INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT..."

Transkript

1 Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 TRIN 3: INDSTILLING AF URET PÅ ALARMSYSTEMET... 9 TRIN 4: TILFØJELSE AF SENSORER MV ZONETYPER BEVÆGELSESSENSOR IR-7, IRP-7, IR-9 OG IRP DØRKONTAKT DC FJERNBETJENING RC RØGSENSOR/RØGALARM SD EKSTERNT TASTATUR KP UDENDØRS EKSTERNT TASTATUR KP TÆND-/SLUK-MODUL RF NATKNAP NS PANIKKNAP PB VÆSKESENSOR WS TRÅDLØST RELÆKORT UR OPSÆTNING AF UR-7-RELÆKORT I FORBINDELSE MED RØGKANON TRIN 5: TILFØJELSE AF EKSTERNE SIRENER TRIN 6: OPSÆTNING AF TELEFONDEL TRIN 7: GENEREL OPSÆTNING Side 1 af 48

2 OPSÆTNING I GEN. INDSTILLINGER-MENUEN OPSÆTNING I SPC. INDSTILLINGER-MENUEN SMS-BESKED SMS-PASSWORD LANDEKODE GSM-SIGNAL NULSTILLE GSM TRIN 8: TEST AF SENSORER OG ALARMSYSTEM BEVÆGELSESSENSORERNE SOVER I ET PAR MINUTTER EFTER HVER AKTIVERING DAGLIG BRUG AF ALARMEN FJERNSTYRING AF ALARMEN FEJLSITUATIONER TYPISKE PROBLEMER UDVIDELSE AF SYSTEMET OVERSIGT OVER PROGRAMMERINGSMENUEN EGNE NOTATER I FORBINDELSE MED INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET Side 2 af 48

3 Introduktion Tiykke med dit nye HouseGuard aarmsystem. I denne manua kan du æse, hvordan systemet paceres, indsties og anvendes. Føgende trin vi bive gennemgået: 1. Montering af GSM-SIM-kort 2. Opstart af aarmsystemet 3. Indstiing uret på aarmsystemet 4. Tiføjese af sensorer, herunder forkaring af zonetyper 5. Tiføjese af eksterne sirener 6. Opsætning af teefonde 7. Genere opsætning 8. Test af sensorer og aarmsystem Sidst i manuaen kan du finde eksemper på typiske probemer og fejsituationer. Opstår der probemer, som ikke er beskrevet her, er du vekommen ti at kontakte HouseGuard.dk på mai: HouseGuard.dk kan ikke sties ti ansvar for fej forårsaget af ukorrekt brug af aarmsystemet eer for skader og/eer tab i forbindese med indbrud og tyveri. Side 3 af 48

4 Pacering af de enkete enheder Paceringen af de enkete enheder er vigtig for at få fud udnyttese af aarmsystemet. Nedenfor kan du æse, hvordan du pacerer enhederne optimat. Kontropane Kontropaneet kan instaeres i et skab eer ignende, så det er skjut for en eventue tyv, eer det kan monteres ved den indgang, som biver benyttet mest. Hvis kontropaneet instaeres skjut, kan den interne sirene deaktiveres. I stedet kan en ekstern sirene i huset skabe yd og dermed stresse tyven, mens kontropaneet ydøst ringer op. Aarmen kan ti- og frakobes ved hjæp af et eksternt tastatur eer en fjernbetjening. Bevægesessensorer Det anbefaes, at pacere bevægesessensorer i gangareaer samt i rum, hvor der er ting af stor værdi. Ofte er det en god idé at pacere sensoren i hjørne i ca. 2 meters højde, så den dækker så stort et area som muigt. Lad ikke sensoren pege ud af et vindue. Vær opmærksom på, at aarmen kan tikobes SKAL-sikring. I så fad kan du deaktivere noge af bevægesessensorerne, mens f.eks. dør-/vindueskontakter eer bevægesessensorer i andre rum er aktive. Dørkontakt Dørkontakten kan benyttes ti SKAL-sikring og monteres på yderdøre og evt. terrassedøre og vinduer. Montér seve magneten på døren eer vinduet og senderen overfor på karmen. Dørkontakter benyttes normat ikke på indvendige døre. Gasbrudssensor Gasbrudssensoren monteres på væggen eer i oftet og har en rækkevidde på 6 meter. Røgaarmer Røgaarmer bør paceres i store og centrae rum som stue, køkken og gang for at kunne opdage eventue røgudviking på et så tidigt tidspunkt som muigt. Montér røgaarmen mindst 60 cm fra væggen. Eksternt tastatur Det eksterne tastatur monteres indendørs ved den indgang, som oftest benyttes af husets beboere. Udendørs eksternt tastatur Det udendørs eksterne tastatur monteres inde eer ude ved den eer de indgange, som benyttes mest i hverdagen. Tastaturet er vind- og vejrbestandigt. Side 4 af 48

5 Ekstern sirene Du får bedst udnyttese af aarmsystemet ved at have en ekstern sirene med bink monteret udenfor på husgaven eer et ignende synigt sted. I tifæde af indbrud vi sirene og bink skabe størst muig opmærksomhed, hviket vi stresse tyven. Den eksterne sirene uden bink kan med god effekt benyttes indenfor, igeedes for at stresse tyven. Ae sirener er udstyret med sabotageaarm. Det betyder, at uanset om aarmen er tikobet eer ej, så går den i gang, hvis sirenen afmonteres. Denne funktion kan sås fra ved batteriskift. En ekstern sirene bekræfter med ys og yd når den biver ti- eer frakobet. Side 5 af 48

6 Oversigt over aarmen 1. Skærm, LCD-dispay 2. Mikrofon 3. Grøn LED-indikator. Indikatoren yser grønt, når kontropaneet er tisuttet 220 V via strømforsyningen. 4. Gu LED fejstatus-indikator. Lyser gut, hvis der opstår en fej. Hvis indikatoren yser: Læs afsnittet om fejsituationer. Indikatoren sukker, når ae fej er udbedret. 5. Afanumerisk tastatur. 6. -tast. Brug denne tast ti at fytte cursoren på skærmen op gennem vagmuighederne. 7. -tast. Brug denne tast ti at fytte cursoren på skærmen ned igennem vagmuighederne. 8. Annuer-tast. Denne tast benyttes ti at sette en indtastet værdi, annuere et vag eer gå et skærmbiede tibage. 9. OK-tast. Denne tast benyttes ti at bekræfte et vag. 10. #-tast. Denne tast benyttes ti at gå ind i programmeringsmenuen. 11. *-tast. Denne tast benyttes ti at gå ind i tikobings-menuen og ti at se fejstatus. 12. Højttaer Bagside af kontropane 13. DC-stik: Stik ti 9 Vot DC-strømforsyning input- og 1 output-termina. Disse input- og outputterminaer gør det muigt at forbinde aarmsystemet ti trådførte sensorer. Udgangen kan styres via SMS eer opkad. 15. GSM SIM-kortsokke ti SIM-kort. Side 6 af 48

7 Trin 1: Montering af GSM-SIM-kort. CTC-918 har indbygget GSM-modu, så aarmen kan ringe op over GSM-netværket og afspie en besked eer sende en SMS ti de programmerede teefonnumre. Desuden kan du ti- og frakobe aarmen via SMS samt tænde og sukke for 220 V-apparater via SMS og tænd-/suk-moduet. Før du indsætter SIM-kortet i kontropaneet, ska du indstie kortet ti ikke at kræve SIM-pinkode. Dette gøres på en mobiteefon med SIM-kortet i. Der må ikke være strøm på kontropaneet, når SIM-kortet tages ud eer sættes ind! Backupbatteriet ska også være het tomt for strøm, og den eksterne strømforsyning må ikke være forbundet ti ysnettet. Hvis backupbatteriet er adet het op, kan du evt. tage ae skruer ud af bagpaneet og sukke for batteriet. Først når der ikke står noget i LCD-dispayet, er det sikkert at indsætte SIM-kortet. Sådan indsætter du SIM-kortet i kontropaneet 1 Åben SIM-kortsoken ved at skubbe den mod OPEN -mærket på soken. 2. Indsæt SIM-kortet i skydeågen og uk SIM-kortsoken ved at skubbe oversiden af soken mod LOCK -mærket på soken. Vi anbefaer SIM-kort uden abonnement eer SIM-kort fra CooTEL. Et SIM-kort fra CooTEL koster fast 15 kr. pr. måned og har frit forbrug. Så ska du ikke tænke over, hvor meget aarmen ringer eer sender SMS er. Kortet besties ved at ringe på eer sende en e-mai ti og bede om et SIM-kort ti din HouseGuard-aarm. Side 7 af 48

8 Trin 2: Opstart af aarmsystemet Find et godt sted at montere kontropaneet (se afsnittet Pacering af de enkete enheder ). Indsæt SIM-kortet i SIM-kortsoken som beskrevet på foregående side. Forbind strømforsyningen ti en stikkontakt og forbind DC-stikket ti kontropaneet. Kontropaneet vi nu vise Tikobet i øverste inje i dispayet og 00:01 01 Jan i nederste inje. Kontropaneet er tikobet i Væk tikobing. Tast 1. Dispayet vi herefter vise: I n d t a s t k o d e... Tast 234'. Koden ska indtastes inden for 30 sekunder. Tryk nu på Ok. Når kontropaneet har bippet to gange, er det het frakobet. Dispayet vi vise: F r a k o b e t 0 0 : J a n Aarmen er nu kar ti at bive konfigureret. Side 8 af 48

9 Trin 3: Indstiing af uret på aarmsystemet Aarmen har en indbygget hændesesog, som registrerer og agrer ae hændeser, dvs. ti- og frakobinger og eventuee aarmer. For at få fudt udbytte af denne funktion ska ur og dato være indstiet korrekt. For at komme ind i programmeringsmenuen, hvor b.a. uret indsties, ska aarmen være frakobet. Sådan kommer du ind i programmeringsmenuen: Trin 1. Tryk på # -tasten. Dispayet vi nu vise: T a s t B r u g e r k o d e +O K.... Trin 2. Indtast Personig PIN-kode ( 1234 standard Personig PIN-kode). Tryk herefter på Ok. Dispayet vi nu vise: T a s t M a s t e r k o d e +O K.... Trin 3. Indtast nu Master PIN-kode ( 1111 standard Master PIN-kode). Tryk på Ok. Dispayet vi nu vise føgende skærm i 2 sekunder: P r o g r a m v æ g M e n u Dispayet skrifter derefter ti føgende skærm: G å T e s t T e e I n d s t i Trin 4 1. Brug pietasten, ti du kommer ti Gen. Indsti. Tryk Ok. 2. Væg Ur og tryk Ok. 3. Indsti uret ved at væge time- og minutta. Brug piene og ti tidsindstiingen. Når der ska skiftes meem timer og minutter trykkes Ok. Herefter kan datoen indsties ved at væge Dato. Datoen indsties på samme måde som tiden. Side 9 af 48

10 Trin 4: Tiføjese af sensorer mv. Nu ska kontropaneet parres sammen med ae sensorer, eksterne tastaturer og fjernbetjeninger. Hvordan eksterne sirener tisuttes kontropaneet kan du æse om senere i denne manua. Start med at same ae sensorer ind og æg dem tæt ved kontropaneet. Før du begynder på sammenparringen, ska du så sabotageaarmering fra. Fere af sensorerne er udstyret med en sabotageaarm, som du kan risikere vi bive aktiveret under sammenparringen. Sabotageaarmen sættes ti kun at være aktiv ved FULD-sikring såedes: 1 Gå ind i programmeringsmenuen (se side 9). 2 Væg Spc Indsti og sæt derefter Sabotage Aarm ti KUN FULD-sikring. Zonetyper Under sammenparringen ska du væge, hviken zonetype de forskeige sensorer ska tihøre. Zonetypen afgør, om sensoren kun ska være aktiv under FULD-sikring eer om den også ska indgå i SKAL-sikring. På den måde kan aarmsystemet indsties ti, at noge sensorer er aktive ved SKAL-sikring og andre ikke. Det betyder med andre ord, at aarmen kan være tikobet om natten, hvor bevægese i rum som soveværese og gang ikke vi aktivere aarmen, hvorimod bevægese i f.eks. stuen vi aktivere aarmen. Zonenavn Benyttese Sensor-funktion Indbrud Benyttes oftest ti dørkontakter, men også ti kæder og/eer andre rum, hvor sensorerne ska være aktive både ved FULDsikring og SKAL-sikring. Når aarmen er tikobet og sensoren aktiveres, vi den starte aarmen med det samme (både i FULD-sikring og SKAL-sikring) SKAL-sikring Benyttes typisk på gangareaer, i soveværeser og ignende, hvor der gerne må være bevægese, når aarmen er tikobet SKALsikring. Side 10 af 48 Denne zone væges ti sensorer, der ikke ska starte aarmen, når den er tikobet SKAL-sikring. Samme sensorer vi være aktive, når aarmen er tikobet FULDsikring, og bevægese i rummet vi aktivere aarmen med det samme. SKAL indgang Indgange Ved FULD-sikring er aarmen aktiv med det samme og vi starte ved bevægese. Ved SKAL-sikring er der forsinkese på aarmen. Forsinket Entré/bryggers Hvis en Indgang -sensor aktiveres før denne sensor, vi der være forsinkese på denne sensor, før aarmen går i gang. Hvis ikke en Indgang -sensor aktiveres først, vi denne sensor starte aarmen med det samme. Indgang Indgange Når aarmen er tikobet, og sensoren aktiveres, har du en vis tid ti at frakobe aarmen, inden

11 den startes (gæder både i FULDog SKAL-sikring). Forsinkesestiden kan justeres, ige som forsinkesesyden kan justeres eer sås fra. FULD Indgang Indgange Fungerer som Indgang -sensor, men er ikke aktiv i SKAL-sikring. 24 timer For eektroniske aarmer. Uanset om aarmen er tikobet eer ej, vi aktivering af sensoren starte aarmen. Brand Benyttes ti røgsensorer. Benyttes ti røgsensorer Nødopkad Kan væges ved sammenparring af fjernbetjeninger. Ved tryk på panikknappen(+) på fjernbetjeningen eer andre panikknapper ringes op ti ae på opkadsisten og/eer der udsendes en SMS. Væske Benyttes ti væskesensor. Benyttes ti væskesensor Instaationseksemper: Eks. 1: Dørkontakt på bagdør, bevægesessensor i bryggers og stue. Aarmen er ikke tikobet om natten. 3 Dørkontakt sat ti Indgang. 4 Bevægesessensor i bryggers sat ti Forsinket. 5 Bevægesessensor i stue sat ti Indbrud. Når aarmen er tikobet og bagdøren åbnes, bipper kontropaneet for at advare om, at hvis aarmen ikke frakobes inden 30 sekunder, starter den. Bevægese i bryggerset vi i den periode ikke starte aarmen. A bevægese i stuen vi starte aarmen med det samme, mens den er tikobet. Bevægese i bryggerset vi starte aarmen, hvis ikke bagdøren er bevet åbnet først, og sensoren på døren dermed har været aktiveret (dvs. hvis nogen f.eks. har brudt ind gennem vinduet). Eks. 2: Bevægesessensorer i stue, gang, soveværese og kæder. Aarmen er tikobet i SKAL-sikring om natten og FULD-sikring om dagen. 1 Bevægesessensorer i stue og kæder sat ti indbrud. 2 Bevægesessensor i gang og soveværese sat ti SKAL-sikring. Om natten kan der være bevægese i gang og soveværese, uden at aarmen startes. Om dagen, når aarmen er tikobet FULD-sikring, vi enhver bevægese i stue, gang, soveværese eer kæder starte aarmen med det samme. På de føgende sider kan du æse, hvordan de forskeige sensorer kobes sammen med kontropaneet. Enhederne ska tikobes kontropaneet én efter én. Side 11 af 48

12 Bevægesessensor IR-7, IRP-7, IR-9 og IRP-9 En korrekt instaeret og tikobet sensor vi i det øjebik, den biver aktiveret, sende besked ti systemet om at noget er gat, og aarmen vi gå i gang. Oversigt over sensorerne: IR-7, IRP-7 1: Testknap 2: Sabotagefjeder 3: Testjumper 4: Supervision-jumper 5: Reset-knap IR-9, IRP-9 1: Testknap 2: Sabotagefjeder 3: Batterifip (ska fjernes) 4: Hjørnebesag (benyttes hvis sensoren ska monteres i et hjørne) Testjumper : Kar ti sammenparring : Norma Supervision-jumper : Supervision sået ti. : Supervision sået fra. Når supervision er sået ti, sender kontropaneet med jævne meemrum kontrosigna ud ti sensorerne for at tjekke, om de er i orden. funktioner ti eer fra. En jumper er en ie kontakt på printpaden, som kan bruges ti at så forskeige Sammenparring af sensor og kontropane: 1. Gå ind i kontropaneets programmeringsmenu (se side 9), væg Enhed +/-, derefter Tiføj Enhed. Nu vi kontropaneet søge efter nye enheder. 2. Ved IR-7-/IRP-7-sensorer sættes testjumperen ti sammenparring (se iustrationen ovenfor). Tryk på testknappen (se iustrationen ovenfor). Kontropaneet vi nu på dispayet bekræfte, er det har modtaget signa fra en ny sensor: Enhed fundet. Tryk Ok, og dispayet vi vise: Bevæg.Sensor. Tryk Ok for at bekræfte. 3. Væg zone og tryk derefter Ok. 4. Væg en zonetype (se side 10-11) og tryk Ok. 5. Skriv et navn for sensoren f.eks. Stue og tryk derefter Ok. Kontropaneet vi nu vise information om sensoren Insta. Tryk Ok, og dispayet viser: IR Stue B. IR = PIR-sensor (bevægesessensor) Side 12 af 48

13 Stue = navnet på sensoren B = den vagte zonetype (her: indbrud ) 6. Tryk Ok for at bekræfte, hvorefter sensoren er sammenparret, eer tryk for at væge om. 7. Ved IR-7-/IRP-7-sensorer bør testjumperen sættes tibage i Norma -position (se iustrationen ovenfor). Når testjumperen står i Norma -position, bruger sensoren mindre strøm. Når testjumperen står i Norma -position (se iustration på side 12) vi sensoren efter hver aktivering sove i 2-3 minutter for at spare på batteriet. Når sensoren ska testes, anbefaes det derfor at sætte testjumperen tibage i Kar ti sammenparring -position. Side 13 af 48

14 Dørkontakt DC-7 Dørkontakten monteres på døre eer vinduer. Den registrerer, hvis en dør/et vindue er åbent, når aarmen kobes ti, samt hvis døre/vinduer biver åbnet, mens aarmen er tikobet. 2 Dørkontakten benyttes oftest på indgange ti boigen, men den kan også anvendes ti at kobe andre trådførte sensorer ti aarmen, da den har en potentiaefri indgang. Oversigt over dørkontakten: 1. LED-indikator (i test-mode yser den ved aktivering) 2. Testknap (benyttes ved sammenparring) 3. Sabotagefjeder (registrerer hvis sensoren fjernes) 4. Potentiaefri indgang 5. Testjumper. 6. Supervision-jumper 7. Bypass-jumper 8. Dør ukket-jumper Testjumper: : Kar ti sammenparring : Normabrug Supervision-jumper: : Supervision sået fra : Supervision sået ti Når supervision er sået ti, sender kontropaneet med jævne meemrum kontrosigna ud ti sensoren for at sikre, at den er i orden. Magnet-bypass-jumper: : Den eksterne indgang benyttes : Magnetkontakten benyttes (standard). Kan benyttes ti at kobe andre trådførte sensorer ti aarmen, da den har en potentiaefri indgang. Dør ukket-jumper: : Dør ukket -status medes ikke ti kontropaneet. : Dør ukket -status medes ti kontropaneet (standard). Side 14 af 48

15 Sammenparring med kontropane 1. Gå ind i kontropaneets programmeringsmenu (se side 9), væg Enhed +/-, derefter Tiføj enhed Nu vi kontropaneet søge efter nye enheder 2. Tryk på testknappen Kontropaneet vi nu bekræfte på dispayet, at det har modtaget signa fra en ny sensor: Enhed fundet (OK?) Dørkontakt. Tryk Ok for at bekræfte. 3. Væg zone og tryk Ok. 4. Væg en zonetype (se side 10-11). Tryk Ok. 5. Skriv et navn for sensoren, f.eks. bagdør, og tryk derefter Ok. Kontropaneet vi nu vise information om sensoren Insta (Ok?) DC Bagdør E. DC = dørkontakt Bagdør = navnet på sensoren E = den vagte zonetype (her: indgang ) Tryk Ok for at bekræfte. Nu er sensoren parret sammen med kontropaneet. Sæt testjumperen tibage i normaposition. Under monteringen ska du være opmærksom på, at dørkontaktens sabotagefjeder ska være trykket het ind. Side 15 af 48

16 Fjernbetjening RC-15 Fjernbetjeningen benyttes ti at ti- og frakobe aarmsystemet både i SKAL- og FULD-sikring. Desuden har fjernbetjeningen en panikknap, der kan benyttes som tikadehjæp. Oversigt over fjernbetjeningen: 1. Tikober aarmsystemet i FULD-sikring (ae sensorer er aktive). 2. Panikknap (benyttes ti tikadehjæp). 3. Tikober aarmsystemet i SKAL-sikring (kun noge sensorer er aktive benyttes ofte om natten). 4. Frakober aarmsystemet (ingen sensorer er aktive). 5. Signaindikator (yser, når der sendes signa). 6. Batteridækse Batteri: CR V itiumbatteri Sammenparring med kontropane 1. Gå ind i programmeringsmenuen (se side 9), væg Enhed +/-, derefter Tiføj enhed. Nu vi kontropaneet søge efter nye enheder. 2. Sørg for, at der er batteri i fjernbetjeningen. Tryk på en af knapperne (igegydigt hviken). Kontropaneet vi på dispayet bekræfte, at det har modtaget signa fra en ny enhed: Enhed fundet. Tryk Ok. Dispayet viser nu: Fjernbetjening. Tryk Ok for at bekræfte. 3. Væg zone og tryk Ok. 4. Væg herefter zonetype (se side 10-11). Tryk Ok. 5. Skriv nu et navn ti fjernbetjeningen, f.eks. Martin og derefter Ok. Kontropaneet vi nu vise information om sensoren: Insta. Tast Ok. Dispayet viser nu: RC Martin M. Tast Ok. RC = fjernbetjening Martin = navnet på fjernbetjeningen M = zonetype (her: nødopkad ) 6. Tryk Ok for at bekræfte. Nu er sensoren parret sammen med kontropaneet. Side 16 af 48

17 Røgsensor/røgaarm SD Røgsensoren/røgaarmen fungerer både som røgsensor ti aarmsystemet samt som oka røgaarm. Det vi sige, at ved registrering af røg vi både røgaarmen sev og resten af aarmsystemet bive aktiveret. Oversigt 2 over røgaarmen Lysdiode Ved avt batteriniveau binker dioden hvert 30. sekund. Ved registrering af røg sendes et signa ti kontropaneet, og ysdioden vi binke. Når batterierne sættes i røgaarmen, binker ysdioden mens aarmen gør sig kar. Det tager meem 5 og 20 minutter. 2. Testknap. Testknappen benyttes ti at sammenparre røgaarmen med kontropaneet, ti at teste røgaarmen og ti at sukke for den, når den er gået i gang. 3. Batterirum. Røgsensoren benytter 4 stk. AAA batterier. 4. Monteringshu 5. Monteringsbesag 6. Krog Sammenparring med kontropane: 1. Indsæt 4 AAA batterier i batterirummet med poerne vendt korrekt. Når batterierne er paceret, vi røgaarmen give 2 bip fra sig, og ysdioden vi begynde at binke. 2. Efter 3 minutter vi røgaarmen give endnu et bip fra sig. Det indikerer, at aarmen vi måe indhodet af røg i okaet som referenceværdi. Denne proces vi bive gentaget hvert andet minut, indti aarmen afspier en kort meodi, og ysdioden sukker. Så er røgaarmen kar ti montering. 3. Gå ind i kontropaneets programmeringsmenu (se side 9), væg Enhed +/-, derefter Tiføj Enhed. 4. Tryk på røgaarmens testknap. Lysdioden vi nu være tændt i 2 sekunder, og kontropaneet vi modtage signa fra røgaarmen. Herefter væges zonenummer og et navn ti røgaarmen på kontropaneet. 5. Monter monteringsbesaget der, hvor røgaarmen ska sidde. Herefter kikkes røgaarmen nemt fast på besaget. Det anbefaes, at røgaarmen monteres i oftet mindst 60 cm fra væggen. For at teste røgaarmen væges Gå test i kontropaneets programmeringsmenu. Derefter ska du trykke på røgaarmens testknap. Det anbefaes at teste røgaarmen, efter den er monteret. Mindst 60 cm fra væggen Side 17 af 48

18 Eksternt tastatur KP-7 Det eksterne tastatur benyttes ti at ti- og frakobe aarmsystemet. Oversigt over tastaturet: 1. Signaindikator (yser når der sendes signa ti kontropaneet). 2. Aktiv-indikator (yser når tastaturet er aktivt). 3. Numerisk tastatur 4. Prog-knap (benyttes ved specie programmering). 5. X-knap. Benyttes ti at ændre PIN-kode 6. Tikober aarmsystemet i SKAL-sikring 7. Tikober aarmsystemet i FULD-sikring 8. Frakober aarmsystemet 9. Testknap (benyttes ti sammenparring) 10. Mode-jumper (denne jumper ska være monteret) 11. Sabotagefjeder (registrerer, hvis tastaturet afmonteres og starter derpå aarmen). Batteri: Tastaturet benytter 3 AAA batterier. For at spare strøm sukker tastaturet, hvis det ikke har været brugt i 5 sekunder. Det tændes automatisk ved tastetryk. Sammenparring med kontropane: 1. Vær sikker på at mode-jumperen (10) er monteret. 2. Indsæt 3 AAA batterier i batterirummet med poerne vendt korrekt. Når batterierne er paceret rigtigt, vi den røde aktiv-indikator (2) binke kortvarigt. 3. Gå ind i kontropaneets programmeringsmenu (se side 9), væg Enhed +/-, derefter Tiføj Enhed. 4. Indtast på det eksterne tastatur PIN-kode 1234 og tryk på tikobingstasten ti FULD-sikring (punkt 7 ovenfor). Både tastatur og kontropane vi nu bippe. Så vi kontropaneet vise, at det har fundet en ny enhed. Tryk Ok. 5. Væg zonenummer og et navn ti tastaturet på kontropaneet. 6. Tastaturet er nu parret sammen med kontropaneet og kar ti brug. For at teste tastaturet væges Gå test i kontropaneets programmeringsmenu. Indtast på det eksterne tastatur PIN-kode 1234 og tryk på tikobingstasten ti FULD-sikring (se punkt 7 ovenfor). Kontropaneet vi nu bekræfte, at det har fundet en ny enhed. Tryk Ok. Tastaturet benyttes oftest ti at ti- og frakobe aarmsystemet. Dette gøres ved at indtaste en af de aktiverede PIN-koder og derefter trykke på en af de tre ti- og frakobingsknapper (6,7 eer 8 på iustrationen). Side 18 af 48

19 Udendørs eksternt tastatur KP-15 Dette eksterne tastatur er vejrbestandigt og kan derfor monteres udendørs. Tastaturet benyttes oftest ti at ti- og frakobe aarmsystemet. Dette gøres ved at indtaste en af de PIN-koder, du har aktiveret i kontropaneet, og derefter trykke på en af de tre ti- og frakobingsknapper (5, 6 eer 8 på iustrationen nedenfor) A A Grøn aktivindikator 2. Rød signaindikator 3. Orange fejindikator 4. Fytbare dee (skubbes ud i forbindese med montering og skubbes tibage bagefter) 5. Tikobing i FULD-sikring 6. Tikobing i SKAL-sikring 7. -tast (benyttes i forbindese med ændring af PIN-kode) 8. Frakobingstast 9. #-tast 10. -tast tast (tryk på både 7 og 9 for at aktivere uykkes-/sygdomsaarm) 12. Brand-tast (tryk på både 4 og 6 for at aktivere brandaarm) 13. A-tast /tryk på både 1 og 3 for at aktivere panikaarm/overfadsaarm) 14. Monteringshuer 15. Sabotagefjeder 16. Lydgiver 17. Batterifap Batteri: Tastaturet benytter et CR2450 3V 540mAH ithium-batteri med en typisk evetid på 6 år ved fire dagige aktiveringer. For at spare strøm sukker tastaturet, hvis det ikke har været brugt i 5 sekunder. Det tændes automatisk ved tastetryk. Side 19 af 48

20 Ved batteriskift ska det eksterne tastatur stå i test-mode (se nedenfor) så sabotagefjederen ikke biver udøst. Test-mode: Test-mode benyttes, når tastaturet ska sammenparres med kontropaneet, ved ændring af PIN-koder, nustiing, batteriskift mv. 1. Hiv batterifappen (17) ud, så der kommer strøm ti tastaturet. 2. Indtast den forudindstiede PIN-kode 0000 og tryk derefter. Tastaturet vi afgive et angt bip, og den grønne aktivindikator (1) vi binke vedvarende. Tastaturet er nu i test-mode. 3. For at afsutte test-mode og vende tibage ti norma-mode trykkes to gange på. Hvis der ikke biver trykket på en tast i 30 sekunder, når tastaturet er i test-mode, vi det automatisk vende tibage ti norma-mode. Sammenparring med kontropane: 1. Sæt det eksterne tastatur ti test-mode (se ovenfor). 2. Gå ind i kontropaneets programmeringsmenu (se side 9), væg Enhed +/-, derefter Tiføj Enhed. Tryk og 1 på det eksterne tastatur, når du biver bedt om det. Både tastaturet og kontropaneet vi nu bippe, og kontropaneet vi vise, at det har fundet en ny enhed. Tryk Ok. 3. Væg zonenummer og et navn ti tastaturet på kontropaneet. 4. Tastaturet er nu parret sammen med kontropaneet og kar ti brug. 5. Afsut test-mode på det eksterne tastatur (se ovenfor). Test af det eksterne tastatur: For at teste tastaturet efter sammenparringen (anbefaes) væges Gå test i kontropaneets programmeringsmenu. Sæt det eksterne tastatur ti test-mode og pacer det dér, hvor det ska monteres. Tryk og derefter 1. Hvis det eksterne tastatur og kontropaneet er korrekt sammenparret og inden for rækkevidde, vi kontropaneet bekræfte, at det har fundet en ny enhed. Tryk Ok på kontropaneet og afsut test-mode på det eksterne tastatur. Under monteringen ska du Ændring af PIN-kode: være opmærksom på, at tastaturets sabotagefjeder Af sikkerhedshensyn anbefaes det atid at ændre den er trykket het ind. forudindstiede PIN-kode. 1. Sæt tastaturet ti test-mode. 2. Tryk og derefter 6, og tastaturet vi give et angt bip fra sig. 3. Indtast den forudindstiede PIN-kode Tryk. Tastaturet giver et angt bip. 5. Væg en ny PIN-kode 6. Tryk på #. Når tastaturet giver et angt bip fra sig, er PIN-koden ændret. 7. Afsut test-mode Nustiing af tastaturet: Hvis der opstår fej, eer hvis du gemmer PIN-koden, kan tastaturet nusties på føgende måde: 1. Fjern batteriet og så sabotagefjederen (15) fra. 2. Tryk 3 mens du sætter batteriet tibage i tastaturet. 3. Hod 3 -tasten inde, indti tastaturet afgiver tre korte bip. 4. Tastaturet har nu sine fabriksindstiinger, og sammenparring mv. ska foretages på ny. Side 20 af 48

21 Tænd-/suk-modu RF-170 Tænd-/suk-moduet benyttes ti at tænde eer sukke 220 V-enheder (f.eks. ys, evarme mv.) via SMS. Kontropaneet kan styre op ti 8 moduer, og hvert modu kan tænde og sukke 220 V-enheder på op ti 2000 W. Sammenparring med kontropane: På moduets bagside er der to drejeskiver, som benyttes ti at indstie moduets kodekombination. Brug en ie skruetrækker ti at væge en House Code. Du kan væge meem bogstaverne fra A ti P (i dette eksempe væges L ). Væg derefter en Receiver Code. Du kan væge meem taene fra 1 ti 16 (i dette eksempe væges 1 ). Hvis der er fere moduer, ska hvert modu have en unik kombination af House Code og Reciever Code. I kontropaneets programmeringsmenu (se side 9) væges Enhed +/-, derefter Prog.TændSuk. Væg nu en af de 8 modupadser A-H (f.eks. A ) og tryk Ok. Så indtastes først House Code og derefter Receiver Code for det modu, der ska tiføjes. (I dette eksempe L og 1 ). Tryk derefter Ok. I dette eksempe er Modu A nu sat ti House Code L og Receiver Code 1. Gå ud af menuen ved hjæp af annuer-tasten, indti kontropaneet viser Frakobet. Sæt tænd-/suk-moduet i en tændt stikkontakt og sæt den 220 V-enhed, der ska tændes/sukkes (f.eks. en ampe), i moduet. SMS-password Før tænd-suk-moduet virker, ska du via kontropaneets programmeringsmenu (se side 9) oprette et SMSpassword: Væg SMS password og skriv det ønskede password. Tryk Ok. Sådan benyttes tænd-/suk-moduet: Nu kan 220 V-enheden tændes eer sukkes via en SMS. SMS en ska være bygget op på føgende måde: SMS-password PIN-kode 5abnn PIN-kode er en af de PIN-koder, der er tiknyttet aarmsystemet (se side 32 for aktivering og ændring af PIN-koder). a = modunummer. A= 1, B= 2 osv. H= 8. b = at tænde eer sukke. Tænde = 1, sukke = 0. nn = anta timer. 01 = 1 time. 03 = 3 time. 00 = uendeig. Eksemper hvor SMS-password er mor og én af PIN-koderne er 1234 : Modu B ønskes tændt i 1 time: mor (husk meemrum) sendes ti kontropaneets teefonnummer. Modu A ønskes sukket: mor (husk meemrum) sendes ti kontropaneets teefonnummer. Modu D ønskes tændt: mor (husk meemrum) sendes ti kontropaneets teefonnummer. Side 21 af 48 Der skenes meem store og små bogstaver i SMS-password

22 Natknap NS-7 Natknappen benyttes ti at ti- og frakobe aarmen i SKAL-sikring. Når SKAL-sikring er aktiv, kan man bevæge sig frit i visse (sevvagte) rum, mens aarmen vi gå i gang, hvis der er bevægese i andre rum, eer hvis yderdøre åbnes. Natknappen kan derimod ikke bruges ti at frakobe FULD-sikring. Det betyder, at en evt. indbrudstyv ikke kan bruge natknappen ti at så aarmen fra, hvis den er aktiveret i FULD-sikring. Oversigt over natknappen: 1. On -knap. Tikober aarmen i SKAL-sikring. 2. Off -knap. Frakober aarmen. Batteri: Natknappen bruger et CR2032 itiumbatteri Sammenparring med kontropane: 1. I kontropaneets programmeringsmenu (se side 9) væges Enhed +/- i. 2. Herefter væges Tiføj Enhed. 3. Tryk på en af de to knapper på natknappen. Kontropaneet vi nu bippe. 4. Væg zonenummer og et navn ti natknappen på kontropaneet. Natknappen er nu parret sammen med kontropaneet og kar ti brug. Panikknap PB-7 Panikknappen bruges ti at sætte aarmen i gang uanset om denne er aktiveret eer ej. Oversigt over panikknappen: 1. Lysdiode (når panikknappen aktiveres, vi yset binke for at indikere, at der biver sendt signa ti kontropaneet). 2. Panikknap Batteri: Panikknappen bruger et CR2032 itiumbatteri Sammenparring med kontropane: 1. I kontropaneets programmeringsmenu væges Enhed +/-, derefter Tiføj Enhed. 2. Tryk på panikknappen. Kontropaneet vi nu bippe. 3. Væg zonenummer og et navn ti panikknappen på kontropaneet. Panikknappen er nu parret sammen med kontropaneet og kar ti brug. Side 22 af 48

HouseGuard GSM-alarm (plus)

HouseGuard GSM-alarm (plus) HouseGuard GSM-alarm (plus) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 55 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

El- Matic IP- alarm Dansk manual

El- Matic IP- alarm Dansk manual El- Matic IP- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 TRIN 1: REGISTRERING OG AKTIVERING... 6 TRIN 2: TILFØJELSE AF SENSORER MV.... 8 ZONETYPER...

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 [ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 Indholdsfortegnelse 1. Alarmen i grundtræk 1.1. Oversigt over alarmen 4 1.2. Alarmpakken indeholder 5 1.3. Displayet 6 1.4. Tastaturet 7 1.5. Menustruktur

Læs mere

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015 2 3 HomeSecure PRO 868mhz er det seneste skud på stammen i Homealarm.dk's alarmsortiment. Denne alarm kører på 868mhz og sensorrækkevidden er derfor helt optimal. Hele opsætningen foregår på alarmens LCD

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA 2 Hvad gør en god astvogn virkeig god? De feste mennesker vie sige, at det hander om effektivitet. Det yder godt, men hvad betyder det i praksis? For

Læs mere