INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien"

Transkript

1 INSTRUKTIONSBOG 22 Serien

2

3 Velkommen om bord Vi vil gerne ønske dig tillykke med din nye båd og dit valg af en Volvo Penta Marinemotor. Det er et valg, som vil give dig megen bådglæde i lang tid fremover. Din nye marinemotor er resultatet af 90 års erfaringer inden for konstruktion af marinemotorer kombineret med genial nytænkning og miljøhensyn og samtidig er de traditionelle Volvo Penta kvaliteter, så som førsteklasses ydeevne, pålidelighed og lang levetid, naturligvis bevaret. Vi tror også, at det er de krav og forventninger, du har til din nye marinemotor. For at du kan få det udbytte af din Volvo Penta Marinemotor, du forventer, er du nødt til at læse instruktionsbogen grundigt. Læs vores råd om drift og vedligeholdelse af motoren, inden du kaster fortøjningerne til den første tur. Med venlig hilsen AB VOLVO PENTA

4 Indhold Sikkerhedsoplysninger Generelt... 3 Drift af båden... 4 Service og vedligeholdelse... 6 Introduktion Tilkørsel... 8 Brændstof og olietyper... 8 Certificerede motorer... 9 Garanti... 9 Identifikationsnummer... 0 Modeloversigt... 3 MD22L/20S... MD22P/MS TMD22/MS TMD22P/HS TAMD22P/SX... 3 Instrumenter Instrumenttavle... 4 Tænding... 5 Reguleringer... 6 Frakobling af gearskiftefunktion... 6 Friktionsbremse... 6 Power Trim... 7 Trimregulering... 7 Triminstrument... 7 Start af motor Før start... 8 Start... 8 Start med hjælpebatterier... 9 Drift March-omdrejningstal Manøvrering Trollingventil... 2 Ved sejlads... 2 Kontrol af instrumenter... 2 Power Trim under drift Stop af motor Efter stop Risiko for frost Driftsophold Transport på trailer Oplægning på land Vedligeholdelsesplan Vedligeholdelse Motor Smøresystem... 3 Kølesystem Brændstofsystem Elsystem... 4 Elkoblingsskema S-drev og gear SX-drev Oplægning/Søsætning Konservering Afkonservering Maling af drev og bådbund Fejlfinding... 6 Tekniske data Motor Kølesystem Elsystem Smøreolie Brændstofspecifikation S-drev og gear AB VOLVO PENTA Ret til ændringer forbeholdes. Trykt på miljøvenligt papir. (Omslag: Transportministeriet (skibsfart), licensnr )

5 Sikkerhedsoplysninger Læs dette afsnit grundigt. Det drejer sig om din sikkerhed. Afsnittet beskriver, hvordan sikkerhedsoplysninger præsenteres i instruktionsbogen og på motoren. Det indeholder også en generel beskrivelse af de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages, når båden er i drift, og når motoren vedligeholdes. Kontroller, at du har fået den rigtige instruktionsbog, før du læser videre. Hvis det ikke er tilfældet, bedes du kontakte din Volvo Penta forhandler. Hvis arbejdet udføres forkert, kan det resultere i personkvæstelser eller skade på ting eller motor. Læs instruktionsbogen grundigt, før du bruger eller udfører servicearbejde på motoren. Hvis du er i tvivl om noget, bedes du kontakte din Volvo Penta forhandler for assistance. Dette symbol bruges i bogen og på motoren til at gøre dig opmærksom på sikkerhedsoplysninger. Gennemlæs altid disse sikkerhedsinstruktioner meget omhyggeligt. I instruktionsbogen har advarselstekster følgende prioritet: ADVARSEL! Hvis disse instruktioner ikke følges, er der risiko for personkvæstelser, omfattende beskadigelse af produkt eller alvorlig funktionsfejl. VIGTIGT! Bruges til at gøre dig opmærksom på noget, som kan forårsage skade, funktionsfejl i produkt eller skade på ting. BEMÆRK! Bruges til at gøre dig opmærksom på vigtige oplysninger, som kan gøre arbejdet lettere. Dette symbol bruges i visse tilfælde på produktet og refererer til vigtige oplysninger i instruktionsbogen. Sørg for, at advarsels- og informationssymboler på motor og gear altid er synlige og læsbare. Udskift symboler, som er blevet beskadiget eller overmalet. 3

6 Sikkerhedsforanstaltninger ved drift af båden Din nye båd Læs instruktionsbøger og andre oplysninger, som du har fået leveret sammen med din nye båd. Lær at betjene motor, reguleringer og andet udstyr på en sikker og korrekt måde. Hvis dette er din første båd, eller det er en bådtype, som du ikke har kendskab til, anbefaler vi, at du øver dig i at regulere og manøvrere båden i fred og ro. Lær, hvordan båden reagerer i forbindelse med forskellige hastigheder, vejrforhold og belastninger, inden du begiver dig ud på din rigtige jomfrurejse. Husk, at den person, der fører en båd, er juridisk forpligtet til at kende og følge de gældende regler for søfart og sikkerhed til søs. Sørg for, at du kender de regler, der gælder for dig og de farvande, du sejler i. Kontakt de relevante myndigheder eller organisationer. Et godt råd er at tage et bådførerkursus. Vi anbefaler, at du kontakter den lokale bådforening, som kan hjælpe dig med at finde et velegnet kursus. Ulykker Statistikken viser, at dårlig vedligeholdelse af båd og motor samt manglende sikkerhedsudstyr ofte er årsagen til ulykker til søs. Sørg for, at din båd er vedligeholdt i henhold til den relevante instruktionsbog, og at det nødvendige sikkerhedsudstyr er om bord og i orden. Daglig checkliste Væn dig til at kontrollere motor og motorrum visuelt, inden du betjener båden (før motoren startes) og efter drift (efter at motoren er standset). Det kan hjælpe dig til hurtigt at konstatere lækager af brændstof, kølevæske og olie og til at observere, hvis der er sket noget usædvanligt, eller hvis det er ved at ske. Optankning I forbindelse med optankning er der altid risiko for brand og eksplosion. Rygning er forbudt, og motoren skal være slået fra. Overfyld aldrig tanken. Luk dækslet til brændstoftanken ordentligt. Brug kun det brændstof, der anbefales i instruktionsbogen. Forkert brændstofkvalitet kan forårsage driftsproblemer eller få motoren til at stoppe. På en dieselmotor kan dårligt brændstof bevirke, at reguleringshåndtaget sætter sig fast, og at motorens omdrejningstal bliver for højt med risiko for både maskin- og personkvæstelser. Sikkerhedsafbryder ( dødmandsknap ) Vi anbefaler, at du installerer og bruger en sikkerhedsafbryder (ekstraudstyr), især hvis din båd kan opnå høje hastigheder. Sikkerhedsafbryderen standser motoren, hvis føreren falder ned og mister kontrollen over båden. Manøvrering Undgå voldsomme og uventede ændringer i kurs og geartilkobling. Der er risiko for, at de ombordværende falder ned eller over bord. En roterende propel kan forårsage alvorlige personkvæstelser. Kontroller, at der ikke er nogen i vandet, før du sætter gearet i frem eller bak. Før aldrig båden tæt på badende eller i områder, hvor der kan være mennesker i vandet. Undgå at trimme et udenbordsdrev for meget, da styreevnen vil blive væsentligt reduceret. 4

7 Kulilteforgiftning Når en båd bevæger sig fremad, opstår der et vist sug bag båden, det såkaldte bagsug. Under uheldige omstændigheder kan bagsuget blive så kraftigt, at bådens egen udstødning suges ind i kabinen eller ruffet med risiko for kulilteforgiftning af de ombordværende. Problemet med bagsug er størst i forbindelse med brede både med stump agterstavn. Bagsug kan dog også være et problem i forbindelse med andre bådtyper under visse omstændigheder, f.eks. hvis man sejler med opslået kaleche. Andre faktorer, der kan øge effekten af bagsug, er vindforhold, lastfordeling, søforhold, trimning, åbne luger og ventiler m.m. De fleste moderne både er dog konstrueret, så problemet med bagsug kun sjældent opstår. Hvis bagsug alligevel opstår, må luger og ventiler forrest i båden ikke åbnes. Det vil kun forøge bagsuget. Prøv i stedet at ændre fart, trimning eller lastfordeling. Prøv også at tage kalechen ned eller åbne den eller på anden måde ændre den. Kontakt din bådforhandler for oplysninger om den bedste løsning for netop din båd. Husk Sikkerhedsudstyr: Redningsveste til alle passagerer, kommunikationsudstyr, nødraketter, godkendt brandslukker, førstehjælpsudstyr, redningsbælte, anker, padle, lommelygte osv. Reservedele og værktøj: skovlhjul, brændstoffiltre, sikringer, tape, spændebånd, motorolie, propel og værktøj til evt. reparationer, som skal udføres. Tag søkortet frem, og gennemgå den planlagte rute. Beregn afstand og brændstofforbrug. Lyt til vejrmeldingerne. Oplys dine pårørende om den planlagte sejlrute ved længere sejladser. Husk også at meddele ruteændringer eller forsinkelser. Oplys de ombordværende om, hvor sikkerhedsudstyret er placeret, og hvordan det fungerer. Sørg for, at der er mere end én person om bord, som kan starte og betjene båden på en sikker måde. Listen bør udbygges, da behovet for sikkerhedsudstyr varierer afhængigt af bådtype, hvor og hvordan den anvendes osv. Vi anbefaler, at du kontakter den lokale bådforening for mere detaljerede oplysninger om sikkerhed til søs. 5

8 Sikkerhedsforanstaltninger ved service og vedligeholdelse Forberedelser Forkundskaber Instruktionsbogen indeholder instruktioner i, hvordan almindelige vedligeholdelses- og servicearbejder udføres sikkert og korrekt. Læs instruktionerne grundigt, inden du påbegynder arbejdet. Servicelitteratur, der beskriver mere komplicerede emner, kan rekvireres hos din Volvo Penta forhandler. Udfør aldrig arbejde på en motor, hvis du ikke er sikker på, hvordan det skal gøres. Kontakt din Volvo Penta forhandler, som gerne vil hjælpe dig. Stop motoren Stop motoren, inden motorlugen/-hjelmen åbnes eller afmonteres. Vedligeholdelse og service skal udføres på en standset motor, hvis ikke andet er angivet. Sørg for, at uønsket start ikke kan ske, ved at afbryde strømmen med hovedafbryderen og låse den i frakoblet position. Fastgør også en advarsel ved førerpladsen om, at der arbejdes på motoren. At arbejde med eller at nærme sig en motor, som kører, er forbundet med fare. Løst siddende tøj, hår, fingre eller tabt værktøj kan sætte sig fast i roterende dele og forårsage alvorlige personkvæstelser. Volvo Penta anbefaler, at alt servicearbejde, som kræver, at motoren er i gang, overlades til et autoriseret Volvo Penta værksted. Løft af motoren Ved løft af motoren skal de løfteøjer, der er monteret på motoren (evt. gearet), anvendes. Kontroller altid, at løfteredskabet er i god stand og dimensioneret til løfteopgaven (motorens vægt lagt sammen med vægten af evt. gear og ekstraudstyr). For at opnå sikker håndtering skal motoren løftes med en justerbar løftearm. Alle kæder og wirer skal løbe parallelt med hinanden og så vinkelret som muligt i forhold til oversiden af motoren. Vær opmærksom på, at ekstraudstyr, der er monteret på motoren, kan forandre tyngdepunktet. I det tilfælde skal specielle løfteanordninger anvendes for at sikre balance og sikker håndtering. Udfør aldrig arbejde på en motor, der kun hænger i en løfteanordning. Før start af motoren Påmonter alle afmonterede beskyttelsesanordninger igen, inden motoren startes. Sørg også for, at der ikke ligger glemt værktøj eller andre genstande på motoren. Hvis motoren er udstyret med turbo, må den aldrig startes, uden at luftfiltret er monteret. Det roterende kompressorhjul i turboen kan forårsage alvorlige personkvæstelser. Der er også risiko for, at fremmedlegemer kan suges ind og beskadige motoren. Brand og eksplosion Brændstof og smøreolie Alle brændstoffer, de fleste smøremidler og mange kemikalier er brandfarlige. Læs og følg altid forskrifterne på emballagen. Indgreb i brændstofsystemet skal udføres, når motoren er kold. Utætheder og spild af brændstof på varme overflader eller elektriske komponenter kan forårsage brand. Opbevar olie- eller brændstofholdige klude og andet brandfarligt materiale brandsikkert. Olieholdige klude kan under visse omstændigheder selvantænde. Ryg aldrig under påfyldning af brændstof og smøreolie eller i nærheden af en tankstation eller i motorrummet. Uoriginale reservedele Komponenter, som bruges i brændstof- og tændingssystemet (benzinmotorer) og i de elektriske systemer i Volvo Penta produkter, er udviklet og konstrueret til at minimere risikoen for brand og eksplosion. Brug af uoriginale reservedele kan medføre brand eller eksplosion om bord. Batterier Batterierne indeholder og udvikler knaldgas, især ved opladning. Knaldgas er letantændelig og meget eksplosiv. Rygning, åben ild eller gnister må aldrig forekomme ved eller i nærheden af batterier eller batterirum. Fejlkobling af batterikabel eller hjælpestartkabel kan forårsage gnister, som kan være nok til at få batteriet til at eksplodere. Startspray Anvend aldrig startspray eller lignende som starthjælp til en motor med luftforvarmning (gløderør/startelement). Eksplosion kan opstå i indsugningsrøret. Fare for personkvæstelser. 6

9 Varme overflader og væsker En varm motor medfører altid risiko for forbrændinger. Vær forsigtig med varme overflader. F.eks.: udstødningsrør, turbo, oliesump, ladeluftrør, startelement, varm kølevæske og varm smøreolie i ledninger og slanger. Kulilteforgiftning Start kun motoren i et tilstrækkeligt ventileret område. Ved drift i lukkede rum skal du sørge for, at udstødning og krumtaphusgasser ledes væk fra arbejdsområdet. Kemikalier De fleste kemikalier, f.eks. anti-frostvæske, rustbeskyttelsesmiddel, konserveringsolie, affedtningsmiddel osv., er sundhedsfarlige. Læs og følg instruktionerne på emballagen. Nogle kemikalier, f.eks. konserveringsolier, er brandfarlige og farlige ved indånding. Sørg for god ventilation og anvend beskyttelsesmaske ved sprøjtning. Læs og følg altid forskrifterne på emballagen. Opbevar kemikalier og andre sundhedsfarlige materialer utilgængeligt for børn. Aflever overskydende eller brugte kemikalier på de dertil beregnede steder til destruktion, så de ikke skader miljøet. Kølesystem Ved indgreb i søvandssystemet er der risiko for vandindtrængen. Stands derfor motoren, og luk bundhanen, inden arbejdet påbegyndes. Undgå at åbne dækslet til påfyldning af kølevæske, mens motoren er varm. Dampe eller varm kølevæske kan sprøjte ud og forårsage forbrændinger. Hvis påfyldningsdæksel, kølevæskeledning, bundhane osv. alligevel skal åbnes eller afmonteres, mens motoren er varm, skal påfyldningsdækslet åbnes langsomt og forsigtigt, så overtrykket slipper ud, inden dækslet tages af, og arbejdet påbegyndes. Vær opmærksom på, at kølevæsken stadig kan være varm og kan forårsage forbrændinger. Brændstofsystem Brug altid beskyttelseshandsker ved søgning efter utætheder. Udstrømmende væsker under tryk kan trænge ind i kropsvævet og forårsage alvorlige kvæstelser. Risiko for blodforgiftning. Dæk altid generatoren til, hvis den er placeret under brændstoffiltret. Spildt brændstof kan beskadige generatoren. Elsystem Afbrydelse af strømmen Stop altid motoren, og afbryd strømmen med hovedafbryderen før indgreb i elsystemet. Isoler landstrøm til motorvarmer, batterilader eller ekstraudstyr, som er monteret på motoren. Batterier Batterierne indeholder ekstremt ætsende elektrolyt. Beskyt øjne, hud og tøj ved opladning og håndtering af batterier. Brug altid beskyttelsesbriller og handsker. Ved hudkontakt vaskes med sæbe og rigeligt vand. Hvis batterisyren kommer i øjnene, skylles de omgående med rigeligt vand. Søg straks lægehjælp. Smøresystem Varm olie kan give forbrændinger. Undgå hudkontakt med varm olie. Sørg for, at smøresystemet er trykløst før indgreb. Start eller kør aldrig motoren, mens dækslet til oliepåfyldning er taget af. Risiko for oliespild. 7

10 Introduktion Instruktionsbogen er udarbejdet, så du kan få størst muligt udbytte af din Volvo Penta Marinemotor. Den indeholder de oplysninger, du skal bruge for at håndtere og vedligeholde din motor på en sikker og korrekt måde. Vi beder dig læse instruktionsbogen grundigt og lære at håndtere motor, regulering og øvrigt udstyr på sikker vis, inden du kaster fortøjningerne til den første tur. Instruktionsbogen bør altid være tilgængelig. Opbevar den sikkert, og glem ikke at give den videre til den nye ejer, hvis du sælger din båd. Ansvar for miljøet Vi vil alle gerne leve i et rent og frisk miljø. Hvor vi kan indånde ren luft, se friske træer, have rent vand i søer og have og nyde solen uden frygt for vores helbred. I dag er det desværre ingen selvfølge; det er noget, vi alle må arbejde hårdt for i fællesskab. Som producenter af marinemotorer har Volvo Penta et særligt ansvar, og derfor er miljøhensyn en selvskreven hjørnesten i vores produktudvikling. Volvo Penta har i dag et bredt motorprogram, hvor der er sket store fremskridt for at reducere udstødning, brændstofforbrug, motorlyd osv. Vi håber, du vil være med til at bevare disse kvaliteter. Følg altid instruktionsbogens råd om brændstofkvalitet, drift og vedligeholdelse, så du undgår at belaste miljøet unødigt. Henvend dig til din Volvo Penta forhandler, hvis du konstaterer forandringer som f.eks. øget brændstofforbrug eller øget udstødning. Tilpas fart og afstand, så dønninger og lyd ikke forstyrrer eller forårsager skader på dyreliv, fortøjede både, broer osv. Efterlad naturhavne og havne i samme stand, som du selv ønsker at overtage dem i. Aflever altid miljøfarligt affald, f.eks. aftappet olie, kølevæske, rester af maling og rengøringsmidler, udtjente batterier osv., til destruktion på et godkendt opsamlingssted. Sammen kan vi yde en værdifuld indsats for miljøet. Tilkørsel Motoren skal køres til i de første 0 driftstimer på følgende måde: Kør motoren i normal drift. Motoren skal dog kun køres med fuld belastning i korte perioder. Kør aldrig motoren i længere tid med konstant omdrejningstal i denne periode. Et højere forbrug af smøreolie er normalt i tilkørselsperioden. Kontroller derfor oliestanden oftere end det, der normalt anbefales. Efter de første driftstimer skal Første serviceeftersyn udføres. Se Garanti- og Servicebogen for yderligere oplysninger. Brændstof og olietyper Anvend kun brændstof og smøreolie af de kvaliteter, der er anbefalet i afsnittet Tekniske data. Andre kvaliteter kan forårsage driftsforstyrrelser, øget brændstofforbrug og forkortet levetid for motoren på lang sigt. Udskift altid olie samt olie- og brændstoffilter i henhold til de foreskrevne intervaller. Service og reservedele Volvo Pentas marinemotorer er udviklet med henblik på maksimal driftsikkerhed og levetid. De er bygget, så de kan modstå det hårde marinemiljø, og så de påvirker det mindst muligt. Gennem regelmæssig service og anvendelse af originale Volvo Penta reservedele bevares disse kvaliteter. Volvo Penta har opbygget et verdensomspændende netværk af autoriserede forhandlere. De er specialister i Volvo Pentas produkter og hjælper dig med at holde din motor i topform. De har tilbehør, originale reservedele, testudstyr og det specialværktøj, der er nødvendigt til service- og reparationsarbejder af højeste kvalitet. Følg altid instruktionsbogens vedligeholdelsesintervaller. Husk altid at opgive motorens/gearets identifikationsnummer ved bestilling af service og reservedele. 8

11 Certificerede motorer Hvis du ejer eller vedligeholder en emissionscertificeret motor, som anvendes i et område, hvor emissionen af udstødning er fastlagt via lovgivningen, er det vigtigt at iagttage følgende: En certificering betyder, at en motor af en bestemt type kontrolleres og godkendes af relevante myndigheder, og at motorproducenten garanterer, at alle motorer, der derefter produceres af den pågældende type, svarer til den motor, der er godkendt via certificeringen. Dette stiller særlige krav til den vedligeholdelse og service, du giver din motor: De service- og vedligeholdelsesintervaller, der anbefales af Volvo Penta, skal overholdes. Der må kun anvendes originale Volvo Penta reservedele. Service, som omfatter indsprøjtningspumper, pumpeindstilling og indsprøjtningsdyser, skal altid udføres af et autoriseret Volvo Penta værksted. Motoren må ikke bygges om eller ændres på nogen måde. Undtaget er dog de tilbehørs- og servicesæt, som Volvo Penta har udviklet til motoren. Installationsændringer af udstødningsrør og motorens luftindsugning må ikke foretages. Eventuelle plomberinger må ikke brydes af ikkeautoriseret personale. I øvrigt skal de generelle anvisninger i instruktionsbogen vedrørende drift, service og vedligeholdelse følges. VIGTIGT! Forsømt eller utilstrækkelig vedligeholdelse/service samt anvendelse af uoriginale dele medfører, at AB Volvo Penta ikke længere er ansvarlig for, at motoren svarer til den certificerede model. Skader og/eller omkostninger, der opstår som følge af dette, er Volvo Penta uvedkommende. Garanti Din nye Volvo Penta Marinemotor er omfattet af en begrænset garanti i henhold til de betingelser og anvisninger, der er angivet i Garanti- og Servicebogen. Bemærk, at AB Volvo Pentas ansvar er begrænset til det, der er angivet i Garanti- og Servicebogen. Læs den grundigt så hurtigt som muligt efter leveringen. Den indeholder vigtige oplysninger om bl.a. garantibevis, service, vedligeholdelse, som du som ejer skal have kendskab til, og som du skal kontrollere og udføre. I modsat fald kan AB Volvo Penta fraskrive sig garantiforpligtelsen. Kontakt din Volvo Penta forhandler, hvis du ikke har modtaget en Garanti- og Servicebog samt en kundekopi af garantibevis. 9

12 Identifikationsnummer På motor og gear findes der typeskilte med et identifikationsnummer. Disse oplysninger skal altid anvendes som reference ved bestilling af service og reservedele. Der findes sikkert også tilsvarende skilte på din båd og det øvrige udstyr. Noter oplysningerne nedenfor. Tag derefter en kopi af siden, og opbevar den på et sikkert sted, så du kan finde oplysningerne, hvis båden bliver stjålet. Typeskiltenes udseende og placering er vist nedenfor. Tallene i parentes henviser til identifikationsnumrenes placering på typeskiltene. Motor Typebetegnelse ()... Serienummer (2)... Motornummer (3)... Certificeringsnummer (4)... Drev/Skjold/Gear Typebetegnelse (5)... Serienummer (6)... Produktnummer (7)... Udveksling (8)... Propelbetegnelse... Skilt på motor og transmission SX-drev/Skjold XXXXXX (7) XXX (5) XX (8) XXXXXXXXXX (6) Gear MS25/HS25 S-drev/Gear MS2 Motorskilt Certificeringsskilt 0

13 Modeloversigt Oversigten omfatter ikke alle kombinationer af motorer og gear/drev. Det er derfor muligt, at information om dit gear eller drev findes i forbindelse med en anden motormodel end den viste MD22L/20S Kølevæskepåfyldning 2. Varmeveksler 3. Rør til olielænsepumpe 4. Oliefilter 5. Startmotor 6. Generator 7. Indsprøjtningspumpe 8. Brændstofpumpe 9. Oliepind (motor) 0. Oliepåfyldning (motor). Brændstoffilter 2. Søvandspumpe 3. Elcentral 4. Oliepåfyldning (drev) 5. Oliepind (drev) 6. Søvandshane 7. Offeranode 8. Olieaftapning (drev) 9. Søvandsindtag MD22L/20S

14 , MD22P/MS TMD22/MS , 9 7 TMD22P/HS25 2 8

15 TAMD22P/SX Turbo (TMD, TAMD) 2. Kølevæskepåfyldning 3. Varmeveksler 4. Oliekøler 5. Rør til olielænsepumpe 6. Ladeluftkøler (TAMD) 7. Oliefilter 8. Startmotor 9. Generator 0. Indsprøjtningspumpe. Brændstofpumpe 2. Oliepind (motor) 3. Oliepåfyldning (motor) 4. Brændstoffilter 5. Søvandspumpe 6. Søvandsfilter (SX) 7. Elcentral 8. Oliepind (gear/sx) 9. Oliepåfyldning (gear/sx) 20. Oliekøler (gear) 2. Søvandsindtag 22. Trimcylinder (SX) 23. Olieaftapning (SX) 24. Servopumpe (SX) 25. Offeranode (SX) 26. Offeranode (SX) 27. Trimfinne (SX)

16 Instrumenter Dette afsnit indeholder beskrivelser af de instrumenttavler, Volvo Penta leverer til din motor. Bemærk, at i visse både kan instrumenter, alarmtavle, tændingskontakt o.s.v. være monteret separat uden de viste instrumenttavler. Hvis du ønsker at installere yderligere instrumenter, eller hvis din båd er udstyret med instrumenter, som ikke er beskrevet her, bedes du kontakte din Volvo Penta forhandler Instrumenttavle. Omdrejningstæller og timetæller (ekstraudstyr). Viser motorens aktuelle omdrejningstal. Tallet skal ganges med 00 for at få antal omdrejninger pr. minut. Timetælleren viser motorens totale driftstid i hele og tiendedele timer. 2. Sirene til akustisk alarm. 3. Advarselsdisplay. Se nr Kontakt til instrumentbelysning. 5. Kontakt til afprøvning og kvittering for alarm. Test af alarm: Tryk på kontakten. Alle advarselslamper lyser, og sirenen lyder. Kvittering for alarm: Tryk på kontakten, hvis en alarm lyder/vises. Sirenen stopper, men den relevante advarselslampe fortsætter med at blinke, indtil fejlen er rettet. 6. Temperaturmåler. Viser motorens kølevandstemperatur. 7. Olietrykmåler. Viser olietrykket i motoren. 8. Voltmeter. Viser spændingen fra generatoren. 9. Tænding. Se beskrivelsen på næste side

17 2 0 3 Advarselsdisplay Hvis sirenen lyder, begynder en af de tre advarselslamper (0 2) på instrumenttavlen at blinke for at angive årsagen til alarmen. 0. Kølevæsketemperatur for høj.. Lavt smøreolietryk. 2. Generator lader ikke. 3. Signallampe. Lyser, når gløderør er tilkoblet (ekstraudstyr). VIGTIGT! Læs om kontrol af instrumenter i afsnittet Drift. Tænding Tændingslåsen har en indbygget startmotorbeskyttelse, hvilket betyder, at et nyt startforsøg først kan foretages, når startnøglen har været ført tilbage til position 0. S = Stopposition. Stopmagneten aktiveres og afbryder brændstoftilførslen til motoren. 0 = Nøglen kan sættes i og tages ud. I = Driftsposition. II = Glødeposition. Gløderørene kobles til og forvarmer motoren. III = Startposition. Startmotoren aktiveres. VIGTIGT! Læs startinstruktionerne i afsnittet Start af motor. Nøglekoden er angivet på et skilt, som er fastgjort til tændingsnøglerne. Denne kode anvendes ved bestilling af ekstranøgler og må ikke overlades til uvedkommende. 5

18 Reguleringer Dette afsnit indeholder beskrivelser af de reguleringer, som er standardmontering på din Volvo Penta motor. Hvis din båd er udstyret med reguleringer, som ikke er beskrevet her, og du føler dig usikker på deres funktion, bedes du kontakte din Volvo Penta forhandler. T 2 Topmonteret regulering T Manøvrering Gearskifte og gasgivning reguleres med samme håndtag (). N = Neutral position. Drev/gear er koblet fra. F = Drev/gear koblet til for drift fremad. R = Drev/gear koblet til for drift bagud. T = Regulering af motorens omdrejningstal. Kontakt til neutral position, som kun tillader start af motoren, når gearet er koblet fra, kan fås som ekstraudstyr. 2 T T Frakobling af gearskiftefunktion Sæt håndtaget () i neutral position (N). Tryk knappen (2) ind, skub håndtaget lidt fremad og slip knappen. Gearskiftefunktionen er nu koblet fra, og håndtaget påvirker kun motorens omdrejningstal. Når håndtaget føres tilbage i neutral position, tilkobles gearskiftefunktionen automatisk. VIGTIGT! Vær forsigtig, så drev/gear ikke tilkobles ved en fejl. Sidemonteret regulering Friktionsbremse Friktionsbremsen påvirker kun reguleringen af motorens omdrejningstal.. Afmonter dækslet over reguleringshåndtaget. Ved sidemonterede reguleringer skal håndtaget først afmonteres. 2. Indstil håndtaget til halv gasgivning/bak. 3. Juster friktionsbremsen. Hvis skruen drejes med uret (+), bliver håndtagets bevægelse strammere, og hvis den drejes mod uret ( ), bliver håndtagets bevægelse lettere. 4. Monter dæksel og håndtag igen. 6

19 Power Trim SX-drevet er udstyret med et hydraulisk trimsystem, Power Trim, som giver dig mulighed for at justere drevets vinkel i forhold til bådens agterende. Derved justeres bådens trimning, så du opnår maksimal komfort og brændstoføkonomi under forskellige driftsforhold. Power Trim styres og kontrolleres fra førerpladsen med de reguleringer og instrumenter, der er beskrevet i dette afsnit. Afsnittet Drift indeholder oplysninger om anvendelsen af Power Trim-systemet under drift af båden. ADVARSEL! Undgå ekstrem trimning af drevet, da det kan forringe bådens styreevne (se Power Trim under drift i afsnittet Drift). Trimregulering Drevet trimmes og løftes op ved hjælp af det separate reguleringspanel eller ved hjælp af knappen på reguleringshåndtaget (ekstraudstyr). Når drevet trimmes væk fra bådens agterende, løftes forstavnen i forhold til vandret. Hvis det trimmes mod agterenden, sænkes forstavnen Tryk på Ned-knappen () for at sænke bådens forstavn (drevet er trimmet indad). Tryk på Op-knappen (2) for at hæve bådens forstavn (drevet er trimmet udad). Knap (3) har ingen funktion. Tryk knappen i reguleringshåndtaget (4) op for at hæve forstavnen. Tryk knappen ned for at sænke forstavnen. Triminstrument Drevets aktuelle position vises på triminstrumentet. Der er tre trimområder:. Trim-område Trim-området bruges til at opnå maksimal komfort under normal drift ved alle hastigheder fra start til maksimal hastighed. 2. Beach-område (Rødt) Beach-området bruges til drift ved reduceret hastighed i lavt vand, eller hvor du ikke er sikker på vanddybden. 3. Lift-område (Rødt) Lift-området bruges til at løfte drevet helt op ved f.eks. trailertransport af båden. Drevet stoppes automatisk, når det når stopposition. Lift-området må kun anvendes, når motoren er stoppet, aldrig under drift! 7

20 Start af motor Væn dig til at kontrollere motor og motorrum visuelt inden drift. Derved kan du hurtigt opdage, hvis der er ved at ske noget unormalt. Kontroller også, at instrument- og advarselspaneler viser normale værdier, når du har startet motoren. ADVARSEL! Brug aldrig startspray eller lignende til at starte motoren. Eksplosionsrisiko! Før start Åbn brændstofhanen. Åbn søvandshanen (hvis en sådan findes). Kontroller, at der ikke forekommer lækager af brændstof, kølevæske eller olie. Kontroller olie- og kølevæskestanden i motoren. Se afsnittet Vedligeholdelse. Slå hovedafbryderen til. VIGTIGT! Afbryd aldrig strømmen med hovedafbryderen, mens motoren er i gang. Generatoren kan blive beskadiget. Kontroller, at brændstofmængden er tilstrækkelig til den planlagte tur. Sænk SX-drevet, hvis det er hævet. Kontroller, at der ikke er nogen eller noget i nærheden af propellen. Start. Sæt reguleringshåndtaget i neutral position/tomgangsposition. 2. Drej nøglen til position I. De tre advarselslamper tændes og kan kontrolleres. Kontroller også, at den akustiske alarm fungerer, ved at trykke på knappen Alarm test. 3. Ved varm motor: Gå videre til punkt 4. Ved kold motor: Drej nøglen til position II. Kontrollampen tændes, og gløderørene tilkobles til forvarmning af motoren. VIGTIGT! Gløderørene skal være koblet til i ca. 7 sekunder, ikke mere! 8

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

en ny SÆSON GØR DIG KLAR Til DER ER STADIG TID TIL MANGE LANGE OG SMUKKE TURE

en ny SÆSON GØR DIG KLAR Til DER ER STADIG TID TIL MANGE LANGE OG SMUKKE TURE GØR DIG KLAR Til en ny SÆSON TIPS FRA DIN VOLVO PENTA FORHANDLER EFTERÅR 2013 DER ER STADIG TID TIL MANGE LANGE OG SMUKKE TURE Sejlersæsonen er desværre ved at være slut, nu hvor efter året nærmer sig.

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine

CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine CM2.16 & CM3.27 Bruger manual Crafted with craftsman marine Fremdrivning 2 Crafted with CRAFTSMAN MARINE Bemærk: Manualen er både til CM2.16 og model CM3.27, derfor kan det forekomme at billeder/tegninger

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

VOLVO PENTA DIESEL OG BENZIN MOTORER OPLÆGNINGS- OG SØSÆTNINGSGUIDE

VOLVO PENTA DIESEL OG BENZIN MOTORER OPLÆGNINGS- OG SØSÆTNINGSGUIDE VOLVO PENTA DIESEL OG BENZIN MOTORER OPLÆGNINGS- OG SØSÆTNINGSGUIDE EN GOD INVESTERING I denne folder finder du det meste af det, du bør kontrollere og checke på motor og drev i forbindelse med oplægning

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

MerCruiser 3.0L MPI. 135HK benzin. Sæsonpris 74.990,- Originale reservedele betaler sig - se de fordelagtige priser i kataloget. SmartCraft.

MerCruiser 3.0L MPI. 135HK benzin. Sæsonpris 74.990,- Originale reservedele betaler sig - se de fordelagtige priser i kataloget. SmartCraft. 010 er MerCruiser.0L MPI 1HK benzin NYHED Med Alpha One sterndrive Standard med ferskvandskøling og elektronisk multipointindsprøjtning -cylindret rækkemotor, -takt, standard med powersteering..990,- Originale

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Gaffeltruck 5FG/5FD serien

Gaffeltruck 5FG/5FD serien Motordreven gaffeltruck 5,0-8,0 tons Gaffeltruck 5FG/5FD serien www.toyota-forklifts.dk MATERIAL HANDLING stronger together STABILITET OG YDEEVNE Toyota præsenterer her en avanceret trucktype til et marked,

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Galvanisk Tæring. Kalium - mest negativ. Calsium

Galvanisk Tæring. Kalium - mest negativ. Calsium Galvanisk Tæring Galvanisk tæring har også noget med El at gøre, idet det er elektronernes strøm, der forårsager, at de udfældede ioner i vandet søger hen til et negativt spændingspotentiale. Dette var

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere