GILDE KONTAKT REDAKTIONEN SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 4 April

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GILDE KONTAKT REDAKTIONEN SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 4 April 2013 - 22 -"

Transkript

1 REDAKTIONEN Redaktion/webmaster modtager indlæg på denne mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at deadline skal overholdes, indlæg modtaget efter den 15. i måneden kommer først med i næste nr. Gode ideer og anden almindelig korrespondance skal stadig ske til - denne mail læses flere gange daglig. Man er også velkommen til at ringe. HJÆLP TIL SELVHJÆLP Det vil lette utroligt meget, dersom alle skrev i skriftstørrelse 14 og Times New Roman. Så kan I også se hvor meget det fylder. Hver side er på størrelse med A 5. En anden lille god ting ville være, at man bruger tabulator i stedet for blot mellemrumstasten. HUSK: Redaktionen modtager meget gerne billeder, gildemestertaler, 5 min. Sct. Georg m.m. Indlæg til GildeKontakt, skal sendes som en word tekstfil - en PDF fil kan ikke kopieres direkte ind - kopiere ikke billeder - de skal indsættes. - og sidst, men ikke mindst, vær rar at overholde deadline. OBS: HUSK - ved tekst/vers er vi forpligtiget til at oplyse forfatternavn. SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE GILDE KONTAKT Gildekontakt udgives af Sct. Georgs Gilderne i Odense Gildekontakt udkommer: Stof man ønsker optaget skal være redaktionen i hænde senest den 15. i måneden NR. 4 April 2013

2 Hvad er en pensionist? Vi var her før, der var strømpebukser, opvaskemaskine, PC er, McDonalds. Vi blev gift først og boede sammen bagefter. Da vi var unge, kendte vi ordet slagter-virksomhed, men havde aldrig hørt om virksomhedsslagter. Vi var her også inden eengangsbleer, Batman, Pizzaer og diskoteker var opfundet. Dengang vi var unge, var det moderne at ryge, men at være høj var noget med metermål at gøre, og græs var noget, der skulle slås. Dengang var en mand en mand, en kvinde en kvinde og en bøsse var et Gevær. Vi, nutidens pensionister, er en hårdfør gruppe, når man tænker på, hvor verden har ændret sig, og hvor meget vi har tilpasset os. Hvis du ikke er sikker på, om du opfylder kravet om ægte pensionist, kan følgende tjekliste måske hjælpe dig med svaret! Alting gør ondt, og det der ikke gør ondt, fungerer ikke. Glimtet i øjet skyldes, at solen reflekterer i brilleglasset. Om morgenen har man hoved på, selvom man ikke var ude aftenen før. Man bliver forpustet af at spille kort. Man kan alle lægernes telefonnumre udenad. Ens børn begynder at se midaldrende ud. Man melder sig ind i et fitness-center, men går aldrig derhen. Hvis vandhanen drypper, må man straks krydse benene. Man har alle svarene, men ingen stiller spørgsmålene. Man slukker lyset for at spare og ikke for at skabe en romantisk stemning. Man kommer BH en omvendt på og opdager, at den passer bedre sådan. Huset er for stort, og medicinskabet er for lille. Man sætter tænderne i en bøf, og der bliver de. Fødselsdagskagen braser sammen på grund af de mange lys. Pensionister har et ønske tilbage: At få lov til at leve til vi dør!!!! Jørgen Lykke, 2. gilde En pensionist er en person, der var her før fjernsynet, p- pillen, kreditkort, og kuglepenne. Dato Begivenhed Sted Arr. Side Generalfors. i Broderfonden Gildehuset Broderfonden GK Stadsgildeting Seniorhuset STG S Fyens Distrikt gildehal Bogense Kirke Bogense Gildet GK maj arrangement Ansgar Anlægget Fanerne luftes S Oprydning i Gildehuset Allegade Alle gilder Valdemarsfest Den Fynske Landsby Fanerne luftes 6.10 Sct. Georgsløb Teamet 4. Gilde fortsat fra side 17 Vikingetur søndag den 26. maj. Vi mødes kl. 13 ved Ladbyskibet, hvor formidlingsinspektør Lene Feveile viser rundt i den nyeste udstilling og fortæller om bygningen af kopien af Ladbyskibet. Efter besøget på Ladbyskibet fortsætter vi til den arkæologiske udgravning Bytoften, der blev fundet ved etablering af motorvejen over Fyn. Jarnsaxe (Inge Svensmark) fortæller historien om udgravningen og etableringen af kopien af langhuset. Undervejs vil I blive præsenteret for en række spejdermæssige opgaver så husk at have spejderlommen i orden. Vi slutter dagen med vikingemad tilberedt over bål på Bytoften og runder af med lejrbål. Medbring eftermiddagskaffe, tallerkener, kop og bestik samt evt. glas, måske en campingstol eller en lejrbålspude, drikkevarer til aftensmaden. Prisen inkl. adgang til Ladbyskibet og aftensmad kr. 100 pr. person. Ægtefæller er velkomne. Tilmelding og betaling senest den 13. maj til Hanne kontonr Husk at anføre navn på indbetalingen

3 Danmarks-Samfundet Der har netop været afholdt generalforsamling i Danmarks-Samfundet Den Fynske Komite, hvor jeg deltog, dels som repræsentant for Sct. Georgs Gilderne i Odense, og dels er medlem af bestyrelsen. Formanden, Preben Petersen, aflagde rapport, hvor han med stor glæde kunne meddele, at Fyn igen ligger som nr. 2 på landsplan, hvad angår salg af de små flag. Aarhus ligger nr. 1. Den samlede indtægt på landsplan incl. tipsmidler blev i 2012 kr Der er en stigende indtægt på kontingenter, hvilket er utroligt positivt. Denne post er steget med 30 %, og her ligger vi på anden pladsen efter Stor København. På landsplan er der nu 1484 medlemmer, hvoraf Fyn tegner sig for de 146, heraf er 54 foreninger. Desværre er der en tilbagegang hvad angår salg af de små flag, det er rigtig svært at finde sælgere rundt om i Danmark. Der er i marts 2013 udkommet en ny håndbog for fanebærere, som kan hentes på Danmarks-samfundets hjemmeside. under bogudgivelse (står i højre side). Det vil nok være en god ide at hente den og kigge lidt i den. Preben Petersen er blevet landsformand, så vi skal finde en ny formand på Fyn. Der skal også findes et nyt kontor, da kaserne på Sdr. Boulevard nedlægges. Så komiteen står over for nogle opgaver i den kommende tid. En lille reminder til gildernes faneherold: HUSK - at når fanen rulles ud, skal det ske så fanen peger ud mod medlemmerne, altså vinkelret ud fra højsædet. Fanen må ikke dække højsædet. HUSK OGSÅ - at bestille de små flag. Deadline er 1. maj. Dette kan i år gøres på mail og de vil blive tilsendt primo maj. Jeg er desværre forhindret i at deltage i Stadsgildeting. Ulla Lund HUSK - Fanerne skal luftes den 4. maj i Ansgar Anlægget og den 15. juni til flagfest i Den Fynske Landsby. Sidst nævnte bliver om eftermiddagen, så vi kan være hjemme til aften Bullerup den 15. april Mester har ordet Som I måske allerede har hørt, er status omkring nyt gildehus på Højstrupvangen, at det vil kræve ekstra fundament (pilotering) at bygge hus på det stykke jord, som vi kan købe. Vi har undersøgt priser på et sådant arbejde, og har også haft møder med Knud Hansen. Usikkerheden generelt omkring et arbejde som pilotering og økonomien gør, at vi har besluttet, at indstille til forhandling om køb af eksisterende hus. GM og udvalg nyt gildehus mener stadig, at en placering på Højstrupvangen er hensigts mæssig, og at vi bør forsøge, at forhandle en aftale på plads. Knud Hansens eksisterende hus på Højstrupvangen er ca.200 kvadratmeter i grundplan, og ca.75 kvadratmeter kælder. Det giver fine muligheder for både indretning af gildehus og arkivplads. Desuden har vi drøftet muligheden for at tilkøbe et areal af Knud Hansens matrikel til brug for etablering af egne parkeringspladser. Den 18. marts er der møde i udvalg nyt gildehus igen, og GM er også inviteret. Her vil vi fremlægge mere omkring projekt Højstrupvangen. På det ekstraordinære stadsgildeting den 21. januar 2013 blev det besluttet, at der maximalt som en rammebevilling må anvendes Kr ,- inkl. moms af provenuet fra salget af gildehuset Allégade 61 til de samlede anlægsudgifter til nyt gildehus beliggende Højstrupvangen Odense V. Vi arbejder stadig på adressen Højstrupvangen 1, men for at udelukke enhver tvivl om afstemningsgrundlaget den 21. januar 2013, vil vi arbejde på at fremsætte forslag til stadsgildetinget den 18. april med focus på køb af det eksisterende hus. Erik, Bjarne og jeg har haft flere møder med Torben Tveskov og Niels Bentzen. Der har været plads til både god stemning og høj faglighed, og det er jo rigtig dejligt. Ud fra de besluttede vilkår herunder de økonomiske rammer, er der enighed om de nye tiltag. Jeg har som stadsgildemester bedt Jørgen Findsen om igen at rette uforpligtende henvendelser til ejendomsmæglere m.h.t. leje/evt. køb af andre erhvervsejendomme i Odense Fortsætter side 4

4 Fortsat fra side 3 Der er også rettet en formel skriftlig henvendelse til DDS Stjernegruppen, om de er interesseret i en uforpligtende dialog med henblik på et samarbejde om opførelse af et hus på deres grund. Dette har jeg udelukkende gjort for at være på forkant med evt. nye tiltag, hvis det bliver påkrævet. 9. GILDE GK Annie Larson GM Dorthe Ditlevsen GS Irene Bernth Jeg håber fortsat på, at vi kan forhandle os frem til en aftale med Knud Hansen på Højstrupvangen. Med venlig gildehilsen Kay Stadsgildemester Sct. Georgs Gilderne Spejderideen for voksne Onsdag den 10. Sct. Georgs Aften kl Gruppe arrangerer. Evt. afbud senest den 7. til Inge, / Torsdag den 18. Stadsgildeting kl. 19 i Seniorhuset, Toldbodgade 5-7 På grund af Stadsgildets regnskabet, har redaktionen været nød til at flytte dele af info! Vi beklager! Seniorlauget INFO Seniorlaug i april. Afholdes fredag den 12. kl Vel mødt til kaffe m.v. Knud Turen går til Berlin. Vi venter nu på at det nye operaprogram bliver slået op. Der er stadig plads i bussen. Det lyder måske tosset, men jo flere vi bliver, jo mere får vi for pengene. Rigtig god påske ønsker Turarrangørerne - Bent og Ulla Tirsdag den 30. Gilderådsmøde kl Indkaldelse med dagsorden udsendes separat. Grupperne: 1. Gruppe (Inge) Torsdag den 18. april kl. 13 hos Lise 2. Gruppe (Sonja) Onsdag den 3. april kl. 13 hos Merete Tirsdag den 23. april kl. 13 hos Annie 3. Gruppe (Anna) Onsdag den 24. april kl hos Kirsten Bag min hæk en vintergæk titted frem i solen, tænkte glad en vinter væk og børsted sne af kjolen. Nej - jeg må nok vente lidt på forårsdagens komme tænkte den - og putted sig igen i sneens lomme. Ukendt

5 8. GILDE GK Karin Jensen GM Nina Nøddelund GS Lone Nielsen 8. gildes hjemmeside: ODENSE STADSGILDE SGK Verner Thomsen SGM Kay Lauridsen SGS Elsebeth Parlev Stadsgildets hjemmeside: Grupperne: Med hver eneste blomst i hjemmet udtrykkes en persons forfinelse. Enhver ranke, der klatrer og blomster, er en fortælling om kærlighed og glæde. Mandag den 8. april - Årsplanlægning kl Har i nogle forslag til fældes oplevelser så tag gerne dem med. Tirsdag den 23. april Sct. Georg aften Gildehal kl gr.83 Vi spiser først, og efter Gildehallen er der kaffe. 81: Mandag den 15. april Vi mødes på Rosengårdens P-Plads kl og køre en tur for at se på Herregårde og slutter i Lundeborg hvor vi spiser vores madpakker. PS: Er der nogen fra gr. 82 & 83 som har lyst til at komme med er i velkommen. 82: Mandag den 22. april - Møde hos Elsebeth kl : Mandag den 15. april - Møde hos Jytte kl Kunsten er ikke at leve en andens liv - men sit eget Dagsorden: Der afholdes ordinært Stadsgildeting i Seniorhuset, Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C. kl Valg af dirigent og protokolfører Der laves optælling af stemmeberettigede ved navneopråb. Bemærk: Det er kun de nyvalgte gildeledelsers medlemmer, der kan stemme. I bedes være opmærksomme på reglerne i 4 i Odense Stadsgildes vedtægter om muligheden for at stemme med fuldmagt. Der vælges to stemmetællere. 2. Stadsgildemesteren aflægger beretning 3. Behandling af indkomne forslag a. Retningslinjer for brug af stadsgildets hjemmeside herunder referater m.m. på hjemmesiden? Opfølgning fra stadsgilderådsmødet den 7. februar. i. Der arbejdes med at få lavet et link på stadsgildet hjemmeside med pass word. Dette link vil give adgang til referater og andet skriftligt materiale. Stadsgildeledelsen og redaktøren for Gildekontakt vil løbende vurdere på hvilke oplysninger, der bør ligge under dette link. b. Orientering om nyt gildehus. På nuværende tidspunkt arbejder udvalget stadig med mulighederne på Højstrupvangen. Hvis der i denne proces opstår punkter, der kræver ny afstemning på stadsgildetinget den 18. april 2013, vil medlemmer af stadsgilderådet modtage beskrivelse af disse punkter via mail senest den 4. april Stadsgildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab for året 2012 samt forslag til budget for året 2013, herunder fastsættelse af kontingent regnskab og budget er offentliggjort i Gildekontakt for april 2013 (Regnskabsåret er lig med kalenderåret) 5. Beretning fra samtlige gilder 6. Beretning og reviderede regnskaber for de under Stadsgildet hørende udvalg 7. Beretning og fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for Goodturnsfonden der ejes af Sct. Georgs Gilderne i Odense. 8. Valg af stadsgildeledelse og suppleanter for samme ved valg til de poster, hvor der er flere kandidater, ønsker Stadsgildeledelsen, at valget afgøres ved skriftlig afstemning Fortsætter side 6

6 Fortsat fra side 5 a. Suppleant for Stadsgildemester Stadsgildeledelsen foreslår Ulla Lund. b. Suppleant for Stadsgildekansler Stadsgildeledelsen foreslår Karen Jensen. c. Suppleant for Stadsgildeskatmester Stadsgildeledelsen foreslår Per Christiansen. d. Suppleant for DIS Lisbeth Søholm ønsker ikke genvalg. Stadsgildeledelsen foreslår Annie Larson. e. Suppleant for DUS ingen kandidat? f. Ifølge forretningsorden for Husudvalget består udvalget af et medlem fra hvert gilde, der er brugere af huset, samt et medlem valgt af stadsgildeledelsen og en kasserer udpeget af stadsgilderådet. i. Stadsgildeledelsen forslår at Merete Stensdal udpeges som kasserer. Merete Stensdal er også stadsgildeledelsens valgte medlem. 9. Valg af revisorer samt suppleanter a. 2 revisorer til Stadsgildets regnskab Annie Rasmussen ønsker ikke genvalg. Stadsgildeledelsen foreslår Torben Tveskov og Ole Bonde Jensen. b. 2 suppleanter til Stadsgildets regnskab Stadsgildeledelsen foreslår Ulla Vittrup og Per Christiansen. c. 2 revisorer til husregnskabet Stadsgildeledelsen foreslår Erik Jensen og Palle Wognsen. d. 2 suppleanter til husregnskabet Stadsgildeledelsen foreslår Tove Fuglsang og Per Christiansen. f. 1 revisor til Goodturnsfonden Stadsgildetinget foreslår Birger Leth Larsen. 10. Eventuelt For at lette protokolførerens arbejde bedes beretninger fra gilder og udvalg indsendt via til Stadsgildekansleren inden Stadsgildetinget. Forslag, der ønskes behandlet på Stadsgildetinget, skal være SGM Kay Lauridsen i hænde senest den 4. april 2013 Gildebrødre der ikke er valgt til stadsgilderådet, men som ønsker at deltage i stadsgildetinget, bedes af hensyn til servering på tinget tilmelde sig til stadsgildekansler Verner Thomsen på tlf eller mail: senest den 8. april. Tilmelding er bindende, da vi senest den 10. april bestiller kaffe m.m. hos Seniorhuset. Med venlig gildehilsen Stadsgildeledelsen OBS - Dagsorden kan også hentes på Stadsgildets hjemmesiden under mødekalender Det koldeste forår med en middeltemperatur på 2,9 C Det tørreste forår med kun 46 mm. nedbør Det vådeste og solfattigste forår med hhv. 285 mm. - nedbør og 269 soltimer Det varmeste og solrigeste forår med hhv. en middeltemperatur på 8,9 C og 661 soltimer GILDE GK Ingeborg Lauridsen GM Jørgen Skovsby GS Lissi Rasmussen 4. gildes hjemmeside: Jeg vælger mig april! Jeg vælger mig april, i den det gamle falder, fordi den stormer, fejer, i den det ny får fæste. fordi den smiler, smelter, Det volder lidt rabalder, ordi den evner ejer, dog fred er ej det bedste, fordi den kræfter vælter, men at man noget vil! i den bli'r somren til! Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson, kl. 14,00: Nørklemøde hos Ingeborg kl. 19,30: Sct. Georgs Gildehal. Vi skal høre Sct. Georgsbudskabet og forny vores løfte, og Carsten Jensen skal aflægge væbnerløfte. Vi skal også fejre, at Mogens Rossen har været gildebroder i 60 år. Karen og Ibs jubilæum fejres efter aftale ved et senere arrangement. Gruppevis tilmelding til Lone Mikkelsen senest den på Telefon: , mail: Gruppemøder: 1. gr kl. 19,00 hos Lizi 2. gr kl. 18,30 hos Tove 3. gr kl. 19,30 hos Lone 4. gr kl. 18,30 hos Birthe 5. gr kl. 18,30 hos Knud 6. gr kl. 18,30 hos Vibeke 7. gr kl. 19,00 hos Else 8. gr kl. 19,30 hos Erik 9. gr Teatertur til Agedrup kan Else og Bjarne fejre guldbryllup kan Karen fejre 25 års gildejubilæum kan Ib fejre 25 år gildejubilæum kan Mogens fejre 60 års gildejubilæum Gildet ønsker jer alle hjertelig til lykke Læs mere på side 21

7 3. GILDE INFO GK Hanne Veje Olsen GM Jens-Aage Jensen GS Hanne Brokmose 3. gildes hjemmeside: April Torsdag den 11. april mødes vi på Nyborg Slot Slotsgade 34 kl Rundvisningen koster 50 Kr. For dem der ønsker det mødes vi kl på Centralcafeen Nørregade 6 Nyborg Tilmelding til Ulla og Jens-Aage senest den 8 april Vi vil gerne vide om I ønsker at deltage i spisning og rundvisning. Torsdag den 25. april Sct. Georgs Gildehal kl Tilmelding til Lene og Erik senest den eller Gruppemøder: 1 Gr hos Annie og Erik kl Gr hos Hanne Brokmose kl Gr hos Gutte kl Gr.???? 5 Gr. 5-4 hos Birte og Niels kl Gr hos Kirsten og Ole kl

8 2. GILDE GK Erik Johnsen GM Jørgen Lykke GS Peter Lassen April Tirsdag den 2. kl Udvidet gildeledelsesmøde i Allegade Tirsdag den 30. kl Gildehal i Allegade Sct Georgs aften Denne aften indsættes vores nye gildemester. Tilmelding til arrangerende gruppe, 1 gruppe, ved Finn Børsting senest den 25. april. Grupperne Onsdag den 24.kl Gruppemøde hos Erik Johnsen Husk: 2. gildes nye hvervefolder er klar til uddeling. Ring til Erik og du vil straks få nogle tilsendt. Spejderideen for voksne "Har man ingen bekymringer, skaffer man sig nogle." Oprindelse: Svensk ordsprog

9 Gildet i april. Der afholdes 1. GILDE GK Birthe Petersen GM Edith Hermannsen GS Retha Nicolaisen Der er farver på himlen i dag! Der er lærker i himlen i dag! Fra den mørkeste grå Og det klinger som klokker, gennem lyseste blå der jubler og lokker til en sky der er tindrende hvid for solen, der gemmer sig lidt! Det er forår igen! Det er forår igen! Der kom sol frem på himlen i dag! Blæsten jog med en sky over land, over by! Lærken fløj ind i solen og sang: Det er forår igen! SCT. GEORGS GILDEHAL torsdag d. 11. april kl. 19,00, hvor vi fornyer vort gildeløfte og samtidig fejrer Erik Rasmussens 40 års gildejubilæum. 4. gruppe står for dette arrangement, og der udbedes gruppevis tilmelding med navne senest den 5. april til Lise Eriksen på tlf eller mail: - Grupperne i april. 1. gruppe (Inger): Onsdag d. 24. april, kl. 18,30: Besøg hos Falck. 2. gruppe (Johan): Ingen møde i april. 3. gruppe (Else): Tirsdag d. 30. april: Vi aftaler nærmere. 4. gruppe (Lise): Tirsdag d. 23. april Gruppemøde. Vi aftaler nærmere. 5. gruppe (Ruth): Ingen møde i april. Regnskab 2012 Indtægter: Renter af Bankkonti 0,00 Renteindtægt fra udlån til "Gildehuset Allegade" , ,00 Udgifter: Bank-Gebyr 60,00 60,00 Årets resultat ,00 Formue: Formue pr se specifikation ,93 Årets resultat , ,93 Formue opgørelse pr ,93 Specifikation af formue Udlån til "Gildehuset Allegade" ,00 Indestående på Bankkonto 1.595, ,93 Specifikation af formue GOOD-TURN Fonden regnskab 2012 Udlån til "Gildehuset Allegade" ,00 Indestående på Bankkonto Nordea , ,93 Odense den 2013 Når du siger noget, så lad det gå gennem de tre porte: Er det sandt Er det nødvendigt Er det kærligt Per Christiansen Kasserer Birger Leth-Larsen Revisor

10 HUSREGNSKAB RESULTATOPGØRELSE for året 2012 Budget Budget 2013 tkr tkr. 73 Lejeindtægter Husskat - gilderne Diverse indtægter INDTÆGTER I ALT Ejendomsskatter Forsikringer Forbrugsafgifter Kontorhold Rengøring Vedligeholdelse UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER SPECIFIKATIONER Renteudgifter Good-Turns Fonden Diverse indtægter Ekspeditionsgebyr 150 Erstatning porcelæn Kasseregnskab Indgået: Overskud efter skat eksl. afskrivninger Stigning i kortfristet gæld Overskud før afskrivninger Anvendt til: Stigning i omsætningsaktiver Afdrag på langfristet gæld Renteudgifter Renteindtægter RENTEUDGIFTER, NETTO RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER Afskrivninger, ejendom AFSKRIVNINGER RESULTAT FØR SKAT Skat af året resultat ÅRETS OVERSKUD

11 BALANCE pr. 31. december 2012 BALANCE pr. 31. december 2012 AKTIVER Note PASSIVER Note EGENKAPITAL: STADSGILDET ØVRIG EGENKAPITAL: Saldo 1/ Årets overskud Ejendom nedskrevet til kontantværdi EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTET GÆLD: Good-Turns Fonden LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Forudbetalt husleje og husskat 0 Huslejedepositum Skyldig skat ANLÆGSAKTIVER: Ejendom, Allégade 61, Odense, 1 Ejendomsværdi pr. 1. januar 2012: Bogført værdi pr. 1/ Afskrivninger (=afdrag på lån) Nedskrivning til ejendomsværdi - overført til egenkapital ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER: Tilgodehavende skat 0 Diverse tilgodehavende og forudbetalte omkostninger Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT KORTFRISTET GÆLD I ALT GÆLD I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER IALT NOTE 1. Ejendommen er solgt pr 17/ med overtagelse 1/ Overdragelsessummen udgør kr før fradrag af omkostninger og skat. Omkostninger og skat er ikke endeligt opgjort. Resultatet af overdragelsen er derfor ikke indarbejdet i regnskabet og vil påvirke egenkapitalen pr 31/ Ejendommens samlede anskaffelsessum kr Ejendomsværdi er den sidst kendte offentlige vurdering

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 FEB. - MAR. 2015 35. årgan g TIRSDAG 10. MARTS 2015 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.00. Tilmelding

Læs mere

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Februar 2013 Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Formanden Beretning Kulturelt Samråd Indkaldelse til G.F. Regnskab Folkemusiklinjen Beretning

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Aalborg d. 23. maj 2011 Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Stadsgildetinget blev afholdt med deltagelse af 33 gildebrødre. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Beretning fra stadsgildeledelsen

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd.

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173. postmaster@ntk-tennis.dk Kontorets åbningstid: Tirsdag kl. 19-21. Al post

Læs mere

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Bendt Borgstrøm Vibeke Hermann Flemming Kjelsmark rund 3 januar 18 januar 23 januar 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre jan. 2014 Kontingent indbetaling

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

København Hvidovre. Februar 2014

København Hvidovre. Februar 2014 Februar 2014 København Hvidovre om sædvanlig er jeg i tvivl om, hvad jeg skal skrive, for jeg har to virkelig gode ting jeg kunne bruge. Derfor har jeg besluttet at bruge begge. Steen gav mig disse visdomsord:

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Marts 2008 Centrum marts 2008. Side 2 kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Onsdag den 23. april 2008 kl. 19:00 Sct. Georgs Aften i Spejderhytten Vi siger tillykke med

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier..

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier.. MÅNEDSBREV Nummer 3 45. årgang Marts 2012 Marts Denne måneds aktiviteter Gildeting tirsdag den 20. marts kl. 19:00 i Spejderhytten. NB: Er flyttet fra Kirkecenteret OBS! Ta service og bestik med som sædvanlig.

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 1./7. GILDE Mandag d. 18. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæs. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag den 25. marts kl. 19.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere