GILDE KONTAKT REDAKTIONEN SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 4 April

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GILDE KONTAKT REDAKTIONEN SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 4 April 2013 - 22 -"

Transkript

1 REDAKTIONEN Redaktion/webmaster modtager indlæg på denne mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at deadline skal overholdes, indlæg modtaget efter den 15. i måneden kommer først med i næste nr. Gode ideer og anden almindelig korrespondance skal stadig ske til - denne mail læses flere gange daglig. Man er også velkommen til at ringe. HJÆLP TIL SELVHJÆLP Det vil lette utroligt meget, dersom alle skrev i skriftstørrelse 14 og Times New Roman. Så kan I også se hvor meget det fylder. Hver side er på størrelse med A 5. En anden lille god ting ville være, at man bruger tabulator i stedet for blot mellemrumstasten. HUSK: Redaktionen modtager meget gerne billeder, gildemestertaler, 5 min. Sct. Georg m.m. Indlæg til GildeKontakt, skal sendes som en word tekstfil - en PDF fil kan ikke kopieres direkte ind - kopiere ikke billeder - de skal indsættes. - og sidst, men ikke mindst, vær rar at overholde deadline. OBS: HUSK - ved tekst/vers er vi forpligtiget til at oplyse forfatternavn. SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE GILDE KONTAKT Gildekontakt udgives af Sct. Georgs Gilderne i Odense Gildekontakt udkommer: Stof man ønsker optaget skal være redaktionen i hænde senest den 15. i måneden NR. 4 April 2013

2 Hvad er en pensionist? Vi var her før, der var strømpebukser, opvaskemaskine, PC er, McDonalds. Vi blev gift først og boede sammen bagefter. Da vi var unge, kendte vi ordet slagter-virksomhed, men havde aldrig hørt om virksomhedsslagter. Vi var her også inden eengangsbleer, Batman, Pizzaer og diskoteker var opfundet. Dengang vi var unge, var det moderne at ryge, men at være høj var noget med metermål at gøre, og græs var noget, der skulle slås. Dengang var en mand en mand, en kvinde en kvinde og en bøsse var et Gevær. Vi, nutidens pensionister, er en hårdfør gruppe, når man tænker på, hvor verden har ændret sig, og hvor meget vi har tilpasset os. Hvis du ikke er sikker på, om du opfylder kravet om ægte pensionist, kan følgende tjekliste måske hjælpe dig med svaret! Alting gør ondt, og det der ikke gør ondt, fungerer ikke. Glimtet i øjet skyldes, at solen reflekterer i brilleglasset. Om morgenen har man hoved på, selvom man ikke var ude aftenen før. Man bliver forpustet af at spille kort. Man kan alle lægernes telefonnumre udenad. Ens børn begynder at se midaldrende ud. Man melder sig ind i et fitness-center, men går aldrig derhen. Hvis vandhanen drypper, må man straks krydse benene. Man har alle svarene, men ingen stiller spørgsmålene. Man slukker lyset for at spare og ikke for at skabe en romantisk stemning. Man kommer BH en omvendt på og opdager, at den passer bedre sådan. Huset er for stort, og medicinskabet er for lille. Man sætter tænderne i en bøf, og der bliver de. Fødselsdagskagen braser sammen på grund af de mange lys. Pensionister har et ønske tilbage: At få lov til at leve til vi dør!!!! Jørgen Lykke, 2. gilde En pensionist er en person, der var her før fjernsynet, p- pillen, kreditkort, og kuglepenne. Dato Begivenhed Sted Arr. Side Generalfors. i Broderfonden Gildehuset Broderfonden GK Stadsgildeting Seniorhuset STG S Fyens Distrikt gildehal Bogense Kirke Bogense Gildet GK maj arrangement Ansgar Anlægget Fanerne luftes S Oprydning i Gildehuset Allegade Alle gilder Valdemarsfest Den Fynske Landsby Fanerne luftes 6.10 Sct. Georgsløb Teamet 4. Gilde fortsat fra side 17 Vikingetur søndag den 26. maj. Vi mødes kl. 13 ved Ladbyskibet, hvor formidlingsinspektør Lene Feveile viser rundt i den nyeste udstilling og fortæller om bygningen af kopien af Ladbyskibet. Efter besøget på Ladbyskibet fortsætter vi til den arkæologiske udgravning Bytoften, der blev fundet ved etablering af motorvejen over Fyn. Jarnsaxe (Inge Svensmark) fortæller historien om udgravningen og etableringen af kopien af langhuset. Undervejs vil I blive præsenteret for en række spejdermæssige opgaver så husk at have spejderlommen i orden. Vi slutter dagen med vikingemad tilberedt over bål på Bytoften og runder af med lejrbål. Medbring eftermiddagskaffe, tallerkener, kop og bestik samt evt. glas, måske en campingstol eller en lejrbålspude, drikkevarer til aftensmaden. Prisen inkl. adgang til Ladbyskibet og aftensmad kr. 100 pr. person. Ægtefæller er velkomne. Tilmelding og betaling senest den 13. maj til Hanne kontonr Husk at anføre navn på indbetalingen

3 Danmarks-Samfundet Der har netop været afholdt generalforsamling i Danmarks-Samfundet Den Fynske Komite, hvor jeg deltog, dels som repræsentant for Sct. Georgs Gilderne i Odense, og dels er medlem af bestyrelsen. Formanden, Preben Petersen, aflagde rapport, hvor han med stor glæde kunne meddele, at Fyn igen ligger som nr. 2 på landsplan, hvad angår salg af de små flag. Aarhus ligger nr. 1. Den samlede indtægt på landsplan incl. tipsmidler blev i 2012 kr Der er en stigende indtægt på kontingenter, hvilket er utroligt positivt. Denne post er steget med 30 %, og her ligger vi på anden pladsen efter Stor København. På landsplan er der nu 1484 medlemmer, hvoraf Fyn tegner sig for de 146, heraf er 54 foreninger. Desværre er der en tilbagegang hvad angår salg af de små flag, det er rigtig svært at finde sælgere rundt om i Danmark. Der er i marts 2013 udkommet en ny håndbog for fanebærere, som kan hentes på Danmarks-samfundets hjemmeside. under bogudgivelse (står i højre side). Det vil nok være en god ide at hente den og kigge lidt i den. Preben Petersen er blevet landsformand, så vi skal finde en ny formand på Fyn. Der skal også findes et nyt kontor, da kaserne på Sdr. Boulevard nedlægges. Så komiteen står over for nogle opgaver i den kommende tid. En lille reminder til gildernes faneherold: HUSK - at når fanen rulles ud, skal det ske så fanen peger ud mod medlemmerne, altså vinkelret ud fra højsædet. Fanen må ikke dække højsædet. HUSK OGSÅ - at bestille de små flag. Deadline er 1. maj. Dette kan i år gøres på mail og de vil blive tilsendt primo maj. Jeg er desværre forhindret i at deltage i Stadsgildeting. Ulla Lund HUSK - Fanerne skal luftes den 4. maj i Ansgar Anlægget og den 15. juni til flagfest i Den Fynske Landsby. Sidst nævnte bliver om eftermiddagen, så vi kan være hjemme til aften Bullerup den 15. april Mester har ordet Som I måske allerede har hørt, er status omkring nyt gildehus på Højstrupvangen, at det vil kræve ekstra fundament (pilotering) at bygge hus på det stykke jord, som vi kan købe. Vi har undersøgt priser på et sådant arbejde, og har også haft møder med Knud Hansen. Usikkerheden generelt omkring et arbejde som pilotering og økonomien gør, at vi har besluttet, at indstille til forhandling om køb af eksisterende hus. GM og udvalg nyt gildehus mener stadig, at en placering på Højstrupvangen er hensigts mæssig, og at vi bør forsøge, at forhandle en aftale på plads. Knud Hansens eksisterende hus på Højstrupvangen er ca.200 kvadratmeter i grundplan, og ca.75 kvadratmeter kælder. Det giver fine muligheder for både indretning af gildehus og arkivplads. Desuden har vi drøftet muligheden for at tilkøbe et areal af Knud Hansens matrikel til brug for etablering af egne parkeringspladser. Den 18. marts er der møde i udvalg nyt gildehus igen, og GM er også inviteret. Her vil vi fremlægge mere omkring projekt Højstrupvangen. På det ekstraordinære stadsgildeting den 21. januar 2013 blev det besluttet, at der maximalt som en rammebevilling må anvendes Kr ,- inkl. moms af provenuet fra salget af gildehuset Allégade 61 til de samlede anlægsudgifter til nyt gildehus beliggende Højstrupvangen Odense V. Vi arbejder stadig på adressen Højstrupvangen 1, men for at udelukke enhver tvivl om afstemningsgrundlaget den 21. januar 2013, vil vi arbejde på at fremsætte forslag til stadsgildetinget den 18. april med focus på køb af det eksisterende hus. Erik, Bjarne og jeg har haft flere møder med Torben Tveskov og Niels Bentzen. Der har været plads til både god stemning og høj faglighed, og det er jo rigtig dejligt. Ud fra de besluttede vilkår herunder de økonomiske rammer, er der enighed om de nye tiltag. Jeg har som stadsgildemester bedt Jørgen Findsen om igen at rette uforpligtende henvendelser til ejendomsmæglere m.h.t. leje/evt. køb af andre erhvervsejendomme i Odense Fortsætter side 4

4 Fortsat fra side 3 Der er også rettet en formel skriftlig henvendelse til DDS Stjernegruppen, om de er interesseret i en uforpligtende dialog med henblik på et samarbejde om opførelse af et hus på deres grund. Dette har jeg udelukkende gjort for at være på forkant med evt. nye tiltag, hvis det bliver påkrævet. 9. GILDE GK Annie Larson GM Dorthe Ditlevsen GS Irene Bernth Jeg håber fortsat på, at vi kan forhandle os frem til en aftale med Knud Hansen på Højstrupvangen. Med venlig gildehilsen Kay Stadsgildemester Sct. Georgs Gilderne Spejderideen for voksne Onsdag den 10. Sct. Georgs Aften kl Gruppe arrangerer. Evt. afbud senest den 7. til Inge, / Torsdag den 18. Stadsgildeting kl. 19 i Seniorhuset, Toldbodgade 5-7 På grund af Stadsgildets regnskabet, har redaktionen været nød til at flytte dele af info! Vi beklager! Seniorlauget INFO Seniorlaug i april. Afholdes fredag den 12. kl Vel mødt til kaffe m.v. Knud Turen går til Berlin. Vi venter nu på at det nye operaprogram bliver slået op. Der er stadig plads i bussen. Det lyder måske tosset, men jo flere vi bliver, jo mere får vi for pengene. Rigtig god påske ønsker Turarrangørerne - Bent og Ulla Tirsdag den 30. Gilderådsmøde kl Indkaldelse med dagsorden udsendes separat. Grupperne: 1. Gruppe (Inge) Torsdag den 18. april kl. 13 hos Lise 2. Gruppe (Sonja) Onsdag den 3. april kl. 13 hos Merete Tirsdag den 23. april kl. 13 hos Annie 3. Gruppe (Anna) Onsdag den 24. april kl hos Kirsten Bag min hæk en vintergæk titted frem i solen, tænkte glad en vinter væk og børsted sne af kjolen. Nej - jeg må nok vente lidt på forårsdagens komme tænkte den - og putted sig igen i sneens lomme. Ukendt

5 8. GILDE GK Karin Jensen GM Nina Nøddelund GS Lone Nielsen 8. gildes hjemmeside: ODENSE STADSGILDE SGK Verner Thomsen SGM Kay Lauridsen SGS Elsebeth Parlev Stadsgildets hjemmeside: Grupperne: Med hver eneste blomst i hjemmet udtrykkes en persons forfinelse. Enhver ranke, der klatrer og blomster, er en fortælling om kærlighed og glæde. Mandag den 8. april - Årsplanlægning kl Har i nogle forslag til fældes oplevelser så tag gerne dem med. Tirsdag den 23. april Sct. Georg aften Gildehal kl gr.83 Vi spiser først, og efter Gildehallen er der kaffe. 81: Mandag den 15. april Vi mødes på Rosengårdens P-Plads kl og køre en tur for at se på Herregårde og slutter i Lundeborg hvor vi spiser vores madpakker. PS: Er der nogen fra gr. 82 & 83 som har lyst til at komme med er i velkommen. 82: Mandag den 22. april - Møde hos Elsebeth kl : Mandag den 15. april - Møde hos Jytte kl Kunsten er ikke at leve en andens liv - men sit eget Dagsorden: Der afholdes ordinært Stadsgildeting i Seniorhuset, Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C. kl Valg af dirigent og protokolfører Der laves optælling af stemmeberettigede ved navneopråb. Bemærk: Det er kun de nyvalgte gildeledelsers medlemmer, der kan stemme. I bedes være opmærksomme på reglerne i 4 i Odense Stadsgildes vedtægter om muligheden for at stemme med fuldmagt. Der vælges to stemmetællere. 2. Stadsgildemesteren aflægger beretning 3. Behandling af indkomne forslag a. Retningslinjer for brug af stadsgildets hjemmeside herunder referater m.m. på hjemmesiden? Opfølgning fra stadsgilderådsmødet den 7. februar. i. Der arbejdes med at få lavet et link på stadsgildet hjemmeside med pass word. Dette link vil give adgang til referater og andet skriftligt materiale. Stadsgildeledelsen og redaktøren for Gildekontakt vil løbende vurdere på hvilke oplysninger, der bør ligge under dette link. b. Orientering om nyt gildehus. På nuværende tidspunkt arbejder udvalget stadig med mulighederne på Højstrupvangen. Hvis der i denne proces opstår punkter, der kræver ny afstemning på stadsgildetinget den 18. april 2013, vil medlemmer af stadsgilderådet modtage beskrivelse af disse punkter via mail senest den 4. april Stadsgildeskatmesteren forelægger det reviderede regnskab for året 2012 samt forslag til budget for året 2013, herunder fastsættelse af kontingent regnskab og budget er offentliggjort i Gildekontakt for april 2013 (Regnskabsåret er lig med kalenderåret) 5. Beretning fra samtlige gilder 6. Beretning og reviderede regnskaber for de under Stadsgildet hørende udvalg 7. Beretning og fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for Goodturnsfonden der ejes af Sct. Georgs Gilderne i Odense. 8. Valg af stadsgildeledelse og suppleanter for samme ved valg til de poster, hvor der er flere kandidater, ønsker Stadsgildeledelsen, at valget afgøres ved skriftlig afstemning Fortsætter side 6

6 Fortsat fra side 5 a. Suppleant for Stadsgildemester Stadsgildeledelsen foreslår Ulla Lund. b. Suppleant for Stadsgildekansler Stadsgildeledelsen foreslår Karen Jensen. c. Suppleant for Stadsgildeskatmester Stadsgildeledelsen foreslår Per Christiansen. d. Suppleant for DIS Lisbeth Søholm ønsker ikke genvalg. Stadsgildeledelsen foreslår Annie Larson. e. Suppleant for DUS ingen kandidat? f. Ifølge forretningsorden for Husudvalget består udvalget af et medlem fra hvert gilde, der er brugere af huset, samt et medlem valgt af stadsgildeledelsen og en kasserer udpeget af stadsgilderådet. i. Stadsgildeledelsen forslår at Merete Stensdal udpeges som kasserer. Merete Stensdal er også stadsgildeledelsens valgte medlem. 9. Valg af revisorer samt suppleanter a. 2 revisorer til Stadsgildets regnskab Annie Rasmussen ønsker ikke genvalg. Stadsgildeledelsen foreslår Torben Tveskov og Ole Bonde Jensen. b. 2 suppleanter til Stadsgildets regnskab Stadsgildeledelsen foreslår Ulla Vittrup og Per Christiansen. c. 2 revisorer til husregnskabet Stadsgildeledelsen foreslår Erik Jensen og Palle Wognsen. d. 2 suppleanter til husregnskabet Stadsgildeledelsen foreslår Tove Fuglsang og Per Christiansen. f. 1 revisor til Goodturnsfonden Stadsgildetinget foreslår Birger Leth Larsen. 10. Eventuelt For at lette protokolførerens arbejde bedes beretninger fra gilder og udvalg indsendt via til Stadsgildekansleren inden Stadsgildetinget. Forslag, der ønskes behandlet på Stadsgildetinget, skal være SGM Kay Lauridsen i hænde senest den 4. april 2013 Gildebrødre der ikke er valgt til stadsgilderådet, men som ønsker at deltage i stadsgildetinget, bedes af hensyn til servering på tinget tilmelde sig til stadsgildekansler Verner Thomsen på tlf eller mail: senest den 8. april. Tilmelding er bindende, da vi senest den 10. april bestiller kaffe m.m. hos Seniorhuset. Med venlig gildehilsen Stadsgildeledelsen OBS - Dagsorden kan også hentes på Stadsgildets hjemmesiden under mødekalender Det koldeste forår med en middeltemperatur på 2,9 C Det tørreste forår med kun 46 mm. nedbør Det vådeste og solfattigste forår med hhv. 285 mm. - nedbør og 269 soltimer Det varmeste og solrigeste forår med hhv. en middeltemperatur på 8,9 C og 661 soltimer GILDE GK Ingeborg Lauridsen GM Jørgen Skovsby GS Lissi Rasmussen 4. gildes hjemmeside: Jeg vælger mig april! Jeg vælger mig april, i den det gamle falder, fordi den stormer, fejer, i den det ny får fæste. fordi den smiler, smelter, Det volder lidt rabalder, ordi den evner ejer, dog fred er ej det bedste, fordi den kræfter vælter, men at man noget vil! i den bli'r somren til! Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson, kl. 14,00: Nørklemøde hos Ingeborg kl. 19,30: Sct. Georgs Gildehal. Vi skal høre Sct. Georgsbudskabet og forny vores løfte, og Carsten Jensen skal aflægge væbnerløfte. Vi skal også fejre, at Mogens Rossen har været gildebroder i 60 år. Karen og Ibs jubilæum fejres efter aftale ved et senere arrangement. Gruppevis tilmelding til Lone Mikkelsen senest den på Telefon: , mail: Gruppemøder: 1. gr kl. 19,00 hos Lizi 2. gr kl. 18,30 hos Tove 3. gr kl. 19,30 hos Lone 4. gr kl. 18,30 hos Birthe 5. gr kl. 18,30 hos Knud 6. gr kl. 18,30 hos Vibeke 7. gr kl. 19,00 hos Else 8. gr kl. 19,30 hos Erik 9. gr Teatertur til Agedrup kan Else og Bjarne fejre guldbryllup kan Karen fejre 25 års gildejubilæum kan Ib fejre 25 år gildejubilæum kan Mogens fejre 60 års gildejubilæum Gildet ønsker jer alle hjertelig til lykke Læs mere på side 21

7 3. GILDE INFO GK Hanne Veje Olsen GM Jens-Aage Jensen GS Hanne Brokmose 3. gildes hjemmeside: April Torsdag den 11. april mødes vi på Nyborg Slot Slotsgade 34 kl Rundvisningen koster 50 Kr. For dem der ønsker det mødes vi kl på Centralcafeen Nørregade 6 Nyborg Tilmelding til Ulla og Jens-Aage senest den 8 april Vi vil gerne vide om I ønsker at deltage i spisning og rundvisning. Torsdag den 25. april Sct. Georgs Gildehal kl Tilmelding til Lene og Erik senest den eller Gruppemøder: 1 Gr hos Annie og Erik kl Gr hos Hanne Brokmose kl Gr hos Gutte kl Gr.???? 5 Gr. 5-4 hos Birte og Niels kl Gr hos Kirsten og Ole kl

8 2. GILDE GK Erik Johnsen GM Jørgen Lykke GS Peter Lassen April Tirsdag den 2. kl Udvidet gildeledelsesmøde i Allegade Tirsdag den 30. kl Gildehal i Allegade Sct Georgs aften Denne aften indsættes vores nye gildemester. Tilmelding til arrangerende gruppe, 1 gruppe, ved Finn Børsting senest den 25. april. Grupperne Onsdag den 24.kl Gruppemøde hos Erik Johnsen Husk: 2. gildes nye hvervefolder er klar til uddeling. Ring til Erik og du vil straks få nogle tilsendt. Spejderideen for voksne "Har man ingen bekymringer, skaffer man sig nogle." Oprindelse: Svensk ordsprog

9 Gildet i april. Der afholdes 1. GILDE GK Birthe Petersen GM Edith Hermannsen GS Retha Nicolaisen Der er farver på himlen i dag! Der er lærker i himlen i dag! Fra den mørkeste grå Og det klinger som klokker, gennem lyseste blå der jubler og lokker til en sky der er tindrende hvid for solen, der gemmer sig lidt! Det er forår igen! Det er forår igen! Der kom sol frem på himlen i dag! Blæsten jog med en sky over land, over by! Lærken fløj ind i solen og sang: Det er forår igen! SCT. GEORGS GILDEHAL torsdag d. 11. april kl. 19,00, hvor vi fornyer vort gildeløfte og samtidig fejrer Erik Rasmussens 40 års gildejubilæum. 4. gruppe står for dette arrangement, og der udbedes gruppevis tilmelding med navne senest den 5. april til Lise Eriksen på tlf eller mail: - Grupperne i april. 1. gruppe (Inger): Onsdag d. 24. april, kl. 18,30: Besøg hos Falck. 2. gruppe (Johan): Ingen møde i april. 3. gruppe (Else): Tirsdag d. 30. april: Vi aftaler nærmere. 4. gruppe (Lise): Tirsdag d. 23. april Gruppemøde. Vi aftaler nærmere. 5. gruppe (Ruth): Ingen møde i april. Regnskab 2012 Indtægter: Renter af Bankkonti 0,00 Renteindtægt fra udlån til "Gildehuset Allegade" , ,00 Udgifter: Bank-Gebyr 60,00 60,00 Årets resultat ,00 Formue: Formue pr se specifikation ,93 Årets resultat , ,93 Formue opgørelse pr ,93 Specifikation af formue Udlån til "Gildehuset Allegade" ,00 Indestående på Bankkonto 1.595, ,93 Specifikation af formue GOOD-TURN Fonden regnskab 2012 Udlån til "Gildehuset Allegade" ,00 Indestående på Bankkonto Nordea , ,93 Odense den 2013 Når du siger noget, så lad det gå gennem de tre porte: Er det sandt Er det nødvendigt Er det kærligt Per Christiansen Kasserer Birger Leth-Larsen Revisor

10 HUSREGNSKAB RESULTATOPGØRELSE for året 2012 Budget Budget 2013 tkr tkr. 73 Lejeindtægter Husskat - gilderne Diverse indtægter INDTÆGTER I ALT Ejendomsskatter Forsikringer Forbrugsafgifter Kontorhold Rengøring Vedligeholdelse UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER SPECIFIKATIONER Renteudgifter Good-Turns Fonden Diverse indtægter Ekspeditionsgebyr 150 Erstatning porcelæn Kasseregnskab Indgået: Overskud efter skat eksl. afskrivninger Stigning i kortfristet gæld Overskud før afskrivninger Anvendt til: Stigning i omsætningsaktiver Afdrag på langfristet gæld Renteudgifter Renteindtægter RENTEUDGIFTER, NETTO RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER Afskrivninger, ejendom AFSKRIVNINGER RESULTAT FØR SKAT Skat af året resultat ÅRETS OVERSKUD

11 BALANCE pr. 31. december 2012 BALANCE pr. 31. december 2012 AKTIVER Note PASSIVER Note EGENKAPITAL: STADSGILDET ØVRIG EGENKAPITAL: Saldo 1/ Årets overskud Ejendom nedskrevet til kontantværdi EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTET GÆLD: Good-Turns Fonden LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Forudbetalt husleje og husskat 0 Huslejedepositum Skyldig skat ANLÆGSAKTIVER: Ejendom, Allégade 61, Odense, 1 Ejendomsværdi pr. 1. januar 2012: Bogført værdi pr. 1/ Afskrivninger (=afdrag på lån) Nedskrivning til ejendomsværdi - overført til egenkapital ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER: Tilgodehavende skat 0 Diverse tilgodehavende og forudbetalte omkostninger Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT KORTFRISTET GÆLD I ALT GÆLD I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER IALT NOTE 1. Ejendommen er solgt pr 17/ med overtagelse 1/ Overdragelsessummen udgør kr før fradrag af omkostninger og skat. Omkostninger og skat er ikke endeligt opgjort. Resultatet af overdragelsen er derfor ikke indarbejdet i regnskabet og vil påvirke egenkapitalen pr 31/ Ejendommens samlede anskaffelsessum kr Ejendomsværdi er den sidst kendte offentlige vurdering

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 3 Marts 2014

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 3 Marts 2014 GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE NR. 3 Marts 2014 Berliner bjørn 2013 HOLD TAKTEN OG HOLD UD! - (delvis citeret fra Cirkus Holmboe) "Årh.. det er godt nok svært det her lige nu" udbryder yngsteartisten,

Læs mere

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78 Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 12 34 45 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. november 2007.... dirigent Haderslev Sejl-Club, Haderslev 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision v! Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Til 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk IWNI.greve revision,dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2014

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them

Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them Årsrapport for 2014 SELSKABSOPLYSNINGER Foreningen Andelsboligforeningen Lokesvej 8353 Them CVR.nr.: 3062 1867 Bestyrelse Inger Lise Nielsen, R15, formand Tove

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

r~greve Strands '-..I( Revision Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Balance 31.

r~greve Strands '-..I( Revision Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Balance 31. r~ '-..I( vi Registreret Revisor FSR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Tlf 43 97 03 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk www.greverevision.dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent ÅRSRAPPORT 2010/2011 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

GILDE KONTAKT. HUSK: Redaktionen modtager gerne billeder fra gildernes arrangementer!! SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 6 Juni 2015 - 16 -

GILDE KONTAKT. HUSK: Redaktionen modtager gerne billeder fra gildernes arrangementer!! SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE. NR. 6 Juni 2015 - 16 - REDAKTIONEN GILDE KONTAKT gildekontakt@gmail.com Redaktion/webmaster modtager gerne indlæg på ovenstående mailadresse, der læses lige op til deadline, hverken før eller efter. Det betyder, at deadline

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

%kdma\wa> INDGÅET. v^trc. ^/^^rh/^^wt^/^^i^^u Pot CTicstAferw'i, 1 2 SEP. 2013. Vedr.: fal/lariaphm^feltø.tias Dato: 111 &p~ ^O O

%kdma\wa> INDGÅET. v^trc. ^/^^rh/^^wt^/^^i^^u Pot CTicstAferw'i, 1 2 SEP. 2013. Vedr.: fal/lariaphm^feltø.tias Dato: 111 &p~ ^O O 213-9-12 8 49 ARKITEKTFIRMAET PER SEEBERG M.A.S. Elmelunden 16, 9575 Terndrup Telefon 98 33 55 92 # Til: /^C/bUA kcmaa^mal^vc %kdma\wa> INDGÅET 1 2 SEP. 213 Rebild Kommune L^ Ifølge aftale Tilbagesendes

Læs mere

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2012 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 4. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2013 Balance pr. 31. december 2013 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent ÅRSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Årsregnskab for 2012. Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro

Årsregnskab for 2012. Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro Årsregnskab for 2012 Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro BESTYRELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for kajakklubben Pagaj for regnskabsåret 2012.

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE

GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE GILDE KONTAKT SCT. GEORGS GILDERNE I ODENSE NR. 6 Juni 2014 1864 Flere ting knytter sig til ovenstående tal. Jeg vil omtale 3 ting relateret til 1864. Han havde godt nok et dansk korps med 10.000 mand

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Haveboligforeningen Grøndalsvænge Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014 331 Boligkontoret Fredericia Afd. 331 Ullerupdalvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation:

Læs mere

Generalforsamling 18.09.13. Velkommen

Generalforsamling 18.09.13. Velkommen Generalforsamling 18.09.13 Velkommen Generalforsamling 18.09.13 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Husk generalforsamling Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Bestyrelsen pr. 1. januar 2011 Formand Svend Åge Pedersen Sdr. Alle 30, Ramsing 7860 Spøttrup Kasserer Lars Yde Villaparken

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere