Helga Zepp-LaRouche Tale ved seminar i København DEN NYE SILKEVEJ KAN FORHINDRE KRIG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helga Zepp-LaRouche Tale ved seminar i København DEN NYE SILKEVEJ KAN FORHINDRE KRIG"

Transkript

1 Nyhedsorientering maj 2015 Liu Chunrong Helga Zepp-LaRouche Helga Zepp-LaRouche Tale ved seminar i København DEN NYE SILKEVEJ KAN FORHINDRE KRIG Helga Zepp-LaRouche holdte følgende tale ved seminaret om Kinas politik for Et bælte, En vej i København den 27. april Omkring 80 mennesker deltog i seminaret, som blev holdt på Copenhagen Business Confucius Institute under Copenhagen Business School. Følgende personer var talere på seminaret: Li Xiaoguang, kinesisk meddirektør for Copenhagen Business Confucius Institute velkomsttale. H.E. hr. Liu Biwei, Den kinesiske Folkerepubliks ambassadør til Kongeriget Danmark åbningstale. Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af og international præsident for Schiller Instituttet og en betydningsfuld medforfatter af»den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen«; mangeårig leder i LaRouche-bevægelsen og gift med den amerikanske statsmand, økonom og filosof Lyndon LaRouche; forkvinde for det tyske politiske parti Bürgerrechtsbewegung Solidarität (Borgerrettighedsbevægelsen Solidaritet), BüSo. Introduktion v/tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark. Liu Chunrong, PhD., associeret professor, School of International Public Affairs, Fundan Universitetet; eksekutiv vicedirektør for Fundan-European Centre for China Studies, Københavns Universitet. De ca. 80 deltagere inkluderede fem ambassadører samt diplomater fra seks andre ambassader, mange medlemmer og kontakter af Schiller Instituttet, og andre interesserede som har specielle tilknutning til Kina. Denne konference er den tredje i rækken af Manhattan-projekt -konferencer i København siden januar, som Schiller Instituttet har arrangeret. Video/lydfiler med Zepp-LaRouches tale samt de øvrige taler på seminaret findes her: KONTAKT OS: Skt. Knuds Vej 11, kld. tv., 1903 Frederiksberg C,

2 Tom Gillesberg: Jeg har den store ære at introducere Helga Zepp-LaRouche, der på trods af et temmeligt travlt program med interventioner i både Tyskland og USA, men også i hele verden, er rejst herop. Blot en kort introduktion: Fr. Zepp-LaRouche har siden 1977 været hustru og nær medarbejder til Lyndon LaRouche, den amerikanske økonom, filosof og statsmand, der i USA yder lederskab for, at USA skal vende tilbage til det, der var dets grundlæggeres hensigt, og for at fremme suveræne nationer, der kan samarbejde som ligestillede til gavn for alle nationer og folkeslag. Helga har, tror jeg, et meget nært forhold til Kina. Som ung rejste hun, i 1971, på Kulturrevolutionens højdepunkt, som en af de første vestlige journalister til Kina og så her direkte på stedet, hvad der foregik. Hun blev dernæst politisk aktiv i LaRouche-bevægelsen og indledte en livslang kamp for en ny, retfærdig, økonomisk verdensorden og muligheden for, at alle nationer og folkeslag kan udvikle sig. Hun grundlagde dernæst, blandt mange andre ting, Schiller Instituttet i I dag er hun formand for det tyske, politiske parti, Bürgerrechtsbewegung Solidarität (Borgerrettighedsbevægelsen Solidaritet), BüSo. Hun var meget aktiv efter Berlinmurens fald og en af ophavsmændene til Schiller Instituttets program for udviklingen i verden efter Jerntæppets fald, programmet for Den produktive Trekant Paris-Berlin-Wien, Lokomotiv for Verdensøkonomien. Da dette program ikke realiseredes, var hun meget aktiv i udvidelsen af dette program til Den eurasiske Landbro, der spændte fra Kina og Asien til Europa, med udvikling af hele dette område. Som en del af dette besøgte hun mange gange Kina for at tale om behovet for en Ny Silkevej og vandt faktisk sit tilnavn i Kina som»silkevejsladyen«for sin indsats for at få Kina til at indlede denne politik. Hun har siden da været drivkraften bag afholdelsen af snesevis af konferencer i Europa og USA om nødvendigheden af at skabe et paradigmeskift for at få den vestlige verden ud af sin mangeårige økonomiske, strategiske og kulturelle krise. Og i løbet af de seneste år har hun været en af arkitekterne bag denne rapport,»den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen«. Hun leder også kampagnen for at stoppe de aktuelle, geopolitiske spil, der truer med at udløse en atomkrig, og i stedet få USA og Europa til at tage imod BRIKS-landenes tilbud om at tilslutte sig dem i en inkluderende verdensorden, hvor alle verdens nationer på lige fod samarbejder om at sikre fred og udvikling for alle nationer. Så jeg tror, det er meget passende at du nu er her for direkte at fortælle, hvad der foregår, så Velkommen! H.E. hr. Liu Biwei, Den kinesiske Folkerepubliks ambassadør til Kongeriget Danmark holdte åbningstalen. Helga Zepp-LaRouche: Mange tak, Tom, for denne venlig introduktion. Jeg befinder mig i et vist dilemma, for jeg vil gerne forelægge for jer det potentiale, der ligger i dette program, og i betragtning af, at de vestlige medier har rapporteret meget lidt om det, befinder jeg mig i et dilemma, for jeg må fortælle jer, at dette er det vigtigste, politiske initiativ på planeten netop nu. Mit dilemma stammer fra den kendsgerning, at jeg, ved at fremlægge denne idé for jer, med det samme må fortælle jer, hvorfor det er tilfældet, og det er den kendsgerning, at verden er langt tættere på en ny, global krig, end de fleste mennesker har nogen anelse om. Denne nye politik for Den nye Silkevej, der kommer fra Kina, men som i mellemtiden har vundet tilslutning fra mange lande, er den eneste politik til at undgå krig, der er til rådighed. Den Fjerde Internationale Sikkerhedskonference i Moskva har netop fundet sted den april, og hovedtemaet på denne konference var faren for atomkrig. Denne tilstand er en reaktion på den kendsgerning, at NATO er udvidet mod øst, helt op til Ruslands grænser. Der er en hel bunke strategiske doktriner, som Rusland anser for at udgøre en trussel mod deres sikkerhedsinteresser, og så er der naturligvis den frygtelige situation i Ukraine, der, i modsætning til, hvad de vestlige medier har rapporteret eller rettere sagt, ikke har rapporteret i virkeligheden er noget, Vesten opfinder. Jeg har netop her i de seneste to dage, lørdag og søndag, deltaget i en konference i Baden-Baden i Tyskland, i forbindelse med de Tysk-Russiske Kulturdage. Det er en årlig konference, og der var mange tyske industrifolk og russiske og tyske talere, der deltog. Vi var så heldige, at der også var en videokonference i forbindelse med denne konference, der bragte et direkte liveprogram fra den tidligere premierminister i Ukraine, hr. [Mykola] Azarov. Han gav en absolut hårrejsende rapport over tilstanden i Ukraine og den kendsgerning, at landet er ved at blive revet i stykker. Politiske ledere enten tvinges til at gå i eksil, eller også trues de med at blive myrdet; journalister dræbes åbenlyst på gaden; man bygger skyttegrave; og, som I ved, så uddanner amerikanske soldater nu Nationalgarden, der består af mange nazistiske elementer. For russerne er dette ekstremt alvorligt, for vi befinder os kort tid før 70-året for nazismens og Anden Verdenskrigs afslutning, og folk følte virkelig rædsel ved at se denne opbakning til nazister, 70 år efter Anden Verdenskrig. Jeg vil ikke gå i dybden med dette spørgsmål; det kan vi gøre under den efterfølgende diskussion, hvis folk har nogle spørgsmål. Men jeg mener, at krisen, især i Ukraine jeg kunne også pege på Mellemøsten, der befinder sig i en lignende, forfærdelig tilstand gør det meget, meget klart, at, hvis vi som menneskehed ikke kan gå væk fra geopolitik geopolitik var årsag til to verdenskrige i det 20. århundrede, og i øjeblikket truer fortsættelsen af geopolitik med en ny, 2 Schiller Instituttet februar 2015

3 global krig. Jeg vil blot lige nævne en artikel i New York Times fra 19. april, hvor to generaler, gen. James Cartwright, der er tidligere chef for USA s Strategiske Kommando, og gen. Vladimir Dvorkin, der er efterretningschef for de Russiske Strategiske Atomstyrker, i fællesskab skrev en artikel, der sagde, at verden aldrig har været så tæt på faren for en global atomkrig, og hermed udslettelse, som netop nu. Årsagen er selvfølgelig, at selv de almindelige regler for adfærd blandt nationer, som eksisterede under den Kolde Krig, og hvor man havde en rød telefon mellem Kennedy og Krustjov, ikke længere eksisterer; man har de to atommagter, fra NATO og Vesten og Rusland, der permanent er klar til affyring efter varsel. Affyring efter varsel betyder, at der kun er ganske få minutter til at respondere, hvis den ene af siderne opsporer en affyring, enten tilsigtet eller ved et uheld, så har man nogle få minutter, som faktisk skønnes til tre minutter, til at respondere eller blive elimineret. Dette viser, hvor ekstremt tæt vi er på faren for en global udslettelse af civilisationen. For, hvis dette skete, ville vi ikke længere eksistere som menneskehed. Jeg siger det så alvorligt for at sige, at dette så meget desto mere påtrængende kræver en ny fremgangsmåde. Og denne nye fremgangsmåde må være at gå bort fra geopolitik og gå i retning af menneskehedens fælles mål. Det falder så heldigt, at den politik, som foreslås af præsident Xi Jinping, og som han kalder en»win-win«-politik, er netop dette. Det er idéen om, at, med Den nye Silkevej har vi en politik, hvor hvert land, der deltager i den, vil få gavn af det. Kinas politik med Den nye Silkevej og Den maritime Silkevej er ikke en ny imperiepolitik, der skal erstatte den anglo-amerikanske imperiepolitik. Den er en helt ny model for nationen blandt andre nationer, med det enorme eksempel med det kinesiske, økonomiske mirakel, som Kina har været i stand til at udvikle i løbet af de seneste 30 år I ved, hvor Kina i løbet af 30 år udviklede sig lige så meget, som de fleste industrinationer behøvede 100 eller 200 år for at udvikle. Kina tilbyder nu at eksportere denne model og lade andre nationer på en lignende måde få gavn af den samme form for økonomiske mirakel, som Kina fik gavn af. BRIKS-alliancen Verden har forandret sig siden juli måned sidste år, med BRIKS-landenes topmøde i Fortaleza, Brasilien. Dette billede er taget ved denne lejlighed og viser lederne af Rusland, Indien, Brasilien, Kina og Sydafrika. De indgik grundlæggende set i en ny, strategisk alliance en økonomisk alliance, som premierminister Modi karakteriserede på følgende måde: Han sagde:»dette er den første alliance mellem nationer, der ikke defineres af deres aktuelle kapacitet, men af deres fremtidige potentiale for udvikling.«ved en anden lejlighed sagde Modi, at Indiens største potentiale bestod i, at 60 % af dets befolkning er under 30 år gammel, og derfor kan de, hvis de er veluddannede og udviklede, komme andre nationer, der har demografiske problemer, som f.eks. Tyskland, til hjælp. Disse lande gjorde det, at de indgik en enorm mængde af økonomiske traktater og økonomisk samarbejde, inklusive den fredelige udvikling af nye atomkrafttyper, der ikke februar 2015 kan udgøre en fare, udvikling af fusionsenergi, fælles rumprojekter, rejser ud i rummet og mange andre højteknologiske samarbejdsområder. Dagen efter mødtes de med lederne af Sydamerika, med organisationerne CELAC [Fællesskabet af Latinamerikanske og Caribiske Stater] og UNASUR [Unionen af Sydamerikanske Nationer]. Lidt senere havde de også møder med lande i ASEAN [Associationen af Sydøstasiatiske Nationer], og i realiteten har vi nu et fuldstændigt parallelt system af økonomier, der virkeligt kommer til at udgøre infrastrukturudviklingen i verden. Her har vi et officielt billede af Den nye Silkevej og Den maritime Silkevej, der viser den Gamle Silkerute fra Xi an, og faktisk går den endnu længere mod vest, Lianyungang, hvor denne Silkevej slutter ved Det kinesiske Hav, videre hele vejen gennem [storbyen] Urumqi og Centralasien og ind i Europa. Den maritime Silkevej forbinder faktisk Afrika og meget af Stillehavet med Europa, og den er modelleret efter den berømte Maritime Silkevej fra det 15. århundrede, der allerede dengang forbandt verdens nationer. Jeg vil gerne ganske kort fortælle, at det gjorde os ovenud lykkelige, da Xi Jinping annoncerede Den nye Silkevej i Kasakhstan i 2013; vi hoppede højt op i luften i Schiller Instituttet, for vi havde promoveret denne idé. Dette var vores forslag, da Berlinmuren faldt i 1989, og Muren ikke længere fandtes. Vi sagde så, lad os forbinde Paris med Berlin og Wien, som udgør et trekantsområde på størrelse med Japan og har den største koncentration af industriel kapacitet i verden; og lad os skabe korridorer til Warszawa, til Kiev og til Balkanlandene. Det ville have været en perfekt intervention. Ulykkeligvis havde man på den tid, til trods for, at der var en god respons, Bush senior og Margaret Thatcher, og de havde nogle helt andre idéer. De ønskede at reducere Rusland fra at være en supermagt til at blive et tredjeverdensland, der eksporterede råmaterialer. Derfor introducerede de i stedet chokterapien, der afmonterede Ruslands industrielle potentiale mellem 1991 og 1994, til der kun var 30 % tilbage. Men da Sovjetunionen så brød sammen i 1991, forbandt vi denne trekant, Paris-Berlin-Wien, og vi sagde: OK, nu er Jerntæppet væk; nu kan vi få udviklingskorridorer, der forbinder Europas og Asiens befolknings- og industricentre gennem korridorer. Vi undersøgte så, hvor der var de bedste geografiske forhold. Jeg bør sige, at vi lod os meget inspirere af Sun Yat-sens jernbaneprogram; Sun Yat-sen, der var grundlægger af det moderne Kina, og som havde udviklet et helt netværk af kinesiske jernbanelinjer, og det tog vi med i vores program. Da vi søgte de bedste geografiske betingelser fandt vi, ikke overraskende, at den gamle Transsibiriske Jernbane og den Gamle Silkevej, den antikke Silkevej, var placeret på de bedste geografiske placeringer for at bygge en sådan infrastruktur. På dette tidspunkt begyndte så denne chokterapi at ødelægge Ruslands økonomi, men vi fortsatte med at afholde seminarer vi afholdt i hundredevis af seminarer, i Europa, USA og sluttelig i Warszawa, Budapest og Moskva. I 1996 afholdt vi endda en konference i Beijing, hvor den kinesiske Schiller Instituttet 3

4 Statsledere fra de fem BRIKS-nationer fra deres topmøde i Fortaleza i Brasilien juli Den kinesiske tv-station CCTVs kort over Kinas plan for Et bælte, en vej, bestående af Den nye Silkevejs økonomiske bælte samt Den martime Silkevej. Schiller Instituttets forslag efter Berlinmurens fald om infrastrukturinvestering i trekanten Paris-Berlin-Wien, med udviklingskorridorer til resten af Europa. LaRouches forslag fra 1975 om en international udviklingsbank - billedet viser en pamflet fra hans præsidentkampagne i regering havde responderet på vores forslag til alle regeringer om at afholde en stor konference, der promoverede områderne langs med Silkevejen. Jeg deltog som taler og Kina sagde på denne konference, at dette vil blive Kinas langfristede strategi frem til 2010, men dernæst kom krisen i Asien i Krisen i Asien medførte kaos, og dernæst kom krisen med de russiske, kortfristede statsobligationer (GKO) [i 1998]. Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen I mellemtiden blev vi ved med at arbejde med vores oprindelige forslag, der voksede. Det seneste forslag er denne rapport [Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen]: Det er en 370 siders undersøgelse, som i realiteten er idéen om at forbinde hele verden gennem infrastrukturkorridorer. Her ser I nogle af disse projekter, der allerede er ved at blive bygget, af BRIKS og af nogle andre lande f.eks. er Kina nu ved at bygge en transkontinental jernbane fra Brasilien til Peru, og det er bogstav A [se kort]. Dette projekt er allerede påbegyndt for Latinamerika har intet infrastrukturnetværk! Det befinder sig stadigvæk som i kolonitiden, hvor man har små jernbaner, der fører fra bjerget med jernmalm ud til kysten; men hvis man vil rejse fra Peru til Brasilien, må man rejse via Miami. Idéen er at udvikle et kontinentalt jernbanesystem. Nummer 1 [på kortet] er Nicaraguakanalen, som vil blive en sekundær Panamakanal, hvilket selvfølgelig er et ekstremt vigtigt projekt, der vil betyde, at Nicaragua har meget gode chancer for at blive et industriland, med en forbedret levestandard for sin befolkning. Selvfølgelig går»de Grønne«(miljøaktivister, -red.) amok og siger, at der er to fiskere, der må genplaceres. Men for det første vil disse mennesker modtage kompensation, og for det andet, så kan der ikke blive nogen industriudvikling uden infrastruktur. Uden infrastruktur vil der ikke engang være landbrug, for uden infrastruktur kan man ikke transportere og forarbejde fødevarerne. Dernæst er der naturligvis Beringstrædet, nr. 2. For nylig har Vladimir Yakunin, chefen for de Russiske Jernbaner, annonceret dette og foreslog en fast togforbindelse fra London og hele vejen gennem Beringstrædet til New York. For et par år siden deltog hr. LaRouche og jeg i en konference i Moskva, hvor fædrene til Beringstræde-projektet var til stede. De var alle ældre herrer over 80, og de sagde:»ih, om 20 år kan vi rejse med magnettog fra Acapulco gennem Beringstrædet til Mumbai, og det vil være meget hurtigere end at rejse med skib i dag«, og de havde en virkelig pionérånd. Dette er meget vigtigt, for denne forbindelse vil ikke alene forbinde transportlinjerne i Nordamerika med dem i Eurasien; den vil også være af altafgørende betydning for at åbne op for det arktiske område. I det fjernøstlige Rusland har man alle de råmaterialer, der findes i Mendelejevs Periodiske System, og de repræsenterer et meget vigtigt potentiale for råmaterialer for de næste 100 år, ikke alene for Rusland, men også for Europa, USA, Kina, Japan og Korea. Det skal udvindes på denne måde, for disse råmaterialer befinder sig i permafrosten, og man må derfor bygge byer, med en kuppel, hvor folk kan leve. Man kan ikke bare bo under sådanne permafrostbetingelser, men man må udvikle det på en bestemt måde, for at det er en mulighed. Jeg kunne gå dybere ind i mange andre projekter Seikan-tunnelen mellem de japanske øer eksisterer allerede, og den forbinder to vigtige øer i Japan. Bohai-tunnelen vil forbinde to kinesiske byer og forkorte transportenvejen. 4 Schiller Instituttet februar 2015

5 Verdenslandbro-netværket Hovedforbindelser og Korridorer *Besluttede, under opførelse eller færdige projekter Bredde: km Grafisk fremstilling af en»udviklingskorridor«bymæssigt industrikompleks baseret på atomkraft Område med intensivt landbrug Netværk af veje Regionalt jernbane- og magnettognetværk Hovedforbindelse (jernbane, magnettog, supermotorvej) Flod/Kanal Olie- eller gaspipeline Mindre Byer Forbindelser: 1. *Store Inter-oceaniske Kanal, Nicaragua 2. Tunnel under Beringstrædet 3. Forbindelsen mellem Sakhalin-øen og Fastlandet (Rusland) 4. Tunnel mellem Sakhalin og Hokkaido 5. *Seikan-tunnelen 6. Undersøisk tunnel Japan-Korea 7. *Bohai-tunnelen 8. Bro over Malaccastrædet 9. Bro over Sundastrædet 10. Kra-landtangen med Krakanal 11. *Jernbanetunnel under Bosporusstrædet 12. *Udvidelse af Suezkanalen 13. Forbindelsen Italien-Tunesien 14. Tunnel under Gibraltarstrædet 15. *Tunnel under Den engelske Kanal 16. *Skandinaviske kontinentale forbindelser Hovedjernbanelinjer eksisterende planlagt og foreslået Silkevejens økonomiske bælte Korridorer: A *Transkontinental jernbane mellem Peru og Brasilien B Darien-Gab-jernbaneforbindelse mellem Nord- og Sydamerika C Jernbane fra Alaska og Canada til resten af det kontinentale USA D Beringstrædeforbindelse E Transsibiriske korridorer F *Det økonomiske Silkevejsbælte G *Internationale Nord/Syd-transportlinje H *Jernbanelinjer tværs over Afrika I Australske Ring-jernbane J *Maritime Silkevej K *Nordlige Sørute Den brune linje her er det faktiske Økonomiske Silkevejsbælte, der nu promoveres af Kina; denne større, grå linje er Det 21. århundredes Maritime Silkevej; men som I kan se, så strækker den sig hele vejen til Europa og ind i Afrika. Sidste år var premierminister Li Keqiang flere gange i Afrika, og han foreslog at forbinde alle afrikanske hovedstæder via et højhastigheds-togsystem. Jeg ved fra mange afrikanere, ledere og ledende politikere, at de er meget glade for dette, for Afrika har netop nu et presserende behov for udvikling. Jeg mener, at hvis man ser på den forfærdelige flygtningekrise med mennesker, der drukner i tusindtal i Middelhavet, så er det indlysende, at den eneste måde at overvinde denne utrolige tragedie er at bringe udvikling til Afrika. Hvis Europa tænkte sig om, så ville de gå med! I stedet for at sende Triton-bådene for at jage flygtningene tilbage, hvilket udgør Europas totale, moralske bankerot. Dette er meget interessant, for det store spørgsmål kommer altid:»hvem skal finansiere alt dette?«som I ved, så aftalte BRIKS-landene, sammen med nogle af de andre lande, allerede på Fortaleza-topmødet i Brasilien at skabe nye finansinstitutioner: BRIKS Nye Udviklingsbank, [Reservevalutafonden CRA (Contingency Reserve Arrangement)] og [efterfølgende blev] AIIB [Den Asiatiske Infrastruktur-Investeringsbank] grundlagt sidste oktober, ligesom også en hel række øvrige banker. Dette stammede fra den idé, at, da krisen i Asien fandt sted i 1997, hvor spekulanter som George Soros spekulerede imod valutaen i lande som Korea, Fillippinerne og Thailand og på kun en uge spekulerede disse valutaer % ned, og disse lande havde intet forsvar; så konkluderede de:»ok, vi må februar 2015 beskytte os«, og så skabte de CRA, som er en valutafond på 100 mia. dollar, der vil forsvare alle deltagerlandene mod spekulative angreb. AIIB, den Nye Udviklingsbank, den Nye Silkevejsfond, Shanghai Samarbejdsorganisationens bank [SCO Udviklingsbank] og SAARC [Sydasiatiske Association for Regionalt Samarbejde] Udviklingsfonden er alle nye banker, der følger et radikalt andet princip end Wall Street og City of London, eller Frankfurt, for den sags skyld. De siger, vi deltager ikke i spekulation, men vi vil udelukkende anvende disse midler til investering i realøkonomien, i disse projekter. Og det er et presserende behov, for som I ved, på trods af Federal Reserves og nu også [formanden for ECB] hr. Draghis kvantitative lempelse, hvor de trykker penge, som om der ikke var en dag i morgen, så når pengene aldrig frem til industrierne! For bankerne, spekulanterne, foretrækker at holde kasinoet i gang. Dette har nu faktisk nået et punkt, hvor IMF ved sit årlige møde, der netop har fundet sted i Washington, selv udgav en rapport, der siger, at vi står over for et kollaps, der er større end i 2008, med Lehman Brothers kollaps. Flere økonomer fra JPMorgan og andre banker advarede om, at der kunne komme en samtidig aktie- og obligationskrise, som ville forårsage en nedsmeltning af systemet. Eller hvis Federal Reserve sætter renten blot en lillebitte smule op, så kunne hele derivatboblen på 2 billioner dollar briste. Hvis Trojkaen og ECB skubber Grækenland ud af eurozonen, så kunne dette også udløse et kollaps, for det ville ikke så meget skade Grækenland, som det ville nedsmelte de europæiske banker. Disse nye banker er således de facto en redningsbåd når Schiller Instituttet 5

6 vi er konfronteret med den umiddelbare fare for et sammenbrud. Som I sandsynligvis har bemærket, da spørgsmålet om, hvem der skulle være grundlæggende medlemmer af AIIB - den blev konstitueret allerede sidste oktober, men fristen for landenes tilslutning som grundlæggende medlemmer var den 31. marts [2015] - så lagde USA et kraftigt pres på sine allierede for ikke at tilslutte sig. De ønskede ikke, at Sydkorea skulle gå med; de ønskede selvfølgelig ikke, at Europa skulle gå med, og de lagde maksimalt pres på asiatiske lande for ikke at gå med. Men det faldt således, at USA s bedste allierede, Storbritannien, blev det første europæiske land, der tilsluttede sig, og det virkede som et hul i dæmningen, og så tilsluttede Tyskland, Frankrig, Italien, Schweiz, Østrig og alle de skandinaviske lande sig. Det endelige antal lande, der tilsluttede sig, blev 57 lande. De deltager i forskellig grad i denne nye bank, og folk indser selvfølgelig, at det, som Kina tilbyder med økonomisk samarbejde om disse projekter, er langt mere attraktivt end at deltage i flere spekulative bobler, der sluttelig vil briste. Det lå allerede klart fra det stiftende møde i oktober, men i mellemtiden blev det til mange flere stater. Dette er meget interessant, for når man sammenligner med det forslag, som min mand, hr. LaRouche, udarbejdede i Det hed den Internationale Udviklingsbank og var grundlæggende set den samme idé som AIIB i dag repræsenterer, der siger, at IMF og Verdensbanken ikke stiller tilstrækkelig kredit til rådighed for udvikling i den Tredje Verden. Min mand udarbejdede dette forslag i 1975, og forslaget indgik i De Alliancefri Landes endelige resolution i Colombo, Sri Lanka, i 1976, og beskrev den samme idé som AIIB. Verdensbanken bruger kun 24 mia. dollars om året til projekter. Men udviklingslandenes faktiske behov er omkring 8 billioner dollars hen over de næste år! Det kan Verdensbanken umuligt klare, så denne bank, AIIB, samt de andre banker, vil vokse og blive mere produktive. Dette er af afgørende betydning, for det, som AIIB og den Nye Udviklingsbank, og dette nye, økonomiske system, der er ved at vokse frem, repræsenterer, er ganske anderledes end monetarisme. Monetarisme er idéen om, at man skal have maksimal profit, og at realøkonomien ikke tæller. Som I alle ved, så hvis man har et industriforetagende, der afskediger , så stiger aktierne! Det giver ingen mening. I monetarismens verden forklares dette med den idé, at firmaet bliver»mere produktivt«, fordi færre arbejdere arbejder mere, og derfor er profitten større; men set ud fra et realøkonomisk standpunkt så giver det overhovedet ingen mening. Det er præcis denne filosofi, der har medført, at Trojkaen har ødelagt Grækenland. Det er lykkedes dem at reducere den græske økonomi med en tredjedel, forøge ungdomsarbejdsløsheden til 65 %, og folk er ekstremt ulykkelige, ikke bare i Grækenland, men også i Italien, Spanien, Portugal osv. Alexander Hamilton og kreditsystemet Vores forslag, både med den Internationale Udviklingsbank og disse nye banker, er i realiteten, at man går tilbage til en helt anden model. Den bygger på idéen hos denne mand, som I sikkert alle genkender det er Alexander Hamilton, USA s første finansminister. Han skabte i realiteten USA ved at skabe Nationalbanken og kreditsystemet, for det, han gjorde, var, at han forenede de amerikanske stater efter Uafhængighedskrigen, hvor de forskellige stater var fuldstændigt gældssatte. Han forenede disse delstater ved at overtage deres gældsforpligtelser, som han sagde ikke længere var deres ansvar. Vi vil, som en føderal stat, en nationalstat, overtage denne gæld, og vi vil transformere den til en kreditfunktion, der udelukkende tilsigter udvikling af områderne. Og det var rent faktisk grundlæggelsen af USA. Denne idé om et kreditsystem, som ikke er monetarisme, men er idéen om, at kredit kun kan udstedes til fremtidig produktion i realøkonomien, og ikke til spekulation, denne model var det, som skabte USA som en betydningsfuld industrimagt. For på trods af den kendsgerning, at nogle efterfølgende præsidenter forsøgte af nedlægge det, så vendte USA tilbage til det, igen og igen. Det var den politik, der blev forfulgt af John Quincy Adams; det var Abraham Lincolns politik med greenbacks (den grønne dollar); og det var Franklin D. Roosevelts politik. Det var på denne måde, at Roosevelt bragte USA ud af 1930 ernes depression, gennem at opbygge Reconstruction Finance Corp., Kreditanstalten for Genopbygning der finansierede New Deal, og det var sådan, USA kom ud af depressionen. Det var ligeledes grundlaget bag den tyske 6 Schiller Instituttet februar 2015

7 Kreditanstalt für Wideraufbau, den statslige bank, der var med til at finansiere genopbygningen af Tyskland og det tyske økonomiske mirakel efter Anden Verdenskrig og det var designet efter Reconstruction Finance Corp. Dette er således ikke noget nyt. Det er en gennemprøvet model og har altid været grundlaget, når der har været fremgang i realøkonomien, i stedet for finansmarkederne. Jeg taler ikke om finansmarkederne, jeg taler om virkelig, fysisk produktion, der sikrer folkets levebrød og det almene vel. Glass/Steagall-bankopdeling er første skridt Det første skridt, vi har opfordret til Tom nævnte det og vi mener, at det i absolut forstand er et spørgsmål om krig eller fred, om det vil lykkes os at få de europæiske nationer og USA til at gå med i dette»win-win«-system, et ikke-geopolitisk system, der inkluderer alle. Som jeg nævnte, så er Wall Streets og City of Londons finanssystem ved at nedsmelte, og det bliver værre end i Den eneste måde, hvorpå vi kan forhindre dette i at føre til et kaotisk sammenbrud, er ved at vende tilbage til Glass/Steagallbankopdelingsloven, som Franklin D. Roosevelt indførte i 1933, som sit svar på sammenbruddet i perioden Han opdelte bankerne ved at adskille de kommercielle banker fra investeringsbankerne, således at disse sidstnævnte ikke havde adgang til aktiverne i de kommercielle banker. Dette system eksisterede fra 1933 og frem til 1999 i USA, og man havde praktisk taget det samme system i Europa, for man havde en stærkt reguleret banksektor. Men det kunne kræfterne på Wall Street ikke lide, for det formindskede naturligvis deres profit, så de arbejdede meget hårdt på at fjerne det. Det lykkedes dem i 1999, og hele super-ekspansionen af spekulationsområdet opstod først efter, at denne lov blev fjernet. De gode nyheder er, at der netop nu er en aspirerende præsidentkandidat i USA, der siger, at hans første embedshandling, hvis han kommer ind i Det Hvide Hus, bliver at genindføre Glass/Steagall-loven. Vi taler om tidligere guvernør for staten Maryland, Martin O Malley, om hvem mange aviser skriver, at han har gode chancer for at blive nomineret til det Demokratiske Partis præsidentkandidat, for mange mennesker mener, at Hillary Clinton er gået for meget på kompromis med at føre en dårlig politik, da hun var udenrigsminister. Men Martin O Malley står ikke alene, for der er en masse mennesker omkring ham, der siger, at USA må vende tilbage til at være en republik; det må vende februar 2015 tilbage til at sætte det almene vel over Wall Streets interesser. Og dette er i virkeligheden spørgsmålet om»at være eller ikke være«for hele verden. Hvis denne reorganisering finder sted, så kunne USA med lethed tilslutte sig BRIKS-landenes indsats i AIIB og andre lignede ting. Som I ved, har Grækenland også krævet for det er ikke muligt at betale al deres gæld; som I ved, så forblev kun 3 % af pengene af alle redningspakkerne til Grækenland i landet, mens resten i virkeligheden gik til de europæiske banker. At kræve, at Grækenland skal betale hele denne gæld tilbage, er simpelt hen umuligt! Den græske regering har fremført, at den ønsker en Europæisk Gældskonference, ligesom med Tyskland i 1953, uden hvilken det tyske, økonomiske mirakel aldrig ville have fundet sted. Hvis alt dette sker, og det kunne ske i den nærmeste fremtid, kan Europa med lethed deltage i det internationale samarbejde. Silkevejen Jeg vil blot sige, at den Gamle Silkevej ikke blot drejede sig om udveksling af silke, porcelæn, papir, bogtrykkeri, krudt og mange, mange andre varer, men, hvad der er vigtigere, så drejede det sig om udveksling af idéer og teknologier. Kundskaben om at fremstille silke er vigtigere end silken; kundskaben om at trykke bøger er vigtigere end bogen. Den gamle Silkevej drejede sig således om en ekstremt vigtig udveksling af varer og kultur, om idéer og forståelse folkeslagene imellem og det samme vil blive tilfældet med den Nye Silkevej, blot med moderne midler. Dette er grunden til, at vi siger,»den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen«, hvor vi har kamelerne, der ligesom symboliserer den Gamle Silkevej, og så ser man et magnettog og en robot på Månen, for at give en idé om, at udvekslingen af teknologier og varer i den moderne verden vil bestå af de mest avancerede teknologier, til gavn for hele menneskeheden. På dette kort ser I ørknerne i verden: Et meget bredt ørkenbælte, der strækker sig fra Afrikas Atlanterhavskyst, gennem Sahara/Sahel-zonen, Den arabiske Halvø, Mellemøsten og hele vejen til Kina. Denne ørken vokser. Den ekspanderer. Dernæst ser vi ørkenen i det vestlige USA, et område, der i øjeblikket er ødelagt af en voldsom tørke i Californien og Texas, og i alle staterne vest for Mississippi; og så Brasilien, der også lider under tørke. Dette er nu meget alvorligt i USA. Her ser vi et kort over knapheden af ferskvand; og her Schiller Instituttet 7

8 ser vi en indikator for en truet vandsituation. Jeg vil blot lige nævne, at Californiens guvernør Brown har bebudet en nedskæring af ferskvandsforbruget på 25 % og helt op til 36 %! Det betyder døden for californisk landbrug; i området i det sydlige Californien, f.eks., i Central Valley, produceres 40 % af alle landbrugsvarer i USA, og dette område er nu i færd med at blive totalt ødelagt. Her ser vi et tidligere vandreservoir, der næsten er helt udtørret. Her ser vi mængden af sne på bjergene; i 2013 var der relativt meget sne, og sidste år var der ingen sne, så tørken breder sig, og en nedskæring af ferskvandsforbruget betyder selvfølgelig, at man slår folk ihjel. Man kan ikke reducere vandforbruget hvor skal disse mennesker gå hen? Der er allerede store og små byer, hvor folk har problemer. Det drejer sig ikke bare om at vande deres græsplæner; det drejer sig om offentlige brusebade, om vandrationering, og sluttelig må folk flytte, for uden vand er der intet liv. Store flokke af kreaturer er allerede forsvundet, hundrede tusinder stykker kvæg, og idéen om blot at acceptere dette for, som guvernør Brown siger,»rent historisk kan Californien kun bære en potentiel befolkning på mennesker«er latterlig, eftersom der i øjeblikket bor 39 millioner mennesker i Californien! Idéen om at sige, at der kun er plads til , er fuldstændig uhistorisk med hensyn til, hvad menneskets rolle er, mennesket, der adskiller sig fra dyret ved sin evne til at forøge livsmulighederne for flere mennesker, gennem at forbedre produktiviteten, ved at transformere industrierne, infrastrukturerne, og således udvikle planeten. Det er indlysende, at Kina har valgt en helt anden fremgangsmåde. Her ser man, hvordan Kina i realiteten er det eneste land, der har skabt en meget stor omdirigering af ferskvand: På den ene side har vi Tre Slugters-dæmningen, der nu producerer 22 gigawatt elektricitet og har fjernet oversvømmelserne, der dræbte mange tusinde mennesker før i tiden. På den anden side har vi, hvad der er endnu vigtigere, projektet for omdirigering af ferskvand fra Yangtze-flodens sydlige område, igennem en nordgående rute til den Gule Flod og Kinas ørkenområde; og gennem en mellemrute til regionen omkring Beijing. Denne model følges nu i Indien af Narendra Modi, der netop har aftalt at tæmme vandet, der kommer ned fra Himalaya, og også skabe kanaler ud af 101 indiske floder. De fleste mennesker tager ikke i betragtning, at vand ikke er en naturlig ressource på samme måde som jern- 8 Schiller Instituttet februar 2015

9 malm, eller guld, eller hvad som helst: Man kan ikke opbruge det, fordi vand er organiseret som globale cyklusser, hvor 90 % af nedbøren falder over havene, og kun 10 % falder over land. Solen forårsager fordampning, der fører til dannelse af skyer, og så regner det; og menneskelig aktivitet kan gøre denne cyklus mere effektiv. Det drejer sig jo ikke bare om, at så regner det på landjorden, og så strømmer vandet tilbage i havet. Man kan anvende det i landbruget, og man kan bruge det i industriproduktion, og man kan bruge det i andre bymæssige aktiviteter; og mennesket evner faktisk at gøre dette mere effektivt. Her ser vi en meget interessant sammenligning man ser her omdirigering af vand i USA. Selv om Kinas projekter for omdirigering af vand først er påbegyndt langt senere, så er de næsten dobbelt så store, hvilket demonstrerer en helt anden filosofi. Her ser vi et meget vigtigt projekt, som er en del af fremgangsmåden til bekæmpelse af ørkenen, og dette er Transaqua-projektet omkring Tchadsøen, som er idéen om, at man kan fjerne meget af tørken i Sahelzonen og omkring Tchadsøen ved på den ene side at bringe noget af overskudsvandet fra Congoflodens hovedløb, gennem floder og kanaler, ind i Tchadsøen, der nu er blevet reduceret til mindre end 10 %; og på den anden side, gennem en sekundær kanal langs med Nilen få en enorm forøgelse af landbrugsarealet i Afrika; og nu også for at bringe virkelig udvikling til disse lande, uden hvilken man vil få endnu flere mennesker, der flygter fra Boko Haram, der nu er kommet til Tchadsøen og Nigeria. Uden et ægte perspektiv for udvikling findes der ingen måde, hvorpå denne udvikling ændres. Den menneskelige art er den eneste art, der igen og igen kan forbedre sine levevilkår. Tænk blot på, hvilken enorm udvikling, menneskeheden har skabt, i de seneste eller år, siden den sidste istid. Vi har forøget Jordens potentielle befolkningstal fra højst 5 millioner, til nu omkring 7 milliarder. Dette skyldes den kendsgerning, at mennesket, ulig dyrene, kan gøre nye opdagelser, kan opdage de fysiske principper bag vort fysiske univers og tænke ting, der aldrig før har været tænkt. Angrebet på ferskvandskrisen er derfor ikke blot et spørgsmål om at opbruge grundvandet, for grundvandet kan genopfyldes, men det er alt for langsommeligt. Det drejer sig ikke blot om at omdirigere floderne, om dæmningerne, men det drejer sig specielt om at yde indflydelse på den globale, cykliske vandproces. Der er en forbindelse mellem det, der sker i vort Solsystem, og regn. Solen, der skinner på havene, forårsager fordampning, men Solen er ikke den eneste påvirkning fra Solsystemet på vejret; det drejer sig også om kosmisk stråling, der kommer februar 2015 Schiller Instituttet 9

10 fra vores galakse, og som fører til skydannelse, ionisering af fugten og derfor til regn. Det er noget, som vi ikke blot behøver vente passivt på skal ske; men vi kan f.eks. undersøge, hvad der sker i vores galakse, som øver indflydelse på vejret, og således bedre forstå, hvordan vi kan skabe mere vand. Her ses vores Solsystem i en cyklus på 32 millioner år, hvor den bevæger sig langs med Mælkevejen. Mælkevejen udgør grundlæggende set en flad skive, i hvilken vores Solsystem bevæger sig op og ned i cyklusser, og man får en total forandring i vejrmønstrene, der stammer fra vores Solsystems position i galaksen. Jeg siger ikke, at vi ved alt om det endnu; vi ved, at der findes en masse forbindelser mellem Solsystemet, Galaksen og vejrmønstrene på vores Jord. Jeg kan forsikre jer om, at hvis man ser på disse langfristede forandringer i vore vejrmønstre, så er disse ting langt vigtigere, end hvad det du fylder på din lille bil skaber af CO²-produktion, for dette er kræfter af en helt anden størrelsesorden. Selvfølgelig skifter klimaet, men de galaktiske processer er i virkeligheden årsag til det. Idéen om at anvende kosmiske stråler og ionisering af fugt anvendes allerede med succes af Israel og nogle Golfstater; Rusland forsker meget i det, og det er, hvad vi må gøre. Grunden til, at jeg siger dette, er, at Silkevejen ikke bare drejer sig om at bygge jernbaner fra Dunhuang til Lissabon eller et andet sted; det drejer sig ikke bare om at bygge veje og kanaler. Den moderne Silkevej, den Nye Silkevej, drejer sig, præcis som den gamle Silkevej gjorde, om udveksling af idéer og teknologi, for alle menneskers almene vel. De store udfordringer i dag er selvfølgelig fattigdommen i verden, faren for krig og faren for mangel på vand, der kunne blive årsag til nye krige. Så den Nye Silkevej og dette er vores forståelse af det, og jeg er sikker på, at vores kinesiske ven vil vise sit perspektiv men det er den filosofi, som vi har anvendt som grundlag for vores fremgangsmåde. At den Nye Silkevej er en vision for, hvordan menneskeheden kan gå bort fra geopolitik og den dumme idé, at vi må kæmpe om knappe ressourcer, og at vi må skabe krige, fordi vi ikke kan lide det andet system, og vi slutteligt må ødelægge os selv; men at vi [i stedet] må foretage det evolutionære spring til idéen om menneskehedens fælles interesser og idéen om at definere den næste fase i evolutionen i alles interesse. Rumfart: Næste fase i evolutionen Hvis vi ser på dette, så påpegede Ruslands vicepremierminister Igor Rogozin for blot to dage siden den kendsgerning, at alle BRIKS-landene er rumfartsnationer. Kina fører an inden for rumfart. Da Kina i december 2013 landsatte Yutu-robotten på Månen, så drejede dette sig om, at i løbet af få fremtidige missioner, jeg tror, det var i 2017, ville disse Yutu-robotter Jadehare bringe helium-3 med tilbage. Helium-3 er en isotop, som i realiteten er et brændstof til fusionskraft. Det er meget mere effektivt end brintisotoperne deuterium og tritium, for med deuterium og tritium i fusionsprocessen anvender man stadig turbiner til at skabe elektricitet på den gamle måde. Men med helium-3 kan man få elektricitet direkte fra de fysiske processer i fusionskraft, og derfor er energieffektiviteten langt højere. Når vi først får fusionskraft, vil dette f.eks. for første gang skabe energi- og råmaterialesikkerhed for Jorden. Energisikkerhed, fordi der på Månen findes flere tons helium-3, der rækker til mange tusinde års energisikkerhed på Jorden; og råmaterialesikkerhed, fordi man med plasmabrænderens høje varme kan tage et hvilket som helst affaldsprodukt, inklusive atomaffald og jeres husholdningsaffald, og forvandle det tilbage til isotoper, som man dernæst kan rekonstruere og skabe nye råmaterialer fra. Så dette er avantgarden af den kurs, menneskeheden må slå ind på, og dette har Kina gjort til sin nationale stolthed. Kina har, i modsætning til Tyskland, der har opført sig meget dumt mht. energi I ved, med denne dumme afvikling af atomkraft, uden at have et alternativ, det var fuldstændigt vanvittigt men Kina har grundlæggende set skabt en situation, hvor de er i den rette position til at løse dette problem, og Rogozin, Ruslands vicepremierminister, har sagt, at BRIKS-landene vil samarbejde om rumfart for at løse disse problemer. Så dette er ekstremt vigtigt, for menneskeheden må foretage springet til ikke at bruge krig som konfliktløsning, som i en tid med atomvåben burde være indlysende. Vi må gå over til et andet regime. Vi må definere menneskehedens fælles mål. Hvis I har set disse billeder med astronauter og kosmonauter og taigonauter, så fortæller de alle sammen det samme: Når de er ude i rummet og ser ned på vores lille planet, denne blå planet, så indser de, at der ikke er nogen grænser. De indser også, at vores planet er ekstremt lille i et meget stort Solsystem i en endnu større galakse, og der er milliarder af galakser. Der er farer, der kommer fra rummet, såsom kosmisk stråling og asteroider; der er alle mulige farer, som vi ikke kan kontrollere på nuværende tidspunkt. Men hvis vi ikke ønsker at lide samme skæbne som dinosaurerne, der blev elimineret for 65 millioner år siden, sandsynligvis fordi en meteorit slog ned på Jorden og skabte så meget støv, at alt planteliv døde, og dernæst førte til at dinosaurerne og 96 % af alle andre arter blev elimineret; hvis vi virkelig er denne skabende art, så burde vi gå sammen om at skabe et forsvar imod fælles farer for vor planet, fælles farer for vores civilisation, og vi burde forene os, og der findes intet bedre billede på det end samarbejde om rumfart. Kinas Kong Fuzi-tradition Hele dette spørgsmål har også en filosofisk dimension. Folk tror, at Kina blot forfølger en udvidelse af sit impe- 10 Schiller Instituttet februar 2015

11 rium; at de vil forfølge deres egne interesser. Men det er min dybeste overbevisning, at det, der virker aktivt i Kina netop nu, især med præsident Xi Jinping, er den år gamle konfucianske tradition i Kina, og jeg var lige ved at sige, at disse mennesker har Kong Fuzi i deres gener! Kong Fuzi var en filosof, der reagerede mod en historisk periode i Kina, der karakteriseredes af krig og stor uro og store omvæltninger, og han udviklede den konfucianske filosofi, som er skøn. Jeg kan blot anbefale jer at studere Kong Fuzi, hvis I ikke allerede gør det. For Kong Fuzi har denne idé, at der må være harmoni i verden, på planeten. Den bedste måde at få harmoni på er f.eks., at der er et hovedbegreb, der kaldes Li, og som er idéen om, at enhver person, enhver nation, bør indtage sin rette plads og udvikle sig på bedst mulig måde, og så får man harmoni. For hvis alle udvikler deres skabende potentiale og deres bedste, maksimale kapacitet, og de tager den andens udvikling som deres egen interesse, og vice versa, så får man fred. Dette bør også bygge på det andet begreb, Ren, der grundlæggende set betyder det samme som kærlighed, eller agape (næstekærlighed) eller caritas, som er det kristne barmhjertighedsbegreb. En ny renæssance for hele verden Det falder således, at disse idéer også er i de bedste, europæiske traditioner. Der er en meget vigtig filosof fra det 15. århundrede ved navn Nicolaus Cusanus, der grundlagde moderne videnskab, grundlagde den moderne nationalstat, og han er meget vigtig: Han gennembrød barrieren mellem middelalderen og moderne tid. For han var faktisk den, der var ophavsmand til Koncilet i Firenze først fandt han håndskrifter i Byzans, som dernæst dannede grundlaget for foreningen af den ortodokse kirke og den romerske kirke men da han ledsagede den ortodokse delegation i 1453 til Koncilet i Firenze, fik han en genial idé. Han sagde:»jeg tænker nu noget, som intet menneske før mig har tænkt«. Han skrev dernæst De Doctor Ignorantia, og han udviklede dette begreb med modsætningernes sammenfald, coincidentia oppositorum, som var idéen om, at helheden har en højere kvalitet end dens enkelte dele, og at det menneskelige intellekt er i stand til at opstille en hypotese, der giver en dybere indsigt i universets love, og i klassisk kunst. Med andre ord er det det menneskelige intellekts skabende evne, der er drivkraften i universets udvikling. Det er f.eks. det, som den russiske filosof Vladimir Vernadskij kaldte, at den menneskelig skabeevne er en geofysisk kraft i universet. Han sagde grundlæggende set han sagde det ikke præcist på denne måde, men meningen med det var at for at komme bort fra middelalderen, fra skolastikken, fra neo-peripatetikerne og de aristoteliske idéer, så måtte man bryde med aksiomerne i middelalderens tænkning, og man måtte skabe noget, der grundlæggende set var fuldstændigt nyt, en ny måde at tænke på. Det, jeg siger, er, at, med den Nye Silkevej er det præcis, hvad vi må gøre; vi må bryde bort fra penge, grådighed og monetarisme, alle disse ting, som i realiteten er en kultur i forfald. Hvis man ser på den europæiske, amerikanske, vestlige kultur, så er det en kultur i forfald. Se blot på ungdomskulturen. Se på, hvad vore unge mennesker ser på med hensyn til popkultur, videospil og volden; alene populærunderholdningen er virkelig degenereret. Vi må bryde med dette, og vi må kombinere det med den Nye økonomiske Silkevejsmodel, som jeg ikke er gået så meget i dybden med i dag, fordi jeg allerede har talt om det for to måneder siden her i København. Men vi må bryde med hele aksiomet med globalisering og grundlæggende set satse på en ny renæssance, en ny, kulturel renæssance for tænkning, som vil bygge på hvert lands bedste traditioner, på konfucianisme, på Indiens vediske tradition, på Ibn Sina og andre tænkere, Al-Farabi, Abu Al-Kindi i den arabiske verden; den store tradition for klassisk musik i Europa, Den italienske Renæssance, den tyske, klassiske musik. Vi må simpelt hen tage højdepunkterne i alle civilisationer og studere og elske de andre landes kulturer. Så vil vi ud fra dette skabe en helt ny renæssance, der vil bringe menneskeheden ind i en helt ny fase af sin evolution. Jeg tror ikke på, at menneskehedens nuværende tilstand er, hvad vi er her for! Vi er her ikke for at slå hinanden ihjel; vi er her ikke for at spise kaviar, til det står os ud af ørerne. Vi er her for at være skabende! Vi er her for at opdage universets love, skrive smukke digte og skøn musik; for at fejre civilisationens kreativitet. Jeg mener, at idéen om mennesket i rummet, om mennesket, der går ind i næste fase af menneskets evolution, virkelig er det, der vil få os ud af denne krise. Det er, hvad den Nye Silkevej drejer sig om. Schiller Instituttets Nyhedsorientering er udgivet af Schiller Instituttet. Redaktion: Tom Gillesberg (ansvh.), Michelle Rasmussen, Anne Stjernstrøm. Eget tryk. Medlemskab: 1 år: 500 kr., 6 mdr.: 275 kr., 3 mdr. introduktion: 100 kr., Homebanking: , Giro: februar 2015 Schiller Instituttet 11

12 Schiller Instituttets Venner Kontakt os: Flyveblad den 31. maj 2015 Tom Gillesberg, formanden for Schiller Instituttet i Danmark, stiller op til Folketinget som kandidat uden for partierne i Københavns Storkreds Hans farverige valgplakat med sloganet Win-win med BRIKS - ikke kollaps og krig præger allerede bybilledet og er blevet et varmt diskussionsemne. Den er blevet valgt af såvel Jyllands-Posten som TV2 som en af de henholdsvis elleve og fem mest opsigtvækkende plakater. Tom Gillesberg betoner, at Danmark står ved en afgørende skillevej: Vi skal, sammen med resten af Europa og USA, vælge om vi vil have økonomisk kollaps og krig - eller i stedet et samarbejde med BRIKSlandene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika) om økonomisk udvikling. Så kan vi etablere den nye retfærdige økonomiske verdensorden, jeg sammen med Schiller Instituttet og den amerikanske statsmand Lyndon LaRouche har kæmpet for gennem mange årtier. På trods af, at de vestlige regeringer siden 2008 har støttet finansverdenen på bekostning af befolkningen, så er problemerne ikke løst. Vi står over for et snarligt sammenbrud af det transatlantiske finanssystem langt værre end det, vi så i (som jeg som bekendt forudså i valkampen i 2007) - muligvis allerede den 5. juni, hvis Grækenland ikke kan betale sit afdrag til Den internationale Valutafond. Dette kan være den begivenhed, der får bægeret til at flyde over og trækker tæppet væk under euroen - med en kædereaktion af bank- og statsgældskriser til følge, der vil få verdens derivatmarked, og dermed finanssystemet, til at kollapse. Samtidigt presser London og Obama på for en direkte konfrontation med Rusland og Kina, der hurtigt kan eskalere til storkrig - og dermed atomkrig. Alternativet til dette er et win-win-samarbejde med BRIKS-landene og den størstedel af verdens nationer, som allerede er i gang med at samarbejde med dette nye lederskab. Kinas initiativ for bygningen af en ny silkevej mellem Kina, Europa og Afrika er allerede ved at blive realiseret gennem en lang række infrastrukturprojekter, som Kina bruger dele af sin mia. dollars store valutareserve til at finansiere. Dette inkluderer etableringen af en Silkevejsfond på 40 mia. dollars, en Maritim Silkevejsfond, Den Asiatiske Infrastruktur- Investeringsfond (AIIB), hvor Danmark har meldt sig som grundlæggende medlem, og et hav at bilaterale investeringsaftaler, som det netop sås ved den kinesiske statsministers besøg i Sydamerika. Dette er en win-win-politik for alle nationer og folkeslag, som Danmark skal være en del af. Udover Tom Gillesberg stiller andre aktivister fra Schiller Instituttets Venner op: Københavns Omegns Storkreds: Christian Olesen Østjyllands Storkreds: Poul Gundersen Nordjyllands Storkreds: Hans Schultz Links: Schiller Instituttets Venner: Schiller Instituttet i Danmark: LaRouchePAC i USA: Pressedækning: Den 28. maj: Jyllands-Posten: Ahva? Se valgkampens mest overraskende valgplakater Den 28. maj: TV2: Ekspertens top fem over valgplakater: Se hvilke han dømmer ude Den 29. maj: P1 Orientering sidste indslag Den 30. maj: Deadline sidste indslag Den 3. og 4. maj: Politikens netavis og trykte avis KOM TIL VALGMØDE: TIRSDAG DEN 9. JUNI KL. 19 med Tom Gillesberg og Christian Olesen Salen, Medborgerhus, Danasvej 30 B, Frederiksberg 12 Schiller Instituttet februar 2015

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

SCHILLER INSTITUTTET * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * Fred gennem økonomisk udvikling

SCHILLER INSTITUTTET * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * Fred gennem økonomisk udvikling SCHILLER INSTITUTTET * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * Fred gennem økonomisk udvikling BRIKS-landene med økonomisk allierede lande BRIKS-TOPMØDET: Halvdelen af menneskeheden lancerer

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

SCHILLER INSTITUTTET. HVORFOR USA og EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN

SCHILLER INSTITUTTET. HVORFOR USA og EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN SCHILLER INSTITUTTET * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * HVORFOR USA og EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS INDHOLDSFORTEGNELSE: Schiller Instituttets internationale resolution, side 2 Introduktion:

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

HVORFOR USA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN. IV. Et nyt system: Menneskets fremtid som en Vernadskij-art

HVORFOR USA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN. IV. Et nyt system: Menneskets fremtid som en Vernadskij-art EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN Afbildning af det kinesiske Chang e-3 Yutu månefartøj på Månens overflade, med tilbageblik på Jorden. (billede: CNSA) IV. Et nyt system: Menneskets fremtid som

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat 1 Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt 26. september 2012, Ilulissat

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere

Den korte vækst. En parantes i menneskets historie? NOAHs Forlag

Den korte vækst. En parantes i menneskets historie? NOAHs Forlag Den korte vækst En parantes i menneskets historie? Forestillingen om vækst er noget nyt i menneskehedens historie. Det er en myte, at vækst historisk set skulle være forudsætningen for et stærkt og levedygtigt

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Strukturtilpasning i Zimbabwe

Strukturtilpasning i Zimbabwe Strukturtilpasning i Zimbabwe Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF OLE MOS, U-LANDSIMPORTEN Strukturtilpasningsprogrammerne blev indført for at rette op på Zimbabwes økonomi, der allerede

Læs mere

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - -

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - - SDU og DR Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? Atom-model: - - - + + - + + + + + - - - Hvad er et atom? Alt omkring dig er bygget op af atomer. Alligevel kan du ikke se et enkelt

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander Grænser Global opvarmning lavet af: Kimmy Sander Indholdsfortegnelse Problemformulering: side 2 Begrundelse for valg af emne: side 2 Arbejdsspørgsmål: side 2 Hvad vi ved med sikkerhed: side 4 Teorier om

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Vi må se fremad og kæmpe for konstruktiv fred. Uden Glass/Steagall fører Wall Streets bankerot til 3. Verdenskrig

Vi må se fremad og kæmpe for konstruktiv fred. Uden Glass/Steagall fører Wall Streets bankerot til 3. Verdenskrig * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * LPAC Webcast 11. september 2015: Vi må se fremad og kæmpe for konstruktiv fred. Uden Glass/Steagall fører Wall Streets bankerot til 3. Verdenskrig LPAC

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Den danske Finansanalytikerforenings Asien seminar med fokus på Kina og Indien den 1. juni 2005.

Den danske Finansanalytikerforenings Asien seminar med fokus på Kina og Indien den 1. juni 2005. Den danske Finansanalytikerforenings Asien seminar med fokus på Kina og Indien den 1. juni 2005. Emne: Politisk tradition, udvikling muligheder/risici, forskelle/uligheder/demografi. De to landes betydning.

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G3 Indledning Norden De nordiske lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske lande er industrialiserede, og befolkningerne har høje indkomster

Læs mere

Før topmødet: NATO har ikke taget skridtet ind i den post-vestlige verden

Før topmødet: NATO har ikke taget skridtet ind i den post-vestlige verden 15. May, 2012 Før topmødet: NATO har ikke taget skridtet ind i den post-vestlige verden Der er ét altafgørende spørgsmål, NATO ikke tør stille sig selv: Har verden stadig brug for os? Hvis alliancen skal

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava Geografi Island Island er et lille ørige, der ligger i den nordlige del af Atlanterhavet. Skal du rejse fra Danmark til Island er det hurtigst at flyve. Men skibstransport er vigtig, når der skal transporteres

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

En ny mørk tidsalder, eller en renæssance med BRIKS?

En ny mørk tidsalder, eller en renæssance med BRIKS? Nyhedsorientering oktober 2014 Nyt finanskrak Islamisk Stat Ebola En ny mørk tidsalder, eller en renæssance med BRIKS? Skal vi acceptere en ny mørk tidsalder, eller gå sammen med BRIKS-landene om at skabe

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011

Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011 Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011 Befolkningsudvikling + økonomisk vækst + urbanisering + miljøudfordringer = Grøn vækst Vi er på vej ind i den antropogene

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Klimaprofiler USA. Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år

Klimaprofiler USA. Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år Klimaprofiler USA Udvikling: Nummer 4 i verden CO2-udledning pr. indbygger: 19.7 ton pr. år Klimapolitik USA er en meget vigtig spiller i kampen om fremtidens klima, da landet har det suverænt højeste

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G4 Indledning Norden De nordiske lande Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark - er små lande sammenlignet med andre lande i verden. Sverige er det største land

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Indgang til Verdensborgerforløb

Indgang til Verdensborgerforløb Indgang til Verdensborgerforløb Indgangens opbygning Indgangen til forløbet omfatter først et læreroplæg der skal introducere emnet, hvorefter eleverne selv skal arbejde med IT-værktøjet Dit globale fodaftryk.

Læs mere

Fremtidens krige udkæmpes på nettet Illustrer...

Fremtidens krige udkæmpes på nettet Illustrer... Fremtidens krige udkæmpes på nettet KRIGSTEKNOLOGI: Cyberkrigen vil i fremtiden rase via massive hackerangreb og skjult cyberspionage. Kina har allerede en hær på titusindvis af militære cyberspioner,

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Transformér biosfæren med STORE INFRASTRUKTURPROJEKTER

Transformér biosfæren med STORE INFRASTRUKTURPROJEKTER Nyhedsorientering august 2010 Transformér biosfæren med STORE INFRASTRUKTURPROJEKTER Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg kunne på et møde den 5. august fortælle om muligheden for et dramatisk

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

IMPERIUM eller SUVERÆNE NATIONER?

IMPERIUM eller SUVERÆNE NATIONER? Nyhedsorientering december 2011 Det britiske Imperium anno 1886 IMPERIUM eller SUVERÆNE NATIONER? Dette er en redigeret version af en tale, som Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark,

Læs mere

DEN VESTNORDISKE DIMENSION I DET GLOBALE ARKTIS

DEN VESTNORDISKE DIMENSION I DET GLOBALE ARKTIS DEN VESTNORDISKE DIMENSION I DET GLOBALE ARKTIS Islands Præsident Ólafur Ragnar Grimssons tale på 30 års jubilæumsmøde i Det vestnordiske Råd Thorshavn, Færøerne 11. august 2015 Færøernes Lagmand Grønlands

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

ATOMKRIG ELLER STORE PROJEKTER?

ATOMKRIG ELLER STORE PROJEKTER? Nyhedsorientering august 2015 Område Afrika Egypten Åbnet: 1896 Nationaliseret: 1956 Ny rute åbnet: den 6. august 2015 Længde: 193 km. Middelhavet Den nye Suezkanal ny kanal gammel kanal 72 km nye kanaler

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

GLASS- STEAGALL AKTIV DØDSHJÆLP AFGHANISTAN: TIL FINANSBOBLERNE IKKE TIL DE GAMLE OG DE SVAGE

GLASS- STEAGALL AKTIV DØDSHJÆLP AFGHANISTAN: TIL FINANSBOBLERNE IKKE TIL DE GAMLE OG DE SVAGE Nyhedsorientering januar 2011 GLASS- STEAGALL 1933: Franklin Roosevelt underskriver Glass/Steagall-banklovgivningen AKTIV DØDSHJÆLP AFGHANISTAN: TIL FINANSBOBLERNE IKKE TIL DE GAMLE OG DE SVAGE Ved et

Læs mere

STOP SALGET AF DONG TIL GOLDMAN SACHS

STOP SALGET AF DONG TIL GOLDMAN SACHS Nyhedsorientering januar 2014 STOP SALGET AF DONG TIL GOLDMAN SACHS Tom Gillesberg, formanden for Schiller Instituttet i Danmark, kom med følgende udtalelse den 27. januar 2014. Sagen om den danske stats

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

1. Økonomi. Økonomisk Nyt nr. 13 - September 2009. OECD: De økonomiske indikatorer tyder på en vis fremgang i økonomien.

1. Økonomi. Økonomisk Nyt nr. 13 - September 2009. OECD: De økonomiske indikatorer tyder på en vis fremgang i økonomien. Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2008-09 PØU alm. del Bilag 120 Offentligt Økonomisk Nyt nr. 13 - September 2009 Samfunds Økonomisk Nyt fra ind- og udland Elektronisk månedsbrev til Folketingets medlemmer

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Indlæg DAF (Århus) Januar 2012

Indlæg DAF (Århus) Januar 2012 Indlæg DAF (Århus) Januar 2012 Konjunktur og renter Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde VELKOMMEN til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012 Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde

Læs mere

Lokal hjælp gør de første dage meget lettere. Her har min landlady beskrevet hvordan jeg kan finde et marked med brugte cykler.

Lokal hjælp gør de første dage meget lettere. Her har min landlady beskrevet hvordan jeg kan finde et marked med brugte cykler. Lokal hjælp gør de første dage meget lettere. Her har min landlady beskrevet hvordan jeg kan finde et marked med brugte cykler. Foråret i Washington er utrolig smukt. Her er de berømte cherry blossoms

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste

Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste 1/27 Geo Kilder Opgave:1: Opgave 2: Opgave 3: Opgave 4: Opgave 5: Opgave 6: Opgave 7: Opgave 8: Opgave 14: Opgave 15: Opgave 17: Opgave 19: Opgave

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere