Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01"

Transkript

1 Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01

2

3 Dansk Indhold 1. Indledning Advarsler Beskrivelse af sikkerhedssystemet til komfurer Montering og ibrugtagning Anvendelse af sikkerhedssystemet til komfurer Service og vedligehold Systemets tekniske data Problemløsning Bilag Overensstemmelseserklæring 3

4 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING 1. Indledning Tillykke med dit køb af Smart eller Premium sikkerhedssystem til komfur, som øger sikkerheden i dit hjem. I denne vejledning beskrives anvendelse, montering og vedligehold af sikkerhedssystemet. Med produktet følger også en separat brugsanvisning for komfurets emhætte. Læs omhyggeligt vejledninger igennem før montering, og gem dem i hele anlæggets levetid. Sikkerhedssystem til komfurer er den eneste sikkerhedsløsning til komfurer, som er intelligent, har strømtilførsel, som kan forebygge faresituationer og slukning, som slukker ildebrand på komfuret. Systemet forsøger altid at reducere faresituationerne og omkostningerne forårsaget heraf ved at gribe ind i situationen på et så tidligt stade som muligt. Takket være det intelligente multisensorsystem kan anlægget adskille faresituationer fra normal madlavning, og det forstyrrer derfor ikke normal madlavning, men reagerer hurtigt på faresituationer. Systemet reagerer fx ikke unødigt på damp, som opstår ved madlavning, som en brandalarm monteret i køkkenet gør. Derimod observerer systemet faresituationer, som udvikler sig hurtigt, som fx brand i fedt, som komfurets timer ikke kan nå at forhindre. Gode og sikre madlavningsstunder! 1.1. Producentens kontaktoplysninger SAFERA sikkerhedssystem til komfurer er udarbejdet i samarbejde med Thermex Scandinavia. Sikkerhedssystemer er konstrueret og fremstillet af SAFERA Oy, som er finsk ekspert inden for brandsikkerhedsteknik til hjemmet. Sikkerhedssystemet er et førsteklasses produkt, mærket med det finske Nøgleflag som garanterer finsk oprindelse. SAFERA Oy Thermex Skandinavia 4

5 Dansk 2. Advarsler Læs hele vejledningen, inden produktet monteres og tages i brug. Følg de opgivne anvisninger omhyggeligt for at undgå person- og produktskade. Vær især opmærksom på instruktioner, markeret som følger: ADVARSEL! Følg advarselsmarkerede anvisninger særligt omhyggeligt for at undgå skader på person og ejendom. OBS! Følg observationsmarkerede anvisninger omhyggeligt for at undgå skader på ejendom. TIPS Instruktioner i brugen af systemet Husk i forbindelse med brug og vedligehold af systemet Sikkerhedssystemet til komfurer må kun anvendes til formålet, se punkt 3. Beskrivelse af sikkerhedssystem til komfurer. Leverandøren påtager sig intet ansvar for skader, forårsaget af forkert brug eller montering. Service på sikkerhedssystemet må kun udføres af autoriseret reparatør, og der må kun anvendes originale SAFERA-reservedele. Kontakt producentens produktsupport med hensyn til service af emhætten. ADVARSEL! Elinstallationer må kun udføres af autoriseret elinstallatør i overensstemmelse med gældende regler. ADVARSEL! I Premium-modellen findes et slukningssystem, som under tryk sprøjter slukkemiddel på komfurområdet i tilfælde af ildebrand. Mundstykket sidder i den nederste del af centralenheden (A, se beskrivelse af systemet). Undgå at placere ansigtet under mundstykket, eller at se direkte ind i mundstykket nedefra. ADVARSEL! Sikkerhedssystemet til komfurer erstatter ikke den anbefalede brandalarm, som bør være i lejligheden. Sørg for, at boligens brandsikkerhed er i henhold til alle forskrifter. 5

6 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING 2.2. Sikker brug af komfuret samt komfurbrand Sikkerhedssystemet til komfurer er designet til at forebygge person- og ejendomsskader forårsaget af komfurbrand. Specielt farlige komfurbrande er brand i fedt, som ikke nødvendigvis kan slukkes med en almindelig håndildslukker eller brandtæppe uden instruktion. Ofte er husstandens medlemmer ikke til stede, når ildebranden udbryder, og derfor påbegyndes slukningsarbejdet ikke hurtigt nok til at undgå skader. Sikkerhedssystemet til komfurer forebygger, at sådanne farlige situationer opstår. Premium er effektiv beskyttelse, også mod brand opstået i fedt. ADVARSEL! Brug altid komfuret på en ansvarlig og sikker måde, trods den ekstra beskyttelse som sikkerhedssystemet til komfurer giver. 6

7 Dansk 3. Beskrivelse af sikkerhedssystemet til komfurer Sikkerhedssystem til komfurer er en elegant løsning til at forbedre komfurets sikkerhed Produktets anvendelsesformål Sikkerhedssystem til komfurer er designet til at forbedre sikkerheden på de mest almindelige komfurer, som anvendes i husholdninger, og er en meget effektiv beskyttelse mod komfurbrande. Vær altid meget omhyggelig ved brug af komfuret, og følg producentens anvisninger til en sikker brug af såvel komfur som emhætte. Rengøring af emhættens fedtfilter i henhold til producentens anvisninger forbedrer komfurets brugersikkerhed yderligere. Sørg også for, at børn ikke leger i nærheden af komfuret. Sørg for, at komfur og emhætte er designet til at undgå komfurbrande og med en primær slukning. Hvis der opstår brand, skal man tage de nødvendige forholdsregler for at undgå yderligere skade. Ring om nødvendigt 112 ved en komfurbrand, beskriv roligt situationen, og følg de instruktioner, der gives ADVARSEL! Flambering må ikke foregå under emhætten Kompatibilitet Sikkerhedssystemet til komfurer er kompatibelt med så godt som alle almindelige elkomfurer og kogeplader beregnet til husholdningen: Traditionelle støbejernskomfurer og kogeplader Keramiske komfurer og kogeplader Induktionskomfurer og kogeplader Sikkerhedskomfurer og kogeplader med timer, restvarmeindikering, børnesikring eller eget system til frakobling af el. Premium-modellen passer til komfurer, som er højst 60 cm brede. Smart-modellen passer også til komfurer, som er 90 cm brede. Sikkerhedssystemet til komfurer er også kompatibelt med komfurer, hvis egne sikkerhedsegenskaber kræver kontinuerlig strømtilførsel for at fungere (bl.a. komfurets timer og restvarmeindikering). Systemet frakobler kun elektriciteten til komfuret i farlige situationer, og ved normal brug fungerer komfurets sikkerhedsegenskaber normalt. 7

8 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING ADVARSEL! Sikkerhedssystemet til komfurer må kun anvendes til almindelig husholdning. Systemet må ikke anvendes i erhvervskøkkener eller med komfurer og kogeplader beregnet til erhvervsbrug. ADVARSEL! Når systemet har slået elektriciteten til komfuret fra, får komfurets egne sikkerhedsindstillinger ikke tilført strøm. Fx fungerer indikeringslamperne for varme plader i så fald ikke. TIPS Et eventuelt ur skal indstilles på ny, efter elektriciteten til komfuret har været slået fra (se komfurets brugsanvisning) Beskrivelse af systemet Sikkerhedssystem til komfurer fås til mange forskellige emfang og emhætter. Sikkerhedssystemet består af centralenheden (A), som er monteret i emhættens nederste del, hvor betjeningspanelet (B) findes og strømtilførselsenheden (C), som forbindes til komfurets elforsyning. I Premiummodellen findes derudover slukningsenheden (D), som er monteret inden i emhætten eller i nærheden af afgangskanalen. Mellem centralenheden (A) og strømtilførselsenheden (C) findes en trådløs Wireless-forbindelse, som er beregnet til tilpasninger, hvor sikkerheden er af afgørende betydning. Den trådløse forbindelse letter monteringen, da der ikke er behov for kabler mellem systemerne. 8

9 Dansk Figur 1. Sikkerhedssystem til komfurer. (A) centralenhed: betjeningspanel (B), sensorer og mundstykke (mundstykke kun i Premiummodellen). (B) Betjeningspanel: funktionsknapper og indikeringslamper, som fortæller systemets status. (C) strømtilførselsenheden kontrollerer komfurets strømtilførsel i farlige situationer. (D) slukningsenheden er kun inklusive i Premium-modellen. Slukningsenheden, som er integreret i emhætten, har en slukningsmiddelbeholder og kan anvendes en gang. (E) strømforsyning til centralenheden (A). 9

10 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING Betjeningspanel I følgende figur beskrives betjeningspanel samt indikeringslampernes og trykknappernes funktioner. (1) Knap til børnesikring (2) OK-knap (3) Indikeringslampe for børnesikring (4) Indikeringslampe for aktivitet (5) Indikeringslampe for faresituation med komfuret (6) Indikeringslampe for slukningsalarm (7) Indikeringslampe for lækagealarm (8) Knap til justering (9) Indikeringslampe for servicebehov Figur 2. Betjeningspanel Pakkens indhold Pakken indeholder en emhætte, monterings- og brugsanvisning samt Sikkerhedssystemet. Pakken bør indeholde: Emfang eller emhætte Centralenhed (A) Strømtilførselsenhed (C) Slukningsenhed (D) (kun i Premium-modellen) Strømtilførsel (E) Brugs- og monteringsvejledning, kvikguide til brug og montering Slukningsvæskens sikkerhedsdatablad (kun i Premium-modellen) 10

11 Dansk 3.4. Overensstemmelseserklæring SAFERA forsikrer gennem CE-mærkningen, at sikkerhedssystemet til komfurer opfylder de krav og standarder, som stilles iht. EU-direktiverne (se tabel 1). Overensstemmelseserklæring i detaljer er vedlagt som bilag. Tabel 1. Sammenfatning af overensstemmelse. Ref. nr. 2006/95/EG 2004/108/EG 75/324/EEG 2008/47/EG 2002/95/EG 2002/96/EG Rubrik Lavspændingsdirektivet (LVD) Direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af direktiv 89/336/EEG (EMC) Direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes love og andre forfatninger angående aerosolbeholdere. Direktiv om tilpasninger som følge af tekniske fremskridt af rådets direktiv 75/324/EEG om tilnærmelse af medlemsstaternes love og andre forfatninger angående aerosolbeholdere Direktiv om begrænsning i brugen af visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (RoHS) Direktiv om affald, som udgøres af eller indeholder elektriske eller elektroniske produkter (WEEE) 11

12 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING 4. Montering og ibrugtagning Anvend denne rækkefølge ved monteringen: 1. Forberedelse 2. Montering af anlægget 3. Indstilling af alarmgrænsen, så den passer til køkkenet 4. Kontrol af anlæggets funktion 5. Udfyldning af kontrolliste for monteringen (i kvikguide for montering) 4.1. Forberedelse Tjek pakkens indhold, og at produkterne er i fejlfri stand. Foretag en visuel kontrol af pakkens indhold og anlæggets stand (se 3.3 Pakkens indhold). Hvis du observerer mangler i indhold eller anlæggets stand, fx ridser eller sprækker, beder vi dig kontakte forhandleren eller Thermex Serviceafdeling. ADVARSEL! Produktet må kun monteres, hvis det er i fejlfri stand. OBS! Hvis anlægget opbevares i et koldt rum, skal det opvarmes til rumtemperatur, inden det kobles til elforsyningen Komfurets strømtilførsel kobles fra under monteringen Komfurets strømtilførsel bør frakobles, inden anlægget monteres. ADVARSEL! Komfurets og strømtilførselsenhedens (C) eltilslutninger må kun udføres af en professionel elinstallatør Montering af anlægget Monter emhætten i henhold til producentens anvisninger, men følg monteringsmålene for sikkerhedssystemet til komfurer, da disse kan afvige fra emhættens anvisninger (se figur 4). Det skal sikres, at komfuret er kompatibelt med sikkerhedssystemet (se punkt 3.1 Produktets anvendelsesformål). Det skal sikres, at der findes et ledigt elstik til centralenhedens strømforsyning, og at emhætten ikke forhindrer montering af strømforsyning til stikket. 12

13 Dansk I bredden Centralenheden i midten af kogepladen mm Komfurets bredde maks. Premium 60 cm Smart 90 cm Komfur Højde Dybde Premium maks.60 cm mm Centralenheden i midten Smart maks.60 cm mm af kogepladen mm Smart cm mm Figur 3. Sikkerhedsemhættens monteringsmål 13

14 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING Koblingsskemaet Koblingsskema for strømtilførselsenheden (C) og alternative koblingsmåder. IN OUT PE Gul-grøn PE N Blå N L Brun 230V maks. 16A 400V maks. 10A L Sort L Grå 230V maks. 16A 400V maks. 10A 230V maks. 16A 400V maks. 10A Komfur/ovn 3-faset kobling PE PE Gul-grøn PE Gul-grøn eller N N Blå N Blå L L Brun L Brun L L Sort L Sort L L Grå L Grå 1-faset kobling OBS! maks. 230V/16A PE PE Gul-grøn PE Gul-grøn N N Blå N Blå L L Brun L Brun L Sort L Sort L Grå L Grå 14

15 Dansk Anlæggenes koblingsrækkefølge Sikkerhedssystemet skaber automatisk en trådløs forbindelse mellem centralenheden (A) og strømtilførselsenheden (C) ved monteringen, når anlæggene tilsluttes elnettet i følgende rækkefølge: 1. Det skal sikres, at komfurets strømforsyning er spændingsløs ved at skrue alle sikringer på komfuret løs. Det skal også sikres, at komfuret ikke er slået til, dvs. alle kontakter står på nul. 2. Monter strømtilførselsenheden (C) i henhold til koblingsskemaet for komfurets strømforsyning. 3. kobl strømforsyningen (E) til centralenheden (A), hvorefter centralenheden vil søge forbindelse til strømforsyningsenheden (C). 4. Sæt spænding på komfurets strømforsyning, hvorefter strømforsyningsenheden (C) skaber forbindelse til centralenheden (A). Når der er skabt forbindelse, afgiver anlægget et lydsignal, og alle centralenhedens (A) indikeringslamper blinker en gang. 5. Indikeringslampen for aktivitet (4) begynder at blinke hurtigt. Vent i 20 sekunder, indtil anlægget afgiver et langt vedvarende lydsignal. 6. Har komfuret en ovn? o Ja: Tænd for ovnen: Tryk på knappen for børnesikring (1). Når lydsignalet stopper, slukker du for ovnen. o Nej: Sæt den største varmeplade på maksimal effekt. Tryk på OK-knappen (2). Når lydsignalet stopper, slukker du for pladen. ADVARSEL! Det skal sikres, at komfurets strømforsyning er koblet fra centralt, inden strømtilførselsenheden (C) installeres. ADVARSEL! I strømtilførselsenhedens (C) udløb vil der være spænding, da indgangen er sluttet til elnettet. ADVARSEL! Monter strømtilførselsenheden (C) bag komfuret eller i et skab i nærheden, så den ikke udsættes for fugt. Det skal sikres, at alle kabler kan bevæge sig frit, og at de ikke er i klemme fx bag emhætten eller komfuret. OBS! Før montering skal det sikres, at alle komfurets kontakter er slået fra, så anlæggets automatiske kalibrering fungerer korrekt, når det tages i brug. OBS! Centralenheden (A) sluttes med egen strømforsyning (E) til elstikket, som en såkaldt fast kobling (langsigtet brug). Det skal sikres, at elstikket opfylder standardkrav. 15

16 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING TIPS Hvis du tilslutter en induktionsplade uden ovn, bør du placere en metalbeholder på komfuret, så du kan tænde for pladen i henhold til koblingsrækkefølgen Indstilling af alarmgrænsen, så den passer til køkkenet Indstil alarmgrænsen under monteringen, så den passer til dit køkken. Se anvisningerne i punkt 5.4 indstilling af alarmgrænse. ADVARSEL! Indstil ikke alarmgrænsens værdi til højere end 9 samtidig med monteringen. Hvis køkkenmiljøet fordrer en højere alarmgrænse, er det bedre at justere niveauet, når komfuret er taget i brug, i tilfælde af gentagne fejlalarmer. På den måde reagerer anlægget på en farlig situation på et så tidligt stadie som muligt Kontrol af anlæggets funktion Når komfuret er i normal og funktionsdygtig stand, blinker indikeringslampen for aktivitet (4) med fem sekunders interval. Tjek anlæggets funktion efter montering ved at slå børnesikring til og tænde en af komfurets plader på laveste funktion. Anlægget skal så afgive alarm og slå komfurets elektricitet fra efter fem sekunder. Sluk komfuret, og tænd for elektriciteten igen ved at trykke på knappen for børnesikring (1). Gentag testen for alle plader. Slå derefter børnesikringen til, og tjek, at ovnen også afgiver børnesikringsalarm. TIPS Hvis ingen af pladerne afgiver alarm, bør du tjekke, at alt er forbundet korrekt. Forbind alting i henhold til anvisningen i punkt 4.5. OBS! Hvis indikeringslampen for servicebehov (9) lyser uafbrudt, er der en funktionsfejl på anlægget. Se punkt Problemløsning. OBS! Anlægget bør monteres og kontrolleres i henhold til anvisningerne. Leverandøren påtager sig intet ansvar for skader eller omkostninger, der kan henføres til forkert montering Udskiftning af komfur Hvis du udskifter komfuret, bør du kalibrere strømtilførselsenheden (C) på ny ved at trykke på knappen for justering (8) i seks sekunder og derefter slukke for strømtilførslen til komfuret i ti sekunder. Gentag punkt fra punkt 4. til 6. 16

17 Dansk 4.6. Montering af lækagealarm Lækagealarm fås som tillægsudstyr til både Smart og Premium sikkerhedssystem til komfurer. Hvis sikkerhedssystemets strømtilførselsenhed (C) er forsynet med Lækagealarm, fås det også med ekstra lækagesensorer, forlængerledning til lækagesensorerne og forgreninger til lækagesensorledningen. Lækagesensorerne monteres på steder, hvor det er sandsynligt, at en lækage kan opstå. Vi anbefaler montering i drypbakken til opvaskemaskinen og nederst i hjørnet under køkkenvasken. Man kan højst koble fire lækagesensorer til en strømtilførselsenhed. Eventuelle ekstra sensorer sælges separat. 17

18 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING 1. Klæb lækagesensorerne (F) på plads med de klæbepuder, som leveres med sensorerne. 2. Tilslut den første lækagesensors kobling (G) til strømtilførselsenhedens kobling (H). 3. Hvis du tilkobler ekstra sensorer, kobles den ekstra lækagesensors kobling (G) til den foregående sensors kobling (I). 4. test den sidste sensors (F) funktion ved at holde en fugtig papirserviet mod sensoren i cirka 15 sekunder. Når lækagealarmen observerer fugt, afgiver den et lydsignal, og både indikeringslampen for aktivitet (4) og indikeringslampen for alarm (5) blinker med fem sekunders interval. 5. kvitter for lækagealarmen ved at trykke på OK-knappen (2). Anlægget vil i en time ikke afgive en ny lækagealarm, da sensorerne skal nå at tørre. 6. Tør den testede sensor. 18

19 Dansk 5. Brug af sikkerhedssystemet til komfurer Sikkerhedssystemet til komfurer har automatiske sikkerhedsfunktioner, som betyder, at anlægget altid yder maksimal beskyttelse mod komfurbrande, uanset hvordan brugeren agerer. Anlægget er i beredskab, også når komfuret eller emhætten ikke er tændt. Anlægget iagttager temperaturforandringer i området omkring komfuret. Når det observerer en farlig situation, afgiver det alarm via et lydsignal og slår strømmen til komfuret fra. Hvis faren videreudvikler sig, og der bliver ildebrand, slukker systemet hurtigt branden, straks efter den er antændt for at minimere skaderne (slukningsfunktionen findes kun i Premium-modellen). Derudover har sikkerhedssystemet til komfurer også en børnesikring, som er specielt beregnet til børnefamilier og husholdninger med husdyr, hvor den effektivt forebygger farlige situationer ved at forhindre børn og husdyr i at anvende komfuret uhensigtsmæssigt At påbegynde og afslutte madlavningen Hvis børnesikringen er aktiveret, kan komfuret ikke benyttes via dets egne knapper. Indikeringslampen for børnesikring (3) lyser. Kobl børnesikringen fra før brug af komfuret ved at trykke på knappen for børnesikring (1) en gang, hvorefter indikeringslampen for børnesikring (3) slukker. Efter madlavningen kan du koble børnesikringen på igen ved at trykke på knappen for børnesikring (1) en gang Automatisk børnesikring Børnesikringen har også en automatfunktion. Hvis den automatiske børnesikring er aktiveret, tilkobler børnesikringen automatisk ca. 10 minutter efter brug af komfuret eller 60 minutter efter brug af ovnen. Den automatiske børnesikring er som forvalg ude af funktion. Du kan aktivere den automatiske børnesikring ved at holde knappen for børnesikring (1) trykket ned i seks sekunder, indtil du hører to høje lydsignaler. Du kan inaktivere den automatiske børnesikring ved at holde knappen for børnesikring (1) trykket ned i seks sekunder, indtil du hører et langt lavt lydsignal. 19

20 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING 5.2. Når børnesikringen har forhindret brug af komfuret Når indikeringslampen for børnesikring (3) blinker, har nogen forsøgt at bruge komfuret, mens børnesikringen har været aktiveret, hvorefter elektriciteten til komfuret er slået fra. Du kan koble børnesikringen til igen ved at trykke på knappen for børnesikring (1) en gang, hvorefter indikeringslampen for børnesikring (3) slukker. ADVARSEL! Hvis børnesikringen har afbrudt strømforsyningen til komfuret, fungerer evt. indikeringslamper, som advarer mod varme plader, ikke. Komfurets plader kan være varme, efter at strømmen er slået fra. OBS! Hvis komfuret er tændt, når du aktiverer børnesikringen, vil anlægget informere herom og frakoble elektriciteten til komfuret efter fem sekunder. Sæt først alle komfurets knapper på nul. TIPS Sikkerhedssystemet til komfurer passer også til komfurer, hvis sikkerhedsegenskaber kræver kontinuerlig strømtilførsel (bl.a. komfurets timer og restvarmeindikering). Komfurets egne sikkerhedsegenskaber modtager driftsspænding ligesom normalt, selv om børnesikringen er aktiveret. Elektriciteten til komfuret kobles kun fra i farlige situationer Handling i farlige situationer Systemet informerer om forskellige farlige situationer som følger: Farlige, varme komfuromgivelser: Indikeringslampe for faresituation med komfuret (5) lyser. Ildebrand eller en meget varm komfuromgivelse: Indikeringslampen for slukningsalarm (6) lyser. Vandlækage observeret: Indikeringslampen for lækagealarm (7) lyser. 20

21 Dansk Farlige, varme komfuromgivelser Sikkerhedssystemet for komfurer adskiller farlige situationer fra normal madlavning. Når indikeringslampen for farlige situationer med komfuret (5) lyser, afgiver systemet en alarm om farlig, varm komfuromgivelse, alarmerer via lydsignal og slår komfurets elektricitet fra efter 15 sekunder. Sikkerhedssystemet for komfurer har også en timer, som afgiver alarm, hvis komfuret ikke slukkes efter 3 timer uden at være i brug, eller hvis komfuret har været tændt 5 timer i træk. Man kan kvittere for alarmen ved at trykke på OK-knappen (2), hvorefter madlavningen kan fortsætte. OBS! Sikkerhedssystemet for komfurer forsøger at undgå uberettiget alarm, så man i nogle madlavningssituationer kan forhøje temperaturen væsentligt, uden at alarmen går. Sikkerhedssystemet afgiver først alarm, når situationen bliver farlig for omgivelserne. OBS! Sikkerhedssystemet for komfurer klarer altid selv de farlige situationer automatisk uden forholdsregler for brugeren, og derfor er alarmen indstillet på et lavere lydniveau end brandalarmer, for at forbedre brugervenligheden. Sådan skal du gøre, når du hører en alarm: 1. Find roligt ud af, hvad der har forårsaget alarmen. En typisk alarm kan skyldes, at en tom plade stadig er tændt, opvarmning af en forkert plade eller en kasserolle, som er kogt tør. 2. Hvis der ingen fare er, og du kan håndtere situationen selv, kan du kvittere for alarmen og forhindre, at strømmen slås fra ved at trykke på OK-knappen (2). Derefter kan du fortsætte madlavningen som normalt. Efter kvitteringen overgår systemet i en tilstand i 45 minutter, hvor samme situation ikke vil forårsage en alarm igen. 3. Hvis du ikke kvitterer for alarmen inden for 15 sekunder, slår systemet elektriciteten til komfuret fra for at forhindre, at en farlig situation udvikler sig. Anlægget informerer om, at elektriciteten er slået fra ved et kort gentaget lydsignal og en blinkende indikeringslampe for en farlig situation med komfuret (5). 4. kvitter for elafbrydelse for fortsat at kunne lave mad ved at trykke på OK-knappen (2), og slå elektriciteten til komfuret til igen ved at trykke på knappen for børnesikring (1). Hvis du har et traditionelt komfur med mekaniske kontakter, bør du først dreje alle komfurets kontakter i nulstilling. 5. Det skal sikres, at den farlige situation ikke kan gentage sig. 21

22 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING ADVARSEL Da sikkerhedssystemet til komfurer har frakoblet elektriciteten til komfuret, fungerer indikeringslampen, som advarer mod varme plader, ikke. Komfurets plader kan være varme, efter at strømmen er slået fra. OBS! Hold dig i ro i tilfælde af alarm. Alarmen slår elektriciteten til komfuret fra, hvorefter nye farlige situationer effektivt kan forebygges. I de fleste tilfælde kan du fortsætte madlavningen som normalt efter at have kvitteret for alarmen. TIPS Hvis de uhensigtsmæssige alarmen gentages, bør du indstille alarmgrænsens følsomhed, så den passer til dit køkken, efter punkt 5.4 Indstilling af alarmgrænse Ildebrand eller meget varme komfuromgivelser (kun Premium-modellen) Sikkerhedssystemet til komfurer observerer hurtigt en ildebrand, som antændes på komfuret. Når indikeringslampen for slukningsalarm (6) lyser, afgiver systemet først alarm med en hurtig gentaget alarmsignal og frakobler umiddelbart elektriciteten til komfuret for at stoppe varmeproduktionen. Hvis den farlige situation fortsætter, uden at der kvitteres for alarmen, slukker systemet komfurbranden 15 sekunder efter alarmen (kun Premium-modellen). ADVARSEL! Slukningsområdets størrelse er cirka 60 x 60 cm, når anlægget er monteret på 65 centimeters højde, ved lavere montering er slukningsområdet mindre. OBS! Sikkerhedssystemet til komfurer slukker kun ildebrande på komfuret, ikke i ovnen eller andre steder i køkkenet. OBS! Sikkerhedssystemet til komfurer kan ikke nødvendigvis slukke meget voldsomme brande, og derfor bør man følge myndighedernes anvisninger, hvis en komfurbrand opstår. ADVARSEL! Opbevar ikke elektriske apparater i umiddelbar nærhed af komfuret. Ved en slukning kan slukningsmidlet forårsaget funktionsforstyrrelser i disse og risiko for elektrisk stød. 22

23 Dansk Hvis sikkerhedssystemet til komfurer har slukket en ildebrand, bør du gøre som følger: 1. Vurder roligt situationen. Ring 112, og sig dit navn, din adresse, og hvad der er sket. 2. Inden du rører ved det våde komfurområde, bør du frakoble strømtilførslen til komfuret fra centralt hold eller sikringsskabet for at sikre, at der ikke er risiko for elektrisk stød. 3. kvitter for slukningen ved at trykke på OK-knappen (2) en gang. 4. Tjek ventilationen for at få eventuelle røggasser ud af lejligheden. 5. Inden du begynder at rengøre komfuret efter slukningen, bør du sikre, at der ikke er efterladt varme genstande, som kasseroller eller væsker på komfuret, og at pladerne er kølet af. Vent mindst to timer efter slukningen, inden du begynder rengøringen. 6. Fjern slukningsmidlet fra komfuret med en fugtig klud eller husholdningspapir. Brug gummihandsker, når du håndterer slukningsvæsken. Vær forsigtig, så slukningsvæsken ikke kommer i kontakt med øjne eller slimhinder. Hvis det alligevel skulle ske, så følg anvisningerne i Sikkerhedsforskrifterne. 7. Tør området omkring komfuret omhyggeligt, specielt på bagsiden og under komfuret. 8. kontakt Thermex Serviceafdeling for udskiftning af slukningsenheden (D) efter slukningen. Systemet fortæller om udført slukning ved en blinkende indikeringslampe for servicebehov (9), indtil service er udført. Foretag de nødvendige serviceforholdsregler efter slukningen (se punkt Service og vedligehold). ADVARSEL! Hvis en ildebrand fortsætter eller er nået at antænde, og du ikke tror, du selv kan slukke den, kan du lade sikkerhedssystemet til komfurer slukke ilden. Bemærk, at systemet er beregnet til primær slukning, og ring derfor ved behov 112 i tilfælde af brand og sikr dig, at ildebranden er slukket. Det skal sikres, at den farlige situation ikke kan gentage sig, og at røggasserne ledes ud. ADVARSEL! Inden du rører ved det våde komfur, skal du frakoble komfurets strømforsyning centralt eller i sikringsskabet, for at forhindre elektrisk stød. ADVARSEL! Komfuret, genstande på komfuret og slukningsvæske kan være varme efter slukningen. Vent mindst to timer, inden du begynder rengøringen. OBS! Hvis der er tale om en lille brand, som hurtigt slukker af sig selv, vil anlægget ikke slukke den for at undgå unødige slukninger. 23

24 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING Vandlækage observeret (ekstraudstyr) Lækagealarmen er designet til at detektere typiske vandlækager, som sker i køkkenet, fx skader forårsaget af køkkenvaskens vandlås, opvaskemaskine samt køl og frys. Lækagealarmens lækagesensorer observerer både vand, som drypper på den, og vand som løber langs med gulvet, hvorefter indikeringslampen for lækagealarm (7) tændes, og systemet afgiver alarm med et stille lydsignal. Hvis systemet observerer en vandlækage, bør du gøre som følger: 1. Kvitter for alarmen ved at trykke på OK-knappen (2). 2. Find årsagen til alarmen. 3. Inden du foretager yderligere foranstaltningen, bør du frakoble strømtilførslen til komfuret fra centralt hold eller sikringsskabet for at sikre, at der ikke er risiko for elektrisk stød. 4. Tør den våde sensor (F). Hvis ikke sensoren tørres, vil anlægget afgive en ny alarm en time efter, at du har kvitteret for alarmen. 24

25 Dansk 5.4. Indstilling af alarmgrænse Sikkerhedssystemet til komfurer identificerer situationer, som afviger fra komfurets normale funktion baseret på temperaturskift. For at sikre en pålidelig funktion bør sikkerhedssystemets alarmgrænse tilpasses til køkkenmiljøet. En korrekt alarmgrænse sikrer, at anlægget reagerer på farlige situationer uden at forårsage fejlalarmer i forbindelse med madlavning. Hvis køkkenet er åbent, og eller emhættens monteringshøjde er høj, stiger temperaturen langsommere, og derfor bør alarmgrænsen være lavere. Som forhåndsindstilling er komfuret planlagt til en monteringshøjde på 65 cm, hvor komfuret er i midten af bordpladen mod væggen. Tabel 2. Vejledende værdier til indstilling af alarmgrænsen efter køkkenomgivelserne. Køkkenomgivelser Monteringshøjde cm Alarmgrænse Komfuret i midten af bordet mod væggen Komfuret i hjørnet op mod to vægge Komfuret er monteret i en kogeø eller i et andet åbent rum Komfuret i midten af bordet mod væggen: Komfuret monteret op mod to vægge: 25

26 BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING Komfuret er monteret i en kogeø eller i et andet åbent rum: Figur 4. Køkkenmiljøer i henhold til Tabel 2. Indikeringslamperne for alarm (5, 6 og 7) angiver alarmgrænsens værdi i henhold til tabellen. Den forhåndsindstillede alarmgrænse er 6. Tabel 3. Præsentation af alarmgrænse Indikeringslampe for alarmgrænse Alarmgrænsens værdi Værdi mellem 1 og 3 Værdi mellem 4 og 6 (forhåndsindstillet 6) Værdi mellem 7 og 9 Værdi mellem 10 og 12 Hvis anlægget afgiver alarm gentagne gange i situationer, hvor der ikke er nogen fare, eller hvis anlægget ikke reagerer på en tydeligt farlig situation, kan du justere anlæggets alarmgrænse, så den afviger fra de vejledende værdier. Indstil alarmgrænsen som følger: 1. For at kunne indstille alarmgrænsen skal du trykke på knappen for indstilling (8) en gang, hvorefter indikeringslampen for aktivitet (4) tænder. 2. Indstil alarmgrænsen ved at trykke på knappen for børnesikring (1) (sænker alarmgrænsen) eller på OK-knappen (2) (forhøjer alarmgrænsen). Ved at sænke alarmgrænsen reagerer systemet hurtigere på farlige situationer. Ved at løfte alarmgrænsen mindskes antallet af fejlalarmer. 26

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251 Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER - 0-0 - - - 90-00 - 0 0-0 - 90 0 0 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 70 70 0 0 0 90 70 0 0 0 0 6 70 70 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 99 660 0

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK

FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK Montering Fantasia-Line er forsynet med med loftsflange, el-kabel, 2 mtr. flexslange Ø160 mm. OBS! El-installation skal foretages af aut. el-installatør. DANSK Før montering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brugsanvisning Q1 v1.3 (komprimeret), DK.doc. Brugsanvisning Q1. torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137

Brugsanvisning Q1 v1.3 (komprimeret), DK.doc. Brugsanvisning Q1. torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137 2009-06-15 1(9) Brugsanvisning Q1 Q-Fog AB bjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622149 Herrgårdsgatan 13 torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137 713 31 Nora Office tel:+46-(0)587-25640 SWEDEN org.nr 556699-3464

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en vakuumisoleret vandbeholder, som under køkkenvasken er tilsluttet til

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere