Lad os her og nu beslutte os for at følge den lige sti, som fører hjem til alles Fader.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lad os her og nu beslutte os for at følge den lige sti, som fører hjem til alles Fader."

Transkript

1 Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Tro mod sandheden Oprettet: 23. september 2007 Lad os her og nu beslutte os for at følge den lige sti, som fører hjem til alles Fader. For mange år siden, da jeg havde en opgave på den smukke ø Tonga, havde jeg det store privilegium at besøge Kirkens skole, Liahona High School, hvor vore unge bliver undervist af lærere med et fælles bånd af tro - som uddanner sindet og giver forberedelse til livet. Ved den lejlighed gik jeg ind i et klasselokale og lagde mærke til den fordybede opmærksomhed, som børnene gav deres indfødte lærer. Hans og deres bøger lå lukkede på bordene. I sin hånd holdt han et mærkeligt lokkemiddel til fiskefangst, som var lavet af en rund sten og store muslingeskaller. Jeg fandt ud af, at det var en maka-feke, eller en blækspruttefælde. På Tonga er blækspruttekød en delikatesse. Læreren forklarede, at fiskerne fra Tonga sejler hen over et koralrev, padler deres udriggerkanoer med én hånd og holder maka-feken ud over den anden side med den anden hånd. En blæksprutte springer så ud fra sit tilflugtssted blandt klipperne og fanger lokkemidlet som den fejlagtigt tror er et lækkert måltid. Blækspruttens greb er så fast og dens instinkt for ikke at opgive sit værdifulde bytte så urokkeligt, at fiskeren kan trække den direkte op i kanoen. Over for de ivrige elever, som gjorde store øjne, var det let for læreren at lave overgangen til at påpege, at den onde - Satan - har lavet såkaldte maka-feker, som han bruger til at fange intetanende mennesker og tage deres skæbne i sin besiddelse. I dag er vi omgivet af de maka-feker, som den Onde holder frem foran os, og med hvilke han forsøger at friste os og derefter fange os i sine snarer. Når vi først har fanget disse maka-feker, er de utrolig svære - og nogle gange næsten umulige - at give slip på. For at være i sikkerhed må vi indse hvad de er, og derefter stå fast i vores beslutning om at undgå dem. Umoralskhedens maka-feke befinder sig altid foran os. Næsten uanset hvor vi går hen er der nogen, som vil have os til at tro, at det, som engang blev anset for umoralsk, nu er acceptabelt. Jeg tænker på skriftstedet: "Ve dem, som kalder ondt godt og godt ondt, som gør mørke til lys og lys til mørke, som gør bittert til sødt og sødt til bittert!" 1 Sådan er umoralskhedens maka-feke. I Mormons Bog mindes vi om, at kyskhed og dyd er mere dyrebart end alt andet. Husk, når fristelserne kommer, apostlen Paulus' kloge råd, da han erklærede: "De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under." 2 Derudover holder den onde pornografiens maka-feke frem foran os. Han vil have os til at tro, at det i virkeligheden ikke skader nogen at se på pornografi. Alexander Popes klassiker An Essay on Man er meget anvendeligt i denne forbindelse: Last er så forfærdelig at skue, at blot synet får os til at grue. Side 1 af 5

2 Men ser og hører vi for tit dens navn, så tager vi den snart i favn. 3 Nogle forlæggere og trykkere prostituerer deres forlag og trykkerier ved at udsende millioner af pornografiske udgivelser hver dag. Ingen omkostning anses for stor, når det gælder om at producere noget, som man er sikker på, vil blive set igen og igen. En af de lettest tilgængelige kilder til pornografi i dag er internettet, hvor man kan tænde en computer og med det samme have utallige hjemmesider med pornografi for hånden. Præsident Gordon B. Hinckley har sagt: "Jeg frygter, at det foregår i nogle af jeres hjem. Det er afskyeligt. Det er lavt og beskidt. Det er tillokkende og vanedannende. Det fører [jer] i fordærv, så sikkert som noget andet. Det er beskidt smuds, der gør bagmændene rige, og dets ofre fattige." 4 Filmproducenterne, tv-kanalernes programlæggere og de optrædende, som fremmer pornografi, er også fordærvede. Tidligere tiders tilbageholdenhed er for længst væk. Man søger efter såkaldt realisme, hvilket har resulteret i, at vi i dag er omgivet af dette smuds. Undgå alt, som har lighed med pornografi. Det gør ånden ufølsom og nedbryder samvittigheden. I L&P får vi at vide, at "det, der ikke opbygger, er ikke af Gud, og er mørke." 5 Sådan er pornografi. Det næste, jeg vil omtale, er de maka-feker, som udgøres af narkotika og alkohol. Når man først har fanget denne maka-feke, er den særlig vanskelig at give slip på. Narkotika og alkohol overskygger evnen til at tænke, fjerner hæmninger, splitter familier, får drømme til at briste og forkorter livet. De er til at få fat i overalt og placeres med vilje på sårbare unges vej. Hver af os har et legeme, som en kærlig himmelsk Fader har betroet os. Vi har fået befaling om at passe på det. Kan vi bevidst misbruge eller skade vores legeme uden at blive holdt ansvarlige? Det kan vi ikke! Apostlen Paulus erklærede: "Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?... Guds tempel er helligt, og det tempel er I." 6 Lad os holde vores legeme - vores tempel - sundt og rent og frit for skadelige stoffer, som ødelægger vores fysiske, psykiske og åndelige velbefindende. Den sidste maka-feke, som jeg vil nævne i dag, er en, som kan tilintetgøre vores selvværd, ødelægge forhold og efterlade os i desperate omstændigheder. Det er den maka-feke, som består af usædvanlig stor gæld. Det er en menneskelig tilbøjelighed at ville have de ting, som giver os anseelse og prestige. Vi lever i en tid, hvor det er let at låne. Vi kan købe næsten alt, hvad vi nogensinde kunne ønske os, blot ved at bruge et kreditkort eller optage et lån. Lån i fast ejendom er overordentligt udbredt. Her kan man låne et beløb, som svarer til den friværdi, man har i sit hus. Det vi måske ikke indser er, at et lån i fast ejendom svarer til endnu et lån i ens hus. Regnskabets dag kommer, hvis vi vedvarende har levet over evne. Mine brødre og søstre, undgå den filosofi, at gårsdagens luksus er blevet en nødvendighed i dag. De er ikke nødvendigheder, medmindre vi selv gør dem til det. Mange sætter sig i langvarig gæld kun for at opdage, at ændringer indtræder: Mennesker bliver syge eller uarbejdsdygtige, selskaber går fallit eller skærer ned, man mister sit job, naturkatastrofer overgår os alle. Der er mange grunde til, at man ikke længere kan betale af på store gældsposter. Vores gæld bliver som et damoklessværd, som hænger over vores hoved og truer med at ødelægge os. Side 2 af 5

3 Jeg opfordrer jer indtrængende til ikke at leve over evne. Man kan ikke bruge mere end man tjener og stadig være solvent. Jeg lover jer, at I så vil blive lykkeligere, end I ville være, hvis I hele tiden bekymrer jer for, hvordan I skal betale det næste afdrag på en unødvendig gæld. I L&P kan vi læse: "Betal den gæld, du har stiftet... Frigør dig for trældom." 7 Der er selvfølgelig utallige andre maka-feker, som den onde holder frem foran os, for at lede os væk fra retfærdighedens sti. Vor himmelske Fader har dog givet os livet og sammen med det evnen til at tænke, ræsonnere og elske. Vi har magten til at modstå enhver fristelse og evnen til at beslutte, hvilken vej vi vil tage, og i hvilken retning vi vil rejse. Vores mål er Guds celestiale rige. Vores formål med livet er at styre i en ufravigelig kurs i den retning. Vor himmelske Fader advarer alle, som vandrer ad livets vej: Vogt jer for omveje, faldgruber og snarer. De behændigt forklædte maka-feker, som drager os til at fange dem blot for at miste det, som vi ønsker allermest, er listigt placerede. Bliv ikke bedraget. Stop op og bed. Lyt til den stille, sagte røst, som hvisker Mesterens nænsomme indbydelse til vores sjæls indre: "Kom... følg mig." 8 Ved at gøre det vender vi os bort fra ødelæggelse og død og finder lykke og evigt liv. Alligevel er der nogen, som ikke vil høre, som ikke vil adlyde, som lytter til den ondes fristelser, og som fanger disse maka-feker, indtil de ikke kan give slip, og alt er tabt. Det får mig til at tænke på kardinal Wolsey, en magtfuld og gejstlig person. William Shakespeares produktive pen beskrev de majestatiske højder, den magtens top, som kardinal Wolsey besteg. Den samme pen beskrev, hvordan hans principper blev undergravet af forfængelige ambitioner, egoisme og af en stræben efter anseelse og prestige. Derpå fulgte det tragiske fald, den smertefulde sørgesang fra en, som havde opnået alt, og derefter mistede det hele. Kardinal Wolsey taler til sin trofaste tjener Cromwell: Å Cromwell, Cromwell! Havde jeg kun tjent min Gud med halvt så stor nidkærhed som den jeg tjente kongen med, så havde han ikke nu på mine gamle dage udstødt mig nøgen iblandt fjender. 9 Denne betroede stilling, som kunne have ført kardinal Wolsey trygt gennem livet, blev ødelagt af hans søgen efter magt og ære og stræben efter velstand og anseelse. Som så mange andre før ham og de mange, som senere skulle følge, faldt kardinal Wolsey. I tidligere tider blev en Guds tjener prøvet af en ond konge. Ved hjælp af himmelsk inspiration tydede Daniel skriften på væggen for kong Belshassar. Om den tilbudte belønning - en kongekåbe og en halskæde af guld - sagde Daniel: "Dine gaver kan du beholde, og dine foræringer kan du give til andre." 10 Dareios, som senere blev konge, ærede også Daniel, og forfremmede ham til den fornemste stilling. Derefter fulgte mængdens misundelse, fyrsternes jalousi og ambitiøse mænds lumske planer. På grund af list og smiger underskrev kong Dareios en erklæring, hvorefter enhver som bad til Gud eller til noget menneske med undtagelse af kongen, skulle smides i løvekulen. Bøn blev forbudt. Når det gjaldt noget sådant, tog Daniel ikke imod anvisninger fra nogen jordisk konge, men fra himlens og jordens Konge, hans Gud. Efter at være blevet grebet Side 3 af 5

4 under sin daglige bøn, blev Daniel stillet for kongen. Modvilligt blev straffen idømt. Daniel skulle kastes i løvekulen. Jeg elsker den bibelske beretning, som følger: "Tidligt om morgenen, ved daggry, stod kongen op og skyndte sig ud til løvekulen, og da han nærmede sig kulen, råbte han bekymret på Daniel. 'Daniel... har din Gud, som du uophørligt dyrker, kunnet redde dig fra løverne?' Da svarede Daniel kongen: Min Gud sendte sin engel; han lukkede løvernes gab, så de ikke kunne gøre mig noget... Kongen blev meget glad. Og da Daniel var blevet løftet op af kulen, kunne man se, at han ikke havde lidt nogen skade, fordi han havde stolet på sin Gud." 11 På et tidspunkt, hvor han var i stor nød, gav Daniels faste beslutning om at forblive tro og trofast ham guddommelig beskyttelse og et sikkert fristed. Historiens ur viser tidens gang ligesom timeglassets sand. En ny rollebesætning optager livets scene. Vor tids problemer lurer ildevarslende forude. Omgivet af livets udfordringer i denne tid skuer vi mod himlen efter den aldrig svigtende retningssans, som vi kan kortlægge og følge en klog og rigtig kurs. Vor himmelske Fader vil ikke afvise vores bøn. Når jeg tænker på retfærdige mennesker, dukker navnene Gustav og Margarete Wacker op i mine tanker. Jeg vil gerne beskrive dem. Jeg mødte familien Wacker første gang, da jeg blev kaldet til at præsidere over den canadiske mission i De var immigreret til Kingston i Ontario i Canada fra deres fædreland, Tyskland. Bror Wacker tjente til dagen og vejen som barber. Deres midler var begrænsede, men han og søster Wacker betalte altid mere end en tiendedel i tiende. Som grenspræsident oprettede bror Wacker en missionærfond, og i flere måneder ad gangen var han den eneste bidragyder. Når der var missionærer i byen, gav familien Wacker dem mad og tog sig af dem, og missionærerne forlod aldrig familien Wackers hjem uden en form for håndgribelig donation til deres arbejde og velfærd. Gustav og Margarete Wackers hjem var en himmel. De blev ikke velsignet med børn, men de fungerede som mor og far for deres mange gæster i Kirken. Lærde og sofistikerede mænd og kvinder opsøgte disse ydmyge, uuddannede Guds tjenere og anså sig for heldige, hvis de kunne tilbringe en time i deres selskab. Familien Wacker så almindelige ud, deres engelsk var haltende og ret svært at forstå, og deres hjem var beskedent. De havde ingen bil og intet fjernsyn, og de gjorde heller ikke noget af det, som verden normalt er opmærksom på. Alligevel fandt de trofaste en vej til deres dør for at tage del i den ånd, som var der. I marts 1982 blev bror og søster Wacker kaldet til at tjene som fuldtids tempeltjenere i templet i Washington D.C. Den 29. juni 1983, mens bror og søster Wacker stadig tjente i denne kaldelse i templet, gik bror Wacker videre fra livet på jorden til sin evige belønning, mens hans elskede hustru sad ved hans side. Ordene "Dem, der ærer mig, vil jeg ære" 12 er passende her. Mine brødre og søstre, lad os beslutte her og nu at følge den lige sti, som fører hjem til vor allesammens himmelske Fader, så det evige livs gave - livet i vor himmelske Faders Side 4 af 5

5 nærhed - kan blive vores. Hvis der er noget, der er brug for at ændre eller rette til for at gøre dette, så opfordrer jeg jer til at tage jer af det nu. Lad os altid, med en velkendt salmes ord, efterleve dette: Mer' nu end før vil vi kæmpe og stride, tro stå til Herren om end vi må lide; kæmpe os frem, opnå et hjem hos Gud vor Fader til evig tid. 13 Det er min ydmyge bøn, at vi må gøre dette. I Jesu Kristi navn. Amen. Noter 1. 2 Ne 15:20; se også Es 5: Kor 10: Epistel 2, linje ; i John Bartlett, Familiar Quotations 14. udg., 1968, s "Stor bliver børnenes fred", Liahona, jan. 2001, s L&P 50: Kor 3: L&P 19: Luk 18: Henry VIII, 3. akt, 2. scene, linje Dan 5: Dan 6: Se 1 Sam 2: "Skal vi svigte vore pagter", Salmer og sange, s. 167, tekst og musik af Evan Stephens. Side 5 af 5

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Week 3 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

Nummer STJERNE. Februar 1976 125. årgang. Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin. 81-års fødselsdag den 28. marts.

Nummer STJERNE. Februar 1976 125. årgang. Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin. 81-års fødselsdag den 28. marts. Nummer STJERNE Februar 1976 125. årgang 2 Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin 81-års fødselsdag den 28. marts. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Februar 1976 125. årgang Nummer

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning

Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning Oprettet: 7. december 2005 Forord Dette kursus fokuserer hovedsageligt på Det Gamle Testamentes lærdomme. Det omfatter også Moses' Bog og Abrahams Bog, som

Læs mere

BEGYNDELSER. Præsident James E. Faust Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab

BEGYNDELSER. Præsident James E. Faust Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab BEGYNDELSER Præsident James E. Faust Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab CES-foredrag for unge voksne 7. maj 2006 Institutbygningen på University of Utah Tak, præsident Price, for de venlige ord.

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Oktober 1987. Sti ernen. 136. årgang. Nummer 10. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. ^ttsiky^ si

Oktober 1987. Sti ernen. 136. årgang. Nummer 10. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. ^ttsiky^ si ^ttsiky^ si Sti ernen J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Oktober 1987 136. årgang Nummer 10 Oktober 1987 136. årgang Nummer 10 Det øverste Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

Lad os alle forbedre vores personlige adfærd og fordoble vores indsats for at beskytte vore kære og vore omgivelser mod pornografiens stormløb.

Lad os alle forbedre vores personlige adfærd og fordoble vores indsats for at beskytte vore kære og vore omgivelser mod pornografiens stormløb. Ældste Dallin H. Oaks, De Tolv Apostles Kvorum Pornografi Oprettet: 25. september 2007 Lad os alle forbedre vores personlige adfærd og fordoble vores indsats for at beskytte vore kære og vore omgivelser

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

GOD MUSIK GIVER KRAFT OG BESKYTTELSE

GOD MUSIK GIVER KRAFT OG BESKYTTELSE GOD MUSIK GIVER KRAFT OG BESKYTTELSE Ældste Russell M. Nelson De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 4. maj 2008 Brigham Young University Det er en glæde for min hustru, Wendy, og jeg at

Læs mere

Mine elskede brødre og søstre,

Mine elskede brødre og søstre, og havde brug for denne instruktion for at øge sin forståelse af åbenbarelsens ånd. Billedligt set havde Oliver vandret i lyset, mens solen var ved at stå op en skyet morgen. I mange af de uvisheder og

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften?" Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke?

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften? Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke? 138. ARGA . August 1989 138. årgang Nummer 8 Det Første Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De tolvs Kvorum: Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry,

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

DmNdcwsAe STJERNE. Maj 1982. 1 31. Årgang Nummer 5

DmNdcwsAe STJERNE. Maj 1982. 1 31. Årgang Nummer 5 DmNdcwsAe STJERNE Maj 1982 1 31. Årgang Nummer 5 forandringer, STJERNE Organ Maj 1982 for Jesu Kristi Kirke af Årgang 131 Sidste Dages Hellige Nummer 5 Det øverste Præsidentskab: Spencer W. Kimball, N.

Læs mere

I fare. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 8. maj 2007. Side 1 af 5

I fare. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 8. maj 2007. Side 1 af 5 Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab I fare Oprettet: 8. maj 2007 Der foregår en kamp med betydningsfulde konsekvenser i unge mænds tilværelse. Med enkle ord er det en

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Førstehjælp til et såret ægteskab.

Førstehjælp til et såret ægteskab. Førstehjælp til et såret ægteskab. Af: Marilyn Phillipps Copyright 1987 / dansk 1997 ISBN 1-884794-00-9 / dansk 87-986739-0-4 Reprinted 1989, 1991, 1993 Revised 1992 /dansk 2001 Vi opfordrer dig til at

Læs mere