X790 Series. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "X790 Series. Brugervejledning"

Transkript

1 X790 Series Brugervejledning September Maskintype(r): 7562, 4917 Model(ler): 432, 436, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91, g92, f01, f02, g81, g82

2 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...16 Oplysninger om printeren...18 Tak, fordi du valgte denne printer!...18 Sådan finder du oplysninger om printeren...18 Valg af placering til printeren...19 Printerkonfigurationer...20 Scannerens grundlæggende funktioner...21 Beskrivelse af den automatiske dokumentføder (ADF) og scannerens glasplade...22 Beskrivelse af printerens kontrolpanel...23 Om startskærmbilledet...24 Beskrivelse af startskærmbilledet...24 Brug af knapperne på berøringsskærmen...25 Opsætning og brug af startskærmsprogrammer...29 Adgang til den integrerede webserver...29 Brug af programmerne på startskærmen...29 Eksport og import af en konfiguration via Embedded Web Server...32 Yderligere printeropsætning...33 Installation af interne optioner...33 Tilgængelige interne indstillinger...33 Brug af sikkerhedslåsen...34 Adgang til systemkortet...35 Installation af et hukommelseskort...38 Installation af et flashhukommelses- eller firmwarekort...40 Installation af en intern løsningsport...42 Installation af en printerharddisk...46 Fjerne printerens harddisk...51 Installationsrækkefølge...52 Installation af bakkeoptioner...53 Tilslutning af kabler...54 Kontrol af printerens indstillinger...55 Udskrivning af en side med menuindstillinger...55 Udskrivning af en netværkskonfigurationsside...56 Opsætning af printersoftware...56

3 Indhold 3 Installation af printersoftwaren...56 Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren...57 Opsætning af trådløs udskrivning...58 Information, som du vil få brug for til at installere printeren på et trådløst netværk...58 Installation af printeren i et trådløst netværk (Windows)...58 Installation af printeren i et trådløst netværk (Macintosh)...60 Installation af printeren i et kabelnetværk...62 Ændring af portindstillinger efter installation af en ny intern løsningsport til netværk...65 Opsætning af seriel udskrivning...66 Minimering af printerens miljøpåvirkning...69 Spare papir og toner...69 Bruge genbrugspapir...69 Besparelse på forbrugsstoffer...69 Spare energi...70 Bruge Økotilstand...70 Reduktion af printerstøj...70 Tilpasning af slumringstilstand...71 Brug af dvaletilstand...72 Justering af lysstyrke for displayet...72 Indstilling af standardudskriftsbakkens lys...73 Genbrug...73 Genbrug af Lexmark-produkter...73 Genbruge Lexmark-emballage...74 Returnering af Lexmark-tonerpatroner til genbrug eller genvinding...74 Ilægning af papir og specialmedier...75 Angivelse af papirstørrelse og -type...75 Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal...75 Ilægning af printmedie i standard- eller valgfri skuffe til 550 ark...76 Ilægning af medier i højkapacitetsarkføderen til 2000 ark...79 Ilægning af papir i MP-arkføderen...81 Bakkesammenkædning og fjernelse af bakkesammenkædning...83 Skuffesammenkædning...83 Fjern skuffesammenkædning...84 Sammenkædning af udskriftsbakker...84 Angivelse af et specialnavn til papirtypen...84 Tildeling af et specialpapirtypenavn...85 Konfiguration af et brugerdefineret navn...85

4 Indhold 4 Retningslinjer for papir og specialmedier...86 Retningslinjer for papir...86 Papirkendetegn...86 Valg af papir...87 Valg af fortrykte formularer og brevpapir...87 Brug af genbrugspapir...87 Opbevaring af papir...89 Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt...89 Understøttede papirstørrelser...89 Understøttede papirtyper og -vægte...91 Understøttede efterbehandlingsfunktioner...91 Udskrivning...94 Udskrivning af et dokument...94 Udskrivning af et dokument...94 Udskrivning i sort/hvid...94 justere tonersværtningsgrad...94 Udskrivning fra et flashdrev...95 Udskrivning fra et flashdrev...95 Understøttede flashdrev og filtyper...97 Udskrivning på specialmedier...97 Tip om brug af brevpapir...97 Tip til brug af transparenter...98 Tip om brug af konvolutter...98 Tip til brug af etiketter...98 Brug af karton...99 Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job...99 Sådan gemmes udskriftsjob i printeren...99 Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job Udskrivning af oplysningssider Udskrivning af skrifttypeeksempler Udskrive en liste m. indhold Annullering af et udskriftsjob Annullering af udskriftsjob fra printerens kontrolpanel Annullering af et udskriftsjob fra computeren Kopiering Oprettelse af kopier Lave en hurtig kopi Kopiering ved brug af ADF'en Kopiering ved brug af scanneroverfladen...104

5 Indhold 5 Kopiering af filmfotos Kopiering på specialmedier Kopiering på transparenter Kopiering på brevpapir Tilpasning af kopieringsindstillinger Sort-hvid-kopiering Kopiering til en anden størrelse Fremstilling af kopier ved hjælp af papir fra en valgt bakke Kopiering af forskellige papirstørrelser Kopiering på begge sider af papiret (dupleksudskrivning) Formindskning eller forstørrelse af kopier Justering af kopieringskvalitet Sortering af kopier Placering af skillesider mellem kopier Kopiering af flere sider på et enkelt ark Oprettelse af et brugerdefineret kopieringsjob (Oprettelse af job) Placering af oplysninger på kopier Anbringe dato og tid øverst på hver side Placering af en overlay-meddelelse på hver side Annullering af et kopieringsjob Annullering af et kopijob, mens dokumentet er i den automatiske dokumentføder Annullering af et kopijob, mens sider kopieres fra scannerens glasplade Annullering af kopieringsjob, mens der udskrives sider Beskrivelse af kopiskærmbilleder og -funktioner Kopier fra Kopier til Kopier Skaler Tonersværtningsgrad Sider (Dupleks) Sorter Indhold Farve Avancerede indstillinger Gem som genvej Gør printeren klar til at sende Opsætning af -funktion Konfiguration af -indstillinger Opret en genvej Oprettelse af en -genvej ved hjælp af Embedded Web Server Oprettelse af en -genvej ved hjælp af berøringsskærmen...116

6 Indhold 6 Afsendelse af et dokument som Afsendelse af en ved brug af berøringsskærmen Afsendelse af en ved hjælp af et genvejsnummer Afsendelse af vha. adressebogen Tilpasning af -indstillinger Tilføjelse af -emne og meddelelse Ændring af outputfiltype Annullering af en Beskrivelse af funktioner Modtagere Emne Meddelelse Filnavn Opr. størrelse Opløsning Farve Indhold Sværtning Send som Sideopsætning Vis scanning Avancerede indstillinger Faxning Sådan klargøres printeren til faxning Startindstillinger for fax Valg af faxforbindelse Forbinder til en analog telefonlinje Forbinde til en DSL-service Tilslut til et PBX- eller ISDN-system Oprettelse af forbindelse til en tjeneste med unikke ringetoner Adaptertilslutning for dit land eller region Angivelse af det udgående fax- eller stationsnavn og -nummer Indstilling af dato og klokkeslæt Konfiguration af printeren til at være opmærksom på sommertid Oprettelse af genveje Oprettelse af en faxdestinationsgenvej ved hjælp af Embedded Web Server Oprettelse af en faxdestinationsgenvej ved hjælp af berøringsskærmen Afsendelse af en fax Afsendelse af en fax ved hjælp af den berøringsfølsomme skærm Afsendelse af en fax ved hjælp af computeren Afsendelse af en fax ved hjælp af genveje Afsendelse af en fax ved hjælp af adressebogen...130

7 Indhold 7 Tilpasning af faxindstillinger Ændring af faxopløsning Gøre en fax lysere eller mørkere Afsendelse af en fax på et fastsat tidspunkt Visning af en faxlog Blokering af uønskede faxer Annullering af en udgående fax Annullering af en fax, mens originalerne stadig scannes Annullering af en fax, efter at originalerne er scannet til hukommelsen Beskrivelse af faxfunktioner Indhold Opløsning Tonersværtningsgrad Farve Sideopsætning Vis scanning Udskudt Avancerede indstillinger Tilbageholdelse og videresendelse af faxer Tilbageholdelse af faxer Videresendelse af en fax Scanning til en FTP-adresse Scanning til en FTP-adresse Scanning til en FTP-adresse ved brug af berøringsskærmen Scanning til en FTP adresse ved hjælp af et genvejsnummer Scanning til en FTP-adresse ved brug af adressebogen Oprettelse af genveje Oprettelse af en FTP-destinationsgenvej ved hjælp af Embedded Web Server Oprettelse af en FTP-destinationsgenvej ved hjælp af berøringsskærmen Beskrivelse af FTP-indstillinger FTP Filnavn Opr. størrelse Send som Farve Opløsning Sværtning Sideopsætning Indhold Vis scanning Avancerede indstillinger...141

8 Indhold 8 Scanning til en computer eller et flashdrev Scanning til en computer Scanning til et flashdrev Beskrivelse af funktionerne i Scancenter Brug af hjælpeprogrammet ScanBack Beskrivelse af indstillinger for scanningsprofiler Opr. størrelse Opløsning Farve Indhold Sværtning Sideopsætning Vis scanning Avancerede indstillinger Beskrivelse af printermenuer Liste over menuer Menuen Forbrugsstoffer Menuen Papir Standardkilde, menu Menuen Papirstørrelse/type Menuen Konfigurer MP Menuen Erstat med størrelse Menuen papirstruktur Menuen Papirvægt Menuen Ilægning af papir Menuen Specialtyper Menuen Brugerdefinerede navne Menuen Brugerdefinerede bakkenavne Menuen Specialscanningsstørrelser Menuen Indstilling af Universal Menuen Bakkeopsætning Menuen Rapporter Menuen Rapporter Netværk/Porte, menu Menuen Aktiv NIC Standard netværk eller netværk [x] menuer Netværksrapport, menu Menuen Netværkskort TCP/IP, menu Menuen IPv

9 Indhold 9 Menuen Trådløs Menuen AppleTalk Standard-USB, menu Parallel [x] menu Seriel [x] menu SMTP-opsætning, menu Menuen Sikkerhed Menuen Rediger sikkerhedsindstillinger Menuen Diverse sikkerhedsindstillinger Menu for fortrolig udskrivning Menuen Slet disk Menu for sikkerhedslogfil Menuen Indstil dato og klokkeslæt Indstillinger, menu Menuen Generelle indstillinger Menuen Kopieringsindstillinger Menuen Faxindstillinger Menuen -indstillinger FTP-indstillinger, menu Menuen Flashdrev Udskriftsindstillinger Hjælp, menu Sikring af hukommelsen, inden du flytter printeren Erklæring om flygtighed Slette harddiskens flygtige hukommelse Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse Slette printerharddiskens hukommelse Konfiguration af printerharddiskkryptering Vedligeholdelse af printeren Rengøring af printerens yderside Rengøring af scanneroverfladen Rengøring af den automatiske arkføders dele Rengøring af printhovedlinserne Opbevaring af forbrugsstoffer Kontrol af status for forbrugsstoffer Kontrol af status for forbrugsstoffer fra printerens kontrolpanel Kontrol af status for forbrugsstoffer fra en netværkscomputer Bestilling af forbrugsstoffer Bestilling af en tonerkassette...247

10 Indhold 10 Bestilling af en fuser eller et overførselsmodul Bestilling af en spildtonerflaske Bestilling af hæftekassetter Bestille et ADF-sæt Bestilling af rensesæt Udskiftning af forbrugsstoffer Udskiftning af en printerkassette Udskiftning af spildtonerflaske Flytte printeren Inden printeren flyttes Flytning af printeren til et andet sted Transport af printeren Administrativ support Sådan finder du avancerede netværks- og administratoroplysninger Brug af den medfølgende webserver Kontrol af det virtuelle display Kontrol af printerens status Indstilling af -advarsler Visning af rapporter Gendannelse af fabriksindstillingerne Fjernelse af papirstop Undgå papirstop Om meddelelser om papirstopnummer og deres placering papirstop papirstop papirstop papirstop papirstop x papirstop papirstop papirstop papirstop og papirstop papirstop hæftestop...267

11 Indhold 11 Fejlfinding Løsning af grundlæggende printerproblemer Beskrivelse af printermeddelelser Justering af farver Der er opstået en fejl med USB-drevet. Fjern og indsæt drevet igen Skift [papirkilde] til [specialtypenavn] Skift fra [papirkilde] til [specialtypenavn], ilæg [retning] Skift fra [papirkilde] til [specialtypenavn] Skift fra [papirkilde] til [specialstreng], ilæg [retning] Skift fra [papirkilde] til [papirstørrelse] [papirtype] Skift fra [papirkilde] til [papirstørrelse] [papirtype], ilæg [retning] Luk dækslet til papirtransportenheden Luk venstre sidepanel Luk panel til [tray] Luk efterbehandlerens sidepanel Luk topdæksel til efterbehandler Luk frontpanelet Luk toppaneldæksel Diskfejl Disk næsten fuld. Sikker sletning af harddisken Diskproblem Tøm hulningsboks Fejl ved læsning af USB-drev. Fjern USB Faxpartition fungerer ikke. Kontakt den systemansvarlige Faxserver 'Til format' ikke sat op. Kontakt den systemansvarlige Navnet på faxmaskinen er ikke opsat Nummeret på faxmaskinen er ikke opsat Installer bakke [x] Installer bakke [x] Isæt hulningsboks Isæt bakke [x] Isæt en hæftekassette Installer konvolutføder Indlæs [src] med [custom type name] Indlæs [src] med [custom string] Indlæs [src] med [size] Indlæs [src] med [type] [size] Indlæs [custom type name] i den manuelle føder Indlæs [custom string] i den manuelle arkføder Læg [papirstørrelse] i den manuelle arkføder Læg [papirtype] [papirstørrelse] i den manuelle arkføder Ilæg hæfteklammer Hukommelse fuld. Kan ikke udskrive faxer...277

12 Indhold 12 Genindsæt bakke [x] Genindsæt bakke [x] [y] Fjern emballage, [area name] Fjern papir fra standard outputbakke Fjern papir fra bakke [x] Fjern papir fra alle bakker Fjern papir fra [linked set bin name] Gendan tilbageholdte job? Dækslet til den automatiske dokumentføder åbent Skub efterbehandleren mod venstre Visse tilbageholdte blev ikke gendannet Der kræves forbrugsstof for at færdiggøre jobbet Papirstørrelse for Bakke [x] understøttes ikke Ikke-understøttet disk xx Manglende eller defekt [color] patron xx <color> patronens varenummer understøttes ikke af enheden Forkert papirstørrelse, åbn [src] For lidt hukommelse til funktionen Spar ressourcer Ikke nok hukommelse til at sortere job For lidt hukommelse til funktionen Flash Memory Defragmentering Utilstrækkelig hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet Ikke nok hukommelse. Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet Hukommelsen er fuld Kompleks side. Nogle data er måske ikke udskrevet Ugyldig genopfyldning af [color]. Udskift patron Defekt Flash fundet Der er ikke plads nok i Flash-hukommelsen til ressourcerne Uformateret flash fundet Netværk [x] softwarefejl Fejl på serielport [x] Softwarefejl i standardnetværk Ikke-understøttet indstilling i port [x] Parallelport [x] deaktiveret Serielport [x] deaktiveret Standard USB port deaktiveret Standardparallelport deaktiveret USB-port [x] deaktiveret Ændret konfiguration, nogle tilbageholdte job er ikke genindlæst Der er isat for mange bakker For mange diske er installeret For mange flashoptioner er installeret Der er for mange skuffer monteret Input-konfig.fejl Inkompatibel outputbakke [x] Fjern defekt disk...285

13 Indhold Disken er fuld xx Fuser næsten opbrugt xx Fuser snart opbrugt xx Udskift fuser xx Fuser mangler xx Udskift spildtonerflaske xx Spildtonerflaske mangler xx Spildtonerflaske er næsten fuldl xx Udskift overførselsmodulet xx Advarsel om levetid for overføringsmodul xx Overførselsmodul mangler xx [color] patron næsten tom xx [color] patron er næsten tom xx [Color] patron meget lav xx [Color] patron næsten tom Scanner deaktiveret af adm Scanner deaktiveret. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet fortsætter Emul-fejl. Isæt emul-option Løsning af udskrivningsproblemer PDF-filer på flere sprog udskrives ikke Printerens kontrolpanel er tomt eller viser kun romber Fejlmeddelelse om læsning af USB-drev vises Udskriftsjob udskrives ikke Fortrolige og andre tilbageholdte job udskrives ikke Udskriftsjobbet tager længere tid end forventet Job udskrives fra den forkerte skuffe eller på det forkerte papir Der udskrives forkerte tegn Skuffesammenkædning virker ikke Store job sorteres ikke Der foretages uventede sideskift Løsning af problemer med kopiering Kopimaskine reagerer ikke Scannerenheden kan ikke lukkes Dårlig kopieringskvalitet Mangelfulde dokumenter eller fotokopier Løsning af problemer med scanner Kontrol af en scanner, som ikke reagerer Scanningen blev ikke udført Scanning tager for lang tid eller fastfryser computeren Dårlig kvalitet af scannet billede Mangelfulde dokumenter eller fotoscanninger Kan ikke scanne fra en computer Løsning af problemer med fax Fax- og -funktioner er ikke konfigureret...296

14 Indhold 14 Opkalds-ID vises ikke Kan ikke sende eller modtage en fax Kan sende, men ikke modtage faxer Kan modtage, men ikke sende faxer Den modtagne fax har en dårlig udskriftskvalitet Løsning af problemer med startskærmsprogrammer Der er opstået en programfejl Løsning af problemer Option fungerer ikke korrekt eller afsluttes efter installationen Problemer med papirbakke problemer med bakke til ark Kan ikke registrere flashhukommelseskort Kan ikke registrere printerharddisken Den interne løsningsport fungerer ikke korrekt Den interne printerserver fungerer ikke korrekt Hukommelseskort USB/parallelinterfacekortet fungerer ikke korrekt Løse problemer med papirindføring Der opstår ofte papirstop Meddelelsen om papirstop vises, selvom papirstoppet er fjernet Fastklemte sider udskrives ikke igen Løsning af problemer med udskriftskvaliteten Tegn er hakkede eller har uens kanter Beskårne billeder Der vises tynde vandrette linjer på farveudskrifter Der vises skyggebilleder på udskrifterne Der er grå baggrund på udskrifterne Forkerte margener Der vises en lys farvet linje, hvid linje eller linje i forkert farve på udskrifterne Papiret krøller Uregelmæssig udskrivning Udskriften er for mørk Udskriften er for lys Printeren udskriver tomme sider Der forekommer gentagne fejl på udskrifterne Skæve udskrifter Der vises sorte sider eller sider, der kun indeholder farve, på udskrifterne Der er sorte eller hvide striber på transparenterne eller papiret Stribede vandrette linjer vises på udskrifter Stribede lodrette linjer Der vises tonerslør eller baggrundsskravering på siden Toneren smitter af Tonerpletter Udskriftskvaliteten for transparenter er dårlig...316

15 Indhold 15 Ujævn udskriftstæthed Løsning af problemer med farvekvalitet Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om farveudskrivning Den indbyggede webserver kan ikke åbne Kontroller netværksforbindelsen Kontroller den adresse, der er angivet i webbrowseren Deaktiver webproxyserverne midlertidigt Kontakt til kundesupport Meddelelser Produktoplysninger Meddelelse om udgave Strømforbrug Indeks...333

16 Sikkerhedsoplysninger 16 Sikkerhedsoplysninger Tilslut netledningen til en lettilgængelig stikkontakt med korrekt jordforbindelse i nærheden af produktet. Placer og brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser. FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Dette produkt indeholder en laserenhed. Det kan medføre farlig eksponering for laserstråler, hvis man bruger andre knapper eller laver andre justeringer eller benytter andre fremgangsmåder end de, der er specificeret i Brugerhåndbogen. I produktet anvendes en udskriftprocedure, hvorved udskriftsmediet opvarmes, og varmen kan medføre, at mediet udsender dampe. Læs afsnittet i brugervejledningen, der beskriver retningslinjerne for valg af udskriftsmedie, så du undgår skadelige dampe. FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Litiumbatteriet i dette produkt er ikke beregnet til at blive udskiftet. Der er fare for eksplosion, hvis et litiumbatteri udskiftes forkert. Forsøg ikke at genoplade, destruere eller skille et litiumbatteri ad. Brugte litiumbatterier skal bortskaffes i overensstemmelse med producentens instruktioner og lokale retningslinjer. FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den. FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Printerens vægt er på mere end 18 kg. (40 lb) og der kræves to eller flere trænede personer, for at løfte den sikkert. FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Følg disse retningslinjer med henblik på at undgå personskade eller beskadigelse af printeren: Sluk for printeren, og tag netledningen ud af stikkontakten. Tag alle ledninger og kabler ud af printeren, inden du flytter den. Løft printeren af den ekstra skuffe, og sæt den ved siden af, i stedet for at prøve at løfte både skuffen og printeren på samme tid. Bemærk! Brug håndtagene på siden af printeren til at løfte med. Brug kun den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten. FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Brug kun det telekabel (RJ-11), der fulgte med produktet, eller tilsvarende ULregistreret kabel på 26 AWG eller derover, når du slutter dette produkt til telefonnetværket, for at reducere risikoen for brand. FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud. Undgå at bruge en telefon til at rapportere et gasudslip i nærheden af udslippet. FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Kontroller, at alle eksterne tilslutninger, f.eks. Ethernet-tilslutninger og tilslutninger til telefonsystemer, er sat korrekt i de markerede plug-in-porte. Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at opfylde strenge, globale sikkerhedsstandarder under brug af bestemte producenters komponenter. Nogle af delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid tydelige. Producenten er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele.

17 Sikkerhedsoplysninger 17 FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Du må ikke skære netledningen, sno den, binde den sammen, mase den eller sætte tunge genstande på den. Der må ikke fjernes noget fra netledningen, og den må ikke udsættes for tryk. Netledningen må ikke sidde i klemme mellem genstande, f.eks. møbler og vægge. Hvis en af disse ting sker, er der risiko for fare eller elektriske stød. Kontroller jævnligt, om der er tegn på disse problemer med netledningen. Fjern netledningen fra stikkontakten, før du undersøger den. Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en kvalificeret servicetekniker. FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: For at undgå risiko for elektrisk stød skal du tage netledningen ud af stikkontakten på væggen og frakoble alle kabler fra printeren, før du fortsætter. FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Du må ikke benytte faxfunktionen i tordenvejr. Installer ikke dette produkt, og foretag ikke elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger, som f.eks. netledningen eller telefonen, i tordenvejr. FORSIGTIG! VÆLTEFARE: Gulvmonterede konfigurationer kræver ekstra inventar for øget stabilitet. Du skal bruge enten en printerstand eller et printerstativ, hvis du bruger højkapacitetsbakke, en dupleksenhed eller mere end én input-option. Hvis du har købt en multifunktionsprinter (MFP), der scanner, kopierer og faxer, har du måske brug for ekstra inventar. For yderligere information, se FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt papirskuffe eller bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle andre skuffer eller bakker er lukkede, indtil der er brug for dem. GEM DISSE INSTRUKTIONER.

18 Oplysninger om printeren 18 Oplysninger om printeren Tak, fordi du valgte denne printer! Vi har arbejdet hårdt for at sikre, at den lever op til dine behov. Du kan komme i gang med at bruge din nye printer ved hjælp af opsætningsmaterialerne, som fulgte med printeren, og ved at skimme Brugervejledningen, for at se, hvordan du udfører grundlæggende opgaver. Læs Brugervejledningen grundigt for at få det meste ud af printeren, og sørg for at bruge de seneste opdateringer på vores websted. Vi er engageret i at levere ydelse og værdi i vore printere, og vi vil være sikre på, at du er tilfreds. Hvis du støder på problemer, så vil en af vores kyndige supportrepræsentanter med glæde hjælpe dig hurtigt tilbage på rette vej. Hvis du støder på noget, som du mener, at vi kan gøre bedre, så fortæl os det. Du er jo årsagen til, at vi gør hvad vi gør, så dine forslag hjælper os med at forbedre vores service. Sådan finder du oplysninger om printeren Det, du søger Vejledning til startkonfiguration: Tilslutning af printeren Installation af printersoftwaren Finder du her Dokumentation til installation Dokumentationen til installation fulgte med printeren og er også tilgængelig på Lexmarks websted på Yderligere konfiguration og vejledning til brug af printeren: Valg og lagring af papir og specialmedier Ilægning af papir Konfiguration af printerindstillinger Visning og udskrivning af dokumenter og fotos Konfiguration og brug af printersoftwaren Konfiguration af printeren på et netværk (afhængigt af printermodellen) Pleje og vedligeholdelse af printeren Fejlfinding og løsning af problemer Brugervejledning Brugervejledningen er tilgængelig på cd'en Software og dokumentation. Du kan finde opdateringer på vores websted på Vejledning til: Installation af printeren vha. automatiseret eller avanceret trådløs opsætning Tilslutning af printeren til et Etherneteller trådløst netværk Fejlfinding i problemer med printerforbindelse Netværksvejledning Åbn cd'en Software og dokumentation, og søg efter Printer- og softwaredokumentation under mappen Pubs. Klik på linket Netværksvejledning på listen over udgivelser.

19 Oplysninger om printeren 19 Det, du søger Finder du her Hjælp til brugen af printersoftwaren Hjælp til Windows eller Mac Åbn et printersoftwareprogram eller - applikation, og klik derefter på Hjælp. Klik på? for at få vist kontekstafhængige oplysninger. Hjælpen installeres automatisk sammen med printersoftwaren. Printersoftwaren findes i mappen med printerprogrammet eller på skrivebordet, afhængigt af operativsystemet. De seneste supplerende oplysninger, opdateringer og teknisk support: Dokumentation Hentning af drivere Support via livechat -support Telefonisk support Garantioplysninger Lexmarks websted for support - Bemærk! Vælg dit land eller din region, og vælg herefter dit produkt for at se det relevante supportwebsted. Supporttelefonnumre og åbningstider for dit land eller område findes på supportwebstedet eller på den trykte garanti, der blev leveret sammen med din printer. Noter følgende oplysninger (kan ses på kvitteringen og bag på printeren), og hav dem klar, når du kontakter support, så de kan betjene dig hurtigere: Maskintypenummer Serienummer Købsdato Butik, hvor varen er købt Garantioplysningerne varierer afhængigt af land eller område: I USA Se erklæringen om begrænset garanti, der følger med denne printer, eller gå til Øvrige lande og områder Se den trykte garanti, der fulgte med printeren. Valg af placering til printeren FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Printeren vejer mere end 18 kg (40 pund), og der kræves to eller flere kvalificerede personer til at løfte den sikkert. Når du vælger en placering til printeren, skal der være rigelig med plads til at kunne åbne bakker, dæksler og døre. Hvis du regner med at installere ekstraudstyr, skal du også sørge for rigelig plads til dette. Det er vigtigt at sørge for dette: Sørg for, at luftcirkulationen i rummet opfylder de seneste ASHRAE 62-standarder eller CEN Technical Commitee 156-standarden. Sørg for at underlaget er fladt, solidt og stabilt. Sørg for at holde printeren: Væk fra direkte luftstrøm fra klimaanlæg, varmeapparater og ventilatorer Væk fra direkte sollys, ekstrem fugt eller voldsomme temperaturudsving Ren, tør og støvfri Sørg for ordentlig ventilation ved at følge anbefalingerne for luft omkring printeren:

20 Oplysninger om printeren mm (18 ") mm (3.9 ") mm (14.9 ") mm (17 ") mm (5.9 ") Printerkonfigurationer FORSIGTIG! VÆLTEFARE: Gulvmonterede konfigurationer kræver et ekstra møbel af hensyn til stabilitet. Du skal bruge enten et printerstativ eller en printerbord, hvis du bruger en arkføder med høj kapacitet, en dupleksenhed og en indføringsenhed eller mere end én indføringsenhed. Hvis du har købt en multifunktionel printer (MFP), som scanner, kopierer og faxer, har du muligvis brug for ekstra møbeludstyr. For yderligere information, se

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 CX510 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om printeren...9

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

Dell V725w brugervejledning

Dell V725w brugervejledning Dell V725w brugervejledning Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 7d1, 7dE Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

Pro900 Series Brugervejledning

Pro900 Series Brugervejledning Pro900 Series Brugervejledning November 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 301, 30E Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

Dell V715w Brugervejledning

Dell V715w Brugervejledning Dell V715w Brugervejledning Maj 2009 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 5 dw, 1 dw Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6

Læs mere

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006 X850e, X852e, X854e Brugervejledning Januar 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2006

Læs mere

Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en)

Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en) 2007 www.lexmark.com Indhold Sådan finder du oplysninger om printeren...15 Sådan finder du oplysninger om printeren...15 Meddelelse om operativsystem...19

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Brugervejledning A910 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

SmartSolutions Brugervejledning

SmartSolutions Brugervejledning SmartSolutions Brugervejledning 2009 www.lexmark.com Indhold Om SmartSolutions...4 Hvad er SmartSolutions?...4 Anbefalede systemkrav...5 Om Løsningscenter...7 Om Løsningscenter...7 Brug af løsningsbiblioteket...7

Læs mere

Brugervejledning NPD5015-00 DA

Brugervejledning NPD5015-00 DA NPD5015-00 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

X850e, X852e og X854e

X850e, X852e og X854e X850e, X852e og X854e Vejledning til menuer og meddelelser Januar 2006 Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

Læs mere

hp LaserJet 4100 mfp brug

hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Brugervejledning M276 HP LaserJet Pro 200 color MFP M276-serien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Vaše uživatelský manuál LEXMARK PLATINUM PRO900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5180083

Vaše uživatelský manuál LEXMARK PLATINUM PRO900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5180083 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LEXMARK PLATINUM PRO900. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Læs mere

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one referencevejledning Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

hp psc 2200 series all-in-one

hp psc 2200 series all-in-one all-in-one referencehåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til et andet sprog uden forudgående

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere