Brugervejledning Niveau alarm type: Level Tec Brugervejleding Plus Tec ApS Niveau alarm Type: Level Tec

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Niveau alarm type: Level Tec 2010-1. Brugervejleding Plus Tec ApS Niveau alarm Type: Level Tec 2010-1"

Transkript

1 Brugervejleding Plus Tec ApS Niveau alarm Type: Level Tec Side 1 af 14

2 Indholdsfortegnelse 1.1 Beskrivelse Sikkerhed Tekniske Specifikationer Alarmenhed Pumpemodul Tryktransmitter Placering af alarmenhed Idriftsætning Tilslutning Alarmenhed Tilslutning Pumpemodul (Option) Opsætning af alarmmodul Opsætning af telefonnumre Sletning af telefonnumre Opsætning af start-telefonnummer Opsætning af pumpemodul Opsætning af telefonnummer på pumpemodul Sletning af telefonnumre Opsætning af telefonnummer fra alarmenhed Information omkring telefonnumre Opsætning af data for gylletank Højde på gylletank Diameter på gylletank Opsætning af data for gyllepumpe Kommandoer Tømning Alarmtyper Lækagealarm Overfyldningsalarm Pumpe/Påfyldningsalarm Advarsel for lav pumpe ydelse Tømningsalarm Spændingsfaldsalarm Føleralarm Alarmudgange Akustisk alarm Alarm via lyskilde Alarm reset/el-diagram Materialeliste. Alarmenhed Materialeliste. Pumpemodul EU Overensstemmelseserklæring Side 2 af 14

3 Obs! Plus Tec ApS kan ikke stilles til ansvar for fejl forårsaget af ukorrekt montering, brug eller indstilling af alarmenheden. Ligeledes kan Plus Tec ApS ikke stilles til ansvar for skader /tab i forbindelse med et eventuelt gylleudslip. Enheden bør kun installeres af autoriseret elinstallatør. 1.1 Beskrivelse. Alarmen overvåger ved hjælp af trykmåling niveauet i gylletanken. Under overvågningen kan der være perioder med små udsving på målingerne. Disse udsving vil ikke udløse en alarm. Ved en alarmtilstand i gylletanken startes en beskedcyklus, og der vil der blive afsendt en SMS besked om alarm til foruddefinerede telefonnumre. Som option kan der ved gyllepumpen monteres et start/stop modul, der sender og modtager SMS til og fra alarmmodulet. Pumpemodulet vil ved start af pumpe sende signal til alarmmodulet om, at pumpe startes. Såfremt der i tilførselsrøret til gylletanken ikke opnås et nødvendigt gylletryk indenfor en given tidsperiode, vil alarm enheden sende en SMS til pumpemodulet om at stoppe gyllepumpen. 2.1 Sikkerhed. Det er kun muligt for systemet at håndtere SMS beskeder fra kendte telefonnumre. Slettes et telefonnummer fra listen, vil dette ikke modtage alarmer og ikke kunne afgive kommandoer. 3.1 Tekniske specifikationer Alarmenhed. Alarmenheden består af en styreenhed med GSM-modem og solcelleenhed. Spænding: GSM Modem : Indgang Digital: Indgang Analog: Relæudgang: Sikringsstørrelse: : 12VDC Forsynet fra Batteri/Solcelle. : 900/1800 MHz, dual band. : 1Stk.- Reset kreds. : 2 Stk. 4-20mA. : 2 Stk. Alarm. : Sikring 11 (Maks. 10A) Sikring 13 (Maks. 300mA) Forsyningen til ekstern alarm enheder må ikke tages fra alarm enhedens batteri Pumpemodul. Pumpemodulet består af en styreenhed med GSM-modem. Spænding: : 230VAC / 12VDC. Maks. Forsikring: : 10A GSM Modem: : 900/1800 MHz, dual band. Signal Indgang: : 1 Stk. Start fra gyllepumpe. Relæudgang: : 1 Stk. Stop gyllepumpe. Sikringsstørrelse: : Sikring 1 (Maks. 1A) Side 3 af 14

4 3.1.3 Tryktransmitter. Alarmenheden er forsynet med følgende tryktransmitter. El tilslutning: Spænding: Udgangssignal: Måleområde: Temperaturområde: Vægt: Kapslingsklasse: Materiale: : Kabel med 2 ledere med skærm og aftræksrør. : 10-36VDC. : 4 20 ma. : 0 5M Vandsøjle : C : 0,4kg. : IP68 : Rustfrit Stål 4.1 Placering af alarmenhed. Alarmenheden monteres et egnet sted på gylletanken. Udstyr for niveau alarm må kun monteres, således at montering til enhver tid overholder tankleverandørens krav og specifikationer for udstyr monteret på gylletank. Den bedste placering er, at solfangeren anbringes således, at solcellerne har retning mod syd. Der bør tages højde for solens vandring og især solhøjden, både sommer og vinter. Det er vigtigt, at solcellen får sol uden skygge. Er der skygge på dele af solcellen, kan dette medføre en forringet ladning af batteriet. Det medleverede 32mm plastrør monteres på indvending side af gylletanken, Røret fastgøres med de medleverede rør bøjler. Det er vigtigt, at røret fastgøres korrekt inde i tanken for at undgå, at denne løsner sig under en eventuel omrøring. Røret placeres således, at underkant rør er ca. 5 cm over bund i gylletank. Tryktransmitter nedsænkes i 32mm Plastrør og placeres således at denne er ca. 2 cm over bund i gylletank. 5.1 Idriftsætning. Indsæt SIM kort i alarmenheden og pumpemodul (Option) i holder til dette Tilslutning Alarmenhed: Tryktransmitter tilsluttes i klemme Nr. 1(+) & 2 (-). (Såfremt der er medleveret pumpemodul, tilsluttes tryktransmitter for denne i klemmerne Nr. 3 (+) & 4 (-) (Option)). For at få spænding på alarmenheden sluttes sikringsklemme nr. 11 & 13. Tilslutning af ekstern alarmenhed: (Option) Lys Tableau: Klemme nr. 5 & 6. Akustisk alarm: Klemme nr. 7 & 8. Side 4 af 14

5 5.1.2 Tilslutning Pumpemodul: (Option) 230VAC forsyning tilsluttes klemme nr. 1, 2 og PE. Tryktransmitter tilsluttes klemme nr. 3 (+) & 4 (-) i alarmenhed. (Se pkt ) Startsignal fra gyllepumpe tilsluttes klemme nr. 5 & 6. Stopkreds for gyllepumpe tilsluttes klemme nr. 3 & 4. For at få spænding på pumpemodulet sluttes sikringsklemme nr. 1. Vigtigt! Der må ikke sættes spænding på enhederne (sikringsklemme Nr. 11 & 13.) før SIM-kort er monteret. Ved udskiftning af SIM-kort afbrydes forbindelserne ved sikringsklemme Nr. 11 & 13. På pumpemodul gælder ovenstående for sikringsklemme Nr Opsætning - Alarmmodul. Alarmenheden kan håndtere at sende og modtage SMS-beskeder til maks. 5 stk. mobiltelefoner og maks. 3 stk. pumpemoduler. Alarmenheden leveres fra Plus Tec med SIM-kort og forudbestemte data omkring telefonnumre, størrelse på gylletank mv. Hvis der medleveres pumpemodul er dette ligeledes opsat til at kommunikere med alarmenheden Opsætning af telefonnumre. For at vælge hvilke telefonnumre, der skal kunne modtage SMS-beskeder fra alarmenheden, og hvilke der skal kunne sende SMS-kommandoer til alarmenheden, skal der sendes en SMS til alarmenheden med følgende besked: SMS: TELEXYYYYYYYY X - angiver hvilken placering (1-5) det ønskede telefonnummer har på alarmenhedens opkaldsliste. Y - angiver telefonnummer på mobiltelefon, hvortil der ønskes at der sendes alarmbeskeder. Eks. TELE SMS-kommandoen under pkt gentages for det antal telefonnumre, der ønskes koblet op mod alarmenheden. Dog maks. 5 stk. Side 5 af 14

6 6.1.2 Sletning af telefonnumre. Hvis et telefonnummer skal fjernes fra opkaldslisten sendes følgende SMS besked til alarmenheden: SMS: TELEX# X angiver placeringen på opkaldslisten. Eks. TELE5# Telefonnummer placeret som T5 på opkaldslisten er nu slettet Opsætning af start-telefonnummer. Her er det muligt at vælge hvilket telefonnummer, der først skal modtage en SMS-besked i tilfælde af en alarm. Såfremt der ikke ønskes angivet et specielt telefonnummer, sendes der altid først besked til telefonnummer, placeret som nummer 1 på listen. (T1) Telefon vælges ved at sende følgende SMS-besked til alarmenheden. SMS: TELESTARTX X angiver placering på liste med telefonnumre. Eks. TELESTART4 Denne besked angiver, at det er telefonnummeret placeret som nummer 4 på listen, der først vil modtage en SMS med alarmbesked. 7.1 Opsætning Pumpemodul Opsætning af telefonnummer på pumpemodul. Her sendes en SMS til alarmenheden der angiver, telefonnummeret på pumpemodulet. Der sendes følgende besked til alarmenheden. SMS: PUMPEXYYYYYYYY X angiver nummer (1-3) på gyllepumpe. Y angiver telefonnummer på det SIM-kort, der er placeret i pumpemodul. Såfremt der ikke findes flere gyllepumper, hvorpå der er monteret pumpemodul, sendes der altid en SMS-besked, hvor pumpe nummer er angivet som nummer 1 til alarmenheden. Eks. PUMPE SMS-kommandoen under pkt gentages for det antal gyllepumper, der ønskes koblet op mod alarmenheden. Dog maks. 3 stk. Side 6 af 14

7 7.1.2 Sletning af telefonnumre. Hvis et telefonnummer skal fjernes fra opkaldslisten sendes følgende SMS-besked til pumpemodulet. SMS: PUMPEX# X angiver placeringen på opkaldslisten. Eks. PUMPE2# Telefonnummer placeret som P2 på opkaldslisten er nu slettet Opsætning af telefonnummer fra alarmenhed. Pumpemodulet skal nu knyttes til alarmenheden. Derfor sendes en SMS-besked til pumpemodulet med følgende: SMS: ALARMYYYYYYYY Y angiver telefonnummer på det SIM-kort, der er placeret i alarmenhed. Eks. ALARM Information omkring telefonnumre. Det er muligt at sende en SMS til alarmenheden, for at få information omkring hvilke telefonnumre, der er opkoblet til alarmen. Dette gøres ved at sende følgende SMS til alarmenheden: SMS: TELEFON Derefter vil man modtage en SMS fra alarmenheden med følgende besked: Eks. Alarm T1: Alarm T2: Alarm T3: Alarm T4: Alarm T5: - (Angiver at der ikke er tilknyttet telefonnummer på denne placering) Alarm Start: T4 Pumpe P1: Pumpe P2: - (Angiver at der ikke er tilknyttet flere pumper til alarmenheden) Vigtigt! Vær opmærksom på, at der ikke må alarmeres direkte til politi, Falck, brandvæsen eller alarmcentral!! Side 7 af 14

8 9.1 Opsætning af data for gylletank. Opsætning af nødvendige data for korrekte beregninger udføres via SMS beskeder, der sendes til alarmenheden Højde på gylletank. Her sendes en SMS med følgende besked: SMS: HØJDExxxxx X Angiver højden på gylletanken i millimeter. Eks.: HØJDE Diameter på gylletank. Her sendes en SMS med følgende besked: SMS: DIAxxxxx X Angiver diameteren på gylletanken i millimeter. Eks.: DIA Opsætning af data for gyllepumpe Pumpe ydelse. Enhed [liter pr. min.] For at ændre/registrere data på gyllepumpen sendes en SMS til alarmenheden med følgende besked: SMS: GPxxxxx X Angiver pumpens ydelse i liter pr. minut. Eks.: GP Side 8 af 14

9 11.1 Kommandoer Tømning Ved en tømning af gylletanken skal der sendes en SMS til alarmenheden med følgende besked: SMS: TØMXX X Angiver størrelsen på gyllevognen i m³. Eks.: TØM25 Alarmenheden ved nu at tømning af gylletanken, pågår og sætter derfor niveauovervågningen ud af funktion i en fast defineret tidsperiode Alarmtyper Lækage alarm En lækage alarm vil indtræffe, såfremt gylleniveauet i tanken falder, uden at der er afgivet signal omkring tømning. I tilfælde af en lækagealarm sendes der en SMS med teksten: LÆKAGE ALARM Overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen vil indtræffe, hvis gylleniveauet i tanken stiger til et foruddefineret maks. niveau. I tilfælde af en overfyldningsalarm, sendes der en SMS med teksten: OVERFYLD ALARM Pumpe/Påfyldningsalarm. (Option) Pumpealarm vil indtræffe, såfremt tilførsel af gylle sker for langsomt til gylletank. I tilfælde af dette vil der sendes en SMS med teksten: PUMPE ALARM Advarsel for lav pumpe ydelse. Såfremt pumpeydelsen falder til under 60 % af det normale pumpeydelse, afsendes en SMSbesked. Denne SMS-besked vil ikke stoppe pumpen og skal kun betragtes som en advarsel for lavt pumpeydelse og kræver derfor ikke alarm reset på alarmenheden. SMS-beskeden afsendes kun 1. gang og starter ikke en beskedcyklus. Der afsendes SMS med følgende besked: LAV PUMPE YDELSE Side 9 af 14

10 Tømningsalarm. Tømningsalarm vil indtræffe, når der er afgivet SMS omkring tømning, og trykket i tanken falder for hurtigt, eller hvis tømning ikke er stoppet inden for en forud defineret tid. I tilfælde af tømningsalarm sendes en SMS med teksten: TØM ALARM Spændingsfaldsalarm. Hvis spændingen på batteriet falder til processorens minimum spænding, vil der sendes en SMS med teksten: SPÆN ALARM Føleralarm. Ved defekt føler sendes SMS med teksten: FØLER ALARM 13.1 Alarmudgange. Alarmenheden er forsynet med 2 udgange, hvortil der kan kobles en ekstern alarmenhed Akustisk alarm. Potentionalt frit kontakt sæt (NO). Denne udgang vil være aktiv i 30 sek Alarm via lystableau. Potentionalt frit kontakt sæt (NO). Denne udgang vil være aktiv, så længe kilden til alarmen er aktiv. Udgangen kan kun deaktiveres ved aktivering af reset-tast monteret på alarmenheden. Side 10 af 14

11 14.1 Alarm Reset. I tilfælde af en alarm, findes årsagen til alarmen og fejlen udbedres. Derefter afstilles / annulleres alarmen ved aktivering af reset-tast monteret på alarmenheden El-diagram Alarmenhed Pumpemodul Side 11 af 14

12 16.1 Materialeliste - Alarmenhed Stykliste Varenummer Antal Enhed Beskrivelse Fabrikat 1 Stk. Processor Plus Tec ApS Stk. Batteri CT33-12 AGM Leader Stk. Lader Solsum 6,6C - 6A 12V Solsum Stk. Kassebund, Polyester 600x300x130 Fibox Stk. Dæksel, Polyester 600x300x45. Gråt Fibox Stk. Montageplade, Pertinax 528x254x45 Fibox Stk. Dækselskrue Fibox Stk. Afløbsventil MB12189 IP34 Fibox Stk. Trykknap plan blå Schneider Stk. Kontaktelement 1slutte Schneider Stk. Skilt ZBY2322 Mrk.: Reset Schneider Stk. Gennemgangsklemme - WDU 2,5 Weidmüller Stk. Jordklemme - WPE 2,5 Weidmüller Stk. Gennemgangsklemme WDU 6 Weidmüller Stk. Endevinkel for TS 35 - ZEW 35 Skrueløs Weidmüller Stk. Endeplade - WAP 2,5-10 Weidmüller Stk. Sikringsklemme WSI6 Weidmüller Stk. Finsikring 400mA 5x20 Flink Eska Stk. Finsikring 10A 5x20 Flink Eska Stk. Mærkeark 5-FWZ MRK. 1-10A50 Weidmüller Stk. Mærkeark 5-FWZ MRK A50 Weidmüller cm Ledningskanal Opslid. BA Tehalit Stk. Forskruning M16 Ø3,5-10 IP68 Schlemmer Stk. Blindprop polyamid M16 Schlemmer Stk. Møtrik polyamid M16 Schlemmer cm. DIN - Skinne TS35/F5 m/huller Plus Tec ApS Stk. Solpanel HEM 90 Wp 12V/90W Plus Tec ApS Stk. Kabel S10ZZ-F 1x4mm² Solar Plus Tec ApS 1 Stk. Galvaniseret stålstativ Plus Tec ApS Dfasdf Sdf Stk. Sdfasdf Plus Tec ApS dsafd aasdf4 Stk. adsfa Plus Tec ApS Stk. Tryktransmitter Sitrans P MPS,0-5MVS 4-20m Siemens A/S asdfasdf asdf6 m asdfdsaf/t6 Plus Tec ApS adfasdf asdf1 Stk. sadfa PP Plus Tec ApS erer5 sdfas4 Stk. adfasdfa Plus Tec ApS Side 12 af 14

13 17.1 Materialeliste Pumpemodul. Stykliste Varenummer Antal Enhed Beskrivelse Fabrikat 1 Stk. Processor Plus Tec ApS Stk. Strømforsyning 230VAC / 12VDC 1A Eltako Stk. Kasse 240x191x107 ABS Fibox Stk. Montageplade 210x160 Aluzink Fibox Stk. Gennemgangsklemme - WDU 2,5 Weidmüller Stk. Gennemgangsklemme WDU 6 Weidmüller Stk. Jordklemme WPE 6 Weidmüller Stk. Endevinkel for TS 35 - ZEW 35 Skrueløs Weidmüller Stk. Endeplade - WAP 2,5-10 Weidmüller Stk. Sikringsklemme WSI6 Weidmüller Stk. Finsikring 2A 5x20 Flink Eska Stk. Mærkeark 5-FWZ Mrk. 1-10A50 Weidmüller Stk. Mærkeark 5-FWZ Mrk A50 Weidmüller cm Ledningskanal Opslid. BA Tehalit Stk. Forskruning M20 Ø7-14 IP68 Schlemmer Stk. Møtrik polyamid M20 Schlemmer Stk. Forskruning M16 Ø3,5-10 IP68 Schlemmer Stk. Møtrik polyamid M16 Schlemmer Stk. DIN - Skinne TS35/F5 m/huller 16cm Plus Tec ApS 1 Stk. Tryktransmitter P20 12VDC 4-20mA 0-0,6Bar Plus Tec ApS Side 13 af 14

14 Overensstemmelseserklæring Plus Tec ApS CVR-Nr.: Mads Bjerres Vej 8 DK-7500 Holstebro Erklærer hermed, at: Plus Tec Niveau alarm Level Tec som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med bestemmelserne i EN55130 / EN / Lavspændingsdirektivet 73/23/EEC/ EN og EN , med senere ændringer. Direktør Jørgen Seerup Plus Tec ApS. Underskrift. Dato Plus Tec ApS, Mads Bjerres Vej 8, DK-7500 Holstebro Side 14 af 14

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05 MANUAL Ver. 3.05 INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE 2 1.1 FUNKTIONSTEGNING 3 2 MONTERING 4 2.1 KLARGØR ENHEDEN 4 2.2 ELEKTRISK MONTAGE 4 2.3 MONTER SIM-KORT 5 2.4 TILSLUT ENHEDEN 5 3 KLARGØRING AF PC EN 6

Læs mere

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911 GSM- / PSTN-Com Gældende fra software version GSM Com 835504 PSTN Com 839000 1 INDLEDNING... 4 Produktidentifikation... 4 VARENUMMER LISTE... 4 GSM Com... 4 GPRS Com... 4 PSTN Com... 4 Antenne... 4 Akkumulator

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H BRUGER MANUAL DK Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H Attention! Meget vigtigt. Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinjer for installation og brugen af Mobeye enheden

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

TEST AF LEVELTEC ONLINE OVERVÅGNING AF GYLLEBEHOLDERE

TEST AF LEVELTEC ONLINE OVERVÅGNING AF GYLLEBEHOLDERE TEST AF LEVELTEC ONLINE OVERVÅGNING AF GYLLEBEHOLDERE AF SØREN G. RASMUSSEN OG THORKILD Q. FRANDSEN, AGROTECH APRIL 2012 Test af LevelTec Online overvågning af gyllebeholdere Af Søren G. Rasmussen og Thorkild

Læs mere

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Manual MJK Comtroller 702 Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Stations ID: Serienr.: M702DK/0110 Rev. 111001 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme ændringer i de

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Kære bruger. Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på, og alarmsystemet

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere