Axcel ønsker alle et godt og lykkebringende nytår!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Axcel ønsker alle et godt og lykkebringende nytår!"

Transkript

1 Axcel ønsker alle et godt og lykkebringende nytår! Axcel News Velkommen til årets første Axcel News: Verdens førende økonom og to af Danmarks topledere fortæller om deres forventninger til var på mange måder et både anderledes og meget krævende år, hvor vi oplevede dramatiske hændelser i erhvervslivet, og hvor vores verdensopfattelse blev udfordret nærmest dagligt. Især den sidste halvdel af året var præget af en usædvanlig udvikling på kapitalmarkederne og det er også temaet for 2009 s første Axcel News. Vi har bedt to personer, som begge spiller en central rolle i dansk erhvervsliv, om at give hver der deres bud på, hvad 2009 vil bringe. På de følgende sider kan du læse, hvad Group CEO Christian Clausen, Nordea og CEO Niels Bjørn Christiansen, Danfoss tror, det kommende år vil bringe, fra hver deres perspektiv. Finanskrisen og dens konsekvenser var også omdrejningspunktet, da årets nobelprisvinder i økonomi, professor ved Princeton University, Paul Krugman, gæstede København i december. Det skete ved en konference på Copenhagen Business School, som Axcel var medarrangør af i samarbejde med Berlingske Tidende og Ugebrevet Mandag Morgen. Krugman gav her sit bud på baggrunden for den aktuelle verdensøkonomiske situation og på hvordan situationen vil udvikle sig fremover. Vi bringer et sammendrag af Krugmans indlæg. Herudover kan du læse om Axcels seneste investering i Sverige og om Axcel-ejede Georg Jensens nye flagship-store, som åbnede i Københavns Lufthavn i november og samtidig markerede introduktionen af et helt nyt butikskoncept.

2 02 I dette nummer: Forventninger til 2009 set fra henholdsvis industri- og bankdirektørens stol: CEO Niels Bjørn Christiansen, Danfoss: Lang recessionsperiode forude. Det vigtigste bliver at værne om cash flow og profitabilitet og holde gejsten oppe hos medarbejderne.. side 3 Group CEO Christian Clausen, Nordea: Normalisering på vej - styring af omkostninger, risici og kapital bliver afgørende....side 4 Hårde tider forude Nobelprisvinder i økonomi Paul Krugman giver sit bud på finanskrisens baggrund og udviklingen de kommende år....side 6 Georg Jensen åbner flagskibs-butik i Københavns Lufthavn Nyt butikskoncept skaber enestående shoppingoplevelse....side 9 Axcels seneste investering i Sverige Axcel investerede i oktober i den uddannelsesvirksomheden JBO i Sverige side 11 Georg Jensens nye flagskibs-butik i Københavns Lufthavn. 250 kvadratmeter i to etager indrettet som en skandinavisk luksus-livsstilsbolig.

3 03 Forventninger til 2009 set fra henholdsvis industriog bankdirektørens stol Axcel News har stillet CEO Niels Bjørn Christiansen, Danfoss, og Group CEO Christian Clausen, Nordea, 5 spørgsmål om finanskrisen og dens betydning for det kommende år. Niels B. Christiansen, CEO, Danfoss A/S: Lang recessionsperiode forude. Det vigtigste bliver at værne om cash flow og profitabilitet og holde gejsten oppe hos medarbejderne Hvad er dine forventninger til udviklingen 2009 set fra et industriperspektiv? Vi forventer negative markeder i 2009 og 2010 globalt såvel som i mange forskellige brancher. Det betyder, at en del af markederne ligefrem vil vise negativ vækst. Dertil er forventningen, at markederne starter meget langsomt i første kvartal. Hvordan kan danske industrivirksomheder forberede sig på udviklingen? Først og fremmest handler det om at værne om sit cash flow og sin profitabilitet og holde gejsten oppe hos sine medarbejdere, indtil markederne bliver positive igen. Det betyder blandt andet, at man er nødt at være hurtig til at tilpasse sin kapacitet og holde igen på omkostningerne. Det kan være svært, fordi her kan afskedigelser komme på tale. Har vi set bunden nu, eller skal vi forvente yderlige nedgang? Der er meget stor usikkerhed lige nu. Folks handlinger er præget af, hvad de forventer og tror, uden at nogen kan sige noget med bestemthed om, hvordan det går. Min personlige forventning er, at det bliver værre, og at recessionsperioden bliver lang. Er der kommet noget positivt ud af finanskrisen set fra din stol? For mange forretninger vil det være sundt med en konsolideringsperiode efter at have haft en lang periode med meget høje vækstrater. I det lys kan finanskrisen være med til at stramme prioritering og skærpe fokus på det, der virkelig giver værdi

4 04 For virksomheder med stærke markedspositioner byder krisetider normalt på muligheder for at vinde yderligere markedsandele. Hvad er efter din mening de vigtigste lessons learnt i finanskrisen? Finanskrisen har tydeliggjort, hvor vigtigt det er at have styr på sin likviditet og finansiering. Gamle dyder som stram lager- og debitorstyring vil helt klart komme højere op på agendaen. Det er tydeligt, at de virksomheder der har godt styr på deres forretning også er dem, der er gode til hurtigt at tilpasse sig markedssituationen. Oveni de nævnte mere reaktive tiltag bør man overveje proaktive tiltag, såsom øget salgsindsats og større fokus på innovative produkter. Christian Clausen, Group CEO, Nordea: Normalisering på vej - styring af omkostninger, risici og kapital bliver afgørende. Hvad er dine forventninger til udviklingen på kapitalmarkederne i 2009? Jeg tror, at vi vil se en fortsættelse af den normalisering af penge- og kapitalmarkedet, som allerede kan spores her i slutningen af 2008, og som især er en følge af de massive offentlige finansielle stabilitetsprogrammer over det meste af verden. En væsentlig forudsætning for denne fortsatte normalisering er en styrkelse af kapitalgrundlaget i banksektoren, sådan som vi har set det i USA og i nogle europæiske lande. Kun herved kan bankerne blive i stand til at tilfredsstille den kredit-efterspørgsel, som fremkommer, fordi noget af erhvervsvirksomhedernes finansiering over penge- og kapitalmarkedet ikke kan fornyes, og fordi en række internationale banker reducerer deres balancer efter store tab. Endvidere har en række svagere banker behov for kapital for at kunne modstå de kredittab, der må imødeses under den meget alvorlige lavkonjunktur, vi er på vej ind i. Hvordan kan danske virksomheder forberede sig på udviklingen?

5 05 Finanskrisen har uden tvivl virket forstærkende på den konjunkturnedgang, vi oplever nu, og som af nogle iagttagere forventes at blive den alvorligste siden 30 erne. Danske erhvervsvirksomheder har i tidligere kriseperioder vist en meget stor omstillingsevne, og det tror jeg også, at vi vil se denne gang. Herudover vil jeg pege på tre fundamentale forhold, som har spillet en væsentlig rolle for Nordeas succesfulde udvikling gennem de seneste år. Det drejer sig om styring af omkostninger, risici og kapital. En stram omkostningsstyring bør være en del af en virksomheds fundament i opgangs- såvel som i nedgangstider. De fleste ting kan altid gøres bedre, og et konstant fokus på omkostningsstyring betyder også et mindre behov for drastiske stop-and-go indgreb i ressourceforbruget. En væsentlig forudsætning for risikostyringen er, at virksomheden kender og følger sine risici og har de fornødne risikostyringsværktøjer. Den globale finanskrise og de nødlidende danske banker rummer mange eksempler på, at dette langt fra altid er tilfældet. Medens finanskrisen udløstes af nødlidende amerikanske realkreditlån, for dernæst at udvikle sig til en mere generel likviditetskrise, så endte den med i realiteten at være en kapitalkrise. Det er afgørende vigtigt hele tiden at have øje for sin virksomheds balancestruktur og være transparent i forhold til markedet. Endelig vil jeg pege på betydningen af et godt og tillidsfuldt partnerskab mellem virksomheden og dens bankforbindelse, hvor eventuelle svaghedstegn og udfordringer kan drøftes åbent og adresseres effektivt på et tidligt tidspunkt. Har vi set bunden nu, eller skal vi forvente yderligere nedgang? Jeg tror, at vi har set det værste, når det drejer sig om finanskrisen - især hvis vi i flere europæiske lande, herunder de nordiske, med og uden offentlig støtte får gang i kapitaliseringen af de veldrevne banker. Jeg tror derimod ikke, at vi har set bunden af den realøkonomiske konjunkturnedgang endnu. Vi kan håbe, at den meget lempelige pengepolitik og de finanspolitiske støttepakker vil medvirke til, at konjunkturnedgangen bliver kortere og knap så dyb som frygtet, ligesom en fortsat optøning af penge- og kapitalmarkederne vil kunne forhindre en egentlig credit crunch. Er der kommet noget positivt ud af finanskrisen? Ja bestemt. Der er kommet et helt andet og stærkere fokus på betydningen af transparens på de finansielle markeder. Og vi har fået stoppet den nærmest umættelige appetit på risiko og set begyndelsen til en meget mere realistisk prissætning af risici. Det er mit håb, at disse positive aspekter vil få lov til at udfolde sig, uden at vi skal have nye detaljerede reguleringer af det finansielle system. Hvad er efter din mening de vigtigste lessons learnt i finanskrisen?

6 06 Jeg tror, at alle interessenter i det finansielle system har lært af finanskrisen. De væsentligste læresætninger er efter min mening, at finansielle produkter skal være gennemskuelige for dem, der investerer i produkterne, at vi ikke skal tillade udvikling af parallelle uregulerede finansielle systemer, at der er grænser for hvor højt egenkapitalen kan geares både i banker og andre erhvervsvirksomheder, og at likviditetsrisici og balancestruktur skal styres mere præcist og på et lavere risikoniveau. Finanskrisen har som nævnt også vist, hvor vigtigt det er generelt at have et solidt fundament for måling og styring af omkostninger og ikke mindst risici og kapital. Verdens skarpeste økonom om fremtiden: De næste to år bliver et helvede men om fem år vil det hele synes som en ond drøm Paul Krugman, nobelpristager i økonomi 2008, besøgte den 5. december København, hvor Axcel i samarbejde med Berlingske tidende og Mandag Morgen var medarrangør af en konference med overskriften: Hvad sker der på kapitalmarkederne i 2009 og hvordan skal erhvervslivet forberede sig? Det er nu de amerikanske ledere skal vise handlekraft, og lancere en omfattende redningsplan, hvis USA's økonomi skal undgå at ende i langvarig recession, mener årets nobelpristager i økonomi, Paul Krugman. Men verdens største økonomi befinder sig i et politisk vakuum på grund af et politisk magtskifte og det kan ifølge Krugman gøre det svært for de politiske beslutningstagere at komme på forkant med krisen: Hver dag får vi nyheder, der er værre end hvad nogen har forudset. Men i USA kommer der ikke et politikskifte før i februar, og der er stor risiko for, at den politiske handlingskurve kommer for langt bagud i forhold til økonomien. Vi bevæger os alt for langsomt, advarer han. Den økonomiske krise accelererer, og nedturen bliver værre end folk forventer. Løsningen er ekspansiv økonomisk politik. Socialdemokratiske ideer vil få en revival, siger årets nobelpristager i økonomi, Paul Krugman.

7 07 Hvad gik der galt? Krugman understreger, at der er væsentlige forskelle mellem den nuværende finanskrise og de alvorlige nedgangskonjunkturer, der fandt sted i 70 erne og 80 erne. Hvor disse kriser skyldtes voldsomme eksterne begivenheder, herunder krig og revolution i Mellemøsten med selvskabt inflation til følge, så er denne finanskrise omkranset af større stabilitet i olielandene, og umiddelbart synes den at komme ud af den blå luft. Baggrunden for den nuværende krise skal ifølge Krugman findes i den asiatiske valutakrise i slutningen af 90 erne, der efterfølgende førte til en ophobning af enorme reserver placeret i USA og Europa. Det, som Ben Bernanke kaldte the global savings glut (den globale opsparingsoverflod), med lavere renter til følge. Lave renter i USA og Europa i årene efter 1998 opmuntrede folk til at låne penge og det skabte gunstige betingelser for stigende aktivpriser. Sideløbende med dette blev der i det finansielle system udviklet innovative investeringsprodukter - af bla. investeringsbanker - der lå uden for de traditionelle bankregulativer. Det blev en selvforstærkende cyklus, som i sig selv kunne skabe en boble - en boble, der brast i efteråret 2008, tydeligst med konkursen af investeringsbanken Lehman Brothers. Nu er der behov for internationalt samarbejde Den største risiko er, at vi ender i en depression, der er præget af langvarig negativ vækst, hurtigt stigende arbejdsløshed, og prisdeflation. I USA er vi på vej til at få den værste arbejdsløshed i 25 år, og den kan stige til over 10%. Det vil ikke blive lige så slemt som under den store depression i 1930 erne, men det er den værste i nyere historie. Alle de udviklede lande i Europa, Japan, og USA befinder sig nu i en recession, og mange af de nye vækstøkonomier og udviklingslande er på vej ind i en alvorlig krise, siger Krugman. Men kan Barack Obama redde verdensøkonomien og forhindre en økonomisk recession? Det kan han ikke alene, understreger Krugman: Vi befinder os i en af de perioder, hvor der virkelig er behov for internationalt samarbejde. En finanspolitisk pakke, der stimulerer økonomien, kan begrænse skaderne i USA, men der er en gigantisk valutakrise undervejs i verdens nye vækstøkonomier. USA kan ikke løse det problem alene. Der er brug for koordineret intervention fra alle de udviklede lande. Vi har brugt mange ressourcer på at redde Wall Street, men nu skal vi redde Main Street. Realøkonomien er nu en større kilde til krise end den finansielle sektor. Der er et enormt behov for at øge de offentlige udgifter, så der kan blive sat gang i efterspørgslen. Når vi er kommet ud af krisen, skal der indføres et nyt sæt reguleringer, så man undgår, at problemerne gentager sig. Reglerne må moderniseres. Gang i offentlige investeringer Økonomierne styrtdykker i det meste af verden, og hvis vi siger, at vi skal være forsigtige med de offentlige udgifter og ikke investere, vil styrtdykket accelerere.

8 08 I USA er infrastrukturen nedslidt, og der er behov for massive investeringer i veje og jernbaner. I det første år af Obama-regeringens liv tror jeg, at vi vil se mange statslige investeringer i konventionel infrastruktur, mens investeringerne i de nye grønne teknologier vi blive prioriteret lavere. Der er brug for store ændringer i miljøpolitikken, men jeg tvivler på, at det er realistisk at håbe på, at finanskrisen vil føre til flere grønne investeringer, siger Krugman. USA har stadig et pænt råderum, og målt i forhold til bruttonationalproduktet er gælden ikke højere end i så mange andre lande. På kort og mellemlang sigt er den ikke et større problem. Midt i den dybe økonomiske krise vil det blive en alvorlig fejltagelse at være alt for bekymret over stigende offentlige budgetunderskud. Vi bør ikke gentage den fejltagelse, Franklin D Roosevelt begik i 1937, hvor han blev overbevist om, at statsbudgettet skulle være afbalanceret, og dermed kastede USA ud i den anden fase af den store depression. Man kan ikke sige, at denne krise ikke ligner noget, vi har set før. Det er mere en krise, der ligner alt hvad vi har prøvet før. Den er et ekko af 1930 ernes krise, og den har paralleller til den asiatiske finanskrise i de sene 1990 ere. Det er som en samling af alle fortidens kriser, der sker på en og samme tid. Den store forskel er ikke krisens natur, men dens globale rækkevidde og omfang, siger Krugman. Miljøet må vente Miljøforkæmpere og dem der går og håber på stigende energipriser skal ikke vente sig det store i den kommende tid, mener Krugman og erkender en vis skyldfølelse over for de mere miljøbevidste. Han fastholder dog sit synspunkt om at den amerikanske regering i dens første år skulle fokusere på at genstarte økonomien og sundhedsreformen. Hvis den økonomiske motivation spreder sig til 2010, vil der være plads til projekter af miljøvenlig karakter. Men næppe før, siger Krugman. Krugman afstår fra at komme med direkte rådgivning til de forsamlede erhvervsledere, som efter hans vurdering står over for et hårdt budgetår, men siger, at det ikke er det bedste tidspunkt at starte investeringsprojekter på - på grund af den aktuelle mangel på efterspørgsel. Bedre at være forsigtig og kedelig end dristig, som han udtrykker det og afslutter sit indlæg med ordene: De næste to år bliver et helvede, men med held og gode lederevner vil vi om fem år kunne se tilbage på det her, som om det var en rigtig dårlig drøm. Paul Krugman er professor i økonomi og internationale relationer på Princeton University. Han er uddannet ved Yale University i 1974 og færdiggjorde sin Ph.d. ved Massachusetts Institute of Technology i Paul Krugman har desuden været fast skribent i New York Times siden 1999, og er årets modtager af Nobelprisen i økonomi for sin New Trade Theory. Ovenstående er et sammendrag af Paul Krugmans indlæg på konferencen og interview med Paul Krugman i Ugebrevet Mandag Morgen 1. december 2008.

9 09 Axcel-ejede Georg Jensen skaber skandinavisk shoppingmiljø med luksuriøse produkter til hjemmet Med indvielsen af fire nye flagskibsbutikker i New York, Taipei og Københavns Lufthavn byder Georg Jensen sine kunder velkommen i et moderne dansk miljø med produkter til hjemmet, der giver en unik og inspirerende shoppingoplevelse. I en verden, hvor daglige indkøb i stigende grad kan gøres online, øges kravene til detailforretningerne, og konkurrencen vil blive skarpere end nogensinde før. Når vi shopper, vil vi underholdes, og vi vil have nye input, rådgivning og vejledning. Georg Jensens nye butikskoncept The Danish Luxury House er indrettet til at opfylde disse ønsker. Jeg ønsker, at vores nye butikker skal udtrykke det, som er kernen i varemærket Georg Jensen: hypermoderne design og kvalitet. Vores ambition er at værne om den unikke, uformelle danske livsstil gennem vores hjem og at skabe en underholdende butiksoplevelse, der giver kunderne en følelse af klasse og kvalitet, siger Ulrik Garde Due, administrerende direktør hos Georg Jensen. Ideen bag det nye butikskoncept, som lanceres på tre kontinenter Asien, USA og Europa - er at skabe et luksuriøst dansk hjem for Georg Jensen og at omdefinere hele kundeoplevelsen. Butikskonceptet er udarbejdet af arkitekten Mark Pinney i London, med klare referencer til dansk arkitektur og design, navnlig Arne Jacobsen, Vilhelm Wohlert og Poul Kjærholm. Georg Jensens nye butik i Københavns Lufthavn er på mere end 250 kvadratmeter fordelt på to etager og indeholder alle de elementer, der kendetegner et almindeligt hjem som f.eks. dagligstue, spisestue, hjemmekontor og køkken. Det danner alt sammen kulisse for præsentationen af den omfattende kollektion af Georg Jensen-

10 10 artikler til boligen. Et element af natur bringes ind i hjemmet i form af en gårdhave, der er placeret mellem terrassen og køkkenet, og som giver en fornemmelse af dyb ro til husets indre. Køkkenet er omdrejningspunktet i ethvert hjem, og Georg Jensens hjem er ingen undtagelse. En stor kundeservicebar udgør butikkens disk. Baren fungerer som salgssted, men det er også her, de nyeste og hotteste produkter vises og inviterer til en samtale mellem kunden og personalet over et glas champagne eller en kop kaffe. Ved disken er der placeret stole, som gør det muligt for kunderne at sidde ned og nyde en forfriskning, mens deres indkøb pakkes ind som gave. Opgaven gik ud på at skabe et butiksinteriør, der passer til det omfattende sortiment af Georg Jensen-produkter fra bestik, skåle, lysestager, kander og lign. til ure og smykker i et og samme koncept. At skabe et Georg Jensen- hjem frem for et traditionelt butiksmiljø og at gøre det til et naturligt miljø for såvel smukt designede lysestager som de mest velrenommerede ikoniske sølvarbejder er for mig den ultimative løsning, siger Ulrik Garde Due. Det nye butikskoncept er foreløbig implementeret i Georg Jensens butikker i Taipei, Taiwan samt i flagskibsbutikkerne i Victoria i Australien, Madison Avenue i New York og Københavns Lufthavn. Georg Jensen blev stiftet i 1904 og har i dag flere end 100 butikker fordelt på 12 lande. Georg Jensen indgår sammen med Royal Copehagen i Royal Scandinaviakoncernen som Axcel købte i Axcel ejer i dag ca. 70% af aktierne i Georg Jensen. Øvrige investorer er PKA og LD.

11 11 Axcels seneste investering : JBO i Sverige Axcel købte 3. oktober % af aktierne i John Bauer Organization AB (JBO). Virksomheden er Axcels anden investering i Sverige. JBO har drevet private gymnasieskoler siden 1999, hvor det første John Bauergymnasium blev etableret i Jönköping i Sverige. Skolerne drives som private friskoler og er lokaliseret 29 forskellige steder i Sverige. John Bauergymnasieskolerne har ca elever i alderen 16 til 19 år og knap ansatte og en omsætning på godt 800 mio. SEK. Fokus for John Bauer-gymnasieskolernes undervisning er erhvervs- og faguddannelser inden for fx IT, media, entrepreneurship, idræt, hotel & restaurant. Uddannelsesmodellen er baseret på problembaseret indlæring, og at eleverne er med til at formulere deres egne, klare mål. Axcels strategi for udviklingen af JBO indebærer et konstant fokus på forbedring af uddannelseskvaliteten, som dels skal sikre en øget tilstrømning af elever, og dels være med til at øge trivslen og dermed fuldførelsesprocenten på uddannelserne. Axcel vil endvidere udvide og styrke virksomhedens overordnede ledelse og bestyrelse. Det er JBOs målsætning, at John Bauer-gymnasieskolerne skal være det foretrukne valg for svenske elever, deres forældre og lærere: Vi tror på, at vi med et engageret og aktivt ejerskab kan være med til at udvikle JBO, til gavn for såvel de ansatte som eleverne, og på denne måde skabe en god investering, siger Vilhelm Sundström, ansvarlig for Axcel i Sverige. John Bauer-gymnasieskolerne har sin store styrke inden for erhvervs- og faguddannelser, et område hvor vi forventer vækst i fremtiden. Jeg er utrolig glad for at vi nu har fundamentet på plads for JBOs fortsatte udvikling. Jeg har store forventninger til samarbejdet med Axcel, som har stor erfaring med at udvikle virksomheder. Kombineret med JBOs kompetencer inden for uddannelsbranchen bliver vi et stærkt team, siger Rune Tedfors, JBOs stifter og hidtidige hovedaktionær. Rune Tedfors bevarer sit medejerskab gennem en minoritetspost i JBO. Det svenske friskolesystem har udviklet sig kraftigt, siden den svenske regering i 1994 åbnede mulighed for støtte til privatejede skoler, og området forventes at vokse yderligere. Friskolerne, hvoraf en række er børsnoterede, udgør i dag godt 20% af det samlede svenske skolemarked og omfatter 900 skoler med ca elever i alderen fra et til 18 år. JBOs skoler har allerede i dag et stærkt koncept i et attraktivt segment, og virksomheden har vist en stabil vækst. Axcel vurderer, at friskoler vil tegne sig for en voksende del af gymnasie-uddannelserne i Sverige, og at JBO derfor har gode forudsætninger for fortsat vækst, først og fremmest i Sverige, men på længere sigt evt. også på det internationale marked.

12 12 Om Axcel Axcel er Danmarks største kapitalfond og fokuserer på at skabe stærke og værdifulde virksomheder. Axcel blev grundlagt i 1994 og har i dag en bred kreds af danske og internationale investorer. Axcel har siden etableringen investeret aktivt i danske erhvervsvirksomheder gennem tre investeringsfonde med sammenlagt DKK 6,6 mia. i kapitaltilsagn, og har opbygget et betydeligt og omfattende industrielt netværk i Danmark og i udlandet fra de mange tilkøb udenfor Danmark. Axcel er med 34 investeringer den fond, der har foretaget flest investeringer i mellemstore danske og svenske virksomheder. Axcel indgår altid aktivt i den overordnede ledelse af de købte virksomheder. Axcels investeringer omfatter i dag 16 virksomheder med en samlet omsætning på ca. 10,5 mia. kr. : JBO (privatskoler i Sverige) Pandora (smykker) IDEmøbler (boligindretning) Driconeq, Sverige (borerør) Noa Noa (kvinde- og børnemode) Ball Group (kvindemode) HusCompagniet (enfamilieshuse) TCM Group (køkken- og bad) Netcompany (IT-konsulentydelser) Læs mere på EskoArtworks (software til emballageindustrien) Ellipse (udstyr til medicinsk og kosmetisk hudbehandling) Junckers Industrier (trægulve) Vital Petfood Group (kæledyrsfoder og - tilbehør) Royal Copenhagen (porcelæn) Georg Jensen (luksusvarer, smykker) BB Electronics (elektronikproduktion) Kontakt Axcel Axcel Sankt Annæ Plads København K Danmark Tlf: (+45) Fax: (+45) Axcel Strandvägen 5B, 5tr S Stockholm Sverige Tlf: (+46) Fax (+46)

Axcel Årsberetning 2008

Axcel Årsberetning 2008 Axcel Årsberetning 2008 Axcels årsberetning 2008 2008 var et turbulent år præget af den globale økonomisk afmatning. Det betyder, at de fleste af os har måttet ændre vores måde at anskue verden og ikke

Læs mere

Axcel Nyt 02. Velkommen til 2. nummer af Axcel Nyt! Siden sidst SEPTEMBER 2007

Axcel Nyt 02. Velkommen til 2. nummer af Axcel Nyt! Siden sidst SEPTEMBER 2007 Velkommen til 2. nummer af Axcel Nyt! Axcel Nyt 02 Siden sidst Foråret og sommeren 2007 har været en god og travl tid, ikke kun for Axcel, men for dansk og internationalt erhvervsliv i det hele taget.

Læs mere

PANDORA på børsen. Oktober 2010 www.axcel.dk

PANDORA på børsen. Oktober 2010 www.axcel.dk News04 Oktober 2010 www.axcel.dk PANDORA på børsen PANDORA, som kapitalfonden Axcel erhvervede 60% af i 2008, blev den 5. oktober noteret på NASDAQ OMX Copenhagen efter salget af 41,56% af aktierne efter

Læs mere

Axcel solgte i starten af januar sin majoritetsaktiepost i IT-selskabet Netcompany, der er en af Danmarks førende it-konsulentvirksomheder.

Axcel solgte i starten af januar sin majoritetsaktiepost i IT-selskabet Netcompany, der er en af Danmarks førende it-konsulentvirksomheder. NEWS 05 MARTS 2011 WWW.AXCEL.DK AXCELS SELSKABER NETVÆRKER NYE EJERE TIL NETCOMPANY TEMPERAMENT TIL KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER Axcel samlede i marts 2011 formænd og CEO s i vores 15 selskaber til et netværksarrangement.

Læs mere

I orkanens øje. Redigeret af: Med bidrag fra: Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise. Kristian Weise og Malthe Munkøe

I orkanens øje. Redigeret af: Med bidrag fra: Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise. Kristian Weise og Malthe Munkøe I orkanens øje Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise Redigeret af: Kristian Weise og Malthe Munkøe Med bidrag fra: Joseph E. Stiglitz Finn Østrup Jan Kæraa og Mia Rasmussen Torben M. Andersen

Læs mere

Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning. Finansielle kriser. - før, nu og i fremtiden. Kunne den være undgået?

Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning. Finansielle kriser. - før, nu og i fremtiden. Kunne den være undgået? Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning Finansielle kriser - før, nu og i fremtiden Kunne den være undgået? Af: Bettina Wain Vejleder: Torben Henning Nielsen D. 1. november 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12 WWW.AXCEL.DK

AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12 WWW.AXCEL.DK AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12 WWW.AXCEL.DK AXCELFUTURE ARBEJDER FOR ET BEDRE INVESTERINGSKLIMA I DANMARK 24 AXCEL I HOVEDTRÆK AXCELS VIRKSOMHEDER STRATEGI OG NØGLETAL 12 28 HOVED- OG NØGLETAL FOR AXCELS FONDE ÅRSRESULTAT

Læs mere

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen ISBN-nummer: 978-87-87803-02-1 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2009 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2009 Menneskehandel

Læs mere

Axcel Nyt 01. Velkommen til Axcel Nyt!

Axcel Nyt 01. Velkommen til Axcel Nyt! Velkommen til Axcel Nyt! Axcel Nyt 01 Velkommen til Axcel Nyt! Her vil vi orientere om store og små begivenheder fra Axcels verden, når vi har noget at fortælle. Denne gang har vi valgt at bruge nogle

Læs mere

AXCEL ÅRSSKRIFT 2O13 WWW.AXCEL.DK

AXCEL ÅRSSKRIFT 2O13 WWW.AXCEL.DK AXCEL ÅRSSKRIFT 2O13 WWW.AXCEL.DK YDERLIGERE INFORMATION OM AXCEL AXCEL I HOVEDTRÆK 40 10 CSR HOS AXCEL OG I AXCELS VIRKSOMHEDER 35 HVAD 20 ÅRS ERFARINGER HAR LÆRT OS OM AKTIVT EJERSKAB AXCELS LEDELSE

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes Annonce Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia Annonce Fremtidens Handel for viden, udvikling og globalisering Globale ambitioner > Evnen til at forstå andres måde at drive forretning på vil i fremtiden

Læs mere

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 DECEMBER 2013 HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 GLOBALT OPSVING STABILISERES 4 SPARER DU NOK OP TIL PENSION? 38 LÆGEVIDENSKABELIGE REVOLUTIONER I HORISONTEN 43 INDHOLD Globalt opsving stabiliseres 4 Indtjening

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere Tænk, hvor har vi i det danske samfund dog rige muligheder for fortsat vækst hvis bare vi vil. Et citat fra LETTs bog om vækst og innovation gennem rettidige og gode generationsskifter. Som en aktiv deltager

Læs mere

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 4. oktober, 2010 RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 Sådan lyder vurderingen fra BRF Kredits cheføkonom, Ulrikke Ekelund. Hun er en af 7 økonomer, som RÆSON har talt med. Deres samlede

Læs mere

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING?

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING? HD (FR) Studiet 2011 HOVEDOPGAVE Afleveringsdato: 23. maj 2011 Opgaveløser: Søren Staufeldt Vejleder: Karsten Poul Jørgensen HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod indhold Formue 26. årgang 04 // 2011 Optimal portefølje - kræver global investering Aktiestrategi - når usikkerheden raser Formuepleje 3 år efter Lehman Brothers kollaps Aktiemarkederne nede Formuepleje

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst # 2 2 0 1 4 C XO magasinet Z ZZ Omsætning Indtjening Investering PwC s C20 by Numbers Ledelse mellem krise og vækst Kom helt tæt på CXO erne, deres beslutninger og evne til at skabe resultater og vækst

Læs mere

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte 2011 // september En verden af kriser og rådvildhed s i d e // 04 Ny finanskrise ligger på lur s i d e // 13 Tilliden, der forsvandt s i d e // 20 Råvarernes paradigmeskifte s i d e // 22 Fra Overfloden

Læs mere

Nr. 27 - september 2014

Nr. 27 - september 2014 Nr. 27 - september 2014 Godt samspil mellem kommune og erhvervsliv Plus-Plus har tredoblet maskinparken på tre år Kunst kan også være kommerciel Medarbejderne kommer på efteruddannelse i USA Behandling

Læs mere

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 venture VÆKSTFONDENS MAGASIN / NR. 1 / JUNI 2011 KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 EJERSKIFTE SKABER VÆKST Læs

Læs mere

VENTUREMARKEDET I KØLVANDET PÅ FINANSKRISEN Vi har bedt to internationale eksperter beskrive udviklingen på venturemarkedet.

VENTUREMARKEDET I KØLVANDET PÅ FINANSKRISEN Vi har bedt to internationale eksperter beskrive udviklingen på venturemarkedet. venture Vækstfondens magasin / nr.2 / sept. 2011 VENTUREMARKEDET I KØLVANDET PÅ FINANSKRISEN Vi har bedt to internationale eksperter beskrive udviklingen på venturemarkedet. Side 4 KLÆDER IVÆRKSÆTTERE

Læs mere

KRISESTYRING. Er din virksomhed ramt af krisen? Vi står klar til at styre dig godt igennem. Spotlight på skjulte ressourcer

KRISESTYRING. Er din virksomhed ramt af krisen? Vi står klar til at styre dig godt igennem. Spotlight på skjulte ressourcer ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE December 2008 KRISESTYRING Finanskrisen kræver modne ledere Finanskrisen er kommet utroligt hurtigt. For otte måneder siden ventede mange,

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler damvad.com Forord Kære læser, 2.875.777 danskere bruger

Læs mere

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Baggrundsrapport Retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse DVCA s sekretariat har til

Læs mere