Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel"

Transkript

1 Indgående post uge 22 ( maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Fredericia Sygehus_ABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Kentaur A/S_ABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Bælthuset_ABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter PricewaterhouseCoopers_ABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Elbo Logistik-Partner A/S_ABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter VS: DONG spildevand Gert Petersen Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia RE: Kommentar til Scope undersøgelsen Stine Bothmann Bergmann Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (28. maj 2013) Nielsen, Bo (GE Power & Water) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Rapport fra Aalborg uni vedr bakterier i renseanlægget.pdf Lene Nielsen Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Præsentation af belastningsforhold på renseanlægget ppt Lene Nielsen Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Flowtal fra Dong og universitets rapport Lene Nielsen Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (25., 26. & 27. maj 2013) Nielsen, Bo (GE Power & Water) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Forslag fra A og F om genoptagelse af sag om ansættelse af borgervejleder Borgervejleder Rapport AR-13-CA udtaget Udløbsbrønd EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 29, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndelse af sanitetsarbejde/vvs Hans Henrik Nørregård Thurøvænget 2B, 7000 Fredericia Beslutning om at bygge videre uden ændringer Thurøvænget 2B, 7000 Fredericia Rapport AR-13-CA udtaget Pjedsted Vandværk. EUROFINS MILJØ A/S Pjedstedvej 70, 7000 Fredericia Boring DGU Rapport AR-13-CA udtaget Pjedsted Vandværk. EUROFINS MILJØ A/S Pjedstedvej 70, 7000 Fredericia Boring DGU ndberetning af ph- værdier i afløb fra CAT II, uge nr. 21, Shellraffinaderiet Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Trelde GI regnskaber fra alle afdelingerne Reviderede regnskaber 2012, Årsregnskab 2012, Fredericia Løbeklub Bent Pløger Storm Reviderede regnskaber 2012, Tilbud på montre Mikael Hjorth Gothersgade 20A, 7000 Fredericia Opsigelse af lejemål Herfordparken 1 4 9, 7000 Fredericia Lovliggørelse - Trelde Næsvej 251, Trelde TEGNESTUEN LORENZEN Trelde Næsvej 251, 7000 Fredericia Bemærkninger ved naboorientering Preben Rudolph Bøgeskov Strand 36, 7000 Fredericia Rands Fjord Rundt d. 5. juni Råden over vejareal - afholdelse af cykelløb Rands Fjord Rundt UU-lillebælt, UU-vejleder, maj.docx Stillingsannoncer, offentliggjorte, Fredericia Misbrugscenter, søger 2 misbrugsbehandlere til Billund kommune, Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2013 april.docx Othello 1 etage, SSA, maj.docx Stillingsannoncer, offentliggjorte, KompetenceCetner, arbejdsmarkedskonsulent til sygedagpengeteamet, Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2013 maj.docx Udlicitering af Ejendomsadministration Ejendomsadministration Spildevandsanalyse Shipping dk - Erritsø Møllebanke 10 udtaget Henriette Hassing Corlin Erritsø Møllebanke 10, 7000 Fredericia SV: Renseanlæggets belastning Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Årlig Miljørapport 2012.pdf Dorte Lindbjerg Vesterballevej 29, 7000 Fredericia ansøgning fra Fa. Harmonikaklub Fredericias byvåben/segl - IKKE

2 godkendt brug af byvåben ansøgning fra harmonikaklubben Fredericias byvåben/segl - IKKE godkendt brug af byvåben Bemærkninger ved partshøring Necmi Bastürk Hans Tausens Vej 1, 7000 Fredericia Ansøgning om udlægning af slagger i den resterende del af hallen Torkild Juul Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia Indberetning af ledige boliger pr LANDSBYGGEFONDEN Landsbyggefonden opgørelse over ledige boliger Brev til borgmester/kommunaldirektør - mangler svar på om kommunen vil genetablere Snoghøjgårdparken som et attraktivt, rekreativt naturområde tilgængeligt for offentligheden Kurt Bjerre Christensen Snoghøjgårdparken - tilbageførsel af areal fra mark til park Budget 2014 Frivilligcenteret samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune og Frivilligcenter Fredericia Uheld med ventil på tank og Opfølgning på forhøjet COD d Pedersen, Susanne Miljø Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Miljømålinger på opgraderingsanlæg DONG Naturgas A/S Røde Banke 16, 7000 Fredericia rev. høringssvar støj H. C. Ørsteds Vej 10, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde + sanitetsarbejde/vvs samt ANDRESEN'S VVS A/S Nørrebrogade 16, 7000 Fredericia fuldført byggearbejde høringssvar vedr. kloak Acadre sag 13/ Spildevand Danmarksgade Danmarksgade 14, 7000 Fredericia Udlicitering af opgaver på IT-området Udlicitering af opgaver på IT-området Ansøgning om fritagelse, Bælthus Fyn A/S og Brahe ApS Revisionsfirmaet Bigum v/holger Bigum Generelt administrationsgebyr 2013, henvendelser vedr. opkrævning, erhvervsaffald Ansøgning om fritagelse, Promotor Holding A/S og jks Østerhus ApS Revisionsfirmaet Bigum v/holger Bigum Generelt administrationsgebyr 2013, henvendelser vedr. opkrævning, erhvervsaffald Anmodning om fritagelse Elboparken 7, ikke aktiv Brix's Minitrans v/lars Brix Nielsen Generelt administrationsgebyr 2013, henvendelser vedr. opkrævning, erhvervsaffald Program for juni 2013 på Axeltorvet Harry Ørsted Pedersen Torvelaugets arrangementer sommeren 2013 på Axeltorv Anmeldelse om fuldført byggearbejde TELETEAMET A/S Venusvej 12, 7000 Fredericia Anmeldelse om fuldført byggearbejde TELETEAMET A/S Indre Ringvej 93, 7000 Fredericia Anmeldelse om fuldført byggearbejde TELETEAMET A/S Danmarksgade 37, 7000 Fredericia Fra rådgiver - afgørelser Avlsbrugervej, Fælledvej, Kaltoftevej, Læsøvej - beplantning, træer, sten og lignende Fra rådgiver Avlsbrugervej, Fælledvej, Kaltoftevej, Læsøvej - beplantning, træer, sten og lignende Registreringsbevis fra SKAT pr Middelfart Skattecenter Registreringsbevis for CVR/SE-nummer Fredericia Kommune Tilbud Tarpgaard A/S Koordineret udbud - Fjordbakke Skole Anmeldelse om fuldført byggearbejde LEJOS HOLDING ApS Sjællandsgade 22, 7000 Fredericia

3 35112 Arkitektnotat til myndigheder.pdf Kolding Landevej 43A, 7000 Fredericia Fredericia Museum. Svar Offentlig høring vedr. nedrivning af bevaringsværdig Kolding Landevej 43A, 7000 Fredericia bygning.htm Notat til Tove - Støjgrænserne til motorsportsbaner Henriette Hassing Corlin Ryttergrøftvejen 1, 7000 Fredericia Returnering af underskrevet serviceaftale - Klokkefrøen RICOH DANMARK A/S Indgåede leasingaftaler med Ricoh på MFP Returnering af underskrevet serviceaftale - Rosenlunden 1 Bofællesskab RICOH DANMARK A/S Indgåede leasingaftaler med Ricoh på MFP Serviceaftale til underskrift - område? RICOH DANMARK A/S Indgåede leasingaftaler med Ricoh på MFP Serviceaftale til underskrift - Voldly RICOH DANMARK A/S Indgåede leasingaftaler med Ricoh på MFP Serviceaftale til underskift - KastanjeGården RICOH DANMARK A/S Indgåede leasingaftaler med Ricoh på MFP Serviceaftale til underskrift - Hannerup Pleje og Rehabilitering RICOH DANMARK A/S Indgåede leasingaftaler med Ricoh på MFP Budget efter2013.docx Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Budget efter2013.docx Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Status på indsatser_korskærparken pdf Bydelssundhed i Korskærparken og Sønderparken Danmarksgade 8 Carsten Andersen Arkitekt Thomas Danmarksgade 8, 7000 Fredericia Thomsen Rapport fra Aalborg uni vedr bakterier i renseanlægget.pdf Røde Banke 16, 7000 Fredericia Præsentation af belastningsforhold på renseanlægget ppt Røde Banke 16, 7000 Fredericia NMK i sag om Fredericia Kommunes afslag på aktindsigt i MILJØKLAGENÆVNET Røde Banke 120, 7000 Fredericia oplysninger om risikoforhold på Yara Praxair, Røde Banke 120 i Fredericia Valg til skolebestyrelsen i de nye distriktsskoler og specialskolen Valg til skolebestyrelsen i de nye distriktsskoler og specialskolen Mail fra Palle Ansøgning om opstilling af pølsevogn på Ryes Plads RE: SV: SV: Fredericias natteliv trænger til et frisk pust Ansøgning om opstilling af pølsevogn på Ryes Plads Gødningsregnskab 2011/12.pdf Ryttergrøftvejen 63, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde Frits Dahl Kobbelgårdsvej 40, 7000 Fredericia Ang. miljøtelsyn - tilbagemelding Sags id.: 13/3647 Lars Henrik Krogh Europavej 24, 7000 Fredericia Mail fra politiet Firmaidræt den 14. maj Bike & Run Anmeldelse om påbegyndelse samt fuldført byggearbejde Niels Juul Jespersen Ellipsen 31, 7000 Fredericia Spar/lån tillæg til samlesag for hele kommunen Spar/lån samlesag for hele kommunen Opfølgning på tidligere mail Skærbæk Fiskerihavn - klage over manglende opfyldelse af tilsynspligten

4 fra Fredericia Kommunes Byråd og Skærbæk Fiskerihavns bestyrelse Sag Skærbæk Erhvervs & fiskerihavn til orientering Skærbæk Fiskerihavn - klage over manglende opfyldelse af tilsynspligten fra Fredericia Kommunes Byråd og Skærbæk Fiskerihavns bestyrelse Afkommunalisering Uddannelsescenter Fredericia Uddannelses Centret Fredericas fremtid SV: udkast til 19 tilladelse til mellem deponering af jord på vesthavnsvej Vesthavnsvej 13, 7000 Fredericia SV: Ansøgning om vejbump mv Ansøgning om bump på Hækkelunden Fuldmagt fra boli.nu TELETEAMET A/S Skansevej 52, 7000 Fredericia Returpost Lillebælt Erhverv Statsautoriseret Ved Landsoldaten 5, 7000 Fredericia ejendomsmægler og Valuar Vagn Søren Henvendelse vedr. manglende gadefejning Henry Højris Hansen Gl. Landevej, renholdelse/gadefejning Anmodning om 42 påtegning Indre Ringvej 29A, 7000 Fredericia VS: Aftale vedr. leje af areal til autocampere Midlertidigt arrangement, Kastellet, og Anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde Rene Lykke Jensen Kobbelgårdsvej 56, 7000 Fredericia Supplerende materiale Stallerupvej 34, 7000 Fredericia DERES J.NR. 13/ VARSEL OM PÅBUD OM BEGRÆNSNING AF Oceankajen 12, 7000 Fredericia SPREDNING AF STØV TIL NABOAREALERNE PÅ SHIPPING.DK'S AKTIVITETER MED HÅNDTERING AF LØSVARER I FREDERICIA HAVN - CVR.NR SV: RE:SV: DERES J.NR. 13/ VARSEL OM PÅBUD OM BEGRÆNSNING Oceankajen 12, 7000 Fredericia AF SPREDNING AF STØV TIL NABOAREALERNE PÅ SHIPPING.DK'S AKTIVITETER MED HÅNDTERING AF LØSVARER I FREDERICIA HAVN - CVR.NR SV: DERES J.NR. 13/ VARSEL OM PÅBUD OM BEGRÆNSNING AF Oceankajen 12, 7000 Fredericia SPREDNING AF STØV TIL NABOAREALERNE PÅ SHIPPING.DK'S AKTIVITETER MED HÅNDTERING AF LØSVARER I FREDERICIA HAVN - CVR.NR Udviklingsstrategi Udviklingsstrategi Dong-notat af om fjernvarme Klippehagevej 22, Skærbækværket, ansøgning om miljøgodkendelse efter VVM-reglerne Færdigmelding af byggearbejde René Neldeberg Hansen Thulesvej 42, 7000 Fredericia Underskrevet regnskab Fredericia Wrestling - ansøgning om støtte til container til opbevaring af wrestlingring Strategi for digitalisering og velfærdsteknologi Strategi for digitalisering og velfærdsteknologi høringssvar jordforurening Vejlevej Vejlevej 119, 7000 Fredericia høringssvar industri Vejlevej 119, 7000 Fredericia Støjredegørelse - CNG tankstation, Vejlevej Vejlevej 119, 7000 Fredericia Ny tegning og luftfoto med placering 2,5 m fra skel Vejlevej 119, 7000 Fredericia _v1_Dispensationer fra byplanvedtægt nr. 9 til gasstander og overkørsler - ejendommen Vejlevej 119x m.fl Vejlevej 119, 7000 Fredericia

5 35497 endelig ansøgning, samlet overblik til Fredericia kommune Vejlevej 119, 7000 Fredericia vedr. zoner Vejlevej 119, 7000 Fredericia Kvitttering for modtagelse af ansøgninger Plejen - Socialministeriets pulje til Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger SV: Påbud om korrekt opbevaring af træsveller Røde Banke 101, 7000 Fredericia Underskrevet byggeansøgning samt situationsplan med mål og EDC MÆGLER MØLLER Dalegade 95, 7000 Fredericia bebyggelsesprocent CHRISTENSEN & SØN V/ SV: Svar til KFUM Peder Griib ang. ønske om bålhytte m.m KFUM Peder Griib Gruppe - ansøgning om bålhytte, skader på hus og tilstødende grund Spørgsmål ang.bålhytte og info om spejderhytten KFUM Peder Griib Gruppe - ansøgning om bålhytte, skader på hus og tilstødende grund Re: Spørgsmål ang. reperation af hytte og lokaletilskud KFUM Peder Griib Gruppe - ansøgning om bålhytte, skader på hus og tilstødende grund budgetopfølgning - samlesag hele kommunen budgetopfølgning - samlesag for hele kommunen VS: Tilladelse til TallShips Midlertidigt arrangement, Fredericia C, Kastelvej TallShips Fredericia, risikovurdering m. bilag Midlertidigt arrangement, Fredericia C, Kastelvej bilag til risikovurdering, kort over området m. teltplaceringer Midlertidigt arrangement, Fredericia C, Kastelvej Solpanel på Hvidtjørnevej Lilian Møller Jensen Hvidtjørnevej 46, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndelse samt fuldført byggearbejde Bodil Melchior Søndergaard-Nielsen Solbærhaven 11, 7000 Fredericia Risikoanalyse Midlertidigt arrangement, Kastellet VS: Plantegning Midlertidigt arrangement, Kastellet SV: Foreløbige bemærkninger til ansøgningsmaterialet Midlertidigt arrangement, Kastellet sikre de ansatte mod klorholdige dampe fra opvaskemaskine ( /667) [p=240298,v=640,c=rmjgwgzhmoekrdlmzd8k2sttftc=] Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Tilsynsbesøg hos Daginstitutionen Peter Aage Gården Gl. Landevej 45, Egum Rideklub - årsregnskab Egum Rideklub - ansøgning om ekstra kursustilskud SV: Svar ang. ansøgning om ekstra kursustilskud Egum Rideklub - ansøgning om ekstra kursustilskud Ansøgning, Fredericia Idrætsforening Fredericia Idrætsforening Fredericia ordningen 1. halvår Heros formand og kasserer Fredericia ordningen 1. halvår Egum rideklub formand Fredericia ordningen 1. halvår Fredericia Motorklub - jan Simonsen Kasser Fredericia ordningen 1. halvår

6 36287 Fredericia Motorklub formand Fredericia ordningen 1. halvår Fredericia KFUMs Boldklub - kasserer Lene Revsbeck Christensen Fredericia ordningen 1. halvår Trelde GI - Kasserer Mette Johansen Fredericia ordningen 1. halvår Trelde GI - Fungerende formand Morten Bodilsen Fredericia ordningen 1. halvår KFUM boldklub formand og kasserer Fredericia ordningen 1. halvår Fredericia Cricketklub formand og kasserer Fredericia ordningen 1. halvår Herslev Idrætsforening formand Fredericia ordningen 1. halvår Ansøgning, Budokan Budokan Fredericia Fredericia ordningen 1. halvår Fredericia ff fodbold formand Fredericia ordningen 1. halvår Fredericia ff fodbold - kasserer Claus Erdmann Fredericia ordningen 1. halvår Egum Rideklub kasserer Fredericia ordningen 1. halvår Herslev idrætsforening kasserer Fredericia ordningen 1. halvår Skærbæk Bådeklub formand Fredericia ordningen 1. halvår Judo og jutsu klub formand Fredericia ordningen 1. halvår Judo og jutzu klub kasserer Fredericia ordningen 1. halvår Fa. Golf Club kasserer Fredericia ordningen 1. halvår Fa. Golf Club formand Fredericia ordningen 1. halvår Handicap Idrætsforening? kasserer Fredericia ordningen 1. halvår Handicap Idrætsforening? formand Fredericia ordningen 1. halvår Tyrk fodbold Baris Fredericia ordningen 1. halvår Tyrk fodbold Turan Fredericia ordningen 1. halvår Kipa Silverflieght kasserer Fredericia ordningen 1. halvår

7 35425 Fredericia Rideklub formand Fredericia ordningen 1. halvår Elbohallens Tennisklub formand bekræftigelse Fredericia ordningen 1. halvår Fredericia rideklub Lotte Lomholt?? f og k?? Fredericia ordningen 1. halvår KIPA Silverfleight formand Fredericia ordningen 1. halvår Fuldmagt e SOSU Fredericia - Ombygning eksist. kontor Julivej 67, 7000 Fredericia Vedr Kongensstræde 8 B - Prinsensgade 39 A og B Per Rasmussen Prinsensgade 39A, 7000 Fredericia Kongensstræde 8 B Prinsensgade 39A og 39 B Per Rasmussen Prinsensgade 39A, 7000 Fredericia Situationsplan, snittegning, facadetegning, redegørelse for ventilation, FBJ RÅDG. INGENIØRER A/S Adelvej 63, 7000 Fredericia konstruktionsdokumentation, projektdokumentation, jordbundsundersøgelse Returpost, modtager ubekendt på adressen Købmagergade 86, 7000 Fredericia Ansøgning om prækvalifikation af boligsocial helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken Ansøgning om prækvalifikation af boligsocial helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken SV: Mini-udbud på el-kørestole Miniudbud - Elkørestole (jf. sag 13/3687) Vedr. miniudbud i henhold til EU-Udbud 2012/S Miniudbud - Elkørestole (jf. sag 13/3687) Miniudbud Tilbudsskema - Fredericia Miniudbud - Elkørestole (jf. sag 13/3687) Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. YT25558, Ældreplejen Forslag fra A og F om indgåelse af aftale med landsdækkende ejendomsmægler Forslag fra A og F om indgåelse af aftale med landsdækkende ejendomsmægler VS: Madsby Pige Cup Midlertidigt arrangement, Madsbyvej 4 samt forskellige skoler Skærbæk Øst kontaktoplysninger Mie fra Niras Rikke Klostergaard Ansøgning om terrænregulering i Lokalplan 284 Boligområde i Skærbæk Øst Fletteliste LP284 til evt. naboorientering ved dispensationsansøgning Birthe Pedersen Ansøgning om terrænregulering i Lokalplan 284 Boligområde i Skærbæk Øst Skærbæk byggemodning lp 284 skriv om fjernvarmeforsyning Susanne Hansen Ansøgning om terrænregulering i Lokalplan 284 Boligområde i Skærbæk Øst SV: [Sagsnr.:13/4849] - [Dok.nr.:34041/13] Fremsendelse af klage over Vejlevej 34, 7000 Fredericia Fredericia Kommunes afslag på ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 214 (1) Trekantområdets vækststrategi Vækststrategi for Trekantområdet

8 35324 IT-sikkerhedspolitik IT-Sikkerhedspolitik Forslag fra A og F om udarbejdelse af strategiplan for Fredericia Uddannelsescenter Forslag fra A og F - udarbejdelse af strategiplan for Fredericia Uddannelsescenter Svar om udlevering af boet Retten i Kolding - Skifteretten Herfordparken , 7000 Fredericia ledelsestilsyn maj løn.pdf ledelstilsyn digi personale maj ledelsestilsyn maj budget.pdf ledelstilsyn digi personale maj Mødetidspunkt Henvendelse vedr. huller i vejen - Ekkodalen Kommentar til kommunens afgørelse af samt møde Advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen Henvendelse vedr. huller i vejen - Ekkodalen Ansættelse af salgschef Erhvervsservice SV: Overkørsel Ydre Ringvej Overkørsel - Ydre Ringvej - Trefor - matr. nr. 10m Anmeldelse af nedrivning. SV: vedr Kolding landevej 17 og Østergade Østergade 41, 7000 Fredericia Vedr. analyseresultater fra prøvetagning af overskudsjord fra Streetbane, Egeskovvej 166, 7000 Fredericia Randalsvej 29, Manglende årsaflæsning - ikke muligt at få adgang til lejemål TECHEM DANMARK A/S Vendersgade , 7000 Fredericia Indscannet fil Elbokrogen 19, 7000 Fredericia Fw: Danske Bank Fredericia, Venusvej 10, 7000 Fredericia - Udskiftning af DANSKE BANK A/S Venusvej 10, 7000 Fredericia pengeautomater - ÆNDRING Mail fra ITS Parkeringsafgift Madsby Legepark Personnummer Parkeringsafgift Madsby Legepark Forslag fra F om øget valgdeltagelse til kommunalvalget Forslag fra SF om kommunalvalg øget valgdeltagelse SV: Retningslinjer for "Etablering af regnvandsbassiner i FK" Bredstrup, ændring/ombygning af bassin nr. 540/ Re: fejl i dagsordenen til FOR Revision af liste til aftenskolerne over emner der ikke er tilskudsberettigede efter revision af folkeoplysningsloven DKA - fejl i dagsordenen til FOR Revision af liste til aftenskolerne over emner der ikke er tilskudsberettigede efter revision af folkeoplysningsloven VS: Biogen-VVM mm Bodil Kolbæk VVM-anmeldelse, biomassefyret Kraftvarmeværk i Kolding Resume / beslutningsreferat - møde om biomassekraftværk 8. maj Claus Harkjær Jensen VVM-anmeldelse, biomassefyret Kraftvarmeværk i Kolding RE: VVM-anmeldelse, biomassefyret Kraftvarmeværk i Kolding Simon Bruun VVM-anmeldelse, biomassefyret Kraftvarmeværk i Kolding Underskrevet lejekontrakt Svend Georg Jeppesen Herfordparken , 7000 Fredericia Ansøgning, Somalisk Kulturforening Abdi Mohamed Hassan Fredericia ordningen 1. halvår Andre foreninger Fwd: SV: Klage sag ang Børup Sandevej Børup Sandevej 3. Klage over afgørelse om opførelse af bolig

9 34856 Re: SV: Klage sag ang Børup Sandevej 3, anmodning om oplysninger Morten Rønnow Damgaard Kristiansen Børup Sandevej 3. Klage over afgørelse om opførelse af bolig Tømning + afblænding af olitank. Blåkjærsvej Fredericia Steen Nielsen Blåkjærsvej 26, 7000 Fredericia Suppl. materialer vedr. Lysanlæg kunststofbane C47610.pdf I. C. Højrups Vej 10, 7000 Fredericia Sjællandsgade 96 A, 1. th Fredericia Sjællandsgade 96A, 7000 Fredericia bekræftelse på indrykning af annonce Tildeling af 3 ledige taxi tilladelser Fwd: VS: Indhentning af oplysninger Spørgsmål fra Morten Weiss-Pedersen Følgebrev til ansøgning om byggetilladelse på Søndermarksvej Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia 3854_001.pdf Udfyldt ansøgning vedr. Søndermarksvej _001.pdf Rambøll Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Brandstrategirapport HF00253.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Myndighedsprojekt, dokument og tegningsliste HC00223.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Notat ventilation for etagebyugninger HF00224.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Statistiks dokumentation HA00388.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (6) af P217K-R1-903.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (4) af P217K-R1-809.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (7) af H217X-XX-030.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (7) af F217K-XT-102.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (6) af H217X-XX-030.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (5) af P217K-R1-903.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (4) af H217K-XT-010.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (3) af P217K-R1-809.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (3) af H217K-XT-010.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (7) af F217K-XT-020.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (3) af Kopi af P217K-R1-809.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi af P217K-RX-808.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (6) af F217K-XT-102.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (6) af F217K-XT-020.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (5) af H217X-XX-030.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (5) af F217K-XT-102.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (3) af P217K-RX-901.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (3) af Kopi af P217K-RX-807.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (3) af Kopi af F217K-XT-020.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (2) af Kopi af P217K-RX-807.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (2) af Kopi af P217K-R1-809.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (2) af H217K-XT-010.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi af P217K-RX-901.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi af Kopi af P217K-RX-807.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi af Kopi af P217K-R1-809.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi af Kopi af F217K-XT-020.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (5) af F217K-XT-020.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (4) af P217K-RX-807.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (4) af P217K-R1-903.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia

10 35190 Kopi (3) af P217K-RX-807.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (2) af P217K-RX-901.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (2) af P217K-R5-905.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (2) af P217K-R1-809.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (2) af Kopi af F217K-XT-020.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (3) af P217K-R1-903.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (4) af H217X-XX-030.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (4) af F217K-XT-102.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (4) af F217K-XT-020.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (2) af P217K-RX-807.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (3) af H217X-XX-030.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (3) af F217K-XT-102.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (3) af F217K-XT-020.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (2) af P217K-R1-903.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (2) af F217K-XT-102.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (2) af F217K-XT-020.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (2) af H217X-XX-030.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi af P217K-R1-903.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi af P217K-R1-809.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi af H217X-XX-030.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi af P217K-RX-807.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi af P217K-R5-905.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi af H217K-XT-010.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi af F217K-XT-102.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi af F217K-XT-020.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia P217K-RX-902.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia P217K-RX-901.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia P217K-RX-808.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia P217K-RX-807.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia P217K-R5-905.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia P217K-R1-903.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia P217K-R1-809.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia H217X-XX-030.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia H217K-XT-010.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia F217K-XT-102.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia F217K-XT-020.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (8) af H217X-XX-030.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (8) af F217K-XT-102.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (5) af P217K-RX-807.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Kopi (3) af P217K-R5-905.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia M217L-XT-110UdsnitsplanA.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia M217L-XT-100Landinspektør.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia M217L-XT-112UdsnitsplanC.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia

11 35146 M217L-XT-201Principsnit.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia M217L-XT-113UdsnitsplanD.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia M217L-XT-111UdsnitsplanB.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia A3 mappe.pdf Søndermarksvej 42, 7000 Fredericia Vedr. Japansk Pileurt/Kæmpe -Pileurt, rykker for svar Hans Dal Japanks Pileurt strandareal ud for matr. nr. 33c - 33d -33m, Børup Ansøgning om afspæring af veje DM i Triathlon Til rette vedkommende vedr. bekæmpelse af japansk pileurt. Ulla Nilsson Japansk pileurt, Bülowsvej Ansøgninger Fredericia Byorkester, 6 forårskoncerter Fredericia Byorkester (FBO) Tilskud til kulturelle dage i Tøjhuset og Fredericia Teater, samlesag Partshøring af udkast til afgørelse om basistilstandsrapport Shell Raffinaderiet og Havneterminalen - Hejre projekt Police afgangsført pr Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Miljøcenter Odense Partshøring af udkast til afgørelse om basistilstandsrapport Shell Raffinaderiet og Havneterminalen - Hejre projekt Police, , Ældreplejen, UU30401, Gjensidige Forsikring ASA branchenr Eurovisionens Melodi Grand Prix 2014, støtte til forslag Melodi Grand Prix 2014 i Trekantområdet Police afgangsført pr Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA Police, , Ældreplejen, VB58140, branchenr Police ikraft/ændret: Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA Police, , institutionsnavn?, AE38304, branchenr Police ikraft/ændret: Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA Police, , Brandvæsenet, AA15263, branchenr Tegninger Tårupvej 17, 7000 Fredericia - Aktindsigt Svar på brev af Tårupvej 17, 7000 Fredericia - Aktindsigt SV: Høringssvar kulturmiljø- Tårupvej 17-12/ Tårupvej 17, 7000 Fredericia - Aktindsigt Ansøgning om byggetilladelse til ombygning af loftsrum/renovering på Tårupvej _001.pdf Tårupvej 17, 7000 Fredericia - Aktindsigt Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Tårupvej 17, 7000 Fredericia - Aktindsigt Brev fra Danske Regioners formandskab Danske Regioner Strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet fra Arbejdstilsynet kommer på 2. indsatsbesøg den 06. juni 2013 kl hos Børnehaven Snaremosevej Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet kommer på 2. indsatsbesøg den 06. juni 2013 kl hos Ansøgning Dansktop Festivalen den juni Kongensgade Landsbyggefonden orienterer nr. 603 og 604 LANDSBYGGEFONDEN Indberetning af ledige boliger pr miljøtilsyn på ejendommen Viuf Skovvej 86 Kolding Kommune Rådhuset Viuf Skovvej 86, 6052 Viuf Olieudskiller jens johan andersen a/s, Simon H Teknikervej, 7000 Fredericia

12 Johannesen Ungdomsskolen>Lynprojekter - Workshop#1x Lynprojekter i Ungdomsskole for unge Ungdomsskolen>Lynprojekter Ekstrakt Lynprojekter i Ungdomsskole for unge spørgsmål ang. deltagelse i Ungdomsskolen Lynprojekter Lynprojekter i Ungdomsskole for unge Ansøgning om tilladelse til udeservering! Café Carlos Ansøgning om tilladelse til udeservering ved Cafe Carlos, Sjællandsgade Anmodning om digitale tegninger FACTUM2 HORSENS Follerupvej 47, 7000 Fredericia KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands Politi Skade, Daginst. Korskærparken, , Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands Politi Skade, I.P. Schmidt Gården, Vendersgade 4, ml og , branchenr., skadenr Vejledning vedr. reduktion af ftalater ved indkøb af medicinsk udstyr KL Vejledning vedr. reduktion af ftalater ved indkøb af medicinsk udstyr Klage over lugtgener fra Shell Raffinaderiet, Lissi andersen Lissi Viola Friis Andersen Egeskovvej 265, 7000 Fredericia VS: Rottebekæmpelse, Trelde Næsvej Trelde Næsvej 178, 7000 Fredericia Ansøgning om tilskud til lysanlæg DBP Det Bruunske Pakhus - ansøgning om tilskud til lysanlæg VS: Kraftværksvej 53, Fredericia Marianne Nissen Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia VS: Sikker mail: Anmeldelse om opførelse af skur på Niels Bohrs vej 53 Jakob Morthorst Jensen Niels Bohrs Vej 53, 7000 Fredericia Anmeldelse om opstilling af drivhus på krengerupvej 33 René Rasmussen Krengerupvej 33, 7000 Fredericia Borgmesterhenvendelse - anonym klage over støj Anonym Klage over støj fra metalplader i Prinsessegade ved Ryes Plads Godkendelse af matrikulær sag Hvenegaard & Jens Bo Landinspektører A/S Matrikulær sag, matr.nr. 3c, 3e, 3f, 3g og 10 Henneberg Ladegård, Erritsø - arealoverførsel af 5 skovparceller til matr. nr. 8m Erritsø By, Erritsø m.fl Orientering om digitalisering af nyhedsbreve LANDSBYGGEFONDEN Landsbyggefonden digitaliserer sine nyhedsbreve fra Anmeldelse af sløjfning af tank THORKILD MADSEN FREDERICIA A/S Skansevej 37, 7000 Fredericia Mailkorrespondance med Domisil PlanOgByg Treldevej 177, 7000 Fredericia Erindring om indberetning af den sociale ressourceopgørelse 2013 Børn og unge Danmarks Statistik Den sociale ressourceopgørelse Børn og unge datahjælp.pdf datatilsynet anmeldelse begravelseshjælp Henvendelse vedr. problemer med el-køretøj Henvendelse vedr. problemer med elkøretøj Spil Dansk kommunepakker 2013 Spil Dansk Spil dansk dagen BUS - årsregnskab 2012 med aktiver og passiver Årsregnskab SIF og BUS SIF - årsregnskab Årsregnskab SIF og BUS BUS - årsregnskab Årsregnskab SIF og BUS Ansøgningsmateriale.pdf Midlertidigt arrangement, Bakkeskolen, Erritsø Bygade 15

13 35561 VS: Bøgeskov Strand Lars Kronborg Bak Bøgeskov Strand 34, 7000 Fredericia Kort med overkørsel Enggårdsparken 7, 7000 Fredericia Mail fra Allan Bøgeskovvej 57, 7000 Fredericia Mail fra Allan Bøgeskovvej 57, 7000 Fredericia afslag fra familiens forsikring Skade 49, Alléskolen, , foto Skade 49, Alléskolen, , Skadeanmeldelse Skade 49, Alléskolen, , VS: Beplantning på Blåkjærsvej Blåkjærsvej 31 - beplantning på fortov Orientering vedr. ikrafttræden af Sundhedsstyrelsens reviderede anbefalinger for svangreomsorgen KL Orientering vedr. ikrafttræden af Sundhedsstyrelsens reviderede anbefalinger for svangreomsorgen Beskrivelse af projekt Johannes Møller Jensen Fredninger, NBL 51, flytning af diger, matr.nr. 15a Pjedsted, Pjedsted by afslag fra familiens forsikring Skade 49, Alléskolen, , Foto Skade 49, Alléskolen, , Skadeanmeldelse Skade 49, Alléskolen, , VS: sags ID 13/4184 Enggårdsparken 7 - anmodning om ændring til Enggårdsparken 7, 7000 Fredericia "Ansøgning om straksbehandling" bilag vedr. familiens forsikring Skade 49, Alléskolen, , foto Skade 49, Alléskolen, , Skadeanmeldelse Skade 49, Alléskolen, , Østerstrand Susanne Lykke Holm Øster Voldgade 15, 7000 Fredericia SV: Østerstrand Jan Albrecht Hansen Øster Voldgade 15, 7000 Fredericia SV: Østerstrand Lars Kronborg Bak Øster Voldgade 15, 7000 Fredericia VS: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Højdedraget - nedkørt skilt høring vedr. Sundhedsplan for Region Syddanmark Region Syddanmark Høring vedr. Sundhedsplan for Region Syddanmark Skadeanmeldelse Skade, Brandvæsen, , KF23365, 11, Information om sanering i perioden janaur 2014 FREDERICIA SPILDEVAND A/S mellem Fælledvej 64 og Fælledvej 70 - Sanering af kloaksystemet langs stranden neden for Lundingsvej og stien Information om sanering i perioden janaur 2014 FREDERICIA SPILDEVAND A/S mellem Fælledvej 64 og Fælledvej 70 - Sanering af kloaksystemet langs stranden neden for Lundingsvej og stien Skadeanmeldelse Skade, Aktivitetshuset Stoppestedet, , UB90805, 12, levering af el cykler Indkøb af elcykler

14 35846 priser på el cykler Indkøb af elcykler Erindring om indberetning til Særundersøgelse af udenrigshandel med tjenester Danmarks Statistik Indberetning til Særundersøgelse af udenrigshandel med tjenester Police, nytegnet Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA Police, , institutionsnavn?, AE38495, branchenr Police afgangsført pr Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA Police, , institutionsnavn?, AE38495, branchenr VS: Vedr. køb af kommune jord Vestre Kobbelvej 9 samt. matr. nr. 116c og 43a Egum Faktura Skade 49, Skærbæk skole, , Skadeanmeldelse Skade 49, Skærbæk skole, , Skadeanmeldelse ERRITSØ CENTRALSKOLE Skade 49, Erritsø Centralskole, , Skadeanmeldelse ERRITSØ CENTRALSKOLE Skade 49, Erritsø Centralskole, , SV: Gl. miljøgodkendelse Ole Østergaard Gl. Landevej 86, 7000 Fredericia Gl. Miljøgodkendelse Ole Østergaard Gl. Landevej 86, 7000 Fredericia Faktura Skade 49, Lyng skole, , Skadeanmeldelse Skade 49, Lyng skole, , Faktura Skade 49, Lyng skole, , Skadeanmeldelse Skade 49, Lyng skole, , Faktura Skade 49, Lyng skole, , Skadeanmeldelse Skade 49, Lyng skole, , Overdragelsesbekræftelse Registrering af domænenavnet kirstinebjergskolen.dk Overdragelse fuldført Registrering af domænenavnet kirstinebjergskolen.dk Kvittering for overdragelse Registrering af domænenavnet kirstinebjergskolen.dk Anmodning om overdragelse af.dk-domænenavn(e) Registrering af domænenavnet kirstinebjergskolen.dk Domænenavnet er nu registreret til dig Registrering af domænenavnet kirstinebjergskolen.dk Bekræft registreringen af domænenavnet Registrering af domænenavnet kirstinebjergskolen.dk Overdragelsesbekræftelse Registrering af domænenavnet fjordbakkeskolen.dk Overdragelse fuldført Registrering af domænenavnet fjordbakkeskolen.dk Kvittering for overdragelse Registrering af domænenavnet fjordbakkeskolen.dk Anmodning om overdragelse af.dk-domænenavn(e) Registrering af domænenavnet

15 fjordbakkeskolen.dk Domænenavnet er nu registreret til dig Registrering af domænenavnet fjordbakkeskolen.dk Bekræft registreringen af domænenavnet Registrering af domænenavnet fjordbakkeskolen.dk Overdragelsesbekræftelse Registrering af domænenavnet erritsoefaellesskole.dk Overdragelse fuldført Registrering af domænenavnet erritsoefaellesskole.dk Kvittering for overdragelse Registrering af domænenavnet erritsoefaellesskole.dk Anmodning om overdragelse af.dk-domænenavn(e) Registrering af domænenavnet erritsoefaellesskole.dk Domænenavnet er nu registreret til dig Registrering af domænenavnet erritsoefaellesskole.dk Bekræft registreringen af domænenavnet Registrering af domænenavnet erritsoefaellesskole.dk Overdragelsesbekræftelse Registrering af domænenavnet erritsøfællesskole.dk Overdragelse fuldført Registrering af domænenavnet erritsøfællesskole.dk Kvittering for overdragelse Registrering af domænenavnet erritsøfællesskole.dk Anmodning om overdragelse af.dk-domænenavn(e) Registrering af domænenavnet erritsøfællesskole.dk Domænenavnet er nu registreret til dig Registrering af domænenavnet erritsøfællesskole.dk Domænenavnet er nu registreret til dig Registrering af domænenavnet erritsøfællesskole.dk Bekræft registreringen af domænenavnet Registrering af domænenavnet erritsøfællesskole.dk Overdragelsesbekræftelse Registrering af domænenavnet frederiksoddeskole.dk Overdragelse fuldført Registrering af domænenavnet frederiksoddeskole.dk Kvittering for overdragelse Registrering af domænenavnet frederiksoddeskole.dk Anmodning om overdragelse af.dk-domænenavn(e) Registrering af domænenavnet frederiksoddeskole.dk Domænenavnet er nu registreret til dig Registrering af domænenavnet frederiksoddeskole.dk Bekræft registreringen af domænenavnet Registrering af domænenavnet frederiksoddeskole.dk Skriftligt spørgsmål til byrådsmødet den , Ove Nygaard Ove Nygaard spørgsmål til byrådsmødet den

16 foto Skade 49, Alléskolen, , afslag fra skadevolders forsikring Skade 49, Alléskolen, , Skadeanmeldelse Skade 49, Alléskolen, , Skjoldborgsvej 9, 7000 Fredericia Skjoldborgsvej 9, 7000 Fredericia foto Skade 49, Alléskolen, , afslag på familiens forsikring Skade 49, Alléskolen, , Skadeanmeldelse Skade 49, Alléskolen, , faktura Skade 49, Alléskolen, , foto Skade 49, Alléskolen, , Afslag på forsikring Skade 49, Alléskolen, , Skadeanmeldelse Skade 49, Alléskolen, , SV: Skilte med parkering forbudt på vejen Hejse Kro - midlertidigt parkeirngsforbud VS: Skilte med parkering forbudt på vejen Hejse Kro - midlertidigt parkeirngsforbud Kvartalsvis orientering om kommunalt bidrag på produktionsskolerne for 1. kvartal 2013 Ministeriet for Børn og Undervisning Kommunalt grundtilskud for 2013 til Fredericia Produktionsskole Anmoder om skadeanmeldelse - taksatorrapport vedlagt Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA Skade, ældreplejen, skadedato? 2013, ZY53599, 12, Anmoder om skadeanmeldelse - taksatorrapport vedlagt Gjensidige Forsikring, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA Skade, ældreplejen, skadedato? 2013, ZY53599, 12, Svar fra borger Lillebælt Erhverv Statsautoriseret ejendomsmægler og Valuar Vagn Søren Renholdelse Ved Landsoldaten 5, Fredericia Ved Landsoldaten 5, Fredericia, renholdelse af parkeringsolads Ved Landsoldaten Fredericia Renholdelse Ved Landsoldaten 5, Fredericia Orientering om ændring af måde ved udlevering af forbindsstoffer Falck Danmark NS Falck A/S - udlevering af forbindsstoffer under kommuneabonnement EGIF Badminton - budgetter EGIF badminton økonomi EGIF Badminton - ansøgning om likviditetstilskud EGIF badminton økonomi vedlagt fil Ceresvænget 11, 7000 Fredericia Befaling for Telegrafregimentets og Fredericia Garnisons deltagelse i Telegrafregimentet Bülows Kaserne Råden over vejareal - 5. og 6. Juli 2013 festlighederne ved 164-års dagen for udfaldet fra Fredericia Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn, AA13690, Entreprenørgården Orientering - Embedslægerne Syddanmark flytter Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark flytter pr

17 36249 Mail veje Henvendelse om Ydre Ringvej SV: Ansøgning til Fredericia Kommunen omkring vask af klude og sugemåtter Sandgaard, Susanne Vejlbyvej 29, 7000 Fredericia Ansøgning til Fredericia Kommunen omkring vask af klude og sugemåtter Sandgaard, Susanne Vejlbyvej 29, 7000 Fredericia Invasive arter anmeldelse om bjørneklo og japansk pileurt Jørgen Jensen Invasive arter bjørneklo og Japansk Pileurt Skrænterne Surfklubben Bådelauget og Fælledvejmatr.nr" NMK Afgørelse i sag om Miljøstyrelsen Odenses afslag på aktindsigt i bilag til risikorapporten vedrørende Foreningen Danske Olieberedskabslagres anlæg Depot J 70 Natur- og Miljøklagenævnet Afgørelse i sag om Miljøstyrelsen Odenses afslag på aktindsigt i bilag til risikorapporten vedrørende Foreningen Danske Olieberedskabslagres anlæg Depot J Anmeldelse af midlertidig aktivitet på Lillebæltsbroen af 1935 JORTON A/S BYG Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Lillebæltsbroen af Ansøgning om byggetilladelse, Engårdsparken 14, Trelde. BENÈE HUSE A/S Enggårdsparken 14, 7000 Fredericia Analyseresultat, /13 Als Denmark A/S Badevandsanalyser 2013 (strandene) Høring om kvoter for antal flygtninge i 2014 KKR Syddanmark Fordeling af kvoteflygtninge i Anmeldelse af skur på Børup Sandevej 46 Flemming Kolkjær Sørensen Børup Sandevej 46, 7000 Fredericia ansøgning om tilladelse til udendørsarrangement d. 31/ Midlertidigt arrangement, Generalen, Prinsessegade Vedligeholdese af grønne arealer omkring Børnehuset i Herslev Vedligehold af grønne arealer omkring Børnehuset i Herslev Ansøgning om byggetilladelse til opførelse af garage, H. C. Andersens Vej 17 Jan Sølvhøj Germansen H. C. Andersens Vej 17, 7000 Fredericia Til Teknisk Forvaltning - vedr. fjernvarmeforsyning i kommunen DS Håndværk & Industri Fjernvarmeforsyning i kommunen SV: Ydre Ringvej - Tunnel under jernbanen Reperation af tunnel på Ydre Ringvej Ydre Ringvej - Tunnel under jernbanen Reperation af tunnel på Ydre Ringvej Ansøgning/anmeldelse opsætning af udstyr på eksist. mast, Nordre Kobbelvej KPR CONSULT A/S Nordre Kobbelvej 10, 7000 Fredericia FA - Treldevej - Hi3G Regnskaber samt revisionsprotokollatter for Den selvejende DINESEN & PARTNERE A/S Dritfsregnskab 2012, Ulleruphus Ældreboliginstitution Ulleruphus Regnskaber samt revisionsprotokollatter for Plejebolig- og DINESEN & PARTNERE A/S ( Dritfsregnskab 2012, Ulleruphus Ældreboliginstitution Ulleruphus Råd omkring beskyttelse af Landsoldatens nye skruer Roman Josef Pazdecki Reparation af Landsoldaten Meddelelse om manglende aflæsning i lejemålet Danmarksgade 32, st. ISTA DANMARK A/S Danmarksgade 32 - Varmeregnskab 2012/ Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement Midlertidigt arrangement, Skærbæk ved Superbrugsen Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Vejle Kommuneplan plansystemdk Plan i PlansystemDK: Kommuneplan forslag, , Vejle Kommuneolan Indfrielse af DDB lån under gl. ramme: DKK - Følgebrev Kommune Kredit Indfrielse af DDB lån under gl. ramme Berigtigelse Konvertering af lån: DKK - Følgebrev Berigtigelse Kommune Kredit Konvertering af lån, Kontrakt Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Tillæg nr. 18, vedtaget plansystemdk Plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg, forslag, tillæg nr.

18 18,, Billund Kommune Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Tillæg nr. 18 plansystemdk Plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg, forslag, tillæg nr. 18,, Billund Kommune NMK Afgørelse i sag om Miljøstyrelsen Odenses afslag på aktindsigt i oplysninger om risikoforhold på DONG Oil Pipe A/S, Råolieterminalen Natur- og Miljøklagenævnet Afgørelse i sag om Miljøstyrelsen Odenses afslag på aktindsigt i oplysninger om risikoforhold på DONG Oil Pipe A/S, Råolieterminalen Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Tillæg nr. 22 plansystemdk Plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg forslag, tillæg nr. 22 Billund Kommue , Kolding Landevej 6, 7000 Fredericia.pdf , Kolding Kolding Landevej 6, 7000 Fredericia Landevej 6, 7000 Fredericia.pdf , Kolding Landevej 6, 7000 Fredericia.pdf , Kolding Kolding Landevej 6, 7000 Fredericia Landevej 6, 7000 Fredericia.pdf Orientering II Vedtægter for Skærbæk Fiskerihavn Orientering Vedtægter for Skærbæk Fiskerihavn Kommentar til 2 ugave ag miljøteknisk redegørelse og spildevandstilladelse til Pedersen, Susanne Miljø Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Carlsberg Danmark AS spildevandstilladelse VS: LAS stoffer Marianne Nissen Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Rev. bebyggelsesplan fra LIFA af boligområde Bredstrupvej Johnny Christensen, LIFA A/S Ansøgning om igangsættelse af lokalplan - Boligområde og offentlige formål i Ullerup Anmodning om parkering i rabatten Fuglebakken - parkering af campingvogn i rabatten Ansøgning 5 Vederlagsfri fysioterapi.pdf Frikommuneforsøg i Pleje og Sundhed KeUndersøgelse af implementering af forløbsprogrammer i Region COWI A/S Forløbsprogrammer for kronisk sygdom Syddanmark Anmeldelse om påbegyndt VVS-arbejde Kent Pedersen Ametystvænget 14, 7000 Fredericia SV: Skift af vinduer, Prinsessegade 29 Martin Gerdes - Gerdes og Ørskov Prinsessegade 29, 7000 Fredericia Erklæring om teknisk dokumentation.energimærkningsrapport, energimærke, Lise Korsholm Frederiksen Engelundsvej 37, 7000 Fredericia tæthedsprøvning, kloakplan som udført, spærberegning Returpost TallShips Anmeldelse af fuldført byggearbejdearbejde Kongensgade 61, 7000 Fredericia SV: Opsigelse af lejemål Herfordparken , 7000 Fredericia Ansøgning om igangsætningstilladelse til indretning af parkeringsplads ARKITEKTFIRMAET CHRISTIAN Børupvej 84, 7000 Fredericia JEPPESEN Børupvej 84 Torben Pedersen Børupvej 84, 7000 Fredericia Ansøgning om igangsætningstilladelse til indretning af parkeringsplads ARKITEKTFIRMAET Børupvej 84, 7000 Fredericia CHRISTIAN JEPPESEN Pølsevogn på Vesterbrogade - Udvalgssag Etablering af pølsevogn på Vesterbrogade ved Banegården Varsel vedrørende kvalificeret domænenavn - rykker for manglende betaling DK HOSTMASTER A/S Registrering af domænenavnet fredericia.dk

19 35609 Re: [Ticket# ] Sletning af.dk-domænenavne - godkendt Registrering af domænenavnet fkpaedagogisk-center.dk Sletning af.dk-domænenavne - godkendt Registrering af domænenavnet fkpaedagogisk-center.dk Sletning af.dk-domænenavne - anmodning Registrering af domænenavnet fkpaedagogisk-center.dk SV: Opsigelse af lejemål Erritsø Bygade 85A 1 52, 7000 Fredericia Sletning af.dk-domænenavne - anmodning Registrering af domænenavnet sundhedfredericia.dk Sletning af.dk-domænenavne - godkendt Registrering af domænenavnet sundhedfredericia.dk Re: [Ticket# ] Fornyelse af dine produkter hos enavn.dk Registrering af domænenavnet sundhedfredericia.dk Byggetilladelse meddelt /start klagefrist Dorte Falk Vejlevej 119, 7000 Fredericia Udtalelse fra Vej & Park til fremkomne bemeærkninger ved naboorientering Claus Einer Torsting Vejlevej 119, 7000 Fredericia SV: Tallship Afspærring af Gothersgade - Tallship Samtykke fra politiet Afspærring af Gothersgade - Tallship Mail fra politiet Afspærring af Gothersgade - Tallship Anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde Hans Valentin Nielsen Glentevej 10, 7000 Fredericia SV: Lokalplan 324, Aktivitetshus i Sønderparken Keld og Britta Larsen Lokalplan 324, Aktivitetshus, Sønderparken Re: SV: Din mail af: Huller på Mosegårdsvej - privat fællesvej Huller på Mosegårdsvej Huller på Mosegårdsvej - privat fællesvej Orientering om mastefællesskab i Fredericia Beredskabsstyrelsen Højmosevej 10. Leje af areal til antenneposition, matr.nr. 28bl, Erritsø by, Erritsø - ved Lyng Skole Tilbagemelding om boet Retten i Kolding - Skifteretten Erritsø Bygade 85A 1 20, 7000 Fredericia Husdyrgodkendelse.dk - Skema er indsendt Follerupvej 42, 7000 Fredericia Opdateret materiale fra konsulent Follerupvej 42, 7000 Fredericia Re: Opsigelse Vendersgade , 7000 Fredericia Opsigelse af lejemål Inger Margrethe Schafer Jørgensen Vendersgade , 7000 Fredericia Erindring om svar på brev af om udlæg Advokatfirma Trolle Nørre Allé 3G ST, 7000 Fredericia Anmeldelse om fuldført byggearbejde Jesper Skytte Georginvej 6, 7000 Fredericia Erindring om fremsendelse af revisorerklæring for år 2012 Statens Administration Ullerupdalvej Revisorerklæring om støtte til yngre fysisk handicappede for år SV: Scoping, Skærbækværket i Fredericia, sv Kolding komm Skærbækværket - etablering af nye

20 biomassefyrede kedler samt renovering af havnanlægget for etablering af modtagefaciliteter for biobrændsler - Klippehagevej SV: Scoping, Skærbækværket i Fredericia, Kystdirektoratet Skærbækværket - etablering af nye biomassefyrede kedler samt renovering af havnanlægget for etablering af modtagefaciliteter for biobrændsler - Klippehagevej Befaling for Telegrafregimentets og Fredericia Garnisons deltagelse i Telegrafregimentet Bülows Kaserne Juli 2013 festlighederne ved 164-års dagen for udfaldet fra Fredericia NMK Afgørelse i sag om Fredericia Kommunes afslag på aktindsigt i oplysninger om risikoforhold på FDO, Tingsskovvej 3 Natur- og Miljøklagenævnet Aktindsigt i risikovirksomheder (risikovurderinger, beredskabsplaner, sikkerhedsdokumenter osv) Accept af årsrapport Frederica Kommunale Deponi Vejlbyvej 40, 7000 Fredericia Opfølgning på håndhævelse på baggrund af årsrapport 2011 og tilsyn dec Vejlbyvej 40, 7000 Fredericia storkøkkenudstyr Kontrakt 12-by - med Bent Brandt efter udbud på storkøkkenudstyr Samlet oversigt medfinasieringsudgifter 2012.pdf Medfinansiering - regionale sundhedsudgifter på sygehusene og praksisområdet Tilbagemelding om nedlægning af trykledning på Stoustrup Skovvej 26 Hans-Erik Rahbek Stoustrup Skovvej 26, 7000 Fredericia Returnering af postkvittering afleveret 25/ Hannerup Engvej 60, 7000 Fredericia Kvittering for Opsigelse af vedligeholdelseskontrakt - IBM bekræftelse IBM DANMARK ApS Talegenkendelse - IBM Vindmølleprojekt ved Follerup Tove Krogh Stockmarr Tornsagervej 11, 7000 Fredericia Tilbud, tilbudnr.: 49 Helge Krautwald Vendersgade 63, 7000 Fredericia Mail fra lodsejer Flemming Juul, inkl fotos Studsdal Bæk SV: TM - TØ aftalesedler for godkendelse Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia TM - Anviste fakturaer fra TØ og VVS Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia TM - TØ aftalesedler for godkendelse Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia VS: Brevudkast i forlængelse af syn og skøn Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia SV: Brevudkast i forlængelse af syn og skøn Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia Genhushusningsudgifter Kobbelgården II Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia Genhushusningsudgifter Kobbelgården II Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia Nye kontaktoplysninger 2013.pdf Natur&MiljoMFP kontrakt imellem Agrolab og Fredericia Kommune - Industri spildevandsanalyser Replikering af data til KortInfo Mikael Kræpping (MKR) LOIS - Den nye ejendomsdatabase, som et alternativ til E&M-databasen

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 47090 NMK-33-00863 - Afgørelse i sag om Kommunes afgørelse om, at en ønsket Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel Indgående post uge 14 ( 1. 5. aprl 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel 23739 Dansk Fitness_Rykker vedr. fejlretning.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 23345 Sct. Joseph_Fejl og mangler

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 4 ( 19. 25. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6618 Information vedrørende adgang til Fredericia Sygehus 23-01-2014 Fredericia Sygehus - aftenskolernes

Læs mere

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne Indgående post uge 4, 2013 ( 21. 25. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 5870 A2 SEA A/S_ARS-rapport.pdf 23-01-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 6326 Kvitteringer

Læs mere

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra Indgående post uge 21 ( 19. 23. Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33905 AMO: Gymnastik sal på sygehuset 19-05-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i Indgående post uge 10 ( 2. 6. marts 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 15412 G94 - Ansøgning om timer i sæson 2015-2016 06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg Indgående post uge 28 ( 7. 11. Juli 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 46966 Kluboversigt tildelte timer i 2014-2015.xlsx 10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere,

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere, Indgående post uge 27 ( 29. juni 3. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 44485 SV: Spørgsmål vedr. brug af hallen og gymnastiksalen på 01-07-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 5 ( 26. 30. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6742 SV: Tekst og ansøgningsskema til FK hjemmeside 29-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 9. 13. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i 2015-2016 13-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 )

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 3453 SV Indre Ringvej: yderligere vedr. hal og sal 15-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-342467 Septiktank er sløjfet 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 10 27 34 98 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2015-341695 Mail koorspondance angående Fodbold økonomi 02-07-2015 Center for Kultur,

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Byrådet, 27-05-2013 Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. maj 2013 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Borgmester: Kenny Bruun

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 2. februar 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Ove Sølvsten, Peder Svinth Indholdsfortegnelse Side 145. Dialogmøde med borgerne... 362 146. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

LEJLIGHEDEN. Ny organisation, ny fremtid, nyt blad

LEJLIGHEDEN. Ny organisation, ny fremtid, nyt blad LEJLIGHEDEN B E B O E R B L A D F O R B O L I G K O N T O R E T I F R E D E R I C I A 2 2 0 11 Ny organisation, ny fremtid, nyt blad Nyt indhold og frisk layout skal symbolisere nyt, fælles fodslag s.

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere