Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse"

Transkript

1 Kravspecifikation Baggrund og forma l Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) ønsker at indgå kontrakt med en leverandør om en service i form af et samlet system til opgørelse af ensartet statistik til brug for folkebiblioteker, som deltager i samarbejdet om Danskernes Digitale Bibliotek, for folkebibliotekers netbiblioteker og bibliotek.dk. Leverandøren stiller servicen til rådighed for de nævnte brugere og drifter samt vedligeholder sit system. Opgørelsen af benyttelse af bibliotekernes hjemmesider og netbibliotekernes sites vil i den nationale biblioteksstatistik udelukkende blive baseret på leverandørens statistiksystem. Løsningen indebærer, at bibliotekerne ikke behøver at anvende andre statistikværktøjer til opgørelse af webstatistik. Det skal være muligt for et deltagende bibliotek eller netbibliotek at benchmarke diverse relevante statistikker for vilkårlige perioder. Leverandørens system understøtter periode-benchmarking, sådan at bibliotekerne får et værktøj, der kan benyttes til at måle effektiviteten af deres webbaserede indsatser og webredaktionelle elementer. Et bibliotek skal kunne måle relevante statistikker for to perioder (på uge-, måneds-, og årsbasis). De relevante statistikmålinger omfatter som minimum uden begrænsninger sidevisninger, besøg, besøgende og befolkningsrelaterede statistikker, såsom besøg pr indbyggere og øvrige relaterede og/eller deriverede målinger. Da det er hensigten, at bibliotekerne benytter leverandørens system som en fælles statistikløsning, der fokuserer på få nøgletal, og at bibliotekerne ikke behøver andre statistikværktøjer, skal leverandørens system også kunne levere mere detaljeret statistik, der kan anvendes til lokal brug. Lokalt skal statistikløsningen både understøtte bl.a. benchmarking og almindelig kendte lokale målinger, såsom oversigt over søgeord, referrers mv. Leverandørens system indsamler statistik fra hjemmesider, kataloger og netbibliotekers wesites gennem et script, der er placeret på de pågældende websites. På baggrund af de indsamlede oplysninger genereres en række rapporter, der indeholder de mest gængse oplysninger om benyttelsen. Løsningsbeskrivelse Id Type af krav Ordregivers beskrivelse Tilbudsgivers besvarelse M1 Minimumskrav Tilbudsgiver skal udarbejde en løsningsbeskrivelse, der redegør for Tilbudsgiver skal udarbejde løsningsbeskrivelse/ udfylde bilag 2 den statistikløsning, som tilbudsgiver Hvis tilbudsgiver ikke udarbejder stiller til rådighed for de omfattede løsningsbeskrivelse eller udfylder 1

2 M2 biblioteker og institutioner. Minimumskrav Eventuelle licensbetingelser skal vedlægges løsningsbeskrivelsen. bilag 2, anses tilbuddet for ikke Hvis der er licens tilknyttet statistikløsning, og tilbudsgiver ikke til bilag 2 vedlægger licensbetingelserne, anses tilbuddet M3 Minimumskrav Hvis tilbudsgivers løsning forudsætter snitflader til andre systemer, skal tilbudsgiver i løsningsbeskrivelsen redegøre for integrationer og snitflader hertil. Hvis tilbudsgivers løsning forudsætter snitflader til andre systemer, og tilbudsgiver ikke redegør herfor i bilag 2, anses tilbuddet for ikke Tidsplan for implementeringsforløb med driftsprøve Id Type af krav Ordregivers beskrivelse Tilbudsgivers besvarelse M4 Minimumskrav Tilbudsgiver skal udarbejde en tidsplan for implementering af statistikløsningen. Det lægges til grund, at statistikløsningen skal implementeres hos 98 folkebiblioteker, 3 netbiblioteker og det nationale website bibliotek.dk. Tidsplanen skal gøre rede for tilbudsgivers krav til ordregives medvirken i perioden. For hver aktivitet i tidsplanen skal det fremgå, hvilke øvrige aktiviteter, der skal være gennemført, for at den pågældende aktivitet kan påbegyndes. For hver aktivitet gælder det, at det skal være muligt for ordregiver på målbar måde at konstatere, om aktiviteten er påbegyndt. For hver aktivitet i tidsplanen skal det fremgå, hvilke betingelser der Tilbudsgiver skal udfylde/udarbejde bilag 3 (tidsplan). Hvis tilbudsgiver ikke udfylder/udarbejder bilag 3, anses tilbuddet for ikke Tilbudsgiver skal i bilag 3 (tidsplan) redegøre for de i ordregivers beskrivelse anførte emner. Hvis leverandøren ikke i bilag 3 redegør for disse emner, anses tilbuddet for ikke 2

3 skal være opfyldt, for at en aktivitet er afsluttet. For hver aktivitet gælder det, at det skal være muligt for ordregiver på målbar måde at konstatere, om aktiviteten er afsluttet. Tilbudsgivers tidsplan for implementering skal sikre uafbrudt tilgængelighed af webstatistikløsning for bibliotekerne i perioden mellem den tidligere leverandørs drift af statistikløsning og den nye leverandørs drift af statistikløsning. Tidsplanen skal indeholde gennemførelse af driftsprøve. Tilbudsgivers tidsplan i bilag 3 skal indeholde gennemførelse af driftsprøve. Hvis leverandørens tidsplan ikke indeholder gennemførelse af en driftsprøve, anses tilbuddet for ikke Driftsprøve Id Type af krav Ordregivers beskrivelse Tilbudsgivers besvarelse K1 Krav Driftsprøven skal anvende saglige driftsparametre og vare mindst to uger. K2 Krav Efter driftsprøven redegør tilbudsgiver skriftligt for driftsprøvens udfald og fremsender redegørelsen samt en dertil udarbejdet risikoanalyse med angivelse af de handlinger, der agtes foretaget som konsekvens af driftsprøvens resultat. 3

4 Sizing: Skalerbarhed, kapacitet mv. Id Type af krav Ordregivers beskrivelse Tilbudsgivers besvarelse M5 Minimumskrav Tilbudsgiverens løsning skal dimensioneres til 105 hjemmesider og dertil hørende 5 mio. sidevisninger om måneden. M6 M7 Minimumskrav Tilbudsgiverens løsning skal kunne skaleres, sådan at antallet af omfattede hjemmesider stiger til 200 med dertil hørende 15 mio. månedlige sidevisninger uden ændringer i serviceniveau eller tilgængelighed. Minimumskrav Tilbudsgiverens statistikløsning skal give mulighed for onlineanalyse af historiske data fra tidligere år på samme tekniske vilkår som for data for det indeværende år. Løsningens kapacitet skal understøtte, at analyser vedrørende historiske data kan afvikles med samme svartider som analyser vedrørende data fra indeværende periode (år). tager minimumskravet, anses tilbuddet for ikke tager minimumskravet, anses tilbuddet for ikke tager minimumskravet, anses tilbuddet for ikke M8 (O1) Minimuskrav (option) Som option skal tilbudsgiver tilbyde, at brugerkredsen til tilbudsgivers statistikløsning udvides med andre biblioteker og institutioner enten successivt eller samlet i større grupper i et omfang, der maksimalt kan udgøre 200 hjemmesider. En udvidelse af brugerkredsen på én gang i et omfang svarende til 25 pct. af de samlede omfattede hjemmesider kan kun ske efter et af ordregiver afgivet varsel på 3 måneder. Ordregiver skal kunne udnytte optionen indtil 3 år efter kontraktens indgåelse. Tilbudsgiver skal i bilag 4 (priser) angive pris på optionen vedrørende udvidelse af brugerkredsen til statistikløsningen med andre biblioteker og institutioner. Hvis tilbudsgiver i bilag 4 tager minimumskravet eller ikke angiver pris for optionen, anses tilbuddet for ikke M9 Minimumskrav Tilbudsgiver skal særskilt anføre pris for, at det enkelte bibliotek selv kan tilkøbe statistikløsningen til et eller flere domæner med angivelse af pris pr. ekstra domæne. Det er det enkelte Tilbudsgiver skal i bilag 4 (priser) angive pris for de enkelte bibliotekers tilkøb af statistikløsningen pr. ekstra domæne. Hvis tilbudsgiver i bilag 4 tager 4

5 bibliotek, som for egen regning tilkøber statistikløsning for ekstradomæner. minimumskravet eller ikke angiver pris pr. ekstra domæne, anses tilbuddet for ikke Klientens system/ddb-infrastruktur Id Type Ordregivers beskrivelse Tilbudsgivers besvarelse M10 Minimumskrav Systemet skal i dets funktionelle helhed afvikles over for brugere i en almindelig webbrowser. Tilbudsgiver må ikke stille krav til yderligere software hos brugerne til afvikling af systemet ud over en browser og evt. gængse og platformneutrale browserudvidelser. K3 Krav Systemet skal i udseende og funktion være identisk i følgende browsere: - Mozilla Firefox - Google Chrome - Internet Explorer - Apple Safari Tilbudsgiver skal i bilag 2 (løsningsbeskrivelse) nærmere redegøre for systemets afvikling over for brugerne. tager minimumskravet eller ikke redegør for systemets afvikling over for brugerne, anses tilbuddet for ikke K4 Krav Systemet skal understøtte den seneste stabile version og op til de seneste tre versioner af de i krav K3 anførte browsere. Anvendelse af baselinebrowserversioner skal fremsendes og godkendes af ordregiver senest 15 dage efter kontraktindgåelse. M11 Minimumskrav Systemet skal kunne tilgås af ordregiver og brugerne via almindelig internetforbindelse på minimum 2 Mbit/s. M12 Minimumskrav Tilbudsgiver må med sit system ikke stille særlige krav til netværkskonfiguration på operativsystemniveau på klientsiden. tilbuddet for ikke tilbuddet for ikke 5

6 K5 Krav De væsentligste funktioner i tilbudsgivers system skal kunne afvikles i mobile enheder. K6 Krav Systemets understøttelse af mobile enheder skal være platformneutral. K7 Krav En sidevisning i systemet må ikke fylde mere end 1024 KB. Tilbudsgiver bør i bilag 2 (løsningsbeskrivelse) nærmere redegøre for, i hvilket omfang tilbudsgivers system kan afvikles i mobile enheder. Systemkrav Id Type Ordregivers beskrivelse Tilbudsgivers besvarelse M13 Minimumskrav Systemet skal indsamle webstatistik fra de omfattede biblioteker og institutioner og via webgrænseflader præsentere relevante statistikker. tilbuddet M14 Minimumskrav Med hensyn til lokal statistik skal tilbudsgivers system tillade, at et deltagende bibliotek kan benchmarke lokalt på diverse relevante statistikker på uge-, måned-, og årsniveau. tilbuddet M15 M16 M17 Lokalt skal systemet også understøtte benchmarking på almindeligt kendte lokale målinger, som fx oversigt over søgeord, referrers mv. Minimumskrav Lokalt skal systemet understøtte benchmarking på almindeligt kendte lokale målinger, som fx oversigt over søgeord, referrers m.fl. Minimumskrav Med hensyn til benchmark-statistik skal systemet understøtte et deltagende biblioteks eller en deltagende institutions benchmarking imod et vilkårligt andet deltagende bibliotek eller en deltagende institution, eller imod et gennemsnit på totalmængden af deltagende biblioteker og institutioner på diverse relevante statistikker på uge-, månedog årsniveau. Minimumskrav Med hensyn til global statistik skal systemet understøtte udstilling af aggregerede statistikker for det samlede grundlag af deltagende biblioteker og institutioner. tilbuddet tilbuddet tilbuddet 6

7 Statistikkerne skal inkludere Besøg, Sidevisninger, og befolkningsrelaterede statistikker som Besøg pr indbyggere for folkebiblioteker. Der skal kunne segmenteres i de globale statistikker. Som minimum i følgende segmenter: - Folkebiblioteker - Netbiblioteker - Nationale sites som fx bibliotek.dk Tilbudsgiver skal som en del af vedligeholdsydelsen kunne implementere flere segmenter på kundens opfordring. M18 Minimumskrav Systemet skal understøtte målinger der inkluderer: - Sidevisninger - Besøg - Besøgende Endvidere skal systemet understøtte befolkningsrelaterede statistikker som besøg pr indbyggere, og øvrige relaterede og/eller deriverede målinger. K8 Krav Det forudsættes, at systemets modenhed og stabilitet er på et niveau, der ikke løbende kræver opdatering på hjemmesiderne ved ændring af kode e.l. Det er udgangspunktet, at systemet maksimalt kræver opdatering af kode e.l. på hjemmesiderne 2 gange årligt. M19 Minimumskrav Leverandøren skal tilbyde implementeringssupport til de deltagende biblioteker og institutioner. K9 Krav Systemet skal udstille funktionalitet til afrapportering af statistikker på basis af brugervalgte parametre på forskellige dimensioner, såsom tidsinterval, institutionelt grundlag etc. K10 Krav Systemet skal give særlig adgang for en nærmere mellem tilbudsgiver og ordregiver aftalt kreds af superbrugere, hvorved disse brugere hos de enkelte biblioteker og tilbuddet tilbuddet Tilbudsgiver bør i bilag 2 (løsningsbeskrivelsen) nærmere redegøre for, hvilken adgang der gives til superbrugere. 7

8 M20 M21 M22 institutioner bl.a. kan: - Konstatere korrekt transmission af webstatistikdata til systemet fra deres tilkoblede hjemmeside(r) - Generere egne rapporter. Evt. kan de omhandlede brugere tillige få adgang til rapporttyper af mere specialiseret og/eller kompleks karakter. Minimumskrav Rå webstatistikdata, der er indsendt fra de deltagende biblioteker eller institutioners hjemmesider, er hjemmesideejernes ejendom og tilhører også ordregiver på hjemmesideejernes vegne. Minimumskrav Webstatistiske analyser og rapporter, som baserer sig på det indsamlede datamateriale, er ordregivers ejendom. Minimumskrav Tilbudsgiver er forpligtet til af egen drift at videreudvikle og justere systemet, sådan at systemet understøtter de målinger, der findes relevante for de omfattede biblioteker og institutioner. tilbuddet tilbuddet M23 (O2) Minimumskrav (option) Tilbudsgiver skal foreslå målingstyper med kort forklaring af typernes relevans. Tilbudsgiver skal som option tilbyde sporing af det enkelte biblioteks eller den enkelte institutions webbaserede aktivitetsniveau på tredjeparts platforme, hvor det pågældende bibliotek er til stede og har aktiv interesse, fx diverse sociale medier. Ordregiver skal kunne udnytte optionen efter et af ordregiver afgivet varsel på 3 måneder indtil 3 år efter kontraktens indgåelse. Hvis tilbudsgiver ikke i bilag 2 foreslår målingstyper med kort forklaring af typernes relevans, anses tilbuddet for ikke Tilbudsgiver skal i bilag 4 (priser) afgive pris på optionen vedrørende sporing af det enkelte biblioteks eller den enkelte institutions aktivitetsniveau på tredjeparts platforme. Hvis tilbudsgiver i bilag 4 tager minimumskravet eller ikke angiver pris for optionen, anses tilbuddet for ikke K11 Krav Tilbudsgiver skal være indstillet på efter særskilt aftale med kunden at tilbyde at udføre opgaver vedrørende implementering af statistikløsningen i forhold til andre af kunden benyttede 8

9 systemer, fx implementering og eksekvering af migreringsveje, der dækker det samlede datagrundlag for webstatistikken i den nationale bibliotekssektor, til tredjepartsløsninger og andre leverandører. Informationssikkerhed Id Type Ordregivers beskrivelse Tilbudsgivers besvarelse M24 Minimumskrav I det omfang der med statistikløsningen behandles personoplysninger eller dette kan forekomme, skal tilbudsgiver overholde persondataloven, og tilbudsgiver skal indgå databehandleraftale med ordregiver, hvis der med løsningen behandles personoplysninger i henhold til persondataloven, eller dette vil kunne forekomme. K12 Krav Systemet i driftskonfiguration skal overholde ISO K13 Krav Systemet skal leve op til danske (og internationale) standarder for sikkerhed og overholde krav til sikkerhed og adgangskontrol i overensstemmelse med gængse normer på webstatistikområdet. K14 Krav Systemets adgangskontrol og rettighedsstyring baseres på roller og organisatorisk enhed med mulighed for individuel tildeling af rettigheder. tilbuddet M25 M26 Minimumskrav Der skal være adgangssikkerhed på bruger- og brugergruppeniveau. Visse stamdata på f.eks. organisation, ansættelse mv. må kun ændres af autoriseret personale. Minimumskrav Dataopsamling fra de omfattede hjemmesider skal være SSLkrypteret. tilbuddet tilbuddet 9

10 Dokumentation Id Type Ordregivers beskrivelse Tilbudsgivers beskrivelse K15 Krav Tilbudsgiver skal sørge for, at systemet omfatter brugerdokumentation som onlinehjælp i form af beskrivelser af, hvordan funktionalitet i grænsefladen anvendes. K16 Krav Tilbudsgiver skal levere en systemvejledning, som skal bistå brugerne i relevante brugssituationer. Vejledningen skal omfatte alle væsentlige funktioner for almindelige brugere og superbrugere. K17 Krav Tilbudsgiver skal dokumentere dataformat for det indsamlede grundlag for rå webstatistiske data såvel som for persisterede analytiske bearbejdelser af de indsamlede data. M27 Minimumskrav Den samlede webstatistikinformation gøres periodevis tilgængeligt i platformsneutralt dataformat, som fx CSV. tilbuddet for ikke Kommunikation Id Type Ordregivers beskrivelse Tilbudsgivers besvarelse M28 Minimumskrav Tilbudsgiver skal årligt indberette relevante nøgletal til Danmarks Statistik efter nærmere aftale med ordregiver om indhold af og tidsfrist for indberetning af nøgletal. K18 Krav Tilbudsgiver skal regelmæssigt foretage statusrapportering til kunden vedr. emner, der uden begrænsning omfatter følgende emner: - Driftsstatus - Periodevis tilgængelighed og svartider i henhold til kravene med id-nr. K20, 10

11 K21 og K22 - Antal problems og incidents der har været behandlet i forbindelse med opfyldelse af minimumskravet med idnr. M34 - Status på indberetning i henhold til minimumskravet med id-nr. M28 - Status på vedligeholdelsesopgaver i perioden - Status på forbedringer både foreslåede, godkendte og gennemførte i den pågældende periode. M29 Minimumskrav Tilbudsgiver skal benytte værktøjer til udviklings- og vedligeholdelsesplanlægning for og styring af systemet. Hosting, support og hotline Id Type Ordregivers beskrivelse Tilbudsgivers besvarelse K19 Krav Tilbudsgiver skal levere driftsafvikling af systemet i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering af dataoverførsler fra integrationer. M30 M31 Minimumskrav Tilbudsgiver skal føre regnskab over målt driftseffektivitet, svartider og svarhastighed med henblik på driftsrapportering. Minimumskrav Systemet skal driftsafvikles hele døgnet alle dage, bortset fra når der udføres ændringer i servicevinduer. K20 Krav Tilbudsgiver skal mindst 30 dage inden udgangen af et år fremsende op til 6 datoer for servicevinduer i det kommende år. K21 Krav Servicemålene for systemets 11

12 driftseffektivitet i produktionsmiljøet udgør 99,9 pct. af den fastsatte driftstid, jf. M31. K22 Krav Ved fremvisning af sider i systemet inkl. rapporter skal svartiden være 1 sekund eller mindre i 99 pct. af alle transaktioner. M32 Minimumskrav Tilbudsgiver skal yde 1st line support i forbindelse med statistikløsningen. Ved 1st line support forstås den ydelse, som tilbudsgiver leverer via den etablerede SPOC-funktion. Henvendelser fra bibliotekerne m.fl. modtages og registreres, og fejl eller problemer, som ikke kræver teknisk support, udbedres. Fejl, som kræver teknisk assistance, viderestilles til 2nd line support, og der foretages opfølgning på sagen med henblik på at sikre, at udbedring sker inden for rammerne af den eksisterende SLA. 1st line support gør brug af vidensbase vedrørende kendte supportemner. M33 M34 Minimumskrav Tilbudsgiver skal yde 2nd line support i den af ordregiver udvalgte service desk, herunder ved opbygning og vedligeholdelse af en problem- og incident- vidensbase. Ved 2nd line support forstås teknisk support i forbindelse med servicenedbrud eller fejlrettelse som følge af systemændringer mv. Supportsagen er overtaget fra 1st line support. Hvis der er tale om en tilbagevendende fejl, initieres en problem-management-proces. Minimumskrav Tilbudsgiver skal yde 3rd line support gennem den af ordregiver udvalgte service desk. Ved 3rd line support forstås 12

13 support vedrørende opgaver, som 2nd line support har kategoriseret som et problem. 3rd line support ydes, når en support-henvendelse kan være forårsaget af en fejl eller mangel i systemet. M35 Minimumskrav Tilbudsgiver skal vedligeholde systemet i kontraktperioden. Vedligeholdelse dækker udrulning af opdateringer til systemet og/eller til evt. dataindsamlingskode på de tilknyttede hjemmesider. M36 Minimumskrav Tilbudsgivers vedligeholdelse skal dække fejlrettelser i systemet både som patching og/eller opgraderinger af den i systemet benyttede tekniske infrastruktur. K23 Krav Tilbudsgiver tilbyder implementering af ny funktionalitet eller faciliteter, som fx nye rapporter. M37 Minimumskrav Alle rå webstatistiske data, der indgår i systemets analyser, skal løbende eller med jævne mellemrum stilles til rådighed for ordregiver i system- og platformneutralt format. M38 Minimumskrav Systemet skal initialiseres med historiske rå webstatistiske data, således at tilbudsgivers system allerede fra første driftsdag tilbyder relevant webstatistisk funktionalitet. K24 Krav Mindst 99 pct. af de kald, der genereres fra hjemmesider til systemet i forbindelse med dataindsamling, skal vare mindre end 100 millisekunder. M39 Minimumskrav Mindst 99 pct. af de kald, der genereres fra hjemmesider til systemet i forbindelse med dataindsamling, skal vare mindre M40 end 250 millisekunder. Minimumskrav Tilbudsgiver skal koordinere udgivelse af nye versioner af systemet med ordregivers releaseplaner for ordregivers samlede tekniske arkitektur. Systemets 13

14 årlige release-plan skal tage udgangspunkt i ordregivers platforms release-plan, som rummer fra 2 til 4 årlige releases. Uddannelse af brugere med særlig adgang Id Type Ordregivers beskrivelse Tilbudsgivers besvarelse K25 Krav Tilbudsgiver skal på grundlag af K10 om særlig adgang for superbrugere løbende afholde et uddannelsesforløb for udpegede personer (en person pr. deltagende bibliotek eller institution) med et indhold og en varighed, der gør brugerne i stand til konstruktivt at anvende superbrugeradgangen som omhandlet i K10. Tilbudsgiver bør i bilag 2 nærmere redegøre for uddannelsesforløbets indhold og varighed. 14

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

Resumé af informations- og spørgemøde om national webstatistik 29. april 2014

Resumé af informations- og spørgemøde om national webstatistik 29. april 2014 Resumé af informations- og spørgemøde om national webstatistik 29. april 2014 Som anført i udbudsbetingelserne afholdtes informations- og spørgemøde den 29. april kl. 13-15 med tilmelding pr. mail senest

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Danskernes Digitale Bibliotek. Ved Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR-nr.

K O N T R A K T. mellem. Danskernes Digitale Bibliotek. Ved Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR-nr. K O N T R A K T mellem Danskernes Digitale Bibliotek Ved Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR-nr. 26489865 (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 5 Servicemål 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Pulje 8, 14. august 2014. Domstolsstyrelsen 1 Bilag 12, Mindstekrav 20 I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Version 1.5, 06.09.2011) skriver Domstolsstyrelsen i afsnit 5.1 Miljøer, at I kopierer

Læs mere

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr.

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr. Serviceaftale Serviceaftale vedr. digitale løsninger mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1. Indledning

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER VEJLEDNING Tilbudsgiver skal udfylde de med gråt markerede punkter. INDHOLD 1. Indledning 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Servicemål 1 2.1.1 Økonomisystem 1 2.1.2 Lønsystem

Læs mere

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst 2. Opfølgning på arbejdsgange 3. En BI-leverandørs syn på Serviceplatformen 4. Testdata 5. Integrationsmønstre 6. Orientering fra kommunedialog

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af E-rekrutteringssystem Indhold Bilag 1 Tidsplan...3 1.1 Indledning...3 1.2 Den overordnede tidsplan...3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan...5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan Det overordnede

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten.

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten. Prøver Bilag 8 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til prøver. Hele Bilag 8, Prøver, udgør Mindstekrav (MK), der forudsættes opfyldt

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CYJobAPI mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR- nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1.

Læs mere

Bilag 4: Dokumentation

Bilag 4: Dokumentation Bilag 4: Dokumentation Udbud af løn- og personalesystem Side 1 Indhold bilag 4 Bilag 4 Dokumentation... 3 4.1 Indledning... 3 4.2 Overordnede dokumentationskrav... 3 4.3 Dokumentation af leverance... 3

Læs mere

Spørgsmål til udbudsmaterialet omsorgssystem til Holstebro, Lemvig, Skive, Struer og Varde Kommune.

Spørgsmål til udbudsmaterialet omsorgssystem til Holstebro, Lemvig, Skive, Struer og Varde Kommune. Version 1.3 Spørgsmål til udbudsmaterialet omsorgssystem til Holstebro, Lemvig, Skive, Struer og Varde Kommune. ID Spørgsmål Svar 1 Af bilag 2 kravspecifikation er der to krav-id, der er nummereret med

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Vedr. CalcuEasy, kalkulation, opskrift, lager mellem CalcuEasy ApS Rygårdsvej 7, 5874 Hesselager CVR-nr.: 36494514 (herefter betegnet Leverandøren ) og KUNDENAVN ADRESSE ADRESSE

Læs mere

Bilag 4: Dokumentation. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borger Administrativt system (BAS)

Bilag 4: Dokumentation. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borger Administrativt system (BAS) Bilag 4: Dokumentation Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borger Administrativt system (BAS) Indhold bilag 4 4.1 Indledning... 3 4.2 Overordnede dokumentationskrav...

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af løn- og personalesystem Indhold Bilag 1 Tidsplan... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den overordnede tidsplan... 3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan... 5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 4. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 4. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Danskernes Digitale Biblioteks udbud af National webstatistik: En serviceydelse i form af et system vedrørende indsamling og rapportering af webstatistik, der stilles til rådighed for de danske

Læs mere

BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER Vejledning Dette bilag indeholder Folketingets forslag til udformning af bilaget. Leverandøren kan bistå med ændringer, der skal begrundes. BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs og Norddjurs Kommunes hjemmesider samt www.udbud.dk,

Læs mere

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Side 1/5 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes.

Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes. Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes. Minimumskrav Antal krav: 36 Krav til løsningen: 1. krav: Løsningen skal omfatte samtlige døre,

Læs mere

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag:

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer NOTAT Dato Sagsnummer/dokument Fælles- og Kulturforvaltningen ITafdelingen 09-02-2015 2013-17156-10 IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette dokument

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Indhentning af tilbud på digital pas-, kørekort- og legitimationskort-løsning

Indhentning af tilbud på digital pas-, kørekort- og legitimationskort-løsning Indhentning af tilbud på digital pas-, kørekort- og legitimationskort-løsning 1. Indledning Halsnæs Kommune inviterer interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud på en koncessionsaftale om levering

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 4 - Dokumentation

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 4 - Dokumentation Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 4 - Dokumentation 2 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 4 skal udarbejdes af tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udarbejdelse skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Bilag 8 Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Systemer og værktøjer...

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder

Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder Baggrund og formål Analysen er del af delprojektet 20 særlige feriesteder, der har til formål at belyse potentialet for udvikling af turismen på

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Bilag 0 Definitioner

Bilag 0 Definitioner Bilag 0 Definitioner 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formål og indhold... 3 2. Definitioner... 3 Bilag 0 1. FORMÅL OG INDHOLD 1.1 Dette bilag indeholder definitioner til brug for fortolkning

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 11 SERVICEMÅL (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen af bilaget

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. BILAG 8 SERVICEMÅL BILAG 8: Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med bilag 8

Læs mere

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.]

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.] Bilag 8 Vederlag Indholdsfortegnelse 1. VEDERLAG... 3 2. KUNDENS KRAV TIL VEDERLAG OG PRISER... 4 2.1 Fordeling af omsætning... 4 2.2 Betaling af engangsvederlag for etablering af Løsningen.... 4 2.3 Betaling

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1.

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1. KMD Sag II udfasningsassistance Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag Dokumentet er udarbejdet af KMD Version 2.1 Side 1 af 14 Indhold KMD Sag II udfasningsassistance... 1 Bilag G: Grænsefladedokumentation

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014.

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spørgsmål og svar Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spg. 1 Bilag 3: Bilag 3 skal i flg.

Læs mere

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse.

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. RETTELSESBLAD, 23. J UNI 2017 1. Ændringer af kontraktudkastet Kontraktudkastets afsnit 30.3.1 udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. Nyt afsnit 30.3.1

Læs mere

Spørgsmål og svar. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Spørgsmål og svar. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Spørgsmål og svar Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Spørgsmål 1 2A.1.2 Hvilke stamdata kommer fra ØSS? Svar 1 Attestationsrettigheder og kontosegmenter kommer fra ØSS.

Læs mere

KontraktBilag 3 Servicemål

KontraktBilag 3 Servicemål KontraktBilag 3 Servicemål [Måned] 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til Leverandør... 4 1.1 Bilagets formål og indhold... 4 1.2 Definitioner... 4 2. Driftsforudsætninger... 4 2.1. Konfiguration

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af løn- og personalesystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål... 3 6.1 Indledning... 3 6.2 Systemets normale driftstid... 3 6.3 Svartider... 3 6.3.1 Krav til svartider...

Læs mere

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse.

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse. Udbud af virtueltræning i Faxe Kommune Center for Sundhed og Pleje. Faxe Kommune ønsker et virtuelt system der kan fungere som træningsværktøj således, at der sikres en effektiv genoptræning af borgere

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation Kravspecifikation OM OPSÆTNING AF VILREG-SYSTEMET PÅ EN NY PROCESPLATFORM SAMT VEDLIGEHOLDELSE OG UDVIKLING AF VILREG- OG BIOTOPSYSTEMERNE Offentligt udbud 1 Indhold 1. INTRODUKTION TIL LEVERANDØREN...

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. YoungCRM mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR- nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1.

Læs mere

RSI change management proces

RSI change management proces RSI change management proces version 1.8 RSI change management proces Dato: 01.02.20167 Version: 1.10 Status: t Systemansvarlig: RSI 1. Formål Det overordnede formål med RSI change management processen

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Generel kravspecifikation

Generel kravspecifikation Bilag 4a: Generel kravspecifikation Generel kravspecifikation I dette bilag beskrives en række generelle krav, som gælder for samtlige delaftaler. Hvis der er skærpede krav til løsning af den enkelte delaftale,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS):

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Bjørn M. Nielsen Tlf.: 46464041 bjni@lejreforsyning.dk Dato: 11-09-2013

Læs mere

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system NR HENVISNING SPØRGSMÅL SVAR 1 Bilag 4 punkt 1 Kravsbesvarelse 2 Udbudsbetingelserne,

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 6 - Servicemål 2 Indholdsfortegnelse 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Reaktionstider 3 6.3.1 Kategorisering af overskridelse

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. YoungCRM mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1.

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 9: Samarbejdsorganisation INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 7 SERVICEMÅL INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Forudsætninger for servicemål... 4 3. Driftseffektivitet... 4 3.1 Servicemål... 4 3.2 Måling af driftseffektivitet... 4 4. Svartider... 5 4.1

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere