Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune"

Transkript

1 Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: April 2013 Tema: Forebyggelse Udarbejdet af: Center for /Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune 1

2 Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsstatistik, udarbejdet af Videnscenter for, giver et kvantitativt indblik i dele af anbringelsesområdet i Københavns Kommune pr. 1. april Kvartalsstatistikken har denne gang et overordnet tema forebyggelse som vil være hovedfokus i den første del af statistikken. Det vil sige, at foruden figurer over anbringelsesmønsteret i Københavns Kommune, vil der også være tabeller og figurer, der belyser brugen af forebyggende foranstaltninger målrettet udsatte børn og deres familier. Forebyggelse fylder meget i det daglige arbejde, hvor det bl.a. er ønsket at sætte ind og yde støtte til udsatte familier og børn så tidligt som muligt. Vi har derfor sammensat nogle overordnede kategorier af de forebyggende foranstaltninger, som benyttes i Københavns Kommune. Disse kategorier giver et brugbart og spændende billede af udviklingen i København og vil blive uddybet på de kommende sider. 1. Fokus på forebyggelse Nye aflastningsophold i 2011 og Anbringelsesmønsteret i Københavns Kommune Aldersfordelingen blandt anbragte børn og unge Udvikling i den samlede familiepleje...8 På grund af præsentationen af denne udgaves tema er de sædvanlige tabeller, der viser anbringelsesmønsteret fordelt på børnefamilieenhed, at finde bagerst i denne udgave. Afslutningsvis skal det nævnes, at akut-plejefamilier, dagsindskrivninger på døgninstitutioner, weekend/aflastningsfamilie for i forvejen døgnanbragte børn og unge, samt refusionssager til andre kommuner, ikke er inkluderet i opgørelserne over anbringelsesmønsteret i Københavns Kommune (Figur 3-8). 2

3 1. Fokus på forebyggelse Tabel 1 viser en deskriptiv oversigt over syv sammensatte kategorier af forebyggende foranstaltninger i Københavns Kommune pr. 1. april Det er vigtigt at bemærke, at antallet af forebyggende foranstaltninger ikke er justeret for antal børn og unge, da nogle børn og unge er tilknyttet mere end én forebyggende foranstaltning. Det vil sige, at der er tale om antal foranstaltninger og ikke antal børn og unge. De syv sammensatte kategorier uddybes nedenfor: Familierettede foranstaltninger: foranstaltninger rettet mod familien herunder familiebehandling, dagtilbud mm. (jf. 52, stk. 3, nr. 1-3) Kontaktpersoner: kontaktpersoner enten til barnet/den unge eller familien, samt personlige rådgivere (jf. 52, stk. 3, nr. 5) Økonomisk støtte: forskellige former for generel økonomisk støtte herunder støtte til kost- og efterskole (jf. 52a, stk. 1, nr. 2-4) Aflastningsophold: aflastningsophold i hhv. netværket, plejefamilie, døgninstitution samt øvrige. Kategorien omfatter ligeledes weekendaflastning for i forvejen anbragte børn og unge (jf. 52, stk. 3, nr. 5) Støttepersoner: støtteperson til myndighedsindehavere (jf. 54) Fritidsaktiviteter: økonomisk støtte til fritidsaktiviteter, lejrskole mv. (jf. 52a, stk. 1, nr. 2) Øvrige: koordinator og praktiktilbud hos diverse arbejdsgivere (jf. 52, stk. 3, nr. 9) Tabel 1: Forebyggende foranstaltninger i Københavns kommuner, pr. 1. april 2013 Amager Vest (N=357) Amager Øst (N=273) Bispebjerg (N=242) Brønshøj- Husum- Vanløse (N=475) City- Østerbro (N=359) Nørrebro (N=507) Valby (N=348) Vesterbro- Kgs. Enghave (N=196) Total (N= 2757) 40,6% 44,6% 57,0% 42,6% 50,9% 50,0% 47,4% 44,3% 46,9% 22,4% 19,4% 22,7% 23,7% 18,6% 18,9% 20,5% 16,4% 20,6% 9,5% 8,1% 5,0% 11,3% 11,1% 15,3% 14,0% 11,2% 11,2% 13,1% 9,9% 8,3% 12,6% 10,6% 6,1% 11,4% 15,8% 10,6% Familierettede foranstaltninger Kontaktpersoner Generel økonomisk støtte Aflastningsophold Støtteperson 2,5% 6,6% 5,4% 6,1% 4,5% 4,3% 5,8% 7,7% 5,2% til myndighedsindehaver Fritidsaktiviteter, 10,3% 9,9% 0,8% 2,8% 3,7% 5,0% 0,3% 3,6% 4,6% lejrskole mv. Øvrige 1,4% 1,5% 0,8% 0,9% 0,6% 0,4% 0,6% 1,0% 0,9% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Procentvis andel i KK 12,9% 9,9% 8,8% 17,2% 13,0% 18,4% 12,6% 7,2% 100,0 % Tabel 1 viser, at der pr. 1. april 2013 er 2757 forebyggende foranstaltninger fordelt på børn og unge i Københavns Kommune. Antallet af foranstaltninger varierer på tværs af de otte børnefamilieenheder i Københavns Kommune, hvor Nørrebro har det højeste antal (507), mens Vesterbro-Kgs. Enghave har det laveste antal (196). For alle otte børnefamilieenheder gælder det, at de familierettede foranstaltninger udgør den største andel. For eksempel udgør denne foranstaltningskategori halvdelen af alle forebyggende foranstaltninger på Nørrebro pr. 1. april 2013 (50,0 procent). 3

4 Ser man i stedet et år tilbage, var der 2728 forebyggende foranstaltninger pr. 1. april 2012 i Københavns Kommune. De familierettede foranstaltninger udgjorde pr. 1. april 2012 ligeledes den største andel, mens kategorien for de øvrige forebyggende foranstaltninger udgjorde den mindste andel på tværs af børnefamilieenhederne. Nørrebro havde ligeledes det højeste antal forebyggende foranstaltninger (508) pr. 1. april 2012, mens Vesterbro-Kgs. Enghave havde det laveste (191). For hele København (total) ændrer andelene af de syv kategorier sig ikke bemærkelsesværdigt ved sammenligning af tabel 1 og 2. Andelen af de familierettede foranstaltninger er dog steget fra 43,2 procent pr. 1. april 2012 til 46,9 procent året efter. Andelen af kontaktpersoner var næsten den samme pr. 1. april 2012 og pr. 1. april 2013 (omkring 21 procent). Det betyder, at ca. hver femte forebyggende foranstaltning i Københavns Kommune er en kontaktperson til barnet/den unge, familien eller en personlig rådgiver. Tabel 2: Forebyggende foranstaltninger i Københavns kommuner, pr. 1. april 2012 Familierettede foranstaltninger Kontaktpersoner Generel økonomisk støtte Aflastningsophold Amager Vest (N=368) Amager Øst (N=261) Bispebjerg (N=214) Brønshøj- Husum- Vanløse (N=445) City- Østerbro (N=439) Nørrebro (N=508) Valby (N=302) Vesterbro-Kgs. Enghave (N=191) Total (N= 2728) 39,7% 43,7% 46,3% 36,4% 49,9% 42,5% 43,7% 47,1% 43,2% 19,0% 17,6% 29,9% 23,8% 18,5% 20,1% 19,2% 22,0% 20,9% 9,2% 8,4% 6,5% 15,3% 11,4% 17,1% 13,9% 7,9% 12,2% 15,5% 8,4% 9,3% 13,9% 10,2% 6,5% 13,6% 15,2% 11,3% Støtteperson 2,5% 6,5% 6,1% 5,4% 2,5% 6,7% 5,3% 5,2% 4,9% til myndighedsindehaver Fritidsaktiviteter, 11,1% 12,3% 1,4% 4,3% 6,1% 4,3% 3,0% 1,6% 5,7% lejrskole mv. Øvrige 3,0% 3,1% 0,5% 0,9% 1,4% 2,8% 1,3% 1,0% 1,8% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Procentvis andel i KK 13,5% 9,6% 7,8% 16,3% 16,1% 18,6% 11,1% 7,0% 100,0 % 4

5 1.1 Nye aflastningsophold i 2011 og 2012 Figur 1: Nye aflastningsophold i 2012, Københavns Kommune Figur 1 og 2 tager udgangspunkt i én af de syv sammensatte forebyggende foranstaltninger: aflastningsophold. Figurerne viser fordelingen af nye aflastningsophold oprettet i hhv og 2011 i Københavns Kommune. Amager Vest (N = 21) Amager Øst (N = 14) Bispebjerg (N = 11) 38,1% 57,1% 63,6% 42,9% 9,5% 9,5% 35,8% 7,1% 36,4% I løbet af hele 2012 blev 144 nye aflastningsophold etableret i Københavns Kommune i hhv. familiepleje, netværkspleje, døgninstitution samt weekendaflastning for i forvejen anbragte børn og unge. Der er endnu en gang ikke taget højde for unikke børn og unge, da det samme barn/ung kan være tilknyttet mere end ét aflastningsophold i løbet af perioden. Antallet af nyetablerede aflastningsophold varierer på tværs af børnefamilieenhederne fra Brønshøj-Husum-Vanløse med 31 nye ophold, til 11 nye aflastningsophold i Bispebjerg. I 2011 var antallet af nye aflastningsophold for hele Københavns Kommune lidt højere (156 nye ophold) end i 2012 (144 nye ophold). Andelen af nye aflastningsophold i familiepleje og nye aflastningsophold på døgninstitution varierer ligeledes mellem årene. I 2011 var 5,1 procent af alle nye aflastningsophold på en døgninstitution, mens dette var gældende for ca. hver 10. nye aflastningsophold i 2012 (10,4 procent). For de 144 børn, der fik et nyt aflastningsophold i 2012, var aldersgennemsnittet 8,2 år, mens aldersgennemsnittet for de 156 børn med nye aflastningsophold i 2011 var 9,3 år. Det er et fald på ca. 1 år, og tyder på en tendens til, at der er sat tidligere ind over for udsatte børn og unge i kommunen, sammenlignet med året forinden. Brønshøj-Husum-Vanløse (N = 31) City-Østerbro (N = 18) Nørrebro (N = 19) Valby (N = 15) Vesterbro-Kgs. Enghave (N = 15) Hele København (N = 144) 41,9% 50,0% 47,4% 60,0% 73,3% 51,4% 19,4% 16,1% 22,6% 5,6% 22,2% 22,2% 5,3% 36,8% 10,5% 26,7% 13,3% 26,7% 20,8% 17,4% 10,4% Aflastningsophold i familiepleje Aflastningsophold i netværkspleje Weekendaflastning for i forvejen anbragte børn Aflastningsophold på døgninstitution Figur 2: Nye aflastningsophold i 2011, Københavns Kommune Amager Vest (N = 39) 30,8% 51,3% 15,4% 2,6% Amager Øst (N = 13) 46,2% 38,5% 15,4% Bispebjerg (N = 8) 75,0% 12,5% 12,5% Brønshøj-Husum-Vanløse (N = 35) 65,7% 8,6% 17,1% 8,6% City-Østerbro (N = 20) 80,0% 10,0% 5,0% 5,0% Nørrebro (N = 15) 46,7% 46,7% 6,7% Valby (N = 13) 92,3% 7,7% Vesterbro-Kgs. Enghave (N = 13) 38,5% 46,2% 15,4% Hele København (N = 156) 55,8% 20,5% 18,6% 5,1% Aflastningsophold i familiepleje Weekendaflastning for i forvejen anbragte børn Aflastningsophold i netværkspleje Aflastningsophold på døgninstitution 5

6 2. Anbringelsesmønsteret i Københavns Kommune Figur 4: Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i Københavns Kommune pr. 1. april 2012 Den samlede oversigt over anbringelsesmønsteret i Københavns Kommune er illustreret i de følgende tre figurer (figur 3, figur 4 og figur 5). Per 1. april 2011 var 1085 børn og unge anbragt, mens dette tal er faldet til 1014 anbragte børn og unge pr. 1. april 2013 i Københavns Kommune. Det understøtter den tendens, der er observeret i de seneste udgaver af kvartalsstatistikken, samt i Ankestyrelsens publikation vedr. anbringelsesområdet i efteråret 2012 at færre børn og unge er anbragt sammenlignet med tidligere. Amager Vest (N=122) Amager Øst (N=98) Bispebjerg (N=137) Brønshøj-Husum-Vanløse (N=188) City-Østerbro (N=122) Nørrebro (N=182) Valby (N=115) 38,5% 26,5% 20,4% 29,8% 27,9% 24,2% 31,3% 27,9% 5,7% 3,3% 18,0% 6,6% 37,8% 4,1% 5,1% 18,4% 8,2% 43,1% 10,2% 4,4% 14,6% 7,3% 35,6% 13,3% 3,2% 10,6% 7,5% 26,2% 35,2% 33,9% 12,3% 4,9% 7,1% 5,5% 16,4% 14,8% 12,3% 13,2% 10,4% 2,6% 14,8% 7,0% Ifølge figurerne er der enkelte forskelle at spore i det overordnede anbringelsesmønster (nederste bjælke i alle tre figurer) igennem denne periode. Andelen af anbragte børn og unge på socialpædagogiske opholdssteder er for eksempel faldet fra 12,2 procent pr. 1. april 2011, til 8,2 procent pr. 1. april 2012 og endelig 7,9 procent pr. 1. april Andelen af anbragte børn og unge i netværkspleje er derimod steget fra 7,9 procent i 2011 til 10,4 procent to år efter. Figur 3: Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i Københavns Kommune pr. 1.april 2013 Amager Vest (N=111) Amager Øst (N=91) Bispebjerg (N=128) Brønshøj-Husum-Vanløse (N=181) City-Østerbro (N=110) Nørrebro (N=179) Valby (N=112) Vesterbro-Kgs. (N=102) Hele København (N=1014) 23,1% 19,5% 26,0% 23,6% 23,5% 25,9% 27,2% 38,7% Værelser, hybler, kollegier og bofællesskaber 42,2% 33,0% 44,5% 30,9% 23,4% 39,2% 37,4% 42,0% 36,3% 10,8% 3,6% 17,1% 6,3% 5,5% 7,7% 35,3% 25,3% 5,5% 8,6% 6,3% 13,3% 7,8% 12,7% 1,1% 14,4% 6,6% 14,6% 2,7% 17,3% 10,9% 7,3% 3,9% 15,6% 12,3% 13,4% 2,7% 6,3% 9,8% 9,8% 2,0% 9,8% 1,0% 10,4% 3,6% 14,7% 7,9% Socialpædagogisk opholdssted Vesterbro-Kgs. Enghave (N=102) Hele København (N=1066) 29,7% Værelser, hybler, kollegier og bofællesskaber 45,1% 34,1% 30,4% Figur 5: Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i Københavns Kommune pr. 1. april 2011 Amager Vest (N=127) Amager Øst (N=103) Bispebjerg (N=143) Brønshøj-Husum-Vanløse (N=191) City-Østerbro (N=117) Nørrebro (N=177) Valby (N=117) Vesterbro-Kgs. Enghave (N=110) Hele København (N=1085) 11,8% 9,6% 3,9% 14,4% 6 2,0% 8,8% 2,0% 8,3% 31,5% 24,3% 25,9% 26,2% 23,1% 23,7% 30,8% 34,6% 27,2% Værelser, hybler, kollegier og bofællesskaber 24,8% Socialpædagogisk opholdssted 29,1% 35,9% 45,5% 36,7% 36,7% 35,9% 35,6% 12,0% 37,3% 9,5% 3,9% 7,8% 4,5% 4,2% 4,3% 6,0% 4,3% 12,8% 7,9% 2,4% 3,4% 13,6% 16,5% 16,5% 1,4% 13,3% 18,8% 10,9% 1,8% 8,2% 7,3% 3,7% 13,5% 11,0% 11,7% 9,8% 12,0% 4,7% 10,0% 10,5% 17,1% 18,1% 10,3% 12,2% Socialpædagogisk opholdssted

7 2.1 Aldersfordelingen blandt anbragte børn og unge Figur 6 og 7 illustrerer aldersfordelingen blandt anbragte børn og unge pr. 1. april 2013 i Københavns Kommune. Aldersfordelingen er opdelt i to grupper børn mellem 0-12 år og unge over 12 år. Det ses af figurerne, at ca. to tredjedele (67 procent) af alle anbragte børn og unge i Københavns Kommune er over 12 år pr. 1. april Ifølge figurerne er der væsentlige forskelle i anbringelsesmønsteret på tværs af aldersgrupperne og på tværs af børnefamilieenhederne. Kategorien værelser, hybler, kollegier og bofællesskaber fremgår ikke af figur 6, da ingen børn i alderen 0-12 år er anbragt i denne anbringelsesform, hvorimod lidt over hver femte anbragte ung over 12 år i Københavns Kommune er anbragt netop på et værelse, hybel, kollegium eller bofællesskab (22,1 procent). Det er dog enkelte lighedspunkter mellem de to aldersgrupper. For eksempel udgør den samlede familiepleje (ordinær familiepleje og netværkspleje) den hyppigste anbringelsesform for både anbragte børn mellem 0-12 år (76,1 procent) og unge over 12 år i Københavns Kommune (31,9 procent). Anbringelse på døgninstitution følger dog stærkt efter blandt unge over 12 år, idet 30,5 procent er anbragt i denne foranstaltning. Figur 6: Fordelingen af samtlige anbragte børn i alderen 0-12 år pr. 1. april 2013, Københavns Kommune. Amager Vest (N=30) Amager Øst (N=23) Bispebjerg (N=46) Brønshøj-Husum-Vanløse (N=69) City-Østerbro (N=25) Nørrebro (N=57) Valby (N=47) Vesterbro-Kgs. Enghave (N=42) Hele København (N=339) Socialpædagogisk opholdssted 10,9% 17,4% 12,0% 33,3% 26,1% 19,3% 23,4% 28,6% 20,6% 73,9% 59,4% 52,2% 80,0% 63,2% 55,3% 61,1% 50,0% 54,8% Figur 7: Fordelingen af samtlige anbragte unge over 12 år pr. 1. april 2013, Københavns Kommune. Amager Vest (N=81) Amager Øst (N=68) Bispebjerg (N=82) 10,0% 6,7% 17,4% 23,2% 15,2% 8,0% 5,3% 1,8% 10,5% 19,2% 16,7% 4,4% 2,1% 15,0% 0,3% 2,9% 22,1% 24,4% 40,7% 26,5% 28,1% 13,6% 11,1% 1,5% 10,3% 4,9% 9,8% 4,9% 20,7% 23,5% 6,2% 33,8% 5,9% 12,2% Brønshøj-Husum-Vanløse (N=112) 31,3% 26,8% 6,3% 1,8% 23,2% 10,7% City-Østerbro (N=85) 27,1% 16,5% 16,5% 3,5% 22,4% 14,1% Nørrebro (N=122) 25,4% 25,4% 8,2% 4,9% 23,0% 13,1% Valby (N=65) 27,7% 32,3% 9,2% 4,6% 10,8% 15,4% Vesterbro-Kgs. Enghave (N=60) 51,7% 21,7% 5,0% 3,3% 16,7% 1,7% Hele København (N=675) 30,5% 23,9% 8,0% 5,2% 22,1% 10,4% Værelser, hybler, kollegier og bofællesskaber Socialpædagogisk opholdssted 7

8 2.2 Udvikling i den samlede familiepleje Figur 8 illustrerer udviklingen i andelen af samtlige familieplejeanbragte (både netværkspleje og ordinær familiepleje) børn og unge i Københavns Kommune gennem de seneste tre år med udgangspunkt i anbringelsesmønsteret, som det så ud pr. 1. april 2011, pr. 1. april 2012 og endelig pr. 1. april Ifølge figur 8 er der store forskelle i anbringelsesmønsteret mellem børnefamilieenhederne, når der udelukkende ses på den samlede familiepleje. Den sorte kurve i midten illustrerer udviklingen for hele Københavns Kommune. Inden for de seneste tre år er den gennemsnitlige andelen af samtlige familieplejeanbragte i kommunen således steget fra 43,5 procent i 2011 til 46,6 procent i Denne stigende tendens går igen blandt hovedparten af børnefamilieenhederne på nær Amager Øst og Amager Vest, hvor andelen falder gennem den udvalgte periode. Amager Vest har ligeledes den laveste andel af familieplejeanbragte børn og unge pr. 1. april 2013 (34,2 procent), mens Valby har den højeste (55,4 procent). For sidstnævnte enhed gælder det, at over halvdelen af de anbragte børn og unge i enheden er pr. 1. april 2013 anbragt i enten familiepleje eller netværkspleje. Figur 8: Udviklingen i andelen af samtlige familieplejeanbragte i Københavns Kommune for perioden april 2011-april % 50% 40% 30% 43,5% 55,4% 46,7% 34,2% 1. april april april 2013 Valby Bispebjerg Brønshøj-Husum- Vanløse City-Østerbro Vesterbro- Kgs. Enghave Nørrebro Amager Øst Amager Vest Hele København 8

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: April 2012 Center for / Videnscenter for Forord Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt overblik over anbringelsesområdet i Københavns

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Oktober 2011 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsoversigt er en statistisk opgørelse over anbringelser

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Kvartalsstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Januar 2013 Center for / Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsstatistik udarbejdet

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Juli 2012 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt indblik i anbringelsesområdet

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Januar 2012 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt overblik over anbringelsesområdet

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Juli 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk 1 Forord

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Juli 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i Københavns Kommune pr. 1.

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007-2012 Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 3.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007-2012 Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 3. Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007-2012 Til Socialudvalget Kopi til Aarhus Kommune Den 3. april 2013 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 Videnscenter for Familiepleje, Center for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune 1 Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Tak for din henvendelse af 15. oktober 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 15. oktober 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Lars Rasmussen, MB Nærumgade 3, 3.th., 2200 København N Dato: 23.10.09 Sagsnr.: 2009-141774 Dok.nr.: 2009-627878 Kære Lars Rasmussen Tak for din henvendelse af 15. oktober 2009, hvor du stiller følgende

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Resultater fra Sundhedsprofilen Den 5. marts offentliggøres den nationale sundhedsprofil og den 6. marts en profil for

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Pædagogisk personale i grundskolen

Pædagogisk personale i grundskolen Pædagogisk personale i grundskolen Af Mathilde Molsgaard I perioden fra 2008/09 til 2011/12 er antallet af pædagogisk personale i grundskolen samlet set faldet. Nedgangen er overordnet sket blandt lærere

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn

Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn NOTAT Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn Udarbejdet af LOS, januar 2010 Samfundets udgifter til gruppen af udsatte børn og unge har i stigende grad været i fokus gennem de seneste.

Læs mere

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2014 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2014 (Ordinær)... 4 28.05.2014 (Ordinær)... 5 22.05.2014 (Netadgang)... 6 28.05.2014

Læs mere

Fattigdom blandt FOAs medlemmer

Fattigdom blandt FOAs medlemmer Andelen af FOAs medlemmer, som lever under fattigdomsgrænsen, er på 1,1 procent. Til sammenligning er der i alt 3,7 procent fattige blandt hele befolkningen. Det er især de unge medlemmer og personer uden

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009.

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009. 24. august 2012 OJ/he HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010 Notatet giver en beskrivelse af HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010. Den registrerede

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2016 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2016 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Planlagte undervisningstimetal i specialklasser, specialskoler og dagbehandlingstilbud 2011/12

Planlagte undervisningstimetal i specialklasser, specialskoler og dagbehandlingstilbud 2011/12 Planlagte undervisningstimetal i specialklasser, specialskoler og dagbehandlingstilbud 2011/12 Af Mathilde Molsgaard Stort set alle elever i specialklasser, på specialskoler og dagbehandlingstilbud modtager

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets høringssvar til bydelsplaner gældende for 2013 2016

Sundheds- og Omsorgsudvalgets høringssvar til bydelsplaner gældende for 2013 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsudvalget Borgmesteren Til Økonomiforvaltningen Att.: specialkonsulent Marc J. Jørgensen, Center for Byudvikling Sundheds- og Omsorgsudvalgets høringssvar til bydelsplaner

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst december 2014 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr.

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr. København, oktober 2012 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser

Læs mere

3.7 Bornholms Regionskommune

3.7 Bornholms Regionskommune 3.7 Bornholms Regionskommune På grund af Bornholms særlige geografiske forhold, indgår Bornholms Regionskommune ikke i ét af de fire planlægningsområder i Region Hovedstaden. I denne rapport beskrives

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heri

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Skriftlig dansk 2015 HF. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2015 HF. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2015 HF Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer ordinær prøve 28.05.2015... 4 Opgaveformuleringer digital prøve 28.05.2015... 5 Karakterstatistik

Læs mere

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 A NALYSE Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 Af Bodil Helbech Hansen I dette notat opgøres udviklingen i den gennemsnitlige indlæggelsestid fra 2008

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 215 1-3-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (29-215) Tallene fra 29-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for 214 er opgjort

Læs mere

Den nuværende udbygning bør altså bibeholdes på 0 5 årsområdet da:

Den nuværende udbygning bør altså bibeholdes på 0 5 årsområdet da: Behovsprognose 2014 på 0 5 års området I 2013 fremgik det, at Børne og Ungdomsforvaltningens sprognose, at der var for 81 børnegrupper frem til 2017. Med en udbygning til 90 % af spidsbelastningset, så

Læs mere

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW 1RWDWRP $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW Kolofon Notatet er udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Notatet kan rekvireres ved henvendelse til Center

Læs mere

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Notat Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om til- og fraflytning i Faaborg-Midtfyn kommune for perioden

Læs mere

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte AE har analyseret til- og fraflytning i Lolland Kommune siden 199. Samtidig med, at en del af indbyggerne i Lolland Kommune er flyttet siden 199

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for 2016. Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling. Lægedækningsundersøgelse

Lægedækningsundersøgelse for 2016. Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling. Lægedækningsundersøgelse Lægedækningsundersøgelse for 2016 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2016 Lægedækningsundersøgelse for 2016 Regionen foretager hvert år en fastsættelse af

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Resultatdokumentation for Hald Ege 2014

Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Psykiatri og

Læs mere

Trivselsmåling på EUD, 2015

Trivselsmåling på EUD, 2015 Trivselsmåling på EUD, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i seks indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer, Egne evner og Praktik, samt en samlet indikator Generel

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Tabel 1. Alle basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde 2009. Fravær pr ansat i Dagsværk

Tabel 1. Alle basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde 2009. Fravær pr ansat i Dagsværk Louise Kryspin Sørensen Maj 2011 Langtidssygefravær i 2007 og 2009 Langtidssygefraværet (over 28 dage) opgjort i dagsværk er faldet med 15,4 % fra 2007 til 2009. Faldet i langtidssygefraværet er sket både

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN 2. kvartal 2013 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Unge starter på uddannelse tidligere frafaldet skal nedbringes

Unge starter på uddannelse tidligere frafaldet skal nedbringes 10-1037 - lagr - 19.11.2010 Kontakt: Lars Granhøj - lagr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 78 Unge starter på uddannelse tidligere frafaldet skal nedbringes Unge starter på uddannelse tidligere og tidligere. Over

Læs mere

Strategi for Indsatser og Anbringelse

Strategi for Indsatser og Anbringelse Strategi for Indsatser og Anbringelse - I Børne- og Familieafdelingen, Hjørring Kommune Indeværende strategi er en naturlig forlængelse af Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik. Strategien

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

3.3 Planlægningsområde Nord

3.3 Planlægningsområde Nord 3.3 Planlægningsområde Nord I planlægningsområde Nord indgår kommunerne Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm og hospitalerne Frederikssund, Helsingør

Læs mere

LIGHEDSUDREDNING FOR KØBENHAVNS KOMMUNE Februar 2016

LIGHEDSUDREDNING FOR KØBENHAVNS KOMMUNE Februar 2016 LIGHEDSUDREDNING FOR KØBENHAVNS KOMMUNE Februar 216 Sammenfatning Danmark har mindre økonomisk ulighed end de fleste lande, vi normalt sammenligner os med 1. På OECD s opgørelse over ulighed er Danmark

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Page 1 of 5 24 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud Generel definition:

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Social ulighed i levetiden

Social ulighed i levetiden Danmarks Statistik offentliggjorde den. februar nye tal for udviklingen i middellevetiden i Danmark. På baggrund af de bagvedliggende registertal, har AE i samarbejde med Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT - N INGEN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 19. december 2011 Ref FBM Indledning Dette notat beskriver medarbejdersammensætningen i kommunerne ud fra køn,

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

Skriftlig dansk 2016 HF. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2016 HF. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2016 HF Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Forord 3 Opgaveformuleringer ordinær prøve 27.05.2016 4 Opgaveformuleringer digital prøve 27.05.2016 5 Karakterstatistik ordinær prøve 6 Karakterfordeling

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer December 2011 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på Herkomst pr. 1. januar 2010 samt udviklingen i perioden 1. januar 2005 til 1. januar

Læs mere

2008 rekordår for antallet af anmeldelser

2008 rekordår for antallet af anmeldelser 28 rekordår for antallet af anmeldelser De årlige indberetninger for 28 fra kommunerne til By- og Landskabsstyrelsen om rottebekæmpelse i kommunerne er nu indsamlet. Statistik over rottebekæmpelse siden

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt august 2005 er: Der er, de første fem måneder af i år, blevet idømt mere straf

Læs mere

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014 Februar 2015 Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014 Ordinære elever Aktiverede elever Udviklingen i ordinære og aktiverede årselever siden 1996 Kombinationsforløb Udnyttelsen af 10 % kvoten

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN MAJ, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Hver femte elev i 8. klasse går på privatskole, og hver sjette elev i begynder 1. klasse i privatskole. Både blandt eleverne i såvel ind- som udskolingen

Læs mere

FORORD. København, den 24. maj 2012. Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, den 24. maj 2012. Anne Lind Madsen Direktør FORORD I 2011 vurderede Arbejdsskadestyrelsens Center for private erstatningssager i alt 5.247 erstatningssager, hvilket er 17 procent flere sager, end der blev oprettet. Næsten hver tredje sag handlede

Læs mere

Analyse af Iværksætterselskaber.

Analyse af Iværksætterselskaber. Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber (IVS) sammenlignet med Aktieselskaber (A/S), Anpartsselskaber (APS) og Øvrige selskaber (ØSF) hvor det giver mening.

Læs mere

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Juni 2014 Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Faktaarket bygger på data fra Danmarks Statistik, bearbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. I dette faktaark undersøges krisens effekt på iværksætterlysten

Læs mere

Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere

Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere De Konservatives forslag om en nedsættelse af marginalskatten til pct. vil være forbeholdt de rigeste. De ti pct. rigeste vil således

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

FORORD. Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater.

FORORD. Arbejdsskadestyrelsen udarbejder årligt en statistisk opgørelse af Center for Private Erstatningssagers produktion og resultater. Private erstatningssager - statistik 2015 FORORD Arbejdsskadestyrelsens Center for Private Erstatningssager er en uvildig myndighed, som laver vejledende udtalelser på anmodning fra eksterne parter. Udtalelserne

Læs mere

Børneudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 4. Side 1 af 8

Børneudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 4. Side 1 af 8 Side 1 af 8 Børneudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 4 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : mandag den 5. maj 2008 kl. 15:00 Fraværende : Afbud fra Ulrik Kragh Der er temamøde med start kl.

Læs mere

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Hovedresultater 2 1.1.1 Profilen

Læs mere

15 års skattereformer har tilgodeset de rigeste

15 års skattereformer har tilgodeset de rigeste Status på års skattereformer års skattereformer har tilgodeset de rigeste I løbet af de seneste år er der gennemført en række skattereformer, der har lettet skatten på arbejde. Opsummerer man ændringerne

Læs mere

Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen

Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen Af Kontor for Analyse og Administration Elevernes fravær i 9. klasse har betydning for deres opnåede karakterer ved de bundne 9.- klasseprøver.

Læs mere