KONFERANSE OM: Kunsten å forske på sykepleie og medisin i et praxeologisk perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONFERANSE OM: Kunsten å forske på sykepleie og medisin i et praxeologisk perspektiv"

Transkript

1 KONFERANSE OM: Kunsten å forske på sykepleie og medisin i et praxeologisk perspektiv Konferansen inngår som en del av undervisningstilbudet i forskningsgruppen Praxeologi; MEDSYKVIT og masterseminaret SYKSEM 305 ved Institutt for samfunnsmedisinske fag og helsefag Tid 5. november MANDAG kl (Konferanse) 6. november TIRSDAG kl (Konferanse) Legg ved e-post og postadresse når du melder deg på kurset til Institutt for samfunnsmedisinske fag Telefon: e-post: Påmelding innen 29. oktober evt. med abstract af paper for præsentation, 1A-4 side Paper kan være max 5 sider. Deltakelse uten presentasjon er også velkomment Kontaktperson: Kirsti Nordstrand e-post: Stad Institutt for samfunnsmedisinske fag, Kalfarveien 31, 5018 Bergen Rom for konferansen Spissøen. Kursansvarleg Professor Karin Anna Petersen, 1. amanuensis Jeanne Boge i samarbejde med gæstprofessor Staf Callewaer 1

2 Hausten 2012 Førelesar/tema Tekstar Deltakar aktivitet/ framlegg m.m. Konferanse mandag 5. november kl Stad Spissøen Kalfarveien 31 kl Kirsten Beedholm 10 år med Foucault - fra diskurs til dispositiv kl Studentane presenterer (ca 15 min.) opposisjon/diskusjon (ca.30 min) Beedholm, K "En spontan undren og dens metamorfose - med inspiration fra Foucault" I: K.A. Petersen (red.), Praktikker i erhverv og uddannelse. København: Akademisk Forlag. (Genoptrykt i antologien af samme navn København: Frydenlund). Beedholm, K "Den antimedicinske mekanisme". I: Frederiksen, K. m.fl. (red.) Perspektiver på faglighed. Århus: Udviklingsinitiativet for Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Amt. Beedholm, K Den nødvendige omskrivning. I: Klinisk Sygepleje nr. 4/2006 Diskusjon: Deltakarane deltek aktivt i diskusjonane og har på førehand formulert spørsmål til gjesteforskarane (max.1 A-4 side) Leverer spørsmål til Jeanne Boge innan 29. oktober Spørsmåla vert samla og send vidare til gjesteforskarane. I tillegg til attendemeldingar frå gjesteforskarar og frå dei andre som er til stades, vil kvar student få ein medstudent som opponent: Kl Me avsluttar dagen med middag på byen. Sei i frå om du ikkje kan delta, slik at me ikkje tingar bord til for mange. Foucault, M "Diskurs og diskontinuitet". I: Madsen P. (red.) Strukturalisme. Bibliotek RHODOS, København Raffensø, S. m.fl Foucault. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Kapitel 8 og 10 Opponentane gjer avtaler og sender materiell til kvarandre. 2

3 Hausten 2011 Forelesar/tema Tekstar Deltakar aktivitet / framlegg m.m. Konferanse tirsdag 6. november kl Stad Spissøen Kalfarveien 31 kl Kristian Larsen Om observationer i et felt - og induktiv/deduktive tilgange (abduktion) og hvordan disse er i spil i en forskningsproces. Med fokus på hvordan man kan gå frem i empirisk teoretiske praxeologiske studier af sygepleje og medicin kl Studenterne præsenterer (ca 15 min.) opposisjon/diskusjon (ca.30 min) Lever spørsmål og opplegg til Jeanne Boge o) innan 28. oktober Avslutting Larsen; K (2008) Sundhedsprofessionerne s kamp : hvorfor opretholdes status qou over tid? Om stabiliserende faktorer i det medicinske felt. I: At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu: æresbog til Staf Callewaert. red. / karin anna petersen ; marianne høyen. 1. udg. København : Forlaget Hexis, s Larsen, K (2009) Observationer i et felt. I: Refleksiv sociologi i praksis: empiriske undersøgelser inspireret af Pierre Bourdieu. red. / ole hammerslev ; jens hansen ; Ida willig. københavn : Hans Reitzel, s Larsen, K. (2009) Danske kroppe og deres sundhed en sociologisk analyse af social ulighed, kroppe, staten og professionerne kap. 8. (Ed. Stinne Glasdam). DSR s og Nyt Nordisk forlag.(danish bodies and their health) København -Studies in education, educational sociology, practiceobservation Diskusjon: Deltakarane deltek aktivt i diskusjonane og har på førehand formulert spørsmål til gjesteforskarane (max.1 A-4 side) Leverer spørsmål til Jeanne Boge o) innan 27. oktober Spørsmåla vert samla og send vidare til gjesteforskarane. I tillegg til attendemeldingar frå gjesteforskarar og frå dei andre som er til stades, vil kvar student få ein medstudent som opponent: Opponentane gjer avtaler og sender materiell til kvarandre. 3

4 GJESTEFØRELESARAR Adjunkt Kirsten Beedholm Poulsen Institut for Folkesundhed - Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6 A 8000, Aarhus C Danmark Utvalde publikationer At studere sig selv Beedholm, K. & Frederiksen, K I : Sygeplejersken. 16, s s. Kunsten at analysere Beedholm, K. & Frederiksen, K I : Sygeplejersken. 48, s s. Diskursanalyse: - at stille spørgsmål til pædagogikken med inspiration fra Michel Foucault Beedholm, K Pædagogiske praktikker. Gytz Olesen, S. (red.). 1. udg. Viborg : Forlaget PUC s s. En spontan undren og dens metamorfose: - med inspiration fra Foucault Beedholm, K Praktikker i erhverv og uddannelse. Petersen, K. A. (red.). 1. udg. Akademisk Forlag A/S s s. Narrativers rolle i uddannelsen til sygeplejerske 4

5 Beedholm, K. & Frederiksen, K I : Sygeplejersken. 17 Hvad berettiger videnskabsteori i sygeplejerskeruddannelsen? Frederiksen, K. & Beedholm, K I : Uddannelsesnyt FS8. 4, s s. Forandring og træghed i den sygeplejefaglige diskurs Beedholm, K udg. Viborg : Forlaget PUC. 336 s. Publikation: Forskning > PhD. afhandling En spontan undren og dens metamorfose: - med inspiration fra Foucault Beedholm, K Praktikker i erhver og uddannelse. Petersen, K. A. (red.). 2. udg. København : Frydenlund s s. Vidensgrundlag i en professionsbacheloruddannelse Beedholm, K. & Frederiksen, K I : Klinisk Sygepleje. 1, s s.publikation: Formidling > Tidsskriftartikel Den antimedicinske mekanisme Beedholm, K Perspektiver på faglighed. Frederiksen, K., Møller Madsen, J., Perregaard, K., Zeitler, U. & Ølsgaard, G. (red.). 1. udg. Aarhus : JCVU Udviklingsinitiativet for Sygeplejerskeuddannelsen Den nødvendige omskrivning: - om Kari Martinsens tænkning og dens transformation Beedholm, K I : Klinisk Sygepleje. 4, s s. Publikation: Forskning - peer review > Tidsskriftartikel Refleksioner over kunstens skæbne i mellemuddannelsernes diskurser Beedholm, K I : Gjallerhorn: pædagogisk tidsskrift. 3, s s. Publikation: Forskning > Tidsskriftartikel Objektiveringer: En dansk-svensk-norsk antologi om vård, omvårdnad, sygepleje, omsorg og medicin - At tænke med human- og samfundsvidendskab Petersen, K. A., Beedholm, K., Engström, L. & Gunvik-Grönbladh, I s. Publikation: Forskning > Antologi Forandring og træghed i den sygeplejefaglige diskurs eller: "At arbejde med Foucault som analytisk inspirator" Beedholm, K Med Bourdieu i empirien. Hansen, J. A. & Koudal, P. (red.). Forlaget Hexis s Metadebatten der forsvandt Frederiksen, K., Beedholm, K. & Martinsen, K Perspektiver på forskning. Frederiksen, K., Lomborg, K., Lovring, I., Wind, G. & Zeitler, U. (red.). 1. udg. Aarhus : JCVU Udviklingsinitiativet for Sygeplejerskeuddannelsen s s. 5

6 Publikation: Formidling > Bidrag til bog/antologi Hvad kan sundhedsprofessionelle bruge Foucault til? Frederiksen, K. & Beedholm, K Perspektiver på pleje. Andreasen, T. E. (red.). 1. udg. Århus : Philosophia s s. Sygepleje og kropspleje: - analytiske refleksioner over måder at beskrive sygepleje på Beedholm, K Sygepleje i fortid og nutid. Glasdam, S. & Bydam, J. (red.). 1. udg. København : Dansk Sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck s s. Professionsdidaktik: - et særligt anliggende for professionshøjskolerne? Beedholm, K. & Greve, C udg. Aarhus : Via Systime. 163 s. Publikation: Formidling > Antologi Fænomenologiens rolle i den sygeplejefaglige diskurs Beedholm, K Professionernes sociologi og vidensgrundlag. Blok Johansen, M. & Gytz Olesen, S. (red.). 1. udg. Aarhus : Via Systime s s. Om at stimulere sygeplejestuderendes udviklingsberedskab: - refleksioner og erfaringer Lorentzen, V. & Beedholm, K I : Klinisk Sygepleje. 25, 1, s Biografier som narrativer Beedholm, K. & Frederiksen, K Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område. Glasdam, S. (red.). 1. udg. København : Dansk Sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck s s. Diskursanalyse Beedholm, K. & Frederiksen, K Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område. Glasdam, S. (red.). 1. udg. København : Dansk Sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck s s. Analyse af forskellige former for tekstmateriale Frederiksen, K. & Poulsen, K. B Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område - indblik i videnskabelige metoder. Glasdam, S. (red.). 1. udg. København : Dansk Sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck s s. Litteraturreview Frederiksen, K. & Poulsen, K. B Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område - et indblik i videnskabelige metoder. Glasdam, S. (red.). 1. udg. København : Dansk Sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck s s. In process: 6

7 Overflytning fra intensiv til sengeafdelingen: - en kvalitativ undersøgelse af betydningsfulde forhold hos sygeplejersker Frølund, C. & Beedholm, K I : Nordisk Sygeplejeforskning. Publikation: Forskning - peer review > Tidsskriftartikel Under revidering Discourse analysis and the philosophy of consciousness in nursing research Beedholm, K., Frederiksen, K. & Lomborg, K I: Nursing Inquiry Publikation: Forskning - peer review > Tidsskriftsartikel Afsendt Kristian Larsen Professor Høgskulen i Oslo, avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4, St. Olavs plass 0130 Oslo Lektor Institut for Uddannelse og Pædagogik - Pædagogik Tuborgvej 164 Bygning D, lokale lok , København NV Danmark 7

8 Utvalde publikasjonar -Society, reproduction, health, inequality and sociology: Larsen, K & Cutchin, M (2012) in progress: Health capital: Personal investment in the body and risk management in the Nordic welfare states. In Ed. Ivan Harsløf and Rickard Ulmestig: Changing social risks and social policy adaptations in the Nordic welfare states. Palgrave Macmillan Larsen, K; Morrow, V (2009) Social position and young people's health : a Bourdieu'ian critique of dominant conceptualisations of social capital. I: Praktiske Grunde, Nr. 3, 2009, s Jensen, B; Larsen, K; Koudahl, P; Andsager, G: (2007) Ulighed i børns sundhed : set i lyset af social kapital. København : Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag (Social inequality and young peoples health, Danish University of Education Press) 180 s. Larsen, K. (2009) Danske kroppe og deres sundhed en sociologisk analyse af social ulighed, kroppe, staten og professionerne kap. 8. (Ed. Stinne Glasdam). DSR s og Nyt Nordisk forlag.(danish bodies and their health) København -Studies in education, educational sociology, practiceobservation Larsen, K (2009) Observationer i et felt. I: Refleksiv sociologi i praksis: empiriske undersøgelser inspireret af Pierre Bourdieu. red. / ole hammerslev ; jens hansen ; Ida willig. københavn : Hans Reitzel, s Larsen, K; Brinkkjær, U (2009) Om videnskabsteoriens rolle som værktøj i produktion af viden. I: Individ, institution og samfund: antologi for faget. red. / Christian Aabro ; Søren Gytz Olesen. Vol. 1 København : HF & Gymnasieforlaget, s History, epistemology, profession, caring-rehabilitation: Larsen; K; Adamsen, L (2009) Emergence of Nordic Nursing Research : No Position is an Island. I: Scandinavian Journal of Caring Sciences ; vol. 23, nr. 4, s Larsen; K; Adamsen, L (2002) There is no gap 'per se' between theory and practice : research knowledge and clinical knowledge are developed in different contexts and follow their own logic. I: Nursing Outlook ; vol. 50, nr. 5. US: Larsen; K (2008) Sundhedsprofessionernes kamp : hvorfor opretholdes status qou over tid? Om stabiliserende faktorer i det medicinske felt. I: At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu: æresbog til Staf Callewaert. red. / karin anna petersen ; marianne høyen. 1. udg. København : Forlaget Hexis, s Larsen, K (2007) Videnskab mellem kontinuitet og brud. : hvad siger historisk epistemologi og kan pædagogik og sociologi lære af den? I: Praktiske Grunde. Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab ; vol. 2007, nr. Nr 2 sommer, København: s Larsen, K. (2003). Outline of nursing in medical field (About inclusion and exclusion of concepts and practice). In Petersen and Callewaert (eds.). The network society and the demand of educational changes: Uppsala University 8

9 Larsen; K (2010) Pierre Bourdieu: Bourdieus relevans i en sundheds- og sygdomsmæssig sammenhæng. I: Sundhedssociologi: en grundbog. red. / Pernille Tanggaard Andersen ; Helle Timm. københavn : Hans Reitzel, s Larsen, K; Larsen N (2008) Rehabilitering og 'motion på recept' : sociologiske perspektiver. I: Studier af pædagogisk praksis: eksempler på brug af teori, metode og empiri. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, s (Pædagogisk sociologi; 4). Rischel, V; Larsen, K; Jackson, K (2007) Embodied dispositions or experience? : identifying new patterns of professional Competance. I: Journal of Advanced Nursing, Vol. 61, Nr. 5, 2007, s Professor emeritus Staf Callewaert Vegagatan 14, SE Lund, Sverige Phone: / Staf Callewaert Staf Callewaert er professor emeritus fra 2002, etter meir enn 22 år som professor i pedagogikk på Københavns Universitet, Institutt for pedagogikk, filosofi og retorikk. Det er ikkje å ta for hardt i å si at Callewaert er ein av de få universitært lærde, språkmektig og med djuptpløyande kunnskapar innan teologi, filosofi, antropologi, sosiologi, pedagogikk. Han er av de fremste Bourdieu fortolkarane, ja ein taler til og med om Callewaerts eigen Bourdieu - fortolking. Callewaerts har vært veileder for Kirsten Beedholm og Kristian Larsen sine phd studiar... 9

KONFERANSE OM: Kunsten å forske på sykepleie og medisin i et praxeologisk perspektiv

KONFERANSE OM: Kunsten å forske på sykepleie og medisin i et praxeologisk perspektiv KONFERANSE OM: Kunsten å forske på sykepleie og medisin i et praxeologisk perspektiv -------------------------------------------------------------------- Konferansen inngår som en del av undervisningstilbudet

Læs mere

Kurs i kvantitative metodar: --------------------------------------------------------------------

Kurs i kvantitative metodar: -------------------------------------------------------------------- Kurs i kvantitative metodar: Frå problemstilling til design av undersøking og innleiande dataanalyse Førelesar: 1. amanuensis Marianne Høyen --------------------------------------------------------------------

Læs mere

Klienters virkninger på sundhedsprofessionerne

Klienters virkninger på sundhedsprofessionerne GJALLErHorN 19 Tema: Professioner og professionsuddannelser Klienters virkninger på sundhedsprofessionerne 48 ArTIKEL 49 Kristian Larsen, professor, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Sygepleje - Efterårssemestret 2012 1. semester Kursus 1 (15 ECTS) KBH.

Kandidatuddannelsen i Sygepleje - Efterårssemestret 2012 1. semester Kursus 1 (15 ECTS) KBH. Kursusbeskrivelse: Kandidatuddannelsen i Sygepleje - Efterårssemestret 2012 1. semester Kursus 1 (15 ECTS) KBH. Titel: Kursus 1 Sygeplejens teoriudvikling og kernefaglighed Undervisningstimer: Kursusansvarlige:

Læs mere

Klummetitler kommer senere. Praktikker i erhverv og uddannelse om pædagogiske og sundhedsfaglige praktikker

Klummetitler kommer senere. Praktikker i erhverv og uddannelse om pædagogiske og sundhedsfaglige praktikker Klummetitler kommer senere 1 Praktikker i erhverv og uddannelse om pædagogiske og sundhedsfaglige praktikker Klummetitler kommer senere 3 Praktikker i erhverv og uddannelse om pædagogiske og sundhedsfaglige

Læs mere

MED BOURDIEU I EMPIRIEN OG MED FOUCAULT I HÆLENE

MED BOURDIEU I EMPIRIEN OG MED FOUCAULT I HÆLENE MED BOURDIEU I EMPIRIEN OG MED FOUCAULT I HÆLENE - EKSEMPLER PÅ PRAKTISK EMPIRISK ARBEJDE ÅRSSKRIFT FOR HEXIS FORUM FOR SAMFUNDSVIDENSKABELIG FORSKNING RED. JENS ARNHOLTZ HANSEN OG PETER KOUDAHL FORLAGET

Læs mere

Praxeologisk sygeplejevidenskab: Hvad er det?

Praxeologisk sygeplejevidenskab: Hvad er det? Karin Anna Petersen Staf Callewaert Praxeologisk sygeplejevidenskab: Hvad er det? En diskussion med det subjektivistiske og det objektivistiske alternativ Forlaget Hexis Karin Anna Petersen og Staf Callewaert,

Læs mere

At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik

At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik Af Karin Anna Petersen Fra virksomheds- til teoritænkning og tilbage igen Nogle foreløbige didaktiske overvejelser i studier af sygepleje

Læs mere

Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab ISSN 1902-2271. www.hexis.dk. praktiskegrunde

Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab ISSN 1902-2271. www.hexis.dk. praktiskegrunde Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab ISSN 1902-2271. www.hexis.dk praktiskegrunde TEMA Social- og sundhedsprofessioner, videnskab, teknologier og nye udfordringer 1-2 / 2015 praktiskegrunde

Læs mere

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Hold: Sept./13 Netunderstøttet uddannelse Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

International Master uddannelse i sygepleje, Master of Health Science, Nursing

International Master uddannelse i sygepleje, Master of Health Science, Nursing International Master uddannelse i sygepleje, Master of Health Science, Nursing Af Aase Lydiksen, Christel Højberg, Hanna Vajhøj, Karin Anna Petersen Ved sygeplejeskolen i Viborg Amt, Danmark, har man siden

Læs mere

Paper. Nordisk Netværk for Professionsforskning. Konference 25.-26. oktober 2012

Paper. Nordisk Netværk for Professionsforskning. Konference 25.-26. oktober 2012 Paper Nordisk Netværk for Professionsforskning Konference 25.-26. oktober 2012 Ph.d.-studerende: Sanne Bjergskov Andersen Region Sjælland/Aarhus Universitet sba@regionsjaelland.dk Hovedvejleder: Kristian

Læs mere

Projekter. Organisation af konferencer, workshops, kurser og seminarer

Projekter. Organisation af konferencer, workshops, kurser og seminarer Marie Østergaard Møller Lektor Institut for Statskundskab Bartholins Allé 7, 1331, 230 8000, Aarhus C Danmark E-mail: marie@ps.au.dk Telefon: 87165586 Mobil: 28403379 PERSONLIG INFORMATION Fødselsdato:

Læs mere

Nyhedsbrev. For Foreningen HEXIS. Nr. 30. September 2006

Nyhedsbrev. For Foreningen HEXIS. Nr. 30. September 2006 Nyhedsbrev For Foreningen HEXIS Nr. 30. September 2006 Nyhedsbrevet er foreningen HEXIS forum for diskussion og faglig udveksling. HEXIS formål er at videreføre den franske sociolog Pierre Bourdieus tænkemåde

Læs mere

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154 Side 1 af 18 Syddansk Universitet Enheden for Sygeplejeforskning Campusvej 55 5230 Odense M hn@ph.au.dk hanne.agerskov@rsyd.dk www.sygeplejevid.au.dk Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling:

Læs mere

Nye materialer i Sundhedsfagligt Bibliotek April 2011

Nye materialer i Sundhedsfagligt Bibliotek April 2011 Nye materialer i Sundhedsfagligt Bibliotek April 2011 19.01 The SAGE Handbook of qualitative methods in health research / ed. by Ivy Bourgeault, Robert Dingwall and Ray De Vries. - Los Angeles : SAGE,

Læs mere

Ph.d ansøgning: Psykisk arbejdsmiljø i hospitalsvæsenet Ansøger: Antropolog, udviklingskonsulent Grete Brorholt

Ph.d ansøgning: Psykisk arbejdsmiljø i hospitalsvæsenet Ansøger: Antropolog, udviklingskonsulent Grete Brorholt Ph.d ansøgning: Psykisk arbejdsmiljø i hospitalsvæsenet Ansøger: Antropolog, udviklingskonsulent Grete Brorholt Ph.d.-studiets problemstilling og aktualitet Projektets mål er at sammenholde udviklingen

Læs mere

Utbildning och anställningar

Utbildning och anställningar 2013-11-15 Uppsala universitet Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Box 256 751 05 Uppsala Sakkunnigutlåtande rörande ansökan om att antas som docent i pedagogik vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper,

Læs mere

Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer. Morten Nørholm

Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer. Morten Nørholm Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer Morten Nørholm Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer - konstruktionen af et objekt "... troisièmement, il faut

Læs mere

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015 STUDIEGUIDE for studiepakken Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme Syddansk Universitet 2014-2015 Side1 Del I: Overblik over Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme... 5 Studiepakkens profil...

Læs mere

Spørgeskema. Sygeplejevidenskab - myte eller virkelighed?

Spørgeskema. Sygeplejevidenskab - myte eller virkelighed? Spørgeskema Sygeplejevidenskab - myte eller virkelighed? Frekvenstabeller fra spørgeskemaundersøgelsen Bilag: Frekvenstabeller - spørgeskemaundersøgelsen 1. (47) Hvor gammel er du? (omregnet fra Hvornår

Læs mere

Tidsskrift for Akademiske Sygeplejersker ISSN 1901-8789 Nr. 2 Oktober 2010. Oktober 2010 Nr. 2

Tidsskrift for Akademiske Sygeplejersker ISSN 1901-8789 Nr. 2 Oktober 2010. Oktober 2010 Nr. 2 Tidsskrift for Akademiske Sygeplejersker ISSN 1901-8789 Nr. 2 Oktober 2010 Leder Af Helle Mathar Side 3 FASID's jubilæum Af Elisabeth Wederkinck Side 4 Indholdsfortegnelse Indhold Hermeneutisk praksis

Læs mere

Studieunit for sygeplejestuderende nye muligheder for struktureret klinisk undervisning på et hospitalsafsnit

Studieunit for sygeplejestuderende nye muligheder for struktureret klinisk undervisning på et hospitalsafsnit Klinisk sygepleje 23. årgang nr. 1 2009 23 Studieunit for sygeplejestuderende nye muligheder for struktureret klinisk undervisning på et hospitalsafsnit A study unit a new learning context in the clinical

Læs mere

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson.

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Kirsten Elisa Petersen, Unni Lind, Jonna Larni Nøttrup, Bent Juhl Knudsen, Martha Møller, Helle Anette Koldegaard, Lars Ladefoged. Titel:

Læs mere

Aalborg Universitet. Tværfagligt samarbejde og opbrud af faggrænser Højbjerg, Karin. Publication date: 2003

Aalborg Universitet. Tværfagligt samarbejde og opbrud af faggrænser Højbjerg, Karin. Publication date: 2003 Aalborg Universitet Tværfagligt samarbejde og opbrud af faggrænser Højbjerg, Karin Publication date: 2003 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication from Aalborg

Læs mere

praktiske grunde Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab

praktiske grunde Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab praktiske grunde Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab TEMA: Velfærdsstat, sundhed og kroppe under forandring 2013 : 1-2 7. Årgang www.hexis.dk ISSN 1902-2271 praktiske grunde Nordisk tidsskrift

Læs mere

en undersøgelse af de lærerstuderendes forudsætninger for at kunne varetage faget i grundskolen

en undersøgelse af de lærerstuderendes forudsætninger for at kunne varetage faget i grundskolen Seksualundervisning på læreruddannelsen en undersøgelse af de lærerstuderendes forudsætninger for at kunne varetage faget i grundskolen Speciale i Kommunikation, Roskilde Universitet 2014 Stine Dyssel

Læs mere

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST 2014-2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 STUDIEVEJLEDNINGENS INDHOLD...1

Læs mere

Tidsskrift for professionsuddannelserne Nr. 5 2007

Tidsskrift for professionsuddannelserne Nr. 5 2007 Tidsskrift for professionsuddannelserne Nr. 5 2007 Kundskabsproduktion kundskaber eller produktion? side 3 Kirsten Beedholm TEMA Forskning og profession Forskning og profession side 7 Frits Hedegaard Eriksen

Læs mere

Kommenteret litteraturliste

Kommenteret litteraturliste Kommenteret litteraturliste Medborgerskab Simon Laumann Jørgensen 1 18-02-2011 1 Tak til Ove Korsgaard, Benjamin Laier, Bo Uggerholt Lauritzen og Thomas Aastrup Rømer 2 Kommenteret litteraturliste, SLJ

Læs mere