Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning"

Transkript

1

2 TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN I Søhus Stige Lumby har vi valgt at arbejde med to målsætninger indeholdende social inklusion omkring partnerskabsaftaler i forældregrupper, og rusmidler. Målsætning SSP-lokaludvalget Søhus-Stige vil arbejde for at nedsætte børn og unges forbrug af tobak, alkohol og andre rusmidler i lokalområdet. Vi vil arbejde med udsættelse af debutalderen således at de nuværende 7. klasser ved sundhedsprofilen i 9 kl. har samme svar som de nuværende 8. klasser. Vi vil samtidigt arbejde langsigtet med en større bevidsthed blandt børn, unge og deres familier omkring sund livsstil og rusmidlers betydning for dette. Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. De nuværende 8. klasser svarer således i deres sundhedsprofil De nuværende 9 klasser svare således

3 De nuværende 8 klasser svarer sådan De nuværende 9 klasser svarer sådan De nuværende 8. klasser svarer sådan De nuværende 9 klasser svarer sådan

4 0-5 år Hvad vil vi? Opfølgning af vedtagne politikker på området. Alkoholpolitik for forældrearrangementer i Søhus Stige Der er primært tale om rådgivning og vejledning. Det foregår både på bestyrelsesmøder/forældre- rådsmøder og på forældremøder. Derudover kan der være behov for individuel rådgivning og vejledning. Ledere og medarbejdere gennemfører handleplanen. Sundhedsplejerske eller PPR-medarbejder kan eventuelt inddrages. I 2014 forventes Odense kommunes nye strategi for inklusion vedtaget. Et punkt her er forældrenes rolle både i forbindelse med inklusion og generel involvering i børnehusene. Her vil det være naturligt også at snakke omkring alkohol/misbrug. Det vil være en løbende indsats Institutionerne har en vedtaget alkoholpolitik Der ud over er der en generel sundhedspolitik Primært i forhold til børns kostvaner. Samt Odense kommunes sundhedspolitik Der vil være tale om en opgave, der vil køre fremadrettet. Resultaterne vil først kunne måles senere i børnenes/de unges liv Hvordan bliver målene realistiske?: Succeskriterie: 6-10 år Hvad vil vi? Dialog med forældre Påvirkning af forældre i forhold til anvendelse af tobak og alkohol i hjemmet. Leder og afdelingslederne på børneskolerne: Lumby Skole, Stige Skole, Søhusskolen og Stige Friskole i samarbejde med Center for Inklusion.

5 Alle skolernes lærere og pædagoger fra SFO med tilknytning til klasserne og klubmedarbejdere Hvornår (tidsramme/milepælsplan)? Skolerne afholder temadage, hvor der sættes fokus på sundhed, miljø og trivsel herunder alkohol, rusmidler og tobak. Gennemførelse af temaaften vedrørende børns trivsel for alle for forældre i børneskolerne. Hvordan påvirker vi som voksne vores børn under opvæksten? - Hvordan bliver vi gode rollemodeller? Hver skole har en alkoholpolitik. Analyse af skolernes sundhedsprofiler. Med udgangspunkt i skolesundhedsprofilerne sættes fokus på sundhed og trivsel og forældrene inddrages på forældremøder. Fritidsklubberne har fokus på sundt fritidsliv. Evaluering på forældremøder. Daglig kommunikation med eleverne. Succeskriterie: At tallene vedrørende brug / misbrug af tobak, alkohol og andre rusmidler falder fra år til år i skolernes sundhedsprofiler år Hvad vil vi? Temamøder med forældre i 6. og/eller 7. klasser om rygning og alkohol. Der tages afsæt i sundhedsprofilerne vedrørende alkohol. Dialog med forældre og elever. Påvirkning af de unge og deres forældre i forhold til viden om og anvendelse af tobak, alkohol og rusmidler. Rusmiddellæreren i samarbejde med afdelingslederen for ungeskolen og Forebyggelse og Rådgivning i Odense Kommune. Faglærerne og klasseteam Ungdomsskolerne i Odense - Fritidsspilfordelere og klubmedarbejdere Hvornår (tidsramme/milepælsplan)? Skolerne afholder temadage, hvor der sættes fokus på sundhed, miljø og trivsel herunder alkohol, rusmidler og tobak. Fælles temadag på tværs af årgange, hvor der blandt forskellige sundhedsaspekter sættes fokus på alkohol, rygning og rusmidler.

6 I fagene historie, samfundsfag, biologi og fysik undervises der i temaerne misbrug, rusmidler og doping. Enten som kulturfænomen eller skadespåvirkning. Skolerne har en klar alkoholpolitik, der forbyder alkohol i forbindelse med skolearrangementer. Skolerne og Ungdomsskolen følger Odense Kommunes rygepolitik. Ungdomsskolernes Blå mandags arrangementer brandes som et alkoholfrit arrangement. Konkret handling/opfølgning efter behov. Uddannelse af en ungdomsskolemedarbejder til rygestopkonsulent. Evaluering på forældremøder. Daglig kommunikation med eleverne Succeskriterie: At tallene vedrørende brug / misbrug af tobak, alkohol og andre rusmidler falder fra år til år i skolernes sundhedsprofiler år Hvad vil vi? Ungdomsskolen har dialog med de unge om et fornuftigt forhold til alkohol. Lokaludvalget har et stærkt ønske om tættere samarbejde med ungdomsuddannelserne med henblik på indførelse af en alkoholpolitik. Målsætning Sikre barnets ret til deltagelse i meningsfyldte fællesskaber. Fokus på arbejdet med inddragelse af lokalmiljøet i arbejdet med social inklusion inddragelse af forældre. Dannelse af partnerskaber mellem forældrene på en årgang. Arbejde med mentorordninger forældre er med til at modtage forældre i dagtilbuddet, skole og fritidslivet. 0-5 år Hvad vil vi? Vi vil understøtte forældrenes indbyrdes relationer og vi ved at forældre skal have hjælp og støtte til at arbejde med egen indsats. Forældregrupperne i de enkelte børnehuse involveres og gøres til omdrejningspunktet for partnerskaberne. Bestyrelsen i institutionen skal understøtte processen og forældrerådene i børnehusene skal medvirke ved implementeringen af partnerskaberne Med baggrund i fri for mobberi vil vi arbejde med, at hvert børnehus får udarbejdet et sæt spilleregler og en række forældretips til hvordan man som forældre kan understøtte arbejdet med social inklusion. Vi introducerer de nye forældre på det første forældremøde. De gamle forældre agerer mentorer for de nye forældre. På denne måde videreføres kulturen fra gruppe til gruppe. Det dagsordensættes på forældremøder i alle børnehuse i foråret 2014 og det tematiseres i

7 overgangsarbejdet mellem dagtilbuddet og skolen. 1) Støt dit barn i at indgå legeaftaler med alle på kryds og tværs i børnegruppen. Det er en god erfaring for dit barn at få legeaftaler med mange forskellige børn. Du er med til at sikre fællesskabet for alle børn. 2) Tal ikke dårligt om de andre børn eller deres forældre. Negative ord om dit barns legekammerater bliver let til modvilje mod bestemte børn. Støt barnet i at være positiv og åben overfor alle. Kan du f.eks. børnenes navne eller siger hej til alle de børn I møder i hente- og bringe situationer? 3) Indfør social fødselsdagspolitik. Fødselsdage betyder meget for børnene. Både som fødselsdagsbarn og som gæst. Det gør "ondt" på det barn, der ikke inviteres med. Og det gør ondt på det barn, som ingen gæster får. 4) Giv dit barn opmuntring til at støtte og forsvare kammerater, der ikke kan forsvare sig selv. Børn, der er udenfor børnegruppen, har brug for en håndsrækning og en invitation fra en god kammerat. Børn, der er gode til at hjælpe, trøste og forsvare andre, "vokser" indeni og udenpå. 5) Vær åben og positiv når andre forældre fortæller om deres barns problemer. Det er meget sårbart at stille sig op på et forældremøde og fortælle, at ens barn er ked af det i børnehaven og har brug for legeaftaler og kammerater. Det er lettere, hvis de andre forældre er lydhøre og åbne. Vi måler på forældrenes kendskab til de 5 forældretips og på deres opmærksomhed på disse i overgangen til skolen. Vi har fokus på at få involveret hele forældregruppen og vil måle på deltagerantallet på vores forældremøder. Hvordan bliver målene realistiske? Der skal udarbejdes en mere konkret handleplan med angivelse af tiltag og aktører. Succeskriterier: Fællesskaberne giver mening for forældrene og at disse videreføres i skolerne 6-10 år Hvad vil vi? Arbejde videre og udbygge de i daginstitutionerne etablerede forældre partnerskaber og aftaler Medarbejdere fra daginstitutionerne, bestyrelserne fra daginstitutionerne og skolerne. Arbejde videre med udgangspunkt i materialet Fri for mobberi og de 5 forældretips samtidigt udvide inddragelse af forældrene i arbejdet med social inklusion ved at tematisere dette på forældremøder fremfor fagenes progression. Vi vil sikre at skolen stiller lokaler til rådighed for forældrenes sociale arrangementer Vi vil måle på forældrenes deltagelse og deres engagement Hvordan bliver målene realistiske? Der skal udarbejdes en mere konkret handleplan med angivelse af tiltag og aktører. Succeskriterier: Udpeges af ledelseskollegiet

8 11-15 år Hvad vil vi? Forældrenes rolle ændres i denne fase det er vigtigt at de stadig kender hinanden og taler sammen. Forældremøder er stadig omdrejningspunkt det er slut med fagenes fest nu skal det være trivsel m.m. der er omdrejningspunkt at opføre sig ordentligt er væsentligt. Forældretips gælder stadigvæk! Fritidsområdet? Forældre, bestyrelse og årgangsteams Vi vil samarbejde med lokale sportsklubber og øvrige fritidsaktører. Musikskolen og fritidsvejlederen. Fritidsområdet? Vi vil måle på succeskriterier udarbejdet af ledelseskollegiet Fritidsområdet: Hvordan bliver målene realistiske? Der skal udarbejdes en mere konkret handleplan med angivelse af tiltag og aktører. Fritidsområdet? Succeskriterier: Udarbejdes af ledelseskollegiet Fritidsområdet? år Hvad vil vi? Hvordan bliver målene realistiske? Succeskriterier:

9 GODKENDELSE AF HANDLEPLAN Nærværende handleplan beskriver indsatser i det forebyggende arbejde i lokalbestyrelsen og har til formål at gøre børn og unge robuste overfor risikofaktorer. Handleplanen er gældende fra 2013 til 2016 under hensyntagen til ændringer i interne og eksterne strukturer. Til orientering vil de enkelte målsætninger, udover til brug i lokalområdet, blive overført som KPI er i SSP Odenses årsregnskab, som præsenteres på SSP årsmødet. Bestyrelsesformand Jimmy Streit Direktør for Børn- og Ungeforvaltningen Lokalbestyrelsesformand i Søhus/Stige Erling Pedersen Skoleleder Lumby Skole, Stige Skole og Søhusskolen. EVALUERING PÅ HANDLEPLAN Da arbejdet med handleplanerne i SSP Odense er nyt og stadig under udvikling, vil vi blive glade for en fælles tilbagemelding fra lokalbestyrelsen, så processen og dialogen omkring handleplanen kan blive endnu bedre. Hvad fungerer godt ved handleplanen og den proces, I har gennemgået?

10 Hvad fungerer mindre godt ved handleplanen og processen? Print og send eller scan handleplanen til Mail: eller SSP Sekretariatet - Ørbækvej Fløj Odense SØ

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Tegning venligst udlånt af Morten Ingemann. Lokal udviklingsplan for. Dagtilbud Hasle

Tegning venligst udlånt af Morten Ingemann. Lokal udviklingsplan for. Dagtilbud Hasle Tegning venligst udlånt af Morten Ingemann Lokal udviklingsplan for Dagtilbud Hasle 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge...

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Børn- og Ungepolitik

Børn- og Ungepolitik Børn- og Ungepolitik Side 5 Side 6 Forord Formål, værdigrundlag og mål Formål, værdigrundlag og mål Side 8 Delpolitik - Pasningstilbud til de 0-6 årige Side 12 Mål Delmål Pasning af de 0-3 årige Pasning

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Fra børnehaven til s kol eo gs FO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Indledning... 3 Modellens bærende

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Alle børn har ret til et mobbefrit liv

Alle børn har ret til et mobbefrit liv Alle børn har ret til et mobbefrit liv Handleplan mod mobning for Gentofte Skole og Fritidscenter Til børn, medarbejdere og forældre på Gentofte Skole og Fritidscenter Udarbejdet september 2009 Revideret

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Kvalitetsrapporten, skoleåret 2012-13

Kvalitetsrapporten, skoleåret 2012-13 2013 Kvalitetsrapporten, skoleåret 2012-13 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune 2 Indhold Indhold... 2 Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen(kort tekst)...

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Sundhedspolitik 2011-2015

Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedsafdelingen FORORD Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: Udvikling skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed

Læs mere