Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: LUXBEST A/S, ANDERSEN OG KROGH, Vilholtvej 47, Pinds Mølle, 8740 Brædstrup, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen I/S, Frichsparken, Søren Frichs Vej 42A, 8230 Åbyhøj, (511) Klasse 06: Lofter af metal; skillevægge og vægbeklædning af metal. (511) Klasse 19: Lofter, ikke af metal; skillevægge og vægbeklædning, ikke af metal. (511) Klasse 37: Montering, vedligeholdelse og reparation af lofter, skillevægge og vægbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MasterLac (730) Indehaver: MOSEGÅRDEN A/S, Dalgårdsvej 82, 7600 Struer, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HimmelRiget (730) Indehaver: Jysk Legepladssikkerhed v/bjarne Terndrup, Højager 91, 8382 Hinnerup, (511) Klasse 41: Undervisning i legepladssikkerhed, kurser i legepladssikkerhed, Temadage i legepladssikkerhed. (511) Klasse 42: Udvikling af software og programmer inden for legepladssikkerhed. Udvikling af systemer inden for inspektion. Forhandling og support af inspektionssystemer. (511) Klasse 45: Rådgivning i legepladssikkerhed, legepladsinspektion, Udarbejdelse af forskelling rapporter og skemaer inden for legepladssikkerhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grøn/hvid og grøn/transperent (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ORIGOL (730) Indehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: The Lot (730) Indehaver: THE LOT ApS, Hovedvagtsgade 8, 1. th, 1103 København K, (511) Klasse 41: Natklub, underholdning, herunder arrangering af events. (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed, herunder også i form af takeaway, catering, café, lounge. (730) Indehaver: HimmelRiget Aps, Stenildhøjdalen 27, 9600 Aars, (511) Klasse 09: Solbriller (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med accessories og textiler til modebranchen. 2229

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PLUS PLUS (730) Indehaver: PLUS-PLUS DANMARK ApS, Stengårdsvej 9, Lunderød, 4340 Tølløse, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ESS GRAPHIC A/S, Industrivej 18, 9490 Pandrup, (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, herunder specialmaskiner og færdigbehandlingsmaskiner, f.eks. hulningsmaskiner, lamineringsanlæg, limningsmaskiner eller efterbehandlingsanlæg samt falsemaskiner, limmaskiner, efterbehandlingsmaskiner eller hulningsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 42: Teknologisk udvikling for andre af færdigbehandlingsmaskiner til specielle formål indenfor rotation trykindustri samt specialmaskiner til øvrige industrielle procesanlæg, f.eks. falsemaskiner, limmaskiner, efterbehandlingsmaskiner eller hulningsmaskiner. (591) Farvetekst: Mærket er udført i Pantone Cool Grey 10. (730) Indehaver: Queenz ApS, Finlandsgade 29B, 4690 Haslev, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (591) Farvetekst: Mærket er udført med baggrund i sort og tekst/logo i sølv. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., Calle 90 No , CO-Bogotá, Colombia (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, databehandlingsudstyr og computere. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, især mobiltelefoni, fastnettelefoni og internettelefoni. (591) Farvetekst: Mærket har mørkeblå baggrund og hvid tekst og figur. 2230

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SERVICEVIFTEN (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer, emballagepapir, kataloger, trykte publikationer, pjecer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål, maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere, blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning, farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke-elektriske kabler og tråd af metal, klejnsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm, maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner, håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler, skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner, videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til møntopererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer, apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller til vands, skydevåben, ammunition og projektiler, sprængstoffer, fyrværkerigenstande, ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter, musikinstrumenter, papir, pap, varer heraf, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler, instruktions- og undervisningsmateriale, plasticmateriale til emballeringsbrug, tryktyper, klichéer, kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer, plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, bøjelige slanger, ikke af metal, læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer, byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal), til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal), møbler, spejle, billedrammer, varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor, merskum samt erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser, tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække, polstringsmaterialer (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation, garn og tråd til tekstilfabrikation, vævede stoffer og tekstilvarer, senge- og bordtæpper, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster, tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmaterialer, som ikke er tekstilvarer, spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler, julepynt, kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrater, konserverede, tørrede og kogte frugter og grønsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer, kaffe, te kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn, levende dyr, friske frugter og grønsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke, alkoholholdige drikke, tobak, artikler for rygere, tændstikker, herunder detailhandel via informationsnetværk i forbindelse med førnævnte varer; online-annoncering på computernetværk, annoncering pr. postordre, franchising; information, herunder via informationsnetværk, vedrørende et supermarkeds eller varerhus varer og aktiviteter; publikation af reklametekster, præsentation af varer og tjenesteydelser på kommunikationsmedier til detailmæssige formål. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, tjenesteydelser vedrørende kreditkort, kreditkortservice, udstedelse af kreditkort, lån (finansiering), kreditgivning. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, vedligeholdelse og reparation af cykler. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Pakning, transport og udbringning af varer, postordreforsendelsesvirksomhed; transportvirksomhed, udlejning af befordringsmidler til brug på land, udlejning af trailere. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, fremkaldelse af fotografiske film. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, online publikation af elektroniske bøger, musik og film, organisering af konkurrencer (undervisning eller underholdning), lotterivirksomhed. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, caféer, cafeterier, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nexus Project Management (730) Indehaver: Nexus Interim Management A/S, Kompagnistræde 13, 3 sal, 1208 København K, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nexus Gap Management (730) Indehaver: Nexus Interim Management A/S, Kompagnistræde 13, 3 sal, 1208 København K, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nexus Turn Around Management (730) Indehaver: Nexus Interim Management A/S, Kompagnistræde 13, 3 sal, 1208 København K, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. 2231

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Avenci (730) Indehaver: Avenci v/niels Jørgen Andreasen, Solvangen 52, 9210 Aalborg SØ, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration i form af konsulent hjælp og support ydelser til administrative opgaver i VVS virksomheder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SJÆLSØ (730) Indehaver: SJÆLSØ GRUPPEN A/S, c/o Ny Allerødgård, Sortemosevej 15, 3450 Allerød, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed; finansiering og finansiel risikostyring inden for projektudvikling af erhvervsejendomme og boliger; formidling af salg, udlejning og leasing af erhvervsejendomme og boliger; finansielle vurderinger inden for fast ejendom. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed; byggemæssig projektstyring vedrørende opførelse af bygninger samt rådgivning og information herom; tilvejebringelse af information om bygningskonstruktioner; tilsyn med bygningskonstruktioner. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; udvikling og forskning for andre, udarbejdelse af byggeplaner; projektudvikling, i form af arkitektonisk planlægning og projektering af byggerier samt rådgivning og information herom. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DANSK FITNESS A.M.B.A., Dalsagervej 25, 8250 Egå, (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATANPARTSSELSKABET BENT STAMER, Hobrovej 395, 9200 Aalborg SV, (511) Klasse 41: Undervisning i både holdbaseret og individuelle træningsprogrammer og herunder fitness-træning med kettlebells. (511) Klasse 44: Sundheds- og skønhedspleje af mennesker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og grøn. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PerformanceView (730) Indehaver: Cowi A/S, Jens Chr.Skous Vej 9, 8000 Århus C, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Krystal (730) Indehaver: LARS FROST ApS, Folebjerggårdsvej 14, 3540 Lynge, (511) Klasse 09: Magnetiske databærere, lydplader,ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, nemlig elektriske pærer, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Effter (730) Indehaver: Rostastrand Förvaltnings AB, Box 130 SE Knivsta, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Aktiebolagstjänst Leif Malmborg, c/o Assoren AB, Box 45088, S Stockholm, Sverige (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, fedt og olier til kosmetisk brug, kosmetiske præparater til hudpleje, kosmetiske cremer, kosmetiske lotions, make-up præparater, skønhedsmasker, sollotions (kosmetiske) og solbeskyttende midler (kosmetiske), vaseline til kosmetiske formål, sminkeprodukter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BERRIGARDEN (730) Indehaver: Berrifine A/S, Hagelbjergvej 18, 4100 Ringsted, (511) Klasse 31: Skovbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VEGGIGARDEN (730) Indehaver: Berrifine A/S, Hagelbjergvej 18, 4100 Ringsted, (511) Klasse 31: Skovbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: E.P.O.K.A. (730) Indehaver: North Technologies ApS, Bransagervej 6, 9490 Pandrup, (740/750) Fuldmægtig: Kønig & Partnere Advokatfirma I/S, Amaliegade 22, 1256 København K, (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. 2232

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MAREDO (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Irvita Plant Protection N.V., Pos Cabai Office Park, Unit 13, Curacao, Hollandske Antiller (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 05: Pesticider, fungicider, insekticider, herbicider. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VISA CODESURE (730) Indehaver: Visa International Service Association, 900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 36: Kreditkortservice, hævekortservice, tjenesteydelser i forbindelse med elektroniske pengeoverførelser, tjenesteydelser i forbindelse med sikre pengetransaktioner, finansielle oplysninger via elektroniske midler, finansielle tjenesteydelser i forbindelse med kryptering af kortindehaveroplysninger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: A balance (730) Indehaver: LØGISMOSE VIN A/S, Ny Vestergade 2, 5672 Broby, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Danlys (730) Indehaver: COOP TRADING A/S, Roskildevej 45, 2620 Albertslund, (740/750) Fuldmægtig: Kooperativa Förbundet (KF) ek för, Juridik, Box 15200, SE Stockholm, Sverige (511) Klasse 32: Øl. (591) Farvetekst: Dåsens farve = aluminium, beige stjerne med grønt bånd over, hvori der står pokal med hvide bogstaver. (730) Indehaver: Dansk Lyskilde Compagni A/S, Baldershøj 26 B, 2635 Ishøj, (511) Klasse 11: Energisparepærer; kompaktlysstofrør; lysstofrør; metalhalogen (pærer); damplamper (pærer); halogenlamper; LED diodepærer; belysningssystem. (511) Klasse 35: Engros- og Detailhandel med energisparepærer, kompaktlysstofrør, lysstofrør, metalhalogen (pærer), damplamper (pærer), halogenlamper, LED diodepærer og belysningssystemer. 2233

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Betweens I/S, Bakkedraget 8, 6400 Sønderborg, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt, lyseblåt, sort og hvidt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: COOP TRADING A/S, Roskildevej 45, 2620 Albertslund, (740/750) Fuldmægtig: Kooperativa Förbundet (KF) ek för, Juridik, Box 15200, SE Stockholm, Sverige (511) Klasse 32: Øl. (591) Farvetekst: Mørkegrøn oval med gul kant og midte, beige stjerne med rødt bånd over hvori der står pokal i gult. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Konditor Bager Kæden A.M.B.A, Bødkervej 11, 7490 Aulum, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte, frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grå og grønt. (730) Indehaver: COOP TRADING A/S, Roskildevej 45, 2620 Albertslund, (740/750) Fuldmægtig: Kooperativa Förbundet (KF) ek för, Juridik, Box 15200, SE Stockholm, Sverige (511) Klasse 32: Øl. (591) Farvetekst: Baggrund, rød-brun med tynde guldfarvet bånd i top og bund, rød oval med guldfarvet bånd over hvori der står pokal med hvide bogstaver. 2234

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: vestager (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bjørn Vestager, Bøgehave Stræde 3, Longelse, 5900 Rudkøbing, (511) Klasse 16: Malerier, fotografier samt grafiske arbejder på papir. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TREAKOL (730) Indehaver: FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE (Société par Actions Simplifiée), 28 bd Clemanceau, F Dijon, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af hjertekarsygdomme. (500) Bemærkninger: Ansøgning er konverteret fra EU (300) Prioritetsoplysninger: BE Belgien (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vit-Omic (730) Indehaver: Vitfoss A/S, Ulsnæs 34, 6300 Gråsten, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, medicinsk foder, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug. (511) Klasse 31: Landbrugsprodukter og næringsmidler til dyr, speciel kombination af organiske mineraler med høj biotilgængelighed, dyrefoder til svin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: COOP TRADING A/S, Roskildevej 45, 2620 Albertslund, (740/750) Fuldmægtig: Kooperativa Förbundet (KF) ek för, Juridik, Box 15200, SE Stockholm, Sverige (511) Klasse 32: Øl. (591) Farvetekst: Dåsens farve er aluminium, beige stjerne med rødt bånd over hvori der står pokal med gule bogstaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RALDAPSA (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug. (300) Prioritetsoplysninger: US 77/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RELFUGA (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug. (300) Prioritetsoplysninger: US 77/ USA (730) Indehaver: COOP TRADING A/S, Roskildevej 45, 2620 Albertslund, (740/750) Fuldmægtig: Kooperativa Förbundet (KF) ek för, Juridik, Box 15200, SE Stockholm, Sverige (511) Klasse 32: Øl. (591) Farvetekst: Maørkegrøn oval med guldkant, grøn stjerne med mørkegrønt bånd over hvori der står pokal med hvide bogstaver. 2235

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DALRADCA (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug. (300) Prioritetsoplysninger: US 77/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROMGLI (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug. (300) Prioritetsoplysninger: US 77/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Slang-Design (730) Indehaver: KLINIK FOR FYSIOTERAPI, Ryttervej 32, 9990 Skagen, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Active4fun v/jette Juliane Nielsen, Keldgårdvej 43, 9600 Aars, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (591) Farvetekst: Figuren er blå. Teksten er sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: fiskevenner (730) Indehaver: PRIMUSMEDIA HOLDING ApS, Gunnekær 8, 1., 2610 Rødovre, (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SFK (730) Indehaver: SFK FOOD A/S, Industrivej 29, 8800 Viborg, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 01: Kemiske præparater til konservering af fødevarer. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer; mælkepulver; protein som næringsmiddel til mennesker; gelatine til nærringsmidler. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; aromatiske stoffer til næringsmidler, krydrede aromastoffer, smagsstoffer, også til drikke (ikke æteriske olier); fortykkelsesmidler til brug ved kogning af næringsmidler, stivelse til brug som næringsmiddel; bouillonpulver; gærekstrakter; paneringspræparater, marinader (krydderier). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Sildefestival.dk (730) Indehaver: Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1014 København K, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LÅN & SPAR DIN PERSONLIGE BANK (730) Indehaver: Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1014 København K, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) Indehaver: Holmsland Klit Turistforening Fiskerietshus, Nørregade 2 B, 6960 Hvide Sande, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed og sportsarrangementer. 2236

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Res-Q (730) Indehaver: DURAPHARMA ApS, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup, (511) Klasse 05: Kosttilskud og lægemidler i form af produkter til oral anvendelse indeholdende polyphenoler. (511) Klasse 29: Kosttilskud (ikke til medicinsk brug) i form af et produkt til oral anvendelse indeholdende polyphenoler. (511) Klasse 30: Kosttilskud (ikke til medicinsk brug) i form af et produkt til oral anvendelse indeholdende polyphenoler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Resurs Bank AB, Box 22209, SE Helsingborg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, S Malmö, Sverige (511) Klasse 07: Elektriske husholdningsmaskiner. (511) Klasse 09: Kodede og ukodede magnetkort i form af bank- og betalingskort, kort med integrerede kredsløbskort (smartcards/aktivkort); kodede debitkort, bankkort; kreditkort [kodede]; forskudsbetalingskort og betalingskort [kodede]; kortlæsere, på salgssteder opstillede transaktionsterminaler og dertil hørende registrerede datasoftware til overførsel, visning og lagring af overførselsinformation, identifikationsinformation og finansiel information til brug for finansiel service, bankvirksomhed og telekommunikationsindustrien; apparater til valutaveksling; elektriske apparater for verifikation af retmæssighedskontrol af bank- og betalingskort, kort indeholdende kredskort (smart cards/ aktivkort), kodede debetkort, bankkort, kreditkort, forskudsindbetalingskort og betalingskort; hjemmeelektronik, nemlig TV-apparater, videoapparater, DVDspillere, computere og databehandlingsudstyr, digitalt bevis (computersoftware), digitale signaturer; radioapparater, stereoanlæg, hjemmebiografudstyr / apparater, mobiltelefoner, data- og TV-spil kun til brug med eksterne skærme/ monitorer samt tilhørende reservedele og komponenter (ikke indeholdt i andre klasser), apparater til indspilning, optagelse, transmission eller gengivelse af lyd og billeder; magnetiske databærer. (511) Klasse 16: Ukodede bank- og betalingskort af plastik og/eller papir, tryksager, nemlig dokument, checks, bankanvisninger, værdipapirer, obligationer, aktier og sikkerhedsdokumenter; konto- og identitetskort af papir; trykte udgivelser, pjecer, brochurer, aviser, tidsskrifter og magasiner (periodiske), tryksager relateret til bankvirksomhed. (511) Klasse 28: Håndholdte computerspil. (511) Klasse 35: Reklame- og annoncevirksomhed, distribution af annoncer og reklametekster; bistand ved virksomhedsledelse, bistand ved virksomhedsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, markedsføring af systemudvikling indenfor informationsteknologi; bogføring; skattedeklarationskontorer; direct marketing, økonomisk prognosevirksomhed; forretningsmæssige undersøgelser i forbindelse med virksomheds- eller forretningsaktiviteter; sortering og redigering af information i computerdatabase, herunder computeriseret registerhåndtering; udgivelse af reklamer, reklamefoldere og -brochurer. (511) Klasse 36: Bankforretning, forsikringsvirksomhed, finansielle og monetære serviceydelser; amorteringslånevirksomhed; finansiering af afbetalingskøb, betalingskorttjenester, børsmægleri; checkverifikation; finansiel clearing, clearingkontorer (finansielle); finansielle tjenester i forbindelse med deponering af værdier; factoring; leasing af fast ejendom; ejendomsagenturer, forvaltning af fast ejendom, ejendomsmæglere, vurdering af fast ejendom; finansiel forvaltning, finansiel information, finansiel konsultation, finansiel evaluering (forsikring, bank, ejendom), finansieringsydelser, information med hensyn til forsikringer; forsikringsgarantitjenester, forsikrings konsultationer, forsikringsmæglervirksomhed; økonomisk forvaltning (finansielle ydelser); finansiering af leje-køb; inkassering af leje; inkassobureauer; kapitalinvestering; forsikringsinformation; kreditgivning, kreditinstitutter, kreditkorttjenester; elektronisk overførsel af pengemidler; udstedelse af gavekort og -checks; udlåning imod sikkerhed; valutaveksling; vekslekontorer. (511) Klasse 38: Telekommunikationstjenester; Internetbaserede telekommunikationstjenester; datakommunikationstjenester, on-line informationstjenester for tjenester via telekommunikation og internet; elektronisk dataoverførsel over et globalt databehandlingsnetværk, inklusive Internet; telekommunikationstjenester i form af tjenester til overførsel/forsendelse eller tilpasning af information fra en datalagret databank eller via Internet; overførsel/forsendelse af data gennem elektronisk billedbehandling via telefonforbindelse; upload af multibrugeradgang til et sikret computeriseret informationsnetværk til overførsel og distribuering af information inden for finansielle tjenester; telekommunikationstjenester i form af overførsel/afsendelse af bank- og kredittjenester via radio-frekvensidentificeringsanordninger (transponder). (511) Klasse 39: Biludlejning; levering af postordrevarer; distribution af post(511) Klasse 42: Teknologiske IT-ydelser, herunder i forbindelse med leasing leasing af adgangstid til databaser, udvikling af software samt i forbindelse med gengivelse af information fra en computerlagret databank eller via Internet. (511) Klasse 43: Rejsebureauservice til booking af midlertidig indkvartering. 2237

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Rope (730) Indehaver: CMS GROUP I/S, Vandmanden 10 E, 1., 9200 Aalborg SV, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ENGROSPRISER ApS, c/o Carsten Lynge Nielsen, Holmevej 48, Tulstrup, 3400 Hillerød, (740/750) Fuldmægtig: House of Trademark v/maiken Lind, Krakasvej 17, 3400 Hillerød, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal; materialer af metal til jernbaneanlæg; metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål); kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal; pengeskabe, pengekasser, bokse; metalvarer (ikke inde-holdt i andre klasser), metalrør; døre, vinduer, porte, trapper samt andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner; elektrisk værktøj; landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); haveredskaber (maskiner); entreprenørmaskiner, nemlig stationære eller mobile maskiner med forbrændings- eller elektromotorer, der bearbejder, forarbejder og transporterer byggematerialer; kompressorer (maskiner); dele og tilbehør til alle forannævnte varer (ikke indeholdt andre klasser). (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne); knivsmedevarer; gafler og skeer; dele og tilbehør til alle forannævnte varer (ikke indeholdt andre klasser). (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater; dele og tilbehør til alle forannævnte varer (ikke indeholdt andre klasser); elektroniske publikationer (downloadable), sikkerhedsbeklædning. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; dele og tilbehør til alle forannævnte varer (ikke indeholdt andre klasser). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser); polstringsmaterialer (dog ikke af kautsjuk eller af plastic);ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder arbejdsbeklædning, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt. (511) Klasse 35: Engroshandel og detailhandel med kemiske produkter til industrielle formål, byggeri, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsformål, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning af metaller, bindemidler til industrielle formål, maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler, træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere, blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering, pletfjernelse og slibemidler, sæbe, olier til industriel brug og fedtstoffer, smøremidler, midler til binding af olie, brændstoffer, drivstoffer, motordrivstoffer og belysningsstoffer, stearinlys og væger til lys, forbindsstoffer, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (ikke til elektriske formål), klejnsmedearbejder og isenkramvarer, metalrør, pengeskabe, varer af metal, maskiner og værktøjsmaskiner, motorer, motorer til befordringsmidler til brug på land, koblinger og transmissionsdele, koblinger og transmissionsdele til befordringsmidler til brug på land, landbrugsredskaber, ikke hånddrevne, håndværktøj og udstyr, knivsmedevarer, økser, håndøkser, save, videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, omformning, lagring, regulering og kontrol af elektricitet, kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr og computere, ildslukningsapparater, elektriske og elektroniske apparater og instrumenter, herunder elektrisk og elektronisk værktøj; dele og tilbehør til alle forannævnte varer; elektroniske publikationer, apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og apparater til vandledning samt sanitære installationer, køretøjer, tilbehør til køretøjer, til befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, skydevåben, ammunition og projektiler, sprængstoffer, fyrværkerigenstande, papir, pap (karton) og varer af disse materiale, tryksager, bogbinderartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papir og papirhandlervarer eller til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, børster, skrivemaskiner og kontorartikler (med undtagelse af møbler), instruktions- og undervisningsmidler (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug, tryktyper, klichéer, varer af plastic (halvfabrikata), tætningsmateriale, paknings- og isoleringsmateriale, slanger (ikke af metal), byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal), møbler, spejle, rammer, varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor, merskum og af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, udstyr og beholdere til husholdning og køkken (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), svampe, børster (undtagen pensler), redskaber til rengøringsformål, ståluld, råglas eller glas i halvforarbejdet tilstand (ikke til bygningsbrug), glasvarer, porcelænsvarer og keramik, tov, sejlgarn, net, telte, presenninger, sejl, sække, materialer til fyld i polstringer (ikke af kautsjuk eller plasticmaterialer), ubehandlede tekstilfibermaterialer, garn og filamenter til tekstilfabrikation, vævede stoffer og tekstilvarer, senge- og bordtæpper, beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, arbejds- og sikkerhedsbeklædning, kniplinger og broderier, bånd og snørebånd, knapper, hægter og øskener, nåle, kunstige blomster, tæpper, dørmåtter, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til gulve g vægge, tapet, julepynt, fødevarer, drikkevarer, krydderier, olier, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt frø og såsæd, frø, levende planter go naturlige blomster, næringsmidler til dyr; præsentation af varer på kommunikationsmedier til en gros- og detailhandelsmæssige formål; import- eksportagentur; annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kidvertising (730) Indehaver: TNJ Communication A/S, Åboulevarden 49, 2., 8000 Århus C, (740/750) Fuldmægtig: REKLAMEJURA ApS, c/o Aslaug Kleve Kiertzner, Nordstrands Alle 18, 2791 Dragør, (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 2238

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PBS A/S, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og sort (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Konditor Bager Kæden A.M.B.A, Bødkervej 11, 7490 Aulum, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte, frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sand, sort, hvid, rød, lyserød, gul, pink. (730) Indehaver: DEFCO A/S, Helsingforsgade 4, 8200 Århus N, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg og spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke 2239

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: LJUNGDAHL A/S, Hejrevang 22, 3450 Allerød, (740/750) Fuldmægtig: Balslev & Jørgsholm Advokatfirma I/S, c/o WTC Advokater, Helsingørsgade 43, 3400 Hillerød, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, rensemidler til træ, metal, glas, tapet og parketgulve, rensemidler til vinduer. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, bøjelige slanger, ikke af metal, klæbere og lime, gummiprofiler, fugemasse, fugebånd, silicone fugemasse, polstringsmateriale af plastic eller gummi. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal), tagdug af gummi, tagpap, tagbeklædning (ikke af metal), tagdækningsmateriale (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LJUNGDAHL (730) Indehaver: LJUNGDAHL A/S, Hejrevang 22, 3450 Allerød, (740/750) Fuldmægtig: Balslev & Jørgsholm Advokatfirma I/S, c/o WTC Advokater, Helsingørsgade 43, 3400 Hillerød, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, rensemidler til træ, metal, glas, tapet og parketgulve, rensemidler til vinduer. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, bøjelige slanger, ikke af metal, klæbere og lime, gummiprofiler, fugemasse, fugebånd, silicone fugemasse, polstringsmateriale af plastic eller gummi. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal), tagdug af gummi, tagpap, tagbeklædning (ikke af metal), tagdækningsmateriale (ikke af metal). 2240

15 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA

16 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lindberg A/S, Bjarkesvej 30, 8230 Åbyhøj, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Triofrugt ApS, Blomstervej 68, 8381 Tilst, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ISABELLA SMITH ApS, Hesede Hovedgård 3, 4690 Haslev, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ISABELLA SMITH ApS, Hesede Hovedgård 3, 4690 Haslev, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ISABELLA SMITH ApS, Hesede Hovedgård 3, 4690 Haslev, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: LARRY BIRD ApS, c/o Rønne Management A/S, Østergade 1, 4., 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: LARRY BIRD ApS, c/o Rønne Management A/S, Østergade 1, 4., 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ifm electronic gmbh, Teichstrasse 4, Essen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lincoln GmbH, Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, D Walldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (111) Reg.nr.: FR (730) Indehaver: Danske Fragtmænd A.m.b.A, Søren Frichs Vej 51, 8230 Åbyhøj, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: FR (730) Indehaver: Danske Fragtmænd A.m.b.A, Søren Frichs Vej 51, 8230 Åbyhøj, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BILBASEN ApS, Bredskifte Alle 11, 8210 Århus V, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BENJAMIN MEDIA A/S, Finsensvej 6, 2000 Frederiksberg, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lindberg A/S, Bjarkesvej 30, 8230 Åbyhøj, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TRADE2TRADE WORLD WIDE ApS, Søren Frichs Vej 42, 8230 Åbyhøj, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Forlaget Benjamin A/S, Finsensvej 6 d, 2000 Frederiksberg, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tellatour I/S v/ Peter Rebsdorf og John Hansen, Udviklingsparken, Sønderhøj 46, 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lindcon Optical Group A/S, Grenåvej 631A, 8541 Skødstrup, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lindcon Optical Group A/S, Grenåvej 631A, 8541 Skødstrup, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hans Erik Nielsen, Skydsbjergvej 18, 5463 Harndrup, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lindberg A/S, Bjarkesvej 30, 8230 Åbyhøj, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lindberg A/S, Bjarkesvej 30, 8230 Åbyhøj, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Triologix ApS, Kronprinsessegade 36. st., 1306 København K, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Triologix ApS, Kronprinsessegade 36. st., 1306 København K, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, 2242

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Forlaget Benjamin, Finsensvej 6 d, 2000 Frederiksberg, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Sodemann Udstillingssystemer A/S, Søren Nymarks Vej 17, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Forlaget Benjamin, Finsensvej 6 d, 2000 Frederiksberg, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BENJAMIN MEDIA A/S, Finsensvej 6, 2000 Frederiksberg, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BENJAMIN MEDIA A/S, Finsensvej 6, 2000 Frederiksberg, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Navi Group A/S, Krøyer Kielbergs Vej 3, 8660 Skanderborg, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BENJAMIN MEDIA A/S, Finsensvej 6, 2000 Frederiksberg, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Navi Group A/S, Krøyer Kielbergs Vej 3, 8660 Skanderborg, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fonden Eliteidræt Århus, Idrættens Hus Vest, Stadion Allé 70, 8000 Århus C, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BENJAMIN MEDIA A/S, Finsensvej 6, 2000 Frederiksberg, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BENJAMIN MEDIA A/S, Finsensvej 6, 2000 Frederiksberg, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BENJAMIN MEDIA A/S, Finsensvej 6, 2000 Frederiksberg, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Charlotte Juhl, Guldfaxevej 15, 8800 Viborg, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Sodemann Industrifjedre A/S, Industrivej 21, 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ashape I/S, Rolighedsvej 34, 8240 Risskov, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Per Juul Pedersen, Nørrebrogade 28, 3. sal, 2200 København N, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Manual ApS, Klostertorvet 6-8, 8000 Århus C, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BENJAMIN MEDIA A/S, Finsensvej 6, 2000 Frederiksberg, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: GOODWILL ApS, Saltværksvej 2, 1., 2770 Kastrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: NOVA TEMPORA Uhren und Schmuck GmbH, Assar-Gabrielsson-Straße 1b, D Dietzenbach, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: NOVA TEMPORA Uhren und Schmuck GmbH, Assar-Gabrielsson-Straße 1b, D Dietzenbach, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: NOVA TEMPORA Uhren und Schmuck GmbH, Assar-Gabrielsson-Straße 1b, D Dietzenbach, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: NOVA TEMPORA Uhren und Schmuck GmbH, Assar-Gabrielsson-Straße 1b, D Dietzenbach, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Sioen Industries naamloze vennootschap, Fabriekstraat 23, B-8850 Ardoole, Belgien (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, 2243

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: INVISTA Technologies S.à.r.l., Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Suncor Energy Inc., P.O. Box 38, 112 4th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 2V5, Canada (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Egetæpper A/S, Industrivej Nord 25, 7400 Herning, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, Marselisborg Havnevej 36, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Beckman Coulter, Inc., a corporation of the State of Delaware, 4300 N. Harbor Boulevard, Fullerton, California 92834, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: EGETÆPPER A/S, Industrivej Nord 25, 7400 Herning, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, Marselisborg Havnevej 36, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Egetæpper A/S, Industrivej Nord 25, 7400 Herning, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, Marselisborg Havnevej 36, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Yves Saint Laurent Parfums, 28/34, Boulevard du Parc, F Neuilly-sur-Seine, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: American Petroleum Institute, a corporation of the District of Columbia, 2101, L Street, N.W., Washington, D.C , USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Weilburger Coatings GmbH, Ahäuser Weg 12-22, D Weilburg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kabushiki Kaisha Sega D/B/A Sega Corporation, 2-12, Haneda 1-chome Ohta-ku, Tokyo 144, Japan (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bushnell Outdoor Products, 4, rue Diderot, F Suresnes, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Formenti Seleco S.p.A., Via Grossi Tommaso 2, I Milano, Italien (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BEV.CON ApS, Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Suncor Energy Inc., P.O. Box 38, 112 4th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 2V5, Canada (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, 2244

19 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 16: Brochurer, tryksager, pap, brevpapir, konvolutter, kort og fotografier. (511) Klasse 39: Turistkontor, turistsamarbejde, turistdestination og turistregion; arrangør af rejser i. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Elektriske anlæg, instrumenter og apparater samt dele hertil (ikke indeholdt i andre klasser) (især forstærkere, strømforsynere, transduktorer, sonder, elektroder, transformatorer, strømkredse og komponenter, tilpasningsled mellem bølgeledere og koaksialledere, koaksialforbindelsesled og kabler), anlæg, instrumenter og apparater til brug ved analyse, syntese, tælling, måling, dataopsamling og -behandling, detektering, overvågning, afprøvning, fremvisning og registrering eller til justeringsformål (f.eks. gaskromatografer), tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) (f.eks. kolonnematerialer) til brug i de nævnte anlæg, instrumenter og apparater. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 05: Veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler (511) Klasse 30: Sukker, ris, tapioka, sago, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Fotografiske billeder på CD-Rom. (511) Klasse 16: Fotografiske billeder; fotoalbums, billedmapper og -lommer. (511) Klasse 20: Billedrammer. (511) Klasse 41: Fotografvirksomhed, herunder portrætfotografering. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Videnskabelige, elektriske og elektroniske apparater, instrumenter og installationer, kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr og datamater, datamatprogrammer indspillede på magnetiske eller elektroniske medier. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. 2245

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed, arrangering og ledelse af konferencer, seminarer og forelæsninger. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed; hospitalsvirksomhed; ortopædisk kirurgi, herunder ryg, skulder albue, knæ, hofte, hånd og fod kirurgi, fysioterapi, ergoterapi, reumatologi, kiropraktorvirksomhed; behandling af søvnforstyrrelser herunder insomni, søvnapnø, urolige ben (Restless Legs Syndrome (RLS) og Periodic Leg Movements (PLM)) samt narkolepsi. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), nemlig mojito long drinks. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 12: Dæk (hjul-) til køretøjer til brug på land, luftslanger til dæk til køretøjer til brug på land, ventiler til dæk til køretøjer til brug på land, fælge til hjul til køretøjer til brug på land, hjul til køretøjer til brug på land. (511) Klasse 37: Reparation og vedligeholdelse af køretøjer til brug på land samt dele dertil, servicestationer til køretøjer til brug på land (brændstofpåfyldning og vedligeholdelse), montering af dæk (hjul) til køretøjer til brug på land, montering af fælge til hjul til køretøjer til brug på land, information om reparation af køretøjer til brug på land, rådgivning om vedligeholdelse og reparation af køretøjer til brug på land, installation af dele og udstyr til køretøjer til brug på land. (511) Klasse 39: Udlejning og opbevaring af tilbehør til køretøjer til brug på land, udlejning af lagerrum. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 12: Dæk (hjul-) til køretøjer til brug på land, luftslanger til dæk til køretøjer til brug på land, ventiler til dæk til køretøjer til brug på land, fælge til hjul til køretøjer til brug på land, hjul til køretøjer til brug på land. (511) Klasse 37: Reparation og vedligeholdelse af køretøjer til brug på land samt dele dertil, servicestationer til køretøjer til brug på land (brændstofpåfyldning og vedligeholdelse), montering af dæk (hjul) til køretøjer til brug på land, montering af fælge til hjul til køretøjer til brug på land, information om reparation af køretøjer til brug på land, rådgivning om vedligeholdelse og reparation af køretøjer til brug på land, installation af dele og udstyr til køretøjer til brug på land.installation af del og udstyr til befordringsmidler. (511) Klasse 39: Udlejning og opbevaring af tilbehør til køretøjer til brug på land, udlejning af lagerrum. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 12: Dæk (hjul-) til køretøjer til brug på land, luftslanger til dæk til køretøjer til brug på land, ventiler til dæk til køretøjer til brug på land, fælge til hjul til køretøjer til brug på land, hjul til køretøjer til brug på land. (511) Klasse 37: Reparation og vedligeholdelse af køretøjer til brug på land samt dele dertil, servicestationer til køretøjer til brug på land (brændstofpåfyldning og vedligeholdelse), montering af dæk (hjul) til køretøjer til brug på land, montering af fælge til hjul til køretøjer til brug på land, information om reparation af køretøjer til brug på land, rådgivning om vedligeholdelse og reparation af køretøjer til brug på land, installation af dele og udstyr til køretøjer til brug på land.installation af del og u (511) Klasse 39: Udlejning og opbevaring af tilbehør til køretøjer til brug på land, udlejning af lagerrum. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, rådgivning vedrørende forretningsledelse, forretningsmæssig rådgivning vedrørende catering, forretningsmæssig bistand ved og rådgivning vedrørende ledelse af hoteller, forretningsmæssig bistand vedrørende franchisevirksomhed. (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, hotelvirksomhed, hotelanvisning, husholdningsvirksomhed i forbindelse med hoteldrift, hotelreservation, fremskaffelse af faciliteter til konferencer, banketter, barer, caféer, kaffebarer og -forretninger, catering, tilberedning af mad. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, rådgivning vedrørende forretningsledelse, forretningsmæssig rådgivning vedrørende catering, forretningsmæssig bistand ved og rådgivning vedrørende ledelse af hoteller, forretningsmæssig bistand vedrørende franchisevirksomhed. (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, hotelvirksomhed, hotelanvisning, husholdningsvirksomhed i forbindelse med hoteldrift, hotelreservation, fremskaffelse af faciliteter til konferencer, banketter, barer, caféer, kaffebarer og -forretninger, catering, tilberedning af mad. 2246

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2929 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1693 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1055 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1817 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1991 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 121. årgang. 2000-01-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 121 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere