Brugerstyring i Digital Post

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerstyring i Digital Post"

Transkript

1 Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til myndighedens modtagelse af Digital Post på Virk.dk Version: 4.1 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning Målgruppe for vejledningen Yderligere hjælp Introduktion til roller og rettigheder i Digital Post Roller og rettigheder i Administrationsportalen Myndighedens brug af Digital Post Postadministrator Myndighedsmedarbejder Myndighedens administration af Digital Post NemID administrator (tidligere LRA) Administrator Systemadministrator Superadministrator Brugeroprettelse og tildeling af rolle Administrationsportalen Opret bruger Medarbejdersignaturer og eksport til Base64-kodet X Medarbejdersignatur Eksport af medarbejdersignatur til Base64-kodet X S i d e 2

3 1. Indledning og læsevejledning Denne vejledning beskriver de roller og rettigheder, som myndigheder kan anvende i deres brug og administration af Digital Post. Fokus for vejledningen er roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen (herefter blot benævnt Administrationsportalen ), men roller og rettigheder i Digital Post på Virk.dk berøres også kort. Vejledningen er opdelt i følgende afsnit: Introduktion til roller og rettigheder i Digital Post: beskriver de forskellige roller og rettigheder der anvendes i Digital Post, i hvilken kontekst de anvendes og hvordan de hænger sammen. Roller og rettigheder i Administrationsportalen: giver en nærmere beskrivelse af de Digital Post-roller og rettigheder der oprettes og anvendes i Administrationsportalen. Brugeroprettelse og tildeling af rolle: beskriver hvordan man tildeler en rolle til en myndighedsbruger i Administrationsportalen. Medarbejdersignaturer og eksport til Base64-kodet X.509: beskriver hvordan man finder en medarbejdersignatur (certifikat) og eksporterer dette til det rette format for at certifikatet kan uploades til Digital Post. For en mere generel diskussion af hvordan Digital Post administreres effektivt se vejledningen: Sådan skriver myndigheder til Digital Post Man kan finde en henvisning til hvor denne vejledning ligger i afsnit: Målgruppe for vejledningen Vejledningen er målrettet ansatte: Der har behov for at danne sig et overblik over de forskellige roller og rettigheder, der findes i Digital Post. Der har ansvaret for at vedligeholde myndighedens digitale postløsning primært administratorer og superadministratorer Yderligere hjælp Der findes vejledninger direkte i Administrationsportalen, som man med fordel kan benytte sig af. Yderligere har Digitaliseringsstyrelsen oprettet en række vejledninger. Se særligt: Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Sådan skriver myndigheder til Digital Post Opret postkasser i Digital Post Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post S i d e 3

4 Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Man finder disse vejledninger her: S i d e 4

5 2. Introduktion til roller og rettigheder i Digital Post Denne vejledning indledes med en oversigt over de forskellige roller og rettigheder, der benyttes af Digital Post i forskellig kontekst, og i hvilket system de har relevans, oprettes og vedligeholdes. NemID Rolle Rettighed Oprettelse og vedligehold NemID administrator (tidligere LRA) Figur 1. Det er kun medarbejdere med denne rolle/rettighed, der kan oprette myndigheden i Administrationsportalen og myndighedens digital postkasse på Virk.dk. Medarbejdere der har denne rettighed tildeles automatisk administrator rettigheder i Administrationsportalen og i Digital Post på Virk.dk. NemID administration. Selv om denne rolle ikke oprettes og vedligeholdes i Administrationsportalen, er den så central for administrationen af Digital Post, at den er beskrevet yderligere i afsnit: Digital Post på Virk.dk Rolle Rettighed Oprettelse og vedligehold Administrator med adgang til alle Kan alt i løsningen. Digital Post på Virk.dk mapper Administrator uden mappeadgang Kan opsætte og administrere løsningen, men ikke læse og sende meddelelser. Almindelig postbruger med adgang til alle mapper Almindelig postbruger med adgang til udvalgte mapper Postfordeler med læseadgang Postfordeler uden læseadgang Figur 2. Kan læse alle meddelelser og sende meddelelser. Kan læse meddelelser i udvalgte mapper og sende meddelelser. Kan fordele post til mapper og læse post. Kan fordele posten til mapper, men ikke læse den (kan kun se afsender og emne på meddelelse). Myndighedernes håndtering og administration af Digital Post foregår primært via en række roller og rettigheder i Administrationsportalen. Imidlertid har introduktionen til obligatorisk Digital Post for virksomheder betydet, at der er blevet oprettet en række nye roller og rettigheder, som både private og offentlige virksomheder kan benytte i Digital Post på Virk.dk. S i d e 5

6 Figur 3. Figur 3 viser det modul i Digital Post på Virk.dk, hvor virksomheder kan vedligeholde de roller og rettigheder, som de ønsker at anvende i forbindelse med håndteringen af den digitale post den modtager. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger, der adresserer administrationen af Digital Post på Virk.dk. Man kan finde dem på eller via dette link: Digital Post Administrationsportalen Rolle Rettighed Oprettelse og vedligehold Postadministrator Se afsnit: Administrationsportalen. Myndighedsmedarbejder Se afsnit: Administrator Se afsnit: Systemadministrator Se afsnit: Superadministrator Se afsnit: Figur 4. I resten af denne vejledning vil vi koncentrere os om de roller og rettigheder, der oprettes i Administrationsportalen, og som benytter Administrationsportalen som brugerinterface for de opgaver de skal løse. S i d e 6

7 3. Roller og rettigheder i Administrationsportalen I dette afsnit beskrives de roller som myndigheden kan oprette i Administrationsportalen. Det er nyttigt at dele disse roller op i: Myndighedens brug af Digital Post: Roller, der understøtter myndighedens brug af Digital Post i det daglige arbejde. Myndighedens administration af Digital Post: Roller, der benyttes i forbindelse med opsætning og vedligehold af Digital Post samt oprettelse af nye myndighedsbrugere i Administrationsportalen Myndighedens brug af Digital Post Til at håndtere brugen af Digital Post findes to roller: 1. Postadministrator 2. Myndighedsmedarbejder Postadministrator En Postadministrator rolle har følgende rettigheder Rolle Postadministrator Rettigheder Fremsøge og se egne meddelelser til slutbrugerne. Fremsøge og se meddelelser sendt til myndighedens postkasser af slutbrugerne. Figur 5. Tilbagekaldelse af meddelelser (dog kun hvis disse ikke er afleveret endeligt i slutbrugerens postkasse derfor har denne rettighed begrænset nytte). Postadministrator rollen bruges ikke, som man kunne tro, i forbindelse med myndighedens modtagelse af post (hverken som virksomhed eller myndighed) men til at overvåge, hvad der er sendt fra myndigheden til slutbrugerne og fra slutbrugerne til myndigheden. S i d e 7

8 Figur 6. I figur 6 er den del af Administrationsportalen, som postadministratoren får adgang til vist. Det er herfra, postadministratoren kan fremsøge sendte meddelelser. Fremsøgning af meddelelser er nærmere beskrevet i vejledningen: Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Man kan finde en henvisning til hvor denne vejledning ligger i afsnit: 1.2. Bemærk! I ovennævnte vejledning er der beskrevet hvilke forudsætninger, der skal være på plads for at myndigheden kan fremsøge meddelelser. Det er vigtigt, at myndigheden sætter sig ind i disse. Det anbefales at: I det omfang det vurderes, at postadministratorer er relevante for myndigheden, udpeges der postadministratorer i et sådant antal, at organisationen er dækket godt ind. Bemærk dog at selv om postadministrator rollen kun kan fremsøge meddelelser, så er det i praksis en meget vidtgående rettighed. Laver man en søgning på en bestemt slutbrugers CPR/CVR, vil det være alle meddelelser, der er sendt til og af denne slutbruger der vil blive vist. Det anbefales derfor at myndighederne er restriktive i deres tildeling af denne rettighed. Postadministratorerne er ansatte, der i forvejen har superbrugeransvar. S i d e 8

9 Myndighedsmedarbejder En myndighedsmedarbejder rolle har følgende rettigheder Rolle Myndighedsmedarbejder Rettigheder Søg efter slutbruger (CPR og CVR). Redigere mobilnummer og e- mail adresse. Registrere slutbrugere der har opnået fritagelse fra Digital Post. Figur 7. Give læseadgang til slutbrugeres digitale postkasse. Myndighedsmedarbejder rollen har traditionelt været at hjælpe borgerne med at blive tilsluttet servicebeskeder og Digital Post. Det er ikke en rolle, der har været meget anvendt i myndighederne. Dette kan selvfølgelig skyldes manglende kendskab til rollen, men det er nok snarere udtryk for at man har vurderet, at det var langt lettere at hjælpe borgerne til selv at tilmelde sig Digital Post via f.eks. borger PCer. Hvor denne rolle altså tidligere ikke var særlig vigtig, er den blevet det for kommunerne i forbindelse med ikrafttrædelsen af Lov om Offentlig Digital Post, fordi det er den rolle, der skal anvendes, når opgaven med at registrere fritagelse fra Digital Post skal løses. Ligeledes anvendes rollen til at give borgere læseadgang (adgangsmodtagere) til andre borgers (adgangsgivere) digitale postkasse. Eksempel på tildeling af læseadgang: En borger Jens Jensen fik oprettet sin digitale postkasse i forbindelse med ikrafttrædelse af obligatorisk Digital Post for borgere. Jens har i forvejen en aftale med sin datter Janne Jensen, om at hun læser hans officielle breve igennem. Jens er ikke digital stærk, men i stedet for at søge om fritagelse fra Digital Post bliver Jens og Janne enige om, at Janne får adgang til Jens digitale postkasse, så hun kan tjekke hans post. Men da Jens jo ikke er digital stærk, kan han ikke selv give læseadgang til Janne. Jens og Janne møder derfor op i deres kommunes borgerservice, og får her en sagsbehandler til at hjælpe med at etablere læseadgang for Janne. Det anbefales at: Hvis myndigheden anser det for relevant, udpeges et antal myndighedsmedarbejdere. For kommuner gælder særligt, at der skal udpeges et antal myndighedsmedarbejdere, der kan varetage fritagelsesopgaven. Disse medarbejdere skal selvsagt være fysisk placeret på de adresser, hvor kommunen vælger at slutbrugere kan anmode om fritagelse. Myndighedsmedarbejderne bør være ansatte med hyppig borger og virksomhedskontakt. Dette vil typisk være ansatte i borgerservicecentre, jobcentre, biblioteker etc. Hvis myndigheden i forvejen har udpeget ansatte, der har ansvaret for at hjælpe borgerne med udstedelse af NemID, vil det være praktisk, at der er tale om samme medarbejdere. Fritagelse og tildeling af læseadgang er beskrevet i vejledningerne: Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post S i d e 9

10 Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Man kan finde en henvisning til hvor disse vejledninger ligger i afsnit: Myndighedens administration af Digital Post Til at håndtere administrationen af Digital Post findes en række administrationsroller. Disse er: 1. NemID administrator (tidligere LRA) 2. Administrator 3. Systemadministrator 4. Superadministrator NemID administrator (tidligere LRA) En NemID administrator rolle har følgende rettigheder i Administrationsportalen Rolle NemID administrator Rettigheder Tilslutte myndigheden til Digital Post / NemSMS og oprette administrator eller superadministratorer. Figur 8. Oprette nye myndighedsbrugere i Administrationsportalen. NemID administratoren er den eller de personer (normalt placeret i myndighedens ITfunktion), der har bemyndigelse til at udstede medarbejdersignaturer. Som nævnet i afsnit 2 er NemID administratoren ikke en rolle, der kan oprettes i Administrationsportalen, da det i princippet slet ikke er en Digital Post, men en NemID rolle. Imidlertid er NemID administratoren helt central i opsætningen af myndigheden i Administrationsportalen, da det kun er NemID administratoren, der vil kunne få initial adgang til Administrationsportalen og tilslutte myndigheden til Digital Post. 1 De trin NemID administratoren skal igennem for at tilslutte myndigheden til Administrationsmodulet, er beskrevet i vejledningen: Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Man kan finde en henvisning til, hvor denne vejledning ligger i afsnit 1.2. Ud over rettigheden til at basisoprette myndighed har NemID administratoren også rettigheder til løbende at oprette og rette myndighedsbrugerprofiler i Digital Post. Dette skyldes at NemID administratoren fødes med denne rettighed, når myndigheden får adgang 1 Dette gælder også for adgang til myndighedens digitale postkasse på Virk.dk. Se afsnit 2. S i d e 10

11 til Administrationsportalen. Dette er en nødvendighed, fordi der fra start skal være en medarbejder, der kan oprette andre medarbejdere med forskellige roller. Denne rettighed kan imidlertid også være nyttig senere, hvis det skulle vise sig at myndigheden ved en fejl, ikke har nogen administratorer eller superadministratorer (f.eks. fordi medarbejderen(erne) er fratrådt). Bemærk! Det er ikke kun den NemID administrator, der oprettede myndigheden i Administrationsportalen der har denne rettighed. Alle medarbejdere med NemID administrator rettigheder, har automatisk rettigheder til at oprette og rette brugerprofiler i Digital Post Administrator En administrator rolle har følgende rettigheder Rolle Administrator Rettigheder Se, oprette, redigere og slette myndighedens postkasser. Tilslutte afsendersystem, register, portal og afhentningssystem (dvs. oprette men ikke opsætte). Se statistikforbrug for myndighedens anvendelse. Brugeradministration: se, oprette, opdatere og slette Figur 9. Bemærk at administrator rollen også har rettigheder i myndighedens egen sikre boks på virk.dk (her som Administrator med adgang til alle mapper ). Administrator rollen har været helt central i administrationen af både brug og opsætning af myndighedens Digital Post, men er lang hen af vejen blevet overflødiggjort af superadministrator rollen se afsnit Ud over at kunne oprette nye myndighedsbrugere, er administratorens vigtigste opgave at kunne oprette og vedligeholde myndighedens postkasser. Se: vejledningen: Opret postkasser i Digital Post Man kan finde en henvisning til hvor denne vejledning ligger i afsnit: 1.2. Det anbefales, at: Myndigheden benytter superadministratorer i stedet for administratorer. Der udpeges mindst to administratorer eller superadministratorer. Administratorerne er ansatte med et stort kendskab til systemadministration i myndigheden. Der er personsammenfald mellem mindst én af de ansatte, der vedligeholder myndighedens sikre postkasser og mindst én af administratorerne i Digital Post. Det er vigtigt, S i d e 11

12 at der altid finder en tæt koordinering sted mellem oprettelse og (især) nedlæggelse af sikre postkasser i Digital Post Systemadministrator En systemadministrator rolle har følgende rettigheder Rolle Systemadministrator Rettigheder Oprette, redigere og slette myndighedens egne tilmeldingsgrupper. Uploade bilag. Opsætning af afsendersystem, register, portal og afhentningssystem (ikke oprettelse). Figur 10. Mulighed for at tilbagekalde en meddelelse. (Dog kun hvis den er afleveret til Digital Post men ikke aktiveret i slutbrugerens postkasse) Systemadministrator rollen har været helt central i administrationen af Digital Post. Systemadministratorer rollen er en meget teknisk rolle, hvis primære funktion er at oprette, redigere og slette myndighedernes egne tilmeldingsgrupper. Rollen er langt hen af vejen blevet overflødiggjort af superadministrator rollen se afsnit Figur 11. I figur 11 er en af systemadministratorens rettigheder vist. Systemadministratoren kan tilføje en svarpostkasse og emne til de forskellige materialer i det omfang, det ønskes. Systemadministratorens væsentligste funktion er at oprette, redigere og slette myndighedens egne tilmeldingsgrupper. Det vil føre for vidt, at beskrive systemadministratorens rolle i større detaljer her og der henvises i stedet til vejledningen: Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post S i d e 12

13 Man kan finde en henvisning til hvor denne vejledning ligger i afsnit 1.2. Det anbefales, at: Myndigheden benytter superadministratorer i stedet for systemadministratorer. Der udpeges mindst to systemadministratorer eller superadministratorer, Systemadministratorerne er ansatte med et stort kendskab til systemadministration Superadministrator En superadministrator rolle har følgende rettigheder Rolle Superadministrator Rettigheder Se, oprette, redigere og slette myndighedens postkasser. Tilslutte afsendersystem, register, portal og afhentningssystem (dvs. oprette og opsætte). Se statistik forbrug for myndighedens anvendelse. Brugeradministration: se, oprette, opdatere og slette Oprette, redigere og slette myndighedens egne tilmeldingsgrupper Uploade bilag. Opsætning af afsendersystem, register, portal og afhentningssystem (ikke oprettelse). Fremsøge og se egne afsendelser til borgere eller virksomheder. Bemærk at superadministrator rollen også har rettigheder i myndighedens egen sikre boks på virk.dk (her som Administrator med adgang til alle mapper ). Figur 12. Tilbagekaldelse af meddelelser (dog kun hvis disse ikke er afleveret endeligt i slutbrugerens postkasse derfor har denne rettighed begrænset nytte). Superadministratoren er en rolle, der ikke fandtes da Digital Post blev lanceret. Som det fremgår af figur 12, har superadministratoren, administrator og systemadministratorens rettigheder samlet på én rolle. Rollen er oprettet som følge af en konstatering af, at det i mange tilfælde er uhensigtsmæssigt med opdelingen af rettigheder på administrator og systemadministrator. Det anbefales, at: Myndigheden erstatter rollerne administrator og systemadministrator med superadministratorrollen. S i d e 13

14 Hvis ovennævnte roller erstattes af superadministratorrollen anbefales det at der udpeges mindst to superadministratorer. Superadministrator rollen tildeles ansatte, der arbejder med test og udvikling af Digital Post. Hvis myndigheden vælger at lade rollerne administrator og systemadministrator erstattes af superadministratorrollen, bør der være personsammenfald mellem mindst én af de ansatte, der vedligeholder myndighedens sikre postkasser, og mindst én superadministrator. Det er vigtigt, at der altid finder en tæt koordinering sted mellem oprettelse og (især) nedlæggelse af sikre postkasser i Digital Post. S i d e 14

15 4. Brugeroprettelse og tildeling af rolle 4.1. Administrationsportalen Det sted man vedligeholder roller og rettigheder, og administrerer de øvrige dele af Digital Post, hedder Administrationsportalen. Man finder Administrationsportalen her: Man logger på Administrationsportalen og møder her en velkomstside. Dette er vist i figur 13. Her det også markeret med rødt, hvor man finder vejledninger til oprettelse og indhold af roller i Administrationsportalen. Figur 13. Når man står på velkomstsiden, går man ind i det faneblad, der hedder Brugerstyring, og kommer her ind i den del af Administrationsportalen, der benyttes, når man skal oprette brugere og roller. Dette er vist i figur 14. S i d e 15

16 Figur 14. Som det fremgår af figur 14, finder man under Brugerstyring linket Opret ny bruger (dette er i praksis myndighedsbrugere). Man klikker på dette link og åbner nu en side Opret brugere Opret bruger Figur 15. Når man kommer ind på Opret bruger skal man tage stilling til tre ting: S i d e 16

17 1. Brugeren skal defineres. 2. Brugerens rolle skal defineres. 3. Det skal afklares om brugeren skal aktiveres med det samme. I figur 15 er der indrammet fire områder. Disse forklares ét for ét nedenfor. Rød indramning i figur 15: Måden man styrer adgangen til Administrationsportalen, er ved at identificere en bruger ud fra vedkommendes medarbejdersignatur (certifikat) 2. Det betyder også, at alle der skal have adgang til Administrationsportalen, skal have en medarbejdersignatur. Det vil ofte være en medarbejder i IT-funktionen i din myndighed, der vil have beføjelser til at udstede sådanne certifikater (NemID administrator rollen). Medarbejdercertifikatet, til den medarbejder der skal have tildelt en rolle, skal uploades via knappen Vælg fil i et bestemt format Base64-kodet X.509-fil. Da konverteringen af et certifikat til dette format er et sidespring i forhold til opgaven at oprette en bruger, beskrives denne opgave i et særskilt afsnit. Se afsnit 5. Når man klikker på Vælg fil, får man adgang til dine drev, og kan finde det relevante certifikat i den mappe, hvor det er gemt. Figur Man vil møde betegnelserne medarbejdersignatur, medarbejdercertifikat eller blot certifikat i flæng. For en nærmere beskrivelse af den sikkerhedsarkitektur PKI der benytter certifikater se vejledningen Sådan skriver myndigheder til Digital Post. S i d e 17

18 Figur 16 viser processen med at finde et medarbejdercertifikat. Her er det gemt i en mappe Certifikat til Digital Post. Marker certifikatet og tryk på knappen Åbn man har nu uploadet certifikatet til Administrationsportalen. Grøn indramning i figur 15: Feltet Brugers adresse er næsten selvforklarende. Her skriver man brugerens adresse. Blå indramning i figur 15: I området Brugerens rolle defineres brugerens rolle og rettigheder. Dette sker ved at klikke af i ét af de runde afkrydsningsfelter ud for den rolle, man ønsker at tildele brugeren. En bruger kan kun have én rolle. Turkis indramning i figur 15: I feltet Status kan man sætte flueben, hvis man ønsker, at brugeren skal have adgang med det samme. Når man har udfyldt alt på siden, trykker man på knappen OK og brugeren er oprettet. Man kan se en liste over brugere og deres rettigheder ved at gå ind i Vis brugere. Oversigten er vist i figur 17. Figur 17. S i d e 18

19 5. Medarbejdersignaturer og eksport til Base64-kodet X Medarbejdersignatur Forudsætningen for at blive oprettet som bruger i Administrationsportalen er, at man har en medarbejdersignatur. Hvis man ikke allerede har sådan en, kan man få det via myndighedens NemID administrator. Læs mere om NemID administrator rollen i afsnit: Når en bruger har fået tildelt en medarbejdersignatur, vil den blive installeret i brugerens browser. For at medarbejdersignaturen kan benyttes i Administrationsportalen, skal den være på formen Base64-kodet X.509. I det følgende beskrives, hvordan man eksporterer en medarbejdersignatur til Base64-kodet X.509. De fleste myndigheder benytter Microsoft Explorer som standardbrowser, og det vil være denne browsertype, der er beskrevet i nedenstående vejledning. Fra andre browsere kan man via hjælpefunktionen se, hvordan man eksportere certifikater Eksport af medarbejdersignatur til Base64-kodet X.509 Figur 18. De benyttede skærmprint er gamle, men de trin man skal igennem for at eksportere et certifikat har ikke ændret sig i de nye versioner af Explorer. Først skridt i at eksportere en medarbejder signatur er at: Åbne Internet Explorer på den pc, hvor man har installeret certifikatet. Klik på Funktioner i Internet Explorer og klik derefter på Internetindstillinger. Dette er vist i figur 18. S i d e 19

20 Figur 19. Der kommer nu en dialogboks frem. Klik på Certifikater under fanen Indhold. Dette er vist i figur 19. Figur 20. Marker det relevante certifikat og klik på Eksporter. Som det fremgår af figur 20, kan der være mere end et certifikat. Her er der ét udløbet og ét aktivt certifikat. Vær sikker på at man vælger det rigtige, før man klikker på eksporter. S i d e 20

21 Figur 21. Man kommer nu ind i certifikat eksportguiden, som er vist i figur 21. Man klikker på Næste > Figur 22. Man vælger Nej, eksporter ikke privatnøglen og klik Næste >. Dette er vist i figur 22. S i d e 21

22 Figur 23. Vælg Base64-kodet X.509(.CER)-fil og klik Næste >. Dette er vist i figur 23. Figur 24. Klik på Gennemse for at vælge den mappe man ønsker at eksportere certifikatet til. Dette er vist i figur 24. S i d e 22

23 Figur 25. Giv certifikatet et navn efter eget valg og klik derefter på Gem. Dette er vist i Figur 25. BEMÆRK! Det er vigtigt, man gemmer filen på enten: Et fællesdrev som NemID administratoren eller administratoren/superadministratoren kan få adgang til, og at man giver NemID administratoren eller administratoren/superadministratoren rettigheder til at få adgang til den mappe, man gemmer certifikatet i. På et USB stik og selv medbringer det. Det vil have den fordel, at der ikke kan opstå problemer med adgang til drev og mapper. Man kommer nu tilbage til den dialogboks, der er vist i figur 25. Blot er stien nu skrevet ind i feltet Filnavn. Man klikker Næste >. Figur 26. S i d e 23

24 Man har nu næsten gennemført eksporten og kan afslutte forløbet ved at klikke på Udfør for at gemme certifikat-filen. Dette er vist i figur 26. S i d e 24

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen. Version: 1.0 Udarbejdet: november

Læs mere

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post Administrationsportalen Version: 1.1 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet af:

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelser

Fremsøg sendte meddelelser Fremsøg sendte meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i Digital Post Administrationsportalen. Version: 3.0 Udarbejdet: September 2013 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning om dybe links i Digital Post. Februar 2016

Vejledning om dybe links i Digital Post. Februar 2016 Vejledning om dybe links i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil indsætte et link til myndighedens postkasse i Digital Post som kontaktoplysning

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelse

Fremsøg sendte meddelelse Fremsøg sendte meddelelse Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i digital post. Version: 2.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i sikkerhedsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Tilslutning til digital post og NemSMS

Tilslutning til digital post og NemSMS Tilslutning til digital post og NemSMS Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig digital post, ligesom der gives en kort introduktion til digital post / NemSMS løsningen. Version:

Læs mere

Postkasser i digital post

Postkasser i digital post Postkasser i digital post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter en postkasse i den digitale post-løsning Version: 5.1 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

AU Studier STADS DANS. Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS

AU Studier STADS DANS. Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS AU Studier STADS DANS Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Oktober 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én

Læs mere

Loginvejledning, tips og hjælp

Loginvejledning, tips og hjælp Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse gennemføres digitalt i ansøgningssystemet STADS-DANS.

Læs mere

CD-DIRECT Eksport til MS-Office

CD-DIRECT Eksport til MS-Office CD-DIRECT Eksport til MS-Office Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport fra CD-DIRECT... 4 2.1 Angivelse af filformat...4 2.2 Valg af datafelter... 5 2.3 Angivelse af filnavn samt

Læs mere

AU-HR Sharepoint Vejledning Medarbejder indplacering

AU-HR Sharepoint Vejledning Medarbejder indplacering 2012 AU-HR Sharepoint Vejledning Medarbejder indplacering Version 2.3 Aarhus Universitet 23-02-2012 Velkommen til AU-HR sharepoint site Databasen Medarbejder indplacering skal anvendes til at sikre, at

Læs mere

1. Send Digitalt knappen anvendes til at afsende meddelelsen til de valgte modtagere. (Alt- S)

1. Send Digitalt knappen anvendes til at afsende meddelelsen til de valgte modtagere. (Alt- S) Send Digitalt. Elementerne i Send Digitalt vinduet 1. Send Digitalt knappen anvendes til at afsende meddelelsen til de valgte modtagere. (Alt- S) 2. Tjek kan anvendes til at kontrollere, om der kan sendes

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et simpelt kontakthierarki (f.eks. blot en hovedpostkasse) der benytter snitfladen s/mime der

Læs mere

Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema. Indhold Klik på linket for at komme til den information, du søger.

Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema. Indhold Klik på linket for at komme til den information, du søger. Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema Denne vejledning er en hjælp til dig, der søger om optag på IT-Universitetets masteruddannelser og kvalifikationsforløb til masteruddannelse.

Læs mere

Login til den digitale ansøgningsportal

Login til den digitale ansøgningsportal Login til den digitale ansøgningsportal Vejledning om login til den digitale ansøgningsportal for kandidatansøgninger Login til den digitale ansøgningsportal sker via WAYF (Where Are You From), som er

Læs mere

Digital post. AMU-nr. 47774

Digital post. AMU-nr. 47774 Digital post AMU-nr. 47774 Undervisningsministeriet. Oktober 2013 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Ann-Vibeke Mose,

Læs mere

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Institutionens brugeradministrator på Optagelse.dk kan oprette medarbejdere med forskellige roller og rettigheder. Når du opretter en

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning giver en overordnet introduktion til Digital Post og NemSMS løsningerne Version: 3.2 Udarbejdet: Juli 2015 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Guide: Sådan søger du om folkepension

Guide: Sådan søger du om folkepension Guide: Sådan søger du om folkepension Log ind med NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Log ind med NemID Find dit nøglekort, og skriv nummeret, der står

Læs mere

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen Sa dan udfylder du ansøgning om optagelse pa en 2- faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk, Religionsvidenskab eller Oldtidskundskab- Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. BEK nr 1553 af 18/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2013-6211-331 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag F Sikkerhed Version 6.2

Digital post Snitflader Bilag F Sikkerhed Version 6.2 Digital post Snitflader Bilag F Sikkerhed Version 6.2 1 F.1 INTRODUKTION... 5 F.2 HENVISNINGER... 5 F.3 ROLLER OG RETTIGHEDER... 6 F.3.1 IDENTIFIKATION AF SLUTBRUGER TYPE... 6 F.3.2 ADGANG TIL DIGITAL

Læs mere

Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og BBR.

Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og BBR. til GeoEnviron Service BBR Service til integration mellem GeoEnviron og BBR Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og BBR. Servicen består af en webservice der udstilles

Læs mere

Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD)

Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD) Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD) Hvor finder jeg ServiceDesk?...2 Fanebladet Start Startside...3 Hvordan opretter jeg en ny opgave?...4 Hvordan laver jeg et skærmdump og får lagt det ind i min

Læs mere

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside.

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside. Vejledning i hvordan man opretter HTML-filer i Brothers Keeper 7. Denne vejledning beskriver, hvordan man i Brothers Keeper (BK) danner HTML-filer, som senere kan flyttes til en ekstern server, hvor man

Læs mere

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan man kan linke til forskellige dele af Digital Post fra eksterne hjemmesider Version: 2 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Præsentationer Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 8 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 21 Vejledende løsning... Side 22 GoogleDocs Præsentationer

Læs mere

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29.

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29. n Tema Internettet på ipad Opdateret 29. marts 2016 Sofus Opdateret d. 29. marts 2016 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16

Læs mere

Velkommen til 2. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 2. omgang af IT for let øvede Velkommen til 2. omgang af IT for let øvede I dag Hjemmeopgave 1 Næste hjemmeopgave Eventuelt vinduer igen Mapper og filer på USB-stik Vi skal hertil grundet opgave 2 Internet Pause (og det bliver nok

Læs mere

Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen

Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen Denne vejledning indeholder eksempler på, hvordan du udfylder dit dagpengekort. Du kan benytte samme vejledning til udfyldelse af efterlønskort eller et

Læs mere

UNI Login brugeradministration. - fra Lectio til UNI Login

UNI Login brugeradministration. - fra Lectio til UNI Login UNI Login brugeradministration - fra Lectio til UNI Login 1. udgave, december 2010 Indhold 1 Formålet med denne vejledning... 2 2 Eksportér csv-fil med elev- og/eller lærerdata fra Lectio... 3 3 Importér

Læs mere

Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013. Natur og Udvikling

Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013. Natur og Udvikling Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013 Natur og Udvikling Kanalstrategi Hvert år håndterer Halsnæs Kommune rigtig mange henvendelser til og fra borgere

Læs mere

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Denne vejledning hjælper dig med at aktivere og opsætte din digitale

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at det nu er muligt at bogføre

Læs mere

Skolemedarbejder 9. klasse. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder 9. klasse. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks Bilag 1 - Tilslutningsinstruks INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL INSTRUKSEN... 3 2. ET KORT OVERBLIK OVER LØSNINGEN... 3 3. TILSLUTNINGSPROCESSEN... 4 4. REGLER FOR ANVENDELSE AF DIGITAL POST LØSNINGEN...

Læs mere

Få mere synlighed! Vejledningshæfte

Få mere synlighed! Vejledningshæfte Få mere synlighed! Vejledningshæfte Vejledning Sådan kommer dit arrangement på OplevRudersdal.dk Dit arrangement kommer nemt og enkelt på www.oplevrudersdal.dk ved at du opretter dit arrangement på hjemmesiden.

Læs mere

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på vores hjemmeside 2. Sådan finder dagpengekort, efterlønskort og øvrige blanketter 3. Bekræft dine kontaktoplysninger

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00 Kommunaludvalget 2011-12 L 160, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Side 1 af 5 Samrådssvar 15. maj 2012 Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl.

Læs mere

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Ajourføring - Ejendomme J.nr. Ref. lahni/pbp/jl/ruhch Den 7. marts 2013 Introduktion til notatet... 1 Begrebsafklaring... 1 Hvorfor er det aktuelt

Læs mere

Brugervejledning til Kompass EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til Kompass EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til Kompass EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand. Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand. Opret vogn og chauffør Trin 1 - Opret en vogn Trin 2 - Opret en chauffør Trin 3 - Tildel en chauffør til en vogn Søg og book en vogn Trin 1 - Detaljer Trin

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Start ansøgning (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID.

Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Start ansøgning (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID. Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID. Når du er logget ind, har du to muligheder: Start del 1 af en ny ansøgning. Fortsæt en tidligere gemt del 1. Log ind og signer korrekt

Læs mere

Denne vejledning henvender sig til katalogadministratoren, og er en guide der gennemgår hvilke elementer en titel består af.

Denne vejledning henvender sig til katalogadministratoren, og er en guide der gennemgår hvilke elementer en titel består af. DIN VEJ TIL MÅLRETTET KOMPETENCEUDVIKLING INDLEDNING Denne vejledning henvender sig til katalogadministratoren, og er en guide der gennemgår hvilke elementer en titel består af. Kursets 3 dele: 1. Titlen

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Kontaktpersoner Vejledere, programudvalg, skoleudvalg mv.

Kontaktpersoner Vejledere, programudvalg, skoleudvalg mv. Kontaktpersoner Vejledere, programudvalg, skoleudvalg mv. Indhold Hvordan opretter man en ny kontaktperson?... 2 Rollen... 5 Accounten... 6 Tildeling af rollerne Main supervisor og Co supervisor... 8 Hvordan

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry 3.0. 20. november 2009 - Version 1.2

Kom godt i gang. Sitecore Foundry 3.0. 20. november 2009 - Version 1.2 Sitecore Foundry 3.0 Kom godt i gang 20. november 2009 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato Side 1 af 24 Navision Stat 9.0+ ØSY/CPS Dato 13.11.17 Digital Post tilslutning for Navision Stat Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af Digital Post integrationen

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har behov for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Vejledning til NemLog-in

Vejledning til NemLog-in Vejledning til NemLog-in Marts 2016 SIDE 1 MARTS 2016 Vejledning til NemLog-in Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail:

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Søg og book en vogn Trin 1 - Detaljer Trin 2 - Vælg Vogn Trin 3 - Parter Book din vognmand Trin 1 - Indtast selv booking Batchupload Send din opgaveliste

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Bilag 1b Vejledning til udfyldelse af ESPD

Bilag 1b Vejledning til udfyldelse af ESPD Indhold 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 2 2 UDFYLDELSE AF ESPD SOM TILBUDSGIVER... 2 2.1 START... 2 2.2 PROCEDURE... 4 2.3 UDELUKKELSE... 7 2.4 UDVÆLGELSE... 11 2.5 AFSLUT... 12 Side 1 af 14 1 Indledende

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fra november 2005 vil alle statsansatte modtage deres lønseddel i e-boks. Alle danskere kan gratis anvende e-boks. Vi anbefaler, at du benytter en digital signatur til at logge

Læs mere

Versionsopdatering Epos HR 1 Highlights version November 2010

Versionsopdatering Epos HR 1 Highlights version November 2010 1 Highlights version November 2010 I denne versionsopdatering gennemgås de væsentligste ændringer pr. modul. Highlights gælder for både (Oracle), build 3504, samt (SQL), build 7880. 1.1 Basismodulet 1.1.1

Læs mere

Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse:

Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse: Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse: Side 2: Nyheder valg til personligt nyhedsbrev, Mine Nyheder og visning på enkeltsider Side 3: Funktionen

Læs mere

Få helt styr på NemID WWW.KOMPUTER.DK

Få helt styr på NemID WWW.KOMPUTER.DK KOMPUTER FOR ALLE Få helt styr på Gå på netbank og borgerservice med Her viser vi, hvordan du bestiller og bruger, så du kan bruge netbank og de mange offentlige internettjenester. Når du vil logge på

Læs mere

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 Navn Adresse Dato Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 NaturErhvervstyrelsen er ved at behandle dit Fællesskema og markkort for 2013. Vi har konstateret, at

Læs mere

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Version: 2.0 Forfatter: Kurt Nikolajsen, Gunner MacIntyre, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning til Praktikportalen

Vejledning til Praktikportalen Læreruddannelsen i UCL Vejledning til Praktikportalen Brugerguide for studerende Udarbejdet af Projektgruppen, oktober 2015 side 0/7 Support Læreruddannelsen i Jelling: Projektmedarbejder Kirsten E. Jakobsen

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Prøveansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login og prøveholdsoversigt... 4 3 På prøvedagen... 6 3.1 Sådan sorterer du i oversigten over prøvehold...

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog.

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Forord Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Brug af vejledningen samt installation af softwaren sker helt på eget ansvar. Vejledningen opdateres efter behov og må frit kopieres

Læs mere

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Indhold: A. Oprettelse af profil på Endomondo B. Oprettelse af selve ruten C. Redigering af oprettet rute D. Oprettelse af interessepunkter

Læs mere

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan myndigheden opretter og vedligeholder et afsendersystem i Digital Post. Version: 2.2 Udarbejdet: oktober 2014 Udarbejdet

Læs mere

Adobe volumenlicenser

Adobe volumenlicenser Adobe volumenlicenser VIP kundeadministratorkonsol Brugerhåndbog for VIP-plan (Value Incentive Plan) Version 2.5 20. november 203 Indhold Hvad er VIP kundeadministratorkonsollen?... 4 Sådan kommer du godt

Læs mere

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016 Vejledning i at anvende åbningskvittering Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil anvende åbningskvittering på materialer. Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Digital Post for virksomheder. Introduktion og vejledninger til Digital Post

Digital Post for virksomheder. Introduktion og vejledninger til Digital Post Digital Post for virksomheder Introduktion og vejledninger til Digital Post Sådan bruger du denne vejledning Her får du en introduktion og vejledninger til Digital Post. Hvis din virksomhed er ny, eller

Læs mere

Projekt ID. Funktionen anvendes til:

Projekt ID. Funktionen anvendes til: 2016/07/09 04:09 1/5 Projekt ID Projekt ID Funktionen anvendes til: Oprette/Åbne/Slette Novapoint projekter, terrænmodeller og vejmodeller. Administrere terrænmodellen og vejmodellen. Gemme projekt parametre

Læs mere

Manual til de lokale webredaktører

Manual til de lokale webredaktører Skolelederne.org marts 2007 Manual til de lokale webredaktører Nedenstående er en kort udgave af manualen til hjemmeside systemet Webupdate 5 med enkelte personlige erfaringskommentarer.. Mvh Søren Thomsen.

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

PC - installation af Maple 2016 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 2016 med GYM-pakken PC - installation af Maple 2016 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 2016 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Sådan ser du svarprocenten og rykker for eller tilbagekalder besvarelser I denne vejledning kan du læse, hvordan du kan følge arbejdspladsens svarprocent på spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post

Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post 20. marts 2014 KUI/BIL KIK/Masoe Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post Særlig vejledningsforpligtelse ved offentlige myndigheders overgang

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

VERSION 3.1.20 JULI 2013

VERSION 3.1.20 JULI 2013 HIGHLIGHTS EPOS LØN VERSION 3.1.20 JULI 2013 Indholdsfortegnelse 1 Tag skærmprint af gemte kriterier... 3 2 Nyhed: Definér lønseddel pr. lønseddelgruppe... 4 3 Ny importskabelon lønkonteringsfordeling...

Læs mere