Årsrapport CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013-2014. CVR-nr. 27 43 99 77"

Transkript

1

2 STYLEPIT koncernen er pan-europæisk udbyder af modetøj på internettet med en førende position i Norden. Koncernen er igennem årene siden fødslen i år 2000 kåret gentagne gange som vækstgazelle og er blandt andet blevet hædret med E-Handelsprisen flere gange for sit stærke købmandskab og unikke position i markedet. Koncernens varesortiment omfatter tøj, sko, sportstøj og -udstyr, personlig pleje og diverse accessories, der relaterer sig til tøjmode. Koncernen beskæftiger 300 ansatte med hovedkontor i Danmark, IT udviklingsafdeling i Ukraine og lager- og fotoproduktion i Polen. Årsrapport CVR-nr

3 life is hard but what the f*%#?k smile (oh and dress well)

4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 09 Resumé Transformationsår med fremadrettet fokus på genskabelse af indtjeningsevne 12 Hoved- og nøgletal 15 Hovedpunkter for 2013/14 16 Internettrafik og konvertering 18 Forventninger 21 Regnskabsberetning 25 Investor Relations 32 Corporate Governance 34 Bestyrelse og direktion 38 Risiko og risikostyring 40 Koncernstruktur 51 Finanskalender 51 Fondsbørsmeddelelser 52 Koncernregnskab 54 Noter til koncernen 62 Moderselskabsregnskab 92 Noter til moderselskabet 100 Definition af nøgletal 113 Ledelsespåtegning 115 Revisorerklæring 116

5 Selskabs oplysninger STYLEPIT A/S Laplandsgade København S CVR-nummer: Regnskabsperiode: 1. juli juni Hjemmeside: Bestyrelse Nicolai Kærgaard, formand Christian Bjerre Kusk / Niels Mikkelsen Direktion Marc Jeilman, adm. direktør Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 8 9

6 Ledelses beretning 10 11

7 Resume Transformationsår med fremadrettet fokus på genskabelse af indtjeningsevne Koncernen har i året iværksat en række tiltag for at genskabe indtjeningsevnen i et marked præget af hård konkurrence. Der er gennemført en samling af koncernens online platforme til ét online retail brand. Der er gennemført en udflytning af koncernens lager og fotoproduktion til Polen. Resultaterne i 2013/14 afspejler derfor et transformationsår med et markant niveau for særlige omkostninger og nedskrivninger. Årets omsætningstilvækst udgjorde 6,4 % med et indtjeningsbidrag (EBITDA) før særlige poster på DKK -32,7 mio. Særlige engangsposter udgjorde et tab på DKK- 48,0 mio. Særlige poster repræsenterer omkostninger afholdt i forbindelse med udflytning af lager til Polen og en nedskrivning af varelageret i forbindelse med ændret strategi. Årets resultat er påvirket af en nedskrivning af ejendomme på DKK -21,5 mio. For det kommende år ønsker ledelsen, i højere grad at fokusere sin indsats på at skabe et bedre indtjeningsbidrag i koncernen og i mindre grad på at skabe omsætningsvækst. Ledelsen forventer bl.a., at en forbedring af indtjeningsbidraget vil ske gennem forøget salg af egne varemærker, enten via et organisk forløb eller via tilkøb af brands. For regnskabsåret 2014/15 forventer ledelsen en nettoomsætning i niveauet DKK mio. Indtjeningsbidraget (EBITDA eksklusiv resultateffekten fra udstedelse af warrants) forventes at udgøre i niveauet DKK -9 mio. til -18 mio

8 Koncernens hoved- og nøgletal HOVEDTAL (1.000 kr.) 2013/ / / / /10 Nettoomsætning Bruttoresultat Indtjeningsbidrag før særlige poster (EBITDA) (32.678) Særlige poster (48.035) (3.115) Indtjeningsbidrag inkl. særlige poster (EBITDA inkl. særlige poster) (80.713) Resultat af primær drift (EBIT) ( ) (24.240) Resultat af finansielle poster (7.168) (2.634) (3.722) 557 (1.295) Årets resultat ( ) (26.152) Totalindkomst ( ) (25.654) Investeret kapital Nettoarbejdskapital (NWC) Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle aktiver Nettorentebærende gæld (4.497) Pengestrømme vedrørende drift (90.692) (10.881) Pengestrømme vedrørende investering (15.281) (72.310) (7.363) (29.185) (11.707) Pengestrømme vedrørende finansiering (786) Pengestrømme i alt (40.906) (4.103) (2.667) Gns. antal fuldtidsansatte * Gns. antal aktier Gns. antal aktier, udvandet Antal aktier ultimo REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL MARGINNØGLETAL Bruttomargin (%) 45,1 48,8 51,5 52,0 51,6 EBITDA-margin før særlige poster (%) (7,0) 1,2 6,0 12,1 13,0 RENTABILITETSNØGLETAL Afkast af investeret kapital (%) (24,1) 4,1 19,3 36,0 44,8 Egenkapitalforrentning (%) (115,7) (24,5) 13,7 36,3 38,7 FINANSIELLE RISIKONØGLETAL Finansiel gearing 0,84 (0,03) 0,75 0,33 0,39 Aktierelaterede nøgletal Aktuel EPS (kr.) (0,44) (0,10) 0,05 0,15 0,11 Udvandet EPS (kr.) (0,44) (0,10) 0,05 0,15 0,11 Indre værdi pr. aktie (kr.) 0,23 0,55 0,26 0,48 0,33 Cash Flow pr. aktie (kr.) (0,31) 0,05 (0,06) 0,16 0,07 * Gns. antal fuldtidsansatte omfatter en overgangsperiode med lageransatte i Danmark og Polen. Ved udgangen af regnskabsåret udgjorde koncernens totale antal ansatte i alt 336 fuldtidsansatte. 15

9 Hovedpunkter Resultaterne er markant påvirkede af et transformationsår med et højt niveau for særlige omkostninger og nedskrivninger. Koncernen har i året iværksat en række tiltag for at øge konkurrenceevnen og genskabe indtjeningsevnen. Der er gennemført en samling af online platforme til ét online retail brand (STYLEPIT). Der er gennemført en udflytning af koncernens lager og fotoproduktion til Polen. Den samlede vækstrate i nettomsætning udgjorde 6,4 % i regnskabsåret. Koncernen har valgt at fokusere geografisk på det nordiske hjemmemarked, medens væksten på de øvrige udenlandske markeder er dæmpet grundet makro-forhold i Rusland og Ukraine. EBITDA før særlige poster udgør et underskud på DKK -32,7 mio. svarende til en EBITDA margin før særlige poster på -7,0 %. Pengestrømme fra driften udgjorde DKK -90,7 mio. Pengestrømme fra driften omfatter særlige poster af engangskarakter, der beløber sig til DKK -48,0 mio. Nettoarbejdskapitalen udgjorde DKK 47,0 mio. pr. statusdagen svarende til 9,9 % af nettoomsætningen. Pengestrømme fra investeringer udgjorde i alt DKK -15,3 mio. Koncernen har investeret yderligere i udvikling af online handelsplatformen, og der er sket investeringer i inventar til lagerbygningen i Polen. For det kommende år ønsker ledelsen i højere grad at fokusere sin indsats på at skabe et bedre indtjeningsbidrag i koncernen og i mindre grad på at skabe omsætningsvækst. Ledelsen forventer bl.a., at en forbedring af indtjeningsbidraget vil ske gennem forøget salg af egne varemærker, enten via et organisk forløb eller via tilkøb af brands. Særlige poster udgør et underskud på DKK -48,0 mio. i regnskabsåret fordelt med DKK -21,4 mio. i omkostninger relateret til en udflytning til Polen og DKK -26,6 mio. relateret til en nedskrivning af varelageret i forbindelse med ændring af strategi. For regnskabsåret 2014/15 forventer ledelsen en nettoomsætning i niveauet DKK mio. Indtjeningsbidraget (EBITDA eksklusiv resultateffekten fra udstedelse af warrants) forventes at udgøre i niveauet DKK -9 mio. til -18 mio. Årets resultat indeholder en nedskrivning af ejendomme i Danmark med DKK 21,5 mio

10 Key Performance indicators ØVRIGE TOTAL NORDEN MARKEDER TRAFIK Totale antal besøgende Ændring 16,3% (3,3%) 65,7% Unikke besøgende Ændring 13,7% (2,3%) 42,4% KONVERTERING Konvertingsrate 1,75% 2,31% 0,93% Ændring (4,6%) 9,3% (18,2%) Antal salgsordrer Ændring 16,8% 6,7% 61,3% Internettrafik og konvertering INDKØBSKURV Gnms. værdi af indkøbskurv Ændring (8,0%) (4,6%) (16,2%) Gnms. antal varer pr. kurv 2,34 2,46 1,98 Ændring (8,7%) (6,0%) (14,1%) STYLEPIT koncernens omsætningsudvikling er afhængig af udviklingen i antal besøg, konverteringsraten og værdien af den gennemsnitlige indkøbskurv per ordre. Udviklingen i de nordiske markeder og øvrige udenlandske markeder adskilte sig i regnskabsåret 2013/14. Koncernen oplevede en samlet forøgelse af internettrafik med 16 %. Fremgangen i trafik blev realiseret på øvrige udenlandske markeder, medens det nordiske hjemmemarked oplevede en tilbagegang på 3 % i antal totale besøg. Konverteringsraten i Norden steg medens konverteringsraten på de øvrige udenlandske markeder lå på et væsentligt lavere niveau resulterende i et fald i den samlede konverteringsrate på 5 %. Værdien af den gennemsnitlige indkøbskurv faldt med 8% afledt et markant fald i antal varer per kurv medens den gennemsnitlige pris per vare steg marginalt. Udviklingen i antallet af varer pr. indkøbskurv kan ses i forlængelse af overgangen til "fri fragt", hvilket har medført en generel tilbagegang i den gennemsnitlige værdi pr. indkøbskurv. Gnms. pris pr. vare Ændring 0,7% 1,5% (2,5%) AKTIVE KUNDER Antal aktive kunder Ændring 19,1% 8,0% 58,9% Ændring vedører perioden Jul13-Jun14 sammenholdt med Jul12-Jun13. Konverteringsrate er antal ordre per totale besøg. Gnms. værdi af indkøbskurv er inkl. moms. Antal aktive kunder er defineret som kunder der har handlet i perioden

11 Forventninger Realisering af forventninger til 2013/14 Koncernen realiserede en omsætning på DKK 471,1 mio. (441,7 mio.), svarende til en fremgang på 6,4%. Koncernen nedjusterede i december 2013 forventningerne til en omsætning i niveauet DKK mio. Omsætningen er dermed i overensstemmelse med nedjusterede forventninger offentliggjort i december I forbindelse med periodemeddelelsen for 3. kvartal 2013/14 blev ledelsens forventninger til årets underskud før særlige poster præciseret til et indtjeningsbidrag før særlige poster (EBIT- DA før særlige poster ) i niveauet DKK -30 mio. Årets EBITDA før særlige poster udgjorde et tab på DKK -32,7 mio. og er således i overensstemmelse med senest udmeldte forventninger vedrørende årets underskud før særlige poster. Forventninger til 2014/15 For det kommende år ønsker ledelsen, i højere grad at fokusere sin indsats på at skabe et bedre indtjeningsbidrag i koncernen og i mindre grad på at skabe omsætningsvækst. Ledelsen forventer bl.a., at en forbedring af indtjeningsbidraget vil ske gennem forøget salg af egne varemærker, enten via et organisk forløb eller via tilkøb af brands. For regnskabsåret 2014/15 forventer ledelsen en nettoomsætning i niveauet DKK mio. Indtjeningsbidraget (EBITDA eksklusiv resultateffekten fra udstedelse af warrants) forventes at udgøre i niveauet DKK -9 mio. til -18 mio

12 fashion for all kinds 22 23

13 Regnskabs beretning 24 25

14 Koncernens samlede nettoomsætning udgjorde DKK 470,1 mio. svarende til en fremgang på 6,4 % sammenholdt med sidste regnskabsperiode. Nettoomsætningen på det nordiske hjemmemarked oplevede en samlet tilbagegang på -0,7 % medens væksten på de øvrige udenlandske markeder udgjorde 46,7 %. Særligt udviklingen i andet halvår bidrog negativt til væksten, idet koncernen i andet halvår oplevede en tilbagegang på det nordiske hjemmemarked. Koncernens markedsandel i det samlede Norden vurderes derfor at være faldet i andet halvår. Væksten på de øvrige udenlandske markeder er afdæmpet i andet halvår på baggrund af en fokusering på at forstærke fundamentet i Norden medens makro-forhold har bidraget negativt til markederne i Rusland og Ukraine i perioden. Bruttoavance Bruttoresultatet for regnskabsåret 2013/14 blev DKK 212,0 mio. sammenholdt med DKK 215,6 mio. i 2012/13. Bruttomarginen udgjorde 45,1 % i 2013/14 sammenholdt med 48,8 % i 2012/13, svarende til en nedgang på 3,7 pct. point i forhold til forrige regnskabsår. En faldende bruttomargin skyldes øget konkurrence og et generelt pres på priser. Ordinære kuransnedskrivninger udgjorde DKK 13,7 mio. per statusdagen sammenholdt med DKK 17,5 mio. ved udgangen af 2012/13. Kuransnedskrivninger af engangskarakter (kategoriseret som særlige poster i totalindkomstopgørelsen) udgjorde desuden DKK 26,6 mio. i perioden. Salgs- og distributionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger for regnskabsåret 2013/14 udgjorde DKK 157,7 mio. sammenholdt med DKK 125,4 mio. i 2012/13 svarende til en stigning på 25,8 % i forhold til forrige regnskabsår. Salgsfremmende omkostninger udgjorde DKK 95,1 mio. i 2013/14, svarende til 20,2 % af nettoomsætningen. Salgsfremmende omkostninger udgjorde 15,7 % af netto-omsætningen i 2012/13. Den relative stigning skal ses i lyset af tiltagende konkurrence på markedet for online tøjsalg. Forsendelsesomkostninger udgjorde DKK 54,1 mio. i 2013/14 svarende til 11,5 % af nettoom- sætningen. Forsendelsesomkostninger udgjorde 11,1 % af nettoomsætningen i 2012/13. Den relative stigning skal ses i lyset af en vækst i omsætningen på øvrige udenlandske markeder. Øvrige salgs- og distributionsomkostninger, der bl.a. består af emballage og omkostninger til betalingsløsninger, udgjorde DKK 8,5 mio. i 2013/14 svarende til 1,8 % af nettoomsætningen. Øvrige salgs- og distributionsomkostninger udgjorde 1,7 % af nettoomsætningen i 2012/13. Den relative stigning skal ses i lyset af en vækst i omsætningen på øvrige udenlandske markeder. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger udgjorde DKK 19,3 mio. i 2013/14 svarende til 4,1 % af nettoomsætningen. Administrationsomkostninger udgjorde 2,6 % af netto-omsætningen i 2012/13. Administrationsomkostninger i regnskabsåret 2013/14 er påvirket af afholdte omkostninger i forbindelse med opkøbsforsøg og retssager. Personaleomkostninger Personaleomkostninger udgjorde DKK 67,7 mio. i 2013/14 svarende til 14,4 % af nettoomsætningen. Personaleomkostninger udgjorde 16,5 % af nettoomsætningen i 2012/13. Det relative fald i personaleomkostninger er sket på baggrund af udflytningen til Polen. Under særlige poster er medtaget DKK 10,9 mio. i personaleomkostninger, der hidrører fra dobbeltdrift af lagre i en overgangsperiode mellem Danmark og Polen. Det gennemsnitlige medarbejderantal udgjorde 372 i 2013/14 sammenholdt med 243 i 2012/13. I dette gennemsnitlige antal indgår en periode med bemanding af lager i såvel Danmark som Polen. Særlige poster Særlige poster udgjorde DKK 48,0 mio. i 2013/14. DKK 26,6 mio. heraf vedrører en kuransnedskrivning af varelageret af engangskarakter. Nedskrivningen skyldes en omlægning af strategi med ændret fokus på gennemsalg og en ændret tilgang til sortimentsbredde. I tillæg til en kuransnedskrivning af engangskarakter udgøres særlige poster af DKK 21,4 mio., som vedrører udgifter afholdt i forbindelse med flytning af koncernens lager fra Danmark 26 27

15 til Polen i regnskabsperioden. Omkostninger til udflytningen af lager til Polen har sammenlagt udgjort en omkostning på DKK 24,5 mio. i de to regnskabsår 2013/14 og 2012/13. De årlige omkostningsbesparelser, som udflytningen har medført, udgør DKK 25,0 mio. svarende til en tilbagebetalingstid på 1 år, hvilket er i overenstemmelse med den oprindelige business plan. EBITDA margin Koncernens EBITDA margin før særlige poster udgjorde -7,0 % i 2013/14 sammenholdt med 1,2 % i 2012/13. EBITDA marginen før særlige poster i Norden udgjorde -4,7 % i 2013/14 sammenholdt med 4,5 % i 2012/13. EBITDA marginen i øvrige udenlandske markeder udgjorde -15,6 % i 2013/14 sammenholdt med -17,5 % i 2012/13. Et fald i den samlede EBITDA margin kan tilskrives en øget konkurrence i særligt Norden med en afledt stigning i salgsfremmende omkostninger og faldende bruttomargin. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger for regnskabsåret 2013/14 udgjorde DKK 33,7 mio. sammenholdt med DKK 26,6 mio. i 2012/13. Nedskrivninger af ejendomme i Danmark udgjorde DKK 21,5 mio. heraf i 2013/14 sammenholdt med DKK 20,0 mio. i 2012/13. Koncernens ejendomme i Danmark udgøres af en kontor- og lagerejendom i Jyderup. Lagerejendommen i Jyderup blev nedskrevet i 2012/13 i forlængelse af ledelsens beslutning om at udflytte lageret fra Danmark til Polen. I 2013/14 blev det besluttet, at flytte koncernens hovedkontor til København. Vurderingen af ejendomme i Jyderup per statusdagen udgør en aktuel vurdering af dagsværdien fratrukket salgsomkostninger (nettosalgspris). Finansielle poster De finansielle omkostninger udgjorde DKK -7,3 mio. i 2013/14 sammenholdt med DKK -2,7 mio. i 2012/13. De finansielle omkostninger indeholder valutakursreguleringer på DKK -3,4 mio. i 2013/14 afledt af negative bevægelser i samhandelsvalutaer i Norge, Rusland og Ukraine. Skat af årets resultat Koncernens skat udgjorde DKK -8,2 mio. i 2013/14 sammenholdt med DKK 0,7 mio. i 2012/13. Årets skat i regnskabsåret 2013/14 afspejler en nedskrivning af tidligere aktiveret skatteaktiv. Årets resultat Årets resultat udgjorde et underskud på DKK -129,7 mio. i 2013/14 sammenholdt med et underskud efter skat på DKK -26,2 mio. i 2012/13. Totalindkomst Totalindkomsten udgjorde et underskud på DKK -129,7 mio. i 2013/14 sammenholdt med et underskud DKK -25,7 mio. i 2012/13. Totalindkomsten blev i 2013/14 påvirket negativt af anden totalindkomst hidrørende fra en markedsværdiregulering af koncernens renteswap med DKK 0,2 mio. Markedsværdiregulering af koncernens renteswap var positiv med DKK 0,7 mio. i 2012/13. Balanceposter Koncernens aktiver udgjorde DKK 202,6 mio. pr. 30. juni 2014 sammenholdt med DKK 264,9 mio. pr. 30 juni Koncernens immaterielle aktiver steg med DKK 1,5 mio. sammenholdt med det foregående regnskabsår til DKK 10,7 mio. pr. statusdagen. Der er i årets løb investeret yderligere i en udvikling af koncernens IT platform. Opgørelsen af immaterielle aktiver er desuden påvirket af en nedskrivning af varemærker hvilket kan ses i lyset af beslutningen om at samle alle aktiviteter under et fælles online retail brand. Udskudte skatteaktiver er nedskrevet per 30. juni Materielle aktiver udgjorde DKK 61,0 mio. på statusdagen sammenholdt med DKK 91,4 mio. det foregående regnskabsår. Ændringen skyldes hovedsageligt en nedskrivning af ejendomme i Danmark samt en overførsel af denne til aktiver bestemt for salg på balancen. Kortfristede aktiver udgjorde DKK 130,2 mio. på statusdagen sammenholdt med DKK 155,9 mio. det foregående regnskabsår. Varebeholdninger udgjorde DKK 95,6 mio. på statusdagen sammenholdt med DKK 101,1 mio. det foregående regnskabsår. Tilgodehavender udgjorde DKK 23,3 mio. på statusdagen sammenholdt med DKK 28,1 mio. det foregående regnskabsår. Likvide beholdning udgjorde DKK 1,2 mio. på statusdagen sammenholdt med DKK 26,7 mio. det foregående regnskabsår. Langfristede gældsforpligtelser udgjorde DKK 25,6 mio. på statusdagen sammenholdt med DKK 23,4 mio. det foregående regnskabsår. Gældsforpligtelser relateret til langfristet anden gæld repræsenterer en negativ markedsværdi tilknyttet renteswapaftaler. Langfristet anden gæld udgjorde DKK 3,3 mio. på statusdagen sammenholdt med DKK 3,1 mio. det foregående regnskabsår. Kortfristede gældsforpligtelser udgjorde DKK 107,5 mio. på statusdagen sammenholdt med DKK 85,9 mio. det foregående regnskabsår. Der er i regnskabsåret optaget bankgæld i forbindelse med ibrugtagning af ny lagerejendom i Polen medens realkreditlån til finansiering af koncernens danske ejendomme er overført til kortfristet gæld. Leverandørgæld udgjorde DKK 52,5 mio. på statusdagen sammenholdt med DKK 72,0 mio. det foregående regnskabsår. Gældsforpligtelser relateret til hensatte returvarer udgjorde DKK 6,6 mio. på statusdagen sammenholdt med DKK 4,5 mio. det foregående regnskabsår. Gældsforpligtelser relateret til skyldig selskabsskat udgjorde DKK 0 mio. på statusdagen sammenholdt med DKK 1,1 mio. det foregående regnskabsår. Gældsforpligtelser relateret til skyldig moms udgjorde DKK 6,8 mio. på statusdagen sammenholdt med DKK 1,1 mio. det foregående regnskabsår

16 Gældsforpligtelser relateret til kortfristet anden gæld udgjorde DKK 5,9 mio. på statusdagen sammenholdt med DKK 6,3 mio. det foregående regnskabsår. Koncernens nettoarbejdskapital udgjorde DKK 47,0 mio. ved udgangen af 2013/14 sammenholdt med DKK 45,2 mio. ved udgangen af 2012/13. Arbejdskapitalen på statusdagen modsvarer 9,9 % af årets nettoomsætning. Arbejdskapitalen på statusdagen udgjorde til sammenligning 10,3 % af nettoomsætningen det foregående regnskabsår. Pengestrømme Årets pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK 90,7 mio. sammenholdt med pengestrømme fra driftsaktiviteter på DKK 13,8 mio. i året 2012/13. De negative pengestrømme indeholder et underskud fra den ordinære drift og dertil særlige poster af engangskarakter relateret til udflytning af lager til Polen. Årets pengestrømme vedrørende investeringer udgjorde i alt DKK -15,3 mio. i 2013/14 sammenholdt med DKK -72,3 mio. i 2012/13. Investeringer i immaterielle aktiver udgjorde heraf DKK 6,2 mio. og vedrører primært IT udviklingsomkostninger aktiveret som investeringer. Der er desuden investeret DKK -8,5 mio. i materielle anlægsaktiver som led i færdiggørelse af mezzanin og inventar i lagerbygningen i Polen. med et nettoprovenu på DKK 42,6 mio. og optagelse af DKK 24,5 mio. bankgæld i forbindelse med overtagelsen af lagerfaciliteter i Polen. Den samlede ændring i koncernens kassekredit modregnet likvide midler for 2013/14 blev en likviditetsvirkning på DKK -14,2 mio. sammenholdt med en positiv likviditetspåvirkning på DKK 26,7 mio. i 2012/13. Likviditets- og kapitalforhold Koncernens nettorentebærende gæld (NIBD) udgjorde pr. 30. juni 2014 DKK 57,6 mio. Koncernen havde pr. 30. juni 2014 uudnyttede kreditfaciliteter på DKK 18,0 mio. samt likvide midler på DKK 1,2 mio. For at understøtte kapitalberedskabet blev der i regnskabsåret gennemført en rettet emission med tilførsel af et nettoprovenu på DKK 42,6 mio. Koncernen har i 2013/14 optaget et banklån på DKK 24,5 mio. med pant i koncernens ejendom i Polen med en løbetid på 10 år. Lånet er ikke committed. Restgælden pr. 30. juni 2014 udgjorde DKK 23,3 mio. Realkreditbelåning af koncernens ejendom i Danmark udgjorde DKK 20,1 mio. per statusdagen. Gæld til realkreditinstitut er overført til kortfristede gældsforpligtelser per statusdagen med henvisning til, at koncernens ejendom er kategoriseret som et aktiv bestemt for salg. Koncernen har dertil en kortfristet driftskredit på DKK 33,5 mio., hvoraf DKK 15,5 mio. var udnyttet per statusdagen. Med baggrund i budgettet er det ledelsens vurdering, at det eksisterende kapitalberedskab og de forventede fremtidige pengestrømme vil kunne opretholde driften og samtidigt finansiere de planlagte tiltag. Der er naturligt knyttet usikkerhed til koncernens budgetter og dermed også til det fremtidige kapitalbehov, idet udsving i pengestrømme såvel størrelsesmæssige som tidsmæssige vil indvirke på behovet. Det er ledelsens vurdering, at eventuelle negative afvigelser til de forventede pengestrømme rettidigt vil kunne imødegås af mulige likviditetsfremmende tiltag. Koncernens ledelse vurderer løbende muligheder for at styrke koncernens kapitalberedskab gennem udstedelse af nye aktier, frasalg af ejendomme bestemt for salg, sale/leaseback af koncernens øvrige ejendomme samt yderligere nedbringelse af arbejdskapitalbindinger. Egenkapitaludvikling Egenkapitalen pr. 30. juni 2014 udgjorde DKK 68,6 mio. svarende til en soliditetsgrad på 33,8 %. Soliditetsgraden udgjorde 58,7 % pr. 30. juni Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet hændelser af betydning, som ikke er indregnet eller omtalt i årsrapporten. Den 22. september 2014 offentliggjorde ledelsen Selskabsmeddelelse nr. 17/2014 vedr. forhandlinger med norske Conseptor AS. Årets pengestrømme vedrørende finansiering udgjorde i alt DKK 65,1 mio. i 2013/14 sammenholdt med DKK 82,8 mio. i 2012/13. Pengestrømme fra finansiering omfatter en kapitalforhøjelse Selskabets ledelse overvåger løbende kapitalberedskabet, og er indstillet på om nødvendigt at iværksætte yderligere tiltag for at styrke koncernens arbejdskapital

17 Investor relations Koncernen har som målsætning at opretholde et højt og ensartet informationsniveau samt at føre en åben og aktiv dialog med investorer, analytikere og andre interessenter. Yderligere informationer om investor relations politik, regnskaber, præsentationer, koncernens selskabsmeddelelser samt øvrige relevante investoroplysninger kan findes på koncernens hjemmeside I løbet af regnskabsåret har koncernen deltaget i møder med enkeltinvestorer og aktieanalytikere. STYLEPIT A/S afholder ikke investormøder i en periode på fire uger op til offentliggørelsen af regnskabsmeddelelser eller andre væsentlige meddelelser. STYLEPIT A/S' ledelse lægger vægt på at have en åben og kontinuerlig dialog med sine aktionærer, potentielle investorer og offentligheden i øvrigt. Det er ledelsens mål, at øge likviditeten i selskabets aktie og skabe et positivt afkast til aktionærerne gennem stigninger i aktiekursen. Aktiens stamdata Fondsbørs: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondskode: DK Antal noterede aktier: stk. Nominel stykstørrelse: 1 kr. Aktieklasser: En Ihændehaverpapir: Ja Antal stemmer pr. aktie: En Stemmeretsbegrænsning: Ingen Aktionærgruppens sammensætning Pr. 30. juni 2014 havde STYLEPIT A/S navnenoterede aktionærer med en samlet ejerandel på 99,2 % af den samlede aktiekapital. Følgende aktionærer har pr. 30. juni 2014 over for STYLEPIT A/S meddelt, at de ejer mere end 5 % af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi: Las Atalayas ApS (kontrolleret af bestyrelsesmedlem Christian Bjerre Kusk), Jyderup, ejerandel 38,0% Aktieselskabet af A/S (kontrolleret af Bestseller A/S), Brande, ejerandel 25,9% NK Invest ApS (kontrolleret af bestyrelsesmedlem Nicolai Kærgaard), Jyderup, ejerandel 24,3% 32 33

18 Corporate Governance I STYLEPIT A/S betragtes god selskabsledelse som et naturligt og afgørende element i realisering af koncernens strategiske målsætninger. Derfor foregår der en løbende udvikling af og opfølgning på koncernens ledelse. Målsætningen er at sikre en effektiv, hensigtsmæssig, betryggende og forsvarlig ledelse af STYLEPIT A/S, der er i overensstemmelse med gældende anbefalinger for god selskabsledelse og samtidig tager højde for selskabets størrelse og forretningsmæssige- og finansielle kompleksitet Her følger lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. regnskabslovens 107b. STYLEPIT A/S bestyrelse anser det som sin primære opgave at varetage selskabets og dermed samtlige aktionærers langsigtede interesser. Dette arbejde varetages gennem bestyrelsesmøder samt løbende kontakt mellem formandskab og direktion. Skema over redegørelsen kan downloades fra under "Om STYLEPIT" "Corporate Governance". Bestyrelsen har i koncernens redegørelse for Corporate Governance forholdt sig til koncernens hensyn over for interessenter og omgivelser samt til bestyrelsens og direktionens arbejde og deres indbyrdes samarbejde. Redegørelsen beskriver arbejdsgrundlaget for STYLEPIT A/S ledelse i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdsprocedurer og principper for blandt andet: Koncernens forhold til sine interessenter, herunder offentligheden og pressen Koncernens eksterne kommunikation, herunder IR politikken Bestyrelsens sammensætning og arbejde, herunder bestyrelsens forretningsorden Direktionens arbejde, herunder direktionens forretningsorden Forholdet mellem bestyrelse og direktion Vederlæggelse til og incitamentsprogrammer for selskabets ledelse og medarbejdere Målsætningen med dette arbejdsgrundlag er at sikre en effektiv, hensigtsmæssig, betryggende og forsvarlig ledelse af STYLEPIT A/S. Arbejdsgrundlaget er udarbejdet inden for de rammer, som defineres af STYLEPIT A/S vedtægter og strategi samt af gældende love og regler for danske børsnoterede selskaber. Selskabsvedtægter Vedtægtsændringer vedtages på generalforsamlingen. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. I tilfælde af stemmelighed ved valg træffes beslutningen ved lodtrækning. Forholdet om stemmeflertal kan alene ændres med tilslutning fra mindst 9/10 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen vedtager skriftlig afstemning, eller dirigenten finder denne ønskelig. Bestyrelsen Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af mindst tre og højst fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted, dog udtræder medlemmer ved første generalforsamling efter de er fyldt 70 år. Forud for valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen skal der gives oplysninger om de opstilledes ledelseshverv i andre danske og udenlandske aktieselskaber bortset fra 100% ejede datterselskaber. I sammensætningen af bestyrelsen lægges der vægt på, at den samlede bestyrelse skal have en faglig bredde, solid erhvervserfaring og dokumenterede strategiske og ledelsesmæssige kompetencer, således at bestyrelsen kan udføre sit hverv på bedst mulig vis. Anbefalinger om god selskabsledelse Selskabet er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God Selskabsledelses hjemmeside Bestyrelsen har i overensstemmelse med NAS- DAQ OMX Copenhagen s anbefalinger vurderet behovet for særlige faste bestyrelsesudvalg, herunder revisions-, vederlags- og nomineringsudvalg. Bestyrelsen har valgt ikke at etablere bestyrelsesudvalg ud over revisionsudvalget der udgøres af den samlede bestyrelse. Beslutningen skal ses på baggrund af bestyrelsens størrelse samt ønsket om et højt informations- og vidensniveau i hele bestyrelsen. Bestyrelsen vil løbende vurdere hensigtsmæssigheden ved at anvende særlige ad hoc udvalg. Revisionsudvalget overvåger regnskabsaflæggelsesprocessen, og hvorvidt virksomhedens interne kontrolsystem og risikostyringssystem fungerer effektivt. Endvidere overvåger revisionsudvalget den lovpligtige revision af årsregnskabet og afgiver indstilling om valg af revisor til den samlede bestyrelse STYLEPIT A/S følger med enkelte undtagelser, der forklares i det efterfølgende anbefalingerne fra NASDAQ OMX Copenhagen om god selskabsledelse af maj 2013, der er baseret på anbefalingerne fra Komitéen for god selskabsledelse. NASDAQ OMX Copenhagen anbefaler, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte ledelsesmedlemmer er uafhængige, således at det øverste ledelsesorgan kan handle uafhængigt af særinteresser. Selskabets bestyrelse udgøres af et flertal afhængige bestyrelsesmedlemmer, idet der ved ekstraordinær generalforsamling i august 2014 er vedtaget, at stiftere og storaktionærer i selskabet skal have en direkte involvering og et flertal i bestyrelsen. NASDAQ OMX Copenhagen anbefaler, at der vælges en næstformand for det øverste ledelsesorgan, som fungerer i tilfælde af formandens forfald og i øvrigt er en effektiv sparringspartner for formanden. Det er aftalt, at bestyrelsen i fælleskab fungerer som sparringspartner for formanden med særskilte indsatsområder afstemt i forhold til kompetenceområder for de respektive bestyrelsesmedlemmer NASDAQ OMX Copenhagen anbefaler, at det øverste ledelsesorgan nedsætter hhv. et vederlags- og et nomineringsudvalg. Formandskabet for bestyrelsen varetager i sin helhed de forberedende opgaver, som anbefalingen henlægger til vederlags- og nomineringsudvalgene. Henset til STYLEPIT A/S størrelse og struktur, findes det ikke hensigtsmæssigt at nedsætte egentlige vederlags- og nomineringsudvalg. Bestyrelsen har valgt ikke at nedsætte et nomineringsudvalg idet det er bestyrelsens opfattelse at disse opgaver varetages bedst af den samlede bestyrelse. Principperne for og størrelsen af bestyrelsens og direktionens vederlag fremgår af koncernregnskabets note herom. NASDAQ OMX Copenhagen anbefaler, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets samfundsansvar. Med baggrund i koncernens størrelse, aktiviteter og de markeder hvorpå 34 35

19 koncernen opererer, har bestyrelsen besluttet ikke at vedtage politikker for selskabets samfundsansvar. Det vurderes løbende hvorvidt der er behov for at vedtage politikker på området. NASDAQ OMX Copenhagen anbefaler, at det øverste ledelsesorgan beslutter, hvorvidt der skal etableres en whistleblower ordning med henblik på at give mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom. Henset til STYLEPIT A/S størrelse og struktur, findes det ikke nødvendigt at etablere en egentlig whistleblower ordning. Regnskabsaflæggelse og interne kontroller Koncernens risikostyring og interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt med henblik på at reducere risikoen for væsentlige fejl og mangler i regnskabsrapporteringen. Bestyrelsen og den daglige ledelse vurderer løbende væsentlige risici og interne kontroller i forbindelse med koncernens regnskabsaflæggelsesproces. Bestyrelsen overvåger løbende regnskabsaflæggelsesprocessen samt tilstrækkeligheden og effektiviteten af de etablerede interne kontroller, herunder nye regnskabsstandarder, anvendt regnskabspraksis og væsentlige regnskabsmæssige skøn. Bestyrelsen overvåger og kontrollerer den eksterne revisors uafhængighed samt overvåger planlægning, udførelse og konklusion på den eksterne revision. Bestyrelse og direktion udstikker retningslinjer for forretningsgange og interne kontroller, der skal overholdes. Vederlagspolitik og incitamentsaflønning For at skabe interessesammenfald mellem aktionærer, direktion og andre ledende medarbejdere har STYLEPIT A/S indført et incitamentsprogram. Vedtægterne giver bemyndigelse til udstedelse af aktietegningsretter ("tegningsretter" eller "warrants"). Bemyndigelsen vedtaget ved den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2013 giver ret at udstede op til stk. warrants. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse. De nærmere vilkår fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen samt øvrige vilkår for warrants, dog således at udnyttelseskursen som minimum skal svare til et gennemsnit af lukkekurserne for Selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S i en periode på 20 handelsdage forud for udstedelsen af warrants. Warrants kan udstedes til medlemmer af Selskabets bestyrelse, Selskabets direktion, Selskabets medarbejdere, medarbejdere i Selskabets datterselskaber samt Selskabets samarbejdspartnere. På tidspunktet for regnskabsaflæggelsen er status, at bestyrelsen har tildelt i alt 0 warrants. Måltal for det underrepræsenterede køn I medfør af 99b i årsregnskabsloven har bestyrelsen opstillet måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen. Den kønsmæssige fordeling blandt generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udgjorde i indeværende år 2013/14 følgende: 100 pct. mænd og 0 pct. kvinder. Det er bestyrelsens mål, at der i bestyrelsen skal være mindst én kvinde blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Måltallet søges opfyldt over en fireårig periode. Koncernens ledelse betragter mål og måltal som et værktøj til at sikre fremdrift og nå resultater. Koncernen har opstillet mål og måltal vedrørende det underrepræsenterede køn i øvrige ledelsesniveauer. Koncernens medarbejdere skal uanset køn opleve, at de har samme muligheder for karriere og lederstillinger. Andelen af ledere fra det underrepræsenterede køn skal udgøre minimum 20%. Der skal være en fokusering på løbende forøgelse af den nuværende andel af ledere fra det underrepræsenterede køn. over en fireårig periode.koncernen ønsker endvidere at fastholde den politik, der har været igennem mange år, hvorved alle medarbejdere inspireres til at blive en del af Koncernens ledelse. Mangfoldighed Bestyrelsen har besluttet ikke at vedtage en politik for mangfoldighed. Bestyrelsen inddrager og forholder sig løbende til de krav til bestyrelsens kompetencer og selvevaluering, som følger af lovgivningen. Samfundsansvar Bestyrelsen har besluttet ikke at vedtage politikker for selskabets samfundsansvar. Det vurderes løbende hvorvidt der er behov for at vedtage politikker på området

20 Bestyrelse / direktion NICOLAI KÆRGAARD, FORMAND (1973 ) Nicolai Kærgaard er medstifter af STYLEPIT A/S og har haft medansvar for opbygning af koncernen siden år Nicolai Kærgaard er uddannet Cand.merc (FIR). Nicolai Kærgaard er via selskab registreret storaktionær i STYLEPIT A/S. Medlem af bestyrelsen siden 2014 og tidligere medlem af direktionen fra Andre ledelseserhverv: STYLEPIT.com A/S (bestyrelse), NK Invest ApS (direktion), STYLEPIT Gmbh (direktion) CHRISTIAN BJERRE KUSK, BESTYRELSESMEDLEM (1972) Christian Bjerre Kusk er medstifter af STYLEPIT A/S og har haft medansvar for opbygning af koncernen siden år Christian Bjerre Kusk er uddannet indenfor shipping. Christian Bjerre Kusk er via selskab registreret storaktionær i STYLEPIT A/S Medlem af bestyrelsen siden 2014 og tidligere medlem af direktionen fra Andre ledelseserhverv: STYLEPIT.com A/S (bestyrelse), Las Atalayas ApS (direktion) og Søvang Invest ApS (direktion). NIELS MIKKELSEN, BESTYRELSESMEDLEM (1964) Niels Mikkelsen er aktiv investor og bestyrelsesmedlem. Niels Mikkelsen har en baggrund som bl.a. adm. direktør i IC Companys A/S og har endvidere en baggrund fra Esprit og InWear. Andre ledelseserhverv: STYLEPIT.com A/S (bestyrelse), Niclanca Consulting ApS (direktion), Niclanca Group ApS (direktion), Niclanca Invest ApS (direktion). MARC JEILMAN, ADM. DIREKTØR (1971) Marc Jeilman har været aktiv i STYLEPIT siden koncernen blev børsnoteret i Marc Jeilman har en baggrund fra Danske Bank og FLSmidth. Endvidere har han arbejdet i ledelsen af en række selskaber, herunder i ledelsen af en børsnoteret koncern og en unoteret kapitalfondsejet modekoncern med wholesale og retail aktiviteter. Marc Jeilman er uddannet Cand. Polit og HD (O). Adm. direktør siden 2014 Andre ledelseshverv: STYLEPIT.com A/S (direktion), STYLEPIT Poland sp. z o. o (bestyrelsesmedlem). Oresund Capital ApS (direktion), Jeilman Holding A/S (bestyrelsesmedlem) 38 39

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2014/15. Selskabsoplysninger 09 Hoved- og nøgletal 11 Resumé fokus på indtjeningsevne 13

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2014/15. Selskabsoplysninger 09 Hoved- og nøgletal 11 Resumé fokus på indtjeningsevne 13 Årsrapport 2014/15 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2014/15 Selskabsoplysninger 09 Hoved- og nøgletal 11 Resumé fokus på indtjeningsevne 13 CVR-nr. 27 43 99 77 Hovedpunkter for 2014/15 14 Internettrafik

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013/14

HALVÅRSRAPPORT 2013/14 HALVÅRSRAPPORT 2013/14 HALVÅRSRAPPORT 2013/14 SMARTGUY GROUP A/S CVR-nr. 27 43 99 77 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Ledelsespåtegning 16 Totalindkomstopgørelse 19 Koncernbalance

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Group A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene IC Companys A/S, InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Selskabsledelse i GrønlandsBANKEN God selskabsledelse er et naturligt og væsentligt element i GrønlandsBANKENs arbejde med bankens målsætninger. Vi mener at god selskabsledelse naturligt handler om hele

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012.

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b. Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere