Kravspecifikation. Leasing af tjenestebiler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation. Leasing af tjenestebiler"

Transkript

1 Kravspecifikation Leasing af tjenestebiler NaturErhvervstyrelsen (Leasingtager) Side 1 af 21

2 Indhold 1. Introduktion og omfang Omsætning Opgavebeskrivelse og formål med rammeaftalen Leasingtagers mindstekrav og krav Pris Bilernes specifikationer... 8 Teknik... 8 Udstyr Ergonomi og komfort Services Service og vedligeholdelse Flådestyring, herunder puljeordning Levering og tilbagelevering mm Side 2 af 21

3 1. Introduktion og omfang NaturErhvervstyrelsen (Leasingtager) ønsker at lease biler i 48 måneder gennem en 2-årig rammeaftale med en option for yderligere forlængelse af aftalen i to perioder af hvert et års varighed. Hovedleverancen forventes at skulle leveres ultimo 2015 primo 2016 og vil udgøre en stor del af rammeaftalens omfang. Der vil være tale om efterfølgende mindre leverancer i bølger. Bilerne forudsættes leveret af flere omgange og på forskellige lokkationer i Danmark. Nærmere tidspunkt og omfang af første leverancer fastsættes i forbindelse med opstartsmøde. Udover levering af de leasede køretøjer, ønsker Leasingtager, at Leasinggiver gør det muligt at foretage effektiv flådestyring af alle biler, samt leverer servicepakke inkl. bl.a. skift af vinter- og sommerdæk og vejhjælp mm. Nærværende kravspecifikation er udformet for at understøtte denne aktivitet. 2. Omsætning Leasingtager har ikke tidligere leaset biler, og har derfor ikke konkret viden om, hvad der kan forventes omsat på aftalen. 3. Opgavebeskrivelse og formål med rammeaftalen Bilerne skal indgå i Leasingtagers daglige drift, hovedsagligt indenfor jordbrugskontrol, hvor kontrollører foretager kontrol af marker og andre arealer over hele landet. Bilerne skal anvendes til transport af kontrollørerne samt deres udstyr, fra udkørselspunkt til skiftende kontroladresser. Kørslen vil dække over såvel motor- og landevejskørsel samt kørsel på markveje samt let terræn, f.eks. græsmarker. Bilerne vil samtidig fungere som mobilt kontor for kontrollørerne. Bilerne vil være fast bookede af hver enkelt kontrollør og skal udelukkende anvendes til tjenestekørsel. Bilerne skal for at løse opgaven have den rette balance mellem gode køreegenskaber over længere distancer samt i let terræn, kabinekomfort og funktionalitet ift. udstyrstransport. Dertil lægges der vægt på forhold som sikkerhed, miljø og god brændstoføkonomi samt øvrige driftsrelaterede omkostninger. Leasingtager forventer, at van-versioner af biler inden for cross-over segmentet vil give bedste kombination af de ønskede køreegenskaber, lasteevne og krævet frihøjde, og udbudsmaterialet er udformet ud fra denne betragtning. Denne type biler forventes at udgøre langt størstedelen af omsætningen på rammeaftalen. Ud over hovedleverancen til jordbrugskontrol, ønsker Leasingtager at rammeaftalen giver mulighed for leasing af biler til personbefordring med henblik på løsning af øvrige myndighedsopgaver samt transport af ansatte i styrelsen mellem styrelsens regionale kontorer, kørsel til møder mv. Kravene til disse biler er Side 3 af 21

4 mindre udspecificerede, idet der ønskes fleksibilitet til at imødekomme forskellige behov. Der kan over kontraktperioden f.eks. opstå et behov for en bil til bykørsel, en til langturskørsel, en til multipersontransport og en med 4-hjulstræk til særlige kontrolopgaver. Bilerne skal leveres i bølger. Leasingtagers medarbejdere anvender i dag egen bil, og nogle medarbejdere vil kunne få dispensation til at udskyde overgang til tjenestebil til senest oktober Alle medarbejdere forventes at skulle overgå til tjenestebil inden for rammeaftalens kontraktperiode. Afklaring med hensyn til blandt andet antal biler pr. levering, tidspunkt for første levering mv. sker i forbindelse med et opstartsmøde. Det forventes, at den indledende levering ultimo 2015 primo 2016 vil udgøre størstedelen af det samlede antal biler vedr. hovedleverancen. Udrulningsplan aftales i forbindelse med kontraktindgåelse. 4. Leasingtagers mindstekrav og krav Nærværende kravspecifikation vedrører leasing af biler inkl. flådestyring, servicepakke, GPSlogningsudstyr, mm. Hver enkelt bilaftale løber i 48 måneder fra første leveringsdato uanset at bilen evt. erstattes i perioden pga. defekter el. lign. Mindstekrav: Krav som tilbudsgiver skal opfylde. Disse er markeret (MK). Besvarer Leasinggiver et mindstekrav MK med et nej, vil tilbuddet blive anset for ukonditionsmæssigt og Leasingtager vil være forpligtet til at afvise tilbuddet. Krav: Krav som tilbudsgiver skal beskrive i dennes. Disse er markeret (K). 4.1 Pris Nr. Krav til pris Ja/Nej Leasinggivers K1 Leasinggiver skal angive den samlede leasingafgift pr. bil pr. måned inkl. alle ydelser og herefter udspecificere prisen på ydelserne. Leasingafgiften skal baseres på en 48 måneders leasingaftale, og være inkl. alle vilkår angivet i n (udstyr, serviceaftale, flådestyring, GPS, vejhjælp mm.), samt eventuelle leveringsog startomkostninger. Leasingtager har ikke mulighed for at overføre statens afgiftsfritagelse vedr. betaling af registreringsafgift til Samlet leasingafgift pr. måned pr. bil (blå bil): Samlet leasingafgift pr. måned pr. bil (hvid bil): I den samlede leasingafgift ovenfor er medregnet: Pris for serviceaftale: Side 4 af 21

5 Nr. Krav til pris Ja/Nej Leasinggivers leasinggiver. Fastsættelse af registreringsafgift på de tilbudte biler er et forhold mellem Leasinggiver og SKAT. Leasinggiver skal søge om afgiftsfritagelse jf. rammeaftalens bestemmelser. Leasingafgift skal angives inkl. omkostninger til registreringsafgift. Pris for flådestyring, inkl. tracking og GPS logning: Pris for vejhjælp: Pris for eventuelle leveringstilbageleverings- og startomkostninger: Pris for eventuelle øvrige omkostninger: K2 (Krav indgår ikke i evaluerin gen af kriteriet pris) K3 (Krav indgår ikke i evaluerin gen af kriteriet pris) Leasinggiver skal angive udgiften til registreringsafgift pr. bil pr. måned. Leasinggiver skal angive den årlige grønne ejerafgift pr. bil, samt angive om beløbet er indeholdt i leasingafgiften eller om Leasingtager vil blive opkrævet separat af SKAT. Side 5 af 21

6 Nr. Krav til pris Ja/Nej Leasinggivers K4 Leasinggiver skal angive estimeret brændstofforbrug ved blandet kørsel (2004/3/EF) for km. Skal angives i liter og brændstoftype. Herunder angives km/l ved blandet kørsel. Leasingtager omregner forbruget til DKK til brug for tilbudsevaluering baseret på listepriser d. 3. august 2015, på den angivne brændstoftype. K5 (Krav indgår ikke i evaluerin gen af kriteriet pris) K6 (Krav indgår ikke i evaluerin gen af kriteriet pris) For enkelte biler, kan det være relevant med anhængertræk. Leasinggiver skal angive ekstra pris pr. bil for montering af anhængertræk. Leasingtager kan få behov for at erhverve enkelte biler til personbefordring som ikke skal indgå i kontrolopgaver, men til almindelig transport i forbindelse med øvrige myndighedsopgaver. Her tænkes på biler til transport af fire til fem personer samt biler som kategoriseres som minibusser (størst tilladte bil som kan køres med lille kørekort). Leasingtager kan ligeledes få behov for at erhverve van-biler med 4-hjulstræk til særlige kontrolopgaver. Leasinggiver bedes derfor angive leasingafgift pr. bil pr. måned for bilmodeller til dækning af disse behov. Der kan angives flere modeller af forskellig type til forskellige behov, jf. formålsafsnit. Side 6 af 21

7 Nr. Krav til pris Ja/Nej Leasinggivers Krav til personbil: Der stilles ikke særlige krav vedr. Bilernes specifikationer. Minimumskrav vedr. Teknik skal dog opfyldes, med undtagelse af MK5, MK7, MK8 og MK9. K8 skal beskrives. Krav til 4-hjulstræk: Der stilles ikke særlige krav vedr. Bilernes specifikationer. Minimumskrav vedr. Teknik skal dog opfyldes, med undtagelse af MK2 og MK3. K8, K9 og K11 skal beskrives. Justeres prisen, skal den angives ud fra forudsætningerne og specifikationerne under K1. Prisforhold beskrevet i K2, K3 og K4 skal angives separat. K7 K8 (Krav indgår ikke i evaluerin gen af kriteriet pris) Leasinggiver skal oplyse satserne for under- og overkilometer ved et puljeregnskab på grundlag af en forventet kørsel på km pr. bil i 48 mdr., jf. K28. Leasinggiver skal, såfremt det tilbydes, beskrive prisstruktur for at stille parkeringskapacitet til rådighed, jf. K33 Side 7 af 21

8 4.2 Bilernes specifikationer Teknik Nr. Mindstekrav til teknik Ja/Nej Leasinggivers MK1 Bilerne skal kunne leveres i både en mørkeblå nuance og i hvid. NaturErhvervstyrelsens logo skal vederlagsfrit monteres af leasinggiver på bilerne inden levering. NaturErhvervstyrelsen tilvejebringer logo. MK2 Bilerne skal leve op til minimum euronorm 5 MK3 Bilerne skal som minimum være energiklasse A MK4 Bilerne skal som minimum have fem stjerner på euro ncap hvis testet i 2013 eller før, og minimum fire stjerner hvis testet senere. MK5 MK6 Bilerne skal leveres på gule plader med bagage-/varerum og være indregistreret som varebil. Dette gælder kun hovedleverancen. Bilerne skal have plads til minimum to personer. Side 8 af 21

9 Nr. Mindstekrav til teknik Ja/Nej Leasinggivers MK7 Bilerne skal have 5 døre, og bagage- /varerum skal have adgang via bagdøre og bagklap. Der ønskes ikke fløjdøre/kassebil. MK8 Bilerne skal have sideruder i bagage- /varerum MK9 Bilerne skal have en frihøjde på mindst 170 mm målt fra laveste sted over jorden MK10 Bilerne skal have kørelys bagpå Nr. Krav til teknik Ja/Nej Leasinggivers K9 Leasinggiver skal angive hvilken bilmodel der er tale om, herunder drivmiddel, motorstørrelse og evt. udstyrsklasse mm. Der skal vedlægges generelt beskrivende materiale vedr. den specifikke model inkl. fotos. Det bemærkes, at dette materiale ikke indgår direkte i evalueringen, og at visse oplysninger eksplicit skal angives i n ved relevante krav. Side 9 af 21

10 Nr. Krav til teknik Ja/Nej Leasinggivers K10 Leasinggiver skal angive bilens frihøjde målt fra laveste sted over jorden. K11 Leasinggiver skal beskrive modellens bagage-/varerum, herunder dimensioner, volumen (liter) og gulvarealets udformning, herunder om der er niveauforskelle i gulvarealet. Leasinggiver skal derudover beskrive mulighederne for opdeling af bagage- /varerum mht. opbevaring af udstyr i f.eks. ruminddeling samt mulighed for fastspænding af udstyr i den valgte model. Beskrivelsen kan både vedrøre indretning som tilbydes monteret af Leasinggiver eller Leasingtagers mulighed for selv at fastspænde f.eks. kasser o. lign. K12 Leasinggiver skal beskrive øvrigt relevant inkluderet teknik udover de allerede stillede krav. Udstyr Nr. Mindstekrav til udstyr Ja/Nej Leasinggivers MK11 Bilerne skal have aircondition eller klimaanlæg. Side 10 af 21

11 Nr. Mindstekrav til udstyr Ja/Nej Leasinggivers MK12 Bilerne skal have ratbetjent radio. MK13 Bilerne skal have indbygget bluetooth og være klar til håndfri betjening af mobiltelefon. MK14 Bilerne skal have navigationssystem, inkl. årlig opdatering af kortgrundlag. MK15 MK16 Bilerne skal have minimum ét 12v strømudtag eller USB-stik i kabinen mht. opladning af mindre elektroniske apparater, f.eks. bærbar computer Bilerne skal have lys i bagage- /varerummet. MK17 Bilerne skal have tågelygter foran MK 18 Bilerne skal have fartpilot Side 11 af 21

12 Nr. Krav til udstyr Ja/Nej Leasinggivers K13 Leasinggiver skal beskrive om der er dobbelt strømudtag eller dobbelt USB-stik i kabinen. Der kan være behov for opladning af flere apparater samtidigt. K14 Leasinggiver skal beskrive hvorvidt der er 12V strømudtag eller USB-stik i bagage- /varerum. Bilerne transporterer elektrisk udstyr som kræver opladning under transport og opbevaring. K15 Leasinggiver skal beskrive funktionaliteten af bilernes navigationssystem. Er betjeningssproget på dansk eller engelsk? Hvor ofte og hvordan foregår opdatering af kortgrundlaget? K16 Leasinggiver skal beskrive lyskilder i kabinen. Der skal læses rapporter o. lign.i bilen i forbindelse med kontrolbesøg, hvilket kræver belysning. K17 Leasinggiver skal beskrive om bilerne har aircondition eller klimaanlæg K18 Leasinggiver skal beskrive øvrigt relevant inkluderet udstyr udover de allerede stillede krav. (fx kabinevarmer, parkeringscensor mm.) Side 12 af 21

13 Ergonomi og komfort Nr. Mindstekrav til ergonomi og komfort Ja/Nej Leasinggivers MK19 Bilerne skal have mulighed for højde- og dybdeindstilling af rat MK20 Bilerne skal have højdejusterbare sikkerhedsseler foran MK21 Bilerne skal have højdejusterbare nakkestøtter foran MK22 Bilerne skal have mulighed for justering af førersædets højde og horisontale position, samt ryglænets hældning. MK23 Bilerne skal have varme i forsæder Nr. Krav til ergonomi og komfort Ja/Nej Leasinggivers K19 Leasinggiver skal beskrive muligheden for justering af førersædets lændestøtte. Side 13 af 21

14 K20 Der er ønske om, at bilerne har armlæn på førersædet. Leasinggiver skal beskrive hvorvidt bilerne leveres med armlæn på førersædet K21 Leasinggiver skal i centimeter angive bilernes; - indstigningshøjde - maksimale sæderyg-til-rat afstand - maksimale længde for speeder-til-ryg ved førersædet - maksimale sæde-til-loft højde - maksimale sæderyg-til-konsol afstand ved passagersæde Side 14 af 21

15 4.3 Services Service og vedligeholdelse Leasingtager ønsker en aftale omkring service, hvor service og vedligehold i videst mulige omfang administreres af Leasinggiver. Aftalen skal sikre at service og vedligehold af bilerne bliver ordnet så smidigt og nemt som muligt for de faste brugere af bilerne samt Leasingtagers centraladministration. Nr. Mindstekrav til service Ja/Nej Leasinggivers. MK24 Alle biler skal være omfattet af en serviceaftale. Serviceaftalen skal omfatte serviceeftersyn i overensstemmelse med fabrikantens til enhver tid gældende forskrifter, herunder særlige indkaldelser vedr. fabrikationsfejl meddelt efter påbegyndt leasingaftale. Leasinggiver skal til dette formål levere en serviceorganisation med mindst ét tilknyttet værksted pr. region. Service og vedligeholdelse skal være inkluderet i leasingafgiften. MK25 Serviceaftalen skal inkludere sommer- og vinterdæk inkl. udskiftning og opbevaring (ikke helårsdæk) samt vejhjælpsaftale og lånebilsaftale. MK26 Leasinggiver skal kunne levere reparationer, der ikke er dækket af serviceaftalen. Side 15 af 21

16 Nr. Krav til service Ja/Nej Leasinggivers K22 Leasinggiver skal beskrive den tilbudte serviceaftale vedr. bilernes drift og vedligehold. Leasingtager ønsker en aftale der sikre et minimum af ekstra udgifter, ved tilbagelevering af bilerne. Serviceaftale skal ikke indeholde ansvars- og kaskoforsikring. Leasingtager bærer selv risikoen for skader jf. statens selvforsikringsordning. Nedenstående er eksempler på, hvad der kunne være omfattet af service- og vedligeholdsaftalen. Service og vedligeholdelse i henhold til fabrikantens forskrifter, inkl. olie og væsker mv. Udskiftning af defekte mekaniske dele, f.eks. motor, gearkasse, differentiale, bremser, kobling, tandrem, batteri, støddæmpere osv. Udskiftning af pærer og viskerblade Omskiftning af dæk (sommer- og vinterdæk inkl. omskiftning og opbevaring) Service og udskiftning af ekstraudstyr monteret af Leasinggiver Skader på dæk (herunder punktering), lygter, spejle og glas Lånebil til rådighed i forbindelse med serviceeftersyn og reparation. Ovenstående kan danne grundlag for en service- og vedligeholdelsesaftale. Leasinggiver skal angive hvilke elementer, som indgår i service- og vedligeholdelsesaftale Side 16 af 21

17 Nr. Krav til service Ja/Nej Leasinggivers K23 Leasinggiver skal oplyse adresser på tilknyttede værksteder pr. region. Og angive det samlede antal værksteder i Danmark. K24 K25 Leasinggiver skal beskrive den tilbudte lånebilsaftale. Leasinggiver skal herunder beskrive hvordan og i hvilke tilfælde lånebil stilles til rådighed i forbindelse med serviceeftersyn og reparation. Leasinggiver skal beskrive den tilbudte vejhjælpsaftale. Nedenstående er eksempler på hvad der kunne være omfattet af vejhjælpsaftalen: Førstehjælpskasse og sikkerhedspakke Starthjælp Udbringning af brændstof Oplukning af døre Fritrækning Hjulskifte Transport af bil og passager ved driftstop til nærmeste autoriseret værksted. Ovenstående kan danne grundlag for en vejhjælpspakke. Leasinggiver skal angive hvilke elementer, som indgår i vejhjælpspakke. K26 Leasinggiver skal beskrive øvrigt relevant indhold og vilkår i service- og vedligeholdsaftale samt vejhjælpsaftale og lånebilsaftale. Side 17 af 21

18 Flådestyring, herunder puljeordning NaturErhvervstyrelsen forventer en løsning, hvor bilerne i udgangspunktet, er fast tilknyttet en medarbejder men, at der kan skiftes mellem medarbejderne for at udligne kilometertal. Biler med kørselsmønster som medfører at bilen formentlig kommer over det aftalefastsatte loft på km årligt, skal kunne observeres i rette tid til at foretage omskiftning af biler. Nr. Mindstekrav til flådestyring Ja/Nej Leasinggivers MK27 Leasinggiver påtager sig at sikre flådestyring på alle de til enhver tid leasede køretøjer. Se i øvrigt K23, K24, K25, K26. MK28 Leasinggiver skal levere og installere tracking/gps-logningssystem i alle biler til flådestyringsaftalen. Nr. Krav til flådestyring Ja/Nej Leasinggivers K27 Leasinggiver skal beskrive det tilbudte koncept for flådestyring, herunder processer, rapporteringsmuligheder, eventuel systemunderstøttelse og fleksibiliteten for Leasingtager mht. central vs. decentral styring. Leasinggiver skal i videst mulig omfang assistere Leasingtager med relevant administration ift. at indkalde biler til service og varsle om behov for omskiftning af biler mht. puljeordningen. Nedenstående områder forventes at være Side 18 af 21

19 Nr. Krav til flådestyring Ja/Nej Leasinggivers omfattet i flådestyringsaftalen. Leasinggiver skal kunne levere flådestyring som en del af leasingaftalen, hvor en puljeordning er en del af flådestyringen. Leasinggiver skal stille kørselsdata på bilerne til rådighed (evt. via online portal eller via tilsendte Excel udtræk el.lign.) og overblik over leasingaftalen generelt, herudover omsætning og forbrugsdata. Informationerne skal leveres eller være tilgængelige på en måde som muliggør at Leasingtager kan have såvel et centralt overblik over flåden samt en decentral styring over de regionale afdelingers tildelte biler. Leasinggiver skal kunne levere et brændstofkort, som en del af flådestyringsaftalen. Rabatter og anvendelsesmuligheder skal angives. Leasingtager skal have mulighed for til/fravælge brændstofkortet, idet Staten pt. har en alternativ aftale på køb af brændstof (SKI 06.01). Til/fravalg af brændstofkort vil således bero på, om der opnås større rabat end via eksisterende eller fremtidige aftaler på området. K28 Leasinggiver skal beskrive funktionen af deres puljeordning. Leasingtager ønsker at modtage opgørelse over udregningen af over- og underkilometer for hver enkelt bil min. hver 3. mdr. i leasingaftalernes løbetid. Således at der kan byttes om på bilerne blandt brugerne og man kan få udlignet det kørte antal kilometer bilerne imellem. Side 19 af 21

20 Nr. Krav til flådestyring Ja/Nej Leasinggivers K29 Leasinggiver skal beskrive funktionaliteten af GPS-logningssystemet, herunder hvad der logges, adgangen til data (datasikkerhed) og udtræksmuligheder mht. dokumentation af kørsel. Data skal kunne bruges som dokumentation over for SKAT m.fl. K30 Hvad kan Leasinggiver tilbyde udover de allerede stillede krav til flådestyringsaftalen? Levering og tilbagelevering mm. Leasingtager ønsker en nem og overskuelig levering og tilbagelevering af bilerne. Da Leasingtagers jordbrugskontrollører geografisk er spredt ud over hele landet, ønskes der en hensyntagen til dette ved tildelingen af leveringssteder. Nr. Krav til levering Ja/Nej Leasinggivers K31 Bilerne skal kunne leveres på Leasingtagers regionale adresser. Bestilling af nye biler under rammeaftalen skal kunne afgives via , telefon eller onlinebestilling. Leasinggiver skal beskrive proces og vilkår for levering af nye biler under rammeaftalens gyldighed, herunder forhold vedr. udgåede modeller, krav til varsel for ændringer og leveringstider. Side 20 af 21

21 Nr. Krav til levering Ja/Nej Leasinggivers K32 Ved leasingaftalens ophør som følge af udløb, opsigelse eller misligholdelse skal Leasingtager kunne tilbagelevere bilerne på minimum én adresse per region, angivet af Leasinggiver. Leasinggiver skal beskrive hvor oversigten over Leasinggivers afleveringssteder kan findes. Leasinggiver skal beskrive processen for tilbagelevering af bilerne, hvori skadesvurderingerne af de enkelte biler skal udføres af en uafhængig 3. part. Biler omfattet af serviceaftalen skal kunne leveres retur efter leasingperioden uden at blive mødt af ekstra udgifter udover til dækning af selvforskyldte skader. Leasinggiver bedes beskrive vilkår og proces for tilbagelevering af biler før udløb af leasingaftale, under hensynstagen til de opstillede vilkår i rammeaftalen. K33 Tilbudsgiver skal beskrive om der er mulighed for inkludere parkeringskapacitet på samarbejdsadresser rundt om i landet, f.eks. ved forhandlere eller private parkeringsfaciliteter. NaturErhvervstyrelsens kontrollører bor over hele landet. Da kontrollerne ofte sker i kontrollørernes lokalområde ønsker NaturErhvervstyrelsen at afdække om lokale parkeringsmuligheder, f.eks. via forhandlernetværk, kan inkluderes i rammeaftalen, af hensyn til kontrollører, der ikke kan have bil stående på bopælsadressen og som bor i stor afstand fra fast tjenestested Side 21 af 21

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015 Udbudsbetingelser Leasing af biler 16. juli. 2015 Side 0 af 15 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Beskrivelse af den udbudte ydelse... 4 4. Den udbudte aftales omfang...

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler

Kravspecifikation. vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler Bilag A.1: Kravspecifikation (indgår som bilag 1 til Rammeaftalen) Kravspecifikation vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler 1 1. Indledning 1.1 Mindstekrav og krav Der sondres mellem to typer

Læs mere

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Kravspecifikation for elbiler... 3 2.1 Mindstekrav... 3 2.1.1 Udstyr/tekniske krav... 3 2.1.2 Tjenesteydelser... 4 3. Kravspecifikation

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3.

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Der er indkommet nedenstående spørgsmål

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Toyota Privatleasing - Q and A

Toyota Privatleasing - Q and A Toyota Privatleasing - Q and A Valg af bil Jeg vil gerne lease en Toyota hvordan gør jeg? Kan jeg privatlease en brugt bil? Hvad gør jeg med salg af min nuværende bil? Kan min nuværende bil indgå i finansiering

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. 1 Vedr.: Tilbud på biler til Nyborg Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Nyborg Kommune, indkøb af 24 stk. fabriks

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud...

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Assens Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende

Læs mere

Der ønskes tilbud på levering af 10 stk. varebiler iht. nedenstående specifikationer samt betingelser.

Der ønskes tilbud på levering af 10 stk. varebiler iht. nedenstående specifikationer samt betingelser. NOTAT TIL: Udarbejdet af: Tilbudsgivere på biler. Finn Jessen VEDR.: Indkøb varebiler 2012 DATO: 01. februar 2012 Tilbud på varebiler 2012 Der ønskes tilbud på levering af 10 stk. varebiler iht. nedenstående

Læs mere

NY RENAULT MASTER Prisliste & Udstyr

NY RENAULT MASTER Prisliste & Udstyr NY RENAULT MASTER Prisliste & Udstyr MASTER KASSEVOGN m. forhjulstræk Prisliste gældende fra 1.1.2015 Model Størrelse Motor Gearkasse Lasteevne (kg) ** Master Kassevogn T28 kort Totalvægt (kg) Km/l CO2

Læs mere

"Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder

Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder SPØRGSMÅL/SVAR UDBUD AF LEASING AF BILER NR. HENVISNING SPØRGSMÅL SVAR 1 Udbudsbetingelserne, side 9 af 12, 6 Betingelser for deltagelse "Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder

Læs mere

Værd at vide om Hyundai PrivatLeasing - FAQ

Værd at vide om Hyundai PrivatLeasing - FAQ Værd at vide om Hyundai PrivatLeasing - FAQ Valg af bil Kan jeg privatlease en brugt bil? Hvad gør jeg med hensyn til salg af min nuværende bil? Kan min nuværende bil indgå i finansieringen af leasingbilen,

Læs mere

verdenspremiere 14.-15. marts kl. 11-16 Ny Hyundai i20

verdenspremiere 14.-15. marts kl. 11-16 Ny Hyundai i20 verdenspremiere 14.-15. marts kl. 11-16 Ny Hyundai i20 BREAKING NEWS: En stjerne er født! fra kun 119.995.- anmelderne er enige - klassens bedste! i20 Den nye i20 forener elegance og rummelighed i ét sporty

Læs mere

Bilag 1. Beskrivelse af vogntyper i politiet

Bilag 1. Beskrivelse af vogntyper i politiet Bilag 1 Beskrivelse af vogntyper i politiet Patruljebiler uniformerede Uniformeret patruljebil med motor under 1,8 ltr. Beskrivelse: Bilen findes i sedan og stationcar, er særdeles rummelig og har god

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

NY BENZINMOTOR LANGT PÅ LITEREN LAVT CO2-UDSLIP SKARP PRIS

NY BENZINMOTOR LANGT PÅ LITEREN LAVT CO2-UDSLIP SKARP PRIS CITROËN C3 NYHED NY BENZINMOTOR LANGT PÅ LITEREN LAVT CO2-UDSLIP SKARP PRIS CITROËN C3 VTi 82 Attraction KUN 129.990,- CITROËN C4 VTi 95 Attraction KUN 179.990,- CITROËN C1 FRA 79.990,- FINANSIERING FRA

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Din brugerguide som Erhvervsleasingkunde. Pas godt på køreglæden

Din brugerguide som Erhvervsleasingkunde. Pas godt på køreglæden Din brugerguide som Erhvervsleasingkunde Pas godt på køreglæden Service og vedligeholdelse Som bruger af leasingbilen er du ansvarlig for, at bilen bliver serviceret og vedligeholdt i henhold til de af

Læs mere

Der ønskes tilbud på levering af 7 stk. biler iht. nedenstående specifikationer samt betingelser.

Der ønskes tilbud på levering af 7 stk. biler iht. nedenstående specifikationer samt betingelser. NOTAT TIL: Udarbejdet af: Tilbudsgivere på biler. Finn Jessen VEDR.: Indkøb biler 2013 DATO: 28. maj 2013 Tilbud på biler 2013 Der ønskes tilbud på levering af 7 stk. biler iht. nedenstående specifikationer

Læs mere

Din brugerguide som Privatleasingkunde. Pas godt på køreglæden

Din brugerguide som Privatleasingkunde. Pas godt på køreglæden Din brugerguide som Privatleasingkunde Pas godt på køreglæden Service og vedligeholdelse Som bruger af leasingbilen er du ansvarlig for, at bilen bliver serviceret og vedligeholdt i henhold til de af fabrikanten

Læs mere

Leasing - hvad skal du være opmærksom på?

Leasing - hvad skal du være opmærksom på? Forberedelse Budget Benzin, diesel eller el Leasing eller køb Bilen ved forhandleren Udstyr Garanti Prøvetur Service Rabat Finansiering Gode råd Forsikring Slutseddel BilBasens købsguide til nye biler

Læs mere

Erhvervsbiler? Så ring til Burgaard Sørensen

Erhvervsbiler? Så ring til Burgaard Sørensen ERHVERV Erhvervsbiler? Så ring til Burgaard Sørensen Biler indgår som en vigtig del af de fleste virksomheders dagligdag til transport af medarbejdere, varer og udstyr. Samtidig fungerer bilerne som virksomhedernes

Læs mere

Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1. Vi har følgende spørgsmål til jeres EU-udbud ang. operationel leasing af biler:

Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1. Vi har følgende spørgsmål til jeres EU-udbud ang. operationel leasing af biler: Udbud af operationel leasing af biler besvarelse af spørgsmål og ændringer til udbudsmaterialet den 9. oktober 2013 Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1. Vi har følgende spørgsmål til jeres

Læs mere

SEAT LEON ST STYLE BARCELONA EDITION

SEAT LEON ST STYLE BARCELONA EDITION LEON ST STYLE BARCELONA EDITION FRA KUN KR. BEGRÆNSET ANTAL FAST MÅNEDLIG YDELSE FRA KR. 259.900,- 2.610,- 2,15% FAST RENTE * NÅR LUKSUS BLIVER STANDARD Det luksuriøse standardudstyr omfatter bl.a.: 2-zone

Læs mere

Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler

Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler Københavns Kommune, TMF, d. 24. april 2015 Mødets forløb Mødet blev startet med en kort navnerunde, med efterfølgende gennemgang af mødets

Læs mere

RENAULT, BEDST TIL VAREVOGNE I EUROPA SIDEN 1998. Energiklasse. T35, L3H3 Forhjulstræk 2.3 dci 150hk FAP 6-trin Quickshift F

RENAULT, BEDST TIL VAREVOGNE I EUROPA SIDEN 1998. Energiklasse. T35, L3H3 Forhjulstræk 2.3 dci 150hk FAP 6-trin Quickshift F PRISLISTE RENAULT MASTER Prisliste gældende fra 1. JANUAR 2014 RENAULT, BEDST TIL VAREVOGNE I EUROPA SIDEN 1998 KASSEVOGNE Brændstoffor brug * Pris eksl. moms, eksl. levering T28, L1H1 2.3 dci 100hk FAP

Læs mere

AutoBranchen Danmarks forsikringer - masser af fordele for dig og din bil ANSVAR/KASKO SERVICEAFTALE REPARATIONSAFTALE

AutoBranchen Danmarks forsikringer - masser af fordele for dig og din bil ANSVAR/KASKO SERVICEAFTALE REPARATIONSAFTALE AutoBranchen Danmarks forsikringer - masser af fordele for dig og din bil ANSVAR/KASKO SERVICEAFTALE REPARATIONSAFTALE Bilforsikring AutoBranchen Danmark Bilforsikring. Den mest enkle og overskuelige privatbil

Læs mere

AutoBranchen Danmarks forsikringer - masser af fordele for dig og din bil

AutoBranchen Danmarks forsikringer - masser af fordele for dig og din bil AutoBranchen Danmarks forsikringer - masser af fordele for dig og din bil Ansvar/Kasko ServiceAFTALE ReparationSAFTALE Bilforsikring AutoBranchen Danmark Bilforsikring. Den mest enkle og overskuelige privatbil

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

Privatleasingaftale imellem & BMC Leasing A/S, Herningvej 50, 7330 Brande, CVR 30617118

Privatleasingaftale imellem & BMC Leasing A/S, Herningvej 50, 7330 Brande, CVR 30617118 Privatleasingaftale imellem & BMC Leasing A/S, Herningvej 50, 7330 Brande, CVR 30617118 aftale 954188 Objekt : Stelnummer: Registreringsnummer: Farve: Anhængertræk Forsikring: CPR-nummer Telefonnummer

Læs mere

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil.

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Politik Firmabiler Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Gældende fra: 1. august 2014 Beskrivelse: Medarbejdere ansat i ovenstående

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

OH! PRIVATLEASING. TYSK KVALITET, DER ER TIL AT BETALE.

OH! PRIVATLEASING. TYSK KVALITET, DER ER TIL AT BETALE. OH! PRIVATLEASING. TYSK KVALITET, DER ER TIL AT BETALE. H! den nye Corsa kun 9.995 i udbetaling fra kun 1.895 /md. * Mdl. ydelse Metallak Smart pakke + Metallak CORSA 1.4 Enjoy 75hk 5-dørs 1.895 +100 +300

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 6 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale. 1. Primære forhandlere Nordania vælger leverandør.

Læs mere

Active og MTA. Dynamic Udstyr som Active samt:

Active og MTA. Dynamic Udstyr som Active samt: Vælg Grande Punto. Denne elegante og moderne bil tilbyder dig ekstraordinær komfort og komplet sikkerhed. Active og MTA ABS med EBD ESP med Hill Holder, ASR/MSR og HBA Front airbags med to-trins system

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 5 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale, finansiel leasing. 1. Primære forhandlere Nordania

Læs mere

partner tepee tilbehør Få mere ud af din peugeot

partner tepee tilbehør Få mere ud af din peugeot partner tepee tilbehør Få mere ud af din peugeot 3 1 2 4 4 2 1. Baksensor Praktisk original baksensor specielt konstrueret til Peugeot fire sensorer er monteret i bagkofangeren (kan indfarves). Perfekt

Læs mere

Skal du lease en privatbil?

Skal du lease en privatbil? Skal du lease en privatbil? Privatleasing eller løb? Der er mange aspekter, som skal inddrages når man skal lease en bil. Vi gør beslutningen overskuelig, da vi har samlet de bedste tilbud på private leasingbiler,

Læs mere

Leasing giver frihed også økonomisk

Leasing giver frihed også økonomisk Leasing giver frihed også økonomisk Pas godt på dine transportudgifter Der er økonomisk fornuft i at lease Det er en rigtig god ide at lease din virksomheds person- og varebiler. Leasing giver store økonomiske

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

NY RENAULT MASTER Prisliste & Produktinfo

NY RENAULT MASTER Prisliste & Produktinfo NY RENAULT MASTER Prisliste & Produktinfo Master KASSEVOGN m. forhjulstræk Master Kassevogn T28 kort C02 g/km T28 L1H1 2.3 dci 110 6-trin manuel F 12,8 207 1 040 2 800 194 900 kr Master Kassevogn T33 medium

Læs mere

Bilag 4 - Udkast til kontrakt

Bilag 4 - Udkast til kontrakt Bilag 4 - Udkast til kontrakt Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Analyse og Finans Viborg, den xx.xx.2009 Leasingkontrakt vedr. rammeaftale om finansiel leasing af medicinsk udstyr til hospitalerne i Region

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

Bosch Service Vejhjælp. Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk

Bosch Service Vejhjælp. Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk Bosch Service Vejhjælp Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk Bosch Service Vejhjælp er din garanti for mobilitet på vejen. Service værksted Står man pludselig med en bil, der

Læs mere

D A F Bilforsikring VIDEN TIL FORSKEL. AutoBranchen Danmark. en fusion af

D A F Bilforsikring VIDEN TIL FORSKEL. AutoBranchen Danmark. en fusion af D A F Bilforsikring AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL AutoBranchen Danmark en fusion af D A F Bilforsikring D A F Bilkøb alt inklusiv D A F har i samarbejde med Mondux Assurance Agentur A/S indgået

Læs mere

KOM TIL TYSKE DAGE HVIS DU OGSÅ VIL HA EN TYSKER, DER ER TIL AT BETALE. TYSKE DAGE 11. - 18. MAJ

KOM TIL TYSKE DAGE HVIS DU OGSÅ VIL HA EN TYSKER, DER ER TIL AT BETALE. TYSKE DAGE 11. - 18. MAJ KOM TIL TYSKE DAGE HVIS DU OGSÅ VIL HA EN TYSKER, DER ER TIL AT BETALE. TYSKE DAGE 11. - 18. MAJ CASCADA ENDELIG EN CABRIOLET TIL DEN DANSKE SOMMER. Skab din egen sommer med Opel Cascada. Her kan du gå

Læs mere

DEN NYE BERLINGO CITYVAN

DEN NYE BERLINGO CITYVAN NY CITROËN DEN NYE BERLINGO CITYVAN Den nye Berlingo CityVan ligner det, den er: En moderne, komfortabel og fleksibel varebil. Det nye design byder på en dynamisk front med et Citroën-logo i krom, der

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr.

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 124-226965 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk

Læs mere

FORHANDLERFORENINGENS BILFORSIKRING. i samarbejde med If

FORHANDLERFORENINGENS BILFORSIKRING. i samarbejde med If FORHANDLERFORENINGENS BILFORSIKRING i samarbejde med If VÆLG MELLEM INTRO KASKO ELLER INTRO SUPER: INTROFORSIKRING INTRO KASKO INTRO SUPER ANSVARSFORSIKRING (LOVPLIGTIG) KASKOFORSIKRING - Dækker skader

Læs mere

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015 Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for Taxikørsel som udbudt af DanPilot. Leverandøren

Læs mere

bliv godt kørende uden at binde penge hvorfor lease? Leasing af biler, varebiler og lastbiler

bliv godt kørende uden at binde penge hvorfor lease? Leasing af biler, varebiler og lastbiler Leasing af biler, varebiler og lastbiler bliv godt kørende uden at binde penge Med leasing betaler du for brugsretten og binder derfor ingen penge. Læs side 2 hvorfor lease? Lad pengene arbejde der, hvor

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Hyundai -Plus. Total styr på din biløkonomi

Hyundai -Plus. Total styr på din biløkonomi Hyundai -Plus Total styr på din biløkonomi Finansiering - lidt mere overblik Med Hyundai Plus er du altid sikker på finansiering til konkurrencedygtige priser. - og som er præcist skræddersyet til dig

Læs mere

MINI FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF

MINI FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF MINI FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF VÆLG MELLEM INTRO KASKO ELLER INTRO SUPER INTROFORSIKRING INTRO KASKO INTRO SUPER ANSVARSFORSIKRING (LOVPLIGTIG) KASKOFORSIKRING Dækker skader på din bil. Lånebil ved

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 17.03.2014 Spørgsmål Svar Ændring til udbudsmaterialet 1. 2.9 Afprøvning I punkt 2.9 afprøvning

Læs mere

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Gravemaskine, november 2014 Side 1/6 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovebekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2008 INDKØB AF BILER TIL NYBORG KOMMUNES HJEMMEPLEJE M.FL. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Erhvervsleasing. Når din leasingbil skal retur. Side 1 af 8 Erhvervsleasing JF/07.13

Erhvervsleasing. Når din leasingbil skal retur. Side 1 af 8 Erhvervsleasing JF/07.13 Erhvervsleasing Når din leasingbil skal retur Side 1 af 8 Erhvervsleasing Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. Her gennemgås bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Prisliste Volvo XC90

Prisliste Volvo XC90 Udstyrsvarianter HK Gearkasse Km/l CO 2 Energiklasse Ejerafgift Trækvægt Momentum Summum R-Design XC90 D4 163 6-trins automat 12,3 212 F F 4.790,- 1.800 kg. 838.006,- - - XC90 D5 AWD 200 6-trins automat

Læs mere

BMW Forsikring i samarbejde med If. Ren køreglæde BMW FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF

BMW Forsikring i samarbejde med If. Ren køreglæde BMW FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF BMW Forsikring i samarbejde med If Ren køreglæde BMW FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF Vælg mellem Intro Kasko eller Intro Super: INTROFORSIKRING INTRO KASKO INTRO SUPER Ansvarsforsikring (lovpligtig). Kaskoforsikring.

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Der er til dags dato modtaget og besvaret følgende

Læs mere

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 21.03.2014

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 21.03.2014 EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 21.03.2014 Spørgsmål Svar Ændring til udbudsmaterialet 1. 2.13 Konsortier / 14 Underleverandører

Læs mere

Kontraktbilag A - Kravspecifikation

Kontraktbilag A - Kravspecifikation Kontraktbilag A - Kravspecifikation Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for anskaffelsen af elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune. Leverandøren gøres

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Nissan e-nv200 Varebil

Nissan e-nv200 Varebil Nissan e-nv200 Varebil Prisliste, Udstyr, Tekniske Specifikationer, Farver Prisliste Træk Motor Transmission Model Vejl. udsalgspris ex. moms 25% moms kr. Vejl. udsalgspris inkl. moms og reg. afg. kr.

Læs mere

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker:

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker: Teknisk dialog SKI inviterer potentielle tilbudsgivere og interesserede virksomheder til at deltage i skriftlig teknisk dialog i forbindelse med det kommende udbud af rammeaftale 17.17 Vikarydelser. Den

Læs mere

erhverv Totalkoncept for firmabiler PERSONBILER VAREVOGNE TRAILERE

erhverv Totalkoncept for firmabiler PERSONBILER VAREVOGNE TRAILERE PERSONBILER VAREVOGNE TRAILERE AUTORISERET TOYOTA & CITROËN FORHANDLER I NYKØBING FALSTER OG MARIBO. AUTORISERET AVIS, BUDGET & MENADO UDLEJNINGSCENTER. ISO 9001 & 14001 CERTIFICERET. Vi dækker behovet

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Aftaler på vej vareområdet

Aftaler på vej vareområdet Aftaler på vej vareområdet Vært: Mickey Johansen Talere: Morten Bitsch Gert Eriksen Agenda Rammeaftaler på vej indenfor Vareområdet Forbrugsartikler Biler Brændstof og fyringsolie For hver rammeaftale

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

erhverv Totalkoncept for firmabiler PERSONBILER VAREVOGNE TRAILERE

erhverv Totalkoncept for firmabiler PERSONBILER VAREVOGNE TRAILERE erhverv PERSONBILER VAREVOGNE TRAILERE AUTORISERET TOYOTA & CITROËN FORHANDLER I NYKØBING FALSTER OG MARIBO. AUTORISERET AVIS, BUDGET & MENADO UDLEJNINGSCENTER. ISO 9001 & 14001 CERTIFICERET. Vi dækker

Læs mere

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING Leasing kort fortalt Lad dine penge arbejde Læs side 6 Fuldt skattefradrag Læs side 8 Hvad er leasing? Med leasing køber du brugsretten til udstyr og binder derfor ingen penge. Læs side 2 LEASING IT /

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere

Privatleasingaftale Imellem & BMC Leasing A/S, Spedalsø 61, 8700 Horsens, CVR 30617118

Privatleasingaftale Imellem & BMC Leasing A/S, Spedalsø 61, 8700 Horsens, CVR 30617118 SKAT Jr.nr 10-187995 Spedalsø 61 8700 Horsens Tlf. 97 18 17 16 Aftale Privatleasingaftale Imellem & BMC Leasing A/S, Spedalsø 61, 8700 Horsens, CVR 30617118 Objekt : Reg. nummer: Stelnummer: Farve: Anhængertræk

Læs mere

udsalg sensommer Horsens største bilforhandler - det skal fejres!! Spar op til 27.200,- på udvalgte brugte biler NY Peugeot 208 NY Hyundai i20 Sport

udsalg sensommer Horsens største bilforhandler - det skal fejres!! Spar op til 27.200,- på udvalgte brugte biler NY Peugeot 208 NY Hyundai i20 Sport AUGUST 2015 sensommer udsalg Horsens største bilforhandler - det skal fejres!! Spar op til 27.200,- på udvalgte brugte biler NY Peugeot 208 NY Hyundai i20 Sport NY Hyundai i30 Turbo Vejlevej 160. 8700

Læs mere

20 ÅRS FØDSELSDAGSFEST

20 ÅRS FØDSELSDAGSFEST Mandag - fredag 09.00-17.30 Lørdag - søndag 11.00-16.00 Vejlevej 160 8700 Horsens 8711 8800 www.rafmotors.dk 20 ÅRS FØDSELSDAGSFEST - hos DK s største Hyundai-forhandler DET SKAL FEJRES!!! 25. - 26. april

Læs mere

Se mere inde i avisen.

Se mere inde i avisen. VIND ET REJSEGAVEKORT PÅ 25.000 KR. Se mere inde i avisen. BLIV EN DEL AF NISSANS SUCCE Nissan har gennem de sidste 5 år firdoblet salget og er dermed blandt de hurtigst voksende bilmærker i Danmark. Nissan

Læs mere

Autohjælp for. GF Transport og Logistik

Autohjælp for. GF Transport og Logistik Autohjælp for GF Transport og Logistik Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er

Læs mere