Dieseldrevet sprinkleranlæg. MEC AT3/100 med IVECO 8061SI40.05

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dieseldrevet sprinkleranlæg. MEC AT3/100 med IVECO 8061SI40.05"

Transkript

1 DRIFTS- OG SERVICEVEJLEDNING Dieseldrevet sprinkleranlæg MEC AT3/100 med IVECO 8061SI40.05 A/S De Smithske Tagholm l, DK-9400 Nørresundby Tlf Fax Manual: T1447 Sprog: DK Revision: A(01/02)

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. TYPESKILTET GENERELLE OPLYSNINGER TRANSPORT BETJENING AF SPRINKLERANLÆG (SE FIGUR 2) ALARMLAMPER FØR OPSTART OG UGENTLIGE CHECK IGANGSÆTNING LAMPETEST BATTERITEST STANDSNING VEDLIGEHOLDELSE TEKNISKE DATA EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING... 10

3 1. TYPESKILTET TYPE: CODE NO.: PUMP NO.: M 3 /HOUR: IMP.: TOTAL HEAD M: R.P.M.: KW: WEEK: YEAR: Pumpe type Stykliste nr. Pumpe nr. m 3 /time Løbehjul diameter Løftehøjde Omløbstal Motoreffekt Fremstillingsuge Fremstillingsår Producent: DESMI DK-9400 Nørresundby Tlf.: Fax.: Web: ADVARSEL! Et sprinkleranlæg vil kunne starte uden forvarsel ved trykfald i rørsystemet. Sker en sådan start, mens en person servicerer pumpeenheden, vil det kunne føre til alvorlig personskade. Det er derfor VIGTIGT, at automatisk eller på anden måde utilsigtet start forhindres i denne situation. For dieselpumper gælder, at driftsomskifteren B4 stilles i stilling "STARTSPÆRRET" og begge kabler til batteriernes pluspoler demonteres. Efter ethvert indgreb skal der foretages almindelig afprøvning ved at simulere trykfald for at sikre, at alt fungerer korrekt NOTE! For yderligere detaljer se manualer for pumpe, dieselmotor og styretavle 3

4 2. GENERELLE OPLYSNINGER Et komplet sprinkleranlæg leveres opbygget på fundament og sammenbygget med el- og/eller dieselmotor. Pumpe og motor sammenbygges på fundament med fleksibel kobling. Fundamentet er veldimensioneret, præcist nivelleret og klar til enkel og hurtig montage på stedet. Diesel-sprinkleranlægget indeholder tillige påmonteret brændstoftank samt startbatterier. Den komplette enhed indeholder en elektronisk styretavle. Tavlen forbindes til tryksensoren i rørsystemet og starter automatisk pumpesystemet op, når den modtager signal om trykfald. Styretavlen indeholder samtidig funktioner til manuel opstart og til de periodiske kontrolstarter, der skal udføres. Styretavlen kan tilsluttes 2 eller flere pumpesystemer incl. Jockeypumpe, kompressor, etc. 3. TRANSPORT Diesel-sprinkleranlæggets samlede vægt er 1110 kg (fuld tank) og 913 kg 1 Figur l: Transport af sprinkleranlæg, l) Løfteøjer Ved transport af sprinkleranlægget kan bruges gaffeltruck eller kran. BEMÆRK! Ved løft af sprinkleranlæg: Brug kun løfteøjer. Undgå at løfte i andre dele af sprinkleranlægget. 4

5 4. BETJENING AF SPRINKLERANLÆG (SE FIGUR 2) 4.1 ALARMLAMPER Nr. Navn Lyser mens: Hl MAN. START Startmotoren er aktiveret, og omskifteren -S2 står i stilling MAN. H2 AUT. START Startmotoren er aktiveret, og omskifteren -S2 står i stilling AUT. H3 PRESSOSTATFEJL Forbindelsen til startpressostaten er afbrudt, eller pressostatsikringen er defekt. H4 STARTSPÆRRET -S2 står i midterstillingen. H5 AC STYRESP.SVIGT -Q1 står i stilling "0"(OFF) eller 220 V forsyningen til tavlen mangler. Endelig kan sikringen for AC være defekt. H6 DC STYRESP.SVIGT Der er ikke forbindelse til akkumulator for automatisk start, eller DC sikringen er defekt. H7 DC ALARMSP.SVIGT 12 VDC alarmspænding mangler eller den tilhørende sikring er defekt. H8 ALARM Tavlen er ikke klar. Årsagen skal findes ud fra de øvrige lamper. Dog lyser denne lampe alene, hvis omskifteren -S2 star i "MAN". H9 STYRE SVIGT Dieselmotoren starter ikke efter tre startforsøg, og startforsøgene standser. H10 KØRER H11 TEMP. H12 OLIETRYK Dieselmotoren kører eller har kørt. Resettes ved at stille omskifteren -S2 i midterstilling. Så længe denne lampe lyser, eller motoren roterer, tilføres der kølevand. For høj driftstemperatur. For lavt olietryk under drift, eller når motoren stoppes, så længe kørelampen H10 lyser. KONKLUSION: Tavlen og dieselmotoren er driftsklar, når ingen lamper lyser. 5

6 4.2 FØR OPSTART OG UGENTLIGE CHECK Figur 2: Lamper, indikeringer og omskifter BEMÆRK! Ved arbejde på dieselmotor eller pumpe skal plusforbindelsen til batterierne demonteres, idet -S2 ikke fungerer som sikkerhedsafbryder. Ugentlige check (se figur 3) 1. Check smøreolieniveau, skal være på FULL mærke på oliepinden. 2. Check akkumulatorens ladningstilstand, spænding ca. 13 Volt. 3. Check at brændstoftanken er helt fuld Ugentlige check ved drift af anlæg 1. Smøreolietryk (-U7) skal være mellem 3 og 5 bar. 2. Temperaturen (-U6) skal stabiliseres mellem 80 og 90 C. Kan kun aflæses korrekt når pumpen arbejder i driftspunktet. 3. Omdrejningstal (-U5) skal være som specificeret for aktuelle installation. 4. Efterse for korrekt afløb af kølevand. 5. Efterse alle samlinger ved kølevandsrør og brændstofforbindelser for utætheder. 6. Driften skal foregå uden unormale vibrationer, røgudvikling etc. 7. Check om der løber kølevand til weirtank. 8. Magnetventilens funktion checkes. Figur 3: Styretavle (diesel) 6

7 4.3 IGANGSÆTNING BEMÆRK! Aktiver ikke startknappen -S4 mere end 15 sek. pr. gang. Med omskifteren -S2 vælges følgende driftsformer: MAN: AUT: I manuel stilling kan start foretages direkte ved tryk på MAN.START (S4). I denne stilling lyser ALARM (-H8) indikerende, at tavlen ikke står i auto. Batteritest for manuel akkumulator foretages ved tryk på (-S3) Se 4.6. I denne stilling skal tavlen være driftsklar. Start foretages automatisk ved trykfald i rørsystemet eller ved tryk på -S1, der også anvendes til batteritest. STARTSPÆRRET- RESET: I denne stilling afstilles eventuelt køresignal. 4.4 LAMPETEST Med tryktasten -S5 testes alarmlamperne, samtidig testes batteriforbindelserne, idet forsyningsspændingerne til ladeensretterne afbrydes. Mens -S5 er aktiveret skal digitalvoltmetrene vise batterispænding i samme størrelsesorden som før test, eventuelt langsomt faldende. 4.5 BATTERITEST Reglerne for batteritest foreskriver følgende procedure: 1. Aktiver stophåndtaget således at dieselmotoren ikke får brændstof tilført og hold det aktiveret under hele testen 2. Brændstoftilførslen til dieselmotoren spærres. 3. Gennemfør 3 startforsøg (aktiver enten -S3 eller -S1 (kortvarigt)). 4. Når styresvigtlampen lyser, kontrolleres batterispændingen på det digitalvoltmeter, der korresponderer med den valgte startakkumulator. Spændingen skal nu være 12 V eller derover. 4.6 STANDSNING Aktiver stophåndtaget, indtil motoren er standset, eller tryk på stop-knappen (S6) på styretavlen. 7

8 5. VEDLIGEHOLDELSE NOTE: For yderligere detaljer se manualer for pumpe, dieselmotor og styretavle. Minimum en gang om året foretages følgende: 1. Punkter under ugentlige check udføres først. 2 Skift smøreolie. Olietype: 15W/40. Kvalitet: API-CD 3. Skift smøreoliefilter. 4. Skift brændstoffilter. 5. Nøje eftersyn af kileremme og slangeforbindelser. Udskiftes i tilfælde af slid eller beskadigelser. 6. Rensning af luftfilter. 7. Efterspænding af motormonteringsbolte, bolte ved udblæsningssystem, skruer ved ventildæksel og samtlige spændebånd. 8. Efterspænding af bolte ved kobling mellem motor og pumpe. Kontrol af opretning. 9. Rensning og efterspænding af batteriforbindelseskabler. Indsmøring af polsko med syrefrit fedt (Vaseline). 10. Udtømning af kondensvand fra brændstoftanken. 11. Brændstoftanken fyldes helt op. 12. Afsluttende foretages normal driftsprøve.. 8

9 6. TEKNISKE DATA Størrelser: Længde: Bredde: Højde: 2427 mm 750 mm 1400 mm Vægt: Motor: Pumpe: Ca. 913 kg (tom tank) Ca kg (fuld tank) Vandkølet, 6-cyl. dieselmotor. Type: 8061SI40.05 Fabrikant: IVECO Effekt: 96 kw ved 3000 rpm. Høreværn påbudt v/drift af dieseldreven pumpe. Centrifulgalpumpe Type: Mec AT3/100 Fabrikant: DESMI / Caprari Spændingsforsyninger: Tavlen forsynes fra følgende kilder: 1: 220 V-O og jord fra eltavle for elpumpe 2: 12V DC alarmspænding fra alarmakkumulator i eltavle 3: 12V DC startspænding fra akkumulator for manuel start 4: 12V DC start og styresp. Fra akkumulator for auto start 220 V til dieselpanelet indkobles ved omskifteren -Q1 og tilstedeværelsen af denne spænding indikeres ved lys i digitalvoltmetrene. Forsyningerne skal være konstant tilsluttede og fejl i disse medfører alarmer. Indikeringer: Alarmlamper: Olietryk Temperatur Driftstimer Omdrejninger Manuel start Auto start Pressostatfejl Startspærret AC styresp. svigt DC styresp. svigt Alarm Styresvigt Motor temperatur Olietryk i motor 9

10 7. EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING DESMI, A/S De Smithske, erklærer hermed, at dieseldrevne sprinklerpumper type MEC A2/125 med IVECO 8041I40.55, MEC A2/125 med IVECO 8061I40.05, MEC AT3/100 med IVECO 8061SI40.05 og MEC A2/125 med IVECO 8061SI40.05 er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i RÅDETS DIREKTIV af 14. juni 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner (89/392/EØF med senere ændringer) under særlig henvisning til direktivets bilag I om væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner. Pumperne er desuden fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i RÅDETS DIREKTIV af 19. februar 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsrækker: 73/23/EØF, med senere ændringer. Der er anvendt følgende harmoniserede normer: EN 292 EN EN Nørresundby, den 16. januar 2002 Poul Erik Mikkelstrup R&D Manager DESMI A/S De Smithske Tagholm l 9400 Nørresundby 10

CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine

CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine CM2.16 & CM3.27 Bruger manual Crafted with craftsman marine Fremdrivning 2 Crafted with CRAFTSMAN MARINE Bemærk: Manualen er både til CM2.16 og model CM3.27, derfor kan det forekomme at billeder/tegninger

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere

EU Overensstemmelseserklæring

EU Overensstemmelseserklæring Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 EU Overensstemmelseserklæring 3 Anvendte standarder 4 Sikkerhedsforanstaltninger 5 Personel 6 Sikkerhedsudstyr 6 Udpakning 6 Tekniske specifikationer

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Betjenings- og servicevejledning Weber Pladevibrator CF-2R CF-2H Forord 1 Denne betjenings- og servicevejledning indeholder beskrivelser vedrørende sikker håndtering af pladevibratorer af typen CF-2. Inden

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 MARINE DIESEL MOTORER

INSTRUKTIONSBOG MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 MARINE DIESEL MOTORER INSTRUKTIONSBOG MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 MARINE DIESEL MOTORER Instruktionsbog kan også bestilles på følgende andre sprog ENG This operator s manual is available in English.

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 28.11.2007 J.nr: 1131338-01 Principgodkendelse nr. 07d Det attesteres herved at DPF Service, DPF type L og type C overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1974L0061 DA 01.01.2007 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 17. december 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Armatec trykekspansion

Armatec trykekspansion Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale 200-1400 liter 10 Tank -10 - +110 ºC Stål Bælg +5 - +80 C EPDM Trykholdeenhed +5 - +40 C Generelt Trykholdeanlæg til lukkede, væskebærende køle- og varmeanlæg,

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold Roterende elektriske maskiner lavspænding Instruktion for betjening og vedligehold Atav Les Ateliers de l Avre is a Cemp trademark INDHOLD Side Forord........................ 4 Bemærkning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Tvangsblander. EF-overensstemmelseserklæring. Administration: Ved Damhussøen 24, DK 2720 Vanløse. Værksted: Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre

Tvangsblander. EF-overensstemmelseserklæring. Administration: Ved Damhussøen 24, DK 2720 Vanløse. Værksted: Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A Fabrikant SoRoTo Maskiner Aps Ved Damhussøen 2720 Vanløse Danmark erklærer hermed, at SoRoTo Tvangsblander Typer: 40L/30, 0L/30, 80L/30, 0L/30,

Læs mere