tiltag Energirigtig og Brugerdreven vedligeholdelsesbehov ønsker om bedre boligkvalitet Bygningsfornyelse ikke kun ses om konkurrerende om de samme knappe midler men også som tiltag der i den rigtige kombination kan skabe så gode boliger og så lavt energiforbrug, at brugerne gerne vil afsætte de fornødne midler til dem

2 1. generation / Ryesgade 30 bygningsfornyelse + energibesparelse (varme) og indeklima-optimering + brugeradfærd før/efter registrering og vejledning Spørgsmål i 2009: Er det overhovedet muligt at opnå energibesparelser i de gamle huse? - og undgå at man derved sætter bevaringsværdier over styr? - og få beboerne til at bifalde og understøtte indsatsen? Svarene blev søgt i tre sammenbragte projekter

3 1. generation / Ryesgade 30 Bygge og installationstekniske løsninger > beregnet 73% reduktion i varmeforbrug Realiseret reduktion? Brugeradfærd!

4 1. generation / Ryesgade 30 bygningsfornyelse + energibesparelse (varme) og indeklima-optimering + brugeradfærd før/efter registrering og vejledning 2. generation / Ryesgade 25 bygningsfornyelse med energibesparelse (varme+el) og indeklima-optimering og bruger-involvering og - kvalificering

5 Udvide mulighedsrummet 1. der præsenteres et spektrum af muligheder for tiltag/værdier, der kan tilføres bygning og boliger (betydeligt bredere end det spektrum der normalt arbejdes med) 2. erkendte og ikke erkendte brugerønsker og behov afdækkes og oversættes til programpunkter i en fornyelsesindsats 3. der opstilles program for en helhedsorienteret indsats, som brugerne kan præge og engagere sig i efterfølgende bruge på optimal måde

6 Problemer & muligheder

7 Dialog om muligheder

8 Kickoff og spørgeskema Kickoff møde med information + små øvelser a la hvad er den gode bolig? Umiddelbar beboerreaktion: Glade for at blive inddraget men skeptiske over for de reelle hensigter Spørgeskemaundersøgelse om problemer i bygning og boliger ønsker til forbedringer brugen af boligen

9 Workshop 1 Vi var nok lidt for løse i vores input til og lidt for stive i vores organisering af workshoppen, men den gav en række spontane udsagn til det videre arbejde

10 Idékatalog

11 Idékatalog energi og indeklimaoptimering 1. generations tiltag

12 Idékatalog boligkvaliteter bad, køkken, altan + indretning/sammenlægning/tilbygning

13 Idékatalog optimering af installationer varme, vand og el komfort kombineret med besparelser

14 Idékatalog kvaliteter i og omkring bygning elevator, fællesarealer inde/ude, cykelparkering, vaskeri,

15 Idékatalog eksempel: vinduer

16 prioriteringer to-vejs information og kvalificering Idékatalog eksempel: vinduer

17 Prioriteringer krav

18 Prioriteringer ønsker

19 Prioriterede krav og ønsker kombineres til programmer for helhedsløsninger Blomster Prioriterede idéer/krav/ønsker Buketter Scenarier

20 Brugsrum + Nedlæggelse af bagtrappe + Nyt køkken + Nyt bad/toilet + Nye tagboliger Scenarie 1 + Vaske- og tørrerum i stue/kælder + Opbevaring i kælder + Bedre cykelparkering + Affaldssortering i gård + Funktionsdelte gårdrum Klimaskærm + Indvendig isolering gade og gård + Lavenergi-vinduer og yderdøre + Nyt isoleret tag i forbindelse m. tagboliger + Isolering af kælderydervæg og kælderloft + Udvendig isolering af gavle Installationer + Optimering af 1-strenget varmeanlæg + Balanceret ventilation + Vandbesparende armaturer og toiletter + Nye elinstallationer, flere kontakter, digitale målere

21 Brugsrum + Nedlæggelse af bagtrappe + Nyt køkken + Nyt bad/toilet + Nye tagboliger + Elevator + Beboerlokale + Franske altaner + Enkelte lejlighedssammenlægninger + Vaske- og tørrerum i stue/kælder + Opbevaring i kælder + Bedre cykelparkering + Affaldssortering i gård, kompostanlæg + Funktionsdelte gårdrum Klimaskærm + Indvendig isolering gade og gård + Lavenergi-vinduer, altandøre og yderdøre + Nyt isoleret tag i forbindelse m. tagboliger + Isolering af kælderydervæg og kælderloft + Udvendig isolering af gavle Scenarie 2 Installationer + Nyt 2-strengsanlæg, individuel varmestyring + Balanceret ventilation med behovsstyring + Vandbesparende armaturer og toiletter + Nye elinstallationer, flere kontakter, digitale målere, visualisering + Regnvand til fælles vaskeri + Solceller på sydgavl

22 Brugsrum + Nedlæggelse af bagtrappe + Nyt køkken udvidet i gårdfacade -> spisekøkken + Nyt bad/toilet + Nye tagboliger + Elevator + Beboerlokale og fælles tagterrasse/taghave + Altaner + Enkelte lejlighedssammenlægninger + Vaske- og tørrerum i stue/kælder + Opbevaring i kælder + Bedre cykelparkering + Affaldssortering i gård, kompostanlæg + Funktionsdelte gårdrum Klimaskærm + Indvendig isolering gade og gård + Lavenergi-vinduer, altandøre og yderdøre + Nyt isoleret tag i forbindelse m. tagboliger + Isolering af kælderydervæg og kælderloft + Udvendig isolering af gavle + Partiel tilbygning på bagfacade Installationer Scenarie 3 + Nyt 2-strengsanlæg, individuel varmestyring og visualisering + Hybrid, balanceret ventilation m. behovsstyring og visualisering + Vandbesparende armaturer og toiletter + Nye elinstallationer, flere kontakter, digitale målere, visualisering og automatisering + Regnvand til fælles vaskeri + Solceller på sydgavl og sydvendt tagflade + Grønt tag og LAR (lokal afledning af regnvand)

23 Scenarie 2 valgt + elementer fra scenarie 3. som program for et bygningsfornyelsesprojektet med Traditionel renovering af tag, facader, trapper og kælder + ny topisoleret tagetage med nye boliger + klasse A vinduer / franske altaner + nedlæggelse af bitrapper / brandsikring af hovedtrapper + oversvømmelsessikring af kælder Traditionel isolering af gavle, port og kælderdæk + indvendig isolering af facader Forsigtigt forslag om 10 nye køkkener og badeværelser (25%) samt de traditionelle installationsudskiftninger udviklet til et omfattende program for opgradering til (frem)tidssvarende og energi /indeklima rigtige boliger

24 Program for boligerne fortsat blanding af store og små boliger men de dårligste boliger omlægges (4 stk. fra 1 til 2 sidige) eller nedlægges/sammenlægges (5 stk.) alle boliger får nyt, velindrettet badeværelse, i en størrelse som passer til boligen bitrapperne nedlægges for at muliggøre etablering af badeværelser uden at tage areal fra lejligheden i to af de fem opgange kan der også gøres plads til etablering af elevator mellem de nye badeværelser køkkener i dårlig stand / indretning udskiftes køkkener i middel eller god stand kan udskiftes (egenfinansieret) køkkener kan sammenlægges med tilstødende værelse til køkken/alrum 4 lejligheder udvides med tilbygning af køkken

25 Program for installationer Nyt varmeanlæg med intelligente termostater og fjernaflæsning/ styring? Nye vand, afløbs og gas installationer Ventilation bruger og behovsstyret i den enkelte lejlighed udsugning fra køkken og badeværelse friskluftindtag til stuer og værelser tempereret med varmegenvinding og/eller ventilationsvinduer El ny belysning på trapper og facader og i kælder ny el forsyning ført frem til lejlighederne ny el installation til nye køkkener og badeværelser nyt antenne /telefon /it net udskiftning af el i entréer, stuer og værelser? nyt udstyr til el besparelser?

26 1½ års dialog i Ryesgade 25..

27 1½ års dialog i Ryesgade 25.. rundes af med prøvelejlighed som både er laboratorium og showroom dialog med beboerne om min lejlighed skal basis indsatsen suppleres med ændret indretning af boligen, flere franske altaner, dialog om vores ejendom skal basis indsatsen suppleres med elevator i opgangen, fællesarealer inde/ude,..

