Axcel ønsker alle et godt og lykkebringende nytår!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Axcel ønsker alle et godt og lykkebringende nytår!"

Transkript

1 Axcel ønsker alle et godt og lykkebringende nytår! Axcel News Velkommen til årets første Axcel News: Verdens førende økonom og to af Danmarks topledere fortæller om deres forventninger til var på mange måder et både anderledes og meget krævende år, hvor vi oplevede dramatiske hændelser i erhvervslivet, og hvor vores verdensopfattelse blev udfordret nærmest dagligt. Især den sidste halvdel af året var præget af en usædvanlig udvikling på kapitalmarkederne og det er også temaet for 2009 s første Axcel News. Vi har bedt to personer, som begge spiller en central rolle i dansk erhvervsliv, om at give hver der deres bud på, hvad 2009 vil bringe. På de følgende sider kan du læse, hvad Group CEO Christian Clausen, Nordea og CEO Niels Bjørn Christiansen, Danfoss tror, det kommende år vil bringe, fra hver deres perspektiv. Finanskrisen og dens konsekvenser var også omdrejningspunktet, da årets nobelprisvinder i økonomi, professor ved Princeton University, Paul Krugman, gæstede København i december. Det skete ved en konference på Copenhagen Business School, som Axcel var medarrangør af i samarbejde med Berlingske Tidende og Ugebrevet Mandag Morgen. Krugman gav her sit bud på baggrunden for den aktuelle verdensøkonomiske situation og på hvordan situationen vil udvikle sig fremover. Vi bringer et sammendrag af Krugmans indlæg. Herudover kan du læse om Axcels seneste investering i Sverige og om Axcel-ejede Georg Jensens nye flagship-store, som åbnede i Københavns Lufthavn i november og samtidig markerede introduktionen af et helt nyt butikskoncept.

2 02 I dette nummer: Forventninger til 2009 set fra henholdsvis industri- og bankdirektørens stol: CEO Niels Bjørn Christiansen, Danfoss: Lang recessionsperiode forude. Det vigtigste bliver at værne om cash flow og profitabilitet og holde gejsten oppe hos medarbejderne.. side 3 Group CEO Christian Clausen, Nordea: Normalisering på vej - styring af omkostninger, risici og kapital bliver afgørende....side 4 Hårde tider forude Nobelprisvinder i økonomi Paul Krugman giver sit bud på finanskrisens baggrund og udviklingen de kommende år....side 6 Georg Jensen åbner flagskibs-butik i Københavns Lufthavn Nyt butikskoncept skaber enestående shoppingoplevelse....side 9 Axcels seneste investering i Sverige Axcel investerede i oktober i den uddannelsesvirksomheden JBO i Sverige side 11 Georg Jensens nye flagskibs-butik i Københavns Lufthavn. 250 kvadratmeter i to etager indrettet som en skandinavisk luksus-livsstilsbolig.

3 03 Forventninger til 2009 set fra henholdsvis industriog bankdirektørens stol Axcel News har stillet CEO Niels Bjørn Christiansen, Danfoss, og Group CEO Christian Clausen, Nordea, 5 spørgsmål om finanskrisen og dens betydning for det kommende år. Niels B. Christiansen, CEO, Danfoss A/S: Lang recessionsperiode forude. Det vigtigste bliver at værne om cash flow og profitabilitet og holde gejsten oppe hos medarbejderne Hvad er dine forventninger til udviklingen 2009 set fra et industriperspektiv? Vi forventer negative markeder i 2009 og 2010 globalt såvel som i mange forskellige brancher. Det betyder, at en del af markederne ligefrem vil vise negativ vækst. Dertil er forventningen, at markederne starter meget langsomt i første kvartal. Hvordan kan danske industrivirksomheder forberede sig på udviklingen? Først og fremmest handler det om at værne om sit cash flow og sin profitabilitet og holde gejsten oppe hos sine medarbejdere, indtil markederne bliver positive igen. Det betyder blandt andet, at man er nødt at være hurtig til at tilpasse sin kapacitet og holde igen på omkostningerne. Det kan være svært, fordi her kan afskedigelser komme på tale. Har vi set bunden nu, eller skal vi forvente yderlige nedgang? Der er meget stor usikkerhed lige nu. Folks handlinger er præget af, hvad de forventer og tror, uden at nogen kan sige noget med bestemthed om, hvordan det går. Min personlige forventning er, at det bliver værre, og at recessionsperioden bliver lang. Er der kommet noget positivt ud af finanskrisen set fra din stol? For mange forretninger vil det være sundt med en konsolideringsperiode efter at have haft en lang periode med meget høje vækstrater. I det lys kan finanskrisen være med til at stramme prioritering og skærpe fokus på det, der virkelig giver værdi

4 04 For virksomheder med stærke markedspositioner byder krisetider normalt på muligheder for at vinde yderligere markedsandele. Hvad er efter din mening de vigtigste lessons learnt i finanskrisen? Finanskrisen har tydeliggjort, hvor vigtigt det er at have styr på sin likviditet og finansiering. Gamle dyder som stram lager- og debitorstyring vil helt klart komme højere op på agendaen. Det er tydeligt, at de virksomheder der har godt styr på deres forretning også er dem, der er gode til hurtigt at tilpasse sig markedssituationen. Oveni de nævnte mere reaktive tiltag bør man overveje proaktive tiltag, såsom øget salgsindsats og større fokus på innovative produkter. Christian Clausen, Group CEO, Nordea: Normalisering på vej - styring af omkostninger, risici og kapital bliver afgørende. Hvad er dine forventninger til udviklingen på kapitalmarkederne i 2009? Jeg tror, at vi vil se en fortsættelse af den normalisering af penge- og kapitalmarkedet, som allerede kan spores her i slutningen af 2008, og som især er en følge af de massive offentlige finansielle stabilitetsprogrammer over det meste af verden. En væsentlig forudsætning for denne fortsatte normalisering er en styrkelse af kapitalgrundlaget i banksektoren, sådan som vi har set det i USA og i nogle europæiske lande. Kun herved kan bankerne blive i stand til at tilfredsstille den kredit-efterspørgsel, som fremkommer, fordi noget af erhvervsvirksomhedernes finansiering over penge- og kapitalmarkedet ikke kan fornyes, og fordi en række internationale banker reducerer deres balancer efter store tab. Endvidere har en række svagere banker behov for kapital for at kunne modstå de kredittab, der må imødeses under den meget alvorlige lavkonjunktur, vi er på vej ind i. Hvordan kan danske virksomheder forberede sig på udviklingen?

5 05 Finanskrisen har uden tvivl virket forstærkende på den konjunkturnedgang, vi oplever nu, og som af nogle iagttagere forventes at blive den alvorligste siden 30 erne. Danske erhvervsvirksomheder har i tidligere kriseperioder vist en meget stor omstillingsevne, og det tror jeg også, at vi vil se denne gang. Herudover vil jeg pege på tre fundamentale forhold, som har spillet en væsentlig rolle for Nordeas succesfulde udvikling gennem de seneste år. Det drejer sig om styring af omkostninger, risici og kapital. En stram omkostningsstyring bør være en del af en virksomheds fundament i opgangs- såvel som i nedgangstider. De fleste ting kan altid gøres bedre, og et konstant fokus på omkostningsstyring betyder også et mindre behov for drastiske stop-and-go indgreb i ressourceforbruget. En væsentlig forudsætning for risikostyringen er, at virksomheden kender og følger sine risici og har de fornødne risikostyringsværktøjer. Den globale finanskrise og de nødlidende danske banker rummer mange eksempler på, at dette langt fra altid er tilfældet. Medens finanskrisen udløstes af nødlidende amerikanske realkreditlån, for dernæst at udvikle sig til en mere generel likviditetskrise, så endte den med i realiteten at være en kapitalkrise. Det er afgørende vigtigt hele tiden at have øje for sin virksomheds balancestruktur og være transparent i forhold til markedet. Endelig vil jeg pege på betydningen af et godt og tillidsfuldt partnerskab mellem virksomheden og dens bankforbindelse, hvor eventuelle svaghedstegn og udfordringer kan drøftes åbent og adresseres effektivt på et tidligt tidspunkt. Har vi set bunden nu, eller skal vi forvente yderligere nedgang? Jeg tror, at vi har set det værste, når det drejer sig om finanskrisen - især hvis vi i flere europæiske lande, herunder de nordiske, med og uden offentlig støtte får gang i kapitaliseringen af de veldrevne banker. Jeg tror derimod ikke, at vi har set bunden af den realøkonomiske konjunkturnedgang endnu. Vi kan håbe, at den meget lempelige pengepolitik og de finanspolitiske støttepakker vil medvirke til, at konjunkturnedgangen bliver kortere og knap så dyb som frygtet, ligesom en fortsat optøning af penge- og kapitalmarkederne vil kunne forhindre en egentlig credit crunch. Er der kommet noget positivt ud af finanskrisen? Ja bestemt. Der er kommet et helt andet og stærkere fokus på betydningen af transparens på de finansielle markeder. Og vi har fået stoppet den nærmest umættelige appetit på risiko og set begyndelsen til en meget mere realistisk prissætning af risici. Det er mit håb, at disse positive aspekter vil få lov til at udfolde sig, uden at vi skal have nye detaljerede reguleringer af det finansielle system. Hvad er efter din mening de vigtigste lessons learnt i finanskrisen?

6 06 Jeg tror, at alle interessenter i det finansielle system har lært af finanskrisen. De væsentligste læresætninger er efter min mening, at finansielle produkter skal være gennemskuelige for dem, der investerer i produkterne, at vi ikke skal tillade udvikling af parallelle uregulerede finansielle systemer, at der er grænser for hvor højt egenkapitalen kan geares både i banker og andre erhvervsvirksomheder, og at likviditetsrisici og balancestruktur skal styres mere præcist og på et lavere risikoniveau. Finanskrisen har som nævnt også vist, hvor vigtigt det er generelt at have et solidt fundament for måling og styring af omkostninger og ikke mindst risici og kapital. Verdens skarpeste økonom om fremtiden: De næste to år bliver et helvede men om fem år vil det hele synes som en ond drøm Paul Krugman, nobelpristager i økonomi 2008, besøgte den 5. december København, hvor Axcel i samarbejde med Berlingske tidende og Mandag Morgen var medarrangør af en konference med overskriften: Hvad sker der på kapitalmarkederne i 2009 og hvordan skal erhvervslivet forberede sig? Det er nu de amerikanske ledere skal vise handlekraft, og lancere en omfattende redningsplan, hvis USA's økonomi skal undgå at ende i langvarig recession, mener årets nobelpristager i økonomi, Paul Krugman. Men verdens største økonomi befinder sig i et politisk vakuum på grund af et politisk magtskifte og det kan ifølge Krugman gøre det svært for de politiske beslutningstagere at komme på forkant med krisen: Hver dag får vi nyheder, der er værre end hvad nogen har forudset. Men i USA kommer der ikke et politikskifte før i februar, og der er stor risiko for, at den politiske handlingskurve kommer for langt bagud i forhold til økonomien. Vi bevæger os alt for langsomt, advarer han. Den økonomiske krise accelererer, og nedturen bliver værre end folk forventer. Løsningen er ekspansiv økonomisk politik. Socialdemokratiske ideer vil få en revival, siger årets nobelpristager i økonomi, Paul Krugman.

7 07 Hvad gik der galt? Krugman understreger, at der er væsentlige forskelle mellem den nuværende finanskrise og de alvorlige nedgangskonjunkturer, der fandt sted i 70 erne og 80 erne. Hvor disse kriser skyldtes voldsomme eksterne begivenheder, herunder krig og revolution i Mellemøsten med selvskabt inflation til følge, så er denne finanskrise omkranset af større stabilitet i olielandene, og umiddelbart synes den at komme ud af den blå luft. Baggrunden for den nuværende krise skal ifølge Krugman findes i den asiatiske valutakrise i slutningen af 90 erne, der efterfølgende førte til en ophobning af enorme reserver placeret i USA og Europa. Det, som Ben Bernanke kaldte the global savings glut (den globale opsparingsoverflod), med lavere renter til følge. Lave renter i USA og Europa i årene efter 1998 opmuntrede folk til at låne penge og det skabte gunstige betingelser for stigende aktivpriser. Sideløbende med dette blev der i det finansielle system udviklet innovative investeringsprodukter - af bla. investeringsbanker - der lå uden for de traditionelle bankregulativer. Det blev en selvforstærkende cyklus, som i sig selv kunne skabe en boble - en boble, der brast i efteråret 2008, tydeligst med konkursen af investeringsbanken Lehman Brothers. Nu er der behov for internationalt samarbejde Den største risiko er, at vi ender i en depression, der er præget af langvarig negativ vækst, hurtigt stigende arbejdsløshed, og prisdeflation. I USA er vi på vej til at få den værste arbejdsløshed i 25 år, og den kan stige til over 10%. Det vil ikke blive lige så slemt som under den store depression i 1930 erne, men det er den værste i nyere historie. Alle de udviklede lande i Europa, Japan, og USA befinder sig nu i en recession, og mange af de nye vækstøkonomier og udviklingslande er på vej ind i en alvorlig krise, siger Krugman. Men kan Barack Obama redde verdensøkonomien og forhindre en økonomisk recession? Det kan han ikke alene, understreger Krugman: Vi befinder os i en af de perioder, hvor der virkelig er behov for internationalt samarbejde. En finanspolitisk pakke, der stimulerer økonomien, kan begrænse skaderne i USA, men der er en gigantisk valutakrise undervejs i verdens nye vækstøkonomier. USA kan ikke løse det problem alene. Der er brug for koordineret intervention fra alle de udviklede lande. Vi har brugt mange ressourcer på at redde Wall Street, men nu skal vi redde Main Street. Realøkonomien er nu en større kilde til krise end den finansielle sektor. Der er et enormt behov for at øge de offentlige udgifter, så der kan blive sat gang i efterspørgslen. Når vi er kommet ud af krisen, skal der indføres et nyt sæt reguleringer, så man undgår, at problemerne gentager sig. Reglerne må moderniseres. Gang i offentlige investeringer Økonomierne styrtdykker i det meste af verden, og hvis vi siger, at vi skal være forsigtige med de offentlige udgifter og ikke investere, vil styrtdykket accelerere.

8 08 I USA er infrastrukturen nedslidt, og der er behov for massive investeringer i veje og jernbaner. I det første år af Obama-regeringens liv tror jeg, at vi vil se mange statslige investeringer i konventionel infrastruktur, mens investeringerne i de nye grønne teknologier vi blive prioriteret lavere. Der er brug for store ændringer i miljøpolitikken, men jeg tvivler på, at det er realistisk at håbe på, at finanskrisen vil føre til flere grønne investeringer, siger Krugman. USA har stadig et pænt råderum, og målt i forhold til bruttonationalproduktet er gælden ikke højere end i så mange andre lande. På kort og mellemlang sigt er den ikke et større problem. Midt i den dybe økonomiske krise vil det blive en alvorlig fejltagelse at være alt for bekymret over stigende offentlige budgetunderskud. Vi bør ikke gentage den fejltagelse, Franklin D Roosevelt begik i 1937, hvor han blev overbevist om, at statsbudgettet skulle være afbalanceret, og dermed kastede USA ud i den anden fase af den store depression. Man kan ikke sige, at denne krise ikke ligner noget, vi har set før. Det er mere en krise, der ligner alt hvad vi har prøvet før. Den er et ekko af 1930 ernes krise, og den har paralleller til den asiatiske finanskrise i de sene 1990 ere. Det er som en samling af alle fortidens kriser, der sker på en og samme tid. Den store forskel er ikke krisens natur, men dens globale rækkevidde og omfang, siger Krugman. Miljøet må vente Miljøforkæmpere og dem der går og håber på stigende energipriser skal ikke vente sig det store i den kommende tid, mener Krugman og erkender en vis skyldfølelse over for de mere miljøbevidste. Han fastholder dog sit synspunkt om at den amerikanske regering i dens første år skulle fokusere på at genstarte økonomien og sundhedsreformen. Hvis den økonomiske motivation spreder sig til 2010, vil der være plads til projekter af miljøvenlig karakter. Men næppe før, siger Krugman. Krugman afstår fra at komme med direkte rådgivning til de forsamlede erhvervsledere, som efter hans vurdering står over for et hårdt budgetår, men siger, at det ikke er det bedste tidspunkt at starte investeringsprojekter på - på grund af den aktuelle mangel på efterspørgsel. Bedre at være forsigtig og kedelig end dristig, som han udtrykker det og afslutter sit indlæg med ordene: De næste to år bliver et helvede, men med held og gode lederevner vil vi om fem år kunne se tilbage på det her, som om det var en rigtig dårlig drøm. Paul Krugman er professor i økonomi og internationale relationer på Princeton University. Han er uddannet ved Yale University i 1974 og færdiggjorde sin Ph.d. ved Massachusetts Institute of Technology i Paul Krugman har desuden været fast skribent i New York Times siden 1999, og er årets modtager af Nobelprisen i økonomi for sin New Trade Theory. Ovenstående er et sammendrag af Paul Krugmans indlæg på konferencen og interview med Paul Krugman i Ugebrevet Mandag Morgen 1. december 2008.

9 09 Axcel-ejede Georg Jensen skaber skandinavisk shoppingmiljø med luksuriøse produkter til hjemmet Med indvielsen af fire nye flagskibsbutikker i New York, Taipei og Københavns Lufthavn byder Georg Jensen sine kunder velkommen i et moderne dansk miljø med produkter til hjemmet, der giver en unik og inspirerende shoppingoplevelse. I en verden, hvor daglige indkøb i stigende grad kan gøres online, øges kravene til detailforretningerne, og konkurrencen vil blive skarpere end nogensinde før. Når vi shopper, vil vi underholdes, og vi vil have nye input, rådgivning og vejledning. Georg Jensens nye butikskoncept The Danish Luxury House er indrettet til at opfylde disse ønsker. Jeg ønsker, at vores nye butikker skal udtrykke det, som er kernen i varemærket Georg Jensen: hypermoderne design og kvalitet. Vores ambition er at værne om den unikke, uformelle danske livsstil gennem vores hjem og at skabe en underholdende butiksoplevelse, der giver kunderne en følelse af klasse og kvalitet, siger Ulrik Garde Due, administrerende direktør hos Georg Jensen. Ideen bag det nye butikskoncept, som lanceres på tre kontinenter Asien, USA og Europa - er at skabe et luksuriøst dansk hjem for Georg Jensen og at omdefinere hele kundeoplevelsen. Butikskonceptet er udarbejdet af arkitekten Mark Pinney i London, med klare referencer til dansk arkitektur og design, navnlig Arne Jacobsen, Vilhelm Wohlert og Poul Kjærholm. Georg Jensens nye butik i Københavns Lufthavn er på mere end 250 kvadratmeter fordelt på to etager og indeholder alle de elementer, der kendetegner et almindeligt hjem som f.eks. dagligstue, spisestue, hjemmekontor og køkken. Det danner alt sammen kulisse for præsentationen af den omfattende kollektion af Georg Jensen-

10 10 artikler til boligen. Et element af natur bringes ind i hjemmet i form af en gårdhave, der er placeret mellem terrassen og køkkenet, og som giver en fornemmelse af dyb ro til husets indre. Køkkenet er omdrejningspunktet i ethvert hjem, og Georg Jensens hjem er ingen undtagelse. En stor kundeservicebar udgør butikkens disk. Baren fungerer som salgssted, men det er også her, de nyeste og hotteste produkter vises og inviterer til en samtale mellem kunden og personalet over et glas champagne eller en kop kaffe. Ved disken er der placeret stole, som gør det muligt for kunderne at sidde ned og nyde en forfriskning, mens deres indkøb pakkes ind som gave. Opgaven gik ud på at skabe et butiksinteriør, der passer til det omfattende sortiment af Georg Jensen-produkter fra bestik, skåle, lysestager, kander og lign. til ure og smykker i et og samme koncept. At skabe et Georg Jensen- hjem frem for et traditionelt butiksmiljø og at gøre det til et naturligt miljø for såvel smukt designede lysestager som de mest velrenommerede ikoniske sølvarbejder er for mig den ultimative løsning, siger Ulrik Garde Due. Det nye butikskoncept er foreløbig implementeret i Georg Jensens butikker i Taipei, Taiwan samt i flagskibsbutikkerne i Victoria i Australien, Madison Avenue i New York og Københavns Lufthavn. Georg Jensen blev stiftet i 1904 og har i dag flere end 100 butikker fordelt på 12 lande. Georg Jensen indgår sammen med Royal Copehagen i Royal Scandinaviakoncernen som Axcel købte i Axcel ejer i dag ca. 70% af aktierne i Georg Jensen. Øvrige investorer er PKA og LD.

11 11 Axcels seneste investering : JBO i Sverige Axcel købte 3. oktober % af aktierne i John Bauer Organization AB (JBO). Virksomheden er Axcels anden investering i Sverige. JBO har drevet private gymnasieskoler siden 1999, hvor det første John Bauergymnasium blev etableret i Jönköping i Sverige. Skolerne drives som private friskoler og er lokaliseret 29 forskellige steder i Sverige. John Bauergymnasieskolerne har ca elever i alderen 16 til 19 år og knap ansatte og en omsætning på godt 800 mio. SEK. Fokus for John Bauer-gymnasieskolernes undervisning er erhvervs- og faguddannelser inden for fx IT, media, entrepreneurship, idræt, hotel & restaurant. Uddannelsesmodellen er baseret på problembaseret indlæring, og at eleverne er med til at formulere deres egne, klare mål. Axcels strategi for udviklingen af JBO indebærer et konstant fokus på forbedring af uddannelseskvaliteten, som dels skal sikre en øget tilstrømning af elever, og dels være med til at øge trivslen og dermed fuldførelsesprocenten på uddannelserne. Axcel vil endvidere udvide og styrke virksomhedens overordnede ledelse og bestyrelse. Det er JBOs målsætning, at John Bauer-gymnasieskolerne skal være det foretrukne valg for svenske elever, deres forældre og lærere: Vi tror på, at vi med et engageret og aktivt ejerskab kan være med til at udvikle JBO, til gavn for såvel de ansatte som eleverne, og på denne måde skabe en god investering, siger Vilhelm Sundström, ansvarlig for Axcel i Sverige. John Bauer-gymnasieskolerne har sin store styrke inden for erhvervs- og faguddannelser, et område hvor vi forventer vækst i fremtiden. Jeg er utrolig glad for at vi nu har fundamentet på plads for JBOs fortsatte udvikling. Jeg har store forventninger til samarbejdet med Axcel, som har stor erfaring med at udvikle virksomheder. Kombineret med JBOs kompetencer inden for uddannelsbranchen bliver vi et stærkt team, siger Rune Tedfors, JBOs stifter og hidtidige hovedaktionær. Rune Tedfors bevarer sit medejerskab gennem en minoritetspost i JBO. Det svenske friskolesystem har udviklet sig kraftigt, siden den svenske regering i 1994 åbnede mulighed for støtte til privatejede skoler, og området forventes at vokse yderligere. Friskolerne, hvoraf en række er børsnoterede, udgør i dag godt 20% af det samlede svenske skolemarked og omfatter 900 skoler med ca elever i alderen fra et til 18 år. JBOs skoler har allerede i dag et stærkt koncept i et attraktivt segment, og virksomheden har vist en stabil vækst. Axcel vurderer, at friskoler vil tegne sig for en voksende del af gymnasie-uddannelserne i Sverige, og at JBO derfor har gode forudsætninger for fortsat vækst, først og fremmest i Sverige, men på længere sigt evt. også på det internationale marked.

12 12 Om Axcel Axcel er Danmarks største kapitalfond og fokuserer på at skabe stærke og værdifulde virksomheder. Axcel blev grundlagt i 1994 og har i dag en bred kreds af danske og internationale investorer. Axcel har siden etableringen investeret aktivt i danske erhvervsvirksomheder gennem tre investeringsfonde med sammenlagt DKK 6,6 mia. i kapitaltilsagn, og har opbygget et betydeligt og omfattende industrielt netværk i Danmark og i udlandet fra de mange tilkøb udenfor Danmark. Axcel er med 34 investeringer den fond, der har foretaget flest investeringer i mellemstore danske og svenske virksomheder. Axcel indgår altid aktivt i den overordnede ledelse af de købte virksomheder. Axcels investeringer omfatter i dag 16 virksomheder med en samlet omsætning på ca. 10,5 mia. kr. : JBO (privatskoler i Sverige) Pandora (smykker) IDEmøbler (boligindretning) Driconeq, Sverige (borerør) Noa Noa (kvinde- og børnemode) Ball Group (kvindemode) HusCompagniet (enfamilieshuse) TCM Group (køkken- og bad) Netcompany (IT-konsulentydelser) Læs mere på EskoArtworks (software til emballageindustrien) Ellipse (udstyr til medicinsk og kosmetisk hudbehandling) Junckers Industrier (trægulve) Vital Petfood Group (kæledyrsfoder og - tilbehør) Royal Copenhagen (porcelæn) Georg Jensen (luksusvarer, smykker) BB Electronics (elektronikproduktion) Kontakt Axcel Axcel Sankt Annæ Plads København K Danmark Tlf: (+45) Fax: (+45) Axcel Strandvägen 5B, 5tr S Stockholm Sverige Tlf: (+46) Fax (+46)

"Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer"

Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer Axcel som en del af oplevelsesøkonomien? Joachim Sperling CKO, 7. juni 2011 Axcels grundidé "Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 13.00-13.30.

Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 13.00-13.30. Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 13.00-13.30. [DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at komme og give mit besyv med på dansk aktionærforenings årsdag. Man

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Fakta om kapitalfonde i Danmark

Fakta om kapitalfonde i Danmark Fakta om kapitalfonde i Danmark Kapitalfondene har været omgærdet af mange myter, men fakta er, at: Der skabes arbejdspladser højere beskæftigelse god medarbejdertilfredshed En samfundsøkonomisk gevinst

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Likviditetskrise set fra bankens side. 20. januar 2008

Likviditetskrise set fra bankens side. 20. januar 2008 Likviditetskrise set fra bankens side 20. januar 2008 Forløbet Sub-prime krisen bryder ud i løbet af sommeren 2007 ballonen springer Pengemarkedskrisen startede i efteråret 2007 De høje interbankrenter

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 JEPPE JESSEN, CEO / JRJ@CORVENAS.COM / +45 22 93 25 96 HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 CORVENAS 1 DAGENS EMNER Er der interesse

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK NATURLIG REAL RENTE OG LANGVARIG STAGNATION. Jesper Pedersen, Økonomisk Afdeling, Økonomisk Forskning

DANMARKS NATIONALBANK NATURLIG REAL RENTE OG LANGVARIG STAGNATION. Jesper Pedersen, Økonomisk Afdeling, Økonomisk Forskning DANMARKS NATIONALBANK NATURLIG REAL RENTE OG LANGVARIG STAGNATION Jesper Pedersen, Økonomisk Afdeling, Økonomisk Forskning Overblik Hvad er langvarig stagnation/ secular stagnation? Tæt sammenhæng med

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Fakta om kapitalfondenes porteføljevirksomheder i Danmark

Fakta om kapitalfondenes porteføljevirksomheder i Danmark Danmark tilbage på vækstsporet hvad er ejernes og revisorernes rolle? 27. oktober 2011 Fakta om kapitalfondenes porteføljevirksomheder i Danmark Rekordhøj omsætning i de kapitalfondsejede virksomheder

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Finanskrisens grundlæggende begreber

Finanskrisens grundlæggende begreber Finanskrisens grundlæggende begreber Den finansielle krise, der brød ud i slutningen af 2008, har udviklet sig til den mest alvorlige økonomiske krise siden den store depression i 1930'erne. I dette fokus

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen 2016 Bilag 1

Kandidater til bestyrelsen 2016 Bilag 1 Kandidater til bestyrelsen 2016 Bilag 1 Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr.: 27 49 26 49 Sankt Annæ Plads 3 1250 København K T: 33 33 93 33 F: 33 33 96 66 E: danmarks@skibskredit.dk www.skibskredit.dk Anders

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 26. april 2012 Grønbog om skyggebanker, KOM (2012) 102. 1. Resumé Kommissionen har udsendt en

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt?

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt? Jagten på talent Hvad gør årets gazeller rigtigt? Vi fungerer godt i en krisetid, da vi er svaret på krisen Gazelleejer Hvad kan vi lære af årets gazelleundersøgelse? Gazellerne har opskriften på at fordoble

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt. Kapitalfonde i Danmark

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt. Kapitalfonde i Danmark Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt Kapitalfonde i Danmark Christian Frigast, Axcel, 7. december 2006 Agenda Fakta om kapitalfonde Hvordan skaber kapitalfonde værdi Et eksempel Myter og

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Hvad betragter Finanssektoren som et overlevelsesdygtigt landbrug?

Hvad betragter Finanssektoren som et overlevelsesdygtigt landbrug? Hvad betragter Finanssektoren som et overlevelsesdygtigt landbrug? Landbrugschef Søren Porsbjerg 24. februar 2012 Disposition Stabile og forudsigelige rammer Strategi for fremtiden Lønsomhed Adgang til

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst 2 BØRSNOTERING Børsnotering for små og mellemstore virksomheder er igen blevet muligt i Danmark. Børsnotering kan være særdeles fordelagtigt for virksomheder, der vokser har et kapitalbehov på mindst DKK

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Alternativ finansiering med Vækstfonden v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Agenda Om Vækstfonden Aktivitetsniveau i VF Lån og kautioner Målgrupper for finansiering med

Læs mere

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej JOBBAROMETERET FRA: 20.000 nye job på vej Jobkrisen er aflyst. Virksomhederne ansætter igen. Alene de seneste tre måneder er der skabt 16.000 nye job. De næste seks måneder regner virksomhederne med at

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Lille dansk kortfirma jagter milliarden

Lille dansk kortfirma jagter milliarden LØRDAG 12. DECEMBER NR. 50 / 2015 LØRDAG Lille dansk kortfirma jagter milliarden Med en kapitalindsprøjtning på 40 mio. kr. satser Cardlab på at sætte sig på markedet for kreditkort med fingeraftrykslæser.

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge Mar. 11 Jun. 11 Sep. 11 Dec. 11 Mar. 12 Jun. 12 Sep. 12 Dec. 12 Mar. 13 Jun. 13 Sep. 13 Dec. 13 Mar. 14 Jun. 14 Sep. 14 Dec. 14 Mar. 15 Jun. 15 Sep. 15 Dec. 15 Mar. 16 Jun. 16 Sep. 16 Dec. 16 Mar. 17 Thorbjørn

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen Seminar om finanskrisen Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen På vores seminar får du viden om konkrete værktøjer og initiativer, der kan optimere og beskytte værdierne i din virksomhed. Kriser er

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009? Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Samrådsspørgsmål AL Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere