Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver"

Transkript

1 Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger

2 Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen

3 Perspektiv energiforbruget i Europa

4 Videncenter for energibesparelser i bygninger se også videoerne med eksempler

5 Energiklasser energibehov for bolig på 150 m²: BR08-84,6 kwh/m²/år Kl ,5 kwh/m²/år Kl ,3 kwh/m²/år Kl ,3 kwh/m²/år

6 Bygningens Kyoto pyramide: Passive tiltag kommer før aktive tiltag Optimer de aktive tiltag Installationer varmekilde Hold på varmen Materialer og konstruktioner Udnyt de passive tiltag Orientering og Placering Form og Design

7 Begreber U-værdi og varmebehov 0,07 W/m²K 0,09 W/m²K 0,75 W/m²K U-værdi W/m² K er størrelsen af varmetabet i Watt gennem 1m² af bygningsdelen ved en temperaturforskel på 1 Kelvin. Varmebehov kwh/m² pr år 0,07 W/m²K 0,06 W/m²K Ventilationstab Transmitionstab Overskudsvarme Varmebehov Internt varmetilskud Solvarme

8 Bygningens udformning Optimer de aktive tiltag Hold på varmen Udnyt de passive tiltag Orientering og Placering Form og Design

9 Bygningens udformning placering på grunden: Udnyttelse af den passive varme fra solen Orientering mod syd giver gratis energi Undgå skygger fra andre bygninger eller beplantning

10 Bygningens udformning bygningskroppen: En kompakt form er bedst Forskel mellem bedste og værste udformning med nutidig isoleringsstandard er mere end 8 kwh/m2/år Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type A Type B Type C Type D Klimaskærm 502m² 390m² 323m² 287m² Jersie Totalbyg, Herfølge

11 Bygningens udformning bygningskroppen: Sommersol Vælg en effektiv solafskærmning Det er dyrt at køle mekanisk Køling +3,2 kwh/m² pr år Sommersol Vintersol Manuel, fast eller automatisk Tænk både i plan og snit Aandahl og Biosen, Herfølge

12 Klimaskærm Optimer de aktive tiltag Hold på varmen Materialer og konstruktioner Udnyt de passive tiltag

13 U-værdi W/m²K Hvor meget skal man så isolere? U-værdi Energibehov Tykkelse af isolering 0,35 W/m²K 82,2 kwh/m² 100 mm 0,17 W/m²K 73,2 kwh/m² 200 mm 0,15 W/m²K 71,8 kwh/m² 265 mm 0,12 W/m²K 69,6 kwh/m² 335 mm 0,11 W/m²K 68,9 kwh/m² 360 mm 0,10 W/m²K 68,1 kwh/m² 410 mm 0,09 W/m²K 67,4 kwh/m² 435 mm 0,08 W/m²K 66,7 kwh/m² 485 mm 0,07 W/m²K 65,9 kwh/m² 500 mm 0,06 W/m²K 65,2 kwh/m² 600 mm 0,3 0,2 0, Isoleringstykkelse mm

14 Klimaskærm Vinduer: U-værdier og g-værdier Varmetab og varmegiver Termovindue: U-værdi = 2,5-3 Energirude: U-værdi = 1 Tætningslister Varm kant Ruder: kr./m2 Tætningslister: kr./m

15 Klimaskærm Vinduer/Ruder: Vinduer både giver og taber varme Udskiftning af gamle termoruder til energiruder er en stor forbedring af komfort. Reduktion af energiforbruget kan være op til 20% Tætningslister har en begrænset holdbarhed og hvis de er over 20 år skal de skiftes ud med en kvalitetsliste. 3 - lags mord nord, øst og vest 2 -lags mod syd. Bestil altid med varm kant ikke med almindelig metalspacer!

16 Klimaskærm Isolering Vigtigt at isoleringen slutter til

17 Klimaskærm Kuldebroer: Hvor opstår kuldebroer typisk Samlinger Gennembrydninger Strategi for at undgå kuldebroer Gennemgå detaljer

18 Klimaskærm Lufttæthed: Krav til tæthed BR , stk. 4 Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. For lavenergibygninger må luftskiftet gennem klimaskærmen ikke overstige 1,0 l/s pr. m²

19 Klimaskærm kuldebroer og linietab Hvad er kuldebroer? Kuldebroer er steder i konstruktionen hvor varmen kan slippe ud. Kuldebroer kan ikke helt undgås pga. nødvendige gennemføringer i klimaskærmen med forsyningsledninger og montering af vinduer og døre med mere.

20 Klimaskærm kuldebroer og linietab Hvor opstår kuldebroer? Geometriske Hvor facaden skifter retning Materialemæssige Hvor isoleringslaget gennembrydes af varmeledende materialer Linietab Ved lineære samlinger: gulv og væg om vinduet

21 Renovering: efterisolering af rør Efterisolering af rør kan spare i gennemsnit ca. 80 kr. pr. lb m pr år (kilde: Rockwool)

22 Renovering: efterisolering af vægge udefra Ændrer facadeudtrykket på nogle huse Tagudhæng! Flytning af vinduer/døre Vindspærre

23 Renovering: efterisolering af uudnyttet loftsrum Indblæsning ikke batts Organiske materialer anbefales for god fugttransport Isolatør Hævning af gangbro 120 m2 ca alt inkl. for indblæst isolering

24 Renovering: efterisolering af vægge indefra Anbefales når man ikke kan lave det udefra! Afstand ml indervæg og ny konstruktion Afrensning af eksisterende væg! Dampspærre! Findes som gipsvæg med monteret dampspærre og isolering. Lad professionelle lave arbejdet og give garantien

25 Renovering: efterisolering af vægge Nye produkter kommer til at gøre dette muligt! Undgå helt problemer med dampspærre og lign. Kan udføres i en enkelt arbejdsgang uden mellemtørring

26 Isolering: skunkisolering Dampspærre Lemme og luger Dugpunkt og isoleringstykkelser

27 Isolering: Hulmure Indblæses Forskellige materialer Tætning af fuger Slagregn Uisoleret til isoleret 100 mm U- værdi 1,75 0,41! KOMFORT! Øget BRUGBARE m2

28 Isolering: alternative isoleringsmaterialer Fugtoptagelsesegenskaber Passer det ind i konstruktioner? Indblæsning kontra batts Træfiber

29 Installationer Optimer de aktive tiltag Installationer varmekilde Hold på varmen Udnyt de passive tiltag

30 Installationer Strategi for opvarmning og varmt brugsvand: Strategi for opvarmning Valg af varmekilde Valg af distribution luft eller vandbåret? Hvad med det varme vand? Billede: rockwool.dk BR80 Ca. 80 kwh/m² pr år Kl Ca. 60 kwh/m² pr år Kl Ca. 40 kwh/m² pr år Varmeinstallation Fjernvarme Fjernvarme + solvarme/solceller Fjernvarme+ solvarme/solceller Oliefyr eller gasfyr Olie eller gas + solvarme Varmepumpe (Varmepumpe) Varmepumpe Ventilations varmepumpe

31 Installationer Ventilation: Kan huset blive for tæt? NEJ Men øget tæthed kræver ventilation Naturlig >< mekanisk Naturlig ventilation +12,7 kwh/m² pr. år Mekanisk ventilation +2,7 kwh/m² pr. år Vælg anlæg med god virkningsgrad, over 85 % Placer rør og anlæg inden for isoleringen. Ved efterisolering er komforten afhængig af ventilation Prisniveau: kr. Krav til luftskifte BR10 I beboelsesrum såvel som i boligen totalt skal der være en udelufttilførsel på mindst 0,3 l/s pr. m² opvarmede etageareal

32 Installationer Solenergi: Solceller: 15 kr./wp Solvarme: To typer aktiv solenergi Solfangere Solceller varme strøm Faktor 2,5 Hvor vælger man hvad?

33 Installationer: Varmepumper Jordvarmepumpe Luft/vand varmepumpe Hovedpointer: Bedst med gulvvarme Mest effektive ved lavt varmeforbrug God kombination med solceller Stor investering men ikke kun rentabelt ifht. energi Prisniveau:

34 Specifikt i Egegårdens haveby Typiske varmetab

35 Specifikt i Egegårdens haveby

36 Specifikt i Egegårdens haveby

37 Specifikt i Egegårdens haveby

38 Specifikt i Egegårdens haveby

39 Specifikt i Egegårdens haveby

40 Energitiltag i Åbrinken Dette vil virke! Udskiftning af glas / vinduer / døre glas: 100 kwh/m2/år, vinduer kwh/m2/år Skønnet besparelse fra 1-lags til energivinduer: kwh/år Skønnet besparelse fra forsats til energivinduer: kwh/år Skønnet besparelse ved skift fra termo til energi: kwh/år Ovenlyskuppel til 3 lags glas: 150 kwh/år pr. kuppel Loftsisolering mm indblæst ca kwh/år Udskiftning af loftslem Halogen loftsstift til LED: 30 stk. 10W til 1,5W LED, 3 t pr. dag: 280 kwh/år Gastumbler i stedet for eltumbler kond. C-mærket, 5 g pr. uge: ca. 900 kr./år Tiltag er beregnet hver for sig! 3 faktorer: 1. Komfort 2. Vedligeholdelse 3. Økonomi/besparelse Hvordan du kommer i gang i morgen - marts Janus Hendrichsen - Energivejleder

41 Klimaskærm eksempel på priser Udskiftning af glas ca kr./m2 glas Udskiftning af vinduer ca kr./m2 Loftsisolering ca kr. / ny loftslem ca kr. Ventilation med vindstop: ca kr. + elektrikerarbejde Tørretumbler på gas forventet kr. + installation Hvordan du kommer i gang i morgen - marts Janus Hendrichsen - Energivejleder

42 Solcelleanlæg fælles Anlæg op til 40 m2 / bolig / 6 kwp Investering i fællesanlæg: ca kr. / kwp Eks. 100 kwp anlæg: 1,25 mio, min. 17 andelshavere: kr./andel Årlig produktion: ca kwh a 1,30 kr./kwh = kr. Simpel TBT: 10 år Hvordan du kommer i gang i morgen - marts Janus Hendrichsen - Energivejleder

43 Hvad tilbyder Energitjenesten? Beregninger, termografi, input til fælles indsatsområder, præsentation på fælles møde, udarbejdelse af udbudsmateriale Energitjek kr uden termografering, med Energitjenesten er som udgangspunkt gratis hvis man ringer eller kommer selv indenfor rimelighedens grænser. Hvis vi tager ud koster vi penge. Timepris 750 kr. pr. time eller faste priser Telefonvejledning Hvordan du kommer i gang i morgen - marts Janus Hendrichsen - Energivejleder

44 Spørgsmål Hvordan du kommer i gang i morgen - Februar Janus Hendrichsen - Energivejleder

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ilskov Hovedgade 26B 7451 Sunds Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. marts 2013 Til den 5. marts 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Hvordan bygges et passivhus

Hvordan bygges et passivhus Hvordan bygges et passivhus Passivhuse Et passivhus udmærker sig ved at have et utrolig lunt og behageligt indeklima, og ved at have et meget begrænset energiforbrug. Ethvert passivhus er derved et aktivt

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med høj rejsning

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med høj rejsning TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med høj rejsning Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Forslag til efterisolering

Forslag til efterisolering Forslag til efterisolering Prøvestens Allé 15, 2300 S Date: 06/05/09 Company : TætHus ApS Operator: HD Inspektion overview Karl Vogt-Nielsen Prøvestens Allé 15, 2300 S 2588 5888 Arbejdsbetingelser: Energitjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport BAB afd. 3 Gillesager 190 2605 Brøndby Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. april 2013 Til den 19. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Enderækkehus Furesølund 3520 Farum Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Energivejleder: Lars Kristensen 7. december 2012 Hvad er et Energitjek Overblik og idéer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Staushedevejen 34 6622 Bække Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. november 2012 Til den 22. november 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Montere termostatventiler på radiator. 0.6 MWh Fjernvarme 290 kr. 342 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Montere termostatventiler på radiator. 0.6 MWh Fjernvarme 290 kr. 342 kr. 1. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Buegade 9 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-003422 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 52798 Over Viskumvej 17 8830 Tjele Bygningens energimærke: Gyldig fra 2. maj 2015 Til den 2. maj 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Håndværkervej 2 3700 Rønne Bygningernes energimærke: Gyldig fra 18. juli 2014 Til den 18. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser Henrik Tommerup Svend Svendsen Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-02 2005 ISSN 1601-8605 Indhold FORORD...

Læs mere

Energimærke Energikonsulent og gyldighed

Energimærke Energikonsulent og gyldighed SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 22 Postnr./by: 9990 Storstaden BBR nr.: 123-123456 Erstatter energimærkning nr.: 111111 EKSEMPEL på energimærkning af enfamiliehus

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Torben Hansen Løvkærparken 41 4030 Tune Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Vestergade 3C 4600 Køge CVR nr: 1977 0990 Energivejleder: Kirsten Sander 20. november

Læs mere