Axcel ønsker alle et godt og lykkebringende nytår!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Axcel ønsker alle et godt og lykkebringende nytår!"

Transkript

1 Axcel ønsker alle et godt og lykkebringende nytår! Axcel News Velkommen til årets første Axcel News: Verdens førende økonom og to af Danmarks topledere fortæller om deres forventninger til var på mange måder et både anderledes og meget krævende år, hvor vi oplevede dramatiske hændelser i erhvervslivet, og hvor vores verdensopfattelse blev udfordret nærmest dagligt. Især den sidste halvdel af året var præget af en usædvanlig udvikling på kapitalmarkederne og det er også temaet for 2009 s første Axcel News. Vi har bedt to personer, som begge spiller en central rolle i dansk erhvervsliv, om at give hver der deres bud på, hvad 2009 vil bringe. På de følgende sider kan du læse, hvad Group CEO Christian Clausen, Nordea og CEO Niels Bjørn Christiansen, Danfoss tror, det kommende år vil bringe, fra hver deres perspektiv. Finanskrisen og dens konsekvenser var også omdrejningspunktet, da årets nobelprisvinder i økonomi, professor ved Princeton University, Paul Krugman, gæstede København i december. Det skete ved en konference på Copenhagen Business School, som Axcel var medarrangør af i samarbejde med Berlingske Tidende og Ugebrevet Mandag Morgen. Krugman gav her sit bud på baggrunden for den aktuelle verdensøkonomiske situation og på hvordan situationen vil udvikle sig fremover. Vi bringer et sammendrag af Krugmans indlæg. Herudover kan du læse om Axcels seneste investering i Sverige og om Axcel-ejede Georg Jensens nye flagship-store, som åbnede i Københavns Lufthavn i november og samtidig markerede introduktionen af et helt nyt butikskoncept.

2 02 I dette nummer: Forventninger til 2009 set fra henholdsvis industri- og bankdirektørens stol: CEO Niels Bjørn Christiansen, Danfoss: Lang recessionsperiode forude. Det vigtigste bliver at værne om cash flow og profitabilitet og holde gejsten oppe hos medarbejderne.. side 3 Group CEO Christian Clausen, Nordea: Normalisering på vej - styring af omkostninger, risici og kapital bliver afgørende....side 4 Hårde tider forude Nobelprisvinder i økonomi Paul Krugman giver sit bud på finanskrisens baggrund og udviklingen de kommende år....side 6 Georg Jensen åbner flagskibs-butik i Københavns Lufthavn Nyt butikskoncept skaber enestående shoppingoplevelse....side 9 Axcels seneste investering i Sverige Axcel investerede i oktober i den uddannelsesvirksomheden JBO i Sverige side 11 Georg Jensens nye flagskibs-butik i Københavns Lufthavn. 250 kvadratmeter i to etager indrettet som en skandinavisk luksus-livsstilsbolig.

3 03 Forventninger til 2009 set fra henholdsvis industriog bankdirektørens stol Axcel News har stillet CEO Niels Bjørn Christiansen, Danfoss, og Group CEO Christian Clausen, Nordea, 5 spørgsmål om finanskrisen og dens betydning for det kommende år. Niels B. Christiansen, CEO, Danfoss A/S: Lang recessionsperiode forude. Det vigtigste bliver at værne om cash flow og profitabilitet og holde gejsten oppe hos medarbejderne Hvad er dine forventninger til udviklingen 2009 set fra et industriperspektiv? Vi forventer negative markeder i 2009 og 2010 globalt såvel som i mange forskellige brancher. Det betyder, at en del af markederne ligefrem vil vise negativ vækst. Dertil er forventningen, at markederne starter meget langsomt i første kvartal. Hvordan kan danske industrivirksomheder forberede sig på udviklingen? Først og fremmest handler det om at værne om sit cash flow og sin profitabilitet og holde gejsten oppe hos sine medarbejdere, indtil markederne bliver positive igen. Det betyder blandt andet, at man er nødt at være hurtig til at tilpasse sin kapacitet og holde igen på omkostningerne. Det kan være svært, fordi her kan afskedigelser komme på tale. Har vi set bunden nu, eller skal vi forvente yderlige nedgang? Der er meget stor usikkerhed lige nu. Folks handlinger er præget af, hvad de forventer og tror, uden at nogen kan sige noget med bestemthed om, hvordan det går. Min personlige forventning er, at det bliver værre, og at recessionsperioden bliver lang. Er der kommet noget positivt ud af finanskrisen set fra din stol? For mange forretninger vil det være sundt med en konsolideringsperiode efter at have haft en lang periode med meget høje vækstrater. I det lys kan finanskrisen være med til at stramme prioritering og skærpe fokus på det, der virkelig giver værdi

4 04 For virksomheder med stærke markedspositioner byder krisetider normalt på muligheder for at vinde yderligere markedsandele. Hvad er efter din mening de vigtigste lessons learnt i finanskrisen? Finanskrisen har tydeliggjort, hvor vigtigt det er at have styr på sin likviditet og finansiering. Gamle dyder som stram lager- og debitorstyring vil helt klart komme højere op på agendaen. Det er tydeligt, at de virksomheder der har godt styr på deres forretning også er dem, der er gode til hurtigt at tilpasse sig markedssituationen. Oveni de nævnte mere reaktive tiltag bør man overveje proaktive tiltag, såsom øget salgsindsats og større fokus på innovative produkter. Christian Clausen, Group CEO, Nordea: Normalisering på vej - styring af omkostninger, risici og kapital bliver afgørende. Hvad er dine forventninger til udviklingen på kapitalmarkederne i 2009? Jeg tror, at vi vil se en fortsættelse af den normalisering af penge- og kapitalmarkedet, som allerede kan spores her i slutningen af 2008, og som især er en følge af de massive offentlige finansielle stabilitetsprogrammer over det meste af verden. En væsentlig forudsætning for denne fortsatte normalisering er en styrkelse af kapitalgrundlaget i banksektoren, sådan som vi har set det i USA og i nogle europæiske lande. Kun herved kan bankerne blive i stand til at tilfredsstille den kredit-efterspørgsel, som fremkommer, fordi noget af erhvervsvirksomhedernes finansiering over penge- og kapitalmarkedet ikke kan fornyes, og fordi en række internationale banker reducerer deres balancer efter store tab. Endvidere har en række svagere banker behov for kapital for at kunne modstå de kredittab, der må imødeses under den meget alvorlige lavkonjunktur, vi er på vej ind i. Hvordan kan danske virksomheder forberede sig på udviklingen?

5 05 Finanskrisen har uden tvivl virket forstærkende på den konjunkturnedgang, vi oplever nu, og som af nogle iagttagere forventes at blive den alvorligste siden 30 erne. Danske erhvervsvirksomheder har i tidligere kriseperioder vist en meget stor omstillingsevne, og det tror jeg også, at vi vil se denne gang. Herudover vil jeg pege på tre fundamentale forhold, som har spillet en væsentlig rolle for Nordeas succesfulde udvikling gennem de seneste år. Det drejer sig om styring af omkostninger, risici og kapital. En stram omkostningsstyring bør være en del af en virksomheds fundament i opgangs- såvel som i nedgangstider. De fleste ting kan altid gøres bedre, og et konstant fokus på omkostningsstyring betyder også et mindre behov for drastiske stop-and-go indgreb i ressourceforbruget. En væsentlig forudsætning for risikostyringen er, at virksomheden kender og følger sine risici og har de fornødne risikostyringsværktøjer. Den globale finanskrise og de nødlidende danske banker rummer mange eksempler på, at dette langt fra altid er tilfældet. Medens finanskrisen udløstes af nødlidende amerikanske realkreditlån, for dernæst at udvikle sig til en mere generel likviditetskrise, så endte den med i realiteten at være en kapitalkrise. Det er afgørende vigtigt hele tiden at have øje for sin virksomheds balancestruktur og være transparent i forhold til markedet. Endelig vil jeg pege på betydningen af et godt og tillidsfuldt partnerskab mellem virksomheden og dens bankforbindelse, hvor eventuelle svaghedstegn og udfordringer kan drøftes åbent og adresseres effektivt på et tidligt tidspunkt. Har vi set bunden nu, eller skal vi forvente yderligere nedgang? Jeg tror, at vi har set det værste, når det drejer sig om finanskrisen - især hvis vi i flere europæiske lande, herunder de nordiske, med og uden offentlig støtte får gang i kapitaliseringen af de veldrevne banker. Jeg tror derimod ikke, at vi har set bunden af den realøkonomiske konjunkturnedgang endnu. Vi kan håbe, at den meget lempelige pengepolitik og de finanspolitiske støttepakker vil medvirke til, at konjunkturnedgangen bliver kortere og knap så dyb som frygtet, ligesom en fortsat optøning af penge- og kapitalmarkederne vil kunne forhindre en egentlig credit crunch. Er der kommet noget positivt ud af finanskrisen? Ja bestemt. Der er kommet et helt andet og stærkere fokus på betydningen af transparens på de finansielle markeder. Og vi har fået stoppet den nærmest umættelige appetit på risiko og set begyndelsen til en meget mere realistisk prissætning af risici. Det er mit håb, at disse positive aspekter vil få lov til at udfolde sig, uden at vi skal have nye detaljerede reguleringer af det finansielle system. Hvad er efter din mening de vigtigste lessons learnt i finanskrisen?

6 06 Jeg tror, at alle interessenter i det finansielle system har lært af finanskrisen. De væsentligste læresætninger er efter min mening, at finansielle produkter skal være gennemskuelige for dem, der investerer i produkterne, at vi ikke skal tillade udvikling af parallelle uregulerede finansielle systemer, at der er grænser for hvor højt egenkapitalen kan geares både i banker og andre erhvervsvirksomheder, og at likviditetsrisici og balancestruktur skal styres mere præcist og på et lavere risikoniveau. Finanskrisen har som nævnt også vist, hvor vigtigt det er generelt at have et solidt fundament for måling og styring af omkostninger og ikke mindst risici og kapital. Verdens skarpeste økonom om fremtiden: De næste to år bliver et helvede men om fem år vil det hele synes som en ond drøm Paul Krugman, nobelpristager i økonomi 2008, besøgte den 5. december København, hvor Axcel i samarbejde med Berlingske tidende og Mandag Morgen var medarrangør af en konference med overskriften: Hvad sker der på kapitalmarkederne i 2009 og hvordan skal erhvervslivet forberede sig? Det er nu de amerikanske ledere skal vise handlekraft, og lancere en omfattende redningsplan, hvis USA's økonomi skal undgå at ende i langvarig recession, mener årets nobelpristager i økonomi, Paul Krugman. Men verdens største økonomi befinder sig i et politisk vakuum på grund af et politisk magtskifte og det kan ifølge Krugman gøre det svært for de politiske beslutningstagere at komme på forkant med krisen: Hver dag får vi nyheder, der er værre end hvad nogen har forudset. Men i USA kommer der ikke et politikskifte før i februar, og der er stor risiko for, at den politiske handlingskurve kommer for langt bagud i forhold til økonomien. Vi bevæger os alt for langsomt, advarer han. Den økonomiske krise accelererer, og nedturen bliver værre end folk forventer. Løsningen er ekspansiv økonomisk politik. Socialdemokratiske ideer vil få en revival, siger årets nobelpristager i økonomi, Paul Krugman.

7 07 Hvad gik der galt? Krugman understreger, at der er væsentlige forskelle mellem den nuværende finanskrise og de alvorlige nedgangskonjunkturer, der fandt sted i 70 erne og 80 erne. Hvor disse kriser skyldtes voldsomme eksterne begivenheder, herunder krig og revolution i Mellemøsten med selvskabt inflation til følge, så er denne finanskrise omkranset af større stabilitet i olielandene, og umiddelbart synes den at komme ud af den blå luft. Baggrunden for den nuværende krise skal ifølge Krugman findes i den asiatiske valutakrise i slutningen af 90 erne, der efterfølgende førte til en ophobning af enorme reserver placeret i USA og Europa. Det, som Ben Bernanke kaldte the global savings glut (den globale opsparingsoverflod), med lavere renter til følge. Lave renter i USA og Europa i årene efter 1998 opmuntrede folk til at låne penge og det skabte gunstige betingelser for stigende aktivpriser. Sideløbende med dette blev der i det finansielle system udviklet innovative investeringsprodukter - af bla. investeringsbanker - der lå uden for de traditionelle bankregulativer. Det blev en selvforstærkende cyklus, som i sig selv kunne skabe en boble - en boble, der brast i efteråret 2008, tydeligst med konkursen af investeringsbanken Lehman Brothers. Nu er der behov for internationalt samarbejde Den største risiko er, at vi ender i en depression, der er præget af langvarig negativ vækst, hurtigt stigende arbejdsløshed, og prisdeflation. I USA er vi på vej til at få den værste arbejdsløshed i 25 år, og den kan stige til over 10%. Det vil ikke blive lige så slemt som under den store depression i 1930 erne, men det er den værste i nyere historie. Alle de udviklede lande i Europa, Japan, og USA befinder sig nu i en recession, og mange af de nye vækstøkonomier og udviklingslande er på vej ind i en alvorlig krise, siger Krugman. Men kan Barack Obama redde verdensøkonomien og forhindre en økonomisk recession? Det kan han ikke alene, understreger Krugman: Vi befinder os i en af de perioder, hvor der virkelig er behov for internationalt samarbejde. En finanspolitisk pakke, der stimulerer økonomien, kan begrænse skaderne i USA, men der er en gigantisk valutakrise undervejs i verdens nye vækstøkonomier. USA kan ikke løse det problem alene. Der er brug for koordineret intervention fra alle de udviklede lande. Vi har brugt mange ressourcer på at redde Wall Street, men nu skal vi redde Main Street. Realøkonomien er nu en større kilde til krise end den finansielle sektor. Der er et enormt behov for at øge de offentlige udgifter, så der kan blive sat gang i efterspørgslen. Når vi er kommet ud af krisen, skal der indføres et nyt sæt reguleringer, så man undgår, at problemerne gentager sig. Reglerne må moderniseres. Gang i offentlige investeringer Økonomierne styrtdykker i det meste af verden, og hvis vi siger, at vi skal være forsigtige med de offentlige udgifter og ikke investere, vil styrtdykket accelerere.

8 08 I USA er infrastrukturen nedslidt, og der er behov for massive investeringer i veje og jernbaner. I det første år af Obama-regeringens liv tror jeg, at vi vil se mange statslige investeringer i konventionel infrastruktur, mens investeringerne i de nye grønne teknologier vi blive prioriteret lavere. Der er brug for store ændringer i miljøpolitikken, men jeg tvivler på, at det er realistisk at håbe på, at finanskrisen vil føre til flere grønne investeringer, siger Krugman. USA har stadig et pænt råderum, og målt i forhold til bruttonationalproduktet er gælden ikke højere end i så mange andre lande. På kort og mellemlang sigt er den ikke et større problem. Midt i den dybe økonomiske krise vil det blive en alvorlig fejltagelse at være alt for bekymret over stigende offentlige budgetunderskud. Vi bør ikke gentage den fejltagelse, Franklin D Roosevelt begik i 1937, hvor han blev overbevist om, at statsbudgettet skulle være afbalanceret, og dermed kastede USA ud i den anden fase af den store depression. Man kan ikke sige, at denne krise ikke ligner noget, vi har set før. Det er mere en krise, der ligner alt hvad vi har prøvet før. Den er et ekko af 1930 ernes krise, og den har paralleller til den asiatiske finanskrise i de sene 1990 ere. Det er som en samling af alle fortidens kriser, der sker på en og samme tid. Den store forskel er ikke krisens natur, men dens globale rækkevidde og omfang, siger Krugman. Miljøet må vente Miljøforkæmpere og dem der går og håber på stigende energipriser skal ikke vente sig det store i den kommende tid, mener Krugman og erkender en vis skyldfølelse over for de mere miljøbevidste. Han fastholder dog sit synspunkt om at den amerikanske regering i dens første år skulle fokusere på at genstarte økonomien og sundhedsreformen. Hvis den økonomiske motivation spreder sig til 2010, vil der være plads til projekter af miljøvenlig karakter. Men næppe før, siger Krugman. Krugman afstår fra at komme med direkte rådgivning til de forsamlede erhvervsledere, som efter hans vurdering står over for et hårdt budgetår, men siger, at det ikke er det bedste tidspunkt at starte investeringsprojekter på - på grund af den aktuelle mangel på efterspørgsel. Bedre at være forsigtig og kedelig end dristig, som han udtrykker det og afslutter sit indlæg med ordene: De næste to år bliver et helvede, men med held og gode lederevner vil vi om fem år kunne se tilbage på det her, som om det var en rigtig dårlig drøm. Paul Krugman er professor i økonomi og internationale relationer på Princeton University. Han er uddannet ved Yale University i 1974 og færdiggjorde sin Ph.d. ved Massachusetts Institute of Technology i Paul Krugman har desuden været fast skribent i New York Times siden 1999, og er årets modtager af Nobelprisen i økonomi for sin New Trade Theory. Ovenstående er et sammendrag af Paul Krugmans indlæg på konferencen og interview med Paul Krugman i Ugebrevet Mandag Morgen 1. december 2008.

9 09 Axcel-ejede Georg Jensen skaber skandinavisk shoppingmiljø med luksuriøse produkter til hjemmet Med indvielsen af fire nye flagskibsbutikker i New York, Taipei og Københavns Lufthavn byder Georg Jensen sine kunder velkommen i et moderne dansk miljø med produkter til hjemmet, der giver en unik og inspirerende shoppingoplevelse. I en verden, hvor daglige indkøb i stigende grad kan gøres online, øges kravene til detailforretningerne, og konkurrencen vil blive skarpere end nogensinde før. Når vi shopper, vil vi underholdes, og vi vil have nye input, rådgivning og vejledning. Georg Jensens nye butikskoncept The Danish Luxury House er indrettet til at opfylde disse ønsker. Jeg ønsker, at vores nye butikker skal udtrykke det, som er kernen i varemærket Georg Jensen: hypermoderne design og kvalitet. Vores ambition er at værne om den unikke, uformelle danske livsstil gennem vores hjem og at skabe en underholdende butiksoplevelse, der giver kunderne en følelse af klasse og kvalitet, siger Ulrik Garde Due, administrerende direktør hos Georg Jensen. Ideen bag det nye butikskoncept, som lanceres på tre kontinenter Asien, USA og Europa - er at skabe et luksuriøst dansk hjem for Georg Jensen og at omdefinere hele kundeoplevelsen. Butikskonceptet er udarbejdet af arkitekten Mark Pinney i London, med klare referencer til dansk arkitektur og design, navnlig Arne Jacobsen, Vilhelm Wohlert og Poul Kjærholm. Georg Jensens nye butik i Københavns Lufthavn er på mere end 250 kvadratmeter fordelt på to etager og indeholder alle de elementer, der kendetegner et almindeligt hjem som f.eks. dagligstue, spisestue, hjemmekontor og køkken. Det danner alt sammen kulisse for præsentationen af den omfattende kollektion af Georg Jensen-

10 10 artikler til boligen. Et element af natur bringes ind i hjemmet i form af en gårdhave, der er placeret mellem terrassen og køkkenet, og som giver en fornemmelse af dyb ro til husets indre. Køkkenet er omdrejningspunktet i ethvert hjem, og Georg Jensens hjem er ingen undtagelse. En stor kundeservicebar udgør butikkens disk. Baren fungerer som salgssted, men det er også her, de nyeste og hotteste produkter vises og inviterer til en samtale mellem kunden og personalet over et glas champagne eller en kop kaffe. Ved disken er der placeret stole, som gør det muligt for kunderne at sidde ned og nyde en forfriskning, mens deres indkøb pakkes ind som gave. Opgaven gik ud på at skabe et butiksinteriør, der passer til det omfattende sortiment af Georg Jensen-produkter fra bestik, skåle, lysestager, kander og lign. til ure og smykker i et og samme koncept. At skabe et Georg Jensen- hjem frem for et traditionelt butiksmiljø og at gøre det til et naturligt miljø for såvel smukt designede lysestager som de mest velrenommerede ikoniske sølvarbejder er for mig den ultimative løsning, siger Ulrik Garde Due. Det nye butikskoncept er foreløbig implementeret i Georg Jensens butikker i Taipei, Taiwan samt i flagskibsbutikkerne i Victoria i Australien, Madison Avenue i New York og Københavns Lufthavn. Georg Jensen blev stiftet i 1904 og har i dag flere end 100 butikker fordelt på 12 lande. Georg Jensen indgår sammen med Royal Copehagen i Royal Scandinaviakoncernen som Axcel købte i Axcel ejer i dag ca. 70% af aktierne i Georg Jensen. Øvrige investorer er PKA og LD.

11 11 Axcels seneste investering : JBO i Sverige Axcel købte 3. oktober % af aktierne i John Bauer Organization AB (JBO). Virksomheden er Axcels anden investering i Sverige. JBO har drevet private gymnasieskoler siden 1999, hvor det første John Bauergymnasium blev etableret i Jönköping i Sverige. Skolerne drives som private friskoler og er lokaliseret 29 forskellige steder i Sverige. John Bauergymnasieskolerne har ca elever i alderen 16 til 19 år og knap ansatte og en omsætning på godt 800 mio. SEK. Fokus for John Bauer-gymnasieskolernes undervisning er erhvervs- og faguddannelser inden for fx IT, media, entrepreneurship, idræt, hotel & restaurant. Uddannelsesmodellen er baseret på problembaseret indlæring, og at eleverne er med til at formulere deres egne, klare mål. Axcels strategi for udviklingen af JBO indebærer et konstant fokus på forbedring af uddannelseskvaliteten, som dels skal sikre en øget tilstrømning af elever, og dels være med til at øge trivslen og dermed fuldførelsesprocenten på uddannelserne. Axcel vil endvidere udvide og styrke virksomhedens overordnede ledelse og bestyrelse. Det er JBOs målsætning, at John Bauer-gymnasieskolerne skal være det foretrukne valg for svenske elever, deres forældre og lærere: Vi tror på, at vi med et engageret og aktivt ejerskab kan være med til at udvikle JBO, til gavn for såvel de ansatte som eleverne, og på denne måde skabe en god investering, siger Vilhelm Sundström, ansvarlig for Axcel i Sverige. John Bauer-gymnasieskolerne har sin store styrke inden for erhvervs- og faguddannelser, et område hvor vi forventer vækst i fremtiden. Jeg er utrolig glad for at vi nu har fundamentet på plads for JBOs fortsatte udvikling. Jeg har store forventninger til samarbejdet med Axcel, som har stor erfaring med at udvikle virksomheder. Kombineret med JBOs kompetencer inden for uddannelsbranchen bliver vi et stærkt team, siger Rune Tedfors, JBOs stifter og hidtidige hovedaktionær. Rune Tedfors bevarer sit medejerskab gennem en minoritetspost i JBO. Det svenske friskolesystem har udviklet sig kraftigt, siden den svenske regering i 1994 åbnede mulighed for støtte til privatejede skoler, og området forventes at vokse yderligere. Friskolerne, hvoraf en række er børsnoterede, udgør i dag godt 20% af det samlede svenske skolemarked og omfatter 900 skoler med ca elever i alderen fra et til 18 år. JBOs skoler har allerede i dag et stærkt koncept i et attraktivt segment, og virksomheden har vist en stabil vækst. Axcel vurderer, at friskoler vil tegne sig for en voksende del af gymnasie-uddannelserne i Sverige, og at JBO derfor har gode forudsætninger for fortsat vækst, først og fremmest i Sverige, men på længere sigt evt. også på det internationale marked.

12 12 Om Axcel Axcel er Danmarks største kapitalfond og fokuserer på at skabe stærke og værdifulde virksomheder. Axcel blev grundlagt i 1994 og har i dag en bred kreds af danske og internationale investorer. Axcel har siden etableringen investeret aktivt i danske erhvervsvirksomheder gennem tre investeringsfonde med sammenlagt DKK 6,6 mia. i kapitaltilsagn, og har opbygget et betydeligt og omfattende industrielt netværk i Danmark og i udlandet fra de mange tilkøb udenfor Danmark. Axcel er med 34 investeringer den fond, der har foretaget flest investeringer i mellemstore danske og svenske virksomheder. Axcel indgår altid aktivt i den overordnede ledelse af de købte virksomheder. Axcels investeringer omfatter i dag 16 virksomheder med en samlet omsætning på ca. 10,5 mia. kr. : JBO (privatskoler i Sverige) Pandora (smykker) IDEmøbler (boligindretning) Driconeq, Sverige (borerør) Noa Noa (kvinde- og børnemode) Ball Group (kvindemode) HusCompagniet (enfamilieshuse) TCM Group (køkken- og bad) Netcompany (IT-konsulentydelser) Læs mere på EskoArtworks (software til emballageindustrien) Ellipse (udstyr til medicinsk og kosmetisk hudbehandling) Junckers Industrier (trægulve) Vital Petfood Group (kæledyrsfoder og - tilbehør) Royal Copenhagen (porcelæn) Georg Jensen (luksusvarer, smykker) BB Electronics (elektronikproduktion) Kontakt Axcel Axcel Sankt Annæ Plads København K Danmark Tlf: (+45) Fax: (+45) Axcel Strandvägen 5B, 5tr S Stockholm Sverige Tlf: (+46) Fax (+46)

"Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer"

Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer Axcel som en del af oplevelsesøkonomien? Joachim Sperling CKO, 7. juni 2011 Axcels grundidé "Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 JEPPE JESSEN, CEO / JRJ@CORVENAS.COM / +45 22 93 25 96 HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 CORVENAS 1 DAGENS EMNER Er der interesse

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK NATURLIG REAL RENTE OG LANGVARIG STAGNATION. Jesper Pedersen, Økonomisk Afdeling, Økonomisk Forskning

DANMARKS NATIONALBANK NATURLIG REAL RENTE OG LANGVARIG STAGNATION. Jesper Pedersen, Økonomisk Afdeling, Økonomisk Forskning DANMARKS NATIONALBANK NATURLIG REAL RENTE OG LANGVARIG STAGNATION Jesper Pedersen, Økonomisk Afdeling, Økonomisk Forskning Overblik Hvad er langvarig stagnation/ secular stagnation? Tæt sammenhæng med

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Invester i det grønne felt

Invester i det grønne felt Invester i det grønne felt Kinas Marked Teknologi Kapital God Virksomhed (aktie) Kina Hvorfor Kina? Konkurrencedygtig: Handelsoverskud på 200 mia. US$ understreger hvor konkurrencedygtige kinesiske virksomheder

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

1. Økonomi. Økonomisk Nyt nr. 13 - September 2009. OECD: De økonomiske indikatorer tyder på en vis fremgang i økonomien.

1. Økonomi. Økonomisk Nyt nr. 13 - September 2009. OECD: De økonomiske indikatorer tyder på en vis fremgang i økonomien. Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2008-09 PØU alm. del Bilag 120 Offentligt Økonomisk Nyt nr. 13 - September 2009 Samfunds Økonomisk Nyt fra ind- og udland Elektronisk månedsbrev til Folketingets medlemmer

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise

Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise ANALYSE Februar 2009 Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise Martin Hvidt De arabiske Golf-lande har set deres investeringer miste værdi og 10 år med økonomisk boom afløst af en voldsom økonomisk

Læs mere

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Bankdirektør Anders Jensen Disposition Dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Hvad kendetegner dansk landbrug? Landbrugets betydning for

Læs mere

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Fredag 4. december 2015 hos IDA Mødecenter, København. De nye teknologier har medført nye forretningsmodeller, der ændrer konkurrenceforholdene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7.

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7. VERDEN OMKRING JYSK Kunder 2 Konkurrenter 3 Oms 3,9b Leverandører 4 Nye markeder 5 Finanskrisen 6 Møde med konkurrencemyndighederne 7 1 KUNDER JYSKs kunder består af B-t-C-kunder og B-t-B-kunder. B-t-C

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009 N O T A T Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter varer,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Digital forretning med succes

Digital forretning med succes Digital forretning med succes 5. september 2013 Agenda 9.05: e-commerce skal være en del af forretningsstrategien. Oplæg ved Per Rasmussen, bestyrelsesformand for FDIH (brancheforeningen for dansk e-handel)

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

PÅ VEJ MOD D-LAND? MULIGHEDER, PERSPEKTIVER OG UDFORDRINGER DIGITALISERINGSKONFERANSEN 2012

PÅ VEJ MOD D-LAND? MULIGHEDER, PERSPEKTIVER OG UDFORDRINGER DIGITALISERINGSKONFERANSEN 2012 PÅ VEJ MOD D-LAND? MULIGHEDER, PERSPEKTIVER OG UDFORDRINGER DIGITALISERINGSKONFERANSEN 2012 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING, FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Finansrådets årsmøde, mandag den 30. november 2009

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Finansrådets årsmøde, mandag den 30. november 2009 DANMARKS NATIONALBANK Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Finansrådets årsmøde, mandag den 30. november 2009 Det talte ord gælder Recessionen i verdensøkonomien ser nu ud til at være slut. Væksten

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Lyspunkter i en usikker tid

Lyspunkter i en usikker tid NORDEA PRIVATE BANKING PRIVATE BANKINGNYT MAJ 2012 Lyspunkter i en usikker tid Efter en solid start på året er usikkerheden for en stund vendt tilbage. Vi vurderer, at den globale økonomi er på vej i den

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

LINDGREENS ALLÉ. Fra industri til modedistrikt MODEPROFIL

LINDGREENS ALLÉ. Fra industri til modedistrikt MODEPROFIL ARTIKEL AF ELISA SHAW BIRCH MODEPROFIL LINDGREENS ALLÉ Fra industri til modedistrikt Det, der engang var et industri- og fabriksområde på Amager, er i dag forvandlet til Københavns foretrukne modedestination,

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

VELKOMMEN MEAmidt Tema-møde: EJERSKIFTE 10. Juni 2013. Nyt køkken og bad leveret til tiden så er det AUBO!

VELKOMMEN MEAmidt Tema-møde: EJERSKIFTE 10. Juni 2013. Nyt køkken og bad leveret til tiden så er det AUBO! VELKOMMEN MEAmidt Tema-møde: EJERSKIFTE 10. Juni 2013 Nyt køkken og bad leveret til tiden så er det AUBO! Torben Andersens indlæg Torben Andersens baggrund. Hvem er AUBO PRODUCTION og hvad har udviklingen

Læs mere