28 1½ års dialog i Ryesgade 25.. følges op med projektering, hvor vi skal omsætte det valgte program til en arkitektonisk, funktionel og bygbar helhedsløsning realisering, hvor vi skal fastholde idéerne og ambitionerne, også når der opstår problemer under byggeriet (eller viser sig nye muligheder) evaluering

29 Københavns kommune Arup & Hvidt FornyelsesFonden DTU Byg, Videncenter for Energibesparelser i Bygninger Enemærke&Petersen Exhausto, InVentilate, AirMaster, Develco, Rockwool Kingspan, Frovin Vinduer læs mere på

30 Fra renovér til innovér 1. innovere, frem for kun at renovere ikke kun genoprette og restaurere også tilføje nye værdier 2. stå ved husenes alder og historie + tilføje nyt i nutidig bygge teknik/ stil > skabe ny helhed (1+1=1) 3. skrive et nyt kapitel i husets lange historie og vide (og forberede?) at der også kommer nye kapitler i fremtiden

31 tilføje nye værdier bekostelig opretning af nedslidt bitrappe? eller fjerne trappen og bruge trapperummet til elevator? renovere et nedslidt vindue og en revnet brystning? eller udskifte vindue og brystning til altandør?

32 og bygge uden på, oven på og ind imellem husene

33 Eksempel: Huset på Christianshavn Nyt skifertag: 4 mio. kr.

34 Eksempel: Huset på Christianshavn Solcelletag: + ¼ mio. kr. Årlig el produktion: kr.

35 Eksempel: Huset på Christianshavn Bedre bolig / hævet tag mod gård: + ¼ mio. kr. pr. bolig

Lysstudie Eksisterende forhold Topview, juni kl. 9-18

Lysstudie Eksisterende forhold Topview, juni kl. 9-18 Lysstudie Eksisterende forhold Topview, juni kl. 9-18 N Lysstudie Eksisterende forhold Set fra syd -Formiddagssol Skyggediagram kl 10-14 i juni Lysstudie Eksisterende forhold Set fra Vest, Eftermiddagssol

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013

RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013 BOLIGER 01 RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013 Ryesgade 30 havde slidt klimaskærm og stort energiforbrug samt boliger uden bad. Ejendommen er totalistandsat og maksimalt energioptimeret med respekt

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til

Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Designguide for energi, dagslys & indeklimarenovering Helhedsrenovering, definition ~ Vi benytter en renoveringstilgang med fokus på energi, dagslys og indeklima i et helhedsperspektiv.

Læs mere

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Med udsigt til at helhedsplanen og tilhørende økonomi for en renovering af Fruehøj ville være forhandlet på plads

Læs mere

OPSAMLING FRA KONFENCE OM ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER AFHOLDT 22. APRIL 2010 I DGI-BYEN

OPSAMLING FRA KONFENCE OM ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER AFHOLDT 22. APRIL 2010 I DGI-BYEN IDÉKATALOG OPSAMLING FRA KONFENCE OM ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER AFHOLDT 22. APRIL 2010 I DGI-BYEN ALMENNET BYGHERREFORENINGEN EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 De 28

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 3 30. JUNI 2015, HORSENS UDEAREAL, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 3 30. JUNI 2015, HORSENS UDEAREAL, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 30. JUNI 2015, HORSENS UDEAREAL, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 3 d.a.i. arkitekter ingeniører Sags nr.: 11096-04, 30. Juni 2015 Kristina Rytter, Arkitekt

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS d.a.i. arkitekter ingeniører Sags nr.: 11096-04, Juli 2015 Kristina Rytter, Arkitekt

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Ryesgade 30 Byfornyelsesprojekt

Ryesgade 30 Byfornyelsesprojekt Ryesgade 30 Byfornyelsesprojekt Energirenovering / indeklima-udfordringer Rune Korsholm Andersen Ph.d. Center for indeklima og energi DTU www.ie.dtu.dk Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk

Læs mere

Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse

Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse Haslev - 22. oktober 2012 John Sommer, salgsdirektør 1 mth.com 20. november 2012 Indhold 1 MT Højgaard A/S 2 Den Danske bygningsmasse fordelt

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter Indsatsområde: indre nørrebro Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret.

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf. Rapportnr: 134 Firmanr: 58 Dato: 01-09-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf.nr 23241157 BOLIGEJER Dorthe

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Overordnet konklusion... 3 3.0 Ejendomsoplysninger... 4 4.0... 5 Tag (01):... 6 Kældre og fundamenter

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1 Projekttemamøde vedrørende nye køkkener og badeværelser samt vand, varme, afl øb og el i boligen Lyngby Almennyttige Boligselskab. Januar 2013 TEMAAVIS for bæredygtig

Læs mere