De blinde vinkler i fitnesscentre og foreninger tanker om breddeidrættens kommercialisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De blinde vinkler i fitnesscentre og foreninger tanker om breddeidrættens kommercialisering"

Transkript

1 tanker om breddeidrættens kommercialisering Oplæg på Idrættens største udfordringer II, 30. maj, 2012.

2 tanker om breddeidrættens kommercialisering 1. Fitnesskulturens logik og historie - den individuelle tilgang til idræt 2. Indgangsbønnen udviklingstendenser i idrætten og deres umiddelbare konsekvenser 3. Definition af breddeidrættens kommercialisering 4. Analyse og konsekvenser af breddeidrættens kommercialisering og foreningslivets stillingtagen 4. Ondskabens Analyseinstituts fremtidsscenarium Velkommen til DKIF Danmarks Kommercielle Idræts-Forbund

3 Fitnesskulturens logik og historie Fitnesskulturen etableres rent historisk på fundamentet af en række grundlæggende forestillinger om idrættens formål, udførsel og samfundsrolle. Den spirende opmærksomhed på hygiejne, sundhed og kropspleje får for alvor et folkeligt og kommercielt gennembrud i perioden fra De mest markante ændringer består af: 1. Et semividenskabeligt sundhedsgennembrud, som resulterer i en større bevidsthed om nødvendigheden i at holde kroppens fysik ved lige med fysisk aktivitet, sund kost og idræt. 2. En ny opfattelse af, at det er den enkelte borger, der kan og bør ændre sit liv via rationelle til- og fravalg. Denne tilgang understreger, at kroppen således ikke er givet fra naturens side. Den disciplinerede krop er kulturgiven, ikke naturgiven. 3. Kvantificering af træningsmængden, som siden hen er blevet et af fitnessindustriens helt centrale omdrejningspunkter. 4. Motions- og fitnesskulturens aktiviteter består af træningsarbejde. Træningen skal derfor være mere effektiv end sjov: lidelse skaber udholdenhed, og udholdenhed skaber karakter, og karakter skaber håb (Det Nye Testamente, Romerbrevet, 5:4).

4 De blinde vinkler i fitnesscentre og foreninger Fitnesskulturens logik og historie Landsstævne, 1935, Ollerup

5 - Indgangsbønnen Idræt som støtteværdig kultur vs. idræt som redskab til fremme af forskellige formål De nuværende medlemmer vs. de potentielle nye medlemmer Frivillig vs. professionel Specialisering vs. fornyelse Medlemsdemokrati vs. top down hierarki Land vs. by Folkeoplysning vs. konkurrenceforvridning Videndeling vs. patenterede varemærker Tradition vs. udvikling Idræt som velfærdsgode vs. idræt som markedsprodukt

6 - Indgangsbønnen Fra foreningsorganiseret til selvorganiseret idræt Fra monopol til marked Fra kollektiv rettighed til individuel mulighed

7 - Indgangsbønnen Antallet af idrætsaktiviteter er eksploderet En mere nuanceret diskussion om motiver og begrundelser til idrætsdeltagelse En øget kommercialisering af idrætten

8 - Indgangsbønnen Marked, fleksibilitet, professionalisering Konsekvens: Pris, kvalitet, belligenhed, service, arbejdskraft, markedsføring, produktudvikling, salg og indsamling og håndtering af viden bliver afgørende for succes/ikke succes. Konsekvens: Det betyder, at sportens klassiske logik, spil og rutiner brydes op i delprodukter og sælges som delprodukter Konsekvens: Det betyder, at der opstår kampe om at tiltrække og fastholde den kvalificerede arbejdskraft.

9 Definition af breddeidrættens kommercialisering Definition: Breddeidrættens kommercialisering henviser til en ujævn, men gradvis udvikling af idrættens non-profit tradition til en mere markedsdomineret tradition, som dels medfører nye idrætsaktiviteter, nye motiver til idræt, nye idrætsfaciliteter og driftsformer, dels supplerer de uformelle interessebårne sociale fællesskaber i foreninger med mere fleksible, uforpligtende og mere profitorienterede købersælger relationer. Analyse 1: Der er således tale om nogle processer, som viser sig gradvist i en lang række empiriske eksempler, og som har en længere række af konsekvenser for måden at tænke, organisere og udvikle idræt på.

10 Definition af breddeidrættens kommercialisering Analyse 2: Kommercialiseringsprocesserne ses primært i motions- og fitnesskulturen uden for foreningslivet, men de udøver i stigende grad indflydelse internt i foreningsidrættens hovedorganisationer, der i højere grad orienterer sig mod at udvikle fleksible fitness- og motionsaktiviteter. Konsekvens: Kommercialiseringsprocesserne betyder, at den organiserede foreningsidræt i stigende grad har fået interesse for at udvikle strategier, der efterligner det private markeds succes, markedets produkter og koncepter samt markedets evner, hvilket stiller foreningsidrætten over for en række svært håndterbare dilemmaer. I disse nye strategier ses en tendens til et opgør med foreningsidræt classic, hvilket også strategisk er blevet kaldt den stille revolution.

11 Definition af breddeidrættens kommercialisering Idealtyperne forening og forretning Foreningslogik Forening Medlem Aktivitet Solidaritet Nærvær Fællesskab Afhængighed Markedslogik Virksomhed Kunde Profit Produktivitet Effektivitet Fleksibilitet Uafhængighed

12 Fitnesskulturens logik og historie DDGU begyndte allerede i 1984 at diskutere, hvad vi skulle gøre ved det [aerobic, red.]. Fordi det jo var derude i foreningsregi. Men vi tænkte jo nok, at denne her aerobicbølge går over. Og DDGU var jo ikke så meget til bølger (Ingeborg Moritz Hansen, tidligere medlem af både DDGU s og DGI s Gymnastikudvalg) Greve Idrætsforening 1984

13 Fitnesskulturens logik og historie På denne ene side har velfærdssamfundets udvikling medført en ændring i vort forhold til fritiden og dens anvendelse. Nogle nye behov er opstået rettet mod umiddelbar tilfredsstillelse og rekreativ udfoldelse. På den anden side har idrætten, der er opstået i en anden tid og med helt andre værdier, ikke formået at tilpasse sig denne udvikling. ( ) Alt dette understreges tydeligt ved den enorme tilgang til aktiv idrætsøvelse, vi er vidne til i disse år. Denne tilvækst er imidlertid først og fremmest en tilvækst i den uorganiserede idræt ( ). (Riiskjær, 1980, Idrætsliv).

14 Fitnesskulturens logik og historie Har foreningslivet ændret sine holdninger til motionsgymnastik og fitnesskultur? I mine øjne spiller fitnesskulturen alt for meget på den dårlige samvittighed og ikke på glæden ved at motionere. ( ) Fitness er simpelthen ikke sjovt nok 27. nov Fitness er ikke bare sjovt, det er også sundt og vigtigt for at få et længere liv med større livskvalitet. 24. aug Ja, man har lært at elske kulturen - af nødvendighed for at følge med.

15 Fitnesskulturens logik og historie Antal fitnesscentre etableret under Foreningsfitness Antal foreninger

16 Fitnesskulturens logik og historie Antal kommercielle fitnesscentre i DK Total antal kommercielle fitnesscentre i DK Årlig vækst (netto) Nyåbnede Lukkede

17 Fitnesskulturens logik og historie Også i DGF har man nu lært at elske fitnesskulturen

18 Analyse og konsekvenser Idealtyperne forening og forretning Foreningslogik Markedslogik Idræt som kulturelt gode Kvalitet Tradition Demokrati (bottom-up) De nuværende medlemmer Videndeling Folkeoplysning Frivillighed Idræt som markedsprodukt Kvantitet Fornyelse Top-down-implementering De potentielle nye kunder Varemærker og patenter Konkurrenceforvridning Professionalisering

19 tanker om breddeidrættens kommercialisering Alt det nye, der ligger mellem idealtyperne Foreningslogik Idræt som kulturelt gode Kvalitet Tradition Demokrati (bottom-up) De nuværende medlemmer Videndeling Folkeoplysning Frivillighed Nye organiseringsformer Sparta en kommerciel forening fitness dk stifter TRI-forening Foreningsfitness DGI-huse og haller Endomondo Markedslogik Idræt som markedsprodukt Kvantitet Fornyelse Top-downimplementering De potentielle nye kunder Varemærker og patenter Konkurrenceforvridning Professionalisering

20 tanker om breddeidrættens kommercialisering Alt det nye, der ligger mellem idealtyperne rummer udfordringer Daværende idrætsforsker, Knud Larsen, udtrykte i et interview fra 2006 udfordringen således: Faldgruben er, at foreningerne indretter sig med træningscentre og i en vis udstrækning efterligner de kommercielle centre og derved bliver mere servicerettede, og at der bliver færre frivillige. Det kan resultere i, at lederne bliver professionelle og ansatte, mens medlemmerne bliver kunder (Larsen i Hylbæk, 2006).

21 Ondskabens Analyseinstitut De blinde vinkler i fitnesscentre og foreninger - Ondskabens Analyseinstituts fremtidsscenarium Velkommen til DKIF Danmarks Kommercielle Idræts-Forbund 1. Ny stærk idrætspolitisk aktør 2. Vi skaber arbejdspladser 3. Kommercielle idrætsudbydere dropper usentimentalt produkter, der ikke lever op til forventningerne 4. Den kommercielle idræt reagerer hurtigt på forandringer i idrætsbilledet 5. Den kommercielle idræt har økonomiske interesser i nye idrætsvaner 6. Den kommercielle idrætsorganisering er afhængig af effektive beslutningsprocesser

22 Ondskabens Analyseinstitut De blinde vinkler i fitnesscentre og foreninger - Ondskabens Analyseinstituts fremtidsscenarium Er det ikke det, man kalder for en brændende platform?

23 Tak for jeres opmærksomhed HUSK offentlig henrettelse ph.d.-forsvar d. 27. juni kl på SDU, lokale: U91 Idrætsanalytiker og ph.d. stipendiat Kasper Lund Kirkegaard Idrættens Analyseinstitut/Syddansk Universitet Mobil: ,

Breddeidrættens kommercialisering - kapløbet om de voksne motionister og fødslen af en kommerciel idrætstradition

Breddeidrættens kommercialisering - kapløbet om de voksne motionister og fødslen af en kommerciel idrætstradition Idrætsanalytiker og ph.d. stipendiat Kasper Lund Kirkegaard, /Syddansk Universitet Tre store spørgsmål: Hvorfra? Implikationer? Kommercialisering Fra et foreningsmonopol til en situation, hvor der er tre

Læs mere

Fitnesskultur mellem forening og forretning

Fitnesskultur mellem forening og forretning Fitnesskultur mellem forening og forretning Aktive fitnessudøveres træningsmotiver, tilfredshed og selvvurderede sundhed Delrapport 5 i projektet Sundhed for millioner Kasper Lund Kirkegaard og Karsten

Læs mere

Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder

Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder Samfundet og idrætten ændrer sig ikke uafhængigt af hinanden. Og det er lettere at ændre håndbolden end samfundet Bachelorprojekt 2013 Titel: Foreningsidrættens

Læs mere

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Af Bjarne Ibsen, Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Organisering og drift

Organisering og drift Organisering og drift ORGANISERING OG DRIFT Denne hvidbog er udarbejdet på opdrag af Lokale- og Anlægsfonden, maj 2012 af cand.mag. Troels Rasmussen i hans funktion som projektleder i DGI Huse og Haller.

Læs mere

Markedsanalyse af administrations- og bookingsoftware til foreningsdrevne fitnesscentre for Sport Solution ApS

Markedsanalyse af administrations- og bookingsoftware til foreningsdrevne fitnesscentre for Sport Solution ApS HD 1. del - Afsluttende Projekt Forfattere: Marc Lejbøl Tørnstrøm Mt82521 Lasse Refstrup Mikkelsen Lm82992 Vejleder: Henrik Smit Marketing og Statistik Markedsanalyse af administrations- og bookingsoftware

Læs mere

Strategi 2015: En situationsanalyse

Strategi 2015: En situationsanalyse Strategi 2015: En situationsanalyse Indhold 1. Forord................................... 03 2. Danskerne dyrker idræt som aldrig før efterspørgslen efter idræt................ 04 - Den stille Revolution

Læs mere

Sport og motion i danskernes hverdag

Sport og motion i danskernes hverdag titute for Sports Studies Sport og motion i danskernes hverdag Maja Pilgaard ÆTTENS LYSEINSTITUT Danish Institute for Sports Studies IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT Danish Institute for Sports Studies IDRÆTTENS

Læs mere

Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut

Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Overblik Nyt fra Idan Nr. 38 Marts 2011 l e d e r Af Henrik H. Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut Foto: Colourbox Det med pengene Lad det være sagt med det samme. Jeg er gammel nok til at huske

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS. Karsten Østerlund 2014:12

SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS. Karsten Østerlund 2014:12 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS Karsten Østerlund 2014:12 Social kapital i gymnastik og fitness En undersøgelse for landsudvalget i DGI Gymnastik

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE APRIL 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Analyse Udarbejdet af Kulturministeriet,

Læs mere

DEN TREDJE BØLGE. på vej mod en bevægelseskultur

DEN TREDJE BØLGE. på vej mod en bevægelseskultur DEN TREDJE BØLGE på vej mod en bevægelseskultur Knud Larsen DEN TREDJE BØLGE Lokale- og Anlægsfonden Grafisk tilrettelægning: Anne von Holck, Tegnestuen Trojka Forsidefoto: Stig Nørhald Øvrige fotos: Se

Læs mere

Af Søren Bang, Idrættens Analyseinstitut. De er ældre, de er generelt mere tilfredse, og mange lægger vægt at træne i en forening.

Af Søren Bang, Idrættens Analyseinstitut. De er ældre, de er generelt mere tilfredse, og mange lægger vægt at træne i en forening. Overblik Nyt fra Idan Nr. 34 Oktober 2010 l e d e r Af Henrik H. Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut Foto. Johnny Wichmann Hvem er bedst til fornyelse? Da Idrættens Analyseinstitut i optakten

Læs mere

Sundhed for millioner

Sundhed for millioner Sundhed for millioner Sundhed for millioner medlemsundersøgelse af aktive fitnessudøvere Afrapportering af foreningens resultater Tabel 1: Velkommen til undersøgelsen af fitnessmedlemmer i Danmark Dette

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG MAJ 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Scenarier Bilag Udarbejdet

Læs mere

Foreninger i forandring

Foreninger i forandring Foreninger i forandring HÆFTE IV fra forskningsprojektet Folkelig gymnastik i en moderne motionskultur Bjarne Ibsen og Peter Mindegaard Møller Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Tennis i Danmark. En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund. Karsten Østerlund

Tennis i Danmark. En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund. Karsten Østerlund Tennis i Danmark En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund Karsten Østerlund Titel Tennis i Danmark en medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund Forfatter Karsten Østerlund Research og analyse Peter

Læs mere

Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions politiske program Dansk Svømmeunions politiske program Formål med det politiske program Sikre den røde tråd imellem Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) politiske program og Dansk Svømmeunions politiske program. Sikre at udover

Læs mere

Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge

Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge En evaluering af et 3-årigt projekt med stolemotion og motionsvenner fra Dansk Arbejder Idrætsforbund og Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

Hvad gør ny vin ved gamle flasker? Foreningsudvikling og social kapital

Hvad gør ny vin ved gamle flasker? Foreningsudvikling og social kapital Hvad gør ny vin ved gamle flasker? Foreningsudvikling og social kapital Oplæg ved konferencen Ny vin på gamle flasker Torsdag den 2. maj 2013 på Syddansk Universitet (e-mail: kosterlund@health.sdu.dk)

Læs mere

HSU Nyhedsmagasin nr. 5 - December 2011

HSU Nyhedsmagasin nr. 5 - December 2011 HSU Nyhedsmagasin nr. 5 - December 2011 Godt nytår og tillykke til Viborg Af Peter Poulsen Formand for HSU Et gammelt år rinder ud og vi står på tærsklen til et nyt og skelsættende år for idrætslivet i

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

DGI DFIF 14 LANDSDELS- FORENINGER

DGI DFIF 14 LANDSDELS- FORENINGER LOKALE- & ANLÆGS- FONDEN HESTE- VÆDDELØBS- SPORTEN SPORT EVENT ANTI DOPING SELVEJENDE INSTITUTIONER KULTUR- MINISTE- RIET IDRÆTTENS ANALYSE- INSTITUT TEAM DIF DGI DFIF HOVED- ORGANI- SATIONER 61 SPECIAL-

Læs mere