Velkommen GIS og Digital Forvaltning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen GIS og Digital Forvaltning"

Transkript

1 Velkommen GIS og Digital Forvaltning

2 Velkommen GIS og Digital Forvaltning Esben Munk Sørensen prof landinspektør

3 Hvad sker der her.? I programmet står der Ingeniørhøjskolen i Ballerup..for et år siden ja til at landinspektøruddannelsen i København kunne være vært ved Maj-konference om GIS i hovedstadsområdet.

4 Hvad er: Aalborg Universitet - København

5 CIT {cii-aj-tee} Copenhagen Institute of Tehnology (SBI+AAU og antagelig IHK)

6 AAU i Ballerup fra 2005 Aalborg Universitet København Dele Campus med IHK Kandidatuddannelser i Medialogi Institut for Medialogi og Ingeniørvidenskab Flere institutter kommer til

7 CIT-uddannelser i 2008: Bachelor- og Kandidatstudier Medialogi (information er på engelsk) Landinspektør Plan og Miljø (civilingeniør) Humanistisk Informatik Kandidatstudier Eksport - International Teknologiledelse (Civilingeniør) Computer Vision and Graphics (Civilingeniør - information er på engelsk) Communication Network with specialisation in Security (Civilingeniør - information er på engelsk)

8 Landinspektøruddannelsen i København fra 2007 Særlig regional problemstilling omkring rekruttering og kandidater. Første optag september Fordobling i antal af ansøgere Andet optag september Forsat central efterspørgsel til også nye områder som miljø, GIS og digital forvaltning.

9 Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) fra 2007 Sammenlægning af sektorforskningsinsitutioner med universiteter. SBI fusioner med Aalborg Universitet Flytter fra Hørsholm til Ballerup i Der startes nybyggeri i år i Ballerup.

10 Udgangspunktet AAU 216 faglige medarbejdere + SBi 65 faglige medarbejdere Størrelsesordenen, antal faglige medarbejdere. Hertil kommer forskningsassistenter, administrative, kommunikation o.a.

11 Rammer for centret Aalborg Universitet Humanistiske Fakultet Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsvidenskabelige Fakultet SBi build.aau

12

13 Visionerne for centret 1. De mest efterspurgte universitetsuddannelser indenfor det byggede miljø 2. Rumme landets førende forskning i det byggede miljø 3. En central international position 4. Det nationale center for myndighedsrådgivning om det byggede miljø 5. Skabe succeser for byggeerhvervet

14 Prioriteret indsats Samfundsbehov Indsatsområder Resultater BRUGERVENLIGE BYGGEFORMER TEKNOLOGISK UDVIKLING Den opsplittede by Bolig og ejendomsmarked i balance FORSKNING UDDANNELSE EFFEKTIVISERE, VÆRDIER Robust byggeri Effektivt byggeri FORMIDLING BÆREDYGTIGHED GLOBALISERING, UDDANNELSE Lavenergibyggeri Sundt og tilgængeligt bygget miljø MYNDIGHEDSRÅDGIVNING ERHVERVSSAMARBEJDE

15 Mål / Budskaber AAU rummer Danmarks førende center for viden om det byggede miljø: build.aau build.aau har 300 forskere på bygge-, bolig- og planlægningsområdet build.aau samarbejder tæt med virksomheder og myndigheder om anvendelsesorienteret forskning build.aau tilbyder tværfaglige uddannelser som giver sikker beskæftigelse build.aau er tilstede både i Aalborg og København

16 Laboratorium for Geografisk Analyse og det bebyggede miljø Et kompetencemæssigt beredskab til at kunne modellere og analyse spatio-temporaler ændringer i det bebyggede miljø og brugen af dette i forhold til sociale, sundheds-, erhvervs- og energimæssige, demografiske og økonomiske faktorer. Endvidere sociale faktorer som kriminalitet (geo-crime), trafikale bevægelsesmønstre og enkeltpersoners adfærd i det bebyggede miljø. Som en særlig indsats er der tillige fokus på spatial realtidsvisualisering af brug og bevægelse i det bebyggede miljø.

17 Laboratorium for Geografisk Analyse og det bebyggede miljø Institut for samfundsudvikling og planlægning. Forskninggruppen for Geoinformatik og Science (Lars Bodum, Henning Steen Hansen, Erik Kjems, Lars Brodersen) Forskningsgruppen for Land Management (Esben Munk Sørensen, Bent Hulegaard Jensen, Jan Staunstrup), Forskningsgruppen for Energi og Miljø (Bern Møller) Institut for arkitektur og design Forskningsgrupppen for Urban Design (Henrik Harder Hovgesen) SBI-Afdeling for Byer og Boliger. Forskningschef Thorkild Ærø SBI-Afdeling for Proces og Innovation Seniorforsker Niels Lykke Sørensen Geodatabiblioteket AUB/Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Geodatabibliotekar Esben Norby Clemens.

18 Invitation til samarbejde. Studenterprojekter hos landinspektørerne og Plan og Miljø Studerende i projektpraktik på 9. sem. ErhvervsPhD og PhD-forskning. Strategiske forskningssamarbejde med større aktører.

19 Tak for opmærksomheden og atter en gang velkommen.

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Den opsplittede by - veje til sammenhænge Samfunds behov Øget segregation skaber problemer med forfald, normbrud og konflikter stort behov for analyser og løsningsforslag Målrettet byfornyelse og andre områdeindsatser mod segregation kræver udvikling af viden og værktøjer: Urbant design et værktøj til inklusion Borgerinddragelse på demokratisk vis OPP privatfinansieret velfærd Bedre byforståelse gennem fokus på variationer i livsformer

29 Den opsplittede by - veje til sammenhænge Arena Forskning: GIS, registerbaserede og sociologiske analyser; byrummets betydning Formidling : Myndigheder, Devlopere Erhvervssamarbejde: Etablering af erhvervs-ph.d'er Myndighedsrådgivning: Miljøministeriet, Socialministeriet og Integrationsministeriet. Trin Initiativ til (erhvervs-) PhD'er. Og forskningsprojekter Mødeaktivitet med statslige myndigheder på omsområdet. Trin Arena Løftestænger Økonomisk logik Løftestænger Internt: Stærke kompetencer på flere områder danner grundlag for tværfaglig indsats Eksternt: Stor bevågenhed Internationalt: qb har stor kontaktflade til relevante institutioner og organisationer Særkende Økonomisk logik - PhD midler (Erhvervs PhD'er m. ejendomsbranchen) -Salg af GIS baserede ydelser -Plan & Miljø uddannelse i Ballerup Særkende Tværfaglige analyse med fokus på dynamik og udvikling i bymønstre og segregation. Helhedsorienteret forståelse

30 Et boligmarked i balance - strategier for udbud og ejendomsdannelse Samfundsbehov Variationer i den ejendomsøkonomiske situation værdistigningernes fordeling Segregationens karakter og omfang ejendomskonstruktionens bidrag Arbejdskraftens mobilitet keyworker problemets realiteter Billige boliger det offentliges rolle og muligheder Boligoverskuddet i stagnationsområder - støtte til nedrivning

31 Et boligmarked i balance - strategier for udbud og ejendomsdannelse Arena Forskning: Ejendomsøkonomiske og boligsociale analyser Formidling : Myndigheder, Ejendomsbranchen Erhvervssamarbejde: Etablering af 2 erhvervs-ph.d'er Myndighedsrådgivning: Erhvervs- og Byggestyrelsen, Socialministeriet og Integrationsministeriet. Trin Initiativ til (erhvervs-) PhD'er. Mødeaktivitet med statslige myndigheder på ejendomsområdet. Trin Arena Løftestænger Økonomisk logik Løftestænger Internt: Stærke kompetencer på flere områder danner grundlag for tværfaglig indsats Eksternt: Stor bevågenhed Internationalt: QUBE har stor kontaktflade til relevante institutioner og organisationer Særkende Økonomisk logik - PhD midler (Erhvervs PhD'er m. ejendomsbranchen) - Salg af GIS baserede ydelser Særkende Monitorering af ejendomsøkonomi og den boligsociale situation. Analyser på det lokale, det regionale og det nationale niveau. Helhedsorienteret forståelse

32 Effektivt byggeri ved brug af DIGITAL teknik Samfundsbehov Effektivisering af byggeriet gennem effektive digitale bygherrekrav -større virksomheder? - små servicevirksomheder? - effektive standarder? - Effektiv digital forvaltning - optimering af byggesagsbehandling / ejendomshåndtering - lettere til køb/salg (vurdering, beskatning, belåning) - åbne offentlige registre - GIS baseret administration - realistisk effektivisering? Effektivt digitalt byggeri -3D/nD standarder - nye kommunikationsformer - flere smart houses

33 Effektivt byggeri ved brug af DIGITAL teknik Arena Effektivisering af processer via digitalisering Arena Trin Etablering af landinspektørudd. i Kbh. Etablering af digital overbygningsudd. i Ålborg og Kbh. Trin Løftestænger Økonomisk logik Særkende Løftestænger Eksternt: Offentlige krav om digitalisering Internt: Koordinering af spredte FoU-miljøer Særkende Integration over hele proceskæden: Fra ejendomsdannelse over projektering og opførelse til drift Økonomisk logik Markant vækst via samfinanierede/erhvervs ph.d. og markant flere STÅ

34 Samfundsbehov : Robust byggeri - ved reduktion af SVIGT Forbedre byggeriets image og/eller kvalitet For dyrt, for dårligt Skabe og bevare værdier Fejl, svigt og mangler Vedligehold af bygget miljø Levere praksisrettet formidling og uddannelse

35 Robust byggeri - ved reduktion af SVIGT Arena Reducere omkostningerne til svigt i byggeriet Arena Trin Etablering af overbygningsudd. i kvalitet og værdiledelse i Ålborg og Kbh. FoU-projekter med entreprenører og rådgivere Trin Løftestænger Økonomisk logik Særkende Løftestænger Eksternt: Pres fra offentligheden Internt: Stærke FoU-miljøer, men behov for koordinering og fælles indsats Særkende Praksisnær: Konkrete og anvendelige løsninger rettet mod byggeerhvervet Økonomisk logik Markant vækst via samfinanierede/erhvervs ph.d. og markant flere STÅ

36 Lavenergi-bygninger - ved nye koncepter for fremstilling og brug af energi Samfundsbehov: Indeklima uden brug af fossile brændsler Reduktion af energi til drift af bygget miljø Nye koncepter for opvarmning, køling, belysning, transport osv. Lokal produktion af vedvarende energi Lavenergibygninger kræver helhedssyn Energi, byggeteknik, design, indeklima, adfærd Globale klimaforandringer kræver måske ændringer

37 Lavenergi-bygninger - ved nye koncepter for fremstilling og brug af energi Arena Tværfaglig strategisk forskning i energieffektivisering og anvendelse af vedvarende energi byggeriet Trin Etablering af netværk og samarbejde med industrien Workshop om fremtidig strategisk indsats som grundlag for en ansøgning til FP7 Trin Arena Løftestænger Økonomisk logik Løftestænger Intern: Stærke kompetencemiljøer Ekstern: Politisk bevågenhed både i DK og EU Særkende Økonomisk logik Relevante forskningsprogrammer både i DK og EU. Central for Myndighedsrådgivning Særkende Helhedsorienteret, tværfaglig og problemorienteret tilgang

38 Sundt og tilgængeligt bygget miljø - gennem helhedsopfattelse og ny teknologi Samfundsbehov: Helhedsopfattelse af miljø og tilgængelighed Ny-design for afgrænsede befolkningsgrupper Ældre, børn. Udnytte teknologien til forbedringer af det byggede miljø Embedded technology, indeklima Klimaforandringer og energibegrænsninger Kulturforskelles betydning for opfattelsen af sundhed

39 Sundt og tilgængeligt bygget miljø - gennem helhedsopfattelse og ny teknologi Arena Tværfaglig forskning i helheden omkring det byggede miljøs betydning for sundhed og tilgængelighed Trin Etablering af netværk og samarbejde med myndighederne og industrien Workshop om fremtidig strategisk indsats som grundlag for en ansøgning til FP7 Trin Arena Løftestænger Økonomisk logik Løftestænger Intern: Stærke kompetencemiljøer Ekstern: Offentlig bevågenhed både i DK og EU Særkende Økonomisk logik Relevante forskningsprogrammer både i DK og EU Vækst i antal studerende Central for Myndighedsrådgivning Særkende Helhedsorienteret, tværfaglig og problemorienteret tilgang Eksisterende forsøgsfaciliteter

40 Forventede resultater for det byggede miljø efterspurgte uddannelser af høj kvalitet tværfaglige uddannelser, efter- og videreuddannelse forskning rettet mod samfundets behov synergi mellem forskningsmiljøer, kompetenceløft international position nationale center for myndighedsrådgivning samfundsmæssig relevans, operationel successer for byggeerhvervet praksisrettet formilding

41 Mål / Budskaber AAU rummer Danmarks førende center for viden om det byggede miljø: build.aau build.aau har 300 forskere på bygge-, bolig- og planlægningsområdet build.aau samarbejder tæt med virksomheder og myndigheder om anvendelsesorienteret forskning build.aau tilbyder tværfaglige uddannelser som giver sikker beskæftigelse build.aau er tilstede både i Aalborg og København

42 Organisation netværkscenter SBi's direktør Deltagende institutledere Advisory Board Den opsplittede by Henrik Harder, I19 Bolig- og ejendomsmarked i balance Esben Munk Sørensen, I20 Robust byggeri Niels-Jørgen Aagard, SBi Effektivt byggeri Kim haugbølle, SBi Lavenergibyggeri Per Heiselberg, I5 Sundt og tilgængeligt byggeri Claus Reinhold, SBi

43 Interessenter

44 Next steps Åbningskonference for build.aau.dk ekstern den 18. juni 2008

45 Laboratorium for Geografisk Analyse og det bebyggede miljø Et kompetencemæssigt beredskab til at kunne modellere og analyse spatio-temporaler ændringer i det bebyggede miljø og brugen af dette i forhold til sociale, sundheds-, erhvervs- og energimæssige, demografiske og økonomiske faktorer. Endvidere sociale faktorer som kriminalitet (geo-crime), trafikale bevægelsesmønstre og enkeltpersoners adfærd i det bebyggede miljø. Som en særlig indsats er der tillige fokus på spatial realtidsvisualisering af brug og bevægelse i det bebyggede miljø.

46 Laboratorium for Geografisk Analyse og det bebyggede miljø Institut for samfundsudvikling og planlægning. Forskninggruppen for Geoinformatik og Science (Lars Bodum, Henning Steen Hansen, Erik Kjems, Lars Brodersen) Forskningsgruppen for Land Management (Esben Munk Sørensen, Bent Hulegaard Jensen, Jan Staunstrup), Forskningsgruppen for Energi og Miljø (Bern Møller) Institut for arkitektur og design Forskningsgrupppen for Urban Design (Henrik Harder Hovgesen) SBI-Afdeling for Byer og Boliger. Forskningschef Thorkild Ærø SBI-Afdeling for Proces og Innovation Seniorforsker Niels Lykke Sørensen Geodatabiblioteket AUB/Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Geodatabibliotekar Esben Norby Clemens.

FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING

FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING Rapport FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING samspil mellem universiteter, myndigheder og erhvervsliv AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER INDHOLD Forord...3 Introduktion til den forskningsbaserede rådgivning...4

Læs mere

Forsk 22 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut

Forsk 22 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut Forsk 22 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut December 2006 Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon 45 86 55 33 sbi@sbi.dk

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i ledelse og informatik i byggeriet.

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør

Læs mere

IDEKATALOG Udbytte af innovationsevent på Christiansborg i juni 2012

IDEKATALOG Udbytte af innovationsevent på Christiansborg i juni 2012 IDEKATALOG Udbytte af innovationsevent på Christiansborg i juni 2012 2 IDEKATALOG Udbytte af innovationsevent på Christiansborg i juni 2012 Årets innovationsevent Innovationseventen 7. juni 2012, som samlede

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft

National digitaliseringsstrategi 2014-2017. Digitalisering som drivkraft National digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitalisering som drivkraft Forord Landet står på spring til en hastig udvikling - både nationalt og internationalt. Med det udtalte globale udsyn blandt vore

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV. rolle i 2015

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV. rolle i 2015 Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt Hvid FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV Samfundsvidenska rolle i 2015 Samfundsvidens skabens rolle i 2015 ens rolle i 2015 Hvidbog

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi Region Hovedstaden Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Om den regionale vækstog udviklingsstrategi Region Hovedstadens regionale vækst-og udviklingsstrategi

Læs mere

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Danmarks JordbrugsForskning Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, vision og strategi... 5 DJF s planlægnings-, styrings-

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet

Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet Indledning Jeg er blevet bedt om på nogle få sider at beskrive det danske

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere

Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat. Strategi 1.0 // 2012-2017

Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat. Strategi 1.0 // 2012-2017 Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat Strategi 1.0 // 2012-2017 Slotsholmsgade 12 Forord Det er Bygningsstyrelsens hoved opgave at stille lokaler og kontor- og forskningsmiljøer af

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Udvikling af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland Region Midtjylland www.social.rm.dk Social Strategi November 2013

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere