DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppesekretærmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppesekretærmøde"

Transkript

1 DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppesekretærmøde Ministeriet for Fødevarer, Mogens Kjørup: (Levnedsmidler) Landbrug og Fiskeri/Fødevarestyrelsen 28. Workshop "Vækst i blå Fiskeriministeriet FO Jákup Mørkøre: bioøkonomi" 29. AG-Fisk Fiskeriministeriet FO Jákup Mørkøre: Februar 4. EK-K Kulturministeriet Mads Hovøre Andersen: 5. EK-FI Økonomi- og 5 Norden EU debatmøde Christiansborg Foreningen Norden Tilmelding på EK-S Færøerne Ministeriet for Forebyggelse og Marts 4. EK-U, NMRS Undervisningsministeriet / EK-N Erhvervs- og EK-JÄM EK-E Klima-, Energi- og Bent Lindhardt Andersen: / Jens Kasper Rasmussen: Vivi Yieng-Kow: 9. EK-M Miljøministeriet Lone Schou: NSK/MR-SAM Grønland Udenrigsministeriet Josephine Svensson: 12. EK-FJLS (Eksekutiv) Ministeriet for Fødevarer, Mogens Kjørup: EK-R Miljøministeriet / Ministeriet Annette Klysner: og for By, Bolig og Landdistrikter René Kusier: Netværksmøde med temaet rehabilitering 23. Seminar om tekstilproduktion (grøn omstilling) / Finland, Helsinki Finsk UD Lehtinen Christina: workshop om anbragte børn og unge / EK-K Kulturministeriet Mads Hovøre Andersen: EK-FJLS (Levnedsmidler) Ministeriet for Fødevarer, 25. Konference om bekæmpelse, Eigtveds Beskæftigelsesministeriet af ungdoms-arbejdsløshed Pakhus Finn H. Clemmensen: Lis Witsø-Lund: Zenia Julie Liljeqvist: Nordisk Råds temasession Bruxelles Nordisk Ministerråd Helle Engslund Krarup: 26. EK-FI Norge Økonomi- og 1

2 Konference om børn og unges møde med arkitektur Kulturministeriet Ane Vibe Jensen: April Kick-off seminar om videnssamarbejde (Dansk flagskibsprojekt ) Undervisningsministeriet Liv Maadele Mogensen / Jon Jespersen 13. Treparts-ekspertseminar om, Eigtveds Beskæftigelsesministeriet Lis Witsø-Lund: / Zenia J. social dumping Pakhus Liljeqvist: NSK Færøerne Udenrigsministeriet Josephine Svensson: 15. () Grænsehindringsrådet 21. Konference om Kulturstyrelsen/Kulturministe Anne Julie Schmitt Jensen: konceptudvikling af fællesnordiske kultursatsninger riet EK-FJLS (Fiskeri og havbrug) Færøerne Fiskeriministeriet FO Ásmundur Guðjónsson 27. MR-M Miljøministeriet Lone Schou: 27. EK-N Erhvervs- og 27. MR-U 1/15 om Pædagog-og lærerprofessionen, social mobilitet og ligestilling, Nordatlantens Brygge Undervisningsministeriet / 27. MR-R Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter / Erhvervs- og 28. Nordisk Direktørmøde om implementering. Oplæg, debat og workshops om implementering af uddannelsesreformer 28 EK-FJLS (Jordbrug og Uge 18 Skovbrug) EK-A og Nordisk Arbejdsmarkeds-udvalg Undervisningsministeriet / Jeppe Fisker: / Bent Lindhardt Andersen: / Jens Kasper Rasmussen: Ministeriet for Fødevarer, Mogens Kjørup: Grønland Beskæftigelsesministeriet Rikke Maria Harhoff: Maj 4. MR-JÄM 7. Policymøde om antibiotikaresistens "One Health" Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed /Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Nanna Marklund: 7. EK-FI, NMRS Økonomi- og MR-K Færøerne Kulturministeriet og MMR, Færøernes kulturministerium Mads Hovøre Andersen: / Martin Næs: 13. Samarbejde skaber merværdi. Seminar om forskning og erhverv workshop om anbragte børn og unge Færøerne Fiskeriministeriet FO Ásmundur Guðjónsson / EK-S Grønland, Ilulissat Ministeriet for Forebyggelse og 2

3 Nordisk seminar om senfølger efter seksuelle overgreb Grønland, Ilulissat, samt Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Juni EK-R/N Grønland Miljøministeriet / Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter / Erhvervs- og Konference Vækst i Blå Bioøkonomi Færøerne Nordens Hua Fiskeriministeriet FO 3. EK-U, UVM Undervisningsministeriet / EK-E Klima-, Energi- og EK-JÄM + seminar om køn, uddannelse og befolkningsstrømme Grønland Kirsten Olesen : Annette Klysner: / René Kusier: / Bent Lindhardt Andersen: / Jens Kasper Rasmussen: Ásmundur Guðjónsson Vivi Yieng-Kow: Kári Mortensen: NSK/MR-SAM Odense Udenrigsministeriet Josephine Svensson: EK-E Færøerne Klima-, Energi- og Vivi Yieng-Kow: Vivi Yieng-Kow Juli August Maker-event-begivenhed, Copenhagen FabLab Valby Copenhagen FabLab under s Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning/Kulturminis teriet Ane Vibe Jensen: 22. Havets vegetarbuffet Færøerne Fiskeriministeriet FO Ásmundur Guðjónsson workshops om plejefamilier Ministeriet for Børn, og anbragte børn og unge Ligestilling, Integration og Uge 35 ( ) Konference om arbejdskraftindvandring til små samfund Sociale Forhold Færøerne Beskæftigelsesministeriet Lis Witsø-Lund: Zenia Julie Liljeqvist: Søren Pram Sørensen: September MBLIS-arrangement Primo Havets vegetarbuffet Grønland Departementet for fiskeri, landbrug og jagt Birgitte Jacobsen, 1. EK-M Thy Miljø- og Fødevareministeriet Lone Schou: 2. EK-U Grønland, Nuuk Undervisningsministeriet / EK-FJLS (Eksekutiv) Grønland, Narsarsuaq 3. EK-FI Island Økonomi- og Miljø- og Fødevareministeriet Mogens Kjørup: og Birgitte Jacobsen: EK-K Grønland, Nuuk Kulturministeriet Mads Hovøre Andersen: 9. MR-S Ministeriet for Forebyggelse og 3

4 EK-E Klima-, Energi- og Vivi Yieng-Kow: Nordisk Statsministermøde Statsministeriet EK-K Grønland, Nuuk Kulturministeriet Mads Hovøre Andersen: 14. Grænsehindringsrådet Grønlands Repræsentation Jørgen S. Søndergaard: EK-N Erhvervsstyrelsen Bent Lindhardt-Andersen: 16. EK-E Erhvervsstyrelsen Wajed Ali: Hans Henrik Lomholt: Nordisk-baltisk klynge-matchmaking event Konference om musik- og og kulturskolers rammevilkår Ålborg Kulturministeriet Ane Vibe Jensen: 30. Konference om handicap, hjælpemidler og velfærdstekonologi 29. EK-JÄM MR-LOV Ilulissat Justitsministeriet Andreas Højmark Andersen: Oktober MR-FINANS Økonomi- og Tværnordisk camp om køn og det offentlige rum 1. EK-FI, NMRS Økonomi- og Ekspertmøde vedr. One Miljø- og Fødevareministeriet Anne Lerche: Health /Antibiotika NORA konference Torshavn Grønlands Repræsentation Jørgen S. Søndergaard: 9. RAS Konference Recirkulation i aquakultur, Norge DTU-Aqua Helge Paulsen, Uge 43 (19.- EK-A Beskæftigelsesministeriet Rikke Maria Harhoff: 23.) EK-FJLS (Levnedsmidler) Miljø- og Finn H. Clemmensen: Fødevareministerieti Nordisk Råds 67. session Reykjavik Island MR-K Reykjavik Kulturministeriet Mads Hovøre Andersen: NSK/MR-SAM Reykjavik Udenrigsministeriet Josephine Svensson: 27. EK-M Reykjavik Miljø- og Fødevareministeriet Lone Schou: 28. (t) MR-U Reykjavik Undervisningsministeriet / Rehabilitering i ældreplejen - etablering af Nordisk Forum Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 28. MR-M Reykjavik Miljø- og Fødevareministeriet Lone Schou: Workshop om brug af hjælpemidler og teknologi November Konference om Uddannelseseksport / Styrelsen for videregående Uddannelser, UFM / Undervisningsministeriet Jonas Husum Johannesen / Jørn Skovsgaard 4

5 3.-4. EK-S Ministeriet for Forebyggelse og Konference om grøn Energistyrelsen Vivi Yieng Kow omstilling på lokalt niveau EK-FJLS (Fiskeri og havbrug Færøerne Fiskeriministeriet FO Ásmundur Guðjónsson MR-E Energistyrelsen Vivi Yieng Kow 100 års fødselsdag for det første grænseoverskridende kabel i verden mellem Sverige og DK Energistyrelsen Vivi Yieng Kow 6. Psykiatritopmøde Grønlands Repræsentation Jørgen S. Søndergaard: 6. Konference om strategier på Kulturministeriet Ane Vibe Jensen: børne- og ungekulturområdet Konference om det nordiske elmarked (fra ) Energistyrelsen Vivi Yieng Kow 9. EK-N Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel - Næring, Regional og Energi (GL) 9. MR-E Klima-, Energi- og Konference om Det globale Arktis: Sikkerhed og styring 17. Poicyseminar om kultur og bæredygtighed Wajed Ali: Ingeborg Kolind Michelsen: Maria Mellander / Michael Bøss Århus Styrelsen for Forskning og Innovation / Århus Universitet Kulturministeriet Ane Vibe Jensen: / Mads Hovøre Andersen: 17. MR-A, Eigtveds Beskæftigelsesministeriet Lis Witsø-Lund: Pakhus Zenia Julie Liljeqvist: EK-FJLS (Jordbrug og Ministeriet for Fødevarer, Mogens Kjørup: Skovbrug) (tentativt) 24. Grænsehindringsrådet Grønlands Repræsentation Jørgen S. Søndergaard: 24. EK-R Hovedstads-området Miljø- og Fødevareministeriet / Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Annette Klysner: og René Kusier: December Konference om børnefattigdom. Afslutningskonference på NORDBUKs Børnefattigdomsprojekt udført af NVC. Fokus på formidling af resultater. NVC i samarbejde med Charlotte Romlund Hansen (UVA) 1. EK-JÄM EK-N () Erhvervsstyrelsen Wajed Ali: 3. EK-K Kulturministeriet Mads Hovøre Andersen: NSK/evt. MR-SAM Udenrigsministeriet Josephine Svensson: EK-E Klima-, Energi- og Vivi Yieng-Kow: 5

6 10. EK-U, NMRS Undervisningsministeriet / 10. EK-N Erhvervs- og Bent Lindhardt Andersen: / Jens Kasper Rasmussen: 10. EK-FI Sverige Økonomi- og Medio Ekstraordinært EK-FJLS Miljø- og Fødevareministeriet Mogens Kjørup: (Eksekutiv) 6

DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppe-sekretærmøde TBD (Levnedsmidler)

DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppe-sekretærmøde TBD (Levnedsmidler) DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppe-sekretærmøde Ministeriet for Fødevarer, (Levnedsmidler) Landbrug og Fiskeri/Fødevarestyrelsen 28. Workshop "Vækst i blå Fiskeriministeriet

Læs mere

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere

Undervisning og forskning, kultur, børn og unge

Undervisning og forskning, kultur, børn og unge sektorprogram Undervisning og forskning, kultur, børn og unge Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014 undervisning og forskning, kultur, børn og unge islands formandskab 2014 1 Undervisning og forskning,

Læs mere

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER VEDRØRENDE UDDANNELSE OG UNGDOM UNDER DET DANSKE FORMAND- SKAB FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER VEDRØRENDE UDDANNELSE OG UNGDOM UNDER DET DANSKE FORMAND- SKAB FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER VEDRØRENDE UDDANNELSE OG UNGDOM UNDER DET DANSKE FORMAND- SKAB FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Første halvår 2012 FORORD Christine Antorini Morten Østergaard Danmarks

Læs mere

Vækst, velfærd og værdier. Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015

Vækst, velfærd og værdier. Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Vækst, velfærd og værdier Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 2 vækst, velfærd Møns og værdier Klint, Østersøen, 2015 Danmark * T RY K S A G N R. 541-618 Vækst, velfærd og værdier

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 413 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 413 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 413 Offentligt Deltagerliste til inspirationsmødet i Folketinget onsdag den 18. marts 2015 1. Anders Kristian Rasch, direktør hos Copydan Tekst & Node 2. Anne Mette

Læs mere

Borgerlig modstand mod åbenhed vokser

Borgerlig modstand mod åbenhed vokser Borgerlig modstand mod åbenhed vokser Ugebrevet A4 har valgt at kortlægge samtlige folketingsmedlemmers hverv og økonomiske interesser i et samlet register, da et centralt hvervregister ikke er tilgængeligt

Læs mere

KL'S BLÅ BOG S E P T E M B E R

KL'S BLÅ BOG S E P T E M B E R SEPTEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5 Advokatkredsbestyrelser...6 Advokatnævnet...8 Ankestyrelsen...9 Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg...12 ATP, repræsentantskab...14 ATP, repræsentantskab og

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar 13. januar 2015 Mediebilledet i Grønland - set indefra og udefra 15-17 Nuuk Arctic Base Supply's mødelokale, ABN v/ Naimah

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling Eva Kjer Hansen den 1. marts 2007.

Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling Eva Kjer Hansen den 1. marts 2007. Redegørelse 2006 / Perspektiv- og handlingsplan 2007 Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling Eva Kjer Hansen den 1. marts 2007. Indhold 4 Det lige frie valg hele livet 8 Mangfoldige talenter

Læs mere

Påskedag var der højmesse, hvor der også var barnedåb, som dette foto viser.

Påskedag var der højmesse, hvor der også var barnedåb, som dette foto viser. Nr. 1 - januar 2012 BARNEDÅB I SAMEDRAGTER I dette udvidede nr. af Rejsemagasinet fortæller Merete og Frode Riber fra NORDEN -afdelingen i Holstebro om et fantastisk påsketur til samebyen Kautokeino i

Læs mere

Nr. 4 - oktober, 2013

Nr. 4 - oktober, 2013 Nr. 4 - oktober, 2013 NORDEN for folket Foreningen NORDEN s lokalafdelinger har atter i år haft en travl sommer med deltagelse i talrige arrangementer landet over, med aktuel orientering om de nordiske

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Nr. 1 - januar, 2014

Nr. 1 - januar, 2014 Nr. 1 - januar, 2014 VELKOMMEN I DET HØJE NORD Med dette smukke blik ud over Geirangerfjorden i Norge byder vi læserne velkommen til mange gode rejsetilbud og beretninger om ferie i Norden, i tillægget

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for

Læs mere

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Dagens program 09.30-10.00: Registrering og morgenkaffe 10.00-10.15: Velkomst v/ Thomas Braun (Metropol) & Per Westersø (FORSA) 10.15-11.00: Tre skarpe fra praksis,

Læs mere

Vest-Norden i det nordiske samarbejde

Vest-Norden i det nordiske samarbejde Vest-Norden i det nordiske samarbejde REDEGØRELSE ANP 2003:732 Nordisk Ministerråd blev oprettet i 1971 som samarbejdsorgan mellem de nordiske landes regeringer. Ministerrådet fremlægger forslag til Nordisk

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Aktivitetsberetning 2013

Aktivitetsberetning 2013 Aktivitetsberetning 2013 Bestyrelsesmøde den 7. marts 2014 Bilag til dagsordenens punkt 3 AKTIVITETSBERETNING 2013 Public service aktiviteter, handlingsplansaktiviteter, kundeprojekter, prædrift og kommercielle

Læs mere

Organisatorisk beretning 2009-2012

Organisatorisk beretning 2009-2012 Organisatorisk beretning. Omslag_Layout 1 29/06/12 15.00 Side 1 SBS TV. MARTIN JØRGENSEN OG MARLENE VIBE UTZON. Organisatorisk beretning 2009-2012 Organisatorisk beretning 2009-2012 . organisatorisk_beretning_2012_bog.indb

Læs mere

// program. sharing copenhagen 2014. sharing copenhagen ét år fem temaer. be part of the solution

// program. sharing copenhagen 2014. sharing copenhagen ét år fem temaer. be part of the solution // program sharing copenhagen ét år fem temaer sharing copenhagen 2014 be part of the solution // program 2014 JANuar april juni august oktober december FREMTIDENS GODE BYLIV JAN april RESSOURCe - EFFEKTIVITET

Læs mere

Navn Stilling Direktørområde Kategori Arbejdsgiver. Adam Holm Journalist DR Nyheder Ordstyrer/moderator Forsvarets Veteranpolitik

Navn Stilling Direktørområde Kategori Arbejdsgiver. Adam Holm Journalist DR Nyheder Ordstyrer/moderator Forsvarets Veteranpolitik DR Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. W. www.dr.dk DR-medarbejderes bibeskæftigelse 2014 13. marts 2015 Side 1 af 31 DR-medarbejderes bibeskæftigelse 2014 For at skabe fuld åbenhed omkring DR medarbejderes

Læs mere

Steen Hildebrandt. Bibliografi

Steen Hildebrandt. Bibliografi Steen Hildebrandt Bibliografi Udarbejdet af: Cand. mag. Sara Kyed Jensen, Cand. it. Johnni Brobak Nielsen, Bibliotekar Tina Wollbrecht, Stud. mag. Josefine Wolthers og Steen Hildebrandt Indhold 1. Bøger,

Læs mere

Forord 2. Demokrati 3. Ungdom 5. Foreninger 6. National organisationsudvikling 8. Service 9. Internationalt 11. Integration 12

Forord 2. Demokrati 3. Ungdom 5. Foreninger 6. National organisationsudvikling 8. Service 9. Internationalt 11. Integration 12 Indholdsfortegnelse Forord 2 Demokrati 3 Ungdom 5 Foreninger 6 National organisationsudvikling 8 Service 9 Internationalt 11 Integration 12 Økonomi og tipsmidler 13 Styrelse og sekretariat 14 DUFs medlemmer

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg

Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg Job i landdistrikterne Udgivet af Region Midtjylland Regional Udvikling August 2013 Layout og print: Grafisk Service Fotos: Side 16: Niels Åge Skovbo Side 17:

Læs mere

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen DK 2050 Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050 Tag med på rejsen DK 2050 : Partnerskab DK 2050 lanceres af Dansk Arkitektur Center (DAC) og DAC s partnerskab : DK 2050 er det officielle danske

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Liste over tilhørende institutter Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter Institut for Grænseregionsforskning Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi Institut

Læs mere

BILAG. De vigtigste kollokvier, konferencer og begivenheder inden for rammerne af det franske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union

BILAG. De vigtigste kollokvier, konferencer og begivenheder inden for rammerne af det franske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union BILAG De vigtigste kollokvier, konferencer og begivenheder inden for rammerne af det franske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union Begivenhed Dato Sted "Europæisk konference om sociale tjenester"

Læs mere

KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning

KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning Årsberetning 2004 KVINFO Christians Brygge 3 DK-1219 København K Side 2 Indhold Forside KVINFO fik i 2004 lavet en ny folder, der præsenterer centerets

Læs mere