Se mere på eller følg med på Facebook/rasmuswillig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se mere på www.rasmuswillig.dk eller følg med på Facebook/rasmuswillig"

Transkript

1 Rasmus Willig, Ph.d., lektor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet. Han er tidligere formand for Dansk Sociologforening. Har skrevet fast for dagbladet Information og er en af arkitekterne bag Politikens kritiker- og debattørskole. Har skrevet (2007) Til forsvar for kritikken og (2009) Umyndiggørelse. Seneste bog: (2013) Kritikkens U-vending. Alle på Hans Reitzels Forlag. Har redigeret og skrevet introduktion til flere bøger. Heriblandt (2003) Axel Honneth, Behovet for anerkendelse, (2006) Axel Honneth, Kamp om anerkendelse, (2005) Social patologier (med Marie Østergaard) (2014) Hartmut Rosa: Fremmedgørelse og acceleration. Se mere på eller følg med på Facebook/rasmuswillig

2 Hvilket samfund lever vi i? Risiko- Mul6op6on- Oplevelses- McDonalds- Kreditkort- Informa6ons- Markeds- Netværkssamfund

3 Konkurrencestaten/konkurrencesamfundet resiliente samfundsborgere Ytringsfrihed og en ny form for markedscensur Religion Stat Marked

4 De organisatoriske fordringer som fleksibilitet, oms6llingsparathed og mobilitet skydeskiven for kri6k.

5 Konsekvensen er en campingpladskri6kgenre, der er tandløs og som ikke s6ller spørgsmål 6l den grundlæggende drimsfilosofi. Nu forsvinder skydeskiven for kri6k.

6 Styringsteknikkerne skydeskiven. Nu er det ikke længere de strukturelle forhold som er objekt for kri6k, men den enkelte organisa6on, afdeling eller individ.

7 Et ny sprog som patruljerer og grænserne for adfærd i konkurrencesamfundet.

8 Med den nega6ve artude skulle du måske tage på wellness? Nega6vitet avler nega6vitet Du skal gøre op med dig selv og overveje om der ikke er noget i vejen i privatlivet Du er da vist udbrændt Det er altså kun dig, der mener at der er en konflikt Skal du have hjælp 6l at prioritere dine arbejdsopgaver? Behøver du at være en sådan betonsocialist? Du behøver jo ikke at kunne lide dit arbejde Er du ikke forandringsparat? Du skal være glad for at du har et arbejde Du er vist ikke helt fremme i skoen Har du nogen ide 6l hvad vi skal gøre ved det?

9 Du er et brokkehoved Hvad kan du selv gøre, for at få det bedre her? Du skal jo heller ikke være her 6l evig 6d Hvis du er u6lfreds, må du sige op. Ingen er uundværlige Du må ikke se problemer, men udfordringer Hvis du ikke er med, er du imod os Hvad har du selv gjort? Jeg tror snart vi skal have en samtale med HR, dig og mig Er du helt sikker på at du er kommet dig emer din sidste stressperiode? Du, hvordan går det på hjemmefronten? Jeg kan ikke lige genkende det du siger Har du forstået spørgsmålet Vær glad for at du overhovedet har et job Hvad er dit forslag? Hvad kan du gøre? Parker nu lige dine hjemlige problemer ved døren, før du går ind

10 Hvis du ikke kan klare at arbejde her, bør du finde et andet arbejde Ja, men det er jo et vilkår Sådan er det jo alle steder Det er noget vi er blevet pålagt Det er bestemt andet steds. Det har vi ikke nogen indflydelse på Sådan bliver det. Der er intet at gøre Det er en virkelighed vi ikke har indflydelse på Vi skal ikke bruge krudt på noget, vi alligevel ikke kan ændre Forandringerne er kommet for at blive, så I kan ligeså godt vende jer 6l det Det er jo et generelt problem, så det skal lømes et andet sted Det er et grundvilkår. Det må vi affinde os med Nu skal vi ikke gøre et større nummer ud af det

11 Du kommer med kri6k og tjeklister hele 6den. Det er ikke rat for mig Jeg vil jer kun det bedste. I giver mig bare ikke lov 6l at vise det Den kri6k vil jeg ikke stå på mål for. Det er jeres eget ansvar Jeg vil gerne opfordre jer 6l at have 6llid 6l, at jeg gør det bedste Vær opmærksom på, at det bliver sagt på den rig6ge måde Vær opmærksom på, hvordan du får det sagt Jeg hører hvad du siger og jeg tager det videre 6l den øvrige ledelse. Jeg kan ikke gøre mere. Vi må vente og se Jeg hører hvad du siger, men det er ikke min oplevelse Jeg høre hvad du siger, men det bliver ikke anderledes

12 Du må se det som en udfordring Hør lige hvad du siger: du er ikke anerkendende Nu har jeg hørt hvad I siger, så kan I godt gå Jeg synes ikke jeg bliver mødt med anerkendelse fra din side Jeg vil overhovedet ikke høre om problemer. Du skal komme med løsningsforslag Der findes andre steder, hvor du kan finde anerkendelse for dit arbejde Om du kan lide mig eller ej, så skal du være anerkendende Nu skal du passe på med, hvad du gør 6l et problem Nu står jeg og prøver at give jer noget ros den synes jeg fak6sk I skal tage imod Jeg hører din kri6k, men jeg kan ikke handle på den lige nu Nu møder jeg dig helt åbent med anerkendelse Nu arbejder vi ikke med problemer, kun med udfordringer

13 Beslutningen er truffet højre oppe Det kommer fra øverste sted. Det er ude af mine hænder Har du overvejet at prøve med Sindsro- bønnen? Du skulle ta at arbejde med dig selv, f.eks. begynde på mindfullness Det er bestemt ovenfra. I skal ikke brokke jer 6l mig Kom nu, vær lidt rumlig Det kommer oppefra Det er bestemt oppefra. Det er en skal- opgave Kom med løsningsforslag, fremfor kri6k Nu skal vi altså prøve at være posi6ve Nu skal vi passe på vi ikke hinanden ved nega6v tænkning Du taler 6ngene ned. Tal dem op Du skaber en nega6v stemning Pas på vi ikke propeller det op Nega6vitet avler nega6vitet Vær opmærksom på hvordan du omtaler problemet, du de andre

14 Du skal være påpasselig med hvilket humør du møder ind med på arbejdet Smil 6l verden og verden smiler 6lbage 6l dig Har I ikke noget posi6vt at sige? Lad være med at være nega6v, vær konstruk6v Vi skal jo ikke tage sorgerne på forskud Du skaber en nega6v stemning. Det kan vi ikke være tjent med Vi to må have faste ugentlige samtaler, for du er jo så nega6v Lad nu være med at tage problemerne på forskud Du skaber en dårlig stemning ved den nega6ve holdning og dine kollegaer bliver kede af det Forandring er posi6vt. Det er en udviklingsproces Du har jo et ansvar for at skabe en god stemning som 6llidsrepræsentant, Og du er 6llidsrepræsentant, så lige netop du bruge gå foran med et godt eksempel og vær posi6v Jeg må holde den gode stemning, så jeg vælger at parkere den Er glasset halvtomt eller halv fyldt? Huske den posi6ve historie

15 Enten er I med, eller også er I mod. Nu må vi se fremad og ikke være så bagstræberiske Det er nye 6der og dem må vi indordne os under Tingene bliver jo ikke som i gamle dage Det er ikke stenalderen vi lever i Du er jo en dinosaur Nu skal vi se fremad og ikke hænge os i for6den Det er jo kommet for at blive. Vi skal lære at elske det. Er det fra 1. Eller 2 verdenskrig, det du siger der? Sådan er vilkårene, skal vi så se at komme videre? De kan få det 6l at fungere andre steder Jeg har talt med andre, der ser muligheder i det her Jeg forstår ikke at dem der bliver ved med at brokke sig, bliver ved med at være her Over på den anden afdeling kan de sagtens finde ud af det

16 I skulle vide hvor godt I har det. De har det meget værre andre steder Er der andre der mener det samme, for jeg har ikke hørt noget Hold lige igen, det er jo evidensbaseret det jeg siger Ja, men, vi skal jo kunne måle effek6viteten af jeres arbejde Kan du ikke bare gøre det der virker

17 Der er specielt én sætning som varsler den 6d vi går ind i og den er

18 Der vokser i øjeblikket en ny type frem, dedikeret 6l ønsket om at udstyre det moderne menneske med resiliens. Udad6l ligner denne et forsøg på at hjælpe menneskeheden, der skal imødegå de verserende globale kriser på finans-, gælds-, arbejdsmarkeds- og klimaområderne. Men svaret på kriserne er perverst. Det ignorerer ikke kun krisernes omfang, men også deres katastrofale konsekvenser. Det argument, som fremføres, er, at individet blot skal blive mere modstandsdyg6gt resilient!

19 Opkomsten af den kri6ske artude 6l Opkomsten af den resiliente artude (konkurrencesoldatens artude)

20 Opkomsten af den resiliente artude er det ny dannelsesideal Resiliens kommer af det la6nske "resilio" = "jeg springer 6lbage". Eksempler: "ranæ per lacus resiliunt" = "frøerne springer 6lbage over søen"; "grando resiliet a culmine tec6" = "haglet preller af mod tagryggen". Ordet har sidenhen været en tur gennem den psykologisk- tekniske vridemaskine, hvorved det har fået sin nuværende betydning. I dag har adjek6vet resilient synonymer som "hærdet", "hårdfør", "modstandsdyg6g", "resistent", "robust" og "udholdende".

21 Organisatorisk fordringer skydeskiven for kri6k Styringsteknikkerne vender skydeskiven for kri6k Sproget neutraliserer, afvæbner og vender kri6kken. Nu er du/i skydeskive for kri6k

22 Den resiliente artude låner en stor del af sin argumenta6on fra den posi6ve artude, der udspringer af posi6v psykologi. I lighed med om resiliens trækker posi6v psykologi på religiøse oplevelser, og det er også her, man finder idéen om at acceptere livets vilkår som noget, der befinder sig hinsides individet. Det individ, som enten er religiøst eller spirituelt, accepterer ifølge denne nemlig det faktum, at det ikke kan ændre sin poli6ske skæbne, men blot forberede sig i håbet om at klare sig.

23 Tak for i dag

24 Slides må ikke videredistribueres med henblik på offentliggørelse uden 6lladelse. RW

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Styrkebaseret tænkning. Au(smeforeningen. Peter Drucker (1909-2005) David Cooperrider. Mar(n Saligmann 10/10/13. Styrkebaseret tænkning - introduk(on

Styrkebaseret tænkning. Au(smeforeningen. Peter Drucker (1909-2005) David Cooperrider. Mar(n Saligmann 10/10/13. Styrkebaseret tænkning - introduk(on Au(smeforeningen Nordsjælland Peter Dyhr Psykologisk Ressource Center - introduk(on Hvor kommer den styrkebaserede tænkning fra? En kort introduk(on (l væsentlige nøglepersoner: Peter Drucker David Cooperrider

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

De seks frygte mennesker hader forandring

De seks frygte mennesker hader forandring Af Soulaima Gourani #SoulaimaGourani www.soulaima.com De seks frygte mennesker hader forandring Du er lige blevet bedt af mig på dagens foredrag om at være mere nytænkende, kreativ og modig. Meget tyder

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Afslut dine relationer. ordentligt

Afslut dine relationer. ordentligt Din personlige udvikling Ofte er vi ikke klar over, hvor meget det påvirker vores fremtidige liv, når vi ikke får sagt ordentlig farvel til dem, der betyder noget for os. Dem, vi bliver uvenner med eller

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere