kv AC Station

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "132-400 kv AC Station"

Transkript

1 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS Rev. 0i Dokument nr. 13/ ETS rev. 0h teknisk standard

2 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 13/ Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato 0 SGH APN, CUM,HKA HRI 11/11/2010 0a SGH Ledningsfarver / kvadrater APN, CUM, HKA, TAN, PHL 01/09/2011 0b SGH Design af AC1 tavle ændret, 24V DC tavler tilføjet 0c SGH Referencer til principtegninger for 132kV og 150kV stationer tilføjet 48VDC tavler ændret fra IT-system til TT system med + pol jordet. Meldekontakt for automatsikringer ændret fra NC hjælpekontakt til NC termokontakt 0d SGH Referencer opdateret 29/08/2012 0e SGH 24VDC bygges kun hvis der er specifikt behov for fordelingsanlæg 18/09/2012 0f SGH Tegningshenvisning i afsnit 4.3 tegn. nr. 10E ændret til 22/10/ E g SGH 400/230VAC tavle HK2.1 + HK2.2 er tilføjet, og 24VDC tavle DC3.1 APN 03/09/2013 +DC3.2 er fjernet. 0h SGH HK2.1 forsyner proces, HK2.2 forsyner ikke proces JSL, SLM JSO i SGH HK2.2 udgår, og afgange for ikke proces er flyttet til HK1.1 og HK1.2, jf. etstregsdiagram 10E rev. g /15

3 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 3 2. Indledning 4 3. Referencer 4 4. Funktionelle krav /230 V AC tavler, HK1.1 og HK Tilslutning af dieselgenerator /230 V AC tavler, HK2.1 og HK2.2 og 220 V DC tavle DC Sikret 230 V AC tavle, AC V DC tavler, DC1.1 og DC V DC tavler, DC2.1 og DC Tekniske krav /230 V AC tavler, HK1.1 og HK /230 V AC tavler, HK2.1 og HK2.2 og 220V DC tavle DC Sikret 230 V AC tavle, AC V DC tavler, DC1.1 og DC V DC tavler, DC2.1 og DC Batterisikringskasser Ledningsfarver Ledningsnummerering Designkrav 14 3/15

4 2. Indledning Denne standard specificerer generelle krav til egenforsyningsanlæg for stationer med spændingsområdet kv AC. Krav anført i den tekniske specifikation for det konkrete anlæg har præference frem for krav angivet i denne standard. 3. Referencer ETS Egenforsyning. Generelt Principtegninger for 132kV eller 150kV-station 10E Principtegning for enstregs diagram for HK1.1 og HK1.2 10E Principtegning for forsyning fra HT1 10E Principtegning for forsyning fra byforsyning 10E Principtegning for effektmåling af forbrug til varme i bygning 10E Principtegning for styring for hoved- og reserveforsyning 10E Principtegning for styring for hoved- og reserveforsyning 10E Principtegning for styring for hoved- og reserveforsyning 10E Principtegning for styring for hoved- og reserveforsyning 10E Principtegning for styring af lys i friluftsstation 10E Principtegning for 230VAC sikret - AC1 10E Principtegning for enstregs diagram for AC1 10E Principtegning for automatsikrings og isolationsovervågning 10E Principtegning for bygningstavle HK2.1 og DC1.3 10E Principtegning for styring af lys og varme 10E Principtegning for tænding af reservebelysning og alm. lys 10E Principtegning for styring af lys og varme (GIS-bygning) 10E Principtegning for enstregs diagram for 220VDC nr. 1 - DC1.1 10E Principtegning for enstregs diagram for 220VDC nr. 2 - DC1.2 10E Principtegning for batterisikringsboks 220VDC - SIK1.1 10E Principtegning for batteri rack 220VDC - BAT1.1 10E Principtegning for arrangement af batteri rack BAT1.1 10E Principtegning for batterisikringsboks 220VDC - SIK1.2 10E Principtegning for batteri rack 220VDC - BAT1.2 10E Principtegning for arrangement af batteri rack BAT1.2 10E Principtegning for enstregs diagram for 48VDC nr. 1 - DC2.1 10E Principtegning for enstregs diagram for 48VDC fordelingstavle 10E Principtegning for spændings- og isolationsovervågning 10E Principtegning for enstregs diagram for 48VDC nr. 2 - DC2.2 10E Principtegning for enstregs diagram for 48VDC fordelingstavle 10E Principtegning for spændings- og isolationsovervågning 4/15

5 Principtegninger for 400kV-station 10E Principtegning for enstregs diagram for HK1.1 og HK1.2 10E Principtegning for forsyning fra HT1 10E Principtegning for forsyning fra HT2 10E Principtegning for effektmåling af forbrug til varme i bygning 10E Principtegning for styring af hoved- og reserveforsyning 10E Principtegning for styring for hoved- og reserveforsyning 10E Principtegning for styring for hoved- og reserveforsyning 10E Principtegning for styring for hoved- og reserveforsyning 10E Principtegning for styring af lys i friluftsstation 10E Principtegning for 230 V AC sikret - AC1 10E Principtegning for enstregs diagram for AC1 10E Principtegning for automatsikrings og isolationsovervågning 10E Principtegning for bygningstavle HK2.1 og DC1.3 10E Principtegning for styring af lys og varme 10E Principtegning for tænding af reservebelysning og alm. lys 10E Principtegning for enstregs diagram for 220 V DC nr. 1 - DC1.1 10E Principtegning for tænding af reservebelysning og alm. lys 10E Principtegning for enstregs diagram for 220 V DC nr. 2 - DC1.2 10E Principtegning for batterisikringsboks 220 V DC - SIK1.1 10E Principtegning for montage af SIK1.1 og BAT1.1 10E Principtegning for arrangement batteri rack 220 V DC - BAT1.1 10E Principtegning for batterisikringsboks 220 V DC - SIK1.2 10E Principtegning for montage af SIK1.2 og BAT1.2 10E Principtegning for arrangement batteri rack 220 V DC - BAT1.2 10E Principtegning for enstregs diagram for 48 V DC nr. 1 - DC2.1 10E Principtegning for enstregs diagram for 48VDC fordelingstavle 10E Principtegning for spændings- og isolationsovervågning 10E Principtegning for enstregs diagram for 48 V DC nr. 2 - DC2.2 10E Principtegning for enstregs diagram for 48VDC fordelingstavle 10E Principtegning for spændings- og isolationsovervågning 10E Principtegning for 48 V DC underfordelingstavle nr. 3 - DC2.3 10E Principtegning for enstregs diagram for 48 V DC nr. 3 - DC2.3 10E Principtegning for automatsikringsovervågning 10E Principtegning for 48 V DC underfordelingstavle nr. 4 - DC2.4 10E Principtegning for enstregs diagram for 48 V DC nr. 4 - DC2.4 10E Principtegning for automatsikringsovervågning 5/15

6 4. Funktionelle krav Der findes både 400/230 V AC tavler (HK1.1+HK1.2 og HK2.1), 230 V AC sikret veskelspændingstavle (AC1), 220 V DC tavler (DC1.1+DC1.2, DC1.3), og 48 V DC tavler (DC2.1+DC2.2) i stationen. Der henvises til principtegningerne 10E , 10E og 10E E , som viser principperne for opbygningen af egenforsyningsanlægget /230 V AC tavler, HK1.1 og HK /230 V AC tavlen bygges som en tavle opdelt i 2 sektioner for hhv. hovedforsyning (HK1.1) og reserveforsyning (HK1.2). De 2 sektioner skal være adskilt af en 100 % lukket skilleplade, som har huller for gennemføring af hovedskinnen der forbinder HK1.1 og HK1.2 via skinneadskiller. Afgange i HK1.1 og HK1.2 anvendes kun til proces udstyr. Afgange for bygningsinstallationen placeres i tavle HK2.1. HK1.1 og HK1.2 forsyner (proces) Belysning i udstyr og tavler 230VAC stikkontakter i udstyr og tavler Ventilation integreret i en del af udstyret Ventilation af batterirum Køleanlæg integreret i en del af udstyret Varmelegemer i udstyr og tavler Tavlerne drives ved TN-S systemjording. Komponenttildeling: HK1.1: HK1.1: HK1.2: HK1.2: Komponenter sidder i indgang fra hovedforsyning til tavlen. Komponenter sidder i udgangene fra tavlen. Komponenter sidder i indgang fra reserveforsyning til tavlen. Komponenter sidder i udgangene fra tavlen. Under normal drift vil HK1.1 og HK1.2 skinnesystem være sammenkoblede. Det må kun være muligt at forsyne fra enten hovedforsyningen eller reserveforsyningen, da de ikke nødvendigvis er synkrone med hinanden. Det skal være muligt lokalt, at styre omkoblingen mellem hoved- og reserveforsyning. Ikke-blinkfri omkobling tillades. Det skal aftales med det lokale el-forsyningsselskab, om afregningsmålere skal placeres ved 10/0.4 kv transformatorkiosk, eller om de kan placeres i indgangsfelter i HK1.1 og HK Tilslutning af dieselgenerator Hvor det ikke er muligt at få forsyning fra 2 forskellige 50 eller 60 kv stationer, eller fra en 50 eller 60 kv station og en tertiærvikling på hovedtransformer, da vælges det at opsætte en dieselgenerator som reserveforsyning. For stationsanlæg uden afbrydere vil der kun være en fast forsyning fra en transformerkiosk eller anden byforsyning, se f.eks. tegning 10E Reserveforsyning skal udføres som et stik, hvor til en mobil dieselgenerator kan tilsluttes. 6/15

7 /230 V AC tavler, HK2.1 og 220 V DC tavle DC1.3 HK2.1 og DC1.3 forsyninger bygningsinstallationen (ikke proces) dvs. belysning i rum og stationsarealer, stikkontakter, komfortventilation, komfortkøl, rumopvarmning, vandvarmer samt reservebelysning. 400/230 V AC tavle, HK /230 V AC bygningstavle bygges som en tavle opdelt i minimum 2 felter for hhv. afgange for ikke proces udstyr gruppe a og afgange for ikke procesudstyr gruppe b. De 2 felter skal være adskilt af en 100 % lukket skilleplade, som har huller for gennemføring af hovedskinnen. HK2.1 forsyner (ikke proces) Gruppe a Belysning i rum (procesrum og opholdsrum) Belysning på stationsarealer Stikkontakter og lignende Gruppe b Rumopvarmning Komfortkøl Komfortventilation Vandvarmer for brugsvand Elforbrug Kabelovergangsstationer (KOS) Opbygningen af disse stationer antages at være udelukkende proces Køling/varme antages som værende at sammenligne med serverrum. Lys er ubetydelig Elforbrug platforme Generelt skal en platform antages for at være identisk med en almindelig station. Såfremt der installeres køle/varme anlæg, antages forbruget at være komfort Særlige forhold som dog regnes som proces-el er følgende. Elvarme i batterirum såfremt de er stillet til en konstant temperatur og alene er installeret af hensyn til batterierne og sikkerhed. Elvarme installeret i GIS rum når det alene har til formål at holde en konstant temperatur for at undgå alarmer. Stilstandsvarme på dieselgenerator til sikring af autostart. Friskvandsanlæg til produktion af ferskvand. Køling af relærum og procesrum alene anvendt til proces Komponenttildeling: HK2.1: HK2.1 gruppe a: HK2.1 gruppe b: Komponenter sidder i indgang til tavlen. Komponenter sidder i udgangene fra tavlen. Komponenter sidder i udgangene fra tavlen. 7/15

8 Der skal være separat effektmåler, MID godkendt, for måling af elforbrug til ikke proces udstyr, en for hhv. gruppe a og gruppe b. HK2.1 tavlen drives ved TN-S systemjording. 220V DC tavle DC V DC tavlen sammenbygges med HK2.1 i egen sektion/felt. DC1.3 tavlen drives ved IT systemjording Komponenttildeling: DC1.3: DC1.3: Komponenter sidder i indgang til tavlen. Komponenter sidder i indgang til tavlen. Lysstyring for stationens inde- og udendørs belysning er relæstyret. Selve styringen opbygges i 220 V DC tavle DC1.3, mens kontaktorerne sidder i HK2.1 tavlen. Lysstyringen laves med 220 V DC af hensyn til reservebelysningen. 4.3 Sikret 230 V AC tavle, AC1 Denne tavle er ikke dubleret. Den har til formål, at forsyne de komponenter som kræver en sikret 230 V AC spænding. Tavlen forsynes fra inverter INV1, som er tilsluttet 220V DC tavle DC1.1 og 400/230V AC tavle HK1.1 via skilletransformer, således der kan bibeholdes et isoleret net når tavlen forsynes fra HK1.1. Tavlen drives ved IT-systemjording. Afgange sikres med automatsikringer V DC tavler, DC1.1 og DC1.2 Der opbygges 2 næsten identiske tavler. DC1.1 tavlen har afgang til DC1.3 tavlen som forsyner stationens reservebelysning. DC1.1/DC1.2 tavlen opdeles i en tilgangsskinne og en afgangsskinne. På tilgangsskinnen sidder ensretter og batteri. Skinnerne er normalt sammenkoblet af afbryderne hhv. Q802 og Q902. Tavlens skinne er opdelt således, at ensretter og batteri kan separeres, så der kan udføres test og udskiftning af disse dele med afgangsdelen i fortsat drift. Afgangene forsynes da fra den anden DC tavle via afbryderen Q903. De to redundante tavler forbindes med hinanden via et kabel og en afbryder, Q903, for den ene ende af kablet, så hele belastningen kan lægges over på den ene eller den anden tavle. Tavlerne drives ved IT-systemjording. Afgange forsynes med smeltesikringer af hensyn til undertavler (relæfelter), som indeholder automatsikringer. 8/15

9 V DC tavler, DC2.1 og DC2.2 Der opbygges 2 næsten identiske tavler. DC2.1/DC2.2 tavlen bygges med en sammenbygget tilgangs- og afgangsskinne. På tilgangsskinnen sidder DC/DC konverteren. De to redundante tavler forbindes med hinanden via et kabel og en afbryder, Q1103, for den ene ende af kablet, så hele belastningen kan lægges over på den ene eller den anden tavle. Tavlerne drives ved TT-systemjording, + pol forbindes til stel. Afgange sikres med automatsikringer. 5. Tekniske krav Dette afsnit beskriver tekniske krav til fordelingstavler. Alt materiel skal være beregnet til, at kunne klare tavlens aktuelle kortslutningsniveauet, og tavleleverandøren skal sikre sig viden om det korrekte kortslutningsniveau. Det er tavleleverandøren ansvar, ved valg af sikringsmateriel, at der opnås selektivitet mellem tavlerne, og tavlernes maksimalafbrydere, automatsikringer og smeltesikringer. For 220 V DC tavler DC1.1 og DC1.2 skal der gøres opmærksom på, at de forsyner undertavler som indeholder automatsikringer med forskellige karakteristikker. Forsyningskabler til tavler monteres direkte på indgangskomponenter. Afgangskabler monteres direkte på afgangskomponenter. Det skal sikres ved tavlens konstruktion, at der er tilstrækkelig plads mellem rækker af afgangskomponenter (automatsikringer / smeltesikringer). Afgangskabler skal uden besvær kunne monteres direkte på komponenten. Afgangskabler monteres på komponentens overside. Alle klemmerækker for signal- og manøvrekabler skal placeres sammenhængende i tavlens kabelfelter, og klemmer skal være med skillemulighed. Klemmer for signal- og manøvrekabler skal være 4 mm² med skrueterminaler. Klemmerne skal være af en kraftig type, så de ikke skiller ad, eller vrides ved tilspænding /230 V AC tavler, HK1.1 og HK1.2 Tavlerne har typisk følgende minimums hoveddata: Mærkestrøm for tavlen: 250 A Max. Ikmax: 16 ka Min. Ikmin: 2-5 ka TN-S systemjording Form 2b IP 20C 9/15

10 Tavlens indgangsfelter forsynes med motorbetjent maksimalafbryder, 4P, med overstrømsog kortslutningsudløser, samt underspændingsspole. Maksimalafbryderen skal have underspændingsspole. Indgangsfelter skal have fasebrudsrelæ til overvågning af spændingen, og for styring af automatisk omkobling mellem hoved- og reserveforsyning. Indgangsafbryder for mobil diesel generator skal indeholde fejstømsrelæ. Tavlens indgangsfelter skal være forsynet med målerfelt, samt multi-instrument, P10 og P20, til visning af strøm, spænding, effekt og reaktiv effekt. Der skal være omskifter for valg mellem manuel og automatisk ind- og udkobling af maksimalafbryderen. I manuel skal ind- og udkobling ske via lampetryk-knapper. I automatik skal ind- og udkobling ske automatisk, dvs. forsyning fra hovedforsyning (HT1) er "master", og i tilfælde af hovedforsyning (HT1) forsvinder, skal der automatisk skiftes til reserveforsyning (HT2 / KT5X / dieselgenerator/by-net). Når hovedforsyning (HT1) vender tilbage, skal tilbagekobling til hovedforsyning ske automatisk. Automatisk omkobling må kun ske ved underspændingsfejl eller fasebrud. Der skal være elektrisk eller mekanisk interlock mellem de to indgangsfelters maksimalafbrydere. Indgangsfelter forsynes med ekstern 220 V DC styrespænding fra tavle DC1.1. Skinnerne HK1.1 og HK1.2 forsynes med spændingsovervågningsrelæ med potentialfrie alarmsignaler ført til klemmer. Opdeling i grupper, samt antal og størrelser på automatsikringer fremgår af det enkelte projekt. Alle grupper skal sikres med HPFI beskyttelse kombineret med automatsikring. For visse grupper med lange kabler til fx udvendig lys, skal sikres med en særlig træg type til anvendelse for lange kabler. Afgange for varme i kv felter sikres med automatsikring i hovedtavlen, og med HPFI beskyttelse kombineret med automatsikring i relæfelt. Hvis der ikke kan opnås selektivitet, må der anvendes smeltesikringer i hovedtavlen. Der monteres ikke HPFI relæer foran ensrettere og vekselrettere. Afgangene udføres med automatsikringer med D-karakteristik. Alle HPFI fejlstrømsafbrydere skal forsynes med hjælpekontakt, som følger hovedkontakten ved udløsning af fejlstrømsafbryderen. HPFI fejlstrømsafbryders hjælpekontakter (bryde) forbindes i serie til en sum alarm, som føres til klemmer, således signalet kan opsamles eksternt, "fail safe" /230 V AC tavler, HK2.1 og 220V DC tavle DC /230 V AC tavler, HK2.1 Tavlerne har typisk følgende minimums hoveddata: Mærkestrøm for tavlen: 125 A 10/15

11 Max. Ikmax: 16 ka Min. Ikmin: 2-5 ka TN-S systemjording Form 2b IP 20C Tavlens indgangsfelt i HK2.1 forsynes med lastadskiller, samt et multi-instrument, P0, til visning af strøm, spænding, effekt og reaktiv effekt. Tavle HK2.1 forsynes med 2 stk. MID godkendte elmålere med kl. 0.2S strømtransformere til måling af forbrug til ikke proces udstyr, opdelt i gruppe a og gruppe b iht. afsnit 4.2. Indgangsfelt i HK2.1 forsynes med ekstern 220 V DC styrespænding fra tavle DC1.3. Skinne HK2.1 forsynes med spændingsovervågningsrelæ med potentialfrie alarmsignaler ført til klemmer. Opdeling i grupper, samt antal og størrelser på automatsikringer fremgår af det enkelte projekt. Alle grupper skal sikres med HPFI beskyttelse kombineret med automatsikring. For visse grupper med lange kabler til fx udvendig lys, skal sikres med en særlig træg type til anvendelse for lange kabler. Alle HPFI fejlstrømsafbrydere skal forsynes med hjælpekontakt, som følger hovedkontakten ved udløsning af fejlstrømsafbryderen. HPFI fejlstrømsafbryders hjælpekontakter (bryde) forbindes i serie til en sum alarm, som føres til klemmer, således signalet kan opsamles eksternt, "fail safe". 220 V DC tavle, DC1.3 Tavlerne har typisk følgende hoveddata: Mærkestrøm for tavlen: 63 A Max. Ikmax: 10 ka Min. Ikmin: 0,12 ka for 220 V DC Typisk batteristørrelse: 150 Ah IT systemjording Form 2b IP 20C Alt materiel skal være beregnet for brug til DC, og skal kunne klare at bryde DC strømme ved den angivne strømstyrke og spænding. Tavlens indgangsfelt som forsynes fra DC1.1 udstyres med lastafbryder. Tavlen forsynes med voltmeter. Isolationsovervågning foretages af ensrettere. Alle afgange sikres med automatsikringer. 11/15

12 Opdeling i grupper, samt antal og størrelser på automatsikringer fremgår af det enkelte projekt. Alle automatsikringer skal forsynes med NC alarmkontakt for termoudkobling. Automatsikringers alarmkontakt for termoudkobling (bryde) forbindes i serie til en sum alarm, som føres til klemmer, således signalet kan opsamles eksternt, "fail safe". Bygningens afbrydere for lysstyring forbindes til tavlen DC1.3 og styrer et kiprelæ, som benyttes til videre lysstyring i HK2.1 og til styring af reservebelysning. Se principtegning for styring af lys og varme i st. bygning tegning 10E , 10E , 10E (HK2.1), og principtegning for tænding af reservebelysning og alm. lys tegning 10E , 10E (DC1.3). 5.3 Sikret 230 V AC tavle, AC1 Tavlen udføres kun som 1 faset tavle. Tavlen har typisk følgende hoveddata: Mærkestrøm for tavlen: 63 A Max. Ikmax: 16 ka Min. Ikmin: 0,12 ka IT systemjording Form 2b IP 20C Tavlens indgangsfelt forsynes med lastafbryder. Tavlens 230 V AC UPS-skinne forsynes med voltmeter, udstyr for isolationsovervågning og nulspændingsrelæ, som kan afgive alarm vha. potentialfrie kontakter ført til klemmer. Alle afgange sikres med automatsikringer. Opdeling i grupper, samt antal og størrelser på automatsikringer fremgår af det enkelte projekt. Alle automatsikringer skal forsynes med NC alarmkontakt for termoudkobling. Automatsikringers alarmkontakt for termoudkobling (bryde) forbindes i serie til en sum alarm, som føres til klemmer, således signalet kan opsamles eksternt, "fail safe" V DC tavler, DC1.1 og DC1.2 Tavlerne har typisk følgende hoveddata: Mærkestrøm for tavlen: 125 A Max. Ikmax: 10 ka Min. Ikmin: 0,12 ka for 220 V DC Typisk batteristørrelse: 100 Ah IT systemjording Form 2b IP 20C 12/15

13 Alt materiel skal være beregnet for brug til DC, og skal kunne klare at bryde DC strømme ved den angivne strømstyrke og spænding. Tavlens indgangsfelter fra ensretter og batteri udstyres med lastafbryder, samt en lastafbryder mod afgangsskinnen, så ensretter og batteri kan separeres. Tavlerne forsynes med voltmeter for hhv. ensretter / batteriskinne, og afgangsskinne. Isolationsovervågning foretages af ensrettere. Afgange i tavlerne forsynes med smeltesikringer, med afbryder, af hensyn til selektiviteten i underliggende tavler, som indeholder automatsikringer. Tavlens ensretter / batteriskinne skal have klemmer, 70 mm for afladningsprøve af batteri., for tilslutnings af be V DC tavler, DC2.1 og DC2.2 Tavlerne har typisk følgende hoveddata: Mærkestrøm for tavlen: 125 A Max. Ikmax: 10 ka Min. Ikmin: 0,75 ka TT systemjording, + pol forbindes til stel Form 2b IP 20C Alt materiel skal være beregnet for brug til DC, og skal kunne klare at bryde DC strømme ved den angivne strømstyrke og spænding. DC2.1 og DC2.2 tavlernes indgangsfelter fra DC/DC konverter udstyres med lastafbryder. DC2.1 og DC2.2 tavlerne forsynes med voltmeter, udstyr for nulspændingsrelæ, som kan afgive alarm vha. potentialfrie kontakt ført til klemmer. Alle afgange sikres med maksimalafbryder eller automatsikring Opdeling i grupper, samt antal og størrelser på automatsikringer fremgår af det enkelte projekt. Alle automatsikringer skal forsynes med NC alarmkontakt for termoudkobling. Automatsikringers alarmkontakt for termoudkobling (bryde) forbindes i serie til en sum alarm, som føres til klemmer, således signalet kan opsamles eksternt, "fail safe". 5.6 Batterisikringskasser Der skal leveres en lukket sikringskasse for hver pol for indendørs brug, samt en kasse for ledninger til symmetriovervågning og blokspændingsmåling. Tilgangsledninger fra batterier leveres af batterileverandør. 13/15

14 Kassen udføres med tilslutningsklemmer og gennemføringer til passende dimensionerede kabler. Kabeltilgang skal ske fra bunden. Der skal være så meget plads i kassen af kabelkorer nemt kan føres inde i kassen. 5.7 Ledningsfarver I egenforsyningsanlæg benyttes følgende farver og dimensioner. Funktion Leder Farve Kvadrat mm² Beskyttelsesleder PE Gul/grøn AC og DC effektkredse L1 L2 L3 Mindst 1,5 Spændingskredse - Voltmetre Strømkredse - Amp. meter - kw-meter Styre- og signalkredse AC Styre- og signalkredse DC -spændingsførende ledere -common (0 V ledere) Styrekredse fremmede styrespændinger -potentialfrie signaler -interface til Scada ma signalkredse -målinger N + - L1 L2 L3 N + - L1 L2 L3 Stjernepunkt F N + - Alle ledere + - Lyseblå Lyseblå Mørkeblå Mørkeblå Mørkeblå Mørkeblå Mørkeblå Mørkeblå Rød Rød Rød Rød Orange Orange Lilla Lilla Mindst 1,5 Mindst 1,5 Mindst 0,75 Mindst 0,75 Mindst 0,75 Mindst 0,75 Ledninger skal forsynes med terminalrør, eller kabelsko hvor tilslutningspunktet kræver det Ledningsnummerering Styreledninger nummereres med nummer i begge ender, som sidder godt fast. Ledningsnumre skal sidde tydelige på ledningen, således at man ikke skal dreje dem for at læse nummeret. Nummeret skal henvise til ledningens terminering i den anden ende. 6. Designkrav Tavlerne må ikke være større end de kan gå gennem en almindelig 90 cm indvendig dør. 14/15

15 Tavlerne skal stå på et gulv op ad en væg. Kabeltilgangen kan enten være i bund eller top, det afhænger af det enkelte projekt. Der skal sikres, at der er tilstrækkelig plads til afgangskabler i kabelfeltet, samt fastgørelse af kablerne. Kabelfeltet skal indeholde en jordskinne for tilslutning af jordledere. Tavlerne skal opstilles i miljø med temperaturer mellem 10 og 30 C. Tavlerne udføres til EMC 2 miljø. Tavlernes kapsling skal være lavet af metal, være modulopbygget med 100mm sokkel og de skal være malet i RAL Alle tavler skal være sikret mod indirekte berøring og skal have afdækkede kobberskinner. Tavler skal leveres med endeplader i samme farve og udførsel som fronten af tavlen. Ved sammenbyggede tavler monteres kun endeplader i samme udførsel som fronten, på venstre og højre side af tavlesystemet. 15/15

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44534/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45702/10 Revision Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Langsdifferentialrelæ ETS-52-01-03 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44450/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Tavler

Eksempler på hændelser med strøm Tavler Eksempler på hændelser med strøm Tavler Skadelidte elektriker blev ved arbejde i en styretavle kraftig forbrændt på hænder og arme. Da skadelidte ville rette en ledning som krøllede, uden for arbejdsområdet,

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Sikring D01 16A. neozed 5 styk.

Sikring D01 16A. neozed 5 styk. 09. Sikringer Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 09.1 Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 10A, 400V 720199 SB-Pak 3187606 10 60 mm 55 mm 10 mm 0,035 Kg 5 702127 201999 Sikring D01 13A. neozed 5 styk. 09.2 Sikring

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.1 Forsyning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.1 Forsyning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Bips nr. 63.1 - Forsyning Indholdsfortegnelse 63.1 Forsyning... 3 63.1.1 Indledning... 3 63.1.2 Generelle principper... 3 63.1.3 Installation/udførelse...

Læs mere

Oversigt - STYRINGER TIL TRANSPORT PUMPESTATIONER. MyConnect. 1-8 pumper 0 - XXX kw. Alternering af pumper DI 6 DO 2 AI 3 AO 0. WiFi.

Oversigt - STYRINGER TIL TRANSPORT PUMPESTATIONER. MyConnect. 1-8 pumper 0 - XXX kw. Alternering af pumper DI 6 DO 2 AI 3 AO 0. WiFi. Oversigt - STYRINGER TIL TRANSPORT PUMPESTATIONER MyConnect 1-8 pumper 0 - XXX kw Niveaumåler Alternering af pumper Analog sensor DI 6 DO 2 AI 3 AO 0 Display WiFi I/O udvidelse Alarm log Høj Vand Lav Vand

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Masterpact NW08-63

Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Masterpact NW08-63 Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Lær Masterpact at kende 2 Brug af Masterpact 8 Lær kontrolknapper og indikeringer at kende 8 Spænding af maksimalafbryderens hovedfjeder 9 Indkobling af maksimalafbryderen

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

De forskellige klemmebetegnelser på komponenterne viser, hvor ledningerne går hen. DIN 72552 (BOSCH).

De forskellige klemmebetegnelser på komponenterne viser, hvor ledningerne går hen. DIN 72552 (BOSCH). . El-anlæg betegnelser De forskellige klemmebetegnelser på komponenterne viser, hvor ledningerne går hen. DIN 72552 (BOSCH). Tændingsanlæg 1 Lavspænding (tændspole, strømfordeler, tændingsaggregat på HKT*)

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Dataudveksling med SIMEAS SAFIR ETS-52-01-04 Rev. 1 teknisk standard Dokument nr. 60386/10, sag 10/5371 - ETS-52-01-04 v. 0 1/10 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer:

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 Kontakt din El-installatør for priser

PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 Kontakt din El-installatør for priser PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 din intelligente el-installation Kontakt din El-installatør for priser 1. Controllere BH8-CTRLZ-230 Forsyning 115/230 VAC 5709870366654 BH8-CTRLZ-DC Forsyning 10-30 VDC 5709870366661

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

kvik-guide Legrand - Hensel - Extronic - Helvar Download Kvik-Guide

kvik-guide Legrand - Hensel - Extronic - Helvar Download Kvik-Guide Oversigt over de mest almindelige produkter hos Vanpée Download Kvik-Guide kvik-guide Legrand - Hensel - Extronic - Helvar Boligtavler Legrand tavler 1R hvid 1 stk. Gruppeafdækning 1x13 modul kl. II 131111

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, teleog antennenet DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Afsnit 13 TAVLER 776

Afsnit 13 TAVLER 776 776 INDHOLD 0 1 INTRODUKTION s. 77 FÆRDIGMONTERET TAVLE s. 77 Planforsænket gruppetavle typetestet s. 77 Udvendig gruppetavle typetestet s. 70 Udvendig måler- og gruppetavle typetestet s. 0 GRUPPE- OG

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene.

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. Hold (PRG) inde i 14 sek. Når de første 7 sek. er gået

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

132-150 kv AC stationer

132-150 kv AC stationer 132-150 kv AC stationer Valg af stationskonfiguration EDS-50-03 design standard Document no. 13/90592-120 REVISION VIEW Document no.: Version Author Document status/change Reviewer Approver Date CRA, ASK,

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter 20. april 2009 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Formål Side 4. Beskrivelse af Radio Mute Systemet Side 6. Datablad samt teknisk beskrivelse af Muteboks. Side

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Installation af alarm på Lifan 250-4

Installation af alarm på Lifan 250-4 Installation af alarm på Lifan 250-4 Side 1 af 7 Jeg har købt en alarm på www.qlx.dk fra NIF Trading, som jeg er rigtig godt tilfreds med. Jeg gav 170 kr. for den + 20 kr. i forsendelse. Den er i god kvalitet

Læs mere

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Version 1 Styring brand- og komfort ventilation CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Kompakt Brandcentral 10-20A EN 12101 MAX 10A MAX 20A 1.50 STANDARD Anvendelsesområde til brand- og daglig komfortventilation

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Informationsbrev. Fælles elforsyning

Informationsbrev. Fælles elforsyning Informationsbrev Fælles elforsyning 31. oktober 2014 INFORMATIONSBREV FÆLLES ELFORSYNING Ejendommens fælles elforsyning renoveres i de kommende måneder forud for kælderisoleringen, brevet her er beboerinformation

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

TAKEX. Comadan a/s tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk. Takex fiberoptik. side 14-6

TAKEX. Comadan a/s tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - www.comadan.dk. Takex fiberoptik. side 14-6 Takex fiberoptik Fiberforstærker serie F1 med statisk udgang Kort reaktionstid 4-trins følsomhedsomskifter med indikering Lys / mørk omkobling PNP- eller NPN-udgang, kortslutningssikret Mulighed for at

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk DESITEK A/S Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording www.desitek.dk DEHNguard modular Flerpolet transientbeskyttelse (type 2) til beskyttelse af installationer og apparater

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Frit valg. BR netway ny teknik. WaveGuard den elektroniske sikring. RJ-45 Ethernetstik til industribrug. Multicard universelt opmærkningssystem

Frit valg. BR netway ny teknik. WaveGuard den elektroniske sikring. RJ-45 Ethernetstik til industribrug. Multicard universelt opmærkningssystem S I D E 2 S I D E 4 S I D E 6 S I D E 7 BR netway ny teknik WaveGuard den elektroniske sikring Multicard universelt opmærkningssystem RJ-45 Ethernetstik til industribrug T I D S S K R I F T O M E L E K

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

AKG198 monteringsguide

AKG198 monteringsguide G198 alarm: Alarm med to håndsendere, ultrasoniske kabinesensorer og 115 db sirene med batteri back-up Bemærk: G198 kan kun monteres i biler med centrallåssystemer som enten er stelstyret eller plusstyret.

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregningseksempel I det følgende eksempel gennemgås: Beregning af største og mindste kortslutningsstrømme de nødvendige steder i en installation. Valg og indstilling af maksimalafbrydere til overbelastnings-

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk Grundlæggende principper Anlægstyper Der skelnes mellem to typer anlæg: - Traditionel installation - Intelligent installation IBI, Intelligente Bygningsinstallationer Et traditionelt styret anlæg er et

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Produktorientering. Solarbatteriet er specielt konstrueret til at afgive hele sin energi med konstant høj spænding.

Produktorientering. Solarbatteriet er specielt konstrueret til at afgive hele sin energi med konstant høj spænding. Et strømanlæg består af 3-4 hovedkomponenter: Solpanel / solpaneler Laderegulator Solarbatteri Inverter (omformer 12 volt til 230 volt vekselstrøm) Produktorientering Solpanelet omdanner solens stråleenergi

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Karolinevej 15-4200 Slagelse Tlf.:58528412 www.jn-autoparts.dk Vejl.salgspris excl.moms 03/11 Forbehold for ændringer

Karolinevej 15-4200 Slagelse Tlf.:58528412 www.jn-autoparts.dk Vejl.salgspris excl.moms 03/11 Forbehold for ændringer Karolinevej 15-4200 Slagelse Tlf.:58528412 www.jn-autoparts.dk Vejl.salgspris excl.moms 03/11 Forbehold for ændringer Universal Plug 8A med swing-out system for at lette udtagning Belastning 8 amp. Blisterpakket

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Sikring. Retningslinjer for opbygning og kontrol af relæskabe. Nr: 21/01.10.2010 (sikkerhedsbærende)

Teknisk. meddelelse. Teknisk Drift, Sikring. Retningslinjer for opbygning og kontrol af relæskabe. Nr: 21/01.10.2010 (sikkerhedsbærende) Teknisk meddelelse Nr: 21/01.10.2010 (sikkerhedsbærende) Retningslinjer for opbygning og kontrol af relæskabe På Årup station har vi haft en hændelse, hvor 2 sporrelæer frøs fast under vinterens hårde

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere