PPB-evaluering af standard og kvalitet. i 11 almene boligbebyggelser opført af konsortierne PPU, Casa Nova, Habitat og Comfort House PPU.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PPB-evaluering af standard og kvalitet. i 11 almene boligbebyggelser opført af konsortierne PPU, Casa Nova, Habitat og Comfort House PPU."

Transkript

1 PPU Engelholm Allé, Høje-Taastrup Skelbækparken, Ølstykke Grønlykkeparken, Greve Casa Nova Marieparken, Hørsholm Thrigesvej, Herning Rugårdsvej, Odense Habitat Thygesmindevej, Fredericia Højgårdsvej, Haderslev Lillevangspark, Farum Comfort House Egestrædet, Ballerup Ny Havnefront, Aalborg PPB-evaluering af standard og kvalitet i 11 almene boligbebyggelser opført af konsortierne PPU, Casa Nova, Habitat og Comfort House Sammenfattet rapport Januar

2 Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerup Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Evalueringsteamet er sammensat af: Wissenberg A/S, rådgivende ingeniører F.R.I v/max Kjellerup (projektleder) og Ole Lund. Evalueringstemaerne: Byggeteknik, indeklima, miljøpåvirkning og totaløkonomi. Mangor & Nagel A/S, arkitektfirma v/arkitekt MAA Jacques Duelund Mortensen. Evalueringstemaerne: Arkitektur og byggeteknik. Peder Duelund Mortensen, arkitekt MAA, lektor. Evalueringstemaet: Arkitektur. Susanne Ulrik, journalist og arkitekt MAA. Evalueringstemaet: Arkitektur. Byfornyelse Danmark v/tenna Tychsen, arkitekt MAA og Jeanette Nygaard Madsen, kulturgeograf. Evalueringstemaet: Beboerundersøgelse. Ingemansson, rådgivende ingeniører. Evalueringstemaet: Indeklima (akustik). Januar

3 Sammenfatning af evaluering af standard og kvalitet i 11 PPB-byggerier Evalueringsteam: Wissenberg A/S, rådgivende ingeniører F.R.I. - Mangor & Nagel A/S, arkitektfirma - Byfornyelse Danmark Ingemansson, akustik Arkitekt MAA, lektor Peder Duelund Mortensen - Arkitekt og journalist Susanne Ulrik Indhold Side 1. Forord Stamdata Resumé, oversigtsskemaer Arkitektur Byggeteknik Indeklima Miljøpåvirkning Totaløkonomi Beboerundersøgelser Anbefalinger og gode råd Bilag

4 1. Forord Med baggrund i By & Byg s vejledning til evaluering af standard og kvalitet er der skabt en model til at gennemføre en ensartet vurdering af opførte boligbyggeriers standard og kvalitet. Denne rapport er resultatet af en evaluering af standard og kvalitet, gennemført i 11 forsøgsbyggerier opført under programmet Proces- og Produktudvikling i Byggeriet (PPB). Dette program blev sat i gang i 1994 i et samarbejde mellem Erhvervsfremmestyrelsen og By- og Boligministeriet, nu sammenlagt til Erhvervs- og Boligstyrelsen. De 11 forsøgsbyggerier er almene boligbebyggelser spredt over hele Danmark og omfattende ca. 700 nybyggede boliger. I evalueringen er valgt at benytte evalueringstemaerne arkitektur, byggeteknik, indeklima, miljøpåvirkning, totaløkonomi og beboerundersøgelse (spørgeskemaer). Disse temaer anses for at være de vigtigste til bedømmelse af byggeriets kvalitet. Evalueringen er foretaget på baggrund af besigtigelser af bebyggelserne foretaget i perioden oktober 2000 til maj Evalueringsteamet er sammensat af ingeniører, arkitekter og kulturgeografer under ledelse af Wissenberg A/S, rådgivende ingeniører F.R.I. og Mangor & Nagel A/S, arkitektfirma. Temaerne arkitektur, byggeteknik og beboerundersøgelse er evalueret med afsæt i et begrebssæt og en typologi, der er opdelt i skalaerne bebyggelses- og boligtype samt by, bebyggelse, bygning, bolig og bygningsdel. Temaet arkitektur er evalueret af arkitekt M.A.A., lektor Peder Duelund Mortensens i samarbejde med arkitekt og journalist Susanne Ulrik og Mangor & Nagel A/S, arkitektfirma v/arkitekt M.A.A. Jacques Duelund Mortensen. Temaet byggeteknik er evalueret af Wissenberg A/S, rådgivende ingeniører F.R.I. v/max Kjellerup og Mangor & Nagel A/S, arkitektfirma v/arkitekt M.A.A. Jacques Duelund Mortensen. Temaet indeklima er evalueret af Wissenberg A/S, rådgivende ingeniører F.R.I. v/ Max Kjellerup. Temaerne miljøpåvirkning og totaløkonomi er evalueret af Wissenberg A/S, rådgivende ingeniører F.R.I. v/ole Lund. Temaet beboerundersøgelse er evalueret af Byfornyelse Danmark v/arkitekt M.A.A. Tenna Tychsen i samarbejde med kulturgeograf Jeanette Nygaard Madsen. For hver bebyggelse er udarbejdet en særlig rapport med et omfattende bilagsmateriale. På baggrund af disse 11 delrapporter er denne rapport udarbejdet. I alt har 4 konsortier (totalentreprenører) udført de 11 bebyggelser, 3 konsortier hver 3 bebyggelser og 1 konsortium 2 bebyggelser. Evalueringskonceptet er desuden tiltænkt en vigtig funktion i forbindelse med dokumentation og styring af udviklingsprojekter og forsøgsbyggerier i Projekt Hus. På længere sigt er det hensigten, at evalueringskonceptet skal opnå en mere generel anvendelse som et redskab for bygherrer, beboere og byggeriets parter i øvrigt, til at fastsætte og vurdere boligbebyggelsers standard og kvalitet. Som hjælp til udviklingen af evalueringskonceptet er anvendt diverse vejledninger og rapporter fra By og Byg (SBI). Evalueringerne i rapporterne om de enkelte bebyggelser er struktureret på tværs af faglige synsvinkler efter skalaerne by, bebyggelse, bygning, og bolig. Endvidere refereres til et typologisk begrebssæt, der skal tydeliggøre forskelle imellem forskellige bebyggelses- og boligformer. Den skalamæssige og typologiske tilgang danner udgangspunkt for vurdering af overensstemmelser eller modsætninger mellem valg af principper i byggeriernes udformning. Rapporten er struktureret i tre dele: En evalueringsdel, en vejledningsdel (anbefa-linger) og en bilagsdel. Evalueringsdelen følger temaopdelingen: Arkitektur, byggeteknik, indeklima, miljøpåvirkning, totaløkonomi og beboerundersøgelse, opdelt for hvert konsortium. Rækkefølgen for bebyggelserne følger opførelsestidspunktet, dvs. den først opførte bebyggelse kommer først osv. Herved er det muligt at vurdere, om der even- 4

5 tuelt er sket en udvikling af byggeriernes standard og kvalitet (der henvises til de resumerende oversigtsskemaer). Kommissoriet for evalueringen har været en faglig, nøgtern beskrivelse og vurdering af nutidigt, dansk, alment boligbyggeri. Hensigten har været, inden for de givne rammer at opnå en afbalanceret og nuanceret bedømmelse af byggeriernes standard og kvalitet. Det er altså alene produktet (byggerierne), der er evalueret. Procesforløbet (årsagerne til at forholdene er, som de er) ligger uden for evalueringens rammer. Forudsætninger og dokumentationsgrundlag for evalueringerne har været følgende: Diverse tegningsmateriale lydmålinger, drifts- og forbrugsoplysninger, 1-års svigteftersynsrapport, skema B og C besigtigelse af bebyggelserne besigtigelse af 2-3 boliger pr. bebyggelse. Til brug for registreringen og evalueringen er udviklet en række hjælpeskemaer, som kan findes i bilagsdelen i delrapporterne og uudfyldt i denne rapport. I vurderingsskemaerne er gennemført en kvalitetsvurdering, hvor niveau 1 er en lav kvalitet og niveau 5 en høj kvalitet. Efterfølgende er i hvert vurderingsskema udført en samlet verbal vurdering. Bilagsdelen i delrapporterne er relativt omfattende, og særligt interesserede vil i disse 11 rapporter have mulighed for at finde detailoplysninger om alle de berørte evalueringstemaer. Delrapporterne er sendt til udtalelse hos de enkelte konsortier, som dog ikke har haft kommentarer til rapporterne. En følgegruppe har bistået med idéer og konstruktiv kritik undervejs. I følgegruppen deltog Ib Steen Olsen, Bente Hammer og Hardy Madsen, Erhvervs- og Boligstyrelsen, Anne Beim, By og Byg og Keld Fuhr Pedersen, MANCON (formand for PPB-programmets monitoreringsgruppe). På evalueringsteamets vegne Max Kjellerup 5

6 2. Stamdata Konsortium: PPU Engelholm Allé, Høje-Taastrup Skelbækparken, Ølstykke Grønlykkeparken, Greve Beskrivelse: 79 almene boliger. Bygherre: Boligforeningen VIBO. Opførelsesår: 1995/1998. Konsortium: PPU: Arkitekt: Arkitektgruppen Aarhus Ingeniør: Rambøll Entreprenør: Højgaard & Schultz A/S. Besigtigelse, dato: Beskrivelse: 60 almene boliger Bygherre: Roskilde Boligselskab. Opførelsesår: 1997/1998. Konsortium: PPU: Arkitekt: Arkitektgruppen Aarhus Ingeniør: Rambøll Entreprenør: Højgaard & Schultz A/S Besigtigelse, dato: Beskrivelse: 60 ældreegnede almene boliger og 12 boliger for senildemente. Bygherre: Boligselskabet af 1961 Greve/Dansk Boligselskab S.m.b.a.. Opførelsesår: 1998/1999. Konsortium: PPU: Arkitekt: Arkitektgruppen Aarhus Ingeniør: Rambøll Entreprenør: Højgaard & Schultz A/S. Besigtigelse, dato: samt Konsortium: Casa Nova Marieparken, Hørsholm Thrigesvej, Herning Rugårdsvej, Odense Beskrivelse: 24 etageboliger og 12 rækkehusboliger. Bygherre: Hørsholm Almennyttige Boligselskab. Opførelsesår: 1998/1999. Konsortium: CASA NOVA: Arkitekt: Søren D. Schmidt ApS Ingeniør: Cowi A/S Entreprenør: Skanska Danmark A/S Besigtigelse, dato: Beskrivelse: 72 almene boliger. Bygherre: Boligselskabet Lejerbo. Opførelsesår: 1998/1999. Konsortium: CASA NOVA: Arkitekt: Nova 5 Arkitekter A/S Ingeniør: Cowi A/S Entreprenør: Skanska Danmark A/S Besigtigelse, dato: Beskrivelse: 24 familieboliger og 39 ungdomsboliger. Bygherre: Arbejdernes Boligforening. Opførelsesår: 1999/2000. Konsortium: CASA NOVA: Arkitekt: Nova 5 Arkitekter A/S Ingeniør: Cowi A/S Entreprenør: Skanska Danmark A/S Besigtigelse, dato:

7 Konsortium: Habitat Thygesmindevej, Fredericia Højgårdsvej, Haderslev Lillevangspark, Farum Beskrivelse: 50 almene boliger. Bygherre: Boligselskabet Futura v/dansk Boligselskab S.m.b.a.. Opførelsesår: 1996/1997. Konsortium: HABITAT: Arkitekt: Vilhelm Lauritzen A/S Ingeniør: Abrahamsen & Nielsen A/S. Ingeniør, VVS: Cenergia ApS Entreprenør: J & B Entreprise A/S Besigtigelse, dato: Beskrivelse: 40 almene boliger. Bygherre: Haderslev Boligselskab v/dansk Boligselskab S.m.b.a. Opførelsesår: 1997/1998. Konsortium: HABITAT: Arkitekt: Klemann M.A.A. Arkitektfirma ApS Ingeniør: Abrahamsen & Nielsen A/S Entreprenør: J & B Entreprise A/S Besigtigelse, dato: Beskrivelse: 67 almene boliger. Bygherre: Farumsødal Boligselskab v/dansk Boligselskab S.m.b.a.. Opførelsesår: 1998/1999. Konsortium: HABITAT: Arkitekt: Vilhelm Lauritzen A/S Ingeniør: Niras A/S og Cenergia ApS Entreprenør: J & B Entreprise A/S Besigtigelse, dato: Konsortium: Comfort House Egestrædet, Ballerup Ny Havnefront, Aalborg Beskrivelse: 40 almene boliger. Bygherre: Ballerup Ejendomsselskab v/kab. Opførelsesår: 1996/1997. Konsortium: COMFORT HOUSE: Boje Lundgaard & Lene Tranberg Ingeniør: Carl Bro Entreprenør: Rasmussen & Schiøtz A/S Besigtigelse, dato: Beskrivelse: 50 ældreboliger. Bygherre: Andelsboligforeningen Himmerland c/o Boligkontoret A.m.b.a. Aalborg. Opførelsesår: 1998/2000. Konsortium: COMFORT HOUSE: Boje Lundgaard & Lene Tranberg Ingeniør: Carl Bro Entreprenør: NCC Danmark A/S Byg. Besigtigelse, dato:

8 3. Resumé, oversigtsskemaer Resumé Generelt De 11 bebyggelser dækker næsten alle tænkelige bygningsformer fra 1-plans rækkehuse til etageejendomme med op til 5 etager, konstruktivt meget varierende, fra traditionelle betonelementbyggerier til forskellige typer af præfabrikerede lette elementer. Derfor er det vanskeligt at sammenligne de enkelte bebyggelser på alle områder. En sammenligning på baggrund af evalueringstemaerne arkitektur, byggeteknik, indeklima, miljøpåvirkning, totaløkonomi og beboerundersøgelse kan relativt nemt udføres for enkelte af temaerne, f.eks. miljøforhold og totaløkonomi, hvorimod evalueringstemaerne arkitektur og byggeteknik er vanskeligere at sammenligne indbyrdes på grund af de nævnte store forskelligheder. Derfor er det primært valgt at sammenligne byggerierne for hvert konsortium, fordi de enkelte konsortiers byggerier på nær ét konsortium er opført efter samme koncept. For at lette overblikket er dette gjort i skemaform og der henvises til efterfølgende resumerende afsnit, side 12 til 19. I resumeet er foretaget en vurdering på tværs af konsortierne for hvert evalueringstema. Det er indtrykket, at de evaluerede bebyggelser giver et billede af nutidig, dansk boligbyggeri med de styrker og svagheder, der nu engang er. Det vil sige, at de undersøgte bebyggelser ikke umiddelbart afviger med hensyn til standard og kvalitet i forhold til andre gennemførte almene boligbyggerier opført under samme vilkår. Eksempelvis har mangeludbedringen generelt ikke været mindre omfattende i de evaluerede bebyggelser i forhold til traditionelt boligbyggeri, hvilket evalueringsteamet ellers havde forventet. I forhold til de evaluerede bebyggelser er der registreret forhold, som bør løses bedre ved kommende byggeri. Disse forhold er beskrevet og samlet i kapital 10 Anbefalinger og gode råd. Resumerende vurdering på baggrund af evalueringstemaerne: Arkitektur Arkitektonisk afspejler bebyggelsesformerne generelt de stedlige, bymæssige eller landskabelige udgangspunkter, men med store forskelle i den konsekvens, hvormed udgangspunktet følges op - og dermed med store forskelle i bebyggelsernes arkitektoniske kvalitet. Bebyggelserne kan opdeles i 3 typer: Bymæssige typer med gade- og gårdrum, landskabelige typer med lineær og solorienteret bygningsstruktur og komplekse typer med funktionelt mere sammensatte rum mellem bygningerne. Bebyggelserne fra konsortiet Comfort House er klart bymæssige og følger dette udgangspunkt tydeligt op. Bebyggelserne fra konsortiet Habitat er klart landskabelige med stor konsekvens og nuancering i udformningen dog undtaget ungdomsboligerne i Haderslev. Bebyggelserne fra konsortierne PPU og Casa Nova er derimod af mere kompleks karakter og i svingende kvalitet: Nogle bebyggelser med stor tæthed og bymæssighed mangler klare og anvendelige byrum, og nogle tæt-lav bebyggelser mangler kvaliteter i landskabsrummene. Den manglende konsekvens i bebyggelsernes organisering fører til uoverskuelige og lange sti- og vejforløb, forholdsvis store belagte arealer og dårligt belyste og vanskeligt anvendelige friarealer. Det er vanskeligt at orientere sig i flere af bebyggelserne, der er uheldige sammenstød mellem friarealer af privat og fælles karakter, og udhuse begrænser udsynsmuligheder og solforhold, såvel på friarealer som i boliger. Byggeteknik Byggeteknisk repræsenterer de 11 bebyggelser den palet af konstruktioner og materialer, som i øjeblikket anvendes i dagens boligbyggeri. Herudover har to af konsortierne Casa Nova og Comfort House - udvidet paletten med nye byggetekniske principper, bl.a. omfattende etagehuse med bærende konstruktioner af træ og i stål. Set som helhed udtrykker de 11 registrerede bebyggelser byggeteknik og byggematerialer i kvalitet på normalt niveau. Bebyggelser opført af konsortierne Casa Nova og Comfort House skal i denne sammenhæng fremhæves for en gennemarbejdet byggeteknisk nytænkning og udvikling i forhold til normalt alment boligbyggeri, mens byggeriet Højgårdsvej i Haderslev, opført af konsortiet Habitat, modsvarer med low-cost løsninger af midlertidig karakter. 8

9 I flere af bebyggelserne blev der registreret svigt i form af manglende afvanding ved facader og indgangsdøre. Kravet om niveaufri adgang er ofte tilgodeset uden en tilfredsstillende byggeteknisk løsning. I de fleste af bebyggelserne er der anvendt badekabineløsninger i beton, som tilsyneladende giver stor sikkerhed for en ensartet, god kvalitet for dette byggeteknisk krævende rum. I boligernes indretning er materialevalget i de fleste bebyggelser nøgternt og fint, men detaljer som clipspaneler der ikke slutter tæt, og dårligt tilpassede indfatninger (specielt i samspil med savsmuldstapet) trækker niveauet ned. De tekniske installationer er generelt i god håndværksmæssig udførelse. I de byggerier, hvor der ikke er kældre, er der problemer med at fremføre forsyningsrør, så tilgængelighed og reparation kan udføres betryggende. Installationsskaktene i boliger er stort set i alle bebyggelser udført korrekt med adgang til inspektion fra et ikke vådt rum - typisk en entré. Derimod er der mange eksempler på en dårlig disponering af rørenes placering i skaktene, f.eks. hvor afløbsrøret (faldstamme) er placeret i front af skakt og besværliggør reparation af de mere sårbare rørinstallationer. Den udbredte brug af PEX-rørinstallationer giver uoverskuelige forhold i bunden af rørskaktene. På grund af de mange rør til radiatorer og brugsvandstapsteder, op til 20 PEX-rør pr. bolig er det stort set umuligt at opdage eventuelle utætheder og følgeskaderne kan være omfattende i boligen. En simpel måde at reducere antallet af PEX-rørtilslutninger i rørskakten er at benytte radiatorsystemer med lejlighedskreds og koblinger fra radiator til radiator. Herved reduceres antallet af PEXrørtilslutninger i skakten fra 10 stk. (med 5 radiatorer) til 2 stk. PEX-rørtilslutninger. Også afløbsinstallationen under køkkenvask er ofte utilfredsstillende udført, idet afløbsrør og vandlås ikke er trukket tilbage til bagvæg for derved at kunne udnytte den sparsomme skabsplads bedre. Vandinstallationerne er overvejende udført med et fornuftigt materialevalg (rustfri rør og PEX-rør). Wc erne er typisk 2-skyls (vandbesparende). Der er overvejende benyttet 1-grebs brusearmatur (vandbesparende). Et enkelt konsortium (PPU) anvender 2-grebs armaturer ved alle tapsteder (KV, HV og BR). Ca. halvdelen af konsortierne benytter 1-grebs armaturer til køkken- og håndvaske. Alt andet lige bør et 1-grebs armatur foretrækkes for at optimere mulighederne for vandbesparelser. Ventilationsaggregater til udsugning fra køkken og bad er i halvdelen af bebyggelserne anbragt i tilgængeligt tagrum. I den anden halvdel er benyttet udvendigt placerede tagventilatorer, som er besværlige at servicere og har en kortere levetid og kan give støj til omgivelserne. Kun i et enkelt byggeri (Lillevangspark) er forsøgt med varmegenvinding og indblæsning af forvarmet luft i opholdsstuer. El-installationerne er generelt i en rimelig udførelse i boligerne. I flere af bebyggelserne er de udvendige kabelskabe noget tilfældigt placeret og ikke i lod. Indeklima Alle boliger i bebyggelserne bedømmes som velventilerede og med et acceptabelt indeklima. Beboerne lægger vægt på et godt dagslys i boligen, og det er også en kvalitet med et oplukkeligt vindue i badeværelset. Herved kan sikres en effektiv udluftning og spares energi til belysning i dagtimerne. I flere af konsortiernes byggerier er der placeret friskluftventiler i side af vinduer og varmeafgiveren/radiatoren er placeret enten på tværvægge vinkelret på vinduer eller centralt på bagvæg. Herved opnås stor risiko for diskomfort, med træk og fodkulde til følge. Et andet problem, som er gennemgående i mange af bebyggelserne, er støjproblemer. Knirkende gulve i boligen, knirken og trinstøj fra overbo, støj fra trapper (indvendig/udvendig) hos nabo, støj fra lukning af yderdøre, som kan høres 5 boliger borte osv. Udover konstruktionsmæssige fejl er der tilsyneladende et misforhold mellem de lydmæssige krav i Bygningsreglementet og beboernes opfattelse af, hvad der er acceptabelt. I langt de fleste af bebyggelserne er der udarbejdet en rapport over lydmålinger for at eftervise, at Bygningsreglementets krav til luftlyd-isolation og trinlydniveau er overholdt. Resultaterne i samtlige rapporter viser, at kravene er overholdt. I en enkelt bebyggelse viste en kontrolmåling dog problemer med overholdelse af krav til trinlydsdæmpning. Uanset resultatet af de udførte målinger er det evalueringsteamets opfattelse, at lydforholdene ikke er tilfredsstillende i hovedparten af bebyggelserne, og at der er behov for en yderligere fokusering på dette område. 9

10 Miljøpåvirkning. Beregning af miljøpåvirkningen er udført på baggrund af en "livscyklusvurdering". Det er en metode til opgørelse af de samlede påvirkninger af miljøet, der knytter sig til en bygnings opførelse, levetid og bortskaffelse. Ved beregning af miljøeffekterne er anvendt UMIP-metoden, hvor man normaliserer og vægter de beregnede, potentielle miljøeffekter. Normaliseringen betyder, at man sætter de enkelte miljøeffekter i forhold til en reference. Eksempelvis er referencen for drivhuseffekt 8.7 tons CO 2, det svarer til den mængde CO 2, der i 1990 blev udledt pr. dansker. Vægtningen sker ved at multiplicere med en faktor, der udtrykker, hvor alvorlig den pågældende miljøeffekt er. For CO 2 er vægtningsfaktoren På denne måde omregnes miljøeffekter til enheden personækvivalenter. (PE) Der er beregnet en række miljøeffekter. Eksempelvis kan nævnes drivhuseffekt, forsuring, næringssaltbelastning, ressourceforbrug af brændsler og metaller, affaldsmængder m.v. Drivhuseffekten og varmeforbruget er udvalgt som sammenligningsparameter. Drivhuseffekten er valgt, fordi det er den bedst kendte, og der er formuleret en politisk målsætning om at reducere det danske bidrag med mindst 20% frem til år Varmeforbruget er valgt, fordi det er en væsentlig beregningsparameter, der ud over drivhuseffekten også har indflydelse på andre miljøeffekter og naturligvis brændselsforbruget. Sammenligningen mellem de enkelte bebyggelser viser, at der er stor spredning i drivhuseffekt og varmeforbrug. Der er dobbelt så stor forskel mellem bebyggelsen med den mindste og største drivhuseffekt og 2,5 ganges forskel mellem bebyggelsen med det mindste og største varmeforbrug. Der er ikke i sammenligningen taget hensyn til forskellen i de enkelte bygningers udformning. Det vil være sådan, at bebyggelser med relativ stor, udvendig overflade, for eksempel rækkehus- og andre tæt/lav bebyggelser, vil have et større varmeforbrug end et kompakt etagebyggeri med en relativ lille, udvendig overflade. Det er ikke uventet, at det er sammenfald mellem bebyggelserne, der har de største og mindste værdier for henholdsvis drivhuseffekt og varmeforbrug. I en bebyggelses levetid kommer over 80% af drivhuseffekten fra bebyggelsens driftsperiode. De resterende 20% stammer fra materialefremstilling, opførelse og bortskaffelse. Langt den overvejende del af en bebyggelses varmeforbrug dækkes ved afbrænding af fossile brændsler, hvor drivhusgasserne CO 2 og CO bl.a. udvikles. Bebyggelsen Thrigesvej i Herning, opført af konsortiet Casa Nova, har de mindste værdier for drivhuseffekt og varmeforbrug. Ifølge forsøgsprojektbeskrivelsen af Thrigesvej indgår energibesparende foranstaltninger ikke som et væsentlig element. Men ved brug af energiglas, ekstraisolering i forhold til bygningsregulativets krav samt en reducering af kuldebroer, er det alligevel lykkedes at reducere energiforbruget til opvarmning. Bebyggelsen Højgårdsvej i Haderslev, opført af konsortiet Habitat, er den bebyggelse, der har de største værdier. Det er en bebyggelse, hvor der ikke er gjort ekstraordinære foranstaltninger for at mindske miljøbelastningen. De 11 bebyggelser kan opdeles i bebyggelser, hvor der ikke er gjort ekstraordinære foranstaltninger for at mindske miljøbelastningen, og bebyggelser, hvor der er gjort ekstraordinære foranstaltninger. Bebyggelser, hvor der er gjort ekstraordinære foranstaltninger for at mindske miljøbelastningen: Marieparken, Hørsholm Thrigesvej, Herning Rugårdsvej, Odense Thygesmindevej, Fredericia Lillevangspark, Farum. Konsortium: Casa Nova Konsortium: Casa Nova Konsortium: Casa Nova Konsortium: Habitat Konsortium: Habitat Den gennemsnitlige CO 2 -belastning for disse bebyggelser er 3,53 PE. Bebyggelser, hvor der ikke er gjort ekstraordinære foranstaltninger for at mindske miljøbelastningen: Engelholm Allé, Høje Taastrup Skelbækparken, Ølstykke Konsortium: PPU Konsortium: PPU 10

11 Grønlykkeparken, Greve Højgårdsvej, Haderslev Egestrædet, Ballerup Ny Havnefront, Aalborg Konsortium: PPU Konsortium: Habitat Konsortium: Comfort House Konsortium: Comfort House Den gennemsnitlige CO 2 -belastning for disse bebyggelser er 4,51 PE. Sammenlignes de to kategorier ses det, at der er opnået over 20% reduktion af CO 2 -belastningen uden hensyn til de geometriske forskelle bygningerne imellem. Totaløkonomi. En totaløkonomisk vurdering dækker over en samlet opgørelse og vurdering af omkostningerne til opførelse, forvaltning, vedligeholdelse og drift af en bebyggelse. Ved vurdering af forvaltning, vedligeholdelse og drift anvendes en nuværdiberegning over en periode på 30 år. Det er en beregning, hvor man forestiller sig, at alle omkostninger til forvaltning, vedligeholdelse og drift i 30 år betales på én gang med den nuværende kroneværdi. Alt andet lige vil den laveste nuværdi være den økonomisk mest fordelagtige. De 11 evaluerede bebyggelser er opført af 4 konsortier, der hver især har afprøvet forskellige forsøgselementer i deres byggerier. For hver af de enkelte bebyggelser er udført en selvstændig rapport, hvor der også er udført en totaløkonomisk vurdering. Hertil er anvendt BY og BYGs edb-program Trambolin. Programmet indeholder en database med økonomiske erfaringstal for opførelse og drift af traditionelt, almennyttigt boligbyggeri i alle dele af landet, indsamlet i de seneste 15 år. Databasen er opbygget således, at der skelnes mellem tæt/lav- og etagebyggerier, og der er en opdeling mellem ungdoms-, ældre- og familieboliger. Den anvendte vurderingsmetode i delrapporterne består i at sammenholde bebyggelsernes totaløkonomi med erfaringstallene i databasen, der er repræsenteret ved et referencehus. Resultaterne af denne vurdering er refereret under afsnit 8, Totaløkonomi - Gennemgang af konsortierne og deres byggerier. I denne rapport er totaløkonomien for de enkelte konsortiers bebyggelser sammenlignet indbyrdes. Det er sket på den måde, at de enkelte byggeriers totaløkonomi inden for et konsortium er omregnet til en gennemsnitsværdi pr. m 2 for konsortiet, hvorefter der er foretaget en indbyrdes sammenligning. Derudover er de enkelte bebyggelser sammenlignet indbyrdes. Ved sammenligningerne indbyrdes tages der ikke hensyn til forskelle i bygningsgeometri, boligformer og geografisk placering. Ved sammenligning af konsortierne indbyrdes findes følgende: Nuværdi: Der er en forskel på ca. 2% mellem det konsortium, der har den mindste totaløkonomi pr. m 2, og det, der har den største. Det er bemærkelsesværdigt, da de enkelte konsortier i byggeteknisk og driftsmæssig henseende er meget forskellige. PPU har den mindste totaløkonomi og er den mest fordelagtige. Anskaffelsesomkostninger: Der er en forskel på ca. 6% mellem det konsortium, der har den mindste anskaffelsesomkostning pr. m 2, og det, der har den største. PPU har haft de mindste, gennemsnitlige anskaffelsesomkostninger. Driftsomkostninger: Der er en forskel på ca. 6% mellem det konsortium, der har den mindste nuværdi på driftsudgifterne pr. m 2, og det, der har den største. Habitat har den mindste værdi på nuværdien på de gennemsnitlige driftsudgifter. Ved sammenligning af de enkelte bebyggelser indbyrdes findes, at Thygesmindevej i Fredericia har den mindste nuværdi. Bebyggelsen har både de mindste anskaffelsesomkostninger og mindste driftsudgifter. Bebyggelsen er byggeteknisk karakteriseret som værende af høj kvalitet og må som sådan karakteriseres som et ganske vellykket forsøgsbyggeri. Højgårdsvej i Haderslev har den største nuværdi. Bebyggelsen har de næststørste anskaffelsesomkostninger og de største driftsudgifter. Denne bebyggelse er byggeteknisk karakteriseret som et low-cost byggeri med ringe kvalitet og må i den sammenhæng anses som knapt så vellykket. 11

12 Der er en forskel mellem mindste og største nuværdi på ca. 37%. Begge disse bebyggelser er opført af konsortiet Habitat. Beboerundersøgelser I de 11 evaluerede boligbebyggelser, opført af konsortierne PPU, Casa Nova, Habitat og Comfort House er der foretaget en beboerundersøgelse, der er gennemført via omdelte spørgeskemaer, som beboerne selv har skulle udfylde. Svarprocenten har generelt været omkring 50%, men for enkelte bebyggelser har den været højere og for en enkelt betydeligt lavere. Beboersammensætningen for de enkelte bebyggelser varierer meget, og dermed er der også forskellige krav til, hvilke behov en bolig skal opfylde. Endelig varierer motivationen og begrundelserne for at flytte til de pågældende bebyggelser fra byggeri til byggeri, ligesom der er forskel på, hvilke boligtyper beboerne tidligere kommer fra. Boligerne vurderes dermed på grundlag af nogle meget forskellige forudsætninger, og sammenligninger mellem de forskellige bebyggelser kan være vanskelig. Med disse forbehold i mente er det her forsøgt at uddrage nogle generelle forhold vedr. bebyggelserne. Disse vil i størst omfang omfatte de negative sider, så derfor skal der indledningsvis siges, at der generelt er stor tilfredshed med at bo i de 11 forskellige bebyggelser. Hovedparten af beboerne udtrykker tilfredshed og stor tilfredshed i forhold til de områder, der spørges til. Af generelle negative beboerudsagn i forhold til bebyggelserne kan peges på: Støj fra naboer, trinlyd, utilstrækkelig lydisolering. Den håndværksmæssige kvalitet er også et generelt ankepunkt, og går igen for alle bebyggelser på nær to. Manglende skabsplads og cykelparkering er også punkter, der påpeges af mange, og til dels parkeringsforhold for biler. Et forhold, der generelt deler beboerne i bebyggelserne, er gulvene. Det er bemærkelsesværdigt, at der er meget varierende holdninger på dette område; nogle beboere er meget tilfredse, andre er meget utilfredse. Der er åbenbart ikke enighed om, hvordan et gulv skal være. 12

13 Oversigtsskemaer Konsortium: PPU Engelholm Allé, Høje-Taastrup Skelbækparken, Ølstykke Grønlykkeparken, Greve Miljøpåvirkning Indeklima Byggeteknik Arkitektur Bebyggelse 3 stokke i tre etager samt et punkthus i 5 etager der sammen danner en U-formet karré. Almene 2 og 3 rums boliger med adgang via altangange og fra terræn. Altangange dårlige til udeophold pga. begrænset plads. Arkitektonisk kvalitet som helhed af normal standard. Oplevelsesrigt haveanlæg med tiltalende detaljering. Konstruktivt system med bærende betonelementer og søjler. Mange støbefejl i betonelementer. Facader af tegl, tag af eternitskifer, værn af stål, vinduer af træ alt i en normal kvalitet. De tekniske installationer er generelt i god håndværksmæssig udførelse. Hovedforsyningsrør i tagrum er ikke en ideel placering med hensyn til risiko for følgeskader på grund af eventuelle utætheder m.v. Installationsskakte og adgangsforhold hertil kunne være udført mere hensigtsmæssigt Velventilerede boliger. Spalteventiler i side af vindue (i midten, lodret) hvilket giver risiko for træk. Forstærkes af at radiatorer ikke er placeret under vinduer. Rumføler i boligen til radiatoranlægget giver utilstrækkelig varmeforsyning i sekundære opholdsrum. Ingen ekstraordinære foranstaltninger. Miljøbelastningen ligger tæt på referencen Grønlykkeparken. Udvalgte miljøpåvirkn./m 2 : Varmeforbrug: kwh (Opgivet for 80 år) Drivhuseffekt: 4.21x10-3 PE 8 korte blokke i 2 etager med 3-4 boliger på hver etage. Almene boliger med 2, 3 og 4 rum. Boliger virker mørke. Bebyggelsens organisering virker tilfældig og svær at opfatte. Arkitektonisk kvalitet som helhed under middel. Haveanlæg med en enkel detaljering. Skure for affald enkelt udført af træ. Bærende facader og lejlighedsskel i letbeton. Etagedæk af beton. Facader af tegl og facadeplade, trapper af stål, vinduer af træ overordnet i normal kvalitet men med mange fejl. De tekniske installationer er generelt i god håndværksmæssig udførelse. Det er utilfredsstillende med hovedforsyningsrør i et svært tilgængeligt tagrum med adgang fra en bolig. Enkelte skakte er ikke tilgængelige og brug af vakuumventiler på afløbssystemet bør undgås. Velventilerede boliger. Spalteventiler, fortrinsvis i side af vindue (i midten, lodret) hvilket giver risiko for træk. Radiatorer er ikke alle steder placeret under vinduer hvilket kan forårsage kuldenedfald, bl.a. ved hjørnevindue. Dagslysforholdene kunne være bedre. Ingen ekstraordinære foranstaltninger. Miljøbelastningen ligger tæt på referencen Grønlykkeparken. Udvalgte miljøpåvirkn./m 2 : Varmeforbrug: 9760 kwh (Opgivet for 80 år) Drivhuseffekt: 4.08x10-3 PE 2 gårdrumsbebyggelser med altangang hver sammensat af en fritliggende længe og en U- formet bygning. Handicapegnede boliger med 2 og 3 rum. Enkel stilfærdig arkitektur. Arkitektonisk kvalitet som helhed normal. Enkelt udført belægning og beplantning. Skure for affald er af træ og er dårligt udført. Bærende hovedskillerum og etagedæk i beton. Facader af tegl, tag af betontegl, altaner af stål, vinduer af træ - alt i en normal god kvalitet. De tekniske installationer er generelt i god håndværksmæssig udførelse. Hovedforsyningsrør i tagrum er ikke en ideel placering med hensyn til risiko for følgeska-der på grund af eventuelle utætheder m.v. Installationsskakte og adgangsforhold hertil kunne være udført mere hensigtsmæssigt. Velventilerede boliger. Spalteventiler i side af vindue (i midten, lodret) giver risiko for træk hvilket forstærkes af at radiatorer ikke er placeret under vinduer. Gode dagslysforhold. Ingen ekstraordinære foranstaltninger. Grønlykkeparken er valgt som reference for PPU. Udvalgte miljøpåvirkn./m 2 : Varmeforbrug: kwh (Opgivet for 80 år) Drivhuseffekt: 4.39x10-3 PE 13

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Konkurrenceprogram Lisbjerg Plusenergi 2013 BÆREDYGTIGHEDSKRAV Generelt anvendelige boliger Fokus

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Totalentreprenør : Sjælsøgruppen A/S. Totalentreprenør : Carlo Lorentzen A/S

Totalentreprenør : Sjælsøgruppen A/S. Totalentreprenør : Carlo Lorentzen A/S Byggesag : Tingstedet, Ølstykke Bygherre : Boligplan 2 ApS Tidsperiode : 2006-2007 Karakter : Opførelse af 17 andelsboliger Omfang : 1.748 m² Jens Abildgaard Landsk.ark.: Landskab & Rum ApS Byggesag :

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Output Idegenerering & løsningsforslag FBBB - Via University College Pris Design Behov D & V 2. nov. 2011 Total økono mi » Ideer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Gammelbro 60 7190 Billund Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. marts 2013 Til den 4. marts 2023. Energimærkningsnummer 310027953 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Isolere uisolerede varmerør i kælder. 3.8 MWh Fjernvarme 2060 kr. 5808 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Isolere uisolerede varmerør i kælder. 3.8 MWh Fjernvarme 2060 kr. 5808 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jens Baggesens Vej 33 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-222408 Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri.

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. Skitseforslag til Skema A maj 2015 Situationsplan OVER BÆKKEN, STØVRING /DISPOSITIONSPLAN FOR GRUNDEN OVER BÆKKEN,

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 9 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001625 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 2

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 2 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 2 Projekttemamøde vedrørende opgange, elevatorer, stueetage, fælleslokaler og fælles installationer Lyngby Almennyttige Boligselskab. Januar 2013 TEMAAVIS for bæredygtig

Læs mere

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Info Vedr. Facadeprojekt I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Der var et stort fremmøde med mange positive kommentar

Læs mere

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1.

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skæring Parkvej, Egå 114-1 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-891482 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder.

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder. SIDE 1 AF 6 Adresse: Promenadebyen 6 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-703065-001 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C SIDE 1 AF 5 Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-000 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere