INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT..."

Transkript

1 Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 TRIN 3: INDSTILLING AF URET PÅ ALARMSYSTEMET... 9 TRIN 4: TILFØJELSE AF SENSORER MV ZONETYPER BEVÆGELSESSENSOR IR-7, IRP-7, IR-9 OG IRP DØRKONTAKT DC FJERNBETJENING RC RØGSENSOR/RØGALARM SD EKSTERNT TASTATUR KP UDENDØRS EKSTERNT TASTATUR KP TÆND-/SLUK-MODUL RF NATKNAP NS PANIKKNAP PB VÆSKESENSOR WS TRÅDLØST RELÆKORT UR OPSÆTNING AF UR-7-RELÆKORT I FORBINDELSE MED RØGKANON TRIN 5: TILFØJELSE AF EKSTERNE SIRENER TRIN 6: OPSÆTNING AF TELEFONDEL TRIN 7: GENEREL OPSÆTNING Side 1 af 48

2 OPSÆTNING I GEN. INDSTILLINGER-MENUEN OPSÆTNING I SPC. INDSTILLINGER-MENUEN SMS-BESKED SMS-PASSWORD LANDEKODE GSM-SIGNAL NULSTILLE GSM TRIN 8: TEST AF SENSORER OG ALARMSYSTEM BEVÆGELSESSENSORERNE SOVER I ET PAR MINUTTER EFTER HVER AKTIVERING DAGLIG BRUG AF ALARMEN FJERNSTYRING AF ALARMEN FEJLSITUATIONER TYPISKE PROBLEMER UDVIDELSE AF SYSTEMET OVERSIGT OVER PROGRAMMERINGSMENUEN EGNE NOTATER I FORBINDELSE MED INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET Side 2 af 48

3 Introduktion Tiykke med dit nye HouseGuard aarmsystem. I denne manua kan du æse, hvordan systemet paceres, indsties og anvendes. Føgende trin vi bive gennemgået: 1. Montering af GSM-SIM-kort 2. Opstart af aarmsystemet 3. Indstiing uret på aarmsystemet 4. Tiføjese af sensorer, herunder forkaring af zonetyper 5. Tiføjese af eksterne sirener 6. Opsætning af teefonde 7. Genere opsætning 8. Test af sensorer og aarmsystem Sidst i manuaen kan du finde eksemper på typiske probemer og fejsituationer. Opstår der probemer, som ikke er beskrevet her, er du vekommen ti at kontakte HouseGuard.dk på mai: HouseGuard.dk kan ikke sties ti ansvar for fej forårsaget af ukorrekt brug af aarmsystemet eer for skader og/eer tab i forbindese med indbrud og tyveri. Side 3 af 48

4 Pacering af de enkete enheder Paceringen af de enkete enheder er vigtig for at få fud udnyttese af aarmsystemet. Nedenfor kan du æse, hvordan du pacerer enhederne optimat. Kontropane Kontropaneet kan instaeres i et skab eer ignende, så det er skjut for en eventue tyv, eer det kan monteres ved den indgang, som biver benyttet mest. Hvis kontropaneet instaeres skjut, kan den interne sirene deaktiveres. I stedet kan en ekstern sirene i huset skabe yd og dermed stresse tyven, mens kontropaneet ydøst ringer op. Aarmen kan ti- og frakobes ved hjæp af et eksternt tastatur eer en fjernbetjening. Bevægesessensorer Det anbefaes, at pacere bevægesessensorer i gangareaer samt i rum, hvor der er ting af stor værdi. Ofte er det en god idé at pacere sensoren i hjørne i ca. 2 meters højde, så den dækker så stort et area som muigt. Lad ikke sensoren pege ud af et vindue. Vær opmærksom på, at aarmen kan tikobes SKAL-sikring. I så fad kan du deaktivere noge af bevægesessensorerne, mens f.eks. dør-/vindueskontakter eer bevægesessensorer i andre rum er aktive. Dørkontakt Dørkontakten kan benyttes ti SKAL-sikring og monteres på yderdøre og evt. terrassedøre og vinduer. Montér seve magneten på døren eer vinduet og senderen overfor på karmen. Dørkontakter benyttes normat ikke på indvendige døre. Gasbrudssensor Gasbrudssensoren monteres på væggen eer i oftet og har en rækkevidde på 6 meter. Røgaarmer Røgaarmer bør paceres i store og centrae rum som stue, køkken og gang for at kunne opdage eventue røgudviking på et så tidigt tidspunkt som muigt. Montér røgaarmen mindst 60 cm fra væggen. Eksternt tastatur Det eksterne tastatur monteres indendørs ved den indgang, som oftest benyttes af husets beboere. Udendørs eksternt tastatur Det udendørs eksterne tastatur monteres inde eer ude ved den eer de indgange, som benyttes mest i hverdagen. Tastaturet er vind- og vejrbestandigt. Side 4 af 48

5 Ekstern sirene Du får bedst udnyttese af aarmsystemet ved at have en ekstern sirene med bink monteret udenfor på husgaven eer et ignende synigt sted. I tifæde af indbrud vi sirene og bink skabe størst muig opmærksomhed, hviket vi stresse tyven. Den eksterne sirene uden bink kan med god effekt benyttes indenfor, igeedes for at stresse tyven. Ae sirener er udstyret med sabotageaarm. Det betyder, at uanset om aarmen er tikobet eer ej, så går den i gang, hvis sirenen afmonteres. Denne funktion kan sås fra ved batteriskift. En ekstern sirene bekræfter med ys og yd når den biver ti- eer frakobet. Side 5 af 48

6 Oversigt over aarmen 1. Skærm, LCD-dispay 2. Mikrofon 3. Grøn LED-indikator. Indikatoren yser grønt, når kontropaneet er tisuttet 220 V via strømforsyningen. 4. Gu LED fejstatus-indikator. Lyser gut, hvis der opstår en fej. Hvis indikatoren yser: Læs afsnittet om fejsituationer. Indikatoren sukker, når ae fej er udbedret. 5. Afanumerisk tastatur. 6. -tast. Brug denne tast ti at fytte cursoren på skærmen op gennem vagmuighederne. 7. -tast. Brug denne tast ti at fytte cursoren på skærmen ned igennem vagmuighederne. 8. Annuer-tast. Denne tast benyttes ti at sette en indtastet værdi, annuere et vag eer gå et skærmbiede tibage. 9. OK-tast. Denne tast benyttes ti at bekræfte et vag. 10. #-tast. Denne tast benyttes ti at gå ind i programmeringsmenuen. 11. *-tast. Denne tast benyttes ti at gå ind i tikobings-menuen og ti at se fejstatus. 12. Højttaer Bagside af kontropane 13. DC-stik: Stik ti 9 Vot DC-strømforsyning input- og 1 output-termina. Disse input- og outputterminaer gør det muigt at forbinde aarmsystemet ti trådførte sensorer. Udgangen kan styres via SMS eer opkad. 15. GSM SIM-kortsokke ti SIM-kort. Side 6 af 48

7 Trin 1: Montering af GSM-SIM-kort. CTC-918 har indbygget GSM-modu, så aarmen kan ringe op over GSM-netværket og afspie en besked eer sende en SMS ti de programmerede teefonnumre. Desuden kan du ti- og frakobe aarmen via SMS samt tænde og sukke for 220 V-apparater via SMS og tænd-/suk-moduet. Før du indsætter SIM-kortet i kontropaneet, ska du indstie kortet ti ikke at kræve SIM-pinkode. Dette gøres på en mobiteefon med SIM-kortet i. Der må ikke være strøm på kontropaneet, når SIM-kortet tages ud eer sættes ind! Backupbatteriet ska også være het tomt for strøm, og den eksterne strømforsyning må ikke være forbundet ti ysnettet. Hvis backupbatteriet er adet het op, kan du evt. tage ae skruer ud af bagpaneet og sukke for batteriet. Først når der ikke står noget i LCD-dispayet, er det sikkert at indsætte SIM-kortet. Sådan indsætter du SIM-kortet i kontropaneet 1 Åben SIM-kortsoken ved at skubbe den mod OPEN -mærket på soken. 2. Indsæt SIM-kortet i skydeågen og uk SIM-kortsoken ved at skubbe oversiden af soken mod LOCK -mærket på soken. Vi anbefaer SIM-kort uden abonnement eer SIM-kort fra CooTEL. Et SIM-kort fra CooTEL koster fast 15 kr. pr. måned og har frit forbrug. Så ska du ikke tænke over, hvor meget aarmen ringer eer sender SMS er. Kortet besties ved at ringe på eer sende en e-mai ti og bede om et SIM-kort ti din HouseGuard-aarm. Side 7 af 48

8 Trin 2: Opstart af aarmsystemet Find et godt sted at montere kontropaneet (se afsnittet Pacering af de enkete enheder ). Indsæt SIM-kortet i SIM-kortsoken som beskrevet på foregående side. Forbind strømforsyningen ti en stikkontakt og forbind DC-stikket ti kontropaneet. Kontropaneet vi nu vise Tikobet i øverste inje i dispayet og 00:01 01 Jan i nederste inje. Kontropaneet er tikobet i Væk tikobing. Tast 1. Dispayet vi herefter vise: I n d t a s t k o d e... Tast 234'. Koden ska indtastes inden for 30 sekunder. Tryk nu på Ok. Når kontropaneet har bippet to gange, er det het frakobet. Dispayet vi vise: F r a k o b e t 0 0 : J a n Aarmen er nu kar ti at bive konfigureret. Side 8 af 48

9 Trin 3: Indstiing af uret på aarmsystemet Aarmen har en indbygget hændesesog, som registrerer og agrer ae hændeser, dvs. ti- og frakobinger og eventuee aarmer. For at få fudt udbytte af denne funktion ska ur og dato være indstiet korrekt. For at komme ind i programmeringsmenuen, hvor b.a. uret indsties, ska aarmen være frakobet. Sådan kommer du ind i programmeringsmenuen: Trin 1. Tryk på # -tasten. Dispayet vi nu vise: T a s t B r u g e r k o d e +O K.... Trin 2. Indtast Personig PIN-kode ( 1234 standard Personig PIN-kode). Tryk herefter på Ok. Dispayet vi nu vise: T a s t M a s t e r k o d e +O K.... Trin 3. Indtast nu Master PIN-kode ( 1111 standard Master PIN-kode). Tryk på Ok. Dispayet vi nu vise føgende skærm i 2 sekunder: P r o g r a m v æ g M e n u Dispayet skrifter derefter ti føgende skærm: G å T e s t T e e I n d s t i Trin 4 1. Brug pietasten, ti du kommer ti Gen. Indsti. Tryk Ok. 2. Væg Ur og tryk Ok. 3. Indsti uret ved at væge time- og minutta. Brug piene og ti tidsindstiingen. Når der ska skiftes meem timer og minutter trykkes Ok. Herefter kan datoen indsties ved at væge Dato. Datoen indsties på samme måde som tiden. Side 9 af 48

10 Trin 4: Tiføjese af sensorer mv. Nu ska kontropaneet parres sammen med ae sensorer, eksterne tastaturer og fjernbetjeninger. Hvordan eksterne sirener tisuttes kontropaneet kan du æse om senere i denne manua. Start med at same ae sensorer ind og æg dem tæt ved kontropaneet. Før du begynder på sammenparringen, ska du så sabotageaarmering fra. Fere af sensorerne er udstyret med en sabotageaarm, som du kan risikere vi bive aktiveret under sammenparringen. Sabotageaarmen sættes ti kun at være aktiv ved FULD-sikring såedes: 1 Gå ind i programmeringsmenuen (se side 9). 2 Væg Spc Indsti og sæt derefter Sabotage Aarm ti KUN FULD-sikring. Zonetyper Under sammenparringen ska du væge, hviken zonetype de forskeige sensorer ska tihøre. Zonetypen afgør, om sensoren kun ska være aktiv under FULD-sikring eer om den også ska indgå i SKAL-sikring. På den måde kan aarmsystemet indsties ti, at noge sensorer er aktive ved SKAL-sikring og andre ikke. Det betyder med andre ord, at aarmen kan være tikobet om natten, hvor bevægese i rum som soveværese og gang ikke vi aktivere aarmen, hvorimod bevægese i f.eks. stuen vi aktivere aarmen. Zonenavn Benyttese Sensor-funktion Indbrud Benyttes oftest ti dørkontakter, men også ti kæder og/eer andre rum, hvor sensorerne ska være aktive både ved FULDsikring og SKAL-sikring. Når aarmen er tikobet og sensoren aktiveres, vi den starte aarmen med det samme (både i FULD-sikring og SKAL-sikring) SKAL-sikring Benyttes typisk på gangareaer, i soveværeser og ignende, hvor der gerne må være bevægese, når aarmen er tikobet SKALsikring. Side 10 af 48 Denne zone væges ti sensorer, der ikke ska starte aarmen, når den er tikobet SKAL-sikring. Samme sensorer vi være aktive, når aarmen er tikobet FULDsikring, og bevægese i rummet vi aktivere aarmen med det samme. SKAL indgang Indgange Ved FULD-sikring er aarmen aktiv med det samme og vi starte ved bevægese. Ved SKAL-sikring er der forsinkese på aarmen. Forsinket Entré/bryggers Hvis en Indgang -sensor aktiveres før denne sensor, vi der være forsinkese på denne sensor, før aarmen går i gang. Hvis ikke en Indgang -sensor aktiveres først, vi denne sensor starte aarmen med det samme. Indgang Indgange Når aarmen er tikobet, og sensoren aktiveres, har du en vis tid ti at frakobe aarmen, inden

11 den startes (gæder både i FULDog SKAL-sikring). Forsinkesestiden kan justeres, ige som forsinkesesyden kan justeres eer sås fra. FULD Indgang Indgange Fungerer som Indgang -sensor, men er ikke aktiv i SKAL-sikring. 24 timer For eektroniske aarmer. Uanset om aarmen er tikobet eer ej, vi aktivering af sensoren starte aarmen. Brand Benyttes ti røgsensorer. Benyttes ti røgsensorer Nødopkad Kan væges ved sammenparring af fjernbetjeninger. Ved tryk på panikknappen(+) på fjernbetjeningen eer andre panikknapper ringes op ti ae på opkadsisten og/eer der udsendes en SMS. Væske Benyttes ti væskesensor. Benyttes ti væskesensor Instaationseksemper: Eks. 1: Dørkontakt på bagdør, bevægesessensor i bryggers og stue. Aarmen er ikke tikobet om natten. 3 Dørkontakt sat ti Indgang. 4 Bevægesessensor i bryggers sat ti Forsinket. 5 Bevægesessensor i stue sat ti Indbrud. Når aarmen er tikobet og bagdøren åbnes, bipper kontropaneet for at advare om, at hvis aarmen ikke frakobes inden 30 sekunder, starter den. Bevægese i bryggerset vi i den periode ikke starte aarmen. A bevægese i stuen vi starte aarmen med det samme, mens den er tikobet. Bevægese i bryggerset vi starte aarmen, hvis ikke bagdøren er bevet åbnet først, og sensoren på døren dermed har været aktiveret (dvs. hvis nogen f.eks. har brudt ind gennem vinduet). Eks. 2: Bevægesessensorer i stue, gang, soveværese og kæder. Aarmen er tikobet i SKAL-sikring om natten og FULD-sikring om dagen. 1 Bevægesessensorer i stue og kæder sat ti indbrud. 2 Bevægesessensor i gang og soveværese sat ti SKAL-sikring. Om natten kan der være bevægese i gang og soveværese, uden at aarmen startes. Om dagen, når aarmen er tikobet FULD-sikring, vi enhver bevægese i stue, gang, soveværese eer kæder starte aarmen med det samme. På de føgende sider kan du æse, hvordan de forskeige sensorer kobes sammen med kontropaneet. Enhederne ska tikobes kontropaneet én efter én. Side 11 af 48

12 Bevægesessensor IR-7, IRP-7, IR-9 og IRP-9 En korrekt instaeret og tikobet sensor vi i det øjebik, den biver aktiveret, sende besked ti systemet om at noget er gat, og aarmen vi gå i gang. Oversigt over sensorerne: IR-7, IRP-7 1: Testknap 2: Sabotagefjeder 3: Testjumper 4: Supervision-jumper 5: Reset-knap IR-9, IRP-9 1: Testknap 2: Sabotagefjeder 3: Batterifip (ska fjernes) 4: Hjørnebesag (benyttes hvis sensoren ska monteres i et hjørne) Testjumper : Kar ti sammenparring : Norma Supervision-jumper : Supervision sået ti. : Supervision sået fra. Når supervision er sået ti, sender kontropaneet med jævne meemrum kontrosigna ud ti sensorerne for at tjekke, om de er i orden. funktioner ti eer fra. En jumper er en ie kontakt på printpaden, som kan bruges ti at så forskeige Sammenparring af sensor og kontropane: 1. Gå ind i kontropaneets programmeringsmenu (se side 9), væg Enhed +/-, derefter Tiføj Enhed. Nu vi kontropaneet søge efter nye enheder. 2. Ved IR-7-/IRP-7-sensorer sættes testjumperen ti sammenparring (se iustrationen ovenfor). Tryk på testknappen (se iustrationen ovenfor). Kontropaneet vi nu på dispayet bekræfte, er det har modtaget signa fra en ny sensor: Enhed fundet. Tryk Ok, og dispayet vi vise: Bevæg.Sensor. Tryk Ok for at bekræfte. 3. Væg zone og tryk derefter Ok. 4. Væg en zonetype (se side 10-11) og tryk Ok. 5. Skriv et navn for sensoren f.eks. Stue og tryk derefter Ok. Kontropaneet vi nu vise information om sensoren Insta. Tryk Ok, og dispayet viser: IR Stue B. IR = PIR-sensor (bevægesessensor) Side 12 af 48

13 Stue = navnet på sensoren B = den vagte zonetype (her: indbrud ) 6. Tryk Ok for at bekræfte, hvorefter sensoren er sammenparret, eer tryk for at væge om. 7. Ved IR-7-/IRP-7-sensorer bør testjumperen sættes tibage i Norma -position (se iustrationen ovenfor). Når testjumperen står i Norma -position, bruger sensoren mindre strøm. Når testjumperen står i Norma -position (se iustration på side 12) vi sensoren efter hver aktivering sove i 2-3 minutter for at spare på batteriet. Når sensoren ska testes, anbefaes det derfor at sætte testjumperen tibage i Kar ti sammenparring -position. Side 13 af 48

14 Dørkontakt DC-7 Dørkontakten monteres på døre eer vinduer. Den registrerer, hvis en dør/et vindue er åbent, når aarmen kobes ti, samt hvis døre/vinduer biver åbnet, mens aarmen er tikobet. 2 Dørkontakten benyttes oftest på indgange ti boigen, men den kan også anvendes ti at kobe andre trådførte sensorer ti aarmen, da den har en potentiaefri indgang. Oversigt over dørkontakten: 1. LED-indikator (i test-mode yser den ved aktivering) 2. Testknap (benyttes ved sammenparring) 3. Sabotagefjeder (registrerer hvis sensoren fjernes) 4. Potentiaefri indgang 5. Testjumper. 6. Supervision-jumper 7. Bypass-jumper 8. Dør ukket-jumper Testjumper: : Kar ti sammenparring : Normabrug Supervision-jumper: : Supervision sået fra : Supervision sået ti Når supervision er sået ti, sender kontropaneet med jævne meemrum kontrosigna ud ti sensoren for at sikre, at den er i orden. Magnet-bypass-jumper: : Den eksterne indgang benyttes : Magnetkontakten benyttes (standard). Kan benyttes ti at kobe andre trådførte sensorer ti aarmen, da den har en potentiaefri indgang. Dør ukket-jumper: : Dør ukket -status medes ikke ti kontropaneet. : Dør ukket -status medes ti kontropaneet (standard). Side 14 af 48

15 Sammenparring med kontropane 1. Gå ind i kontropaneets programmeringsmenu (se side 9), væg Enhed +/-, derefter Tiføj enhed Nu vi kontropaneet søge efter nye enheder 2. Tryk på testknappen Kontropaneet vi nu bekræfte på dispayet, at det har modtaget signa fra en ny sensor: Enhed fundet (OK?) Dørkontakt. Tryk Ok for at bekræfte. 3. Væg zone og tryk Ok. 4. Væg en zonetype (se side 10-11). Tryk Ok. 5. Skriv et navn for sensoren, f.eks. bagdør, og tryk derefter Ok. Kontropaneet vi nu vise information om sensoren Insta (Ok?) DC Bagdør E. DC = dørkontakt Bagdør = navnet på sensoren E = den vagte zonetype (her: indgang ) Tryk Ok for at bekræfte. Nu er sensoren parret sammen med kontropaneet. Sæt testjumperen tibage i normaposition. Under monteringen ska du være opmærksom på, at dørkontaktens sabotagefjeder ska være trykket het ind. Side 15 af 48

16 Fjernbetjening RC-15 Fjernbetjeningen benyttes ti at ti- og frakobe aarmsystemet både i SKAL- og FULD-sikring. Desuden har fjernbetjeningen en panikknap, der kan benyttes som tikadehjæp. Oversigt over fjernbetjeningen: 1. Tikober aarmsystemet i FULD-sikring (ae sensorer er aktive). 2. Panikknap (benyttes ti tikadehjæp). 3. Tikober aarmsystemet i SKAL-sikring (kun noge sensorer er aktive benyttes ofte om natten). 4. Frakober aarmsystemet (ingen sensorer er aktive). 5. Signaindikator (yser, når der sendes signa). 6. Batteridækse Batteri: CR V itiumbatteri Sammenparring med kontropane 1. Gå ind i programmeringsmenuen (se side 9), væg Enhed +/-, derefter Tiføj enhed. Nu vi kontropaneet søge efter nye enheder. 2. Sørg for, at der er batteri i fjernbetjeningen. Tryk på en af knapperne (igegydigt hviken). Kontropaneet vi på dispayet bekræfte, at det har modtaget signa fra en ny enhed: Enhed fundet. Tryk Ok. Dispayet viser nu: Fjernbetjening. Tryk Ok for at bekræfte. 3. Væg zone og tryk Ok. 4. Væg herefter zonetype (se side 10-11). Tryk Ok. 5. Skriv nu et navn ti fjernbetjeningen, f.eks. Martin og derefter Ok. Kontropaneet vi nu vise information om sensoren: Insta. Tast Ok. Dispayet viser nu: RC Martin M. Tast Ok. RC = fjernbetjening Martin = navnet på fjernbetjeningen M = zonetype (her: nødopkad ) 6. Tryk Ok for at bekræfte. Nu er sensoren parret sammen med kontropaneet. Side 16 af 48

17 Røgsensor/røgaarm SD Røgsensoren/røgaarmen fungerer både som røgsensor ti aarmsystemet samt som oka røgaarm. Det vi sige, at ved registrering af røg vi både røgaarmen sev og resten af aarmsystemet bive aktiveret. Oversigt 2 over røgaarmen Lysdiode Ved avt batteriniveau binker dioden hvert 30. sekund. Ved registrering af røg sendes et signa ti kontropaneet, og ysdioden vi binke. Når batterierne sættes i røgaarmen, binker ysdioden mens aarmen gør sig kar. Det tager meem 5 og 20 minutter. 2. Testknap. Testknappen benyttes ti at sammenparre røgaarmen med kontropaneet, ti at teste røgaarmen og ti at sukke for den, når den er gået i gang. 3. Batterirum. Røgsensoren benytter 4 stk. AAA batterier. 4. Monteringshu 5. Monteringsbesag 6. Krog Sammenparring med kontropane: 1. Indsæt 4 AAA batterier i batterirummet med poerne vendt korrekt. Når batterierne er paceret, vi røgaarmen give 2 bip fra sig, og ysdioden vi begynde at binke. 2. Efter 3 minutter vi røgaarmen give endnu et bip fra sig. Det indikerer, at aarmen vi måe indhodet af røg i okaet som referenceværdi. Denne proces vi bive gentaget hvert andet minut, indti aarmen afspier en kort meodi, og ysdioden sukker. Så er røgaarmen kar ti montering. 3. Gå ind i kontropaneets programmeringsmenu (se side 9), væg Enhed +/-, derefter Tiføj Enhed. 4. Tryk på røgaarmens testknap. Lysdioden vi nu være tændt i 2 sekunder, og kontropaneet vi modtage signa fra røgaarmen. Herefter væges zonenummer og et navn ti røgaarmen på kontropaneet. 5. Monter monteringsbesaget der, hvor røgaarmen ska sidde. Herefter kikkes røgaarmen nemt fast på besaget. Det anbefaes, at røgaarmen monteres i oftet mindst 60 cm fra væggen. For at teste røgaarmen væges Gå test i kontropaneets programmeringsmenu. Derefter ska du trykke på røgaarmens testknap. Det anbefaes at teste røgaarmen, efter den er monteret. Mindst 60 cm fra væggen Side 17 af 48

18 Eksternt tastatur KP-7 Det eksterne tastatur benyttes ti at ti- og frakobe aarmsystemet. Oversigt over tastaturet: 1. Signaindikator (yser når der sendes signa ti kontropaneet). 2. Aktiv-indikator (yser når tastaturet er aktivt). 3. Numerisk tastatur 4. Prog-knap (benyttes ved specie programmering). 5. X-knap. Benyttes ti at ændre PIN-kode 6. Tikober aarmsystemet i SKAL-sikring 7. Tikober aarmsystemet i FULD-sikring 8. Frakober aarmsystemet 9. Testknap (benyttes ti sammenparring) 10. Mode-jumper (denne jumper ska være monteret) 11. Sabotagefjeder (registrerer, hvis tastaturet afmonteres og starter derpå aarmen). Batteri: Tastaturet benytter 3 AAA batterier. For at spare strøm sukker tastaturet, hvis det ikke har været brugt i 5 sekunder. Det tændes automatisk ved tastetryk. Sammenparring med kontropane: 1. Vær sikker på at mode-jumperen (10) er monteret. 2. Indsæt 3 AAA batterier i batterirummet med poerne vendt korrekt. Når batterierne er paceret rigtigt, vi den røde aktiv-indikator (2) binke kortvarigt. 3. Gå ind i kontropaneets programmeringsmenu (se side 9), væg Enhed +/-, derefter Tiføj Enhed. 4. Indtast på det eksterne tastatur PIN-kode 1234 og tryk på tikobingstasten ti FULD-sikring (punkt 7 ovenfor). Både tastatur og kontropane vi nu bippe. Så vi kontropaneet vise, at det har fundet en ny enhed. Tryk Ok. 5. Væg zonenummer og et navn ti tastaturet på kontropaneet. 6. Tastaturet er nu parret sammen med kontropaneet og kar ti brug. For at teste tastaturet væges Gå test i kontropaneets programmeringsmenu. Indtast på det eksterne tastatur PIN-kode 1234 og tryk på tikobingstasten ti FULD-sikring (se punkt 7 ovenfor). Kontropaneet vi nu bekræfte, at det har fundet en ny enhed. Tryk Ok. Tastaturet benyttes oftest ti at ti- og frakobe aarmsystemet. Dette gøres ved at indtaste en af de aktiverede PIN-koder og derefter trykke på en af de tre ti- og frakobingsknapper (6,7 eer 8 på iustrationen). Side 18 af 48

19 Udendørs eksternt tastatur KP-15 Dette eksterne tastatur er vejrbestandigt og kan derfor monteres udendørs. Tastaturet benyttes oftest ti at ti- og frakobe aarmsystemet. Dette gøres ved at indtaste en af de PIN-koder, du har aktiveret i kontropaneet, og derefter trykke på en af de tre ti- og frakobingsknapper (5, 6 eer 8 på iustrationen nedenfor) A A Grøn aktivindikator 2. Rød signaindikator 3. Orange fejindikator 4. Fytbare dee (skubbes ud i forbindese med montering og skubbes tibage bagefter) 5. Tikobing i FULD-sikring 6. Tikobing i SKAL-sikring 7. -tast (benyttes i forbindese med ændring af PIN-kode) 8. Frakobingstast 9. #-tast 10. -tast tast (tryk på både 7 og 9 for at aktivere uykkes-/sygdomsaarm) 12. Brand-tast (tryk på både 4 og 6 for at aktivere brandaarm) 13. A-tast /tryk på både 1 og 3 for at aktivere panikaarm/overfadsaarm) 14. Monteringshuer 15. Sabotagefjeder 16. Lydgiver 17. Batterifap Batteri: Tastaturet benytter et CR2450 3V 540mAH ithium-batteri med en typisk evetid på 6 år ved fire dagige aktiveringer. For at spare strøm sukker tastaturet, hvis det ikke har været brugt i 5 sekunder. Det tændes automatisk ved tastetryk. Side 19 af 48

20 Ved batteriskift ska det eksterne tastatur stå i test-mode (se nedenfor) så sabotagefjederen ikke biver udøst. Test-mode: Test-mode benyttes, når tastaturet ska sammenparres med kontropaneet, ved ændring af PIN-koder, nustiing, batteriskift mv. 1. Hiv batterifappen (17) ud, så der kommer strøm ti tastaturet. 2. Indtast den forudindstiede PIN-kode 0000 og tryk derefter. Tastaturet vi afgive et angt bip, og den grønne aktivindikator (1) vi binke vedvarende. Tastaturet er nu i test-mode. 3. For at afsutte test-mode og vende tibage ti norma-mode trykkes to gange på. Hvis der ikke biver trykket på en tast i 30 sekunder, når tastaturet er i test-mode, vi det automatisk vende tibage ti norma-mode. Sammenparring med kontropane: 1. Sæt det eksterne tastatur ti test-mode (se ovenfor). 2. Gå ind i kontropaneets programmeringsmenu (se side 9), væg Enhed +/-, derefter Tiføj Enhed. Tryk og 1 på det eksterne tastatur, når du biver bedt om det. Både tastaturet og kontropaneet vi nu bippe, og kontropaneet vi vise, at det har fundet en ny enhed. Tryk Ok. 3. Væg zonenummer og et navn ti tastaturet på kontropaneet. 4. Tastaturet er nu parret sammen med kontropaneet og kar ti brug. 5. Afsut test-mode på det eksterne tastatur (se ovenfor). Test af det eksterne tastatur: For at teste tastaturet efter sammenparringen (anbefaes) væges Gå test i kontropaneets programmeringsmenu. Sæt det eksterne tastatur ti test-mode og pacer det dér, hvor det ska monteres. Tryk og derefter 1. Hvis det eksterne tastatur og kontropaneet er korrekt sammenparret og inden for rækkevidde, vi kontropaneet bekræfte, at det har fundet en ny enhed. Tryk Ok på kontropaneet og afsut test-mode på det eksterne tastatur. Under monteringen ska du Ændring af PIN-kode: være opmærksom på, at tastaturets sabotagefjeder Af sikkerhedshensyn anbefaes det atid at ændre den er trykket het ind. forudindstiede PIN-kode. 1. Sæt tastaturet ti test-mode. 2. Tryk og derefter 6, og tastaturet vi give et angt bip fra sig. 3. Indtast den forudindstiede PIN-kode Tryk. Tastaturet giver et angt bip. 5. Væg en ny PIN-kode 6. Tryk på #. Når tastaturet giver et angt bip fra sig, er PIN-koden ændret. 7. Afsut test-mode Nustiing af tastaturet: Hvis der opstår fej, eer hvis du gemmer PIN-koden, kan tastaturet nusties på føgende måde: 1. Fjern batteriet og så sabotagefjederen (15) fra. 2. Tryk 3 mens du sætter batteriet tibage i tastaturet. 3. Hod 3 -tasten inde, indti tastaturet afgiver tre korte bip. 4. Tastaturet har nu sine fabriksindstiinger, og sammenparring mv. ska foretages på ny. Side 20 af 48

21 Tænd-/suk-modu RF-170 Tænd-/suk-moduet benyttes ti at tænde eer sukke 220 V-enheder (f.eks. ys, evarme mv.) via SMS. Kontropaneet kan styre op ti 8 moduer, og hvert modu kan tænde og sukke 220 V-enheder på op ti 2000 W. Sammenparring med kontropane: På moduets bagside er der to drejeskiver, som benyttes ti at indstie moduets kodekombination. Brug en ie skruetrækker ti at væge en House Code. Du kan væge meem bogstaverne fra A ti P (i dette eksempe væges L ). Væg derefter en Receiver Code. Du kan væge meem taene fra 1 ti 16 (i dette eksempe væges 1 ). Hvis der er fere moduer, ska hvert modu have en unik kombination af House Code og Reciever Code. I kontropaneets programmeringsmenu (se side 9) væges Enhed +/-, derefter Prog.TændSuk. Væg nu en af de 8 modupadser A-H (f.eks. A ) og tryk Ok. Så indtastes først House Code og derefter Receiver Code for det modu, der ska tiføjes. (I dette eksempe L og 1 ). Tryk derefter Ok. I dette eksempe er Modu A nu sat ti House Code L og Receiver Code 1. Gå ud af menuen ved hjæp af annuer-tasten, indti kontropaneet viser Frakobet. Sæt tænd-/suk-moduet i en tændt stikkontakt og sæt den 220 V-enhed, der ska tændes/sukkes (f.eks. en ampe), i moduet. SMS-password Før tænd-suk-moduet virker, ska du via kontropaneets programmeringsmenu (se side 9) oprette et SMSpassword: Væg SMS password og skriv det ønskede password. Tryk Ok. Sådan benyttes tænd-/suk-moduet: Nu kan 220 V-enheden tændes eer sukkes via en SMS. SMS en ska være bygget op på føgende måde: SMS-password PIN-kode 5abnn PIN-kode er en af de PIN-koder, der er tiknyttet aarmsystemet (se side 32 for aktivering og ændring af PIN-koder). a = modunummer. A= 1, B= 2 osv. H= 8. b = at tænde eer sukke. Tænde = 1, sukke = 0. nn = anta timer. 01 = 1 time. 03 = 3 time. 00 = uendeig. Eksemper hvor SMS-password er mor og én af PIN-koderne er 1234 : Modu B ønskes tændt i 1 time: mor (husk meemrum) sendes ti kontropaneets teefonnummer. Modu A ønskes sukket: mor (husk meemrum) sendes ti kontropaneets teefonnummer. Modu D ønskes tændt: mor (husk meemrum) sendes ti kontropaneets teefonnummer. Side 21 af 48 Der skenes meem store og små bogstaver i SMS-password

22 Natknap NS-7 Natknappen benyttes ti at ti- og frakobe aarmen i SKAL-sikring. Når SKAL-sikring er aktiv, kan man bevæge sig frit i visse (sevvagte) rum, mens aarmen vi gå i gang, hvis der er bevægese i andre rum, eer hvis yderdøre åbnes. Natknappen kan derimod ikke bruges ti at frakobe FULD-sikring. Det betyder, at en evt. indbrudstyv ikke kan bruge natknappen ti at så aarmen fra, hvis den er aktiveret i FULD-sikring. Oversigt over natknappen: 1. On -knap. Tikober aarmen i SKAL-sikring. 2. Off -knap. Frakober aarmen. Batteri: Natknappen bruger et CR2032 itiumbatteri Sammenparring med kontropane: 1. I kontropaneets programmeringsmenu (se side 9) væges Enhed +/- i. 2. Herefter væges Tiføj Enhed. 3. Tryk på en af de to knapper på natknappen. Kontropaneet vi nu bippe. 4. Væg zonenummer og et navn ti natknappen på kontropaneet. Natknappen er nu parret sammen med kontropaneet og kar ti brug. Panikknap PB-7 Panikknappen bruges ti at sætte aarmen i gang uanset om denne er aktiveret eer ej. Oversigt over panikknappen: 1. Lysdiode (når panikknappen aktiveres, vi yset binke for at indikere, at der biver sendt signa ti kontropaneet). 2. Panikknap Batteri: Panikknappen bruger et CR2032 itiumbatteri Sammenparring med kontropane: 1. I kontropaneets programmeringsmenu væges Enhed +/-, derefter Tiføj Enhed. 2. Tryk på panikknappen. Kontropaneet vi nu bippe. 3. Væg zonenummer og et navn ti panikknappen på kontropaneet. Panikknappen er nu parret sammen med kontropaneet og kar ti brug. Side 22 af 48

HouseGuard GSM-alarm (plus)

HouseGuard GSM-alarm (plus) HouseGuard GSM-alarm (plus) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 55 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

El- Matic IP- alarm Dansk manual

El- Matic IP- alarm Dansk manual El- Matic IP- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 TRIN 1: REGISTRERING OG AKTIVERING... 6 TRIN 2: TILFØJELSE AF SENSORER MV.... 8 ZONETYPER...

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual HouseGuard Pro+ -alarmsystem dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 60 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 3 OVERSIGT OVER KONTROLPANELET... 4

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK VX Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

INDLEDNING TRUEGUARD PRÆSENTATION TRUECOM TRUEGUARD SAMMENLIGNING

INDLEDNING TRUEGUARD PRÆSENTATION TRUECOM TRUEGUARD SAMMENLIGNING TILBEHØRSKATALOG INDLEDNING TRUEGUARD PRÆSENTATION TRUECOM TRUEGUARD SAMMENLIGNING TRUEGUARD ALARMPANELER SMART GSM VARENR.: CTC- 21 SMART IP VARENR.: CTC- 115 PRO+ VARENR.: CTC- 252 SENSORER ALMINDELIGE

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Guardsman CTC 918 GSM alarmsystem

Guardsman CTC 918 GSM alarmsystem Guardsman CTC 918 GSM alarmsystem Introduktion Tillykke med dit nye alarmanlæg CTC-918 er et trådløst alarmsystem med overføring til telefoner, enten ved brug af SMS (tekstmelding til mobiltelefon) eller

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Manual til trådløst tastatur til Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm

Manual til trådløst tastatur til Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm Indhold Beskrivelse af funktioner... 3 Standard koder... 4 Slå alarmen til og fra med tastaturet... 5 Dato og klokkeslæt... 6 Ændring af brugerkode... 7 Ændring af administratorkode... 8 Indkodning af

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Alle vores GSM alarmer kan

Alle vores GSM alarmer kan Alle vores GSM alarmer kan Sender SMS eller ringer op ved alarm. Kan styres af App fra iphone og Android. Tidsforsinket til- og frakobling. Skal-sikring med nattilkobling. Sender SMS ved strømsvigt. Med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 [ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 Indholdsfortegnelse 1. Alarmen i grundtræk 1.1. Oversigt over alarmen 4 1.2. Alarmpakken indeholder 5 1.3. Displayet 6 1.4. Tastaturet 7 1.5. Menustruktur

Læs mere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere Sikkerhed fra Lexmark ti øsningskompatibe printere og mutifunktionsprintere Få bedre sikkerhed for virksomhedsdokumenter og -data Når det drejer sig om sikkerhed, ska din organisation være sikker på, at

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Kom godt i gang med GPS System 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemet indeholder 3 SIM-kort & operatørvalg 3 Afmontering af PIN-kode på SIM-kort 3 Montering

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm Indhold Forord... 3 Modtagelse af sirenen... 4 Indendørs sirene... 5 Sirenens dele... 5 Sirenen inden i... 6 Montering af sirenen... 7 Udendørs sirene... 8 Udendørs sirene - solar... 9 Sammenkobling af

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1. Brugsanvisning GSM Bilalarm system Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Kort om bilalarmen...2

Læs mere