Kravspecifikation. Leasing af tjenestebiler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation. Leasing af tjenestebiler"

Transkript

1 Kravspecifikation Leasing af tjenestebiler NaturErhvervstyrelsen (Leasingtager) Side 1 af 21

2 Indhold 1. Introduktion og omfang Omsætning Opgavebeskrivelse og formål med rammeaftalen Leasingtagers mindstekrav og krav Pris Bilernes specifikationer... 8 Teknik... 8 Udstyr Ergonomi og komfort Services Service og vedligeholdelse Flådestyring, herunder puljeordning Levering og tilbagelevering mm Side 2 af 21

3 1. Introduktion og omfang NaturErhvervstyrelsen (Leasingtager) ønsker at lease biler i 48 måneder gennem en 2-årig rammeaftale med en option for yderligere forlængelse af aftalen i to perioder af hvert et års varighed. Hovedleverancen forventes at skulle leveres ultimo 2015 primo 2016 og vil udgøre en stor del af rammeaftalens omfang. Der vil være tale om efterfølgende mindre leverancer i bølger. Bilerne forudsættes leveret af flere omgange og på forskellige lokkationer i Danmark. Nærmere tidspunkt og omfang af første leverancer fastsættes i forbindelse med opstartsmøde. Udover levering af de leasede køretøjer, ønsker Leasingtager, at Leasinggiver gør det muligt at foretage effektiv flådestyring af alle biler, samt leverer servicepakke inkl. bl.a. skift af vinter- og sommerdæk og vejhjælp mm. Nærværende kravspecifikation er udformet for at understøtte denne aktivitet. 2. Omsætning Leasingtager har ikke tidligere leaset biler, og har derfor ikke konkret viden om, hvad der kan forventes omsat på aftalen. 3. Opgavebeskrivelse og formål med rammeaftalen Bilerne skal indgå i Leasingtagers daglige drift, hovedsagligt indenfor jordbrugskontrol, hvor kontrollører foretager kontrol af marker og andre arealer over hele landet. Bilerne skal anvendes til transport af kontrollørerne samt deres udstyr, fra udkørselspunkt til skiftende kontroladresser. Kørslen vil dække over såvel motor- og landevejskørsel samt kørsel på markveje samt let terræn, f.eks. græsmarker. Bilerne vil samtidig fungere som mobilt kontor for kontrollørerne. Bilerne vil være fast bookede af hver enkelt kontrollør og skal udelukkende anvendes til tjenestekørsel. Bilerne skal for at løse opgaven have den rette balance mellem gode køreegenskaber over længere distancer samt i let terræn, kabinekomfort og funktionalitet ift. udstyrstransport. Dertil lægges der vægt på forhold som sikkerhed, miljø og god brændstoføkonomi samt øvrige driftsrelaterede omkostninger. Leasingtager forventer, at van-versioner af biler inden for cross-over segmentet vil give bedste kombination af de ønskede køreegenskaber, lasteevne og krævet frihøjde, og udbudsmaterialet er udformet ud fra denne betragtning. Denne type biler forventes at udgøre langt størstedelen af omsætningen på rammeaftalen. Ud over hovedleverancen til jordbrugskontrol, ønsker Leasingtager at rammeaftalen giver mulighed for leasing af biler til personbefordring med henblik på løsning af øvrige myndighedsopgaver samt transport af ansatte i styrelsen mellem styrelsens regionale kontorer, kørsel til møder mv. Kravene til disse biler er Side 3 af 21

4 mindre udspecificerede, idet der ønskes fleksibilitet til at imødekomme forskellige behov. Der kan over kontraktperioden f.eks. opstå et behov for en bil til bykørsel, en til langturskørsel, en til multipersontransport og en med 4-hjulstræk til særlige kontrolopgaver. Bilerne skal leveres i bølger. Leasingtagers medarbejdere anvender i dag egen bil, og nogle medarbejdere vil kunne få dispensation til at udskyde overgang til tjenestebil til senest oktober Alle medarbejdere forventes at skulle overgå til tjenestebil inden for rammeaftalens kontraktperiode. Afklaring med hensyn til blandt andet antal biler pr. levering, tidspunkt for første levering mv. sker i forbindelse med et opstartsmøde. Det forventes, at den indledende levering ultimo 2015 primo 2016 vil udgøre størstedelen af det samlede antal biler vedr. hovedleverancen. Udrulningsplan aftales i forbindelse med kontraktindgåelse. 4. Leasingtagers mindstekrav og krav Nærværende kravspecifikation vedrører leasing af biler inkl. flådestyring, servicepakke, GPSlogningsudstyr, mm. Hver enkelt bilaftale løber i 48 måneder fra første leveringsdato uanset at bilen evt. erstattes i perioden pga. defekter el. lign. Mindstekrav: Krav som tilbudsgiver skal opfylde. Disse er markeret (MK). Besvarer Leasinggiver et mindstekrav MK med et nej, vil tilbuddet blive anset for ukonditionsmæssigt og Leasingtager vil være forpligtet til at afvise tilbuddet. Krav: Krav som tilbudsgiver skal beskrive i dennes. Disse er markeret (K). 4.1 Pris Nr. Krav til pris Ja/Nej Leasinggivers K1 Leasinggiver skal angive den samlede leasingafgift pr. bil pr. måned inkl. alle ydelser og herefter udspecificere prisen på ydelserne. Leasingafgiften skal baseres på en 48 måneders leasingaftale, og være inkl. alle vilkår angivet i n (udstyr, serviceaftale, flådestyring, GPS, vejhjælp mm.), samt eventuelle leveringsog startomkostninger. Leasingtager har ikke mulighed for at overføre statens afgiftsfritagelse vedr. betaling af registreringsafgift til Samlet leasingafgift pr. måned pr. bil (blå bil): Samlet leasingafgift pr. måned pr. bil (hvid bil): I den samlede leasingafgift ovenfor er medregnet: Pris for serviceaftale: Side 4 af 21

5 Nr. Krav til pris Ja/Nej Leasinggivers leasinggiver. Fastsættelse af registreringsafgift på de tilbudte biler er et forhold mellem Leasinggiver og SKAT. Leasinggiver skal søge om afgiftsfritagelse jf. rammeaftalens bestemmelser. Leasingafgift skal angives inkl. omkostninger til registreringsafgift. Pris for flådestyring, inkl. tracking og GPS logning: Pris for vejhjælp: Pris for eventuelle leveringstilbageleverings- og startomkostninger: Pris for eventuelle øvrige omkostninger: K2 (Krav indgår ikke i evaluerin gen af kriteriet pris) K3 (Krav indgår ikke i evaluerin gen af kriteriet pris) Leasinggiver skal angive udgiften til registreringsafgift pr. bil pr. måned. Leasinggiver skal angive den årlige grønne ejerafgift pr. bil, samt angive om beløbet er indeholdt i leasingafgiften eller om Leasingtager vil blive opkrævet separat af SKAT. Side 5 af 21

6 Nr. Krav til pris Ja/Nej Leasinggivers K4 Leasinggiver skal angive estimeret brændstofforbrug ved blandet kørsel (2004/3/EF) for km. Skal angives i liter og brændstoftype. Herunder angives km/l ved blandet kørsel. Leasingtager omregner forbruget til DKK til brug for tilbudsevaluering baseret på listepriser d. 3. august 2015, på den angivne brændstoftype. K5 (Krav indgår ikke i evaluerin gen af kriteriet pris) K6 (Krav indgår ikke i evaluerin gen af kriteriet pris) For enkelte biler, kan det være relevant med anhængertræk. Leasinggiver skal angive ekstra pris pr. bil for montering af anhængertræk. Leasingtager kan få behov for at erhverve enkelte biler til personbefordring som ikke skal indgå i kontrolopgaver, men til almindelig transport i forbindelse med øvrige myndighedsopgaver. Her tænkes på biler til transport af fire til fem personer samt biler som kategoriseres som minibusser (størst tilladte bil som kan køres med lille kørekort). Leasingtager kan ligeledes få behov for at erhverve van-biler med 4-hjulstræk til særlige kontrolopgaver. Leasinggiver bedes derfor angive leasingafgift pr. bil pr. måned for bilmodeller til dækning af disse behov. Der kan angives flere modeller af forskellig type til forskellige behov, jf. formålsafsnit. Side 6 af 21

7 Nr. Krav til pris Ja/Nej Leasinggivers Krav til personbil: Der stilles ikke særlige krav vedr. Bilernes specifikationer. Minimumskrav vedr. Teknik skal dog opfyldes, med undtagelse af MK5, MK7, MK8 og MK9. K8 skal beskrives. Krav til 4-hjulstræk: Der stilles ikke særlige krav vedr. Bilernes specifikationer. Minimumskrav vedr. Teknik skal dog opfyldes, med undtagelse af MK2 og MK3. K8, K9 og K11 skal beskrives. Justeres prisen, skal den angives ud fra forudsætningerne og specifikationerne under K1. Prisforhold beskrevet i K2, K3 og K4 skal angives separat. K7 K8 (Krav indgår ikke i evaluerin gen af kriteriet pris) Leasinggiver skal oplyse satserne for under- og overkilometer ved et puljeregnskab på grundlag af en forventet kørsel på km pr. bil i 48 mdr., jf. K28. Leasinggiver skal, såfremt det tilbydes, beskrive prisstruktur for at stille parkeringskapacitet til rådighed, jf. K33 Side 7 af 21

8 4.2 Bilernes specifikationer Teknik Nr. Mindstekrav til teknik Ja/Nej Leasinggivers MK1 Bilerne skal kunne leveres i både en mørkeblå nuance og i hvid. NaturErhvervstyrelsens logo skal vederlagsfrit monteres af leasinggiver på bilerne inden levering. NaturErhvervstyrelsen tilvejebringer logo. MK2 Bilerne skal leve op til minimum euronorm 5 MK3 Bilerne skal som minimum være energiklasse A MK4 Bilerne skal som minimum have fem stjerner på euro ncap hvis testet i 2013 eller før, og minimum fire stjerner hvis testet senere. MK5 MK6 Bilerne skal leveres på gule plader med bagage-/varerum og være indregistreret som varebil. Dette gælder kun hovedleverancen. Bilerne skal have plads til minimum to personer. Side 8 af 21

9 Nr. Mindstekrav til teknik Ja/Nej Leasinggivers MK7 Bilerne skal have 5 døre, og bagage- /varerum skal have adgang via bagdøre og bagklap. Der ønskes ikke fløjdøre/kassebil. MK8 Bilerne skal have sideruder i bagage- /varerum MK9 Bilerne skal have en frihøjde på mindst 170 mm målt fra laveste sted over jorden MK10 Bilerne skal have kørelys bagpå Nr. Krav til teknik Ja/Nej Leasinggivers K9 Leasinggiver skal angive hvilken bilmodel der er tale om, herunder drivmiddel, motorstørrelse og evt. udstyrsklasse mm. Der skal vedlægges generelt beskrivende materiale vedr. den specifikke model inkl. fotos. Det bemærkes, at dette materiale ikke indgår direkte i evalueringen, og at visse oplysninger eksplicit skal angives i n ved relevante krav. Side 9 af 21

10 Nr. Krav til teknik Ja/Nej Leasinggivers K10 Leasinggiver skal angive bilens frihøjde målt fra laveste sted over jorden. K11 Leasinggiver skal beskrive modellens bagage-/varerum, herunder dimensioner, volumen (liter) og gulvarealets udformning, herunder om der er niveauforskelle i gulvarealet. Leasinggiver skal derudover beskrive mulighederne for opdeling af bagage- /varerum mht. opbevaring af udstyr i f.eks. ruminddeling samt mulighed for fastspænding af udstyr i den valgte model. Beskrivelsen kan både vedrøre indretning som tilbydes monteret af Leasinggiver eller Leasingtagers mulighed for selv at fastspænde f.eks. kasser o. lign. K12 Leasinggiver skal beskrive øvrigt relevant inkluderet teknik udover de allerede stillede krav. Udstyr Nr. Mindstekrav til udstyr Ja/Nej Leasinggivers MK11 Bilerne skal have aircondition eller klimaanlæg. Side 10 af 21

11 Nr. Mindstekrav til udstyr Ja/Nej Leasinggivers MK12 Bilerne skal have ratbetjent radio. MK13 Bilerne skal have indbygget bluetooth og være klar til håndfri betjening af mobiltelefon. MK14 Bilerne skal have navigationssystem, inkl. årlig opdatering af kortgrundlag. MK15 MK16 Bilerne skal have minimum ét 12v strømudtag eller USB-stik i kabinen mht. opladning af mindre elektroniske apparater, f.eks. bærbar computer Bilerne skal have lys i bagage- /varerummet. MK17 Bilerne skal have tågelygter foran MK 18 Bilerne skal have fartpilot Side 11 af 21

12 Nr. Krav til udstyr Ja/Nej Leasinggivers K13 Leasinggiver skal beskrive om der er dobbelt strømudtag eller dobbelt USB-stik i kabinen. Der kan være behov for opladning af flere apparater samtidigt. K14 Leasinggiver skal beskrive hvorvidt der er 12V strømudtag eller USB-stik i bagage- /varerum. Bilerne transporterer elektrisk udstyr som kræver opladning under transport og opbevaring. K15 Leasinggiver skal beskrive funktionaliteten af bilernes navigationssystem. Er betjeningssproget på dansk eller engelsk? Hvor ofte og hvordan foregår opdatering af kortgrundlaget? K16 Leasinggiver skal beskrive lyskilder i kabinen. Der skal læses rapporter o. lign.i bilen i forbindelse med kontrolbesøg, hvilket kræver belysning. K17 Leasinggiver skal beskrive om bilerne har aircondition eller klimaanlæg K18 Leasinggiver skal beskrive øvrigt relevant inkluderet udstyr udover de allerede stillede krav. (fx kabinevarmer, parkeringscensor mm.) Side 12 af 21

13 Ergonomi og komfort Nr. Mindstekrav til ergonomi og komfort Ja/Nej Leasinggivers MK19 Bilerne skal have mulighed for højde- og dybdeindstilling af rat MK20 Bilerne skal have højdejusterbare sikkerhedsseler foran MK21 Bilerne skal have højdejusterbare nakkestøtter foran MK22 Bilerne skal have mulighed for justering af førersædets højde og horisontale position, samt ryglænets hældning. MK23 Bilerne skal have varme i forsæder Nr. Krav til ergonomi og komfort Ja/Nej Leasinggivers K19 Leasinggiver skal beskrive muligheden for justering af førersædets lændestøtte. Side 13 af 21

14 K20 Der er ønske om, at bilerne har armlæn på førersædet. Leasinggiver skal beskrive hvorvidt bilerne leveres med armlæn på førersædet K21 Leasinggiver skal i centimeter angive bilernes; - indstigningshøjde - maksimale sæderyg-til-rat afstand - maksimale længde for speeder-til-ryg ved førersædet - maksimale sæde-til-loft højde - maksimale sæderyg-til-konsol afstand ved passagersæde Side 14 af 21

15 4.3 Services Service og vedligeholdelse Leasingtager ønsker en aftale omkring service, hvor service og vedligehold i videst mulige omfang administreres af Leasinggiver. Aftalen skal sikre at service og vedligehold af bilerne bliver ordnet så smidigt og nemt som muligt for de faste brugere af bilerne samt Leasingtagers centraladministration. Nr. Mindstekrav til service Ja/Nej Leasinggivers. MK24 Alle biler skal være omfattet af en serviceaftale. Serviceaftalen skal omfatte serviceeftersyn i overensstemmelse med fabrikantens til enhver tid gældende forskrifter, herunder særlige indkaldelser vedr. fabrikationsfejl meddelt efter påbegyndt leasingaftale. Leasinggiver skal til dette formål levere en serviceorganisation med mindst ét tilknyttet værksted pr. region. Service og vedligeholdelse skal være inkluderet i leasingafgiften. MK25 Serviceaftalen skal inkludere sommer- og vinterdæk inkl. udskiftning og opbevaring (ikke helårsdæk) samt vejhjælpsaftale og lånebilsaftale. MK26 Leasinggiver skal kunne levere reparationer, der ikke er dækket af serviceaftalen. Side 15 af 21

16 Nr. Krav til service Ja/Nej Leasinggivers K22 Leasinggiver skal beskrive den tilbudte serviceaftale vedr. bilernes drift og vedligehold. Leasingtager ønsker en aftale der sikre et minimum af ekstra udgifter, ved tilbagelevering af bilerne. Serviceaftale skal ikke indeholde ansvars- og kaskoforsikring. Leasingtager bærer selv risikoen for skader jf. statens selvforsikringsordning. Nedenstående er eksempler på, hvad der kunne være omfattet af service- og vedligeholdsaftalen. Service og vedligeholdelse i henhold til fabrikantens forskrifter, inkl. olie og væsker mv. Udskiftning af defekte mekaniske dele, f.eks. motor, gearkasse, differentiale, bremser, kobling, tandrem, batteri, støddæmpere osv. Udskiftning af pærer og viskerblade Omskiftning af dæk (sommer- og vinterdæk inkl. omskiftning og opbevaring) Service og udskiftning af ekstraudstyr monteret af Leasinggiver Skader på dæk (herunder punktering), lygter, spejle og glas Lånebil til rådighed i forbindelse med serviceeftersyn og reparation. Ovenstående kan danne grundlag for en service- og vedligeholdelsesaftale. Leasinggiver skal angive hvilke elementer, som indgår i service- og vedligeholdelsesaftale Side 16 af 21

17 Nr. Krav til service Ja/Nej Leasinggivers K23 Leasinggiver skal oplyse adresser på tilknyttede værksteder pr. region. Og angive det samlede antal værksteder i Danmark. K24 K25 Leasinggiver skal beskrive den tilbudte lånebilsaftale. Leasinggiver skal herunder beskrive hvordan og i hvilke tilfælde lånebil stilles til rådighed i forbindelse med serviceeftersyn og reparation. Leasinggiver skal beskrive den tilbudte vejhjælpsaftale. Nedenstående er eksempler på hvad der kunne være omfattet af vejhjælpsaftalen: Førstehjælpskasse og sikkerhedspakke Starthjælp Udbringning af brændstof Oplukning af døre Fritrækning Hjulskifte Transport af bil og passager ved driftstop til nærmeste autoriseret værksted. Ovenstående kan danne grundlag for en vejhjælpspakke. Leasinggiver skal angive hvilke elementer, som indgår i vejhjælpspakke. K26 Leasinggiver skal beskrive øvrigt relevant indhold og vilkår i service- og vedligeholdsaftale samt vejhjælpsaftale og lånebilsaftale. Side 17 af 21

18 Flådestyring, herunder puljeordning NaturErhvervstyrelsen forventer en løsning, hvor bilerne i udgangspunktet, er fast tilknyttet en medarbejder men, at der kan skiftes mellem medarbejderne for at udligne kilometertal. Biler med kørselsmønster som medfører at bilen formentlig kommer over det aftalefastsatte loft på km årligt, skal kunne observeres i rette tid til at foretage omskiftning af biler. Nr. Mindstekrav til flådestyring Ja/Nej Leasinggivers MK27 Leasinggiver påtager sig at sikre flådestyring på alle de til enhver tid leasede køretøjer. Se i øvrigt K23, K24, K25, K26. MK28 Leasinggiver skal levere og installere tracking/gps-logningssystem i alle biler til flådestyringsaftalen. Nr. Krav til flådestyring Ja/Nej Leasinggivers K27 Leasinggiver skal beskrive det tilbudte koncept for flådestyring, herunder processer, rapporteringsmuligheder, eventuel systemunderstøttelse og fleksibiliteten for Leasingtager mht. central vs. decentral styring. Leasinggiver skal i videst mulig omfang assistere Leasingtager med relevant administration ift. at indkalde biler til service og varsle om behov for omskiftning af biler mht. puljeordningen. Nedenstående områder forventes at være Side 18 af 21

19 Nr. Krav til flådestyring Ja/Nej Leasinggivers omfattet i flådestyringsaftalen. Leasinggiver skal kunne levere flådestyring som en del af leasingaftalen, hvor en puljeordning er en del af flådestyringen. Leasinggiver skal stille kørselsdata på bilerne til rådighed (evt. via online portal eller via tilsendte Excel udtræk el.lign.) og overblik over leasingaftalen generelt, herudover omsætning og forbrugsdata. Informationerne skal leveres eller være tilgængelige på en måde som muliggør at Leasingtager kan have såvel et centralt overblik over flåden samt en decentral styring over de regionale afdelingers tildelte biler. Leasinggiver skal kunne levere et brændstofkort, som en del af flådestyringsaftalen. Rabatter og anvendelsesmuligheder skal angives. Leasingtager skal have mulighed for til/fravælge brændstofkortet, idet Staten pt. har en alternativ aftale på køb af brændstof (SKI 06.01). Til/fravalg af brændstofkort vil således bero på, om der opnås større rabat end via eksisterende eller fremtidige aftaler på området. K28 Leasinggiver skal beskrive funktionen af deres puljeordning. Leasingtager ønsker at modtage opgørelse over udregningen af over- og underkilometer for hver enkelt bil min. hver 3. mdr. i leasingaftalernes løbetid. Således at der kan byttes om på bilerne blandt brugerne og man kan få udlignet det kørte antal kilometer bilerne imellem. Side 19 af 21

20 Nr. Krav til flådestyring Ja/Nej Leasinggivers K29 Leasinggiver skal beskrive funktionaliteten af GPS-logningssystemet, herunder hvad der logges, adgangen til data (datasikkerhed) og udtræksmuligheder mht. dokumentation af kørsel. Data skal kunne bruges som dokumentation over for SKAT m.fl. K30 Hvad kan Leasinggiver tilbyde udover de allerede stillede krav til flådestyringsaftalen? Levering og tilbagelevering mm. Leasingtager ønsker en nem og overskuelig levering og tilbagelevering af bilerne. Da Leasingtagers jordbrugskontrollører geografisk er spredt ud over hele landet, ønskes der en hensyntagen til dette ved tildelingen af leveringssteder. Nr. Krav til levering Ja/Nej Leasinggivers K31 Bilerne skal kunne leveres på Leasingtagers regionale adresser. Bestilling af nye biler under rammeaftalen skal kunne afgives via , telefon eller onlinebestilling. Leasinggiver skal beskrive proces og vilkår for levering af nye biler under rammeaftalens gyldighed, herunder forhold vedr. udgåede modeller, krav til varsel for ændringer og leveringstider. Side 20 af 21

21 Nr. Krav til levering Ja/Nej Leasinggivers K32 Ved leasingaftalens ophør som følge af udløb, opsigelse eller misligholdelse skal Leasingtager kunne tilbagelevere bilerne på minimum én adresse per region, angivet af Leasinggiver. Leasinggiver skal beskrive hvor oversigten over Leasinggivers afleveringssteder kan findes. Leasinggiver skal beskrive processen for tilbagelevering af bilerne, hvori skadesvurderingerne af de enkelte biler skal udføres af en uafhængig 3. part. Biler omfattet af serviceaftalen skal kunne leveres retur efter leasingperioden uden at blive mødt af ekstra udgifter udover til dækning af selvforskyldte skader. Leasinggiver bedes beskrive vilkår og proces for tilbagelevering af biler før udløb af leasingaftale, under hensynstagen til de opstillede vilkår i rammeaftalen. K33 Tilbudsgiver skal beskrive om der er mulighed for inkludere parkeringskapacitet på samarbejdsadresser rundt om i landet, f.eks. ved forhandlere eller private parkeringsfaciliteter. NaturErhvervstyrelsens kontrollører bor over hele landet. Da kontrollerne ofte sker i kontrollørernes lokalområde ønsker NaturErhvervstyrelsen at afdække om lokale parkeringsmuligheder, f.eks. via forhandlernetværk, kan inkluderes i rammeaftalen, af hensyn til kontrollører, der ikke kan have bil stående på bopælsadressen og som bor i stor afstand fra fast tjenestested Side 21 af 21

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015 Udbudsbetingelser Leasing af biler 16. juli. 2015 Side 0 af 15 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Beskrivelse af den udbudte ydelse... 4 4. Den udbudte aftales omfang...

Læs mere

Leasingkontrakt For køretøj. [Model, chassis og registreringsnummer]

Leasingkontrakt For køretøj. [Model, chassis og registreringsnummer] Leasingkontrakt For køretøj [Model, chassis og registreringsnummer] mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR nr.: 20814616 (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr]

Læs mere

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 28. maj 2015

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 28. maj 2015 Udbudsbetingelser Leasing af biler 28. maj 2015 Side 0 af 14 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Den ordregivende myndighed... 2 3. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation. vedr. køb og operationel leasing af elbiler og plug-in hybridbiler

Bilag 1. Kravspecifikation. vedr. køb og operationel leasing af elbiler og plug-in hybridbiler Bilag 1 Kravspecifikation vedr. køb og operationel leasing af elbiler og plug-in hybridbiler 1 1. Kravspecifikationens opbygning Nærværende kravspecifikation er nedenfor opbygget med beskrivelser af behov,

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler

Kravspecifikation. vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler Bilag A.1: Kravspecifikation (indgår som bilag 1 til Rammeaftalen) Kravspecifikation vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler 1 1. Indledning 1.1 Mindstekrav og krav Der sondres mellem to typer

Læs mere

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Kravspecifikation for elbiler... 3 2.1 Mindstekrav... 3 2.1.1 Udstyr/tekniske krav... 3 2.1.2 Tjenesteydelser... 4 3. Kravspecifikation

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3.

Læs mere

Nationalt udbud. Indkøb af 3 stk. lange kassevogne med 4-hjulstræk til fiskerikontrol. 10. september 2014

Nationalt udbud. Indkøb af 3 stk. lange kassevogne med 4-hjulstræk til fiskerikontrol. 10. september 2014 Nationalt udbud Indkøb af 3 stk. lange kassevogne med 4-hjulstræk til fiskerikontrol 10. september 2014 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

FØRSTEGANGSYDELSE 9.990,- EKSKL. MOMS ALLE HÅNDVÆRKERE FORTJENER EN SKRÆDDERSYET VAREBIL

FØRSTEGANGSYDELSE 9.990,- EKSKL. MOMS ALLE HÅNDVÆRKERE FORTJENER EN SKRÆDDERSYET VAREBIL EKSKL. MOMS ALLE HÅNDVÆRKERE FORTJENER EN SKRÆDDERSYET VAREBIL SKRÆDDERSY DIN NYE CITROËN VAREBIL Varebilen er din daglige arbejdsplads, og det er derfor alfa og omega, at dine forhold på arbejdspladsen

Læs mere

I regneark/tilbudsliste tæller optioner med i summen for TCO. Betyder det at optioner tæller med i vurderingen af TCO?

I regneark/tilbudsliste tæller optioner med i summen for TCO. Betyder det at optioner tæller med i vurderingen af TCO? 04-10-2013 Rettelsesblad 4 (Vedrører alle delaftaler) Generelt Spørgsmål 4: I regneark/tilbudsliste tæller optioner med i summen for TCO. Betyder det at optioner tæller med i vurderingen af TCO? Besvarelse

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Der er indkommet nedenstående spørgsmål

Læs mere

Toyota Privatleasing - Q and A

Toyota Privatleasing - Q and A Toyota Privatleasing - Q and A Valg af bil Jeg vil gerne lease en Toyota hvordan gør jeg? Kan jeg privatlease en brugt bil? Hvad gør jeg med salg af min nuværende bil? Kan min nuværende bil indgå i finansiering

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Der ønskes samlet pris på levering af 5 stk. varebiler iht. nedenstående specifikationer samt betingelser.

Der ønskes samlet pris på levering af 5 stk. varebiler iht. nedenstående specifikationer samt betingelser. NOTAT TIL: Udarbejdet af: Tilbudsgivere på biler. Finn Jessen VEDR.: Indkøb varebiler 2011 DATO: 18. maj 2011 Tilbud på varebiler 2011 Der ønskes samlet pris på levering af 5 stk. varebiler iht. nedenstående

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 2 Van 2 Mini Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 2 Van 2 Mini Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 2 Van 2 Mini Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3.

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud...

Læs mere

Vil vejen Kommune ændre udbudsbetingelserne som foreslået?

Vil vejen Kommune ændre udbudsbetingelserne som foreslået? Svar på stillede spørgsmål 20. juni 2014 1 Udbudsmaterialets punkt 2.13 foreslås ændret til følgende: 2.13 Konsortier Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under udbudsmaterialets

Læs mere

Bilerne skal benyttes i det daglige arbejde til mandskabs og materialetransport.

Bilerne skal benyttes i det daglige arbejde til mandskabs og materialetransport. [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3 A 5856 Ryslinge www.faaborgmidtfyn.dk 13. maj 2008 Vedr.: Tilbud på mandskabsbiler til Værkstederne, Assens Kommune. Tak for Deres

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. 1 Vedr.: Tilbud på biler til Nyborg Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Nyborg Kommune, indkøb af 24 stk. fabriks

Læs mere

Når leasingaftalen udløber, skal bilen returneres til Autolease. Det er leasingtagers ansvar, at biler returneres.

Når leasingaftalen udløber, skal bilen returneres til Autolease. Det er leasingtagers ansvar, at biler returneres. Tilbagelevering af biler Returnering af bil til Autolease Når leasingaftalen udløber, skal bilen returneres til Autolease. Det er leasingtagers ansvar, at biler returneres. Autolease har outsourcet inspektionen

Læs mere

NY RENAULT TRAFIC Prisliste & Udstyr

NY RENAULT TRAFIC Prisliste & Udstyr NY RENAULT TRAFIC Prisliste & Udstyr TRAFIC KASSEVOGN Prisliste gældende fra 1.1.2015 Model Størrelse Motor Gearkasse Lasteevne (kg) * Trafic T27-5,2 m 3 kort Max anhængervægt 2.000 kg. S/S = Motor med

Læs mere

NY RENAULT MASTER Prisliste & Udstyr

NY RENAULT MASTER Prisliste & Udstyr NY RENAULT MASTER Prisliste & Udstyr MASTER KASSEVOGN m. forhjulstræk Prisliste gældende fra 1.1.2015 Model Størrelse Motor Gearkasse Lasteevne (kg) ** Master Kassevogn T28 kort Totalvægt (kg) Km/l CO2

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Assens Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende

Læs mere

verdenspremiere 14.-15. marts kl. 11-16 Ny Hyundai i20

verdenspremiere 14.-15. marts kl. 11-16 Ny Hyundai i20 verdenspremiere 14.-15. marts kl. 11-16 Ny Hyundai i20 BREAKING NEWS: En stjerne er født! fra kun 119.995.- anmelderne er enige - klassens bedste! i20 Den nye i20 forener elegance og rummelighed i ét sporty

Læs mere

RENAULT KANGOO. Prisliste & Udstyr. Netop nu GRATIS AIRCONDITION på alle Kangoo udgaver

RENAULT KANGOO. Prisliste & Udstyr. Netop nu GRATIS AIRCONDITION på alle Kangoo udgaver RENAULT KANGOO Prisliste & Udstyr Netop nu GRATIS AIRCONDITION på alle Kangoo udgaver KANGOO Prisliste gældende fra 2.5.2016 Model / Størrelser Kangoo L0 (kort) Motor Lasteevne (kg)** Gearkasse Totalvægt

Læs mere

Assens Kommunes. bilpolitik

Assens Kommunes. bilpolitik Assens Kommunes bilpolitik Assens Kommunes bilpolitik 1. Indledning og grundlag for bilpolitikken Assens Kommune benytter en større mængde køretøjer i forbindelse med levering af service og indsatser til

Læs mere

RENAULT MASTER PASSENGER

RENAULT MASTER PASSENGER RENAULT MASTER PASSENGER Kombi, Bus & Trabus Priser & Udstyr MASTER PASSENGER Prisliste gældende fra 1.1.2017 M aster Kombi kort Km/l CO 2 g/km Model Størrelse Motor Gearkasse Energiklasse Grøn halvårlig

Læs mere

Der ønskes tilbud på levering af 10 stk. varebiler iht. nedenstående specifikationer samt betingelser.

Der ønskes tilbud på levering af 10 stk. varebiler iht. nedenstående specifikationer samt betingelser. NOTAT TIL: Udarbejdet af: Tilbudsgivere på biler. Finn Jessen VEDR.: Indkøb varebiler 2012 DATO: 01. februar 2012 Tilbud på varebiler 2012 Der ønskes tilbud på levering af 10 stk. varebiler iht. nedenstående

Læs mere

BMW FORSIKRING. TIL PRIVATKUNDER I SAMARBEJDE MED IF.

BMW FORSIKRING. TIL PRIVATKUNDER I SAMARBEJDE MED IF. BMW FORSIKRING. TIL PRIVATKUNDER I SAMARBEJDE MED IF. VIL DU SIKRE DIN NYE BIL MED HØJERE ERSTATNING VED TOTALSKADE? ØNSKER DU EN EKSTRAGOD GLASSKADEDÆKNING PÅ DIN FORRUDE? VIL DU UNDGÅ AT BEKYMRE DIG

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Mandskabsvogne, dobb. kab lad. 2 Mini Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Mandskabsvogne, dobb. kab lad. 2 Mini Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Mandskabsvogne, dobb. kab lad. 2 Mini Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse

Læs mere

Værd at vide om Hyundai PrivatLeasing - FAQ

Værd at vide om Hyundai PrivatLeasing - FAQ Værd at vide om Hyundai PrivatLeasing - FAQ Valg af bil Kan jeg privatlease en brugt bil? Hvad gør jeg med hensyn til salg af min nuværende bil? Kan min nuværende bil indgå i finansieringen af leasingbilen,

Læs mere

Få en serviceaftale, der følger din nye Mercedes i årevis.

Få en serviceaftale, der følger din nye Mercedes i årevis. Få en serviceaftale, der følger din nye Mercedes i årevis. God service skal man ikke lede længe efter! Tillykke med din nye Mercedes-Benz. I dette øjeblik tænker du næppe meget over fremtidige serviceeftersyn

Læs mere

FORD FORSIKRING. til privatkunder i samarbejde med If

FORD FORSIKRING. til privatkunder i samarbejde med If FORD FORSIKRING til privatkunder i samarbejde med If 100% ORIGINAL = KVALITET Med en Ford Forsikring henvises du altid til et autoriseret Ford værksted, hvor der benyttes originale reservedele. SERIØSE

Læs mere

MINI FORSIKRING. TIL PRIVATKUNDER I SAMARBEJDE MED IF.

MINI FORSIKRING. TIL PRIVATKUNDER I SAMARBEJDE MED IF. MINI FORSIKRING. TIL PRIVATKUNDER I SAMARBEJDE MED IF. 100% ORIGINAL = KVALITET. MED EN MINI FORSIKRING HENVISES DU ALTID TIL ET AUTORISERET MINI VÆRKSTED, HVOR DER BENYTTES ORIGINALE RESERVEDELE. Vil

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION CONTAINERE

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION CONTAINERE BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION CONTAINERE VEJLEDNING Dette bilag indeholder kundens kravspecifikation. Der sondres mellem: 1., der er ufravigelige, og som skal opfyldes. 2. Tilbudsgiver skal for hvert mindstekrav

Læs mere

NY BENZINMOTOR LANGT PÅ LITEREN LAVT CO2-UDSLIP SKARP PRIS

NY BENZINMOTOR LANGT PÅ LITEREN LAVT CO2-UDSLIP SKARP PRIS CITROËN C3 NYHED NY BENZINMOTOR LANGT PÅ LITEREN LAVT CO2-UDSLIP SKARP PRIS CITROËN C3 VTi 82 Attraction KUN 129.990,- CITROËN C4 VTi 95 Attraction KUN 179.990,- CITROËN C1 FRA 79.990,- FINANSIERING FRA

Læs mere

>> Slip for bekymringer og hold udgifterne i bund. Serviceaftaler og forlænget garanti til din smart.

>> Slip for bekymringer og hold udgifterne i bund. Serviceaftaler og forlænget garanti til din smart. >> Slip for bekymringer og hold udgifterne i bund. Serviceaftaler og forlænget garanti til din smart. 6371 >> Ingen bekymringer med smart fra første kilometer. Hvad passer bedst til dit behov? Du kan næsten

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Leasingaftale. Køretøj og udstyr. Leasingperiode. Navn Adresse By Cpr

Leasingaftale. Køretøj og udstyr. Leasingperiode. Navn Adresse By Cpr Leasingaftale Navn Adresse By Cpr Mellem ovennævnte bruger og Typhoon Blokhus Aps, Nyborgvej 14, 9400 Nørresundby, SE 27975763 indgås en leasingaftale om overladelse af brugsretten til nedennævnte køretøj.

Læs mere

"Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder

Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder SPØRGSMÅL/SVAR UDBUD AF LEASING AF BILER NR. HENVISNING SPØRGSMÅL SVAR 1 Udbudsbetingelserne, side 9 af 12, 6 Betingelser for deltagelse "Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder

Læs mere

SEAT LEON ST STYLE BARCELONA EDITION

SEAT LEON ST STYLE BARCELONA EDITION LEON ST STYLE BARCELONA EDITION FRA KUN KR. BEGRÆNSET ANTAL FAST MÅNEDLIG YDELSE FRA KR. 259.900,- 2.610,- 2,15% FAST RENTE * NÅR LUKSUS BLIVER STANDARD Det luksuriøse standardudstyr omfatter bl.a.: 2-zone

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Bilag 1. Beskrivelse af vogntyper i politiet

Bilag 1. Beskrivelse af vogntyper i politiet Bilag 1 Beskrivelse af vogntyper i politiet Patruljebiler uniformerede Uniformeret patruljebil med motor under 1,8 ltr. Beskrivelse: Bilen findes i sedan og stationcar, er særdeles rummelig og har god

Læs mere

L4 Bilpakken. Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017

L4 Bilpakken. Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017 L4 Bilpakken Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017 Fra SKAT: Clark Henriksen (Motor i Århus) Claus Rytter Hedegaard (Motor i Aalborg) Kurt Vittrup og Jørn Nysum Schoop (Procesejere - København)

Læs mere

RENAULT KANGOO. Priser & Udstyr

RENAULT KANGOO. Priser & Udstyr RENAULT KANGOO Priser & Udstyr KANGOO Prisliste gældende fra 01.01.2018 Kangoo L1 (lang) Access L1 1.5 dci 75 S/S 5-trin manuel 734 3.0 1 950 23,3 112 1 460 144.464 kr Express L1 1.5 dci 90 S/S 5-trin

Læs mere

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil.

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Politik Firmabiler Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Gældende fra: 1. august 2014 Beskrivelse: Medarbejdere ansat i ovenstående

Læs mere

Skal du lease en privatbil?

Skal du lease en privatbil? Skal du lease en privatbil? Privatleasing eller løb? Der er mange aspekter, som skal inddrages når man skal lease en bil. Vi gør beslutningen overskuelig, da vi har samlet de bedste tilbud på private leasingbiler,

Læs mere

RENAULT MASTER. Priser & Udstyr

RENAULT MASTER. Priser & Udstyr RENAULT MASTER Priser & Udstyr MASTER KASSEVOGN m. forhjulstræk Prisliste gældende fra 01.01.2018 Model Størrelse Motor Gearkasse Lasteevne (kg) * Master Kassevogn T28 kort Totalvægt (kg) Km/l CO2 g/km

Læs mere

Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler

Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler Københavns Kommune, TMF, d. 24. april 2015 Mødets forløb Mødet blev startet med en kort navnerunde, med efterfølgende gennemgang af mødets

Læs mere

2 Kravspecifikation M1 med lift

2 Kravspecifikation M1 med lift 2 Kravspecifikation M1 med lift MK1 Generelt MK2 Generelt MK3 Generelt MK4 Generelt MK5 Generelt MK6 Generelt MK7 Generelt MK8 Generelt MK9 Generelt MK10 Generelt MK11 Generelt MK12 Generelt MK13 Type

Læs mere

NY BERLINGO CITYVAN. Prisliste og tekniske specifikationer

NY BERLINGO CITYVAN. Prisliste og tekniske specifikationer NY BERLINGO CITYVAN Prisliste og tekniske specifikationer Sidst opdateret 1. oktober 2015 TEKNISKE SPECIFIKATIONER MOTOR BlueHDi 75 e-hdi 90 BlueHDi 100 BlueHDi 100 BlueHDi 120 S&S S&S ETG6 S&S Cylindervolumen

Læs mere

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine December 2014

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine December 2014 Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine December 2014 Gravemaskine, december 2014 Side 1/9 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovebekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR nr.: 20814616. (herefter benævnt leasingtager)

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR nr.: 20814616. (herefter benævnt leasingtager) Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR nr.: 20814616 (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato]

Læs mere

NYE PRISER NY FINANSIERING

NYE PRISER NY FINANSIERING NYE PRISER NY FINANSIERING NYE PRISER OG MASSER AF STÆRKE TILBUD Den nye registreringsafgift har betydet, at Fiat nu har endnu mere attraktive priser. Lige nu kan du endda få masser af stærke lagertilbud,

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål: Spørgsmål 1: Delaftale 1: - Er det korrekt forstået, at der på denne delaftale vil blive valgt 5 leverandører

Læs mere

Din brugerguide som Erhvervsleasingkunde. Pas godt på køreglæden

Din brugerguide som Erhvervsleasingkunde. Pas godt på køreglæden Din brugerguide som Erhvervsleasingkunde Pas godt på køreglæden Service og vedligeholdelse Som bruger af leasingbilen er du ansvarlig for, at bilen bliver serviceret og vedligeholdt i henhold til de af

Læs mere

Din brugerguide som Privatleasingkunde. Pas godt på køreglæden

Din brugerguide som Privatleasingkunde. Pas godt på køreglæden Din brugerguide som Privatleasingkunde Pas godt på køreglæden Service og vedligeholdelse Som bruger af leasingbilen er du ansvarlig for, at bilen bliver serviceret og vedligeholdt i henhold til de af fabrikanten

Læs mere

Bilag 4 - Udkast til kontrakt

Bilag 4 - Udkast til kontrakt Bilag 4 - Udkast til kontrakt Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Analyse og Finans Viborg, den xx.xx.2009 Leasingkontrakt vedr. rammeaftale om finansiel leasing af medicinsk udstyr til hospitalerne i Region

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr.

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 124-226965 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk

Læs mere

Drømmer du om en kompakt og alligevel rummelig varebil? En lille arbejdshest, der kan sno sig i bytrafikken og parkere som en leg?

Drømmer du om en kompakt og alligevel rummelig varebil? En lille arbejdshest, der kan sno sig i bytrafikken og parkere som en leg? CITROËN NEMO Drømmer du om en kompakt og alligevel rummelig varebil? En lille arbejdshest, der kan sno sig i bytrafikken og parkere som en leg? Så kan drømmen blive til virkelighed med den nye Citroën

Læs mere

Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, indkøb af 5 stk. fabriksnye biler m.v. i henhold til nedennævnte udbudsmateriale.

Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, indkøb af 5 stk. fabriksnye biler m.v. i henhold til nedennævnte udbudsmateriale. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Faaborg-Midtfyn Kommune. Tak for Deres henvendelse

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vil Region overveje, at øge den tilladte bredte

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 6 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale. 1. Primære forhandlere Nordania vælger leverandør.

Læs mere

Der ønskes tilbud på levering af 7 stk. biler iht. nedenstående specifikationer samt betingelser.

Der ønskes tilbud på levering af 7 stk. biler iht. nedenstående specifikationer samt betingelser. NOTAT TIL: Udarbejdet af: Tilbudsgivere på biler. Finn Jessen VEDR.: Indkøb biler 2013 DATO: 28. maj 2013 Tilbud på biler 2013 Der ønskes tilbud på levering af 7 stk. biler iht. nedenstående specifikationer

Læs mere

Bosch Service Vejhjælp. Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk

Bosch Service Vejhjælp. Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk Bosch Service Vejhjælp Bosch Car Service...all, good, fair price. www.boschcarservice.dk Bosch Service Vejhjælp er din garanti for mobilitet på vejen. Service værksted Står man pludselig med en bil, der

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 5 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale, finansiel leasing. 1. Primære forhandlere Nordania

Læs mere

OH! PRIVATLEASING. TYSK KVALITET, DER ER TIL AT BETALE.

OH! PRIVATLEASING. TYSK KVALITET, DER ER TIL AT BETALE. OH! PRIVATLEASING. TYSK KVALITET, DER ER TIL AT BETALE. H! den nye Corsa kun 9.995 i udbetaling fra kun 1.895 /md. * Mdl. ydelse Metallak Smart pakke + Metallak CORSA 1.4 Enjoy 75hk 5-dørs 1.895 +100 +300

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

Leasing - hvad skal du være opmærksom på?

Leasing - hvad skal du være opmærksom på? Forberedelse Budget Benzin, diesel eller el Leasing eller køb Bilen ved forhandleren Udstyr Garanti Prøvetur Service Rabat Finansiering Gode råd Forsikring Slutseddel BilBasens købsguide til nye biler

Læs mere

AutoBranchen Danmarks forsikringer - masser af fordele for dig og din bil ANSVAR/KASKO SERVICEAFTALE REPARATIONSAFTALE

AutoBranchen Danmarks forsikringer - masser af fordele for dig og din bil ANSVAR/KASKO SERVICEAFTALE REPARATIONSAFTALE AutoBranchen Danmarks forsikringer - masser af fordele for dig og din bil ANSVAR/KASKO SERVICEAFTALE REPARATIONSAFTALE Bilforsikring AutoBranchen Danmark Bilforsikring. Den mest enkle og overskuelige privatbil

Læs mere

AutoBranchen Danmarks forsikringer - masser af fordele for dig og din bil

AutoBranchen Danmarks forsikringer - masser af fordele for dig og din bil AutoBranchen Danmarks forsikringer - masser af fordele for dig og din bil Ansvar/Kasko ServiceAFTALE ReparationSAFTALE Bilforsikring AutoBranchen Danmark Bilforsikring. Den mest enkle og overskuelige privatbil

Læs mere

NISSAN NV400 Varevogn FWD Forhjulstræk

NISSAN NV400 Varevogn FWD Forhjulstræk NISSAN NV400 Varevogn FWD Forhjulstræk Prisliste NV400 FWD Forhjulstræk PRISLISTE Version Model Motor CO2 g/km Totalvæ gt Transmission Varerums volume m2 Brændstof forbrug km/l* Energi Klasse Gron ejerafgift

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015 Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for Taxikørsel som udbudt af DanPilot. Leverandøren

Læs mere

Active og MTA. Dynamic Udstyr som Active samt:

Active og MTA. Dynamic Udstyr som Active samt: Vælg Grande Punto. Denne elegante og moderne bil tilbyder dig ekstraordinær komfort og komplet sikkerhed. Active og MTA ABS med EBD ESP med Hill Holder, ASR/MSR og HBA Front airbags med to-trins system

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

Reference* 1,6 102 hk 182.549 25.891 12,8 3.140. 1,9 TDI PD 105 hk DPF 204.836 30.290 18,5 4.030. 1,9 TDI PD 105 hk DSG DPF 224.105 32.419 16,7 4.

Reference* 1,6 102 hk 182.549 25.891 12,8 3.140. 1,9 TDI PD 105 hk DPF 204.836 30.290 18,5 4.030. 1,9 TDI PD 105 hk DSG DPF 224.105 32.419 16,7 4. PRISLISTE PR. 1. januar 2009 Model Motor Pris inkl. moms Moms udgør Km/l Ejerafgift, årlig Reference* 1,6 102 hk 182.549 25.891 12,8 3.140 1,9 TDI PD 105 hk DPF 204.836 30.290 18,5 4.030 1,9 TDI PD 105

Læs mere

LIVET ER FULD AF OVERRASKELSER. SERVICEPRISER BEHØVER IKKE VÆRE EN AF DEM.

LIVET ER FULD AF OVERRASKELSER. SERVICEPRISER BEHØVER IKKE VÆRE EN AF DEM. LIVET ER FULD AF OVERRASKELSER. SERVICEPRISER BEHØVER IKKE VÆRE EN AF DEM. BMW SERVICE INCLUSIVE. FAST PRIS. FULD SERVICE. Ren køreglæde SERVICEEFTERSYN. Dækket. SLIDDELE. Inklusive. UDVIDET GARANTI. Dækket.

Læs mere

TRYGHED I BILBUDGETTET

TRYGHED I BILBUDGETTET TRYGHEDSAFTALE Slut med værkstedsregninger! TRYGHED I BILBUDGETTET Hos Karvil Biler har du som kunde mulighed for at tegne en tryghedsaftale, som er vores serviceaftale, der sikrer dig at du ikke møder

Læs mere

Langeland Kommune EU - UDBUD. PÅ 7 FABRIKSNYE A++ BILER og 4 FABRIKSNYE 4X4 BILER

Langeland Kommune EU - UDBUD. PÅ 7 FABRIKSNYE A++ BILER og 4 FABRIKSNYE 4X4 BILER Langeland Kommune EU - UDBUD PÅ 7 FABRIKSNYE A++ BILER og 4 FABRIKSNYE 4X4 BILER Langeland Kommune 01.2014 Biler til hjemmeplejen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

KOM TIL TYSKE DAGE HVIS DU OGSÅ VIL HA EN TYSKER, DER ER TIL AT BETALE. TYSKE DAGE 11. - 18. MAJ

KOM TIL TYSKE DAGE HVIS DU OGSÅ VIL HA EN TYSKER, DER ER TIL AT BETALE. TYSKE DAGE 11. - 18. MAJ KOM TIL TYSKE DAGE HVIS DU OGSÅ VIL HA EN TYSKER, DER ER TIL AT BETALE. TYSKE DAGE 11. - 18. MAJ CASCADA ENDELIG EN CABRIOLET TIL DEN DANSKE SOMMER. Skab din egen sommer med Opel Cascada. Her kan du gå

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

Erhvervsbiler? Så ring til Burgaard Sørensen

Erhvervsbiler? Så ring til Burgaard Sørensen ERHVERV Erhvervsbiler? Så ring til Burgaard Sørensen Biler indgår som en vigtig del af de fleste virksomheders dagligdag til transport af medarbejdere, varer og udstyr. Samtidig fungerer bilerne som virksomhedernes

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

259.900,- NÅR LUKSUS BLIVER STANDARD SEAT LEON ST STYLE BARCELONA EDITION FRA KUN KR. BEGRÆNSET ANTAL

259.900,- NÅR LUKSUS BLIVER STANDARD SEAT LEON ST STYLE BARCELONA EDITION FRA KUN KR. BEGRÆNSET ANTAL LEON ST STYLE BARCELONA EDITION FRA KUN KR. 259.900,- BEGRÆNSET ANTAL NÅR LUKSUS BLIVER STANDARD Det luksuriøse standardudstyr omfatter bl.a.: 2-zone klimaanlæg, elektriske sideruder for og bag, læderbeklædt

Læs mere

Annoncering af. Indkøb og opbygning af 2 stk. køretøjer (Akutlægebiler) til brug for Akutlægebilstjenesten. til Den Præhospitale Virksomhed

Annoncering af. Indkøb og opbygning af 2 stk. køretøjer (Akutlægebiler) til brug for Akutlægebilstjenesten. til Den Præhospitale Virksomhed Annoncering af Indkøb og opbygning af 2 stk. køretøjer (Akutlægebiler) til brug for Akutlægebilstjenesten til Den Præhospitale Virksomhed Udbudsbetingelser November 2013 Indholdsfortegnelse 1. BILAG 1

Læs mere

RENAULT, BEDST TIL VAREVOGNE I EUROPA SIDEN 1998. Energiklasse. T35, L3H3 Forhjulstræk 2.3 dci 150hk FAP 6-trin Quickshift F

RENAULT, BEDST TIL VAREVOGNE I EUROPA SIDEN 1998. Energiklasse. T35, L3H3 Forhjulstræk 2.3 dci 150hk FAP 6-trin Quickshift F PRISLISTE RENAULT MASTER Prisliste gældende fra 1. JANUAR 2014 RENAULT, BEDST TIL VAREVOGNE I EUROPA SIDEN 1998 KASSEVOGNE Brændstoffor brug * Pris eksl. moms, eksl. levering T28, L1H1 2.3 dci 100hk FAP

Læs mere

Leasing giver frihed også økonomisk

Leasing giver frihed også økonomisk Leasing giver frihed også økonomisk Pas godt på dine transportudgifter Der er økonomisk fornuft i at lease Det er en rigtig god ide at lease din virksomheds person- og varebiler. Leasing giver store økonomiske

Læs mere

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79424 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

KØB AF KOMPAKTOR BESKRIVELSE MAJ 2014

KØB AF KOMPAKTOR BESKRIVELSE MAJ 2014 KØB AF KOMPAKTOR BESKRIVELSE MAJ 2014 Køb af kompaktor Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Omfang... 3 2 Almindelige bestemmelser... 3 3 Leveringstermin... 3 4 Tilbud... 3 5 Tildelingskriterier...

Læs mere

Alfa Romeo Prisoversigt 12. august 2010

Alfa Romeo Prisoversigt 12. august 2010 Prisoversigt 12. august 2010 PRIVATLEASING MiTo fra 2.495,- kr./md.* ALFA ROMEO PRIVATLEASING PRISLISTE AUGUST 2010 Model 1. gangsydelse Mdl. ydelse Løbetid Km i perioden MiTo 1.3 JTDm 95 hk Distinctive

Læs mere