Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2."

Transkript

1 INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 2. kvartal 2015 // 30. årgang Formue Virksomhedsobligationer giver bedre afkast Nej der er ikke deflation Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2. kvartal

2 Leder Investor: Kræv hånden på kogepladen Når porteføljemanagere udvælger aktier, forlanger de, at virksomhedens ledelse har hånden på kogepladen gennem personlige investeringer i selskabet. Dermed sikrer de, at ledelsen har samme interesser som aktionærerne i at skabe et godt afkast. Samme forhold gælder, når kapitalfonde investerer i virksomheder. Ledelsen skal have noget på spil. Alle skal have samme interesser i at skabe værdi. Det er logisk. Men når de selvsamme porteføljemanagere i de danske investeringsforeninger beder private investorer om at investere penge i deres investeringsforeninger, så har langt de færreste porteføljemanagere noget på spil i forhold til at skabe attraktivt afkast. De har sjældent hånden på kogepladen. Det er ulogisk. Forlang sammenfaldende interesser Det er nu engang sådan, at vi mennesker er mest motiverede for at levere topresultater, når vi har noget på spil. Med andre ord, hvis du er i samme båd som din kapitalforvalter, kan du være mere sikker på, at han gør alt, hvad han kan, for at holde omkostningerne nede, styre risikoen stramt og arbejde benhårdt på at levere det bedst mulige risikojusterede afkast på langt sigt. Er I ikke i samme båd, og tjener din kapitalforvalter de samme penge, uanset om han skaber negativt eller positivt afkast, kan du ikke være sikker på, at han gør alt, hvad han kan for at levere godt afkast til dig. Det er muligt, at han gør det, men du kan ikke være sikker. Sådan er det ikke hos Formuepleje, hvor resultathonorar sikrer, at alle i Formuepleje har samme interesser som investorerne i at skabe et attraktivt langsigtet afkast. Yderligere har ejere, ledelse og medarbejdere investeret et trecifret millionbeløb i Formueplejes egne investeringsløsninger. Pas på krydsende interesser Hos langt de flest danske investeringsforeninger er der ikke resultathonorar, men i stedet en fast honorarsats. Desuden er alle de største investeringsforeninger koblet sammen med en finanskoncern, der tjener penge på at handle og opbevare de værdipapirer, som investeringsforeningen investerer i. Formuepleje vurderer, at denne konstruktion, der i branchen betragtes som normal, giver mulighed for at maksimere indtjeningen, uden at det nødvendigvis giver mere afkast til investorerne. Det er åbenlyst, at der i en sådan konstruktion med en bank og en investeringsforening med navnesammenfald er krydsende interesser, hvor banken med den ene hånd tjener penge på rådgivning af kunderne og med den anden tjener penge på at handle og opbevare værdipapirer. Jo mere handel desto større indtægter. Men er hyppig handel altid en fordel for investorerne? Investér med en ven Sammenfaldende interesser med investorerne har altid været helt centralt for Formuepleje. Det udspringer af de erfaringer, som Formueplejes to grundlæggere gjorde sig tilbage i midten af firserne, da de stiftede Formuepleje sammen med kunderne. Dengang oplevede Claus Hommelhoff og Erik Møller at investeringskunderne i takt med faldende og stærkt svingende aktiekurser blev fattigere og fattigere, mens de børsmæglere og vekselerer, der handlede på livet løs med den ene hånd og rådgav om investering i værdipapirer med den anden, blev rigere og rigere. Det, mente Claus og Erik ikke, var vejen til en sund forretning til gavn for kunderne, og siden Formuepleje blev skabt i 1986, er forvaltningen af kundernes penge sket med udgangspunkt i at bevare og øge formuer. Hos Formuepleje får du kun kapitalforvaltning, der har det klare mål at levere attraktivt langsigtet afkast med en stram risikostyring. Derfor investerer vi på lige fod sammen med vores investorer og har et resul tathonorar. Det er vores erfaring, at det er en holdbar metode til at skabe mest mulig værdi for dig som langsigtet investor. Søren S. Astrup, direktør, Formueplejeforeningerne 02 Formue // 2. kvartal 2015

3 MAGASINET Formue Indhold: Artikler 02 // Leder 04 // Nyheder 06 // Virksomhedsobligationer hos Formuepleje 14 // Har din aktieportefølje fået badebukserne på? 18 // Ny investor i Formuepleje: Det første møde 22 // USA er den globale leder 26 // Derfor skal vi frygte faldende priser 30 // Dét koster en investering hos Formuepleje 32 // Spørg Formuepleje 34 // Markedsvurdering 40 // De 10 største aktieposter MAGASINET FORMUE Udgives af Formuepleje foreningerne som investororientering Udkommer Fire gange årligt, 4. uge i kvartalet Oplag eksemplarer 2. kvartal 2015 // 30. årgang Redaktionen er afsluttet den 16. april 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen Magasinets formål er At orientere om udviklingen i Formueplejeforeningerne At vurdere den aktuelle udvikling på finansmarkederne At redegøre for Formueplejes investeringsstrategier og investeringsløsninger At informere om ny viden og lovgivning, der er relevant for investorerne Redaktion Direktør Søren S. Astrup (ansvarshavende) Kommunikationschef Søren Verup Grafisk design: Hanne Skov Offsettryk: Zeuner Grafisk Fotografer: Christoffer Håkansson, Hans Juhl, Istockphoto, Scanpix og Polfoto Bidragydere Direktør Søren S. Astrup Senior kapitalforvalter Erik Bech Senior kapitalforvalter René Rømer Aktiestrateg Otto Friedrichsen Kundedirektør Claus Richardt Holm Senior formuerådgiver Anders Kristiansen Senior formuerådgiver Henrik Iwersen Senior formuerådgiver Kim Hoberg Nielsen Senior formuerådgiver Mads Christensen Formuerådgiver Henrik Jackerott Kommunikationschef Søren Verup Journalist Katrine Sigvardt ANSVARSFRASKRIVELSE Magasinet Formue er udarbejdet af Formuepleje Fund Management A/S til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formuepleje Fund Management A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af investorers dispositioner eller mangel på samme på baggrund af oplysningerne i Magasinet Formue. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i Maga sinet Formue er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst eller besøg hjemmesiden formuepleje.dk Formue // 2. kvartal

4 Nyheder Opsving i dansk økonomi Der er flere parallelle tegn på, at opsvinget i dansk økonomi er ved at bide sig fast. Den seneste prognose fra Danmarks Nationalbank varslede en forhøjelse af den forventede vækst i 2015 fra 1,7 procent til 2,0 procent. I 2016 forventes nu en vækst på 2,1 procent mod tidligere 2,0 procent. Fremgangen i dansk økonomi har allerede været i gang i nogen tid. Det meget lave renteniveau virker, sammen med faldet i olieprisen og svækkelsen af den effektive kronekurs, ekspansivt på økonomien. Nationalbanken forventer på den baggrund et løft i væksten, skriver Nationalbanken i en pressemeddelelse på sin hjemmeside. Dette understøttes af de seneste tillidstal for forbrugerne, som i marts viste, at tilliden landede på 13,9, hvilket er det højeste siden 2006, hvor boligpriserne generelt toppede herhjemme. Beskæftigelsen er desuden steget med mere end personer siden midten af Boligmarkedet er også generelt i fremgang og har været det i nogle år. Men udviklingen er uens. Det er især boliger i og omkring de store byer, der stiger. Samtidig med prisstigningerne er der en vækst i antallet af handler på 27 procent for lejligheder og 14 procent for huse målt i forhold til sidste år. Realkreditlån: Lave renter høje gebyrer De danske boligejere kan glæde sig over de aktuelle rekordlave renter. Men samtidig er gebyrerne (bidragssatserne) til realkreditinstitutterne steget betragteligt. Siden 2009 er bidragssatserne i gennemsnit steget med 62 procent. Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen er meget opmærksom på fordyrelsen og har igangsat en ministeriel analyse af, hvor indtjeningen fra bidragssatserne bliver kanaliseret hen. Boligejere, der ønsker at forhandle lavere bidragssatser med deres realkreditinstitut vil ofte gå for gæves. Derimod kan et skifte til et andet realkreditinstitut ofte medføre lavere bidragssats. Investeringsforeningen CHP Capital skifter navn På generalforsamlingen den 14. april blev det besluttet, at Investeringsforeningen CPH Capital med binavn Formuepleje skifter navn til Investeringsfore ningen Formuepleje. Samtidig skifter navnene på foreningens fire afdelinger: FØR CPH Capital Forbrugsaktier KL CPH Capital Globale Aktier KL Formuepleje LimiTTellus KL Formuepleje Optimum KL EFTER Forbrugsaktier Globale Aktier LimiTTellus Optimum Baggrunden for navneændringen er, at Formuepleje sidste år solgte CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S, der oprindeligt lagde navn til foreningen. Navneændringen er derfor udtryk for en mere sigende og konsekvent navnestruktur. Oprindeligt havde foreningen kun to investeringsforeningsafdelinger, Globale Aktier og Forbrugsaktier, men i oktober 2013 oprettedes afdelingerne Optimum og LimiTTellus i forbindelse med migreringsprocessen fra aktieselskaber til foreninger. 04 Formue // 2. kvartal 2015

5 Absalon Invest og IF Formuepleje afskaffer tegningsprovisionen Absalon Invest og Investeringsforeningen Formuepleje fjerner nu tegningsprovisionerne for alle investorer, idet kunder, der tidligere har handlet via Formuepleje dog ikke har betalt tegningsprovisioner. Omkostningslettelsen omfatter i alt seks afdelinger under de to foreninger. Beslutningen er truffet af bestyrelserne med den begrundelse, at forretningsbetingelserne skal være på linje med den transparente omkostningsstruktur, der gælder for alle de øvrige afdelinger under Formuepleje. Fjernelsen af tegningsprovisionen er en omkostningsmæssig fordel for alle investorer, der ønsker at investere i de 18 kapital- og investeringsforeningsafdelinger, som Formuepleje udbyder. Standardafvigelse Før Både emissionsomkostninger og tegningsprovision Efter Kun emissionsomkostninger Absalon Danske Aktier 0,50% + 0,75% 0,40% Absalon Danske Obligationer 0,08% + 0,30% 0,08% Absalon High Yield Obligationer 0,45% + 0,50% 0,50% Absalon Rusland 1,00% + 1,50% 1,00% Globale Aktier 0,40% + 1,25% 0,40% Forbrugsaktier 0,40% + 1,25% 0,40% Emissionsomkostninger er en lovgivningsmæssigt fastsat sats, der går til at betale for de omkostninger, investeringsforeningsafdelingen har i forbindelse med køb af værdipapirer, når en ny investor indskyder penge i afdelingen via køb af nyudstedte investeringsbeviser. Dermed kommer bestående medlemmer ikke til at bære omkostningerne ved, at nye medlemmer indtræder. Øget europæisk vækst Formuepleje opjusterer sit skøn på væksten i den europæiske økonomi. Det sker på baggrund af PMInøgletal, der viser fremgang i produktionen. Samtidig er forbrugertilliden stigende og rammebetingelserne for Europa vurderes som gode, idet den stærke dollar og den dermed svækkede euro er en fordel for europæiske eksportvirksomheder. Desuden virker de lavere energipriser og fortsat lave renter understøttende for indtjeningen i virksomhederne. Formueplejes investeringskomité forventer på den baggrund en vækst i år og næste år på mellem 1,5 og 2 procent årligt. Se også artiklen på side 14 om de pengepolitiske tiltag og betydningen for aktierne. Øg din pensionsformue Fejl i årsopgørelsen 2014 Formuepleje har erfaret, at SKAT i nogle tilfælde ikke har regi s treret bevægelser og beholdninger af Formueplejeaktier/investeringsbeviser korrekt i årsopgørelsen for Det betyder, at skatten i visse tilfælde kan være beregnet forkert. Alle investorer opfordres derfor til at tjekke deres årsopgørelse fra SKAT en ekstra gang. Berørte investorer kan kontakte Formuepleje for hjælp og vejledning. Tjek også formuepleje.dk for opdateret information. Pensionsopsparere med garanterede pensioner i pensionskasser kan med ét slag nemt fordoble deres pensionsformue ved at sælge rentegarantien. Er den såkaldte grundlagsrente på 4 procent eller mere, kan der ofte udbetales reserver på op til det dobbelte af ordningens aktuelle værdi. Er grundlagsrenten 1-1,5 procent, vil reserven typisk være cirka 25 procent. Vælger pensionsopspareren at give afkald på den garanterede rente, bliver pensionsopsparingen fremadrettet forrentet efter markedsrenten. Det betyder, at afkastet fra år til år kan svinge ganske meget og også være negativt. Der kan være gode grunde til at sælge sin garanti, men også gode grunde til ikke at gøre det. Det kræver en individuel analyse af pensions- og formueforholdene, som Formueplejes rådgivere gerne hjælper større kunder med at få udført. Formue // 2. kvartal

6 TEMA: Kreditteamet Virksomhedsobligationer HOS Formuepleje > Formuepleje udvider sin investeringsekspertise inden for virksomhedsobligationer og har for nyligt ansat et højt kvalificeret team af porteføljemanagere. Optimum, Pareto og Safe investerer for nærværende en lille del af porteføljen i virksomhedsobligationer. Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // Der er mange gode grunde til, at Formuepleje har ansat fire dygtige specialister til at investere i virksomhedsobligationer på vegne af investorerne. Den vigtigste er, at det forbedrer mulighederne for fortsat at levere attraktivt risikojusteret afkast, men det er også afgørende for at kunne tiltrække og udvikle dygtige porteføljemanagere og dermed skabe et topprofessionelt investeringsmiljø i kapitalforvaltningen. Adm. direktør Niels B. Thuesen har sammen med investeringsdirektør Leif Hasager ansat teamet, der tidligere var ansat hos Sparinvest. Det er helt essentielt for Formuepleje som kapitalforvalter, at vi kan skabe nogle rammebetingelser for investeringsteams af høj kvalitet, der betyder, at de ser Formuepleje som en attraktiv arbejdsplads. Det er naturligvis vigtigt for de investeringsresultater, vi skal levere til investorerne og samtidigt for den udvikling og kvalitetssikring af Formuepleje, som blev igangsat efter finanskrisen, udtaler Niels B. Thuesen. Bedre rammebetingelser For lederen af virksomhedsobligationsteamet, Klaus Blaabjerg, er det afgørende for jobskiftet til Formuepleje, at hans team nu har fået bedre rammebetingelser, og at der er overensstemmelse mellem den nye arbejdsplads og teamets tilgang til pleje af virksomhedsobligationer. Hos Formuepleje kan vi udelukkende koncentrere os om at analysere, udvælge og overvåge virksomhedsobligationer. Vi har nu rent fysisk en stærk organisation, som består af dygtige kollegaer, der tager sig af alt det prak tiske med handel, afvikling, administration og compliance, lige ved siden af. Som noget nyt modtager vi herudover også risikoanalyser på porteføljen som input til vores porteføljekonstruktion. Det er samlet set en meget stor hjælp i det daglige arbejde og betyder, at vi kan fokusere hovedparten af vores tid på pleje af investeringsporteføljerne, siger Klaus Blaabjerg. Klaus Blaabjerg lægger også vægt på, at Formuepleje har en investeringskomité med stor erfaring samlet i én organisation. Teamet deltager sammen med den øvrige investeringsafdeling på møderne, hvor de modtager sparring og kommer med selvstændige analyser og bidrag til blandt andet komitéens arbejde med at optimere investeringerne inden for de forskellige aktivklasser. Det er meget inspirerende og givende for os som specialister på én aktivklasse virksomhedsobligationer at være med på møderne og modtage analyser inden for makroøkonomi, aktier og rentedannelse. Samtidig kan vi bidrage med specialviden inden for kreditobligationer, som komiteen ikke tidligere har haft lige så meget fokus på, siger Klaus Blaabjerg. >> 06 Formue // 2. kvartal 2015

7 Formueplejes virksomhedsobligationsteam. Fra venstre: Chef for virksomhedsobligationsteamet, Klaus Blaabjerg, senior porteføljemanager Peter Dabros, Chefporteføljemanager Sune Højholt Jensen og senior porteføljemanager Toke Katborg Hjortshøj. Formue // 2. kvartal

8 TEMA: Kreditteamet Renere investeringsstil Et andet vigtigt tema for Klaus Blaabjerg og hans team er den investeringsstil, de nu kan forfølge mere rent. Før var stilen koblet op på en valuestrategi, der blandt andet skabte krav om en lav kurs/ indre værdi hos de selskaber, de investerede i obligationer hos. Det vil sige fokus på, hvorvidt virksomhedens aktier handles billigt i forhold til de bogførte værdier. Tilsvarende var en konsekvens af valuestrategien, at der kun investeredes i selskaber med lav gæld i forhold til egenkapitalen, hvilket førte til fravalg af mange af de defensive selskaber, man gerne vil have, hvis økonomien dykker. Hos Formuepleje spiller kurs/indre værdi ingen rolle ved udvælgelsen af selskaberne, idet teamet i stedet kan fokusere på virksomheder, som har et godt cash flow og kan nedbringe gæld. Virksomhedens gældsandel er også noget, man ser på, men det er ikke nødvendigvis en forhindring. Hvis virksomheden kan nedbringe gæld og kan tåle en nedgang i konjunkturerne uden at komme i problemer, som det for eksempel gør sig gældende for de fleste forsyningsselskaber, kan en sådan virksomhedsobligation sagtens finde vej ind i porteføljen. Til gengæld stiller Formuepleje nogle andre krav til risikohåndteringen. Helt generelt kan man sige, at vi har fokus på at investere i obligationer udstedt af virksomheder, der tjener penge, og som arbejder på at nedbringe gæld. Det er desuden centralt, at virksomheden ikke bruger sin indtjening på at berige aktionærerne på bekostning af kreditorerne, siger Klaus Blaabjerg. Produktudvikling To af teammedlemmerne, senior porteføljemanagerne Toke Hjortshøj og Peter Dabros, blev ansat i det sene efterår 2014, mens Klaus Blaabjerg startede ved årsskiftet. Den 1. april blev teamet komplet ved ansættelsen af chefporteføljemanager Sune Højholt Jensen. Foruden investeringerne via Optimum, Pareto og Safe kan Formuepleje tilbyde investorerne en dansk investeringsforenings af deling under navnet Absalon Invest High Yield, som også rådgives af teamet. I løbet af foråret forventes endvidere lanceret en ny søsterafdeling, som skal investere i virksomhedsobligationer udstedt af virksomheder beliggende i emerging marketslande. Absalon Invest High Yield-obligationer Ønsker du at investere rent i virksomhedsobligationer, kan det ske gennem såkaldte High Yield-obligationer via Absalon Invest. Det er Formueplejes nye kreditobligationsteam, der har udvalgt obligationerne og står for porteføljeplejen. Læs mere på formuepleje.dk, klik på Afdelinger og find dem på listen over de investerings- og kapitalforeninger. < 08 Formue // 2. kvartal 2015

9 Fordele for Formueplejes investorer Udvidelsen af investeringsmulighederne hos Formuepleje sker konkret gennem Optimum, Pareto og Safe, hvor en lille del af realkreditobligationerne er udskiftet med virksomhedsobligationer. Dermed forbedres kundernes langsigtede risikojusterede afkast. Hos Formuepleje kender vi godt citatet fra Det Nye Testamente: Del dit Gods i syv otte Dele, thi du ved ej, hvad ondt der kan ske på Jorden. Det er ganske enkelt hele idéen bag risikostyring, og omsat til nutiden skal spredningen dels være på flere typer af aktivklasser, dels på mange enkelte værdipapirer. Samtidig skal sammensætningen af porteføljen hænge tæt sammen med en analyse af det forventede afkast i forhold til risikoen. Det er grundessensen i det, Formuepleje leverer til investorerne, og det betyder, at vi hele tiden forsøger at forbedre forholdet mellem det forventede afkast og risikoen. Virksomhedsobligationer i visse porteføljer Det er netop risikospredning og muligheden for at sammensætte endnu mere attraktive porteføljer, der ligger bag Formueplejes beslutning om at udvide porteføljerne til også at omfatte virksomhedsobligationer. Samtidigt er vi opmærksomme på, at virksomhedsobligationer i stressperioder kan være meget lidt likvide. Derfor udgør de kun en mindre andel i de kapitalforeninger, hvor gælden er moderat og indgår derfor slet ikke i Epikur og Penta, hvor gælden er størst. Det blev gennemført i begyndelsen af marts. Afkast og likviditet Der har været to overordnede hensyn ved investeringen i en ny aktivklasse. Det ene har været at tilføje et aktiv, der kan levere et attraktivt afkast fra obligationer, der er markant højere end det, som danske realkreditobligationer i øjeblikket kan give. Det forventede afkast på porteføljerne af virksomhedsobligationer, der allerede er investeret i, er cirka 5-6 procent efter omkostninger. >> Formue // 2. kvartal

10 TEMA: Kreditteamet Det forventede afkast på porteføljerne af virksomhedsobligationer, der allerede er investeret i, er cirka 5-6 procent efter omkostninger Men hvorfor så ikke investere det hele i virksomhedsobligationer? Det skyldes et andet og vigtigt hensyn til risikospredning og herunder krav til likviditet i de gearede porteføljer. En investering i virksomhedsobligationer er meget mindre likvid end en investering i danske realkreditobligationer. I tilfælde af kraftig uro på de finansielle markeder vil virksomhedsobligationer kun svært kunne handles, og hvis de kan, vil det være til lave kurser og dermed tab. Derfor er det optimalt at have en lille del af formuen placeret i virksomhedsobligationer og da endda kun i Pareto og Safe, da gearingen og kravet til likviditet hos Epikur og Penta er for højt til, at virksomhedsobligationer kan blive en del af porteføljen. I Optimum er der ingen gearing, hvilket betyder, at kravet til høj likviditet er mindre. Derfor kan der i princippet investeres betydelig mere end de aktuelt 10 procent af formuen. I Pareto, der kun har én gang gearing, investeres op til 10 procent af aktiverne i virksomhedsobligationer. I Safe er gearingen lidt højere, men fortsat moderat, og her er der en begrænsning på 5 procent af aktiverne. I Epikur og Penta er gearingen højere her er derfor også det største krav til likviditet til enhver tid og af samme grund investeres der slet ikke i virksomhedsobligationer. > Hvad er virksomhedsobligationer? Virksomhedsobligationer er obligationer, der er udstedt af virksomheder på samme måde som statsobligationer er udstedt af stater. Virksomheder, der har brug for penge til at finansiere deres forretning eller nye tiltag, kan overordnet vælge tre finansieringskilder: Aktier, banklån eller virksomhedsobligationer. Virksomhedsobligationerne udstedes typisk via de større investeringsbanker, som herhjemme primært er Nordea og Danske Bank. Mange af obligationerne bliver kreditvurderet/ratet af nogle af de store bureauer som Moody s, Standard & Poor s eller Fitch. Obligationerne har en løbende kuponrente og typisk en løbetid på 5-10 år. Men til forskel for statsobligationer, er virksomhedsobligationer betydeligt mere komplicerede. Det skyldes for det første, at investor skal lave en meget grundig kreditanalyse af virksomheden, fastlægge værdien af eventuelle sikkerheder og læse og analysere obligationsbetingelserne, der ofte er på flere hundrede sider. Afkastet kommer ligesom fra enhver anden obligation fra kuponrente og kursgevinst. Obligationerne bliver ofte noteret på en børs, men de omsættes betydeligt mere sjældent end en aktie og er derfor mindre likvide end en stor børsnoteret aktie eller en stats- eller realkreditobligation. 10 Formue // 2. kvartal 2015

11 Sådan investerer Formuepleje i virksomhedsobligationer Investeringsprocessen ved investering i virksomhedsobligationer ligner langt henad vejen den, der gælder for investering i aktier. Dog er der en række yderligere hensyn. Hos Formuepleje følger kreditteamet en nøje fastlagt proces og nogle helt bestemte kriterier. Hvad vil du helst? Investere i en sydeuropæisk banks obligationer eller i obligationer udstedt af en amerikansk bilproducent? Begge dele kan være gode investeringer, men også det modsatte. Formueplejes virksomhedsobligationsteam, også kaldet kreditteamet, har en nøje procedure for udvælgelse og analyse, der har til formål at finde billige obligationer med lav risiko for konkurs. Investering i to kategorier Overordnet investerer teamet i to forskellige kategorier af virksomhedsobligationer: Globale High Yield- og Emerging Market-obligationer. Globale High Yield-obligationer er obligationer med en rating, som ikke er god nok til, at de bliver betegnet som Investment Grade. Det vil sige obligationer, der har en kreditrating på mellem Baa3/BBB og ned til B-. Dermed investeres ikke i obligationer med rating CCC eller lavere. Det investeringsmæssigt interessante for denne gruppe er, at risikoen for konkurs er lille, mens det forventede afkast er godt. Det vil sige på cirka 5-6 procent efter omkostninger. Obligationerne udvalgt af teamet har ofte et potentiale for en bedre rating, hvilket øger værdien af obligationerne over tid. Den anden kategori af virksomhedsobligationer er de såkaldte Emerging Market-virksomhedsobligationer. Det vil sige obligationer udstedt i emerging markets som for eksempel Indonesien, Colombia, Mexico, Tyrkiet og Filippinerne. Der investeres i obligationer udstedt af virksomheder med en kreditrating over eller lig med B-. Det vil sige også i de højere ratede Investment Gradeobligationer. Investeringsmæssigt er der tale om virksomheder, der har brug for finansiering, og som opererer i lande med vækst. Det åbner for attraktive investeringer med et forventet afkast på mellem 5-6 procent efter omkostninger. Da obligationerne ofte udstedes i amerikanske dollar, foretages en overvejende afdækning af valutakursrisikoen over mod euro eller danske kroner. Bunden i vejret Udgangspunktet for udvælgelsen inden for begge kategorier er en nøgletalsbaseret screening af hele universet af virksomhedsobligationer, hvor der aktuelt er cirka at vælge imellem. Det kaldes en bottom up -tilgang, hvor der indledningsvis ikke fokuseres på lande og sektorer. De obligationer reduceres til cirka 400 ved at frasortere visse højrisikolande og -sektorer som for eksempel energi eller råvarer. Yderligere kan der være særlige ønsker til løbetid samt krav til minimumsrating, hvor teamet som nævnt ikke investerer i obligationer, der har en rating under B-. Næste fase er at kigge på de forskellige nøgletal for forholdet mellem gæld og aktier, indtjening og cash flow, samt at fokusere på nedbringelse af gæld. Vi vil gerne investere i virksomheder, der har en solid balance kombineret med evnen til at nedbringe gæld. I forlængelse heraf er det vigtigt, at virksomheden ikke beriger aktionærerne gennem udbytter og aktietilbagekøb på bekostning af kreditorerne. Virksomheden skal have en politik for udvikling af sin kapitalstruktur, der tilgodeser pleje af gælden med det klare sigte, at den skal holdes i ro eller nedbringes, siger Klaus Blaabjerg. Short list Derefter er der en liste tilbage med måske 200 obligationer plus en overvågningsliste med tidligere udvalgte obligationer. For disse gennemfører teamet en virksomhedsanalyse og trækker dermed på de samme værktøjer, som en aktieanalytiker ville gøre. Det vil sige, at de kigger på virksomhedens regnskaber, produkter, ledelse, markedsposition, og derudover besøger de undertiden virksom heden og taler med ledelsen. Desuden skal teamet foretage en omhyggelig obligationsanalyse og beregne den værdi, som de mener, obligationen har. I dette arbejde indgår en koncentreret gennemlæsning af det prospekt, der følger obligationen. >> Formue // 2. kvartal

12 TEMA: Kreditteamet Investeringsproces Screening Kreditanalyse Porteføljekonstruktion Risikostyring 8000 obligationer Landerisiko Sektorer Varighed Rating Kreditcyklus Sikkerhed Cash flows Refinansieringsrisiko Kapitalstruktur Ingen opstartsvirksomheder Virksomhedsanalyse Ledelsen Stresstests Obligationsanalyse Relativ værdi Overvåg liste med gamle cases Porteføljesammensætning Risikoanalyse Likviditetsanalyse Compliance-rapportering Afdækning Riskoopsplitning Afkastopsplitning Overvågning Absalon kriterier Kandidater Anbefalinger Eksekvering Porteføljepleje Note: Bloomberg, The World Bank og The International Monetary Fund bliver brugt som kilder i screeningsprocessen. Absalon kreditmatrix er en proprietær model. Der er ofte tale om flere hundrede sider på engelsk i et juridisk og finansielt sprog. Det er vigtigt at kende alle detaljerne. Obligationerne har ofte nogle særlige bestemmelser. For eksempel hvis virksomheden bliver overtaget. Hvis der er en ejerskifteklausul tilknyttet obligationen, vil investor kunne sælge obligationen til kurs 101. Der kan også være bestemmelser om, at virksomheden ikke må udbetale udbytte til aktionærerne. Banker har for eksempel ofte bestemmelser for, hvordan obligationsgælden indgår i beregningen af kapitalgrundlaget for banken. Hvis det ændrer sig, kan obligationerne pludselig blive mindre værd. Det kræver erfaring og dyb viden at kunne overskue og vurdere disse risici, siger Klaus Blaabjerg. Beregnet højere værdi For at obligationen kan komme ind i porteføljerne, kræver det, at teamet har beregnet en fair værdi, der ligger højere end den aktuelle værdi, obligationen kan købes til. I beregningen af denne værdi indgår en vurdering af virksomhedens kreditværdighed. Her kan det spille ind, hvis teamet mener, at virksomheden er mere kreditværdig, end de store ratingbureauer mener. Der kan ligge en skjult kursgevinst, hvis en virksomhedsobligation får en ny og bedre kreditrating. Teamets opgave er blandt andet at identificere disse opgraderingskandidater og investere i dem, inden ratingen hæves. Dermed opnås der ofte en god kursgevinst. Yderligere forhold Foruden hele mikroanalysen af den enkelte virksomhed og obligation lægger teamet også vægt på at inddrage analyser af selve landet eller sektoren. Vi skal tage hensyn til, hvilket land obligationen er udstedt i, da der kan være særlige politiske risici, der kan påvirke kursniveauet. Det så vi for eksempel sidste år i Rusland. Desuden er der visse sektorer, som vi i perioder forsøger at undgå. Aktuelt er vi meget påpasselige over for virksomheder i energisektoren, da olieprisen er presset ganske langt ned. Det har især ramt Norge og USA, siger Klaus Blaabjerg. Når obligationen er tilføjet porteføljen, skal teamet løbende overvåge porteføljen og sælge ud af de obligationer, der er steget op til eller over den beregnede fair værdi. Desuden skal teamet løbende følge med i udviklingen på markedet og i de enkelte virksomheder for at kunne sælge ud i tide, hvis der viser sig faresignaler. Den løbende overvågning er meget vigtigt. Vi vil meget gerne undgå at have obligationer, der går konkurs. Det er vigtigt at huske, at man ved investering i virksomhedsobligationer får et løbende afkast, der har en naturlig overgrænse. Det er ikke det samme som at investere i aktier, hvor kursen sagtens kan fordobles, siger Klaus Blaabjerg. 12 Formue // 2. kvartal 2015

13 JA, vi har leveret13% * i afkast om året i 27 år I samme periode har globale aktier leveret 7%* Formuepleje Safe blev stiftet i 1988 og har siden skabt et gennemsnitligt årligt afkast på over 13 procent. Det betyder,at kroner investeret i 1988 er blevet til cirka 2,9 millioner kroner før skat. * Målt over perioden 1/ til 16/ har Formuepleje Safe leveret 13,5 procent i årligt gennemsnitligt afkast, hvor det globale aktieindeks, MSCI World AC NDR i DKK har leveret 7,4 procent i årligt gennemsnitligt afkast. Historiske afkast er ikke garanti for fremtidige afkast. Formue // 2. kvartal

14 Aktier Har din aktieportefølje fået badebukserne på? Den aktuelle udpumpning af milliarder af euro fra Den Europæiske Centralbank skaber et tidevand af likviditet, der presser investorerne til at investere i mere risikable aktiver. Sammenlignet med amerikanske aktier er europæiske aktier steget meget i år, trukket op af en styrket dollar og forventninger om indtjeningsvækst. Af Otto Friedrichsen, aktiestrateg, Formuepleje // I USA har vi senest set det siden 2012, og i øjeblikket ser vi det i Europa. Ekspansive pengepolitiske tiltag fra centralbankerne svækker valutaerne og får aktiekurserne til at stige i forventningen om, at de fundamentale forhold for virksomhederne på et tidspunkt ændrer sig til det bedre. Men hvad sker der, når det pengepolitiske tidevand trækker sig, og selskaberne igen skal stå på egne ben? Tidevand, badebukser og aktieafkast Only when the tide goes out, do you discover who s been swimming naked, sagde den legendariske, amerikanske investor Warren Buffett for at forklare, hvorfor man ikke udelukkende kan måle et selskabs succes på stigninger i aktiekursen. For når tidevandet eller aktierne stiger på grund af forventninger, stigende risikoappetit eller mangel på reelle alternative placeringsmuligheder, kan man ikke se, hvem der boltrer sig i bølgerne uden badebukser. Først når tidevandet trækker sig, kan man skelne nøgenbaderne fra resten eller med andre ord, hvem der har udnyttet den stigende appetit på risiko og de positive forventninger til at få et porteføljeafkast uden tilsvarende baggrund i indtjeningsstyrken. Den påklædte kvalitetsportefølje har det typisk sværere i miljøet med det stigende tidevand og faldende risikoaversion, men må omvendt forventes at fastholde et langsigtet attraktivt afkast, fordi afkastet understøttes af reel indtjening. Tidevandet er her allerede I USA blev det tredje Quantitative Easings-program (QE3) lanceret i 2012 omkring samme tidspunkt som den lånefacilitet (Outright Monetary Transaction, OMT), der på grund af stigende renter i Sydeuropa blev stillet til rådighed for medlemslande med udfordringer ved at finansiere sig direkte i markedet. Siden har investorer globalt været villige til at sende prisen på aktier op i forventningen om, at de pengepolitiske tiltag i USA og Europa ville udmønte sig i reel indtjeningsvækst. Nedenstående figur viser Price/Earnings (P/E), som er et af de mest simple mål for værdiansættelse. S&P 500 (US) & STOXX 600 (EU), EST. P/E Kilde: Bloomberg og Formuepleje S&P 500 Stoxx 600 Gennemsnit (S&P 500) Gennemsnit 3 år (S&P 500) 14 Formue // 2. kvartal 2015

15 Ved at tage prisen på indekset og sætte det i forhold til den samlede indtjening, som indekset forventes at generere, får man et mål for, hvor meget investorerne er villige til et betale for 1 krones indtjening. Tidevandseffekten sås tydeligt i USA fra sommeren Her blev OMT og QE3 lanceret i juli og september, og aktier blev værdiansat til henholdsvis 12 og 10 kroner pr. forventet indtjeningskrone. I dag har investorerne ændret syn på aktierne i USA og Europa og er nu villige til at værdiansætte selskaberne til henholdsvis 17,4 og 16,7 gange den forventede indtjening. Prisen for en krones aktieindtjening er med andre ord steget med cirka 50 procent i USA og knap 70 procent i Europa. En stigning i værdiansættelsen, der kommer som følge af de forbedringer, vi har set i makroøkonomien og i virksomhederne, men i høj grad også i forventningerne omkring fremtidige indtjeningseffekter. Med andre ord er kurserne siden 2012 steget mere end den realiserede indtjening, og dermed er aktierne blevet væsentlig dyrere. Figuren viser også, at værdiansættelsen af amerikanske aktier ligger omkring det historiske gennemsnit. Målt på P/E ligger værdiansættelsen i Europa noget over det historiske gennemsnit. Derfor er det svært at se en yderligere tidevandseffekt i de to indeks, uden at risikoen og dermed risikoen for skuffelser stiger markant. Forskudte tidevande giver mulighed for at blive under vand lidt endnu Verdens centralbanker har forsøgt at bringe økonomierne ud af problemerne efter finanskrisen med forskellige hastigheder og ikke mindst forskellige metoder. Det har resulteret i et asynkront globalt opsving samt en enorm global divergens i pengepolitikken. På grund af centralbankernes sammenfaldende nulrentepolitik synes divergensen i den globale pengepolitik ved første øjekast dog ikke at være særlig stor, men de pengepolitiske stimuli er jo ud over det traditionelle rentevåben netop et forsøg på at opnå vækst og inflation. Det betyder også, at hvor USA nu blot har en rente på nul efter flere runder af pengepolitiske stimuliprogrammer, er Europa i marts i år begyndt med sit første program til en værdi af 60 milliarder euro pr. måned. I første omgang skal det vare frem til september Derfor oplever Europa nu effekterne af et stigende tidevand på både rente-, valuta- og aktiemarkedet, mens vandet i USA står stille. Det har skabt massiv investorflugt mod Europa, hvor aktiemarkederne i år er steget med 18 procent, mens man i USA har måttet nøjes med aktieafkast på omkring 0 procent. Forventningens glæde er ofte den største, men hvor USA fremadrettet i højere grad skal trækkes af realiteter, så stiger forventningerne til de positive valutaeffekter i Europa som følge af de enorme beløb, som Den Europæiske Centralbank hver måned kanaliserer ud i europæisk økonomi. En effekt, der også tydeligt ses på værdiansæt telsen i figuren. Hvad sker der, når tidevandet trækker sig? Netop selskabernes indtjening er og bliver afgørende, når tidevandet trækker sig. Siden 2012 har centralbankerne haft stor effekt på afkast og prissætning (jævnfør ovenstående afsnit), men fremadrettet er det i langt højere grad indtjeningen, der skal påvirke prisfastsættelsen, herunder P/E, end tidligere. I øjeblikket prises amerikanske aktier til 17,4 gange den forventede >> Formue // 2. kvartal

16 Aktier indtjening, men for at aktierne ikke skal blive endnu dyrere, skal prisen fremover i højere grad afspejle den faktiske indtjeningsvækst. Derfor vil der igen blive stillet krav til aktieporteføljen, når tidevandet trækker sig. Det gælder blandt andet i forhold til selskabernes indtjening på aktiverne og attraktivt prisfastsatte forretningsmodeller, der samtidig skal indeholde en sikkerhed, som kan modstå en kontraktiv pengepolitik, hvor aktier ikke kan forvente samme medvind, som de har haft de seneste fire år. Når tidevandet trækker sig, skal porteføljens aktieafkast skabes med fokus på kvalitetsselskaber og evnen til at generere indtjening mere end forventningerne om en mulig positiv indtjeningsudvikling og mangel på placeringsalternativer. Transformationen vil som sagt tage tid, men sandsynligheden for, at tidevandet trækker sig, vil stige i takt med fremgangen i den underliggende økonomi. Rentestigninger i USA bliver første skridt Første skridt på vejen tilbage til en mere normaliseret verden bliver i første omgang en opstramning af den amerikanske pengepolitik i form af rentestigninger. Det vil for alvor udstille divergensen, der hersker i den globale pengepolitik og kraftigt indikere, at fremtidige aktieafkast i USA i højere grad end tidligere skal trækkes af indtjening og ikke multipelekspansion (altså det at man som investor er villig til at prise aktier dyrere pr. indtjeningskrone). Den globale økonomi har aldrig oplevet så massive pengepolitiske stimuli, som vi har set de seneste år. Derfor skal man også være varsom med at sammenligne, hvordan aktier har reageret i tidligere konjunkturcykler, hvor den amerikanske centralbank har hævet renten. Men ser man alligevel på aktiernes reaktion i perioder med rentestigninger siden 1965, har der været ét fælles kendetegn. Kun i ét ud af 15 tilfælde har værdiansættelsesmultiplen på det amerikanske aktieindeks S&P 500 formået at stige. Investorerne har således blot en enkelt gang (august 1980) været villige til at lade aktiemultiplerne stige hen over en kontraktiv rentekonjukturcyklus. I de øvrige 14 tilfælde er aktiemultiplerne faldet, fordi indtjeningen er steget mere end aktiekursen. Dermed ikke sagt, at aktier ikke kan stige, men det er indtjeningsvæksten, der dikterer aktieafkastet, og ikke stimuli fra centralbanker eller stigende forventninger (jævnfør figur 1 eller artiklen Amerikansk regimeskifte på aktiemarkederne i 2015, FORMUE 01//2015). Allerede nu er der segmenter af aktiemarkeder, der er for dyrt prisfastsat. Dermed skal man som investor begynde at forberede sig på, at tidevandet forsvinder. Opsummering af perioder med stigende amerikanske FED-renter siden 1965 Start på rentestigning FED rente ved start Varighed af rentecykel (måneder) Peak FED rente Ændring i FED rente (pct.-point) P/E ved start på rentestigning P/E ved slutningen af rentestigningen P/E ændring Gennemsnitlig P/E gennem rentecykel dec/65 4,10% 12 5,76% 1,66 18,4 14,6-3,8 15,9 aug/67 3,79% 25 9,19% 5,40 17,8 16,4-1,4 17,6 apr/71 3,71% 5 5,56% 1,85 19,2 18,6-0,6 18,9 mar/72 3,29% 19 10,78% 7,49 18,7 14,1-4,6 17,1 mar/74 8,97% 6 12,01% 3,04 11,8 8,3-3,5 9,9 feb/77 4,61% 39 17,61% 13,00 10,3 6,9-3,4 8,2 aug/80 9,03% 11 19,10% 10,07 8,1 8,8 0,7 8,9 jan/82 12,37% 2 14,78% 2,41 8,1 7,4-0,6 7,7 apr/83 8,50% 17 11,44% 2,93 12,1 10,0-2,2 11,3 jan/87 5,88% 10 7,31% 1,44 14,8 13,6-1,3 17,2 apr/88 6,52% 12 9,75% 3,23 12,5 11,8-0,7 12,0 feb/94 3,00% 13 6,00% 3,00 17,7 15,4-2,3 15,7 mar/97 5,25% 2 5,50% 0,25 19,3 19,0-0,3 18,5 jul/99 4,76% 12 6,50% 1,74 29,7 26,1-3,6 27,6 jul/04 1,01% 25 5,25% 4,24 18,4 15,6-2,8 17,0 Perioder siden 1965, hvor den amerikanske centralbank (FED) har ført en kontraktiv pengepolitik (hævet renteniveauet). P/E angiver forholdet mellem pris og indtjening. Jo højere P/E-multipel, jo dyrere er aktiemarkedet og omvendt. Kilde: Federal Reserve, Bureau of Labour Statistics, Standard & Poors, Deutsche Bank 16 Formue // 2. kvartal 2015

17 PORTEFØLJE-KARAKTERISTIKA SAMMENLIGNET MED BENCHMARK Procent ,5 x 20,3x 15,9 x 15,8 x 10 0 Portefølje Benchmark Afkast på investeret kapital Portefølje Benchmark Volatilitet på den investerede kapital Forrentning af kapital Portefølje Benchmark Forrentning af egenkapital Portefølje Benchmark Netto-gæld/egenkapital (eks. Finans) Balance Portefølje Benchmark Historisk 5-års EPS vækst Indjeningsvækst Portefølje Benchmark Portefølje Benchmark Price/Earnings (FY1) Price/Free Cash Flow (FY1) Værdiansættelse Sammenligningen er foretaget mellem Formueplejeforeningernes aktieportefølje og benchmark (MSCI World AC NDR i DKK). Kilde: Formuepleje og Bloomberg Hvad sikrer kvaliteten i Formueplejes aktieportefølje? Uanset investorernes risikoaversion og stemninger i markedet er hovedmålsætningen for Formueplejeforeningernes aktieportefølje at sammensætte en gruppe af aktier, der over tid genererer et stærkt konkurrencedygtigt merafkast i forhold til det generelle marked. Vi fokuserer på at udvælge selskaber, der i forhold til aktiekursen og indtjeningsgenerering må karakteriseres som værende markant undervurderede. Af ovenstående figur fremgår en række måleparametre for kvalitet, som for eksempel viser, at aktieporteføljens 58 selskaber samlet genererer et afkast på den investerede kapital på 24,5 procent, hvor benchmarket til sammenligning genererer 12,5 procent. Selskaberne i aktieporteføljen forrenter således deres investerede kapital dobbelt så godt som markedet som helhed samtidig med, at volatiliteten i afkastet er 30 procent lavere og væsentligt mere stabilt. De øvrige søjler viser samme billede på forrentningen af egenkapitalen, markant lavere andel af gæld samt højere indtjeningsvækst. Alle kvalitetsparametre er opnået samtidig med, at værdiansættelsen af aktieporteføljen ligger på niveau med benchmark. Netop heri ligger undervurderingen. Ud over kvalitetskravene til de selskaber, der investeres i, er der en risikostyring, som definerer spillerummet for sammensætningen af aktieporteføljen. I forhold til risikostyringen tilsigtes det, at porteføljen har en risiko på niveau med markedet. Afvigelser i forhold til markedet skal ske på selskabsniveau. Porteføljen må altså ikke generere sit merafkast på faktorer som geografi, sektorer, vækst, value eller lignende. Det skal skabes der, hvor vi har fokus nemlig på det enkelte selskab. Valget af det enkelte selskab påhviler i høj grad AllianceBernstein/CPH Capital, mens det er Formueplejes opgave at vurdere aktivallokeringen og herunder størrelsen af aktieandelen i de enkelte Formueplejeforeninger. Aktieeksponeringen har siden 2011 været fuldt udnyttet, og er det fortsat, men divergensen i den globale pengepolitik, måden hvorpå aktieafkast fremadrettet skal genereres samt investorernes risikoaversion er forhold, der i højere grad end tid ligere kan ændre denne allokering. Vandet forsvinder før eller siden Det pengepolitiske tidevand har de seneste år haft en enorm effekt på de finansielle markeder også på aktiemarkedet. Enkelte steder ser man en realøkonomisk effekt, om end transformationen til selskabernes indtjening går langsomt. Andre steder er markederne forventningsdrevne og har forhåbentligt stadig til gode at blive bekræftet i de positive forventninger. En ting er sikker: Det pengepolitiske tidevand i USA er på vej ud, og det samme vil ske i andre regioner. Sørger man ikke for at dække sine sårbare områder, kan det få negative afkastkonsekvenser, når bølgerne har lagt sig, vandet er væk, og man står der på sandbunden uden badebukser. Formue // 2. kvartal

18 Rådgivning Ny investor i Formuepleje: Det første møde Formuepleje står der på siden af bygningen. Han genkender navnet. Det er det rigtige sted. Han træder indenfor, ser sig omkring og hilser på den mand, der går ham i møde. En time senere forlader han bygningen samme vej, som han kom ind. Han betragter navnet igen. Og nu kender han historien bag. Af Katrine Sigvardt, journalist, Formuepleje // Senior formuerådgiver Mads Christensen tegner lidt. Han fortæller om Formueplejeforeningerne og klikker sig ind på formuepleje.dk for at vise eksponeringen overfor de aktuelt ti største aktieposter. Han taler om Formueplejes koncept og DNA og diskuterer værdien i at investere ud fra en god blanding af klassisk porteføljeteori og sund fornuft. Overfor sidder nemlig en måske fremtidig investor med armene over kors. Han kender ikke Formuepleje, men efter at have været selvstændig erhvervsdrivende gennem mange år har han nu solgt flere af sine virksomheder, og det har gjort ham til et interessant kundeemne for diverse kapitalforvaltere og investeringsforeninger. Hver uge bliver han ringet op af en række investeringsfirmaer, der har et godt tilbud, som de kalder det, og oftest får de en mere eller mindre høflig version af svaret tak, men nej tak. For som så mange andre har denne mand gennem en årrække selv forvaltet sine penge og med succes investeret i blandt andet fast ejendom og aktier, han ud fra sund fornuft har vurderet til at have potentiale for vækst og gode afkast. Med den strategi har han med svingende resultater formået at skabe tilfredsstillende afkast. Alligevel har Formuepleje Safes høje, forholdsvis stabile afkast og lange track-record vækket hans nysgerrighed. Derfor har han sagt ja til et møde med Formuepleje, men det er med en vis portion skepsis og en masse forbehold, at han tilbagelænet i en stol hos Formuepleje i Hellerup betragter Mads Christensen, som forklarer, hvad det vil sige at være investor i Formueplejeforeningerne. Jysk troværdighed Det er nemt at lade sig lokke, når finansielle virksomheder fremlægger deres imponerende resultater, men når man kigger en ekstra gang, viser det sig ofte, at deres historik er meget kort. Det tyder på, at de flotte afkast er baseret på held og ikke på en gennemtestet strategi og koncept, lyder det overbærende fra den anden side af bordet. Det kræver dog ikke andet end et par klik på formuepleje.dk at vise Formueplejes afkast over en 27-årig periode, men Mads Christensen er ikke overrasket over den skep sis, der i starten af mødet nærmest lyser ud af den måske kommende investor. For som han siger, er det altid fornuftigt at tage de kritiske briller på, når man skal evaluere hvilken som helst investering, og det gælder i høj grad også, når det kommer til valget af kapitalforvalter. Når vi møder nye mennesker og potentielle kunder, ved vi godt, at mange af dem dagligt bliver kimet ned af sælgere, der har et godt tilbud eller en frisk idé til gode investeringsprojekter. Det er selvfølgelig med til at gøre vores arbejde en smule sværere, for mange har hørt >> 18 Formue // 2. kvartal 2015

19 Formue // 2. kvartal

20 Rådgivning I dag har 28 medarbejdere deres daglige gang i lokalerne ved Tuborg Havn, hvor de arbejder for at oplyse om investeringskonceptet historien om det gode afkast fra andre så mange gange, at vi bliver nødt til virkelig at lægge os i selen for at fortælle vores historie på en reel og ærlig måde, så det bliver tydeligt, hvordan vi adskiller os fra andre i branchen. For det gør vi, forklarer Mads Christensen. Navnet Formuepleje har en lang historie, og det er efterhånden blevet et velkendt navn i hele landet. De senere år er der sat mange ressourcer ind på at styrke rådgivningskompetencerne og den fysiske tilstedeværelse både i Jylland og på Sjælland. I dag har 28 medarbejdere deres daglige gang i lokalerne ved Tuborg Havn, hvor de arbejder for at oplyse om investeringskonceptet. Derudover afliver de myterne, der opstår, når medierne skærer alle investeringsforeninger over én kam, og forklarer, hvordan en investering i Formuepleje kan bidrage positivt til kundernes porteføljer. Flere heste reducerer risikoen For selvom nogle investorer rent afkastmæssigt faktisk klarer sig rimeligt på egen hånd uden at støtte sig til finansielle teorier og økonomiske modeller, er der alligevel noget at hente ved at investere i Formueplejeforeningerne. Mads Christensen har forklaret konceptet, og hvordan Formueplejes unikke struktur og opbygning gør, at den klassiske porteføljeteori kan overleve og performe i praksis, og på den anden side af bordet begynder investoren at løsne op for sine korslagte arme. Det skeptiske blik i øjet bliver erstattet af koncentration, og han nikker og lytter interesseret, mens Mads Christensen nu fortæller, hvordan man markant kan nedbringe risikoen for den samlede portefølje ved at sprede sine investeringer på forskellige aktivklasser. For selvom man som privat investor kan have succes og opnå flotte afkast på egen hånd, er langt de færreste opmærksomme på deres individuelle risikoprofil og på at opretholde den oprindelige fordeling mellem de forskellige aktiver, når de bevæger sig i en portefølje. Er aktierne steget meget, udgør de en større del af den samlede portefølje, end man oprindeligt havde besluttet sig for, og dermed får man en højere risiko end den, man havde lagt sin strategi efter. Det er vigtigt, at man løbende vurderer sin portefølje, så den hele tiden passer til den ønskede risikoprofil. Det betyder ikke nødvendigvis, at man hele tiden skal omlægge sin portefølje ret meget, men mere at man som investor har en fast strategi for det, siger Mads Christensen og tilføjer: Det giver jo rigtig god mening at sælge aktier, der er blevet dyre, og enten købe billige eller sælge dyre obligationer for så at købe billige aktier. Pointen er, at man skal sørge for at have den samme eksponering, når markedet stiger, som når markedet falder. Populært sagt handler det om, at styre efter sin risiko og ikke efter afkastet, som mange investorer har tendens til for tiden. De søger des perat efter afkast, fordi traditionelle obligationer giver så lidt. 20 Formue // 2. kvartal 2015

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Sæt dine passiver i aktivering

Sæt dine passiver i aktivering FORMUEPLEJE Sæt dine passiver i aktivering Får du nok ud af din formue? Nykredit tilbyder nu formuepleje, hvor du også kan investere midler fra virksomhedsordningen. Nu har du mulighed for at investere

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

mod minusrenter SPECIALRAPPORT BUSINESS Af Eva Marie Aagaard Denne uges specialrapport handler om investering. LÆS PÅ DE NÆSTE SIDER OM

mod minusrenter SPECIALRAPPORT BUSINESS Af Eva Marie Aagaard Denne uges specialrapport handler om investering. LÆS PÅ DE NÆSTE SIDER OM 68 / SPECIALRAPPORT Kampen mod minusrenter BUSINESS SPECIALRAPPORT Af Eva Marie Aagaard emaa@berlingske.dk Denne uges specialrapport handler om investering. LÆS PÅ DE NÆSTE SIDER OM Kampen mod minusrenter

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S Dette notat er skrevet på opfordring af Formuepleje A/S. Baggrunden er at Formupleje A/S er uenige i konklusionerne i to artikler i Børsen den 1. april

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Formue. Formueplejes 10 bud for 2015. Fortsat lav oliepris og rente Dollar og aktier stiger. Formueplejes aktiemotor er robust på langt sigt

Formue. Formueplejes 10 bud for 2015. Fortsat lav oliepris og rente Dollar og aktier stiger. Formueplejes aktiemotor er robust på langt sigt INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 1. kvartal 2015 // 29. årgang Formue Investorportrætter: Tre investorer fortæller om deres Formuepleje Formueplejes 10 bud for 2015 Fortsat lav oliepris og

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015 HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt Marts 2015 Indhold Baggrund for foreningens stiftelse Vision Strategi Investeringsproces Omkostninger Underleverandører

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere