HP Parts Exchange Service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP Parts Exchange Service"

Transkript

1 HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele på det nuværende versionsniveau, som fås fra HP's lager. Denne serviceydelse er designet til dem, som selv varetager hardwarevedligeholdelsen for produkter, der er dækket af HP's programmer for egen vedligeholdelse. Med HP Parts Exchange Service får du ombytningsdele, som enten sendes til dig inden eller efter din returnering af de defekte dele til HP. Denne serviceydelse inkluderer forsendelsesomkostninger for standardlevering med mulighed for at opgradere til levering på et forudbestemt tidspunkt og sted samt afhentning af de returnerede produkter af HP. Fordele Med denne serviceydelse får du følgende fordele: Nem adgang til HP-ombytningsdele til et bredt udvalg af produkter Potentielle besparelser ved at bruge ombytningsdele Reduceret nedetid vha. muligheden for ombytning på forhånd, så ombytningsdelene sendes, inden du returnerer den defekte del Verdensomspændende HP-reparations- og distributionsfunktioner, så dine globale vedligeholdelsesbehov kan varetages Hovedpunkter for serviceydelserne Udskiftning af dele Udskiftning på forhånd Dækningstidsrum Leveringstid

2 Specifikationer Tabel 1. Servicefunktioner Ydelse Udskiftning af dele Udskiftning på forhånd Dækningstidsrum Leveringstid Beskrivelse HP vil udskifte defekte dele med fungerende ombytningsdele til HP-produkter. De udskiftede dele vil være på det nuværende versionsniveau, som fås på HP's lager. HP aftaler med kunden inden den almindelige arbejdstid er omme at den bestilte del vil afsendes, inden HP modtager den defekte del, inden for et bestemt tidsrum, som afgøres af HP. Kunden skal returnere den defekte del inden for det tidsrum, som HP har angivet, hvilket ikke må være senere end 30 dage efter, at HP har afsendt ombytningsdelen. De udskiftede produkter bliver HP's ejendom. For dele, som ikke er returneret inden for det angivne tidsrum, faktureres kunden for den fulde lokale katalogpris. HP påtager sig alle risici for tab eller skader af dele under transporten til kunden. Kunden påtager sig alle risici for tab af dele, som returneres til HP. HP vil betale for forsendelsen af ombytningsdelene til og fra kundens virksomhed i købslandet. Der kan bestilles ombytningsdele døgnet rundt vha. HP Channel Services Network (CSN). Der kan bestilles via telefon 9 timer om dagen, mellem kl og lokal tid, mandag til fredag, undtagen helligdage. HP tilstræber inden for rimelighedens grænser at afsende de kvalificerede dele inden for en hverdag fra modtagelse og accept af kundens ordre. Ordrer skal være modtaget og accepteret inden kl lokal tid, hvis delene skal leveres næste hverdag. Specifikationer Tabel 2. Ekstra serviceydelser (tilkøb) Ydelse Afhentning af HP Tilbageholdelse af defekte medier Svartid i nødstilfælde med levering på et forudbestemt tidspunkt og sted Beskrivelse En HP-autoriseret kurer vil, hvis kunden beder om det, hente den defekte del hos kunden mod et angivet gebyr. Dette vil falde på tidspunktet for levering af ombytningsdelen eller inden for de følgende 15 hverdage. Kurergebyret fastsættes af HP. For kvalificerede produkter giver denne serviceydelse kunden mulighed for at beholde defekte harddiske eller SSD-/flashdrev, som kunden ikke ønsker at give afkald på pga. de fortrolige data, der findes på den disk (disk eller SSD-/flashdrev), der er dækket af denne serviceydelse. Alle harddiske eller SSD-/flashdrev på et dækket system skal indgå i tilbageholdelsen af defekte medier. Uanset eventuelle modstridende bestemmelser i dette dokument eller HP's nuværende salgsvilkår, fraskriver HP sig retten til at overtage ejendomsretten til defekte diske eller SSD-/ flashdrev, som er dækket af ordningen om tilbageholdelse af defekte medier, hvis HP leverer et erstatningsprodukt til kunden. Kunden kan tilbageholde alle defekte diske eller SSD-/flashdrev, som HP leverer support på i henhold til HP's supportaftale, og det vil fortsat være kundens fulde ansvar at beskytte de tilbageværende data på den defekte disk eller det defekte SSD-/flashdrev. Mod et ekstra gebyr vil HP yde en svartid i nødstilfælde med levering af delen på et forudbestemt tidspunkt og sted. Hvis HP ikke leverer delen inden for det forudbestemte tidspunkt og på det forudbestemte sted, frafalder gebyret for denne levering, og dette vil udgøre kundens eneste og udtømmende regres. Gebyret for svartid i nødstilfælde afgøres af HP og vil være et fast gebyr uanset produkttypen. 2 HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet.

3 Dækning HP's serviceydelse til udskiftning af dele dækker udvalgte HP-hardwareprodukter til erhvervslivet, som bl.a. kan inkludere: Servere, stationære og bærbare computere med Intel -processorer Udvalgte Alpha-systemer og -tilbehør Udskrivnings- og billedbehandlingsprodukter Spørg et lokalt HP-salgskontor eller en lokal HP-forhandler for at få detaljerede oplysninger om dækningen af HP-hardwareprodukter. Kundens ansvar Kunden skal: Pakke de dele, som sendes til HP, ordentligt. Alle pakker skal have returkontonummeret for HP Parts Exchange Service. Modtagelsen og accepten af pakker uden det relevante kontonummer kan blive forsinket og kan være underlagt gældende gebyrer for sen returnering. Returnere kvalificerede dele til HP inden for 30 dage fra HP's afsendelse under ordningen til ombytning på forhånd, ellers skal der betales fuld lokal katalogpris for delene. Udstede HP en autorisation for købet (købsordre) for gebyrerne pr. levering eller forudbetale gebyrerne pr. levering med kreditkort. Autorisationen for købet skal dække alle ikke-returnerede og ombyttede dele, som ikke kan repareres, ved fuld lokal katalogpris samt eventuelle gældende gebyrer for fremskyndelse eller genopfyldning af lager, som kunden har pådraget sig. Påtage sig ansvaret for inkompatibilitet eller interferens, hvis nyligt installerede Field Change Orders (FCO) eller Engineering Change Orders (ECO) forårsager en inkompatibilitet eller anden interferens med kundens system. Levere et købsbevis eller importdokumentation for den del, som skal udskiftes, hvis det er nødvendigt. Sørge for, at de har medarbejdere med den nødvendige uddannelse og certificering til HP-produktet. Anmode om serviceydelser via HP Channel Services Network (CSN), medmindre andet er angivet af HP. Med hensyn til valgfri tilbageholdelse af defekte diske er det kundens ansvar at: Til enhver tid bevare den fysiske kontrol med harddiske eller SSD-/flashdrev i forbindelse med HP's levering af support; HP er ikke ansvarlig for de data, der måtte findes på harddiske eller SSD-/flashdrev. Sørge for, at kundens eventuelle følsomme data på den tilbageholdte harddisk eller det tilbageholdte SSD-/flashdrev destrueres eller opbevares sikkert. Give HP adgang til identifikationsoplysninger for hver enkelt tilbageholdt harddisk eller SSD-/flashdrev og på HP's anmodning underskrive et dokument fra HP, der kvitterer for tilbageholdelsen af harddiskene eller SSD-/flashdrevene. Destruere den tilbageholdte harddisk eller det tilbageholdte SSD-/flashdrev og/eller sikre, at harddisken eller SSD-/flashdrevet ikke tages i brug igen. Bortskaffe alle tilbageholdte harddiske eller SSD-/flashdrev i overensstemmelse med gældende miljølove og -regler. For harddiske eller SSD-/flashdrev, som HP leverer til kunden som låne-, leje- eller leasingprodukter, skal kunden med det samme returnere erstatningsharddisken eller SSD-/flashdrevene, når supportaftalen med HP ophører eller udløber. Kunden vil have det fulde ansvar for at fjerne alle fortrolige data inden returnering af en sådan lånt, lejet eller leaset disk eller et sådant SSD-/flashdrev til HP, og HP vil ikke være ansvarlig for at bevare fortroligheden af nogen fortrolige data, som stadig findes på en sådan disk eller et sådant SSD-/flashdrev. HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet. 3

4 Servicebegrænsninger Leveringen af denne serviceydelse er underlagt følgende begrænsninger: Delene kan være nye eller ydelsesmæssigt svare til nye. Delene kan være opgraderet til det nuværende versionsniveau. Nedenstående er eksempler på ydelser, der ikke indgår i denne service: Serviceydelser, der efter HP's opfattelse, er påkrævet pga. forkert behandling eller brug af produktet. Serviceydelser, som er nødvendige som følge af, at medarbejdere uden tilknytning til HP eller uautoriserede medarbejdere har foretaget uautoriserede forsøg på at reparere, vedligeholde eller ændre produktet. Serviceydelser, som kræves til det dækkede produkt pga. eksterne årsager. Serviceydelser for enkelte hardwareprodukter, som efter HP's opfattelse, ikke kan repareres ordentligt pga. overdreven slid eller forringelse. Disse produkter kan tilbagetrækkes fra serviceydelse til udskiftning af dele efter 90 dages forudgående skriftlig varsel. Der gives ikke varsel før udløbet af serviceydelsens første år. Serviceydelser til softwaresupport Begrænsninger for den valgfrie tilbageholdelse af defekte medier Muligheden for tilbageholdelse af defekte medier gælder kun for harddiske eller kvalificerede SSD-/flashdrev, der udskiftes af HP pga. fejl. Den gælder ikke ved udskiftning af harddiske eller SSD-/flashdrev, der ikke er ramt af fejl. Den valgfrie tilbageholdelse af defekte medier gælder ikke for de SSD-/flashdrev, der angives som forbrugsmaterialer af HP, og/eller der har overskredet den maksimale levetid, som angivet i brugsvejledningen, produktspecifikationerne eller det tekniske dataark. Fejlfrekvensen for harddiske og SSD-/flashdrev overvåges konstant, og HP forbeholder sig ret til at annullere denne service med 30 dages varsel, hvis HP har rimelig grund til at tro, at kunden misbruger muligheden for at tilbageholde defekte medier (f.eks. hvis udskiftningen af defekte harddiske eller SSD-/flashdrev i betydelig grad overstiger standardfejlfrekvensen for det pågældende system). HP HAR INGEN FORPLIGTELSER, HVAD ANGÅR INDHOLDET ELLER ØDELÆGGELSEN AF NOGEN DISKE ELLER SSD-/FLASHDREV, SOM KUNDEN BEHOLDER. UANSET OM ANDET ER ANFØRT I HP'S NUVÆRENDE STANDARDSALGSBETINGELSER ELLER DET TEKNISKE DATAARK, VIL HP, DERES DATTERSELSKABER, UNDERENTREPRENØRER ELLER LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN HÆNDELIGE, SPECIELLE ELLER FØLGESKADER ELLER ERSTATNING FOR TAB AF ELLER FORKERT ANVENDELSE AF DATA UNDER DENNE TILBAGEHOLDELSESSERVICE FOR DEFEKTE MEDIER. Serviceforudsætninger Kunder skal opfylde følgende forudsætninger i forbindelse med denne leverance: Kunden skal eje eller lease det produkt, som serviceydelsen købes til. Kunden skal tilmelde sig eller allerede deltage i et passende HP-autoriseret program for egen vedligeholdelse. Kunden skal opfylde særlige krav til HP-træning og -certificering, som angivet i det pågældende HP-autoriserede program for egen vedligeholdelse. 4 HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet.

5 Bestillingsoplysninger Hvis du vil bestille eller have yderligere oplysninger om HP's serviceydelse til udskiftning af dele, kan du kontakte en lokal HP-salgsrepræsentant. Yderligere oplysninger I kan få flere oplysninger om HP's serviceydelser ved at kontakte et af de utallige salgskontorer, vi har over hele verden, eller ved at besøge vores websted: Få en god forbindelse hp.com/go/getconnected De seneste HP-drivere, support og sikkerhedsadvarsler leveret lige til skrivebordet Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysninger indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de garantierklæringer, som de pågældende produkter og serviceydelser leveres med. Intet i dette dokument kan på nogen måde fortolkes som værende en ekstra garanti eller betingelse, hverken udtrykkeligt eller underforstået, faktisk eller juridisk. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller tekstmæssige fejl eller udeladelser i dette dokument. HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet DAE, oktober 2012 Dette er en HP Indigo-digitalprint

Kom hurtigt i gang igen

Kom hurtigt i gang igen Datablad Kom hurtigt i gang igen Ombytningstjenesten HP Hardwaresupport Servicefunktion - højdepunkter Praktisk dør-til-dør-service Prisbilligt alternativ til onsite-reparation Fragtomkostninger betales

Læs mere

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Med HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

Læs mere

Global begrænset garanti og teknisk support

Global begrænset garanti og teknisk support Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og købt efter 01.10.04. Begrænset garanti for hardware Generelle vilkår Med denne begrænsede garanti

Læs mere

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE.

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE. PrimeSupport Aftale PS.UPXC300.123.1 Version 1.0 08/2008 Dette dokument indeholder oplysninger om Kundens PrimeSupport Aftale med Sony. Læs venligst dokumentet grundigt. Kunden skal registrere sin indforståelse

Læs mere

HP Critical Service. Beskrivelse af serviceydelsen. HP's serviceydelser

HP Critical Service. Beskrivelse af serviceydelsen. HP's serviceydelser HP Critical Service HP's serviceydelser af serviceydelsen HP Critical Service (CS) er en omfattende supportløsning til virksomheder, der kører vigtige forretningsapplikationer, som kræver høj tilgængelighed.

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

HP Implementeringsservice: Installationsservice

HP Implementeringsservice: Installationsservice Datablad HP Implementeringsservice: HP PC og Printerservice Servicefordele Installation af PC'er og printere, som er IT og klar til brug Standardinstallation over hele verden Nem at bestille Serviceoversigt

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Kundens

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS

MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS FORSIKRING OVERSIGT DETTE ER VIGTIG INFORMATION SOM BØR LÆSES Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT Serviceoversigt Dell tilbyder (herefter "Service" eller "Services") på udvalgte servere, storagesystemer, stationære pc'er og bærbare pc'er samt printere (herefter "Understøttede produkter" som defineret

Læs mere

Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset.

Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset. MICROSOFT FORSIKRING OVERSIGT DETTE ER VIGTIG INFORMATION SOM BØR LÆSES Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset.

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Indledning Denne juridiske meddelelse gælder for alt indhold på denne reservationsside. Læs disse vilkår og betingelser for brug ( Brugervilkår ) grundigt

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Følgende ord eller udtryk skal i dette Forsikringsbevis have følgende betydning.

Følgende ord eller udtryk skal i dette Forsikringsbevis have følgende betydning. FORSIKRINGSBEVIS DETTE ER ET BEVIS PÅ, AT Forsikringsgiveren efter modtagelse af Præmien hæfter over for Dig for de heri nævnte ydelser i overensstemmelse med nedenstående Betingelser. 1. FORSIKRINGEN

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge.

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. Handelsbetingelser Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. I Handelsbetingelserne finder du Zalandos generelle vilkår, der gør

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere