DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 04-05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 04-05"

Transkript

1 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT The Climate of Denmark - Key Climatic Figures John Cappelen Copenhagen 2004

2 Front cover: The picture was taken a summer day early in the morning at Mossø near Skanderborg in Jutland. Photo: Tammes Jepsen, Bronzealdervej 108A, 8210 Århus V. Forsidebillede: Billedet er taget tidligt en sommermorgen ved Mossø i Jylland. Foto: Tammes Jepsen, Bronzealdervej 108A, 8210 Århus V. ISSN X (print) ISSN (online)

3 List of contents/indholdsfortegnelse page/side Explanations of the tables The Climate of Denmark / Forklaring til tabellerne Danmarks klima 5 Tables: The Climate of Denmark / Tabeller: Danmarks klima

4 - blank page -

5 Explanations of the tables The Climate of Denmark Forklaring til tabellerne Danmarks klimaforhold In the following pages you can find key figures concerning the Climate of Denmark Observations from app. 600 stations has been used to calculate the statistics. The mean values indicated are areally weighted averages for the country as a whole. This means that Jutland is weighted by a factor 7/10 and the rest of the country by 3/10. For most of the weather elements the meteorological day (i.e. 24 hours) begins at 06 UTC, Danish time 08 or 07 a.m. depending on summer or winter time, thus ending 06 UTC the following day. In the table the of the observed extremes, e.g. the highest maximum temperature, is determined as the of the end of the meteorological day in question. As an example, the absolute highest maximum temperature in March may occur on 1. April. Furthermore the maximum and minimum temperature for the as a whole will be more extreme than for the single months. This is because the extremes for the are calculated from 30x365 days potential extremes whereas the extremes for the month are calculated from only 30x31 potential extremes. Degree days (uncorrected) are computed in relation to daily mean temperatures for each location. Whenever the daily mean is higher or equal to 17 C, the degree day number is always 0. The degree day is calculated as 17 minus the daily mean temperature and is given without decimals. Degree days in summer period are in brackets. This is because no s are calculated for this parameter during June, July and August. The most frequent wind direction is stated both as a direction and as percentage of all possible directions including calm. V51 means that the most frequent wind direction was from west and that this direction was registered in 51 % of all cases in the specific month. På de efterfølgende sider er Danmarks Klimaforhold præsenteret. Omkring 600 meteorologiske stationers målinger ligger til grund for tabellerne. De i tabellerne anførte middeltal er arealvægtede landsdækkende gennemsnit. Det skal forstås således, at gennemsnittet for Jylland vægtes med 7/10 og resten af Danmark med 3/ 10. For de fleste vejrelementers vedkommende begynder det meteorologiske døgn kl. 6 UTC om morgenen svarende til dansk tid kl. 8 eller kl. 7 afhængigt af sommer- eller vintertid og slutter kl. 6 UTC det følgende døgn. Det betyder at i tabellen Danmarks klimaforhold er en for de observerede ekstremværdier, fx højeste maksimumtemperatur, anført som en hvor det pågældende meteorologiske døgn slutter. Fx kan marts måneds absolut højeste maksimumtemperatur være anført den 1. april. Bemærk yderligere at værdien for ets højeste temperatur og laveste temperatur vil være hhv. højere og lavere end de enkelte måneders er, idet ets beregnes over 30 x 365 dage, mod månedens er på kun 30 x 31 dage. Det ene ligger fx ets højeste temperatur i maj, det andet fx i august. Graddage (ukorrigeret) beregnes ud fra mid-deltemperaturen for hvert døgn for hver enkelt lokalitet. Hvis døgnmiddeltemperaturen er større end eller lig med 17 C, er graddage-tallet altid 0. I øvrigt er det ukorrigerede graddagetal 17 minus døgnmiddeltemperaturen, og det angives som et helt tal. Ved graddage er der for sommermånedernes vedkommende angivet tal i parentes. Da der t ikke medregnes graddage for sommeren, er der heller ikke udregnet en for sommermånederne. Hyppigste vindretning er angivet som retning samt dennes procentdel af samtlige retninger. V51, betyder således at hyppigste vindretning var fra vest og at denne vindretning optrådte i 51 % af 5

6 Barometric pressure is reduced to mean sea level. A day with a certain climate, e.g. snow, fog, or thunder is registered, if the phenomenon in question has been observed in at least one location during the 24 hours but not necessarily throughout all the 24 hours or throughout the whole country. The phenomenon can be observed in several locations, possibly all over the country; thus the indicated values are areally weighted averages. In the table it occurs that the number of days is given with decimals. This is because the various stations have different numbers of days with the specific event. For instance, 0,5 summer days means that 50 % of the country had a summer day. As from 2003 DMI has observed the hours of bright sunshine using measurements of global radiation instead of measurements from a traditional Campbell-Stokes sunshine recorder. The new method is without question more precise than the old one, but implies at the same time that "new" and "old" hours of bright sunshine not directly can be compared. Typically the "new" values are lower during the summertime and higher during winter compared to the "old" values. In the tables the hours of bright sunshine are given according to the new method. The difference in the hours of bright sunshine measured with the old and new method are described in i.e. (Ellen Vaarby Laursen and Stig Rosenørn. New hours of bright sunshine s for Denmark, DMI Technical Report ), which can be downloaded from the DMI website: / All s shown are for the standard period specified by the World Meteorological Organization (WMO) and represent the average of the climatic values throughout the period. When compared to earlier published key figures minor changes can been found. This can be related to an ongoing quality control of data. samtlige tilfælde registreret i denne måned. Lufttryk er korrigeret til havniveau. Ved et døgn med et bestemt vejrlig, fx sne, tåge eller torden, forstås, at fænomenet er registreret et sted i Danmark i løbet af det pågældende døgn, ikke nødvendigvis i hele døgnet eller i hele landet. Fænomenet kan registreres på et antal lokaliteter og de i tabellen anførte tal er således vægtede landsdækkende gennemsnit. Man kan med andre ord sige, at hvis der i tabellen over Danmarks klimaforhold indg døgn i tiendedele, er tallet fremkommet ved, at de enkelte lokaliteter har haft forskellige antal døgn med det pågældende vejrelement. Fx betyder 0,5 sommerdag, at der har været en sommerdag i halvdelen af landet. Fra og med 2003 har DMI observeret antallet af solskinstimer ved hjælp af globalstrålingsmåling i stedet for ved hjælp af solautograf. Den nye metode er mere præcis, men betyder samtidig at nye og gamle solskinstimemålinger ikke direkte kan sammenlignes: De nye værdier er typisk lavere om sommeren og højere om vinteren end de gamle. I tabellerne er solskinstimetallet angivet svarende til den nye metode. Forskellen i solskinstimer målt med gammel og ny metode er f.eks. beskrevet i (Ellen Vaarby Laursen and Stig Rosenørn. New hours of bright sunshine s for Denmark, DMI Technical Report ), der kan hentes på DMIs Internet hjemmeside: Alle er er fra den af World Meteorological Organization (WMO) anviste standardperiode og repræsenterer gennemsnit af klimaparametrene over perioden. Hvis der sammenlignes med tidligere publicerede klimatal kan mindre ændringer forekomme. Dette hænger sammen med en fortsat kvalitetssikring af data. 6

7 Tables The Climate of Denmark Tabeller Danmarks klima

8 2000 TEMPERATUR ( C) TEMPERATURE (degrees C) Middeltemperatur Mean temperature s Højeste maximumtemperatur Highest maximum temperature s Middel af daglig maximumtemperatur Mean of daily maximum temperature s Laveste minimumtemperatur Lowest minimum temperature s Middel af daglig minimumtemperatur Mean of daily minimum temperature s Døgn med frost (minimum < 0 C) Frost days (minimum < 0 degrees C) s Isdøgn (maksimum < 0 C) Ice days (maximum < 0 degrees C) s Sommerdage (maximum > 25 C) Summer days (maximum > 25 degrees C) s Tropenætter (minimum > 20 C) Tropical nights (minimum > 20 degrees C) s Graddage Degree days 1 s 1 NEDBØR (mm) PRECIPITATION (mm) Nedbørmængde, Jylland/Øerne Precipitation, Denmark minus Bornholm s Nedbørmængde, Bornholm Precipitation, Bornholm s Døgn med nedbør 0,1 mm Days with precipitation 0,1 mm s Døgn med nedbør 10,0 mm Days with precipitation 10,0 mm s Største nedbør i 24 timer ved en station Largest 24 hour precipitation s Største månedsnedbør ved en station Largest monthly precipitation s Døgn med sne Days with snow s Døgn med snedække kl. 07/08 Days with snow cover at 07/08 o'clock s Døgn med tåge Days with fog s Døgn med torden Days with thunder s * betyder, at antallet er større end 0,0, men mindre end 0,1. 1 er er beregnet på perioden

9 2000 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec et 3,0 3,6 3,8 8,2 12,7 13,7 14,9 15,2 13,2 11,0 7,0 3,8 9,2 0,0 0,0 2,1 5,7 10,8 14,3 15,6 15,7 12,7 9,1 4,7 1,6 7,7 9,7 11,8 16,4 27,9 29,8 32,9 27,0 27,4 23,6 20,5 14,3 13,0 32,9 18/ 1 29/ 2 22/ 3 1/ 5 17/ 5 21/ 6 5/ 7 15/ 8 30/ 9 4/10 30/11 9/12 21/ ,3 9,1 14,0 20,0 25,7 29,4 29,5 29,3 24,5 20,0 13,8 10,4 31,3 12,0 15,8 22,2 28,6 32,8 35,5 35,3 36,4 32,3 24,1 18,5 14,5 36, ,9 5,6 6,6 11,9 17,1 17,5 18,5 19,2 16,2 13,4 8,7 5,5 12,1 2,0 2,2 4,9 9,6 15,0 18,7 19,8 20,0 16,4 12,1 7,0 3,7 10,9-19,3-8,3-5,9-4,1-0,5 2,0 3,9 3,5 1,4 3,1-0,7-15,1-19,3 25/ 1 21/ 2 12/ 3 6/ 4 22/ 5 17/ 6 8/ 7 1/ 9 11/ 9 15/10 28/11 1/ 1 25/ ,3-15,8-12,3-7,1-3,6 0,0 2,9 1,5-1,2-3,7-9,2-14,7-20,6-31,2-29,0-27,0-19,0-8,0-3,5-0,9-2,0-5,6-11,9-21,3-25,6-31, ,5 1,4 0,9 4,6 8,1 10,2 11,6 11,6 10,2 8,5 5,0 1,7 6,2-2,9-2,8-0,8 2,1 6,5 9,9 11,5 11,3 9,1 6,1 2,3-0,7 4,3 10,0 6,4 9,8 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 12,1 41, ,6 0,7 * 0,0 0,0 0,2 1,8 7, ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 4,2 8,6 7,5 2,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 4,0 23 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2 2,7 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,9 2,6 2,3 0,1 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0 0,0 * ( 113) ( 68) ( 59) ,5 21,5 18,0 11,7 11,2 13,5 11,0 13,1 13,4 20,1 22,4 19,3 192, ,5 0,9 1,5 0,9 1,1 1,5 1,3 1,0 2,0 2,5 1,6 1,4 17,1 1,1 0,5 0,7 0,7 1,1 1,5 1,8 1,8 2,0 2,2 2,0 1, ,8 25,9 29,8 28,0 38,2 46,0 42,6 47,1 102,0 46,0 46,4 27,7 102,0 12/ 1 17/ 2 28/ 3 14/ 4 26/ 5 26/ 6 24/ 7 4/ 8 13/ 9 1/11 19/11 15/12 13/ ,0 61,8 54,8 66,5 77,3 153,1 168,9 151,2 132,7 100,8 62,3 62,0 168, ,7 131,6 101,1 80,4 100,8 116,0 99,5 106,3 167,2 195,8 242,2 112,0 242, ,8 2,5 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,2 12,2 7,6 6,4 5,3 2,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,3 5,8 30 3,4 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 9,3 12 9,3 4,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * 1,3 5,1 33 4,8 4,6 6,7 8,5 4,9 3,7 7,8 7,7 4,5 9,3 5,1 8,1 75,7 10 9,3 9,2 7,5 5,1 2,6 2,6 3,2 4,3 7,0 5,7 7,0 74 0,4 0,4 * 1,2 1,3 2,2 1,4 3,1 1,7 0,6 0,8 0,4 13,4 0,1 0,1 0,1 0,2 1,3 2,0 2,3 2,2 1,3 0,6 0,3 0,1 11 * means that the number is larger than 0,0 but smaller than 0,1 1 s calculated from the period

10 2000 SOL, SKYDÆKKE SUNSHINE, CLOUD COVER Soltimer, Jylland/Øerne Hours of bright sunshine, Denmark minus Bornholm s Soltimer, Bornholm Hours of bright sunshine, Bornholm s Døgn med klart vejr (skydække < 20%) Clear days (cloud cover < 20 %) s Døgn med skyet vejr (skydække > 80%) Cloudy days (cloud cover > 80 %) s Middel skydække i % Mean cloud cover % s VIND WIND Middelvindhastighed i m/sek Mean velocity, m/sec s Hyppighed af hastighed 10,8 m/sek (6Bf) Frequency of speed 10,8 m/sec (6Bf) s Hyppigste vindretning 2 Most frequent wind direction 2 s FUGTIGHED I % HUMIDITY IN % Relativ luftfugtighed kl. 07/08 Relative humidity at 07/08 o'clock Relativ luftfugtighed kl. 13/14 Relative humidity at 13/14 o'clock Relativ luftfugtighed kl. 22/21 Relative humidity at 22/21 o'clock Middel af relativ luftfugtighed Mean of relative humidity s Middeldugpunktstemperatur ( C) Mean of dewpoint temperature (degrees C) Middeldamptryk (hpa) Mean of vapour pressure (hpa) LUFTTRYK (hectopascal/mb) BAROMETRIC PRESSURE (hectopascal/mb) Middellufttryk, Ålborg lufthavn Mean of sealevel pressure, Ålborg s Middellufttryk, Kastrup lufthavn Mean of sealevel pressure, Kastrup s * betyder, at antallet er større end 0,0, men mindre end 0,1. 2 N = nord, Ø = øst, S = syd, V = vest. 10

11 2000 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec et ,4 0,4 1,4 1,9 8,6 0,9 * 0,9 2,7 * 0,2 0,6 19,2 1,5 2,1 2,8 3,3 3,9 3,8 2,7 3,3 2,2 1,9 1,6 1, ,7 11,9 14,8 13,0 4,5 11,1 12,2 6,8 12,2 13,5 15,5 17,0 146, ,4 8,3 9,3 7,7 9, ,9 7,0 6,3 4,5 4,6 5,6 4,5 4,8 5,8 5,9 6,0 5,2 5,6 6,5 6,1 6,3 5,6 5,2 5,1 5,3 5,0 5,8 6,0 6,5 6,5 5, SV32 V31 V34 Ø22 V19 V33 V39 V39 Ø36 S37 S48 S28 V22 V19 Ø18 V22 V20 V20 V29 V35 V28 V28 V22 V22 V23 V ,4 2,2 1,5 5,4 8,3 10,4 12,1 12,1 10,6 9,5 5,9 2,5 6,8 7,0 7,3 7,0 9,3 11,1 12,9 14,3 14,3 12,9 12,0 9,3 7,7 10,4 1012,7 1007,9 1012,5 1009,6 1014,8 1014,3 1008,5 1014,2 1015,7 1008,5 1002,4 1006,0 1010,6 1012,1 1014,3 1012,3 1013,0 1014,6 1013,4 1012,5 1012,8 1012,6 1012,9 1009,8 1010,3 1012,5 1015,1 1010,9 1013,1 1010,3 1016,3 1015,5 1009,0 1015,9 1016,4 1011,8 1005,9 1008,4 1012,4 1013,4 1014,8 1013,2 1013,2 1015,1 1014,0 1013,3 1013,8 1014,0 1014,5 1011,3 1011,6 1013,5 * means that the number is larger than 0,0, but smaller than 0,1 2 N = north, Ø = east, S = south, V = west 11

12 2001 TEMPERATUR ( C) TEMPERATURE (degrees C) Middeltemperatur Mean temperature s Højeste maximumtemperatur Highest maximum temperature s Middel af daglig maximumtemperatur Mean of daily maximum temperature s Laveste minimumtemperatur Lowest minimum temperature s Middel af daglig minimumtemperatur Mean of daily minimum temperature s Døgn med frost (minimum < 0 C) Frost days (minimum < 0 degrees C) s Isdøgn (maksimum < 0 C) Ice days (maximum < 0 degrees C) s Sommerdage (maximum > 25 C) Summer days (maximum > 25 degrees C) s Tropenætter (minimum > 20 C) Tropical nights (minimum > 20 degrees C) s Graddage Degree days 1 s 1 NEDBØR (mm) PRECIPITATION (mm) Nedbørmængde, Jylland/Øerne Precipitation, Denmark minus Bornholm s Nedbørmængde, Bornholm Precipitation, Bornholm s Døgn med nedbør 0,1 mm Days with precipitation 0,1 mm s Døgn med nedbør 10,0 mm Days with precipitation 10,0 mm s Største nedbør i 24 timer ved en station Largest 24 hour precipitation s Største månedsnedbør ved en station Largest monthly precipitation s Døgn med sne Days with snow s Døgn med snedække kl. 07/08 Days with snow cover at 07/08 o'clock s Døgn med tåge Days with fog s Døgn med torden Days with thunder s * betyder, at antallet er større end 0,0, men mindre end 0,1. 1 er er beregnet på perioden

13 2001 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec et 1,7 0,5 1,1 5,6 11,3 12,8 17,4 16,9 12,6 12,0 5,3 0,7 8,2 0,0 0,0 2,1 5,7 10,8 14,3 15,6 15,7 12,7 9,1 4,7 1,6 7,7 9,2 13,1 11,5 20,1 25,5 28,0 32,3 33,9 22,2 20,5 14,0 10,3 33,9 25/ 1 9/ 2 14/ 3 1/ 5 10/ 5 28/ 6 8/ 7 17/ 8 6/ 9 14/10 12/11 11/12 17/ ,3 9,1 14,0 20,0 25,7 29,4 29,5 29,3 24,5 20,0 13,8 10,4 31,3 12,0 15,8 22,2 28,6 32,8 35,5 35,3 36,4 32,3 24,1 18,5 14,5 36, ,4 2,9 3,8 9,1 15,8 16,4 21,7 21,0 15,6 14,4 8,0 3,4 11,3 2,0 2,2 4,9 9,6 15,0 18,7 19,8 20,0 16,4 12,1 7,0 3,7 10,9-8,5-14,0-18,3-6,5-1,0 0,6 2,9 5,1 2,7 0,9-5,6-20,7-20,7 11/ 1 24/ 2 4/ 3 14/ 4 5/ 5 9/ 6 17/ 7 29/ 8 12/ 9 25/10 15/11 31/12 31/ ,3-15,8-12,3-7,1-3,6 0,0 2,9 1,5-1,2-3,7-9,2-14,7-20,6-31,2-29,0-27,0-19,0-8,0-3,5-0,9-2,0-5,6-11,9-21,3-25,6-31, ,1-2,6-2,0 2,4 6,9 9,2 13,1 13,2 9,8 9,7 2,2-2,5 4,9-2,9-2,8-0,8 2,1 6,5 9,9 11,5 11,3 9,1 6,1 2,3-0,7 4,3 15,0 18,1 19,7 5,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 19,4 86, ,6 0,7 * 0,0 0,0 0,2 1,8 7, ,3 6,4 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 16,7 8,6 7,5 2,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 4,0 23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 5,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,9 2,6 2,3 0,1 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0 0,0 * ( 131) ( 24) ( 28) ,3 13,8 13,8 16,7 9,2 14,0 9,1 15,3 24,3 16,8 17,7 17,0 184, ,5 0,8 0,6 1,6 0,6 1,6 1,3 3,3 4,1 1,6 0,8 1,4 18,2 1,1 0,5 0,7 0,7 1,1 1,5 1,8 1,8 2,0 2,2 2,0 1, ,5 31,7 30,5 25,8 30,1 106,9 51,6 98,4 71,8 40,5 28,2 45,3 106,9 24/ 1 12/ 2 19/ 3 8/ 4 1/ 6 3/ 6 29/ 7 24/ 8 9/ 9 2/10 6/11 29/12 3/ ,0 61,8 54,8 66,5 77,3 153,1 168,9 151,2 132,7 100,8 62,3 62,0 168, ,4 84,6 73,7 145,1 63,9 146,4 144,2 185,9 214,9 135,9 101,5 100,6 214, ,4 8,6 4,9 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 8,9 29,6 7,6 6,4 5,3 2,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,3 5,8 30 2,0 8,6 6,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 8,2 26,6 12 9,3 4,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * 1,3 5, ,6 8,4 10,5 9,2 7,4 6,4 9,7 8,3 11,1 11,1 6,3 16,6 118,6 10 9,3 9,2 7,5 5,1 2,6 2,6 3,2 4,3 7,0 5,7 7,0 74 0,1 0,0 0,0 0,2 2,1 1,3 3,1 3,5 1,4 1,2 0,7 0,2 14,0 0,1 0,1 0,1 0,2 1,3 2,0 2,3 2,2 1,3 0,6 0,3 0,1 11 * means that the number is larger than 0,0 but smaller than 0,1 1 s calculated from the period

14 2001 SOL, SKYDÆKKE SUNSHINE, CLOUD COVER Soltimer, Jylland/Øerne Hours of bright sunshine, Denmark minus Bornholm s Soltimer, Bornholm Hours of bright sunshine, Bornholm s Døgn med klart vejr (skydække < 20%) Clear days (cloud cover < 20 %) s Døgn med skyet vejr (skydække > 80%) Cloudy days (cloud cover > 80 %) s Middel skydække i % Mean cloud cover % s VIND WIND Middelvindhastighed i m/sek Mean velocity, m/sec s Hyppighed af hastighed 10,8 m/sek (6Bf) Frequency of speed 10,8 m/sec (6Bf) s Hyppigste vindretning 2 Most frequent wind direction 2 s FUGTIGHED I % HUMIDITY IN % Relativ luftfugtighed kl. 07/08 Relative humidity at 07/08 o'clock Relativ luftfugtighed kl. 13/14 Relative humidity at 13/14 o'clock Relativ luftfugtighed kl. 22/21 Relative humidity at 22/21 o'clock Middel af relativ luftfugtighed Mean of relative humidity s Middeldugpunktstemperatur ( C) Mean of dewpoint temperature (degrees C) Middeldamptryk (hpa) Mean of vapour pressure (hpa) LUFTTRYK (hectopascal/mb) BAROMETRIC PRESSURE (hectopascal/mb) Middellufttryk, Ålborg lufthavn Mean of sealevel pressure, Ålborg s Middellufttryk, Kastrup lufthavn Mean of sealevel pressure, Kastrup s * betyder, at antallet er større end 0,0, men mindre end 0,1. 2 N = nord, Ø = øst, S = syd, V = vest. 14

15 2001 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec et ,7 0,3 1,6 0,1 3,2 0,3 3,7 0,3 0,0 0,0 1,7 0,4 12,1 1,5 2,1 2,8 3,3 3,9 3,8 2,7 3,3 2,2 1,9 1,6 1, ,6 9,5 15,1 14,3 6,2 10,5 2,9 6,8 13,5 14,7 8,3 15,3 140, ,4 8,3 9,3 7,7 9, ,9 5,9 5,3 4,9 4,9 5,1 4,3 5,0 5,0 6,4 6,0 4,8 5,2 6,5 6,1 6,3 5,6 5,2 5,1 5,3 5,0 5,8 6,0 6,5 6,5 5, SØ24 V21 Ø22 SV17 V31 V38 V23 SV23 Ø16 SV28 V32 N18 V21 V19 Ø18 V22 V20 V20 V29 V35 V28 V28 V22 V22 V23 V ,6-1,3-1,4 2,8 6,8 9,5 13,4 13,6 10,5 10,2 3,0-0,8 5,6 6,5 5,8 5,8 7,7 10,1 12,1 15,6 15,9 12,8 12,6 7,8 6,0 9,9 1012,5 1014,2 1008,2 1009,4 1016,1 1012,3 1013,0 1012,8 1008,7 1011,6 1013,6 1018,3 1012,6 1012,1 1014,3 1012,3 1013,0 1014,6 1013,4 1012,5 1012,8 1012,6 1012,9 1009,8 1010,3 1012,5 1014,5 1014,4 1009,0 1010,4 1016,2 1013,1 1014,1 1014,3 1008,5 1014,5 1014,8 1018,2 1013,5 1013,4 1014,8 1013,2 1013,2 1015,1 1014,0 1013,3 1013,8 1014,0 1014,5 1011,3 1011,6 1013,5 * means that the number is larger than 0,0, but smaller than 0,1 2 N = north, Ø = east, S = south, V = west 15

16 2002 TEMPERATUR ( C) TEMPERATURE (degrees C) Middeltemperatur Mean temperature s Højeste maximumtemperatur Highest maximum temperature s Middel af daglig maximumtemperatur Mean of daily maximum temperature s Laveste minimumtemperatur Lowest minimum temperature s Middel af daglig minimumtemperatur Mean of daily minimum temperature s Døgn med frost (minimum < 0 C) Frost days (minimum < 0 degrees C) s Isdøgn (maksimum < 0 C) Ice days (maximum < 0 degrees C) s Sommerdage (maximum > 25 C) Summer days (maximum > 25 degrees C) s Tropenætter (minimum > 20 C) Tropical nights (minimum > 20 degrees C) s Graddage Degree days 1 s 1 NEDBØR (mm) PRECIPITATION (mm) Nedbørmængde, Jylland/Øerne Precipitation, Denmark minus Bornholm s Nedbørmængde, Bornholm Precipitation, Bornholm s Døgn med nedbør 0,1 mm Days with precipitation 0,1 mm s Døgn med nedbør 10,0 mm Days with precipitation 10,0 mm s Største nedbør i 24 timer ved en station Largest 24 hour precipitation s Største månedsnedbør ved en station Largest monthly precipitation s Døgn med sne Days with snow s Døgn med snedække kl. 07/08 Days with snow cover at 07/08 o'clock s Døgn med tåge Days with fog s Døgn med torden Days with thunder s * betyder, at antallet er større end 0,0, men mindre end 0,1. 1 er er beregnet på perioden

17 2002 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec et 3,0 4,3 4,3 7,3 12,8 15,6 17,1 19,7 14,7 7,2 4,3 0,2 9,2 0,0 0,0 2,1 5,7 10,8 14,3 15,6 15,7 12,7 9,1 4,7 1,6 7,7 10,3 13,3 17,3 19,7 25,7 32,4 31,7 32,1 26,5 21,3 11,7 7,3 32,4 31/ 1 3/ 2 31/ 3 3/ 4 23/ 5 19/ 6 1/ 8 2/ 8 5/ 9 3/10 15/11 29/12 19/ ,3 9,1 14,0 20,0 25,7 29,4 29,5 29,3 24,5 20,0 13,8 10,4 31,3 12,0 15,8 22,2 28,6 32,8 35,5 35,3 36,4 32,3 24,1 18,5 14,5 36, ,8 6,6 7,6 11,0 16,6 19,4 20,8 23,9 18,8 10,1 6,0 1,8 12,3 2,0 2,2 4,9 9,6 15,0 18,7 19,8 20,0 16,4 12,1 7,0 3,7 10,9-12,5-11,7-7,7-4,9-0,4 1,4 7,5 7,9-2,5-5,0-6,1-13,2-13,2 3/ 1 22/ 2 3/ 3 9/ 4 13/ 5 2/ 6 5/ 7 1/ 9 27/ 9 20/10 21/11 1/ 1 1/ ,3-15,8-12,3-7,1-3,6 0,0 2,9 1,5-1,2-3,7-9,2-14,7-20,6-31,2-29,0-27,0-19,0-8,0-3,5-0,9-2,0-5,6-11,9-21,3-25,6-31, ,9 1,8 1,0 3,7 9,3 12,1 13,6 15,8 10,0 4,0 2,2-1,7 6,1-2,9-2,8-0,8 2,1 6,5 9,9 11,5 11,3 9,1 6,1 2,3-0,7 4,3 9,9 8,5 10,2 4,7 * 0,0 0,0 0,0 0,5 3,6 5,8 20,8 63, ,6 0,7 * 0,0 0,0 0,2 1,8 7, ,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 6,7 9,5 8,6 7,5 2,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 4,0 23 0,0 0,0 0,0 0,0 * 1,1 5,7 8,5 0,3 0,0 0,0 0,0 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,9 2,6 2,3 0,1 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0 0,0 * ( 53) ( 34) ( 1) ,6 21,6 11,8 9,7 13,8 15,2 16,0 9,9 7,3 19,8 18,5 9,1 172, ,5 2,6 0,6 0,7 1,0 2,9 3,3 2,4 1,0 4,3 2,6 0,8 24,7 1,1 0,5 0,7 0,7 1,1 1,5 1,8 1,8 2,0 2,2 2,0 1, ,0 37,5 20,2 33,0 51,3 57,6 82,4 84,6 57,3 45,0 49,7 32,5 84,6 31/ 1 21/ 2 7/ 3 1/ 5 23/ 5 19/ 6 19/ 7 3/ 8 23/ 9 17/10 9/11 28/12 3/ ,0 61,8 54,8 66,5 77,3 153,1 168,9 151,2 132,7 100,8 62,3 62,0 168, ,6 181,8 64,8 64,5 98,2 163,1 208,0 199,0 100,0 207,3 128,7 54,6 208, ,9 6,8 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8 2,4 13,9 7,6 6,4 5,3 2,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,3 5,8 30 2,0 5,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 8,4 12 9,3 4,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * 1,3 5, ,4 3,7 7,1 5,9 5,6 2,5 4,4 9,2 12,3 8,4 8,9 6,5 85,9 10 9,3 9,2 7,5 5,1 2,6 2,6 3,2 4,3 7,0 5,7 7,0 74 0,0 0,3 0,5 0,2 2,0 5,3 2,9 4,8 0,8 0,5 0,0 0,0 17,2 0,1 0,1 0,1 0,2 1,3 2,0 2,3 2,2 1,3 0,6 0,3 0,1 11 * means that the number is larger than 0,0 but smaller than 0,1 1 s calculated from the period

18 2002 SOL, SKYDÆKKE SUNSHINE, CLOUD COVER Soltimer, Jylland/Øerne 3 Hours of bright sunshine, Denmark minus Bornholm 3 s Soltimer, Bornholm 3 Hours of bright sunshine, Bornholm 3 s Døgn med klart vejr (skydække < 20%) Clear days (cloud cover < 20 %) s Døgn med skyet vejr (skydække > 80%) Cloudy days (cloud cover > 80 %) s Middel skydække i % Mean cloud cover % s VIND WIND Middelvindhastighed i m/sek Mean velocity, m/sec s Hyppighed af hastighed 10,8 m/sek (6Bf) Frequency of speed 10,8 m/sec (6Bf) s Hyppigste vindretning 2 Most frequent wind direction 2 s FUGTIGHED I % HUMIDITY IN % Relativ luftfugtighed kl. 07/08 Relative humidity at 07/08 o'clock Relativ luftfugtighed kl. 13/14 Relative humidity at 13/14 o'clock Relativ luftfugtighed kl. 22/21 Relative humidity at 22/21 o'clock Middel af relativ luftfugtighed Mean of relative humidity s Middeldugpunktstemperatur ( C) Mean of dewpoint temperature (degrees C) Middeldamptryk (hpa) Mean of vapour pressure (hpa) LUFTTRYK (hectopascal/mb) BAROMETRIC PRESSURE (hectopascal/mb) Middellufttryk, Ålborg lufthavn Mean of sealevel pressure, Ålborg s Middellufttryk, Kastrup lufthavn Mean of sealevel pressure, Kastrup s * betyder, at antallet er større end 0,0, men mindre end 0,1. 2 N = nord, Ø = øst, S = syd, V = vest. 3 Fra og med 2003 har DMI observeret antallet af solskinstimer vha. globalstrålingsmåling i stedet for vha. en solautograf. Den nye metode er mere præcis, men betyder samtidig at nye og gamle solskinsmålinger ikke direkte kan sammenlignes. De nye værdier er typisk lavere om sommeren og højere om vinteren end de gamle. De anførte tal svarer derfor til den nye metode. Forskellen i solskinstimer målt med hhv. gammel og ny metode er beskrevet i Ellen Vaarby Laursen and Stig Rosenørn: New hours of bright sunshine s for Denmark, DMI Technical Report 02-25, 2002, der kan hentes på DMIs website: 18

19 2002 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec et ,1 0,9 1,6 2,8 1,8 0,9 2,1 2,4 2,2 0,4 0,5 0,9 17,6 1,5 2,1 2,8 3,3 3,9 3,8 2,7 3,3 2,2 1,9 1,6 1, ,0 11,6 9,3 12,9 8,5 5,8 10,2 5,2 3,8 13,1 21,5 20,4 144, ,4 8,3 9,3 7,7 9, ,3 7,4 5,9 4,6 4,7 5,7 4,6 4,2 4,1 5,3 5,0 5,6 5,3 6,5 6,1 6,3 5,6 5,2 5,1 5,3 5,0 5,8 6,0 6,5 6,5 5, SV36 SV35 V29 Ø26 Ø20 V34 V22 Ø33 V22 Ø24 Ø36 Ø41 Ø20 V19 Ø18 V22 V20 V20 V29 V35 V28 V28 V22 V22 V23 V ,6 2,2 1,3 3,7 9,1 11,4 13,6 15,6 10,6 4,5 2,5-2,1 6,2 7,1 7,3 6,9 8,1 11,7 13,7 15,7 17,9 13,1 8,7 7,5 5,4 10,3 1012,9 999,2 1013,2 1017,1 1014,5 1012,7 1012,0 1016,0 1018,7 1010,9 1010,9 1023,1 1013,4 1012,1 1014,3 1012,3 1013,0 1014,6 1013,4 1012,5 1012,8 1012,6 1012,9 1009,8 1010,3 1012,5 1016,0 1002,9 1014,8 1017,6 1015,0 1013,9 1012,9 1016,1 1018,9 1010,8 1011,1 1022,8 1014,4 1013,4 1014,8 1013,2 1013,2 1015,1 1014,0 1013,3 1013,8 1014,0 1014,5 1011,3 1011,6 1013,5 * means that the number is larger than 0,0, but smaller than 0,1. 2 N = north, Ø = east, S = south, V = west. 3 As from 2003 DMI has observed the hours of bright sunshine using measurements of global radiation instead of measurements from a traditional Cambell-Stokes sunshine recorder. The new method is without question more precise than the old one, but implies at the same time that new and old hours of bright sunshine not directly can be compared. Typically the new values are lower during the summertime and higher during the winter compared to the old values. The stated values are given according to the new method. The difference in the hours of bright sunshine measured with the old and the new method are described in Ellen Vaarby Laursen and Stig Rosenørn: New hours of bright sunshine s for Denmark, DMI Technical Report 02-25, 2002, which can be downloaded from the DMI website:

20 2003 TEMPERATUR ( C) TEMPERATURE (degrees C) Middeltemperatur Mean temperature s Højeste maximumtemperatur Highest maximum temperature s Middel af daglig maximumtemperatur Mean of daily maximum temperature s Laveste minimumtemperatur Lowest minimum temperature s Middel af daglig minimumtemperatur Mean of daily minimum temperature s Døgn med frost (minimum < 0 C) Frost days (minimum < 0 degrees C) s Isdøgn (maksimum < 0 C) Ice days (maximum < 0 degrees C) s Sommerdage (maximum > 25 C) Summer days (maximum > 25 degrees C) s Tropenætter (minimum > 20 C) Tropical nights (minimum > 20 degrees C) s Graddage Degree days 1 s 1 NEDBØR (mm) PRECIPITATION (mm) Nedbørmængde, Jylland/Øerne Precipitation, Denmark minus Bornholm s Nedbørmængde, Bornholm Precipitation, Bornholm s Døgn med nedbør 0,1 mm Days with precipitation 0,1 mm s Døgn med nedbør 10,0 mm Days with precipitation 10,0 mm s Største nedbør i 24 timer ved en station Largest 24 hour precipitation s Største månedsnedbør ved en station Largest monthly precipitation s Døgn med sne Days with snow s Døgn med snedække kl. 07/08 Days with snow cover at 07/08 o'clock s Døgn med tåge Days with fog s Døgn med torden Days with thunder s * betyder, at antallet er større end 0,0, men mindre end 0,1. 1 er er beregnet på perioden

21 2003 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec et 0,4-1,1 3,5 7,1 11,4 15,8 18,2 17,8 14,1 6,7 6,7 3,9 8,7 0,0 0,0 2,1 5,7 10,8 14,3 15,6 15,7 12,7 9,1 4,7 1,6 7,7 10,2 9,3 17,7 22,3 25,9 27,8 31,3 32,0 28,0 17,7 12,8 10,5 32,0 28/ 1 25/ 2 29/ 3 24/ 4 26/ 5 5/ 6 16/ 7 10/ 8 23/ 9 3/10 7/11 14/12 10/ ,3 9,1 14,0 20,0 25,7 29,4 29,5 29,3 24,5 20,0 13,8 10,4 31,3 12,0 15,8 22,2 28,6 32,8 35,5 35,3 36,4 32,3 24,1 18,5 14,5 36, ,4 1,4 7,5 11,4 15,2 19,6 22,2 22,3 18,0 10,2 8,6 6,0 12,1 2,0 2,2 4,9 9,6 15,0 18,7 19,8 20,0 16,4 12,1 7,0 3,7 10,9-21,0-14,0-6,8-8,9-1,0 4,7 8,1 1,3-1,2-7,8-3,6-11,9-21,0 7/ 1 7/ 2 24/ 3 8/ 4 17/ 5 17/ 6 14/ 7 28/ 8 30/ 9 24/10 30/11 1/ 1 7/ ,3-15,8-12,3-7,1-3,6 0,0 2,9 1,5-1,2-3,7-9,2-14,7-20,6-31,2-29,0-27,0-19,0-8,0-3,5-0,9-2,0-5,6-11,9-21,3-25,6-31, ,2-3,9-0,2 3,0 7,7 12,2 14,4 13,4 10,1 2,6 4,5 1,2 5,2-2,9-2,8-0,8 2,1 6,5 9,9 11,5 11,3 9,1 6,1 2,3-0,7 4,3 14,0 26,4 17,5 6,2 * 0,0 0,0 0,0 0,1 9,2 1,7 10,6 85, ,6 0,7 * 0,0 0,0 0,2 1,8 7, ,3 7,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 20,5 8,6 7,5 2,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 4,0 23 0,0 0,0 0,0 0,0 * 1,0 5,4 6,8 0,2 0,0 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,9 2,6 2,3 0,1 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * 0,0 0,0 0,0 0,0 * ( 44) ( 13) ( 23) ,4 5,4 7,9 9,6 15,9 14,0 12,2 11,2 11,8 14,0 17,2 16,2 153, ,4 0,2 * 2,0 1,9 2,3 2,7 1,0 1,0 1,5 1,1 2,1 16,1 1,1 0,5 0,7 0,7 1,1 1,5 1,8 1,8 2,0 2,2 2,0 1, ,5 26,0 12,8 43,6 37,5 74,7 87,7 63,0 75,5 53,0 27,2 39,2 87,7 6/ 1 3/ 2 12/ 3 1/ 5 25/ 5 9/ 6 3/ 7 29/ 8 11/ 9 20/10 23/11 21/12 3/ ,0 61,8 54,8 66,5 77,3 153,1 168,9 151,2 132,7 100,8 62,3 62,0 168, ,1 36,8 32,0 116,1 122,9 177,6 164,6 92,1 106,7 124,7 102,2 121,0 177, ,2 3,8 1,6 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 2,9 16,6 7,6 6,4 5,3 2,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,3 5, ,9 4,2 1,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 18,6 12 9,3 4,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * 1,3 5,1 33 9,8 14,0 14,5 2,7 8,2 6,7 10,3 8,5 11,3 11,5 11,6 6,5 115,4 10 9,3 9,2 7,5 5,1 2,6 2,6 3,2 4,3 7,0 5,7 7,0 74 0,0 0,0 0,2 0,2 1,7 4,8 3,2 2,9 1,6 0,1 0,1 0,0 15,0 0,1 0,1 0,1 0,2 1,3 2,0 2,3 2,2 1,3 0,6 0,3 0,1 11 * means that the number is larger than 0,0 but smaller than 0,1 1 s calculated from the period

22 2003 SOL, SKYDÆKKE SUNSHINE, CLOUD COVER Soltimer, Jylland/Øerne 3 Hours of bright sunshine, Denmark minus Bornholm 3 s Soltimer, Bornholm 3 Hours of bright sunshine, Bornholm 3 s Døgn med klart vejr (skydække < 20%) Clear days (cloud cover < 20 %) s Døgn med skyet vejr (skydække > 80%) Cloudy days (cloud cover > 80 %) s Middel skydække i % Mean cloud cover % s VIND WIND Middelvindhastighed i m/sek Mean velocity, m/sec s Hyppighed af hastighed 10,8 m/sek (6Bf) Frequency of speed 10,8 m/sec (6Bf) s Hyppigste vindretning 2 Most frequent wind direction 2 s FUGTIGHED I % HUMIDITY IN % Relativ luftfugtighed kl. 07/08 Relative humidity at 07/08 o'clock Relativ luftfugtighed kl. 13/14 Relative humidity at 13/14 o'clock Relativ luftfugtighed kl. 22/21 Relative humidity at 22/21 o'clock Middel af relativ luftfugtighed Mean of relative humidity s Middeldugpunktstemperatur ( C) Mean of dewpoint temperature (degrees C) Middeldamptryk (hpa) Mean of vapour pressure (hpa) LUFTTRYK (hectopascal/mb) BAROMETRIC PRESSURE (hectopascal/mb) Middellufttryk, Ålborg lufthavn Mean of sealevel pressure, Ålborg s Middellufttryk, Kastrup lufthavn Mean of sealevel pressure, Kastrup s * betyder, at antallet er større end 0,0, men mindre end 0,1. 2 N = nord, Ø = øst, S = syd, V = vest. 3 Fra og med 2003 har DMI observeret antallet af solskinstimer vha. globalstrålingsmåling i stedet for vha. en solautograf. Den nye metode er mere præcis, men betyder samtidig at nye og gamle solskinsmålinger ikke direkte kan sammenlignes. De nye værdier er typisk lavere om sommeren og højere om vinteren end de gamle. De anførte tal svarer derfor til den nye metode. Forskellen i solskinstimer målt med hhv. gammel og ny metode er beskrevet i Ellen Vaarby Laursen and Stig Rosenørn: New hours of bright sunshine s for Denmark, DMI Technical Report 02-25, 2002, der kan hentes på DMIs website: 22

23 2003 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec et ,1 2,4 5,1 5,6 0,4 1,0 2,2 2,8 0,4 5,4 1,1 1,3 27,8 1,5 2,1 2,8 3,3 3,9 3,8 2,7 3,3 2,2 1,9 1,6 1, ,5 12,6 10,4 8,9 9,6 8,0 6,1 4,3 5,1 6,5 19,7 16,4 132, ,4 8,3 9,3 7,7 9, ,8 3,9 4,7 5,5 4,5 5,0 4,1 4,4 4,5 4,5 5,1 6,0 4,8 6,5 6,1 6,3 5,6 5,2 5,1 5,3 5,0 5,8 6,0 6,5 6,5 5, SV24 SØ26 SØ19 Ø22 V27 V35 V25 V34 V22 V19 SØ29 SV28 V20 V19 Ø18 V22 V20 V20 V29 V35 V28 V28 V22 V22 V23 V ,2-2,8 0,1 1,6 7,9 12,1 14,4 12,7 10,5 3,7 5,2 1,8 5,5 5,9 5,0 6,3 7,3 10,9 14,3 16,5 14,9 12,9 8,2 9,0 7,2 9,9 1009,3 1023,5 1022,5 1018,2 1013,9 1013,3 1014,0 1014,4 1017,2 1011,1 1014,3 1011,3 1015,3 1012,1 1014,3 1012,3 1013,0 1014,6 1013,4 1012,5 1012,8 1012,6 1012,9 1009,8 1010,3 1012,5 1010,7 1024,6 1023,7 1018,0 1015,7 1014,3 1014,4 1014,8 1018,5 1011,3 1016,3 1012,8 1016,3 1013,4 1014,8 1013,2 1013,2 1015,1 1014,0 1013,3 1013,8 1014,0 1014,5 1011,3 1011,6 1013,5 * means that the number is larger than 0,0, but smaller than 0,1. 2 N = north, Ø = east, S = south, V = west. 3 As from 2003 DMI has observed the hours of bright sunshine using measurements of global radiation instead of measurements from a traditional Cambell-Stokes sunshine recorder. The new method is without question more precise than the old one, but implies at the same time that new and old hours of bright sunshine not directly can be compared. Typically the new values are lower during the summertime and higher during the winter compared to the old values. The stated values are given according to the new method. The difference in the hours of bright sunshine measured with the old and the new method are described in Ellen Vaarby Laursen and Stig Rosenørn: New hours of bright sunshine s for Denmark, DMI Technical Report 02-25, 2002, which can be downloaded from the DMI website:

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-07

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-07 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-07 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 2000-2002 John Cappelen Copenhagen 2003 Front cover: The picture was taken a summer

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-14

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-14 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-14 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 1970-1979 John Cappelen Copenhagen 2003 Front cover: The picture was taken a summer

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 02-02

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 02-02 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-02 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 2000-2001 John Cappelen Copenhagen 2002 Front cover: View from Egernsund towards

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-15

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-15 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-15 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 1980-1989 John Cappelen Copenhagen 2003 Front cover: The picture was taken a summer

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 99-3

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 99-3 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 99-3 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 994-998 John Cappelen COPENHAGEN 999 Front cover: Nordfalster on a sunny

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT (ONLINE) 00-08

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT (ONLINE) 00-08 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY O TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 00-08 The Climate of Denmark - Key Climatic igures, 1990-99 John Cappelen Copenhagen 2000 Front cover: Nordfalster on a sunny

Læs mere

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-06

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-06 DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 1-6 Danmarks klima 2 med tillæg om ærøerne og Grønland John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 21 - blank side - Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 04-02

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 04-02 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT -2 The Climate of Denmark 23 with The Faroe Islands and Greenland Danmarks klima 23 med Færøerne og Grønland John Cappelen and Bent

Læs mere

Teknisk rapport 06-01 Danmarks klima 2005 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with english translations. John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen

Teknisk rapport 06-01 Danmarks klima 2005 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with english translations. John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen Danmarks klima 2005 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with english translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2007 www.dmi.dk/dmi/tr06-01 side 1 af 48 Kolofon Serietitel: Teknisk

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 05-01

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 05-01 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 5-1 The Climate of Denmark 2 with The Faroe Islands and Greenland - with Danish translations John Cappelen and Bent Vraae Jørgensen

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-07

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-07 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-07 Årlige landstal af temperatur, nedbør, solskinstimer og skydække for Danmark; 1873-2001 Yearly Temperature, Precipitation, Hours

Læs mere

Teknisk rapport 11-01 Danmarks klima 2010 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary

Teknisk rapport 11-01 Danmarks klima 2010 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary Danmarks klima 2010 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary John Cappelen København 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-01 side 1 af 72 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 11-01 Titel: Danmarks

Læs mere

John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen. København 2011. www.dmi.dk/dmi/tr11-02 side 1 af 10

John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen. København 2011. www.dmi.dk/dmi/tr11-02 side 1 af 10 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret - with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-02

Læs mere

Teknisk rapport Danmarks klima 2007 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations

Teknisk rapport Danmarks klima 2007 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations Danmarks klima 2007 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations John Cappelen København 2008 www.dmi.dk/dmi/tr08-01 side 1 af 54 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 08-01 Titel:

Læs mere

Teknisk rapport Danmarks klima 2008 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations

Teknisk rapport Danmarks klima 2008 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations Danmarks klima 2008 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations John Cappelen København 2009 www.dmi.dk/dmi/tr09-01 side 1 af 58 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 09-01 Titel:

Læs mere

Teknisk Rapport 13-08

Teknisk Rapport 13-08 Teknisk Rapport 13-08 Referenceværdier: Måneds- og årsværdier for stationer 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Peter Riddersholm Wang København

Læs mere

Teknisk rapport 10-01 Danmarks klima 2009 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary

Teknisk rapport 10-01 Danmarks klima 2009 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary Danmarks klima 2009 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary John Cappelen København 2010 www.dmi.dk/dmi/tr10-01 side 1 af 66 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 10-01 Titel: Danmarks

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-02

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-02 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 3-2 The Climate of Denmark 22 with The Faroe Islands and Greenland Danmarks klima 22 med Færøerne og Grønland John Cappelen and Bent

Læs mere

Teknisk rapport 13-01 Danmarks klima 2012 - with English Summary. John Cappelen (ed) København 2013. www.dmi.dk/dmi/tr13-01 side 1 af 68

Teknisk rapport 13-01 Danmarks klima 2012 - with English Summary. John Cappelen (ed) København 2013. www.dmi.dk/dmi/tr13-01 side 1 af 68 Danmarks klima 2012 - with English Summary John Cappelen (ed) København 2013 www.dmi.dk/dmi/tr13-01 side 1 af 68 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 13-01 Titel: Danmarks klima 2012 Undertitel: - with

Læs mere

Teknisk Rapport 13-10. Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark. Peter Riddersholm Wang

Teknisk Rapport 13-10. Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark. Peter Riddersholm Wang Teknisk Rapport 13-10 Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark Peter Riddersholm Wang København 2013 Teknisk Rapport 13-10 Kolofon Serietitel: Teknisk Rapport 13-10

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-33. Climate Meta Data Information Example (Monthly Time Series Database)

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-33. Climate Meta Data Information Example (Monthly Time Series Database) DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-33 Climate Meta Data Information Example (Monthly Time Series Database) Claus Kern-Hansen COPENHAGEN 2003 2 Index: Preface:...

Læs mere

Teknisk rapport 07-01 Danmarks klima 2006 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations

Teknisk rapport 07-01 Danmarks klima 2006 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations Danmarks klima 2006 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations John Cappelen København 2007 www.dmi.dk/dmi/tr07-01 side 1 af 51 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 07-01 Titel:

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

Teknisk Rapport 12-22

Teknisk Rapport 12-22 Teknisk Rapport 12-22 Referenceværdier: Døgn-, måneds- og årsværdier for regioner og hele landet 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Peter

Læs mere

Technical Report 11-04 DMI Annual Climate Data Collection 1873-2010, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary

Technical Report 11-04 DMI Annual Climate Data Collection 1873-2010, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary DMI Annual Climate Data Collection 1873-2010, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary John Cappelen Copenhagen 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-04 page 1 of 23 Colophon Serial

Læs mere

Teknisk rapport 12-01 Danmarks klima 2011 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary

Teknisk rapport 12-01 Danmarks klima 2011 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary Danmarks klima 2011 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary John Cappelen København 2012 www.dmi.dk/dmi/tr12-01 side 1 af 83 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 12-01 Titel: Danmarks

Læs mere

Referenceværdier: Måneds- og årskort 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør

Referenceværdier: Måneds- og årskort 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Teknisk Rapport 12-23 Referenceværdier: Måneds- og årskort 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Peter Riddersholm Wang København 2013 Teknisk

Læs mere

Teknisk rapport 15-01 Danmarks klima 2014 - with English Summary. John Cappelen (ed) København 2015

Teknisk rapport 15-01 Danmarks klima 2014 - with English Summary. John Cappelen (ed) København 2015 Danmarks klima 2014 - with English Summary John Cappelen (ed) København 2015 http://www.dmi.dk/fileadmin/user_upload/rapporter/tr/2014/tr15-01.pdf side 1 af 96 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 15-01

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Technical Report 08-03 DMI Annual Climate Data Collection 1873-2007, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary

Technical Report 08-03 DMI Annual Climate Data Collection 1873-2007, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary DMI Annual Climate Data Collection 1873-2007, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary John Cappelen Copenhagen 2008 www.dmi.dk/dmi/tr08-03 page 1 of 23 Colophon Serial

Læs mere

Teknisk Rapport Klimagrid Danmark Referenceværdier Peter Riddersholm Wang

Teknisk Rapport Klimagrid Danmark Referenceværdier Peter Riddersholm Wang Teknisk Rapport 13-09 Klimagrid Danmark Referenceværdier 2001-2010 Måneds- og årsværdier for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed og globalstråling 20x20 km samt nedbør 10x10 km Peter Riddersholm

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 02-01

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 02-01 DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 2-1 Danmarks klima 21 med tillæg om Færøerne og Grønland John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 22 - blank side - Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Teknisk rapport Danmarks klima with English Summary. John Cappelen (ed) København 2014

Teknisk rapport Danmarks klima with English Summary. John Cappelen (ed) København 2014 Danmarks klima 2013 - with English Summary John Cappelen (ed) København 2014 http://www.dmi.dk/fileadmin/rapporter/tr/tr14-01 side 1 af 79 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 14-01 Titel: Danmarks klima

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-5

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-5 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-5 Observed Air Temperature, Humidity, Pressure, Cloud Cover and Weather in Denmark - with Climatological Standard Normals, 1961-90

Læs mere

Danish Meteorological Institute Ministry of Transport

Danish Meteorological Institute Ministry of Transport Ministry of Transport DMI Annual Climate Data Collection 1873-2004, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with Graphics and Danish Abstracts John Cappelen Copenhagen 2005 www.dmi.dk/dmi/tr05-06 page

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-05

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-05 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-05 Årlige middeltemperaturer for udvalgte meteorologiske stationer i Danmark, på Færøerne og i Grønland; 1873-2002 Yearly Mean

Læs mere

Teknisk rapport DMI Klimaoversigter John Cappelen (ed) - Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning januar december 2010

Teknisk rapport DMI Klimaoversigter John Cappelen (ed) - Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning januar december 2010 DMI Klimaoversigter 2003-2010 - Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning januar 2004 - december 2010 - Årets, Sæsonens og Månedens vejr august 2003 - december 2010 - International Klimarapportering CLIMAT

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Evaluering af Soltimer

Evaluering af Soltimer DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-16 Evaluering af Soltimer Maja Kjørup Nielsen Juni 2001 København 2001 ISSN 0906-897X (Online 1399-1388) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Beregning

Læs mere

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 03-31

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 03-31 DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 03-31 Månedens vejr Oktober 1998 juli 2003 John Cappelen Sektion for Vejr- og Klimainformation KØBENHAVN 2003 Teknisk Rapport 03-31 Page

Læs mere

Teknisk rapport Vindstatistik for danske kyststationer Hyppighed af stiv kuling og derover

Teknisk rapport Vindstatistik for danske kyststationer Hyppighed af stiv kuling og derover Vindstatistik for danske kyststationer 2001-2010 - Hyppighed af stiv kuling og derover John Cappelen København 2012 www.dmi.dk/dmi/tr12-07 side 1 af 13 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 12-07 Titel:

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-14

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-14 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-14 Danish Climate Statistics 1971-2000 to ECMWF - for verification and development in connection with the set-up of a Severe Weather

Læs mere

WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :45 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :45 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Anvendelse af vejrradar -Plan A. Lektor Michael R. Rasmussen Institut for Byggeri og Anlæg mr@civil.aau.dk

Anvendelse af vejrradar -Plan A. Lektor Michael R. Rasmussen Institut for Byggeri og Anlæg mr@civil.aau.dk Anvendelse af vejrradar -Plan A Teknologisk Institut d. 3 September 2009 Lektor Michael R. Rasmussen Institut for Byggeri og Anlæg mr@civil.aau.dk 1 Data availability DMI radar data (C-band): - Rømø -

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-34

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-34 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-34 World Weather Records 1991-2000 - Denmark, The Faroe Islands and Greenland World Weather Records 1991-2000 - Danmark, Færøerne

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-12

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-12 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-12 Danish Climatological Normals 1971-2000 - for selected stations Danske klimanormaler 1971-2000 - for udvalgte stationer John

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 74-82 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Tidevandstabeller for færøske farvande. Tide tables for the Faroe Islands waters

Tidevandstabeller for færøske farvande. Tide tables for the Faroe Islands waters devandstabeller for færøske farvande de tables for the aroe Islands waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 03-19

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 03-19 DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 03-19 Landstal af solskinstimer for Danmark; 1920-2002 Ellen Vaarby Laursen og Stig Rosenørn Sektion for Vejr- og Klimainformation KØBENHAVN

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Dødelighed hos kalve af malkerace

Dødelighed hos kalve af malkerace Dødelighed hos kalve af malkerace Rapport nr. 102 Tekst Lars Arne Hjort Nielsen Anders Glasius Anders Fogh Flemming Skjøth Redaktion Korrektur Opsætning Flemming Skjøth Mette Bjerring Inger Camilla Fabricius

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 00-17

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 00-17 DANISH MEEOROLOGICAL INSIUE MINISRY OF RANSPOR ECHNICAL REPOR (ONLINE) -17 Daily emperature Normals - Denmark, he Faroe Islands and Greenland Daglige temperaturnormaler - Danmark, Færøerne og Grønland

Læs mere

Teknisk rapport 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse

Teknisk rapport 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse Mikael Scharling og Kenan Vilic København 2009 www.dmi.dk/dmi/tr09-08 side 1 af 9 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 09-08 Titel: Tørkeindeks version

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

KLIMATILPASNING VED RENOVERING

KLIMATILPASNING VED RENOVERING KLIMATILPASNING VED RENOVERING OPLÆG TIL CASE SBi 13.03.2015 2 1 IPCC 5 hovedrapport SBi 13.03.2015 3 In less than 40 years (2013-2050), world population will grow from 7,200 to 9,600 million inhabitants.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande

Tidevandstabeller for danske farvande anish eteorological Institute inistry of Energy, Utilities and limate I Report - devandstabeller for danske farvande 0 / de tables for anish waters 0 Palle o Nielsen and ads Hvid Ribergaard devandstabeller

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

DMI rapport Danmarks klima with English Summary

DMI rapport Danmarks klima with English Summary DMI rapport 17-01 Danmarks klima 2016 - with English Summary John Cappelen (ed) København 2017 http://www.dmi.dk/laer-om/generelt/dmi-publikationer/ side 1 af 89 Kolofon Serietitel: DMI rapport 17-01 Titel:

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-13

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-13 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-13 Danish Climatological Normals 1971-2000 for European Climate Atlas Danske klimanormaler 1971-2000 til Europæisk Klimaatlas John

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere