Anvendelsesteknik. Bind I: Installationssystemer i metal 3. oplag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelsesteknik. Bind I: Installationssystemer i metal 3. oplag"

Transkript

1 Anvendelsesteknik Bind I: Installationssystemer i metal 3. oplag

2 Anvendelsesteknik Installationssystemer i metal Sanpress, Sanpress Inox, Sanpress Inox G, Profipress, Profipress G, Prestabo, Megapress DK /14 Udgiver Viega GmbH & Co. KG Plumbing and heating systems Viega Platz 1 DE Attendorn Germany Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) Indholdet af denne håndbog er uforbindende. Ret til ændringer baseret på ny viden og fremskridt forbeholdes.

3 Installationssystemer i metal Sikkerhed og komfort i systemer 1 Drikkevandsinstallation 2 Varmeteknik 3 Gasinstallation 4 Anvendelse indenfor industri og håndværk 5 Værktøjssystemer

4

5 Betjeningsvejledning De tekniske informationer i denne håndbog beskriver de grundliggende elementer af Viega anvendelsesteknologi inden for metalrør-installationssystemer. Derudover baserer informationerne om produkterne, deres egenskaber og anvendelsesteknik sig på de aktuelle standarder i Europa og/eller i Tyskland. Afsnit som er markeret med en stjerne (*) svarer til de tekniske regler i Europa/Tyskland. Disse skal forstås som anbefalinger hvis nationale krav ikke forefindes. Nationale love, standarder, regler, normer og andre tekniske regler har forrang for tyske/europæiske retningslinier i denne håndbog. De her anvendte informationer er uforbindende for andre landre og regioner og skal, som nævnt, ses som understøttende.

6 Installationssystemer i metal 3. oplag 1 Drikkevandsinstallation Grundlag Besparelsespotentialer 15 Projektering 16 Bekendtgørelse vedrørende brugsvand 16 Rørmaterialer 16 Blyrør Forebyggelse/reduktion af kalkdannelse 18 Viegas rørsystemfilosofi 18 Hustilslutning og underjordiske stikledninger af PE.. 18 Kælderfordelings- og stigledninger af metal 19 Etagefordeling til PE-Xc rør Rørledningsføring og udskiftning af vand 20 Brandsluknings- og sikringsenheder 21 Rørnetberegning 21 Visign for Care hygiejnisk skyllefunktion 22 Installation 24 Opbevaring og montering Tæthedsprøvning Tør tæthedsprøvning Tør belastningsprøvning 25 Regler vedrørende hygiejne ved idriftsætning og aflevering (Udførendes ansvar) 26 Desinficering 27 Rørsystemers rentabilitet 28 Oversigt over rørsystemer i metal Systembeskrivelse Sanpress Inox / Sanpress Inox XL 31 Anvendelse 31 Tekniske data 32 Sanpress / Sanpress XL 33 Anvendelse 33 Tekniske data 34 Profipress / Profipress XL 35 Anvendelse 35 Tekniske data 36 6

7 Indholdsfortegnelse Anvendelsesteknik Isolering* 37 Isolering af drikkevandsledninger (kolde) 37 Isolering af drikkevandsledninger (varme)* 38 Lydisolering 38 Brandbeskyttelse* 39 Forlængelse - kompensationsstykker 40 U- eller Z-forlængelse - kompensationsstykker 40 Beregning af længden af kompensationssstykker til rør med Ø < 54 mm Længdeudvidelse af rør med Ø > 54 mm Kompensatorer 46 Funktionen af faste punkter/glidepunkter 47 Rørfriktion 48 Korrosion af rustfri stålrør forårsaget af klorider 49 Komponenter Easytop skråsædeventiler 50 Tekniske Data Udførelser Tilbehør 52 Easytop XL-skråsædeventiler med flangetilslutning.. 56 Tryktabsdiagram Easytop-armaturer Easytop-prøveudtagningsventiler 59 Produktbeskrivelse 59 Easytop-prøveudtagningsventil - med to dele Easytop-prøveudtagningsventil med en del 62 Easytop ligesædeventil til forsænket installation 64 Egenskaber Tilslutningsvarianter 64 Ventilens konstruktion Easytop friløbsventiler til forsænket installation 65 Tekniske data 65 Fastgøring/tætning 67 Fastgøring over væggennemføring 67 Fastgøring ved hjælp af fastgøringssættet Udstyrssæt Isoleringskappe Easytop kuglehaner 69 Termostatisk cirkulationsreguleringsventil S/E 70 Produktbeskrivelse 70 Termisk desinficering Montage 71 Elektroinstallation Tekniske data 75 7

8 Installationssystemer i metal 3. oplag 8 Statisk cirkulationsreguleringsventil 76 Produktbeskrivelse 76 Tryktabsdiagram Smartloop-Inliner cirkulationsledning 78 Systembeskrivelse 78 Komponenter 82 Montering 83 Reparationsmuffe 86 Tætnings-elementer oversigt 87 Blandingsinstallation 88 Isoleringsforskruning 88 Tilslutning varmtvandsbeholder 89 Potentialudligning 89 Montering Opbevaring og transport 90 Rør 90 Skæring 90 Bøjning 91 Rørføring og fastgøring 91 Forsænket installation af varme rørledninger 92 Gevindtilslutninger 92 Flangetilslutninger 92 Etablering af prestilslutningen 93 Metalrør mm 93 Sanpress XL rørstørrelser 76,1 108,0 mm 95 Sanpress Inox XL / Profipress XL rørstørrelser 64,0 108,0 mm 97 Pladsbehov ved presning 99 Rørstørrelse 12 til 54 mm 99 Rørstørrelser 76,1 108,0 mm Sanpress XL med ring 101 Presværktøj til Sanpress Inox XL / Profipress 64,0 mm 102 Grundregler for idriftsætningen 103 SC-Contur 103 Desinficering 103 Tillæg Tryktab - tabeller 105 Koldt vand i rustfaste rør 105 Varmt vand i rustfaste rør 107 Rapporter 109 Protokol (eksempel): Skylning med vand 109 Rapport: Tryktest for drikkevandsinstallationer Rapport: Tryktest for drikkevandsinstallationer Kombination af rør materialer i drikkevandsinstallationer 112

9 Indholdsfortegnelse 2 Varmeteknik Rørsystemer af kobber Profipress Systembeskrivelse 113 Fordelingsanlæg 113 Anvendelse 113 Tekniske data 114 Komponenter 115 Rør 115 Presfittings Easytop kuglehaner 117 Tætningselementer 118 Anvendelsesteknik 119 Stigledninger 119 Tilbageløbsforskruninger 120 Radiatortilslutning 121 Anvendelse i h.h.t. DS Tilslutning via central gulvfordeler 121 Med overgangs-t Med T-stykke 125 Tilslutning med sokkellistetilslutningssæt Adaptersæt til radiatorer 128 Isolering og udlægning af rørledninger* 129 Isolering mod varmetab* 129 Varmefordelingsledninger Rørledninger i gulvet Eksempler Blandingsinstallationer 133 Tryktest 133 Tryktest med vand 133 Tryktest med luft Fjernvarmeanlæg 134 Systembeskrivelse Profipress S-pres fitting 135 Anvendelse 135 Anvendelsesteknik 136 Rørføring 136 Skylning 136 Tryktest 136 >> 9

10 Installationssystemer i metal 3. oplag Rørsystemer af stål Prestabo Systembeskrivelse 138 Anvendelse 138 Tekniske data 139 Komponenter 140 Rør 140 Mærkning 141 Presfittings Tætningselementer 143 Anvendelsesteknik 144 Beskyttelse mod udvendig korrosion 144 Kølevandskredsløb 145 Beskyttelse mod indvendig korrosion (trefasegrænse) 145 Isolering og installation * 145 Potentialeudligning* 148 Blandingsinstallationer 148 Rørføring og fastgøring 149 Forlængelse - kompensationsstykker 149 Længdeudvidelse af Prestabo rørledninger U- eller Z-forlængelse - kompensationsstykker beregning 151 Montering 155 Opbevaring og transport 155 Forarbejdning 155 Afkortning Afisolering Afgratning Bukning 156 Eksempler på montering 157 Fastgøringsmetoder 158 Forsænket installation 159 Udlægning i støbt gulvbelægning 159 Udlægning i støbeasfaltbelægning 160 Pladsbehov ved presning 161 Rørstørrelser 12 til 54 mm Rørstørrelser 64,0 108,0 Prestabo XL Presning med presringe mm Udførelse af presforbindelse 12 til 54 mm 165 Etablering af presforbindelse 64,0 til 108,0 mm Lækagetest

11 Indholdsfortegnelse 3 Gasinstallation* Grundlag Nationalt forord 171 Viegas systemfilosofi 172 Krav til gasstikdåser 173 Systembeskrivelse Profipress G / Profipress G XL 174 Anvendelse 174 Tekniske data 175 Mærkning af presfittings 176 HTB (højere termisk belastning)-krav 176 Gasanlæg 177 Sanpress Inox G / Sanpress Inox G XL 178 Anvendelse 178 Tekniske data 179 Mærkning af presfittings 180 Pressfittings med SC-Contur 180 Montering 181 Generelle regler for montering af gasledninger 181 Krav til indbyggede installationer 181 Skal være spændingsfri. 181 Rørføring og fastgøring 182 Udlægning i gulvkonstruktionen 183 Korrosionsbeskyttelse 183 >> 11

12 Installationssystemer i metal 3. oplag 4 Anvendelser inden for industri og håndværk Systembeskrivelse Megapress 184 Montage 187 Profipress / Sanpress Inox / Profipress G / Sanpress Inox G / Prestabo 195 Anvendelse 195 Profipress / Profipress G 196 Sanpress Inox / Sanpress Inox XL 198 Prestabo 200 Anvendelsesteknik SC-Contur DVGW-kontrolleret sikkerhed 201 Flangetilslutninger 203 Anvendelsesområder Trykluftanlæg 203 Kølevandsanlæg 205 Procesvandsanlæg 206 Anlæg til tekniske gasser 207 Lavtryksdampanlæg 209 Anvendelse i skibsbyggeri 209 Sanpress Inox / Prestabo silikonefri 210 Easytop kuglehaner Værktøjssystemer Systembeskrivelse Anvendelsesområde 213 Presmaskiner 214 Pressgun 5 med strømforsyning 214 Egenskaber 214 Pressgun 5 med batteri 215 Pressgun Picco batteri Kompatibilitet med produkter fra andre producenter 217 Presværktøj 218 Presringe med led 218 Til alle Viega rørledningssystemer af metal

13 Indholdsfortegnelse Til XL-presfittings 218 Preskæder / presbakker 219 Kompatibilitet 220 Vedligeholdelse 226 Pleje og rengøring 226 Presmaskiner 226 Presringe / presbakker Værktøjsservice

14 Installationssystemer i metal 3. oplag 1 Drikkevandsinstallation Grundlag Sundt drikkevand er en forudsætning for vores sundhed. Det indeholder nødvendige mineraler og er uundværligt ved tilberedning af fødevarer, til rengøring og til kropspleje. Konstruktører, installatører og leverandører har det fælles mål, at der skal være drikkevand til rådighed i tilstrækkelig mængde og kvalitet alle steder, hvor der tappes vand. Drikkevand er imidlertid også et let fordærveligt levnedsmiddel. Dets beskaffenhed ændrer sig i drikkevandsinstallationen, fx ved kontakt med materialer, ved opvarmning eller stilstandstider med deraf følgende bakterieformering. Drikkevand er et levnedsmiddel Fig. D 1 Sammenligning af sygdomsraterne i forskellinge lande I Tyskland ligger antallet af tilfælde af legionærsyge på omkring hvert år. Med en dødelighedsrate på 10 til 15 % er denne sygdom skyld i omkring dødsfald pr. år. I andre lande er hyppigheden klart lavere med 34,1 (Spanien), 19,2 (Danmark) 17,9 (Holland) og 16,9 (Frankrig) pr. 1. million. For at undgå problemer findes der i alle lande regelsæt til sikring vandforsyningen og bevarelse af vandkvaliteten. Fra EU kommer der løbende nye regler til, som supplerer eller erstatter de nationale regler. Den tekniske rapport "Anbefalinger til forebyggelse af legionellavækst i bygningers drikkevandsinstallationer er et godt eksempel. Der er taget et vigtigt skridt til den fælles forståelse af drikkevandsinstallationer i Europa med EN 806. Sådanne udviklinger gør det nødvendigt at undersøge forskrifterne for denne teknologi jævnligt og at bruge dem i praksis med kort varsel. For eksempel er den tørre tæthedsprøvning blevet standard i større installationer som hospitaler eller hoteller. Skylning af installationen foretages nu så sent som muligt. 14

15 1 Drikkevandsinstallation Grundlag Hvis man skulle sammenfatte alle forholdsregler til beskyttelse af drikkevandet i én sætning, ville det blive:»planlægning og installation skal resultere i små rørdimensioner.hver del i en installation bør bruges en gang om ugen efter den første fyldning, ellers bør den undgås.en kontinuerlig driftstemperatur mellem 25 og 55 C bør undgås.«som allerede nævnt kræver drikkevandsinstallationer en omfattende faglig viden. EN 806 og EN 1717 er eksempler på bestræbelerne for at skabe ensartede normer for installationerne og beskyttelse af drikkevandet over hele Europa. Dette kapitel sammenfatter væsentlige tiltag til bevarelse af vandkvaliteten. Det giver et overblik over relevante aspekter af fagligt korrekt projektering, udførelse, idriftsættelse og drift af drikkevandsinstal lationer. De aktuelle krav i de forskellige lande har altid forrang for de her anførte. Herudover yder Viegas medarbejdere assistance til fagfolk i deres daglige arbejde. Besparelsespotentialer Rent vand er et stort gode. Det er ikke alle steder, det er til rådighed i tilstrækkelige mængder. Det gælder dog om at afveje, hvilken indflydelse besparingstiltagene har på drikkevandets kvalitet. Allerede i dag kræver eksperter i hygiejne, at der sker en fuldstændig udskiftning af vandet tre gange om ugen i bygninger, som benyttes til medicinske formål. Foruden vandbesparelser er også tiltag til reduktion af energiforbruget i fokus. Lave temperaturer øger imidlertid også legionella-risikoen, så der skal findes en gylden middelvej mellem sundhedshensyn og besparelsespotentialer. Vandbesparelse kontra Hygiejne Fig. D 2 15

16 Installationssystemer i metal 3. oplag Projektering 1 Rådets direktiv 98/83/EF af 3 november 1998 om kvaliteten af drikkevand Bekendtgørelse vedrørende brugsvand trådte den nye europæiske drikkevandsdirektiv i kraft. I 2006 trådte miljøministeriets (nu By og landskabsstyrelsen) bekendtgørelse 1664 ikraft. Det fastsætter i bilagene, kvalitetskravene til vand fra vandforsyninger, som anvendes til drikkevand. Grænseværdierne skal overholdes alle steder, hvor der tappes drikkevand. I forbindelse med projektering af en drikkevandsinstallation bør følgende emner afstemmes med den stedlige vandleverandør. Hustilslutning Hvem installerer? Ejer? Materiale? Nominel diameter Stikledninger hvor? Målersystem Hvem installerer? Målerstørrelse? Tilbageløbsspærring? Tryk Laveste forsyningstryk/målt hvor? Maksimalt hviletryk? Drikkevandets beskaffenhed mulige materialerestriktioner, VA godkendelse Rørmaterialer Materialerne og produkterne skal opfylde de nationale krav. Arbejde på husinstallationerne må kun udføres af specialister. I henhold til DS/EN skal der tages hensyn til bl.a. drikkevandets kvalitet allerede i projekteringsfasen. Der er grænser for anvendelsen af alle rørmaterialer, der ganske vist som regel ikke kan blive aktuelle ved normal drift, men udmærket kan forekomme i forbindelse med særlige tiltag som evt. desinfektion. Derfor er det tilrådeligt at henvende sig til komponenternes producenter i tvivlstilfælde. Bestand prüfen, Verwendung unzulässig! DIN EN Pkt. 5.1 Blyrør Da EU s drikkevandsdirektiv trådte i kraft i 1998, startede den 15-årige overgangsperiode til at få udskiftet gamle systemer med blyrør. Til implementering senest i 2013 blev den nye grænseværdi på 10 µg / l for bly bekendtgjort, som hverken kan overholdes med tilkalkede blyledninger eller ved at dosere med korrosionsinhibitorer. Dette betyder som regel, at hele rørledningsnettet af bly skal udskiftes. For Danmark kan de aktuelle værdier findes under BEK nr af

17 1 Drikkevandsinstallation Grundlag 17

18 Installationssystemer i metal 3. oplag Forebyggelse/reduktion af kalkdannelse Hårdt til meget hårdt drikkevand reducerer levetiden for drikkevandsinstallationens apparater og komponenter. Desuden øges energibehovet betydeligt, fordi kalkaflejringer på varmelegemer hindrer varmeoverførslen. I sådanne tilfælde er tiltag til delvis blødgørelse af drikkevandet derfor relevante ud fra et økonomisk og miljømæssigt synspunkt. Afhængigt af metoden kan det være relevant at hæve ph-værdien til ca. 7,7, således at man samtidig opnår en korrosionsbeskyttende virkning. 1 Tysk lovgivning»produkter til vask og rengøring, 7«Anbefalet behandling til forebyggelse af kalkdannelse med hensyn til kalkkoncentration og temperatur fremgår af den tyske standard DIN , tab. 6: Kalcium-massekoncentration [mg/l] Tiltag ved t 60 C Tiltag ved t 60 C < 80 Svarer omtrent til hårdhedsklasse 1 og 2 1 Ingen Ingen 80 til 120 Svarer omtrent til hårdhedsklasse Svarer omtrent til hårdhedsklasse 4 1 Tab. D 1 Ingen eller stabilisering eller blødgøring Stabilisering eller blødgøring anbefales Stabilisering eller blødgøring anbefales Stabilisering eller blødgøring Viegas rørsystemfilosofi Anbefalede materialer Hustilslutning og underjordiske stikledninger af PE presfittings af rødgods korrosionsfri (Geopress) hurtig og sikker etablering af forbindelse uafhængigt af vejrforholdene Drikkevand - hustilslutning Med Geopress Fig. D 3 18

19 1 Drikkevandsinstallation Grundlag Kælderfordelings- og stigledninger af metal God formstabilitet med lave fastgøringsomkostninger Lille udvendig diameter og derfor lille forbrug af isoleringsmateriale Lille længdeudvidelse ved opvarmning Forarbejdning med et presværktøj op til DN 100 Pladsbesparende Drikkevandsfordeler med Sanpress Fig. D 4 Etagefordeling til PE-Xc rør Fås eventuelt med indlagt, påsvejset aluminiumslag Også med PE-beskyttelsesrør som kondensvandbeskyttelse I ruller til udlægning på rågulve og i standervægge samt til vægmonteringsteknik Til vægmontering og tørt elementbyggeri med lydisolerede armaturtilslutninger i enkelt-, række- eller ringledningssystemer, som er formonteret efter skabelon Fig. D 5 19

20 Installationssystemer i metal 3. oplag Badinstallation Hygiejnisk stikledningsinstallation Rørledningsføring og udskiftning af vand I praksis er der ikke høj risiko for mikrobiel kontaminering på tappe og forbrugssteder som anvendes jævnligt. I ubeboede bygninger bør dette altid afgøres særskilt og for hvert enkelte tilfælde. I diagrammet ovenfor vises en typisk drikkevandsinstallation i en lejlighed. Enstrengsledninger findes på tappesteder som f.eks. håndvask eller bruser. Hvorimod badekarret (også indbygget med bruser) sjældnere anvendes og bør derfor videreføres/ sluttes til et hyppigere anvendt tappested, f.eks. håndvask. Det samme gælder for et bidet og en vaskemaskinetilslutning. Sidstnævnte installeres ofte, men anvendes senere kun lidt i boligen. Fig. D 6 Fordeling af tryktab En præcis beregning af tryktabet i systemet skaber forudsætning for optimal lydisolering. Med afspærringsarmaturer med minimalt tryktab som fx kugleventiler kan trykpotentialet udnyttes bedre. Mulighederne bliver desuden større, hvis der vælges gennemstrømningsvandvarmere med elektronisk i stedet for hydraulisk styring, udløbsarmaturer med lille strømningstryk osv. Producenternes tryktabsværdier er at foretrække for reglemen ternes vejledende værdier. Blandt de ting, der er vigtige for drikkevandshygiejnen, er en optimal ledningsføring til udtag, som sjældent benyttes. De skal indgå i installa tionen, således at regelmæssig udskiftning af vandet er sikret, selv om de for eksempel kun benyttes på bestemte årstider. Det kan gøres ved at inkorporere disse udtag i række- eller ringledningssystemer. 20

21 1 Drikkevandsinstallation Grundlag Sjældent benyttede udtag er fx Have-/garageledninger Gæstetoilet Tekøkken Rækkevaskeanlæg, fx sportsanlæg Bidet Tappesteder til vaskemaskiner Tappesteder til slangetilslutninger i toiletanlæg Udslagsvask Påfyldnings- og tømningsledninger i varmeanlæg Række- og ringledning Til sikker udskiftning af vand Fig. D 7 Fig. D 8 Brandsluknings- og sikringsenheder Brandsluknings- og sikringsenheder er vigtige sikkerhedsinstallationer. Hvis disse enheder kombineres med drikkevandssystemet, kan det lede til problemer med drikkevandskvaliteten, hvis systemet ikke bruges jævnligt. Dette er næsten altid tilfældet. Derfor skal brandsluknings- og sikringsenheder separeres fra drikkevandssystemet i henhold til gældende lovgivning. Rørnetberegning Formålet med rørnetberegningen (fx iht. DS/EN 806-3) er fejlfri funktion med minimale rørdiametre og korte stikledninger som betyder, at drikkevandet kun opholder sig i installationen i kort tid. Det muliggør den nødvendige udskiftning af vandet med et minimalt vandforbrug. EN Udskiftning af vand Rækkeledninger til tappesteder, der benyttes ofte, kan sikre den nødvendige udskiftning af vand på økonomisk måde også i foran liggende armaturer, der benyttes sjældent. Hvis der ikke kan placeres en storforbruger for enden af en rækkeledning, nås det samme mål med en ringledning. 21

22 Installationssystemer i metal 3. oplag Extraction point With low dead space Visign for Care hygiejnisk skyllefunktion Til forhindring af stagnation, der kan medføre mikrobiel kontaminering, skal sjældent brugte dele af rørsystemet skylles grundigt med jævne mellemrum. Betjeningspladen Visign for Care er udstyret med en automatisk/programmerbar skyllefunktion, der registrerer tidsrummet, hvor vand ikke er blevet anvendt, og aktiverer en skylning iht. et individuelt programmerbart tidsrum. Installation og opgradering er mulig ved Viegas indbygningscisterner med dobbelt skylleteknik, når en V tilslutning kan etableres. Fig. D 9 Prøveudtagningsarmatur Anordning til orienterende og videregående undersøgelser Prøveudtagningssteder Kvalitetskontrol af vandet på hospitaler, hoteller osv. gør det relevant at have prøveudtagningssteder. Det tilrådes at planlægge et antal prøveudtagningssteder i komplekse rørsystemer, f.eks. i fordelingsrør i kælderen, stigrør og fordelingsrør i gulvet. Ill. D-4 viser eksempler på prøveudtagningssteder. Ved evt. samle og tømmeanordningerudtages ligeledes prøver Nationalt reguleret f.eks. DVGW W 551 se side 59 ff. O = Orienterende prøveudtagning W = Regelmæssig prøveudtagning Fig. D 10 22

23 1 Drikkevandsinstallation Grundlag Oversigt drikkevands- projektering og udførelse Ved projektering af drikkevandsinstallationer skal der tages hensyn til bl.a. følgende kriterier: Materialevalg iht. DS/EN Brug af produkter med anerkendte testmærkninger Udregning af minimalt vandvolumen. Projektering med den størst mulige afstand fra drikkevandsledninger (kolde) til varmekilder Tilstrækkelig isolering af drikkevandsledninger (kolde og varme) i skakter og forsænkede lofter Installer ikke koldtvands drikkeledninger i rum med temperaturer > 25 C (f.eks. kedelrum) Sikring af den nominelle temperatur ved opvarmning og fordeling af drikkevand Sikring af tilsstækkelig vandstrøm i cirkulationssystemet Etablering af prøveudtagningsventiler i offentlige bygninger Valg af individuelle sikringer Undgåelse af membranekspansionstanke i drikkevandsanlæg i videst muligt omfang Minimering af stagnation fx skal bypass-længder og udtømningsledninger undgås, og reserver skal ikke indgå i projekteringen Undgå ledningsstrækninger med stillestående vand. Adskillelse af brandslukningsledninger fra drikkevandsanlæg Det anbefales at foretage en tør lækagekontrol (se side 25) i nye installationer for at sikre vandudskiftningen hver 7. dag i perioder mellem våd vandtryktest og normal drift Langvarig stagnation (> 7 dage) kombineret med konstante temperaturer mellem 25 og 55 C skal undgås! Drikkevandsanlæg består af et stort antal enkeltkomponenter. Derudover skal der især lægges vægt på tilbageløbssikring ved hjælp af armaturer og andre dele iht. EN EN Pkt. 7 Kombinationsventil med skråsæde Med prøveudtagningsventil Fig. D 11 23

24 Installationssystemer i metal 3. oplag Installation Undgå stagnerende vand i komponenter Risici ved arbejde på gamle anlæg EN Pkt Opbevaring og montering Alle komponenter i en drikkevandsinstallation skal leveres til byggepladsen i perfekt hygiejnisk tilstand. I produktionsprocesserne foretrækkes der af og til tør tæthedsprøvning for at forhindre en mikrobiel risiko i produkterne. Hvis der befinder sig stagnerende vand i et armatur efter en tæthedsprøvning med vand, er der mulighed for at fremme formeringen af mikroorganismer ved længere opholdstider i sommermånederne. For eksempel har drikkevandsinstallationen på en klinik siden 2006 skullet desinficeres permanent, da det nyinstallerede trykforøgeranlæg ved leveringen og idriftsætningen var kontamineret med Pseudomonas aeroginosa efter en våd tæthedsprøvning på fabrikken. Rør, formstykker og armaturer skal altid opbevares, så der ikke kan trænge smuds og spildevand ind i dem. I byggefaserne, der ofte strækker sig over en længere periode, vil risikoen ellers være for stor til, at komponenterne forurenes, endnu inden anlægget tages i drift. Viegas rør er ved leveringen lukket med propper, således at transporten kan betragtes som sikker med hensyn til hygiejne. Det er nødvendigt med beskyttelseskapper til at lukke stigledningerne under monteringen, da det altid må påregnes, at der trænger tørt cementstøv o. lign. ind - især i skakter. Selvom indtrængen Fig. D 12 af sådanne partikler som regel skal vurderes som ukritisk i mikrobiologisk henseende, kan arbejdet med skylning være temmeligt omfattende, hvis komplekse rørledningsnet skal rengøres til senere drift. I modsætning hertil kan reparationer eller anlægsudvidelser hygiejnisk set være langt mere kritiske. En kompetent montør bør vide, at han skal vaske sine hænder grundigt efter at have udført smudsigt arbejde - f.eks. på et eksisterende afløbssystem - før han arbejder videre på en drikkevandsinstallation. Risiciene for drikkevandskvaliteten og dermed for målet "sundhed" skal vurderes mere kritisk ved arbejde på gamle anlæg eller ved driftsafbrydelser end i forbindelse med installationsarbejde i nybyggeri. Derfor er det også nødvendigt at fortolke kravet til lokalt begrænsede reparationer med hensyn til desinficering af komponenter, som installeres i eksisterende ledninger. Således skal f.eks. presfittings tages ud af originalemballagen umiddelbart inden anvendelsen og har ikke brug for nogen desinficering. 24

25 1 Drikkevandsinstallation Grundlag Tæthedsprøvning Viega SC-Contur garanterer detektering af upressede forbindelser i hele trykområdet fra 22 mbar til 3 bar (tørt) og fra 1 bar til 6,5 bar (vådt). Hvis tæthedsprøvningen falder i en frostperiode, anbefales tør prøvning også af mindre installationer. Der findes p.t. ingen standardiseret prøvningsmetode for installationer i bygninger. For prøvning af ledninger i jord henvises til DS 455. De følgende test/prøvninger er eksempler på hvordan det gøres i Tyskland. Tør tæthedsprøvning Af sundhedsmæssige årsager anbefales tør tæthedsprøvning af store installationer. Hertil anvendes tør, oliefri trykluft eller hvor der stilles særlige krav til hygiejne også inert gas. De relevante sikkerhedsforskrifter skal følges. I overensstemmelse hermed foretages tæthedsprøvningen med et prøvetryk på 110 mbar før belastningsprøvningen. Varigheden af prøvningen ved 110 mbar er mindst 30 minutter for op til 100 liters ledningsvolumen; hertil lægges 10 minutter for hver 100 liter derudover. Allerede ved denne prøvning detekteres eventuelle upressede presfittings. Tør belastningsprøvning Belastningsprøvningen ved maks. 3 bar varer 10 minutter. Fig. D 13 25

26 Installationssystemer i metal 3. oplag Våd tæthedsprøvning Den våde tæthedsprøvning anbefales kun ved anlæg, som idriftsættes kort efter, fx i enfamiliehuse. Anlægget fyldes med filtreret drikkevand. Viega presfittings, som eventuelt ikke er presset, detekteres som utætte ved et maksimalt tryk på 6,5 bar. Våd belastningsprøvning (Se evt. DS 439) Prøvetrykket skal være 1,5 gange det tilladte driftstryk. Prøvningstiden for metalrør er 10 minutter efter temperaturudligning. Detaljeret procedure kan fås hos Viega. Skylning Skylningen kan foretages, når vandleverandøren har skyllet og frigivet hovedtilslutningen. Skylningen skal foretages så sent som muligt, med mindre der er opstået grov tilsmudsning, fx på grund af oversvømmelse. Her er det relevant at skylle med en luft/vand-blanding. Ellers er det tilstrækkeligt at skylle med vand, hvor der er anvendt Viega pressystemer, og der er nogenlunde rent. I så fald eller hvis idriftsætningen trækker ud skal der indføres et skylleprogram for at sikre regelmæssig udskiftning af vandet. Regler vedrørende hygiejne ved idriftsætning og aflevering (Udførendes ansvar) Påfyldning af installationen foretages først, når idriftsætning er umiddelbart forestående. Hvis idriftsætningen forsinkes, skal et skylleprogram udarbejdes og dokumenteres. Dokumentation af ledningsføringen udleveres til ejeren. Betjeningsvejledninger osv. udleveres. Protokol over tæthedsprøvning, skylning, idriftsætning samt instruktion udleveres. Der gøres opmærksom på, at regelmæssig og fuldstændig udskiftning af vandet er nødvendig ca. tre gange om ugen for alle udtag i offentlige Bygninger. Der informeres om legionella-risikoen ved utilstrækkelige koldt - og varmt -temperaturer. Der tilbydes en vedligeholdelsesaftale. 26

27 1 Drikkevandsinstallation Grundlag Desinficering Komponenter i drikkevandsinstallationer, såsom rør og forbindere, har en levetid på mere end 50 år ved normal anvendelse. I løbet af denne periode fører de processer på metaller, elastomerer og kunststoffer, der er uundgåelige inden for drikkevandsvandområdet, til en ældning, uden at der opstår skader. Oxidativt stress, f.eks. højtdoserede desinfektionsmidler, kan dog fremskynde denne ældningsproces, indtil produktet svigter. Heldigvis forekommer sådanne høje doseringer af desinfektionsmidler kun i tilfælde af havari, og dermed sjældent. For at sikre at vandet til stadighed har en upåklagelig beskaffenhed, skal årsagen til problemerne dog findes og afhjælpes. Hvis der til stadighed er et problem med manglende desinficering, er det altid et sikkert tegn på, at den egentlige kilde til kontamineringen hverken er fundet eller afhjulpet. Grundlæggende gælder det derfor Alle materialer til komponenter såsom rør og forbindere, der for øjeblikket bruges i drikkevandsinstallationen, kan desinficeres med de tilladte desinfektionsmidler i de angivne koncentrationer, tidsrum og ved de angivne temperaturer. Komponenter med elastomerer til tætningselementer kan ligeledes desinficeres som anført nedenfor. Hvis en elastomer har kontakt på et stort areal, skal producentens forskrifter og krav overholdes. For at beskytte mod for lange indvirkningstider skal der efter hver desinficering skylles så lang tid, at vandkvaliteten atter svarer til det ikke-desinficerede drikkevand. Alle foranstaltninger skal dokumenteres, og dokumentationen skal arkiveres af brugeren. Hvis de ovennævnte rammebetingelser overholdes, betragtes komponenter i en drikkevandsinstallation også som tilstrækkeligt modstandsdygtige ved desinficering. Risiko for forældelse af materialet EN Pkt

28 Installationssystemer i metal 3. oplag Rørsystemers rentabilitet Ved valg af rørmateriale til en drikkevandsinstallation skal der tages hensyn til både tekniske og økonomiske aspekter. Foruden langtidssikkerhed og drikkevandshygiejne er det meget vigtigt, at der tages hensyn til montagevenlighed og økonomi. Presteknikken er mest fordelagtig med hensyn til håndtering, montagetid og økonomi. Andre væsentlige faktorer er tilgængelighed, sortiment og omkostningerne til rørledningsføring og fastgøring. Til kælderfordelingsledninger og stigledninger er rørledninger af metal at foretrække for kunststofrør. Installation med Sanpress Inox Fig. D 14 Fordele: Mindre pladsbehov til længdeudvidelse Minimal udgift til kompensationsstykker og kompensatorer Lave fastgørelsesomkostninger. Lavere krav til forebyggende brandbeskyttelse Mindre udgift til varmeisolering som følge af tyndere rørvægge (særligt ved rør med stor diameter) Ill. D-15 viser forskellen i udgifter til udligning af længdeudvidelser ved forskellige materialer. Her har rørledninger af metal klare fordele. Det samme gælder med hensyn til fastgøringsomkostninger, som for kælderfordelingsledningers og stigledningers vedkommende kun er 50 % eller derunder sammenlignet med kunststofrørene. 28

Anvendelsesteknik. Bind I: Installationssystemer i metal 2. udgave. Viega Anvendelsesteknik Bind I 2. udgave

Anvendelsesteknik. Bind I: Installationssystemer i metal 2. udgave. Viega Anvendelsesteknik Bind I 2. udgave Viega Anvendelsesteknik Bind I 2. udgave Anvendelsesteknik Bind I: Installationssystemer i metal 2. udgave DK 672 188-972.01-11/10 Viega A/S Blokken 36 3460 Birkerød Tel.: 45 94 29 50 Fax: 45 94 29 69

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE Juli 2015 Gentofte Fjernvarme Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 00 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer gladsaxe.dk/fjernvarme Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer 1 Indholdsfortegnelse 1 Projektering og udførelse af varmeinstallationer.................... 4 2 Rørledninger

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

UPONOR VVS BRUGSVAND, VARME- OG KØLESYSTEM MLC HÅNDBOG. Håndbog for Uponor brugsvand, varme- og kølesystem MLC

UPONOR VVS BRUGSVAND, VARME- OG KØLESYSTEM MLC HÅNDBOG. Håndbog for Uponor brugsvand, varme- og kølesystem MLC UPONOR VVS BRUGSVAND, VARME- OG KØLESYSTEM MLC HÅNDBOG Håndbog for Uponor brugsvand, varme- og kølesystem MLC Uponor det intelligente valg Fakta om Uponor brugsvand- varme- og kølesystem MLC ene egner

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri KLIK-INNOVATION HURTIGERE. STØRRE. MERE FLEKSIBELT. REHAU tilbyder RAUGEO CLICK modulfordeler

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Vort HR 200 Varmeveksler Brugervejledning

Vort HR 200 Varmeveksler Brugervejledning 1 2 Vort HR 200 Varmeveksler 3 Vort HR 200 Varmeveksler 4 Struktur og Tilbehør Apparatet består primært af følgende dele: - Stålchassis i to dele, der omfatter ind- og udsugning, el-tilslutning og danner

Læs mere

GAS. Teknisk håndbog

GAS. Teknisk håndbog GAS Teknisk håndbog Må 2009 Teknisk håndbog Med udgivelsen af denne tekniske håndbog annulleres alle tidligere udgaver. Teknisk håndbog 3 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...5 1.1 Raccorderie Metalliche

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Til landapplikationer Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Spar tid, plads og penge... og red liv, hvis uheldet er ude der er masser af fordele ved et XFlow Vandtågesystem XFlow er et

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

John christensen. 10 år i rådgivende ingeniørfirma. 2 år i Boligselskabet Baldersbo 9 år i Boligselskabet VIBO

John christensen. 10 år i rådgivende ingeniørfirma. 2 år i Boligselskabet Baldersbo 9 år i Boligselskabet VIBO John christensen 10 år i rådgivende ingeniørfirma 20 år i AAB, København 2 år i Boligselskabet Baldersbo 9 år i Boligselskabet VIBO Varmt vand Før og nu. Hvordan Hvilke udfordringer Denne metode har vi

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering L E D H E J S E P O R T T I L G A R A G E R _ Made by Hörmann 5^P 5^P 5^P { P Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen Flot design til nybyggeri og renovering Sikkerhed

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVI er et selvirkende termostatisk element primært til temperaturregulering af mindre

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

LEGIONELLA. Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe!

LEGIONELLA. Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe! LEGIONELLA Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe! Hvad er Legionella? Legionellabakterier Legionella er en hel familie af bakterier. Den type, der oftest giver legionærsyge,

Læs mere

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE HDPE / RUSTFRIT STÅL ELLER HELT I RUSTFRIT STÅL KONTRAKLAPPER AF HDPE www.vatech.dk Producenten Synthesis, Holland er en velanerkendt producent af armaturer til afspærring og

Læs mere

AVK combi-flanger. En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør. AVK Danmark A/S

AVK combi-flanger. En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør. AVK Danmark A/S AVK combi-flanger En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør AVK anmark A/S AVK combi-flanger er anerkendte world-wide Unikt design AVKs combi-flangesystem består af trækfaste løsninger til

Læs mere

Geberit Mapress og Mepla. Teknisk information

Geberit Mapress og Mepla. Teknisk information Geberit Mapress og Mepla Teknisk information A 1 5 2 4 A 3 Indhold Teknisk information 1 Systemteknik Geberit Mapress... 4 1.1 Systemoversigt Geberit Mapress... 4 1.1.1 Systemopbygning... 4 1.1.2 Mapress

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg.

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder WKS Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder: enkel, hurtig og effektiv luft/vandvarmepumpe for opstilling

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

GECO 2 -BRUGG. Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet

GECO 2 -BRUGG. Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet Henter varmen i jorden CO 2 neutral Den geotermiske varmesonde GECO 2 -BRUGG fra Fontenay Rør A/S gør det muligt at hente varme ud af undergrunden med

Læs mere

Juni 2009. TIGRIS Pex-One rør. en fleksibel og holdbar løsning naturligvis. Brugsvands- og varmeinstallationer

Juni 2009. TIGRIS Pex-One rør. en fleksibel og holdbar løsning naturligvis. Brugsvands- og varmeinstallationer Juni 2009 TIGRIS Pex-One rør en fleksibel og holdbar løsning naturligvis Brugsvands- og varmeinstallationer Overblik, der giver indblik TIGRIS Pex-One rør 4-5 Teknisk information 12-13 Fittings 6 Teknisk

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag DDS i Københavns Energi Vand & Afløb I de sidste 100 år har adskillelse af rent og urent vand i huse, været det grundlæggende koncept for bekæmpelse

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Vandinstallationer installationsdele og anlæg. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer installationsdele og anlæg. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer installationsdele og anlæg Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 236 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer installationsdele

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk Marts December 20102007 Wavin QuickStream PE Tagafvanding med undertryk TIGRIS Afløbssystem fjernvarmeløsninger Wavin QuickStream PE Med tryk på undertryk Wavin QuickStream er et effektivt system til afvanding

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen.

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen. Gulvvarmefordeler 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer 2 Getinge 600-serien Brugervenlighed? Optimal teknologi? Få begge dele! At udvikle desinfektionsudstyr, som både er let at anvende og teknisk perfekt,

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

GETINGE WD15 CLARO DET KLARE VALG INDEN FOR DESINFICERENDE VASKEMASKINER GETINGE WD15 CLARO 1

GETINGE WD15 CLARO DET KLARE VALG INDEN FOR DESINFICERENDE VASKEMASKINER GETINGE WD15 CLARO 1 GETINGE WD15 CLARO DET KLARE VALG INDEN FOR DESINFICERENDE VASKEMASKINER GETINGE WD15 CLARO 1 2 GETINGE WD15 CLARO 2 GETINGE WD15 CLARO 3 DET ER INDSIGTEN, DER GØR FORSKELLEN Hver gang vi udvikler et nyt

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer systemet det sikreste muffesystem til præisolerede rør Fremstillet af samme materiale som kapperøret Samme muffesystem til både lige rør og afgreninger

Læs mere

BIS Metal Rørbøjler m. isolering

BIS Metal Rørbøjler m. isolering A BIS Metal Rørbøjler m. isolering BIS Rørbøjler BISMAT Flash BIS Rørbøjle 2998 BIS KSB2 Rørbøjler BIS 2S Rørbøjle m. gummi (M8, M8/10) BIS 2S Rørbøjle med gummi (M8/10/G½") 2 3 4 5 6 BIS Industri Rørbøjler

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Korrosion i vvs-installationer. Erik Brandt (red.)

Korrosion i vvs-installationer. Erik Brandt (red.) Korrosion i vvs-installationer Erik Brandt (red.) SBi-anvisning 227 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Korrosion i vvs-installationer Serietitel SBi-anvisning 227 Udgave 1.

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

IONOX Prisliste Version: 1. sept 2010

IONOX Prisliste Version: 1. sept 2010 Ionox Prisliste Version: 1. sept. 2010 side 2 Kære kunde Priskataloget er udarbejdet i september 2010 og indeholder AB Cool A/S samlede produkt program fra IONOX. Da produktprogrammet til stadighed tilpasses

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Regulativ for Fjernvarmeinstallationer Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse : Side 1.0 Generelle krav.. 2 2.0 Autorisationsbestemmelser 2 3.0 Administrative bestemmelser.. 3 3.1 Levering

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Armaflex Protect Rørgennembrydningsforsegling MK 6.10/1781

Armaflex Protect Rørgennembrydningsforsegling MK 6.10/1781 Oplysninger om installation af rørgennembrydningsforsegling "System Armaflex Protect" (se bilag 1 og 4) Isoleringen "Armaflex Protect" er indbygget centreret som et rør eller en plade omkring røret i gennembrydningszonen.

Læs mere

Vinkler 90 PE100 SDR11 = PN 16 Dimension Enhed H Z Lager- Uponor VVS KWH Vare- Pris mm stk. mm mm kode nr. nr. nr. gruppe Kr./stk.

Vinkler 90 PE100 SDR11 = PN 16 Dimension Enhed H Z Lager- Uponor VVS KWH Vare- Pris mm stk. mm mm kode nr. nr. nr. gruppe Kr./stk. Vinkler 90 63 58 58 108 L 1072507 077701067 477701067 C5-1-2 139,00 75 28 73 127 L 1075338 077701079 477701079 C5-1-2 188,00 90 20 82 154 L 1052093 077701094 477701094 C5-1-2 243,00 110 15 91 153 L 1033653

Læs mere