DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov"

Transkript

1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1

2 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret og pligt til rådgivning LOVLIG SKATTEUDNYTTELSE Givetvis ret, men ikke pligt til rådgivning? ULOVLIG SKATTEUDNYTTELSE Ingen ret eller pligt til rådgivning! ULOVLIG SKATTEUNDDRAGELSE STOP 2

3 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? HVOR GÅR KANTEN, OG HVAD SKAL DET VURDERES I FORHOLD TIL? Er det advokatetisk korrekt? Er det ansvarspådragende at rådgive om eller at undlade at rådgive om? Vil rådgivningen medføre risiko for strafansvar, eventuelt som medvirkende? Er rådgivningen uetisk ud fra en samfundsopfattelse? 3

4 CASE 1 OVERDRAGELSE AF AKTIER MED SUCCESSION I LEVENDE LIVE Far ønsker at generationsskifte kapitalandelene i et holdingselskab, der er passivt, jf. ABL 34, stk. 6. Holdingselskabet spaltes i en pengetank og i et selskab, der skal generationsskiftes. Selskabet, der skal overdrages med succession og generationsskiftes, erhverver et driftsmæssigt aktiv og bliver nu aktivt. Selskabet bliver samtidig et hovedaktionærselskab. Aktierne overdrages med succession til lavest mulige værdier. Efter overdragelsen sælger man de købte aktiver, der løftede successionen igen og opnår på ny en pengetank. For at undgå investeringen, etableres den kun for 1 måned. 4

5 CASE 1 OVERDRAGELSE AF AKTIER MED SUCCESSION I LEVENDE LIVE Kan du som advokat medvirke til denne proces? 5

6 CASE 1 OVERDRAGELSE AF AKTIER MED SUCCESSION I LEVENDE LIVE Gør det nogen forskel, at man har en salgsret vedrørende de aktiver, der er investeret i for at gøre selskabet aktivt, der kan udnyttes 24 måneder, efter investeringen er foretaget? 6

7 CASE - 2 Jensen driver en veldrevet entreprenørvirksomhed. Den drives i selskabsform og ejes gennem et holdingselskab. Jensen skal skilles Det aftales som et led i bodelingen, at ægtefællen køber en beboelsesejendom af Jensens driftsselskab. Selskabet købte ejendommen 9 måneder tidligere for kr. 1,5 mio. Ægtefællen køber den til kr. 1,5 mio. Ægtefællerne bistås af samme advokat ved bodelingen. Advokaten er også den daglige juridiske rådgiver for selskabet 7

8 CASE - 2 Kan advokaten medvirke til denne overdragelse? 8

9 CASE - 2 Er svaret det samme, hvis det oplyses, at selskabet har renoveret ejendommen for kr. 1,5 mio.? 9

10 CASE 3 - VIRKSOMHEDSSKATTEORDNINGEN En person opstarter personligt drevet virksomhed, fordi der skal investeres 1 mio. kr. i et erhvervsaktiv, nemlig ved køb af en P/S-andel. Samtidig med opstart af virksomhedsskatteordningen indskydes der privat gæld med 30 mio. kr. Provenuet fra låneoptagelsen på de 30 mio. kr. udeholdes fra virksomhedsskatteordningen. Beløbet overføres efterfølgende via mellemregningskontoen til virksomhedsskatteordningen, hvorved gælden i virksomhedsskatteordningen kan indfries, men der opnås samtidig mulighed for at hæve et tilsvarende beløb ud med virksomhedsbeskattede midler. 10

11 CASE 3 - VIRKSOMHEDSSKATTEORDNINGEN Er du som advokat forpligtet til at rådgive dine kunder om denne mulighed ved opstart i virksomhedsskatteordningen? 11

12 CASE 3 - VIRKSOMHEDSSKATTEORDNINGEN Vil du anbefale din kunde at lave en opstart i virksomhedsskatteordningen på denne måde. 12

13 CASE 3 - VIRKSOMHEDSSKATTEORDNINGEN Gør det nogen forskel, at gælden, der indskydes, udgør 30 mio. kr., og at der dermed opnås 30 mio. kr. i provenu? 13

14 CASE 3 VIRKSOMHEDSSKATTE- ORDNINGEN - FORTSAT M har en virksomhedsskatteordning med 15 mio. kr. i kontanter, en mindre virksomhed og et stort opsparet overskud. M vil gerne have kontanterne ud uden beskatning. H, som M er gift med, har derfor købt en mindre udlejningsejendom og har her indskudt privat gæld med 15 mio. kr. i virksomhedsskatteordningen. Det modsvarende provenu holdes ude i privaten. M overdrager sin virksomhedsskatteordning til H efter KSL 26 A, stk. 4, med succession. H indfrier gælden med de herved realiserede kontanter. Midlerne i M s virksomhedsskatteordning er herefter blevet konverteret til private midler uden beskatning af opsparet overskud 14

15 CASE 3 VIRKSOMHEDSSKATTE- ORDNINGEN - FORTSAT Er du som advokat forpligtet til at rådgive om denne løsningsmulighed? 15

16 CASE 3 VIRKSOMHEDSSKATTE- ORDNINGEN - FORTSAT Gør det nogen forskel, om du planlægger hele forløbet, eller du alene skal bistå med overdragelse af M s personligt drevne virksomhed til H med succession? 16

17 CASE 4 Hansen afgår ved døden. Hansen er enlig og Hansens arvinger er 2 døtre. Hansen ejer en lille udlejningsejendom med 5 lejligheder. Hansen har selv beboet 2 af disse, som var slået sammen. Ejendommen er svær at sælge. Den offentlige vurdering er kr. 1,5 mio. Ejendommen bliver sat til salg for kr. 3,3 mio. Sælges den til denne pris, vil der efter indfrielse af lån, salgsomkostninger m.v. være et nettoprovenu i boet på kr. 2,5 mio. Boet vil være skattefritaget i en sådan situation. Denne pris vil ellers udløse en ejendomsavance på kr. 1,6 mio., som vil udløse en skat på kr i et skattepligtigt bo. Tiden går. Det er svært at finde købere og de, der er, kan ikke få det finansieret. 17

18 CASE 4 Efter meget lang tid, hvor boet har kørt på skifterettens nåde udover de sædvanlige frister, lykkes det at sælge ejendommen. Aftalen underskrives i november 2012 med en overtagelsesdato 1. januar Det aftales med skifteretten, at boets skæringsdag bliver 1. januar Det udløser skat, da der pr. skæringsdagen 1. januar 2013 er bruttoaktiver, der overstiger grænsebeløbet for skattepligten. Der står netop pr. denne dato deponeret kr. 3,3 mio. på en konto, som senere skal bruges til at indfri lån, betale salgsomkostninger m.v. med. 18

19 CASE 4 Kan man som advokat undervejs i boet overdrage ejendommen til to svigersønner i lige sameje til et beløb, som medfører, at boet vil være skattefrit? 19

20 CASE 4 Har man som advokat pligt til at foretage en sådan overdragelse? 20

21 CASE 5 OPTAGELSE AF GÆLD VED VIRKSOMHEDSOMDANNELSE VOL 2, stk. 1. nr. 2, kræver, at alle aktiver og passiver overdrages ved en skattefri omdannelse. Tilbage i 1998 foreslog man, at havde man optaget et lån forinden, skal både gæld og likviditet med i omdannelsen, men dette udgik og blev mødt med et krav i VOL 2, stk. 1, nr. 5, om, at anskaffelsessummen ikke måtte være negativ, og at indskudskontoen ikke måtte være negativ. En kunde henvender sig til dig, og hans økonomiske forhold medfører, at der er mulighed for at indskyde privat gæld i omdannelsen. 21

22 CASE 5 OPTAGELSE AF GÆLD VED VIRKSOMHEDSOMDANNELSE Er du som advokat forpligtet til at rådgive om denne mulighed? 22

23 CASE 5 OPTAGELSE AF GÆLD VED VIRKSOMHEDSOMDANNELSE Vil du rådgive om den pågældende mulighed? Hvorfor? Se evt. TfS H og TfS H, der godt nok vedrører retstilstanden før

24 CASE 6 Andersen, som har bopæl i Danmark, arbejder som konsulent både i Danmark og i udlandet. Han får en stor kontrakt for en dansk virksomhed. Efter råd fra hans rådgiver, indgås kontrakten med kunden af et af ham 100% ejet selskab, som har hjemsted i Schweiz. Andersen aflønnes af sit schweiziske selskab men alene med en del af det beløb, som kontraktsummen lyder på. Den resterende del videresendes fra det schweiziske selskab til et payroll selskab i et land, som Danmark ikke har hverken DBO eller informationsudvekslingsaftaler med. Der udstedes et navneløst kreditkort til payroll selskabets konto, hvilket kreditkort Andersen kan anvende. 24

25 CASE 6 Kan en advokat rådgive om etablering af denne ejerstruktur og i hvilket omfang? 25

26 CASE 6 Kan en advokat udarbejde aftalerne mellem selskabet og Andersen? 26

27 Er vi blevet klogere på udfordringerne ved skatterådgivning? 27

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse Virksomhedsbeskatning og Virksomhedsomdannelse skattepligtig contra skattefri Udarbejdet af Rasmus Hemmingsen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Antal anslag: 145.753 Side 1 af 83 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Økonomikonferencen Den 4. oktober 2013 Dorthe Laursen Advokat (L) Risikofonden Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Erstatningsbetingelser Konkret gennemgang

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen 2011 Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, AAU Af: Jakob Vejstrup Hansen Vejleder: John Engsig Afleveringsdato: 27-05-2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen Afgangsprojekt HD(R) Virksomhedsskatteordningen Indtrædelse, drift og udtrædelse af virksomhedsskatteordningen Navn: Christian Carsten Ahlmann Vejleder: Jeanne Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere