Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner"

Transkript

1 Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner er omfattet af Region Hovedstadens Misbrugspolitik og vejledning når ansatte har problemer med misbrug af rusmidler. Hillerød Hospital har i forbindelse med implementering af Misbrugspolitik for Region Hovedstaden udarbejdet en misbrugspolitik for Hillerød Hospital, hvor den lokale ordning omkring misbrugsnetværkspersoner og regler for indtagelse af alkohol er skitseret. Nedenfor er oversigt over de forskellige politikker, vejledninger og aftale om at indgå i et behandlingsforløb, som benyttes i forbindelse med et eventuelt misbrug. Bilag 1: Misbrugspolitik for Hillerød Hospital inkl. udefunktioner og aftaleark om at indgå i et behandlingsforløb Politikken indeholder: Formål Aftaleark om at indgå i et behandlingsforløb. Lokale regler for brug af rusmidler Aftalearket skal benyttes, når der indgås aftale Misbrugs-netværkspersonordning på Hillerød Hospital om behandling med den berørte medarbejder. Kopi af aftaleark skal opbevares i Enhed for Udviklings rolle personalesagen i Enhed for Personale. Bilag 2: Information om misbrugspolitik udleveres til ansatte Der er endvidere udarbejdet et informationsark til udlevering til ansatte på Hillerød Hospital, som blandt andet indeholder: Information omkring misbrugspolitikken Hvilke signaler du som kollega skal være opmærksom på, og hvor du kan henvende dig. Bilag 3: Hvor kan man få taget blodprøve på en medarbejder i forbindelse med mistanke om misbrug Information om hvordan man gør, hvis en medarbejder indvilliger i at få foretaget en blodprøve i forbindelse med mistanke om misbrug. Bilag 4: Misbrugspolitik for Region Hovedstaden Politikken indeholder: Formål Definition på misbrug Grundlæggende principper Roller og ansvar og muligheder for hjælp. Bilag 5: Regionens vejledning Når ansatte har problemer med misbrug af rusmidler Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan man håndterer misbrugsproblemer hos ansatte i Region Hovedstaden. Af indhold kan blandt andet nævnes: Symptomer på misbrug Hvis en ansat møder påvirket på arbejdet Gennemgang af den nødvendige samtale henvises til afsnittet om den nødvendige Hvor kan man få rådgivning, støtte og behandling samtale herunder referat, blodprøvetagning, opbevaring af samtaleark/referat. Fordeling af roller og ansvar. Ovenstående dokumenter kan alle findes på IntraNord. Hvis der opstår spørgsmål undervejs, er du velkommen til at kontakte Enhed for Udvikling, v/arbejdsmiljøkonsulent Ghita Kristoffersen eller Udviklingschef Lotte Falck 1

2 Bilag 1 Misbrugspolitik for Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner Misbrugspolitikken for Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner er en ramme for håndtering af misbrug af legale og illegale rusmidler, som påvirker den enkelte ansatte og dennes evne til at udføre arbejdsopgaver korrekt og forsvarligt. For yderligere uddybning se Misbrugspolitik for Region Hovedstaden. Formål med misbrugspolitikken på Hillerød Hospital Det er formålet at: Støtte overforbrugere/misbrugere i at bevare deres arbejde ved at tilbyde den nødvendige hjælp gennem aftalte betingelser Forebygge, at ansatte udvikler alkohol-, medicin eller andet misbrug Sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø Sikre alle ansatte tryghed og trivsel Sikre misbrugere og deres familier tryghed ved og tillid til misbrugshjælpen Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen Sikre kvalitet og effektivitet på Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner. Regler om brug af rusmidler på Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner: Alkohol og andre rusmidler er uforenelige med arbejdet. Det er ikke tilladt, at ansatte i arbejdstiden er påvirket af eller indtager euforiserende medicin, alkohol og eller andre rusmidler, som påvirker den enkelte ansatte og dennes evne til at udføre arbejdsopgaver korrekt og forsvarligt. Ved særlige arrangementer som fx jubilæer, receptioner og jul/nytår kan afdelingsledelsen/direktionen dispensere og tillade alkohol. Der skal samtidig bydes på alkoholfrie drikke. Reglen gælder alle ansatte samt personer, der midlertidigt udfører arbejde på Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner. Hillerød Hospital henviser til Regionens Misbrugspolitik og opfordrer til, at Misbrugspolitik for Region Hovedstaden og vejledning til håndtering af ansatte med misbrugsproblemer gennemlæses inden håndtering af en misbrugssag. Netværkspersoner en særlig ordning på Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner På Hillerød Hospital ønsker vi, at iværksætte en så tidlig indsats, som det er muligt for at forebygge misbrug. Vi ønsker, at sætte ind og hjælpe medarbejdere, der er på vej til at oparbejde et misbrug. Derfor udpeges misbrugs-netværks-personer på alle afdelinger på Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner. Netværkspersonerne vil være i afdelingens nærmiljø, og uddannet i at spotte eventuelle misbrugsproblemer på et tidligt tidspunkt Denne funktion overtager ikke nærmeste leders medarbejderansvar (se bilag 4, Regionens misbrugspolitik side 4). Som en god kollega/leder skal man kontakte afdelingens netværkspersoner, når man har mistanke om eller kendskab til, at en ansat har overforbrugs-/misbrugsproblemer. Det er ikke illoyalt at kontakte netværkspersoner med henblik på at hjælpe kolleger ud af misbrug tværtimod. Det er vigtigt, at det foregår under hensyntagen til, at den ansatte er i en sårbar og svær situation. Netværkspersonernes ansvar og kompetence er beskrevet på side 5. Netværkspersonen(erne) tager første kontakt med misbrugeren for at gøre opmærksom på sine iagttagelser, sin bekymring, og at der skal følges op. Det er målet, at forsøge at opnå erkendelse af problemet og afklare, om den ansatte er villig til at gøre noget ved det. Det kan evt. ske efter koordination med Enhed for Udvikling, som kan være behjælpelig med vejledning. 2

3 Netværkspersonen har tavshedspligt. Netværkspersonen skal informere nærmeste leder, når den ansatte er påvirket af eller indtager euforiserende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler, som påvirker den enkelte ansatte og dennes evne til at udføre arbejdsopgaver korrekt og forsvarligt. I forhold til bekymringsstadiet behøver netværkspersonen ikke at informere den nærmeste leder. Når der afholdes en samtale i forbindelse med mistanke om misbrug Når lederen afholder en samtale med en ansat skal der tages referat af samtalen som dokumentation. Referat /samtaleark skal underskrives af alle parter, der har deltaget i samtalen herunder også den ansatte. Hvis en ansat er blevet tilbudt blodprøve og har afslået, skal det noteres, at den ansatte er blevet tilbudt en blodprøve men har afslået. Jf. de personalepolitiske regler, har den ansatte mulighed for at tage en bisidder med til samtalen. Aftaleformular, se side 4. Aftalte betingelser for rådgivnings-/behandlingsforløb og opfølgning Der indgås fortrolig skriftlig aftale mellem den ansatte og nærmeste leder/afdelingsleder om betingelser i forbindelse med rådgivnings-/behandlingsforløb til afhjælpning af misbrug. Aftalen har tjenstlig karakter. Rådgivnings/behandlingens indhold og længde aftales mellem den ansatte og rådgivnings/behandlingsstedet. Rådgiveren/behandleren er omfattet af lovbunden tavshedspligt, og selve rådgivnings/behandlingsforløbets indhold er derfor et fortroligt anliggende mellem den ansatte og rådgiveren/behandleren. Den ansatte er forpligtet til at orientere nærmeste leder, såfremt rådgivningen/behandlingen kræver fravær i arbejdstiden. Den ansatte giver netværkspersonerne tilladelse til kontakt med rådgivnings-/behandlingsstedet omkring fremmøde. Afdelingens netværkspersoners eventuelle opfølgning på rådgivnings- /behandlingsforløbet aftales særskilt med den ansatte/nærmeste leder. Det er dog aftalt, at nærmeste leder ved rådgivnings-/behandlingsforløbets afslutning deltager i et fælles møde med den ansatte og rådgiveren/behandleren. Lederen forpligter sig til at se bort fra aftalen 12 måneder efter indgåelsen, såfremt den ansatte igen er fuldt funktionsdygtig. Herefter vil aftalen ingen indflydelse have på ansættelsesforholdet eller evt. muligheder for stillingsskift eller avancement fremover. Hvor kan jeg hente hjælp svar på mine spørgsmål? Enhed for Udvikling kan kontaktes i forbindelse med spørgsmål til selve politikken eller en konkret problemstilling i forbindelse med mistanke om misbrug. Enhed for Udvikling administrerer netværkspersonsordningen. Enhed for Udvikling, kontaktpersoner Arbejdsmiljøkonsulent Ghita Kristoffersen, mail tlf og Udviklingschef Lotte Falck, tlf Enhed for Udvikling arbejdsopgaver/rolle i forbindelse med Misbrugspolitik for Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner er beskrevet på side 5. Oversigt over netværkspersoner og over netværkspersonens ansvar/pligter findes på Intra Nord. Misbrugspolitikken skal diskuteres i de lokale MED-udvalg. Godkendt af Virk MED den 22. februar

4 Aftale om at indgå i et behandlingsforløb til afhjælpning af et misbrugsproblem FORTROLIGT Der er den, 20 indgået aftale mellem medarbejder og leder om at medarbejderen indgår i et behandlingsforløb til afhjælpning af sit misbrugsproblem. Behandlingen vil foregå på: og starter den 20 Behandlingens indhold og længde aftales mellem medarbejderen og behandlingsstedet. Medarbejderen er forpligtet til at orientere lederen såfremt behandlingen kræver fravær i arbejdstiden. Arbejdspladsens eventuelle opfølgning på behandlingsforløbets udvikling aftales særskilt mellem behandlingsstedet, medarbejderen og lederen. Medarbejderen er bekendt med, at en manglende overholdelse af det aftalte behandlingsforløb vil medføre iværksættelse af de foreskrevne regler for afvikling af ansættelsesforholdet. Så længe behandling forløber tilfredsstillende, vil der ikke ske ændringer i ansættelsesforholdet. Efter 12 måneder at regne fra dags dato, vil der blive set bort fra denne aftale, som herefter ingen indflydelse vil have på ansættelsesforholdet inkl. avancementemuligheder, såfremt medarbejderen igen er fuldt funktionsdygtig. Medarbejder Dato Leder Dato 4

5 Funktionsbeskrivelse for netværkspersoner fordeling af ansvar/pligter Hvad er en netværksperson? Netværkspersonerne er den person, som ansatte med overforbrugs- /misbrugsproblemer kan henvende sig til, hvis pågældende ønsker støtte og hjælp. Hvordan bliver jeg netværksperson? Der udpeges (mindst) to netværkspersoner af det lokale MED-udvalg, en medarbejder- og en ledelsesrepræsentant, som på afdelingen har ansvar for målrettet at se tegnene på og gribe ind overfor en ansat med begyndende alkohol-, medicin- og eller rusmiddeloverforbrug/-misbrug, henvise til hjælpeforanstaltninger og indgå konkrete aftaler med den ansatte. Hvem kan blive netværksperson? Netværkspersonen kan være tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller blot en engageret ansat. Det er vigtigt at vælge en netværksperson, som: Har kollegernes tillid Har mod og medfølelse overfor kolleger Kan lytte Tåler afvisninger Undgår at moralisere Kan repræsentere alle faggrupper på afdelingen. Netværkspersoners ansvar og kompetence Netværkspersonen(erne) tager første kontakt med misbrugeren med henblik på at gøre opmærksom på sine iagttagelser, sin bekymring, og at der skal følges op. Det er målet, at forsøge at opnå erkendelse af problemet og afklare, om den ansatte er villig til at gøre noget ved det. Det kan evt. ske efter koordination med Arbejdsmiljøenheden, som kan være behjælpelig med vejledning. Denne funktion overtager ikke nærmeste leders medarbejderansvar (se Regionens misbrugspolitik side 4). Netværkspersonen har tavshedspligt. Netværkspersonen skal informere nærmeste leder, når den ansatte er påvirket af eller indtager euforiserende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler, som påvirker den enkelte ansatte og dennes evne til at udføre arbejdsopgaver korrekt og forsvarligt.. I forhold til bekymringsstadiet behøver netværkspersonen ikke at informere den nærmeste leder. Uddannelse/træning af netværkspersoner Nordsjællands Misbrugscenter træner og uddanner netværkspersoner til at se tegnene på misbrug hos en kollega og gribe ind overfor/tage hånd om misbrugeren. Kontakt Enhed for Udvikling, hvis du er blevet valgt/udpeget til netværksperson i din afdeling. Du vil herefter få tilbud om at deltage i kursus på Nordsjællands Misbrugscenter. Læs mere om kursets indhold og kursusdatoer på IntraNord. ½ årsmøder for netværkspersonerne Netværkspersonerne inviteres til ½ årsmøder (forår/efterår), hvor aktuelle problemstillinger drøftes. Enhed for Udvikling - opgaver At rådgive og vejlede netværkspersoner i deres daglige arbejde At afholde ½ årsmøder (forår/efterår) for netværkspersonerne med henblik på at styrke deres motivation og færdigheder gennem erfaringsudveksling, faglig sparring og diskussioner At koordinere og sørge for, at nye netværkspersoner trænes og uddannes At opdatere liste med navne, telefonnumre og mailadresser på aktuelle netværkspersoner på alle afdelinger. Når der kommer nye netværkspersoner skal den enkelte afdeling give besked til Enhed for Udvikling. Liste over netværkspersoner opdateres på IntraNord. Kontaktpersoner i Enhed for Udvikling: Arbejdsmiljøkonsulent Ghita Kristoffersen, mail tlf og Udviklingschef Lotte Falck, tlf

6 Bilag 2 Udleveres til ansatte: Information om misbrugs-politik Misbrugspolitik for Hillerød Hospital inkl. udefunktioner Hillerød Hospital inkl. udefunktioner har en misbrugspolitik for at: Støtte overforbrugere/misbrugere i at bevare deres arbejde ved at tilbyde den nødvendige hjælp Sikre misbrugere og deres familier tryghed ved og tillid til misbrugshjælpen. gennem aftalte betingelser. Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid Forebygge, at ansatte udvikler alkohol-, medicin- til patientplejen og behandlingen. eller andet rusmiddelforbrug. Sikre kvalitet og effektivitet på Hillerød Hospital Sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø. inkl. udefunktioner. Sikre alle ansattes tryghed og trivsel. Regler om brug af rusmidler på Hillerød Hospital De overordnede regler er: Alkohol og andre rusmidler er uforenelige med arbejdet. Det er derfor ikke tilladt, at ansatte er påvirket af eller indtager medicin, alkohol og/eller andre rusmidler i arbejdstiden, som påvirker den enkelte ansatte og dennes evne til at udføre arbejdsopgaver korrekt og forsvarligt. Ved særlige arrangementer som f.eks. jubilæer, receptioner og jul kan afdelingsledelsen dispensere og tillade alkohol. Der skal samtidig bydes på alkoholfrie drikke. Reglen gælder alle ansatte samt personer, der midlertidigt udfører arbejde på Hillerød Hospital. Misbrugsnetværkspersoner en særlig ordning på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner På Hillerød Hospital ønsker vi, at iværksætte en så tidlig indsats som det er muligt. For at forebygge misbrug ønsker vi, at sætte ind og hjælpe medarbejdere, der er på vej til at oparbejde et misbrug. Derfor udpeges misbrugs-netværkspersoner på alle afdelinger på Hillerød Hospital. Netværkspersonerne vil være tættere på personalet og uddannet i at spotte eventuelle misbrugsproblemer på et tidligt tidspunkt. Hvad kan du gøre som kollega? omsorg for hinanden Som en god kollega/leder skal man kontakte afdelingens netværkspersoner, når man har mistanke om - eller kendskab til, at en medarbejder har overforbrugs-/misbrugsproblemer. Det er ikke illoyalt at kontakte netværkspersoner med henblik på at hjælpe kollegaer ud af misbrug - tværtimod. Det er vigtigt, at det foregår under hensyntagen til, at medarbejderen er i en sårbar og svær situation. Kolleger og ledere behøver ikke dybtgående kendskab til misbrug og behandling for at gribe ind overfor et menneske med formodet misbrug. Det bør overlades til professionelle behandlere at konstatere misbruget. Som kollega/leder skal du primært fokusere på den arbejdsmæssige præstation og øget sygefravær. Kend signalerne og grib tidligt ind Blandt misbrugsbehandlere er der enighed om, at tidlig indgriben giver bedre mulighed for effektfuld hjælp. For at kunne gribe tidligt ind er det vigtigt at kende til de signaler, der kan være tegn på et misbrug. Signalerne på misbrug er forskellige alt efter om det er misbrug af alkohol, medicin eller illegale rusmidler. Signaler på misbrug generelt kan være: Arbejdspræstationen er forringet Virker påvirket af alkohol eller medicin Abstinenser (fx sveder, fryser, er rød i hovedet, ryster på hænderne) Humørsvingninger Påfaldende adfærd/fravær i pauser Særligt for alkoholafhængige Hyppigt sygefravær Udebliver uden at give meddelelse Udpræget rastløshed Unormalt sløv eller træt, uklar snøvlende tale, håndskriften bliver utydelig/ulæselig Store eller små pupiler. Lugter af alkohol Særligt ved afhængighed af medicin eller illegale stoffer Opholder sig unormalt ofte i eller omkring medicinrummet Møder op på arbejdspladsen, selvom vedkommende har fri/ferie for at komme i medicinskabet. Påvirket på arbejde Hvis en ansat møder tydeligt påvirket på arbejde, skal der handles med det samme. Vær så vidt muligt flere om at konstatere problemet kontakt nærmeste leder således, at det er lederen, der vurderer næste step - om der skal afholdes en samtale/medarbejderen skal sendes hjem mv. Læs mere i Misbrugspolitik for Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner eller kontakt din lokale misbrugsnetværksperson: Du kan finde politikken og liste over lokale netværkspersoner på IntraNord. 6

7 Bilag 3 Hvor kan man få taget en blodprøve på en medarbejder i forbindelse med mistanke om misbrug Hvis den ansatte siger ja til at få tage en blodprøve følges denne procedure: Lederen kontakter Klinisk Biokemisk Afdeling, den vagthavende bioanalytiker og laver en aftale om, at de kommer over på Klinisk Biokemisk Afdeling for at få foretaget en blodprøve i forbindelse med mistanke om et misbrug Hillerød Hospital I dagarbejdstiden ringes på 4170 Efter kl. 15 ringes til den vagthavende bioanalytiker på 5950 Frederikssund Hospital I dagarbejdstiden ringes på 5395 Efter kl. 15 ringes på 5407 Helsingør Hospital I dagarbejdstiden ringes på 2226 Efter kl. 15 ringes på 2003/eller 2048 Lederen oplyser sit telefonnummer, og får telefonisk opringning fra Klinisk Biokemisk Afdeling indenfor forholdsvis kort tid 1-2 timer med svar på blodprøven. Svartiden kan dog variere afhængig af prøvetidstidspunktet og travlhed i vagten. Klinisk Biokemisk Afdeling rekvirerer blodprøven i LABKA, når det drejer sig om en S-ethanol. Afdelingen bliver ikke faktureret i forbindelse med en S-ethanol prøve. Hvis der er behov for andre forgiftningsprøver sendes de ud af hospitalet til analysering andre steder, og den pågældende afdeling bliver faktureret. Lederen skal i disse tilfælde medbringe afdelingens eannr., som noteres på blodprøvens følgeseddel. 7

8 Bilag 4 Misbrugspolitik for Region Hovedstaden se seperat fil Bilag 5 Regionens vejledning når ansatte har problemer med misbrug af rusmidler se seperat fil 8

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 11. Februar 2010 Formål Definition Misbrugspolitikken i Varde Kommune har til formål at forebygge og tage hånd om en medarbejders

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Misbrugspolitik for University College Lillebælt

Misbrugspolitik for University College Lillebælt Vejledning til Misbrugspolitik for University College Lillebælt Når ansatte har problemer med misbrug af rusmidler vejledning til håndtering af ansatte med misbrugsproblemer Vejledningens formål Denne

Læs mere

Rudersdal kommunes alkoholpolitik

Rudersdal kommunes alkoholpolitik Alkoholpolitik Rudersdal kommunes alkoholpolitik Medarbejderne er den vigtigste ressource for Rudersdal kommune og indtagelse af alkohol samt brug af rusmidler er ikke foreneligt med arbejdspladsen mål

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant som bisidder August 2011 Gode råd til bisidderrollen Indhold Forord Bisidderrollen 3 Inden samtalen 4 Under samtalen 5 Efter samtalen 6 Få mere at vide 7 Som tillidsrepræsentant

Læs mere

Alkohol- og Misbrugspolitik for Vej, Park og Havn, Langeland Kommune

Alkohol- og Misbrugspolitik for Vej, Park og Havn, Langeland Kommune Bilag 2 Revideret nov. 2014 Alkohol- og Misbrugspolitik for Vej, Park og Havn, Langeland Kommune Af hensyn til medarbejdernes trivsel, sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdspladsens image og effektivitet,

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

RUSMIDLER OG MISBRUG

RUSMIDLER OG MISBRUG RUSMIDLER OG MISBRUG Fælles ramme for en personalepolitik om støtte, handling og åbenhed på arbejdspladsen Indledning I Hjørring Kommune har vi den holdning, at arbejde og rusmidler ikke hører sammen,

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Pårørendesamtaler Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

skabe en sund alkoholkultur for såvel ansatte som andre aktører omkring skole.

skabe en sund alkoholkultur for såvel ansatte som andre aktører omkring skole. Alkoholpolitik på Dronninggårdskolen Mål Dronninggårdskolens alkoholpolitik skal medvirke til at: skabe en sund alkoholkultur for såvel ansatte som andre aktører omkring skole. være medvirkende til at

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Indholdsfortegnelse Skanderborg Kommunes overordene rusmiddelstrategi...3 Fælles rusmiddelstrategi for skoler...4 Baggrund...4 Formål...4 Målgruppe...4

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

Jeg jo ikke lige psykolog men

Jeg jo ikke lige psykolog men Jeg jo ikke lige psykolog men v/ Arbejds- og Organisationspsykolog Signe Ferrer-Larsen Drøft med sidemanden Hvorfor er denne workshop relevant for dig? Når det kommer til trivsel og psykisk arbejdsmiljø:

Læs mere

Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune

Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune 1. Formål med alkoholpolitikken Generelt er der en god og fornuftig alkoholkultur på kommunens arbejdspladser, som understøtter et godt og sundt arbejdsmiljø.

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

Til medarbejdere. Ansættelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Til medarbejdere. Ansættelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Til medarbejdere Ansættelse Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 For at sikre at afdelingen udvælger de bedst kvalificerede ansøgere til ledige stillinger og ansætter de bedste

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær Allerød Kommune Personale Formål Allerød kommune har den holdning at sygdom ikke kun er en privat sag. Sygdom har ikke alene konsekvenser for

Læs mere

Medarbejder Udviklings Samtale

Medarbejder Udviklings Samtale Medarbejder Udviklings Samtale Medarbejder: Leder: Dato for samtalen: Formål Samtalen skal tjene til gavn for alle ved at give mulighed for at tale om: De arbejdsmæssige forhold Ønsker og muligheder for

Læs mere

Omsorgs- og sygefraværspolitik

Omsorgs- og sygefraværspolitik Omsorgs- og sygefraværspolitik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indholdsfortegnelse Omsorgs- og sygefraværspolitik... 1 1. Indledning... 3 2. Gældende regler... 3 3. Fravær... 3 3.1 Målsætning...

Læs mere

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene?

ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER. Ser du tegnene? ALKOHOL OG STOFFER I BØRNEFAMILIER Ser du tegnene? Alkohol og stoffer kan give dårlig trivsel Som fagperson er det vigtigt, at du reagerer, når du oplever, at et barn ikke trives. Derfor skal du være opmærksom

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Afsnit 4 Retningslinjer for Arbejdsmiljø

Afsnit 4 Retningslinjer for Arbejdsmiljø Afsnit 4 for Arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Alkoholpolitik... 3 Rygepolitik... 5 Støtteforanstaltninger i forbindelse med krisesituationer... 7 2 Alkoholpolitik SKAL INDARBEJDES I SUNDHEDSPOLITIK Furesø

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

En vejledning til TR i rollen som bisidder for en kollega., Kreds Midtjylland

En vejledning til TR i rollen som bisidder for en kollega., Kreds Midtjylland En vejledning til TR i rollen som bisidder for en kollega, Kreds Midtjylland Bisidderfunktionen Som tillidsrepræsentant (TR) er én af dine opgaver at være bisidder for et DSR-medlem. Formålet med bisidderfunktionen

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Jeg jo ikke lige psykolog men

Jeg jo ikke lige psykolog men Jeg jo ikke lige psykolog men v/erhvervspsykolog Signe Ferrer-Larsen Drøft med sidemanden Hvorfor er denne workshop relevant for dig? Når det kommer til trivsel og psykisk arbejdsmiljø: Hvad er det for

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 Vold og trusler om vold Hjælp til medarbejdere Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 12 VIGTIGE TELEFONNUMRE. Leder af hjemmeplejen Charlotte Grønning Jørgensen

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

HOTLINE FYSIOTERAPI PSYKOLOGSAMTALER TOVHOLDERFUNKTION LEDERSPARRING. Tidlig Indsats Ved fravær og mistrivsel. arbejdsmiljøkøbenhavn

HOTLINE FYSIOTERAPI PSYKOLOGSAMTALER TOVHOLDERFUNKTION LEDERSPARRING. Tidlig Indsats Ved fravær og mistrivsel. arbejdsmiljøkøbenhavn HOTLINE FYSIOTERAPI PSYKOLOGSAMTALER TOVHOLDERFUNKTION LEDERSPARRING Tidlig Indsats Ved fravær og mistrivsel arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold Tidlig Indsats et tilbud til medarbejdere og ledere ved fravær

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Adfærdsændrende behandling for patienter med BMI under 20 Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Denne

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK PÅ ARBEJDSPLADSEN

MISBRUGSPOLITIK PÅ ARBEJDSPLADSEN MISBRUGSPOLITIK PÅ ARBEJDSPLADSEN Alkohol, medicin og andre narkotiske stoffer kan gribe forstyrrende ind i vores liv. Ved at indføre en misbrugspolitik tager virksomheder et stort skridt i forhold til

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

Mobning. Forbedringsafdelingen. Håndtering af mobning på Rigshospitalet

Mobning. Forbedringsafdelingen. Håndtering af mobning på Rigshospitalet Mobning Forbedringsafdelingen Håndtering af mobning på Rigshospitalet Læsevejledning Denne vejledning er lavet som støtte til ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på Rigshospitalet,

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640

Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640 Patientinformation Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640 Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 2 Rev. feb. 2011 Personalet i Medicinsk Hæmatologisk Ambulatorium byder dig velkommen Kort

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Opgave A: Det psykiske arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø i en personalegruppe kan enten være med til at skabe eller begrænse stress,

Læs mere

Information. til eksterne samarbejdsparter og entreprenører. omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø. 2.4.B1 1. udgave

Information. til eksterne samarbejdsparter og entreprenører. omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø. 2.4.B1 1. udgave Information til eksterne samarbejdsparter og entreprenører omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø 1 2.4.B1 1. udgave - 2016 Velkommen til DIN Forsyning Generelt Når du arbejder for DIN Forsyning, er du forpligtet

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne. Skanderborg Kommune

Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne. Skanderborg Kommune Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne i Skanderborg Kommune Indhold Skanderborg Kommunes overordnede rusmiddelstrategi for børn og unge... 3 Strategiernes hieraki... 3 Fælles rusmiddelstrategi

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole.

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Gribskov Skoles sorg -og kriseplan bygger på skolens værdier og holdninger. Vores sorg- og kriseplan tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering, som udmønter

Læs mere

Sygdom er en privatsag men hvad med sygefraværet?

Sygdom er en privatsag men hvad med sygefraværet? Sygdom er en privatsag men hvad med sygefraværet? Workshop nr. 210 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 15.30 17.00 Dagens temaer Sygefraværet er et fælles anliggende sygdommen er ikke! Er sygefravær et

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere

Er alkohol et problem?

Er alkohol et problem? Er alkohol et problem? Du har ret til hjælp Få gratis og professionel hjælp gennem kommunen. Husk, et alkoholproblem er kun tabu indtil man gør noget ved det. Test dine alkoholvaner Test dine alkoholvaner

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere