Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet."

Transkript

1 ALARM OVERSIGT

2 Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres i loggen hver gang en alarm forekommer. tekst 1 Brand alarm Digital indgang "Brandalarm" åben 2 Ekstern brandtermostat alarm Digital indgang "Ekstern brandtermostat" åben. 3 Intern brandalarm A Høj tillufts-/fraluftstemperatur i ventilationsaggregat. 4 Ekstern stop Digital indgang "Ekstern " åben Flowkompensering af filtervagt ikke kalibreret Håndterminal (Air2Hterm): Ingen FanIO 1 (Air2FanIO): Ingen FanIO 2 (Air2FanIO): Ingen Udvidelsesmodul 1 (Air2Ext): Ingen Udvidelsesmodul 2 (Air2Ext): Ingen Lon gateway (Air2Lon): Ingen Ingen Ingen Ingen Tryktransducer (PTH): Ingen 20 Temperaturføler fejl: Indblæsning 21 Temperaturføler fejl: Udsugning 22 Temperaturføler fejl: Rum 23 Temperaturføler fejl: Afkast 24 Temperaturføler fejl: Udetemperatur 25 Temperaturføler fejl: Vandbatteri 26 Temperaturføler fejl: Varmegenvinding 27 Pumpe alarm, varme 28 Frostalarm vandbatteri Lav forsyningsspænding (Vlo) Høj forsyningsspænding (Vhi) Høj udgangsstrøm (Ihi) Udmåling af Filter trykreference ikke udført. Udløses efter 20. Håndterminal ikke tilsluttet bus, Fejl i buskabel. FanIO ikke tilsluttet, Fejl i buskabel eller FanIO DIP switche står forkert FanIO ikke tilsluttet, Fejl i buskabel eller FanIO DIP switche står forkert AirExt 1 er ikke tilsluttet bus, Fejl i buskabel, Adresse knap står forkert AirExt 2 er ikke tilsluttet bus, Fejl i buskabel, Adresse knap står forkert Air2Lon ikke tilsluttet bus, Fejl i buskabel. Der mangler en fase til enten Hovedafbryderen, intern sikring og motor, eller motoren er defekt Der mangler en fase til enten Hovedafbryderen, intern sikring og motor, eller motoren er defekt RHX2M ikke tilsluttet bus, Fejl i buskabel PTH ikke tilsluttet bus, Fejl i buskabel, Adresse knap står forkert. Tilluftstemp. føler afbrudt/kortsluttet, Føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang. Fraluftstemp. føler afbrudt/kortsluttet, Føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang Rumtemp. føler afbrudt/kortsluttet, Føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang Afkastlufttemp. føler afbrudt/kortsluttet, Føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang Udetemp. føler afbrudt/kortsluttet, Føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang Vandbatteritemp. føler afbrudt/kortsluttet, Føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang Genvindingstemp. føler afbrudt/kortsluttet Føleren ikke konfigureret til en temperaturindgang. Digital indgang "Varmebatteri fejl" åben fra Cirkulationspumpe Lav fremløbstemperatur, Cirkulationspumpe defekt, Lav udetemperatur Lav netspænding Høj netspæning, Bremsetid for kort Kortslutning i motor eller kabel, Motor blokeret, Forkert motortype

3 33 Høj temperatur (Thi) Høj omgivelsestemperatur, Overbelastning af frekvensomformer 34 Manglende forsyningsfase Netspændingen mangler en fase 35 Høj intern ripple spænding Netspænding ustabil, Frekvensomformer 37 Frekvensomformer alarm indblæsning Digital indgang "Frekv. omf. alarm indbl." åben. 38 Filter indblæsning FanIO 1 (Air2FanIO): +24V DC Lav forsyningsspænding (Vlo) Høj forsyningsspænding (Vhi) Høj udgangsstrøm (Ihi) Høj intern temperatur Manglende forsyningsfase Høj intern ripple spænding 47 Frekvensomformer alarm udsugning 48 Filter udsugning FanIO 2 (Air2FanIO): +24V DC Ingen rotation Lav forsyningsspænding (Vlo) Høj forsyningsspænding (Vhi) Høj udgangsstrøm (Ihi) Høj intern temperatur Moment overbelastning 58 Frostalarm varmeveksler 59 Ingen varmegenvinding, lav temperatur 60 Lav indblæsnings temperatur 61 Høj indblæsnings temperatur 62 Lav udsugnings temperatur 63 Høj udsugnings temperatur 65 Varme udkoblet pga. lav luftmængde Tryktab over Indblæningsfilter for højt, Filter tilstoppet + 24V DC fra FanIO 1 klemme 14,16,18 kortsluttet, Strømforbrug fra FanIO1 overstiger 0,6A. Lav netspænding Høj netspæning, Bremsetid for kort Kortslutning i motor eller kabel, Motor blokeret, Forkert motortype Høj omgivelsestemperatur, Overbelastning af frekvensomformer Netspændingen mangler en fase Netspænding ustabil, Frekvensomformer Digital indgang "Frekv. omf. Udsugn. indbl." åben. Tryktab over Indblæningsfilter er for højt, Filter tilstoppet + 24V DC fra FanIO2, klemme 14,16,18 kortsluttet, Strømforbrug fra FanIO2 overstiger 0,6A. Ingen pulser fra rotationsvagt, Rem til rotor sprunget, Rotor går for trægt f.eks. pga. manglende opretning. Lav netspænding Høj netspæning Kortslutning i motor eller kabel, Motor blokeret, Forkert motortype Høj omgivelsestemperatur, Overbelastning af RHX2M styringen Rotor går for trægt f.eks. pga. manglende opretning. Stepmotor kan ikke trække rotoren med korrekt rmp. Afkastlufttemperatur under frost grænsen, selvom By-Pass spjæld er kommanderet helt åben (0V) Genvindingstemp. i væskekoblet genvindingsbatteri for lav i mere end 10. Tilluftstemperatur har været 5 grader for lav i mere end 10. Utilstrækkelig varme til rådighed, Lav udetemperatur. Tilluftstemperatur har været 5 grader for høj i mere end 10. Utilstrækkelig køling til rådighed, Høj udtemperatur. Fraluftstemperatur har været 5 grader for lav i mere end 20. Maks. tilluftstemperatur for lav. Luftmængde for lav. Fraluftstemperatur har været 5 grader for høj i mere end 20. Min. tilluftstemperatur for høj. Luftmængde for lav. Luftmængde igennem El-varmebatteri for lav i mere end 5.

4 66 El-batteri: overhednings alarm Overhedningstermostat i El-varmebatteri udkoblet. 68 Kontaktor til Elbatteri hænger Digitalindgang "Varmebatteri fejl" sluttet når varmerelæ1 er åben, Kontaktor fastbrændt. 70 Høj CO2 CO2 niveau for højt i mere end 20. Maks. Luftmængde for lav. 71 Lav indblæsnings luftmængde Tilluftsluftmængde 10% for lav i mere end Høj indblæsnings luftmængde Tilluftsluftmængde 10% for høj i mere end Lav udsugnings luftmængde Fraluftsmængde 10% for lav i mere end Høj udsugnings luftmængde Fraluftsmængde 10% for høj i mere end Lav indblæsnings lufttryk Tilluftstryk 10% for lavt i mere end Høj indblæsnings lufttryk Tilluftstryk 10% for højt i mere end Høj indblæsnings lufttryk Fraluftstryk 10% for lavt i mere end Høj udsugnings lufttryk Fraluftstryk 10% for højt i mere end Kølefejl 81 Lav køletryk kreds1 82 Højt køletryk kreds Kølefejl 1: Kompressor 1 overhedet kreds1 Kølefejl 2: Kompressor 2 overhedet kreds1 85 Lav køletryk kreds2 86 Højt køletryk kreds Kølefejl 3: Kompressor 1 overhedet kreds2 Kølefejl 4:Kompressor 2 overhedet kreds2 90 Trykføler fejl: DX lavtryk 1 91 Trykføler fejl: DX højtryk 1 92 Trykføler fejl: DX lavtryk 2 93 Trykføler fejl: DX højtryk 2 Digital indgang "kølefejl" åben. fra køleanlæg Kølekreds 1: Trykket i fordamper for lavt. Manglende kølemiddel / lækage Kølekreds 1: Trykket i kondensator for højt. For meget kølemiddel. Høj temperatur i kondensator. Digitial indgang "Kølefejl 1" åben. Kompressor 1 overhedet i kølekreds 1 Digitial indgang "Kølefejl 2" åben. Kompressor 2 overhedet i kølekreds 1 Kølekreds 2: Trykket i fordamper for lavt. Manglende kølemiddel / lækage Kølekreds 2: Trykket i kondensator for højt. For meget kølemiddel. Høj temperatur i kondensator. Digitial indgang "Kølefejl 3" åben. Kompressor 1 overhedet i kølekreds 2 Digitial indgang "Kølefejl 4" åben. Kompressor 2 overhedet i kølekreds 2 Analog signal på indgang "DX lavtryk 1" lavere end indstillet min. spænding. Trykføler i kølekreds1 fordamper tilsluttet forkert. Analog signal på indgang "DX højtryk 1" højere end instillet maks. spænding. Trykføler i kølekreds1 fordamper tilsluttet forkert. Analog signal på indgang "DX lavtryk 2" lavere end instillet min. spænding. Trykføler i kølekreds2 fordamper tilsluttet forkert. Analog signal på indgang "DX højtryk 2" højere end instillet maks. spænding. Trykføler i kølekreds2 fordamper tilsluttet forkert. 94 CO2_SensNotConfig for CO2 føler ikke konfigureret 95 FanSup_SensNotConfig Fanoptimizer indblæsning ikke konfigureret 96 FanExt_SensNotConfig Fanoptimizer udsugning ikke konfigureret 100 PTH0_Comm PTH-6202 med adresse 0; ingen 101 PTH1_Comm PTH-6202 med adresse 1; ingen

5 103 PTH3_Comm PTH-6202 med adresse 2; ingen 104 PTH4_Comm PTH-6202 med adresse 4; ingen 105 PTH5_Comm PTH-6202 med adresse 5; ingen 106 PTH6_Comm PTH-6202 med adresse 6; ingen 107 PTH7_Comm PTH-6202 med adresse 7; ingen 108 ExtM45_1_Comm Kommunikationsfejl EXT45 modul ExtM45_2_Comm Kommunikationsfejl EXT45 modul SupDuctPTHComm 112 ExtDuctPTHComm Kommunikationsfejl tryktransmitter i indblæsningskanal Kommunikationsfejl tryktransmitter i udsugningskanal 113 CO2_Sensor_defect Defekt CO2 føler 115 AlrECSAlr fra EC Controller indblæs. stop 116 AlrECSRotBlk fra EC Controller indblæs. rotor blokkeret 117 AlrECSIMax fra EC Controller indblæs. overstrøm 118 AlrECSLoVin fra EC Controller indblæs. underspænding 119 AlrECSHiVin fra EC Controller indblæs. overspænding 120 AlrECSHiTmp fra EC Controller indblæs. Overtemperatur 121 AlrECSHiRipple fra EC Controller indblæs. Høj ripple 122 AlrECEAlr fra EC Controller udsugn. 123 AlrECERotBlk fra EC Controller udsugn. rotor blokkeret 124 AlrECEIMax fra EC Controller udsugn. overstrøm 125 AlrECELoVin fra EC Controller udsugn. underspænding 126 AlrECEHiVin fra EC Controller udsugn. overspænding 127 AlrECEHiTmp fra EC Controller udsugn. overtemperatur 128 AlrECEHiRipple fra EC Controller udsugn. høj ripple 129 AlrECSPhaseErr 130 AlrECEPhaseErr fra EC Controller indblæs. fasefejl/faseudfald fra EC Controller udsugn. fasefejl/faseudfald 166 FireDmpNotClos Brandspjæld ikke lukket 167 FireDmpNotOpen Brandspjæld ikke åbnet 168 Heat2 EL-Batt PowerReduct Elektrisk varmebatteri 2, effekt reduktion 169 Heat2 EL-Batt OverHeat Elektrisk varmebatteri 2, overhedning 170 Heat2 EL-Batt Contactor Elektrisk varmebatteri 2, kontaktor hænger

6 171 HeatWaterBatt2SensErr Følerfejl; Returføler i varmeflade 2, vandbatteri HeatWaterBatt2 Pump fra cirk. pumpe i varmeflade HeatWaterBatt2 FrostAlr Frostalarm fra varmeflade 2; vandbatteri CombiBattTempSensErr Følerfejl; Returføler i kombibatteri, varme 175 CombiBatt Pump fra cirk. pumpe i kombibatteri 176 HeatCombiBatt FrostAlr Frostalarm fra kombibatteri; varmetrin 177 CoolCombiBatt FrostAlr Frostalarm fra kombibatteri; køletrin 178 EXCThirdPartAlr Følerfejl; roterende varmeveksler; 3. parts produkt 179 HeatPumpAirTempSensErr Følerfejl; Luftføler i varmepumpe

BRUGERMANUAL Metasys N2 Open Protocol EXHAUSTO AIR 2

BRUGERMANUAL Metasys N2 Open Protocol EXHAUSTO AIR 2 Metasys N2 Open Protocol, EXHAUSTO AIR 2 BRUGERMANUAL Metasys N2 Open Protocol EXHAUSTO AIR 2 EXHAUSTO A/S Tel. +45 65 66 12 34 Odensevej 76 Fax +45 65 66 11 10 DK-5550 Langeskov exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk

Læs mere

4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej

4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej 6. 6.1 og info (menu 4) Bemærk Ved fejl eller uhensigtsmæssig drift med anlægget. Tjek Aktuel liste (menu 4) for alarmmeddelelse og benyt alarmliste bagerst i denne vejledning. Alarmliste Hovedmenu 4 Alarm

Læs mere

Corrigo E - Brugermanual Ventilation

Corrigo E - Brugermanual Ventilation Corrigo E - Brugermanual Ventilation Brugermanual Corrigo E Ventilation...3 1. Om Corrigo E...3 2. Installering og ledningsnet...5 3. Igangsætning (drift)...16 4. Funktionsbeskrivelse...17 5. Start og

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Generelt VEX200-serien VEX200-serien er en serie energivenlige luftbehandlingsaggregater. Serien er en meget fleksibel

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

TOPP med krydsveksler Produktinformation

TOPP med krydsveksler Produktinformation INDHOLD: TOPP Modulaggregater TOPP med krydsveksler Produktinformation TOPP Modulaggregater Generel TOPP-serien er komplette luftbehandlingsaggregater med krydsveksler. Aggregaterne er udstyret med indbygget

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Vejledning CTS 602 by Nilan Advance for Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler Produktinformation - Udgave 6 VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler VEX240: 400-2350 m 3 /h VEX250: 700-3700 m 3 /h VEX260: 1100-5600 m 3 /h VEX270: 1300-9100 m 3 /h VEX280:

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h Produktdata Comfort CT10 by nilan Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 17 m 3 /h Comfort CT10 Produktbeskrivelse Comfort CT10 er et energieffektivt ventilationsaggregat

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Emne:...

Luftbehandlingsaggregat. Emne:... Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger, Emne:... Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 16 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 28 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H VEX330H Kompaktaggregat Hent alle produktdata om VEX330H Generelt VEX330H Kompaktaggregat Et af markedets mest kompakte ventilationsaggregater med modstrømsveksler.

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 Dokumentets originalsprog er svensk Indholdsfortegnelse. Oversigt 3.. Generelt 3. Funktionsprincip 4 Sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding.

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Aktiv varmegenvinding Ventilation < 350 m 3 /h Komfort varme Komfort køling COMBI 300 POLAR

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere