Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet"

Transkript

1 Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet Den 27. juni 2008 meddelte IT- og Telestyrelsen resultatet af sin evaluering af udbuddet om.dktopdomænet. Resultatet blev, at foreningen Dansk Internet Forum (DIFO), der i de sidste 9 år har stået for opgaven via sit datterselskab DK Hostmaster A/S, ikke kvalificeres som vinder. I de 9 år, DK Hostmaster A/S har været ansvarlig for.dk, har navnetjenesten aldrig været nede. Ikke et sekund! Selv da en IT-virksomhed i Ballerup (som også DK Hostmaster var kunde hos) for nylig lagde en række større danske virksomheder ned pga. en brand, kørte vor navneservice videre uden problemer. Dette er vigtigt at notere sig, da adresser og hjemmesider, der ender med.dk, ikke fungerer uden.dk-funktionen. I vore 9 år som.dk-ansvarlig har DIFO haft en tæt dialog med det danske internetsamfund. Vi har gennemført væsentlige og i global sammenhæng banebrydende moderniseringer af vor administration og regelsæt. Samtidig har vi sikret, at prisen for.dk-domænerne er blandt de billigste i verden hvis ikke de billigste (prissammenligninger er, som det vil fremgå, vanskelige at gennemføre). Styrelsen finder da også, at DIFO er den af de to budgivere, der har den mest gennemsigtige måde at træffe beslutninger på. Alligevel har man kvalificeret det irske selskab Afilias (der ejes af amerikanske kapitalinteresser) til at gå videre. Afgørelsen har tydeligvis været på vippen. Til sidst har det været afgørende, at Afilias angivelig kan tilbyde en endnu mere effektiv, sikker og stabil drift. Dermed er det dog ikke afgjort, at DIFO slipper sit ansvar for.dk-domænerne. Ifølge loven er det det danske internetsamfund, der skal beslutte, om man ønsker en ny administrator og en ny model for dennes administration. Alle betydende organisationer i det danske internetsamfund har stået bag DIFO i de forløbne 9 år. Vi ved endnu ikke, om de vil føle sig fristet af den forretningsmodel, Afilias vil tilbyde. Inden 60 dage fra styrelsens afgørelse, dvs. senest den 1. september, skal Afilias nu vise, at man har en sådan opbakning. Der skal som minimum indsendes støtteerklæringer fra fire vigtige organisationer i det danske internetsamfund. Disse organisationer skal samlet set repræsentere private brugere, professionelle brugere og internetbranchen (leverandører). Skaffer Afilias disse støtteerklæringer, sættes DIFO ud af spillet som administrator af de danske domænenavne. Det vil være et definitivt farvel til DIFO, jf. nærmere under punkt 6. Dette farvel vil have en meget drastisk betydning for den del af internettet, der betjener sig af.dk-domænenavne, og dermed reelt for hovedparten af de danske internetbrugere. Og som det fremgår af dette papir, vil dette skift også være til skade for de danske internetbrugere.

2 2 Indtil nu har Afilias været relativt tavse om, hvordan man har tænkt sig at løse opgaven. Vi ved dog så meget, at de vil benytte sig af en anden forretningsmodel end DIFO. Det er derfor, at DIFOs bestyrelse tør udtale sig så markant, som den gør: Afilias forretningsmodel vil nemlig uden nogen tvivl betyde to ting: De danske domænenavne bliver dyrere: Den nuværende kundepris bliver en engrosspris, og grossisterne har ikke meldt ud, hvilken kundepris, de hver for sig vil tilbyde. Ansvarsfordelingen bliver mere uigennemsigtig: Der bliver flere, der kan træffe dispositioner over domænet og dermed også flere, der i samspil med hinanden kan begå fejl. Og hvad får internetsamfundet så til gengæld? Ifølge det materiale, der er tilgængeligt, er situationen følgende: Bedre teknik? Tja, vi ved ikke hvad, den kommer til at gå ud på. Det eneste, Afilias har offentliggjort, er nogle hensigtserklæringer om bedre teknik (ikke hvilken), lavere omkostninger (for hvem?) og en mere innovativ udbygning at det danske navnerum (hvordan?). Enklere aftalerelationer? Allerede i dag kan de internetudbydere, der vil, levere one stop shopping til deres kunder. Det kræver blot, at de får kundens tilladelse til at optræde som fuldmægtig og betaler mv. Hvis dette var så væsentligt, kunne man forvente, at internetleverandørerne allerede nu ville markedsføre denne ide for deres kunder. Selvsagt med oplysning om, at ydelsen i øvrigt er gratis og uden yderligere forpligtelser for kunderne. Det er der kun meget få, der har gjort. Ønsket har aldrig været rejst af en bredere kreds af danske internetbrugere. Økonomisk støtte til internetmiljøerne? Den nye forening, som Afilias er ved at stifte, har meldt ud, at der som følge af deres forretningsmodel vil blive frigjort midler, som skal øremærkes til støtte af det danske internetsamfund. DIFOs medlemmer har siden etableringen af DIFO afvist, at domænenavne skal benyttes som beskatningsobjekt til sådanne formål. Med over domænenavne er det ellers let at skaffe indtægter af den art. Men ønsker man at ændre kurs, har DIFO tocifrede millionbeløb til sin rådighed. De organisationer, der overvejer at afgive støtteerklæringer til Afilias, og som dermed siger nej til den nuværende.dk-administration, må vide, hvad deres støtte betyder. Brug derfor nogle minutter på at læse omstående bemærkninger for en mere fuldstændig gennemgang af problemstillingerne oo0oo Afilias kommer med en ny forretningsmodel. Den ser effektiv ud, men er det modsatte I dag er det sådan, at DK Hostmaster (DIFOs datterselskab) indgår aftaler med den enkelte indehaver af.dk-domænenavnene. Det giver gennemsigtige priser og en entydig ansvarsfordeling. Har du brug for et nyt.dk-domæne, registrerer din internetleverandør det for dig hos DK Hostmaster. Herefter kontakter DK Hostmaster dig og orienterer om pris og vilkår. Du fortæller så, hvor regningen skal sendes hen. Det er altid dig (og ikke din internetleverandør), der bestemmer over domænenav-

3 3 net. Hvis du vil men kun da kan du dog vælge at give internetleverandøren fuldmagt til at råde over domænet. Afilias vil kun have med grossister at gøre. Man vil helst ikke tale med den enkelte indehaver af domænenavnet. Grossistleddet kommer så ind mellem Afilias og domænenavnskunden. Dermed kan Afilias vise, at man har effektiviseret administrationen. En del af de penge, der frigøres i administrationen, vil man så dele ud til internetmiljøerne. Men alt har en pris. Opstår der problemer med domænenavnet, ringer du måske til Afilias, hvor du i dag ringer direkte til DK Hostmaster. Afilias vil så være nødt til at henvise dig til din internetleverandør. En af de ting, som Afilias har peget på som særligt fordelagtigt for deres system, er en 24 timers telefonservice. Man vil altid kunne ringe op til et telefonnummer, der stilles videre til en engelsktalende person et eller andet sted ude i verden. Denne person vil sikkert kunne fortælle dig, hvad der står i Afilias IT-systemer om dit domænenavn. Men stemmen i røret vil ikke kunne sige noget om den del af problemet, der ligger hos internetleverandøren, f.eks. om du har glemt at betale, og at det derfor er internetleverandøren, som har gjort dit domæne inaktivt; jf. tillige punkt 4. Set fra Afilias synspunkt virker denne model umiddelbart effektiv: Deres arbejde bliver jo mindre, jo mere administration og betaling der foregår hos internetleverandøren. Ved at flytte denne administration til internetleverandørerne, behøver man ikke at tage så meget for sine domænenavne (det gør man så alligevel; se nærmere under punkt 2.). At internetleverandørerne selvfølgelig så kommer til at tage sig betalt for denne nye opgave, taler man ikke om, men intet er gratis i denne verden. Man behøver derfor ikke være spåmand for at se, at den enkelte kunde på den måde i sidste ende med garanti kommer til at betale mere for sit domænenavn end under DIFOs model. At det er sådan, forklares under punkt 2. Derudover vil forretningsmodellen med et slag fjerne de utvivlsomme fordele, der er ved, at domæneindehaveren taler direkte med DK Hostmaster: I dag ved du altid hvilke regler, der gælder for dit domænenavn. De fremgår nemlig af DI- FOs regelsæt, som er udarbejdet og godkendt på almindelige demokratiske vilkår af det danske internetsamfund. Hvis Afilias vinder, kommer den enkelte internetleverandør og dennes regler til at gælde side om side med Afilias regler. Det vil skabe forvirring, usikkerhed og heraf følgende ineffektivitet. I dag, under DK Hostmaster s administration, er der stort set aldrig tvivl om hvilken kunde, der har rettigheden til og dermed står bag et domænenavn. DK Hostmaster checker identiteten af sine danske kunder (af praktiske grunde kan vi ikke gøre det lige så godt for de udenlandske kunders vedkommende) via CPR og CVR-registrene. Denne kontrol har f.eks. betydning i den elektroniske handel, for myndigheder og for enhver, der ønsker at vide, hvem der står bag hjemmesider mv. Hos Afilias vil disse oplysninger komme fra internetleverandøren og dermed stå og falde med dennes kvalitet i registrering og serviceniveau. Tab af tillid er lig med tab af effektivitet.

4 4 I dag kan internetleverandøren kun tage domænenavnet fra kunden, hvis kunden udtrykkeligt har givet internetleverandøren fuldmagt til det. I Afilias system vil det være internetleverandøren, der har kontrol over domænenavnet, jf. nærmere under punkt 4. Hvor effektiv denne kontrol er, beror ligeledes på kvalitet i registrering og serviceniveau. Derfor er Afilias forretningsmodel udtryk for en ineffektivisering. Og derfor opfordrer vi organisationerne i det danske internetsamfund til at afvise den. Men ønsker det danske internetsamfund at gå over til en sådan model, kan DIFO sagtens levere den. DIFO har altid lyttet til de danske domænenavnsbrugere. Hidtil har kun enkelte internetleverandører bedt om en sådan løsning. De almindelige internetbrugere har slet ikke markeret sig. Overgangen til det system, Afilias vil indføre, bliver i øvrigt lidt af en opgave. Der er godt domænenavnsindehavere (kunder) til de godt dk-domænenavne. Skal Afilias bestyre.dk, vil alle disse kunder nu blive bedt om at udpege en internetleverandør, der vil påtage sig også at levere domænenavnet (i tillæg til de rent elektroniske tjenester, , web-hosting etc.). Det bliver et stort arbejde ikke kun for Afilias, men også for de enkelte kunder. Vi ved allerede nu, at mange internetleverandører slet ikke ønsker at levere domænenavnet. Kunderne kan derfor blive nødt til at skifte leverandør etc. Alt i alt besværligt og omkostningskrævende. Hvilket leder os frem til næste forhold: 2. Kunderne kommer til at betale mere for deres domænenavne I Afilias system kan domænenavnsindehaveren kun betale for domænenavnet via sin internetleverandør, som herefter betaler et samlet beløb til Afilias for at styre den centrale database over domænenavnene. Internetleverandøren kan derfor frit fastsætte sin pris for at registrere domænenavnene. Da de fleste internetleverandører er kommercielle virksomheder, der jo skal tjene på deres ydelser, vil de selvfølgelig forlange at blive betalt for den ekstraydelse, de nu skal levere. Hvor meget de vil forlange, vil for det første bero på deres effektivitet og kvalitetsniveau. For det andet vil prisen bero på deres forretningsmodel (princippet om gyngerne og karrusellen ). Al erfaring fra udlandet viser, at internetleverandører, der virker under den shared registry -model, som Afilias vil indføre i Danmark, bundler deres domæneregistrering med andre ydelser, f.eks. e- mail og webhosting. Derfor bliver det uigennemsigtigt for kunderne, hvad der betales for selve domæneregistreringen. Kunderne kan også komme til at betale for services, som de ikke har brug for. Dette er en almindelig kendt effekt ved bundling. Det nye system vil altså betyde, at internetleverandørerne kommer til at tjene mere. Derfor er det heller ikke så overraskende, at flere af de personer, der står bag den nye forening, er gamle internetleverandører. Internetbrugerne, dvs. kunderne, kommer derimod til at betale mere. Men dertil kommer, at også Afilias gerne skal tjene på at administrere de danske domænenavne. Det er jo en virksomhed med aktionærer, der gerne vil have sin investering hjem. For at overtage ansvaret for.dk-domænerne skal der lægges et beløb på 5,5 mio. kr. til IT- og Telestyrelsen. Indtil nu har man sikkert betalt eller afsat et andet millionbeløb til advokater, kommunikationsfolk og rådgivere

5 5 foruden løn til egne medarbejdere. Alle disse penge vil de selvfølgelig have hjem igen. Og det skal ske inden for de 6 år, tilladelsen varer. Der skal med andre ord som minimum hentes ca. 1 mio. kr. hjem pr. år alene til igangsætningsomkostninger. Derudover skal de teknologiske systemer som jo var udslagsgivende for afgørelsen fra IT- og Telestyrelsen afskrives i samme relativt korte tidsrum. Og hvordan gør de så det? Vi ved ikke så meget om det endnu. Indtil nu har Afilias kun meldt ud, at de vil holde en engrospris på 45 kr. Dermed sigter de til det beløb, som Afilias vil opkræve hos internetleverandørerne. Dem er der ca. 350 af. Disse 350 internetleverandører skal altså efterfølgende opkræve betaling for domænenavnet hos deres enkelte kunder af hvilke, der i dag er ca af. Afilias skal afregne med ca. 350 virksomheder, som herefter skal afregne med ca virksomheder/personer. Om beløbet er med eller uden moms, oplyser Afilias ikke. Men mellem erhvervsdrivende plejer man at regne beløb uden moms. DK Hostmaster afregner totalt i dag 36 kr. excl. moms. Internetleverandøren skal altså være i stand til at levere al domænenavnsadministration, herunder fakturering og opdateringsfaciliteter samt andre relevante selvbetjeningsrutiner på sin hjemmeside, uden at få betaling for disse kerneydelser, for at prisen for slutbrugerne ikke skal stige. Afilias kan altså regne med en indtægt som den nuværende (eller måske endda mere, hvis de 45 kr. betragtes som nettoprisen excl. moms). Samtidig kan de afskedige den del af det 25 mand store personale i DK Hostmaster A/S, der arbejder med kundeadministration, bogholderi og teknisk support til almene brugere. Det er et sted mellem 18 og 20 stillinger. Den påståede effektivisering består imidlertid blot i at flytte arbejdspladser. Måske vil de også fjerne nogle af de gratisydelser, DK Hostmaster tidligere har leveret f.eks. adgang til suspension af typosquattede domæner. Der er også penge at spare ved at skære ned på Klagenævnet for Domænenavne (der i dag repræsenterer den ypperste ekspertise) og måske sætte klagegebyret op. Allerede dér begynder det at ligne en god forretning for Afilias. Men så kommer muligheden for med tiden at sætte priserne på.dk-domænerne op. Dem er der som tidligere nævnt godt af. For hver krone, man hæver prisen, vil der altså komme en lille million kr. mere i kassen hos Afilias. En tiltalende tanke for firmaets aktionærer. Derfor er det, at vi med sikkerhed kan sige, at prisen for.dk-domænerne går op både på kort og på lang sigt. Og det samtidig med at effektiviteten, som vist under punkt 1., går ned. Dette er en tilsvarende dårlig forretning for de danske internetbrugere. Derfor bør deres organisationer tænke sig godt om, før de afgiver støtteerklæringer til det nye foretagende og dermed medvirker til at stemme DIFO og DK Hostmaster ud. To slutbemærkninger i den forbindelse: Selv om DK Hostmaster bærer alle de omkostninger, der er forbundet med kundeadministration og suspensionssager samt hovedparten af de omkostninger, som klagenævnet koster det danske internetsamfund, har vi nogle af verdens laveste domænenavnspriser, hvis ikke de laveste, set fra forbrugerens side. Denne oplysning hører med til den succeshistorie, som DIFO og DK Hostmaster er.

6 6 Og sidst, men ikke mindst: DK Hostmaster har købt og betalt alle sine systemer. De fleste er tillige allerede afskrevet. Derudover har DK Hostmaster og DIFO en samlet kassebeholdning på ca. 30 millioner kr. (hvoraf 5,5 mio. kr. skal betales til IT- og Telestyrelsen, hvis vi vinder i sidste runde). I forbindelse med vor generalforsamling i maj måned har vi allerede varslet prisnedsættelser og forøget service og kvalitet. 3. Afilias forretningsmodel øger risikoen for registreringsfejl Med den forretningsmodel, som Afilias vil indføre, skal enhver ændring i den centrale database over domænenavne formidles fra domænenavnsindehaver til internetleverandør og herefter fra internetleverandør til Afilias. I det nuværende system formidles ændringerne direkte fra domænenavnsindehaver til DK Hostmaster. Det nye system vil med andre ord skyde et ekstra led ind for at videreformidle ændringer af eller tilføjelser til de informationer, der ligger i navnedatabasen. Al erfaring viser, at jo flere led information går igennem, desto større er risikoen for en registreringsfejl undervejs, og tilsvarende vanskeligere er det efterfølgende at identificere fejlen og fejlkilden. Blandt de fejl, der kan tænkes er at domænenavnsbrugerens data ændres utilsigtet med den konsekvens, at rettigheden til domænenavnet overdrages til en ny registrant, at data i navneserveren ændres utilsigtet med den konsekvens, at en bruger, der søger en hjemmeside under et bestemt domænenavn, får fat i en forkert hjemmeside, at s forsvinder eller lander hos utilsigtede modtagere, eller at et domænenavn slettes utilsigtet, så andre kan søge om at få retten til domænenavnet. Sådanne fejl kan også forekomme i det nuværende system. Men her vil de umiddelbart kunne håndteres af DK Hostmaster. Kommer Afilias til, vil der være flere kokke involveret, jf. ovenfor under punkt 1. Man kan så spørge, hvor meget det betyder med dette énstrengede system. Svaret beror på, hvem man er, og hvad man bruger sit domænenavn til. I dag er domænenavnet en af de vigtigste nøgler til visheden om en persons digitale identitet. I den elektroniske handel kommer forbrugerne i kontakt med de erhvervsdrivende gennem deres hjemmesider, som findes via domænenavne. Vi sender og modtager s, der defineres via domænenavne. Vi benytter netbanker, som vi kommer ind på via domænenavne. Offentlige myndigheder, private, organisationer - alle har de ofte deres digitale identitet i kraft af et domænenavn.

7 7 Domænenavnet har dermed fået en troværdighed for handelslivet, der næsten kan sammenlignes med den, tingbøgerne tidligere havde. Og denne troværdighed står og falder med hvem, der til syvende og sidst har ansvaret for basen over domænenavne og disses attributter. Vi påstår ikke, at Afilias er en utroværdig virksomhed. Men som et aktieselskab med en kommerciel ejerkreds er Afilias sat i verden for at tjene penge til sine amerikanske ejere. Det giver en vis formodning om, hvilke hensyn, der vil være afgørende i centrale beslutninger. 4. Med Afilias forretningmodel mister registranten kontrollen over sit domænenavn I det nuværende system sikrer DK Hostmaster, at domænenavnsindehaveren har fuld kontrol over sit domænenavn. Enhver ændring godkendes af kunden. Det sker ved, at kunden modtager en e- mail med et link, som kunden skal aktivere, før der kan ske noget med domænenavnet. DK Hostmasters procedurer sikrer også, at en forglemmelse med betaling af gebyr ikke medfører fortabelse af domænenavnet. Kunden får et brev direkte fra DK Hostmaster, hvis gebyret ikke er betalt. Dette sker i omkring tilfælde om året. Dermed kan kunden undgå, at domænenavnet utilsigtet slettes eller suspenderes. Varslingsbrevet medfører, at der undgås ca utilsigtede sletninger om året. Hos Afilias bliver det den enkelte internetleverandør, der beslutter, om registranten skal kontaktes for at høre, om manglende betaling skal medføre, at man mister sit domænenavn. Dette vil nu bero på internetleverandøren, der jo skal overtage kontrollen over domænenavnet. Men det er vigtigt at påpege, at den manglende indbetaling til Afilias også kan være forårsaget af forhold hos internetleverandøren. Han er måske i betalingsstandsning. Uanset årsagen kan virkningen blive, at domænenavnet ophører (dvs. slettes) uden yderligere varsel. Sådan er det f.eks. for.eu-domænet, der bygger på samme forretningsmodel. Hvem man har tillid til, beror på personlige overvejelser. I det nuværende system må brugerne have tillid til DK Hostmaster, som ejes af foreningen Dansk Internet Forum, der har alle betydende organisationer i det danske internetsamfund som sine medlemmer (se hvilke under punkt 5.). I det nye system skal de danske domænenavnsbrugere have tillid til deres internetleverandør. Dem er der for tiden ca. 350 af. I det nye system bliver de danske domænenavnsbrugere nødt til at tage stilling til, om de har en internetleverandør, som de har tillid til. 5. DIFO er en demokratisk garant for beslutningerne omkring.dk DIFO blev stiftet i 1999 af en række centrale aktører i det danske internetsamfund. Foreningen består i dag af Advokatsamfundet, Dansk Erhverv, DANSK IT, DI (tidligere Dansk Industri), Finansrådet, Forbrugerrådet, FDIH (Foreningen for Distance- og Internet Handel), Horesta og IT- Branchen.

8 8 Disse organisationer udpeger medlemmerne af DIFOs bestyrelse, som dermed repræsenterer et bredt udsnit af det danske internetsamfund. Den grundlæggende tanke var og er at sikre det danske internetsamfund en direkte indflydelse på udviklingen og administrationen af.dk-domænet. Det er uklart hvilken governance-struktur, Afilias og dotdk vil bruge. Foreningen har ikke meldt noget klart ud herom. Det er dog kommet frem, at Afilias altid er sikret to pladser i foreningens bestyrelse. Det kan være svært at se, hvordan denne medbestemmelse harmonerer med ønsket om, at rammerne skal fastlægges af det danske internetsamfund. I det hele taget er der endnu ikke kommet oplysninger frem, der sikrer det danske internetsamfund den afgørende demokratiske indflydelse på administrationen og udviklingen af.dk-domænet, hvis dette overtages af Afilias. Vi ved altså ikke, hvad vi får. Men vi ved, hvad vi har. Gennem årene har DIFO udbygget sin regulering og sikring af de danske domænenavne. Det er sket efter ønske fra de organisationer, der står bag DIFO. År for år har vi udbygget vor regulering i en tæt dialog med disse organisationer og ved brug af høringer, hvor almenheden har kunnet komme tilstede og give sine synspunkter tilkende. Vi har kunnet gøre det, fordi DIFO (og dermed også DK Hostmaster A/S) er et not-for-profit foretagende. Der er ingen aktionærer, der kræver udbytte; kun hensynet til brugerne af det danske internet har betydning for de tiltag, som DIFO iværksætter. 6. Byder man Afilias velkommen, siger man definitivt farvel til dansk.dk-administration Som nævnt i indledningen skal Afilias i løbet af de næste 60 dage indsamle støtteerklæringer fra fire vigtige organisationer i det danske internetsamfund, der samlet skal set repræsentere private brugere, professionelle brugere og internetbranchen (leverandører). Får Afilias held til dette, sættes DI- FO definitivt ud af spillet som administrator af de danske domænenavne. Ønsker man at fritage DIFO for.dk-ansvaret, bør man melde sig under de nye faner. Men ønsker man, at DIFO og DK Hostmaster skal fortsætte som administrator af det danske navnerum, bør man ikke gøre det. I hvert fald ikke nu. Der vil intet være til hinder for at se tiden an. Opnår den nye forening tilstrækkelig opbakning, kan man altid melde sig ind senere. Ikke alle kan give et bud på at styre de danske domænenavne. Man skal ikke bare kunne betale 5,5 mio. kr. til IT- og Telestyrelsen for at få udstedt tilladelsen. Derudover skal man have en virksomhed bemandet med dygtige medarbejdere, have rådighed over avancerede it-systemer samt kunne præstere høj sikkerhed i og kontrol over alle de ovenfor nævnte adskilte led. Denne kapital og disse medarbejdere og systemer råder DIFO over og i tillæg til det en kassebeholdning på over 25 mio. kr. til at udbygge driften. Dermed har vi optimale muligheder for at udbygge vore systemer og vore tjenesteydelser til det danske internetsamfund (en udbygning vi ikke har kunnet foretage i de godt 2 år, hvor vi har ventet på, at dette udbud blev sat i værk). Taber vi udbuddet, lukker vi butikken. DIFOs tilbageværende kapital vil da blive uddelt til almennyttige formål i overensstemmelse med vore vedtægter. Og dermed vil det være farvel til en dansk administration af.dk-domænet. Det er utænkeligt, at DIFOs medlemsorganisationer om 6 eller 10 år, hvor næste udbud skal finde sted, vil investere et stort millionbeløb for at stifte en virksomhed med de tekniske, finansielle og organisatoriske forudsætninger, som DIFO råder over. Et nej til DI- FO nu er derfor et definitivt nej til en rent dansk selvregulering af.dk-domænerne.

9 9 København, den 7. juli 2008 Mads Bryde Andersen professor, dr.jur. Formand for Dansk Internet Forum

TILBUD ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK

TILBUD ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK TILBUD PÅ ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK 31. marts 2008 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 5 2. GENERELLE OPLYSNINGER OM TILBUDSGIVER... 8 2.1 Faktuelle oplysninger... 8 2.2 Beskrivelse af foreningen...

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Gammel Køge Landevej 55, 3., 2500 Valby CVR-nr. 25 55 16 05 Årsregnskab for perioden 1. juli 1999-31. december 2000 (1. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Betænkning om administration af domænenavne i Danmark. Betænkning nr. 1450

Betænkning om administration af domænenavne i Danmark. Betænkning nr. 1450 Betænkning om administration af domænenavne i Danmark Betænkning nr. 1450 -------- -------- Betænkning om administration ation af domænenavne i Danmark Betænkning nr. 1450 Udgivet af: Videnskabsministeriet

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 14. møde Tirsdag den 9. november 2010 kl. 13.00 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 37: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Revision

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

Prisen som markedsføringsvåben

Prisen som markedsføringsvåben JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 03/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Prisen som markedsføringsvåben Et

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere