Anvendelsesteknik. Bind I: Installationssystemer i metal 3. oplag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelsesteknik. Bind I: Installationssystemer i metal 3. oplag"

Transkript

1 Anvendelsesteknik Bind I: Installationssystemer i metal 3. oplag

2 Anvendelsesteknik Installationssystemer i metal Sanpress, Sanpress Inox, Sanpress Inox G, Profipress, Profipress G, Prestabo, Megapress DK /14 Udgiver Viega GmbH & Co. KG Plumbing and heating systems Viega Platz 1 DE Attendorn Germany Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) Indholdet af denne håndbog er uforbindende. Ret til ændringer baseret på ny viden og fremskridt forbeholdes.

3 Installationssystemer i metal Sikkerhed og komfort i systemer 1 Drikkevandsinstallation 2 Varmeteknik 3 Gasinstallation 4 Anvendelse indenfor industri og håndværk 5 Værktøjssystemer

4

5 Betjeningsvejledning De tekniske informationer i denne håndbog beskriver de grundliggende elementer af Viega anvendelsesteknologi inden for metalrør-installationssystemer. Derudover baserer informationerne om produkterne, deres egenskaber og anvendelsesteknik sig på de aktuelle standarder i Europa og/eller i Tyskland. Afsnit som er markeret med en stjerne (*) svarer til de tekniske regler i Europa/Tyskland. Disse skal forstås som anbefalinger hvis nationale krav ikke forefindes. Nationale love, standarder, regler, normer og andre tekniske regler har forrang for tyske/europæiske retningslinier i denne håndbog. De her anvendte informationer er uforbindende for andre landre og regioner og skal, som nævnt, ses som understøttende.

6 Installationssystemer i metal 3. oplag 1 Drikkevandsinstallation Grundlag Besparelsespotentialer 15 Projektering 16 Bekendtgørelse vedrørende brugsvand 16 Rørmaterialer 16 Blyrør Forebyggelse/reduktion af kalkdannelse 18 Viegas rørsystemfilosofi 18 Hustilslutning og underjordiske stikledninger af PE.. 18 Kælderfordelings- og stigledninger af metal 19 Etagefordeling til PE-Xc rør Rørledningsføring og udskiftning af vand 20 Brandsluknings- og sikringsenheder 21 Rørnetberegning 21 Visign for Care hygiejnisk skyllefunktion 22 Installation 24 Opbevaring og montering Tæthedsprøvning Tør tæthedsprøvning Tør belastningsprøvning 25 Regler vedrørende hygiejne ved idriftsætning og aflevering (Udførendes ansvar) 26 Desinficering 27 Rørsystemers rentabilitet 28 Oversigt over rørsystemer i metal Systembeskrivelse Sanpress Inox / Sanpress Inox XL 31 Anvendelse 31 Tekniske data 32 Sanpress / Sanpress XL 33 Anvendelse 33 Tekniske data 34 Profipress / Profipress XL 35 Anvendelse 35 Tekniske data 36 6

7 Indholdsfortegnelse Anvendelsesteknik Isolering* 37 Isolering af drikkevandsledninger (kolde) 37 Isolering af drikkevandsledninger (varme)* 38 Lydisolering 38 Brandbeskyttelse* 39 Forlængelse - kompensationsstykker 40 U- eller Z-forlængelse - kompensationsstykker 40 Beregning af længden af kompensationssstykker til rør med Ø < 54 mm Længdeudvidelse af rør med Ø > 54 mm Kompensatorer 46 Funktionen af faste punkter/glidepunkter 47 Rørfriktion 48 Korrosion af rustfri stålrør forårsaget af klorider 49 Komponenter Easytop skråsædeventiler 50 Tekniske Data Udførelser Tilbehør 52 Easytop XL-skråsædeventiler med flangetilslutning.. 56 Tryktabsdiagram Easytop-armaturer Easytop-prøveudtagningsventiler 59 Produktbeskrivelse 59 Easytop-prøveudtagningsventil - med to dele Easytop-prøveudtagningsventil med en del 62 Easytop ligesædeventil til forsænket installation 64 Egenskaber Tilslutningsvarianter 64 Ventilens konstruktion Easytop friløbsventiler til forsænket installation 65 Tekniske data 65 Fastgøring/tætning 67 Fastgøring over væggennemføring 67 Fastgøring ved hjælp af fastgøringssættet Udstyrssæt Isoleringskappe Easytop kuglehaner 69 Termostatisk cirkulationsreguleringsventil S/E 70 Produktbeskrivelse 70 Termisk desinficering Montage 71 Elektroinstallation Tekniske data 75 7

8 Installationssystemer i metal 3. oplag 8 Statisk cirkulationsreguleringsventil 76 Produktbeskrivelse 76 Tryktabsdiagram Smartloop-Inliner cirkulationsledning 78 Systembeskrivelse 78 Komponenter 82 Montering 83 Reparationsmuffe 86 Tætnings-elementer oversigt 87 Blandingsinstallation 88 Isoleringsforskruning 88 Tilslutning varmtvandsbeholder 89 Potentialudligning 89 Montering Opbevaring og transport 90 Rør 90 Skæring 90 Bøjning 91 Rørføring og fastgøring 91 Forsænket installation af varme rørledninger 92 Gevindtilslutninger 92 Flangetilslutninger 92 Etablering af prestilslutningen 93 Metalrør mm 93 Sanpress XL rørstørrelser 76,1 108,0 mm 95 Sanpress Inox XL / Profipress XL rørstørrelser 64,0 108,0 mm 97 Pladsbehov ved presning 99 Rørstørrelse 12 til 54 mm 99 Rørstørrelser 76,1 108,0 mm Sanpress XL med ring 101 Presværktøj til Sanpress Inox XL / Profipress 64,0 mm 102 Grundregler for idriftsætningen 103 SC-Contur 103 Desinficering 103 Tillæg Tryktab - tabeller 105 Koldt vand i rustfaste rør 105 Varmt vand i rustfaste rør 107 Rapporter 109 Protokol (eksempel): Skylning med vand 109 Rapport: Tryktest for drikkevandsinstallationer Rapport: Tryktest for drikkevandsinstallationer Kombination af rør materialer i drikkevandsinstallationer 112

9 Indholdsfortegnelse 2 Varmeteknik Rørsystemer af kobber Profipress Systembeskrivelse 113 Fordelingsanlæg 113 Anvendelse 113 Tekniske data 114 Komponenter 115 Rør 115 Presfittings Easytop kuglehaner 117 Tætningselementer 118 Anvendelsesteknik 119 Stigledninger 119 Tilbageløbsforskruninger 120 Radiatortilslutning 121 Anvendelse i h.h.t. DS Tilslutning via central gulvfordeler 121 Med overgangs-t Med T-stykke 125 Tilslutning med sokkellistetilslutningssæt Adaptersæt til radiatorer 128 Isolering og udlægning af rørledninger* 129 Isolering mod varmetab* 129 Varmefordelingsledninger Rørledninger i gulvet Eksempler Blandingsinstallationer 133 Tryktest 133 Tryktest med vand 133 Tryktest med luft Fjernvarmeanlæg 134 Systembeskrivelse Profipress S-pres fitting 135 Anvendelse 135 Anvendelsesteknik 136 Rørføring 136 Skylning 136 Tryktest 136 >> 9

10 Installationssystemer i metal 3. oplag Rørsystemer af stål Prestabo Systembeskrivelse 138 Anvendelse 138 Tekniske data 139 Komponenter 140 Rør 140 Mærkning 141 Presfittings Tætningselementer 143 Anvendelsesteknik 144 Beskyttelse mod udvendig korrosion 144 Kølevandskredsløb 145 Beskyttelse mod indvendig korrosion (trefasegrænse) 145 Isolering og installation * 145 Potentialeudligning* 148 Blandingsinstallationer 148 Rørføring og fastgøring 149 Forlængelse - kompensationsstykker 149 Længdeudvidelse af Prestabo rørledninger U- eller Z-forlængelse - kompensationsstykker beregning 151 Montering 155 Opbevaring og transport 155 Forarbejdning 155 Afkortning Afisolering Afgratning Bukning 156 Eksempler på montering 157 Fastgøringsmetoder 158 Forsænket installation 159 Udlægning i støbt gulvbelægning 159 Udlægning i støbeasfaltbelægning 160 Pladsbehov ved presning 161 Rørstørrelser 12 til 54 mm Rørstørrelser 64,0 108,0 Prestabo XL Presning med presringe mm Udførelse af presforbindelse 12 til 54 mm 165 Etablering af presforbindelse 64,0 til 108,0 mm Lækagetest

11 Indholdsfortegnelse 3 Gasinstallation* Grundlag Nationalt forord 171 Viegas systemfilosofi 172 Krav til gasstikdåser 173 Systembeskrivelse Profipress G / Profipress G XL 174 Anvendelse 174 Tekniske data 175 Mærkning af presfittings 176 HTB (højere termisk belastning)-krav 176 Gasanlæg 177 Sanpress Inox G / Sanpress Inox G XL 178 Anvendelse 178 Tekniske data 179 Mærkning af presfittings 180 Pressfittings med SC-Contur 180 Montering 181 Generelle regler for montering af gasledninger 181 Krav til indbyggede installationer 181 Skal være spændingsfri. 181 Rørføring og fastgøring 182 Udlægning i gulvkonstruktionen 183 Korrosionsbeskyttelse 183 >> 11

12 Installationssystemer i metal 3. oplag 4 Anvendelser inden for industri og håndværk Systembeskrivelse Megapress 184 Montage 187 Profipress / Sanpress Inox / Profipress G / Sanpress Inox G / Prestabo 195 Anvendelse 195 Profipress / Profipress G 196 Sanpress Inox / Sanpress Inox XL 198 Prestabo 200 Anvendelsesteknik SC-Contur DVGW-kontrolleret sikkerhed 201 Flangetilslutninger 203 Anvendelsesområder Trykluftanlæg 203 Kølevandsanlæg 205 Procesvandsanlæg 206 Anlæg til tekniske gasser 207 Lavtryksdampanlæg 209 Anvendelse i skibsbyggeri 209 Sanpress Inox / Prestabo silikonefri 210 Easytop kuglehaner Værktøjssystemer Systembeskrivelse Anvendelsesområde 213 Presmaskiner 214 Pressgun 5 med strømforsyning 214 Egenskaber 214 Pressgun 5 med batteri 215 Pressgun Picco batteri Kompatibilitet med produkter fra andre producenter 217 Presværktøj 218 Presringe med led 218 Til alle Viega rørledningssystemer af metal

13 Indholdsfortegnelse Til XL-presfittings 218 Preskæder / presbakker 219 Kompatibilitet 220 Vedligeholdelse 226 Pleje og rengøring 226 Presmaskiner 226 Presringe / presbakker Værktøjsservice

14 Installationssystemer i metal 3. oplag 1 Drikkevandsinstallation Grundlag Sundt drikkevand er en forudsætning for vores sundhed. Det indeholder nødvendige mineraler og er uundværligt ved tilberedning af fødevarer, til rengøring og til kropspleje. Konstruktører, installatører og leverandører har det fælles mål, at der skal være drikkevand til rådighed i tilstrækkelig mængde og kvalitet alle steder, hvor der tappes vand. Drikkevand er imidlertid også et let fordærveligt levnedsmiddel. Dets beskaffenhed ændrer sig i drikkevandsinstallationen, fx ved kontakt med materialer, ved opvarmning eller stilstandstider med deraf følgende bakterieformering. Drikkevand er et levnedsmiddel Fig. D 1 Sammenligning af sygdomsraterne i forskellinge lande I Tyskland ligger antallet af tilfælde af legionærsyge på omkring hvert år. Med en dødelighedsrate på 10 til 15 % er denne sygdom skyld i omkring dødsfald pr. år. I andre lande er hyppigheden klart lavere med 34,1 (Spanien), 19,2 (Danmark) 17,9 (Holland) og 16,9 (Frankrig) pr. 1. million. For at undgå problemer findes der i alle lande regelsæt til sikring vandforsyningen og bevarelse af vandkvaliteten. Fra EU kommer der løbende nye regler til, som supplerer eller erstatter de nationale regler. Den tekniske rapport "Anbefalinger til forebyggelse af legionellavækst i bygningers drikkevandsinstallationer er et godt eksempel. Der er taget et vigtigt skridt til den fælles forståelse af drikkevandsinstallationer i Europa med EN 806. Sådanne udviklinger gør det nødvendigt at undersøge forskrifterne for denne teknologi jævnligt og at bruge dem i praksis med kort varsel. For eksempel er den tørre tæthedsprøvning blevet standard i større installationer som hospitaler eller hoteller. Skylning af installationen foretages nu så sent som muligt. 14

15 1 Drikkevandsinstallation Grundlag Hvis man skulle sammenfatte alle forholdsregler til beskyttelse af drikkevandet i én sætning, ville det blive:»planlægning og installation skal resultere i små rørdimensioner.hver del i en installation bør bruges en gang om ugen efter den første fyldning, ellers bør den undgås.en kontinuerlig driftstemperatur mellem 25 og 55 C bør undgås.«som allerede nævnt kræver drikkevandsinstallationer en omfattende faglig viden. EN 806 og EN 1717 er eksempler på bestræbelerne for at skabe ensartede normer for installationerne og beskyttelse af drikkevandet over hele Europa. Dette kapitel sammenfatter væsentlige tiltag til bevarelse af vandkvaliteten. Det giver et overblik over relevante aspekter af fagligt korrekt projektering, udførelse, idriftsættelse og drift af drikkevandsinstal lationer. De aktuelle krav i de forskellige lande har altid forrang for de her anførte. Herudover yder Viegas medarbejdere assistance til fagfolk i deres daglige arbejde. Besparelsespotentialer Rent vand er et stort gode. Det er ikke alle steder, det er til rådighed i tilstrækkelige mængder. Det gælder dog om at afveje, hvilken indflydelse besparingstiltagene har på drikkevandets kvalitet. Allerede i dag kræver eksperter i hygiejne, at der sker en fuldstændig udskiftning af vandet tre gange om ugen i bygninger, som benyttes til medicinske formål. Foruden vandbesparelser er også tiltag til reduktion af energiforbruget i fokus. Lave temperaturer øger imidlertid også legionella-risikoen, så der skal findes en gylden middelvej mellem sundhedshensyn og besparelsespotentialer. Vandbesparelse kontra Hygiejne Fig. D 2 15

16 Installationssystemer i metal 3. oplag Projektering 1 Rådets direktiv 98/83/EF af 3 november 1998 om kvaliteten af drikkevand Bekendtgørelse vedrørende brugsvand trådte den nye europæiske drikkevandsdirektiv i kraft. I 2006 trådte miljøministeriets (nu By og landskabsstyrelsen) bekendtgørelse 1664 ikraft. Det fastsætter i bilagene, kvalitetskravene til vand fra vandforsyninger, som anvendes til drikkevand. Grænseværdierne skal overholdes alle steder, hvor der tappes drikkevand. I forbindelse med projektering af en drikkevandsinstallation bør følgende emner afstemmes med den stedlige vandleverandør. Hustilslutning Hvem installerer? Ejer? Materiale? Nominel diameter Stikledninger hvor? Målersystem Hvem installerer? Målerstørrelse? Tilbageløbsspærring? Tryk Laveste forsyningstryk/målt hvor? Maksimalt hviletryk? Drikkevandets beskaffenhed mulige materialerestriktioner, VA godkendelse Rørmaterialer Materialerne og produkterne skal opfylde de nationale krav. Arbejde på husinstallationerne må kun udføres af specialister. I henhold til DS/EN skal der tages hensyn til bl.a. drikkevandets kvalitet allerede i projekteringsfasen. Der er grænser for anvendelsen af alle rørmaterialer, der ganske vist som regel ikke kan blive aktuelle ved normal drift, men udmærket kan forekomme i forbindelse med særlige tiltag som evt. desinfektion. Derfor er det tilrådeligt at henvende sig til komponenternes producenter i tvivlstilfælde. Bestand prüfen, Verwendung unzulässig! DIN EN Pkt. 5.1 Blyrør Da EU s drikkevandsdirektiv trådte i kraft i 1998, startede den 15-årige overgangsperiode til at få udskiftet gamle systemer med blyrør. Til implementering senest i 2013 blev den nye grænseværdi på 10 µg / l for bly bekendtgjort, som hverken kan overholdes med tilkalkede blyledninger eller ved at dosere med korrosionsinhibitorer. Dette betyder som regel, at hele rørledningsnettet af bly skal udskiftes. For Danmark kan de aktuelle værdier findes under BEK nr af

17 1 Drikkevandsinstallation Grundlag 17

18 Installationssystemer i metal 3. oplag Forebyggelse/reduktion af kalkdannelse Hårdt til meget hårdt drikkevand reducerer levetiden for drikkevandsinstallationens apparater og komponenter. Desuden øges energibehovet betydeligt, fordi kalkaflejringer på varmelegemer hindrer varmeoverførslen. I sådanne tilfælde er tiltag til delvis blødgørelse af drikkevandet derfor relevante ud fra et økonomisk og miljømæssigt synspunkt. Afhængigt af metoden kan det være relevant at hæve ph-værdien til ca. 7,7, således at man samtidig opnår en korrosionsbeskyttende virkning. 1 Tysk lovgivning»produkter til vask og rengøring, 7«Anbefalet behandling til forebyggelse af kalkdannelse med hensyn til kalkkoncentration og temperatur fremgår af den tyske standard DIN , tab. 6: Kalcium-massekoncentration [mg/l] Tiltag ved t 60 C Tiltag ved t 60 C < 80 Svarer omtrent til hårdhedsklasse 1 og 2 1 Ingen Ingen 80 til 120 Svarer omtrent til hårdhedsklasse Svarer omtrent til hårdhedsklasse 4 1 Tab. D 1 Ingen eller stabilisering eller blødgøring Stabilisering eller blødgøring anbefales Stabilisering eller blødgøring anbefales Stabilisering eller blødgøring Viegas rørsystemfilosofi Anbefalede materialer Hustilslutning og underjordiske stikledninger af PE presfittings af rødgods korrosionsfri (Geopress) hurtig og sikker etablering af forbindelse uafhængigt af vejrforholdene Drikkevand - hustilslutning Med Geopress Fig. D 3 18

19 1 Drikkevandsinstallation Grundlag Kælderfordelings- og stigledninger af metal God formstabilitet med lave fastgøringsomkostninger Lille udvendig diameter og derfor lille forbrug af isoleringsmateriale Lille længdeudvidelse ved opvarmning Forarbejdning med et presværktøj op til DN 100 Pladsbesparende Drikkevandsfordeler med Sanpress Fig. D 4 Etagefordeling til PE-Xc rør Fås eventuelt med indlagt, påsvejset aluminiumslag Også med PE-beskyttelsesrør som kondensvandbeskyttelse I ruller til udlægning på rågulve og i standervægge samt til vægmonteringsteknik Til vægmontering og tørt elementbyggeri med lydisolerede armaturtilslutninger i enkelt-, række- eller ringledningssystemer, som er formonteret efter skabelon Fig. D 5 19

20 Installationssystemer i metal 3. oplag Badinstallation Hygiejnisk stikledningsinstallation Rørledningsføring og udskiftning af vand I praksis er der ikke høj risiko for mikrobiel kontaminering på tappe og forbrugssteder som anvendes jævnligt. I ubeboede bygninger bør dette altid afgøres særskilt og for hvert enkelte tilfælde. I diagrammet ovenfor vises en typisk drikkevandsinstallation i en lejlighed. Enstrengsledninger findes på tappesteder som f.eks. håndvask eller bruser. Hvorimod badekarret (også indbygget med bruser) sjældnere anvendes og bør derfor videreføres/ sluttes til et hyppigere anvendt tappested, f.eks. håndvask. Det samme gælder for et bidet og en vaskemaskinetilslutning. Sidstnævnte installeres ofte, men anvendes senere kun lidt i boligen. Fig. D 6 Fordeling af tryktab En præcis beregning af tryktabet i systemet skaber forudsætning for optimal lydisolering. Med afspærringsarmaturer med minimalt tryktab som fx kugleventiler kan trykpotentialet udnyttes bedre. Mulighederne bliver desuden større, hvis der vælges gennemstrømningsvandvarmere med elektronisk i stedet for hydraulisk styring, udløbsarmaturer med lille strømningstryk osv. Producenternes tryktabsværdier er at foretrække for reglemen ternes vejledende værdier. Blandt de ting, der er vigtige for drikkevandshygiejnen, er en optimal ledningsføring til udtag, som sjældent benyttes. De skal indgå i installa tionen, således at regelmæssig udskiftning af vandet er sikret, selv om de for eksempel kun benyttes på bestemte årstider. Det kan gøres ved at inkorporere disse udtag i række- eller ringledningssystemer. 20

21 1 Drikkevandsinstallation Grundlag Sjældent benyttede udtag er fx Have-/garageledninger Gæstetoilet Tekøkken Rækkevaskeanlæg, fx sportsanlæg Bidet Tappesteder til vaskemaskiner Tappesteder til slangetilslutninger i toiletanlæg Udslagsvask Påfyldnings- og tømningsledninger i varmeanlæg Række- og ringledning Til sikker udskiftning af vand Fig. D 7 Fig. D 8 Brandsluknings- og sikringsenheder Brandsluknings- og sikringsenheder er vigtige sikkerhedsinstallationer. Hvis disse enheder kombineres med drikkevandssystemet, kan det lede til problemer med drikkevandskvaliteten, hvis systemet ikke bruges jævnligt. Dette er næsten altid tilfældet. Derfor skal brandsluknings- og sikringsenheder separeres fra drikkevandssystemet i henhold til gældende lovgivning. Rørnetberegning Formålet med rørnetberegningen (fx iht. DS/EN 806-3) er fejlfri funktion med minimale rørdiametre og korte stikledninger som betyder, at drikkevandet kun opholder sig i installationen i kort tid. Det muliggør den nødvendige udskiftning af vandet med et minimalt vandforbrug. EN Udskiftning af vand Rækkeledninger til tappesteder, der benyttes ofte, kan sikre den nødvendige udskiftning af vand på økonomisk måde også i foran liggende armaturer, der benyttes sjældent. Hvis der ikke kan placeres en storforbruger for enden af en rækkeledning, nås det samme mål med en ringledning. 21

22 Installationssystemer i metal 3. oplag Extraction point With low dead space Visign for Care hygiejnisk skyllefunktion Til forhindring af stagnation, der kan medføre mikrobiel kontaminering, skal sjældent brugte dele af rørsystemet skylles grundigt med jævne mellemrum. Betjeningspladen Visign for Care er udstyret med en automatisk/programmerbar skyllefunktion, der registrerer tidsrummet, hvor vand ikke er blevet anvendt, og aktiverer en skylning iht. et individuelt programmerbart tidsrum. Installation og opgradering er mulig ved Viegas indbygningscisterner med dobbelt skylleteknik, når en V tilslutning kan etableres. Fig. D 9 Prøveudtagningsarmatur Anordning til orienterende og videregående undersøgelser Prøveudtagningssteder Kvalitetskontrol af vandet på hospitaler, hoteller osv. gør det relevant at have prøveudtagningssteder. Det tilrådes at planlægge et antal prøveudtagningssteder i komplekse rørsystemer, f.eks. i fordelingsrør i kælderen, stigrør og fordelingsrør i gulvet. Ill. D-4 viser eksempler på prøveudtagningssteder. Ved evt. samle og tømmeanordningerudtages ligeledes prøver Nationalt reguleret f.eks. DVGW W 551 se side 59 ff. O = Orienterende prøveudtagning W = Regelmæssig prøveudtagning Fig. D 10 22

23 1 Drikkevandsinstallation Grundlag Oversigt drikkevands- projektering og udførelse Ved projektering af drikkevandsinstallationer skal der tages hensyn til bl.a. følgende kriterier: Materialevalg iht. DS/EN Brug af produkter med anerkendte testmærkninger Udregning af minimalt vandvolumen. Projektering med den størst mulige afstand fra drikkevandsledninger (kolde) til varmekilder Tilstrækkelig isolering af drikkevandsledninger (kolde og varme) i skakter og forsænkede lofter Installer ikke koldtvands drikkeledninger i rum med temperaturer > 25 C (f.eks. kedelrum) Sikring af den nominelle temperatur ved opvarmning og fordeling af drikkevand Sikring af tilsstækkelig vandstrøm i cirkulationssystemet Etablering af prøveudtagningsventiler i offentlige bygninger Valg af individuelle sikringer Undgåelse af membranekspansionstanke i drikkevandsanlæg i videst muligt omfang Minimering af stagnation fx skal bypass-længder og udtømningsledninger undgås, og reserver skal ikke indgå i projekteringen Undgå ledningsstrækninger med stillestående vand. Adskillelse af brandslukningsledninger fra drikkevandsanlæg Det anbefales at foretage en tør lækagekontrol (se side 25) i nye installationer for at sikre vandudskiftningen hver 7. dag i perioder mellem våd vandtryktest og normal drift Langvarig stagnation (> 7 dage) kombineret med konstante temperaturer mellem 25 og 55 C skal undgås! Drikkevandsanlæg består af et stort antal enkeltkomponenter. Derudover skal der især lægges vægt på tilbageløbssikring ved hjælp af armaturer og andre dele iht. EN EN Pkt. 7 Kombinationsventil med skråsæde Med prøveudtagningsventil Fig. D 11 23

24 Installationssystemer i metal 3. oplag Installation Undgå stagnerende vand i komponenter Risici ved arbejde på gamle anlæg EN Pkt Opbevaring og montering Alle komponenter i en drikkevandsinstallation skal leveres til byggepladsen i perfekt hygiejnisk tilstand. I produktionsprocesserne foretrækkes der af og til tør tæthedsprøvning for at forhindre en mikrobiel risiko i produkterne. Hvis der befinder sig stagnerende vand i et armatur efter en tæthedsprøvning med vand, er der mulighed for at fremme formeringen af mikroorganismer ved længere opholdstider i sommermånederne. For eksempel har drikkevandsinstallationen på en klinik siden 2006 skullet desinficeres permanent, da det nyinstallerede trykforøgeranlæg ved leveringen og idriftsætningen var kontamineret med Pseudomonas aeroginosa efter en våd tæthedsprøvning på fabrikken. Rør, formstykker og armaturer skal altid opbevares, så der ikke kan trænge smuds og spildevand ind i dem. I byggefaserne, der ofte strækker sig over en længere periode, vil risikoen ellers være for stor til, at komponenterne forurenes, endnu inden anlægget tages i drift. Viegas rør er ved leveringen lukket med propper, således at transporten kan betragtes som sikker med hensyn til hygiejne. Det er nødvendigt med beskyttelseskapper til at lukke stigledningerne under monteringen, da det altid må påregnes, at der trænger tørt cementstøv o. lign. ind - især i skakter. Selvom indtrængen Fig. D 12 af sådanne partikler som regel skal vurderes som ukritisk i mikrobiologisk henseende, kan arbejdet med skylning være temmeligt omfattende, hvis komplekse rørledningsnet skal rengøres til senere drift. I modsætning hertil kan reparationer eller anlægsudvidelser hygiejnisk set være langt mere kritiske. En kompetent montør bør vide, at han skal vaske sine hænder grundigt efter at have udført smudsigt arbejde - f.eks. på et eksisterende afløbssystem - før han arbejder videre på en drikkevandsinstallation. Risiciene for drikkevandskvaliteten og dermed for målet "sundhed" skal vurderes mere kritisk ved arbejde på gamle anlæg eller ved driftsafbrydelser end i forbindelse med installationsarbejde i nybyggeri. Derfor er det også nødvendigt at fortolke kravet til lokalt begrænsede reparationer med hensyn til desinficering af komponenter, som installeres i eksisterende ledninger. Således skal f.eks. presfittings tages ud af originalemballagen umiddelbart inden anvendelsen og har ikke brug for nogen desinficering. 24

25 1 Drikkevandsinstallation Grundlag Tæthedsprøvning Viega SC-Contur garanterer detektering af upressede forbindelser i hele trykområdet fra 22 mbar til 3 bar (tørt) og fra 1 bar til 6,5 bar (vådt). Hvis tæthedsprøvningen falder i en frostperiode, anbefales tør prøvning også af mindre installationer. Der findes p.t. ingen standardiseret prøvningsmetode for installationer i bygninger. For prøvning af ledninger i jord henvises til DS 455. De følgende test/prøvninger er eksempler på hvordan det gøres i Tyskland. Tør tæthedsprøvning Af sundhedsmæssige årsager anbefales tør tæthedsprøvning af store installationer. Hertil anvendes tør, oliefri trykluft eller hvor der stilles særlige krav til hygiejne også inert gas. De relevante sikkerhedsforskrifter skal følges. I overensstemmelse hermed foretages tæthedsprøvningen med et prøvetryk på 110 mbar før belastningsprøvningen. Varigheden af prøvningen ved 110 mbar er mindst 30 minutter for op til 100 liters ledningsvolumen; hertil lægges 10 minutter for hver 100 liter derudover. Allerede ved denne prøvning detekteres eventuelle upressede presfittings. Tør belastningsprøvning Belastningsprøvningen ved maks. 3 bar varer 10 minutter. Fig. D 13 25

26 Installationssystemer i metal 3. oplag Våd tæthedsprøvning Den våde tæthedsprøvning anbefales kun ved anlæg, som idriftsættes kort efter, fx i enfamiliehuse. Anlægget fyldes med filtreret drikkevand. Viega presfittings, som eventuelt ikke er presset, detekteres som utætte ved et maksimalt tryk på 6,5 bar. Våd belastningsprøvning (Se evt. DS 439) Prøvetrykket skal være 1,5 gange det tilladte driftstryk. Prøvningstiden for metalrør er 10 minutter efter temperaturudligning. Detaljeret procedure kan fås hos Viega. Skylning Skylningen kan foretages, når vandleverandøren har skyllet og frigivet hovedtilslutningen. Skylningen skal foretages så sent som muligt, med mindre der er opstået grov tilsmudsning, fx på grund af oversvømmelse. Her er det relevant at skylle med en luft/vand-blanding. Ellers er det tilstrækkeligt at skylle med vand, hvor der er anvendt Viega pressystemer, og der er nogenlunde rent. I så fald eller hvis idriftsætningen trækker ud skal der indføres et skylleprogram for at sikre regelmæssig udskiftning af vandet. Regler vedrørende hygiejne ved idriftsætning og aflevering (Udførendes ansvar) Påfyldning af installationen foretages først, når idriftsætning er umiddelbart forestående. Hvis idriftsætningen forsinkes, skal et skylleprogram udarbejdes og dokumenteres. Dokumentation af ledningsføringen udleveres til ejeren. Betjeningsvejledninger osv. udleveres. Protokol over tæthedsprøvning, skylning, idriftsætning samt instruktion udleveres. Der gøres opmærksom på, at regelmæssig og fuldstændig udskiftning af vandet er nødvendig ca. tre gange om ugen for alle udtag i offentlige Bygninger. Der informeres om legionella-risikoen ved utilstrækkelige koldt - og varmt -temperaturer. Der tilbydes en vedligeholdelsesaftale. 26

27 1 Drikkevandsinstallation Grundlag Desinficering Komponenter i drikkevandsinstallationer, såsom rør og forbindere, har en levetid på mere end 50 år ved normal anvendelse. I løbet af denne periode fører de processer på metaller, elastomerer og kunststoffer, der er uundgåelige inden for drikkevandsvandområdet, til en ældning, uden at der opstår skader. Oxidativt stress, f.eks. højtdoserede desinfektionsmidler, kan dog fremskynde denne ældningsproces, indtil produktet svigter. Heldigvis forekommer sådanne høje doseringer af desinfektionsmidler kun i tilfælde af havari, og dermed sjældent. For at sikre at vandet til stadighed har en upåklagelig beskaffenhed, skal årsagen til problemerne dog findes og afhjælpes. Hvis der til stadighed er et problem med manglende desinficering, er det altid et sikkert tegn på, at den egentlige kilde til kontamineringen hverken er fundet eller afhjulpet. Grundlæggende gælder det derfor Alle materialer til komponenter såsom rør og forbindere, der for øjeblikket bruges i drikkevandsinstallationen, kan desinficeres med de tilladte desinfektionsmidler i de angivne koncentrationer, tidsrum og ved de angivne temperaturer. Komponenter med elastomerer til tætningselementer kan ligeledes desinficeres som anført nedenfor. Hvis en elastomer har kontakt på et stort areal, skal producentens forskrifter og krav overholdes. For at beskytte mod for lange indvirkningstider skal der efter hver desinficering skylles så lang tid, at vandkvaliteten atter svarer til det ikke-desinficerede drikkevand. Alle foranstaltninger skal dokumenteres, og dokumentationen skal arkiveres af brugeren. Hvis de ovennævnte rammebetingelser overholdes, betragtes komponenter i en drikkevandsinstallation også som tilstrækkeligt modstandsdygtige ved desinficering. Risiko for forældelse af materialet EN Pkt

28 Installationssystemer i metal 3. oplag Rørsystemers rentabilitet Ved valg af rørmateriale til en drikkevandsinstallation skal der tages hensyn til både tekniske og økonomiske aspekter. Foruden langtidssikkerhed og drikkevandshygiejne er det meget vigtigt, at der tages hensyn til montagevenlighed og økonomi. Presteknikken er mest fordelagtig med hensyn til håndtering, montagetid og økonomi. Andre væsentlige faktorer er tilgængelighed, sortiment og omkostningerne til rørledningsføring og fastgøring. Til kælderfordelingsledninger og stigledninger er rørledninger af metal at foretrække for kunststofrør. Installation med Sanpress Inox Fig. D 14 Fordele: Mindre pladsbehov til længdeudvidelse Minimal udgift til kompensationsstykker og kompensatorer Lave fastgørelsesomkostninger. Lavere krav til forebyggende brandbeskyttelse Mindre udgift til varmeisolering som følge af tyndere rørvægge (særligt ved rør med stor diameter) Ill. D-15 viser forskellen i udgifter til udligning af længdeudvidelser ved forskellige materialer. Her har rørledninger af metal klare fordele. Det samme gælder med hensyn til fastgøringsomkostninger, som for kælderfordelingsledningers og stigledningers vedkommende kun er 50 % eller derunder sammenlignet med kunststofrørene. 28

viegajournal Marathon og markedsføring 1/09 Sanpress: En unik systemverden fra Viega V-profil: Originale Viega fittings eller kopier?

viegajournal Marathon og markedsføring 1/09 Sanpress: En unik systemverden fra Viega V-profil: Originale Viega fittings eller kopier? Marathon og markedsføring viegajournal 1/09 Når et Excel-ark fyldt med handlingsplaner bliver til konkrete projekter så er Susanne glad. Hun er spændt på at sætte de næste PR- og markedsføringsaktiviteter

Læs mere

SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand

SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand SUNDT VAND Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand SUNDT VAND Denne håndbog beskriver i alfabetisk orden de emner, som har betydning for en fornuftig og holdbar legionellaforebyggelse i større

Læs mere

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer August 09 Indledning Lorem ipsum Indhold I forbindelse med traditionelle tømrer- og murerkonstruktioner har den danske byggebranche

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ Den luft der forlader kompressoren er varm, uren, fugtig og sædvanligvis

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af rørsystemer - løser ekspansionsproblemer - nedlægger rørsystemer Rørdimensionering,

Læs mere

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 RØRCENTRET Rørcenter-anvisning 003: Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger 2. udgave,

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

viegajournal Palle Projektpartner Jespersen 2/09 Succesfuld samling af IKEA s nye varehus i Odense Viega forretningsudvikler sammen med kunderne

viegajournal Palle Projektpartner Jespersen 2/09 Succesfuld samling af IKEA s nye varehus i Odense Viega forretningsudvikler sammen med kunderne Palle Projektpartner Jespersen viegajournal 2/09 Vi skal konstant tilføre merværdi til vore kunder ellers har vi ingen berettigelse i markedet Palle Jespersen er 47 år, bor i Middelfart og er ansat som

Læs mere

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Jordvarmeanlæg. Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening. Bente Villumsen, COWI A/S

Jordvarmeanlæg. Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening. Bente Villumsen, COWI A/S Jordvarmeanlæg Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening Bente Villumsen, COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1238 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17.

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Byggeri og Anlæg Strandvejen 1-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 www.but.auc.dk Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne

Læs mere

UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0. VVS-håndbogen

UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0. VVS-håndbogen UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0 VVS-håndbogen Indhold Emne side Praktisk information Kontakter...4 Nyttige adresser...4 Omsætningstabeller...5 Uponor Blue Service Et seviceunivers fra start til slut...7

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA)

Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA) Sikker legeplads Håndbog til ejere og andre med ansvar for v e d lig e h o ld e ls e Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA) Flere oplysninger kan rekvireres på hjemmeside: www.rospa.com/playsafety

Læs mere

Kloakrørlægger. en håndbog

Kloakrørlægger. en håndbog Kloakrørlægger en håndbog Kloakrørlægger en håndbog 1. udgave, 1. oplag 2011 Erhvervsskolernes Forlag 2011 Forlagsredaktør: Ole W. Hansen Omslag: Stig Bing Omslagsfoto: Colourbox Tegninger: Dorthe Møller,

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation eknisk dokumentation svejledning Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation og lagdelt indfødning af solvarme Rev. Oversættelse af original vejledning Varmepumpestationer med friskvandsteknologi

Læs mere

viegajournal Håkan har nået overfladen 1/08 Det svære materialevalg Indbygningsteknik og velvære Side 8-11 Side 12-13

viegajournal Håkan har nået overfladen 1/08 Det svære materialevalg Indbygningsteknik og velvære Side 8-11 Side 12-13 Håkan Kronlund startede hos Viega i Sverige for tre år siden. Siden har han hver eneste dag glædet sig til at gå på arbejde. I fritiden kører han i Corvette og rygtet siger, han løber marathon, når familien

Læs mere