Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef EN / Version 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2"

Transkript

1 Aduro 5-1 Brugsvejledning User Manual Ecolabel - Sintef EN / Version 2

2 Tillykke med din nye Aduro pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro pejseindsats, er det vigtigt, at du læser betjeningsvejledningen grundigt, inden pejseindsatsen installeres og tages i brug. 1.0 Generelt 1.1 Godkendelser Aduro 5-1 opfylder den europæiske standard EN samt Norsk standard NS 3058 og er dermed godkendt til montering og brug i Europa. Produktionen er samtidig underlagt ekstern kvalitetskontrol. Produktdokumentation for Norge har Sintef nr og kan downloades fra eller på Aduro 5-1 er yderligere Svanemærket, hvilket understreger, at pejseindsatsen opfylder de stengeste miljøkrav og produceres på en miljømæssig forsvarlig måde. 1.2 Tekniske data Nominel effekt Røgafgang Mål (HxBxD) Afstand fra centrum røgstuds til bagkant ovn Vægt Materiale Brændsel Brændelængde max. Konvektionsovn Primær-, sekundær- og tertiær lufttilførsel Rudeskyl Askeskuffe 7 kw Ø150 mm top/bag 574 x 635 x 460 mm 19 cm 77 kg Pladejern Træ og træbriketter 40 cm Virkningsgrad 77% Skorstenstræk Maksimal afbrændingsmængde per time: 12 Pa - Træ ca. 3,4 kg Varmeeffekt i bygninger med - Optimal isolering - Gennemsnitlig isolering - Dårlig isolering 175 m2 115 m2 70 m2 1.3 VIGTIGT: PRODUKTIONSNUMMER På brændeovnen er der angivet et produktionsnummer nederst på typeskiltet bag på ovnen. Derudover er nummeret stemplet nederst indvendig i lågen. Vi anbefaler, at du noterer nummeret i nedenstående felt inden montering. Af hensyn til garantien og ved øvrige henvendelser er det vigtigt, at du kan oplyse dette nummer. P/ Nr

3 1.4 Hjemtransport Ved hjemtransport af pejseindsatsen skal den helst stå lodret op. Hvis du vil lægge den ned, er det vigtigt at fjerne løse dele fra brændkammeret, dvs. støbejernsrist og løse ildfaste sten, og tage askeskuffen ud. Alternativt kan du lade de ildfaste sten og støbejernsristen blive i brændkammeret og herefter fylde det op med overskudsemballage, så de løse dele fastholdes. 2.0 Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan også søge råd om installationen hos din forhandler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle lokale forordninger og regler, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installation af pejseindsatsen. Bemærk: Pejseindsatsen må først tages i brug, når den er godkendt af den lokale skorstensfejer. PRØVNINGSATTEST Efter godkendelse skal skorstensfejeren underskrive prøvningsattesten (se side 12), som dokumentation for, at ovnen opfylder miljøkravene i henhold til Brændeovnsbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. juni For Norge: Installasjon av nye ildsteder skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Huseier står selv ansvarlig for at alle krav til sikkerhet er ivaretatt på en forskriftsmessig måte og er forpligtet til at få installasjonen inspisert og sikkerheten bekreftet av en kvalifisert kontrollør. Lokalt feiervesen må informeres dersom installasjonen medfører endret feiebehov. Illustration Aduro 5-1 Sekundærspjæld Rulle til at lette montering Primærspjæld og askeskuffe Stilleskruer* * Husk at påmontere stilleskruerne inden pejseindsatsen placeres det ønskede sted. Disse er i askeskuffen

4 Røgvenderplade i stål Dæksel til røgudgang Vermiculiteplader Indfatningsåbning Pejseindsatsen er konstrueret således, at murværket kan slutte næsten tæt til pejseindsatsen de første 10 cm fra fronten. Dvs., at hullet i murværket skal være cm i højden og 58,5-59 cm i bredden. Efter de første 10 cm i dybden skal der være 2,5 cm luft rundt om indsatsen. Dette giver en totalbredde på minimum 63,5 cm og en totaldybde på minimum 49 cm inde i pejseåbningen. Det er vigtigt, at der er 2,5 cm luft rundt om indsatsen og korrekt ventilation (se pkt. 2.2), idet den ellers ikke afkøles tilstrækkeligt. Korrekt afkøling er både afgørende for virkningsgraden og for at Aduro-tronic fungerer. Fronten på indsatsen dækker et område på 57,4 cm i højden og 63,5 cm i bredden (med ramme). Du skal være opmærksom på tilslutning af røgrør når indfatningsåbningen laves. Der er behov for ekstra plads for at få røgrøret på plads. Oftest tages nogle sten ud over pejseindsatsen. 2.1 Ovnens placering/ afstandskrav Det er vigtigt, at den nye pejseindsats kan indbygges der, hvor du ønsker det. Du skal være sikker på, at placeringen opfylder de lokale regler. Kun når ovnen placeres op ad brændbart materiale, stilles der krav til afstand. Se nedenstående skema og illustration

5 Afstand til brændbart materiale Bag indsatsen Ved siden af indsatsen Møbleringsafstand foran indsatsen Minimum højde over gulv 25 cm 30 cm 110 cm 26 cm Bagside Der er mulighed for at reducere afstanden til brændbart materiale, hvis der isoleres med minimum 5,0 cm isolering med samme egenskaber som Aduro Superisol, Isolrath 1000 eller lignende materiale omkring Aduro 5-1. Vær dog opmærksom på, at der fortsat skal være 2,5 cm luft rundt om pejseindsatsen. Dette betyder, at afstanden til brændbart materiale kan reduceres til 7,5 cm (2,5 cm luft rundt om indsatsen + 5 cm isolering). 2,5 cm luft 5,0 cm isolering Brændbart materiale - 5 -

6 Bemærk: at pejseindsatsen skal installeres på et gulv med tilstrækkelig bæreevne. Hvis den eksisterende konstruktion ikke opfylder denne forudsætning, skal der foretages passende foranstaltninger (fx belastningsfordelende plade) for at opnå dette. For at en pejseindsats kan placeres over et brændbart materiale som f.eks. trægulv eller gulvtæppe, er et ikke brændbart underlag nødvendigt. Gulvpladens størrelse afhænger af pejseindsatsens størrelse og skal minimum dække 30 cm foran pejseindsatsen og 15 cm til hver side. I Norge er det ikke et krav at gulvplaten skal dekke 15 cm til hver side. Vi anbefaler imidlertid, at gulvplaten minimum dekker 5-10 cm til siden. Når peisbunnen er høyere enn 470 mm fra gulv, må gulvplatens framspring være lenger enn 300 mm. Tillegget skal tilsvare den delen av høyden som ovestiger 470 mm. Fx hvis høyden på peisbunnen er 570 mm over gulvet, skal gulvplaten i ubrennbart material springe 400 mm ut foran ilegget. 2.2 Konvektion og ventilation Aduro 5-1 er konstrueret som en konvektionsovn. Det betyder, at der cirkulerer rumluft mellem den indre ovn og den ydre kappe. Den varme luft fordeles derfor jævnt i rummet. For at få det fulde udbytte af energien i træet skal man dog også udnytte den varme, som opstår omkring pejseindsatsen og røgrøret, der forbinder pejseindsatsen med den isolerede skorsten. Varmeværdien afhænger af det uisolerede røgrørs længde - som udgangspunkt kan man regne med, at den første meter uisoleret røgrør øger virkningsgraden med ca. 5 %. Der skal være minimum 25 mm luft rundt om pejseindsatsen. Det er vigtigt, at rummet omkring pejseindsatsen og røgrøret er ventileret. Der skal minimum være 200 cm 2 ventilationsåbning både under og over pejseindsatsen. Man kan skabe ventilation omkring røgrøret på mange måder. Herunder er vist et eksempel. Illustration: indbygning med ventilation omkring røgrør 2.3 Tilslutning af røgrør Pejseindsatsen kan tilsluttes med enten flexrør eller almindelige røgrør. Hvis flexrør benyttes skal du sikre dig, at de er beregnet til røgrør og kan klare den høje temperatur. Flexrør må kun anvendes til eksisterende pejsemiljø. Derfor anbefaler vi, at du taler med skorstensfejeren, inden du anvender flexrør

7 Du kan benytte både top- og bagudgang på pejseindsatsen alt afhængig af, hvad der passer bedst til din konstruktion. Aduro 5-1 er fra fabrikken monteret med røgafgang i toppen. Ønskes røgafgang bagud tages den runde plade af bagpladen øverst bag på pejseindsatsen og derefter afmonteres dækpladen, der fra fabrikken er monteret ved bagudgangen. Dækpladen monteres herefter på topafgangen. Til Aduro 5-1 anvendes et røgrør med en indvendig diameter på 150 mm. Det vil oftest være lettest at anvende flexrør, hvis man ikke har særlig god tilgang til skorstenen. Har du derimod fuld tilgang, anbefaler vi dig at anvende almindelige røgrør i 2,0 mm stål. Montering med røgrør i nye konstruktioner Den mest simple måde at montere røgrør på er ved at placere en skorsten med en lysning på 160 mm lige over røgstudsen på indsatsen. I dette tilfælde benyttes et lige 2,0 mm røgrør med en invendig diameter på 150 mm i en passende længde. Der lægges 3 x pakningsbånd rundt om røgrøret, som derefter skubbes op i skorstenen. Nu placeres pejseindsatsen, og røgrøret trækkes ned over røgstudsen. Pejseindsatsen kan også monteres med en stålskorsten. Stålskorstenen skal placeres direkte over røgstudsen. Vi anbefaler at anvende en stålskorsten, der er selvbærende og monteret med et teleskoprøgrør. Med denne løsning vil det være muligt at løfte røgrøret og tage indsatsen ud, uden at skorstenen skal løftes. Husk at rummet over pejseindsatsen skal lukkes af en vandret liggende ikke brandbar plade. Denne plade skal monteres minimum 85 cm under loftet. Rummet under denne plade (over pejseindsatsen) skal være ventileret som beskrevet på forrige side. Hvis skorstenen går direkte ned i pejseindsatsen uden knæk og større bøjninger, vil der oftest ikke være krav om renselem. Vigtigt er det også, at der ikke er en kant inde i skorstenen, hvor sod kan lægge sig. Montering af røgrør i stor skorsten En skorsten, der er større end røgrøret kan tætnes med faste rockwool bats, der skæres til, så de klemmer om røgrøret. Bats lægges i tre lag og smøres med pejsemørtel, inden de skubbes op i skorstenen nedefra. Pejsemørtel vil stivne og fastholde bats som en bund i skorstenen. Hvis du ikke har fuld tilgang til skorstenen og anvender flexrør Flexrøret skæres til i den rigtige længde. Vær opmærksom på, at flexrøret skal gå ca. 10 cm. ind i murbøsningen. Herefter lægges en tynd pakning mellem flexrøret og murbøsningen i skorstenen og flexrøret skubbes på plads i murbøsningen, så det sidder godt. Juster med stilleskruerne, så Aduro 5-1 står vandret. Pejseindsatsen kan tilsluttes en skorsten med flere påmonterede varmekilder. Læs eventuelt mere om de danske regler i Bygningsreglement for småhuse, udgivet af Byggestyrelsen. 3.0 Fyring i pejseindsatsen 3.1 Vigtige sikkerhedsoplysninger Pejseindsatsen bliver varm under brug, og der skal derfor udvises fornøden forsigtighed. Opbevar aldrig let antændelige væsker som benzin i nærheden af pejseindsatsen og anvend aldrig let antændelige væsker til at antænde brændet i pejseindsatsen. Tøm aldrig askeskuffen, når pejseindsatsen er varm. Der kan ligge gløder i askeskuffen i op til 24 timer efter, at ilden er gået ud. Vent derfor med at tømme askeskuffen til du er sikker på, at der ingen gløder er i asken. Lågen skal være lukket, mens pejseindsatsen bruges. Kun de første minutter under optænding kan lågen stå på klem. I tilfælde af skorstensbrand: luk alle spjæld på pejseindsatsen og ring til brandvæsenet. 3.2 Hvilket træ er egnet til fyring? Træ og træbriketter. Vi anbefaler at bruge kløvet løvtræ, der har været opbevaret mindst 1 år udendørs under tag. Træ, der opbevares indendørs, har tendens til at blive for tørt og dermed afbrænde for hurtigt. Træet skal helst fældes om vinteren, for da er meget af fugtigheden i træet trukket ned i rødderne. For at opnå optimal afbrænding må træets fugtighed ikke overstige 18 %, hvilket svarer til ca. et års opbevaring udendørs under tag. Træets fugtighed kan måles ved hjælp af en fugtmåler eller ved at smøre opvaskemiddel i den ene ende af træet og puste i den anden ende. Hvis træet er tørt nok, vil der komme sæbebobler. Træet kløves i stykker med en diamater på ca. 10 cm og en brændelængde på max 40 cm. Ved anvendelse af for fugtigt træ reduceres ovnens virkningsgrad betydeligt og partikelemissionen øges

8 Det er forbudt at afbrænde lakeret træ, imprægneret træ, spånplader, papir og andet affald. Afbrænding af disse materialer skader både miljøet, pejseindsatsen og dit helbred. Fossile brændsler må ikke anvendes. 3.3 Hvordan tænder jeg op i min pejseindsats? Optændingen er meget afgørende for en hurtig og effektiv start på forbrændingen. 1) Åbn for opstartsspjældet/primærspjældet nederst til venstre og sekundærluften/sekundærspjældet øverst bag lågen. Primærspjældet bruges i starten til at få bålet i gang, mens sekundærluften holder bålet ved lige og justerer varmeydelsen. For at åbne primærluften skal spjældet trækkes ud. 2) Læg et kløvet stykke træ på tværs i brændkammeret og placer to optændingsbriketter op ad træet. Tænd briketterne og læg hurtigt et nyt stykke kløvet træ tæt op af briketterne og flere små stykker træ på tværs ovenpå. Der skal kunne komme luft til briketterne samtidig med, at træstykkerne skal ligge tæt og varme hinanden. 3) Hold lågen ca. 1 cm på klem, indtil glasset er så varmt, at du ikke længere kan røre det. Luk herefter lågen. Når der er klare synlige flammer, og ilden har godt fat, lukkes for primærspjældet. På / under Aduro brændeovne / Aduro peisovner kan du finde en film, som giver råd om optænding og fyring i pejseindsatsen. Bemærk: betjeningsgreb bliver varme, når pejseindsatsen bruges. Anvend derfor den medfølgende handske til betjening af pejseindsatsen. 3.4 Første optænding Pejseindsatsen er pakket i emballage som kan genbruges (træ og plast). Dette skal bortskaffes i henhold til national bestemmelse vedr. bortskaffelse af affald. Træet fra emballagen kan eventult saves i mindre stykker og bruges ved første optænding. De første gange pejseindsatsen anvendes, kan der forekomme røg og lugtgener fra pejseindsatsen, hvilket er ganske normalt. Det skyldes, at den varmefaste maling hærder. Sørg derfor for tilstrækkelig udluftning i denne periode. Det er ligeledes vigtigt at fyre forsigtigt de første 2-3 gange, da pejseindsatsen herved kan udvide sig langsomt. Desuden bør du være opmærksom på, at ovnen under opvarmning og nedkøling kan give nogle såkaldte klikkelyde, a la når du hælder kogende vand i en vask. Disse skyldes de store temperaturforskelle, som materialet udsættes for. Under første optænding, som bør foretages med ca. 1 kg træ, er det ligeledes en god ide at lade lågen stå på klem, og den må ikke lukkes, før ovnen er kold. Dette bør gøres for at forhindre, at pakningen klistrer fast på selve ovnen. 3.5 Hvordan fyrer jeg i min pejseindsats? Pejseindsatsen er beregnet for intermitterende forbrænding. Det betyder, at hver påfyring brændes ned til gløder, før der genpåfyres. For at få den bedste forbrænding skal du regulere effekten/varmemængden med brændslet. Små stykker brænde giver kraftigere forbrænding end store stykker brænde, da overfladen er større og der bliver frigivet mere gas. Dernæst afgør mængden af træ i brændkammeret også forbrændingen. Til normal brug bør du ikke lægge mere end to stykker træ ind. Hvis du ønsker en høj effekt, kan du lægge mere træ på. Den nominelle varmeydelse opnås ved at påfyre ca. 2,2 kg træ pr. time. 3.6 Sekundærspjæld Sekundærspjældet øverst på ovnen skal altid være åbent, mens der fyres i pejseindsatsen. Med dette spjæld kan du tilpasse pejseindsatsen til skorstenstrækket og den varmeeffekt, som du ønsker. Mod højre skruer du op for lufttilførslen, og mod venstre skruer du ned. Pejseindsatsen fungerer under normale omstændigheder med dette spjæld mellem 60 % og 100 % åbent. Du må aldrig lukke så langt ned for luftspjældet, at flammerne går ud. Der skal altid være synlige flammer for at opnå en ren og effektiv forbrænding. Rudeskyllet, der minimerer sod på glasset, styres ligeledes af dette spjæld. Aduro-nøgle: denne nøgle medfølger ovnen og har til formål at lette betjeningen af sekundærspjældet. Nøglen påmonteres grebet, så du nemt kan justere lufttilførslen fra side til side. Mod højre skruer du op for lufttilførslen og mod venstre skruer du ned

9 3.7 Primærspjæld Når du lægger nyt træ ind, skal der åbnes for primærspjældet, indtil ilden har fået rigtig fat. For at udnytte brændslet optimalt kan du vente med at lægge nyt træ på, indtil glødelaget er så lille, at det er nødvendigt at åbne for primærspjældet i ca. 2 min. for at få ild i de nye brændestykker. For at reducere risikoen for at der kommer aske ud af ovnen, når lågen åbnes for indfyring af nyt træ, er det en god ide at åbne primærspjældet ca. 1 minut før lågen åbnes. Dette resulterer i øget træk gennem ovnen og reducerer risikoen for, at aske drysser ud. Bemærk: hvis du overfyrer pejseindsatsen og afbrænder mere end ca. 3,4 kg træ i timen, er der risiko for, at lakken på ovnen misfarves og senere falder af. Ovnen kan senere efterlakeres, men det er ikke omfattet af producentens garanti. Ligeledes er andre skader på ovnen der skyldes overfyring ikke dækket af garantien. 3.8 Aduro-tronic Den patent anmeldte Aduro-tronic automatik kan betjene pejseindsatsen for dig. Du skal således kun tænke på at lægge tørt træ i ovnen og aktivere automatikken. Derefter klarer Aduro-tronic resten, og du kan nyde flammerne og den effektive forbrænding. Aduro-tronic er en mekanisk løsning, der virker uden tilslutning af strøm. Bemærk: det er vigtigt altid at bruge tørt træ i rigtig størrelse for at opnå den optimale forbrænding Sådan betjenes Aduro-tronic Ved optænding Ved første optænding af pejseindsatsen er der behov for, at den kan få tilført maksimal mængde primærluft for at antænde bålet. Derfor kan primærspjældet holdes tvangsåbent. Dette gøres ved at trække primærspjældet helt frem og dernæst sætte Aduronøglen i klemme (se illustration). Når ovnen er varm, og der er skabt et glødelag i bunden af brændkammeret, kan Aduro-tronic sættes i automatik position, dvs., at Aduro-nøglen fjernes. Aduro-nøgle Ved indfyring Hver gang der lægges nyt træ ind i pejseindsatsen, skal der tilføres primærluft i en nøje afmålt mængde de første minutter. Det er dog også vigtigt, at primærluften ikke tilføres i for lang tid. Dette er nødvendigt for at sikre optimal forbrænding. Aduro-tronic sørger for at lukke primærluften i det rigtige tempo. Du aktiverer automatikken ved at trække primærspjældet ud, hver gang der lægges brænde ind. Aduro-tronic automatikken vil derefter lukke spjældet gradvist efter den forprogrammerede tid. Regulering af Aduro-tronic automatikken Automatikken er forudindstillet, så primærluften lukker i løbet af de første 5 minutter. Denne indstilling er brugt under test af pejseindsatsen på Teknologisk Institut med brænde i standard størrelse og i optimal fugtighed på 17%. Standard størrelse for brænde er en længde på ca. 30 cm og ca. 10 x 10 cm i tykkelse. Der er også anvendt en standard skorsten til testen. I praksis kan disse forhold ændre sig. Derfor har du mulighed for at indstille Adurotronic automatikken til lige netop dine forhold. Ønsker du, at primærluften skal lukke lidt langsommere: (fx hvis du har lidt mindre skorstenstræk, hvis dit brænde er lidt større, eller hvis du ønsker lange intervaller imellem indfyringerne) Juster skruen på frontsiden af styringsbeslaget med en lille skruetrækker, så lukningen sker langsommere. Hvis skruen drejes til højre forlænges lukketiden og mod venstre afkortes lukketiden. 3.9 Ventilation/frisklufttilførsel For at pejseindsatsen virker optimalt, skal der tilføres luft til forbrændingen. Derfor skal der kunne komme tilstrækkeligt med luft ind i rummet, hvor pejseindsatsen er monteret. Tætte huse, kraftige emhætter og ventilationsanlæg kan skabe undertryk omkring pejseindsatsen, hvilket giver røggener og dårlig forbrænding. I disse tilfælde vil det være nødvendigt at åbne et vindue for at tilføre luft til forbrændingen og udligne undertrykket. Alternativt kan du anbringe en luftrist i det rum, hvor pejseindsatsen står. Den luftmængde, der bruges til forbrændingen, er ca. 25 m 3 /h

10 4.0 Skorstenen Data til beregning af skorsten: Træ Røgtemperatur målt ved [20C] 266 Skorstenstræk ved prøvningeffekt [mbar]/[pa] 0,12/12 Røggasmasseflow [g/s] 7,5 Den optimale forbrænding opnåes ved et konstant skorstenstræk på 0,10 til 0,14 mbar målt i røgrøret over ovnen. Der er mange faktorer, der påvirker skorstenstrækket, blandt andet temperaturen udenfor, vindstyrke og omkringliggende bygninger. Kan der ikke etableres et tilstrækkeligt naturligt skorstenstræk, kan du montere en røgsuger på skorstenen. Er skorstenstrækket for højt, kan der monteres et spjæld til regulering af skorstenstrækket. Kontakt den lokale skorstensfejer for nærmere rådgivning herom. Skorstenen skal være så høj, at trækforholdene er i orden over 12 pascal. Hvis det anbefalede skorstenstræk ikke opnås, kan der opstå problemer med røg ud af lågen ved fyring. På kan skorstenshøjde på stålskorsten beregnes. 4.1 Dårligt træk i skorstenen Hvis skorstenen er for lav, utæt eller mangelfuldt isoleret, kan der opstå problemer med skorstenstrækket (lad skorstensfejeren vurdere det). Trækket skal være ca. 0,10 0,14 mbar for at give en tilfredsstillende forbrænding og forhindre røgudslip. Hvis skorstensfejeren vurderer, at trækket er i orden, og du stadig har problemer med optændingen, kan du prøve at forlænge optændingsfasen/bruge flere tynde optændingspinde, så skorstenen varmes godt igennem. Skorstenen trækker først optimalt, når den er varm. Optændingsfasen kan forlænges ved at bruge masser af optændingspinde samt 1-2 optændingsblokke. Når der er dannet glødelag, fyldes 2-3 stykker tørt, kløvet brænde på. 5.0 Vedligeholdelse af pejseindsatsen Pakninger Med tiden bliver pakningerne slidte og bør derfor efterses. Er de utætte, bør de skiftes. Glas Vådt træ kan give sodpletter på ruden. De fjernes dog let med en fugtig klud, som du dypper i kold aske fra ovnen og gnider på det tilsodede glas. Der findes også rengøringsmidler, der er specielt egnet til at fjerne sod fra ruden, bl.a. Aduro Easy Clean svampen. Brændkammeret De gule plader i brændkammeret slides naturligt og bør udskiftes, når der kommer revner på mere end en halv centimeter. Pladernes holdbarhed afhænger af, hvor meget og hvor kraftigt ovnen bliver brugt. Du kan selv udskifte pladerne, som fås i færdige sæt. Du kan også købe hele plader, så du selv kan kopiere de slidte plader. Spørg din forhandler. Aske Tøm askeskuffen inden den bliver helt fyldt. Lad altid et askelag blive i bunden af ovnen, da det isolerer brændkammeret og gør det nemmere at tænde op. Rengøring af pejseindsatsen Ovnens overflade er malet med en varmebestandig Senotherm maling, der holder sig pænest, hvis den blot støvsuges med et lille mundstykke med bløde børster eller støves af med en tør blød klud. Brug ikke sprit eller andre opløsningsmidler, da dette vil fjerne malingen. Brændeovnen må ikke rengøres med vand. Pejseindsatsens indre og røgrør kan rengøres gennem lågen og eventuelt gennem renseåbning i røgrøret. Den øverste ildfaste sten (røglederpladen) kan fjernes. For at få fri adgang til toppen af brændeovnen og røgrøret afmonteres metalrøglederpladen, som er monteret med to skruer. Røgrøret kan også fjernes fra ovnen og renses på den måde. Rengøring af pejseindsatsens indre og røgrør bør foretages årligt eller hvis nødvendigt oftere i relation til, hvor ofte brændeovnen benyttes. Dette arbejde kan også bestilles ved skorstensfejeren. Reparation af overfladen Får du en ridse i eller bliver overfladen på din pejseindsats slidt ned, kan den let efterbehandles/opfriskes med den originale Senotherm lak på spraydåse. Den fås i enten sort eller grå hos din lokale forhandler

11 Bemærk: al vedligeholdelse af pejseindsatsen bør kun ske, når den er kold. Reservedele og uautoriseret ændring Der må kun anvendes originale reservedele til pejseindsatsen. Forhandleren kan være behjælpelig med rådgivning og salg af reservedele. Enhver uautoriseret ændring af pejseindsatsen er forbudt, da pejseindsatsen derved ikke længere opfylder de godkendte specifikationer. 6.0 Tilbehør Til Aduro ovnene tilbydes et bredt sortiment af tilbehør: Aduro pejsesæt og brændekurve Gulvplader i glas og stål Aduro Stålskorsten Røgrør Pakninger og andre reservedele 7.0 Reklamationsret og garanti I henhold til købeloven gælder reklamationsretten i to år fra købsdato af pejseindsatsen. Købskvittering med dato gælder som bevis. Reklamationsretten dækker ikke skader forårsaget af forkert installation og brug af pejseindsatsen. Reklamationsretten omfatter ligeledes ikke løsdele og sliddele (ildfaste sten, glas, pakninger, skinner, støbejernsrist og greb), da de slides ved almindelig brug. Disse dele kan købes som reservedele. 7.1 Online garantiregistrering (gratis) Aduro giver dig mulighed for at udvide ovenstående garanti på din pejseindsats fra to til fem år. Du skal blot gå ind på vores hjemmeside / og registrere din nye ovn i vores garantidatabase. Garantien træder i kraft, såfremt du udfylder samtlige datafelter. Tidsfristen for registrering af din pejseindsats er en måned fra køb af ovnen. 8.0 Spørgsmål og svar Har du brug for yderligere informationer, kan du læse meget mere på / God fornøjelse!

12 - 12 -

13 Good luck with your new fireplace insert! In order to get the best possible pleasure and benefit from your new Aduro fireplace insert, it is important that you read this User Manual thoroughly before you install your fireplace insert and start to use it. 1.0 General 1.1 Compliance Aduro 5-1 complies with the EN European standards, as well as the NS 3058 Norwegian standard and is thereby approved for installation and use in Europe. At the same time, the manufacturing process is subject to external quality control. The product documentation for Norway has Sintef number and can be downloaded from our website at or from Aduro 5-1 also carries the Nordic Swan Ecolabel, which guarantees that the fireplace insert complies with the most stringent environmental requirements and has been manufactured in an environmentally correct manner. 1.2 Technical data Nominal power Flue outlet, diameter Measurements (HxBxD) Distance from centre of exhaust branch to rear edge of fireplace Weight Material Fuel Max wood lenght Convection stove Primary-, sekundary- og tertiary air supply Air-wash system Ashpan 7 kw Ø150 mm top/rear 574 x 635 x 460 mm 19 cm 77 kg Steel Wood and woodbriquettes 40 cm Energy efficiency 77% Chimney draught Maximum combustion amount per hour: 12 Pa - Wood approx. ca. 3,4 kg Heat rating in buildings with - Optimum insulation - Average insulation - Inadequate insulation 175 m2 115 m2 70 m2 1.3 IMPORTANT: PRODUCTION NUMBER The fireplace insert has a production number at the bottom of the rating plate on the back of the fireplace. Besides this the number is also stamped inside at the bottom of the door. We recommend that you note down this number before mounting the fireplace insert. For the purposes of the guarantee and for other enquiries, it is important that you are able to quote this number. P/ Nr

14 1.4 Transportation When taking your fireplace insert home, please ensure that it travels in an upright position. If you wish to lay it flat, it is important that you remove all loose parts from the combustion chamber (cast iron grate and loose fireproof tiles) and remove the ash drawer. Alternatively you could also fill the combustion chamber with excess packaging so the parts are kept in place. 2.0 Installation of the fireplace insert You are welcome to install your fireplace insert yourself but we strongly recommend that you consult your chimney sweep before you begin the installation. Your dealer can also provide you with installation advice. It is important to ensure that all local rules and regulations, including ones relating to national and European standards, are complied with when installing this device. Please note: You may not begin to use the fireplace insert until it has been inspected and approved by your local chimney sweep. Aduro 5-1 Illustration Secondary air intake Primary air intake and ash drawer Setting screws Roles for an easier mounting * Remember to mount the set screws before the insert is placed at the correct position. The set screws are in the ash drawer. Flue deflector (steel) Flue outlet cover Vermiculite tiles

15 Surrounding aperture The insert is constructed in a way that makes it possible to make the brickwork shut almost tight around the insert the first 10 cm in the depth from the front. This means that the hole in the front brickwork must be cm high and cm wide. After the first 10 cm in the depth there must be 2.5 cm air space around the insert which gives a minimum total width of 63.5 cm. and a total depth of minimum 49 cm in the hole. It is very important to ensure the 2.5 cm air space around the insert and that the installation is correct (see point 2.2); otherwise the fireplace insert will not cool down sufficiently. A correct cooling is crucial for the energy efficiency as well as for the function of the Aduro-tronic. The front of the insert with the frame covers an area of 57.4 cm in height and 63.5 cm in width. When making the whole in the brickwork then please also remember that you might need some extra space when the pipe has to be mounted. 2.1 Position of the fireplace insert/distance requirements The new fireplace insert must be installed in a suitable and physically possible position. You need to be sure that the position complies with local regulations. Distance requirements will only apply if the fireplace insert is to be placed close to flammable materials. See below. Distance to flammable material Behind the fireplace insert To the sides of the fireplace insert To furniture Minimum height above floor level 25 cm 30 cm 110 cm 26 cm Behind stove It is possible to reduce the distance to flammable material by insulating with at least 5.0 cm insulation with identical properties to Aduro Superisol, Isolrath 1000 or similar material around the Aduro 5-1. Please make very sure that there is still at least a 2.5 cm space around the Aduro 5-1. This means that the distance to flammable material can be reduced to 7.5 cm (2.5 cm space around the insert + 5 cm insulation)

16 2,5 cm space 5,0 cm insulation Flammable material Please note: that the Aduro 5-1 must be installed on a floor with the adequate load-bearing capacity. If the existing construction does not meet this requirement, appropriate adaptation measures must be taken (e.g. a loaddistributing plate). If the fireplace insert is to be placed close to flammable material, such as a wooden floor or carpet, it must be placed on a non-flammable base. The floor plate should extend for at least 30 cm in front of the fireplace insert, and 15 cm on each side. 2.2 Convection and ventilation The Aduro 5-1 is built as convection stove. This means that air from the room circulates between the inner stove and the outer covering. As a result, the heated air is distributed evenly throughout the room. In order to fully exploit the energy in the wood, however, the heat generated around the fireplace insert and the flue pipe (that connects the fireplace insert to the insulated chimney) should also be used. The calorific values depend on the length of the uninsulated flue pipe initially, the first metre of uninsulated flue pipe will increase the efficiency by approx. 5 %. There should be at least 25 mm space around the fireplace insert. It is important that the space around the fireplace insert and the flue pipe is ventilated. There should be ventilation openings of at least 200 cm2 both below and above the fireplace insert. There are many ways to create ventilation around the flue pipe. Some examples are given below

17 Illustration: installation with ventilation around the flue pipe 2.3 Connecting the flue pipe The fireplace insert can be connected using either flexible piping or regular flue piping. If you use flexible piping, you must ensure that the piping is designed for flue gas use, and can withstand high temperatures. Flexible piping may only be used in an existing fireplace installation. Therefore we recommend that you consult your chimney sweep before using flexible piping. You can use both the top and rear outlets on the fireplace insert, depending on what suits your installation best. The Aduro 5-1 is supplied ready for fitting the flue pipe on the top. If the flue pipe is to be fitted on the back, the round circle should be removed from the rear plate of the fireplace insert. The cover plate (that covers the rear outlet) should then be moved to the top outlet. A flue pipe with an internal diameter of 150 mm should be used for the Aduro 5-1. It will usually be easier to use flexible piping if there is not particularly good access to the chimney. If, on the other hand, you have complete access, we recommend that you use a regular 2.0 mm steel flue pipe. Flue piping in new installations The easiest way of installing the flue pipe is through a chimney with an aperture of 160 mm straight above the exhaust connector on the inset. In this case, a straight 2.0 mm flue pipe with an internal diameter of 150 mm of a suitable length should be used. 3 x gasket bands should be placed around the flue pipe, which is then pushed up into the chimney. The fireplace insert is placed in position and the flue pipe is pulled down over the exhaust connector. The fireplace insert can also be fitted with a steel chimney. The steel chimney should be placed directly above the exhaust connector. We recommend the use of a steel chimney that is self-supporting and fitted with a telescopic flue pipe. This solution allows you to lift the flue pipe and remove the insert without affecting the chimney. Remember that the space above the fireplace insert should be sealed off with a horizontally positioned nonflammable plate. This plate should be installed at least 85 cm below the ceiling. The space under this plate (above the fireplace insert) should be ventilated as described on the previous page

18 If the chimney goes directly down into the fireplace insert without sharp angles or significant bending, a wall sleeve will usually not be needed. It is also important that there is no edge inside the chimney where soot can collect. Flue pipe installation in a large chimney A chimney that is larger than the flue pipe can be sealed with fixed rockwool batts, that are trimmed so that they adhere tightly around the flue pipe. The batts should be laid in 3 layers and spread with fireplace mortar before they are pushed up into the chimney from below. The fireplace mortar will stiffen and fix the batts to form a floor in the chimney. If you do not have free access to the chimney and are using flexible piping The flexible piping should be trimmed to the appropriate length. Please note that the flexible piping should protrude approx. 10 cm into the pipe sleeve. Then a thin gasket should be placed between the flexible pipe and the pipe sleeve in the chimney and the flexible pipe should be pushed securely into place in the pipe sleeve. Adjust with the setting screws until it is in the correct horizontal position. The fireplace insert can be connected to a chimney to which other heat sources are connected. 3.0 Lighting a fire in the fireplace insert 3.1 Important safety information The fireplace insert will become warm during use and therefore it should be treated with all necessary caution. Never keep easily combustible fluids such as petrol in the vicinity of the fireplace insert and never use easily combustible fluids to light the fire in the fireplace insert. Never empty the ash drawer when the fireplace insert is warm. Embers may still be found in the ash drawer for up to 24 hours after the fire has gone out. Please wait to empty the ash drawer until you are sure that there are no embers in the ash. The door should be kept closed while the fireplace insert is in use. While lighting the fire, the door can stand ajar for the first few minutes. In the event of a chimney fire: Close all the dampers on the fireplace insert and call the fire-fighting service. 3.2 Recommended fuels? Wood and wood briquettes. We recommend the use of split hardwood that has been stored outdoors under cover for at least 1 year. Wood that has been stored indoors has a tendency to become too dry and will burn too quickly. The wood should preferably be felled in the winter, when a lot of the moisture in the wood will have been drawn down into the roots. In order to achieve optimum combustion, the wood s moisture level should not exceed 18 %, which roughly corresponds to storing the wood under cover outdoors for one year. The moisture level of the wood can be measured using a moisture meter or by applying washing up liquid to one end of the log and blowing air in the other end. If the wood is dry enough, soap bubbles will appear. The wood should be chopped into logs with a diameter of approx. 10 cm and a log length of max. 40 cm. Correct firing provides optimal heat output and maximum economy. At the same time, correct firing prevents environmental damage in the form of smoke and malodorous fumes and also reduces the risk of chimney fires. Well-seasoned wood fuel is essential for correct use. Make sure your fuel is kept dry. If the fuel is wet, a large proportion of the heat will be used to vaporize the water, and this energy will disappear up the chimney. It is clearly not only uneconomical to fire with wet fuel but also, as mentioned above, increases the risk of producing soot, smoke and other environmentally damaging by-products. Burning varnished wood, impregnated wood, chipboard, paper and other waste is strictly forbidden. Burning these materials will damage the environment, the fireplace insert and your own health. Fossil fuels must not be used. 3.3 How do I light a fire in the fireplace insert? The fire lighting method is very important for starting combustion quickly and efficiently. 1) Open the primary air intake/damper to the lower left and open the secondary air intake behind the door. The primary damper is used at the start to get the fire going, while the secondary air intake keeps the fire burning evenly. To open the primary air intake the damper should be pulled out. 2) Place a log of wood crosswise in the combustion chamber and put 2 firelighters close to the log. Light the firelighters and quickly put a new log close to the firelighters and several small logs at an angle above it. Air must be able to reach the firelighters, but the logs should be touching to warm each other

19 3) Keep the door approx. 1 cm ajar, until the glass is too hot to touch. Then close the door. When there are distinct, visible flames and the fire has taken hold, close the primary air intake/damper. Important: The control handle will get warm when the fireplace insert is being used. Please use the glove provided when you operate the fireplace insert. 3.4 The first time a fire is lit The fireplace is packed in recycling packaging (wood and plastic). This must be disposed according to national rules regarding disposal of waste. The wood from the packaging can be sawed into smaller pieces and used the first time a fire is lit. The first few times the fireplace insert is used, there may be some smoke and unpleasant odours from the fireplace insert, which is fairly normal. This is caused by the heat-resistant paint hardening. Make sure there is sufficient ventilation during this stage. It is also important not to let the fire burn too fiercely the first 2 3 times, so that the fireplace insert has time to expand slowly. You should also be aware that the fireplace insert may make clicking sounds as it heats up and cools down rather like pouring boiling water into a sink. These are caused by the great differences in temperature to which the materials are being exposed. During the first firing, which should be carried out using approximately 1 kg of wood, the stoking door must be left slightly open and must not be closed until the fireplace insert is cold. This is to prevent the sealing rope sticking to the fireplace insert. 3.5 How should I use my fireplace insert? The fireplace insert is intended for intermittent combustion. This means that each stoking should burn down to embers before new logs are added. In order to obtain the best possible combustion, you should regulate the effect/heat output with the fuel. Burning small logs provides more powerful combustion than burning large logs as the surface area is greater and more gas is released. The amount of wood in the combustion chamber is another factor that affects combustion. In normal circumstances, you should not place more than two logs in the fireplace insert. If you want an enhanced effect, you can add more logs. The nominal heat output is reached by burning approx. 2.2 kg per hour. 3.6 Secondary damper The secondary damper above the door should always be open while the fireplace insert is in use. This damper allows you to adjust the fireplace insert to the chimney draft and the heat output you require. In normal circumstances, the fireplace insert should be working with this damper open between 60 % and 100 %. You should never close the air intake so far that the flames are extinguished. There should always be visible flames in order to achieve clean and efficient combustion. The air-wash system, that minimizes soot collecting on the glass panes, is also adjusted by this damper. Aduro Key: provides easier control of the secondary damper. The key is fitted onto the control handle, so you can more easily adjust the airflow from side to side. Turning to the left decreases the airflow, and turning to the right increases the airflow. 3.7 Primary damper When you add a new log, the primary air intake/damper should be opened until the fire is burning properly. In order to utilize the fuel to the fullest extent, the embers should have burnt for so long that it is necessary to open the primary air intake for approx. 2 minutes to get the new log to burn. In order to reduce the risk of ash falling from the fireplace insert when the door is opened to add more fuel, it is a good idea to open the primary air intake/damper for approx. 1 minute before the door is opened. This increases the draught through the fireplace insert and reduces the risk that ash will drop on the floor. Please note: if you overload the fireplace insert and burn more than approx. 3.4 kg wood/hour, there is a risk that the lacquered surface of the fireplace insert will become discoloured and eventually fall off. The fireplace insert can be resurfaced, but this is not covered by the manufacturer s guarantee. In the same way, any other damage to the fireplace insert caused by overloading will not be covered by the guarantee. 3.8 Aduro-tronic The patent-applied Aduro-tronic is designed to operate the fireplace insert for you. All you have to do is put dry wood in the fireplace insert, and activate the control system - Adurotronic does the rest, leaving you to enjoy the flames and the benefits of efficient

20 combustion. Aduro-tronic is a patent-applied mechanical solution, which works without the use of electricity. Please note: Use of dry wood of the right size is important to achieve optimum combustion How to operate Aduro-tronic When lighting When lighting a fire in the fireplace insert for the first time, the maximum amount of primary air will be needed to light the fire. For that reason, the primary damper can be kept forcibly open. This is done by pulling the primary damper forward as far as possible and then fixing it with the Aduro Key (see illustration). When the fireplace insert is warm and a layer of embers has been created on the bottom of the combustion chamber, the Aduro-tronic can be set to the automatic position, i.e. the Aduro Key can be removed. Aduro Key When stoking Each time fresh wood is put in the fireplace insert, a precise amount of primary air will be allowed in for the first few minutes. What s more important is that the primary air is not allowed in for too long. This is to ensure optimum combustion. The Aduro-tronic control will ensure intake of primary air at the right tempo. The automatic is activated by pulling the primary damper out each time fresh wood is put in the fireplace insert. The automatic closes then the primary air gradually. Regulation of the Aduro-tronic control The control is pre-set to allow primary air intake for the first 5 minutes. This setting has been used during testing at the Danish Technological Institute using standard sized logs and with optimum moisture content of 17%. Standard size logs are approx. 30 cm long and 10 x 10 cm in thickness. A standard chimney was also used for testing. In practice, such circumstances can differ, which is why the Aduro-tronic control can be adjusted to your circumstances. If you want a slower intake of primary air: (e.g. for a slower flue draught, larger sized wood or for longer intervals between stoking) Adjust the screw on the front of the control level using a small screwdriver to slow closure rate. If the screw is turned to the right closing time is increased and if turned to the left closing time is reduced. 3.9 Ventilation/fresh air supply In order for the fireplace insert to function at optimum efficiency, air is needed for the combustion process. There must be sufficient fresh air coming into the room containing the fireplace insert. In very well-insulated houses, or houses with powerful cooker hoods and/or air conditioning systems, a vacuum can be created around the fireplace insert, leading to smoke leakage and poor combustion. In these circumstances, it might be necessary to open a window to provide air for combustion and to equalize the vacuum. Alternatively, you could fit an air vent in the room containing the fireplace insert. The amount of air needed for combustion is 25 m 3 /h. 4.0 The chimney Data for chimney calculation: Wood Flue temperature at [20 C] 266 Chimney draught at testing power [mbar]/[pa] 0.12/12 Flue gas mass flow [g/s] 7.5 The optimum combustion is achieved at a constant chimney draught of 0.10 to 0.14 mbar measured in the flue pipe above the fireplace insert. There are many factors that affect the chimney draught, including the outside temperature, wind strength and surrounding buildings. If it is impossible to establish a sufficiently natural chimney draught, the chimney can be fitted with a smoke extractor. If the chimney draught is too strong, a damper can be fitted to regulate the chimney draught. Contact your local chimney sweep for more advice. There are no requirements with respect to specific chimney heights, but a chimney must be tall enough to provide a good draught above 12 Pa. If the recommended chimney draught is not achieved, there may be problems with smoke out of the door by firing

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Brugsvejledning Aduro 2

Brugsvejledning Aduro 2 Brugsvejledning Aduro 2 Ecolabel - Sintef 110-0256 - EN 13240 www.aduro.dk - 1 - Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-brændeovn, er det vigtigt, at

Læs mere

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn, er det vigtigt,

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 400 410/411 og 420 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

FLAME. Brugsvejledning

FLAME. Brugsvejledning FLAME Brugsvejledning 10.2004 1 2 Indholdsfortegnelse Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...5 Montering og brugsvejledning...6 Fyringsvejledning...7 Generelt om fyring...8 Skorstenen...9 Brændeovnens

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H470W H570W (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange

Læs mere

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning...

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning... WIKING Miro 1 WIKING Miro 2 WIKING Miro 3 WIKING Miro 4 WIKING Miro 5 WIKING Miro 6 DK GB Installations- og brugsvejledning... 8 Installation- and User s Manual... 26 27.01.2015 / 53-0691 A B 7 8 1 2 3

Læs mere

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 1710 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold Content DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................ 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Morsø 5400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 5400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 5400 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................ 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Morsø 5660. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 5660. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 5660 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold Content DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn......................5 2.0 Fyringsteknik/Brugen

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Morsø Indsats Insert

Morsø Indsats Insert Morsø Indsats Insert DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Indhold

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Morsø 2040. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use

Morsø 2040. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use Morsø 2040 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Indhold Content

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

DK GB. WIKING Luma 1 WIKING Luma 2 WIKING Luma 5 WIKING Luma 6. Installations- og brugsvejledning... 7. Installation- and User s Manual...

DK GB. WIKING Luma 1 WIKING Luma 2 WIKING Luma 5 WIKING Luma 6. Installations- og brugsvejledning... 7. Installation- and User s Manual... made by WIKING Luma 1 WIKING Luma 2 WIKING Luma 5 WIKING Luma 6 DK GB Installations- og brugsvejledning... 7 Installation- and User s Manual... 24 02.09.2015 / 53-1040 A1 A2 B1 B2 C 2 1 E1 E2 D D F G Dansk

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk

Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk Panorama & panorama xl Pejseindsats Opstillings og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Monterings og Brugervejledning

Monterings og Brugervejledning Monterings og Brugervejledning Version 3 den 4 november 2006, ifølge den nye fælles Europæiske norm DS/EN 13240 For Svendsen Pejse type: Svendsen 3. Indledning / vigtig. Det er en vanskelig beslutning

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

Morsø 1400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use

Morsø 1400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use Morsø 1400 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Indhold Content

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 3400 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold CONTENTS INHALT INNHOLD INNEHÅLL DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................

Læs mere

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien Opstillings- og betjeningsvejledning 4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien DS godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk Fakta: (Kilder: Skovforeningen, Skov og Naturstyrelsen, Bolius, Forbrugerstyrelsen, Teknologisk Institut, Miljøstyrelsen/Grøntansvar, Træ er miljø) Der bruges tre mål for brændemængder: To for stablet

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere