Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet"

Transkript

1 Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet Den 27. juni 2008 meddelte IT- og Telestyrelsen resultatet af sin evaluering af udbuddet om.dktopdomænet. Resultatet blev, at foreningen Dansk Internet Forum (DIFO), der i de sidste 9 år har stået for opgaven via sit datterselskab DK Hostmaster A/S, ikke kvalificeres som vinder. I de 9 år, DK Hostmaster A/S har været ansvarlig for.dk, har navnetjenesten aldrig været nede. Ikke et sekund! Selv da en IT-virksomhed i Ballerup (som også DK Hostmaster var kunde hos) for nylig lagde en række større danske virksomheder ned pga. en brand, kørte vor navneservice videre uden problemer. Dette er vigtigt at notere sig, da adresser og hjemmesider, der ender med.dk, ikke fungerer uden.dk-funktionen. I vore 9 år som.dk-ansvarlig har DIFO haft en tæt dialog med det danske internetsamfund. Vi har gennemført væsentlige og i global sammenhæng banebrydende moderniseringer af vor administration og regelsæt. Samtidig har vi sikret, at prisen for.dk-domænerne er blandt de billigste i verden hvis ikke de billigste (prissammenligninger er, som det vil fremgå, vanskelige at gennemføre). Styrelsen finder da også, at DIFO er den af de to budgivere, der har den mest gennemsigtige måde at træffe beslutninger på. Alligevel har man kvalificeret det irske selskab Afilias (der ejes af amerikanske kapitalinteresser) til at gå videre. Afgørelsen har tydeligvis været på vippen. Til sidst har det været afgørende, at Afilias angivelig kan tilbyde en endnu mere effektiv, sikker og stabil drift. Dermed er det dog ikke afgjort, at DIFO slipper sit ansvar for.dk-domænerne. Ifølge loven er det det danske internetsamfund, der skal beslutte, om man ønsker en ny administrator og en ny model for dennes administration. Alle betydende organisationer i det danske internetsamfund har stået bag DIFO i de forløbne 9 år. Vi ved endnu ikke, om de vil føle sig fristet af den forretningsmodel, Afilias vil tilbyde. Inden 60 dage fra styrelsens afgørelse, dvs. senest den 1. september, skal Afilias nu vise, at man har en sådan opbakning. Der skal som minimum indsendes støtteerklæringer fra fire vigtige organisationer i det danske internetsamfund. Disse organisationer skal samlet set repræsentere private brugere, professionelle brugere og internetbranchen (leverandører). Skaffer Afilias disse støtteerklæringer, sættes DIFO ud af spillet som administrator af de danske domænenavne. Det vil være et definitivt farvel til DIFO, jf. nærmere under punkt 6. Dette farvel vil have en meget drastisk betydning for den del af internettet, der betjener sig af.dk-domænenavne, og dermed reelt for hovedparten af de danske internetbrugere. Og som det fremgår af dette papir, vil dette skift også være til skade for de danske internetbrugere.

2 2 Indtil nu har Afilias været relativt tavse om, hvordan man har tænkt sig at løse opgaven. Vi ved dog så meget, at de vil benytte sig af en anden forretningsmodel end DIFO. Det er derfor, at DIFOs bestyrelse tør udtale sig så markant, som den gør: Afilias forretningsmodel vil nemlig uden nogen tvivl betyde to ting: De danske domænenavne bliver dyrere: Den nuværende kundepris bliver en engrosspris, og grossisterne har ikke meldt ud, hvilken kundepris, de hver for sig vil tilbyde. Ansvarsfordelingen bliver mere uigennemsigtig: Der bliver flere, der kan træffe dispositioner over domænet og dermed også flere, der i samspil med hinanden kan begå fejl. Og hvad får internetsamfundet så til gengæld? Ifølge det materiale, der er tilgængeligt, er situationen følgende: Bedre teknik? Tja, vi ved ikke hvad, den kommer til at gå ud på. Det eneste, Afilias har offentliggjort, er nogle hensigtserklæringer om bedre teknik (ikke hvilken), lavere omkostninger (for hvem?) og en mere innovativ udbygning at det danske navnerum (hvordan?). Enklere aftalerelationer? Allerede i dag kan de internetudbydere, der vil, levere one stop shopping til deres kunder. Det kræver blot, at de får kundens tilladelse til at optræde som fuldmægtig og betaler mv. Hvis dette var så væsentligt, kunne man forvente, at internetleverandørerne allerede nu ville markedsføre denne ide for deres kunder. Selvsagt med oplysning om, at ydelsen i øvrigt er gratis og uden yderligere forpligtelser for kunderne. Det er der kun meget få, der har gjort. Ønsket har aldrig været rejst af en bredere kreds af danske internetbrugere. Økonomisk støtte til internetmiljøerne? Den nye forening, som Afilias er ved at stifte, har meldt ud, at der som følge af deres forretningsmodel vil blive frigjort midler, som skal øremærkes til støtte af det danske internetsamfund. DIFOs medlemmer har siden etableringen af DIFO afvist, at domænenavne skal benyttes som beskatningsobjekt til sådanne formål. Med over domænenavne er det ellers let at skaffe indtægter af den art. Men ønsker man at ændre kurs, har DIFO tocifrede millionbeløb til sin rådighed. De organisationer, der overvejer at afgive støtteerklæringer til Afilias, og som dermed siger nej til den nuværende.dk-administration, må vide, hvad deres støtte betyder. Brug derfor nogle minutter på at læse omstående bemærkninger for en mere fuldstændig gennemgang af problemstillingerne oo0oo Afilias kommer med en ny forretningsmodel. Den ser effektiv ud, men er det modsatte I dag er det sådan, at DK Hostmaster (DIFOs datterselskab) indgår aftaler med den enkelte indehaver af.dk-domænenavnene. Det giver gennemsigtige priser og en entydig ansvarsfordeling. Har du brug for et nyt.dk-domæne, registrerer din internetleverandør det for dig hos DK Hostmaster. Herefter kontakter DK Hostmaster dig og orienterer om pris og vilkår. Du fortæller så, hvor regningen skal sendes hen. Det er altid dig (og ikke din internetleverandør), der bestemmer over domænenav-

3 3 net. Hvis du vil men kun da kan du dog vælge at give internetleverandøren fuldmagt til at råde over domænet. Afilias vil kun have med grossister at gøre. Man vil helst ikke tale med den enkelte indehaver af domænenavnet. Grossistleddet kommer så ind mellem Afilias og domænenavnskunden. Dermed kan Afilias vise, at man har effektiviseret administrationen. En del af de penge, der frigøres i administrationen, vil man så dele ud til internetmiljøerne. Men alt har en pris. Opstår der problemer med domænenavnet, ringer du måske til Afilias, hvor du i dag ringer direkte til DK Hostmaster. Afilias vil så være nødt til at henvise dig til din internetleverandør. En af de ting, som Afilias har peget på som særligt fordelagtigt for deres system, er en 24 timers telefonservice. Man vil altid kunne ringe op til et telefonnummer, der stilles videre til en engelsktalende person et eller andet sted ude i verden. Denne person vil sikkert kunne fortælle dig, hvad der står i Afilias IT-systemer om dit domænenavn. Men stemmen i røret vil ikke kunne sige noget om den del af problemet, der ligger hos internetleverandøren, f.eks. om du har glemt at betale, og at det derfor er internetleverandøren, som har gjort dit domæne inaktivt; jf. tillige punkt 4. Set fra Afilias synspunkt virker denne model umiddelbart effektiv: Deres arbejde bliver jo mindre, jo mere administration og betaling der foregår hos internetleverandøren. Ved at flytte denne administration til internetleverandørerne, behøver man ikke at tage så meget for sine domænenavne (det gør man så alligevel; se nærmere under punkt 2.). At internetleverandørerne selvfølgelig så kommer til at tage sig betalt for denne nye opgave, taler man ikke om, men intet er gratis i denne verden. Man behøver derfor ikke være spåmand for at se, at den enkelte kunde på den måde i sidste ende med garanti kommer til at betale mere for sit domænenavn end under DIFOs model. At det er sådan, forklares under punkt 2. Derudover vil forretningsmodellen med et slag fjerne de utvivlsomme fordele, der er ved, at domæneindehaveren taler direkte med DK Hostmaster: I dag ved du altid hvilke regler, der gælder for dit domænenavn. De fremgår nemlig af DI- FOs regelsæt, som er udarbejdet og godkendt på almindelige demokratiske vilkår af det danske internetsamfund. Hvis Afilias vinder, kommer den enkelte internetleverandør og dennes regler til at gælde side om side med Afilias regler. Det vil skabe forvirring, usikkerhed og heraf følgende ineffektivitet. I dag, under DK Hostmaster s administration, er der stort set aldrig tvivl om hvilken kunde, der har rettigheden til og dermed står bag et domænenavn. DK Hostmaster checker identiteten af sine danske kunder (af praktiske grunde kan vi ikke gøre det lige så godt for de udenlandske kunders vedkommende) via CPR og CVR-registrene. Denne kontrol har f.eks. betydning i den elektroniske handel, for myndigheder og for enhver, der ønsker at vide, hvem der står bag hjemmesider mv. Hos Afilias vil disse oplysninger komme fra internetleverandøren og dermed stå og falde med dennes kvalitet i registrering og serviceniveau. Tab af tillid er lig med tab af effektivitet.

4 4 I dag kan internetleverandøren kun tage domænenavnet fra kunden, hvis kunden udtrykkeligt har givet internetleverandøren fuldmagt til det. I Afilias system vil det være internetleverandøren, der har kontrol over domænenavnet, jf. nærmere under punkt 4. Hvor effektiv denne kontrol er, beror ligeledes på kvalitet i registrering og serviceniveau. Derfor er Afilias forretningsmodel udtryk for en ineffektivisering. Og derfor opfordrer vi organisationerne i det danske internetsamfund til at afvise den. Men ønsker det danske internetsamfund at gå over til en sådan model, kan DIFO sagtens levere den. DIFO har altid lyttet til de danske domænenavnsbrugere. Hidtil har kun enkelte internetleverandører bedt om en sådan løsning. De almindelige internetbrugere har slet ikke markeret sig. Overgangen til det system, Afilias vil indføre, bliver i øvrigt lidt af en opgave. Der er godt domænenavnsindehavere (kunder) til de godt dk-domænenavne. Skal Afilias bestyre.dk, vil alle disse kunder nu blive bedt om at udpege en internetleverandør, der vil påtage sig også at levere domænenavnet (i tillæg til de rent elektroniske tjenester, , web-hosting etc.). Det bliver et stort arbejde ikke kun for Afilias, men også for de enkelte kunder. Vi ved allerede nu, at mange internetleverandører slet ikke ønsker at levere domænenavnet. Kunderne kan derfor blive nødt til at skifte leverandør etc. Alt i alt besværligt og omkostningskrævende. Hvilket leder os frem til næste forhold: 2. Kunderne kommer til at betale mere for deres domænenavne I Afilias system kan domænenavnsindehaveren kun betale for domænenavnet via sin internetleverandør, som herefter betaler et samlet beløb til Afilias for at styre den centrale database over domænenavnene. Internetleverandøren kan derfor frit fastsætte sin pris for at registrere domænenavnene. Da de fleste internetleverandører er kommercielle virksomheder, der jo skal tjene på deres ydelser, vil de selvfølgelig forlange at blive betalt for den ekstraydelse, de nu skal levere. Hvor meget de vil forlange, vil for det første bero på deres effektivitet og kvalitetsniveau. For det andet vil prisen bero på deres forretningsmodel (princippet om gyngerne og karrusellen ). Al erfaring fra udlandet viser, at internetleverandører, der virker under den shared registry -model, som Afilias vil indføre i Danmark, bundler deres domæneregistrering med andre ydelser, f.eks. e- mail og webhosting. Derfor bliver det uigennemsigtigt for kunderne, hvad der betales for selve domæneregistreringen. Kunderne kan også komme til at betale for services, som de ikke har brug for. Dette er en almindelig kendt effekt ved bundling. Det nye system vil altså betyde, at internetleverandørerne kommer til at tjene mere. Derfor er det heller ikke så overraskende, at flere af de personer, der står bag den nye forening, er gamle internetleverandører. Internetbrugerne, dvs. kunderne, kommer derimod til at betale mere. Men dertil kommer, at også Afilias gerne skal tjene på at administrere de danske domænenavne. Det er jo en virksomhed med aktionærer, der gerne vil have sin investering hjem. For at overtage ansvaret for.dk-domænerne skal der lægges et beløb på 5,5 mio. kr. til IT- og Telestyrelsen. Indtil nu har man sikkert betalt eller afsat et andet millionbeløb til advokater, kommunikationsfolk og rådgivere

5 5 foruden løn til egne medarbejdere. Alle disse penge vil de selvfølgelig have hjem igen. Og det skal ske inden for de 6 år, tilladelsen varer. Der skal med andre ord som minimum hentes ca. 1 mio. kr. hjem pr. år alene til igangsætningsomkostninger. Derudover skal de teknologiske systemer som jo var udslagsgivende for afgørelsen fra IT- og Telestyrelsen afskrives i samme relativt korte tidsrum. Og hvordan gør de så det? Vi ved ikke så meget om det endnu. Indtil nu har Afilias kun meldt ud, at de vil holde en engrospris på 45 kr. Dermed sigter de til det beløb, som Afilias vil opkræve hos internetleverandørerne. Dem er der ca. 350 af. Disse 350 internetleverandører skal altså efterfølgende opkræve betaling for domænenavnet hos deres enkelte kunder af hvilke, der i dag er ca af. Afilias skal afregne med ca. 350 virksomheder, som herefter skal afregne med ca virksomheder/personer. Om beløbet er med eller uden moms, oplyser Afilias ikke. Men mellem erhvervsdrivende plejer man at regne beløb uden moms. DK Hostmaster afregner totalt i dag 36 kr. excl. moms. Internetleverandøren skal altså være i stand til at levere al domænenavnsadministration, herunder fakturering og opdateringsfaciliteter samt andre relevante selvbetjeningsrutiner på sin hjemmeside, uden at få betaling for disse kerneydelser, for at prisen for slutbrugerne ikke skal stige. Afilias kan altså regne med en indtægt som den nuværende (eller måske endda mere, hvis de 45 kr. betragtes som nettoprisen excl. moms). Samtidig kan de afskedige den del af det 25 mand store personale i DK Hostmaster A/S, der arbejder med kundeadministration, bogholderi og teknisk support til almene brugere. Det er et sted mellem 18 og 20 stillinger. Den påståede effektivisering består imidlertid blot i at flytte arbejdspladser. Måske vil de også fjerne nogle af de gratisydelser, DK Hostmaster tidligere har leveret f.eks. adgang til suspension af typosquattede domæner. Der er også penge at spare ved at skære ned på Klagenævnet for Domænenavne (der i dag repræsenterer den ypperste ekspertise) og måske sætte klagegebyret op. Allerede dér begynder det at ligne en god forretning for Afilias. Men så kommer muligheden for med tiden at sætte priserne på.dk-domænerne op. Dem er der som tidligere nævnt godt af. For hver krone, man hæver prisen, vil der altså komme en lille million kr. mere i kassen hos Afilias. En tiltalende tanke for firmaets aktionærer. Derfor er det, at vi med sikkerhed kan sige, at prisen for.dk-domænerne går op både på kort og på lang sigt. Og det samtidig med at effektiviteten, som vist under punkt 1., går ned. Dette er en tilsvarende dårlig forretning for de danske internetbrugere. Derfor bør deres organisationer tænke sig godt om, før de afgiver støtteerklæringer til det nye foretagende og dermed medvirker til at stemme DIFO og DK Hostmaster ud. To slutbemærkninger i den forbindelse: Selv om DK Hostmaster bærer alle de omkostninger, der er forbundet med kundeadministration og suspensionssager samt hovedparten af de omkostninger, som klagenævnet koster det danske internetsamfund, har vi nogle af verdens laveste domænenavnspriser, hvis ikke de laveste, set fra forbrugerens side. Denne oplysning hører med til den succeshistorie, som DIFO og DK Hostmaster er.

6 6 Og sidst, men ikke mindst: DK Hostmaster har købt og betalt alle sine systemer. De fleste er tillige allerede afskrevet. Derudover har DK Hostmaster og DIFO en samlet kassebeholdning på ca. 30 millioner kr. (hvoraf 5,5 mio. kr. skal betales til IT- og Telestyrelsen, hvis vi vinder i sidste runde). I forbindelse med vor generalforsamling i maj måned har vi allerede varslet prisnedsættelser og forøget service og kvalitet. 3. Afilias forretningsmodel øger risikoen for registreringsfejl Med den forretningsmodel, som Afilias vil indføre, skal enhver ændring i den centrale database over domænenavne formidles fra domænenavnsindehaver til internetleverandør og herefter fra internetleverandør til Afilias. I det nuværende system formidles ændringerne direkte fra domænenavnsindehaver til DK Hostmaster. Det nye system vil med andre ord skyde et ekstra led ind for at videreformidle ændringer af eller tilføjelser til de informationer, der ligger i navnedatabasen. Al erfaring viser, at jo flere led information går igennem, desto større er risikoen for en registreringsfejl undervejs, og tilsvarende vanskeligere er det efterfølgende at identificere fejlen og fejlkilden. Blandt de fejl, der kan tænkes er at domænenavnsbrugerens data ændres utilsigtet med den konsekvens, at rettigheden til domænenavnet overdrages til en ny registrant, at data i navneserveren ændres utilsigtet med den konsekvens, at en bruger, der søger en hjemmeside under et bestemt domænenavn, får fat i en forkert hjemmeside, at s forsvinder eller lander hos utilsigtede modtagere, eller at et domænenavn slettes utilsigtet, så andre kan søge om at få retten til domænenavnet. Sådanne fejl kan også forekomme i det nuværende system. Men her vil de umiddelbart kunne håndteres af DK Hostmaster. Kommer Afilias til, vil der være flere kokke involveret, jf. ovenfor under punkt 1. Man kan så spørge, hvor meget det betyder med dette énstrengede system. Svaret beror på, hvem man er, og hvad man bruger sit domænenavn til. I dag er domænenavnet en af de vigtigste nøgler til visheden om en persons digitale identitet. I den elektroniske handel kommer forbrugerne i kontakt med de erhvervsdrivende gennem deres hjemmesider, som findes via domænenavne. Vi sender og modtager s, der defineres via domænenavne. Vi benytter netbanker, som vi kommer ind på via domænenavne. Offentlige myndigheder, private, organisationer - alle har de ofte deres digitale identitet i kraft af et domænenavn.

7 7 Domænenavnet har dermed fået en troværdighed for handelslivet, der næsten kan sammenlignes med den, tingbøgerne tidligere havde. Og denne troværdighed står og falder med hvem, der til syvende og sidst har ansvaret for basen over domænenavne og disses attributter. Vi påstår ikke, at Afilias er en utroværdig virksomhed. Men som et aktieselskab med en kommerciel ejerkreds er Afilias sat i verden for at tjene penge til sine amerikanske ejere. Det giver en vis formodning om, hvilke hensyn, der vil være afgørende i centrale beslutninger. 4. Med Afilias forretningmodel mister registranten kontrollen over sit domænenavn I det nuværende system sikrer DK Hostmaster, at domænenavnsindehaveren har fuld kontrol over sit domænenavn. Enhver ændring godkendes af kunden. Det sker ved, at kunden modtager en e- mail med et link, som kunden skal aktivere, før der kan ske noget med domænenavnet. DK Hostmasters procedurer sikrer også, at en forglemmelse med betaling af gebyr ikke medfører fortabelse af domænenavnet. Kunden får et brev direkte fra DK Hostmaster, hvis gebyret ikke er betalt. Dette sker i omkring tilfælde om året. Dermed kan kunden undgå, at domænenavnet utilsigtet slettes eller suspenderes. Varslingsbrevet medfører, at der undgås ca utilsigtede sletninger om året. Hos Afilias bliver det den enkelte internetleverandør, der beslutter, om registranten skal kontaktes for at høre, om manglende betaling skal medføre, at man mister sit domænenavn. Dette vil nu bero på internetleverandøren, der jo skal overtage kontrollen over domænenavnet. Men det er vigtigt at påpege, at den manglende indbetaling til Afilias også kan være forårsaget af forhold hos internetleverandøren. Han er måske i betalingsstandsning. Uanset årsagen kan virkningen blive, at domænenavnet ophører (dvs. slettes) uden yderligere varsel. Sådan er det f.eks. for.eu-domænet, der bygger på samme forretningsmodel. Hvem man har tillid til, beror på personlige overvejelser. I det nuværende system må brugerne have tillid til DK Hostmaster, som ejes af foreningen Dansk Internet Forum, der har alle betydende organisationer i det danske internetsamfund som sine medlemmer (se hvilke under punkt 5.). I det nye system skal de danske domænenavnsbrugere have tillid til deres internetleverandør. Dem er der for tiden ca. 350 af. I det nye system bliver de danske domænenavnsbrugere nødt til at tage stilling til, om de har en internetleverandør, som de har tillid til. 5. DIFO er en demokratisk garant for beslutningerne omkring.dk DIFO blev stiftet i 1999 af en række centrale aktører i det danske internetsamfund. Foreningen består i dag af Advokatsamfundet, Dansk Erhverv, DANSK IT, DI (tidligere Dansk Industri), Finansrådet, Forbrugerrådet, FDIH (Foreningen for Distance- og Internet Handel), Horesta og IT- Branchen.

8 8 Disse organisationer udpeger medlemmerne af DIFOs bestyrelse, som dermed repræsenterer et bredt udsnit af det danske internetsamfund. Den grundlæggende tanke var og er at sikre det danske internetsamfund en direkte indflydelse på udviklingen og administrationen af.dk-domænet. Det er uklart hvilken governance-struktur, Afilias og dotdk vil bruge. Foreningen har ikke meldt noget klart ud herom. Det er dog kommet frem, at Afilias altid er sikret to pladser i foreningens bestyrelse. Det kan være svært at se, hvordan denne medbestemmelse harmonerer med ønsket om, at rammerne skal fastlægges af det danske internetsamfund. I det hele taget er der endnu ikke kommet oplysninger frem, der sikrer det danske internetsamfund den afgørende demokratiske indflydelse på administrationen og udviklingen af.dk-domænet, hvis dette overtages af Afilias. Vi ved altså ikke, hvad vi får. Men vi ved, hvad vi har. Gennem årene har DIFO udbygget sin regulering og sikring af de danske domænenavne. Det er sket efter ønske fra de organisationer, der står bag DIFO. År for år har vi udbygget vor regulering i en tæt dialog med disse organisationer og ved brug af høringer, hvor almenheden har kunnet komme tilstede og give sine synspunkter tilkende. Vi har kunnet gøre det, fordi DIFO (og dermed også DK Hostmaster A/S) er et not-for-profit foretagende. Der er ingen aktionærer, der kræver udbytte; kun hensynet til brugerne af det danske internet har betydning for de tiltag, som DIFO iværksætter. 6. Byder man Afilias velkommen, siger man definitivt farvel til dansk.dk-administration Som nævnt i indledningen skal Afilias i løbet af de næste 60 dage indsamle støtteerklæringer fra fire vigtige organisationer i det danske internetsamfund, der samlet skal set repræsentere private brugere, professionelle brugere og internetbranchen (leverandører). Får Afilias held til dette, sættes DI- FO definitivt ud af spillet som administrator af de danske domænenavne. Ønsker man at fritage DIFO for.dk-ansvaret, bør man melde sig under de nye faner. Men ønsker man, at DIFO og DK Hostmaster skal fortsætte som administrator af det danske navnerum, bør man ikke gøre det. I hvert fald ikke nu. Der vil intet være til hinder for at se tiden an. Opnår den nye forening tilstrækkelig opbakning, kan man altid melde sig ind senere. Ikke alle kan give et bud på at styre de danske domænenavne. Man skal ikke bare kunne betale 5,5 mio. kr. til IT- og Telestyrelsen for at få udstedt tilladelsen. Derudover skal man have en virksomhed bemandet med dygtige medarbejdere, have rådighed over avancerede it-systemer samt kunne præstere høj sikkerhed i og kontrol over alle de ovenfor nævnte adskilte led. Denne kapital og disse medarbejdere og systemer råder DIFO over og i tillæg til det en kassebeholdning på over 25 mio. kr. til at udbygge driften. Dermed har vi optimale muligheder for at udbygge vore systemer og vore tjenesteydelser til det danske internetsamfund (en udbygning vi ikke har kunnet foretage i de godt 2 år, hvor vi har ventet på, at dette udbud blev sat i værk). Taber vi udbuddet, lukker vi butikken. DIFOs tilbageværende kapital vil da blive uddelt til almennyttige formål i overensstemmelse med vore vedtægter. Og dermed vil det være farvel til en dansk administration af.dk-domænet. Det er utænkeligt, at DIFOs medlemsorganisationer om 6 eller 10 år, hvor næste udbud skal finde sted, vil investere et stort millionbeløb for at stifte en virksomhed med de tekniske, finansielle og organisatoriske forudsætninger, som DIFO råder over. Et nej til DI- FO nu er derfor et definitivt nej til en rent dansk selvregulering af.dk-domænerne.

9 9 København, den 7. juli 2008 Mads Bryde Andersen professor, dr.jur. Formand for Dansk Internet Forum

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

TILBUD ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK

TILBUD ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK TILBUD PÅ ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK 31. marts 2008 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 5 2. GENERELLE OPLYSNINGER OM TILBUDSGIVER... 8 2.1 Faktuelle oplysninger... 8 2.2 Beskrivelse af foreningen...

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 02 af 14. september 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Version 03 1. juli 2007 1. OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR TILDELING OG REGISTRERING AF DO- MÆNENAVNE

Læs mere

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07 DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE 1. marts 2015 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 230 Offentligt Digital Marketing Support ApS Sendt pr. fax 3332 3501 og alm. brev Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

16. september 2015. Online Group Aps. IKKE under konkurs (webshop www.supersmooth.dk m. tilhørende varelager)

16. september 2015. Online Group Aps. IKKE under konkurs (webshop www.supersmooth.dk m. tilhørende varelager) 16. september 2015 Online Group Aps IKKE under konkurs (webshop www.supersmooth.dk m. tilhørende varelager) Eftersyn: 22. september 2015 fra kl. 12.00 til kl. 13.00 Langebjergvænget 19E st.tv., 4000 Roskilde.

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

BYGGEGRUNDE I TRIGE. BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 TRIGE

BYGGEGRUNDE I TRIGE. BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 TRIGE BYGGEGRUNDE I TRIGE CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 PA N N E RUPV

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Isoleringsexperten ApS under konkurs (4 domænenavne samt hjemmeside)

Isoleringsexperten ApS under konkurs (4 domænenavne samt hjemmeside) 18. juli 2012 Isoleringsexperten ApS under konkurs (4 domænenavne samt hjemmeside) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 6. august 2012 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende bud -

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Tropiske Planter ApS under konkurs v/kromann Reumert (Lastbil, VOLVO FL 614-12.000 kg (N2) årg. 1988 )

Tropiske Planter ApS under konkurs v/kromann Reumert (Lastbil, VOLVO FL 614-12.000 kg (N2) årg. 1988 ) 9. juni 2015 Tropiske Planter ApS under konkurs v/kromann Reumert (Lastbil, VOLVO FL 614-12.000 kg (N2) årg. 1988 ) Eftersyn: 11. juni 2016 fra kl. 12.00 til kl. 17.00 Hammervej 62, Næstved efter aftale

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Charlottenlund, den 11. juli 2014 Meddelelse nr. 131 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Fredag den 11. juli 2014 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

TA Holbæk Aps - del 20 - komplet butik i Nakskov

TA Holbæk Aps - del 20 - komplet butik i Nakskov 8. januar 2015 TA Holbæk Aps - del 20 - komplet butik i Nakskov IKKE under konkurs (Komplet butik i gågaden i Nakskov) Eftersyn: 20. januar 2015 fra kl. 13.00 til kl. 14.00 Søndergade 35, 4900 Nakskov

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

E-MÆRKETS MARKEDSFØRINGSPAKKE

E-MÆRKETS MARKEDSFØRINGSPAKKE E-MÆRKETS MARKEDSFØRINGSPAKKE Velkommen til e-mærkets markedsføringspakke! Markedsføringspakken er skabt som en inspirationskilde til arbejdet med at fortælle om jeres engagement i e-mærket og den ekstra

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

EnhEds- patentet patent- domstolen

EnhEds- patentet patent- domstolen EnhedspatentET patentdomstolen LUK op... - og vær åben for nye muligheder samt beredt på forandringer Diagrammet viser henholdsvis udstedte EP patenter totalt samt hvor mange der er valideret i Danmark,

Læs mere

JR GROUP IVS IKKE under konkurs (Webshoppen Curlyhair.dk, domæne, varelager mm.)

JR GROUP IVS IKKE under konkurs (Webshoppen Curlyhair.dk, domæne, varelager mm.) 6. august 2015 JR GROUP IVS IKKE under konkurs (Webshoppen Curlyhair.dk, domæne, varelager mm.) Eftersyn: 7. august 2015 fra kl. 13.00 til kl. 14.00 Frydenborgvej 27E, Hillerød Budfrist: 10. august 2015

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Administrationsaftale for andelsboligforeningen

Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sagstype: ADM Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sag-vedr. (Herefter foreningen ) og ADLEX Ejendomsadministration ApS Cvr.nr. 31332036 (Herefter ADLEX ) Senest opdateret den 1. januar 2013

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

In2design ApS under konkurs (Domæner)

In2design ApS under konkurs (Domæner) 18. februar 2014 In2design ApS under konkurs (Domæner) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 27. februar 2014 kl. 14.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende bud - læs om aktiverne Se varegruppeinddelingerne

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag)

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag) Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere