Brugervejledning Niveau alarm type: Level Tec Brugervejleding Plus Tec ApS Niveau alarm Type: Level Tec

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Niveau alarm type: Level Tec 2010-1. Brugervejleding Plus Tec ApS Niveau alarm Type: Level Tec 2010-1"

Transkript

1 Brugervejleding Plus Tec ApS Niveau alarm Type: Level Tec Side 1 af 14

2 Indholdsfortegnelse 1.1 Beskrivelse Sikkerhed Tekniske Specifikationer Alarmenhed Pumpemodul Tryktransmitter Placering af alarmenhed Idriftsætning Tilslutning Alarmenhed Tilslutning Pumpemodul (Option) Opsætning af alarmmodul Opsætning af telefonnumre Sletning af telefonnumre Opsætning af start-telefonnummer Opsætning af pumpemodul Opsætning af telefonnummer på pumpemodul Sletning af telefonnumre Opsætning af telefonnummer fra alarmenhed Information omkring telefonnumre Opsætning af data for gylletank Højde på gylletank Diameter på gylletank Opsætning af data for gyllepumpe Kommandoer Tømning Alarmtyper Lækagealarm Overfyldningsalarm Pumpe/Påfyldningsalarm Advarsel for lav pumpe ydelse Tømningsalarm Spændingsfaldsalarm Føleralarm Alarmudgange Akustisk alarm Alarm via lyskilde Alarm reset/el-diagram Materialeliste. Alarmenhed Materialeliste. Pumpemodul EU Overensstemmelseserklæring Side 2 af 14

3 Obs! Plus Tec ApS kan ikke stilles til ansvar for fejl forårsaget af ukorrekt montering, brug eller indstilling af alarmenheden. Ligeledes kan Plus Tec ApS ikke stilles til ansvar for skader /tab i forbindelse med et eventuelt gylleudslip. Enheden bør kun installeres af autoriseret elinstallatør. 1.1 Beskrivelse. Alarmen overvåger ved hjælp af trykmåling niveauet i gylletanken. Under overvågningen kan der være perioder med små udsving på målingerne. Disse udsving vil ikke udløse en alarm. Ved en alarmtilstand i gylletanken startes en beskedcyklus, og der vil der blive afsendt en SMS besked om alarm til foruddefinerede telefonnumre. Som option kan der ved gyllepumpen monteres et start/stop modul, der sender og modtager SMS til og fra alarmmodulet. Pumpemodulet vil ved start af pumpe sende signal til alarmmodulet om, at pumpe startes. Såfremt der i tilførselsrøret til gylletanken ikke opnås et nødvendigt gylletryk indenfor en given tidsperiode, vil alarm enheden sende en SMS til pumpemodulet om at stoppe gyllepumpen. 2.1 Sikkerhed. Det er kun muligt for systemet at håndtere SMS beskeder fra kendte telefonnumre. Slettes et telefonnummer fra listen, vil dette ikke modtage alarmer og ikke kunne afgive kommandoer. 3.1 Tekniske specifikationer Alarmenhed. Alarmenheden består af en styreenhed med GSM-modem og solcelleenhed. Spænding: GSM Modem : Indgang Digital: Indgang Analog: Relæudgang: Sikringsstørrelse: : 12VDC Forsynet fra Batteri/Solcelle. : 900/1800 MHz, dual band. : 1Stk.- Reset kreds. : 2 Stk. 4-20mA. : 2 Stk. Alarm. : Sikring 11 (Maks. 10A) Sikring 13 (Maks. 300mA) Forsyningen til ekstern alarm enheder må ikke tages fra alarm enhedens batteri Pumpemodul. Pumpemodulet består af en styreenhed med GSM-modem. Spænding: : 230VAC / 12VDC. Maks. Forsikring: : 10A GSM Modem: : 900/1800 MHz, dual band. Signal Indgang: : 1 Stk. Start fra gyllepumpe. Relæudgang: : 1 Stk. Stop gyllepumpe. Sikringsstørrelse: : Sikring 1 (Maks. 1A) Side 3 af 14

4 3.1.3 Tryktransmitter. Alarmenheden er forsynet med følgende tryktransmitter. El tilslutning: Spænding: Udgangssignal: Måleområde: Temperaturområde: Vægt: Kapslingsklasse: Materiale: : Kabel med 2 ledere med skærm og aftræksrør. : 10-36VDC. : 4 20 ma. : 0 5M Vandsøjle : C : 0,4kg. : IP68 : Rustfrit Stål 4.1 Placering af alarmenhed. Alarmenheden monteres et egnet sted på gylletanken. Udstyr for niveau alarm må kun monteres, således at montering til enhver tid overholder tankleverandørens krav og specifikationer for udstyr monteret på gylletank. Den bedste placering er, at solfangeren anbringes således, at solcellerne har retning mod syd. Der bør tages højde for solens vandring og især solhøjden, både sommer og vinter. Det er vigtigt, at solcellen får sol uden skygge. Er der skygge på dele af solcellen, kan dette medføre en forringet ladning af batteriet. Det medleverede 32mm plastrør monteres på indvending side af gylletanken, Røret fastgøres med de medleverede rør bøjler. Det er vigtigt, at røret fastgøres korrekt inde i tanken for at undgå, at denne løsner sig under en eventuel omrøring. Røret placeres således, at underkant rør er ca. 5 cm over bund i gylletank. Tryktransmitter nedsænkes i 32mm Plastrør og placeres således at denne er ca. 2 cm over bund i gylletank. 5.1 Idriftsætning. Indsæt SIM kort i alarmenheden og pumpemodul (Option) i holder til dette Tilslutning Alarmenhed: Tryktransmitter tilsluttes i klemme Nr. 1(+) & 2 (-). (Såfremt der er medleveret pumpemodul, tilsluttes tryktransmitter for denne i klemmerne Nr. 3 (+) & 4 (-) (Option)). For at få spænding på alarmenheden sluttes sikringsklemme nr. 11 & 13. Tilslutning af ekstern alarmenhed: (Option) Lys Tableau: Klemme nr. 5 & 6. Akustisk alarm: Klemme nr. 7 & 8. Side 4 af 14

5 5.1.2 Tilslutning Pumpemodul: (Option) 230VAC forsyning tilsluttes klemme nr. 1, 2 og PE. Tryktransmitter tilsluttes klemme nr. 3 (+) & 4 (-) i alarmenhed. (Se pkt ) Startsignal fra gyllepumpe tilsluttes klemme nr. 5 & 6. Stopkreds for gyllepumpe tilsluttes klemme nr. 3 & 4. For at få spænding på pumpemodulet sluttes sikringsklemme nr. 1. Vigtigt! Der må ikke sættes spænding på enhederne (sikringsklemme Nr. 11 & 13.) før SIM-kort er monteret. Ved udskiftning af SIM-kort afbrydes forbindelserne ved sikringsklemme Nr. 11 & 13. På pumpemodul gælder ovenstående for sikringsklemme Nr Opsætning - Alarmmodul. Alarmenheden kan håndtere at sende og modtage SMS-beskeder til maks. 5 stk. mobiltelefoner og maks. 3 stk. pumpemoduler. Alarmenheden leveres fra Plus Tec med SIM-kort og forudbestemte data omkring telefonnumre, størrelse på gylletank mv. Hvis der medleveres pumpemodul er dette ligeledes opsat til at kommunikere med alarmenheden Opsætning af telefonnumre. For at vælge hvilke telefonnumre, der skal kunne modtage SMS-beskeder fra alarmenheden, og hvilke der skal kunne sende SMS-kommandoer til alarmenheden, skal der sendes en SMS til alarmenheden med følgende besked: SMS: TELEXYYYYYYYY X - angiver hvilken placering (1-5) det ønskede telefonnummer har på alarmenhedens opkaldsliste. Y - angiver telefonnummer på mobiltelefon, hvortil der ønskes at der sendes alarmbeskeder. Eks. TELE SMS-kommandoen under pkt gentages for det antal telefonnumre, der ønskes koblet op mod alarmenheden. Dog maks. 5 stk. Side 5 af 14

6 6.1.2 Sletning af telefonnumre. Hvis et telefonnummer skal fjernes fra opkaldslisten sendes følgende SMS besked til alarmenheden: SMS: TELEX# X angiver placeringen på opkaldslisten. Eks. TELE5# Telefonnummer placeret som T5 på opkaldslisten er nu slettet Opsætning af start-telefonnummer. Her er det muligt at vælge hvilket telefonnummer, der først skal modtage en SMS-besked i tilfælde af en alarm. Såfremt der ikke ønskes angivet et specielt telefonnummer, sendes der altid først besked til telefonnummer, placeret som nummer 1 på listen. (T1) Telefon vælges ved at sende følgende SMS-besked til alarmenheden. SMS: TELESTARTX X angiver placering på liste med telefonnumre. Eks. TELESTART4 Denne besked angiver, at det er telefonnummeret placeret som nummer 4 på listen, der først vil modtage en SMS med alarmbesked. 7.1 Opsætning Pumpemodul Opsætning af telefonnummer på pumpemodul. Her sendes en SMS til alarmenheden der angiver, telefonnummeret på pumpemodulet. Der sendes følgende besked til alarmenheden. SMS: PUMPEXYYYYYYYY X angiver nummer (1-3) på gyllepumpe. Y angiver telefonnummer på det SIM-kort, der er placeret i pumpemodul. Såfremt der ikke findes flere gyllepumper, hvorpå der er monteret pumpemodul, sendes der altid en SMS-besked, hvor pumpe nummer er angivet som nummer 1 til alarmenheden. Eks. PUMPE SMS-kommandoen under pkt gentages for det antal gyllepumper, der ønskes koblet op mod alarmenheden. Dog maks. 3 stk. Side 6 af 14

7 7.1.2 Sletning af telefonnumre. Hvis et telefonnummer skal fjernes fra opkaldslisten sendes følgende SMS-besked til pumpemodulet. SMS: PUMPEX# X angiver placeringen på opkaldslisten. Eks. PUMPE2# Telefonnummer placeret som P2 på opkaldslisten er nu slettet Opsætning af telefonnummer fra alarmenhed. Pumpemodulet skal nu knyttes til alarmenheden. Derfor sendes en SMS-besked til pumpemodulet med følgende: SMS: ALARMYYYYYYYY Y angiver telefonnummer på det SIM-kort, der er placeret i alarmenhed. Eks. ALARM Information omkring telefonnumre. Det er muligt at sende en SMS til alarmenheden, for at få information omkring hvilke telefonnumre, der er opkoblet til alarmen. Dette gøres ved at sende følgende SMS til alarmenheden: SMS: TELEFON Derefter vil man modtage en SMS fra alarmenheden med følgende besked: Eks. Alarm T1: Alarm T2: Alarm T3: Alarm T4: Alarm T5: - (Angiver at der ikke er tilknyttet telefonnummer på denne placering) Alarm Start: T4 Pumpe P1: Pumpe P2: - (Angiver at der ikke er tilknyttet flere pumper til alarmenheden) Vigtigt! Vær opmærksom på, at der ikke må alarmeres direkte til politi, Falck, brandvæsen eller alarmcentral!! Side 7 af 14

8 9.1 Opsætning af data for gylletank. Opsætning af nødvendige data for korrekte beregninger udføres via SMS beskeder, der sendes til alarmenheden Højde på gylletank. Her sendes en SMS med følgende besked: SMS: HØJDExxxxx X Angiver højden på gylletanken i millimeter. Eks.: HØJDE Diameter på gylletank. Her sendes en SMS med følgende besked: SMS: DIAxxxxx X Angiver diameteren på gylletanken i millimeter. Eks.: DIA Opsætning af data for gyllepumpe Pumpe ydelse. Enhed [liter pr. min.] For at ændre/registrere data på gyllepumpen sendes en SMS til alarmenheden med følgende besked: SMS: GPxxxxx X Angiver pumpens ydelse i liter pr. minut. Eks.: GP Side 8 af 14

9 11.1 Kommandoer Tømning Ved en tømning af gylletanken skal der sendes en SMS til alarmenheden med følgende besked: SMS: TØMXX X Angiver størrelsen på gyllevognen i m³. Eks.: TØM25 Alarmenheden ved nu at tømning af gylletanken, pågår og sætter derfor niveauovervågningen ud af funktion i en fast defineret tidsperiode Alarmtyper Lækage alarm En lækage alarm vil indtræffe, såfremt gylleniveauet i tanken falder, uden at der er afgivet signal omkring tømning. I tilfælde af en lækagealarm sendes der en SMS med teksten: LÆKAGE ALARM Overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen vil indtræffe, hvis gylleniveauet i tanken stiger til et foruddefineret maks. niveau. I tilfælde af en overfyldningsalarm, sendes der en SMS med teksten: OVERFYLD ALARM Pumpe/Påfyldningsalarm. (Option) Pumpealarm vil indtræffe, såfremt tilførsel af gylle sker for langsomt til gylletank. I tilfælde af dette vil der sendes en SMS med teksten: PUMPE ALARM Advarsel for lav pumpe ydelse. Såfremt pumpeydelsen falder til under 60 % af det normale pumpeydelse, afsendes en SMSbesked. Denne SMS-besked vil ikke stoppe pumpen og skal kun betragtes som en advarsel for lavt pumpeydelse og kræver derfor ikke alarm reset på alarmenheden. SMS-beskeden afsendes kun 1. gang og starter ikke en beskedcyklus. Der afsendes SMS med følgende besked: LAV PUMPE YDELSE Side 9 af 14

10 Tømningsalarm. Tømningsalarm vil indtræffe, når der er afgivet SMS omkring tømning, og trykket i tanken falder for hurtigt, eller hvis tømning ikke er stoppet inden for en forud defineret tid. I tilfælde af tømningsalarm sendes en SMS med teksten: TØM ALARM Spændingsfaldsalarm. Hvis spændingen på batteriet falder til processorens minimum spænding, vil der sendes en SMS med teksten: SPÆN ALARM Føleralarm. Ved defekt føler sendes SMS med teksten: FØLER ALARM 13.1 Alarmudgange. Alarmenheden er forsynet med 2 udgange, hvortil der kan kobles en ekstern alarmenhed Akustisk alarm. Potentionalt frit kontakt sæt (NO). Denne udgang vil være aktiv i 30 sek Alarm via lystableau. Potentionalt frit kontakt sæt (NO). Denne udgang vil være aktiv, så længe kilden til alarmen er aktiv. Udgangen kan kun deaktiveres ved aktivering af reset-tast monteret på alarmenheden. Side 10 af 14

11 14.1 Alarm Reset. I tilfælde af en alarm, findes årsagen til alarmen og fejlen udbedres. Derefter afstilles / annulleres alarmen ved aktivering af reset-tast monteret på alarmenheden El-diagram Alarmenhed Pumpemodul Side 11 af 14

12 16.1 Materialeliste - Alarmenhed Stykliste Varenummer Antal Enhed Beskrivelse Fabrikat 1 Stk. Processor Plus Tec ApS Stk. Batteri CT33-12 AGM Leader Stk. Lader Solsum 6,6C - 6A 12V Solsum Stk. Kassebund, Polyester 600x300x130 Fibox Stk. Dæksel, Polyester 600x300x45. Gråt Fibox Stk. Montageplade, Pertinax 528x254x45 Fibox Stk. Dækselskrue Fibox Stk. Afløbsventil MB12189 IP34 Fibox Stk. Trykknap plan blå Schneider Stk. Kontaktelement 1slutte Schneider Stk. Skilt ZBY2322 Mrk.: Reset Schneider Stk. Gennemgangsklemme - WDU 2,5 Weidmüller Stk. Jordklemme - WPE 2,5 Weidmüller Stk. Gennemgangsklemme WDU 6 Weidmüller Stk. Endevinkel for TS 35 - ZEW 35 Skrueløs Weidmüller Stk. Endeplade - WAP 2,5-10 Weidmüller Stk. Sikringsklemme WSI6 Weidmüller Stk. Finsikring 400mA 5x20 Flink Eska Stk. Finsikring 10A 5x20 Flink Eska Stk. Mærkeark 5-FWZ MRK. 1-10A50 Weidmüller Stk. Mærkeark 5-FWZ MRK A50 Weidmüller cm Ledningskanal Opslid. BA Tehalit Stk. Forskruning M16 Ø3,5-10 IP68 Schlemmer Stk. Blindprop polyamid M16 Schlemmer Stk. Møtrik polyamid M16 Schlemmer cm. DIN - Skinne TS35/F5 m/huller Plus Tec ApS Stk. Solpanel HEM 90 Wp 12V/90W Plus Tec ApS Stk. Kabel S10ZZ-F 1x4mm² Solar Plus Tec ApS 1 Stk. Galvaniseret stålstativ Plus Tec ApS Dfasdf Sdf Stk. Sdfasdf Plus Tec ApS dsafd aasdf4 Stk. adsfa Plus Tec ApS Stk. Tryktransmitter Sitrans P MPS,0-5MVS 4-20m Siemens A/S asdfasdf asdf6 m asdfdsaf/t6 Plus Tec ApS adfasdf asdf1 Stk. sadfa PP Plus Tec ApS erer5 sdfas4 Stk. adfasdfa Plus Tec ApS Side 12 af 14

13 17.1 Materialeliste Pumpemodul. Stykliste Varenummer Antal Enhed Beskrivelse Fabrikat 1 Stk. Processor Plus Tec ApS Stk. Strømforsyning 230VAC / 12VDC 1A Eltako Stk. Kasse 240x191x107 ABS Fibox Stk. Montageplade 210x160 Aluzink Fibox Stk. Gennemgangsklemme - WDU 2,5 Weidmüller Stk. Gennemgangsklemme WDU 6 Weidmüller Stk. Jordklemme WPE 6 Weidmüller Stk. Endevinkel for TS 35 - ZEW 35 Skrueløs Weidmüller Stk. Endeplade - WAP 2,5-10 Weidmüller Stk. Sikringsklemme WSI6 Weidmüller Stk. Finsikring 2A 5x20 Flink Eska Stk. Mærkeark 5-FWZ Mrk. 1-10A50 Weidmüller Stk. Mærkeark 5-FWZ Mrk A50 Weidmüller cm Ledningskanal Opslid. BA Tehalit Stk. Forskruning M20 Ø7-14 IP68 Schlemmer Stk. Møtrik polyamid M20 Schlemmer Stk. Forskruning M16 Ø3,5-10 IP68 Schlemmer Stk. Møtrik polyamid M16 Schlemmer Stk. DIN - Skinne TS35/F5 m/huller 16cm Plus Tec ApS 1 Stk. Tryktransmitter P20 12VDC 4-20mA 0-0,6Bar Plus Tec ApS Side 13 af 14

14 Overensstemmelseserklæring Plus Tec ApS CVR-Nr.: Mads Bjerres Vej 8 DK-7500 Holstebro Erklærer hermed, at: Plus Tec Niveau alarm Level Tec som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med bestemmelserne i EN55130 / EN / Lavspændingsdirektivet 73/23/EEC/ EN og EN , med senere ændringer. Direktør Jørgen Seerup Plus Tec ApS. Underskrift. Dato Plus Tec ApS, Mads Bjerres Vej 8, DK-7500 Holstebro Side 14 af 14

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM GSM-enheden kan sættes op til at overvåge gylletanke med følgende faciliteter: alarm som sms, taleopkald og SIA IP til kontrolcentral alarm ved

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Installationsvejledning. Thermo Call TC3

Installationsvejledning. Thermo Call TC3 Installationsvejledning Thermo Call TC3 1 2 # 24990A 965 082 AMP 3 4 # 98393A # 67769A sw Ukorrekt installation eller reparation af Webasto varme- og kølesystemer kan forårsage brand eller udslip af dødelig

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME GSM-enheden kan sættes op til at overvåge og styre solvarme med følgende faciliteter: AUTODRIFT: Opvarmning enten fra solfanger (temperatur i solfanger

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Kom godt i gang med GPS System 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemet indeholder 3 SIM-kort & operatørvalg 3 Afmontering af PIN-kode på SIM-kort 3 Montering

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

CA hjertestarterskab - din garanti for en tryg opbevaring!

CA hjertestarterskab - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab - din garanti for en tryg opbevaring! GSM/SMS kommunikation Elektronisk kodelås Sirene og blåt blink Termostatstyret varme Blæser for ventilation Batteribackup Isoleret rustfri skab

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Heatime. SMS Remote Control

Heatime. SMS Remote Control Heatime SMS Remote Control Brugervejledning V252E 02.07.2008 Al information indeholdt i dette dokument kan ændres uden meddelelse herom, og uden at Milkline kan drages til ansvar herfor. www.milkline.com

Læs mere

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A N E B R Y D E N D E T E K N O L O G I Chatter er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, hvor der ikke er

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let installation, enkel programmering! Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan ikke tale

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let on, llati a t s in el enk ing! mer m a gr pro Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN)

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Teknisk information ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Input : Kontaktsæt på relæ ( Til forbindelse mellem klemme 45 & port ) Porten som Output : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) ( Til forbindelse

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

EKSTERN OPSÆTNING / ALARM

EKSTERN OPSÆTNING / ALARM EKSTERN OPSÆTNING / ALARM Alarm Alarmmenuen giver mulighed for at indstille de forskellige alarmer. Videobevægelse Alarm ved videobevægelse udløses når der er bevægelse i billedet, det er muligt at regulere

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Mobile Engine ME201 Monteringsvejledning Version 2.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Produktspecifikation...3 Certifikater...3 Indhold i standardleverance...3 Installation

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911 GSM- / PSTN-Com Gældende fra software version GSM Com 835504 PSTN Com 839000 1 INDLEDNING... 4 Produktidentifikation... 4 VARENUMMER LISTE... 4 GSM Com... 4 GPRS Com... 4 PSTN Com... 4 Antenne... 4 Akkumulator

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm Indhold Forord... 3 Modtagelse af sirenen... 4 Indendørs sirene... 5 Sirenens dele... 5 Sirenen inden i... 6 Montering af sirenen... 7 Udendørs sirene... 8 Udendørs sirene - solar... 9 Sammenkobling af

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

200 og 400 serien. Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien. Udgave 2

200 og 400 serien. Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien. Udgave 2 200 og 400 serien Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien Udgave 2 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Forberedelse... 5 Medfølgende tilbehør... 5 Hardware... 6 IRIS 200 kabinet... 6 IRIS 200 serien

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere