INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien"

Transkript

1 INSTRUKTIONSBOG 22 Serien

2

3 Velkommen om bord Vi vil gerne ønske dig tillykke med din nye båd og dit valg af en Volvo Penta Marinemotor. Det er et valg, som vil give dig megen bådglæde i lang tid fremover. Din nye marinemotor er resultatet af 90 års erfaringer inden for konstruktion af marinemotorer kombineret med genial nytænkning og miljøhensyn og samtidig er de traditionelle Volvo Penta kvaliteter, så som førsteklasses ydeevne, pålidelighed og lang levetid, naturligvis bevaret. Vi tror også, at det er de krav og forventninger, du har til din nye marinemotor. For at du kan få det udbytte af din Volvo Penta Marinemotor, du forventer, er du nødt til at læse instruktionsbogen grundigt. Læs vores råd om drift og vedligeholdelse af motoren, inden du kaster fortøjningerne til den første tur. Med venlig hilsen AB VOLVO PENTA

4 Indhold Sikkerhedsoplysninger Generelt... 3 Drift af båden... 4 Service og vedligeholdelse... 6 Introduktion Tilkørsel... 8 Brændstof og olietyper... 8 Certificerede motorer... 9 Garanti... 9 Identifikationsnummer... 0 Modeloversigt... 3 MD22L/20S... MD22P/MS TMD22/MS TMD22P/HS TAMD22P/SX... 3 Instrumenter Instrumenttavle... 4 Tænding... 5 Reguleringer... 6 Frakobling af gearskiftefunktion... 6 Friktionsbremse... 6 Power Trim... 7 Trimregulering... 7 Triminstrument... 7 Start af motor Før start... 8 Start... 8 Start med hjælpebatterier... 9 Drift March-omdrejningstal Manøvrering Trollingventil... 2 Ved sejlads... 2 Kontrol af instrumenter... 2 Power Trim under drift Stop af motor Efter stop Risiko for frost Driftsophold Transport på trailer Oplægning på land Vedligeholdelsesplan Vedligeholdelse Motor Smøresystem... 3 Kølesystem Brændstofsystem Elsystem... 4 Elkoblingsskema S-drev og gear SX-drev Oplægning/Søsætning Konservering Afkonservering Maling af drev og bådbund Fejlfinding... 6 Tekniske data Motor Kølesystem Elsystem Smøreolie Brændstofspecifikation S-drev og gear AB VOLVO PENTA Ret til ændringer forbeholdes. Trykt på miljøvenligt papir. (Omslag: Transportministeriet (skibsfart), licensnr )

5 Sikkerhedsoplysninger Læs dette afsnit grundigt. Det drejer sig om din sikkerhed. Afsnittet beskriver, hvordan sikkerhedsoplysninger præsenteres i instruktionsbogen og på motoren. Det indeholder også en generel beskrivelse af de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages, når båden er i drift, og når motoren vedligeholdes. Kontroller, at du har fået den rigtige instruktionsbog, før du læser videre. Hvis det ikke er tilfældet, bedes du kontakte din Volvo Penta forhandler. Hvis arbejdet udføres forkert, kan det resultere i personkvæstelser eller skade på ting eller motor. Læs instruktionsbogen grundigt, før du bruger eller udfører servicearbejde på motoren. Hvis du er i tvivl om noget, bedes du kontakte din Volvo Penta forhandler for assistance. Dette symbol bruges i bogen og på motoren til at gøre dig opmærksom på sikkerhedsoplysninger. Gennemlæs altid disse sikkerhedsinstruktioner meget omhyggeligt. I instruktionsbogen har advarselstekster følgende prioritet: ADVARSEL! Hvis disse instruktioner ikke følges, er der risiko for personkvæstelser, omfattende beskadigelse af produkt eller alvorlig funktionsfejl. VIGTIGT! Bruges til at gøre dig opmærksom på noget, som kan forårsage skade, funktionsfejl i produkt eller skade på ting. BEMÆRK! Bruges til at gøre dig opmærksom på vigtige oplysninger, som kan gøre arbejdet lettere. Dette symbol bruges i visse tilfælde på produktet og refererer til vigtige oplysninger i instruktionsbogen. Sørg for, at advarsels- og informationssymboler på motor og gear altid er synlige og læsbare. Udskift symboler, som er blevet beskadiget eller overmalet. 3

6 Sikkerhedsforanstaltninger ved drift af båden Din nye båd Læs instruktionsbøger og andre oplysninger, som du har fået leveret sammen med din nye båd. Lær at betjene motor, reguleringer og andet udstyr på en sikker og korrekt måde. Hvis dette er din første båd, eller det er en bådtype, som du ikke har kendskab til, anbefaler vi, at du øver dig i at regulere og manøvrere båden i fred og ro. Lær, hvordan båden reagerer i forbindelse med forskellige hastigheder, vejrforhold og belastninger, inden du begiver dig ud på din rigtige jomfrurejse. Husk, at den person, der fører en båd, er juridisk forpligtet til at kende og følge de gældende regler for søfart og sikkerhed til søs. Sørg for, at du kender de regler, der gælder for dig og de farvande, du sejler i. Kontakt de relevante myndigheder eller organisationer. Et godt råd er at tage et bådførerkursus. Vi anbefaler, at du kontakter den lokale bådforening, som kan hjælpe dig med at finde et velegnet kursus. Ulykker Statistikken viser, at dårlig vedligeholdelse af båd og motor samt manglende sikkerhedsudstyr ofte er årsagen til ulykker til søs. Sørg for, at din båd er vedligeholdt i henhold til den relevante instruktionsbog, og at det nødvendige sikkerhedsudstyr er om bord og i orden. Daglig checkliste Væn dig til at kontrollere motor og motorrum visuelt, inden du betjener båden (før motoren startes) og efter drift (efter at motoren er standset). Det kan hjælpe dig til hurtigt at konstatere lækager af brændstof, kølevæske og olie og til at observere, hvis der er sket noget usædvanligt, eller hvis det er ved at ske. Optankning I forbindelse med optankning er der altid risiko for brand og eksplosion. Rygning er forbudt, og motoren skal være slået fra. Overfyld aldrig tanken. Luk dækslet til brændstoftanken ordentligt. Brug kun det brændstof, der anbefales i instruktionsbogen. Forkert brændstofkvalitet kan forårsage driftsproblemer eller få motoren til at stoppe. På en dieselmotor kan dårligt brændstof bevirke, at reguleringshåndtaget sætter sig fast, og at motorens omdrejningstal bliver for højt med risiko for både maskin- og personkvæstelser. Sikkerhedsafbryder ( dødmandsknap ) Vi anbefaler, at du installerer og bruger en sikkerhedsafbryder (ekstraudstyr), især hvis din båd kan opnå høje hastigheder. Sikkerhedsafbryderen standser motoren, hvis føreren falder ned og mister kontrollen over båden. Manøvrering Undgå voldsomme og uventede ændringer i kurs og geartilkobling. Der er risiko for, at de ombordværende falder ned eller over bord. En roterende propel kan forårsage alvorlige personkvæstelser. Kontroller, at der ikke er nogen i vandet, før du sætter gearet i frem eller bak. Før aldrig båden tæt på badende eller i områder, hvor der kan være mennesker i vandet. Undgå at trimme et udenbordsdrev for meget, da styreevnen vil blive væsentligt reduceret. 4

7 Kulilteforgiftning Når en båd bevæger sig fremad, opstår der et vist sug bag båden, det såkaldte bagsug. Under uheldige omstændigheder kan bagsuget blive så kraftigt, at bådens egen udstødning suges ind i kabinen eller ruffet med risiko for kulilteforgiftning af de ombordværende. Problemet med bagsug er størst i forbindelse med brede både med stump agterstavn. Bagsug kan dog også være et problem i forbindelse med andre bådtyper under visse omstændigheder, f.eks. hvis man sejler med opslået kaleche. Andre faktorer, der kan øge effekten af bagsug, er vindforhold, lastfordeling, søforhold, trimning, åbne luger og ventiler m.m. De fleste moderne både er dog konstrueret, så problemet med bagsug kun sjældent opstår. Hvis bagsug alligevel opstår, må luger og ventiler forrest i båden ikke åbnes. Det vil kun forøge bagsuget. Prøv i stedet at ændre fart, trimning eller lastfordeling. Prøv også at tage kalechen ned eller åbne den eller på anden måde ændre den. Kontakt din bådforhandler for oplysninger om den bedste løsning for netop din båd. Husk Sikkerhedsudstyr: Redningsveste til alle passagerer, kommunikationsudstyr, nødraketter, godkendt brandslukker, førstehjælpsudstyr, redningsbælte, anker, padle, lommelygte osv. Reservedele og værktøj: skovlhjul, brændstoffiltre, sikringer, tape, spændebånd, motorolie, propel og værktøj til evt. reparationer, som skal udføres. Tag søkortet frem, og gennemgå den planlagte rute. Beregn afstand og brændstofforbrug. Lyt til vejrmeldingerne. Oplys dine pårørende om den planlagte sejlrute ved længere sejladser. Husk også at meddele ruteændringer eller forsinkelser. Oplys de ombordværende om, hvor sikkerhedsudstyret er placeret, og hvordan det fungerer. Sørg for, at der er mere end én person om bord, som kan starte og betjene båden på en sikker måde. Listen bør udbygges, da behovet for sikkerhedsudstyr varierer afhængigt af bådtype, hvor og hvordan den anvendes osv. Vi anbefaler, at du kontakter den lokale bådforening for mere detaljerede oplysninger om sikkerhed til søs. 5

8 Sikkerhedsforanstaltninger ved service og vedligeholdelse Forberedelser Forkundskaber Instruktionsbogen indeholder instruktioner i, hvordan almindelige vedligeholdelses- og servicearbejder udføres sikkert og korrekt. Læs instruktionerne grundigt, inden du påbegynder arbejdet. Servicelitteratur, der beskriver mere komplicerede emner, kan rekvireres hos din Volvo Penta forhandler. Udfør aldrig arbejde på en motor, hvis du ikke er sikker på, hvordan det skal gøres. Kontakt din Volvo Penta forhandler, som gerne vil hjælpe dig. Stop motoren Stop motoren, inden motorlugen/-hjelmen åbnes eller afmonteres. Vedligeholdelse og service skal udføres på en standset motor, hvis ikke andet er angivet. Sørg for, at uønsket start ikke kan ske, ved at afbryde strømmen med hovedafbryderen og låse den i frakoblet position. Fastgør også en advarsel ved førerpladsen om, at der arbejdes på motoren. At arbejde med eller at nærme sig en motor, som kører, er forbundet med fare. Løst siddende tøj, hår, fingre eller tabt værktøj kan sætte sig fast i roterende dele og forårsage alvorlige personkvæstelser. Volvo Penta anbefaler, at alt servicearbejde, som kræver, at motoren er i gang, overlades til et autoriseret Volvo Penta værksted. Løft af motoren Ved løft af motoren skal de løfteøjer, der er monteret på motoren (evt. gearet), anvendes. Kontroller altid, at løfteredskabet er i god stand og dimensioneret til løfteopgaven (motorens vægt lagt sammen med vægten af evt. gear og ekstraudstyr). For at opnå sikker håndtering skal motoren løftes med en justerbar løftearm. Alle kæder og wirer skal løbe parallelt med hinanden og så vinkelret som muligt i forhold til oversiden af motoren. Vær opmærksom på, at ekstraudstyr, der er monteret på motoren, kan forandre tyngdepunktet. I det tilfælde skal specielle løfteanordninger anvendes for at sikre balance og sikker håndtering. Udfør aldrig arbejde på en motor, der kun hænger i en løfteanordning. Før start af motoren Påmonter alle afmonterede beskyttelsesanordninger igen, inden motoren startes. Sørg også for, at der ikke ligger glemt værktøj eller andre genstande på motoren. Hvis motoren er udstyret med turbo, må den aldrig startes, uden at luftfiltret er monteret. Det roterende kompressorhjul i turboen kan forårsage alvorlige personkvæstelser. Der er også risiko for, at fremmedlegemer kan suges ind og beskadige motoren. Brand og eksplosion Brændstof og smøreolie Alle brændstoffer, de fleste smøremidler og mange kemikalier er brandfarlige. Læs og følg altid forskrifterne på emballagen. Indgreb i brændstofsystemet skal udføres, når motoren er kold. Utætheder og spild af brændstof på varme overflader eller elektriske komponenter kan forårsage brand. Opbevar olie- eller brændstofholdige klude og andet brandfarligt materiale brandsikkert. Olieholdige klude kan under visse omstændigheder selvantænde. Ryg aldrig under påfyldning af brændstof og smøreolie eller i nærheden af en tankstation eller i motorrummet. Uoriginale reservedele Komponenter, som bruges i brændstof- og tændingssystemet (benzinmotorer) og i de elektriske systemer i Volvo Penta produkter, er udviklet og konstrueret til at minimere risikoen for brand og eksplosion. Brug af uoriginale reservedele kan medføre brand eller eksplosion om bord. Batterier Batterierne indeholder og udvikler knaldgas, især ved opladning. Knaldgas er letantændelig og meget eksplosiv. Rygning, åben ild eller gnister må aldrig forekomme ved eller i nærheden af batterier eller batterirum. Fejlkobling af batterikabel eller hjælpestartkabel kan forårsage gnister, som kan være nok til at få batteriet til at eksplodere. Startspray Anvend aldrig startspray eller lignende som starthjælp til en motor med luftforvarmning (gløderør/startelement). Eksplosion kan opstå i indsugningsrøret. Fare for personkvæstelser. 6

9 Varme overflader og væsker En varm motor medfører altid risiko for forbrændinger. Vær forsigtig med varme overflader. F.eks.: udstødningsrør, turbo, oliesump, ladeluftrør, startelement, varm kølevæske og varm smøreolie i ledninger og slanger. Kulilteforgiftning Start kun motoren i et tilstrækkeligt ventileret område. Ved drift i lukkede rum skal du sørge for, at udstødning og krumtaphusgasser ledes væk fra arbejdsområdet. Kemikalier De fleste kemikalier, f.eks. anti-frostvæske, rustbeskyttelsesmiddel, konserveringsolie, affedtningsmiddel osv., er sundhedsfarlige. Læs og følg instruktionerne på emballagen. Nogle kemikalier, f.eks. konserveringsolier, er brandfarlige og farlige ved indånding. Sørg for god ventilation og anvend beskyttelsesmaske ved sprøjtning. Læs og følg altid forskrifterne på emballagen. Opbevar kemikalier og andre sundhedsfarlige materialer utilgængeligt for børn. Aflever overskydende eller brugte kemikalier på de dertil beregnede steder til destruktion, så de ikke skader miljøet. Kølesystem Ved indgreb i søvandssystemet er der risiko for vandindtrængen. Stands derfor motoren, og luk bundhanen, inden arbejdet påbegyndes. Undgå at åbne dækslet til påfyldning af kølevæske, mens motoren er varm. Dampe eller varm kølevæske kan sprøjte ud og forårsage forbrændinger. Hvis påfyldningsdæksel, kølevæskeledning, bundhane osv. alligevel skal åbnes eller afmonteres, mens motoren er varm, skal påfyldningsdækslet åbnes langsomt og forsigtigt, så overtrykket slipper ud, inden dækslet tages af, og arbejdet påbegyndes. Vær opmærksom på, at kølevæsken stadig kan være varm og kan forårsage forbrændinger. Brændstofsystem Brug altid beskyttelseshandsker ved søgning efter utætheder. Udstrømmende væsker under tryk kan trænge ind i kropsvævet og forårsage alvorlige kvæstelser. Risiko for blodforgiftning. Dæk altid generatoren til, hvis den er placeret under brændstoffiltret. Spildt brændstof kan beskadige generatoren. Elsystem Afbrydelse af strømmen Stop altid motoren, og afbryd strømmen med hovedafbryderen før indgreb i elsystemet. Isoler landstrøm til motorvarmer, batterilader eller ekstraudstyr, som er monteret på motoren. Batterier Batterierne indeholder ekstremt ætsende elektrolyt. Beskyt øjne, hud og tøj ved opladning og håndtering af batterier. Brug altid beskyttelsesbriller og handsker. Ved hudkontakt vaskes med sæbe og rigeligt vand. Hvis batterisyren kommer i øjnene, skylles de omgående med rigeligt vand. Søg straks lægehjælp. Smøresystem Varm olie kan give forbrændinger. Undgå hudkontakt med varm olie. Sørg for, at smøresystemet er trykløst før indgreb. Start eller kør aldrig motoren, mens dækslet til oliepåfyldning er taget af. Risiko for oliespild. 7

10 Introduktion Instruktionsbogen er udarbejdet, så du kan få størst muligt udbytte af din Volvo Penta Marinemotor. Den indeholder de oplysninger, du skal bruge for at håndtere og vedligeholde din motor på en sikker og korrekt måde. Vi beder dig læse instruktionsbogen grundigt og lære at håndtere motor, regulering og øvrigt udstyr på sikker vis, inden du kaster fortøjningerne til den første tur. Instruktionsbogen bør altid være tilgængelig. Opbevar den sikkert, og glem ikke at give den videre til den nye ejer, hvis du sælger din båd. Ansvar for miljøet Vi vil alle gerne leve i et rent og frisk miljø. Hvor vi kan indånde ren luft, se friske træer, have rent vand i søer og have og nyde solen uden frygt for vores helbred. I dag er det desværre ingen selvfølge; det er noget, vi alle må arbejde hårdt for i fællesskab. Som producenter af marinemotorer har Volvo Penta et særligt ansvar, og derfor er miljøhensyn en selvskreven hjørnesten i vores produktudvikling. Volvo Penta har i dag et bredt motorprogram, hvor der er sket store fremskridt for at reducere udstødning, brændstofforbrug, motorlyd osv. Vi håber, du vil være med til at bevare disse kvaliteter. Følg altid instruktionsbogens råd om brændstofkvalitet, drift og vedligeholdelse, så du undgår at belaste miljøet unødigt. Henvend dig til din Volvo Penta forhandler, hvis du konstaterer forandringer som f.eks. øget brændstofforbrug eller øget udstødning. Tilpas fart og afstand, så dønninger og lyd ikke forstyrrer eller forårsager skader på dyreliv, fortøjede både, broer osv. Efterlad naturhavne og havne i samme stand, som du selv ønsker at overtage dem i. Aflever altid miljøfarligt affald, f.eks. aftappet olie, kølevæske, rester af maling og rengøringsmidler, udtjente batterier osv., til destruktion på et godkendt opsamlingssted. Sammen kan vi yde en værdifuld indsats for miljøet. Tilkørsel Motoren skal køres til i de første 0 driftstimer på følgende måde: Kør motoren i normal drift. Motoren skal dog kun køres med fuld belastning i korte perioder. Kør aldrig motoren i længere tid med konstant omdrejningstal i denne periode. Et højere forbrug af smøreolie er normalt i tilkørselsperioden. Kontroller derfor oliestanden oftere end det, der normalt anbefales. Efter de første driftstimer skal Første serviceeftersyn udføres. Se Garanti- og Servicebogen for yderligere oplysninger. Brændstof og olietyper Anvend kun brændstof og smøreolie af de kvaliteter, der er anbefalet i afsnittet Tekniske data. Andre kvaliteter kan forårsage driftsforstyrrelser, øget brændstofforbrug og forkortet levetid for motoren på lang sigt. Udskift altid olie samt olie- og brændstoffilter i henhold til de foreskrevne intervaller. Service og reservedele Volvo Pentas marinemotorer er udviklet med henblik på maksimal driftsikkerhed og levetid. De er bygget, så de kan modstå det hårde marinemiljø, og så de påvirker det mindst muligt. Gennem regelmæssig service og anvendelse af originale Volvo Penta reservedele bevares disse kvaliteter. Volvo Penta har opbygget et verdensomspændende netværk af autoriserede forhandlere. De er specialister i Volvo Pentas produkter og hjælper dig med at holde din motor i topform. De har tilbehør, originale reservedele, testudstyr og det specialværktøj, der er nødvendigt til service- og reparationsarbejder af højeste kvalitet. Følg altid instruktionsbogens vedligeholdelsesintervaller. Husk altid at opgive motorens/gearets identifikationsnummer ved bestilling af service og reservedele. 8

11 Certificerede motorer Hvis du ejer eller vedligeholder en emissionscertificeret motor, som anvendes i et område, hvor emissionen af udstødning er fastlagt via lovgivningen, er det vigtigt at iagttage følgende: En certificering betyder, at en motor af en bestemt type kontrolleres og godkendes af relevante myndigheder, og at motorproducenten garanterer, at alle motorer, der derefter produceres af den pågældende type, svarer til den motor, der er godkendt via certificeringen. Dette stiller særlige krav til den vedligeholdelse og service, du giver din motor: De service- og vedligeholdelsesintervaller, der anbefales af Volvo Penta, skal overholdes. Der må kun anvendes originale Volvo Penta reservedele. Service, som omfatter indsprøjtningspumper, pumpeindstilling og indsprøjtningsdyser, skal altid udføres af et autoriseret Volvo Penta værksted. Motoren må ikke bygges om eller ændres på nogen måde. Undtaget er dog de tilbehørs- og servicesæt, som Volvo Penta har udviklet til motoren. Installationsændringer af udstødningsrør og motorens luftindsugning må ikke foretages. Eventuelle plomberinger må ikke brydes af ikkeautoriseret personale. I øvrigt skal de generelle anvisninger i instruktionsbogen vedrørende drift, service og vedligeholdelse følges. VIGTIGT! Forsømt eller utilstrækkelig vedligeholdelse/service samt anvendelse af uoriginale dele medfører, at AB Volvo Penta ikke længere er ansvarlig for, at motoren svarer til den certificerede model. Skader og/eller omkostninger, der opstår som følge af dette, er Volvo Penta uvedkommende. Garanti Din nye Volvo Penta Marinemotor er omfattet af en begrænset garanti i henhold til de betingelser og anvisninger, der er angivet i Garanti- og Servicebogen. Bemærk, at AB Volvo Pentas ansvar er begrænset til det, der er angivet i Garanti- og Servicebogen. Læs den grundigt så hurtigt som muligt efter leveringen. Den indeholder vigtige oplysninger om bl.a. garantibevis, service, vedligeholdelse, som du som ejer skal have kendskab til, og som du skal kontrollere og udføre. I modsat fald kan AB Volvo Penta fraskrive sig garantiforpligtelsen. Kontakt din Volvo Penta forhandler, hvis du ikke har modtaget en Garanti- og Servicebog samt en kundekopi af garantibevis. 9

12 Identifikationsnummer På motor og gear findes der typeskilte med et identifikationsnummer. Disse oplysninger skal altid anvendes som reference ved bestilling af service og reservedele. Der findes sikkert også tilsvarende skilte på din båd og det øvrige udstyr. Noter oplysningerne nedenfor. Tag derefter en kopi af siden, og opbevar den på et sikkert sted, så du kan finde oplysningerne, hvis båden bliver stjålet. Typeskiltenes udseende og placering er vist nedenfor. Tallene i parentes henviser til identifikationsnumrenes placering på typeskiltene. Motor Typebetegnelse ()... Serienummer (2)... Motornummer (3)... Certificeringsnummer (4)... Drev/Skjold/Gear Typebetegnelse (5)... Serienummer (6)... Produktnummer (7)... Udveksling (8)... Propelbetegnelse... Skilt på motor og transmission SX-drev/Skjold XXXXXX (7) XXX (5) XX (8) XXXXXXXXXX (6) Gear MS25/HS25 S-drev/Gear MS2 Motorskilt Certificeringsskilt 0

13 Modeloversigt Oversigten omfatter ikke alle kombinationer af motorer og gear/drev. Det er derfor muligt, at information om dit gear eller drev findes i forbindelse med en anden motormodel end den viste MD22L/20S Kølevæskepåfyldning 2. Varmeveksler 3. Rør til olielænsepumpe 4. Oliefilter 5. Startmotor 6. Generator 7. Indsprøjtningspumpe 8. Brændstofpumpe 9. Oliepind (motor) 0. Oliepåfyldning (motor). Brændstoffilter 2. Søvandspumpe 3. Elcentral 4. Oliepåfyldning (drev) 5. Oliepind (drev) 6. Søvandshane 7. Offeranode 8. Olieaftapning (drev) 9. Søvandsindtag MD22L/20S

14 , MD22P/MS TMD22/MS , 9 7 TMD22P/HS25 2 8

15 TAMD22P/SX Turbo (TMD, TAMD) 2. Kølevæskepåfyldning 3. Varmeveksler 4. Oliekøler 5. Rør til olielænsepumpe 6. Ladeluftkøler (TAMD) 7. Oliefilter 8. Startmotor 9. Generator 0. Indsprøjtningspumpe. Brændstofpumpe 2. Oliepind (motor) 3. Oliepåfyldning (motor) 4. Brændstoffilter 5. Søvandspumpe 6. Søvandsfilter (SX) 7. Elcentral 8. Oliepind (gear/sx) 9. Oliepåfyldning (gear/sx) 20. Oliekøler (gear) 2. Søvandsindtag 22. Trimcylinder (SX) 23. Olieaftapning (SX) 24. Servopumpe (SX) 25. Offeranode (SX) 26. Offeranode (SX) 27. Trimfinne (SX)

16 Instrumenter Dette afsnit indeholder beskrivelser af de instrumenttavler, Volvo Penta leverer til din motor. Bemærk, at i visse både kan instrumenter, alarmtavle, tændingskontakt o.s.v. være monteret separat uden de viste instrumenttavler. Hvis du ønsker at installere yderligere instrumenter, eller hvis din båd er udstyret med instrumenter, som ikke er beskrevet her, bedes du kontakte din Volvo Penta forhandler Instrumenttavle. Omdrejningstæller og timetæller (ekstraudstyr). Viser motorens aktuelle omdrejningstal. Tallet skal ganges med 00 for at få antal omdrejninger pr. minut. Timetælleren viser motorens totale driftstid i hele og tiendedele timer. 2. Sirene til akustisk alarm. 3. Advarselsdisplay. Se nr Kontakt til instrumentbelysning. 5. Kontakt til afprøvning og kvittering for alarm. Test af alarm: Tryk på kontakten. Alle advarselslamper lyser, og sirenen lyder. Kvittering for alarm: Tryk på kontakten, hvis en alarm lyder/vises. Sirenen stopper, men den relevante advarselslampe fortsætter med at blinke, indtil fejlen er rettet. 6. Temperaturmåler. Viser motorens kølevandstemperatur. 7. Olietrykmåler. Viser olietrykket i motoren. 8. Voltmeter. Viser spændingen fra generatoren. 9. Tænding. Se beskrivelsen på næste side

17 2 0 3 Advarselsdisplay Hvis sirenen lyder, begynder en af de tre advarselslamper (0 2) på instrumenttavlen at blinke for at angive årsagen til alarmen. 0. Kølevæsketemperatur for høj.. Lavt smøreolietryk. 2. Generator lader ikke. 3. Signallampe. Lyser, når gløderør er tilkoblet (ekstraudstyr). VIGTIGT! Læs om kontrol af instrumenter i afsnittet Drift. Tænding Tændingslåsen har en indbygget startmotorbeskyttelse, hvilket betyder, at et nyt startforsøg først kan foretages, når startnøglen har været ført tilbage til position 0. S = Stopposition. Stopmagneten aktiveres og afbryder brændstoftilførslen til motoren. 0 = Nøglen kan sættes i og tages ud. I = Driftsposition. II = Glødeposition. Gløderørene kobles til og forvarmer motoren. III = Startposition. Startmotoren aktiveres. VIGTIGT! Læs startinstruktionerne i afsnittet Start af motor. Nøglekoden er angivet på et skilt, som er fastgjort til tændingsnøglerne. Denne kode anvendes ved bestilling af ekstranøgler og må ikke overlades til uvedkommende. 5

18 Reguleringer Dette afsnit indeholder beskrivelser af de reguleringer, som er standardmontering på din Volvo Penta motor. Hvis din båd er udstyret med reguleringer, som ikke er beskrevet her, og du føler dig usikker på deres funktion, bedes du kontakte din Volvo Penta forhandler. T 2 Topmonteret regulering T Manøvrering Gearskifte og gasgivning reguleres med samme håndtag (). N = Neutral position. Drev/gear er koblet fra. F = Drev/gear koblet til for drift fremad. R = Drev/gear koblet til for drift bagud. T = Regulering af motorens omdrejningstal. Kontakt til neutral position, som kun tillader start af motoren, når gearet er koblet fra, kan fås som ekstraudstyr. 2 T T Frakobling af gearskiftefunktion Sæt håndtaget () i neutral position (N). Tryk knappen (2) ind, skub håndtaget lidt fremad og slip knappen. Gearskiftefunktionen er nu koblet fra, og håndtaget påvirker kun motorens omdrejningstal. Når håndtaget føres tilbage i neutral position, tilkobles gearskiftefunktionen automatisk. VIGTIGT! Vær forsigtig, så drev/gear ikke tilkobles ved en fejl. Sidemonteret regulering Friktionsbremse Friktionsbremsen påvirker kun reguleringen af motorens omdrejningstal.. Afmonter dækslet over reguleringshåndtaget. Ved sidemonterede reguleringer skal håndtaget først afmonteres. 2. Indstil håndtaget til halv gasgivning/bak. 3. Juster friktionsbremsen. Hvis skruen drejes med uret (+), bliver håndtagets bevægelse strammere, og hvis den drejes mod uret ( ), bliver håndtagets bevægelse lettere. 4. Monter dæksel og håndtag igen. 6

19 Power Trim SX-drevet er udstyret med et hydraulisk trimsystem, Power Trim, som giver dig mulighed for at justere drevets vinkel i forhold til bådens agterende. Derved justeres bådens trimning, så du opnår maksimal komfort og brændstoføkonomi under forskellige driftsforhold. Power Trim styres og kontrolleres fra førerpladsen med de reguleringer og instrumenter, der er beskrevet i dette afsnit. Afsnittet Drift indeholder oplysninger om anvendelsen af Power Trim-systemet under drift af båden. ADVARSEL! Undgå ekstrem trimning af drevet, da det kan forringe bådens styreevne (se Power Trim under drift i afsnittet Drift). Trimregulering Drevet trimmes og løftes op ved hjælp af det separate reguleringspanel eller ved hjælp af knappen på reguleringshåndtaget (ekstraudstyr). Når drevet trimmes væk fra bådens agterende, løftes forstavnen i forhold til vandret. Hvis det trimmes mod agterenden, sænkes forstavnen Tryk på Ned-knappen () for at sænke bådens forstavn (drevet er trimmet indad). Tryk på Op-knappen (2) for at hæve bådens forstavn (drevet er trimmet udad). Knap (3) har ingen funktion. Tryk knappen i reguleringshåndtaget (4) op for at hæve forstavnen. Tryk knappen ned for at sænke forstavnen. Triminstrument Drevets aktuelle position vises på triminstrumentet. Der er tre trimområder:. Trim-område Trim-området bruges til at opnå maksimal komfort under normal drift ved alle hastigheder fra start til maksimal hastighed. 2. Beach-område (Rødt) Beach-området bruges til drift ved reduceret hastighed i lavt vand, eller hvor du ikke er sikker på vanddybden. 3. Lift-område (Rødt) Lift-området bruges til at løfte drevet helt op ved f.eks. trailertransport af båden. Drevet stoppes automatisk, når det når stopposition. Lift-området må kun anvendes, når motoren er stoppet, aldrig under drift! 7

20 Start af motor Væn dig til at kontrollere motor og motorrum visuelt inden drift. Derved kan du hurtigt opdage, hvis der er ved at ske noget unormalt. Kontroller også, at instrument- og advarselspaneler viser normale værdier, når du har startet motoren. ADVARSEL! Brug aldrig startspray eller lignende til at starte motoren. Eksplosionsrisiko! Før start Åbn brændstofhanen. Åbn søvandshanen (hvis en sådan findes). Kontroller, at der ikke forekommer lækager af brændstof, kølevæske eller olie. Kontroller olie- og kølevæskestanden i motoren. Se afsnittet Vedligeholdelse. Slå hovedafbryderen til. VIGTIGT! Afbryd aldrig strømmen med hovedafbryderen, mens motoren er i gang. Generatoren kan blive beskadiget. Kontroller, at brændstofmængden er tilstrækkelig til den planlagte tur. Sænk SX-drevet, hvis det er hævet. Kontroller, at der ikke er nogen eller noget i nærheden af propellen. Start. Sæt reguleringshåndtaget i neutral position/tomgangsposition. 2. Drej nøglen til position I. De tre advarselslamper tændes og kan kontrolleres. Kontroller også, at den akustiske alarm fungerer, ved at trykke på knappen Alarm test. 3. Ved varm motor: Gå videre til punkt 4. Ved kold motor: Drej nøglen til position II. Kontrollampen tændes, og gløderørene tilkobles til forvarmning af motoren. VIGTIGT! Gløderørene skal være koblet til i ca. 7 sekunder, ikke mere! 8

INSTRUKTIONSBOG D2-55, D2-75

INSTRUKTIONSBOG D2-55, D2-75 INSTRUKTIONSBOG D2-55, D2-75 Instruktionsbogen kan også bestilles på følgende andre sprog: This operator s manual is available in English. Complete the form at the end of the operator s manual to order

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Vinterkonservering af Volvo Penta MD7A med S-110 drev

Vinterkonservering af Volvo Penta MD7A med S-110 drev Vinterkonservering af Volvo Penta MD7A med S-110 drev 1. Baggrund Denne artikel er redigeret med udgangspunkt i beskrivelsen af Volvo Penta 2001 skrevet af Bjarke (MaxiMalt). Tak for udgangspunktet! Dette

Læs mere

Betjeningsvejledning for søløven

Betjeningsvejledning for søløven Betjeningsvejledning for søløven Almindelig betjening: 1. Udfyld sejladsprotokollen før afgang. 2. Båden lænses 3. Brændstofbeholdningen (diesel) kontrolleres. Der skal være min. 1/3 tank fuld 4. Rød knap

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

VOLVO PENTA Diesel og Benzin motorer OPLÆGNINGS- OG SØSÆTNINGSGUIDE. Hvad bør gøres i forbindelse med Vinterkonservering og Forårsklargøring?

VOLVO PENTA Diesel og Benzin motorer OPLÆGNINGS- OG SØSÆTNINGSGUIDE. Hvad bør gøres i forbindelse med Vinterkonservering og Forårsklargøring? VOLVO PENTA Diesel og Benzin motorer OPLÆGNINGS- OG SØSÆTNINGSGUIDE Hvad bør gøres i forbindelse med Vinterkonservering og Forårsklargøring? Oplægning / Vinterkonservering: Hvad skal gøres inden båden

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg Indholdsfortegnelse Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK BENZIN HØJTRYKSANLÆG 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Generator Varenr.: 90 42 041 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og brugen af

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Vedligeholdelseslogbog 90-889160

Vedligeholdelseslogbog 90-889160 Vedligeholdelseslogbog 90-889160 VIGTIGT Vedligeholdelse skal udføres af en Mercury Marine-autoriseret forhandler. Ved fuldførelse af vedligeholdelseseftersyn skal denne bog dateres og underskrives af

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor DK Betjeningsvejledning Elektrisk bådmotor Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Identifikation Styrehåndtag med frem/bak funktion

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

Dansk Højtryk Kloakspuler

Dansk Højtryk Kloakspuler Indholdsfortegnelse 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK HØJTRYK KLOAKSPULER 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER 4 2.3 SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

OPLÆGNINGS- OG SØSÆTNINGSGUIDE Hvad bør gøres i forbindelse med Vinterkonservering og Forårsklargøring?

OPLÆGNINGS- OG SØSÆTNINGSGUIDE Hvad bør gøres i forbindelse med Vinterkonservering og Forårsklargøring? OPLÆGNINGS- OG SØSÆTNINGSGUIDE Hvad bør gøres i forbindelse med Vinterkonservering og Forårsklargøring? Hvad skal gøres inden båden tages på land? Olie- og Oliefilterskift. Du bør skifte olie og oliefilter

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere