RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221"

Transkript

1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen modtaget den: 23. oktober 2009 til: Javier SOLANA, generalsekretær/højtstående repræsentant Vedr.: Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om grænseoverskridende e-handel fra virksomhed til forbruger i EU Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - KOM(2009)557 endelig. Bilag: KOM(2009)557 endelig 15058/09 gb DGI DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2009)557 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om grænseoverskridende e-handel fra virksomhed til forbruger i EU DA DA

3 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om grænseoverskridende e-handel fra virksomhed til forbruger i EU INDLEDNING 1. På et tidspunkt, hvor husholdningerne er under økonomisk pres, bruger de europæiske forbrugere mere tid på at søge og sammenligne tilbud på nettet i håb om at finde de laveste priser. Internethandel på tværs af grænserne har to store fordele for forbrugerne: et større udvalg af varer at vælge imellem og muligheden for at spare penge. Desuden kan forbrugere, der bor i afsides områder, også få adgang til billige varer. For virksomheder betyder det adgang til nye markeder og kunder, og at innovative og konkurrencedygtige selskaber belønnes. Potentialet for det indre marked for detailhandel på nettet er betydeligt. 2. Som et resultat af de resterende hindringer for det indre marked er den europæiske e- handel dog stadig i vidt omfang opdelt efter landegrænser. Som oftest kan forbrugere ikke købe varer hos en internethandlende i et andet EU-land. Detailhandlerne afviser alt for ofte ordrer fra forbrugere, der ønsker at handle på tværs af grænserne. Virksomheder forhindres undertiden i at sælge på tværs af grænserne eller udvide deres forretninger til hele EU eller til flere lande. 3. Kommissionen har analyseret grænseoverskridende e-handel i EU og kortlagt de tilbageværende hindringer 1. Som det næste skridt analyseres i denne meddelelse virkningen af den nuværende politik vedrørende salg af varer ved grænseoverskridende e-handel (e-handel med tjenesteydelser er ikke omfattet af denne meddelelse). I meddelelsen fremlægges yderligere dokumentation for, i hvilket omfang muligheder er blevet forpasset, og der foreslås indsatspunkter. Mange faktorer indvirker på forbrugernes tillid til onlinemiljøet, f.eks. bekymring over beskyttelse af personlige data, risikoen for forfalskede varer eller eksistensen af nye former for urimelig handelspraksis på internettet. Disse spørgsmål er generelle for onlinemiljøet og betragtes ikke som faktorer, der specifikt hindrer forbrugere eller sælgere i at give sig i kast med grænseoverskridende handel. De behandles derfor ikke i denne meddelelse. ET FRAGMENTERET INDRE MARKED FOR INTERNETHANDEL 4. Mens der er kommet gang i e-handelen på nationalt plan, er det stadigvæk relativt usædvanligt, at forbrugere bruger nettet til køb af varer (eller tjenester for den sags skyld) fra andre medlemsstater. Kløften mellem den grænseoverskridende og den indenlandske e-handel vokser som følge af hindringer for det indre marked. Fra "Commission staff working document: report on cross-border e-commerce in the EU", SEK(2009) 283 endelig af 5. marts 2009, findes på: DA 2 DA

4 til 2008 voksede andelen af forbrugere i EU, der i det foregående år havde købt mindst en vare over internettet fra 27 % til 33 %, mens den grænseoverskridende e- handel forblev stabil (6 % til 7 %) De europæiske forbrugere er klar over, at handel på tværs af grænserne har mange fordele, men de udnytter dem endnu ikke. En tredjedel af EU's borgere vil overveje at købe en vare eller tjenesteydelse i en anden medlemsstat over internettet, hvis den er billigere eller bedre 3. Et lignende antal er også villige til at købe varer på et andet sprog, og 59 % af detailhandlerne er også parate til at gennemføre transaktioner på mere end et sprog Grænseoverskridende handel giver virksomheder et incitament til at udvide deres kundegrundlag og komme ind på nye markeder, men kun få internetbutikker er parate til at betjene udenlandske kunder. 51 % af detailhandlerne i EU-27 sælger over internettet, men kun 21 % tilbyder salg på tværs af grænserne. Detailhandlere, som opererer på tværs af grænserne, sælger sædvanligvis kun til meget få medlemsstater. Kun 4 % af disse detailhandlere handler med 10 eller flere medlemsstater, og de fleste af dem handler med kun en eller to andre medlemsstater 5. FORDELENE VED ET INTEGRERET INDRE MARKED FOR INTERNETHANDEL Større sandsynlighed for at finde billigere tilbud 7. Internethandel på tværs af grænserne øger chancerne for at spare penge, fordi de samme varer tilbydes til flere forskellige priser. For forbrugeren vil de potentielle sparemuligheder først komme for en dag i forbindelse med selve indkøbsprocessen, hvor man leder efter varer og sammenligner priser. Resultatet af en EU-dækkende undersøgelse af internetbutikker giver en idé om de mulige besparelser, forbrugerne kan opnå på egentlige grænseoverskridende transaktioner. 8. Testkunder i EU's 27 medlemsstater fik en liste med 100 populære varer, som de skulle lede efter på internettet, de skulle også notere den samlede pris, som de skulle have betalt for varerne. Når de fandt både indenlandske og grænseoverskridende tilbud, kunne man sammenligne priserne. Alle leveringsomkostninger var inkluderet. Figur 1 viser de store muligheder for besparelser ved handel på tværs af grænserne, selv når det antages, at der kræves en besparelse på 10 % for at få kunder til at handle på tværs af grænserne Special Eurobarometer 298: "Consumer protection in the internal market" (2008). Special Eurobarometer 254: "Internal Market Opinions and experiences of Citizens in EU-25" (2006). Special Eurobarometer 298 (2008); Flash Eurobarometer 224: "Business attitudes towards cross-border sales and consumer protection" (2008). Flash Eurobarometer 224 (2008) "Mystery shopping evaluation of cross-border e-commerce in the EU", YouGovPsychonomics, data indsamlet på vegne af Europa-Kommissionen, DA 3 DA

5 Figur 1. Den procentvise andel af søgninger, hvor det bedste grænseoverskridende tilbud var lavere eller mindst 10 % lavere end det bedste indenlandske tilbud UK DE IE NL BG PL MT* CY* SK AT HU FR CZ SE LU LT FI EE GR LV RO DK ES BE SI IT PT den bedste grænseoverskridende samlede pris mindst 10 % lavere end den bedste indenlandske samlede pris den bedste grænseoverskridende samlede pris lavere end den bedste indenlandske samlede pris * stikprøvestørrelse under n=5 Kilde: YouGovPsychonomics (2009) 9. I 13 ud af 27 medlemsstater (Portugal, Italien, Slovenien, Spanien, Danmark, Rumænien, Letland, Grækenland, Estland, Finland, Ungarn, Cypern og Malta) var testkøberne i stand til at finde et grænseoverskridende tilbud, der var mindst 10 % lavere end det bedste indenlandske tilbud, for mindst halvdelen af alle varesøgninger. Dette resultat bekræfter, at grænseoverskridende handel øger chancerne for at finde billigere tilbud for identiske varer (inklusive alle omkostninger) 7. Adgang til varer, der ikke kan fås på hjemmemarkedet 10. I en række lande fås mange varer ikke over nettet. Grænseoverskridende handel har derfor den indbyggede fordel, at den giver forbrugerne mulighed for at finde varer, som ikke forhandles online lokalt. Det indre marked har derfor et enormt potentiale 7 YouGovPsychonomics (2009). Resultaterne for Cypern og Malta bør fortolkes med et vist forbehold, da der kun var få indenlandske tilbud at sammenligne med (se figur 1). DA 4 DA

6 for at udvikle en såkaldt "long tail" af varer, som det ikke ville kunne betale sig at distribuere nationalt, navnlig i mindre medlemsstater. Figur 2. Den procentvise andel af varesøgninger, hvor der kun blev fundet grænseoverskridende tilbud UK DE SE FR NL DK AT PL IT BG CZ ES HU SK GR RO SI FI PT EE BE IE LV LT LU MT CY i procent (%) Kilde: YouGovPsychonomics (2009) 11. Den EU-dækkende test af internetbutikker viste, at det i visse lande er særligt vanskeligt at finde indenlandske onlinetilbud for de fleste af varerne (se figur 2). Dette er navnlig tilfældet på mindre markeder og betyder, at kunderne bliver nødt til at foretage grænseoverskridende indkøb for at få fat på disse varer, hvis detailhandlerne vel og mærke er parate til at levere til dem. Testpersoner i Cypern, Malta og Luxembourg samt i Litauen, Letland, Irland, Belgien, Estland, Portugal og Finland kunne ikke finde indenlandske onlinetilbud på mindst halvdelen af de varer, som de ledte efter 8. OMFANGET AF FRAGMENTERINGEN AF DET INDRE MARKED FOR INTERNETHANDEL 12. Desværre og i modsætning til, hvad man skulle forvente ud fra e-handelens "grænseløse" natur, har forbrugere ikke lige adgang til grænseoverskridende tilbud. I nogle lande er det højst usandsynligt, at forbrugerne kan finde udenlandske butikker, som er villige til at tage imod en ordre. Selv om tilbud er teknisk tilgængelige for forbrugere, der søger efter dem på nettet, vil webstederne på et eller andet tidspunkt i løbet af bestillingen afslutte transaktionen. 8 YouGovPsychonomics (2009). DA 5 DA

7 13. Den EU-dækkende undersøgelse af internetbutikker giver et fingerpeg om problemets omfang. Der blev i alt gennemført grænseoverskridende test. Det var i gennemsnit kun i 39 % af tilfældene teoretisk muligt at afgive en ordre hos en internetbutik, der ikke befandt sig i samme land som forbrugeren. 61 % af alle ordrer ville ikke være blevet til noget, enten fordi de handlende afviser at betjene den pågældende forbrugers land eller af andre årsager (f.eks. på grund af tekniske problemer, eller fordi en bestemt betalingsmulighed ikke forelå) 9. Figur 3. Grænseoverskridende tilbud, som var teknisk tilgængelige for forbrugerne, men hvor bestillingen mislykkedes AT ES DK LU UK IT EE SE FI SK FR PT NL SI DE EU-gennemsnit HU GR CZ LT CY PL IE MT BE LV BG RO i procent(%) Kilde: YouGovPsychonomics (2009) 9 YouGovPsychonomics (2009). Muligheden for at afgive en bestilling indtil den sidste bekræftelsesside blev testet. Der blev ikke foretaget nogen reelle køb. DA 6 DA

8 14. Mange internetbutikker er ikke parate til at sælge til forbrugere fra alle EU-lande. Kunder fra Belgien, Bulgarien, Letland, Malta og Rumænien oplever flest fejlslagne forsøg (se figur 3). Forbrugerne behandles forskelligt, alt efter hvor de bor. F.eks. var mange testkunder ikke i stand til at lade sig registrere på webstedet, således at de kunne fortsætte transaktionen, mange websteder afviste at levere til kundens land, og mange betalingsmuligheder var ikke umiddelbart tilgængelige i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner 10. TACKLING AF DE LOVGIVNINGSMÆSSIGE HINDRINGER FOR GRÆNSEOVERSKRIDENDE E-HANDEL 15. I mange år har EU i sin lovgivning fokuseret på hindringerne for grænseoverskridende e-handel. Gennemførelse af et integreret indre marked for detailhandel kræver dog en yderligere indsats. Kommissionens rapport fra marts 2009 indeholder en omfattende analyse af de hindringer, der holder forbrugere og virksomheder tilbage For detailhandlere i Europa udspringer de største lovgivningsmæssige hindringer for grænseoverskridende e-handel af fragmenteringen af forbrugerbeskyttelsesbestemmelser og andre bestemmelser om moms, genbrugsafgifter og gebyrer. Disse bestemmelser gennemføres på højst forskellige måder fra den ene medlemsstat til den anden, hvilket skaber et erhvervsklima, der er komplekst, dyrt og uforudsigeligt for de virksomheder, der overvejer grænseoverskridende salg. Vedtagelsen af forslag, der kan fjerne disse hindringer, er derfor af afgørende betydning, hvis detailhandlernes indstilling skal ændres, og forbrugernes muligheder forbedres. 17. Forbrugere møder en række problemer, når de forsøger at handle på nettet i et andet land. Som oftest vil de udenlandske internethandlende afvise bestillinger fra forbrugere, der bor i et andet land. Forbrugere er også usikre på, hvad de skal gøre, eller hvem de skal henvende sig til, hvis de får et problem, navnlig i forbindelse med klager over en forretningsdrivende i et andet land. 18. Fordi de konstaterede problemer er komplekse og indbyrdes afhængige, er der brug for en flerstrenget strategi. I det følgende afsnit præsenteres en række indsatspunkter i prioriteret rækkefølge på basis af en analyse af de vigtigste tilbageværende udfordringer. De er hver især vigtige, men det er nødvendigt at der gøres fremskridt over hele linjen, hvis man skal frigøre det potentiale, der ligger i grænseoverskridende e-handel. Sætte ind over for fragmenteringen af forbrugerbeskyttelsesreglerne 19. Virkningen af de fragmenterede forbrugerbeskyttelsesregler vedrørende aftaler skaber sammen med lovkonfliktreglerne betydelige ekstra overholdelsesomkostninger for forretningsdrivende, der ønsker at sælge i flere medlemsstater. Forslaget til et direktiv om forbrugerrettigheder vil tage fat på denne YouGovPsychonomics (2009). "Commission staff working document: report on cross-border e-commerce in the EU", SEK(2009) 283 endelig af 5. marts DA 7 DA

9 største hindring for skabelse af et indre marked for detailhandel. Forslaget vil samle fire eksisterende forbrugerbeskyttelsesdirektiver i et enkelt instrument og dermed forenkle og opdatere de eksisterende bestemmelser, fjerne hindringer for det indre marked 12 og forhindre anvendelsen af mange forskellige regelsæt. 20. Med forslaget kan der derfor skabes et samlet sæt fuldt harmoniserede regler inden for et målområde, og det vil dermed sikre et højt fælles forbrugerbeskyttelsesniveau i hele Fællesskabet og give forretningsdrivende mulighed for at sælge til forbrugere i 27 medlemsstater på samme måde som på hjemmemarkedet og f.eks. bruge de samme standardkontraktvilkår og det samme informationsmateriale. Forslaget vil derfor reducere de forretningsdrivendes overholdelsesomkostninger væsentligt og sikre forbrugerne et højt beskyttelsesniveau. 21. Med vedtagelse af forslaget styrkes forbrugerbeskyttelsen og håndhævelsen i forbindelse med grænseoverskridende e-handelsaftaler, og det bliver lettere for mæglingsinstanser at bilægge tvister udenretsligt. Kommissionen opfordrer Europa- Parlamentet og Rådet til at tillægge dette forslag høj prioritet. Sikre effektiv håndhævelse af artikel 20 i servicedirektivet 22. Artikel 20, stk. 2, i servicedirektivet søger at fjerne en af de største hindringer for grænseoverskridende handel på en innovativ måde ved specifikt at kræve, at medlemsstaterne sætter en stopper for den forskelsbehandling, som forretningsdrivende udøver ved at nægte at sælge til eller ved at behandle kunder anderledes på grundlag af deres nationalitet eller opholdssted Forskelsbehandling forbydes, men forretningsdrivende har imidlertid mulighed for at anvende "forskellige adgangsbetingelser, som er direkte begrundet i objektive kriterier", som i visse tilfælde kan omfatte lovgivningsmæssige hindringer. Fjernelsen af sådanne hindringer, som beskrevet i denne meddelelse, vil derfor komplettere artikel 20, stk. 2, i og med at de forretningsdrivendes muligheder for at påberåbe sig disse kriterier indsnævres. 24. Som følge af den betydning, som artikel 20, stk. 2, har for grænseoverskridende e- handel, prioriterer Kommissionen den fulde gennemførelse og effektive håndhævelse af denne bestemmelse meget højt. Kommissionen rådgiver derfor medlemsstaterne for at sikre gennemførelsen inden udgangen af 2009 og har derefter til hensigt aktivt at overvåge nationale myndigheders og domstoles håndhævelse. Fremme effektiviteten af grænseoverskridende håndhævelse 25. Forbrugere vil være tryggere ved at foretage grænseoverskridende køb, hvis de ved, at forbrugerbeskyttelsesmyndigheder overvåger de forretningsdrivendes forretningspraksis. Regelmæssige samordnede markedsovervågningsaktioner ("kontrolaktioner") mellem de håndhævende forbrugermyndigheder inden for rammerne af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde har givet nationale Forslag (KOM (2008) 614) til et direktiv om forbrugerrettigheder. Direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked. DA 8 DA

10 myndigheder mulighed for at undersøge uregelmæssigheder og sikre overholdelse af forbrugerbeskyttelseslove Den håndhævelseskontrolaktion, der blev gennemført i maj 2009 for onlinesalg af elektronisk udstyr, afslørede uregelmæssigheder på 55 % af webstederne. De mest almindelige konstaterede problemer vedrørte vildledende, manglende eller ufuldstændige oplysninger om forbrugerrettigheder, samlede omkostninger og kontaktoplysninger vedrørende den forretningsdrivende, hvilket indikerer, at der er behov for bedre håndhævelse af bestemmelserne i direktivet om e-handel samt af forbrugerbeskyttelsesreglerne. I den følgende håndhævelsesfase vil medlemsstaterne tackle grænseoverskridende uregelmæssigheder ved at anmode myndigheder i andre medlemsstater om hjælp til undersøgelser og håndhævelse Medlemsstaterne skal håndhæve de eksisterende regler mere effektivt for at fjerne hindringer, fremme gennemsigtige oplysninger og øge forbrugernes tillid til internetkøb og internethandlende. Kommissionen har for nylig fremlagt en række henstillinger om, hvordan man opnår dette 16. Håndtere urimelig handelspraksis 28. Direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29/EF) fastsætter et samlet sæt regler for virksomheders legale og forbudte handelspraksis over for forbrugerne i hele EU 17. For at sikre, at detailhandlere, der sælger over nettet, kan markedsføre og reklamere for deres varer i et forenklet og forudsigeligt lovgivningsmiljø, og at forbrugere kan stole på de onlinetilbud, de ser, er det vigtigt, at de nationale håndhævende myndigheder nu sikrer en ensartet gennemførelse af direktivet. 29. Kommissionen vil derfor inden udgangen af 2009 offentliggøre retningslinjer, der bl.a. omhandler de nye begreber, der er indført med direktivet, med henblik på at fremme en ensartet fortolkning og anvendelse. Dette vil gøre det nemmere for seriøse forretningsdrivende at give sig i kast med grænseoverskridende praksis, navnlig over nettet. Mere effektiv grænseoverskridende håndhævelse af lovgivningen vedrørende urimelig praksis vil være til stor gavn for både forbrugertilliden og de seriøse forretningsdrivende, fordi det mindsker den illoyale konkurrence fra useriøse forretningsdrivende. Fremme de alternative tvistbilæggelsesordninger og den grænseoverskridende småkravsprocedure 30. Ud over de løbende håndhævelsesaktioner er der på EU-plan indført ordninger, der gør det lettere at træffe effektive afhjælpende foranstaltninger. Det drejer sig om en småkravsprocedure for grænseoverskridende tvister, som trådte i kraft i 2009, og som forenkler, fremskynder og mindsker omkostningerne for behandling af krav på højst Forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse. Se: Meddelelse KOM(2009) 330 endelig af 2. juli 2009 om håndhævelse af forbrugerlovgivningen. Direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked. DA 9 DA

11 2 000 EUR, samt et direktiv om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område Kommissionen letter også forbrugernes adgang til udenretslige procedurer for bilæggelse af grænseoverskridende tvister inden for internethandel gennem det europæiske netværk af forbrugercentre (ECC-Net), som forbinder forbrugerne med 400 alternative tvistbilæggelsesorganer i EU 19. Kommissionen vil promovere disse ordninger yderligere ved at offentliggøre en vejledning til borgerne om småkravsproceduren, oprette en europæisk e-justice-portal og øge indsatsen for at fremme ECC-Nettet. Forenkle momsrapporteringsforpligtelserne i forbindelse med fjernsalg 32. I øjeblikket skal internethandlende momsregistreres i hvert eneste land, hvor deres årlige omsætning ligger over en bestemt grænse, hvilket kompliceres yderligere af, at beløbsgrænser og momssatser varierer fra land til land. 33. Kommissionen har forslået at indføre en étstedsordning for ikke-etablerede afgiftspligtige personer for at give forretningsdrivende mulighed for at opfylde visse momsforpligtelser, f.eks. momsregistrering og indgivelse af momsangivelser, i deres egen medlemsstat, og forenkle fjernsalgsordningerne ved at fastsætte en fælles EUdækkende beløbsgrænse på EUR Som det er i dag, skal fjernsalgsvirksomheder altid udstede en fuldstændig momsfaktura, selv om en hjemlig forretningsdrivende, der sælger samme varer til samme kunde, ikke er forpligtet til det. Kommissionen har forslået, at man indfører en "forenklet faktura" for fjernsalgsvirksomheder under visse omstændigheder Begge forslag vil gøre det meget lettere for grænseoverskridende fjernsalgsvirksomheder at opfylde deres momsforpligtelser. Kommissionen opfordrer derfor Rådet til at tillægge disse forslag høj prioritet. Reducere internetvirksomheders administrative byrde i forbindelse med affald af elektrisk og elektronisk udstyr 36. Grænseoverskridende salg af elektronisk udstyr (en af de varekategorier, som der er størst efterspørgsel efter online) er udsat for yderligere lovgivningsmæssige hindringer. Den aktuelt manglende harmonisering af de nationale gennemførelsesbestemmelser om affald af elektronisk og elektrisk udstyr (WEEEdirektivet) resulterer i forskellige gebyrer og tærskler for internetdetailhandleres registrering og rapportering af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket kan gøre en sådan registrering og rapportering til en uoverkommelig opgave for grænseoverskridende forretningsdrivende Forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure. Direktiv 2008/52/EF om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område. See Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF med henblik på at forenkle de momsmæssige forpligtelser - KOM(2004) 728 endelig. Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til faktureringsregler - KOM(2009) 21. DA 10 DA

12 37. Kommissionen har i sit nylige forslag taget vigtige skridt til at harmonisere gennemførelsen, idet visse af direktivets bestemmelser er blevet præciseret, herunder dets anvendelsesområde. Artikel 16 foreslår, at registreringen af producenter og producenters indberetning harmoniseres i EU, herunder at de nationale producentregistre gøres indbyrdes kompatible. Det betyder, at producenter kan registrere deres aktiviteter i hele EU i én medlemsstat i stedet for at registrere dem i hver enkelt medlemsstat for sig Kommissionens forslag vil i betydeligt omfang bidrage til at mindske de praktiske problemer, der er konstateret under den nuværende ordning. Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at tillægge dette forslag høj prioritet. Praktiske løsninger på problemet med forvaltning af copyrightafgifter 39. Aktører på nationalt og europæisk plan har siden 2006 forhandlet om løsninger på praktiske problemer i forbindelse med grænseoverskridende forvaltning af copyrightafgifter på salg af tomme medier og optageudstyr. I øjeblikket kan grænseoverskridende forretningsdrivende ende med at skulle betale og indberette copyrightafgifter i flere lande for samme varer. 40. De fleste aktører er enige om, at det nuværende system for indberetning, betaling og tilbagebetaling af afgifter er en hindring for grænseoverskridende e-handel. Der er endnu ikke opnået enighed om praktiske løsninger, der kan gøre de eksisterende nationale afgiftssystemer mere smidige. Aktører bør forstærke deres indsats for hurtigt at finde løsninger og dermed give virksomheder mulighed for at strømline deres grænseoverskridende logistik. Bidrage til at mindske hindringer for onlinesalg i forbindelse med vertikale begrænsninger 41. Konkurrenceregler om vertikale begrænsninger har i vid udstrækning været medvirkende til at fjerne unødige restriktioner for e-handel i distributionsaftaler ved at forbyde konkurrencebegrænsninger for grænseoverskridende internetmarkedsføring og -salg 23. Den nuværende gruppefritagelsesforordning udløber den 31. maj Kommissionen er i færd med at undersøge, hvordan denne forordning hidtil er blevet anvendt, for at præcisere og forenkle reglerne. Kommissionen overvejer også, hvordan den aktuelle undersøgelse kan bidrage til at mindske hindringerne for salg over internettet og skabe effektivitetsgevinster til glæde for forbrugerne For så vidt angår eneforhandling vil man i undersøgelsen se nærmere på de kriterier, der anvendes for at sondre mellem aktivt og passivt salg, med det formål at identificere de mest almindelige praksisser, der kan betragtes som begrænsning af Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (omarbejdning) - KOM(2008) 810. Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/1999 af 22. december 1999 om anvendelse af EF-traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis (gruppefritagelsesforordning). Kommissionens meddelelse om retningslinjer for vertikale begrænsninger (EFT C 291 af , s. 1). Se: "Online Commerce Roundtable: Opportunities and Barriers to Online Retailing" på: DA 11 DA

13 passivt salg, og som sandsynligvis indebærer en krænkelse af konkurrencereglerne. F.eks. kan formodet ulovlig adfærd omfatte praksisser såsom at kræve, at en eneforhandler på sit websted sørger for automatisk omdirigering af kunderne til producentens websted eller til andre eneforhandleres websted. Et andet eksempel kunne være at afslutte en kundes transaktion over internettet i det øjeblik, kreditkortoplysningerne viser en adresse uden for det område, der er målet for eneforhandlingen. 43. For så vidt angår selektiv distribution vil den igangværende undersøgelse se nærmere på, om kriterierne for udvælgelse af distributører (f.eks. kravet om at forhandleren skal have en fysisk butik) kan begrundes i hensyntagen til forbrugernes velfærd og unødigt begrænser internettransaktioner og transaktioner på tværs af grænserne. Den vertikale undersøgelse vil også se på, om producenter inden for de selektive distributionsnet afskærer de autoriserede forhandlere fra at bruge internettet. 44. Onlinedistribution vil være et af de vigtigste områder for den igangværende undersøgelse af konkurrenceregler om vertikale begrænsninger. Kommissionen vil i den forbindelse nøje undersøge, om de eksisterende regler skal tilpasses, så der i endnu højere grad åbnes mulighed for grænseoverskridende e-handel. Bedre betalingssystemer og logistik og fjernelse af tekniske hindringer 45. Betalingssystemer har også været målet for EU-foranstaltninger, som er rettet mod at øge interoperabiliteten og skabe et problemfrit grænseoverskridende marked, enten gennem lovgivning (direktivet om betalingstjenester) eller ved at støtte initiativer fra erhvervslivets side (det fælles eurobetalingsområde) 25. For forbrugere og forretningsdrivende (navnlig SMV'er) er det at foretage og modtage betalinger online og på tværs af grænserne i hele EU imidlertid fortsat en udfordring og en alvorlig bremse for den grænseoverskridende handel. 46. Der blev sat skub i reformen af postsektoren med vedtagelsen af det tredje postdirektiv i 2008, som forpligter medlemsstaterne til at åbne deres postmarkeder fuldstændigt. Med fuld markedsåbning etableres der et indre marked, hvilket betyder, at posttjenester skal kunne oprette datterselskaber i andre medlemsstater og omdele forsendelser gennem deres eget netværk eller skal have flere muligheder for at vælge, hvilken posttjeneste de ønsker at anvende i en anden medlemsstat for så vidt angår post inden for Fællesskabet. Forbrugere og forretningsdrivende vil drage fordel af den deraf følgende forbedrede grænseoverskridende logistik Kommissionen vil også blive ved med at sikre, at ubegrundede hindringer for handel med varer i det indre marked fjernes, og at nye ikke skabes Direktiv 2007/64/EF om betalingstjenester i det indre marked. Direktiv 97/67/EF "Postdirektivet"(ændret ved direktiv 2002/39/EF og direktiv 2008/6/EF). DA 12 DA

14 Supplerende foranstaltninger til fjernelse af ikke-lovgivningsmæssige hindringer for grænseoverskridende e-handel Samarbejde med erhvervslivet om fremme af et fælleseuropæisk marked for detailhandel på nettet 48. Forbrugernes opfattelse af onlinemulighederne er delvis et resultat af, at det indre marked for internethandel hidtil har været betragtet som en sammenstilling af nationale markeder i forretningsmodellerne. 49. Kommissionen opfordrer de store søgemaskiner og onlineaktører til at øge forbrugernes bevidsthed om de grænseoverskridende muligheder. Onlinevirksomheder bør tage domænenavne, der ender på.eu, som er det fælles topdomæne for Europa, i et forsøg på at afskaffe nationale opfattelser, der bygger på de enkelte landes domænenavne. Endvidere skal alle firmaer, der registrerer et.eudomæne, overholde de europæiske bestemmelser, hvilket betyder, at forbrugere, der vælger firmaer med et.eu-domænenavn, nyder en vis grundlæggende beskyttelse. Endvidere får europæiske virksomheder med høje standarder mulighed for at skille sig ud fra andre virksomheder ved at tage et.eu-domænenavn. Forretningsdrivende bør oprette websteder, der dækker flere lande eller hele EU 50. Selv om det er muligt at finde grænseoverskridende tilbud på internettet, kræver det mere tid og en større indsats end at finde hjemlige tilbud, der er målrettet et bestemt lands kunder. Større søgemaskiner og websteder med prissammenligninger bør mere systematisk vise søgeresultater eller prissammenligninger, der omfatter både grænseoverskridende og hjemlige tilbud, og det på mere end ét sprog 27. Erfaringerne fra luftfartssektoren har vist, at flersprogede gennemsigtige websteder er det bedste middel til fremme af grænseoverskridende onlinetransaktioner 28. Kommissionen vil fortsætte drøftelserne med aktørerne på markedet om, hvordan de kan fremme den grænseoverskridende e-handel. Oplysninger til forbrugere og forretningsdrivende 51. Oplyste forbrugere, som kender deres rettigheder og er i stand til at konstatere og indberette overtrædelser, vil sandsynligvis i højere grad kunne udnytte de fordele, som grænseoverskridende internethandel giver. Kommissionen vil derfor udvide og opdatere "eyouguide to your Rights Online", der blev offentliggjort i maj , og vil fortsat støtte ECC-Net, som tilbyder oplysning og rådgivning til grænseoverskridende kunder. Enterprise Europe Network vil blive brugt til at informere virksomhederne om deres forpligtelser og muligheder. Styrkelse af markedsovervågningen 52. Som led i Kommissionens hensigter om bedre overvågning af detailhandelen i det indre marked vil fortsat overvågning af grænseoverskridende e-handel også være Som anbefalet i Kommissionens meddelelse KOM(2008) 566 "Flersprogethed: et aktiv for Europa og en fælles forpligtelse". Navnlig efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning). Se: DA 13 DA

15 nødvendig for at sikre, at beslutningstagerne, de håndhævende myndigheder og borgerne er bevidste om markedsudviklingen. Ud over eksisterende undersøgelser fra Eurostat vil Kommissionen fortsætte med at samarbejde med Den Europæiske Centralbank og større kreditkortselskaber under fuld overholdelse af lovgivningen om privatlivets fred og databeskyttelse - om udvikling af grænseoverskridende salgsstatistikker baseret på kreditkorttransaktioner. Konklusion 53. Denne meddelelse fastlægger en detaljeret strategi for, hvordan den grænseoverskridende e-handel kommer til at fungere bedre. Nås dette mål, vil det være til gavn for forbrugere, virksomheder og EU-økonomiens konkurrenceevne. Gennem resultattavlen for forbrugermarkederne vil der fortsat ske en nøje overvågning af, om der sker fremskridt på alle disse områder. DA 14 DA

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2009) 25 final

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2009) 25 final DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.5.2009 KOM(2009) 25 endelig/2 CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2009) 25 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET,

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Europa-Kommissionen. Anden udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne

Europa-Kommissionen. Anden udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne Europa-Kommissionen Anden udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler på dennes vegne, kan gøres ansvarlig for anvendelsen af oplysningerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling om principper

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD BRIEF RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD Kontakt: Projektmedarbejder, Helga Molbæk-Steensig +45 61 26 14 18 hms@thinkeuropa.dk Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mgh@thinkeuropa.dk

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

STATUS PÅ FINANSPOLITIKKEN I EU

STATUS PÅ FINANSPOLITIKKEN I EU STATUS PÅ FINANSPOLITIKKEN I EU Karoline Garm Nissen og Maria Hove Pedersen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den globale økonomiske krise og aktive finanspolitiske lempelser førte til, at

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698)

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698) Transportministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Mail til: jke@trm.dk Cc.: bhb@trm.dk; mas@evm.dk 18. februar, 2013 Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Rapport om anvendelsen af forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Rapport om anvendelsen af forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.3.2015 COM(2015) 145 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om anvendelsen af forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer DA

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Til modtagere af Varemærke & Designs brugerbrev 20. november 2013 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Styrelsen har i det seneste 1½ år indgået i et samarbejde

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere