Sikring mod oversvømmelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikring mod oversvømmelse"

Transkript

1 Sikring mod oversvømmelse 1

2 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen eller i bygningen oven for tilbageløbsstoppet 2

3 Sikring mod opstemning Højvandslukker skal have mindst to af hinanden uafhængige lukkeanordninger, hvoraf den ene skal kunne lukkes manuelt og kunne fastholdes i lukket stilling Tilbageløbsstop har kun et lukke, som er åbent, når der ikke er stuvning Højvandslukker og tilbageløbsstop skal kunne lukke tæt mod det forekommende tryk Højvandslukker og tilbageløbsstop skal være udført således, at de urenheder, der forekommer i spildevandet, ikke kan hindre lukkefunktionen Højvandslukker og tilbageløbsstop skal være udført og placeret således, at de er let tilgængelige for betjening, inspektion rensning og vedligeholdelse 3

4 Højvandslukker Højvandslukke som gulvafløb Eksempel på højvandslukke til fækalieholdigt spildevand Højvandslukke til indbygning på en liggende ledning 4

5 Højvandslukker Højvandslukker med 1 klap accepteres ikke 5

6 Tilbageløbsstop 6

7 Sikring mod opstemning Højvandslukker og tilbageløbsstop der anbringes på ledninger, der fører fækalieholdigt spildevand skal være forsynet med visuel og akustisk alarm anbragt sådan at en alarm umiddelbart erkendes Højvandslukker må kun anbringes på ledninger, der fører fækalieholdigt spildevand, når der er betryggende sikkerhed mod oversvømmelse på tilløbssiden Betryggende sikkerhed kan påregnes, når brugerkredsen er lille, fx i enfamiliehus, og der findes mindst ét toilet over højeste opstemningskote, og dette toilet ikke er tilsluttet højvandslukket. Placering af højvandslukke på stikledninger bør undgås Højvandslukker og tilbageløbsstop kan anvendes som sikring mod oversvømmelse af rum og arealer under opstemning i afløbsinstallationen, fx under opstemning i hovedafløbsledningerne 7

8 Sikring mod opstemning (forsat) Højvandslukker udføres i 2 typer: 1. for fækalieholdigt afløb 2. for ikke fækalieholdigt afløb Højvandslukker der tilføres fækalieholdigt spildevand skal forsynes med alarm og motoriseret lukkeanordning Regn- og drænvand bør ikke tilføres et højvandslukke eller et tilbageløbsstop. Regnvand fra mindre arealer fx kældernedgange kan dog tilføres højvandslukke eller tilbageløbsstop, såfremt der er tilstrækkelig sikkerhed for, at en eventuel oversvømmelse ikke medfører skade fx i lavtliggende rum Højvandslukker må kun tilføres vand fra tilløb, der ligger under vandspejlet ved opstemning, og anbringes så nær som muligt ved installationsgenstanden 8

9 Sikring mod opstemning (forsat) Tilbageløbsstop kan anbringes på stikledninger fra 1 husstand, hvis der ikke er tilsluttet regn- og drænvand bag tilbageløbsstoppet Betjeningsmåden for et højvandslukke skal fremgå af et skilt eller lignende, der er synligt fra betjeningsstedet 9

10 Borgerne skal selv sikre deres kælder Kommunen har kun pligt til at aflede vand fra stueplan Hvad kan man selv gøre: Fjerne unødvendig installationer Højvandslukker Tilbageløbsstop Pumpebrønd 10

11 Sikring mod opstuvning Tilstrækkelig højdeforskel mellem højeste opstemningskote og lavest beliggende installationsgenstand Hævning af wc'skål for at bringe dens kant over opstemningskoten 11

12 Fuldtløbende hovedafløbsledning kan give opstemning i kælder, hvis kælderen placeres for lavt 12

13 Retningslinier for etablering af højvandslukker Et højvandslukke i Danmark skal have 2 uafhængige lukker Signaturforklaring: Højvandslukke på ledning 13

14 Højvandslukke Type 2 Type 5 14

15 Ved gamle kældergulve Højvandslukke på ledning 15

16 Ikke regn og drænvand bag højvandslukket Højvandslukke på ledning Højvandslukke i gulvafløb 16

17 Retningslinier for etablering af pumpebrønde Generelle bestemmelser CE-mærkning Krav til udførelsen Valg af pumpestørrelsen princip Anlæg Oppumpningssted Sikring mod tilbageløb Alarm 17

18 Udformning af pumpebrønd Brøndringe og evt. brøndkegle i beton / plast Præfabrikerede pumpestationer i glasfiberarmeret polyester/plast 18

19 Udformning af brøndbund Spildevand: Banket 1:1 Tæt dæksel Diameter 0,6 m Regnvand (dræn): Flad brøndbund Tæt dæksel Diameter 0,4 m 19

20 Drift og vedligeholdelse Hvad er tilsluttet? Hvor er den placeret? Start/stop skal kontrolleres jævnligt (f.eks. 2 gange årligt) Start/stop skal kontrolleres efter strømafbrydelse Jævnlig kontrol af alarm Jævnlig rensning af niveaumålere Årlig spuling af brønd Hovedeftersyn af pumpe hvert 2. år Dæksel skal efterses og være tilgængeligt!! 20

21 Klimaændringer og kloak til borgere og kloakmestre Klimaændringer og din kloak Kloaksystemets opbygning og funktion Vand i kældre Nedsivning af tagvand i faskiner Sådan fungerer din kloak Mindre regnvand i kloakken Hvem ejer kloakken? Til kloakmestre Retningslinier for etablering af højvandslukker i xx kommune Bilag til spildevandsplan Retningslinier for udførelse af faskiner Retningslinier for etablering af pumpebrønde 21

22 Hvor kan jeg finde materialet? Materialet (uden lay-out) er færdigt og ses på Kommunerne kan trykke folderne. Specifikke rettelser aftales direkte med Tankegang A/S Opfølgning: artikler i fagblade, kurser, møder og foredrag mv. 22

23 Animation: Hvad sker der, når det regner? Opstuvning ved: Kraftig regn Langvarig regn Højvande i hav, søer mv. Forstoppelser For små ledninger 23

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Vandveje og vildveje

Vandveje og vildveje Foto: Per Stengade Vandveje og vildveje Arbejdernes Landsbank(AL) har i flere år arrangeret møderækker for husejere, ejer- og boligforeninger om aktuelle boligrelaterede emner i samarbejde med Lokalaviserne

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse 609 15.0 Drift og vedligeholdelse Dette kapitel er uddrag af Afløbsanlæg i jord Kloakmesterarbejde, Rørcentret Teknologisk Institut 2002. Lovgivningens krav Ifølge DS 432 skal

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Kloakrørlægger. en håndbog

Kloakrørlægger. en håndbog Kloakrørlægger en håndbog Kloakrørlægger en håndbog 1. udgave, 1. oplag 2011 Erhvervsskolernes Forlag 2011 Forlagsredaktør: Ole W. Hansen Omslag: Stig Bing Omslagsfoto: Colourbox Tegninger: Dorthe Møller,

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 RØRCENTRET Rørcenter-anvisning 003: Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger 2. udgave,

Læs mere

FAKTUELT nr. 1 6 s e p t e m b e r 2011. LER udvider. Ledningsejere og graveaktører undre sig over, at LER kun skulle virke for vejarealer.

FAKTUELT nr. 1 6 s e p t e m b e r 2011. LER udvider. Ledningsejere og graveaktører undre sig over, at LER kun skulle virke for vejarealer. FAKTUELT FAKTUELT nr. 1 6 s e p t e m b e r 2011 L.A.R. Kældre oversvømmes og motorveje står under vand. Hvad fanden sker der? Læs mere side 4 LER udvider Ledningsejere og graveaktører undre sig over,

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Funkisvilla Opført i perioden: ca. 1925-1940 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Typehus 1960-1976. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-1976

Typehus 1960-1976. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-1976 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Typehus 1960-1976 Opført i perioden: ca. 1960-1976 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Bindingsværkshus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1600-1900

Bindingsværkshus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1600-1900 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Bindingsværkshus Opført i perioden: ca. 1600-1900 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Bungalow. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1930-1945

Bungalow. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1930-1945 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Bungalow Opført i perioden: ca. 1930-1945 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Landhus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1850-1920

Landhus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1850-1920 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Landhus Opført i perioden: ca. 1850-1920 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning

Tilbygning med høj taghældning Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt

Læs mere