INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien"

Transkript

1 INSTRUKTIONSBOG 22 Serien

2

3 Velkommen om bord Vi vil gerne ønske dig tillykke med din nye båd og dit valg af en Volvo Penta Marinemotor. Det er et valg, som vil give dig megen bådglæde i lang tid fremover. Din nye marinemotor er resultatet af 90 års erfaringer inden for konstruktion af marinemotorer kombineret med genial nytænkning og miljøhensyn og samtidig er de traditionelle Volvo Penta kvaliteter, så som førsteklasses ydeevne, pålidelighed og lang levetid, naturligvis bevaret. Vi tror også, at det er de krav og forventninger, du har til din nye marinemotor. For at du kan få det udbytte af din Volvo Penta Marinemotor, du forventer, er du nødt til at læse instruktionsbogen grundigt. Læs vores råd om drift og vedligeholdelse af motoren, inden du kaster fortøjningerne til den første tur. Med venlig hilsen AB VOLVO PENTA

4 Indhold Sikkerhedsoplysninger Generelt... 3 Drift af båden... 4 Service og vedligeholdelse... 6 Introduktion Tilkørsel... 8 Brændstof og olietyper... 8 Certificerede motorer... 9 Garanti... 9 Identifikationsnummer... 0 Modeloversigt... 3 MD22L/20S... MD22P/MS TMD22/MS TMD22P/HS TAMD22P/SX... 3 Instrumenter Instrumenttavle... 4 Tænding... 5 Reguleringer... 6 Frakobling af gearskiftefunktion... 6 Friktionsbremse... 6 Power Trim... 7 Trimregulering... 7 Triminstrument... 7 Start af motor Før start... 8 Start... 8 Start med hjælpebatterier... 9 Drift March-omdrejningstal Manøvrering Trollingventil... 2 Ved sejlads... 2 Kontrol af instrumenter... 2 Power Trim under drift Stop af motor Efter stop Risiko for frost Driftsophold Transport på trailer Oplægning på land Vedligeholdelsesplan Vedligeholdelse Motor Smøresystem... 3 Kølesystem Brændstofsystem Elsystem... 4 Elkoblingsskema S-drev og gear SX-drev Oplægning/Søsætning Konservering Afkonservering Maling af drev og bådbund Fejlfinding... 6 Tekniske data Motor Kølesystem Elsystem Smøreolie Brændstofspecifikation S-drev og gear AB VOLVO PENTA Ret til ændringer forbeholdes. Trykt på miljøvenligt papir. (Omslag: Transportministeriet (skibsfart), licensnr )

5 Sikkerhedsoplysninger Læs dette afsnit grundigt. Det drejer sig om din sikkerhed. Afsnittet beskriver, hvordan sikkerhedsoplysninger præsenteres i instruktionsbogen og på motoren. Det indeholder også en generel beskrivelse af de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages, når båden er i drift, og når motoren vedligeholdes. Kontroller, at du har fået den rigtige instruktionsbog, før du læser videre. Hvis det ikke er tilfældet, bedes du kontakte din Volvo Penta forhandler. Hvis arbejdet udføres forkert, kan det resultere i personkvæstelser eller skade på ting eller motor. Læs instruktionsbogen grundigt, før du bruger eller udfører servicearbejde på motoren. Hvis du er i tvivl om noget, bedes du kontakte din Volvo Penta forhandler for assistance. Dette symbol bruges i bogen og på motoren til at gøre dig opmærksom på sikkerhedsoplysninger. Gennemlæs altid disse sikkerhedsinstruktioner meget omhyggeligt. I instruktionsbogen har advarselstekster følgende prioritet: ADVARSEL! Hvis disse instruktioner ikke følges, er der risiko for personkvæstelser, omfattende beskadigelse af produkt eller alvorlig funktionsfejl. VIGTIGT! Bruges til at gøre dig opmærksom på noget, som kan forårsage skade, funktionsfejl i produkt eller skade på ting. BEMÆRK! Bruges til at gøre dig opmærksom på vigtige oplysninger, som kan gøre arbejdet lettere. Dette symbol bruges i visse tilfælde på produktet og refererer til vigtige oplysninger i instruktionsbogen. Sørg for, at advarsels- og informationssymboler på motor og gear altid er synlige og læsbare. Udskift symboler, som er blevet beskadiget eller overmalet. 3

6 Sikkerhedsforanstaltninger ved drift af båden Din nye båd Læs instruktionsbøger og andre oplysninger, som du har fået leveret sammen med din nye båd. Lær at betjene motor, reguleringer og andet udstyr på en sikker og korrekt måde. Hvis dette er din første båd, eller det er en bådtype, som du ikke har kendskab til, anbefaler vi, at du øver dig i at regulere og manøvrere båden i fred og ro. Lær, hvordan båden reagerer i forbindelse med forskellige hastigheder, vejrforhold og belastninger, inden du begiver dig ud på din rigtige jomfrurejse. Husk, at den person, der fører en båd, er juridisk forpligtet til at kende og følge de gældende regler for søfart og sikkerhed til søs. Sørg for, at du kender de regler, der gælder for dig og de farvande, du sejler i. Kontakt de relevante myndigheder eller organisationer. Et godt råd er at tage et bådførerkursus. Vi anbefaler, at du kontakter den lokale bådforening, som kan hjælpe dig med at finde et velegnet kursus. Ulykker Statistikken viser, at dårlig vedligeholdelse af båd og motor samt manglende sikkerhedsudstyr ofte er årsagen til ulykker til søs. Sørg for, at din båd er vedligeholdt i henhold til den relevante instruktionsbog, og at det nødvendige sikkerhedsudstyr er om bord og i orden. Daglig checkliste Væn dig til at kontrollere motor og motorrum visuelt, inden du betjener båden (før motoren startes) og efter drift (efter at motoren er standset). Det kan hjælpe dig til hurtigt at konstatere lækager af brændstof, kølevæske og olie og til at observere, hvis der er sket noget usædvanligt, eller hvis det er ved at ske. Optankning I forbindelse med optankning er der altid risiko for brand og eksplosion. Rygning er forbudt, og motoren skal være slået fra. Overfyld aldrig tanken. Luk dækslet til brændstoftanken ordentligt. Brug kun det brændstof, der anbefales i instruktionsbogen. Forkert brændstofkvalitet kan forårsage driftsproblemer eller få motoren til at stoppe. På en dieselmotor kan dårligt brændstof bevirke, at reguleringshåndtaget sætter sig fast, og at motorens omdrejningstal bliver for højt med risiko for både maskin- og personkvæstelser. Sikkerhedsafbryder ( dødmandsknap ) Vi anbefaler, at du installerer og bruger en sikkerhedsafbryder (ekstraudstyr), især hvis din båd kan opnå høje hastigheder. Sikkerhedsafbryderen standser motoren, hvis føreren falder ned og mister kontrollen over båden. Manøvrering Undgå voldsomme og uventede ændringer i kurs og geartilkobling. Der er risiko for, at de ombordværende falder ned eller over bord. En roterende propel kan forårsage alvorlige personkvæstelser. Kontroller, at der ikke er nogen i vandet, før du sætter gearet i frem eller bak. Før aldrig båden tæt på badende eller i områder, hvor der kan være mennesker i vandet. Undgå at trimme et udenbordsdrev for meget, da styreevnen vil blive væsentligt reduceret. 4

7 Kulilteforgiftning Når en båd bevæger sig fremad, opstår der et vist sug bag båden, det såkaldte bagsug. Under uheldige omstændigheder kan bagsuget blive så kraftigt, at bådens egen udstødning suges ind i kabinen eller ruffet med risiko for kulilteforgiftning af de ombordværende. Problemet med bagsug er størst i forbindelse med brede både med stump agterstavn. Bagsug kan dog også være et problem i forbindelse med andre bådtyper under visse omstændigheder, f.eks. hvis man sejler med opslået kaleche. Andre faktorer, der kan øge effekten af bagsug, er vindforhold, lastfordeling, søforhold, trimning, åbne luger og ventiler m.m. De fleste moderne både er dog konstrueret, så problemet med bagsug kun sjældent opstår. Hvis bagsug alligevel opstår, må luger og ventiler forrest i båden ikke åbnes. Det vil kun forøge bagsuget. Prøv i stedet at ændre fart, trimning eller lastfordeling. Prøv også at tage kalechen ned eller åbne den eller på anden måde ændre den. Kontakt din bådforhandler for oplysninger om den bedste løsning for netop din båd. Husk Sikkerhedsudstyr: Redningsveste til alle passagerer, kommunikationsudstyr, nødraketter, godkendt brandslukker, førstehjælpsudstyr, redningsbælte, anker, padle, lommelygte osv. Reservedele og værktøj: skovlhjul, brændstoffiltre, sikringer, tape, spændebånd, motorolie, propel og værktøj til evt. reparationer, som skal udføres. Tag søkortet frem, og gennemgå den planlagte rute. Beregn afstand og brændstofforbrug. Lyt til vejrmeldingerne. Oplys dine pårørende om den planlagte sejlrute ved længere sejladser. Husk også at meddele ruteændringer eller forsinkelser. Oplys de ombordværende om, hvor sikkerhedsudstyret er placeret, og hvordan det fungerer. Sørg for, at der er mere end én person om bord, som kan starte og betjene båden på en sikker måde. Listen bør udbygges, da behovet for sikkerhedsudstyr varierer afhængigt af bådtype, hvor og hvordan den anvendes osv. Vi anbefaler, at du kontakter den lokale bådforening for mere detaljerede oplysninger om sikkerhed til søs. 5

8 Sikkerhedsforanstaltninger ved service og vedligeholdelse Forberedelser Forkundskaber Instruktionsbogen indeholder instruktioner i, hvordan almindelige vedligeholdelses- og servicearbejder udføres sikkert og korrekt. Læs instruktionerne grundigt, inden du påbegynder arbejdet. Servicelitteratur, der beskriver mere komplicerede emner, kan rekvireres hos din Volvo Penta forhandler. Udfør aldrig arbejde på en motor, hvis du ikke er sikker på, hvordan det skal gøres. Kontakt din Volvo Penta forhandler, som gerne vil hjælpe dig. Stop motoren Stop motoren, inden motorlugen/-hjelmen åbnes eller afmonteres. Vedligeholdelse og service skal udføres på en standset motor, hvis ikke andet er angivet. Sørg for, at uønsket start ikke kan ske, ved at afbryde strømmen med hovedafbryderen og låse den i frakoblet position. Fastgør også en advarsel ved førerpladsen om, at der arbejdes på motoren. At arbejde med eller at nærme sig en motor, som kører, er forbundet med fare. Løst siddende tøj, hår, fingre eller tabt værktøj kan sætte sig fast i roterende dele og forårsage alvorlige personkvæstelser. Volvo Penta anbefaler, at alt servicearbejde, som kræver, at motoren er i gang, overlades til et autoriseret Volvo Penta værksted. Løft af motoren Ved løft af motoren skal de løfteøjer, der er monteret på motoren (evt. gearet), anvendes. Kontroller altid, at løfteredskabet er i god stand og dimensioneret til løfteopgaven (motorens vægt lagt sammen med vægten af evt. gear og ekstraudstyr). For at opnå sikker håndtering skal motoren løftes med en justerbar løftearm. Alle kæder og wirer skal løbe parallelt med hinanden og så vinkelret som muligt i forhold til oversiden af motoren. Vær opmærksom på, at ekstraudstyr, der er monteret på motoren, kan forandre tyngdepunktet. I det tilfælde skal specielle løfteanordninger anvendes for at sikre balance og sikker håndtering. Udfør aldrig arbejde på en motor, der kun hænger i en løfteanordning. Før start af motoren Påmonter alle afmonterede beskyttelsesanordninger igen, inden motoren startes. Sørg også for, at der ikke ligger glemt værktøj eller andre genstande på motoren. Hvis motoren er udstyret med turbo, må den aldrig startes, uden at luftfiltret er monteret. Det roterende kompressorhjul i turboen kan forårsage alvorlige personkvæstelser. Der er også risiko for, at fremmedlegemer kan suges ind og beskadige motoren. Brand og eksplosion Brændstof og smøreolie Alle brændstoffer, de fleste smøremidler og mange kemikalier er brandfarlige. Læs og følg altid forskrifterne på emballagen. Indgreb i brændstofsystemet skal udføres, når motoren er kold. Utætheder og spild af brændstof på varme overflader eller elektriske komponenter kan forårsage brand. Opbevar olie- eller brændstofholdige klude og andet brandfarligt materiale brandsikkert. Olieholdige klude kan under visse omstændigheder selvantænde. Ryg aldrig under påfyldning af brændstof og smøreolie eller i nærheden af en tankstation eller i motorrummet. Uoriginale reservedele Komponenter, som bruges i brændstof- og tændingssystemet (benzinmotorer) og i de elektriske systemer i Volvo Penta produkter, er udviklet og konstrueret til at minimere risikoen for brand og eksplosion. Brug af uoriginale reservedele kan medføre brand eller eksplosion om bord. Batterier Batterierne indeholder og udvikler knaldgas, især ved opladning. Knaldgas er letantændelig og meget eksplosiv. Rygning, åben ild eller gnister må aldrig forekomme ved eller i nærheden af batterier eller batterirum. Fejlkobling af batterikabel eller hjælpestartkabel kan forårsage gnister, som kan være nok til at få batteriet til at eksplodere. Startspray Anvend aldrig startspray eller lignende som starthjælp til en motor med luftforvarmning (gløderør/startelement). Eksplosion kan opstå i indsugningsrøret. Fare for personkvæstelser. 6

9 Varme overflader og væsker En varm motor medfører altid risiko for forbrændinger. Vær forsigtig med varme overflader. F.eks.: udstødningsrør, turbo, oliesump, ladeluftrør, startelement, varm kølevæske og varm smøreolie i ledninger og slanger. Kulilteforgiftning Start kun motoren i et tilstrækkeligt ventileret område. Ved drift i lukkede rum skal du sørge for, at udstødning og krumtaphusgasser ledes væk fra arbejdsområdet. Kemikalier De fleste kemikalier, f.eks. anti-frostvæske, rustbeskyttelsesmiddel, konserveringsolie, affedtningsmiddel osv., er sundhedsfarlige. Læs og følg instruktionerne på emballagen. Nogle kemikalier, f.eks. konserveringsolier, er brandfarlige og farlige ved indånding. Sørg for god ventilation og anvend beskyttelsesmaske ved sprøjtning. Læs og følg altid forskrifterne på emballagen. Opbevar kemikalier og andre sundhedsfarlige materialer utilgængeligt for børn. Aflever overskydende eller brugte kemikalier på de dertil beregnede steder til destruktion, så de ikke skader miljøet. Kølesystem Ved indgreb i søvandssystemet er der risiko for vandindtrængen. Stands derfor motoren, og luk bundhanen, inden arbejdet påbegyndes. Undgå at åbne dækslet til påfyldning af kølevæske, mens motoren er varm. Dampe eller varm kølevæske kan sprøjte ud og forårsage forbrændinger. Hvis påfyldningsdæksel, kølevæskeledning, bundhane osv. alligevel skal åbnes eller afmonteres, mens motoren er varm, skal påfyldningsdækslet åbnes langsomt og forsigtigt, så overtrykket slipper ud, inden dækslet tages af, og arbejdet påbegyndes. Vær opmærksom på, at kølevæsken stadig kan være varm og kan forårsage forbrændinger. Brændstofsystem Brug altid beskyttelseshandsker ved søgning efter utætheder. Udstrømmende væsker under tryk kan trænge ind i kropsvævet og forårsage alvorlige kvæstelser. Risiko for blodforgiftning. Dæk altid generatoren til, hvis den er placeret under brændstoffiltret. Spildt brændstof kan beskadige generatoren. Elsystem Afbrydelse af strømmen Stop altid motoren, og afbryd strømmen med hovedafbryderen før indgreb i elsystemet. Isoler landstrøm til motorvarmer, batterilader eller ekstraudstyr, som er monteret på motoren. Batterier Batterierne indeholder ekstremt ætsende elektrolyt. Beskyt øjne, hud og tøj ved opladning og håndtering af batterier. Brug altid beskyttelsesbriller og handsker. Ved hudkontakt vaskes med sæbe og rigeligt vand. Hvis batterisyren kommer i øjnene, skylles de omgående med rigeligt vand. Søg straks lægehjælp. Smøresystem Varm olie kan give forbrændinger. Undgå hudkontakt med varm olie. Sørg for, at smøresystemet er trykløst før indgreb. Start eller kør aldrig motoren, mens dækslet til oliepåfyldning er taget af. Risiko for oliespild. 7

10 Introduktion Instruktionsbogen er udarbejdet, så du kan få størst muligt udbytte af din Volvo Penta Marinemotor. Den indeholder de oplysninger, du skal bruge for at håndtere og vedligeholde din motor på en sikker og korrekt måde. Vi beder dig læse instruktionsbogen grundigt og lære at håndtere motor, regulering og øvrigt udstyr på sikker vis, inden du kaster fortøjningerne til den første tur. Instruktionsbogen bør altid være tilgængelig. Opbevar den sikkert, og glem ikke at give den videre til den nye ejer, hvis du sælger din båd. Ansvar for miljøet Vi vil alle gerne leve i et rent og frisk miljø. Hvor vi kan indånde ren luft, se friske træer, have rent vand i søer og have og nyde solen uden frygt for vores helbred. I dag er det desværre ingen selvfølge; det er noget, vi alle må arbejde hårdt for i fællesskab. Som producenter af marinemotorer har Volvo Penta et særligt ansvar, og derfor er miljøhensyn en selvskreven hjørnesten i vores produktudvikling. Volvo Penta har i dag et bredt motorprogram, hvor der er sket store fremskridt for at reducere udstødning, brændstofforbrug, motorlyd osv. Vi håber, du vil være med til at bevare disse kvaliteter. Følg altid instruktionsbogens råd om brændstofkvalitet, drift og vedligeholdelse, så du undgår at belaste miljøet unødigt. Henvend dig til din Volvo Penta forhandler, hvis du konstaterer forandringer som f.eks. øget brændstofforbrug eller øget udstødning. Tilpas fart og afstand, så dønninger og lyd ikke forstyrrer eller forårsager skader på dyreliv, fortøjede både, broer osv. Efterlad naturhavne og havne i samme stand, som du selv ønsker at overtage dem i. Aflever altid miljøfarligt affald, f.eks. aftappet olie, kølevæske, rester af maling og rengøringsmidler, udtjente batterier osv., til destruktion på et godkendt opsamlingssted. Sammen kan vi yde en værdifuld indsats for miljøet. Tilkørsel Motoren skal køres til i de første 0 driftstimer på følgende måde: Kør motoren i normal drift. Motoren skal dog kun køres med fuld belastning i korte perioder. Kør aldrig motoren i længere tid med konstant omdrejningstal i denne periode. Et højere forbrug af smøreolie er normalt i tilkørselsperioden. Kontroller derfor oliestanden oftere end det, der normalt anbefales. Efter de første driftstimer skal Første serviceeftersyn udføres. Se Garanti- og Servicebogen for yderligere oplysninger. Brændstof og olietyper Anvend kun brændstof og smøreolie af de kvaliteter, der er anbefalet i afsnittet Tekniske data. Andre kvaliteter kan forårsage driftsforstyrrelser, øget brændstofforbrug og forkortet levetid for motoren på lang sigt. Udskift altid olie samt olie- og brændstoffilter i henhold til de foreskrevne intervaller. Service og reservedele Volvo Pentas marinemotorer er udviklet med henblik på maksimal driftsikkerhed og levetid. De er bygget, så de kan modstå det hårde marinemiljø, og så de påvirker det mindst muligt. Gennem regelmæssig service og anvendelse af originale Volvo Penta reservedele bevares disse kvaliteter. Volvo Penta har opbygget et verdensomspændende netværk af autoriserede forhandlere. De er specialister i Volvo Pentas produkter og hjælper dig med at holde din motor i topform. De har tilbehør, originale reservedele, testudstyr og det specialværktøj, der er nødvendigt til service- og reparationsarbejder af højeste kvalitet. Følg altid instruktionsbogens vedligeholdelsesintervaller. Husk altid at opgive motorens/gearets identifikationsnummer ved bestilling af service og reservedele. 8

11 Certificerede motorer Hvis du ejer eller vedligeholder en emissionscertificeret motor, som anvendes i et område, hvor emissionen af udstødning er fastlagt via lovgivningen, er det vigtigt at iagttage følgende: En certificering betyder, at en motor af en bestemt type kontrolleres og godkendes af relevante myndigheder, og at motorproducenten garanterer, at alle motorer, der derefter produceres af den pågældende type, svarer til den motor, der er godkendt via certificeringen. Dette stiller særlige krav til den vedligeholdelse og service, du giver din motor: De service- og vedligeholdelsesintervaller, der anbefales af Volvo Penta, skal overholdes. Der må kun anvendes originale Volvo Penta reservedele. Service, som omfatter indsprøjtningspumper, pumpeindstilling og indsprøjtningsdyser, skal altid udføres af et autoriseret Volvo Penta værksted. Motoren må ikke bygges om eller ændres på nogen måde. Undtaget er dog de tilbehørs- og servicesæt, som Volvo Penta har udviklet til motoren. Installationsændringer af udstødningsrør og motorens luftindsugning må ikke foretages. Eventuelle plomberinger må ikke brydes af ikkeautoriseret personale. I øvrigt skal de generelle anvisninger i instruktionsbogen vedrørende drift, service og vedligeholdelse følges. VIGTIGT! Forsømt eller utilstrækkelig vedligeholdelse/service samt anvendelse af uoriginale dele medfører, at AB Volvo Penta ikke længere er ansvarlig for, at motoren svarer til den certificerede model. Skader og/eller omkostninger, der opstår som følge af dette, er Volvo Penta uvedkommende. Garanti Din nye Volvo Penta Marinemotor er omfattet af en begrænset garanti i henhold til de betingelser og anvisninger, der er angivet i Garanti- og Servicebogen. Bemærk, at AB Volvo Pentas ansvar er begrænset til det, der er angivet i Garanti- og Servicebogen. Læs den grundigt så hurtigt som muligt efter leveringen. Den indeholder vigtige oplysninger om bl.a. garantibevis, service, vedligeholdelse, som du som ejer skal have kendskab til, og som du skal kontrollere og udføre. I modsat fald kan AB Volvo Penta fraskrive sig garantiforpligtelsen. Kontakt din Volvo Penta forhandler, hvis du ikke har modtaget en Garanti- og Servicebog samt en kundekopi af garantibevis. 9

12 Identifikationsnummer På motor og gear findes der typeskilte med et identifikationsnummer. Disse oplysninger skal altid anvendes som reference ved bestilling af service og reservedele. Der findes sikkert også tilsvarende skilte på din båd og det øvrige udstyr. Noter oplysningerne nedenfor. Tag derefter en kopi af siden, og opbevar den på et sikkert sted, så du kan finde oplysningerne, hvis båden bliver stjålet. Typeskiltenes udseende og placering er vist nedenfor. Tallene i parentes henviser til identifikationsnumrenes placering på typeskiltene. Motor Typebetegnelse ()... Serienummer (2)... Motornummer (3)... Certificeringsnummer (4)... Drev/Skjold/Gear Typebetegnelse (5)... Serienummer (6)... Produktnummer (7)... Udveksling (8)... Propelbetegnelse... Skilt på motor og transmission SX-drev/Skjold XXXXXX (7) XXX (5) XX (8) XXXXXXXXXX (6) Gear MS25/HS25 S-drev/Gear MS2 Motorskilt Certificeringsskilt 0

13 Modeloversigt Oversigten omfatter ikke alle kombinationer af motorer og gear/drev. Det er derfor muligt, at information om dit gear eller drev findes i forbindelse med en anden motormodel end den viste MD22L/20S Kølevæskepåfyldning 2. Varmeveksler 3. Rør til olielænsepumpe 4. Oliefilter 5. Startmotor 6. Generator 7. Indsprøjtningspumpe 8. Brændstofpumpe 9. Oliepind (motor) 0. Oliepåfyldning (motor). Brændstoffilter 2. Søvandspumpe 3. Elcentral 4. Oliepåfyldning (drev) 5. Oliepind (drev) 6. Søvandshane 7. Offeranode 8. Olieaftapning (drev) 9. Søvandsindtag MD22L/20S

14 , MD22P/MS TMD22/MS , 9 7 TMD22P/HS25 2 8

15 TAMD22P/SX Turbo (TMD, TAMD) 2. Kølevæskepåfyldning 3. Varmeveksler 4. Oliekøler 5. Rør til olielænsepumpe 6. Ladeluftkøler (TAMD) 7. Oliefilter 8. Startmotor 9. Generator 0. Indsprøjtningspumpe. Brændstofpumpe 2. Oliepind (motor) 3. Oliepåfyldning (motor) 4. Brændstoffilter 5. Søvandspumpe 6. Søvandsfilter (SX) 7. Elcentral 8. Oliepind (gear/sx) 9. Oliepåfyldning (gear/sx) 20. Oliekøler (gear) 2. Søvandsindtag 22. Trimcylinder (SX) 23. Olieaftapning (SX) 24. Servopumpe (SX) 25. Offeranode (SX) 26. Offeranode (SX) 27. Trimfinne (SX)

16 Instrumenter Dette afsnit indeholder beskrivelser af de instrumenttavler, Volvo Penta leverer til din motor. Bemærk, at i visse både kan instrumenter, alarmtavle, tændingskontakt o.s.v. være monteret separat uden de viste instrumenttavler. Hvis du ønsker at installere yderligere instrumenter, eller hvis din båd er udstyret med instrumenter, som ikke er beskrevet her, bedes du kontakte din Volvo Penta forhandler Instrumenttavle. Omdrejningstæller og timetæller (ekstraudstyr). Viser motorens aktuelle omdrejningstal. Tallet skal ganges med 00 for at få antal omdrejninger pr. minut. Timetælleren viser motorens totale driftstid i hele og tiendedele timer. 2. Sirene til akustisk alarm. 3. Advarselsdisplay. Se nr Kontakt til instrumentbelysning. 5. Kontakt til afprøvning og kvittering for alarm. Test af alarm: Tryk på kontakten. Alle advarselslamper lyser, og sirenen lyder. Kvittering for alarm: Tryk på kontakten, hvis en alarm lyder/vises. Sirenen stopper, men den relevante advarselslampe fortsætter med at blinke, indtil fejlen er rettet. 6. Temperaturmåler. Viser motorens kølevandstemperatur. 7. Olietrykmåler. Viser olietrykket i motoren. 8. Voltmeter. Viser spændingen fra generatoren. 9. Tænding. Se beskrivelsen på næste side

17 2 0 3 Advarselsdisplay Hvis sirenen lyder, begynder en af de tre advarselslamper (0 2) på instrumenttavlen at blinke for at angive årsagen til alarmen. 0. Kølevæsketemperatur for høj.. Lavt smøreolietryk. 2. Generator lader ikke. 3. Signallampe. Lyser, når gløderør er tilkoblet (ekstraudstyr). VIGTIGT! Læs om kontrol af instrumenter i afsnittet Drift. Tænding Tændingslåsen har en indbygget startmotorbeskyttelse, hvilket betyder, at et nyt startforsøg først kan foretages, når startnøglen har været ført tilbage til position 0. S = Stopposition. Stopmagneten aktiveres og afbryder brændstoftilførslen til motoren. 0 = Nøglen kan sættes i og tages ud. I = Driftsposition. II = Glødeposition. Gløderørene kobles til og forvarmer motoren. III = Startposition. Startmotoren aktiveres. VIGTIGT! Læs startinstruktionerne i afsnittet Start af motor. Nøglekoden er angivet på et skilt, som er fastgjort til tændingsnøglerne. Denne kode anvendes ved bestilling af ekstranøgler og må ikke overlades til uvedkommende. 5

18 Reguleringer Dette afsnit indeholder beskrivelser af de reguleringer, som er standardmontering på din Volvo Penta motor. Hvis din båd er udstyret med reguleringer, som ikke er beskrevet her, og du føler dig usikker på deres funktion, bedes du kontakte din Volvo Penta forhandler. T 2 Topmonteret regulering T Manøvrering Gearskifte og gasgivning reguleres med samme håndtag (). N = Neutral position. Drev/gear er koblet fra. F = Drev/gear koblet til for drift fremad. R = Drev/gear koblet til for drift bagud. T = Regulering af motorens omdrejningstal. Kontakt til neutral position, som kun tillader start af motoren, når gearet er koblet fra, kan fås som ekstraudstyr. 2 T T Frakobling af gearskiftefunktion Sæt håndtaget () i neutral position (N). Tryk knappen (2) ind, skub håndtaget lidt fremad og slip knappen. Gearskiftefunktionen er nu koblet fra, og håndtaget påvirker kun motorens omdrejningstal. Når håndtaget føres tilbage i neutral position, tilkobles gearskiftefunktionen automatisk. VIGTIGT! Vær forsigtig, så drev/gear ikke tilkobles ved en fejl. Sidemonteret regulering Friktionsbremse Friktionsbremsen påvirker kun reguleringen af motorens omdrejningstal.. Afmonter dækslet over reguleringshåndtaget. Ved sidemonterede reguleringer skal håndtaget først afmonteres. 2. Indstil håndtaget til halv gasgivning/bak. 3. Juster friktionsbremsen. Hvis skruen drejes med uret (+), bliver håndtagets bevægelse strammere, og hvis den drejes mod uret ( ), bliver håndtagets bevægelse lettere. 4. Monter dæksel og håndtag igen. 6

19 Power Trim SX-drevet er udstyret med et hydraulisk trimsystem, Power Trim, som giver dig mulighed for at justere drevets vinkel i forhold til bådens agterende. Derved justeres bådens trimning, så du opnår maksimal komfort og brændstoføkonomi under forskellige driftsforhold. Power Trim styres og kontrolleres fra førerpladsen med de reguleringer og instrumenter, der er beskrevet i dette afsnit. Afsnittet Drift indeholder oplysninger om anvendelsen af Power Trim-systemet under drift af båden. ADVARSEL! Undgå ekstrem trimning af drevet, da det kan forringe bådens styreevne (se Power Trim under drift i afsnittet Drift). Trimregulering Drevet trimmes og løftes op ved hjælp af det separate reguleringspanel eller ved hjælp af knappen på reguleringshåndtaget (ekstraudstyr). Når drevet trimmes væk fra bådens agterende, løftes forstavnen i forhold til vandret. Hvis det trimmes mod agterenden, sænkes forstavnen Tryk på Ned-knappen () for at sænke bådens forstavn (drevet er trimmet indad). Tryk på Op-knappen (2) for at hæve bådens forstavn (drevet er trimmet udad). Knap (3) har ingen funktion. Tryk knappen i reguleringshåndtaget (4) op for at hæve forstavnen. Tryk knappen ned for at sænke forstavnen. Triminstrument Drevets aktuelle position vises på triminstrumentet. Der er tre trimområder:. Trim-område Trim-området bruges til at opnå maksimal komfort under normal drift ved alle hastigheder fra start til maksimal hastighed. 2. Beach-område (Rødt) Beach-området bruges til drift ved reduceret hastighed i lavt vand, eller hvor du ikke er sikker på vanddybden. 3. Lift-område (Rødt) Lift-området bruges til at løfte drevet helt op ved f.eks. trailertransport af båden. Drevet stoppes automatisk, når det når stopposition. Lift-området må kun anvendes, når motoren er stoppet, aldrig under drift! 7

20 Start af motor Væn dig til at kontrollere motor og motorrum visuelt inden drift. Derved kan du hurtigt opdage, hvis der er ved at ske noget unormalt. Kontroller også, at instrument- og advarselspaneler viser normale værdier, når du har startet motoren. ADVARSEL! Brug aldrig startspray eller lignende til at starte motoren. Eksplosionsrisiko! Før start Åbn brændstofhanen. Åbn søvandshanen (hvis en sådan findes). Kontroller, at der ikke forekommer lækager af brændstof, kølevæske eller olie. Kontroller olie- og kølevæskestanden i motoren. Se afsnittet Vedligeholdelse. Slå hovedafbryderen til. VIGTIGT! Afbryd aldrig strømmen med hovedafbryderen, mens motoren er i gang. Generatoren kan blive beskadiget. Kontroller, at brændstofmængden er tilstrækkelig til den planlagte tur. Sænk SX-drevet, hvis det er hævet. Kontroller, at der ikke er nogen eller noget i nærheden af propellen. Start. Sæt reguleringshåndtaget i neutral position/tomgangsposition. 2. Drej nøglen til position I. De tre advarselslamper tændes og kan kontrolleres. Kontroller også, at den akustiske alarm fungerer, ved at trykke på knappen Alarm test. 3. Ved varm motor: Gå videre til punkt 4. Ved kold motor: Drej nøglen til position II. Kontrollampen tændes, og gløderørene tilkobles til forvarmning af motoren. VIGTIGT! Gløderørene skal være koblet til i ca. 7 sekunder, ikke mere! 8

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine

CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine CM2.16 & CM3.27 Bruger manual Crafted with craftsman marine Fremdrivning 2 Crafted with CRAFTSMAN MARINE Bemærk: Manualen er både til CM2.16 og model CM3.27, derfor kan det forekomme at billeder/tegninger

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 MARINE DIESEL MOTORER

INSTRUKTIONSBOG MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 MARINE DIESEL MOTORER INSTRUKTIONSBOG MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 MARINE DIESEL MOTORER Instruktionsbog kan også bestilles på følgende andre sprog ENG This operator s manual is available in English.

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider ProFlex 21. Brugsanvisning 101 91 36-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider ProFlex 21 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 36-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 Introduktion...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) BETJENINGSVEJLEDNING Zero-turn Rider Simplicity ZT3000 Fabr. nr. Beskrivelse 5900684 ZT3000B2450CE, Simplicity ZT3000 zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE,

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. Vigtig information 2Vigtig information Husk

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

VOLVO PENTA DIESEL OG BENZIN MOTORER OPLÆGNINGS- OG SØSÆTNINGSGUIDE

VOLVO PENTA DIESEL OG BENZIN MOTORER OPLÆGNINGS- OG SØSÆTNINGSGUIDE VOLVO PENTA DIESEL OG BENZIN MOTORER OPLÆGNINGS- OG SØSÆTNINGSGUIDE EN GOD INVESTERING I denne folder finder du det meste af det, du bør kontrollere og checke på motor og drev i forbindelse med oplægning

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

VOLVO XC90 WEB EDITION

VOLVO XC90 WEB EDITION VOLVO XC90 WEB EDITION 2004 Volvo Service Visse servicearbejder, som berører bilens elektriske system, kan kun udføres ved hjælp af særligt elektronisk udstyr, som er udviklet specielt til bilen. Kontakt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Din brugermanual APRILIA SCARABEO 50 2T http://da.yourpdfguides.com/dref/2931021

Din brugermanual APRILIA SCARABEO 50 2T http://da.yourpdfguides.com/dref/2931021 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning Driftsvejledning Allmäher AS 65/4TH DS Enduro Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning dummy Forord Udfyld dataene om din maskine nedenfor.

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugsmanual Stama minilæsser

Brugsmanual Stama minilæsser Brugsmanual tama minilæsser aturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk tilladelse forbudt. * opyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden Læs

Læs mere

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN Lifte EU komformitetserklæring Korresponderende direktiv 98/37/EEC, annex 2, A Vi erklærer, at ovenfor identificerede lift, baseret på design og konstruktion fra DHOLLANDIA,

Læs mere