Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet"

Transkript

1 Center for Økonomi og Styring Stengade Helsingør Tlf Dato Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 30. juni 2014 til samtlige kommuner vedrørende budgetlægningen for 2015 ansøger Helsingør Kommune hermed om tilskud og indgåelse af udviklingspartnerskab efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet. Budget i ubalance De senere år har Helsingør Kommune måtte kæmpe for at indgå budgetter med en fornuftig balance mellem indtægter og udgifter. En øvelse, der bliver stadig vanskeligere med udsigt til faldende indtægter bl.a. som følge af faldende folketal og et efterslæb fra seneste udligningsreform med estimeret negativ effekt på ca. 30 mio. kr. for Helsingør Kommune. For at imødekomme disse udfordringer har Helsingør Kommune de senere år måtte gennemføre serviceforringelser, øge grundskyldspromillen samt foretage en låneomlægning til lån med længere løbetid. Desuden er der vedtaget en strammere økonomisk politik, der bl.a. begrænser overførselsadgangen og gør det vanskeligere at få tillægsbevilling. Den stramme økonomistyring har haft effekt og Helsingør Kommune har haft et positiv regnskabsresultat i 2012 og 2013 med en stigende likviditet til følge. Til trods for dette viser de foreløbig beregninger, at det bliver uhyre vanskeligt at lave et budget i balance for årene Det aktuelle budgetforslag viser en ubalance i alle år resulterende i et kassetræk som anført i tabellen nedenfor. I kassetrækket er indregnet en besparelse på driften på 41 mio. kr. i 2015 stigende til 91 mio. kr. i 2017 og Denne besparelse blev vedtaget i forbindelse med budget 2014 sammen med en besparelse på administrationen på 3 mio. kr. årligt. (1.000 kr.) Kassetræk/-opbygning

2 Den store ubalance skyldes som angivet faldende indtægter, men kommunen oplever også et voksende udgiftspres og har bl.a. i forbindelse med budget 2013 måtte opjustere budgettet på det sociale område med ca. 40 mio. kr. Opjusteringer, der har været nødvendige for at sikre budgetoverholdelse på disse områder, hvor udgifterne er i stadig vækst. I det aktuelle budgetforslag er der også budgetlagt med stigende udgifter på overførselsindkomster, førtidspension og ældreområdet til trods for den førnævnte besparelse. Stigningen på disse områder fremgår af nedenstående tabel: (1.000 kr.) Beskæftigelsesområdet Førtidspension Ældreområdet Stigningen på ældreområdet er en del af et demografisk betinget udgiftspres, hvor den fortsatte demografiske skævvridning lægger et voksende udgiftspres på Helsingør Kommune. En stadig voksende ældrebyrde og et kraftigt faldende børnetal, samt et faldende antal af årige og et uddannelsesniveau under gennemsnittet for Nordsjælland betyder et vigende skattegrundlag og et voksende udgiftsgrundlag. På en række områder kan Helsingør Kommune desuden konstatere, at vilkårene for Helsingør Kommune er ringere end for de øvrige kommuner i hovedstadsområdet. Særligt skal fremhæves følgende områder. Presset demografisk udvikling, mens gruppen af årige falder, stiger gruppen af 65+ årige betydeligt samtidigt med et generelt fald i befolkningstallet Beskæftigelsesstrukturen i Helsingør Kommune afviger fra hovedstadsområdet ved, at Helsingør Kommune har forholdsvis flere selvstændige og arbejdsløse. Helsingør Kommune har en forholdsvis høj andel af indvandring fra ikke vestlige lande særegent for Helsingør Kommune er en meget stor gruppe Romaer. Borgerne i Helsingør Kommune har generelt lavere uddannelsesniveau end resten af hovedstadsområdet. Boligmassen i Helsingør Kommune har en forholdsvis høj andel af lejeboliger, og hermed forholdsvis høje udgifter til boligsikring og boligydelse. Helsingør Kommune har væsentligt højere udgifter til førtidspension end gennemsnittet af kommunerne i hovedstadsområdet. Helsingør Kommune her et lavere beskatningsgrundlag end gennemsnittet af hovedstadsområdet. Helsingør Kommune har betydelige lavere selskabsindtægter end gennemsnittet af hovedstadsområdet. 2

3 For at skabe plads til de stigende udgifter, og for at skabe balance i budgettet, har Helsingør Kommune i både budget 2013 og 2014 gennemført besparelser på driften og administration. I 2013 blev der vedtaget en besparelse på ca. 60 mio. kr. og i 2014 blev der som nævnt vedtaget en besparelse for hele budgetperioden. Det har ligeledes været nødvendigt at foretage en omlægning til lån med længere løbetid med lave afdrag til følge samt en foretage en forhøjelse af grundskyldspromillen. Likviditetsmæssige udfordringer Disse tiltag har sammen med de senere års stramme styring af økonomien i Helsingør Kommune resulteret i en vækst i den gennemsnitlige likviditet så kommunen er steget fra ca kr. pr. indbygger i 2013 til aktuelt ca kr. pr. indbygger. Denne udvikling kan dog hurtigt sættes over styr, hvis det ikke bliver muligt at vedtage et budget i balance, og kommunens prognoser viser, at den gennemsnitlige likviditet vil falde til et sårbart og bekymrende niveau, hvis budgetforslaget med ovenstående kassetræk vedtages. Dette fremgår af den blå kurve på nedstående figur over den prognosticerede udvikling i den gennemsnitlige likviditet. 250 Prognose for gns. livkiditet ved aktuelt budgetforslag Helsingør Kommune er opmærksom på, at der skal foretages reduktioner i budgettet, og arbejder også i 2014 med en model, hvor byrådet skal forholde sig til nødvendigheden af store dele af budgettet. Det skønnes dog vanskeligt at foretage tilstrækkelige reduktioner i budgettet til at opnå balance i alle budgetår, da der gennemsnitligt skal foretages reduktioner for 34 mio. kr. i alle budgetår for at skabe balance over de 4 år og for at opretholde en stabil likviditetsudvikling. 3

4 Disse reduktioner kommer udover den besparelse, der blev vedtaget ved budgettet for med op til 91 mio. kr. i 2017 og I alt skal der altså udmøntes besparelser for 125 mio. kr. i 2017 og Økonomistyring og indsatser for oprettelse af økonomien Gennem de seneste år har Helsingør Kommune foretaget flere tiltag for at forbedre økonomistyringen i kommunen. Eksempler på dette er en organisationsændring med en samling af al økonomistyring i et fælles Center for Økonomi og Styring samt en ny økonomisk politik med fastsatte økonomiske mål i forhold til gennemsnitlig likviditet, gældsafvikling og balance i budgettet. I politikken er der desuden indført en begrænsning på overførslen mellem budgetår ligesom der er strammet op i forhold til at kunne få tillægsbevillinger til budgettet. Såvel administrationen som det politiske niveau har taget ejerskab til den økonomiske politik og der tænkes nu generelt mere langsigtet end tidligere. Dette har som nævnt medført 2 gode regnskabsår med en stigende likviditet til følge. Det øgede fokus på økonomistyring har dog vanskeligt ved at dæmme op for den demografisk betingede udgiftsvækst på overførselsudgifter og ældreområdet samt de faldende indtægter som følge af faldende folketal og et faldende antal i den arbejdsdygtige alder. Helsingør Kommune har derfor i 2012 vedtaget en ny vision for 2020, hvor visionsmålene helt konkret er bundet op på et økonomisk potentiale. I forbindelse med visionen er der blevet regnet på hvilke mål, det kan betale sig for kommunen at satse på, og visionen er blevet bygget op om disse mål. I vision 2020 for Helsingør Kommune er følgende 10 mål opstillet: 1. Helsingør Kommune er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune og et levende sted % er enten tilfredse eller meget tilfredse med kommunens indsats og service over for erhvervslivet, når der gennemføres undersøgelser af erhvervsklimaet i kommunen 3. Antallet af frivillige øges markant på udvalgte områder 4. År for år et stigende antal partnerskaber mellem kommunen og virksomheder nye familier til kommunen årlige museumsbesøg samt hotelovernatninger 7. Skabe minimum 350 nye ordinære arbejdspladser i turismerelaterede erhverv 8. Det gennemsnitlige uddannelsesniveau i Helsingør Kommune skal som minimum matche gennemsnittet i Nordsjælland som helhed % af alle borgere oplever, at kommunen er et levende sted 10. Stigende investeringer i forebyggende/tidligere indsatser samt tydelig positiv effekt af indsatserne På baggrund af ovenstående mål har Helsingør Kommune formuleret en overordnet strategi udmøntet i strategikort for hvert center i Helsingør Kommune. Ud fra strategikortene har centrene opstillet handleplaner med indsatser, der støtter om de enkelte visionsmål og således sørge for et fremtidssikret indtægtsgrundlag. 4

5 Flere af indsatserne og de tilknyttede visionsmål er imidlertid afhængige af økonomiske investeringer, og at kommunen opretholder et fornuftigt serviceniveau, der kan medvirke til at tiltrække tilflyttere, turister og virksomheder til byen. Konkret har Byrådet i 2014 sænket dækningsafgiften med 2,5 promille for at tiltrække flere virksomheder til kommunen ligesom der er iværksat en kampagne for at promovere Helsingør Kommune overfor særligt børnefamilier med det formål at øge tilflytningen og skattegrundlaget på sigt. Der er dog behov for flere investeringer for at støtte op om visionen og servicereduktioner er på mange måder i modstrid med kommunens vision. Ikke desto mindre synes det uundgåeligt med reduktioner i dette års budget og det er af de væsentligste årsager til at Helsingør Kommuner søger om tilskud fra 19 puljen. Afrunding Helsingør Kommune arbejder aktivt for at overholde intensionerne i Økonomiaftalen og for at sikre en holdbar økonomisk situation, hvor kassekreditreglen overholdes i årene fremover. Helsingør Kommunens likviditet, der i 2014 er landets 14. dårligste pr. indbygger, er i bedring men stadig under betydeligt pres i forlængelse af den nye tilskud- og udligningsmodel og ubalancen i budgettet. Hertil kommer et stadig stigende udgiftspres en udfordring, der er stærkt påvirket af de socioøkonomiske faktorer, der kendetegner Helsingør Kommune. Kommunen vil arbejde målrettet på at sikre balance i økonomien, hvilket forudsætter yderligere besparelsestiltag, der må forventes at være svært realiserbare og som vil ramme de kommunale kerneområder i smertelig grad. Kommunen bør derfor komme i betragtning ved uddelingen af midler efter 16, da dette bl.a. kan medvirke til konkret at opveje det permanente tab som følge af udligningsreformen og til at kommunen kan prioritere de indsatser, der er nødvendige for opfylde visionsmålene og dermed sikre den fremtidige økonomiske balance. På den baggrund håber vi på et positivt udfald af ansøgningen. Med venlig hilsen Benedikte Kiær Borgermester Bjarne Pedersen Kommunaldirektør 5

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål Budget 2015-2018 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Budgetaftale Fremtid budgetoverslag 6 5 Budget 2015-18 og de økonomiske

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Budgetforslag 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015 Samtlige kommuner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. 153446 Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for budgetlægningen for 2015 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 0 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGETFORSLAG 2013... 2 BEVILLINGER OG OPGAVER REVISIONEN... 24 BORGERRÅDGIVEREN... 28 ØKONOMIUDVALGET... 33 KULTUR OG FRITIDSUDVALGET...

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2014

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2014 Samtlige kommuner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115083 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for budgetlægningen for 2014 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af indhold i publikationen... 1 En storby med ambitioner... 4 Byrådets effektblomst... 7 Perspektiver for budgetlægning 2016-2019...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere