TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov Telefon: Sags nr. 11/1583 Dok. nr /14 Dato for sidste tilsyn: Dato for tilsyn: Ordinært tilsyn: Opfølgende tilsyn: STAMDATA (udfyldes af vandværket inden kommunen foretager det praktiske tilsyn) Vandforsyningens Navn Vandværk: Oxby-Ho vandværk Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR P. nr Virksomhedsform Adresse Kontaktperson Formand for anlægget/forsyningschef Alment vandværk Blåvandvej 87 a, 6857 Blåvand Ole Opstrup Gunnar Lange Telefon nummer til formand / kontaktperson / Jupiter ID Indvindingstilladelse (m³/år, udløbsdato) m³ 4. december 2020 Indvinding seneste år m³ Antal kunder, opgjort efter antal målere 3191 Prøvetagningssteder v. vandkvalitetsmåling (se 13 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og vandtilsyn): Angiv steder og bemærkninger: Vandværk, boringer og ledningsnet Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja 1

2 BAGGRUNDSDATA (Oplysningerne kan delvis tilvejebringes af vandværket på forhånd og kan samtidig indgå i den tilsynsførendes forberedelse af tilsynet og dialogen mellem parterne) Grænseværdier for mikrobiologiske eller kemiske parametre for vandkvaliteten på drikkevandet er overholdt: Ja: Nej: Angiv omfang og tidspunkt for evt. overskridelse samt gennemførte foranstaltninger og bemærkninger hertil: favetal pt 23, turbiditet 0,39, ammonium 0,13, jern 0, favetal pt. 22, ledningsnet favetal pt. 22 Ledelsessystemer: Er lovpligtigt kontrolprogram gennemført og er det fulgt? Foreligger egen tilstandsrapport: (bygning/ledningsnet) Foreligger tilstandsrapport fra eksterne rådgivere: (bygning/ledningsnet) Bemærkninger vedr. ledelsessystemer: Bestyrelseshåndbog, udleveret bestyrelseshåndbog Resultat af kontrolprogram: Dato og bemærkninger: Dato og bemærkninger: Har vandforsyningen en beredskabsplan: Kan vandforsyningsanlægget nødforsynes med vand: Navn / adresse på evt. vandforsyningsanlæg, fra hvilket der importeres vand: Kan vandforsyningsanlægget nødforsynes med strøm: Bemærkninger Egen generator Foreligger vedligeholdelsesplan 1 : (bygning/ledningsnet) Bemærkninger Vandværket har selv udarbejdet et desuden er der truffet aftale med Klinting Vandværk om gensidig samarbejde omkringgennemgang af vandværkerne. Der er ikke udarbejdet nogen men det forventes at kunne gøres inden for en korter årrække. Har kommunen udarbejdet en indsatsplan: Er den kommunale indsatsplan fulgt: Der er ikke udarbejdet nogen pt. Overholder anlægget Bemærkninger underretningsforpligtelserne til kommunalbestyrelsen 2 : Dato for sidste godkendte takstblad: Dato for sidste information sendt til forbrugerne: Der bliver lagt informationer løbende på hjemmesiden 1 Vedligeholdelsesplanen bør omfatte: boring, råvandsledning, produktionsbygning, rentvandsbeholder, udpumpningsanlæg og ledningsnet. 2 Information til forbrugerne om vandets kvalitet jf. 16 og 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 2

3 PRODUKTION SKEMA 2 Dato for sidste tilsyn: 30. august 2011 Dato for tilsyn: 17. september 2014 VANDVÆRKSBYGNINGEN (indsæt gerne billedmateriale) : Aflås Indhegnet: Alarmsikret mod hærværk / indbrud: Luftindtag og ventilation beskyttet: VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND Udv. Vedligeholdelse af bygning: Ind. Vedligeholdelse af bygning: Råvandspumper Antal: Alder: Rentvandspumper Antal: 5 Alder: 12 år 1 stk. 1 år Interne pumper Antal: 2 Alder: 1964 Skyllepumper Hydrofor Antal: Størrelse på Hydrofor: Placering / mærkning af prøvetagningshane: Hjælpemaskiner fx kompressor: Vandmåler Råvand: Er måler i overensstemmelse med tilladelse Vandmåler Skyllevand: Er måler i overensstemmelse med tilladelse Vandmåler Afgang: Er måler i overensstemmelse med tilladelse SRO-anlæg: Affugtningsanlæg: Andre instrumenter, fx onlinemåling mv.: ph og ilt Tilbageløbsventiler og styreorganer: Afløbsforhold: 3

4 God: Acceptabel: Dårlig: Sikring mod optrængning af kloakvand Sikring mod indtrængning af regnvand: Synlige rør: Dykpumpe ved nedkørsel til generator. ILTNING / FILTERANLÆG Luftindtag og ventilation beskyttet: Type Iltningsanlæg: Inka-blæser 1 Iltningsanlæg: Iltningsaggregater: Reaktionsbassin: Åbne filteranlæg: 2 Trykfilteranlæg: Er der etableret rottespærre: Anden Vandbehandling: 1 Der er i 2013 startet på at renovere Inka-blæserne og ændre på indsugning af luft renoveringen forventes at blive afsluttet i Det er desuden også planlagt at der skal sættes glasparti foran filterne så risikoen for forurening minskes betydligt. RENTVANDSBEHOLDER 1 under filter 2 (hvis forskel på vurderingen af flere rentvandsbeholdere gentages denne del af skemaet og udfyldes for hver beholder) Rentvandsbeholder: Beliggenhed over terræn: Volumen (m³): 300 m 3 Indhegnet: Renholdt og ryddeligt: Tætliggende beplantning og/eller trærødder: Udvendig vedligeholdelse: Indvendig vedligeholdelse: Dato for seneste indvendige inspektion: Beholderinspektion udført af (person): April 2010 J.H. Dyk Fri for utætheder (synlige): x Aflåst låge eller lem: Tætsluttende låg: Ventilations åbning beskyttet: Alarm for høj vandstand: 4

5 Rentvandsbeholden er placeret under bygningen. Alarm for lav vandstand Overløbsrør beskyttet: Er der prøveudtagningshaner: Er der på vandværket mulighed for at brandbiler kan hente vand: RENTVANDSBEHOLDER 2 under filter 3-4 (hvis forskel på vurderingen af flere rentvandsbeholdere gentages denne del af skemaet og udfyldes for hver beholder) Rentvandsbeholder: Beliggenhed over terræn: Volumen (m³): 500 m 3 Indhegnet: Renholdt og ryddeligt: Tætliggende beplantning og/eller trærødder: Udvendig vedligeholdelse: Indvendig vedligeholdelse: Dato for seneste indvendige April 2010 inspektion: Beholderinspektion udført af (person): J.H. Dyk Fri for utætheder (synlige): x Aflåst låge eller lem: Tætsluttende låg: Ventilations åbning beskyttet: Alarm for høj vandstand: Rentvandsbeholden er placeret under bygningen. Alarm for lav vandstand Overløbsrør beskyttet: Er der prøveudtagningshaner: Er der på vandværket mulighed for at brandbiler kan hente vand: 5

6 RENTVANDSBEHOLDER 3 er placeret uden for bygningen (hvis forskel på vurderingen af flere rentvandsbeholdere gentages denne del af skemaet og udfyldes for hver beholder) Rentvandsbeholder: Beliggenhed over terræn: 1 Volumen (m³): m 3 Indhegnet: 2 Renholdt og ryddeligt: Tætliggende beplantning og/eller trærødder: Udvendig vedligeholdelse: Indvendig vedligeholdelse: Dato for seneste indvendige April 2010 inspektion: Beholderinspektion udført af (person): J.H.DYK Fri for utætheder (synlige): x Aflåst låge eller lem: Tætsluttende låg: Ventilations åbning beskyttet: Alarm for høj vandstand: 1 Rentvandsbeholderen er delvis nedgravet, der er et god terrænfald væk fra nedgangs lugerne til rentvandsbeholderen der er desuden i 2012 blevet monteret nye dobbelt karme 2 der er sat et trådhegn op i højde på ca 80 cm til at holde råvildt med mere ude fra området hvor rentvandsbeholderen er beliggende Alarm for lav vandstand Overløbsrør beskyttet: Er der prøveudtagningshaner: Er der på vandværket mulighed for at brandbiler kan hente vand: SKYLLEVAND Skyllefrekvens: Forfiltre: hv m³/ Rentvandsfiltre: 3000 m³ Skylning med rent vand rent vand råvand Bundfældningsbassin: Henstand i timer: 6 timer Indhegnet: Aflåst låge: Renholdt og ryddeligt: Udledning af skyllevand 6

7 Genbrug af skyllevand: Er der vilkår i udledningstilladelse for skyllevand: Oplysninger om slutdisponering af slam, herunder okkerslam: ja DK Vandservice A/S Billeder Billeder 7

8 DISTRIBUTION SKEMA 3 Navn / adresse på evt. vandforsyningsanlæg, til hvilket der eksporteres vand: LEDNINGSNET Karakter af tegningsmateriale (f. eks. digitalt): RENTVANDSLEDNINGER (forsyningsnettet): Samlet længde: Sektionering: 121 km. Alder på udpumpningsanlæg: 1999 Materiale: Digitalt Dato for sidste tilsyn: 30. august 2011 Dato for tilsyn: 17. september 2014 Der eksporteres ikke vand til andet vandværk 2 stk. i Ho og 4 stk. i Blåvand i alt 6 sektionsbrønde PE Årligt tab på ledningsnet (m³): 10,6 % Natforbrug (m³/time): Blåvand: 7 m³ og Ho 2 m³ Er der etableret sikring mod tilbageløb hos relevante virksomheder m.fl. Er der brandhaner på ledningsnettet: Trykforøgningssektion: Trykreduktionssektion: Brønde på ledningsnettet: Udluftningsbrønde: Bemærkninger ja ja Vandværket har i 2014 fået lavet en ledningsnetsmodel af ledningsnet med henblik på en sektionering af samme. De vil opdele ledningsnettet i Blåvand i 4 sektioner, Mosevrå vil være 1 sektion og så opdeler vi Ho i 2 sektioner, altså opdeler vi vores ledningsnet i 7 sektioner i alt og det gøres ved hjælp af 6 stk. sektionsbrønde, placeret strategisk på ledningsnettet. På grund af økonomien, vil der blive nedsat 2 brønde i år, og de sidste 4 først i Billeder Billeder 8

9 Luge til udendørs rentvandstank 1500m³ Udluftning til rentvandstank 500m² Rum med Inka blæser Rum med Inka blæser under renovering Åbne filter inden renovering med glasparti til aflukning af filter 9

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Store Sjørup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

I/S Kristrup Vandværk

I/S Kristrup Vandværk I/S Kristrup Vandværk Tilstandsvurdering Januar 2005 Ref 0440954 F00026-1-JANR Udg. 02 Dato 2004-01-28 Godk. Kontrol HIB Udarb. JANR Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Tlf: 8944 7700 www.ramboll.dk

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Beredskabsplan. Version 1.1

Beredskabsplan. Version 1.1 Beredskabsplan. Version 1.1 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 2. BEREDSKABSSITUATION... 4 2.1. Forbrugerklage vedr. dårligt

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2021

Vandforsyningsplan 2012-2021 Vandforsyningsplan 2012-2021 Indholdsfortegnelse Hvad er en vandforsyningsplan?...6 Hvad skal vi opnå med vandforsyningsplanen?...6 Hvordan læser du vandforsyningsplanen?...6 Hvem har ansvaret for handling?...7

Læs mere