PPB-evaluering af standard og kvalitet. i 11 almene boligbebyggelser opført af konsortierne PPU, Casa Nova, Habitat og Comfort House PPU.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PPB-evaluering af standard og kvalitet. i 11 almene boligbebyggelser opført af konsortierne PPU, Casa Nova, Habitat og Comfort House PPU."

Transkript

1 PPU Engelholm Allé, Høje-Taastrup Skelbækparken, Ølstykke Grønlykkeparken, Greve Casa Nova Marieparken, Hørsholm Thrigesvej, Herning Rugårdsvej, Odense Habitat Thygesmindevej, Fredericia Højgårdsvej, Haderslev Lillevangspark, Farum Comfort House Egestrædet, Ballerup Ny Havnefront, Aalborg PPB-evaluering af standard og kvalitet i 11 almene boligbebyggelser opført af konsortierne PPU, Casa Nova, Habitat og Comfort House Sammenfattet rapport Januar

2 Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerup Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Evalueringsteamet er sammensat af: Wissenberg A/S, rådgivende ingeniører F.R.I v/max Kjellerup (projektleder) og Ole Lund. Evalueringstemaerne: Byggeteknik, indeklima, miljøpåvirkning og totaløkonomi. Mangor & Nagel A/S, arkitektfirma v/arkitekt MAA Jacques Duelund Mortensen. Evalueringstemaerne: Arkitektur og byggeteknik. Peder Duelund Mortensen, arkitekt MAA, lektor. Evalueringstemaet: Arkitektur. Susanne Ulrik, journalist og arkitekt MAA. Evalueringstemaet: Arkitektur. Byfornyelse Danmark v/tenna Tychsen, arkitekt MAA og Jeanette Nygaard Madsen, kulturgeograf. Evalueringstemaet: Beboerundersøgelse. Ingemansson, rådgivende ingeniører. Evalueringstemaet: Indeklima (akustik). Januar

3 Sammenfatning af evaluering af standard og kvalitet i 11 PPB-byggerier Evalueringsteam: Wissenberg A/S, rådgivende ingeniører F.R.I. - Mangor & Nagel A/S, arkitektfirma - Byfornyelse Danmark Ingemansson, akustik Arkitekt MAA, lektor Peder Duelund Mortensen - Arkitekt og journalist Susanne Ulrik Indhold Side 1. Forord Stamdata Resumé, oversigtsskemaer Arkitektur Byggeteknik Indeklima Miljøpåvirkning Totaløkonomi Beboerundersøgelser Anbefalinger og gode råd Bilag

4 1. Forord Med baggrund i By & Byg s vejledning til evaluering af standard og kvalitet er der skabt en model til at gennemføre en ensartet vurdering af opførte boligbyggeriers standard og kvalitet. Denne rapport er resultatet af en evaluering af standard og kvalitet, gennemført i 11 forsøgsbyggerier opført under programmet Proces- og Produktudvikling i Byggeriet (PPB). Dette program blev sat i gang i 1994 i et samarbejde mellem Erhvervsfremmestyrelsen og By- og Boligministeriet, nu sammenlagt til Erhvervs- og Boligstyrelsen. De 11 forsøgsbyggerier er almene boligbebyggelser spredt over hele Danmark og omfattende ca. 700 nybyggede boliger. I evalueringen er valgt at benytte evalueringstemaerne arkitektur, byggeteknik, indeklima, miljøpåvirkning, totaløkonomi og beboerundersøgelse (spørgeskemaer). Disse temaer anses for at være de vigtigste til bedømmelse af byggeriets kvalitet. Evalueringen er foretaget på baggrund af besigtigelser af bebyggelserne foretaget i perioden oktober 2000 til maj Evalueringsteamet er sammensat af ingeniører, arkitekter og kulturgeografer under ledelse af Wissenberg A/S, rådgivende ingeniører F.R.I. og Mangor & Nagel A/S, arkitektfirma. Temaerne arkitektur, byggeteknik og beboerundersøgelse er evalueret med afsæt i et begrebssæt og en typologi, der er opdelt i skalaerne bebyggelses- og boligtype samt by, bebyggelse, bygning, bolig og bygningsdel. Temaet arkitektur er evalueret af arkitekt M.A.A., lektor Peder Duelund Mortensens i samarbejde med arkitekt og journalist Susanne Ulrik og Mangor & Nagel A/S, arkitektfirma v/arkitekt M.A.A. Jacques Duelund Mortensen. Temaet byggeteknik er evalueret af Wissenberg A/S, rådgivende ingeniører F.R.I. v/max Kjellerup og Mangor & Nagel A/S, arkitektfirma v/arkitekt M.A.A. Jacques Duelund Mortensen. Temaet indeklima er evalueret af Wissenberg A/S, rådgivende ingeniører F.R.I. v/ Max Kjellerup. Temaerne miljøpåvirkning og totaløkonomi er evalueret af Wissenberg A/S, rådgivende ingeniører F.R.I. v/ole Lund. Temaet beboerundersøgelse er evalueret af Byfornyelse Danmark v/arkitekt M.A.A. Tenna Tychsen i samarbejde med kulturgeograf Jeanette Nygaard Madsen. For hver bebyggelse er udarbejdet en særlig rapport med et omfattende bilagsmateriale. På baggrund af disse 11 delrapporter er denne rapport udarbejdet. I alt har 4 konsortier (totalentreprenører) udført de 11 bebyggelser, 3 konsortier hver 3 bebyggelser og 1 konsortium 2 bebyggelser. Evalueringskonceptet er desuden tiltænkt en vigtig funktion i forbindelse med dokumentation og styring af udviklingsprojekter og forsøgsbyggerier i Projekt Hus. På længere sigt er det hensigten, at evalueringskonceptet skal opnå en mere generel anvendelse som et redskab for bygherrer, beboere og byggeriets parter i øvrigt, til at fastsætte og vurdere boligbebyggelsers standard og kvalitet. Som hjælp til udviklingen af evalueringskonceptet er anvendt diverse vejledninger og rapporter fra By og Byg (SBI). Evalueringerne i rapporterne om de enkelte bebyggelser er struktureret på tværs af faglige synsvinkler efter skalaerne by, bebyggelse, bygning, og bolig. Endvidere refereres til et typologisk begrebssæt, der skal tydeliggøre forskelle imellem forskellige bebyggelses- og boligformer. Den skalamæssige og typologiske tilgang danner udgangspunkt for vurdering af overensstemmelser eller modsætninger mellem valg af principper i byggeriernes udformning. Rapporten er struktureret i tre dele: En evalueringsdel, en vejledningsdel (anbefa-linger) og en bilagsdel. Evalueringsdelen følger temaopdelingen: Arkitektur, byggeteknik, indeklima, miljøpåvirkning, totaløkonomi og beboerundersøgelse, opdelt for hvert konsortium. Rækkefølgen for bebyggelserne følger opførelsestidspunktet, dvs. den først opførte bebyggelse kommer først osv. Herved er det muligt at vurdere, om der even- 4

5 tuelt er sket en udvikling af byggeriernes standard og kvalitet (der henvises til de resumerende oversigtsskemaer). Kommissoriet for evalueringen har været en faglig, nøgtern beskrivelse og vurdering af nutidigt, dansk, alment boligbyggeri. Hensigten har været, inden for de givne rammer at opnå en afbalanceret og nuanceret bedømmelse af byggeriernes standard og kvalitet. Det er altså alene produktet (byggerierne), der er evalueret. Procesforløbet (årsagerne til at forholdene er, som de er) ligger uden for evalueringens rammer. Forudsætninger og dokumentationsgrundlag for evalueringerne har været følgende: Diverse tegningsmateriale lydmålinger, drifts- og forbrugsoplysninger, 1-års svigteftersynsrapport, skema B og C besigtigelse af bebyggelserne besigtigelse af 2-3 boliger pr. bebyggelse. Til brug for registreringen og evalueringen er udviklet en række hjælpeskemaer, som kan findes i bilagsdelen i delrapporterne og uudfyldt i denne rapport. I vurderingsskemaerne er gennemført en kvalitetsvurdering, hvor niveau 1 er en lav kvalitet og niveau 5 en høj kvalitet. Efterfølgende er i hvert vurderingsskema udført en samlet verbal vurdering. Bilagsdelen i delrapporterne er relativt omfattende, og særligt interesserede vil i disse 11 rapporter have mulighed for at finde detailoplysninger om alle de berørte evalueringstemaer. Delrapporterne er sendt til udtalelse hos de enkelte konsortier, som dog ikke har haft kommentarer til rapporterne. En følgegruppe har bistået med idéer og konstruktiv kritik undervejs. I følgegruppen deltog Ib Steen Olsen, Bente Hammer og Hardy Madsen, Erhvervs- og Boligstyrelsen, Anne Beim, By og Byg og Keld Fuhr Pedersen, MANCON (formand for PPB-programmets monitoreringsgruppe). På evalueringsteamets vegne Max Kjellerup 5

6 2. Stamdata Konsortium: PPU Engelholm Allé, Høje-Taastrup Skelbækparken, Ølstykke Grønlykkeparken, Greve Beskrivelse: 79 almene boliger. Bygherre: Boligforeningen VIBO. Opførelsesår: 1995/1998. Konsortium: PPU: Arkitekt: Arkitektgruppen Aarhus Ingeniør: Rambøll Entreprenør: Højgaard & Schultz A/S. Besigtigelse, dato: Beskrivelse: 60 almene boliger Bygherre: Roskilde Boligselskab. Opførelsesår: 1997/1998. Konsortium: PPU: Arkitekt: Arkitektgruppen Aarhus Ingeniør: Rambøll Entreprenør: Højgaard & Schultz A/S Besigtigelse, dato: Beskrivelse: 60 ældreegnede almene boliger og 12 boliger for senildemente. Bygherre: Boligselskabet af 1961 Greve/Dansk Boligselskab S.m.b.a.. Opførelsesår: 1998/1999. Konsortium: PPU: Arkitekt: Arkitektgruppen Aarhus Ingeniør: Rambøll Entreprenør: Højgaard & Schultz A/S. Besigtigelse, dato: samt Konsortium: Casa Nova Marieparken, Hørsholm Thrigesvej, Herning Rugårdsvej, Odense Beskrivelse: 24 etageboliger og 12 rækkehusboliger. Bygherre: Hørsholm Almennyttige Boligselskab. Opførelsesår: 1998/1999. Konsortium: CASA NOVA: Arkitekt: Søren D. Schmidt ApS Ingeniør: Cowi A/S Entreprenør: Skanska Danmark A/S Besigtigelse, dato: Beskrivelse: 72 almene boliger. Bygherre: Boligselskabet Lejerbo. Opførelsesår: 1998/1999. Konsortium: CASA NOVA: Arkitekt: Nova 5 Arkitekter A/S Ingeniør: Cowi A/S Entreprenør: Skanska Danmark A/S Besigtigelse, dato: Beskrivelse: 24 familieboliger og 39 ungdomsboliger. Bygherre: Arbejdernes Boligforening. Opførelsesår: 1999/2000. Konsortium: CASA NOVA: Arkitekt: Nova 5 Arkitekter A/S Ingeniør: Cowi A/S Entreprenør: Skanska Danmark A/S Besigtigelse, dato:

7 Konsortium: Habitat Thygesmindevej, Fredericia Højgårdsvej, Haderslev Lillevangspark, Farum Beskrivelse: 50 almene boliger. Bygherre: Boligselskabet Futura v/dansk Boligselskab S.m.b.a.. Opførelsesår: 1996/1997. Konsortium: HABITAT: Arkitekt: Vilhelm Lauritzen A/S Ingeniør: Abrahamsen & Nielsen A/S. Ingeniør, VVS: Cenergia ApS Entreprenør: J & B Entreprise A/S Besigtigelse, dato: Beskrivelse: 40 almene boliger. Bygherre: Haderslev Boligselskab v/dansk Boligselskab S.m.b.a. Opførelsesår: 1997/1998. Konsortium: HABITAT: Arkitekt: Klemann M.A.A. Arkitektfirma ApS Ingeniør: Abrahamsen & Nielsen A/S Entreprenør: J & B Entreprise A/S Besigtigelse, dato: Beskrivelse: 67 almene boliger. Bygherre: Farumsødal Boligselskab v/dansk Boligselskab S.m.b.a.. Opførelsesår: 1998/1999. Konsortium: HABITAT: Arkitekt: Vilhelm Lauritzen A/S Ingeniør: Niras A/S og Cenergia ApS Entreprenør: J & B Entreprise A/S Besigtigelse, dato: Konsortium: Comfort House Egestrædet, Ballerup Ny Havnefront, Aalborg Beskrivelse: 40 almene boliger. Bygherre: Ballerup Ejendomsselskab v/kab. Opførelsesår: 1996/1997. Konsortium: COMFORT HOUSE: Boje Lundgaard & Lene Tranberg Ingeniør: Carl Bro Entreprenør: Rasmussen & Schiøtz A/S Besigtigelse, dato: Beskrivelse: 50 ældreboliger. Bygherre: Andelsboligforeningen Himmerland c/o Boligkontoret A.m.b.a. Aalborg. Opførelsesår: 1998/2000. Konsortium: COMFORT HOUSE: Boje Lundgaard & Lene Tranberg Ingeniør: Carl Bro Entreprenør: NCC Danmark A/S Byg. Besigtigelse, dato:

8 3. Resumé, oversigtsskemaer Resumé Generelt De 11 bebyggelser dækker næsten alle tænkelige bygningsformer fra 1-plans rækkehuse til etageejendomme med op til 5 etager, konstruktivt meget varierende, fra traditionelle betonelementbyggerier til forskellige typer af præfabrikerede lette elementer. Derfor er det vanskeligt at sammenligne de enkelte bebyggelser på alle områder. En sammenligning på baggrund af evalueringstemaerne arkitektur, byggeteknik, indeklima, miljøpåvirkning, totaløkonomi og beboerundersøgelse kan relativt nemt udføres for enkelte af temaerne, f.eks. miljøforhold og totaløkonomi, hvorimod evalueringstemaerne arkitektur og byggeteknik er vanskeligere at sammenligne indbyrdes på grund af de nævnte store forskelligheder. Derfor er det primært valgt at sammenligne byggerierne for hvert konsortium, fordi de enkelte konsortiers byggerier på nær ét konsortium er opført efter samme koncept. For at lette overblikket er dette gjort i skemaform og der henvises til efterfølgende resumerende afsnit, side 12 til 19. I resumeet er foretaget en vurdering på tværs af konsortierne for hvert evalueringstema. Det er indtrykket, at de evaluerede bebyggelser giver et billede af nutidig, dansk boligbyggeri med de styrker og svagheder, der nu engang er. Det vil sige, at de undersøgte bebyggelser ikke umiddelbart afviger med hensyn til standard og kvalitet i forhold til andre gennemførte almene boligbyggerier opført under samme vilkår. Eksempelvis har mangeludbedringen generelt ikke været mindre omfattende i de evaluerede bebyggelser i forhold til traditionelt boligbyggeri, hvilket evalueringsteamet ellers havde forventet. I forhold til de evaluerede bebyggelser er der registreret forhold, som bør løses bedre ved kommende byggeri. Disse forhold er beskrevet og samlet i kapital 10 Anbefalinger og gode råd. Resumerende vurdering på baggrund af evalueringstemaerne: Arkitektur Arkitektonisk afspejler bebyggelsesformerne generelt de stedlige, bymæssige eller landskabelige udgangspunkter, men med store forskelle i den konsekvens, hvormed udgangspunktet følges op - og dermed med store forskelle i bebyggelsernes arkitektoniske kvalitet. Bebyggelserne kan opdeles i 3 typer: Bymæssige typer med gade- og gårdrum, landskabelige typer med lineær og solorienteret bygningsstruktur og komplekse typer med funktionelt mere sammensatte rum mellem bygningerne. Bebyggelserne fra konsortiet Comfort House er klart bymæssige og følger dette udgangspunkt tydeligt op. Bebyggelserne fra konsortiet Habitat er klart landskabelige med stor konsekvens og nuancering i udformningen dog undtaget ungdomsboligerne i Haderslev. Bebyggelserne fra konsortierne PPU og Casa Nova er derimod af mere kompleks karakter og i svingende kvalitet: Nogle bebyggelser med stor tæthed og bymæssighed mangler klare og anvendelige byrum, og nogle tæt-lav bebyggelser mangler kvaliteter i landskabsrummene. Den manglende konsekvens i bebyggelsernes organisering fører til uoverskuelige og lange sti- og vejforløb, forholdsvis store belagte arealer og dårligt belyste og vanskeligt anvendelige friarealer. Det er vanskeligt at orientere sig i flere af bebyggelserne, der er uheldige sammenstød mellem friarealer af privat og fælles karakter, og udhuse begrænser udsynsmuligheder og solforhold, såvel på friarealer som i boliger. Byggeteknik Byggeteknisk repræsenterer de 11 bebyggelser den palet af konstruktioner og materialer, som i øjeblikket anvendes i dagens boligbyggeri. Herudover har to af konsortierne Casa Nova og Comfort House - udvidet paletten med nye byggetekniske principper, bl.a. omfattende etagehuse med bærende konstruktioner af træ og i stål. Set som helhed udtrykker de 11 registrerede bebyggelser byggeteknik og byggematerialer i kvalitet på normalt niveau. Bebyggelser opført af konsortierne Casa Nova og Comfort House skal i denne sammenhæng fremhæves for en gennemarbejdet byggeteknisk nytænkning og udvikling i forhold til normalt alment boligbyggeri, mens byggeriet Højgårdsvej i Haderslev, opført af konsortiet Habitat, modsvarer med low-cost løsninger af midlertidig karakter. 8

9 I flere af bebyggelserne blev der registreret svigt i form af manglende afvanding ved facader og indgangsdøre. Kravet om niveaufri adgang er ofte tilgodeset uden en tilfredsstillende byggeteknisk løsning. I de fleste af bebyggelserne er der anvendt badekabineløsninger i beton, som tilsyneladende giver stor sikkerhed for en ensartet, god kvalitet for dette byggeteknisk krævende rum. I boligernes indretning er materialevalget i de fleste bebyggelser nøgternt og fint, men detaljer som clipspaneler der ikke slutter tæt, og dårligt tilpassede indfatninger (specielt i samspil med savsmuldstapet) trækker niveauet ned. De tekniske installationer er generelt i god håndværksmæssig udførelse. I de byggerier, hvor der ikke er kældre, er der problemer med at fremføre forsyningsrør, så tilgængelighed og reparation kan udføres betryggende. Installationsskaktene i boliger er stort set i alle bebyggelser udført korrekt med adgang til inspektion fra et ikke vådt rum - typisk en entré. Derimod er der mange eksempler på en dårlig disponering af rørenes placering i skaktene, f.eks. hvor afløbsrøret (faldstamme) er placeret i front af skakt og besværliggør reparation af de mere sårbare rørinstallationer. Den udbredte brug af PEX-rørinstallationer giver uoverskuelige forhold i bunden af rørskaktene. På grund af de mange rør til radiatorer og brugsvandstapsteder, op til 20 PEX-rør pr. bolig er det stort set umuligt at opdage eventuelle utætheder og følgeskaderne kan være omfattende i boligen. En simpel måde at reducere antallet af PEX-rørtilslutninger i rørskakten er at benytte radiatorsystemer med lejlighedskreds og koblinger fra radiator til radiator. Herved reduceres antallet af PEXrørtilslutninger i skakten fra 10 stk. (med 5 radiatorer) til 2 stk. PEX-rørtilslutninger. Også afløbsinstallationen under køkkenvask er ofte utilfredsstillende udført, idet afløbsrør og vandlås ikke er trukket tilbage til bagvæg for derved at kunne udnytte den sparsomme skabsplads bedre. Vandinstallationerne er overvejende udført med et fornuftigt materialevalg (rustfri rør og PEX-rør). Wc erne er typisk 2-skyls (vandbesparende). Der er overvejende benyttet 1-grebs brusearmatur (vandbesparende). Et enkelt konsortium (PPU) anvender 2-grebs armaturer ved alle tapsteder (KV, HV og BR). Ca. halvdelen af konsortierne benytter 1-grebs armaturer til køkken- og håndvaske. Alt andet lige bør et 1-grebs armatur foretrækkes for at optimere mulighederne for vandbesparelser. Ventilationsaggregater til udsugning fra køkken og bad er i halvdelen af bebyggelserne anbragt i tilgængeligt tagrum. I den anden halvdel er benyttet udvendigt placerede tagventilatorer, som er besværlige at servicere og har en kortere levetid og kan give støj til omgivelserne. Kun i et enkelt byggeri (Lillevangspark) er forsøgt med varmegenvinding og indblæsning af forvarmet luft i opholdsstuer. El-installationerne er generelt i en rimelig udførelse i boligerne. I flere af bebyggelserne er de udvendige kabelskabe noget tilfældigt placeret og ikke i lod. Indeklima Alle boliger i bebyggelserne bedømmes som velventilerede og med et acceptabelt indeklima. Beboerne lægger vægt på et godt dagslys i boligen, og det er også en kvalitet med et oplukkeligt vindue i badeværelset. Herved kan sikres en effektiv udluftning og spares energi til belysning i dagtimerne. I flere af konsortiernes byggerier er der placeret friskluftventiler i side af vinduer og varmeafgiveren/radiatoren er placeret enten på tværvægge vinkelret på vinduer eller centralt på bagvæg. Herved opnås stor risiko for diskomfort, med træk og fodkulde til følge. Et andet problem, som er gennemgående i mange af bebyggelserne, er støjproblemer. Knirkende gulve i boligen, knirken og trinstøj fra overbo, støj fra trapper (indvendig/udvendig) hos nabo, støj fra lukning af yderdøre, som kan høres 5 boliger borte osv. Udover konstruktionsmæssige fejl er der tilsyneladende et misforhold mellem de lydmæssige krav i Bygningsreglementet og beboernes opfattelse af, hvad der er acceptabelt. I langt de fleste af bebyggelserne er der udarbejdet en rapport over lydmålinger for at eftervise, at Bygningsreglementets krav til luftlyd-isolation og trinlydniveau er overholdt. Resultaterne i samtlige rapporter viser, at kravene er overholdt. I en enkelt bebyggelse viste en kontrolmåling dog problemer med overholdelse af krav til trinlydsdæmpning. Uanset resultatet af de udførte målinger er det evalueringsteamets opfattelse, at lydforholdene ikke er tilfredsstillende i hovedparten af bebyggelserne, og at der er behov for en yderligere fokusering på dette område. 9

10 Miljøpåvirkning. Beregning af miljøpåvirkningen er udført på baggrund af en "livscyklusvurdering". Det er en metode til opgørelse af de samlede påvirkninger af miljøet, der knytter sig til en bygnings opførelse, levetid og bortskaffelse. Ved beregning af miljøeffekterne er anvendt UMIP-metoden, hvor man normaliserer og vægter de beregnede, potentielle miljøeffekter. Normaliseringen betyder, at man sætter de enkelte miljøeffekter i forhold til en reference. Eksempelvis er referencen for drivhuseffekt 8.7 tons CO 2, det svarer til den mængde CO 2, der i 1990 blev udledt pr. dansker. Vægtningen sker ved at multiplicere med en faktor, der udtrykker, hvor alvorlig den pågældende miljøeffekt er. For CO 2 er vægtningsfaktoren På denne måde omregnes miljøeffekter til enheden personækvivalenter. (PE) Der er beregnet en række miljøeffekter. Eksempelvis kan nævnes drivhuseffekt, forsuring, næringssaltbelastning, ressourceforbrug af brændsler og metaller, affaldsmængder m.v. Drivhuseffekten og varmeforbruget er udvalgt som sammenligningsparameter. Drivhuseffekten er valgt, fordi det er den bedst kendte, og der er formuleret en politisk målsætning om at reducere det danske bidrag med mindst 20% frem til år Varmeforbruget er valgt, fordi det er en væsentlig beregningsparameter, der ud over drivhuseffekten også har indflydelse på andre miljøeffekter og naturligvis brændselsforbruget. Sammenligningen mellem de enkelte bebyggelser viser, at der er stor spredning i drivhuseffekt og varmeforbrug. Der er dobbelt så stor forskel mellem bebyggelsen med den mindste og største drivhuseffekt og 2,5 ganges forskel mellem bebyggelsen med det mindste og største varmeforbrug. Der er ikke i sammenligningen taget hensyn til forskellen i de enkelte bygningers udformning. Det vil være sådan, at bebyggelser med relativ stor, udvendig overflade, for eksempel rækkehus- og andre tæt/lav bebyggelser, vil have et større varmeforbrug end et kompakt etagebyggeri med en relativ lille, udvendig overflade. Det er ikke uventet, at det er sammenfald mellem bebyggelserne, der har de største og mindste værdier for henholdsvis drivhuseffekt og varmeforbrug. I en bebyggelses levetid kommer over 80% af drivhuseffekten fra bebyggelsens driftsperiode. De resterende 20% stammer fra materialefremstilling, opførelse og bortskaffelse. Langt den overvejende del af en bebyggelses varmeforbrug dækkes ved afbrænding af fossile brændsler, hvor drivhusgasserne CO 2 og CO bl.a. udvikles. Bebyggelsen Thrigesvej i Herning, opført af konsortiet Casa Nova, har de mindste værdier for drivhuseffekt og varmeforbrug. Ifølge forsøgsprojektbeskrivelsen af Thrigesvej indgår energibesparende foranstaltninger ikke som et væsentlig element. Men ved brug af energiglas, ekstraisolering i forhold til bygningsregulativets krav samt en reducering af kuldebroer, er det alligevel lykkedes at reducere energiforbruget til opvarmning. Bebyggelsen Højgårdsvej i Haderslev, opført af konsortiet Habitat, er den bebyggelse, der har de største værdier. Det er en bebyggelse, hvor der ikke er gjort ekstraordinære foranstaltninger for at mindske miljøbelastningen. De 11 bebyggelser kan opdeles i bebyggelser, hvor der ikke er gjort ekstraordinære foranstaltninger for at mindske miljøbelastningen, og bebyggelser, hvor der er gjort ekstraordinære foranstaltninger. Bebyggelser, hvor der er gjort ekstraordinære foranstaltninger for at mindske miljøbelastningen: Marieparken, Hørsholm Thrigesvej, Herning Rugårdsvej, Odense Thygesmindevej, Fredericia Lillevangspark, Farum. Konsortium: Casa Nova Konsortium: Casa Nova Konsortium: Casa Nova Konsortium: Habitat Konsortium: Habitat Den gennemsnitlige CO 2 -belastning for disse bebyggelser er 3,53 PE. Bebyggelser, hvor der ikke er gjort ekstraordinære foranstaltninger for at mindske miljøbelastningen: Engelholm Allé, Høje Taastrup Skelbækparken, Ølstykke Konsortium: PPU Konsortium: PPU 10

11 Grønlykkeparken, Greve Højgårdsvej, Haderslev Egestrædet, Ballerup Ny Havnefront, Aalborg Konsortium: PPU Konsortium: Habitat Konsortium: Comfort House Konsortium: Comfort House Den gennemsnitlige CO 2 -belastning for disse bebyggelser er 4,51 PE. Sammenlignes de to kategorier ses det, at der er opnået over 20% reduktion af CO 2 -belastningen uden hensyn til de geometriske forskelle bygningerne imellem. Totaløkonomi. En totaløkonomisk vurdering dækker over en samlet opgørelse og vurdering af omkostningerne til opførelse, forvaltning, vedligeholdelse og drift af en bebyggelse. Ved vurdering af forvaltning, vedligeholdelse og drift anvendes en nuværdiberegning over en periode på 30 år. Det er en beregning, hvor man forestiller sig, at alle omkostninger til forvaltning, vedligeholdelse og drift i 30 år betales på én gang med den nuværende kroneværdi. Alt andet lige vil den laveste nuværdi være den økonomisk mest fordelagtige. De 11 evaluerede bebyggelser er opført af 4 konsortier, der hver især har afprøvet forskellige forsøgselementer i deres byggerier. For hver af de enkelte bebyggelser er udført en selvstændig rapport, hvor der også er udført en totaløkonomisk vurdering. Hertil er anvendt BY og BYGs edb-program Trambolin. Programmet indeholder en database med økonomiske erfaringstal for opførelse og drift af traditionelt, almennyttigt boligbyggeri i alle dele af landet, indsamlet i de seneste 15 år. Databasen er opbygget således, at der skelnes mellem tæt/lav- og etagebyggerier, og der er en opdeling mellem ungdoms-, ældre- og familieboliger. Den anvendte vurderingsmetode i delrapporterne består i at sammenholde bebyggelsernes totaløkonomi med erfaringstallene i databasen, der er repræsenteret ved et referencehus. Resultaterne af denne vurdering er refereret under afsnit 8, Totaløkonomi - Gennemgang af konsortierne og deres byggerier. I denne rapport er totaløkonomien for de enkelte konsortiers bebyggelser sammenlignet indbyrdes. Det er sket på den måde, at de enkelte byggeriers totaløkonomi inden for et konsortium er omregnet til en gennemsnitsværdi pr. m 2 for konsortiet, hvorefter der er foretaget en indbyrdes sammenligning. Derudover er de enkelte bebyggelser sammenlignet indbyrdes. Ved sammenligningerne indbyrdes tages der ikke hensyn til forskelle i bygningsgeometri, boligformer og geografisk placering. Ved sammenligning af konsortierne indbyrdes findes følgende: Nuværdi: Der er en forskel på ca. 2% mellem det konsortium, der har den mindste totaløkonomi pr. m 2, og det, der har den største. Det er bemærkelsesværdigt, da de enkelte konsortier i byggeteknisk og driftsmæssig henseende er meget forskellige. PPU har den mindste totaløkonomi og er den mest fordelagtige. Anskaffelsesomkostninger: Der er en forskel på ca. 6% mellem det konsortium, der har den mindste anskaffelsesomkostning pr. m 2, og det, der har den største. PPU har haft de mindste, gennemsnitlige anskaffelsesomkostninger. Driftsomkostninger: Der er en forskel på ca. 6% mellem det konsortium, der har den mindste nuværdi på driftsudgifterne pr. m 2, og det, der har den største. Habitat har den mindste værdi på nuværdien på de gennemsnitlige driftsudgifter. Ved sammenligning af de enkelte bebyggelser indbyrdes findes, at Thygesmindevej i Fredericia har den mindste nuværdi. Bebyggelsen har både de mindste anskaffelsesomkostninger og mindste driftsudgifter. Bebyggelsen er byggeteknisk karakteriseret som værende af høj kvalitet og må som sådan karakteriseres som et ganske vellykket forsøgsbyggeri. Højgårdsvej i Haderslev har den største nuværdi. Bebyggelsen har de næststørste anskaffelsesomkostninger og de største driftsudgifter. Denne bebyggelse er byggeteknisk karakteriseret som et low-cost byggeri med ringe kvalitet og må i den sammenhæng anses som knapt så vellykket. 11

12 Der er en forskel mellem mindste og største nuværdi på ca. 37%. Begge disse bebyggelser er opført af konsortiet Habitat. Beboerundersøgelser I de 11 evaluerede boligbebyggelser, opført af konsortierne PPU, Casa Nova, Habitat og Comfort House er der foretaget en beboerundersøgelse, der er gennemført via omdelte spørgeskemaer, som beboerne selv har skulle udfylde. Svarprocenten har generelt været omkring 50%, men for enkelte bebyggelser har den været højere og for en enkelt betydeligt lavere. Beboersammensætningen for de enkelte bebyggelser varierer meget, og dermed er der også forskellige krav til, hvilke behov en bolig skal opfylde. Endelig varierer motivationen og begrundelserne for at flytte til de pågældende bebyggelser fra byggeri til byggeri, ligesom der er forskel på, hvilke boligtyper beboerne tidligere kommer fra. Boligerne vurderes dermed på grundlag af nogle meget forskellige forudsætninger, og sammenligninger mellem de forskellige bebyggelser kan være vanskelig. Med disse forbehold i mente er det her forsøgt at uddrage nogle generelle forhold vedr. bebyggelserne. Disse vil i størst omfang omfatte de negative sider, så derfor skal der indledningsvis siges, at der generelt er stor tilfredshed med at bo i de 11 forskellige bebyggelser. Hovedparten af beboerne udtrykker tilfredshed og stor tilfredshed i forhold til de områder, der spørges til. Af generelle negative beboerudsagn i forhold til bebyggelserne kan peges på: Støj fra naboer, trinlyd, utilstrækkelig lydisolering. Den håndværksmæssige kvalitet er også et generelt ankepunkt, og går igen for alle bebyggelser på nær to. Manglende skabsplads og cykelparkering er også punkter, der påpeges af mange, og til dels parkeringsforhold for biler. Et forhold, der generelt deler beboerne i bebyggelserne, er gulvene. Det er bemærkelsesværdigt, at der er meget varierende holdninger på dette område; nogle beboere er meget tilfredse, andre er meget utilfredse. Der er åbenbart ikke enighed om, hvordan et gulv skal være. 12

13 Oversigtsskemaer Konsortium: PPU Engelholm Allé, Høje-Taastrup Skelbækparken, Ølstykke Grønlykkeparken, Greve Miljøpåvirkning Indeklima Byggeteknik Arkitektur Bebyggelse 3 stokke i tre etager samt et punkthus i 5 etager der sammen danner en U-formet karré. Almene 2 og 3 rums boliger med adgang via altangange og fra terræn. Altangange dårlige til udeophold pga. begrænset plads. Arkitektonisk kvalitet som helhed af normal standard. Oplevelsesrigt haveanlæg med tiltalende detaljering. Konstruktivt system med bærende betonelementer og søjler. Mange støbefejl i betonelementer. Facader af tegl, tag af eternitskifer, værn af stål, vinduer af træ alt i en normal kvalitet. De tekniske installationer er generelt i god håndværksmæssig udførelse. Hovedforsyningsrør i tagrum er ikke en ideel placering med hensyn til risiko for følgeskader på grund af eventuelle utætheder m.v. Installationsskakte og adgangsforhold hertil kunne være udført mere hensigtsmæssigt Velventilerede boliger. Spalteventiler i side af vindue (i midten, lodret) hvilket giver risiko for træk. Forstærkes af at radiatorer ikke er placeret under vinduer. Rumføler i boligen til radiatoranlægget giver utilstrækkelig varmeforsyning i sekundære opholdsrum. Ingen ekstraordinære foranstaltninger. Miljøbelastningen ligger tæt på referencen Grønlykkeparken. Udvalgte miljøpåvirkn./m 2 : Varmeforbrug: kwh (Opgivet for 80 år) Drivhuseffekt: 4.21x10-3 PE 8 korte blokke i 2 etager med 3-4 boliger på hver etage. Almene boliger med 2, 3 og 4 rum. Boliger virker mørke. Bebyggelsens organisering virker tilfældig og svær at opfatte. Arkitektonisk kvalitet som helhed under middel. Haveanlæg med en enkel detaljering. Skure for affald enkelt udført af træ. Bærende facader og lejlighedsskel i letbeton. Etagedæk af beton. Facader af tegl og facadeplade, trapper af stål, vinduer af træ overordnet i normal kvalitet men med mange fejl. De tekniske installationer er generelt i god håndværksmæssig udførelse. Det er utilfredsstillende med hovedforsyningsrør i et svært tilgængeligt tagrum med adgang fra en bolig. Enkelte skakte er ikke tilgængelige og brug af vakuumventiler på afløbssystemet bør undgås. Velventilerede boliger. Spalteventiler, fortrinsvis i side af vindue (i midten, lodret) hvilket giver risiko for træk. Radiatorer er ikke alle steder placeret under vinduer hvilket kan forårsage kuldenedfald, bl.a. ved hjørnevindue. Dagslysforholdene kunne være bedre. Ingen ekstraordinære foranstaltninger. Miljøbelastningen ligger tæt på referencen Grønlykkeparken. Udvalgte miljøpåvirkn./m 2 : Varmeforbrug: 9760 kwh (Opgivet for 80 år) Drivhuseffekt: 4.08x10-3 PE 2 gårdrumsbebyggelser med altangang hver sammensat af en fritliggende længe og en U- formet bygning. Handicapegnede boliger med 2 og 3 rum. Enkel stilfærdig arkitektur. Arkitektonisk kvalitet som helhed normal. Enkelt udført belægning og beplantning. Skure for affald er af træ og er dårligt udført. Bærende hovedskillerum og etagedæk i beton. Facader af tegl, tag af betontegl, altaner af stål, vinduer af træ - alt i en normal god kvalitet. De tekniske installationer er generelt i god håndværksmæssig udførelse. Hovedforsyningsrør i tagrum er ikke en ideel placering med hensyn til risiko for følgeska-der på grund af eventuelle utætheder m.v. Installationsskakte og adgangsforhold hertil kunne være udført mere hensigtsmæssigt. Velventilerede boliger. Spalteventiler i side af vindue (i midten, lodret) giver risiko for træk hvilket forstærkes af at radiatorer ikke er placeret under vinduer. Gode dagslysforhold. Ingen ekstraordinære foranstaltninger. Grønlykkeparken er valgt som reference for PPU. Udvalgte miljøpåvirkn./m 2 : Varmeforbrug: kwh (Opgivet for 80 år) Drivhuseffekt: 4.39x10-3 PE 13

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Appendiks A Cases 1 RenovActive Foto: Velux A/S. Billedet viser projektet før / efter renoveringen. Generelle oplysninger Navn RenovActive Bygningstype Tæt-lav to etageres rækkehus Oprindelig opført 1923

Læs mere

PPB-evaluering af standard og kvalitet

PPB-evaluering af standard og kvalitet PPB-evaluering af standard og kvalitet Boligbebyggelsen Engelholm Allé, Høje-Taastrup Rapport nr. 2 Januar 2003 Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerup Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 46

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem 10 Ventilation Ventilation af badeværelser i afd. 1 sker via naturligt aftræk og oplukkeligt vindue, og opfylder hermed ikke krav i BR. Ventilation af boliger afd. 2-3 sker via centralt udsugningsanlæg.

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien)

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien) 3. september 2009 Bilag 1 til indstilling Boligpakke 1 - Støtte til nybyggeri af almene familie- og plejeboliger på Grøndalsvænge Allé - Redegørelse for projekt, arkitektur og planlægning. Sagsnr. 2009-291147

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales 1 2 3 Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales nærmere i tæt samarbejde mellem Domea og kommunen. Ved denne fordeling,

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A.

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A. Punkt 8. Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) - 175 ungdomsboliger - skema A. 2012-50176. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

HEIMDALSPARKEN

HEIMDALSPARKEN FOLKESKOLE HANDELSSKOLE HHX HTX TEKNISKSKOLE HEIMDALSPARKEN 151-171 KØBMAND BØRNEHAVE MV. GYMNASIUM STX FOLKESKOLE PELJEHJEM MV. HOLSTEBO CENTRUM KIRKE OVERSIGTSKORT - Heimdalsparken er centralt beliggende

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger STRADLODSHUS 93 moderne familieboliger 2. revideret udgave 10. oktober 2013 Strandlodhus Beliggende Lergravsvej 50 og 51A /, 19 og 59, matr. nr. 177, Sundbyøster, København Der tages forbehold for fejl

Læs mere

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse.

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse. SIDE 1 AF 6 Adresse: Strandlyst 27 Postnr./by: Resultat 7830 Vinderup BBR-nr.: 661-187714-001 Energikonsulent: Lars Højris Nielsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Ullerødparken i Hillerød. Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri

Ullerødparken i Hillerød. Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri Ullerødparken i Hillerød Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri - en artikel fra Byggeri 7-2009 Ullerødparken i Hillerød: Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri Et kig gennem en boliggade med de høje

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

Velkommen til Flintholmgård

Velkommen til Flintholmgård Flintholmgård 2 Velkommen til Flintholmgård din ramme om et aktivt byliv Flintholmgård er 42 anderledes familieboliger beliggende centralt på Frederiksberg i det nye bykvarter omkring Flintholm Station.

Læs mere

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Scoresbysundvej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-603107 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger.

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger. Vedrørende: Prioritering af nye almene boliger Sagsnavn: Prioritering af nye almene boliger 2013 Sagsnummer: 03.02.13-G01-1-13 Skrevet af: Mette Krog-Jensen E-mail: mette.krog-jensen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger 4. revideret udgave 21. maj 2014 Strandlodhus Beliggende Lergravsvej 50 og 51A /Strandlodsvej 17, 19 og 59, matr. nr. 177, Sundbyøster, København Der tages forbehold

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

RENOVERING AF RÆKKEHUS. Amdi Worm Teknologisk Institut ACTIVE HOUSE EVALUERING

RENOVERING AF RÆKKEHUS. Amdi Worm Teknologisk Institut ACTIVE HOUSE EVALUERING RENOVERING AF RÆKKEHUS ACTIVE HOUSE Amdi Worm Teknologisk Institut EVALUERING 0 Indholdsfortegnelse Active House radar, evaluering... 2 Introduktion... 2 Radar resultater... 2 Beskrivelse af rækkehuset

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Gammelbro 60 7190 Billund Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. marts 2013 Til den 4. marts 2023. Energimærkningsnummer 310027953 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Komfort Husene i Skibet

Komfort Husene i Skibet Komfort Husene i Skibet 27. oktober 2008 Susanne Højholt Saint-Gobain Isover a/s Indhold Projektet Byggeriet Passivhus-konceptet Komfort Udfordringer Tre eksempler Renovering Domea Komfort Husene er ét

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE Aarhus Kommune september 2016 1 LOKALER I KÆLDRE Der er interesse for at omdanne lokaler i kældre i eksisterende etageejendomme til beboelse. Men hvor det ofte er praktisk

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

BILAG 1 partnerskaber

BILAG 1 partnerskaber BILAG 1 partnerskaber indhold: Kort beskrivelse af fem konceptoplæg fra de almene boligorganisationer 1/ Generationernes Byhus KAB / 3B 2/ Småt og Smart - Almene Storbyboliger Lejerbo / fsb / AAB 3/ Blandede

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Nye boliger til leje i efteråret 2013

Nye boliger til leje i efteråret 2013 Nye boliger til leje i efteråret 2013 Lykkegårdshave 1-77 39 nye rækkehuse i udkanten af Kolding med ekstremt lave forbrugsudgifter Kontakt os: Telefon: 38 12 14 35 Email: Kolding@lejerbo.dk Pakhustorvet

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-058763-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkeparken 228B 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-043 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1 ARKITEKTTEGNET TRÆHUS Lavenergiklasse 1 INDHOLD Bemærk: De viste illutrationer er fra andre huse, og kan afvige fra det tilbudte projekt. BESKRIVELSE IDÉ 3 STUEPLAN OG 1 SALSPLAN 4 BESKRIVELSE 5 FACADER

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012 TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012 TRYLLESKOV STRAND Trylleskov Strand er en ny bydel med op til 700 boliger, samt arealer

Læs mere

Ørum Torv. Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012

Ørum Torv. Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012 Ørum Torv Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012 s 2 Ørum Torv Skole Randers Viborg Ørum Torv Ørum Torv Boligselskabet Sct. Jørgen har udviklet Ørum Torv med hensigten om at skabe

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB DATO: 16.09.2015 Rådhusparken Allerød: Rådhusparken ligger på Rådhusvej mellem Allerød Rådhus og Allerød St på den tidligere Rådhusgrund.

Læs mere

EGÅ/RISSKOV v/ansv. indehaver Annette Rønne Statsaut. ejendomsmægler Center Øst - Egå Havvej 2, 8250 Egå SKÆRGÅRDSPARKEN. Tlf. 86222222 - egaa@home.

EGÅ/RISSKOV v/ansv. indehaver Annette Rønne Statsaut. ejendomsmægler Center Øst - Egå Havvej 2, 8250 Egå SKÆRGÅRDSPARKEN. Tlf. 86222222 - egaa@home. SKÆRGÅRDSPARKEN Læs mere om boligerne i projektet. Få en oversigt over priser og se hvilke boliger, der er ledige, og hvilke der er solgte. Se de materialer der er valgt til byggeriet, og få mere information

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jacob Hansens Vej 51 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-293271 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SUNDHOLM SYD UDLEJNINGSMATERIALE

SUNDHOLM SYD UDLEJNINGSMATERIALE SUNDHOLM SYD UDLEJNINGSMATERIALE Amagerfælledvej SUNDHOLM SYD / UDLEJNINGSMATERIALE Et urbant landskab Sundholm Syd ligger i den nordlige ende af Amager med kun10 minutters cykelafstand til Rådhuspladsen.

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

Teglbohusene. Nye rækkehuse i Hedehusene

Teglbohusene. Nye rækkehuse i Hedehusene Teglbohusene Nye rækkehuse i Hedehusene Afdeling 924-0 Lejerbo Høje Taastrup Forvaltningsgruppe Storkøbenhavn 7 nye boliger i toetages rækkehuse med sydvestvendte altaner og terrasser Gammel Køge Landevej

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere