RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221"

Transkript

1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen modtaget den: 23. oktober 2009 til: Javier SOLANA, generalsekretær/højtstående repræsentant Vedr.: Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om grænseoverskridende e-handel fra virksomhed til forbruger i EU Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - KOM(2009)557 endelig. Bilag: KOM(2009)557 endelig 15058/09 gb DGI DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2009)557 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om grænseoverskridende e-handel fra virksomhed til forbruger i EU DA DA

3 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om grænseoverskridende e-handel fra virksomhed til forbruger i EU INDLEDNING 1. På et tidspunkt, hvor husholdningerne er under økonomisk pres, bruger de europæiske forbrugere mere tid på at søge og sammenligne tilbud på nettet i håb om at finde de laveste priser. Internethandel på tværs af grænserne har to store fordele for forbrugerne: et større udvalg af varer at vælge imellem og muligheden for at spare penge. Desuden kan forbrugere, der bor i afsides områder, også få adgang til billige varer. For virksomheder betyder det adgang til nye markeder og kunder, og at innovative og konkurrencedygtige selskaber belønnes. Potentialet for det indre marked for detailhandel på nettet er betydeligt. 2. Som et resultat af de resterende hindringer for det indre marked er den europæiske e- handel dog stadig i vidt omfang opdelt efter landegrænser. Som oftest kan forbrugere ikke købe varer hos en internethandlende i et andet EU-land. Detailhandlerne afviser alt for ofte ordrer fra forbrugere, der ønsker at handle på tværs af grænserne. Virksomheder forhindres undertiden i at sælge på tværs af grænserne eller udvide deres forretninger til hele EU eller til flere lande. 3. Kommissionen har analyseret grænseoverskridende e-handel i EU og kortlagt de tilbageværende hindringer 1. Som det næste skridt analyseres i denne meddelelse virkningen af den nuværende politik vedrørende salg af varer ved grænseoverskridende e-handel (e-handel med tjenesteydelser er ikke omfattet af denne meddelelse). I meddelelsen fremlægges yderligere dokumentation for, i hvilket omfang muligheder er blevet forpasset, og der foreslås indsatspunkter. Mange faktorer indvirker på forbrugernes tillid til onlinemiljøet, f.eks. bekymring over beskyttelse af personlige data, risikoen for forfalskede varer eller eksistensen af nye former for urimelig handelspraksis på internettet. Disse spørgsmål er generelle for onlinemiljøet og betragtes ikke som faktorer, der specifikt hindrer forbrugere eller sælgere i at give sig i kast med grænseoverskridende handel. De behandles derfor ikke i denne meddelelse. ET FRAGMENTERET INDRE MARKED FOR INTERNETHANDEL 4. Mens der er kommet gang i e-handelen på nationalt plan, er det stadigvæk relativt usædvanligt, at forbrugere bruger nettet til køb af varer (eller tjenester for den sags skyld) fra andre medlemsstater. Kløften mellem den grænseoverskridende og den indenlandske e-handel vokser som følge af hindringer for det indre marked. Fra "Commission staff working document: report on cross-border e-commerce in the EU", SEK(2009) 283 endelig af 5. marts 2009, findes på: DA 2 DA

4 til 2008 voksede andelen af forbrugere i EU, der i det foregående år havde købt mindst en vare over internettet fra 27 % til 33 %, mens den grænseoverskridende e- handel forblev stabil (6 % til 7 %) De europæiske forbrugere er klar over, at handel på tværs af grænserne har mange fordele, men de udnytter dem endnu ikke. En tredjedel af EU's borgere vil overveje at købe en vare eller tjenesteydelse i en anden medlemsstat over internettet, hvis den er billigere eller bedre 3. Et lignende antal er også villige til at købe varer på et andet sprog, og 59 % af detailhandlerne er også parate til at gennemføre transaktioner på mere end et sprog Grænseoverskridende handel giver virksomheder et incitament til at udvide deres kundegrundlag og komme ind på nye markeder, men kun få internetbutikker er parate til at betjene udenlandske kunder. 51 % af detailhandlerne i EU-27 sælger over internettet, men kun 21 % tilbyder salg på tværs af grænserne. Detailhandlere, som opererer på tværs af grænserne, sælger sædvanligvis kun til meget få medlemsstater. Kun 4 % af disse detailhandlere handler med 10 eller flere medlemsstater, og de fleste af dem handler med kun en eller to andre medlemsstater 5. FORDELENE VED ET INTEGRERET INDRE MARKED FOR INTERNETHANDEL Større sandsynlighed for at finde billigere tilbud 7. Internethandel på tværs af grænserne øger chancerne for at spare penge, fordi de samme varer tilbydes til flere forskellige priser. For forbrugeren vil de potentielle sparemuligheder først komme for en dag i forbindelse med selve indkøbsprocessen, hvor man leder efter varer og sammenligner priser. Resultatet af en EU-dækkende undersøgelse af internetbutikker giver en idé om de mulige besparelser, forbrugerne kan opnå på egentlige grænseoverskridende transaktioner. 8. Testkunder i EU's 27 medlemsstater fik en liste med 100 populære varer, som de skulle lede efter på internettet, de skulle også notere den samlede pris, som de skulle have betalt for varerne. Når de fandt både indenlandske og grænseoverskridende tilbud, kunne man sammenligne priserne. Alle leveringsomkostninger var inkluderet. Figur 1 viser de store muligheder for besparelser ved handel på tværs af grænserne, selv når det antages, at der kræves en besparelse på 10 % for at få kunder til at handle på tværs af grænserne Special Eurobarometer 298: "Consumer protection in the internal market" (2008). Special Eurobarometer 254: "Internal Market Opinions and experiences of Citizens in EU-25" (2006). Special Eurobarometer 298 (2008); Flash Eurobarometer 224: "Business attitudes towards cross-border sales and consumer protection" (2008). Flash Eurobarometer 224 (2008) "Mystery shopping evaluation of cross-border e-commerce in the EU", YouGovPsychonomics, data indsamlet på vegne af Europa-Kommissionen, DA 3 DA

5 Figur 1. Den procentvise andel af søgninger, hvor det bedste grænseoverskridende tilbud var lavere eller mindst 10 % lavere end det bedste indenlandske tilbud UK DE IE NL BG PL MT* CY* SK AT HU FR CZ SE LU LT FI EE GR LV RO DK ES BE SI IT PT den bedste grænseoverskridende samlede pris mindst 10 % lavere end den bedste indenlandske samlede pris den bedste grænseoverskridende samlede pris lavere end den bedste indenlandske samlede pris * stikprøvestørrelse under n=5 Kilde: YouGovPsychonomics (2009) 9. I 13 ud af 27 medlemsstater (Portugal, Italien, Slovenien, Spanien, Danmark, Rumænien, Letland, Grækenland, Estland, Finland, Ungarn, Cypern og Malta) var testkøberne i stand til at finde et grænseoverskridende tilbud, der var mindst 10 % lavere end det bedste indenlandske tilbud, for mindst halvdelen af alle varesøgninger. Dette resultat bekræfter, at grænseoverskridende handel øger chancerne for at finde billigere tilbud for identiske varer (inklusive alle omkostninger) 7. Adgang til varer, der ikke kan fås på hjemmemarkedet 10. I en række lande fås mange varer ikke over nettet. Grænseoverskridende handel har derfor den indbyggede fordel, at den giver forbrugerne mulighed for at finde varer, som ikke forhandles online lokalt. Det indre marked har derfor et enormt potentiale 7 YouGovPsychonomics (2009). Resultaterne for Cypern og Malta bør fortolkes med et vist forbehold, da der kun var få indenlandske tilbud at sammenligne med (se figur 1). DA 4 DA

6 for at udvikle en såkaldt "long tail" af varer, som det ikke ville kunne betale sig at distribuere nationalt, navnlig i mindre medlemsstater. Figur 2. Den procentvise andel af varesøgninger, hvor der kun blev fundet grænseoverskridende tilbud UK DE SE FR NL DK AT PL IT BG CZ ES HU SK GR RO SI FI PT EE BE IE LV LT LU MT CY i procent (%) Kilde: YouGovPsychonomics (2009) 11. Den EU-dækkende test af internetbutikker viste, at det i visse lande er særligt vanskeligt at finde indenlandske onlinetilbud for de fleste af varerne (se figur 2). Dette er navnlig tilfældet på mindre markeder og betyder, at kunderne bliver nødt til at foretage grænseoverskridende indkøb for at få fat på disse varer, hvis detailhandlerne vel og mærke er parate til at levere til dem. Testpersoner i Cypern, Malta og Luxembourg samt i Litauen, Letland, Irland, Belgien, Estland, Portugal og Finland kunne ikke finde indenlandske onlinetilbud på mindst halvdelen af de varer, som de ledte efter 8. OMFANGET AF FRAGMENTERINGEN AF DET INDRE MARKED FOR INTERNETHANDEL 12. Desværre og i modsætning til, hvad man skulle forvente ud fra e-handelens "grænseløse" natur, har forbrugere ikke lige adgang til grænseoverskridende tilbud. I nogle lande er det højst usandsynligt, at forbrugerne kan finde udenlandske butikker, som er villige til at tage imod en ordre. Selv om tilbud er teknisk tilgængelige for forbrugere, der søger efter dem på nettet, vil webstederne på et eller andet tidspunkt i løbet af bestillingen afslutte transaktionen. 8 YouGovPsychonomics (2009). DA 5 DA

7 13. Den EU-dækkende undersøgelse af internetbutikker giver et fingerpeg om problemets omfang. Der blev i alt gennemført grænseoverskridende test. Det var i gennemsnit kun i 39 % af tilfældene teoretisk muligt at afgive en ordre hos en internetbutik, der ikke befandt sig i samme land som forbrugeren. 61 % af alle ordrer ville ikke være blevet til noget, enten fordi de handlende afviser at betjene den pågældende forbrugers land eller af andre årsager (f.eks. på grund af tekniske problemer, eller fordi en bestemt betalingsmulighed ikke forelå) 9. Figur 3. Grænseoverskridende tilbud, som var teknisk tilgængelige for forbrugerne, men hvor bestillingen mislykkedes AT ES DK LU UK IT EE SE FI SK FR PT NL SI DE EU-gennemsnit HU GR CZ LT CY PL IE MT BE LV BG RO i procent(%) Kilde: YouGovPsychonomics (2009) 9 YouGovPsychonomics (2009). Muligheden for at afgive en bestilling indtil den sidste bekræftelsesside blev testet. Der blev ikke foretaget nogen reelle køb. DA 6 DA

8 14. Mange internetbutikker er ikke parate til at sælge til forbrugere fra alle EU-lande. Kunder fra Belgien, Bulgarien, Letland, Malta og Rumænien oplever flest fejlslagne forsøg (se figur 3). Forbrugerne behandles forskelligt, alt efter hvor de bor. F.eks. var mange testkunder ikke i stand til at lade sig registrere på webstedet, således at de kunne fortsætte transaktionen, mange websteder afviste at levere til kundens land, og mange betalingsmuligheder var ikke umiddelbart tilgængelige i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner 10. TACKLING AF DE LOVGIVNINGSMÆSSIGE HINDRINGER FOR GRÆNSEOVERSKRIDENDE E-HANDEL 15. I mange år har EU i sin lovgivning fokuseret på hindringerne for grænseoverskridende e-handel. Gennemførelse af et integreret indre marked for detailhandel kræver dog en yderligere indsats. Kommissionens rapport fra marts 2009 indeholder en omfattende analyse af de hindringer, der holder forbrugere og virksomheder tilbage For detailhandlere i Europa udspringer de største lovgivningsmæssige hindringer for grænseoverskridende e-handel af fragmenteringen af forbrugerbeskyttelsesbestemmelser og andre bestemmelser om moms, genbrugsafgifter og gebyrer. Disse bestemmelser gennemføres på højst forskellige måder fra den ene medlemsstat til den anden, hvilket skaber et erhvervsklima, der er komplekst, dyrt og uforudsigeligt for de virksomheder, der overvejer grænseoverskridende salg. Vedtagelsen af forslag, der kan fjerne disse hindringer, er derfor af afgørende betydning, hvis detailhandlernes indstilling skal ændres, og forbrugernes muligheder forbedres. 17. Forbrugere møder en række problemer, når de forsøger at handle på nettet i et andet land. Som oftest vil de udenlandske internethandlende afvise bestillinger fra forbrugere, der bor i et andet land. Forbrugere er også usikre på, hvad de skal gøre, eller hvem de skal henvende sig til, hvis de får et problem, navnlig i forbindelse med klager over en forretningsdrivende i et andet land. 18. Fordi de konstaterede problemer er komplekse og indbyrdes afhængige, er der brug for en flerstrenget strategi. I det følgende afsnit præsenteres en række indsatspunkter i prioriteret rækkefølge på basis af en analyse af de vigtigste tilbageværende udfordringer. De er hver især vigtige, men det er nødvendigt at der gøres fremskridt over hele linjen, hvis man skal frigøre det potentiale, der ligger i grænseoverskridende e-handel. Sætte ind over for fragmenteringen af forbrugerbeskyttelsesreglerne 19. Virkningen af de fragmenterede forbrugerbeskyttelsesregler vedrørende aftaler skaber sammen med lovkonfliktreglerne betydelige ekstra overholdelsesomkostninger for forretningsdrivende, der ønsker at sælge i flere medlemsstater. Forslaget til et direktiv om forbrugerrettigheder vil tage fat på denne YouGovPsychonomics (2009). "Commission staff working document: report on cross-border e-commerce in the EU", SEK(2009) 283 endelig af 5. marts DA 7 DA

9 største hindring for skabelse af et indre marked for detailhandel. Forslaget vil samle fire eksisterende forbrugerbeskyttelsesdirektiver i et enkelt instrument og dermed forenkle og opdatere de eksisterende bestemmelser, fjerne hindringer for det indre marked 12 og forhindre anvendelsen af mange forskellige regelsæt. 20. Med forslaget kan der derfor skabes et samlet sæt fuldt harmoniserede regler inden for et målområde, og det vil dermed sikre et højt fælles forbrugerbeskyttelsesniveau i hele Fællesskabet og give forretningsdrivende mulighed for at sælge til forbrugere i 27 medlemsstater på samme måde som på hjemmemarkedet og f.eks. bruge de samme standardkontraktvilkår og det samme informationsmateriale. Forslaget vil derfor reducere de forretningsdrivendes overholdelsesomkostninger væsentligt og sikre forbrugerne et højt beskyttelsesniveau. 21. Med vedtagelse af forslaget styrkes forbrugerbeskyttelsen og håndhævelsen i forbindelse med grænseoverskridende e-handelsaftaler, og det bliver lettere for mæglingsinstanser at bilægge tvister udenretsligt. Kommissionen opfordrer Europa- Parlamentet og Rådet til at tillægge dette forslag høj prioritet. Sikre effektiv håndhævelse af artikel 20 i servicedirektivet 22. Artikel 20, stk. 2, i servicedirektivet søger at fjerne en af de største hindringer for grænseoverskridende handel på en innovativ måde ved specifikt at kræve, at medlemsstaterne sætter en stopper for den forskelsbehandling, som forretningsdrivende udøver ved at nægte at sælge til eller ved at behandle kunder anderledes på grundlag af deres nationalitet eller opholdssted Forskelsbehandling forbydes, men forretningsdrivende har imidlertid mulighed for at anvende "forskellige adgangsbetingelser, som er direkte begrundet i objektive kriterier", som i visse tilfælde kan omfatte lovgivningsmæssige hindringer. Fjernelsen af sådanne hindringer, som beskrevet i denne meddelelse, vil derfor komplettere artikel 20, stk. 2, i og med at de forretningsdrivendes muligheder for at påberåbe sig disse kriterier indsnævres. 24. Som følge af den betydning, som artikel 20, stk. 2, har for grænseoverskridende e- handel, prioriterer Kommissionen den fulde gennemførelse og effektive håndhævelse af denne bestemmelse meget højt. Kommissionen rådgiver derfor medlemsstaterne for at sikre gennemførelsen inden udgangen af 2009 og har derefter til hensigt aktivt at overvåge nationale myndigheders og domstoles håndhævelse. Fremme effektiviteten af grænseoverskridende håndhævelse 25. Forbrugere vil være tryggere ved at foretage grænseoverskridende køb, hvis de ved, at forbrugerbeskyttelsesmyndigheder overvåger de forretningsdrivendes forretningspraksis. Regelmæssige samordnede markedsovervågningsaktioner ("kontrolaktioner") mellem de håndhævende forbrugermyndigheder inden for rammerne af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde har givet nationale Forslag (KOM (2008) 614) til et direktiv om forbrugerrettigheder. Direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked. DA 8 DA

10 myndigheder mulighed for at undersøge uregelmæssigheder og sikre overholdelse af forbrugerbeskyttelseslove Den håndhævelseskontrolaktion, der blev gennemført i maj 2009 for onlinesalg af elektronisk udstyr, afslørede uregelmæssigheder på 55 % af webstederne. De mest almindelige konstaterede problemer vedrørte vildledende, manglende eller ufuldstændige oplysninger om forbrugerrettigheder, samlede omkostninger og kontaktoplysninger vedrørende den forretningsdrivende, hvilket indikerer, at der er behov for bedre håndhævelse af bestemmelserne i direktivet om e-handel samt af forbrugerbeskyttelsesreglerne. I den følgende håndhævelsesfase vil medlemsstaterne tackle grænseoverskridende uregelmæssigheder ved at anmode myndigheder i andre medlemsstater om hjælp til undersøgelser og håndhævelse Medlemsstaterne skal håndhæve de eksisterende regler mere effektivt for at fjerne hindringer, fremme gennemsigtige oplysninger og øge forbrugernes tillid til internetkøb og internethandlende. Kommissionen har for nylig fremlagt en række henstillinger om, hvordan man opnår dette 16. Håndtere urimelig handelspraksis 28. Direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29/EF) fastsætter et samlet sæt regler for virksomheders legale og forbudte handelspraksis over for forbrugerne i hele EU 17. For at sikre, at detailhandlere, der sælger over nettet, kan markedsføre og reklamere for deres varer i et forenklet og forudsigeligt lovgivningsmiljø, og at forbrugere kan stole på de onlinetilbud, de ser, er det vigtigt, at de nationale håndhævende myndigheder nu sikrer en ensartet gennemførelse af direktivet. 29. Kommissionen vil derfor inden udgangen af 2009 offentliggøre retningslinjer, der bl.a. omhandler de nye begreber, der er indført med direktivet, med henblik på at fremme en ensartet fortolkning og anvendelse. Dette vil gøre det nemmere for seriøse forretningsdrivende at give sig i kast med grænseoverskridende praksis, navnlig over nettet. Mere effektiv grænseoverskridende håndhævelse af lovgivningen vedrørende urimelig praksis vil være til stor gavn for både forbrugertilliden og de seriøse forretningsdrivende, fordi det mindsker den illoyale konkurrence fra useriøse forretningsdrivende. Fremme de alternative tvistbilæggelsesordninger og den grænseoverskridende småkravsprocedure 30. Ud over de løbende håndhævelsesaktioner er der på EU-plan indført ordninger, der gør det lettere at træffe effektive afhjælpende foranstaltninger. Det drejer sig om en småkravsprocedure for grænseoverskridende tvister, som trådte i kraft i 2009, og som forenkler, fremskynder og mindsker omkostningerne for behandling af krav på højst Forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse. Se: Meddelelse KOM(2009) 330 endelig af 2. juli 2009 om håndhævelse af forbrugerlovgivningen. Direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked. DA 9 DA

11 2 000 EUR, samt et direktiv om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område Kommissionen letter også forbrugernes adgang til udenretslige procedurer for bilæggelse af grænseoverskridende tvister inden for internethandel gennem det europæiske netværk af forbrugercentre (ECC-Net), som forbinder forbrugerne med 400 alternative tvistbilæggelsesorganer i EU 19. Kommissionen vil promovere disse ordninger yderligere ved at offentliggøre en vejledning til borgerne om småkravsproceduren, oprette en europæisk e-justice-portal og øge indsatsen for at fremme ECC-Nettet. Forenkle momsrapporteringsforpligtelserne i forbindelse med fjernsalg 32. I øjeblikket skal internethandlende momsregistreres i hvert eneste land, hvor deres årlige omsætning ligger over en bestemt grænse, hvilket kompliceres yderligere af, at beløbsgrænser og momssatser varierer fra land til land. 33. Kommissionen har forslået at indføre en étstedsordning for ikke-etablerede afgiftspligtige personer for at give forretningsdrivende mulighed for at opfylde visse momsforpligtelser, f.eks. momsregistrering og indgivelse af momsangivelser, i deres egen medlemsstat, og forenkle fjernsalgsordningerne ved at fastsætte en fælles EUdækkende beløbsgrænse på EUR Som det er i dag, skal fjernsalgsvirksomheder altid udstede en fuldstændig momsfaktura, selv om en hjemlig forretningsdrivende, der sælger samme varer til samme kunde, ikke er forpligtet til det. Kommissionen har forslået, at man indfører en "forenklet faktura" for fjernsalgsvirksomheder under visse omstændigheder Begge forslag vil gøre det meget lettere for grænseoverskridende fjernsalgsvirksomheder at opfylde deres momsforpligtelser. Kommissionen opfordrer derfor Rådet til at tillægge disse forslag høj prioritet. Reducere internetvirksomheders administrative byrde i forbindelse med affald af elektrisk og elektronisk udstyr 36. Grænseoverskridende salg af elektronisk udstyr (en af de varekategorier, som der er størst efterspørgsel efter online) er udsat for yderligere lovgivningsmæssige hindringer. Den aktuelt manglende harmonisering af de nationale gennemførelsesbestemmelser om affald af elektronisk og elektrisk udstyr (WEEEdirektivet) resulterer i forskellige gebyrer og tærskler for internetdetailhandleres registrering og rapportering af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket kan gøre en sådan registrering og rapportering til en uoverkommelig opgave for grænseoverskridende forretningsdrivende Forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure. Direktiv 2008/52/EF om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område. See Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF med henblik på at forenkle de momsmæssige forpligtelser - KOM(2004) 728 endelig. Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til faktureringsregler - KOM(2009) 21. DA 10 DA

12 37. Kommissionen har i sit nylige forslag taget vigtige skridt til at harmonisere gennemførelsen, idet visse af direktivets bestemmelser er blevet præciseret, herunder dets anvendelsesområde. Artikel 16 foreslår, at registreringen af producenter og producenters indberetning harmoniseres i EU, herunder at de nationale producentregistre gøres indbyrdes kompatible. Det betyder, at producenter kan registrere deres aktiviteter i hele EU i én medlemsstat i stedet for at registrere dem i hver enkelt medlemsstat for sig Kommissionens forslag vil i betydeligt omfang bidrage til at mindske de praktiske problemer, der er konstateret under den nuværende ordning. Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at tillægge dette forslag høj prioritet. Praktiske løsninger på problemet med forvaltning af copyrightafgifter 39. Aktører på nationalt og europæisk plan har siden 2006 forhandlet om løsninger på praktiske problemer i forbindelse med grænseoverskridende forvaltning af copyrightafgifter på salg af tomme medier og optageudstyr. I øjeblikket kan grænseoverskridende forretningsdrivende ende med at skulle betale og indberette copyrightafgifter i flere lande for samme varer. 40. De fleste aktører er enige om, at det nuværende system for indberetning, betaling og tilbagebetaling af afgifter er en hindring for grænseoverskridende e-handel. Der er endnu ikke opnået enighed om praktiske løsninger, der kan gøre de eksisterende nationale afgiftssystemer mere smidige. Aktører bør forstærke deres indsats for hurtigt at finde løsninger og dermed give virksomheder mulighed for at strømline deres grænseoverskridende logistik. Bidrage til at mindske hindringer for onlinesalg i forbindelse med vertikale begrænsninger 41. Konkurrenceregler om vertikale begrænsninger har i vid udstrækning været medvirkende til at fjerne unødige restriktioner for e-handel i distributionsaftaler ved at forbyde konkurrencebegrænsninger for grænseoverskridende internetmarkedsføring og -salg 23. Den nuværende gruppefritagelsesforordning udløber den 31. maj Kommissionen er i færd med at undersøge, hvordan denne forordning hidtil er blevet anvendt, for at præcisere og forenkle reglerne. Kommissionen overvejer også, hvordan den aktuelle undersøgelse kan bidrage til at mindske hindringerne for salg over internettet og skabe effektivitetsgevinster til glæde for forbrugerne For så vidt angår eneforhandling vil man i undersøgelsen se nærmere på de kriterier, der anvendes for at sondre mellem aktivt og passivt salg, med det formål at identificere de mest almindelige praksisser, der kan betragtes som begrænsning af Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (omarbejdning) - KOM(2008) 810. Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/1999 af 22. december 1999 om anvendelse af EF-traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis (gruppefritagelsesforordning). Kommissionens meddelelse om retningslinjer for vertikale begrænsninger (EFT C 291 af , s. 1). Se: "Online Commerce Roundtable: Opportunities and Barriers to Online Retailing" på: DA 11 DA

13 passivt salg, og som sandsynligvis indebærer en krænkelse af konkurrencereglerne. F.eks. kan formodet ulovlig adfærd omfatte praksisser såsom at kræve, at en eneforhandler på sit websted sørger for automatisk omdirigering af kunderne til producentens websted eller til andre eneforhandleres websted. Et andet eksempel kunne være at afslutte en kundes transaktion over internettet i det øjeblik, kreditkortoplysningerne viser en adresse uden for det område, der er målet for eneforhandlingen. 43. For så vidt angår selektiv distribution vil den igangværende undersøgelse se nærmere på, om kriterierne for udvælgelse af distributører (f.eks. kravet om at forhandleren skal have en fysisk butik) kan begrundes i hensyntagen til forbrugernes velfærd og unødigt begrænser internettransaktioner og transaktioner på tværs af grænserne. Den vertikale undersøgelse vil også se på, om producenter inden for de selektive distributionsnet afskærer de autoriserede forhandlere fra at bruge internettet. 44. Onlinedistribution vil være et af de vigtigste områder for den igangværende undersøgelse af konkurrenceregler om vertikale begrænsninger. Kommissionen vil i den forbindelse nøje undersøge, om de eksisterende regler skal tilpasses, så der i endnu højere grad åbnes mulighed for grænseoverskridende e-handel. Bedre betalingssystemer og logistik og fjernelse af tekniske hindringer 45. Betalingssystemer har også været målet for EU-foranstaltninger, som er rettet mod at øge interoperabiliteten og skabe et problemfrit grænseoverskridende marked, enten gennem lovgivning (direktivet om betalingstjenester) eller ved at støtte initiativer fra erhvervslivets side (det fælles eurobetalingsområde) 25. For forbrugere og forretningsdrivende (navnlig SMV'er) er det at foretage og modtage betalinger online og på tværs af grænserne i hele EU imidlertid fortsat en udfordring og en alvorlig bremse for den grænseoverskridende handel. 46. Der blev sat skub i reformen af postsektoren med vedtagelsen af det tredje postdirektiv i 2008, som forpligter medlemsstaterne til at åbne deres postmarkeder fuldstændigt. Med fuld markedsåbning etableres der et indre marked, hvilket betyder, at posttjenester skal kunne oprette datterselskaber i andre medlemsstater og omdele forsendelser gennem deres eget netværk eller skal have flere muligheder for at vælge, hvilken posttjeneste de ønsker at anvende i en anden medlemsstat for så vidt angår post inden for Fællesskabet. Forbrugere og forretningsdrivende vil drage fordel af den deraf følgende forbedrede grænseoverskridende logistik Kommissionen vil også blive ved med at sikre, at ubegrundede hindringer for handel med varer i det indre marked fjernes, og at nye ikke skabes Direktiv 2007/64/EF om betalingstjenester i det indre marked. Direktiv 97/67/EF "Postdirektivet"(ændret ved direktiv 2002/39/EF og direktiv 2008/6/EF). DA 12 DA

14 Supplerende foranstaltninger til fjernelse af ikke-lovgivningsmæssige hindringer for grænseoverskridende e-handel Samarbejde med erhvervslivet om fremme af et fælleseuropæisk marked for detailhandel på nettet 48. Forbrugernes opfattelse af onlinemulighederne er delvis et resultat af, at det indre marked for internethandel hidtil har været betragtet som en sammenstilling af nationale markeder i forretningsmodellerne. 49. Kommissionen opfordrer de store søgemaskiner og onlineaktører til at øge forbrugernes bevidsthed om de grænseoverskridende muligheder. Onlinevirksomheder bør tage domænenavne, der ender på.eu, som er det fælles topdomæne for Europa, i et forsøg på at afskaffe nationale opfattelser, der bygger på de enkelte landes domænenavne. Endvidere skal alle firmaer, der registrerer et.eudomæne, overholde de europæiske bestemmelser, hvilket betyder, at forbrugere, der vælger firmaer med et.eu-domænenavn, nyder en vis grundlæggende beskyttelse. Endvidere får europæiske virksomheder med høje standarder mulighed for at skille sig ud fra andre virksomheder ved at tage et.eu-domænenavn. Forretningsdrivende bør oprette websteder, der dækker flere lande eller hele EU 50. Selv om det er muligt at finde grænseoverskridende tilbud på internettet, kræver det mere tid og en større indsats end at finde hjemlige tilbud, der er målrettet et bestemt lands kunder. Større søgemaskiner og websteder med prissammenligninger bør mere systematisk vise søgeresultater eller prissammenligninger, der omfatter både grænseoverskridende og hjemlige tilbud, og det på mere end ét sprog 27. Erfaringerne fra luftfartssektoren har vist, at flersprogede gennemsigtige websteder er det bedste middel til fremme af grænseoverskridende onlinetransaktioner 28. Kommissionen vil fortsætte drøftelserne med aktørerne på markedet om, hvordan de kan fremme den grænseoverskridende e-handel. Oplysninger til forbrugere og forretningsdrivende 51. Oplyste forbrugere, som kender deres rettigheder og er i stand til at konstatere og indberette overtrædelser, vil sandsynligvis i højere grad kunne udnytte de fordele, som grænseoverskridende internethandel giver. Kommissionen vil derfor udvide og opdatere "eyouguide to your Rights Online", der blev offentliggjort i maj , og vil fortsat støtte ECC-Net, som tilbyder oplysning og rådgivning til grænseoverskridende kunder. Enterprise Europe Network vil blive brugt til at informere virksomhederne om deres forpligtelser og muligheder. Styrkelse af markedsovervågningen 52. Som led i Kommissionens hensigter om bedre overvågning af detailhandelen i det indre marked vil fortsat overvågning af grænseoverskridende e-handel også være Som anbefalet i Kommissionens meddelelse KOM(2008) 566 "Flersprogethed: et aktiv for Europa og en fælles forpligtelse". Navnlig efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning). Se: DA 13 DA

15 nødvendig for at sikre, at beslutningstagerne, de håndhævende myndigheder og borgerne er bevidste om markedsudviklingen. Ud over eksisterende undersøgelser fra Eurostat vil Kommissionen fortsætte med at samarbejde med Den Europæiske Centralbank og større kreditkortselskaber under fuld overholdelse af lovgivningen om privatlivets fred og databeskyttelse - om udvikling af grænseoverskridende salgsstatistikker baseret på kreditkorttransaktioner. Konklusion 53. Denne meddelelse fastlægger en detaljeret strategi for, hvordan den grænseoverskridende e-handel kommer til at fungere bedre. Nås dette mål, vil det være til gavn for forbrugere, virksomheder og EU-økonomiens konkurrenceevne. Gennem resultattavlen for forbrugermarkederne vil der fortsat ske en nøje overvågning af, om der sker fremskridt på alle disse områder. DA 14 DA

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0557 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0557 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0557 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 7. december 2009 Kommissionens meddelelse om grænseoverskridende e-handel fra virksomhed til forbruger i

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 3 FORSLAG fra: modtaget: 26. maj 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CONSOM 126 MI 393

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en, de) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 10080/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok. nr.: 9901/17 + ADD

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

"IP Translator" v1.2,

IP Translator v1.2, Fælles meddelelse om gennemførelse af "IP Translator" v1.2, 20. februar 2014 1 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

En fælles europæisk købelov på frivillig basis: Ofte stillede spørgsmål

En fælles europæisk købelov på frivillig basis: Ofte stillede spørgsmål MEMO/11/680 Bruxelles, den 11. oktober 2011 En fælles europæisk købelov på frivillig basis: Ofte stillede spørgsmål Hvad drejer den fælles europæiske købelov sig om? Forbrugerne og virksomhederne - især

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Læs mere

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for dato: 9. november 2016 til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN

DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN 1 1. Ansøger Forbeholdt toldmyndighederne Modtagelsesdato Anmodningens registreringsnummer KOPI TIL DEN KOMPETENTE TOLDAFDELING EORI-nr.: INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt NOTAT Oktober 2016 Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (maj 2015 december 2015) Resumé Europa-Kommissionen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juli 2009 (22.07) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2009/0106 (CNS) 12235/09 ADD 2 ENER 257 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 (IP Translator), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål: Fælles meddelelse om den almindelige praksis vedrørende de generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter 1 v1.2, 28. oktober 2015 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 FORSLAG fra: modtaget: 23. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 704 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5908/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 1. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget EU-note - E 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Fri konkurrence for posttjenester

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere