SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP"

Transkript

1 SSP-vejledning en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP 1

2 Denne SSP-vejledning er tænkt som en håndsrækning til skoler og klubber i Nyborg Kommune vedr. forebyggende undervisning. Materialet stammer oprindeligt fra Fåborg- Midtfyn Kommune, men søges tilpasset til den forebyggende indsats i Nyborg Kommune Vejledningen giver forslag til emner, som er aktuelle i forhold til et godt ungdomsliv, og som vi i SSP-organisationen finder relevante at tage op. Vejledningen skal gerne være i løbende udvikling, så derfor tager vi gerne imod gode ideer enten til nye emner eller til ændringer/tilføjelser til eksisterende. Ideer kan mailes til: SSP-konsulent Jacob Tanne SSP-konsulent Flemming Schortill SSP-koordinator Niels Erik Johannessen Vejledningen vil ligge på skoleintra fællesnettet og på Nyborg Ungdomsskoles hjemmeside: Venlig hilsen SSP-arbejdsgruppen 2

3 Emne: Fra barn til ung Emnet er tænkt til børn på klassetrin og her er det en god idé, at arbejdet tager udgangspunkt i lokalsamfundet og i elevernes egen hverdag. Det er vigtigt, at eleverne kan gennemskue og forstå, hvilke faktorer der spiller ind i de situationer, hvor kriminel adfærd og misbrug kan forekomme. Motto: Vi respekterer hinanden, selvom vi er forskellige. Pubertet Kærester Mobning Hjemkomsttidspunkter Grænsesøgning Lektielæsning Fritidsinteresser Fritidsjob Net-etik Mobil-etik Det sker meget i løbet af det 6. skoleår. Puberteten banker på, og der er mange nye ting at forholde sig til. Måske skal eleverne flytte til en større skole med overbygning i 7. kl. Forældrenes rolle er utrolig betydningsfuld, og derfor er det vigtigt at have et godt samarbejde mellem skole og forældre. Forældreaften Vi anbefaler, at der på dette klassetrin afholdes et forældremøde/ debataften med emnet: Fra barn til ung. Aftenen kan f.eks. indeholde: - Debatskabende aktiviteter. (se f.eks. Forældrene på banen DKR). - Udarbejdelse af klassens fællesskabsværdier. Gæstelærere Materialer Ingen må vide det Uffe Rasmussen Emne: forældres alkoholproblemer Alene indeni Kim Møller Petersen Emne: unge og ensomhed Fra barbie til babe (film) Louise Detlefsen & Louise Kjeldsen (CFU Odense) Emne: at gå fra barn til ung Dit liv dit valg DKR Ideer til Kriminalpræventiv undervisning Kort og Godt Carl Olav Hansen spil Sikker chat Børnerådet DKR Alle de andre gør det DKR Tværfagligt materiale 3

4 Ideer til hvordan man kan arbejde med dette emne Undervisningsforløb om emnet Fra barn til ung i klasse. De mange begreber, der kan give forståelse af kriminalitet indlæres bedst ved at benytte en aktiverende og involverende arbejdsform. Holdningsdiskussioner vil på disse årgange være en oplagt undervisningsform. Hvem er jeg?: Udseende, karaktertræk, begavelse og talenter, familie, miljø, drømme m.v. Hvem bestemmer over mit liv?: Hvad er levevilkår? Klassediskussion, livskvalitet, sund/usund rask/syg, livsstil m.v. Du vælger selv: Regler, konsekvenser, erstatningspligt, mobning osv. Hvad vil du med dit liv?: Et godt liv, et dårligt liv. Hvornår er man kriminel? Hvad er kriminalitet? Retssystemet, hvorfor straf? Butikstyveri og hærværk, hæleri, misbrug Snak om livsværdier (livet om det at leve). Udarbejdelse af konsekvenser (hvis man ikke laver lektier har orden i tingene). 4

5 Emne: Rusmiddeldebut Målet med dette emne er, at eleverne får viden, holdninger og handlekompetencer om rusmidler, sådan at både familien og den enkelte elev kan tage stilling til og diskutere, hvordan man omgås alkohol og hash. Motto: Vi passer på os selv og hinanden Stikord: Første gang At sige nej at tage stilling De andre må! Aldersgrænser Holdninger til fester Til og fra fester Det er vigtigt, at forældrene inddrages aktivt, så de får en større viden om og forståelse for, hvor nødvendig deres indsats og ansvarlighed er. Derfor bør emnet drøftes på forældremøder, hvor lærerne gerne i samarbejde med SSP-konsulenten orienterer om deres hensigter og søger den bredest mulige opbakning og medvirken fra forældrene. Forældreaften Vi anbefaler, at der på dette klassetrin holdes et forældremøde, hvor forældrenes viden om og holdning til unge, hash og alkohol diskuteres. Vores børn og rusmidlerne Foredrag/oplæg ved SSP-konsulenten En stille aften dilemmaoplæg og debat. Vores børn og fester hvilke regler skal der være? Fælles målsætning Rusmiddelundersøgelse På 7. og 8. årgang vil SSP lave en rusmiddelundersøgelse, som vil danne grundlag for SSP-konsulentens besøg i klasserne, hvor materialet danner grundlag for en forventningsdebat blandt de unge (Ringstedmodellen) Materialer Nattens Unge (film) (CFU Odense) Krop, kærlighed og sex Janne Hejgaard Alkohol til debat Vibeke Lenskjold Get a Life Søren Lynge 15.2 Et godt liv er ikke en selvfølge Blå mandag DKR Bliv tryg i Nattelivet DKR Alle de andre gør det DKR Dit liv dit valg DKR Sidste skoledag DKR

6 Ung i byen DKR Gode råd til festen DKR Børn og unge Sundhedsstyrelsen Børn, unge og alkohol Sundhedsstyrelsen Børn og unge drikker mere, end du tror 3 hæfter Information til forældre mm. Ideer til hvordan man kan arbejde med dette emne Undervisningsforløb om alkohol og hash i klasse. Rollespil om gruppepres og det gode kammeratskab. Lav en avis om rusmidler. Udarbejd fotoreportage eller PowerPoint. Workshop med forumteater, hvor eleverne er aktører. 6

7 Emne: rusmidler og misbrug - et spørgsmål om valg I de sidste år i folkeskolen får fest- og gå i byen-kulturen samtidig med overgangen til f.eks. gymnasium eller handelsskole meget fokus. Derfor kan det i dette forløb være et mål at: Skaffe sig viden om og indsigt i rusmidler og de forskellige rusmidlers virkning. Skaffe sig viden om misbrug og afhængighed samt indsigt i betydning og konsekvens for den enkelte, familien og samfundet. Blive i stand til at foretage værdimæssige overvejelser vedr. eget og kammeraters møde med alkohol og stoffer. Skaffe sig forudsætninger for at træffe beslutninger vedr. egen og andres sundhed. Motto: Tænk dig om sig nej til den første! Stikord: Misbrug Vennepris Ændret adfærd Gruppepres Ansvar Forældreaften Vi anbefaler, at der i forbindelse med dette emne holdes et forældremøde, hvor forældrene kan få den nødvendige viden og fakta om rusmidler. Foredrag/oplægsholder ved SSP-konsulent/SSP-kontaktlærer Dette forældremøde bliver viden- og faktabaseret, men tager også udgangspunkt i lokalsamfundet. Hvilke rusmidler bruger de unge, og hvor holder de til? SPP-læreren/SSP-konsulenten vil have pjecer med til forældrene om emnet: Rusmiddelguiden til forældre. Rusmiddelundersøgelse - dialogmøde På 7. og 8. årgang vil SSP lave en rusmiddelundersøgelse, som vil danne grundlag for SSP-konsulentens besøg i klasserne, hvor materialet danner grundlag for en forventningsdebat blandt de unge (Ringstedmodellen) På 9. årgang tilbydes dialogmøde, hvor elever og forældre stilles enslydende spørgsmål i 2 adskilte grupper. Herefter bringes svarene op i fælles forum, og dialogen mellem de unge og deres forældre opstår. 7

8 Materialer En på tæven Erik Dehn Kom godt hjem Jan Kickbusch (Info-afd. CFU Odense) Om gadevold Unge på kant med loven Gorm Bagger Andersen Forbrydelse og straf Straffebogen når dommen falder Mikael Witte Afskrækkelse eller forbedring Per Strarup Søndergaard Facts-seien om alkohol, lsd, rygning, hash, crack, kokain Nattens Unge (film) (CFU Odense) 14 fuld og for meget (film) (CFU Odense Stoffer Hvordan virker de Værd at vide for unge om hash Værd at vide for forældre om hash Snifning PowerPoint til forældre Stoffer generel info Værd at vide om stoffer Ideer til hvordan man kan arbejde med dette emne Undervisningsforløb om stoffer i klasse Emnedag hvor klassen deltager (på skift) i forskellige workshops, f.eks.: Workshop om oplysning/diskussion med politiet. Workshop med teater/film, hvor eleverne er aktører. Fælles fokusering og afslutning på workshops ved hjælp af teater/film. 8

9 Emne: kriminalitet - et spørgsmål om valg Overbygningselevernes modenhed tillader, at man i undervisningen kan arbejde med kriminalitet, misbrug og trivsel (et godt liv) mere generelt. Der kan arbejdes hen imod en forståelse af, hvilke faktorer der indgår i det samlede kriminalitets- og misbrugsbillede. Endvidere kan der arbejdes med, hvordan kriminalitet, misbrug og et dårligt liv kan forebygges individuelt, i gruppen (klassen) og på samfundsplan. Motto: Tænk dig om vælg det gode liv. Stikord: Vold Samtale i stedet for vold Kropssprog og signaler Loyal med hvem? Tyveri/hæleri Graffiti Politi Du og dit retssamfund Politiets tilbud om besøg i klassen. I løbet af foråret 2010, vil Politiet komme med et oplæg til besøg i 8. eller 9. klasse, hvor temaet kommer til at omhandle rettigheder og pligter, herunder straffeattestens betydning. Oplægget indsættes her! Materialer I lyst og vold Tine Bryld En bog om unge og voldtægt It-kriminalitet Neil Mcintosh (Info-afd. CFU Odense) Facts-seien om alkohol, lsd, rygning, hash, crack, kokain Ren besked-serien om hash, kokain osv Straffebogen når dommen falder Mikael Witte Afskrækkelse eller forbedring Per Strarup Søndergaard Stoffer generel info Værd at vide om stoffer 9

10 Ideer til hvordan man kan arbejde med dette emne Undervisningsforløb om kriminalitet 8-10 klasse. Projektformen kan med fordel anvendes. Emnet giver mange muligheder for, at eleverne selv fremskaffer oplysninger f.eks. gennem små undersøgelser (eleverne vælger selv delemner). Gæstelærere inddrages i størst muligt omfang. Optakt ved gæstelærere fra f.eks.: Foreningen Stop vold bevægelsen (tlf.nr.: ). Voldsofre og Politi Gruppearbejde: Avis om voldstemaet. Lave indslag om forskellige emner, i interviews, statistik, analyser m.v., plakatfremstilling, rollespil, teater og film. 10

11 Emne: Pligter og rettigheder Motto: Vi gør vores pligt vi kender vores ret. Stikord: Ansvarlighed Selvstændighed Initiativ Samarbejde Integritet Formålet med undervisningen er at give eleverne en bedre forståelse for hinanden, en større tolerance indbyrdes og bedre evne til at samarbejde. Samtidig er det vigtigt at lære tolerance i forhold til det nye, der skal ske efter 10. klasse. Materialer Kriminalitet Hans Hansen (Info-afd. CFU Odense) Rusmiddel-leksikon Gads forlag (Info-afd. CFU Odense) Facts-seien om alkohol, lsd, rygning, hash, crack, kokain Ren besked-serien om hash, kokain osv Straffebogen når dommen falder Mikael Witte Ringstedundersøgelsen 2004 Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erfaringer om forebyggelse Ideer til hvordan man kan arbejde (videre) med dette emne! Undervisningsforløb om pligter og rettigheder. Undervisningsforløbet kan tage udgangspunkt i et besøg i klassen af en betjent fra politiet, hvor der tales om samspil/konflikter mellem borgerne og politiet og eventuelle aktuelle emner fra kommunen. Besøg i retten. Paneldebat. Overlevelsesture/sociale udfordringer m.v. Forsikringsspil om ansvarlighed. Forsikringsrådet. 11

12 Velegnede hjemmesider Der kan bestilles materialer fra mange af de nævnte hjemmesider. På Ungdomsskolens hjemmeside vil vi forsøge at have en opdateret liste. Er der kommentarer eller forslag til sider, som skal deles med andre, så lad os det vide. Generelt Politiets hjemmeside Sundhedsstyrelsens hjemmeside Det kriminalpræventive råd Danmarks statistik. Herunder statistikbanken giver mere detaljerede oplysninger. Her kan du finde statistik om bl.a. anmeldte forbrydelser og strafferetlige afgørelser. Kvinder I Krise Den Frivillige Offerrådgivning i Danmark for voldsramte kvinder, København for kvinder, København for voldelige mænd, Aalborg Centret for Voldtægtsofre Sikker Flirt Tillid, Tryghed og Respekt om ens egen rolle og ansvar i samfundet. om voldtægt og overgreb om vold, indvandrere og etnicitet om forebyggelse af kriminalitet relevante bøger og foredrag Alkohol Foreningen Gode Alkoholdninger Alkohol Rådgivning, Hvidovre Alkoholrådgivning spørgsmål og svar om alkohol rusmiddelguide om unge, alkohol og den vold der kan følge med om alkohol 12

13 Narkotika offentlig side om misbrug og stoffer TV2s kriminalmagasin Sundhedsstyrelsens narkotikainformation fakta om gadestoffer unge tidligere stofmisbrugere om deres liv og erfaringer om fyrværkeri rigtig god side om opførsel på nettet Det danske filminstitut. Her kan der søges efter relevante film om alkohol, skilsmisse mm. spil og film om relevante emner r.html oplysninger og links om bl.a. rusmidler også om stoffer, prævention mm. online-leksikon Diverse Ungbladet om rygning, rygestop og unge mennesker generelt om sundhedsoplysning generelle værktøjer til undervisning 13

14 Ideer til debatemner, som kan tages op på forældremøder: Børnefødselsdage hvordan skal strukturen være kun piger, kun drenge eller hele klassen, hvad må en gave koste, osv.? Hvordan sørger man bedst for, at alle børn deltager og ikke føler sig isoleret (fx i forhold til legekammerater)? Hvad er forældrenes ansvar for de børn, der går i skole/sfo? Hvordan sørger man for, at ens børn er positive og glade for deres skolegang? Hvordan tager man imod nye elever? Hvordan kan forældre bruge hinanden til eksempelvis børnepasning? Tonen i klassen hvilke normer skal der være? Hvad er vigtigst for børnene at få ud af at gå i skole? Hvad gør man, når der er konflikter mellem børnene uden for skolen fritiden? Hvad skal holdningen blandt klassens forældre være til mobning (mobbepolitik)? Hvordan sikres den gode kommunikation mellem forældrene i klassen? Skilsmisseforældre særlige problemstillinger i den forbindelse. Forældre bakker skolen / SFO en op, bl.a. i børnenes nærvær. Socialisering i klassen. Hvad det vil sige at være rollemodel? Hvordan kan man tage ansvar i forhold til sit eget barn og til klassen? Basale behov (mad, søvn, tryghed). Fælles ansvar for børnene i klassen. Sprog hvordan taler vi med og om hinanden? Legeordning. 14

15 Hensynsordning hvordan tager vi hånd og ansvar for de tosprogede, socialt dårlige/svage børn? Hvordan får vi alle med? Kost og sund mad i madpakken. Sengetider. Mobiltelefoner. Hvad gør vi for at fastholde sammenholdet i klassen? Hvornår skal forældrene bestemme, og hvornår skal de overlade ansvaret til den unge selv? I dag kræver det kun få sekunder på tasterne at komme i forbindelse med hele vennekredsen giver det et særligt ansvar som forælder? Hvor godt skal man kende folk, før man kan blande sig? Og hvor meget skal der til, før man f.eks. stopper en fest? Fester og alkohol kommer hurtigt til at høre sammen. Men hvornår er det i orden at begynde med alkohol til festerne, og hvornår tager det overhånd? Det er altid rart at være med i fællesskabet og få vennernes opmærksomhed. Men det er også en god undskyldning for at gøre noget ulovligt eller farligt! Hvad er vores ansvar, når vi tilfældigt bliver vidne til en ulovlig situation? Hvornår ulejliger vi ukendte mennesker, og hvor langt vil vi lade tingene udvikle sig, før vi griber ind? Til fester er det naturligt, at man bliver lidt løssluppen. Men hvor festligt må det blive? Hvilken grænse kan/bør/skal forældre sætte i forhold til unge, der vil drikke alkohol og holde fest? Er der tale om umyndiggørelse, hvis forældrene blander sig? Hvad er umyndiggørelse, og hvad er positiv opmærksomhed? Hvornår skal man spørge/snakke og vise bekymring over for den unge i forhold til f.eks. stoffer? Hvornår skal vi undre os og vise bekymring over for de andre unge i klassen? 15

16 Hvordan skal man som forældre udtrykke sin bekymring for en ung fra klassen til den unges forældre? Hvor skal man henvende sig, når man er bekymret for sit eget eller andres børn? 16

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning Lolland Kommune Børn og Ungerådgivningen Kidnakken 12 4930 Maribo www.lolland.dk/ssp SSP-konsulent Henrik Andersen og René Nielsen SSP-koordinator Aksel Poulsen

Læs mere

SSP SSP. idékatalog. SSP side1

SSP SSP. idékatalog. SSP side1 SSP Brøndby SSP idékatalog SSP side1 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Indledning side 4 Formålet med det forebyggende arbejde side 4 SSP-samarbejdet i Brøndby Kommune side 5 Satellitten side 7 Opsøgende

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

" # $%%& 1!2*!% , -!.*!/0$ 3 & !2*!% !.*!2 !"*!% !2*!% &!2*!% !0*!. 4!.0$*!/0$ !.0$*!2 )!0*!. !20$*!% !2*!% !2*!% '( $%%)*'(!

 # $%%& 1!2*!% , -!.*!/0$ 3 & !2*!% !.*!2 !*!% !2*!% &!2*!% !0*!. 4!.0$*!/0$ !.0$*!2 )!0*!. !20$*!% !2*!% !2*!% '( $%%)*'(! ! " # $%%&!" #$$%!" & ' ( ) * ' ' ( +++, -!.*!/0$ 3 &!.*!/0$, 5(!.*!2 3!.*!/0$,!0*!. 4!.0$*!/0$ 3 64(!.0$*!2 )!0*!. 1!2*!% 4(!2*!% 4!"*!% 5(!2*!% &!2*!% -!20$*!%,!.*!/0$ 3 1!.*!/0$!2*!% 7!2*!% '( $%%)*'(!$%%&+,,

Læs mere

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune Ishøj en tryg by SSP læseplan Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune... 3 Formål... 4 Begrebsafklaring... 5 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats... 6 PRIK-modellen... 7

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv - dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED Udgivet i 2008 i forbindelse med Undervisningsministeriets kampagne Sammen mod mobning af Forældreorganisationen Skole og Samfund Kvægtorvsgade 1 1710 København V tlf.: 3326 1721 E-mail: post@skole-samfund.dk

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre med børn i grundskolen: Dit barns festkultur sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager Gode råd

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge

bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge Hvis bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge d Indholdsfortegnelse Hvis bare jeg havde vidst det Psykisk 1. hjælp for unge Lærervejledning Udgivet af Dansk Røde Kors Tak for

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Det virker som om der hver uge udkommer en ny undersøgelse, der viser at danske unge i dag enten drikker mere end nogensinde, drikker

Læs mere

Læreplan for Personlig udvikling

Læreplan for Personlig udvikling Læreplan for Personlig udvikling *********** A: Formål og Introduktion A2 Personlig udvikling - december 2004 Formålet for undervisningen i personlig udvikling (Jf. 34 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere

Arbejdsgruppens medlemmer:

Arbejdsgruppens medlemmer: Dummebøder Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 Fax 33 43 01 39 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Arbejdsgruppens medlemmer: Politimester Henrik Andersen, Nyborg Politi Politifuldmægtig

Læs mere

Eksperimentet. inspirationskatalog. Social pejling og social kapital. teori praksis øvelser

Eksperimentet. inspirationskatalog. Social pejling og social kapital. teori praksis øvelser Aarhus Eksperimentet Social pejling og social kapital inspirationskatalog teori praksis øvelser AarhusEksperimentet Udgivet: Juli 2013-3. udgave Udgivet af: SSP, Pædagogik og Integration, Børn og Unge,

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

HOLD OM MIG - FÆLLESSKAB OG TRIVSEL

HOLD OM MIG - FÆLLESSKAB OG TRIVSEL HOLD OM MIG - FÆLLESSKAB OG TRIVSEL Niveau: 9.-10. klasse, gymnasiet, ungdomsuddannelserne Fag: dansk INDHOLD: Indledning... 2 Introduktion til materialet... 3 Fællesskabets betydning for elever i folkeskolen

Læs mere

STOF til handling. Konferencehæfte. - en konference om unges rus, forebyggelse og behandling. Sammenfatning af konferencen d. 12. -13.

STOF til handling. Konferencehæfte. - en konference om unges rus, forebyggelse og behandling. Sammenfatning af konferencen d. 12. -13. Konferencehæfte STOF til handling - en konference om unges rus, forebyggelse og behandling Sammenfatning af konferencen d. 12. -13. april 2005 MISBRUGSCENTRET I VESTSJÆLLANDS AMT Forebyggelsesafdelingen

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Hjælp til børn og unge også for voksne/undervisere

Hjælp til børn og unge også for voksne/undervisere Hjælp til børn og unge også for voksne/undervisere Alkohol De drikker derhjemme http://www.dedrikkerderhjemme.dk/# København Kommunes (tilbyder børn og unge op til 20 år, der påvirkes af forældres alkoholproblemer)

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere