Microsoft Dynamics C5. Nyhedsbrev C5 løn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Dynamics C5. Nyhedsbrev C5 løn"

Transkript

1 Microsoft Dynamics C5 Nyhedsbrev C5 løn

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Start lønberegning direkte fra medarbejderen Bundlinjer med i kommafilen ved eksport... 4 Rapporten ved udvælgelse af medarbejder til lønberegning... 4 Afstemningsliste... 5 Statistik... 5 Lønjournalen på medarbejder kartoteket er udvidet... 5 KaSel/Portal bank format... 6 Flere afgrænsninger ved genudskriv lønsedler... 6 Forbedret funktionalitet ved fratrædelse af en medarbejder... 6 Forbedret funktionalitet ved genansættelse af en medarbejder... 7 Billede på medarbejder kartoteket... 7 Oprydning i systemparametre... 8 Oprydning i rapporter og periodisk... 8 Rettelser til kommafil... 8 eindkomst kvitterignslisten... 9 Finansafstemning med løn specificeret... 9 Kopiering af PBS informationer... 9 Felter der ikke blev slettet ved sletning af en medarbejder... 9 Tekstfelter i kommafils opsætning... 9 Kontokoder til feriekonto i stamdata kommafil... 9 Forskerløn med div. frynsegoder... 9 Nedskrivning af feriedage i opsparingsåret til eferiekort... 9 ATP sats F-bidrag... 9 Microsoft Dynamics C : Nyhedsbrev C5 løn 2

3 INDLEDNING Med Microsoft Dynamics C introduceres flere nye funktioner og forbedringer. I nyhedsbrevet beskrives hvilke ændringer der er foretaget i lønmodulet. Lønberegning direkte fra medarbejderkartoteket Bundlinjer fra lønsedlerne med i kommafil eksport/import Forbedring af kvitteringsrapport ved start af lønberegning Afstemningslisten viser nu tælleværks nummer og afgrænsningsperiode Statistik kan afgrænses på dispositions dato Hovedindberetnings ID skrives ud på kvitterings liste, når der dannes fil til eindkomst Ny lønjournal oversigt på medarbejderkartoteket Lønoverførsels fil til Kasel/Portalbank Flere afgrænsnings felter ved genudskrivning af lønsedler Forbedret funktionalitet ved genansættelse af en medarbejder Forbedret funktionalitet ved fratrædelse af en medarbejder Billede af medarbejder på kartoteket Flere koder til felt 68 Oprydning i systemparametre Oprydning i rapporter Der for uden er der lavet nogle forbedringer i Microsoft Dynamics C som også vil blive lavet til Microsoft Dynamics C og 2010 i forbindelse med årsafslutning Rettelser til kommafil eindkomst kvitteringslisten Finansafstemnings løn specificeret Kopieringsfunktion under PBS informationer Felter der ikke slettes når medarbejderen slettes Tekstfeltet i kommafils opsætning Kontokoder til FerieKonto genindføres i stamdata kommafil Forskerløn kombineret med fri bil og/eller multimedie Nedskrivning af feriedage i opsparingsåret til eferiekort Indberetning til FerieKonto med i eindkomstfil ATP sats F-bidrag Microsoft Dynamics C : Nyhedsbrev C5 løn 3

4 NYHEDER I LØNMODULET START LØNBEREGNING DIREKTE FRA MEDARBEJDEREN. Står man på lønlinjer på en medarbejder, er der tilføjet en knap Lønkørsel. Når denne aktiveres, vil man hoppe til lønberegning, så der nemt kan laves en beregning for derefter at udskrive et bogføringsbilag, for at kontrollere om bogføringen er korrekt. Lønberegningen annulleres ved at lukke skærmbilledet. BUNDLINJER MED I KOMMAFILEN VED EKSPORT Udfører man en eksport af lønberegningen Løn/Tilpasning/Beregning/Eksport, til brug for indlæsning i andet regnskab, vil bundlinjer på lønsedlerne nu komme med ud i kommafilen, såfremt der er opsat bundlinjer på lønsedlerne i det regnskab, hvor fra eksporten laves og disse vil således også blive importeret i det andet regnskab under Løn/Tilpasning/Beregning/Import. RAPPORTEN VED UDVÆLGELSE AF MEDARBEJDER TIL LØNBEREGNING Rapporten der fortæller om en medarbejder er spæret, eller måske allerede har fået beregnet løn for perioden, har fået tilføjet medarbejderens navn, så både medarbejder nummer og navn står på rapporten. Microsoft Dynamics C : Nyhedsbrev C5 løn 4

5 AFSTEMNINGSLISTE Afstemningslisten har fået dato intervallet for afgrænsningen med på udskriften, ligesom tælleværksnavnet er kommet med. STATISTIK Statistikken har fået tilføjet muligheden for at afgrænse på opgørelsesdato, dispositionsdato eller bogføringsdato. Husk respit dage, hvor mange dage skal der kikkes tilbage for at finde opgørelsesdato på lønberegningen. Eksempel, lønkørslen har en opgørelsesdato 31. oktober og en disponibeldato den 28. oktober, så skal der stå 3 i respit dage, hvis det er disponibeldato der afgrænses på. LØNJOURNALEN PÅ MEDARBEJDER KARTOTEKET ER UDVIDET På medarbejderkartoteket under forespørgsel er der kommet en ekstra knap, Journal oversigt, hvor man hurtig kan få et overblik over de lønkørsler, der er kørt på den pågældende medarbejder. Microsoft Dynamics C : Nyhedsbrev C5 løn 5

6 På journal oversigten kan man så hoppe til den ønskede lønberegning, via knappen Lønjournal. Den gamle journal findes stadigvæk under knappen Journal, og her finder man den ønskede lønjournal ved at stå på dato feltet og bladre med Page Up/Page Down. KASEL/PORTAL BANK FORMAT KaSel/Portal netbank for erhvervskunder har et import format, der kræver fast længde for felterne, og ingen skilletegn mellem felterne. Dette har Microsoft Dynamics C5 ikke understøttet før version 2012, når det gælder lønmodulet. Der er kommet et nyt menu punkt under lønoverførsel i lønberegningen, nemlig Tekstfil, denne eksport er beregnet til KaSel/Portal og evt. andre som benytter fast længde format. I stamdata kommafilen C5PaySt.kom er opsætning af filformat til KaSel tilføjet. Denne kan indlæses via Løn/Tilpasning/Beregning/Import stamdata. Under specifikation af import skal der ud for Opsætning af kommafil stå tilføj. FLERE AFGRÆNSNINGER VED GENUDSKRIV LØNSEDLER Det er nu muligt at afgrænse på løngrupper, afdeling, bære og/eller formål, når der udskrives/genudskrives lønsedler efter lønkørslen er opdateret. FORBEDRET FUNKTIONALITET VED FRATRÆDELSE AF EN MEDARBEJDER Fratrædelse af en medarbejder er forbedret, så en genansættelse af medarbejderen vil blive nemmere i fremtiden. Microsoft Dynamics C : Nyhedsbrev C5 løn 6

7 I stedet for at slette fra grupper, har man nu mulighed for at opdatere til dato på de løngrupper som medarbejderen er medlem af. Det vil sige, enten sætter man markering i slet fra grupper, ellers sættes markering i opdater til dato på grupper. Der skal uanset hvilken metode man benytter, vælges en løngruppe hvor medarbejderen skal være medlem af, fra dagen efter den dato man angiver i feltet Angiv fra dato. Har man fratrådt en medarbejder ved en fejl og benyttet opdatere til-dato på grupper, skal man selv ind og fjerne disse datoer manuelt ved en annullering af fratrædelsen. På samme måde som man skal tilknytte medarbejderen til de relevante grupper, hvis der annulleres en fratrædelse med funktionen Slet fra grupper. FORBEDRET FUNKTIONALITET VED GENANSÆTTELSE AF EN MEDARBEJDER Har man valgt fratrædelses metode Opdater til-dato på grupper ved en fratrædelse, og medarbejderen genansættes, vil de løngrupper, der har en til dato få en ny fra dato som er lig den nye ansættelses dato, og Til dato bliver slettet. Samtidig vil den løngruppe man valgte som aktiv løngruppe ved fratrædelsen, nu få en Til dato. BILLEDE PÅ MEDARBEJDER KARTOTEKET Lige som på lager kartoteket, er det også muligt i løn kartoteket at sætte et billede på den enkelte medarbejder. Når der er opsat en sti til billeder under Systemopsætning, kan billeder af den enkelte medarbejder placeres i denne mappe, og angives på medarbejder kartoteket i feltet Billede på fanebladet Oversigt. Dette billede vil så blive vist på Lønopl fanebladet, samt på telefonlisten. Microsoft Dynamics C : Nyhedsbrev C5 løn 7

8 OPRYDNING I SYSTEMPARAMETRE Alle overflødige systemparametre er fjernet fra oversigten, desuden er der kommet et par nye systemparametre til indberetning af feriepenge og dage til FerieKonto via eindkomst. Både oprydning og tilføjelse af nye systemparametre sker automatisk, når man trykker på knappen Opret under Løn/Tilpasning/Systemparametre. OPRYDNING I RAPPORTER OG PERIODISK De gamle rapporter til S74 er fjernet, det samme er indlæs skattekort og indlæs adresser. RETTELSER TIL KOMMAFIL Tælleværk 5498 var fejlagtigt udeladt fra den komplette kommafil i den kommafil, der kom sammen med Ferie Tælleværk 9804 er rettet så Forskerordning ikke tælles med dobbelt. Tælleværk 9924 og 9925 har fået fjernet linjen vedr. forbrug før 1/5. Desuden er der to nye tælleværker der skal bruges til ACF. Microsoft Dynamics C : Nyhedsbrev C5 løn 8

9 EINDKOMST KVITTERIGNSLISTEN Kvitteringslisten indeholder nu HovedindberetningsID så det er nemmere for virksomheden at finde den indberetning, på SKAT s hjemmeside, som kvitteringslisten vedrører. B-indkomst er tilføjet udskriften. FINANSAFSTEMNING MED LØN SPECIFICERET Benytter man finansafstemning i C5 løn, og har budget poster på lønkontiene i finans, har finansafstemning medtaget budgetposterne fra finanskontoen, når der vælges udskrift med specifikation. Dette er rettet så det kun er de realiserede finansposter som er med i udskriften. KOPIERING AF PBS INFORMATIONER En kontokode som eferiekort som benyttes til ACF, har oplysninger i felterne Aftaler og Overenskomst/MO, disse to felter kan man rette på den enkelte medarbejder, men desværre har det ikke været muligt at kopiere disse opsætninger til andre medarbejdere, dette er nu rettet. FELTER DER IKKE BLEV SLETTET VED SLETNING AF EN MEDARBEJDER Slettede man en medarbejder, og genbrugte medarbejdernummeret blev evt. værdier, der var i de frie felter eller under lønaftaler, desværre ikke nulstillet. Dette er nu rettet. TEKSTFELTER I KOMMAFILS OPSÆTNING Hidtil har det kun været muligt at indtaste op til 10 karakter i tekstfeltet tilhørende kommafils opsætningen. Dette er nu udvidet til 30 karakter. KONTOKODER TIL FERIEKONTO I STAMDATA KOMMAFIL Det har været et ønske at kontokoderne til FerieKonto genindførtes i stamdata kommafilen, også selv om FerieKonto overgår til indberetning via eindkomst. FORSKERLØN MED DIV. FRYNSEGODER En medarbejder, der er ansat på forskerordning, er blevet fejl indberettet til eindkomst, hvis vedkommende også havde fri bil, multimedie beskatning ol. NEDSKRIVNING AF FERIEDAGE I OPSPARINGSÅRET TIL EFERIEKORT Har man en medarbejder, der forlader arbejdsmarkedet af alders- eller helbredsmæssige årsager, eller hvis lønmodtageren fratræder i forbindelse med flytning til udlandet og framelder sig Det Centrale Personregister, så skal feriegodtgørelse for tidligere og løbende optjeningsår udbetales, og dermed også registreres hos ACF. ATP SATS F-BIDRAG Fra 1. januar 2012 udgår ATP D-bidraget og erstattes af et nyt F-bidrag. Microsoft Dynamics C : Nyhedsbrev C5 løn 9

10 Microsoft Dynamics is a line of integrated, adaptable business management solutions that enables you and your people to make business decisions with greater confidence. Microsoft Dynamics works like and with familiar Microsoft software, automating and streamlining financial, customer relationship and supply chain processes in a way that helps you drive business success. U.S. and Canada Toll Free Worldwide The information contained in this document represents the current view of Microsoft Corporation on the issues discussed as of the date of publication. Because Microsoft must respond to changing market conditions, this document should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information presented after the date of publication. This White Paper is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation. Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, the Microsoft Dynamics Logo, BizTalk, FRx, Microsoft Dynamics,..NET Framework, SharePoint, Visual Basic, Visual C++, Visual SourceSafe, Visual Studio, Windows, and Windows Server are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation, FRx Software Corporation, or Microsoft Business Solutions ApS in the United States and/or other countries. Microsoft Business Solutions ApS and FRx Software Corporation are subsidiaries of Microsoft Corporation.

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2010 Nyheder i Lønmodulet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Lønsedler via e-boks... 4

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Ferie 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 4 Rettelser til kommafil... 4 Backup af lønopsætningen... 4 Tilpasning af tælleværker... 4 Import af den

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Opdateret 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Schematron og Stylesheets

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Ferie 2013.

Microsoft Dynamics C5. Ferie 2013. Microsoft Dynamics C5 Ferie 2013. INDHOLDSFORTEGNELSE Kontroller og evt. Ret tælleværk... 3 Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2013... 5 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer... 5 Overførsel

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2013 Løn

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2013 Løn Løn Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2 November 2013 Indholdsfortegnelse Nyheder 3 Backup af lønopsætningen 3 Registrering af ferie

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 INDHOLDSFORTEGNELSE FINANS... 4 Sletning af finanskonti... 4 Art tilknyttet finanskonto... 4 Check for brug af samme kreditor faktura

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 2010 Installationsvejledning Indhold Indledning... 3 Før du begynder... 3 Ny installation af Microsoft

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Installationsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2012 på Native database... 5 Installationen begynder... 5

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Installationsvejledning Indhold Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2008 på Native database... 5 Installationen

Læs mere

Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Nyhedsbrev Indholdsfortegnelse Nyheder Finans... 4 Felt til angivelse af fakturanummer if. med bogføring af debitorindbetalinger... 4 Import/Eksport af linjer

Læs mere

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 White paper Microsoft Dynamics C5 Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Forslag til ændring af opsætning ved handel med EU samt 3.lande Indholdsfortegnelse

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012. Nye funktioner, ændringer og forbedringer

Microsoft Dynamics C5 2012. Nye funktioner, ændringer og forbedringer Microsoft Dynamics C5 2012 Nye funktioner, ændringer og forbedringer Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle nyheder og forbedringer... 6 Database størrelsen beregnes nu ens i Native og Microsoft

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list Microsoft Dynamics C5 version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list CONTENTS Introduction... 3 General ledger... 3 OIOUBL... 3 Inventory/Customer/Vendor... 3 Inventory... 3 Payroll... 4 Kernel... 5 Corrected

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Generelt 4 Automatisk opdatering af valutakurser via Nationalbanken 4 E-mail 4 Rapportmærker 4 Udeladelse af elementnavn i filnavn

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Security Guide DK

Microsoft Dynamics C5. Security Guide DK Microsoft Dynamics C5 Security Guide DK INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Gennemgang af sikkerhedsstrukturen i Microsoft Dynamics C5.... 3 Grundlæggende begreber... 3 Windows sikkerhedsstruktur... 3

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Contents A 10 Aconto udbetalt 10 Adgangskontrol 10 Afrunding 11 Afstemningsliste 11 AM-bidrag 11 Regulering af AM-bidrag... 12 Anciennitetstillæg 12 Ansættelse af medarbejder

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Version 2010. All A Rights Reserved. Copenhagen, May 20100 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation fraskriver sig ethvert

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5

Microsoft Business Solutions C5 Copyright 2005 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Vedbæk, april 2006 Microsoft Business Solutions C5 LØN version 3.0 og 4.0 Løn fra A til Å Version 1.1 Dette materiale er alene produceret til

Læs mere

Nyheder til version 2012

Nyheder til version 2012 Nyheder til version 2012 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

TRYGHED. Vejledning til Business Ready-Enhancement Plan til Microsoft DynamicsTM

TRYGHED. Vejledning til Business Ready-Enhancement Plan til Microsoft DynamicsTM TRYGHED Vejledning til Business Ready-Enhancement Plan til Microsoft DynamicsTM Vejledning til Business Ready-Enhancement Plan til Microsoft Dynamics TM INDHOLD SIDE Enhancement Plan - Funktioner... 2-3

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.6.01 Opdatering 58971 frigivet pr. 24/3-15 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.6.01, og forudsætter, at niveau 4.5.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til 2036001_C5 - Loesblad 11 20/05/03 13:22 Side 1 Microsoft Navision C5 C5 anvendes først og fremmest til beregning af lønnen for den enkelte medarbejder, udskrift af lønsedler, samt overførsel af nettolønnen

Læs mere