NRS 2-5. Driftsvejledning Niveauafbryder NRS 2-5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5"

Transkript

1 NRS 2-5 Driftsvejledning Niveauafbryder NRS 2-5 1

2 Eldiagram Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse Fig Fig. 2 2

3 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

4 Funktionselementer Fig. 4 4

5 Signaturforklaring A B C 32-polet skrueklemrække Fastgørelsesskrue 19" rack iht. DIN LED Driftsforstyrrelse niveauelektrode LED Driftsforstyrrelse tilslutningsledning LED Vandmangel-alarm LED Drift Kontaktudgang Alarm (Optokobler) Kontaktudgang Driftsforstyrrelse (Optokobler) Kontaktudgang Alarm (Relæ) Kontaktudgang Driftsforstyrrelse (Relæ) Fortrådningseksempel for niveauafbryder dobbelt redundant Niveauelektrode NRG 211 Apparat-kontrolsløjfe 5

6 Indhold Vigtige henvisninger Side Sikkerhedshenvisning... 7 Advarselshenvisning... 7 Oplysninger Pakningens indhold... 7 Systembeskrivelse... 8 Funktion... 8 Udførelser... 8 Tekniske data... 9 Montage NRGS 2-5 c/d... 9 Elektrisk tilslutning NRGS 2-5 c/d Idriftsætning Kontrol af elektrisk tilslutning Netspænding tilsluttes Funktionstest Tabel Tillæg Advarselshenvisning Fejl-checkliste CE-erklæring

7 Vigtige hensvisninger Sikkerhedshenvisning Niveauafbrydere fungerer som sikkerhedsapparater i godkendelsespligtige anlæg. Niveauafbryderen NRS 2-5 må kun anvendes til at signalere lav vandstand. Apparatet må kun installeres af kvalificeret fagpersonale. Kvalificeret fagpersonale er personer, som er fortrolige med montage og idriftsætning af produktet, og som er i besiddelse af de fornødne kvalifikationer som f.eks.: Uddannelse som elektriker, eller en person, som har fået undervisning i elektronik. Uddannelse eller undervisning i brug af passende sikkerhedsudstyr iht. standarden for sikkerhedsteknik vedrørende elektriske strømkredse. Uddannelse eller undervisning i førstehjælp samt i forskrifterne til forebyggelse af ulykker. Advarsel Klemrækken på NRS 2-5 står under spænding ved drift! Der er risiko for svære læsioner ved elektrisk strøm! Før montage og demontage af husets dæksel, skal anlægget gøres spændingsfrit! Oplysninger Pakningens indhold NRS 2-5 c 1 niveauafbryder som 19"- indstik, frontplade iht. DIN 41494, del 5, 6 TE 1) 2 føringsskinner 1 klemrække 1 driftsvejledning NRS 2-5 d 1 niveauafbryder som 19"- indstik, frontplade iht. DIN 41494, del 5, 6 TE 1) 1 driftsvejledning 1) (1 TE = 5,08 mm) 7

8 Oplysninger (fortsat) Systembeskrivelse Niveauafbryderen NRS 2-5 er en analogt arbejdende elektronisk kontaktforstærker for den kapacitive niveausonde NRG 211. I forbindelse med sonden NRG 211 bliver der signaleret, når en minimal vandstand nås. Kontaktforstærkeren signalerer desuden fejlsignaler, der kommer fra sonden samt funktionsfejl i tilslutningsledningen. NRS 2-5 i forbindelse med NRG 211 kan således anvendes som en bestanddel af en vandstandsbegrænser for dampanlæg. (Godkendelse i hvert enkelt tilfælde) Funktion NRS 2-5 er et enkelt-kanalet apparat forsynet med en netdel og en spændingsdekoder. Forsyningsspændingen (12 V DC) til sonden bliver, alt efter sondens driftstilstand, omformet til en målespænding. Signaldekoderen sætter målespændingen i en driftstilstand, som vha. lysdioder bliver signaleret på NRS 2-5 s frontplade. Niveauafbryderen er konstrueret til fire driftstilstande: Normaldrift Alarm for lav vandstand Fejl i niveauelektroden Fejl i tilslutningsledningen Ved alarm for lav vandstand eller fejl træder de givne udgangsrelæer i funktion. Parallel med udgangsrelæerne er der optokoblere som yderligere kontaktelementer til rådighed. Udførelser NRS 2-5 c: 19"-indstik med føringsskinner og 32-polet klemrække til indbygning i 19" modulmagasinet iht. DIN 41494, del 5, frontplade iht. DIN 41494, del 5, 6 TE. NRS 2-5 d: 19"-indstik, frontplade iht. DIN 41494, del 5, 6 TE. 8

9 Tekniske data Indgang målestrømkreds 1 V til 10 V DC (Niveauelektrodens målespænding) Udgang målestrømkreds 12 V DC (Forsyningsspænding til niveauelektroden) Udgang 2 potentialfrie skiftekontakter. Max. kontaktbelastning ved koblingsspændinger på 24 V, 115 V og 230 V AC: ohmsk 4 A, induktiv 0,75 A ved cos ϕ 0,5. Max. kontaktbelastning ved koblingsspændinger på 24 V DC: 4 A. Kontaktmateriale hårdt forgyldt sølv. 2 optokoblere (NPN), korslutningssikret ved strømbegrænsning, max. 70 V, 10 ma. Visnings- og betjeningselementer 1 LED Alarm, 2 LED er Fejl, 1 LED Drift. Netspænding 24 V DC Effektforbrug 2 VA Husets materiale NRS 2-5 c: Frontplade aluminium. Fig. 7 NRS 2-5 d: Frontplade aluminium. Fig. 7 Vægt NRS 2-5 c/d: ca 0,6 kg Montage NRS 2-5 c 1. Plast-føringsskinnerne monteres i 19"-magasinet. 2. Skrue-klemrækken monteres 3. Niveauafbryderen indføres i 19"-magasinet og fikseres med skruer B. NRS 2-5 d 1. Niveauafbryderen indføres i 19"-magasinet og fikseres med skruer B. Værktøj Skruetrækker (5,5/100) 9

10 Elektrisk tilslutning NRS 2-5 Det er nødvendigt med et 4-leder skærmet kabel som tilslutningsledning, f.eks. IY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 eller LIYCY 4 x 0,5 2. Længde max. 500 m. Skrue-klemrækken forbindes iht. eldiagram. Fig. 1 Eldiagram Eldiagram se side 2 OBS Til beskyttelse af kontakterne skal strømkredsen sikres med sikring T 2,5 A eller iht. TRD-forskrifterne (1 A ved 72 timers drift). Skærmen må ikke have galvanisk forbindelse til jordledningsmaterialet. Henvisning Skærmen må kun tilsluttes til klemme 18 på niveauafbryderen. Overvågningen af niveauelektroden og forbindelsesledningen kan indbefattes i sikkerhedsstrømkredsen. Sikkerhedsstrømkredsen skal i så fald også føres over relæudgangen Fejl. Mærkespændingen er angivet på mærkepladen. Ved afbrydelse af induktive forbrugere opstår der spændingsspidser, som har betydelig indflydelse på styrings- og reguleringsanlæggenes funktion. Vi anbefaler derfor, at disse forbrugere forsynes med de gængse RC-kombinationer, f.eks. 0,1 µf/100 W. Værktøj Kærvskruetrækker, str. 2,5, fuldisoleret iht. VDE

11 Idriftsætning Kontrol af elektrisk tilslutning Kontroller, om NRS 2-5 er fortrådet med den tilhørende systemkomponent NRG 211 iht. eldiagrammet. Fig. 1, fig. 2 Netspænding tilsluttes Tilslut netspændingen. Den grønne LED 4 lyser. Fig. 4 Funktionstest NRS 2-5 c/d 1. Efter tilslutning af netspændingen skal den grønne LED 4 lyse konstant. Fig Niveauet sænkes til mærket for lav vandstand er underskredet. På niveauafbryderen skal den røde LED 3 tænde. 3. Efter at have hævet niveauet over mærket for lav vandstand skal den røde LED slukke. 4. Efter at have trukket stikket af niveauelektroden skal den gule LED 2 tænde (Fejl i tilslutningsledningen). 5. Efter lusning af klemmerne C 16 og C 18 skal den gule LED 1 tænde (Apparatfejl). Målespændingerne for de aktuelle driftstilstande findes i tabel 1. Tabel 1 Målespænding U M Dekodering 1 V Fejl i sondetilslutningsledningen (kortslutning, afbrydelse) 1 V 4 V Sonde fri af væsken, niveau MIN 4 V 7 V Sonde neddykket 9 V Fejl på sonde (Isolator defekt, pakdåse utæt) 11

12 Tillæg Fejl-checkliste Advarsel Skrue-klemrækken på NRS 2-5 c/d står under spænding ved drift! Der er risiko for svære læsioner ved elektrisk strøm! Før montage og demontage af husets dæksel skal anlægget gøres spændingsfrit! Fejl: Niveauafbryderen udløser en alarm ved normaldrift Afhjælpning: Kontroller, om den grønne LED 4 lyser. Hvis ikke, kontroller da, om apparatet bliver forsynet med netspænding. Fejl: Den gule LED 1 lyser. Afhjælpning: Niveauelektrode defekt. Apparatet udskiftes. Fejl: Den gule LED 2 lyser. Afhjælpning: Kontroller, om tilslutningsledningen til elektroden er afbrudt. Henvend Dem venligst til vores kundeservice, såfremt der opstår fejl, som ikke er nævnt her! 12

13 Tillæg (fortsat) Overensstemmelseserklæring CE For apparatet NRS 2-5 c/d erklærer vi overensstemmelse med følgende europæiske direktiver: Lavspændings-direktivet 73/23/EWG i version 96/68/EWG Elektromagnetisk kompatibilitets-direktivet 89/336/EWG i version 93/68/EWG Følgende harmoniserede normer blev lagt til grund: Lavspændings-norm EN : 1991 Elektromagnetisk kompatibilitets-norm EN , EN Ved en ændring på instrumentet, der ikke er afklaret med os, mister denne erklæring sin gyldighed.. Bremen, GESTRA GmbH Dr. Anno Krautwald Dr. Christian Politt 13

14 Forhandler: GESTRA GmbH Postfach D Bremen Münchener Str. 77 D Bremen Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Internet /1101c 1999 GESTRA GmbH Bremen Printed in Germany 14

GESTRA Steam Systems NRS 1-7. Driftsvejledning 810092-02. Niveauafbryder NRS 1-7

GESTRA Steam Systems NRS 1-7. Driftsvejledning 810092-02. Niveauafbryder NRS 1-7 GESTRA Steam Systems NRS 1-7 Driftsvejledning 810092-02 Niveauafbryder NRS 1-7 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4 Sikkerhedshenvisning...4 Fare...4

Læs mere

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2 LRG 12-2 Driftsvejledning 810560-00 Ledningsevneelektrode LRG 12-2 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Advarselshenvisning... 7 Oplysninger Pakningens indhold... 7 Systembeskrivelse...

Læs mere

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 GESTRA Steam Systems NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 Driftsvejledning 810091-02 Niveauelektrode NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4

Læs mere

GESTRA Steam Systems NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11, Dansk NRG 111-11. Driftsvejledning 810091-04. Niveauelektroder

GESTRA Steam Systems NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11, Dansk NRG 111-11. Driftsvejledning 810091-04. Niveauelektroder GESTRA Steam Systems NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 NRG 111-11 DA Dansk Driftsvejledning 810091-04 Niveauelektroder NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11, NRG 111-11 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side

Læs mere

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36 NRG 16-36 Indbygningsanvisning 810523-00 Niveauelektrode NRG 16-36 Alle dimensioner i mm Kedelvand G 1 1 /2 DN 100, PN 40 DN 50 20 1500 100 14 10 NW (Vandmangel) 20-5 90 F.eks. Reduktionsstykke K 88,9

Læs mere

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 GESTRA Steam Systems UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 Driftsvejledning 810542-02 Vandudlader med svømmer UNA 23, UNA 25, UNA 26, UNA 26h syrefast, UNA 27h Indhold Vigtige henvisninger Side Anvendelse iht. retningslinierne...4

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

KRM røgdetektor til kanal

KRM røgdetektor til kanal KRM røgdetektor til kanal Oppermann Regelgeräte GmbH Z-78.6-200 VdS Tekniske data Sensor Spredning RM 3.3 (ALK-E) Forsyningsspænding KRM-1 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz Forsyningsspænding KRM-2/KRM-2-MOD 24

Læs mere

UNA 14 UNA 16 UNA 16A (Rustfrit stål) UNA 14P

UNA 14 UNA 16 UNA 16A (Rustfrit stål) UNA 14P UNA 14 UNA 16 UNA 16A (Rustfrit stål) UNA 14P Driftsvejledning 810823-00 Vandudlader UNA 14, UNA 16, UNA 16A Væskeudlader for trykluft og gasser UNA 14P 1 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

PROCESS AUTOMATION MANUAL NVD-111 WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001

PROCESS AUTOMATION MANUAL NVD-111 WARNING DEVICE WARNANLAGE SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001 PROCESS AUTOMATION MANUAL NVD-111 EN WARNING DEVICE DE WARNANLAGE FR SYSTÈME D'ALARME ALARMSYSTEM ISO9001 WARNING DEVICE NVD-111 EN DE FR With regard to the supply of products, the current issue of the

Læs mere

Styresentral. Teknisk bilag og montasjeveiledning. Type 15A-1-1-36V

Styresentral. Teknisk bilag og montasjeveiledning. Type 15A-1-1-36V Styresentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Styresentral Type 15A-1-1-36V STYRESENTRAL Innhold 1 Indholdsfortegnelse 2 1.1 Liste over figurer 2 2 Skitse over centralen 3 3 Installation 4 3.1 Generelt

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Teknisk vejledning Strømforsyning

Teknisk vejledning Strømforsyning 2CDC 550 001 D3301 06.2014 Teknisk vejledning Strømforsyning Strømforsyning PS-M-64.1.1 (6201/640.1) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere

DA - dansk. Installations- og driftsvejledning. Vandudlader BEKOMAT 32U (BM32U)

DA - dansk. Installations- og driftsvejledning. Vandudlader BEKOMAT 32U (BM32U) DA - dansk Installations- og driftsvejledning Vandudlader BEKOMAT 32U (BM32U) 01-1889 Kære kunde Tak, fordi De har besluttet Dem for vandudladeren BEKOMAT 32U. For at lette monteringen og installationen

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning. Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning. Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Montage- und Bedienungsanleitung DA Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. IMPRESSUM KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg

Læs mere

Dansk Oversættelse af Betjeningsvejledning for LAG 14ER. Anvendes sammen med Tysk eller Engelsk version af Afriso-dokument 854.000.

Dansk Oversættelse af Betjeningsvejledning for LAG 14ER. Anvendes sammen med Tysk eller Engelsk version af Afriso-dokument 854.000. Dansk Oversættelse af Betjeningsvejledning for LAG 14ER Anvendes sammen med Tysk eller Engelsk version af Afriso-dokument 854.000.0345 1 Sikkerhed 1.1 Risici ved Udstyret Lækagedetektoren LAG 14ER er i

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Betjeningsvejledning BAIER Diamantfræser BDN 463 BAIER Scandinavia Aps Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Tlf. 45 94 22 00 Fax 45 94 22 02 baier@baier.dk www.baier.dk Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Heckenwiesen

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 1439.03

lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 1439.03 lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 439.03 Montagevejledning April 05 INDHOLDSFORTEGNELSE afsnit side. GENERELLE SIKKERHEDSBESTEMMELSER 3. TEKNSIKE SPECIFIKATIONER 3 3. MEKANISK SEKTION

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere