Helga Zepp-LaRouche Tale ved seminar i København DEN NYE SILKEVEJ KAN FORHINDRE KRIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helga Zepp-LaRouche Tale ved seminar i København DEN NYE SILKEVEJ KAN FORHINDRE KRIG"

Transkript

1 Nyhedsorientering maj 2015 Liu Chunrong Helga Zepp-LaRouche Helga Zepp-LaRouche Tale ved seminar i København DEN NYE SILKEVEJ KAN FORHINDRE KRIG Helga Zepp-LaRouche holdte følgende tale ved seminaret om Kinas politik for Et bælte, En vej i København den 27. april Omkring 80 mennesker deltog i seminaret, som blev holdt på Copenhagen Business Confucius Institute under Copenhagen Business School. Følgende personer var talere på seminaret: Li Xiaoguang, kinesisk meddirektør for Copenhagen Business Confucius Institute velkomsttale. H.E. hr. Liu Biwei, Den kinesiske Folkerepubliks ambassadør til Kongeriget Danmark åbningstale. Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af og international præsident for Schiller Instituttet og en betydningsfuld medforfatter af»den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen«; mangeårig leder i LaRouche-bevægelsen og gift med den amerikanske statsmand, økonom og filosof Lyndon LaRouche; forkvinde for det tyske politiske parti Bürgerrechtsbewegung Solidarität (Borgerrettighedsbevægelsen Solidaritet), BüSo. Introduktion v/tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark. Liu Chunrong, PhD., associeret professor, School of International Public Affairs, Fundan Universitetet; eksekutiv vicedirektør for Fundan-European Centre for China Studies, Københavns Universitet. De ca. 80 deltagere inkluderede fem ambassadører samt diplomater fra seks andre ambassader, mange medlemmer og kontakter af Schiller Instituttet, og andre interesserede som har specielle tilknutning til Kina. Denne konference er den tredje i rækken af Manhattan-projekt -konferencer i København siden januar, som Schiller Instituttet har arrangeret. Video/lydfiler med Zepp-LaRouches tale samt de øvrige taler på seminaret findes her: KONTAKT OS: Skt. Knuds Vej 11, kld. tv., 1903 Frederiksberg C,

2 Tom Gillesberg: Jeg har den store ære at introducere Helga Zepp-LaRouche, der på trods af et temmeligt travlt program med interventioner i både Tyskland og USA, men også i hele verden, er rejst herop. Blot en kort introduktion: Fr. Zepp-LaRouche har siden 1977 været hustru og nær medarbejder til Lyndon LaRouche, den amerikanske økonom, filosof og statsmand, der i USA yder lederskab for, at USA skal vende tilbage til det, der var dets grundlæggeres hensigt, og for at fremme suveræne nationer, der kan samarbejde som ligestillede til gavn for alle nationer og folkeslag. Helga har, tror jeg, et meget nært forhold til Kina. Som ung rejste hun, i 1971, på Kulturrevolutionens højdepunkt, som en af de første vestlige journalister til Kina og så her direkte på stedet, hvad der foregik. Hun blev dernæst politisk aktiv i LaRouche-bevægelsen og indledte en livslang kamp for en ny, retfærdig, økonomisk verdensorden og muligheden for, at alle nationer og folkeslag kan udvikle sig. Hun grundlagde dernæst, blandt mange andre ting, Schiller Instituttet i I dag er hun formand for det tyske, politiske parti, Bürgerrechtsbewegung Solidarität (Borgerrettighedsbevægelsen Solidaritet), BüSo. Hun var meget aktiv efter Berlinmurens fald og en af ophavsmændene til Schiller Instituttets program for udviklingen i verden efter Jerntæppets fald, programmet for Den produktive Trekant Paris-Berlin-Wien, Lokomotiv for Verdensøkonomien. Da dette program ikke realiseredes, var hun meget aktiv i udvidelsen af dette program til Den eurasiske Landbro, der spændte fra Kina og Asien til Europa, med udvikling af hele dette område. Som en del af dette besøgte hun mange gange Kina for at tale om behovet for en Ny Silkevej og vandt faktisk sit tilnavn i Kina som»silkevejsladyen«for sin indsats for at få Kina til at indlede denne politik. Hun har siden da været drivkraften bag afholdelsen af snesevis af konferencer i Europa og USA om nødvendigheden af at skabe et paradigmeskift for at få den vestlige verden ud af sin mangeårige økonomiske, strategiske og kulturelle krise. Og i løbet af de seneste år har hun været en af arkitekterne bag denne rapport,»den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen«. Hun leder også kampagnen for at stoppe de aktuelle, geopolitiske spil, der truer med at udløse en atomkrig, og i stedet få USA og Europa til at tage imod BRIKS-landenes tilbud om at tilslutte sig dem i en inkluderende verdensorden, hvor alle verdens nationer på lige fod samarbejder om at sikre fred og udvikling for alle nationer. Så jeg tror, det er meget passende at du nu er her for direkte at fortælle, hvad der foregår, så Velkommen! H.E. hr. Liu Biwei, Den kinesiske Folkerepubliks ambassadør til Kongeriget Danmark holdte åbningstalen. Helga Zepp-LaRouche: Mange tak, Tom, for denne venlig introduktion. Jeg befinder mig i et vist dilemma, for jeg vil gerne forelægge for jer det potentiale, der ligger i dette program, og i betragtning af, at de vestlige medier har rapporteret meget lidt om det, befinder jeg mig i et dilemma, for jeg må fortælle jer, at dette er det vigtigste, politiske initiativ på planeten netop nu. Mit dilemma stammer fra den kendsgerning, at jeg, ved at fremlægge denne idé for jer, med det samme må fortælle jer, hvorfor det er tilfældet, og det er den kendsgerning, at verden er langt tættere på en ny, global krig, end de fleste mennesker har nogen anelse om. Denne nye politik for Den nye Silkevej, der kommer fra Kina, men som i mellemtiden har vundet tilslutning fra mange lande, er den eneste politik til at undgå krig, der er til rådighed. Den Fjerde Internationale Sikkerhedskonference i Moskva har netop fundet sted den april, og hovedtemaet på denne konference var faren for atomkrig. Denne tilstand er en reaktion på den kendsgerning, at NATO er udvidet mod øst, helt op til Ruslands grænser. Der er en hel bunke strategiske doktriner, som Rusland anser for at udgøre en trussel mod deres sikkerhedsinteresser, og så er der naturligvis den frygtelige situation i Ukraine, der, i modsætning til, hvad de vestlige medier har rapporteret eller rettere sagt, ikke har rapporteret i virkeligheden er noget, Vesten opfinder. Jeg har netop her i de seneste to dage, lørdag og søndag, deltaget i en konference i Baden-Baden i Tyskland, i forbindelse med de Tysk-Russiske Kulturdage. Det er en årlig konference, og der var mange tyske industrifolk og russiske og tyske talere, der deltog. Vi var så heldige, at der også var en videokonference i forbindelse med denne konference, der bragte et direkte liveprogram fra den tidligere premierminister i Ukraine, hr. [Mykola] Azarov. Han gav en absolut hårrejsende rapport over tilstanden i Ukraine og den kendsgerning, at landet er ved at blive revet i stykker. Politiske ledere enten tvinges til at gå i eksil, eller også trues de med at blive myrdet; journalister dræbes åbenlyst på gaden; man bygger skyttegrave; og, som I ved, så uddanner amerikanske soldater nu Nationalgarden, der består af mange nazistiske elementer. For russerne er dette ekstremt alvorligt, for vi befinder os kort tid før 70-året for nazismens og Anden Verdenskrigs afslutning, og folk følte virkelig rædsel ved at se denne opbakning til nazister, 70 år efter Anden Verdenskrig. Jeg vil ikke gå i dybden med dette spørgsmål; det kan vi gøre under den efterfølgende diskussion, hvis folk har nogle spørgsmål. Men jeg mener, at krisen, især i Ukraine jeg kunne også pege på Mellemøsten, der befinder sig i en lignende, forfærdelig tilstand gør det meget, meget klart, at, hvis vi som menneskehed ikke kan gå væk fra geopolitik geopolitik var årsag til to verdenskrige i det 20. århundrede, og i øjeblikket truer fortsættelsen af geopolitik med en ny, 2 Schiller Instituttet februar 2015

3 global krig. Jeg vil blot lige nævne en artikel i New York Times fra 19. april, hvor to generaler, gen. James Cartwright, der er tidligere chef for USA s Strategiske Kommando, og gen. Vladimir Dvorkin, der er efterretningschef for de Russiske Strategiske Atomstyrker, i fællesskab skrev en artikel, der sagde, at verden aldrig har været så tæt på faren for en global atomkrig, og hermed udslettelse, som netop nu. Årsagen er selvfølgelig, at selv de almindelige regler for adfærd blandt nationer, som eksisterede under den Kolde Krig, og hvor man havde en rød telefon mellem Kennedy og Krustjov, ikke længere eksisterer; man har de to atommagter, fra NATO og Vesten og Rusland, der permanent er klar til affyring efter varsel. Affyring efter varsel betyder, at der kun er ganske få minutter til at respondere, hvis den ene af siderne opsporer en affyring, enten tilsigtet eller ved et uheld, så har man nogle få minutter, som faktisk skønnes til tre minutter, til at respondere eller blive elimineret. Dette viser, hvor ekstremt tæt vi er på faren for en global udslettelse af civilisationen. For, hvis dette skete, ville vi ikke længere eksistere som menneskehed. Jeg siger det så alvorligt for at sige, at dette så meget desto mere påtrængende kræver en ny fremgangsmåde. Og denne nye fremgangsmåde må være at gå bort fra geopolitik og gå i retning af menneskehedens fælles mål. Det falder så heldigt, at den politik, som foreslås af præsident Xi Jinping, og som han kalder en»win-win«-politik, er netop dette. Det er idéen om, at, med Den nye Silkevej har vi en politik, hvor hvert land, der deltager i den, vil få gavn af det. Kinas politik med Den nye Silkevej og Den maritime Silkevej er ikke en ny imperiepolitik, der skal erstatte den anglo-amerikanske imperiepolitik. Den er en helt ny model for nationen blandt andre nationer, med det enorme eksempel med det kinesiske, økonomiske mirakel, som Kina har været i stand til at udvikle i løbet af de seneste 30 år I ved, hvor Kina i løbet af 30 år udviklede sig lige så meget, som de fleste industrinationer behøvede 100 eller 200 år for at udvikle. Kina tilbyder nu at eksportere denne model og lade andre nationer på en lignende måde få gavn af den samme form for økonomiske mirakel, som Kina fik gavn af. BRIKS-alliancen Verden har forandret sig siden juli måned sidste år, med BRIKS-landenes topmøde i Fortaleza, Brasilien. Dette billede er taget ved denne lejlighed og viser lederne af Rusland, Indien, Brasilien, Kina og Sydafrika. De indgik grundlæggende set i en ny, strategisk alliance en økonomisk alliance, som premierminister Modi karakteriserede på følgende måde: Han sagde:»dette er den første alliance mellem nationer, der ikke defineres af deres aktuelle kapacitet, men af deres fremtidige potentiale for udvikling.«ved en anden lejlighed sagde Modi, at Indiens største potentiale bestod i, at 60 % af dets befolkning er under 30 år gammel, og derfor kan de, hvis de er veluddannede og udviklede, komme andre nationer, der har demografiske problemer, som f.eks. Tyskland, til hjælp. Disse lande gjorde det, at de indgik en enorm mængde af økonomiske traktater og økonomisk samarbejde, inklusive den fredelige udvikling af nye atomkrafttyper, der ikke februar 2015 kan udgøre en fare, udvikling af fusionsenergi, fælles rumprojekter, rejser ud i rummet og mange andre højteknologiske samarbejdsområder. Dagen efter mødtes de med lederne af Sydamerika, med organisationerne CELAC [Fællesskabet af Latinamerikanske og Caribiske Stater] og UNASUR [Unionen af Sydamerikanske Nationer]. Lidt senere havde de også møder med lande i ASEAN [Associationen af Sydøstasiatiske Nationer], og i realiteten har vi nu et fuldstændigt parallelt system af økonomier, der virkeligt kommer til at udgøre infrastrukturudviklingen i verden. Her har vi et officielt billede af Den nye Silkevej og Den maritime Silkevej, der viser den Gamle Silkerute fra Xi an, og faktisk går den endnu længere mod vest, Lianyungang, hvor denne Silkevej slutter ved Det kinesiske Hav, videre hele vejen gennem [storbyen] Urumqi og Centralasien og ind i Europa. Den maritime Silkevej forbinder faktisk Afrika og meget af Stillehavet med Europa, og den er modelleret efter den berømte Maritime Silkevej fra det 15. århundrede, der allerede dengang forbandt verdens nationer. Jeg vil gerne ganske kort fortælle, at det gjorde os ovenud lykkelige, da Xi Jinping annoncerede Den nye Silkevej i Kasakhstan i 2013; vi hoppede højt op i luften i Schiller Instituttet, for vi havde promoveret denne idé. Dette var vores forslag, da Berlinmuren faldt i 1989, og Muren ikke længere fandtes. Vi sagde så, lad os forbinde Paris med Berlin og Wien, som udgør et trekantsområde på størrelse med Japan og har den største koncentration af industriel kapacitet i verden; og lad os skabe korridorer til Warszawa, til Kiev og til Balkanlandene. Det ville have været en perfekt intervention. Ulykkeligvis havde man på den tid, til trods for, at der var en god respons, Bush senior og Margaret Thatcher, og de havde nogle helt andre idéer. De ønskede at reducere Rusland fra at være en supermagt til at blive et tredjeverdensland, der eksporterede råmaterialer. Derfor introducerede de i stedet chokterapien, der afmonterede Ruslands industrielle potentiale mellem 1991 og 1994, til der kun var 30 % tilbage. Men da Sovjetunionen så brød sammen i 1991, forbandt vi denne trekant, Paris-Berlin-Wien, og vi sagde: OK, nu er Jerntæppet væk; nu kan vi få udviklingskorridorer, der forbinder Europas og Asiens befolknings- og industricentre gennem korridorer. Vi undersøgte så, hvor der var de bedste geografiske forhold. Jeg bør sige, at vi lod os meget inspirere af Sun Yat-sens jernbaneprogram; Sun Yat-sen, der var grundlægger af det moderne Kina, og som havde udviklet et helt netværk af kinesiske jernbanelinjer, og det tog vi med i vores program. Da vi søgte de bedste geografiske betingelser fandt vi, ikke overraskende, at den gamle Transsibiriske Jernbane og den Gamle Silkevej, den antikke Silkevej, var placeret på de bedste geografiske placeringer for at bygge en sådan infrastruktur. På dette tidspunkt begyndte så denne chokterapi at ødelægge Ruslands økonomi, men vi fortsatte med at afholde seminarer vi afholdt i hundredevis af seminarer, i Europa, USA og sluttelig i Warszawa, Budapest og Moskva. I 1996 afholdt vi endda en konference i Beijing, hvor den kinesiske Schiller Instituttet 3

4 Statsledere fra de fem BRIKS-nationer fra deres topmøde i Fortaleza i Brasilien juli Den kinesiske tv-station CCTVs kort over Kinas plan for Et bælte, en vej, bestående af Den nye Silkevejs økonomiske bælte samt Den martime Silkevej. Schiller Instituttets forslag efter Berlinmurens fald om infrastrukturinvestering i trekanten Paris-Berlin-Wien, med udviklingskorridorer til resten af Europa. LaRouches forslag fra 1975 om en international udviklingsbank - billedet viser en pamflet fra hans præsidentkampagne i regering havde responderet på vores forslag til alle regeringer om at afholde en stor konference, der promoverede områderne langs med Silkevejen. Jeg deltog som taler og Kina sagde på denne konference, at dette vil blive Kinas langfristede strategi frem til 2010, men dernæst kom krisen i Asien i Krisen i Asien medførte kaos, og dernæst kom krisen med de russiske, kortfristede statsobligationer (GKO) [i 1998]. Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen I mellemtiden blev vi ved med at arbejde med vores oprindelige forslag, der voksede. Det seneste forslag er denne rapport [Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen]: Det er en 370 siders undersøgelse, som i realiteten er idéen om at forbinde hele verden gennem infrastrukturkorridorer. Her ser I nogle af disse projekter, der allerede er ved at blive bygget, af BRIKS og af nogle andre lande f.eks. er Kina nu ved at bygge en transkontinental jernbane fra Brasilien til Peru, og det er bogstav A [se kort]. Dette projekt er allerede påbegyndt for Latinamerika har intet infrastrukturnetværk! Det befinder sig stadigvæk som i kolonitiden, hvor man har små jernbaner, der fører fra bjerget med jernmalm ud til kysten; men hvis man vil rejse fra Peru til Brasilien, må man rejse via Miami. Idéen er at udvikle et kontinentalt jernbanesystem. Nummer 1 [på kortet] er Nicaraguakanalen, som vil blive en sekundær Panamakanal, hvilket selvfølgelig er et ekstremt vigtigt projekt, der vil betyde, at Nicaragua har meget gode chancer for at blive et industriland, med en forbedret levestandard for sin befolkning. Selvfølgelig går»de Grønne«(miljøaktivister, -red.) amok og siger, at der er to fiskere, der må genplaceres. Men for det første vil disse mennesker modtage kompensation, og for det andet, så kan der ikke blive nogen industriudvikling uden infrastruktur. Uden infrastruktur vil der ikke engang være landbrug, for uden infrastruktur kan man ikke transportere og forarbejde fødevarerne. Dernæst er der naturligvis Beringstrædet, nr. 2. For nylig har Vladimir Yakunin, chefen for de Russiske Jernbaner, annonceret dette og foreslog en fast togforbindelse fra London og hele vejen gennem Beringstrædet til New York. For et par år siden deltog hr. LaRouche og jeg i en konference i Moskva, hvor fædrene til Beringstræde-projektet var til stede. De var alle ældre herrer over 80, og de sagde:»ih, om 20 år kan vi rejse med magnettog fra Acapulco gennem Beringstrædet til Mumbai, og det vil være meget hurtigere end at rejse med skib i dag«, og de havde en virkelig pionérånd. Dette er meget vigtigt, for denne forbindelse vil ikke alene forbinde transportlinjerne i Nordamerika med dem i Eurasien; den vil også være af altafgørende betydning for at åbne op for det arktiske område. I det fjernøstlige Rusland har man alle de råmaterialer, der findes i Mendelejevs Periodiske System, og de repræsenterer et meget vigtigt potentiale for råmaterialer for de næste 100 år, ikke alene for Rusland, men også for Europa, USA, Kina, Japan og Korea. Det skal udvindes på denne måde, for disse råmaterialer befinder sig i permafrosten, og man må derfor bygge byer, med en kuppel, hvor folk kan leve. Man kan ikke bare bo under sådanne permafrostbetingelser, men man må udvikle det på en bestemt måde, for at det er en mulighed. Jeg kunne gå dybere ind i mange andre projekter Seikan-tunnelen mellem de japanske øer eksisterer allerede, og den forbinder to vigtige øer i Japan. Bohai-tunnelen vil forbinde to kinesiske byer og forkorte transportenvejen. 4 Schiller Instituttet februar 2015

5 Verdenslandbro-netværket Hovedforbindelser og Korridorer *Besluttede, under opførelse eller færdige projekter Bredde: km Grafisk fremstilling af en»udviklingskorridor«bymæssigt industrikompleks baseret på atomkraft Område med intensivt landbrug Netværk af veje Regionalt jernbane- og magnettognetværk Hovedforbindelse (jernbane, magnettog, supermotorvej) Flod/Kanal Olie- eller gaspipeline Mindre Byer Forbindelser: 1. *Store Inter-oceaniske Kanal, Nicaragua 2. Tunnel under Beringstrædet 3. Forbindelsen mellem Sakhalin-øen og Fastlandet (Rusland) 4. Tunnel mellem Sakhalin og Hokkaido 5. *Seikan-tunnelen 6. Undersøisk tunnel Japan-Korea 7. *Bohai-tunnelen 8. Bro over Malaccastrædet 9. Bro over Sundastrædet 10. Kra-landtangen med Krakanal 11. *Jernbanetunnel under Bosporusstrædet 12. *Udvidelse af Suezkanalen 13. Forbindelsen Italien-Tunesien 14. Tunnel under Gibraltarstrædet 15. *Tunnel under Den engelske Kanal 16. *Skandinaviske kontinentale forbindelser Hovedjernbanelinjer eksisterende planlagt og foreslået Silkevejens økonomiske bælte Korridorer: A *Transkontinental jernbane mellem Peru og Brasilien B Darien-Gab-jernbaneforbindelse mellem Nord- og Sydamerika C Jernbane fra Alaska og Canada til resten af det kontinentale USA D Beringstrædeforbindelse E Transsibiriske korridorer F *Det økonomiske Silkevejsbælte G *Internationale Nord/Syd-transportlinje H *Jernbanelinjer tværs over Afrika I Australske Ring-jernbane J *Maritime Silkevej K *Nordlige Sørute Den brune linje her er det faktiske Økonomiske Silkevejsbælte, der nu promoveres af Kina; denne større, grå linje er Det 21. århundredes Maritime Silkevej; men som I kan se, så strækker den sig hele vejen til Europa og ind i Afrika. Sidste år var premierminister Li Keqiang flere gange i Afrika, og han foreslog at forbinde alle afrikanske hovedstæder via et højhastigheds-togsystem. Jeg ved fra mange afrikanere, ledere og ledende politikere, at de er meget glade for dette, for Afrika har netop nu et presserende behov for udvikling. Jeg mener, at hvis man ser på den forfærdelige flygtningekrise med mennesker, der drukner i tusindtal i Middelhavet, så er det indlysende, at den eneste måde at overvinde denne utrolige tragedie er at bringe udvikling til Afrika. Hvis Europa tænkte sig om, så ville de gå med! I stedet for at sende Triton-bådene for at jage flygtningene tilbage, hvilket udgør Europas totale, moralske bankerot. Dette er meget interessant, for det store spørgsmål kommer altid:»hvem skal finansiere alt dette?«som I ved, så aftalte BRIKS-landene, sammen med nogle af de andre lande, allerede på Fortaleza-topmødet i Brasilien at skabe nye finansinstitutioner: BRIKS Nye Udviklingsbank, [Reservevalutafonden CRA (Contingency Reserve Arrangement)] og [efterfølgende blev] AIIB [Den Asiatiske Infrastruktur-Investeringsbank] grundlagt sidste oktober, ligesom også en hel række øvrige banker. Dette stammede fra den idé, at, da krisen i Asien fandt sted i 1997, hvor spekulanter som George Soros spekulerede imod valutaen i lande som Korea, Fillippinerne og Thailand og på kun en uge spekulerede disse valutaer % ned, og disse lande havde intet forsvar; så konkluderede de:»ok, vi må februar 2015 beskytte os«, og så skabte de CRA, som er en valutafond på 100 mia. dollar, der vil forsvare alle deltagerlandene mod spekulative angreb. AIIB, den Nye Udviklingsbank, den Nye Silkevejsfond, Shanghai Samarbejdsorganisationens bank [SCO Udviklingsbank] og SAARC [Sydasiatiske Association for Regionalt Samarbejde] Udviklingsfonden er alle nye banker, der følger et radikalt andet princip end Wall Street og City of London, eller Frankfurt, for den sags skyld. De siger, vi deltager ikke i spekulation, men vi vil udelukkende anvende disse midler til investering i realøkonomien, i disse projekter. Og det er et presserende behov, for som I ved, på trods af Federal Reserves og nu også [formanden for ECB] hr. Draghis kvantitative lempelse, hvor de trykker penge, som om der ikke var en dag i morgen, så når pengene aldrig frem til industrierne! For bankerne, spekulanterne, foretrækker at holde kasinoet i gang. Dette har nu faktisk nået et punkt, hvor IMF ved sit årlige møde, der netop har fundet sted i Washington, selv udgav en rapport, der siger, at vi står over for et kollaps, der er større end i 2008, med Lehman Brothers kollaps. Flere økonomer fra JPMorgan og andre banker advarede om, at der kunne komme en samtidig aktie- og obligationskrise, som ville forårsage en nedsmeltning af systemet. Eller hvis Federal Reserve sætter renten blot en lillebitte smule op, så kunne hele derivatboblen på 2 billioner dollar briste. Hvis Trojkaen og ECB skubber Grækenland ud af eurozonen, så kunne dette også udløse et kollaps, for det ville ikke så meget skade Grækenland, som det ville nedsmelte de europæiske banker. Disse nye banker er således de facto en redningsbåd når Schiller Instituttet 5

6 vi er konfronteret med den umiddelbare fare for et sammenbrud. Som I sandsynligvis har bemærket, da spørgsmålet om, hvem der skulle være grundlæggende medlemmer af AIIB - den blev konstitueret allerede sidste oktober, men fristen for landenes tilslutning som grundlæggende medlemmer var den 31. marts [2015] - så lagde USA et kraftigt pres på sine allierede for ikke at tilslutte sig. De ønskede ikke, at Sydkorea skulle gå med; de ønskede selvfølgelig ikke, at Europa skulle gå med, og de lagde maksimalt pres på asiatiske lande for ikke at gå med. Men det faldt således, at USA s bedste allierede, Storbritannien, blev det første europæiske land, der tilsluttede sig, og det virkede som et hul i dæmningen, og så tilsluttede Tyskland, Frankrig, Italien, Schweiz, Østrig og alle de skandinaviske lande sig. Det endelige antal lande, der tilsluttede sig, blev 57 lande. De deltager i forskellig grad i denne nye bank, og folk indser selvfølgelig, at det, som Kina tilbyder med økonomisk samarbejde om disse projekter, er langt mere attraktivt end at deltage i flere spekulative bobler, der sluttelig vil briste. Det lå allerede klart fra det stiftende møde i oktober, men i mellemtiden blev det til mange flere stater. Dette er meget interessant, for når man sammenligner med det forslag, som min mand, hr. LaRouche, udarbejdede i Det hed den Internationale Udviklingsbank og var grundlæggende set den samme idé som AIIB i dag repræsenterer, der siger, at IMF og Verdensbanken ikke stiller tilstrækkelig kredit til rådighed for udvikling i den Tredje Verden. Min mand udarbejdede dette forslag i 1975, og forslaget indgik i De Alliancefri Landes endelige resolution i Colombo, Sri Lanka, i 1976, og beskrev den samme idé som AIIB. Verdensbanken bruger kun 24 mia. dollars om året til projekter. Men udviklingslandenes faktiske behov er omkring 8 billioner dollars hen over de næste år! Det kan Verdensbanken umuligt klare, så denne bank, AIIB, samt de andre banker, vil vokse og blive mere produktive. Dette er af afgørende betydning, for det, som AIIB og den Nye Udviklingsbank, og dette nye, økonomiske system, der er ved at vokse frem, repræsenterer, er ganske anderledes end monetarisme. Monetarisme er idéen om, at man skal have maksimal profit, og at realøkonomien ikke tæller. Som I alle ved, så hvis man har et industriforetagende, der afskediger , så stiger aktierne! Det giver ingen mening. I monetarismens verden forklares dette med den idé, at firmaet bliver»mere produktivt«, fordi færre arbejdere arbejder mere, og derfor er profitten større; men set ud fra et realøkonomisk standpunkt så giver det overhovedet ingen mening. Det er præcis denne filosofi, der har medført, at Trojkaen har ødelagt Grækenland. Det er lykkedes dem at reducere den græske økonomi med en tredjedel, forøge ungdomsarbejdsløsheden til 65 %, og folk er ekstremt ulykkelige, ikke bare i Grækenland, men også i Italien, Spanien, Portugal osv. Alexander Hamilton og kreditsystemet Vores forslag, både med den Internationale Udviklingsbank og disse nye banker, er i realiteten, at man går tilbage til en helt anden model. Den bygger på idéen hos denne mand, som I sikkert alle genkender det er Alexander Hamilton, USA s første finansminister. Han skabte i realiteten USA ved at skabe Nationalbanken og kreditsystemet, for det, han gjorde, var, at han forenede de amerikanske stater efter Uafhængighedskrigen, hvor de forskellige stater var fuldstændigt gældssatte. Han forenede disse delstater ved at overtage deres gældsforpligtelser, som han sagde ikke længere var deres ansvar. Vi vil, som en føderal stat, en nationalstat, overtage denne gæld, og vi vil transformere den til en kreditfunktion, der udelukkende tilsigter udvikling af områderne. Og det var rent faktisk grundlæggelsen af USA. Denne idé om et kreditsystem, som ikke er monetarisme, men er idéen om, at kredit kun kan udstedes til fremtidig produktion i realøkonomien, og ikke til spekulation, denne model var det, som skabte USA som en betydningsfuld industrimagt. For på trods af den kendsgerning, at nogle efterfølgende præsidenter forsøgte af nedlægge det, så vendte USA tilbage til det, igen og igen. Det var den politik, der blev forfulgt af John Quincy Adams; det var Abraham Lincolns politik med greenbacks (den grønne dollar); og det var Franklin D. Roosevelts politik. Det var på denne måde, at Roosevelt bragte USA ud af 1930 ernes depression, gennem at opbygge Reconstruction Finance Corp., Kreditanstalten for Genopbygning der finansierede New Deal, og det var sådan, USA kom ud af depressionen. Det var ligeledes grundlaget bag den tyske 6 Schiller Instituttet februar 2015

7 Kreditanstalt für Wideraufbau, den statslige bank, der var med til at finansiere genopbygningen af Tyskland og det tyske økonomiske mirakel efter Anden Verdenskrig og det var designet efter Reconstruction Finance Corp. Dette er således ikke noget nyt. Det er en gennemprøvet model og har altid været grundlaget, når der har været fremgang i realøkonomien, i stedet for finansmarkederne. Jeg taler ikke om finansmarkederne, jeg taler om virkelig, fysisk produktion, der sikrer folkets levebrød og det almene vel. Glass/Steagall-bankopdeling er første skridt Det første skridt, vi har opfordret til Tom nævnte det og vi mener, at det i absolut forstand er et spørgsmål om krig eller fred, om det vil lykkes os at få de europæiske nationer og USA til at gå med i dette»win-win«-system, et ikke-geopolitisk system, der inkluderer alle. Som jeg nævnte, så er Wall Streets og City of Londons finanssystem ved at nedsmelte, og det bliver værre end i Den eneste måde, hvorpå vi kan forhindre dette i at føre til et kaotisk sammenbrud, er ved at vende tilbage til Glass/Steagallbankopdelingsloven, som Franklin D. Roosevelt indførte i 1933, som sit svar på sammenbruddet i perioden Han opdelte bankerne ved at adskille de kommercielle banker fra investeringsbankerne, således at disse sidstnævnte ikke havde adgang til aktiverne i de kommercielle banker. Dette system eksisterede fra 1933 og frem til 1999 i USA, og man havde praktisk taget det samme system i Europa, for man havde en stærkt reguleret banksektor. Men det kunne kræfterne på Wall Street ikke lide, for det formindskede naturligvis deres profit, så de arbejdede meget hårdt på at fjerne det. Det lykkedes dem i 1999, og hele super-ekspansionen af spekulationsområdet opstod først efter, at denne lov blev fjernet. De gode nyheder er, at der netop nu er en aspirerende præsidentkandidat i USA, der siger, at hans første embedshandling, hvis han kommer ind i Det Hvide Hus, bliver at genindføre Glass/Steagall-loven. Vi taler om tidligere guvernør for staten Maryland, Martin O Malley, om hvem mange aviser skriver, at han har gode chancer for at blive nomineret til det Demokratiske Partis præsidentkandidat, for mange mennesker mener, at Hillary Clinton er gået for meget på kompromis med at føre en dårlig politik, da hun var udenrigsminister. Men Martin O Malley står ikke alene, for der er en masse mennesker omkring ham, der siger, at USA må vende tilbage til at være en republik; det må vende februar 2015 tilbage til at sætte det almene vel over Wall Streets interesser. Og dette er i virkeligheden spørgsmålet om»at være eller ikke være«for hele verden. Hvis denne reorganisering finder sted, så kunne USA med lethed tilslutte sig BRIKS-landenes indsats i AIIB og andre lignede ting. Som I ved, har Grækenland også krævet for det er ikke muligt at betale al deres gæld; som I ved, så forblev kun 3 % af pengene af alle redningspakkerne til Grækenland i landet, mens resten i virkeligheden gik til de europæiske banker. At kræve, at Grækenland skal betale hele denne gæld tilbage, er simpelt hen umuligt! Den græske regering har fremført, at den ønsker en Europæisk Gældskonference, ligesom med Tyskland i 1953, uden hvilken det tyske, økonomiske mirakel aldrig ville have fundet sted. Hvis alt dette sker, og det kunne ske i den nærmeste fremtid, kan Europa med lethed deltage i det internationale samarbejde. Silkevejen Jeg vil blot sige, at den Gamle Silkevej ikke blot drejede sig om udveksling af silke, porcelæn, papir, bogtrykkeri, krudt og mange, mange andre varer, men, hvad der er vigtigere, så drejede det sig om udveksling af idéer og teknologier. Kundskaben om at fremstille silke er vigtigere end silken; kundskaben om at trykke bøger er vigtigere end bogen. Den gamle Silkevej drejede sig således om en ekstremt vigtig udveksling af varer og kultur, om idéer og forståelse folkeslagene imellem og det samme vil blive tilfældet med den Nye Silkevej, blot med moderne midler. Dette er grunden til, at vi siger,»den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen«, hvor vi har kamelerne, der ligesom symboliserer den Gamle Silkevej, og så ser man et magnettog og en robot på Månen, for at give en idé om, at udvekslingen af teknologier og varer i den moderne verden vil bestå af de mest avancerede teknologier, til gavn for hele menneskeheden. På dette kort ser I ørknerne i verden: Et meget bredt ørkenbælte, der strækker sig fra Afrikas Atlanterhavskyst, gennem Sahara/Sahel-zonen, Den arabiske Halvø, Mellemøsten og hele vejen til Kina. Denne ørken vokser. Den ekspanderer. Dernæst ser vi ørkenen i det vestlige USA, et område, der i øjeblikket er ødelagt af en voldsom tørke i Californien og Texas, og i alle staterne vest for Mississippi; og så Brasilien, der også lider under tørke. Dette er nu meget alvorligt i USA. Her ser vi et kort over knapheden af ferskvand; og her Schiller Instituttet 7

8 ser vi en indikator for en truet vandsituation. Jeg vil blot lige nævne, at Californiens guvernør Brown har bebudet en nedskæring af ferskvandsforbruget på 25 % og helt op til 36 %! Det betyder døden for californisk landbrug; i området i det sydlige Californien, f.eks., i Central Valley, produceres 40 % af alle landbrugsvarer i USA, og dette område er nu i færd med at blive totalt ødelagt. Her ser vi et tidligere vandreservoir, der næsten er helt udtørret. Her ser vi mængden af sne på bjergene; i 2013 var der relativt meget sne, og sidste år var der ingen sne, så tørken breder sig, og en nedskæring af ferskvandsforbruget betyder selvfølgelig, at man slår folk ihjel. Man kan ikke reducere vandforbruget hvor skal disse mennesker gå hen? Der er allerede store og små byer, hvor folk har problemer. Det drejer sig ikke bare om at vande deres græsplæner; det drejer sig om offentlige brusebade, om vandrationering, og sluttelig må folk flytte, for uden vand er der intet liv. Store flokke af kreaturer er allerede forsvundet, hundrede tusinder stykker kvæg, og idéen om blot at acceptere dette for, som guvernør Brown siger,»rent historisk kan Californien kun bære en potentiel befolkning på mennesker«er latterlig, eftersom der i øjeblikket bor 39 millioner mennesker i Californien! Idéen om at sige, at der kun er plads til , er fuldstændig uhistorisk med hensyn til, hvad menneskets rolle er, mennesket, der adskiller sig fra dyret ved sin evne til at forøge livsmulighederne for flere mennesker, gennem at forbedre produktiviteten, ved at transformere industrierne, infrastrukturerne, og således udvikle planeten. Det er indlysende, at Kina har valgt en helt anden fremgangsmåde. Her ser man, hvordan Kina i realiteten er det eneste land, der har skabt en meget stor omdirigering af ferskvand: På den ene side har vi Tre Slugters-dæmningen, der nu producerer 22 gigawatt elektricitet og har fjernet oversvømmelserne, der dræbte mange tusinde mennesker før i tiden. På den anden side har vi, hvad der er endnu vigtigere, projektet for omdirigering af ferskvand fra Yangtze-flodens sydlige område, igennem en nordgående rute til den Gule Flod og Kinas ørkenområde; og gennem en mellemrute til regionen omkring Beijing. Denne model følges nu i Indien af Narendra Modi, der netop har aftalt at tæmme vandet, der kommer ned fra Himalaya, og også skabe kanaler ud af 101 indiske floder. De fleste mennesker tager ikke i betragtning, at vand ikke er en naturlig ressource på samme måde som jern- 8 Schiller Instituttet februar 2015

9 malm, eller guld, eller hvad som helst: Man kan ikke opbruge det, fordi vand er organiseret som globale cyklusser, hvor 90 % af nedbøren falder over havene, og kun 10 % falder over land. Solen forårsager fordampning, der fører til dannelse af skyer, og så regner det; og menneskelig aktivitet kan gøre denne cyklus mere effektiv. Det drejer sig jo ikke bare om, at så regner det på landjorden, og så strømmer vandet tilbage i havet. Man kan anvende det i landbruget, og man kan bruge det i industriproduktion, og man kan bruge det i andre bymæssige aktiviteter; og mennesket evner faktisk at gøre dette mere effektivt. Her ser vi en meget interessant sammenligning man ser her omdirigering af vand i USA. Selv om Kinas projekter for omdirigering af vand først er påbegyndt langt senere, så er de næsten dobbelt så store, hvilket demonstrerer en helt anden filosofi. Her ser vi et meget vigtigt projekt, som er en del af fremgangsmåden til bekæmpelse af ørkenen, og dette er Transaqua-projektet omkring Tchadsøen, som er idéen om, at man kan fjerne meget af tørken i Sahelzonen og omkring Tchadsøen ved på den ene side at bringe noget af overskudsvandet fra Congoflodens hovedløb, gennem floder og kanaler, ind i Tchadsøen, der nu er blevet reduceret til mindre end 10 %; og på den anden side, gennem en sekundær kanal langs med Nilen få en enorm forøgelse af landbrugsarealet i Afrika; og nu også for at bringe virkelig udvikling til disse lande, uden hvilken man vil få endnu flere mennesker, der flygter fra Boko Haram, der nu er kommet til Tchadsøen og Nigeria. Uden et ægte perspektiv for udvikling findes der ingen måde, hvorpå denne udvikling ændres. Den menneskelige art er den eneste art, der igen og igen kan forbedre sine levevilkår. Tænk blot på, hvilken enorm udvikling, menneskeheden har skabt, i de seneste eller år, siden den sidste istid. Vi har forøget Jordens potentielle befolkningstal fra højst 5 millioner, til nu omkring 7 milliarder. Dette skyldes den kendsgerning, at mennesket, ulig dyrene, kan gøre nye opdagelser, kan opdage de fysiske principper bag vort fysiske univers og tænke ting, der aldrig før har været tænkt. Angrebet på ferskvandskrisen er derfor ikke blot et spørgsmål om at opbruge grundvandet, for grundvandet kan genopfyldes, men det er alt for langsommeligt. Det drejer sig ikke blot om at omdirigere floderne, om dæmningerne, men det drejer sig specielt om at yde indflydelse på den globale, cykliske vandproces. Der er en forbindelse mellem det, der sker i vort Solsystem, og regn. Solen, der skinner på havene, forårsager fordampning, men Solen er ikke den eneste påvirkning fra Solsystemet på vejret; det drejer sig også om kosmisk stråling, der kommer februar 2015 Schiller Instituttet 9

10 fra vores galakse, og som fører til skydannelse, ionisering af fugten og derfor til regn. Det er noget, som vi ikke blot behøver vente passivt på skal ske; men vi kan f.eks. undersøge, hvad der sker i vores galakse, som øver indflydelse på vejret, og således bedre forstå, hvordan vi kan skabe mere vand. Her ses vores Solsystem i en cyklus på 32 millioner år, hvor den bevæger sig langs med Mælkevejen. Mælkevejen udgør grundlæggende set en flad skive, i hvilken vores Solsystem bevæger sig op og ned i cyklusser, og man får en total forandring i vejrmønstrene, der stammer fra vores Solsystems position i galaksen. Jeg siger ikke, at vi ved alt om det endnu; vi ved, at der findes en masse forbindelser mellem Solsystemet, Galaksen og vejrmønstrene på vores Jord. Jeg kan forsikre jer om, at hvis man ser på disse langfristede forandringer i vore vejrmønstre, så er disse ting langt vigtigere, end hvad det du fylder på din lille bil skaber af CO²-produktion, for dette er kræfter af en helt anden størrelsesorden. Selvfølgelig skifter klimaet, men de galaktiske processer er i virkeligheden årsag til det. Idéen om at anvende kosmiske stråler og ionisering af fugt anvendes allerede med succes af Israel og nogle Golfstater; Rusland forsker meget i det, og det er, hvad vi må gøre. Grunden til, at jeg siger dette, er, at Silkevejen ikke bare drejer sig om at bygge jernbaner fra Dunhuang til Lissabon eller et andet sted; det drejer sig ikke bare om at bygge veje og kanaler. Den moderne Silkevej, den Nye Silkevej, drejer sig, præcis som den gamle Silkevej gjorde, om udveksling af idéer og teknologi, for alle menneskers almene vel. De store udfordringer i dag er selvfølgelig fattigdommen i verden, faren for krig og faren for mangel på vand, der kunne blive årsag til nye krige. Så den Nye Silkevej og dette er vores forståelse af det, og jeg er sikker på, at vores kinesiske ven vil vise sit perspektiv men det er den filosofi, som vi har anvendt som grundlag for vores fremgangsmåde. At den Nye Silkevej er en vision for, hvordan menneskeheden kan gå bort fra geopolitik og den dumme idé, at vi må kæmpe om knappe ressourcer, og at vi må skabe krige, fordi vi ikke kan lide det andet system, og vi slutteligt må ødelægge os selv; men at vi [i stedet] må foretage det evolutionære spring til idéen om menneskehedens fælles interesser og idéen om at definere den næste fase i evolutionen i alles interesse. Rumfart: Næste fase i evolutionen Hvis vi ser på dette, så påpegede Ruslands vicepremierminister Igor Rogozin for blot to dage siden den kendsgerning, at alle BRIKS-landene er rumfartsnationer. Kina fører an inden for rumfart. Da Kina i december 2013 landsatte Yutu-robotten på Månen, så drejede dette sig om, at i løbet af få fremtidige missioner, jeg tror, det var i 2017, ville disse Yutu-robotter Jadehare bringe helium-3 med tilbage. Helium-3 er en isotop, som i realiteten er et brændstof til fusionskraft. Det er meget mere effektivt end brintisotoperne deuterium og tritium, for med deuterium og tritium i fusionsprocessen anvender man stadig turbiner til at skabe elektricitet på den gamle måde. Men med helium-3 kan man få elektricitet direkte fra de fysiske processer i fusionskraft, og derfor er energieffektiviteten langt højere. Når vi først får fusionskraft, vil dette f.eks. for første gang skabe energi- og råmaterialesikkerhed for Jorden. Energisikkerhed, fordi der på Månen findes flere tons helium-3, der rækker til mange tusinde års energisikkerhed på Jorden; og råmaterialesikkerhed, fordi man med plasmabrænderens høje varme kan tage et hvilket som helst affaldsprodukt, inklusive atomaffald og jeres husholdningsaffald, og forvandle det tilbage til isotoper, som man dernæst kan rekonstruere og skabe nye råmaterialer fra. Så dette er avantgarden af den kurs, menneskeheden må slå ind på, og dette har Kina gjort til sin nationale stolthed. Kina har, i modsætning til Tyskland, der har opført sig meget dumt mht. energi I ved, med denne dumme afvikling af atomkraft, uden at have et alternativ, det var fuldstændigt vanvittigt men Kina har grundlæggende set skabt en situation, hvor de er i den rette position til at løse dette problem, og Rogozin, Ruslands vicepremierminister, har sagt, at BRIKS-landene vil samarbejde om rumfart for at løse disse problemer. Så dette er ekstremt vigtigt, for menneskeheden må foretage springet til ikke at bruge krig som konfliktløsning, som i en tid med atomvåben burde være indlysende. Vi må gå over til et andet regime. Vi må definere menneskehedens fælles mål. Hvis I har set disse billeder med astronauter og kosmonauter og taigonauter, så fortæller de alle sammen det samme: Når de er ude i rummet og ser ned på vores lille planet, denne blå planet, så indser de, at der ikke er nogen grænser. De indser også, at vores planet er ekstremt lille i et meget stort Solsystem i en endnu større galakse, og der er milliarder af galakser. Der er farer, der kommer fra rummet, såsom kosmisk stråling og asteroider; der er alle mulige farer, som vi ikke kan kontrollere på nuværende tidspunkt. Men hvis vi ikke ønsker at lide samme skæbne som dinosaurerne, der blev elimineret for 65 millioner år siden, sandsynligvis fordi en meteorit slog ned på Jorden og skabte så meget støv, at alt planteliv døde, og dernæst førte til at dinosaurerne og 96 % af alle andre arter blev elimineret; hvis vi virkelig er denne skabende art, så burde vi gå sammen om at skabe et forsvar imod fælles farer for vor planet, fælles farer for vores civilisation, og vi burde forene os, og der findes intet bedre billede på det end samarbejde om rumfart. Kinas Kong Fuzi-tradition Hele dette spørgsmål har også en filosofisk dimension. Folk tror, at Kina blot forfølger en udvidelse af sit impe- 10 Schiller Instituttet februar 2015

11 rium; at de vil forfølge deres egne interesser. Men det er min dybeste overbevisning, at det, der virker aktivt i Kina netop nu, især med præsident Xi Jinping, er den år gamle konfucianske tradition i Kina, og jeg var lige ved at sige, at disse mennesker har Kong Fuzi i deres gener! Kong Fuzi var en filosof, der reagerede mod en historisk periode i Kina, der karakteriseredes af krig og stor uro og store omvæltninger, og han udviklede den konfucianske filosofi, som er skøn. Jeg kan blot anbefale jer at studere Kong Fuzi, hvis I ikke allerede gør det. For Kong Fuzi har denne idé, at der må være harmoni i verden, på planeten. Den bedste måde at få harmoni på er f.eks., at der er et hovedbegreb, der kaldes Li, og som er idéen om, at enhver person, enhver nation, bør indtage sin rette plads og udvikle sig på bedst mulig måde, og så får man harmoni. For hvis alle udvikler deres skabende potentiale og deres bedste, maksimale kapacitet, og de tager den andens udvikling som deres egen interesse, og vice versa, så får man fred. Dette bør også bygge på det andet begreb, Ren, der grundlæggende set betyder det samme som kærlighed, eller agape (næstekærlighed) eller caritas, som er det kristne barmhjertighedsbegreb. En ny renæssance for hele verden Det falder således, at disse idéer også er i de bedste, europæiske traditioner. Der er en meget vigtig filosof fra det 15. århundrede ved navn Nicolaus Cusanus, der grundlagde moderne videnskab, grundlagde den moderne nationalstat, og han er meget vigtig: Han gennembrød barrieren mellem middelalderen og moderne tid. For han var faktisk den, der var ophavsmand til Koncilet i Firenze først fandt han håndskrifter i Byzans, som dernæst dannede grundlaget for foreningen af den ortodokse kirke og den romerske kirke men da han ledsagede den ortodokse delegation i 1453 til Koncilet i Firenze, fik han en genial idé. Han sagde:»jeg tænker nu noget, som intet menneske før mig har tænkt«. Han skrev dernæst De Doctor Ignorantia, og han udviklede dette begreb med modsætningernes sammenfald, coincidentia oppositorum, som var idéen om, at helheden har en højere kvalitet end dens enkelte dele, og at det menneskelige intellekt er i stand til at opstille en hypotese, der giver en dybere indsigt i universets love, og i klassisk kunst. Med andre ord er det det menneskelige intellekts skabende evne, der er drivkraften i universets udvikling. Det er f.eks. det, som den russiske filosof Vladimir Vernadskij kaldte, at den menneskelig skabeevne er en geofysisk kraft i universet. Han sagde grundlæggende set han sagde det ikke præcist på denne måde, men meningen med det var at for at komme bort fra middelalderen, fra skolastikken, fra neo-peripatetikerne og de aristoteliske idéer, så måtte man bryde med aksiomerne i middelalderens tænkning, og man måtte skabe noget, der grundlæggende set var fuldstændigt nyt, en ny måde at tænke på. Det, jeg siger, er, at, med den Nye Silkevej er det præcis, hvad vi må gøre; vi må bryde bort fra penge, grådighed og monetarisme, alle disse ting, som i realiteten er en kultur i forfald. Hvis man ser på den europæiske, amerikanske, vestlige kultur, så er det en kultur i forfald. Se blot på ungdomskulturen. Se på, hvad vore unge mennesker ser på med hensyn til popkultur, videospil og volden; alene populærunderholdningen er virkelig degenereret. Vi må bryde med dette, og vi må kombinere det med den Nye økonomiske Silkevejsmodel, som jeg ikke er gået så meget i dybden med i dag, fordi jeg allerede har talt om det for to måneder siden her i København. Men vi må bryde med hele aksiomet med globalisering og grundlæggende set satse på en ny renæssance, en ny, kulturel renæssance for tænkning, som vil bygge på hvert lands bedste traditioner, på konfucianisme, på Indiens vediske tradition, på Ibn Sina og andre tænkere, Al-Farabi, Abu Al-Kindi i den arabiske verden; den store tradition for klassisk musik i Europa, Den italienske Renæssance, den tyske, klassiske musik. Vi må simpelt hen tage højdepunkterne i alle civilisationer og studere og elske de andre landes kulturer. Så vil vi ud fra dette skabe en helt ny renæssance, der vil bringe menneskeheden ind i en helt ny fase af sin evolution. Jeg tror ikke på, at menneskehedens nuværende tilstand er, hvad vi er her for! Vi er her ikke for at slå hinanden ihjel; vi er her ikke for at spise kaviar, til det står os ud af ørerne. Vi er her for at være skabende! Vi er her for at opdage universets love, skrive smukke digte og skøn musik; for at fejre civilisationens kreativitet. Jeg mener, at idéen om mennesket i rummet, om mennesket, der går ind i næste fase af menneskets evolution, virkelig er det, der vil få os ud af denne krise. Det er, hvad den Nye Silkevej drejer sig om. Schiller Instituttets Nyhedsorientering er udgivet af Schiller Instituttet. Redaktion: Tom Gillesberg (ansvh.), Michelle Rasmussen, Anne Stjernstrøm. Eget tryk. Medlemskab: 1 år: 500 kr., 6 mdr.: 275 kr., 3 mdr. introduktion: 100 kr., Homebanking: , Giro: februar 2015 Schiller Instituttet 11

12 Schiller Instituttets Venner Kontakt os: Flyveblad den 31. maj 2015 Tom Gillesberg, formanden for Schiller Instituttet i Danmark, stiller op til Folketinget som kandidat uden for partierne i Københavns Storkreds Hans farverige valgplakat med sloganet Win-win med BRIKS - ikke kollaps og krig præger allerede bybilledet og er blevet et varmt diskussionsemne. Den er blevet valgt af såvel Jyllands-Posten som TV2 som en af de henholdsvis elleve og fem mest opsigtvækkende plakater. Tom Gillesberg betoner, at Danmark står ved en afgørende skillevej: Vi skal, sammen med resten af Europa og USA, vælge om vi vil have økonomisk kollaps og krig - eller i stedet et samarbejde med BRIKSlandene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika) om økonomisk udvikling. Så kan vi etablere den nye retfærdige økonomiske verdensorden, jeg sammen med Schiller Instituttet og den amerikanske statsmand Lyndon LaRouche har kæmpet for gennem mange årtier. På trods af, at de vestlige regeringer siden 2008 har støttet finansverdenen på bekostning af befolkningen, så er problemerne ikke løst. Vi står over for et snarligt sammenbrud af det transatlantiske finanssystem langt værre end det, vi så i (som jeg som bekendt forudså i valkampen i 2007) - muligvis allerede den 5. juni, hvis Grækenland ikke kan betale sit afdrag til Den internationale Valutafond. Dette kan være den begivenhed, der får bægeret til at flyde over og trækker tæppet væk under euroen - med en kædereaktion af bank- og statsgældskriser til følge, der vil få verdens derivatmarked, og dermed finanssystemet, til at kollapse. Samtidigt presser London og Obama på for en direkte konfrontation med Rusland og Kina, der hurtigt kan eskalere til storkrig - og dermed atomkrig. Alternativet til dette er et win-win-samarbejde med BRIKS-landene og den størstedel af verdens nationer, som allerede er i gang med at samarbejde med dette nye lederskab. Kinas initiativ for bygningen af en ny silkevej mellem Kina, Europa og Afrika er allerede ved at blive realiseret gennem en lang række infrastrukturprojekter, som Kina bruger dele af sin mia. dollars store valutareserve til at finansiere. Dette inkluderer etableringen af en Silkevejsfond på 40 mia. dollars, en Maritim Silkevejsfond, Den Asiatiske Infrastruktur- Investeringsfond (AIIB), hvor Danmark har meldt sig som grundlæggende medlem, og et hav at bilaterale investeringsaftaler, som det netop sås ved den kinesiske statsministers besøg i Sydamerika. Dette er en win-win-politik for alle nationer og folkeslag, som Danmark skal være en del af. Udover Tom Gillesberg stiller andre aktivister fra Schiller Instituttets Venner op: Københavns Omegns Storkreds: Christian Olesen Østjyllands Storkreds: Poul Gundersen Nordjyllands Storkreds: Hans Schultz Links: Schiller Instituttets Venner: Schiller Instituttet i Danmark: LaRouchePAC i USA: Pressedækning: Den 28. maj: Jyllands-Posten: Ahva? Se valgkampens mest overraskende valgplakater Den 28. maj: TV2: Ekspertens top fem over valgplakater: Se hvilke han dømmer ude Den 29. maj: P1 Orientering sidste indslag Den 30. maj: Deadline sidste indslag Den 3. og 4. maj: Politikens netavis og trykte avis KOM TIL VALGMØDE: TIRSDAG DEN 9. JUNI KL. 19 med Tom Gillesberg og Christian Olesen Salen, Medborgerhus, Danasvej 30 B, Frederiksberg 12 Schiller Instituttet februar 2015

Radio 24/syvs interview med Tom Gillesberg om Kinas Silkevejspolitik

Radio 24/syvs interview med Tom Gillesberg om Kinas Silkevejspolitik Radio 24/syvs interview med Tom Gillesberg om Kinas Silkevejspolitik Hør det 10 minutter lange interview fra søndag den 7. december 2014 her. Interviewet med Tom starter ca. 45 min. inde i optagelsen.

Læs mere

Helga Zepp-LaRouche:»Kinas politik for Et bælte, En vej«

Helga Zepp-LaRouche:»Kinas politik for Et bælte, En vej« * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * Helga Zepp-LaRouche:»Kinas politik for Et bælte, En vej«tale ved seminar i København 27. april 2015 Seminaret afholdtes på Copenhagen Business Confucius

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

HVORFOR USA MÅ TILSLUTTE SIG BRIKS En ny, international orden for menneskeheden

HVORFOR USA MÅ TILSLUTTE SIG BRIKS En ny, international orden for menneskeheden HVORFOR USA MÅ TILSLUTTE SIG BRIKS En ny, international orden for menneskeheden I. En ny, international orden er vokset frem Hvad enten amerikanerne er klar over det eller ej, er et nyt, internationalt

Læs mere

(Efter dr. Hos powerpoint-præsentation gav fr. Zepp-LaRouche et svar, der omfattede et vigtigt forslag.)

(Efter dr. Hos powerpoint-præsentation gav fr. Zepp-LaRouche et svar, der omfattede et vigtigt forslag.) Helga Zepp-LaRouche foreslår en stor, international konference til udbredelse af gensidig, vestlig-kinesisk kulturforståelse. Fra Schiller Instituttets konference i Manhattan, New York, 4. februar, 2017

Læs mere

Helga Zepp-LaRouche i København Seminar for diplomater BYG VERDENSLANDBROEN FOR VERDENSFRED

Helga Zepp-LaRouche i København Seminar for diplomater BYG VERDENSLANDBROEN FOR VERDENSFRED Nyhedsorientering Helga Zepp-LaRouche i København Seminar for diplomater BYG VERDENSLANDBROEN FOR VERDENSFRED Helga Zepp-LaRouche var taler ved et seminar for diplomater, der blev afholdt i Det russiske

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Video: Se LaRouche Politiske Aktionskomite i aktion midt på Wall Street! Stop 3. Verdenskrig! Dansk udskrift

Video: Se LaRouche Politiske Aktionskomite i aktion midt på Wall Street! Stop 3. Verdenskrig! Dansk udskrift Video: Se LaRouche Politiske Aktionskomite i aktion midt på Wall Street! Stop 3. Verdenskrig! Dansk udskrift Speaker:»Hej, velkommen alle sammen. Dette er centrum for Wall Street-ondskaben på Manhattan,

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Xi Jinpings hovedtale på Boao Forum: Mod et samfund for vor fælles bestemmelse og en ny fremtid for Asien

Xi Jinpings hovedtale på Boao Forum: Mod et samfund for vor fælles bestemmelse og en ny fremtid for Asien Xi Jinpings hovedtale på Boao Forum: Mod et samfund for vor fælles bestemmelse og en ny fremtid for Asien For at opbygge et samfund baseret på vor fælles bestemmelse må vi sikre, at alle lande respekterer

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere

Tom Gillesberg på Ekstra Bladet-TV i 25 min., den 15. juni

Tom Gillesberg på Ekstra Bladet-TV i 25 min., den 15. juni Tom Gillesberg på Ekstra Bladet-TV i 25 min., den 15. juni https://www.youtube.com/watch?v=w19ki69cna4 Dan Rachlin (DR): Velkommen til, Tom. Du har siddet lidt og hørt vores politiske samtale her. Velkommen

Læs mere

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat 1 Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt 26. september 2012, Ilulissat

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Inddæmningspolitikken

Inddæmningspolitikken Historiefaget.dk: Inddæmningspolitikken Inddæmningspolitikken Under den kolde krig 1945-1991 modarbejdede det kapitalistiske, demokratiske USA fremstød i det kommunistiske etparti-styrede Sovjetunionen

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

Helga Zepp-LaRouche: Jeg er her for at tale om en skøn vision om en verden uden krig og terrorisme.

Helga Zepp-LaRouche: Jeg er her for at tale om en skøn vision om en verden uden krig og terrorisme. Helga Zepp-LaRouche: Hovedtale, Schiller Instituttets konference i New York, 17. jan 2015: BRIKS nationer genopliver dr. Martin Luther Kings drøm: Økonomisk retfærdighed er en umistelig rettighed Vi bringer

Læs mere

»Vi kan skabe et mirakel«

»Vi kan skabe et mirakel« *si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk*»vi kan skabe et mirakel«interview med Helga Zepp-LaRouche Jason Ross: Hej, det er i dag den 15. marts 2016, og jeg er meget glad for at have Helga Zepp-LaRouche

Læs mere

Et unikt vendepunkt uden fortilfælde i menneskets historie

Et unikt vendepunkt uden fortilfælde i menneskets historie Et unikt vendepunkt uden fortilfælde i menneskets historie Leder fra LaRouchePAC, 4. februar 2016 Vi står ved et unikt vendepunkt uden fortilfælde i historien; historien er gået ind i en ny fase, ikke

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Helga Zepp-LaRouche: Et valg mellem liv og død i form af to systemer: BRIKS og den videnskabelige, økonomiske revolution vil forandre verden

Helga Zepp-LaRouche: Et valg mellem liv og død i form af to systemer: BRIKS og den videnskabelige, økonomiske revolution vil forandre verden Helga Zepp-LaRouche: Et valg mellem liv og død i form af to systemer: BRIKS og den videnskabelige, økonomiske revolution vil forandre verden International videokonference, Mexico City 20. nov. 2014. https://www.youtube.com/watch?v=piynhxbnugu#t=12

Læs mere

FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID

FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID Eksamensprojektet hf 2011 Historie og mediefag SYNOPSIS TIL EP FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID Problemformulering På hvilken måde formidles kritikken af efterkrigstidens samfund i filmen Metropolis

Læs mere

DE FORENEDE NATIONER. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk

DE FORENEDE NATIONER. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk 1 DE FORENEDE NATIONER FN Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 De Forenede Nationer FN Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) FN s sikkerhedsråd 1. Diagnose: Det er ofte blevet pointeret, at FN er

Læs mere

LEDELSE I VANDKANTSDANMARK. Søren Brandi 19. april 2012

LEDELSE I VANDKANTSDANMARK. Søren Brandi 19. april 2012 LEDELSE I VANDKANTSDANMARK Søren Brandi 19. april 2012 4 1 Lidt fakta der er nok at tude over 2 Nogle eksempler vi har meget at være stolte af 3 Noget om at vælge og turde 5 Velfærden er dårligst i Syd-

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

2. verdenskrig i Europa

2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet den 5. maj 1945. Krigsudbrud Den 1. september

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

Verdensøkonomiens lokomotiv såvel som udviklingsland

Verdensøkonomiens lokomotiv såvel som udviklingsland En artikel fra KRITISK DEBAT Verdensøkonomiens lokomotiv såvel som udviklingsland Skrevet af: Joachim Bischoff Offentliggjort: 14. februar 2010 Kommentaren blev bragt i tidsskriftet Sozialismus www.sozialismus.de

Læs mere

Universet. Opgavehæfte. Navn: Klasse

Universet. Opgavehæfte. Navn: Klasse Universet Opgavehæfte Navn: Klasse Mål for emnet: Rummet Hvor meget ved jeg før jeg går i gang Skriv et tal fra 0-5 Så meget ved jeg, når jeg er færdig Skriv et tal fra 0-5 Jeg kan beskrive, hvad Big Bang

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS En identitet, Et navn ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG ebm-papst Denmark ApS Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81-0 Fax +49 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com Vallensbækvej 21 DK 2605 Brøndby

Læs mere

Revolutionen er i fuld gang

Revolutionen er i fuld gang Revolutionen er i fuld gang Af HC Molbech, byrådskandidat for Alternativet i Aarhus Kommune, 02.03.2017 Den globale verdensorden baseret på neoliberalisme og uhæmmet kapitalisme fungerer ikke. Systemet

Læs mere

SCHILLER INSTITUTTET Fred gennem økonomisk udvikling

SCHILLER INSTITUTTET Fred gennem økonomisk udvikling SCHILLER INSTITUTTET Fred gennem økonomisk udvikling EU 25. maj: VASALSTAT I FEUDAL-EUROPA eller DANSK SUVERÆNITET? Tom Gillesberg siger STEM IKKE PÅ EU-FASCISME! - Støt Schiller Instituttet Indhold: *

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

Side 1 af 6 Jorden koger og bliver stadig varmere, viser ny klimarapport. 2015 var rekordvarm og fyldt med ekstreme vejrhændelser. På mange parametre går det faktisk præcis, som klimaforskerne har advaret

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Tidligere og fremtidige liv - del 5. JJ: Lad os se, om vi har en eller to frivillige, så skal vi prøve noget interessant.

Tidligere og fremtidige liv - del 5. JJ: Lad os se, om vi har en eller to frivillige, så skal vi prøve noget interessant. Tidligere og fremtidige liv - del 5 Et fremtidigt liv Lad os se, om vi har en eller to frivillige, så skal vi prøve noget interessant. Shirley melder sig som frivillig. Ok, nu har vi Shirley. Problemet

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

SCHILLER INSTITUTTET

SCHILLER INSTITUTTET SCHILLER INSTITUTTET * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * EIR Fokus: ET GRÆSK FORSLAG: Sammenkald til en europæisk konference om statsgæld Af Dean Andromidas og Paul Gallagher EIR, 23.

Læs mere

Krigsfare; Ebola; Finanskrak: Vi behøver samarbejde i stedet for konfrontation!

Krigsfare; Ebola; Finanskrak: Vi behøver samarbejde i stedet for konfrontation! Krigsfare; Ebola; Finanskrak: Vi behøver samarbejde i stedet for konfrontation! Af Alexander Hartmann 12. oktober 2014 Hele området ved det østlige Middelhav står på randen af en eksplosion, som meget

Læs mere

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet.

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet. Da jeg gik i grundskolen, havde vi en geografilærer, der gjorde meget ud af at indprente sine elever, at Danmarks eneste råstof var det danskerne havde mellem ørerne. Jeg har siden fået en mistanke om,

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - -

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - - SDU og DR Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? Atom-model: - - - + + - + + + + + - - - Hvad er et atom? Alt omkring dig er bygget op af atomer. Alligevel kan du ikke se et enkelt

Læs mere

Nye markeder, nye muligheder

Nye markeder, nye muligheder Peter V. Helk 29 04. 13 Nye markeder, nye muligheder BRIKs, Next Eleven, De Afrikanske Løver og andre vækstøkonomier Økonomierne forskubbes BNP 2010, % af Global BNP 2030, % af Global Japan 10% RAV 6%

Læs mere

Ting, vi ikke har drømt om, ligger foran os: Lyndon og Helga Zepp-LaRouche taler på konference i Dubna, Rusland, den 22. dec. 2014

Ting, vi ikke har drømt om, ligger foran os: Lyndon og Helga Zepp-LaRouche taler på konference i Dubna, Rusland, den 22. dec. 2014 Ting, vi ikke har drømt om, ligger foran os: Lyndon og Helga Zepp-LaRouche taler på konference i Dubna, Rusland, den 22. dec. 2014 Lyndon LaRouche: Vi har en klar mulighed for storhed.»der ligger ting

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Forord... 7 Første del... 10

Forord... 7 Første del... 10 Indhold Forord... 7 Første del... 10 Videnskaben - om verden... 11 Universets skabelse... 11 Big Bang teorien... 13 Alternative teorier... 15 Universets skæbne?... 19 Galakserne... 20 Stjernerne... 22

Læs mere

Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014. Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets

Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014. Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014 Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets Dagsorden Verdensøkonomien Vækstprocenter og inflation Japan et skræmmende forbillede BRIKS mulighed eller trussel?

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Mellemøsten og klimaforandringerne

Mellemøsten og klimaforandringerne dfdf ANALYSE December 2009 Mellemøsten og klimaforandringerne Martin Hvidt Verdens statsledere og klimaforhandlere samt demonstranter og pressefolk er netop nu samlet til klimatopmødet i København, hvor

Læs mere

TRE MÆND GIVER HÅB OM FRED

TRE MÆND GIVER HÅB OM FRED Nyhedsorientering marts 2015 Frank-Walter Steinmeier tysk udenrigsminister Helmut Schmidt fhv. tysk kansler Martin O Malley mulig præsidentkandidat i USA Den 12. marts blev verden forandret. Den tyske

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet En af de mest opsigtsvækkende opdagelser inden for astronomien er, at Universet udvider sig. Det var den

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld. what it might look like

The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld. what it might look like The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld what it might look like Antagelser Fremtidens teknologi er relativt velbeskrevet 12 år frem anvendelsen er den usikre faktor Der er analyser,

Læs mere

SCHILLER INSTITUTTET. HVORFOR USA og EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN

SCHILLER INSTITUTTET. HVORFOR USA og EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN SCHILLER INSTITUTTET * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * HVORFOR USA og EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS INDHOLDSFORTEGNELSE: Schiller Instituttets internationale resolution, side 2 Introduktion:

Læs mere

SCHILLER INSTITUTTET

SCHILLER INSTITUTTET SCHILLER INSTITUTTET * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * BRIKS nationer genopliver dr. Martin Luther Kings drøm: ØKONOMISK RETFÆRDIGHED ER EN UMISTELIG RETTIGHED Hovedtale ved Schiller

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Romaer Europas største etniske mindretal. v. Malene Fenger-Grøndahl, journalist og forfatter

Romaer Europas største etniske mindretal. v. Malene Fenger-Grøndahl, journalist og forfatter Romaer Europas største etniske mindretal v. Malene Fenger-Grøndahl, journalist og forfatter Sigøjnere - romaer Sigøjnere: - Eksotiske, farverige, fascinerende og skræmmende - Glade og frie musikere,

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Lokal hjælp gør de første dage meget lettere. Her har min landlady beskrevet hvordan jeg kan finde et marked med brugte cykler.

Lokal hjælp gør de første dage meget lettere. Her har min landlady beskrevet hvordan jeg kan finde et marked med brugte cykler. Lokal hjælp gør de første dage meget lettere. Her har min landlady beskrevet hvordan jeg kan finde et marked med brugte cykler. Foråret i Washington er utrolig smukt. Her er de berømte cherry blossoms

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

SCHILLER INSTITUTTET * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * Fred gennem økonomisk udvikling

SCHILLER INSTITUTTET * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * Fred gennem økonomisk udvikling SCHILLER INSTITUTTET * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * Fred gennem økonomisk udvikling BRIKS-landene med økonomisk allierede lande BRIKS-TOPMØDET: Halvdelen af menneskeheden lancerer

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

Åbningstale for Green Tech House den 24. juni, 2014

Åbningstale for Green Tech House den 24. juni, 2014 Åbningstale for Green Tech House den 24. juni, 2014 Deres kongelige højhed, - Klima, Energi og Bygningsminister gæster fra Region Syddanmark, universiteter, organisationer, virksomheder og gæster fra ind-

Læs mere