RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221"

Transkript

1 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen modtaget den: 23. oktober 2009 til: Javier SOLANA, generalsekretær/højtstående repræsentant Vedr.: Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om grænseoverskridende e-handel fra virksomhed til forbruger i EU Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - KOM(2009)557 endelig. Bilag: KOM(2009)557 endelig 15058/09 gb DGI DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2009)557 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om grænseoverskridende e-handel fra virksomhed til forbruger i EU DA DA

3 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om grænseoverskridende e-handel fra virksomhed til forbruger i EU INDLEDNING 1. På et tidspunkt, hvor husholdningerne er under økonomisk pres, bruger de europæiske forbrugere mere tid på at søge og sammenligne tilbud på nettet i håb om at finde de laveste priser. Internethandel på tværs af grænserne har to store fordele for forbrugerne: et større udvalg af varer at vælge imellem og muligheden for at spare penge. Desuden kan forbrugere, der bor i afsides områder, også få adgang til billige varer. For virksomheder betyder det adgang til nye markeder og kunder, og at innovative og konkurrencedygtige selskaber belønnes. Potentialet for det indre marked for detailhandel på nettet er betydeligt. 2. Som et resultat af de resterende hindringer for det indre marked er den europæiske e- handel dog stadig i vidt omfang opdelt efter landegrænser. Som oftest kan forbrugere ikke købe varer hos en internethandlende i et andet EU-land. Detailhandlerne afviser alt for ofte ordrer fra forbrugere, der ønsker at handle på tværs af grænserne. Virksomheder forhindres undertiden i at sælge på tværs af grænserne eller udvide deres forretninger til hele EU eller til flere lande. 3. Kommissionen har analyseret grænseoverskridende e-handel i EU og kortlagt de tilbageværende hindringer 1. Som det næste skridt analyseres i denne meddelelse virkningen af den nuværende politik vedrørende salg af varer ved grænseoverskridende e-handel (e-handel med tjenesteydelser er ikke omfattet af denne meddelelse). I meddelelsen fremlægges yderligere dokumentation for, i hvilket omfang muligheder er blevet forpasset, og der foreslås indsatspunkter. Mange faktorer indvirker på forbrugernes tillid til onlinemiljøet, f.eks. bekymring over beskyttelse af personlige data, risikoen for forfalskede varer eller eksistensen af nye former for urimelig handelspraksis på internettet. Disse spørgsmål er generelle for onlinemiljøet og betragtes ikke som faktorer, der specifikt hindrer forbrugere eller sælgere i at give sig i kast med grænseoverskridende handel. De behandles derfor ikke i denne meddelelse. ET FRAGMENTERET INDRE MARKED FOR INTERNETHANDEL 4. Mens der er kommet gang i e-handelen på nationalt plan, er det stadigvæk relativt usædvanligt, at forbrugere bruger nettet til køb af varer (eller tjenester for den sags skyld) fra andre medlemsstater. Kløften mellem den grænseoverskridende og den indenlandske e-handel vokser som følge af hindringer for det indre marked. Fra "Commission staff working document: report on cross-border e-commerce in the EU", SEK(2009) 283 endelig af 5. marts 2009, findes på: DA 2 DA

4 til 2008 voksede andelen af forbrugere i EU, der i det foregående år havde købt mindst en vare over internettet fra 27 % til 33 %, mens den grænseoverskridende e- handel forblev stabil (6 % til 7 %) De europæiske forbrugere er klar over, at handel på tværs af grænserne har mange fordele, men de udnytter dem endnu ikke. En tredjedel af EU's borgere vil overveje at købe en vare eller tjenesteydelse i en anden medlemsstat over internettet, hvis den er billigere eller bedre 3. Et lignende antal er også villige til at købe varer på et andet sprog, og 59 % af detailhandlerne er også parate til at gennemføre transaktioner på mere end et sprog Grænseoverskridende handel giver virksomheder et incitament til at udvide deres kundegrundlag og komme ind på nye markeder, men kun få internetbutikker er parate til at betjene udenlandske kunder. 51 % af detailhandlerne i EU-27 sælger over internettet, men kun 21 % tilbyder salg på tværs af grænserne. Detailhandlere, som opererer på tværs af grænserne, sælger sædvanligvis kun til meget få medlemsstater. Kun 4 % af disse detailhandlere handler med 10 eller flere medlemsstater, og de fleste af dem handler med kun en eller to andre medlemsstater 5. FORDELENE VED ET INTEGRERET INDRE MARKED FOR INTERNETHANDEL Større sandsynlighed for at finde billigere tilbud 7. Internethandel på tværs af grænserne øger chancerne for at spare penge, fordi de samme varer tilbydes til flere forskellige priser. For forbrugeren vil de potentielle sparemuligheder først komme for en dag i forbindelse med selve indkøbsprocessen, hvor man leder efter varer og sammenligner priser. Resultatet af en EU-dækkende undersøgelse af internetbutikker giver en idé om de mulige besparelser, forbrugerne kan opnå på egentlige grænseoverskridende transaktioner. 8. Testkunder i EU's 27 medlemsstater fik en liste med 100 populære varer, som de skulle lede efter på internettet, de skulle også notere den samlede pris, som de skulle have betalt for varerne. Når de fandt både indenlandske og grænseoverskridende tilbud, kunne man sammenligne priserne. Alle leveringsomkostninger var inkluderet. Figur 1 viser de store muligheder for besparelser ved handel på tværs af grænserne, selv når det antages, at der kræves en besparelse på 10 % for at få kunder til at handle på tværs af grænserne Special Eurobarometer 298: "Consumer protection in the internal market" (2008). Special Eurobarometer 254: "Internal Market Opinions and experiences of Citizens in EU-25" (2006). Special Eurobarometer 298 (2008); Flash Eurobarometer 224: "Business attitudes towards cross-border sales and consumer protection" (2008). Flash Eurobarometer 224 (2008) "Mystery shopping evaluation of cross-border e-commerce in the EU", YouGovPsychonomics, data indsamlet på vegne af Europa-Kommissionen, DA 3 DA

5 Figur 1. Den procentvise andel af søgninger, hvor det bedste grænseoverskridende tilbud var lavere eller mindst 10 % lavere end det bedste indenlandske tilbud UK DE IE NL BG PL MT* CY* SK AT HU FR CZ SE LU LT FI EE GR LV RO DK ES BE SI IT PT den bedste grænseoverskridende samlede pris mindst 10 % lavere end den bedste indenlandske samlede pris den bedste grænseoverskridende samlede pris lavere end den bedste indenlandske samlede pris * stikprøvestørrelse under n=5 Kilde: YouGovPsychonomics (2009) 9. I 13 ud af 27 medlemsstater (Portugal, Italien, Slovenien, Spanien, Danmark, Rumænien, Letland, Grækenland, Estland, Finland, Ungarn, Cypern og Malta) var testkøberne i stand til at finde et grænseoverskridende tilbud, der var mindst 10 % lavere end det bedste indenlandske tilbud, for mindst halvdelen af alle varesøgninger. Dette resultat bekræfter, at grænseoverskridende handel øger chancerne for at finde billigere tilbud for identiske varer (inklusive alle omkostninger) 7. Adgang til varer, der ikke kan fås på hjemmemarkedet 10. I en række lande fås mange varer ikke over nettet. Grænseoverskridende handel har derfor den indbyggede fordel, at den giver forbrugerne mulighed for at finde varer, som ikke forhandles online lokalt. Det indre marked har derfor et enormt potentiale 7 YouGovPsychonomics (2009). Resultaterne for Cypern og Malta bør fortolkes med et vist forbehold, da der kun var få indenlandske tilbud at sammenligne med (se figur 1). DA 4 DA

6 for at udvikle en såkaldt "long tail" af varer, som det ikke ville kunne betale sig at distribuere nationalt, navnlig i mindre medlemsstater. Figur 2. Den procentvise andel af varesøgninger, hvor der kun blev fundet grænseoverskridende tilbud UK DE SE FR NL DK AT PL IT BG CZ ES HU SK GR RO SI FI PT EE BE IE LV LT LU MT CY i procent (%) Kilde: YouGovPsychonomics (2009) 11. Den EU-dækkende test af internetbutikker viste, at det i visse lande er særligt vanskeligt at finde indenlandske onlinetilbud for de fleste af varerne (se figur 2). Dette er navnlig tilfældet på mindre markeder og betyder, at kunderne bliver nødt til at foretage grænseoverskridende indkøb for at få fat på disse varer, hvis detailhandlerne vel og mærke er parate til at levere til dem. Testpersoner i Cypern, Malta og Luxembourg samt i Litauen, Letland, Irland, Belgien, Estland, Portugal og Finland kunne ikke finde indenlandske onlinetilbud på mindst halvdelen af de varer, som de ledte efter 8. OMFANGET AF FRAGMENTERINGEN AF DET INDRE MARKED FOR INTERNETHANDEL 12. Desværre og i modsætning til, hvad man skulle forvente ud fra e-handelens "grænseløse" natur, har forbrugere ikke lige adgang til grænseoverskridende tilbud. I nogle lande er det højst usandsynligt, at forbrugerne kan finde udenlandske butikker, som er villige til at tage imod en ordre. Selv om tilbud er teknisk tilgængelige for forbrugere, der søger efter dem på nettet, vil webstederne på et eller andet tidspunkt i løbet af bestillingen afslutte transaktionen. 8 YouGovPsychonomics (2009). DA 5 DA

7 13. Den EU-dækkende undersøgelse af internetbutikker giver et fingerpeg om problemets omfang. Der blev i alt gennemført grænseoverskridende test. Det var i gennemsnit kun i 39 % af tilfældene teoretisk muligt at afgive en ordre hos en internetbutik, der ikke befandt sig i samme land som forbrugeren. 61 % af alle ordrer ville ikke være blevet til noget, enten fordi de handlende afviser at betjene den pågældende forbrugers land eller af andre årsager (f.eks. på grund af tekniske problemer, eller fordi en bestemt betalingsmulighed ikke forelå) 9. Figur 3. Grænseoverskridende tilbud, som var teknisk tilgængelige for forbrugerne, men hvor bestillingen mislykkedes AT ES DK LU UK IT EE SE FI SK FR PT NL SI DE EU-gennemsnit HU GR CZ LT CY PL IE MT BE LV BG RO i procent(%) Kilde: YouGovPsychonomics (2009) 9 YouGovPsychonomics (2009). Muligheden for at afgive en bestilling indtil den sidste bekræftelsesside blev testet. Der blev ikke foretaget nogen reelle køb. DA 6 DA

8 14. Mange internetbutikker er ikke parate til at sælge til forbrugere fra alle EU-lande. Kunder fra Belgien, Bulgarien, Letland, Malta og Rumænien oplever flest fejlslagne forsøg (se figur 3). Forbrugerne behandles forskelligt, alt efter hvor de bor. F.eks. var mange testkunder ikke i stand til at lade sig registrere på webstedet, således at de kunne fortsætte transaktionen, mange websteder afviste at levere til kundens land, og mange betalingsmuligheder var ikke umiddelbart tilgængelige i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner 10. TACKLING AF DE LOVGIVNINGSMÆSSIGE HINDRINGER FOR GRÆNSEOVERSKRIDENDE E-HANDEL 15. I mange år har EU i sin lovgivning fokuseret på hindringerne for grænseoverskridende e-handel. Gennemførelse af et integreret indre marked for detailhandel kræver dog en yderligere indsats. Kommissionens rapport fra marts 2009 indeholder en omfattende analyse af de hindringer, der holder forbrugere og virksomheder tilbage For detailhandlere i Europa udspringer de største lovgivningsmæssige hindringer for grænseoverskridende e-handel af fragmenteringen af forbrugerbeskyttelsesbestemmelser og andre bestemmelser om moms, genbrugsafgifter og gebyrer. Disse bestemmelser gennemføres på højst forskellige måder fra den ene medlemsstat til den anden, hvilket skaber et erhvervsklima, der er komplekst, dyrt og uforudsigeligt for de virksomheder, der overvejer grænseoverskridende salg. Vedtagelsen af forslag, der kan fjerne disse hindringer, er derfor af afgørende betydning, hvis detailhandlernes indstilling skal ændres, og forbrugernes muligheder forbedres. 17. Forbrugere møder en række problemer, når de forsøger at handle på nettet i et andet land. Som oftest vil de udenlandske internethandlende afvise bestillinger fra forbrugere, der bor i et andet land. Forbrugere er også usikre på, hvad de skal gøre, eller hvem de skal henvende sig til, hvis de får et problem, navnlig i forbindelse med klager over en forretningsdrivende i et andet land. 18. Fordi de konstaterede problemer er komplekse og indbyrdes afhængige, er der brug for en flerstrenget strategi. I det følgende afsnit præsenteres en række indsatspunkter i prioriteret rækkefølge på basis af en analyse af de vigtigste tilbageværende udfordringer. De er hver især vigtige, men det er nødvendigt at der gøres fremskridt over hele linjen, hvis man skal frigøre det potentiale, der ligger i grænseoverskridende e-handel. Sætte ind over for fragmenteringen af forbrugerbeskyttelsesreglerne 19. Virkningen af de fragmenterede forbrugerbeskyttelsesregler vedrørende aftaler skaber sammen med lovkonfliktreglerne betydelige ekstra overholdelsesomkostninger for forretningsdrivende, der ønsker at sælge i flere medlemsstater. Forslaget til et direktiv om forbrugerrettigheder vil tage fat på denne YouGovPsychonomics (2009). "Commission staff working document: report on cross-border e-commerce in the EU", SEK(2009) 283 endelig af 5. marts DA 7 DA

9 største hindring for skabelse af et indre marked for detailhandel. Forslaget vil samle fire eksisterende forbrugerbeskyttelsesdirektiver i et enkelt instrument og dermed forenkle og opdatere de eksisterende bestemmelser, fjerne hindringer for det indre marked 12 og forhindre anvendelsen af mange forskellige regelsæt. 20. Med forslaget kan der derfor skabes et samlet sæt fuldt harmoniserede regler inden for et målområde, og det vil dermed sikre et højt fælles forbrugerbeskyttelsesniveau i hele Fællesskabet og give forretningsdrivende mulighed for at sælge til forbrugere i 27 medlemsstater på samme måde som på hjemmemarkedet og f.eks. bruge de samme standardkontraktvilkår og det samme informationsmateriale. Forslaget vil derfor reducere de forretningsdrivendes overholdelsesomkostninger væsentligt og sikre forbrugerne et højt beskyttelsesniveau. 21. Med vedtagelse af forslaget styrkes forbrugerbeskyttelsen og håndhævelsen i forbindelse med grænseoverskridende e-handelsaftaler, og det bliver lettere for mæglingsinstanser at bilægge tvister udenretsligt. Kommissionen opfordrer Europa- Parlamentet og Rådet til at tillægge dette forslag høj prioritet. Sikre effektiv håndhævelse af artikel 20 i servicedirektivet 22. Artikel 20, stk. 2, i servicedirektivet søger at fjerne en af de største hindringer for grænseoverskridende handel på en innovativ måde ved specifikt at kræve, at medlemsstaterne sætter en stopper for den forskelsbehandling, som forretningsdrivende udøver ved at nægte at sælge til eller ved at behandle kunder anderledes på grundlag af deres nationalitet eller opholdssted Forskelsbehandling forbydes, men forretningsdrivende har imidlertid mulighed for at anvende "forskellige adgangsbetingelser, som er direkte begrundet i objektive kriterier", som i visse tilfælde kan omfatte lovgivningsmæssige hindringer. Fjernelsen af sådanne hindringer, som beskrevet i denne meddelelse, vil derfor komplettere artikel 20, stk. 2, i og med at de forretningsdrivendes muligheder for at påberåbe sig disse kriterier indsnævres. 24. Som følge af den betydning, som artikel 20, stk. 2, har for grænseoverskridende e- handel, prioriterer Kommissionen den fulde gennemførelse og effektive håndhævelse af denne bestemmelse meget højt. Kommissionen rådgiver derfor medlemsstaterne for at sikre gennemførelsen inden udgangen af 2009 og har derefter til hensigt aktivt at overvåge nationale myndigheders og domstoles håndhævelse. Fremme effektiviteten af grænseoverskridende håndhævelse 25. Forbrugere vil være tryggere ved at foretage grænseoverskridende køb, hvis de ved, at forbrugerbeskyttelsesmyndigheder overvåger de forretningsdrivendes forretningspraksis. Regelmæssige samordnede markedsovervågningsaktioner ("kontrolaktioner") mellem de håndhævende forbrugermyndigheder inden for rammerne af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde har givet nationale Forslag (KOM (2008) 614) til et direktiv om forbrugerrettigheder. Direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked. DA 8 DA

10 myndigheder mulighed for at undersøge uregelmæssigheder og sikre overholdelse af forbrugerbeskyttelseslove Den håndhævelseskontrolaktion, der blev gennemført i maj 2009 for onlinesalg af elektronisk udstyr, afslørede uregelmæssigheder på 55 % af webstederne. De mest almindelige konstaterede problemer vedrørte vildledende, manglende eller ufuldstændige oplysninger om forbrugerrettigheder, samlede omkostninger og kontaktoplysninger vedrørende den forretningsdrivende, hvilket indikerer, at der er behov for bedre håndhævelse af bestemmelserne i direktivet om e-handel samt af forbrugerbeskyttelsesreglerne. I den følgende håndhævelsesfase vil medlemsstaterne tackle grænseoverskridende uregelmæssigheder ved at anmode myndigheder i andre medlemsstater om hjælp til undersøgelser og håndhævelse Medlemsstaterne skal håndhæve de eksisterende regler mere effektivt for at fjerne hindringer, fremme gennemsigtige oplysninger og øge forbrugernes tillid til internetkøb og internethandlende. Kommissionen har for nylig fremlagt en række henstillinger om, hvordan man opnår dette 16. Håndtere urimelig handelspraksis 28. Direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29/EF) fastsætter et samlet sæt regler for virksomheders legale og forbudte handelspraksis over for forbrugerne i hele EU 17. For at sikre, at detailhandlere, der sælger over nettet, kan markedsføre og reklamere for deres varer i et forenklet og forudsigeligt lovgivningsmiljø, og at forbrugere kan stole på de onlinetilbud, de ser, er det vigtigt, at de nationale håndhævende myndigheder nu sikrer en ensartet gennemførelse af direktivet. 29. Kommissionen vil derfor inden udgangen af 2009 offentliggøre retningslinjer, der bl.a. omhandler de nye begreber, der er indført med direktivet, med henblik på at fremme en ensartet fortolkning og anvendelse. Dette vil gøre det nemmere for seriøse forretningsdrivende at give sig i kast med grænseoverskridende praksis, navnlig over nettet. Mere effektiv grænseoverskridende håndhævelse af lovgivningen vedrørende urimelig praksis vil være til stor gavn for både forbrugertilliden og de seriøse forretningsdrivende, fordi det mindsker den illoyale konkurrence fra useriøse forretningsdrivende. Fremme de alternative tvistbilæggelsesordninger og den grænseoverskridende småkravsprocedure 30. Ud over de løbende håndhævelsesaktioner er der på EU-plan indført ordninger, der gør det lettere at træffe effektive afhjælpende foranstaltninger. Det drejer sig om en småkravsprocedure for grænseoverskridende tvister, som trådte i kraft i 2009, og som forenkler, fremskynder og mindsker omkostningerne for behandling af krav på højst Forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse. Se: Meddelelse KOM(2009) 330 endelig af 2. juli 2009 om håndhævelse af forbrugerlovgivningen. Direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked. DA 9 DA

11 2 000 EUR, samt et direktiv om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område Kommissionen letter også forbrugernes adgang til udenretslige procedurer for bilæggelse af grænseoverskridende tvister inden for internethandel gennem det europæiske netværk af forbrugercentre (ECC-Net), som forbinder forbrugerne med 400 alternative tvistbilæggelsesorganer i EU 19. Kommissionen vil promovere disse ordninger yderligere ved at offentliggøre en vejledning til borgerne om småkravsproceduren, oprette en europæisk e-justice-portal og øge indsatsen for at fremme ECC-Nettet. Forenkle momsrapporteringsforpligtelserne i forbindelse med fjernsalg 32. I øjeblikket skal internethandlende momsregistreres i hvert eneste land, hvor deres årlige omsætning ligger over en bestemt grænse, hvilket kompliceres yderligere af, at beløbsgrænser og momssatser varierer fra land til land. 33. Kommissionen har forslået at indføre en étstedsordning for ikke-etablerede afgiftspligtige personer for at give forretningsdrivende mulighed for at opfylde visse momsforpligtelser, f.eks. momsregistrering og indgivelse af momsangivelser, i deres egen medlemsstat, og forenkle fjernsalgsordningerne ved at fastsætte en fælles EUdækkende beløbsgrænse på EUR Som det er i dag, skal fjernsalgsvirksomheder altid udstede en fuldstændig momsfaktura, selv om en hjemlig forretningsdrivende, der sælger samme varer til samme kunde, ikke er forpligtet til det. Kommissionen har forslået, at man indfører en "forenklet faktura" for fjernsalgsvirksomheder under visse omstændigheder Begge forslag vil gøre det meget lettere for grænseoverskridende fjernsalgsvirksomheder at opfylde deres momsforpligtelser. Kommissionen opfordrer derfor Rådet til at tillægge disse forslag høj prioritet. Reducere internetvirksomheders administrative byrde i forbindelse med affald af elektrisk og elektronisk udstyr 36. Grænseoverskridende salg af elektronisk udstyr (en af de varekategorier, som der er størst efterspørgsel efter online) er udsat for yderligere lovgivningsmæssige hindringer. Den aktuelt manglende harmonisering af de nationale gennemførelsesbestemmelser om affald af elektronisk og elektrisk udstyr (WEEEdirektivet) resulterer i forskellige gebyrer og tærskler for internetdetailhandleres registrering og rapportering af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket kan gøre en sådan registrering og rapportering til en uoverkommelig opgave for grænseoverskridende forretningsdrivende Forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure. Direktiv 2008/52/EF om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område. See Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF med henblik på at forenkle de momsmæssige forpligtelser - KOM(2004) 728 endelig. Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til faktureringsregler - KOM(2009) 21. DA 10 DA

12 37. Kommissionen har i sit nylige forslag taget vigtige skridt til at harmonisere gennemførelsen, idet visse af direktivets bestemmelser er blevet præciseret, herunder dets anvendelsesområde. Artikel 16 foreslår, at registreringen af producenter og producenters indberetning harmoniseres i EU, herunder at de nationale producentregistre gøres indbyrdes kompatible. Det betyder, at producenter kan registrere deres aktiviteter i hele EU i én medlemsstat i stedet for at registrere dem i hver enkelt medlemsstat for sig Kommissionens forslag vil i betydeligt omfang bidrage til at mindske de praktiske problemer, der er konstateret under den nuværende ordning. Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at tillægge dette forslag høj prioritet. Praktiske løsninger på problemet med forvaltning af copyrightafgifter 39. Aktører på nationalt og europæisk plan har siden 2006 forhandlet om løsninger på praktiske problemer i forbindelse med grænseoverskridende forvaltning af copyrightafgifter på salg af tomme medier og optageudstyr. I øjeblikket kan grænseoverskridende forretningsdrivende ende med at skulle betale og indberette copyrightafgifter i flere lande for samme varer. 40. De fleste aktører er enige om, at det nuværende system for indberetning, betaling og tilbagebetaling af afgifter er en hindring for grænseoverskridende e-handel. Der er endnu ikke opnået enighed om praktiske løsninger, der kan gøre de eksisterende nationale afgiftssystemer mere smidige. Aktører bør forstærke deres indsats for hurtigt at finde løsninger og dermed give virksomheder mulighed for at strømline deres grænseoverskridende logistik. Bidrage til at mindske hindringer for onlinesalg i forbindelse med vertikale begrænsninger 41. Konkurrenceregler om vertikale begrænsninger har i vid udstrækning været medvirkende til at fjerne unødige restriktioner for e-handel i distributionsaftaler ved at forbyde konkurrencebegrænsninger for grænseoverskridende internetmarkedsføring og -salg 23. Den nuværende gruppefritagelsesforordning udløber den 31. maj Kommissionen er i færd med at undersøge, hvordan denne forordning hidtil er blevet anvendt, for at præcisere og forenkle reglerne. Kommissionen overvejer også, hvordan den aktuelle undersøgelse kan bidrage til at mindske hindringerne for salg over internettet og skabe effektivitetsgevinster til glæde for forbrugerne For så vidt angår eneforhandling vil man i undersøgelsen se nærmere på de kriterier, der anvendes for at sondre mellem aktivt og passivt salg, med det formål at identificere de mest almindelige praksisser, der kan betragtes som begrænsning af Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (omarbejdning) - KOM(2008) 810. Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/1999 af 22. december 1999 om anvendelse af EF-traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis (gruppefritagelsesforordning). Kommissionens meddelelse om retningslinjer for vertikale begrænsninger (EFT C 291 af , s. 1). Se: "Online Commerce Roundtable: Opportunities and Barriers to Online Retailing" på: DA 11 DA

13 passivt salg, og som sandsynligvis indebærer en krænkelse af konkurrencereglerne. F.eks. kan formodet ulovlig adfærd omfatte praksisser såsom at kræve, at en eneforhandler på sit websted sørger for automatisk omdirigering af kunderne til producentens websted eller til andre eneforhandleres websted. Et andet eksempel kunne være at afslutte en kundes transaktion over internettet i det øjeblik, kreditkortoplysningerne viser en adresse uden for det område, der er målet for eneforhandlingen. 43. For så vidt angår selektiv distribution vil den igangværende undersøgelse se nærmere på, om kriterierne for udvælgelse af distributører (f.eks. kravet om at forhandleren skal have en fysisk butik) kan begrundes i hensyntagen til forbrugernes velfærd og unødigt begrænser internettransaktioner og transaktioner på tværs af grænserne. Den vertikale undersøgelse vil også se på, om producenter inden for de selektive distributionsnet afskærer de autoriserede forhandlere fra at bruge internettet. 44. Onlinedistribution vil være et af de vigtigste områder for den igangværende undersøgelse af konkurrenceregler om vertikale begrænsninger. Kommissionen vil i den forbindelse nøje undersøge, om de eksisterende regler skal tilpasses, så der i endnu højere grad åbnes mulighed for grænseoverskridende e-handel. Bedre betalingssystemer og logistik og fjernelse af tekniske hindringer 45. Betalingssystemer har også været målet for EU-foranstaltninger, som er rettet mod at øge interoperabiliteten og skabe et problemfrit grænseoverskridende marked, enten gennem lovgivning (direktivet om betalingstjenester) eller ved at støtte initiativer fra erhvervslivets side (det fælles eurobetalingsområde) 25. For forbrugere og forretningsdrivende (navnlig SMV'er) er det at foretage og modtage betalinger online og på tværs af grænserne i hele EU imidlertid fortsat en udfordring og en alvorlig bremse for den grænseoverskridende handel. 46. Der blev sat skub i reformen af postsektoren med vedtagelsen af det tredje postdirektiv i 2008, som forpligter medlemsstaterne til at åbne deres postmarkeder fuldstændigt. Med fuld markedsåbning etableres der et indre marked, hvilket betyder, at posttjenester skal kunne oprette datterselskaber i andre medlemsstater og omdele forsendelser gennem deres eget netværk eller skal have flere muligheder for at vælge, hvilken posttjeneste de ønsker at anvende i en anden medlemsstat for så vidt angår post inden for Fællesskabet. Forbrugere og forretningsdrivende vil drage fordel af den deraf følgende forbedrede grænseoverskridende logistik Kommissionen vil også blive ved med at sikre, at ubegrundede hindringer for handel med varer i det indre marked fjernes, og at nye ikke skabes Direktiv 2007/64/EF om betalingstjenester i det indre marked. Direktiv 97/67/EF "Postdirektivet"(ændret ved direktiv 2002/39/EF og direktiv 2008/6/EF). DA 12 DA

14 Supplerende foranstaltninger til fjernelse af ikke-lovgivningsmæssige hindringer for grænseoverskridende e-handel Samarbejde med erhvervslivet om fremme af et fælleseuropæisk marked for detailhandel på nettet 48. Forbrugernes opfattelse af onlinemulighederne er delvis et resultat af, at det indre marked for internethandel hidtil har været betragtet som en sammenstilling af nationale markeder i forretningsmodellerne. 49. Kommissionen opfordrer de store søgemaskiner og onlineaktører til at øge forbrugernes bevidsthed om de grænseoverskridende muligheder. Onlinevirksomheder bør tage domænenavne, der ender på.eu, som er det fælles topdomæne for Europa, i et forsøg på at afskaffe nationale opfattelser, der bygger på de enkelte landes domænenavne. Endvidere skal alle firmaer, der registrerer et.eudomæne, overholde de europæiske bestemmelser, hvilket betyder, at forbrugere, der vælger firmaer med et.eu-domænenavn, nyder en vis grundlæggende beskyttelse. Endvidere får europæiske virksomheder med høje standarder mulighed for at skille sig ud fra andre virksomheder ved at tage et.eu-domænenavn. Forretningsdrivende bør oprette websteder, der dækker flere lande eller hele EU 50. Selv om det er muligt at finde grænseoverskridende tilbud på internettet, kræver det mere tid og en større indsats end at finde hjemlige tilbud, der er målrettet et bestemt lands kunder. Større søgemaskiner og websteder med prissammenligninger bør mere systematisk vise søgeresultater eller prissammenligninger, der omfatter både grænseoverskridende og hjemlige tilbud, og det på mere end ét sprog 27. Erfaringerne fra luftfartssektoren har vist, at flersprogede gennemsigtige websteder er det bedste middel til fremme af grænseoverskridende onlinetransaktioner 28. Kommissionen vil fortsætte drøftelserne med aktørerne på markedet om, hvordan de kan fremme den grænseoverskridende e-handel. Oplysninger til forbrugere og forretningsdrivende 51. Oplyste forbrugere, som kender deres rettigheder og er i stand til at konstatere og indberette overtrædelser, vil sandsynligvis i højere grad kunne udnytte de fordele, som grænseoverskridende internethandel giver. Kommissionen vil derfor udvide og opdatere "eyouguide to your Rights Online", der blev offentliggjort i maj , og vil fortsat støtte ECC-Net, som tilbyder oplysning og rådgivning til grænseoverskridende kunder. Enterprise Europe Network vil blive brugt til at informere virksomhederne om deres forpligtelser og muligheder. Styrkelse af markedsovervågningen 52. Som led i Kommissionens hensigter om bedre overvågning af detailhandelen i det indre marked vil fortsat overvågning af grænseoverskridende e-handel også være Som anbefalet i Kommissionens meddelelse KOM(2008) 566 "Flersprogethed: et aktiv for Europa og en fælles forpligtelse". Navnlig efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning). Se: DA 13 DA

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2009) 25 final

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2009) 25 final DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.5.2009 KOM(2009) 25 endelig/2 CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2009) 25 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.1.2012 COM(2011) 942 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En sammenhængende

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 FØLGESKRIVELSE fra: MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 656 endelig 2011/0298 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 COM(2015) 190 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Rapport om anvendelsen af Rådets direktiv

Læs mere

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

RETSUDVALGET FORUM OM SAMARBEJDE OM CIVILRETLIGE SPØRGSMÅL: EN DEBAT MED DE NATIONALE PARLAMENTER NOTATER 2. DECEMBER 2008

RETSUDVALGET FORUM OM SAMARBEJDE OM CIVILRETLIGE SPØRGSMÅL: EN DEBAT MED DE NATIONALE PARLAMENTER NOTATER 2. DECEMBER 2008 NOTATER Direktorat C Borgernes Rettigheder og Konstitutionelle Anliggender FORUM OM SAMARBEJDE OM CIVILRETLIGE SPØRGSMÅL: EN DEBAT MED DE NATIONALE PARLAMENTER 2. DECEMBER 2008 MØDE III KONTRAKTER OG CIVILRETLIGE

Læs mere

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2002) Bruxelles Luxembourg, 2003 Europe Direct

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 Meddelelse fra Kommissionen Supplerende retningslinjer for vertikale begrænsninger i aftaler om salg og reparation af motorkøretøjer og omdistribution af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.01.2003 KOM(2003) 42 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Om gennemførelsen og evalueringen af Fællesskabets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P...

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Side 1 af 29 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2008/0196(COD)

Læs mere

XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995

XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995 Europa-Kommissionen XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995 (udgivet i tilslutning til "almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed - 1995") Bruxelles Luxembourg, 1996 Bibliografiske

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først

INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først INDBLIK I EU-POLITIK Forbrugere Forbrugeren kommer først Beskyttelse af forbrugernes sikkerhed og rettigheder er en prioritet i alle EU s politikker. INDHOLD 1. Hvorfor en EU forbrugerpolitik?.. 3 2. Sådan

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Tværnational e-handel i EU. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 09.11

Tværnational e-handel i EU. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 09.11 Tværnational e-handel i EU Konkurrence- og Forbrugeranalyse 09.11 TVÆRNATIONAL E-HANDEL I EU Indhold Kapitel 1 Afrapportering af koncernprojekt om tværnational e-handel... 3 1.1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/84 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr.

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5035/01/DA/endelig WP 56 Arbejdsdokument om den internationale anvendelse af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning ved behandling af personoplysninger på

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere